Byla e2A-76-236/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Rasos Gudžiūnienės ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro ieškinį, pareikštą ginant viešą interesą, atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybei, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, D. Z., V. B., A. S., B. Z., antstolei D. P., J. S. ir K. A. dėl administracinių aktų panaikinimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, dalyvaujant trečiajam asmeniui Alytaus rajono 2-ojo notarų biuro notarei M. B..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, gindamas viešą interesą, pateikė ieškinį, kurį patikslino, atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybei, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, D. Z., V. B., A. S., B. Z., antstolei D. P., J. S. ir K. A., prašydamas: 1) panaikinti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos Valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio 2012-07-27 pažymą Nr. PASS-00-120727-00530 apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto (toliau – ginčijama pažyma); 2) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-14 įsakymą Nr. 30-2407 „Dėl sklypo Aukštagirio g. 31 plano, prilyginto detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“; 3) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2014-04-02 įsakymą Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-320 „Dėl valstybinės žemės sklypo Aukštagirio g. 31, Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )), dalių dydžių nustatymo ir pardavimo“; 4) pripažinti negaliojančia ab initio 2015-04-10 valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 49SU-131-(14.49.55.), pagal kurią 1 867 kv. m. ploto ginčo sklypo dalis perėjo A. S. nuosavybėn už 13 429,54 Eur kainą; 5) pripažinti negaliojančia ab initio 2015-05-26 valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 49SU-178-(14.49.55.), pagal kurią 1 866 kv. m. ploto ginčo sklypo dalis perėjo V. B. nuosavybėn už 13 421,29 Eur kainą; 6) pripažinti negaliojančia ab initio 2015-07-15 valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 49SU-235-(l4.49.55.), pagal kurią 1 867 kv. m. ploto ginčo sklypo dalis perėjo D. Z. nuosavybėn už 13 429,54 Eur kainą; 7) taikyti restituciją natūra - priteisti Lietuvos Respublikai nuosavybės teise iš atsakovo D. Z. 1 867 kv. m. ploto žemės sklypo dalį, esančią 5 600 kv. m. ploto žemės sklype, esančiame adresu Aukštagirio g. 31, Vilniuje, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), o iš Lietuvos Respublikos valstybės D. Z. – 13 429,54 Eur kainą; 8) taikyti restituciją natūra - priteisti Lietuvos Respublikai nuosavybės teise iš atsakovo V. B. 1 866 kv. m. ploto žemės sklypo dalį, esančią 5 600 kv. m. ploto žemės sklype, esančiame adresu Aukštagirio g. 31, Vilniuje, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), o iš Lietuvos Respublikos valstybės V. B. – 13 421,29 Eur; 9) taikyti restituciją natūra - priteisti Lietuvos Respublikai nuosavybės teise iš atsakovės A. S. 1 867 kv. m. ploto žemės sklypo dalį, esančią 5 600 kv. m. ploto žemės sklype, esančiame adresu Aukštagirio g. 31, Vilniuje, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), o iš Lietuvos Respublikos valstybės A. S. – 13 429,54 Eur; 10) panaikinti antstolės D. P. 2012-11-26 patvirtintą turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. 0068/12/01497; 11) panaikinti 2013-02-05 dovanojimo sutartį, notarinio registro Nr. 798, kuria D. Z. padovanojo B. Z. 1/3 statinių, esančių Aukštagirio g. 31 (ankstesnis adresas Aukštagirio g. 29); 12) panaikinti 2013-12-09 dovanojimo sutartį, notarinio registro Nr. 6993, kuria B. Z. padovanojo D. Z. 1/3 statinių, esančių Aukštagirio g. 31.

82.

9Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodė, kad Vilniaus apygardos prokuratūroje buvo išnagrinėta medžiaga pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus pareiškimą dėl galimų viešojo intereso pažeidimų, sudarant valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartis dėl 0,56 ha valstybinės žemės sklypo, esančio Aukštagirio g. 31, Vilniuje (toliau – ginčo žemės sklypas) perėjimo privačion nuosavybėn. Buvo nustatyta, kad Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos Valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas 2012-07-27 surašė pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto, kurioje buvo patvirtinta, kad statytojas A. S. stato gyvenamąjį namą ir 7 pagalbinius ūkinius pastatus be esminių nukrypimų nuo statinio projekto. Šioje pažymoje taip pat nurodyta, kad aptariamos statybos vykdomos pagal 1989-11-04 išduotą statybos leidimą Nr. 436, išduoto Vilniaus miesto Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto. Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1989-11-04 sprendime Nr. 436 buvo nurodyta, kad Vykdomasis komitetas leido A. R. S. atlikti teisinę 70,53 kv. m gyvenamojo ploto ir 40,33 kv. m naudingo ploto, įrengto šiltnamyje Aukštagirio g. 29, registraciją bei įspėjo ateityje nevykdyti statybos darbų ir nekeisti plotų be atitinkamo Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto leidimo.

103.

11Ieškovas pažymėjo, kad atsakovai 2013-06-25 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyrių, prašydami leisti pradėti rengti ginčo sklypo planą, prilygintą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, kurio tikslas - suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Nurodyto prašymo padavimo metu ginčo sklype buvo registruoti 8 nebaigti statyti pastatai - 1 gyvenamasis namas, kurio užstatytas plotas - 70 kv. m ir 7 ūkiniai pastatai, kurių bendras užstatytas plotas - daugiau nei 1 500 kv. m. Nebaigti statyti ūkiniai pastatai buvo šiltnamių paskirties. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja 2013-08-29 priėmė įsakymą „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo Aukštagirio g. 31 planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui“. Šio įsakymo 2.1. punkte buvo nustatyta, kad „žemės sklypo plano rengimo tikslas - suprojektuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytąją tiesioginę paskirtį“. Minėto įsakymo 1 priede, kuriuo buvo patvirtinti žemės sklypo Aukštagirio g. 31 plano rengimo reikalavimai, buvo nurodyta, kad formuojamo žemės sklypo naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė, naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

124.

13Ieškovas nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013-11-14 įsakymu „Dėl sklypo Aukštagirio g. 31 plano, prilyginto detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“, patvirtino ginčo sklypo planą ir jo sprendinius, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. 2013 m. gruodžio mėnesį atsakovai kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyrių, prašydami parduoti jiems ginčo sklypą, ir Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vedėjas 2013-04-02 priėmė įsakymą „Dėl valstybinės žemės sklypo Aukštagirio g. 31, Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )), dalių dydžių nustatymo ir pardavimo“, tarp Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo ir atsakovų A. S., V. B. ir D. Z. buvo sudarytos valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartys, pagal kurias ginčo sklypas dalimis perėjo atsakovų nuosavybėn už bendrą 40 280,37 Eur kainą.

145.

15Ieškovas nurodė, kad 2015-08-01 Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyrius atliko ginčo sklypo žemės naudojimo patikrinimą ir surašė žemės naudojimo patikrinimo aktą, kuriame buvo konstatuota, kad ginčo sklypo vietovėje esantys statiniai, kurie yra įregistruoti VĮ Registrų centre, yra nebaigti statyti, mūriniai pamatai yra iškelti apie 1 metrą nuo žemės paviršiaus, vietomis vos matomi, kadangi yra apaugę medžiais, krūmais, žoliniais augalais ir samanomis. Dauguma pamatų yra sutrūniję ir įgriuvę. Dėl to pagal ginčijamų valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarčių metu galiojusio Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 1 punkto redakciją ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 3 punktą nebuvo teisinio pagrindo pradėti bei vykdyti atitinkamas viešojo administravimo procedūras bei atlikti kitus parengiamuosius techninio pobūdžio darbus, reikalingus ginčo žemės sklypo pardavimui ne aukciono tvarka.

166.

17Ieškovas pažymėjo, kad atsakovai – fiziniai asmenys, nuosavybės teisėmis valdę ginčo sklype esančius statinius, neketino jų naudoti pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą jų paskirtį, tačiau priešingai, inicijavo ginčijamo žemės valdos projekto patvirtinimą, kuriuo buvo nustatyta visiškai kitokia, nei ginčo sklype esantiems statiniams eksploatuoti reikalinga žemės sklypo naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis. Be to, atsakovų įsigyti nebaigti statyti statiniai neturėjo apibrėžtos naudojimo paskirties arba ūkinės veiklos pobūdžio.

187.

19Ieškovas nurodė, kad pagal Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos Valstybinės priežiūros skyriaus 2012-07-27 pažymos Nr. PASS-00-120727-00530 surašymo metu galiojusio Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011-07-21 įsakymu Nr. 1 V-112 patvirtinto Pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto išdavimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 5.3 punktą statytojas, norėdamas gauti tokią pažymą, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos padaliniui, esančiam toje apskrities teritorijoje, kurioje yra statinys, privalėjo pateikti kompiuterinę laikmeną su statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, įrašu. Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus apskrities archyvas aptariamų statinių projekto neturi, todėl darytina išvada, kad jis nebuvo pateiktas, todėl pažyma buvo surašyta pažeidžiant minėto Aprašo 5.3. punkto reikalavimus.

208.

21Ieškovo teigimu, ginčo sklypas negalėjo būti suformuotas kaip naudojamas valstybinės žemės sklypas esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį ir ne aukciono tvarka parduotas atsakovams fiziniams asmenims, todėl administraciniai aktai, kurių pagrindu šis sklypas buvo suformuotas, yra naikintini, sandoriai, kurių pagrindu ginčo sklypas perėjo privačion nuosavybėn, pripažintini negaliojančiais ab initio kaip prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir taikytina restitucija, grąžinant šių sandorių šalis į iki sandorių buvusią padėtį.

229.

23Ieškovas pažymėjo, kad ginčo žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartys buvo sudarytos pažeidžiant imperatyvias įstatymo nuostatas, valstybė dėl to patyrė turtinę žalą, nes aukciono tvarka būtų galėjusi ginčo sklypą parduoti brangiau. Atsakovai ginčo sklypą įgijo bendrai sumokėję 40 280,37 Eur, o pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis ginčo sklypo vidutinė rinkos vertė yra 588 000 Eur.

2410.

25Ieškovas taip pat pažymėjo, kad Vilniaus regioniniame valstybės archyve (toliau – ir Archyvas) nėra Vilniaus miesto Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1989-11-04 sprendimo Nr. 436, kurio pagrindu buvo išduota ginčijama 2012-07-27 pažyma Nr. PASS-00-120727-00530, nes toks sprendimas apskritai nebuvo priimtas (1989-11-04 savaitės diena buvo šeštadienis, tą dieną buvo priimtas tik vienas sprendimas Nr. 178). Kadastro duomenų byloje taip pat nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad ginčijami statiniai buvo statomi 1989-11-04, ar kito statybą leidžiančio dokumento pagrindu.

2611.

27Ieškovo teigimu, Vilniaus miesto Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1989-11-04 sprendimu Nr. 436, kuris, labiausiai tikėtina, yra suklastotas, leista A. R. S. atlikti teisinę 70,53 kv. m gyvenamojo ploto ir 40,33 kv. m naudingo ploto, įrengto šiltnamyje Aukštagirio g. 29, registraciją. Ši aplinkybė taip pat patvirtina, kad 1989-11-04 sprendimas Nr. 436 negalėjo būti išduotas dėl savo akivaizdaus prieštaravimo tuo metu galiojusioms imperatyvioms teisės normoms.

2812.

29Ieškovas nurodė, kad 1989-11-04 sprendimas Nr. 436 nebuvo priimtas, o, jeigu jis būtų vertinamas kaip statybą leidžiantis dokumentas, prieštaravo jo priėmimo metu galiojusioms imperatyvioms teisės normoms ir buvo išduotas tam neįgalioto subjekto. Asmenys, statę statinius pagal 1989-11-04 sprendimą Nr. 436 ar be jo, neįgijo nuosavybės teisės į gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus, esančius Aukštagirio g. 31. Dėl to A. S. ar atsakovams, vėliau įgijusiems Aukštagirio g. 31 esančius statinius ne tik kad nepriklausė teisė ne aukciono tvarka pirkti ginčo žemės sklypo, bet ir nuosavybės teisė į šiuos statinius, todėl panaikinus 2012-07-27 Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos Valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio pažymą Nr. PASS-00-120727-00530 naikintini ir visi kiti sandoriai, kurių pagrindu statiniai perėjo kitiems atsakovams.

3013.

31Ieškovas pažymėjo, kad yra baigtas ikiteisminis tyrimas Nr. 02-2- 00559-16 dėl galimo suklastoto dokumento panaudojimo. 2017-06-08 nutarimu nutarta nutraukti ikiteisminį tyrimą, minėtame nutarime taip pat buvo konstatuota, kad ikiteisminio tyrimo surinkti duomenys leidžia daryti išvadą, jog A. S. 1989-11-04 statybos leidimą Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos Valstybinės priežiūros skyriui pateikė žinodamas apie minėto dokumento netikrumą, tai yra jo veiksmai atitinka BK 300 str. 1 d. numatytos nusikaltimo sudėties požymius.

3214.

33Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybė procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad byloje esantys duomenys nepatvirtina, jog ginčo žemės sklype esantys statiniai būtų priskiriami šiltnamiams ar kitiems specializuotuose ūkiuose naudojamiems statiniams. Nekilnojamojo turto registro duomenimis ginčo žemės sklype stovi pastatas - gyvenamasis namas, kurio paskirtis yra gyvenamoji (vieno buto pastatai) bei ūkiniai pastatai, kurių visų paskirtis yra vienoda - pagalbinio ūkio. Dėl to laikė nepagrįstais ieškovo teiginius, kad rengiant ginčo žemės sklypo teritorijų planavimo dokumentus, buvo pažeisti imperatyvūs teisės aktų reikalavimai.

3415.

35Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybė pažymėjo, kad teritorijų planavimą reglamentuojantys teisės aktai nenumatė išimčių, susijusių su statinio baigtumo procentu, kurios neleistų Vilniaus miesto savivaldybės administracijai rengti ginčo žemės sklypo planavimo dokumentų. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovams fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantys statiniai, esantys ginčo žemės sklype, buvo įregistruoti viešame registre kaip savarankiški nuosavybes teisės objektai, taip pat registre nurodyta šių statinių paskirtis, Vilniaus miesto savivaldybės administracija laikė, kad gautas prašymas parengti teritorijų planavimo dokumentus buvo pagrįstas. Dėl to Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-14 įsakymu Nr. 30- 2407 buvo patvirtintas žemės sklypo Aukštagirio g. 31 planas bei jo sprendiniai, tarp kurių žemės sklypo 5 600 kv. m. plotas, naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos.

3616.

37Atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės teigimu, sistemiškai aiškinant Žemės įstatymo nuostatas, reglamentuojančias žemės pagrindinę naudojimo paskirtį, taip pat poįstatyminius aktus, reglamentuojančius valstybinės žemės pardavimo ne aukciono tvarka taisykles, konstatuotina, kad pagrindinė valstybinės žemės pardavimo sąlyga yra pastatų buvimas žemės sklype, o žemės naudojimas pagal pirmiau nurodytą paskirtį siejamas su būtinumu eksploatuoti šiuos statinius. Dėl to atitinka teisės aktų numatytus reikalavimus suformuotas žemės sklypas sklype esantiems statiniams eksploatuoti pagal viešame registre nurodytųjų tiesioginę paskirtį.

3817.

39Atsakovė pažymėjo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija neturi įgaliojimų tikrinti, ar formuojamame žemės sklype esantys statiniai gali funkcionuoti kaip atskiras savarankiškas nuosavybės teisės objektas, ar yra tokios būklės, kad juos galima būtų eksploatuoti pagal tiesioginę paskirtį, įrašytą nekilnojamojo turto kadastre ir pan. Šias aplinkybes nustatyti ir įvertinti bei atitinkamai priimti sprendimų dėl valstybinės žemės sklypo pardavimo turi Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Rengiant ginčo žemės sklypo planą, jo sprendiniai buvo suderinti su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, kuri pritarė rengiamam teritorijų planavimo dokumentui su visais jo sprendiniais.

4018.

41Atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės teigimu, restitucija šioje byloje negalima, nes administraciniai aktai, susiję su šio žemės sklypo suformavimu, buvo priimti teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų, todėl, palikus šiuos administracinius aktus galioti, nėra pagrindo grąžinti žemės sklypų valstybei. Restitucijos taikymas šiuo atveju taip pat negalimas, kadangi dalis už perleistą žemės sklypą sumokėtų pinigų buvo skirti į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą kaip tikslinės lėšos Vilniaus miesto savivaldybės kompetencijai priskirtoms funkcijoms finansuoti.

4219.

43Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos procesiniuose dokumentuose prašė civilinę bylą nagrinėti teismo nuožiūra. Pažymėjo, kad pažymoje netinkamai nurodyta, kad pastatai yra Aukštagirio g. 29, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., žemės sklype, kurio kadastro Nr. ( - ). Pažyma, kurioje nurodytas kito sklypo adresas ir kadastrinis numeris, negalėjo būti pagrindu registruoti pastatus Nekilnojamojo turto registre adresu Aukštagirio g. 31, Vilniuje. Byloje ieškovas pateikė 1980-04-23 Naujosios Vilnios Vykdomojo komiteto Nr. 96 sprendimo ir 1989-11-04 sprendimo Nr. 436 dėl Aukštagirio g. 29 (dabar Aukštagirio g. 31) kopijas, kurias teismas turėtų įvertinti spręsdamas klausimą dėl ginčijamos pažymos teisėtumo.

4420.

45Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį tenkinti, sutiko su ieškovo argumentais, kad ginčijami administraciniai aktai ir valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartys buvo priimti pažeidžiant Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatas ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statinių statybą ir eksploataciją, reikalavimus, nes atsakovai, kurie nuosavybės teisėmis valdo ginčo sklype esančius statinius, neketino jų naudoti pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą jų paskirtį.

4621.

47Atsakovai D. Z., A. S. ir V. B. procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti, tuo atveju, jei 2015-04-10, 2015-05-26 ir 2015-07-15 valstybinės žemės pirkimo –pardavimo sutartys būtų pripažintos negaliojančiomis, priteisti iš Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, piniginę sumą, kuri atitinka žemės sklypo, esančio Aukštagirio g. 31, Vilniuje, rinkos vertę 2016-09-27 dienai, 5 proc. metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4822.

49Atsakovai nurodė, kad ginčo pastatų – gyvenamojo namo ir 7 ūkinių pastatų, esančių Aukštagirio g. 31, Vilniuje, savininkais jie tapo 2012-11-26 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto pagrindu. Kadangi atsakovai šių ginčo statinių statyboje nedalyvavo, atitinkamai nedalyvavo ginčijamos pažymos išdavimo procese.

5023.

51Atsakovai nesutiko su ieškovo teiginiais, kad nei Vilniaus miesto savivaldybė, nei Vilniaus apskrities archyvas ginčo statinių projekto neturi, todėl laikytina, kad jis nebuvo pateiktas pažymą surašiusiam Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnautojui ir aptariama pažyma buvo surašyta pažeidžiant Pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto išdavimo tvarkos aprašo 5.3 p. reikalavimus. Pažyma, kuri yra oficialus rašytinis įrodymas (CPK 197 str. 2 d.), liudija, kad statytojas A. S. Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikė individualaus gyvenamojo namo projektą, kurį 1989 m. parengė Vilniaus miesto tarybos Vykdomojo komiteto vyriausiosios architektūros ir planavimo valdybos grupė, t. y. ginčo statinių projektas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai buvo pateiktas ir inspekcija nenustatė, kad ginčo statiniai turėtų nukrypimų nuo projekto. Tai reiškia, kad Aprašo 5.3. p., išduodant ginčijamą pažymą, nebuvo pažeistas, o atsakovai, kurie nėra ginčo statinių statytojai, negali patirti neigiamų pasekmių dėl to, kad šis dokumentas nėra išsaugotas valstybinių institucijų žinioje. Apraše yra nustatytas baigtinis sąrašas atvejų, kuomet pažyma yra neišduodama (9.1-9.5 p.). Ieškovas nepateikė duomenų, kad esamu atveju egzistuotų bent vienas pagrindas, kuriuo remiantis Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija turėjo teisinį pagrindą ginčijamos pažymos neišduoti. Kadangi pažyma buvo išduota teisėtai, atitinkamai teisėta yra ir ginčo statinių registracija Nekilnojamojo turto kadastre.

5224.

53Atsakovai nurodė, kad ginčo žemės sklype esantys statiniai yra registruoti kaip gyvenamasis pastatas bei negyvenamieji statiniai - ūkiniai pastatai (pagalbinio ūkio paskirties). Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Byloje nėra ginčo, kad 1980-04-23 Vilniaus m. Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomasis komitetas priėmė nutarimą Nr. 96, kuriuo A. S. L. leido statyti šiltnamius Aukštagirio g. 29, Vilnius, o 1989-11-04 priėmė sprendimą Nr. 436, kuriuo leido A. R. S. atlikti teisinę, gyvenamojo namo, įrengto šiltnamyje Aukštagirio g. 29, registraciją. 1989 m. buvo leista registruoti gyvenamąjį namą, kuris įrengtas šiltnamyje.

5425.

55Atsakovai pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad ginčo žemės sklype esantys statiniai būtų priskiriami šiltnamiams ar kitiems specializuotiems ūkiuose naudojamiems statiniams. Vien aplinkybė, kad 1980 m. ginčo vietoje buvo leista įrengti šiltnamius, jokiu būdu nereiškia, kad ir šiuo metu ginčo žemės sklype esantys statiniai yra šiltnamių paskirties. Paties ieškovo pateikti dokumentai patvirtina, kad šiltnamyje buvo įrengtas gyvenamasis namas, kuris buvo statomas pagal 1989 m. parengtą Vilniaus miesto tarybos Vykdomojo komiteto vyriausiosios architektūros ir planavimo valdybos grupės individualų gyvenamojo namo projektą, kurio pagrindu 1989-11-04 buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas Nr. 436. Atsižvelgiant į tai, kad Nekilnojamojo turto registre registruoti statiniai yra gyvenamosios paskirties pastatas – gyvenamasis namas bei pagalbinio ūkio paskirties pastatai – ūkiniai pastatai, darytina išvada, kad suformuotas ginčo žemės sklypas, kurio paskirtis – kita, o naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos, atitinka teisės aktų numatytus reikalavimus.

5626.

57Atsakovai nurodė, kad vien tai, kad atsakovai įsigijo nebaigtus statyti statinius, nesudaro pagrindo teigti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija, priimdama įsakymą dėl sklypo plano tvirtinimo, pažeidė įstatymo reikalavimus, nes teritorijų planavimą reglamentuojantys teisės aktai nenumato išimčių, susijusių su statinio baigtumo procentu. Atsakovams nuosavybės teise priklausantys statiniai, kurie yra ginčo žemės sklype, yra registruoti viešajame registre, yra nurodyta šių statinių paskirtis, todėl Vilniaus miesto savivaldybės administracija veikė tinkamai ir priimdama įsakymą dėl sklypo plano patvirtinimo, jokių įstatymo reikalavimų nepažeidė.

5827.

59Atsakovų teigimu, byloje nėra keliamas ginčas, kad žemės sklype Aukštagirio g. 31, Vilniuje yra atsakovams nuosavybės teise priklausantys statiniai, ir šią aplinkybę patvirtina rašytiniai įrodymai. Ieškovas įrodinėja, kad atsakovams priklausančių statinių paskirtis yra kitokia, nei nurodyta viešajame registre, tačiau toks ieškovo teiginys prieštarauja viešojo registro duomenims. Neapgrįsti ieškovo teiginiai, kad atsakovų įsigyti statiniai neturėjo apibrėžtos naudojimo paskirties arba ūkinės veiklos pobūdžio, kad atsakovai, kurie nuosavybės teise valdo ginčo sklype esančius statinius, niekada neketino jų naudoti pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą jų paskirtį.

6028.

61Atsakovai pažymėjo, kad ginčo žemės sklypas yra užstatytas atsakovams nuosavybės teise priklausančiais statiniais, kurių paskirtis yra gyvenamoji ir pagalbinio ūkio, todėl Nacionalinė žemės tarnyba teisėtai ir pagrįstai priėmė įsakymą dėl sklypo pardavimo, kuris sudarė pagrindą sudaryti valstybinės žemės nuomos pirkimo – pardavimo sutartis statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Dėl to ieškinio reikalavimas panaikinti įsakymą dėl sklypo pardavimo, kaip ir reikalavimai pripažinti negaliojančiomis valstybinės žemės pirkimo –pardavimo sutartis, yra atmestini kaip nepagrįsti.

6229.

63Atsakovai nurodė, kad pripažinus valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartis negaliojančiomis, taikant restituciją atsakovams iš Lietuvos valstybės turi būti priteisiama suma, kuri atitinka ginčo žemės sklypo rinkos kainą (atsakovų vertinimu 1 500 000 Eur), kadangi ieškovas pradėjo šį procesą, siekdamas „ištaisyti valstybės institucijų padarytą klaidą“, t. y. neneigia, kad ginčo žemės sklypą siekiama iš atsakovų nusavinti dėl valstybės institucijų padarytų klaidų, nors atsakovai su tuo kategoriškai nesutinka, nes atsakovų veiksmai buvo išskirtinai sąžiningi ir jie neturėjo jokios galimybės paveikti žemės įsigijimo sąlygų. Atsakovai įsigijo tokios pat paskirties statinius, kokios jie yra ir šiuo metu, todėl kitokios paskirties žemės sklypas objektyviai negalėjo būti formuojamas.

64II.

65Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6630.

67Vilniaus apygardos teismas 2018-01-30 sprendimu nusprendė ieškovo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro ieškinį, pareikštą ginant viešą interesą, atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybei, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, D. Z., V. B., A. S., B. Z., antstolei D. P., J. S. ir K. A. dėl administracinių aktų panaikinimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo atmesti, priteisti atsakovui D. Z. iš ieškovo Vilniaus apygardos prokuratūros 3 206,50 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016-09-27 ir 2017-08-28 nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

6831.

69Teismas nurodė, kad, ieškovo teigimu, A. S. (miręs), norėdamas gauti ginčijamą pažymą, privalėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikti kompiuterinę laikmeną su statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, įrašu (nuskenuotą projektą su privalančių pasirašyti projektą asmenų parašais arba projektą, patvirtintą jų elektroniniais parašais), kaip tai nustato Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011-07-21 įsakymu Nr. 1V-112 patvirtintas Pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto išdavimo tvarkos aprašas.

7032.

71Teismas laikė nepagrįstais ieškovo argumentus, kad nei Vilniaus miesto savivaldybė, nei Vilniaus apskrities archyvas aptariamų statinių projekto neturi, todėl jis nebuvo pateiktas ginčijamą pažymą surašiusiam Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnui. Teismas sprendė, kad byloje nebuvo paneigta, kad ieškovo minimi dokumentai buvo pateikti, o A. S. ir/ar atsakovai D. Z., V. B. ir A. S. negali būti laikomi atsakingais dėl to, kad atitinkami dokumentai neišsaugoti (nerandami).

7233.

73Teismas nustatė, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos savo procesiniuose dokumentuose nurodė, kad A. S. 2012-07-27 prašymą išduoti pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto pateikė per informacinę sistemą ,,Infostatyba“, kur nurodyta, kad pateikiama: statybą leidžiančio dokumento kopija, kompiuterinė laikmena su statinio projektu, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, įrašu; statinio kadastro duomenų bylos kopija, statinio pagrindinių ašių nužymėjimo statybos sklype aktas su schema, statinio kontrolinė geodezinė nuotrauka, statytojo įgaliojimas pateikti prašymą. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad buvo pateikti ne visi dokumentai, reikalingi pažymos išdavimui, o specialistas A. J., kuris dokumentus priėmė, inspekcijoje nebedirba.

7434.

75Teismas darė išvadą, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos neteigė, kad ieškovo minimi ir A. S. 2012-07-27 prašyme nurodyti dokumentai, nebuvo pateikti – tiesiog kai kurių iš jų sistemoje nėra.

7635.

77Teismas sprendė, kad dėl to šiuo atveju yra reikšmingi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos buvusio darbuotojo A. J., kuris Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vardu išdavė ginčijamą pažymą, parodymai, duoti ikiteisminiame tyrime ir užfiksuoti Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus 2017-06-08 nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą.

7836.

79Teismas nustatė, kad šiame nutarime nurodyta, jog A. J. parodė, kad jis iki 2014 m. dirbo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausiojo specialisto pareigose ir ginčijamą pažymą suformavo ir pasirašė būtent jis. A. J. nurodė, kad ši pažyma nėra išskirtinė, jei jis ją surašė, vadinasi A. S. pateikti dokumentai buvo tvarkingi ir nekėlė abejonių. A. J. paliudijo, kad pagal pareigas jis sukeldavo pateiktus dokumentus į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos informacinę sistemą, tačiau informacinė sistema nuolat keitėsi, buvo tobulinama, ji tai veikdavo, tai neveikdavo, todėl tuo atveju, kuomet sistema neveikdavo, pateiktų dokumentų kompiuterinė laikmena buvo perduodama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos archyvą. A. J. paaiškino, kad dėl šios priežasties gali būti, kad ne visi dokumentai yra sukelti į informacinę sistemą. A. J. taip pat paliudijo, kad būdavo atvejų, kad asmenys, norėdami gauti pažymas ar deklaracijas, pateikdavo prašymus per elektroninę sistemą, tačiau dažnai dėl sistemos sudėtingumo jiems nepavykdavo to padaryti, ko pasėkoje interesantai atnešdavo visą dokumentų paketą į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriaus priėmimą ir tuomet gauti dokumentai atkeliaudavo iki jo. A. J. patvirtino, kad šis (ginčo) atvejis nėra išskirtinis, todėl jis nepamena, kokiu būdu dokumentai buvo pateikti esamu atveju, tačiau pažymėjo, kad, jei kokio dokumento būtų trūkę, ar būtų kilę abejonių, asmens prašymas net nebūtų nagrinėjamas, o dokumentai būtų grąžinti juos pateikusiam asmeniui.

8037.

81Teismas darė išvadą, kad nėra pagrindo abejoti ar vertinti kritiškai A. J. parodymus, kadangi jie iš esmės atitinka ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos poziciją. Šios įstaigos atstovė I. Š. 2017-03-24 teismo posėdyje patvirtino, jog galima išlyga, kad dalis dokumentų, reikalingų pažymai išduoti, pateikiama per IS „Infostatyba“, o dalis raštu, nes joks teisės aktas neapriboja tokios teisės, juo labiau visada yra išlyga dėl techninių kliūčių. Atstovė taip pat nurodė, kad egzistavo praktika, kad dėl techninių informacinės sistemos trikdžių dalis dokumentų buvo pateikiama raštu, vėliau juos įvedant į IS „Infostatyba“.

8238.

83Teismas sprendė, kad pažymą išdavusio asmens A. J. parodymai, kuriuos jis kaip liudytojas davė ikiteisminiame tyrime, t. y., kad visi dokumentai, reikalingi ginčijamai pažymai išduoti, buvo pateikti, nėra paneigti.

8439.

85Teismas pažymėjo, kad nenustačius, kad ginčijama pažyma buvo išduota nepateikus visų būtinų dokumentų, nėra pagrindo ją naikinti teismine tvarka.

8640.

87Teismas nurodė, kad aplinkybė, jog ginčijamoje pažymoje netinkamai nurodyta, kad pastatai yra žemės sklype, esančiame Aukštagirio g. 29, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., o Nekilnojamojo turto registre pastatai registruoti adresu Aukštagirio g. 31, Vilniuje, šiuo atveju nėra esminė, nes iš 2017-02-06 pranešimo apie ikiteisminio tyrimo Nr. 02-2-00559-16 eigą matyti, kad iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyriaus atsakymo buvo nustatyta, kad Aukštagirio g. 29 adresas yra pakeistas į Aukštagirio g. 31.

8841.

89Teismas pažymėjo, kad ginčijamos pažymos panaikinimas nesukurtų jokių realių teisinių pasekmių, nes tie patys statiniai galėtų būti įregistruoti kitu teisiniu pagrindu. Vadovaujantis Dokumentų, teiktinų nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991-07-25 sąrašo, patvirtinto Vyriausybės 2013-03-03 nutarimu Nr. 278, pagrindais (2.3 p.), nes byloje esantis 1989-11-04 Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimo Nr. 436 išrašas patvirtina, kad ginčo statiniai pastatyti teisėtai, kadangi šiuo dokumentu A. S. buvo leista tiek atlikti gyvenamojo namo teisinę registraciją, tiek ir padaryti atitinkamus pakeitimus inventorizacijos byloje.

9042.

91Teismo vertinimu, jeigu statyba būtų neteisėta, 1989 m. toks dokumentas nebūtų išduotas. Šis dokumentas nagrinėjamoje byloje nėra ginčijamas, taip pat nėra pripažintas suklastotu įsiteisėjusiu sprendimu, nes tokio sprendimo apskritai nėra. Ikiteisminis tyrimas A. S. atžvilgiu yra nutrauktas dėl jo mirties (mirė 2017-04-13), tačiau A. S. ikiteisminiame tyrime Nr. 02-2-00559-16 nebuvo įgijęs įtariamojo statuso, jo atžvilgiu nebuvo surašytas kaltinamasis aktas, procesiniuose dokumentuose jis nebuvo įvardintas kaip nusikalstamą veiką padaręs asmuo.

9243.

93Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, darė išvadą, kad ieškovas neįrodė viešojo intereso buvimo dėl ginčijamos pažymos panaikinimo. Dėl to teismas sprendė, kad nesant viešojo intereso, šis ieškinio reikalavimas taip pat negali būti tenkinamas.

9444.

95Teismas dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-14 įsakymo Nr. 30-2407 „Dėl sklypo Aukštagirio g. 31 plano, prilyginto detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ panaikinimo (toliau – ginčijamas įsakymas) nurodė, kad ieškovas prašė panaikinti ginčijamą įsakymą, nurodydamas, kad jis buvo priimtas neteisėtai, nes gyvenamasis namas ginčo sklype niekada teisėtai nebuvo pastatytas, todėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius neturėjo teisės ginčijamu įsakymu dėl sklypo plano tvirtinimo nustatyti tokį ginčo žemės sklypo naudojimo būdą ir atitinkamai pobūdį.

9645.

97Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatyta, kad valstybiniai žemės sklypai parduodami be aukciono, jeigu jie užstatyti fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais statiniais ar įrenginiais <...> tokio dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Analogiška nuostata įtvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 2.4 punkte. Šių Taisyklių 3 p. numato, kad prie nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių žemės sklypai parduodami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose detaliuosiuose planuose arba Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose žemės valdos projektuose nustatyto dydžio, kuris būtinas esamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytųjų tiesioginę paskirtį.

9846.

99Teismas pagal bylos duomenis nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2013-06-25 gavo A. S., B. Z. ir V. B. prašymą leisti pradėti rengti žemės sklypo Aukštagirio g. 31, Vilniuje, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, kartu su prašymu buvo pateikta UAB KM „Centras“ parengta Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, Nekilnojamojo turto registro išrašas. Įvertinus gautus dokumentus buvo priimtas sprendimas leisti pradėti rengti žemės sklypo Aukštagirio g. 31 planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, kurio rengimo tikslas - suprojektuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytųjų tiesioginę paskirtį. Ginčo žemės sklype esantys statiniai yra registruoti kaip gyvenamasis pastatas (gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - )) bei negyvenamieji pastatai (ūkiniai pastatai, unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )).

10047.

101Teismas pažymėjo, kad Vilniaus miesto savivaldybė nurodė ir ieškovas to neneigė, kad savivaldybė, priimdama ginčijamą įsakymą dėl sklypo plano tvirtinimo, nėra įpareigota tikrinti statybos teisėtumo klausimą, nes tai nėra savivaldybės kompetencija. Atsižvelgiant į tai, kad viešajame registre registruoti ginčo statiniai ir šiai dienai yra gyvenamosios paskirties pastatas – gyvenamasis namas bei pagalbinio ūkio paskirties pastatai – ūkiniai pastatai, darytina išvada, kad suformuotas ginčo žemės sklypas, kurio paskirtis – kita, o naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos, atitinka teisės aktų numatytus reikalavimus, todėl ginčijamas įsakymas negali būti laikomas neteisėtu.

10248.

103Teismas nurodė, kad tiek ginčijamo įsakymo priėmimo metu, tiek šiuo metu registro duomenys nebuvo ir nėra nuginčyti, todėl nei Vilniaus miesto savivaldybė, nei teismas neturėjo ir neturi teisės šiais duomenimis nesivadovauti ar kitaip juos traktuoti (vertinti).

10449.

105Teismas laikė nepagrįstais ieškovo teiginius, kad pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymo Nr. 3D- 37/D1-40 „Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo“ lentelės 2 punktą specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypų naudojimo būdas priskiriamas prie žemės ūkio paskirties žemės, todėl, tvirtinant ginčo žemės sklypo planą, buvo pažeisti imperatyvūs Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1124 7 punkto reikalavimai. Teismas sprendė, kad jokie byloje esantys duomenys nepatvirtina, kad ginčo žemės sklype esantys statiniai būtų priskiriami šiltnamiams ar kitiems specializuotuose ūkiuose naudojamiems statiniams. Ginčo žemės sklype esantys ūkiniai pastatai yra skirti sklype esančio gyvenamojo namo aptarnavimui ir gyvenamojo namo savininkų poreikių tenkinimui.

10650.

107Teismas laikė nepagrįstais ieškovo teiginius, kad ginčo žemės sklype esantys statiniai ginčijamų administracinių aktų priėmimo metu buvo nebaigti statyti, tokia statinių būklė yra išlikusi iki šiol, kadangi esamais duomenimis sklype esančių statinių statyba taip ir nebuvo baigta. Teismas nurodė, kad teritorijų planavimą reglamentuojantys teisės aktai nenumato išimčių, susijusių su statinio baigtumo procentu, kurios neleistų Vilniaus miesto savivaldybės administracijai rengti ginčo žemės sklypo planavimo dokumentų. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovams fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantys statiniai, esantys ginčo žemės sklype, buvo įregistruoti viešame registre kaip savarankiški nuosavybes teises objektai, taip pat registre nurodyta šių statinių paskirtis, Vilniaus miesto savivaldybės administracija pagrįstai laikė, kad gautas prašymas parengti teritorijų planavimo dokumentus buvo pagrįstas.

10851.

109Dėl to teismas sprendė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-14 įsakymu Nr. 30-2407 pagrįstai buvo patvirtintas žemės sklypo Aukštagirio g. 31 planas bei jo sprendiniai, tarp kurių žemės sklypo plotas – 5 600 kv. m., naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos.

11052.

111Teismas laikė nepagrįstais ieškovo ir atsakovės Nacionalinė žemės tarnybos teiginius, kad įsakymas dėl žemės sklypo pardavimo yra neteisėtas ir atitinkamai yra neteisėtos valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartys dėl to, kad negali būti laikoma, jog ginčo žemės sklypas yra užstatytas, kad atsakovai fiziniai asmenys niekada neketino naudoti žemės sklype esančių statinių pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą jų paskirtį, kad atsakovų įsigyti statiniai neturėjo apibrėžtos naudojimo paskirties arba ūkinės veiklos pobūdžio.

11253.

113Teismas nurodė, kad valstybinės žemės sklypai parduodami be aukciono, jeigu jie užstatyti fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais statiniais ar įrenginiais, išskyrus žemės sklypus, kuriuose yra pastatyti laikini statiniai, nutiesti tik inžineriniai tinklai ar (ir) pastatyti tik neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui. Valstybinės žemės sklypai parduodami tokio dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį (Žemės įstatymo 10 str. 5 d. 1 p.).

11454.

115Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad nėra ginčo dėl aplinkybės, kad ginčo žemės sklype yra atsakovams fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantys statiniai (CPK 182 str. 5 p.), kurie yra registruoti viešajame registre. Šią aplinkybę prokuroras pripažino 2017-03-24 teismo posėdyje, tačiau laikosi pozicijos, kad faktiškai ginčo žemės sklype yra nebaigti statyti statiniai.

11655.

117Teismas pažymėjo, kad nepaisant to, kad atsakovams priklausantys pastatai gali būti laikomi nebaigtais statyti statiniais, jie atitinka statinio sąvoką, numatytą Žemės įstatymo 10 str. 5 d. 1 p., nes pagal Statybos įstatymo 2 str. 27 d. yra numatyta atskira nebaigto statinio kategorija, kas reiškia, kad nebaigtas statinys yra laikomas tam tikra statinio rūšimi, ir, vadovaujantis Statybos įstatymo 39 str., turi būti registruojamas Nekilnojamojo turto registre bei gali būti perleidžiamas kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas. Nei įstatymas, nei teismų praktika nenumato, kad valstybinė žemė gali būti parduodama tik prie pripažinto tinkamu naudoti pastato, nes pagal Nekilnojamo turto registro įstatymo 9 str. 1 d. registruojami nekilnojamieji daiktai, jeigu jie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteiktas unikalus numeris. Atsakovams priklausantys statiniai yra suformuoti ir įregistruoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jų teisinė registracija nėra nei ginčijama, nei nuginčyta.

11856.

119Teismas sprendė, kad nenuginčijus Registrų centro duomenų, nekonstatavus statybos neteisėtumo, nėra teisinio pagrindo išvadai, kad ginčo objektai nėra statiniai, o valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartys prieštarauja Žemės įstatymo 10 str. 5 d. 1 p.

12057.

121Teismas sutiko su atsakovais, kad eksploatavimo sąvoka, kuri yra numatyta Žemės įstatymo 10 str. 5 d. 1 p., yra aktuali tik sprendžiant klausimą dėl parduodamo valstybinės žemės sklypo dydžio, o ne dėl valstybinės žemės sklypo pardavimo galimybės. Tuo tarpu tam, kad valstybinė žemė būtų parduodama, užtenka nustatyti, kad žemės sklypas yra užstatytas statiniais, o tai nagrinėjamu atveju, kaip jau buvo minėta, byloje yra įrodyta.

12258.

123Teismas taip pat sprendė, kad byloje nepaneigtas atsakovų fizinių asmenų teiginys, kad jie ketina naudoti pagal paskirtį jiems nuosavybės teise priklausančius pastatus, nes įstatymas nedraudžia esamų statinių atstatyti ar užbaigti jų statybą.

12459.

125Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovo teiginius, kad ginčo sklype esantys statiniai dėl jų nebaigtumo ir nusidėvėjimo niekada neturėjo apibrėžtos naudojimo paskirties arba ūkinės veiklos pobūdžio, nes pagal byloje esančius duomenis ginčo statiniai turi aiškiai apibrėžtą naudojimo paskirtį, kuri yra nurodoma viešajame registre ir yra nepaneigta – gyvenamosios paskirties ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai. Ginčo statinių naudojimo paskirtis buvo apibrėžta 1989 m., parengiant individualaus gyvenamojo namo projektą ir išduodant statybos leidimą.

12660.

127Teismas pažymėjo, kad ta aplinkybė, kad šiuo metu statiniai nėra tinkami gyventi (naudoti pagal paskirtį), nereiškia, kad jie neturi apibrėžtos naudojimo paskirties arba ūkinės veiklos pobūdžio, o juo labiau yra pagrindu pripažinti ginčijamas valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis negaliojančiomis.

12861.

129Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad ginčo žemės sklypas yra užstatytas atsakovams fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais statiniais, kurių paskirtis yra gyvenamoji ir pagalbinio ūkio, todėl Nacionalinė žemės tarnyba teisėtai ir pagrįstai priėmė įsakymą dėl sklypo pardavimo, kuris buvo pagrįstu pagrindu sudaryti valstybinės žemės nuomos pirkimo-pardavimo sutartis.

13062.

131Dėl to teismas darė išvadą, kad ieškovo reikalavimas panaikinti įsakymą dėl sklypo pardavimo, kaip ir reikalavimai pripažinti negaliojančiomis valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartis, yra atmestini kaip nepagrįsti.

13263.

133Teismas

134laikė nepagrįstais ieškovo reikalavimus panaikinti 2012-11-26 antstolės D. P. patvirtintą turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą ir 2013-02-05 bei 2013-12-09 dovanojimo sutartis, kurių pagrindu atsakovas D. Z. padovanojo B. Z. 1/3 statinių, esančių Aukštagirio g. 31, Vilniuje, po to - B. Z. juos padovanojo D. Z..

13564.

136Teismas pažymėjo, kad pats ieškovas 2017-03-24 teismo posėdyje nurodė, kad statinių perleidimai viešo intereso nepažeidžia. Dėl to teismas sprendė, kad taip pat yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad nurodyti sandoriai viešo intereso nepažeidžia ir jau vien šiuo pagrindu šiuos ieškinio reikalavimus atmesti.

13765.

138Teismas pagal bylos duomenis darė išvadą, kad ieškovas iš esmės nenurodė, kokioms teisės aktų nuostatoms prieštarauja turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas ir ginčijamos dovanojimo sutartys. Nenustačius CPK 602 str. įtvirtintų turto pardavimo be varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais pagrindų, jo naikinti nėra pagrindo.

13966.

140Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad ieškovas iš esmės neįrodė ieškinio reikalavimų tinkamais ir pakankamais įrodymais (CPK 178, 185 str.), todėl darė išvadą, kad ieškinys atmestinas visoje apimtyje.

14167.

142Teismas nurodė, kad atmetus ieškinio reikalavimus dėl administracinių aktų ir ginčijamų sandorių panaikinimo, nėra pagrindo taikyti restituciją. Dėl to teismas sprendė, kad dėl restitucijos taikymo plačiau nepasisakytina.

14368.

144Teismas pažymėjo, kad atmetus ieškinį, iš ieškovo atsakovų fizinių asmenų naudai priteistinos jų patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti.

14569.

146Teismas nustatė, kad iš viso atsakovai (sumokėjo atsakovas D. Z.) patyrė 3 206,50 Eur bylinėjimosi išlaidų. Dėl to teismas, atsižvelgdamas į didelę bylos apimtį ir jos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, Rekomendacijas, sprendė, kad bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

14770.

148Teismas nustatė, kad ieškinio užtikrinimui Vilniaus apygardos teismo 2016-09-27 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas atsakovams perleisti ginčo žemės sklypą, organizuoti ir vykdyti jame statybos darbus, bei Vilniaus apygardos teismo 2017-08-28 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas atsakovams perleisti ginčo žemės sklype esančius statinius.

14971.

150Teismas sprendė, kad atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės paliktinos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, po to - naikintinos (CPK 150 str. 2 d.).

151III.

152Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15372.

154Apeliaciniame skunde ieškovas Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, gindamas viešą interesą prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018-01-30 sprendimą ir priimti naują sprendimą dalyje dėl administracinių aktų panaikinimo ir sandorių pripažinimo negaliojančiais: 1) panaikinti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos Valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio 2012-07-27 pažymą Nr. PASS-00-120727-00530 apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto; 2) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-14 įsakymą Nr. 30-2407 „Dėl sklypo Aukštagirio g. 31 plano, prilyginto detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“; 3) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2014-04-02 įsakymą Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-320 „Dėl valstybinės žemės sklypo Aukštagirio g. 31, Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )), dalių dydžių nustatymo ir pardavimo“; 4) pripažinti negaliojančia ab initio 2015-04-10 valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 49SU-131-(14.49.55.), pagal kurią 1 867 kv. m. ploto ginčo sklypo dalis perėjo A. S. nuosavybėn už 13 429,54 Eur kainą; 5) pripažinti negaliojančia ab initio 2015-05-26 valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 49SU-178-(14.49.55.), pagal kurią 1 866 kv. m. ploto ginčo sklypo dalis perėjo V. B. nuosavybėn už 13 421,29 Eur kainą; 6) pripažinti negaliojančia ab initio 2015-07-15 valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 49SU-235-(l4.49.55.), pagal kurią 1 867 kv. m. ploto ginčo sklypo dalis perėjo D. Z. nuosavybėn už 13 429,54 Eur kainą; 7) panaikinti antstolės D. P. 2012-11-26 patvirtintą turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. 0068/12/01497; 8) panaikinti 2013-02-05 dovanojimo sutartį, notarinio registro Nr. 798, kuria D. Z. padovanojo B. Z. 1/3 statinių, esančių Aukštagirio g. 31 (ankstesnis adresas Aukštagirio g. 29); 9) panaikinti 2013-12-09 dovanojimo sutartį, notarinio registro Nr. 6993, kuria B. Z. padovanojo D. Z. 1/3 statinių, esančių Aukštagirio g. 31; likusioje dalyje perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

15572.1.

156Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino aplinkybes, susijusias su Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiojo specialisto A. J. išduota 2012-07-27 pažyma Nr. PASS-00-120727-00530 apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto.

15772.2.

158Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad byloje esantis Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1989-11-04 sprendimo Nr. 436 išrašas patvirtina, kad ginčo statiniai pastatyti teisėtai, kadangi šiuo dokumentu A. S. buvo leista tiek atlikti gyvenamojo namo teisinę registraciją, tiek ir padaryti atitinkamus pakeitimus inventorizacijos byloje, kad jeigu statyba būtų neteisėta, 1989 m. toks dokumentas nebūtų išduotas, tuo tarpu, šis dokumentas nagrinėjamoje byloje nėra ginčijamas, taip pat nėra pripažintas suklastotu įsiteisėjusiu sprendimu.

15972.3.

160Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad jokie byloje esantys duomenys nepatvirtina, kad ginčo žemės sklype esantys statiniai būtų priskiriami šiltnamiams ar kitiems specializuotuose ūkiuose naudojamiems statiniams, kad ginčo žemės sklype esantys ūkiniai pastatai yra skirti sklype esančio gyvenamojo namo aptarnavimui ir gyvenamojo namo savininkų poreikių tenkinimui.

16172.4.

162Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad eksploatavimo sąvoka, kuri yra numatyta Žemės įstatymo 10 str. 5 d. 1 p., yra aktuali tik sprendžiant klausimą dėl parduodamo valstybinės žemės sklypo dydžio, o ne dėl valstybinės žemės sklypo pardavimo galimybės.

16372.5.

164Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas neįrodė viešojo intereso buvimo dėl ginčijamos pažymos panaikinimo, antstolės patvirtinto akto bei dovanojimo sandorių pripažinimo negaliojančiais, todėl, nesant viešojo intereso, šie ieškinio reikalavimai taip pat negali būti tenkinami.

16572.6.

166Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, atmetęs ieškinio reikalavimus dėl administracinių aktų ir ginčijamu sandorių panaikinimo, netaikė restitucijos, todėl dėl restitucijos taikymo plačiau nepasisakė, laikytina, jog šioje dalyje nėra atskleista bylos esmė, todėl siekiant užtikrinti šalių teisę į apeliaciją dėl visų ieškinio reikalavimų, skundžiamas sprendimas naikintinas dalyje administracinių aktų panaikinimo ir ginčijamu sandorių pripažinimo negaliojančiais priimtinas naujas sprendimas – ieškinys tenkintinas, o dalyje dėl restitucijos taikymo byla perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

16773.

168Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo apeliacinį skundą atmesti, palikti Vilniaus apygardos teismo 2018-01-30 sprendimą nepakeistą. Nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, mano, kad jis yra nepagrįstas ir nėra pagrindo naikinti ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo.

16974.

170Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašo apeliacinį skundą spręsti atsiliepime nurodytais motyvais.

17175.

172Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos prašo apeliacinį skundą tenkinti. Sutinka su apelianto nurodomais argumentais, kad byloje pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, kai byloje esant apelianto pateiktiems nuosekliems rašytiniams įrodymams, patvirtinantiems, kad ginčijamą 2012-07-27 Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio pažymą Nr. PASS-00-120727-00530 apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto išdavusiam valstybės tarnautojui A. S. nebuvo ir negalėjo būti pateikęs visų dokumentų, kurie turėjo būti pateikti, didesnę įrodomąją reikšmę suteikė liudytojo parodymams, kurie galimai buvo subjektyvūs. Dėl to darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, motyvuodamas, kad šioje byloje nėra ginčijama statinių teisinė registracija (atlikta minėtos ginčijamos pažymos pagrindu) ir kad atsakovai planuoja ateityje eksploatuoti ginčo statinius, todėl valstybės institucijos neturėjo pagrindo neformuoti ir neparduoti atsakovams ginčo žemės sklypo, netinkamai taikė materialinės teisės normas ir nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos šioje srityje.

17376.

174Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovai D. Z., V. B., A. S. prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, palikti Vilniaus apygardos teismo 2018-01-30 sprendimą nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo:

17576.1.

176Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ginčas dėl pažymos išdavimo kilo iš teisinių santykių, kuriuose neegzistuoja viešojo intereso požymiai.

17776.2.

178Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino įrodymus, todėl pagrįstai konstatavo, kad pažyma buvo išduota teisėtai.

17976.3.

180Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą dėl akto ir dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.

18176.4.

182Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įsakymo dėl sklypo plano tvirtinimo panaikinimo.

18376.5.

184Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą dėl Nacionalinės žemės tarnybos įsakymo dėl sklypo pardavimo panaikinimo ir valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.

18577.

186Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-01-29 gautas atsakovų D. Z., V. B., A. S. prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros kopija, mokėjimo nurodymo kopija).

187Teisėjų kolegija

konstatuoja:

188IV.

189Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19078.

191Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

192Dėl naujų įrodymų

19379.

194Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-01-29 gautas atsakovų D. Z., V. B., A. S. prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros kopija, mokėjimo nurodymo kopija).

19580.

196Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, priima į bylą atsakovų D. Z., V. B., A. S. pateiktus naujus įrodymus ir juos vertina.

197Dėl faktinių bylos aplinkybių

19881.

199Bylos duomenys patvirtina, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas A. J. 2012-07-27 surašė pažymą Nr. PASS-00-120727-00530 apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto. Šia pažyma buvo patvirtinta, kad statytojas A. S. stato gyvenamąjį namą ir 7 pagalbinius ūkinius pastatus be esminių nukrypimų nuo statinio projekto. Šioje pažymoje taip pat nurodyta, kad aptariamos statybos vykdomos pagal 1989-11-04 išduotą statybos leidimą Nr. 436, kurį išdavė Vilniaus m. Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomasis komitetas. Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento pateiktas išrašas iš 1989-11-04 Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendinmo Nr. 436, kurio I punkte buvo nurodyta, kad Vykdomasis komitetas leido A. R. S. atlikti teisinę 70,53 kv. m gyvenamojo ploto ir 40,33 kv. m naudingo ploto, įrengto šiltnamyje Aukštagirio g. 29, registraciją. Šio sprendimo 3 punkte nurodyta: „Įspėti pil. A. R. S. ateityje nevykdyti statybos darbų ir nekeisti plotų be atitinkamo Naujosios Vilnios rajono tarybos vykdomojo komiteto leidimo“.

20082.

201Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui 2012-11-26 aktu Nr. 0068/12/01497 antstolė D. P. pardavė skolininko A. S. pasiūlytiems pirkėjams V. B., D. Z., A. S. ginčo sklype esančius statinius.

20283.

2032013-02-05 dovanojimo sutartimi, notarinio registro Nr. 798, D. Z. padovanojo B. Z. 1/3 statinių, esančių Aukštagirio g. 31 (ankstesnis adresas Aukštagirio g. 29). 2013-12-09 dovanojimo sutartimi, notarinio registro Nr. 6993, B. Z. padovanojo D. Z. 1/3 statinių, esančių Aukštagirio g. 31.

20484.

205Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovai 2013-06-25 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyrių su prašymu leisti pradėti rengti ginčo sklypo planų, prilygintų detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Šiame prašyme buvo nurodyta, kad plano rengimo tikslas - suformuoti naudojamų valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Šio prašymo padavimo metu ginčo sklype buvo registruoti 8 nebaigti statyti pastatai - 1 gyvenamasis namas, kurio užstatytas plotas - 70 kv. m ir 7 ūkiniai pastatai, kurių bendras užstatytas plotas - daugiau nei 1 500 kv. m. Šie nebaigti statyti ūkiniai pastatai buvo šiltnamių paskirties. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja 2013-08-29 priėmė įsakymų Nr. A30-2352 „Dėl leidinio pradėti rengti žemės sklypo Aukštagirio g. 31 planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui“. Šio įsakymo 2.1. punkte buvo nustatyta, kad „žemės sklypo plano renginio tikslas – suprojektuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį“. Šio įsakymo 1 priede, kuriuo buvo patvirtinti žemės sklypo Aukštagirio g. 31 plano rengimo reikalavimai, buvo nurodyta, kad formuojamo žemės sklypo naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

20685.

207Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013-11-14 įsakymu Nr. 30-2407 „Dėl sklypo Aukštagirio g. 31 plano, prilyginto detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ patvirtino ginčo sklypo planą ir jo sprendinius, tarp kurių naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Atsakovai 2013 m. gruodžio mėn. kreipėsi į Nacionalinei žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, prašydami parduoti jiems ginčo sklypą. Nacionalinei žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2014-04-02 vedėjas priėmė įsakymą Nr. 49VĮ-( 14.49.2.)-320 „Dėl valstybinės žemės sklypo Aukštagirio g. 31. Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )), dalių dydžių nustatymo ir pardavimo“.

20886.

209Tarp Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo ir A. S. 2015-04-10 buvo sudaryta valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 49SU-131-( 14.49.55,), pagal kurią 1 867 kv. m, ploto ginčo sklypo dalis perėjo A. S. nuosavybėn už 13 429,54 Eur kainą.

21087.

211Tarp Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo ir V. B. 2015-05-26 buvo sudaryta valstybinės žemės sklypo pirkinio – pardavimo sutartis Nr. 49SU-178-( 14.49.55.), pagal kurią 1 866 kv. m. ploto ginčo sklypo dalis perėjo V. B. nuosavybėn už 13 421,29 Eur kainą.

21288.

213Tarp Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo ir D. Z. 2015-07-15 buvo sudaryta valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 49SU-235-( 14.49.55.), pagal kurią 1 867 kv. m. ploto ginčo sklypo dalis perėjo D. Z. nuosavybėn už 13 429,54 Eur kainą.

21489.

215Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius 2016-08-01 atliko ginčo sklypo žemės naudojimo patikrinimą ir surašė Žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 49ŽN-318, kuriame buvo konstatuota, kad ginčo sklypo vietovėje esantys statiniai, kurie yra įregistruoti VĮ Registrų centre, yra nebaigti statyti, mūriniai pamatai yra iškelti apie 1 metrą nuo žemės paviršiaus, vietomis vos matomi, kadangi yra apaugę medžiais, krūmais, žoliniais augalais ir samanomis, dauguma pamatų yra sutrūniję ir įgriuvę.

216Dėl įrodymų vertinimo

21790.

218Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino aplinkybes, susijusias su Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiojo specialisto A. J. išduota 2012-07-27 pažyma Nr. PASS-00-120727-00530 apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto. Taip pat teigiama, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai, neteisingai vertino byloje esančius įrodymus.

21991.

220Pagal CPK 180 straipsnį teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Taigi, įstatymas nurodo, kad įrodymai konkrečioje civilinėje byloje yra ne bet kokia informacija, o tik informacija apie aplinkybes, kurios yra įrodinėjimo dalykas. Šioje normoje įtvirtinta įrodymų sąsajumo taisyklė, reiškianti, kad kiekvienoje byloje įrodinėjimas turi būti nukreiptas į faktų, kuriuos būtina nustatyti, išaiškinimą. Įrodymai gali būti susiję su įrodinėjimo dalyku tiesiogiai arba netiesiogiai. Tiesioginiai įrodymai yra susiję su įrodinėjamais faktais taip, kad leidžia daryti vienareikšmę išvadą apie tai, įrodinėjamas faktas egzistuoja ar ne. Netiesioginiai įrodymai tokios vienareikšmės išvados padaryti neleidžia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-12-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1-701/2016; 2014-05-23 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-290/2014 ir kt.). Apibrėžus įrodinėjimo apimtį tie įrodymai, kurie nesusiję su įrodinėjimo dalyku, vertintini kaip nereikšmingi faktinėms bylos aplinkybėms nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-70-248/2017).

22192.

222Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 185 str. numatyta, jog teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Taigi, teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2010-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2009-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; kt.).

22393.

224Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas (apeliantas) įrodinėjo, jog ginčijamą pažymą išdavusiam Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiajam specialistui statytojas A. S. nebuvo ir negalėjo būti pateikęs visų dokumentų, kurie turėjo būti pateikti, siekiant gauti tokią pažymą, t. y. statybą leidžiančio dokumento kopijos ir kompiuterinės laikmenos su statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, įrašo.

22594.

226Dėl įrodymų pakankamumo ir patikimumo turi būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, jog įrodymai neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą, įvertinant keletą įrodymų, lemia ne tik kiekvieno iš įrodymų patikimumas, bet ir įrodomųjų duomenų tarpusavio santykis - ar nėra prieštaravimų tarp jų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami yra tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs yra šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-02-03 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-33-684/2017).

22795.

228Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimo nepagrįstumą lėmė netinkamas ginčijamos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiojo specialisto A. J. išduotos 2012-07-27 pažymos Nr. PASS-00-120727-00530 apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto išdavimo aplinkybių ir jas patvirtinančių arba paneigiančių įrodymų įvertinimas.

229Dėl viešojo intereso

23096.

231Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškovas neįrodė viešojo intereso buvimo dėl ginčijamos pažymos panaikinimo, antstolės patvirtinto akto bei dovanojimo sandorių pripažinimo negaliojančiais.

23297.

233Teisėjų kolegija pažymi, kad valstybinės žemės perleidimo santykių įstatyme įtvirtintu reglamentavimu siekiama užtikrinti, jog valstybės (savivaldybių) nuosavybė būtų tvarkoma taip, kad tai atitiktų visos visuomenės interesus, viešajam interesui teikiant prioritetą prieš privatų liek žemės naudojimo tikslų, paskirties, tiek žemės naudojimo sąlygų atžvilgiu. Šių teisinių santykių reglamentavimas grindžiamas valstybės turto tvarkymo viešosios teisės principu - sandoriai dėl valstybės turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais - ir yra imperatyvus. Valstybės (savivaldybių) žemės perleidimo sandoriai, sudaryti pažeidus viešosios teisės principą, kai valstybės (savivaldybių) turtas įgytas kitaip negu nustatyta imperatyviuoju reguliavimu, pažeidžiant įtvirtintą tvarką ir šio reguliavimo tikslus (saugomas vertybes), yra niekiniai. Taigi, valstybinė žemė gali būti išnuomojama tik griežtai laikantis imperatyviųjų teisės normų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-461/2013). Valstybinės žemės nuomos santykiams būdingas teisinis apibrėžtumas riboja šių santykių šalių galimybę tarpusavio susitarimu nusistatyti kitokias tarpusavio teises ir pareigas, negu tas, kurias įtvirtina atitinkamus santykius reglamentuojančios imperatyviosios įstatymų nuostatos (Lietuvos Aukščiausiojo Teisino 2011-08-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2011).

23498.

235Nagrinėjamu atveju statinių, stovinčių ant valstybinės žemės civilinė apyvarta, t. y. jų nuosavybės teisių atsiradimas ir perleidimas yra betarpiškai susijęs su teisių įgyti valstybinę žemę (ne)atsiradimu. Ginčo statinių įteisinimo ir perleidimo teisiniai santykiai laikytini neatsiejamai susijusiais su valstybinės žemės pirkimo – pardavimo teisiniais santykiais, kuriuose viešojo intereso egzistavimas laikytinas nekvestionuotinu.

23699.

237Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai kompleksiškai nevertino ginčo statinių įteisinimo ir perleidimų sąsajumo su valstybinės žemės pirkimo – pardavimo teisiniais santykiais, todėl nepagrįstai sprendė, kad ginčo sandoriai viešojo intereso nepažeidė.

238Dėl teisės į ginčo sklype esančius statinius

239100.

240Ieškovas įrodinėjo, kad ginčijamą pažymą išdavusiam Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiajam specialistui statytojas A. S. nebuvo ir negalėjo būti pateikęs visų dokumentų, kurie turėjo būti pateikti, siekiant gauti tokią pažyma, t. y. statybą leidžiančio dokumento kopijos ir kompiuterinės laikmenos su statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, įrašo (kaip to reikalavo ginčo pažymos išdavimo metu galiojusio Pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto išdavimo tvarkos aprašo 5.2. ir 5.3. punktai). Šiuos teiginius ieškovas grindė įrodymais: 1) Vilniaus regioninio valstybės archyvo 2017-05-15 raštu Nr. (8.12)V5-1187 Dėl Vilniaus miesto Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1989 m. sprendimų; 2) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atsiliepime į ieškinį išdėstytais duomenimis; 3) 2017-06-08 nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00559-16 dėl galimo suklastoto dokumento panaudojimo; 4) teismo posėdyje dalyvavusių asmenų neginčyta aplinkybe, kad šiuo metu nei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje, nei Vilniaus miesto savivaldybėje, nei Archyve, nei pas dabartinius ginčo statinių savininkus nei 1989-11-04 Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimo Nr. 436 originalo, nei ginčo statinių techninio projekto nėra; 5) ginčo statinių kadastro bylos dokumentais.

241101.

242Pirmosios instancijos teismas dėl ginčijamos pažymos konstatavo, kad ji nebuvo paneigta, remdamasis ginčijamą pažymą išdavusio, ikiteisminio tyrimo metu liudytoju apklausto A. J. parodymais, kuriuose jis teigė, kad savo pareigas atliko tinkamai ir, nors, dėl praėjusio laiko, analogiškų pažymų išdavimo gausos ir aptariamo atvejo neišskirtinumo konkrečių ginčijamos pažymos išdavimo aplinkybių neprisimena, tačiau preziumavo, kad jei jam nebūtų buvę pateikti visi reikiami dokumentai, tokios pažymos jis nebūtų išdavęs, taip pat Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovės paaiškinimais, kuri nurodė, kad egzistavo praktika, kad dėl techninių informacinės sistemos trikdžių dalis dokumentų buvo pateikiama raštu, vėliau juos įvedant į IS „Infostatyba“. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo ir neteisingai sureikšmino liudytoju ikiteisminio tyrimo metu apklausto buvusio Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos darbuotojo A. J. parodymus.

243102.

244Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo posėdyje dalyvavusi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė nepatvirtino aplinkybės, kad dokumentai, kurie turėjo būti pateikti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, galėjo kokiu nors būdu būti neįvesti į IS „Infostatyba“. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė nurodė, kad egzistavo praktika, jog dėl techninių informacinės sistemos trikdžių dalis dokumentų buvo pateikiama raštu, vėliau juos įvedant į IS „ Infostatyba“.

245103.

246Aplinkybė, kad dalis dokumentų, kurie turėjo būti pateikti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos darbuotojui, išdavusiam ginčijamą pažymą, vis dėl to buvo suvesti į IS „Infostatybą“, netiesiogiai patvirtina, kad ginčijamos pažymos išdavimo metu IS „Infostatyba“ trikdžiai, net jei tokie apskritai buvo, nebuvo tokie, kurie neleido Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos darbuotojui, išdavusiam ginčijamą pažymą, visų reikiamų dokumentų suvesti į IS „Infostatyba“, o kadangi jų ten nėra, laikytina, kad šie dokumentai apskritai nebuvo pateikti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos darbuotojui.

247104.

248Teisėjų kolegijos vertinimu, svarbus įrodymas šioje byloje yra 2017-05-15 Archyvo raštas Nr. (8.12)V5-1187 Dėl Vilniaus miesto Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1989 m. sprendimų. Šiame rašte išvardinti visi Archyve esantys 1989 metų Vilniaus miesto Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1989 m. sprendimai, kurie yra sunumeruoti eilės tvarka nuo 1 (data 1989-01-06) iki 214 (data 1989-12-13). Tik sprendimas Nr. 166 nerastas. Iš šios numeracijos sekos matyti, kad Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komitetas priėmė apytiksliai du kartus mažiau sprendimų per 1989 metus, nei yra „leidimo“ numeris (436). Šie duomenys patvirtina, kad Vilniaus miesto Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komitetas 1989 metais apskritai nepriėmė 1989-11-04 sprendimo Nr. 436, kurio pagrindu buvo išduota ginčijama pažyma Nr. PASS-00-120727-00530.

249105.

250Dėl nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad 1989-11-04 Vilniaus miesto Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimas Nr. 436 nebuvo priimtas, o tai reiškia, kad dokumentas, kurį, kaip statybą leidžiantį dokumentą, ginčijamą pažymą išdavusiam Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos darbuotojui pateikė A. S., negalėjo būti pateiktas.

251106.

252Teisėjų kolegija sprendžia, kad nesant 1989-11-04 Vilniaus miesto Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimo Nr. 436 nėra pagrindo jo ginčyti ir pripažinti negaliojančiu.

253107.

254Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos valdomoje informacinėje sistemoje IS „Infostatyba“ nėra duomenų, kad buvo pateikti visi reikiami dokumentai, reikalingi išduoti ginčijamą pažymą.

255108.

256Byloje dalyvaujantys asmenys neginčija aplinkybės, kad nei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje, nei Vilniaus miesto savivaldybėje, nei Archyve, nei pas dabartinius ginčo statinių savininkus, pas kuriuos tokie dokumentai turėtų (galėtų) būti, nei 1989-11-04 Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimo Nr. 436 originalo, nei ginčo statinių techninio projekto nėra.

257109.

258Tarp civilinėje byloje esančios ginčo statinių kadastro bylos dokumentų nėra jokių duomenų, kad ginčo statiniai buvo pastatyti (pradėti statyti) Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1989-11-04 sprendimo Nr. 436, kaip statybą leidusio dokumento, pagrindu.

259110.

260Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog „<...> byloje esantis 1989-11-04 Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimo Nr. 436 išrašas patvirtina, kad ginčo statiniai pastatyti teisėtai, kadangi šiuo dokumentu A. S. buvo leista tiek atlikti gyvenamojo namo teisinę registraciją, tiek ir padaryti atitinkamus pakeitimas inventorizacijos byloje. Jeigu statyba būtų neteisėta, akivaizdu, kad 1989 m. toks dokumentas nebūtų išduotas. Šis dokumentas nagrinėjamoje byloje nėra ginčijamas, taip pat nėra pripažintas suklastotu įsiteisėjusiu sprendimu, nes tokio sprendimo apskritai nėra.“

261111.

262Kaip minėta, teisėjų kolegija sprendžia, kad nesant aptariamojo sprendimo, nėra pagrindo jo ginčyti ir pripažinti negaliojančiu.

263112.

264Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal 1989-11-04 galiojusio Civilinio kodekso 114 straipsnį, pilietis, kuris statosi, pasistato arba perstato gyvenamąjį namą (arba jo dalį), ūkini pastatą ar įrenginį, neturėdamas reikiamo leidimo ar šiurkščiai pažeisdamas patvirtintą projektą, neturi teisės šiuo gyvenamuoju namu (arba jo dalimi), ūkiniu pastatu ar įrenginiu disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ir pan.). Toks gyvenamasis namas (arba jo dalis), ūkinis pastatas ar įrenginys rajono (miesto) Liaudies, deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu nugriaunamas paties savavališko statytojo ar jo sąskaita. Statybinės medžiagos, gautos, gyvenamąjį namą (arba jo dalį), ūkinį pastatą ar įrenginį nugriovus, lieka statytojo nuosavybė. Pastatytas ar perstatytas arba iš esmės užbaigtas statyti ar perstatyti gyvenamasis namas (arba jo dalis) gali būti teismo sprendimu neatlygintinai paimtas ir perduotas į vietinės Liaudies, deputatų tarybos fondą. Šio straipsnio taikymo tvarka nustato Lietuvos TSR Ministrų Taryba.

265113.

266Pagal 1989-11-04 galiojusių Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1988-12-14 nutarimu Nr. 364 patvirtintų Individualinės statybos nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 25 punktą, leidimą statyti arba rekonstruoti individualinį gyvenamąjį namą, statyti priestatą, antstatą, įrengti rūsį, mansardą bei statyti ūkinius ir buitinius pastatus ar įrenginius įformina miesto arba rajono vykdomojo komiteto vyriausiojo architekto tarnyba. Leidimas įforminamas, statytojui pateikus patvirtintą statybos techninę dokumentaciją ir valstybinės notarinės kontoros patvirtintą sutartį dėl sklypo suteikimo neterminuotam naudojimui arba namo perleidimo sutartį ar paveldėjimo teisės liudijimą. Pagal Nuostatų 36 punktą, savavališkai pastatytas arba statomas individualinis gyvenamasis namas, ūkinis ir buitinis pastatas ar įrenginys inventorizuojamas ir apmokestinamas nustatytąja tvarka nepriklausomai nuo to, ar jo statytojui buvo taikytos įstatymu numatytos priemonės už savavališką statybą, tačiau teisinė jų registracija nevykdoma. Apie inventorizuotą savavališką statybą techninės inventorizacijos biuras praneša miesto, rajono vykdomojo komiteto vyriausiojo architekto tarnybai.

267114.

268Pagal nurodytą teisinį reglamentavimą darytina išvada, kad asmuo, ketindamas statyti gyvenamąjį namą arba ūkinius pastatus, privalėjo gauti leidimą statyti, kurį išduodavo vykdomojo komiteto vyriausiojo architekto tarnyba. Asmenys, vykdę gyvenamųjų namų bei ūkinių pastatų statybą be išduoto leidimo neįgydavo nuosavybės teisės į šiuos pastatus ir jų teisinė registracija negalėjo būti vykdoma. Kaip minėta, pagal nesamą (nepriimtą) Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1989-11-04 sprendimą Nr. 436 leista A. R. S. atlikti teisinę 70,53 kv. m. gyvenamojo ploto ir 40,33 kv. m. naudingo ploto, įrengto šiltnamyje Aukštagirio g. 29 registraciją. Ši aplinkybė taip pat patvirtina, kad pagal tuo metu galiojusį teisinį reglamentavimą Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1989-11-04 sprendimas Nr. 436 negalėjo būti priimtas dėl savo prieštaravimo tuo metu galiojusioms imperatyvioms teisės normoms.

269115.

270Kaip minėta, pirmosios instancijos teismo sprendime teigiama, kad Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1989-11-04 sprendimas Nr. 436 nagrinėjamoje byloje nėra ginčijamas, taip pat nėra pripažintas suklastotu įsiteisėjusiu sprendimu.

271116.

272Teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylos duomenis nustatyta, jog Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1989-11-04 sprendimo Nr. 436 apskritai nėra, todėl nėra pagrindo jį ginčyti ar pripažinti negaliojančiu, suklastotu galėtų būti tik šio sprendimo išrašas. Pažymėtina, kad mirus A. S., dėl kurio galimo suklastoto dokumento panaudojimo buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas, šių aplinkybių konstatavimas teismo nuosprendžiu nėra galimas. Tačiau tai nereiškia, kad teismas negali nustatyti aptariamo sprendimo buvimo/ nebuvimo.

273117.

274Teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįstas pirmosios instancijos teismo sprendimo teiginys, jog „jokie byloje esantys duomenys nepatvirtina, kad ginčo žemės sklype esantys statiniai būtų priskiriami šiltnamiams ar kitiems specializuotuose ūkiuose naudojamiems statiniams. <...> ginčo žemės sklype esantys ūkiniai pastatai yra skirti būtent sklype esančio gyvenamojo namo aptarnavimui ir gyvenamojo namo savininkų poreikių tenkinimui, jokie byloje esantys duomenys šių aplinkybių nepaneigia“. Nors Nekilnojamojo turto registre atsispindi kiti duomenys (kurie visi ten yra atsiradę ginčijamos pažymos pagrindu), byloje esančiuose seniausiuose dokumentuose yra aiškiai nurodyta, kad visi arba absoliuti dauguma ginčo pastatų yra būtent šiltnamiai.

275118.

276Kaip matyti iš seniausio byloje esančio dokumento Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1980-04-23 nutarimo Nr. 96 išrašo, pil. A.-S. D. L. buvo leista statyti 10x25 metrų ploto šiltnamius Aukštagirio g. 29. Pagal Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto1989-11-04 sprendimą Nr. 436 A. S. buvo leista atlikti teisinę 70,53 kv. m. gyvenamojo ploto ir 40,33 kv. m. naudingo ploto, įrengto šiltnamyje Aukštagirio g. 29, registraciją.

277119.

278Bylai reikšminga aplinkybė yra tai, kad nėra rašytinės ar notarinės formos sutarties, pagal kurią A. S. galėjo įsigyti ginčo sklype esančius statinius. Todėl atsakovų D. Z., V. B., A. S. atsiliepimo į apeliacinį skundą teiginiai, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo apklaustas A. L., kuris neturi nieko bendro su ginčo sklype esančiais statiniais, teisiškai nėra reikšmingi. Aplinkybė dėl rašytinės ar notarinės formos sutarties, pagal kurią A. S. galėjo įsigyti ginčo sklype esančius statinius, nebuvimo taip pat patvirtina Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto1989-11-04 sprendimo Nr. 436 nebuvimą.

279120.

280Teisėjų kolegija pagal į bylą pateiktus įrodymus ir byloje nustatytas aplinkybes konstatuoja, kad A. S. neįgijo nuosavybės teisės į ginčo sklype esančius statinius (CK 4.47 str.).

281Dėl ginčijamų administracinių aktų ir sandorių

282121.

283Konstatavus, kad A. S. neįgijo nuosavybės teisės į ginčo sklype esančius statinius (Nutarties 120 punktas), panaikintina Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos Valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio 2012-07-27 pažyma Nr. PASS-00-120727-00530 apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo normoms (CK 4.47 str., 1.80 str., Statybos įstatymo 27 str.).

284122.

285Byloje nustačius, kad A. S. neįgijo nuosavybės teisės į ginčo sklype esančius statinius, tariama A. S. nuosavybės teisė į ginčo sklype esančius statinius negalėjo būti perleista kitiems asmenims (CK 4.48 str.).

286123.

287Dėl nurodytos aplinkybės panaikintinas antstolės D. P. 2012-11-26 patvirtintas turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas Nr. 0068/12/01497 kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms (CPK 602 str. 1 d. 1 p., CK 4.47 str., 4.48 str., 1.80 str.).

288124.

289Dėl nurodytų aplinkybių taip pat pripažintinos negaliojančiomis 2013-02-05 dovanojimo sutartis, notarinio registro Nr. 798, kuria D. Z. padovanojo B. Z. 1/3 statinių, esančių Aukštagirio g. 31 (ankstesnis adresas Aukštagirio g. 29), ir 2013-12-09 dovanojimo sutartis, notarinio registro Nr. 6993, kuria B. Z. padovanojo D. Z. 1/3 statinių, esančių Aukštagirio g. 31, kaip prieštaraujančios imperatyvioms įstatymo normoms (CK 4.47 str., 4.48 str., 6.465 str., 1.80 str.).

290125.

291Konstatavus pirmiau minėtas aplinkybes panaikintini Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-14 įsakymas Nr. 30-2407 „Dėl sklypo Aukštagirio g. 31 plano, prilyginto detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“, ir Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2014-04-02 įsakymas Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-320 „Dėl valstybinės žemės sklypo Aukštagirio g. 31, Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )), dalių dydžių nustatymo ir pardavimo“, kaip prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms (CK 4.47 str., 4.48 str., 1.80 str., Žemės įstatymo 10 str. 5 d. 1 p., Teritorijų planavimo įstatymo 21 str., 22 str.).

292126.

293Dėl pirmiau išdėstytų aplinkybių pripažintinos negaliojančiomis ab initio 2015-04-10 valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 49SU-131-(14.49.55.), pagal kurią 1 867 kv. m. ploto ginčo sklypo dalis perėjo A. S. nuosavybėn už 13 429,54 Eur kainą, 2015-05-26 valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 49SU-178-(14.49.55.), pagal kurią 1 866 kv. m. ploto ginčo sklypo dalis perėjo V. B. nuosavybėn už 13 421,29 Eur kainą, 2015-07-15 valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 49SU-235-(l4.49.55.), pagal kurią 1 867 kv. m. ploto ginčo sklypo dalis perėjo D. Z. nuosavybėn už 13 429,54 Eur kainą, kaip prieštaraujančios imperatyvioms įstatymo normoms (CK 4.47 str., 4.48 str., 1.80 str., Žemės įstatymo 10 str. 5 d. 1 p.).

294Dėl restitucijos

295127.

296Ieškovas ieškinyje taip pat prašė: taikyti restituciją natūra - priteisti Lietuvos Respublikai nuosavybės teise iš atsakovo D. Z. 1 867 kv. m. ploto žemės sklypo dalį, esančią 5 600 kv. m. ploto žemės sklype, esančiame adresu Aukštagirio g. 31, Vilniuje, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), o iš Lietuvos Respublikos valstybės D. Z. – 13 429,54 Eur kainą; taikyti restituciją natūra - priteisti Lietuvos Respublikai nuosavybės teise iš atsakovo V. B. 1 866 kv. m. ploto žemės sklypo dalį, esančią 5 600 kv. m. ploto žemės sklype, esančiame adresu Aukštagirio g. 31, Vilniuje, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), o iš Lietuvos Respublikos valstybės V. B. – 13 421,29 Eur; taikyti restituciją natūra - priteisti Lietuvos Respublikai nuosavybės teise iš atsakovės A. S. 1 867 kv. m. ploto žemės sklypo dalį, esančią 5 600 kv. m. ploto žemės sklype, esančiame adresu Aukštagirio g. 31, Vilniuje, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), o iš Lietuvos Respublikos valstybės A. S. – 13 429,54 Eur;

297128.

298Apeliaciniame skunde ieškovas (apeliantas) nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, atmetęs ieškinio reikalavimus dėl administracinių aktų ir ginčijamu sandorių panaikinimo, netaikė restitucijos, todėl dėl restitucijos taikymo plačiau nepasisakė, laikytina, jog šioje dalyje nėra atskleista bylos esmė, todėl siekiant užtikrinti šalių teisę į apeliaciją dėl visų ieškinio reikalavimų, skundžiamas sprendimas naikintinas dalyje administracinių aktų panaikinimo ir ginčijamu sandorių pripažinimo negaliojančiais priimtinas naujas sprendimas – ieškinys tenkintinas, o dalyje dėl restitucijos taikymo byla perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

299129.

300Teisėjų kolegija sutinka su nurodytais apeliacinio skundo argumentais dėl restitucijos. Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo ieškovo reikalavimų dėl restitucijos taikymo, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atmetus ieškinio reikalavimus dėl administracinių aktų ir ginčijamų sandorių panaikinimo, nėra pagrindo taikyti restituciją. Dėl to pirmosios instancijos teismas sprendė, kad dėl restitucijos taikymo plačiau nepasisakytina.

301130.

302Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad šioje dalyje nėra atskleista bylos esmė, todėl dalyje dėl restitucijos taikymo byla perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

303Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

304131.

305Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

306Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų

307132.

308Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas turi teisę ir pareigą išnagrinėti visas bylos faktines ir teisines aplinkybes bei išspręsti ginčą iš esmės, tačiau tokia apeliacinės instancijos teisė ir pareiga nereiškia, kad apeliacinės instancijos teismas gali ir turi pakeisti pirmosios instancijos teismą. Tą patvirtina ir CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, kuriame nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas turi panaikinti apskųstą teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad sprendžiant, ar yra šios normos taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių mastą ir pobūdį, įrodymų gavimo aplinkybes – jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi ir dėl naujų aplinkybių, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme ir pagrindą perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2010).

309133.

310Teisėjų kolegija pagal byloje nustatytas aplinkybes ir bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje neteisingai įvertino ieškovo reikalavimus dėl administracinių aktų panaikinimo ir ginčijamų sandorių pripažinimo negaliojančiais, netinkamai pagal įstatymo reikalavimus tyrė ir įvertino byloje pateiktus įrodymus, netinkamai taikė įrodymų vertinimą reglamentuojančias proceso taisykles, todėl netinkamai išaiškino ir nustatė bylos aplinkybes dėl administracinių aktų ir ginčijamų sandorių panaikinimo, neteisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas bei procesinės teisės normas ir priėmė nepagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

311134.

312Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, atmetęs ieškinio reikalavimus dėl administracinių aktų ir ginčijamų sandorių panaikinimo, dėl restitucijos taikymo plačiau nepasisakė. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje dalyje nėra atskleista bylos esmė, todėl dalyje dėl restitucijos taikymo byla perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

313135.

314Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2018-01-30 sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas - ieškinys tenkintinas iš dalies, bylos dalis dėl restitucijos taikymo perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

315136.

316Teismui nusprendus bylos dalį grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas paliktinas išspręsti pirmosios instancijos teismui (CPK 93, 96, 98 straipsniai).

317Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktais, 331 straipsniu,

Nutarė

318Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

319Ieškinį tenkinti iš dalies:

3201)

321panaikinti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos Valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio 2012-07-27 pažymą Nr. PASS-00-120727-00530 apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto;

3222)

323panaikinti antstolės D. P. 2012-11-26 patvirtintą turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. 0068/12/01497;

3243)

325pripažinti negaliojančia 2013-02-05 dovanojimo sutartį, notarinio registro Nr. 798, kuria D. Z. padovanojo B. Z. 1/3 statinių, esančių Aukštagirio g. 31 (ankstesnis adresas Aukštagirio g. 29);

3264)

327pripažinti negaliojančia 2013-12-09 dovanojimo sutartį, notarinio registro Nr. 6993, kuria B. Z. padovanojo D. Z. 1/3 statinių, esančių Aukštagirio g. 31;

3285)

329panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-14 įsakymą Nr. 30-2407 „Dėl sklypo Aukštagirio g. 31 plano, prilyginto detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“;

3306)

331panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2014-04-02 įsakymą Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-320 „Dėl valstybinės žemės sklypo Aukštagirio g. 31, Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )), dalių dydžių nustatymo ir pardavimo“;

3327)

333pripažinti negaliojančia ab initio 2015-04-10 valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 49SU-131-(14.49.55.), pagal kurią 1 867 kv. m. ploto ginčo sklypo dalis perėjo A. S. nuosavybėn už 13 429,54 Eur kainą;

3348)

335pripažinti negaliojančia ab initio 2015-05-26 valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 49SU-178-(14.49.55.), pagal kurią 1 866 kv. m. ploto ginčo sklypo dalis perėjo V. B. nuosavybėn už 13 421,29 Eur kainą;

3369)

337pripažinti negaliojančia ab initio 2015-07-15 valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 49SU-235-(l4.49.55.), pagal kurią 1 867 kv. m. ploto ginčo sklypo dalis perėjo D. Z. nuosavybėn už 13 429,54 Eur kainą.

338Bylą dalyje dėl restitucijos perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, gindamas viešą... 8. 2.... 9. Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodė, kad Vilniaus apygardos... 10. 3.... 11. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovai 2013-06-25 kreipėsi į Vilniaus miesto... 12. 4.... 13. Ieškovas nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 14. 5.... 15. Ieškovas nurodė, kad 2015-08-01 Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus... 16. 6.... 17. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovai – fiziniai asmenys, nuosavybės teisėmis... 18. 7.... 19. Ieškovas nurodė, kad pagal Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos... 20. 8.... 21. Ieškovo teigimu, ginčo sklypas negalėjo būti suformuotas kaip naudojamas... 22. 9.... 23. Ieškovas pažymėjo, kad ginčo žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartys... 24. 10.... 25. Ieškovas taip pat pažymėjo, kad Vilniaus regioniniame valstybės archyve... 26. 11.... 27. Ieškovo teigimu, Vilniaus miesto Naujosios Vilnios rajono Liaudies deputatų... 28. 12.... 29. Ieškovas nurodė, kad 1989-11-04 sprendimas Nr. 436 nebuvo priimtas, o, jeigu... 30. 13.... 31. Ieškovas pažymėjo, kad yra baigtas ikiteisminis tyrimas Nr. 02-2- 00559-16... 32. 14.... 33. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybė procesiniuose dokumentuose prašė... 34. 15.... 35. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybė pažymėjo, kad teritorijų planavimą... 36. 16.... 37. Atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės teigimu, sistemiškai aiškinant... 38. 17.... 39. Atsakovė pažymėjo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija neturi... 40. 18.... 41. Atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės teigimu, restitucija šioje byloje... 42. 19.... 43. Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 44. 20.... 45. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 46. 21.... 47. Atsakovai D. Z., A. S. ir V. B. procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį... 48. 22.... 49. Atsakovai nurodė, kad ginčo pastatų – gyvenamojo namo ir 7 ūkinių... 50. 23.... 51. Atsakovai nesutiko su ieškovo teiginiais, kad nei Vilniaus miesto... 52. 24.... 53. Atsakovai nurodė, kad ginčo žemės sklype esantys statiniai yra registruoti... 54. 25.... 55. Atsakovai pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad ginčo... 56. 26.... 57. Atsakovai nurodė, kad vien tai, kad atsakovai įsigijo nebaigtus statyti... 58. 27.... 59. Atsakovų teigimu, byloje nėra keliamas ginčas, kad žemės sklype... 60. 28.... 61. Atsakovai pažymėjo, kad ginčo žemės sklypas yra užstatytas atsakovams... 62. 29.... 63. Atsakovai nurodė, kad pripažinus valstybinės žemės pirkimo – pardavimo... 64. II.... 65. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 66. 30.... 67. Vilniaus apygardos teismas 2018-01-30 sprendimu nusprendė ieškovo Vilniaus... 68. 31.... 69. Teismas nurodė, kad, ieškovo teigimu, A. S. (miręs), norėdamas gauti... 70. 32.... 71. Teismas laikė nepagrįstais ieškovo argumentus, kad nei Vilniaus miesto... 72. 33.... 73. Teismas nustatė, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 74. 34.... 75. Teismas darė išvadą, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 76. 35.... 77. Teismas sprendė, kad dėl to šiuo atveju yra reikšmingi Valstybinės... 78. 36.... 79. Teismas nustatė, kad šiame nutarime nurodyta, jog A. J. parodė, kad jis iki... 80. 37.... 81. Teismas darė išvadą, kad nėra pagrindo abejoti ar vertinti kritiškai A. J.... 82. 38.... 83. Teismas sprendė, kad pažymą išdavusio asmens A. J. parodymai, kuriuos jis... 84. 39.... 85. Teismas pažymėjo, kad nenustačius, kad ginčijama pažyma buvo išduota... 86. 40.... 87. Teismas nurodė, kad aplinkybė, jog ginčijamoje pažymoje netinkamai... 88. 41.... 89. Teismas pažymėjo, kad ginčijamos pažymos panaikinimas nesukurtų jokių... 90. 42.... 91. Teismo vertinimu, jeigu statyba būtų neteisėta, 1989 m. toks dokumentas... 92. 43.... 93. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, darė išvadą, kad ieškovas... 94. 44.... 95. Teismas dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus... 96. 45.... 97. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 10 straipsnio 5... 98. 46.... 99. Teismas pagal bylos duomenis nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės... 100. 47.... 101. Teismas pažymėjo, kad Vilniaus miesto savivaldybė nurodė ir ieškovas to... 102. 48.... 103. Teismas nurodė, kad tiek ginčijamo įsakymo priėmimo metu, tiek šiuo metu... 104. 49.... 105. Teismas laikė nepagrįstais ieškovo teiginius, kad pagal Lietuvos Respublikos... 106. 50.... 107. Teismas laikė nepagrįstais ieškovo teiginius, kad ginčo žemės sklype... 108. 51.... 109. Dėl to teismas sprendė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 110. 52.... 111. Teismas laikė nepagrįstais ieškovo ir atsakovės Nacionalinė žemės... 112. 53.... 113. Teismas nurodė, kad valstybinės žemės sklypai parduodami be aukciono, jeigu... 114. 54.... 115. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad nėra ginčo dėl aplinkybės, kad... 116. 55.... 117. Teismas pažymėjo, kad nepaisant to, kad atsakovams priklausantys pastatai... 118. 56.... 119. Teismas sprendė, kad nenuginčijus Registrų centro duomenų, nekonstatavus... 120. 57.... 121. Teismas sutiko su atsakovais, kad eksploatavimo sąvoka, kuri yra numatyta... 122. 58.... 123. Teismas taip pat sprendė, kad byloje nepaneigtas atsakovų fizinių asmenų... 124. 59.... 125. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovo teiginius, kad ginčo sklype esantys... 126. 60.... 127. Teismas pažymėjo, kad ta aplinkybė, kad šiuo metu statiniai nėra tinkami... 128. 61.... 129. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad ginčo žemės... 130. 62.... 131. Dėl to teismas darė išvadą, kad ieškovo reikalavimas panaikinti įsakymą... 132. 63.... 133. Teismas... 134. laikė nepagrįstais ieškovo reikalavimus panaikinti 2012-11-26 antstolės D.... 135. 64.... 136. Teismas pažymėjo, kad pats ieškovas 2017-03-24 teismo posėdyje nurodė, kad... 137. 65.... 138. Teismas pagal bylos duomenis darė išvadą, kad ieškovas iš esmės... 139. 66.... 140. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad ieškovas iš... 141. 67.... 142. Teismas nurodė, kad atmetus ieškinio reikalavimus dėl administracinių aktų... 143. 68.... 144. Teismas pažymėjo, kad atmetus ieškinį, iš ieškovo atsakovų fizinių... 145. 69.... 146. Teismas nustatė, kad iš viso atsakovai (sumokėjo atsakovas D. Z.) patyrė 3... 147. 70.... 148. Teismas nustatė, kad ieškinio užtikrinimui Vilniaus apygardos teismo... 149. 71.... 150. Teismas sprendė, kad atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės... 151. III.... 152. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 153. 72.... 154. Apeliaciniame skunde ieškovas Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras,... 155. 72.1.... 156. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino aplinkybes, susijusias su... 157. 72.2.... 158. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad byloje esantis... 159. 72.3.... 160. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad jokie byloje esantys... 161. 72.4.... 162. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad eksploatavimo sąvoka,... 163. 72.5.... 164. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas neįrodė... 165. 72.6.... 166. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, atmetęs ieškinio... 167. 73.... 168. Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovė Vilniaus miesto... 169. 74.... 170. Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas Valstybinei teritorijų... 171. 75.... 172. Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas Nacionalinei žemės... 173. 76.... 174. Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovai D. Z., V. B., A. S.... 175. 76.1.... 176. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ginčas dėl pažymos... 177. 76.2.... 178. Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino įrodymus, todėl pagrįstai... 179. 76.3.... 180. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą dėl... 181. 76.4.... 182. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą dėl... 183. 76.5.... 184. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą dėl... 185. 77.... 186. Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-01-29 gautas atsakovų D. Z., V. B., A. S.... 187. Teisėjų kolegija... 188. IV.... 189. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 190. 78.... 191. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 192. Dėl naujų įrodymų... 193. 79.... 194. Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-01-29 gautas atsakovų D. Z., V. B., A. S.... 195. 80.... 196. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, priima į bylą atsakovų... 197. Dėl faktinių bylos aplinkybių ... 198. 81.... 199. Bylos duomenys patvirtina, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 200. 82.... 201. Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui 2012-11-26 aktu Nr.... 202. 83.... 203. 2013-02-05 dovanojimo sutartimi, notarinio registro Nr. 798, D. Z. padovanojo... 204. 84.... 205. Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovai 2013-06-25 kreipėsi į Vilniaus... 206. 85.... 207. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013-11-14 įsakymu... 208. 86.... 209. Tarp Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus... 210. 87.... 211. Tarp Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus... 212. 88.... 213. Tarp Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus... 214. 89.... 215. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto... 216. Dėl įrodymų vertinimo ... 217. 90.... 218. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai... 219. 91.... 220. Pagal CPK 180 straipsnį teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie... 221. 92.... 222. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 185 str. numatyta, jog teismas įvertina... 223. 93.... 224. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas (apeliantas)... 225. 94.... 226. Dėl įrodymų pakankamumo ir patikimumo turi būti sprendžiama kiekvienu... 227. 95.... 228. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimo... 229. Dėl viešojo intereso ... 230. 96.... 231. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas... 232. 97.... 233. Teisėjų kolegija pažymi, kad valstybinės žemės perleidimo santykių... 234. 98.... 235. Nagrinėjamu atveju statinių, stovinčių ant valstybinės žemės civilinė... 236. 99.... 237. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 238. Dėl teisės į ginčo sklype esančius statinius... 239. 100.... 240. Ieškovas įrodinėjo, kad ginčijamą pažymą išdavusiam Vilniaus... 241. 101.... 242. Pirmosios instancijos teismas dėl ginčijamos pažymos konstatavo, kad ji... 243. 102.... 244. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos... 245. 103.... 246. Aplinkybė, kad dalis dokumentų, kurie turėjo būti pateikti Valstybinės... 247. 104.... 248. Teisėjų kolegijos vertinimu, svarbus įrodymas šioje byloje yra 2017-05-15... 249. 105.... 250. Dėl nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad 1989-11-04 Vilniaus miesto... 251. 106.... 252. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nesant 1989-11-04 Vilniaus miesto Naujosios... 253. 107.... 254. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos valdomoje... 255. 108.... 256. Byloje dalyvaujantys asmenys neginčija aplinkybės, kad nei Valstybinės... 257. 109.... 258. Tarp civilinėje byloje esančios ginčo statinių kadastro bylos dokumentų... 259. 110.... 260. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįsta... 261. 111.... 262. Kaip minėta, teisėjų kolegija sprendžia, kad nesant aptariamojo sprendimo,... 263. 112.... 264. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal 1989-11-04 galiojusio Civilinio kodekso... 265. 113.... 266. Pagal 1989-11-04 galiojusių Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1988-12-14 nutarimu... 267. 114.... 268. Pagal nurodytą teisinį reglamentavimą darytina išvada, kad asmuo,... 269. 115.... 270. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismo sprendime teigiama, kad Naujosios... 271. 116.... 272. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylos duomenis nustatyta, jog Naujosios... 273. 117.... 274. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįstas pirmosios instancijos teismo... 275. 118.... 276. Kaip matyti iš seniausio byloje esančio dokumento Naujosios Vilnios rajono... 277. 119.... 278. Bylai reikšminga aplinkybė yra tai, kad nėra rašytinės ar notarinės... 279. 120.... 280. Teisėjų kolegija pagal į bylą pateiktus įrodymus ir byloje nustatytas... 281. Dėl ginčijamų administracinių aktų ir sandorių ... 282. 121.... 283. Konstatavus, kad A. S. neįgijo nuosavybės teisės į ginčo sklype esančius... 284. 122.... 285. Byloje nustačius, kad A. S. neįgijo nuosavybės teisės į ginčo sklype... 286. 123.... 287. Dėl nurodytos aplinkybės panaikintinas antstolės D. P. 2012-11-26... 288. 124.... 289. Dėl nurodytų aplinkybių taip pat pripažintinos negaliojančiomis 2013-02-05... 290. 125.... 291. Konstatavus pirmiau minėtas aplinkybes panaikintini Vilniaus miesto... 292. 126.... 293. Dėl pirmiau išdėstytų aplinkybių pripažintinos negaliojančiomis ab... 294. Dėl restitucijos ... 295. 127.... 296. Ieškovas ieškinyje taip pat prašė: taikyti restituciją natūra - priteisti... 297. 128.... 298. Apeliaciniame skunde ieškovas (apeliantas) nurodė, kad atsižvelgiant į tai,... 299. 129.... 300. Teisėjų kolegija sutinka su nurodytais apeliacinio skundo argumentais dėl... 301. 130.... 302. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 303. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 304. 131.... 305. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog... 306. Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų ... 307. 132.... 308. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas turi teisę ir... 309. 133.... 310. Teisėjų kolegija pagal byloje nustatytas aplinkybes ir bylos duomenis... 311. 134.... 312. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, atmetęs... 313. 135.... 314. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad ieškovo apeliacinis... 315. 136.... 316. Teismui nusprendus bylos dalį grąžinti pirmosios instancijos teismui... 317. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 318. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 30 d. sprendimą ir priimti... 319. Ieškinį tenkinti iš dalies:... 320. 1)... 321. panaikinti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos Valstybinės priežiūros... 322. 2)... 323. panaikinti antstolės D. P. 2012-11-26 patvirtintą turto pardavimo skolininko... 324. 3)... 325. pripažinti negaliojančia 2013-02-05 dovanojimo sutartį, notarinio registro... 326. 4)... 327. pripažinti negaliojančia 2013-12-09 dovanojimo sutartį, notarinio registro... 328. 5)... 329. panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus... 330. 6)... 331. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo... 332. 7)... 333. pripažinti negaliojančia ab initio 2015-04-10 valstybinės žemės sklypo... 334. 8)... 335. pripažinti negaliojančia ab initio 2015-05-26 valstybinės žemės sklypo... 336. 9)... 337. pripažinti negaliojančia ab initio 2015-07-15 valstybinės žemės sklypo... 338. Bylą dalyje dėl restitucijos perduoti pirmosios instancijos teismui...