Byla e2-2305-715/2015
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Silva Plungienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „4finance“ ieškinį atsakovui E. P. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

3ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovo E. P. priteisti 434,43 Eur negrąžintos paskolos, 40,84 Eur palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino ir 456,97 Eur palūkanų sumą po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (viešu paskelbimu specialiame interneto puslapyje), tačiau per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 130 straipsnis, 142 straipsnio 4 dalis).

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). CK 6.200 straipsnio 1 dalis numato, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas.

8Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė su atsakovu 2012-05-15 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 871843004 (toliau – Sutartis). Sutartimi šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovui 434,43 Eur sumą 30 dienų terminui. Atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą iki 2012-06-14. Atsakovas tinkamai nevykdė prievolės grąžinti paimto kredito Sutartyje numatyta tvarka ir terminais ir liko skolingas ieškovei 434,43 Eur sumą.

9Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 40,84 Eur palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino ir 456,97 Eur palūkanų sumą po kredito grąžinimo termino (už laikotarpį nuo 2012-06-15 iki 2013-01-25), tai yra 198,30 procentų dydžio palūkanas, skaičiuotinas ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Palūkanų suma skaičiuotina po kredito grąžinimo termino. Prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-536/2008; Nr. 3K-3-502/2009; Nr. 3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

10Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovė prašo priteisti vartojimo kredito sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą – 198,30 %, skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, teigdama, kad palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2012-06-15 iki 2013-01-25, iš viso paskaičiuota 456,97 Eur palūkanų. Įvertinus ieškovės paskaičiavimus, laikytina, jog už septynių mėnesių laiką paskaičiuota 456,97 Eur palūkanų suma ir viršijanti paties kredito sumą, yra neprotingai didelė. Paskaičiuotai tokiai didelei palūkanų sumai už septynis mėnesius laikytina, kad palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant, – taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų dydis mažintinas vienu trečdaliu, tai yra iki 304,65 Eur.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra 2015-05-27, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio l dalis).

12Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovė kartu su ieškiniu pateikė sąskaitos išrašą, patvirtinantį, jog sumokėjo 21,00 Eur dydžio žyminį mokestį (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Laikant, kad patenkinta 83,66 procentų visų reikalavimų, iš atsakovės priteistinas 17,56 Eur sumokėto žyminio mokesčio.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 259–270, 285–286 straipsniais, teismas

Nutarė

14Priimti sprendimą už akių.

15Ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo E. P., a. k. ( - ) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „4finance“, j. a. k. 301881644:

17– skolą: 434,43 Eur (keturis šimtus trisdešimt keturis eurus 43 ct);

18– palūkanų sumą (iki kredito grąžinimo termino): 40,84 Eur (keturiasdešimt eurų 84 ct);

19– palūkanų sumą (po kredito grąžinimo termino): 304,65 Eur (tris šimtus keturis eurus 65 ct);

20– 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, tai yra 779,92 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra 2015-05-27, iki teismo sprendimo įvykdymo visiško;

21– bylinėjimosi išlaidas: 17,56 Eur (septyniolika eurų 56 ct) žyminio mokesčio.

22Atsakovas E. P. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Mažeikių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Silva Plungienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės... 3. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ kreipėsi į teismą su... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (viešu paskelbimu... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 8. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė su atsakovu 2012-05-15 sudarė... 9. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 40,84 Eur palūkanų sumą iki... 10. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21... 11. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas... 12. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 14. Priimti sprendimą už akių.... 15. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovo E. P., a. k. ( - ) ieškovei uždarajai akcinei... 17. – skolą: 434,43 Eur (keturis šimtus trisdešimt keturis eurus 43 ct);... 18. – palūkanų sumą (iki kredito grąžinimo termino): 40,84 Eur... 19. – palūkanų sumą (po kredito grąžinimo termino): 304,65 Eur (tris šimtus... 20. – 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, tai yra 779,92... 21. – bylinėjimosi išlaidas: 17,56 Eur (septyniolika eurų 56 ct) žyminio... 22. Atsakovas E. P. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 23. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ per trisdešimt dienų nuo...