Byla eB2-3284-565/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Karbonita“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, AB Šiaulių bankas, V. D., V. D. privati firma ,,A.“, UAB ,,Opus agentis“, MB ,,Skolų birža“, A. J

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos UAB ,,Lalila“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Karbonita“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, AB Šiaulių bankas, V. D., V. D. privati firma ,,A.“, UAB ,,Opus agentis“, MB ,,Skolų birža“, A. J.,

Nustatė

21.

3pareiškėja UAB ,,Lalila“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB ,,Karbonita“. Nurodė, jog UAB ,,Karbonita“ yra skolinga pareiškėjai 513 624,32 Eur už parduotas prekes, suteiktas paslaugas, avansinius mokėjimus. Atsakovė su pareiškėja nebendradarbiauja, skolos negrąžina. Atsakovė taip pat yra skolinga 1 286,85 Eur Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetui, neturi darbuotojų, registro tvarkytojui neteikia finansinės atskaitomybės, kas leidžia teigti, jog atsakovė veiklos nevykdo ir yra nemoki. Be to iš atsakovės turto yra pradėti priverstinio išieškojimo veiksmai pagal Šiaulių miesto 4-ojo notarų biuro notarės išduotus 3 vykdomuosius įrašus.

42.

5Trečiasis asmuo V. D., nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB ,,Lalila“ pareiškimą palaiko ir prašo atsakovei iškelti bankroto bylą. Patikslinęs savo procesinius dokumentus, nurodė, jog atsakovė V. D. yra skolinga 78 375,75 Eur sumą, iš kurių 24 697,80 Eur ir 50 724,60 Eur yra pagal paskolų sutartis, kurių mokėjimo terminai yra suėję, o 2 953,35 Eur buvo pervesti atsakovei pagal jos vadovo prašymus.

63.

7Trečiasis asmuo V. D. privati firma ,,A.“, nepareiškianti savarankiškų reikalavimų, UAB ,,Lalila“ pareiškimą palaiko ir prašo atsakovei iškelti bankroto bylą. Nurodė, jog V. D. privati firma ,,A.“ atsakovei yra suteikusi paskolų, kurios nebuvo grąžintos, už bendrą 231 304 Eur sumą.

84.

9Trečiasis asmuo UAB ,,Opus agentis“, nepareiškianti savarankiškų reikalavimų, UAB ,,Lalila“ pareiškimą palaiko ir prašo atsakovei iškelti bankroto bylą. Nurodė, jog UAB ,,Karbonita“ yra UAB ,,Opus agentis“ skolininkė, kurios įsipareigojimai yra kilę iš 2018-12-14 medienos pirkimo – pardavimo sutarties Nr. OA/K/141217/01, pagal kurią UAB ,,Karbonita“ įsiskolinimas UAB ,,Opus agentis“ sudaro 13 026,90 Eur ir sutartyje numatytus delspinigius.

105.

11Trečiasis asmuo MB ,,Skolų birža“, nepareiškianti savarankiškų reikalavimų, UAB ,,Lalila“ pareiškimą palaiko ir prašo atsakovei iškelti bankroto bylą. Nurodė, jog UAB ,,Karbonita“ yra MB ,,Skolų birža“ skolininkė, kurios skolos likutis pagal 2017-05-15 skolų suderinimo aktą 2018-08-31 sudaro 16 153,50 Eur sumą.

126.

13Trečiasis asmuo A. J., nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB ,,Lalila“ pareiškimą palaiko ir prašo atsakovei iškelti bankroto bylą. Nurodė, jog atsakovė yra A. J. skolininkė, kuri pagal 2014-04-02 Paskolos sutartį Nr. LT 2014-03 yra skolinga 52 173,90 Eur sumą, paskola turėjo būti grąžinta iki 2018-06-01.

147.

15Atsakovė UAB ,,Karbonita“ prašė pareiškimą atmesti. Nurodė, jog pareiškėja neturi reikalavimo, kurio vykdymo terminas būtų pradelstas, teisės į atsakovę. Didžioji dalis pareiškėjos reikalavimo yra ne skola, o investicija, kurios UAB ,,Lalila“ neturi teisės reikalauti grąžinti pagal pareikalavimą. Pareiškėja elgiasi nesąžiningai, siekdama tarp verslo partnerių kilusį ginčą spręsti teikiant nepagrįstą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovės finansinė padėtis neatitinka nemokios įmonės apibrėžimo, UAB ,,Karbonita“ turimo turto vertė (nevertinant atsakovės per vienerius metus gautinų sumų) sudaro 1 483 612 Eur; atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams, vertinant net ir tas sumas, dėl kurių vyksta ginčai, sudaro 441 533,21 Eur, taigi neviršija pusės į atsakovės balansą įrašyto turimo turto vertės. Po Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-1432-823/2018 priėmimo, kuria buvo konstatuotas UAB ,,Karbonita“ mokumas, bendrovės padėtis ženkliai pagerėjo – Vilniaus apygardos teismui 2019 m. vasario 22 d. nutartimi patvirtinus UAB ,,Karbonita“ ir BUAB ,,PDS projektai“ sudarytą taikos sutartį, 54 993,76 Eur suma sumažėjo bendrovės įsipareigojimai kreditoriams.

16Bankroto bylą UAB ,,Karbonita“ atsisakytina kelti.

178.

18Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, jog klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Karbonita“ Vilniaus apygardos teisme jau buvo spręstas kelis kartus: 1) Vilniaus apygardos teismas 2017 m. spalio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-3088-567/2017 iškėlė bankroto bylą UAB ,,Karbonita“, Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gruodžio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1973-330/2017 minėtą Vilniaus apygardos teismo nutartį panaikino ir klausimą dėl UAB ,,Karbonita“ bankroto bylos iškėlimo perdavė nagrinėti iš naujo. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-3088-567/2017 atsisakyta iškelti UAB ,,Karbonita“ bankroto bylą, nustačius, jog bylos nagrinėjimo metu UAB ,,Karbonita“ atsiskaitė su jai bankroto bylą inicijavusiais kreditoriais; 2) Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-3757-450/2018 UAB ,,Karbonita“ buvo iškelta bankroto byla, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1432-823/2018, nustatęs, jog atsakovės finansinė būklė neatitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintos nemokumo sąvokos ir atsakovė gali įveikti iškilusius finansinius sunkumus, Vilniaus apygardos teismo nutartį panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės – atsisakė iškelti bankroto bylą UAB „Karbonita“; 3) Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1967-910/2019 taip pat atsisakyta iškelti bankroto bylą UAB ,,Karbonita“, atsakovei pateikus įrodymus, jog ji atsiskaitė su bankroto bylą jai inicijavusia kreditore.

199.

20Nagrinėjamoje byloje pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Karbonita“ pareiškė UAB ,,Lalila“, kuri ankstesniuose teisminiuose procesuose atsakovei reikalavimų iškelti bankroto bylą nereiškė. Atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamoje byloje į bylą trečiaisiais asmenimis pareiškėjos pusėje buvo įtraukti V. D., V. D. privati firma ,,A.“, UAB ,,Opus agentis“, MB ,,Skolų birža“, A. J., teismas UAB ,,Karbonita“ nemokumo klausimą sprendžia pagal UAB ,,Lalila“ pateiktą ir teismo priimtą pareiškimą, įvertindamas ir trečiųjų asmenų pateiktų kreditorinių reikalavimų dydį ir pagrįstumą.

2110.

22Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis nustato, jog bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

2311.

24Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Taigi įstatymo leidėjo valia įmonės nemokumas, sudarantis teisinį pagrindą iškelti bankroto bylą, vertinamas pagal išorinį (įsipareigojimų nevykdymą) ir vidinį (neigiamą įmonės aktyvų ir pasyvų santykį) nemokumo požymius. Tik abiejų požymių konstatavimas įgalina teismą iškelti įmonei bankroto bylą, o vien tik įmonės nepajėgumo apmokėti savo prievolių, kurių mokėjimo terminai pasibaigę, kaip nemokumą kvalifikuojančio požymio, nepakanka bankroto bylai iškelti.

2512.

26Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-491-381/2018).

2713.

28Visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos įmonei (ne)iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes. Nepaisant to, jog bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant reikalavimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi, kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo našta (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis) perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1482-241/2018).

2914.

30Pagal UAB ,,Karbonita“ teismui pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą) nuo 2018-01-01 – 2018-12-31 nustatyta, jog:

3114.1.

322017 m. UAB ,,Karbonita“ turėjo turto už 1 509 764 Eur. Įmonės ilgalaikis turtas sudarė 1 255 150 Eur, iš kurio pastatai ir statiniai 821 083 Eur, mašinos ir įrenginiai 237 221 Eur, kita įranga, prietaisai, įrankiai 2 342 Eur, nebaigta statyba 92 421 Eur, kitas materialusis turtas 14 407 Eur, trumpalaikis turtas 254 614 Eur, iš kurio 222 227 Eur atsargos, išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, 26 152 Eur per vienerius metus gautinos sumos, 6 235 Eur kitas trumpalaikis turtas. Atsakovės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 619 484 Eur, iš kurių 274 706 Eur finansinės skolos, 200 520 Eur skolos kredito įstaigoms, 74 186 Eur kitos skolos, 246 890 Eur skolos tiekėjams, 15 379 Eur gauti išankstiniai apmokėjimai, 77 348 Eur su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, 5 161 Eur kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. 2017 metais bendrovė turėjo 228 092 Eur nuostolių;

3314.2.

342018 m. UAB ,,Karbonita“ turėjo turto už 1 608 583 Eur. Įmonės ilgalaikis turtas sudarė 1 478 062 Eur, iš kurio pastatai ir statiniai 821 083 Eur, mašinos ir įrenginiai 460 133 Eur, kita įranga, prietaisai, įrankiai 2 342 Eur, nebaigta statyba 92 421 Eur, kitas materialusis turtas 14 407 Eur, trumpalaikis turtas 130 521 Eur, iš kurio 98 134 Eur atsargos, išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, 26 152 Eur per vienerius metus gautinos sumos, 6 235 Eur kitas trumpalaikis turtas. Atsakovės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 501 017 Eur, iš kurių 252 407 Eur finansinės skolos, 200 520 Eur skolos kredito įstaigoms, 51 887 Eur kitos skolos, 188 196 Eur skolos tiekėjams, 15 379 Eur gauti išankstiniai apmokėjimai, 39 874 Eur su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, 5 161 Eur kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. 2018 metais bendrovė turėjo 46 266 Eur grynojo pelno.

3515.

36Teismas pažymi, kad, nors UAB ,,Karbonita“ 2018 m. gruodžio 31 d. balansas nebuvo teiktas Juridinių asmenų registrui, byloje nėra įrodymų, leidžiančių pagrįstai abejoti šio balanso duomenų teisingumu. Taip pat pažymėtina, jog balanse nurodytos per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai nereiškia, kad visos šioje skiltyje nurodytos sumos yra pradelstos.

3716.

38Iš atsakovės pateikto 2018 m. gruodžio 29 d. kreditorių sąrašo matyti, jog atsakovės įsipareigojimai kreditoriams sudaro 842 986,30 Eur, iš kurių, kaip nurodė atsakovė, 64 818,30 Eur yra pradelsti, o 778 168,00 Eur yra nepradelsti įsipareigojimai. Atsakovė nurodo, jog mažiausiai dėl 764 081 Eur skolų fakto pagrįstumo ir mokėjimo tvarkos yra kilęs ginčas, todėl šios sumos neturi būti įskaitomos į pradelstų įsiskolinimų masę ir apskaičiuojant pradelstų skolų ir turto santykį šios sumos nevertinamos, tai yra:

3917.1.

40nepagrįstą pareiškimą pareiškusios UAB ,,Lalila“ skola atsispindi balanso I.2 (skolos tiekėjams) ir I.3 (gauti išankstiniai apmokėjimai) eilutėse. Pareiškėja kartu su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo teismui nepateikė sutarties, kurios pagrindu grindžia susidariusį įsiskolinimą, nepateikė jokios informacijos ir dokumentų, pagrindžiančių prekių iš UAB ,,Karbonita“ gavimą, kurių verte mažintinas UAB ,,Karbonita“ įsiskolinimas;

4117.2.

42atsakovės balanso II.2.1 eilutėje nurodyta skola (200 520 Eur) ir II.2.2 eilutėje nurodyta 51 887 Eur skola yra įsiskolinimas AB Šiaulių bankui ir dėl šio įsiskolinimo dengimo tvarkos yra kilęs teisminis ginčas – apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2A-400-267/2019, kurioje 2019 m. rugsėjo 9 d. 11 val. paskirtas bylos nagrinėjimas žodinio proceso tvarka. Nurodytoje civilinėje byloje UAB „Karbonita“ prašo pakeisti kredito sutarties vykdymo grafiką, naujai išdėstant paskolos ir palūkanų mokėjimo terminą, byloje yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdyti bet kokie išieškojimo veiksmai iš kredito sutartimi įkeisto atsakovės turto.

4317.

44Pareiškėja UAB ,,Lalila“, prašydama iškelti UAB ,,Karbonita“ bankroto bylą nurodo, jog atsakovė yra skolinga ieškovei 513 624,32 Eur sumą, nurodydama, jog atsakovė įsiskolinimą pripažįsta, nes yra pasirašiusi tarpusavio skolų suderinimo aktą. Reikalavimui pagrįsti pareiškėja į bylą pateikė 2019 m. balandžio 4 d. pažymą Nr. 19/04/04, kurioje nurodyta, jog UAB ,,Karbonita“ įsiskolinimas už parduotas prekes, suteiktas paslaugas, avansinius mokėjimus pareiškėjai sudaro 513 624,32 Eur. Pareiškėja taip pat teismui pateikė UAB ,,Lalila“ ir UAB ,,Karbonita“ pasirašytą Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą nuo 2015-01-01 iki 2016-09-01, kuriame nurodyta, jog 2016 m. rugsėjo 1 d. UAB ,,Karbonita“ įsiskolinimas pareiškėjai yra 506 521,56 Eur. Tiek iš tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akto, tiek iš kartu su 2019 m. balandžio 1 d. pažymos matyti, jog pareiškėja įsiskolinimą iš esmės kildina iš teisinių santykių buvusių tarp šalių 2016 m. – 2017 m. laikotarpiu. Nagrinėjamu atveju atsakovė su įsiskolinimu nesutinka, įrodinėja, jog pareiškėja galiojančios reikalavimo teisės į atsakovę nebeturi, ir pareiškėjos nurodomos sumos yra ne skola, o investicija į atsakovės veiklą. Pareiškėja išsamesnių duomenų ir paaiškinimų (sutarčių, kurių pagrindu atsakovei buvo mokėti avansai) apie susidariusį įsiskolinimą teismui nepateikė. Pagal teismų formuojamą praktiką, bankroto bylos inicijavimas negali būti taikomas kaip paslėptas ginčijamos skolos išieškojimo būdas. Esant ginčui dėl įsiskolinimo egzistavimo, asmuo, laikantis save kreditoriumi, turėtų siekti išspręsti ginčą individualioje civilinėje byloje, ir tik nepavykus išieškoti skolos, inicijuoti bankroto bylą skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-356/2013). Teismas sprendžia, jog pareiškėja neįrodė, kad išnaudojo visus savo pažeistų teisių gynimo būdus ir jie nedavė jokio teigiamo efekto.

4518.

46Trečiasis asmuo V. D. nurodė, jog atsakovė V. D. yra skolinga 78 375,75 Eur sumą, iš kurių 24 697,80 Eur ir 50 724,60 Eur skola pagal paskolų sutartis, kurių mokėjimo terminai yra suėję, o 2 953,35 Eur buvo pervesti atsakovei pagal jos vadovo prašymus. Iš V. D. teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog 1) 2012-12-03 paskolos sutartimi Nr. LT 2012-02, V. D. atsakovei suteikė 15 000 Lt (4347,80 Eur) dydžio paskolą, kurios grąžinimo terminas – 2018-06-01 (paskolos sutarties Priedas Nr. 1) ir 2) 2016-01-13 paskolos sutartimi V. D. atsakovei suteikė 20 350 Eur dydžio paskolą, kurios grąžinimo terminas – 2018-06-01. Vertintina, jog 24 697,80 Eur suma (4 347,80 Eur + 20 350 Eur) patvirtinta rašytiniais įrodymais, todėl laikytina pradelsta atsakovės skola, kurios atsakovė į teismui pateiktą kreditorių sąrašą neįtraukė ir dėl jos nepasisakė. Dėl V. D. patikslinto reikalavimo, kuriame nurodyta, jog V. D. atsakovei pervedė dar ir 50 724,60 Eur pagal kitas su atsakove sudarytas paskolų sutartis bei 2 953,35 Eur sumą pervedė pagal UAB ,,Karbonita“ vadovo prašymus už atsakovės skolas, teismas pažymi, jog nesant duomenų, kaip ir kada šios trečiojo asmens nurodomos sumos turėjo būti grąžintos (patikslintos sumos grindžiamos vien tik mokėjimo pavedimais), nėra pakankamo pagrindo šių sumų įtraukti į pradelstas atsakovės skolas.

4719.

48Trečiasis asmuo V. D. privati firma ,,A.“, nurodo jog atsakovei yra suteikusi paskolų už bendrą 231 304 Eur sumą, kurios grindžiamos taip pat tik mokėjimo pavedimais, kuriuose nurodyta, jog pinigų sumos pervedamos ,,pagal sutartį“ arba, kad tai yra ,,avansas“, tačiau įrodymų, patvirtinančių, kada trečiojo asmens mokėjimo pavedimais atsakovei pervestos pinigų sumos (paskolos) jau turėjo būti grąžintos, teismui nepateikta, todėl nėra pakankamo pagrindo šių sumų vertinti kaip pradelstų atsakovės skolų.

4920.

50Trečiasis asmuo A. J. nurodo, jog atsakovė yra A. J. skolininkė, kuri pagal 2014-04-02 Paskolos sutartį Nr. LT 2014-03, yra skolinga 52 173,90 Eur sumą. Nustatyta, jog A. J. teismui pateikė 2014-04-02 Paskolos sutartį Nr. LT-2014-03, kurios 1.2 punkte nurodyta, jog paskolos suma – iki 180 000 Lt (52 131,60 Eur), o 1.3 punkte numatyta, kad paskola pagal paskolos gavėjo (atsakovės) pareikalavimą perduodama banko pavedimu į atsakovės sąskaitą. A. J. nurodė, jog atsakovei suteikė 52 173,90 Eur paskolą, tačiau be minėtos paskolos sutarties daugiau jokių įrodymų, patvirtinančių šias aplinkybes, teismui nepateikė. Teismas sprendžia, jog 2014-04-02 paskolos sutarties 1.2 ir 1.3 punktuose esant nurodytoms sąlygoms, jog atsakovei suteikiama paskola – iki 180 000 Lt ir turi būti pervedama pagal atsakovės pareikalavimą į banko sąskaitą, vien paskolos sutarties pateikimo, kuri nepatvirtina konkrečios pinigų sumos pervedimo atsakovei, nepakanka A. J. nurodomą sumą vertinti kaip pradelstą atsakovės skolą, neatsižvelgiant į tai, jog sutarties 3.1 punkte numatyta, kad paskola turėjo būti grąžinta iki 2018-06-01.

5121.

52Trečiasis asmuo UAB ,,Opus agentis“ nurodo, jog UAB ,,Karbonita“ 13 026,90 Eur įsipareigojimai kilę iš 2018-12-14 medienos pirkimo – pardavimo sutarties Nr. OA/K/141217/01. UAB ,,Opus agentis“ nurodė, jog 2018-09-10 kreipėsi į skolininkę UAB ,,Karbonita“ reikalaudama apmokėti susidariusią įsiskolinimo sumą – 13 026,90 Eur ir sutartyje numatytus delspinigius, tačiau atsakovė jokių mokėjimų neatliko. Teismas pažymi, jog aplinkybė, kad atsakovė neatsiskaitė su UAB ,,Opus agentis“, pati savaime nesudaro teisinio pagrindo iškelti bankroto bylą atsakovei. Be to, kaip jau minėta aukščiau bankroto bylos inicijavimas negali būti taikomas kaip paslėptas ginčijamos skolos išieškojimo būdas. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nenustatyta, jog trečiasis asmuo bandė išspręsti ginčą individualioje byloje.

5322.

54Trečiasis asmuo MB ,,Skolų birža“ nurodė, jog UAB ,,Karbonita“ yra MB ,,Skolų birža“ skolininkė, kurios skolos likutis pagal 2017-05-15 skolų suderinimo aktą 2018-08-31 sudaro 16 153,50 Eur sumą. Vertintina, jog šios kreditorės pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog skola šiai kreditorei yra pradelsta. Nustatyta, jog šios kreditorės reikalavimas taip pat yra įtrauktas ir į atsakovės teismui pateiktą kreditorių sąrašą kaip pradelstas.

5523.

56Kiekvienoje konkrečioje situacijoje teismas turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013).

5724.

58Teismas, įvertinęs pareiškėjos ir trečiųjų asmenų argumentus bei į bylą pateiktus įrodymus, o taip pat atsakovės teismui pateiktą informaciją apie pradelstus įsipareigojimus kreditoriams, kuria nesivadovauti teismas neturi pagrindo, sprendžia, jog atsakovės nurodytos pradelstos skolos kreditoriams (64 818,30 Eur) galėtų būti didintinos V. D. nurodyta 24 697,80 Eur suma (trečiojo asmens MB ,,Skolų birža“ pradelstas reikalavimas jau yra įtrauktas), o taip pat atsakovės 1 286,85 Eur skola VSDFV biudžetui, kurią patvirtina viešieji SODROS duomenys. Minėta, jog remiantis atsakovės 2018 m. balanso duomenimis nustatyta, jog atsakovės turimas turtas sudaro 1 608 583 Eur, taigi atsakovės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į atsakovės balansą įrašyto turto vertės: 64 818,30 Eur + 24 697,80 Eur + 1 286,85 Eur = 90 802,95 Eur < 804 291,50 (1 608 583 Eur / 2). Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, jog Šiaulių apygardos teisme apeliacine žodinio proceso tvarka bus nagrinėjama civilinė byla Nr. e2A-400-267/2019, kurioje UAB „Karbonita“ prašo pakeisti kredito sutarties vykdymo grafiką, naujai išdėstant paskolos ir palūkanų mokėjimo terminą, byloje yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdyti bet kokie išieškojimo veiksmai iš kredito sutartimi įkeisto atsakovės turto, todėl vertintina, kad šioje byloje sprendžiant atsakovės bankroto bylos iškėlimo klausimą, atsakovės įsipareigojimai kredito įstaigai AB Šiaulių bankas (atsakovės balanso II.2.1 eilutėje nurodyta skola 200 520 Eur ir II.2.2 eilutėje nurodyta 51 887 Eur skola) nelaikyti pradelstais. Bet kuriuo atveju, net ir įtraukus AB Šiaulių bankas finansinį reikalavimą į pradelstus atsakovės įsipareigojimus, ši suma vertine išraiška nenulemtų UAB ,,Karbonita“ nemokumo, tai reiškia, jog teismui nepakanka duomenų atsakovės nemokumui konstatuoti, kadangi įmonės pradelsti įsipareigojimai neviršija atsakovės deklaruotos ir į bendrovės į balansą įrašytos turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

5925.

60Spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas vadovaujasi tiek į bylą šalių pateiktais įrodymais, tiek gautais duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

6126.

62Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų nustatyta, jog UAB ,,Karbonita“ nuosavybes teise valdo: pastatus – kiaulides, esančius ( - ) (registro Nr. ( - )), kurių vidutinė rinkos vertė nurodyta Nekilnojamojo turto registre yra 17 348 Eur ir 16 306 Eur; pastatus – kiaulidę, sandėlį ir veršidę, esančius ( - ) (registro Nr. ( - )), kurių vidutinė rinkos vertė nurodyta Nekilnojamojo turto registre yra 15 726 Eur, 59 662 Eur ir 6 401 Eur; pastatus – skerdyklą, sandėlį, veršidę, karvidę, kiaulidę, kiaulidę, daržovių sandėlį, sandėlį, šaltą priestatą, svarstykles, ūkinį pastatą, mėšlidę, mėšlidę, pagalbinį pastatą, stoginę, esančius ( - ) (registro Nr. ( - )), kurių vidutinė rinkos vertė nurodyta Nekilnojamojo turto registre yra 10 716 Eur, 640 Eur, 1 063 Eur, 1 998 Eur, 14 452 Eur, 12 425 Eur, 35 913 Eur, 1 028 Eur, 23 Eur, 1 587 Eur, 695 Eur, 1 526 Eur, 2 308 Eur, 1 793 Eur, 2 050 Eur. Nustatyta, jog nurodytų pastatų – statinių bendra vidutinė rinkos vertė pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis yra 203 660 Eur, turtas areštuotas. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1432-823/2018, panaikindamas Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 2 d. nutartį ir atsisakydamas atsakovei iškelti bankroto bylą nustatė, jog pagal atsakovės apeliacinės instancijos teismui pateiktą 2014 m. kovo 31 d. nekilnojamojo turto vertės nustatymo pažymą atsakovės turimo nekilnojamojo turto vertė siekia 917 226,60 Eur sumą. Taigi nustatytos aplinkybės leidžia spręsti apie kur kas didesnę (bet ne mažesnę) nei nurodyta atsakovės balanse ir Nekilnojamojo turto registre, atsakovės turimo nekilnojamojo turto vertę.

6327.

64Antstolių informacinės sistemos duomenimis iš atsakovės turto vykdomi skolų išieškojimai bendrai 38 249,30 Eur sumai. Išieškojimai nėra nutraukti dėl išieškojimo negalimumo. Kita dalis išieškojimų užbaigti visiškai juos įvykdžius. Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties, o greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Vien formaliai teismo vykdomas teisingumas nėra tas teisingumas, kurį įtvirtina, saugo ir gina Lietuvos Respublikos Konstitucija.

6528.

66Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis nenustatyta, kad įmonės darbuotojai šiuo metu kreiptųsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, taip pat teismuose nėra jokių kitų ginčų dėl nesumokėto darbo užmokesčio įmonės darbuotojams. Atsakovės pateikti finansinės atskaitomybės duomenys patvirtina, jog atsakovė sumažino savo įsipareigojimus darbuotojams, tai yra 2017 m. atsakovės įsipareigojimai, susiję su darbo santykiais sudarė 77 348 Eur, o 2018 m. sumažėjo iki 39 874 Eur. Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenys taip pat rodo, kad kiti įmonės kreditoriai nesiekia bankroto bylos iškėlimo, o kreipiasi į teismus dėl skolų priteisimo ir išieškojimo priverstine tvarka (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

6729.

68Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kreditoriaus kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikytinas ultima ratio (lot. paskutine, kraštutine) gynybos priemone, kai išnaudoti visi pažeistų teisių gynimo būdai ir jie nedavė jokio teigiamo efekto, nes bankroto bylos iškėlimas susijęs su neigiamais teisiniais padariniais įmonei – skolininkei, t. y. apribojama jos veikla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2010).

6930.

70Pažymėtina, jog pareiškėjos ir trečiųjų asmenų pasirinktas teisių gynimo būdas dėl skolos atgavimo, kai kreipiamasi į teismą dėl bankroto proceso skolininkei pradėjimo, savaime nesudaro teisinio pagrindo kelti bankroto bylą atsakovei ir neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų. Be to tretieji asmenys nepateikė teismui jokių įrodymų, jog siuntė atsakovei pretenzijas dėl skolų sumokėjimo, kuriose nurodė ir apie ketinimus atsakovei inicijuoti bankroto bylą. Tai, kad atsakovė šiuo metu galimai neatsiskaito su pareiškėja ar trečiaisiais asmenimis, savaime nesudaro teisinio pagrindo iškelti bankroto bylą atsakovei. Pažymėtina, kad bankroto procesas skirtas ne pavienių kreditorių interesų patenkinimui, nes bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius rinkos dalyvius bei užtikrinti lygiavertę visų įmonės kreditorių interesų apsaugą.

7131.

72Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad atsakovė turi finansinių sunkumų, tačiau bendrovės finansinių rodiklių dinamika turi teigiamą tendenciją. 2016 ir 2017 m. bendrovė dirbo nuostolingai, tačiau jau 2018 m. bendrovė dirba pelningai, grynasis pelnas sudaro 46 266 Eur. Teismas vertina, jog byloje esančių duomenų ir teismo nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių lyginamoji analizė nesudaro pagrindo konstatuoti atsakovės negalėjimą vykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Minėta, jog bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, tai yra prioritetas teikiamas reabilitaciniam tikslui, o ne greitam verslo subjekto pašalinimui iš rinkos. Nagrinėjamu atveju nustačius, kad atsakovės turtinė padėtis neatitinka faktinės nemokumo būklės ir nenustačius akivaizdaus atsakovės negalėjimo atsiskaityti su kreditoriais, tame tarpe su pareiškėja, atsakovei UAB „Karbonita“ bankroto bylą atsisakytina kelti.

73Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsniu, 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 292 straipsniais,

Nutarė

74atsisakyti iškelti atsakovei UAB ,,Karbonita“ (juridinio asmens kodas 302561355, registruotos buveinės adresas Vilniaus raj. sav., Visalaukės I k., Žemynos g. 5) bankroto bylą.

75Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. 1.... 3. pareiškėja UAB ,,Lalila“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB... 4. 2.... 5. Trečiasis asmuo V. D., nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 6. 3.... 7. Trečiasis asmuo V. D. privati firma ,,A.“, nepareiškianti savarankiškų... 8. 4.... 9. Trečiasis asmuo UAB ,,Opus agentis“, nepareiškianti savarankiškų... 10. 5.... 11. Trečiasis asmuo MB ,,Skolų birža“, nepareiškianti savarankiškų... 12. 6.... 13. Trečiasis asmuo A. J., nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 14. 7.... 15. Atsakovė UAB ,,Karbonita“ prašė pareiškimą atmesti. Nurodė, jog... 16. Bankroto bylą UAB ,,Karbonita“ atsisakytina kelti. ... 17. 8.... 18. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, jog... 19. 9.... 20. Nagrinėjamoje byloje pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB... 21. 10.... 22. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 23. 11.... 24. Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė... 25. 12.... 26. Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš... 27. 13.... 28. Visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos įmonei (ne)iškėlimo turi būti... 29. 14.... 30. Pagal UAB ,,Karbonita“ teismui pateiktus finansinės atskaitomybės... 31. 14.1.... 32. 2017 m. UAB ,,Karbonita“ turėjo turto už 1 509 764 Eur. Įmonės ilgalaikis... 33. 14.2.... 34. 2018 m. UAB ,,Karbonita“ turėjo turto už 1 608 583 Eur. Įmonės ilgalaikis... 35. 15.... 36. Teismas pažymi, kad, nors UAB ,,Karbonita“ 2018 m. gruodžio 31 d. balansas... 37. 16.... 38. Iš atsakovės pateikto 2018 m. gruodžio 29 d. kreditorių sąrašo matyti,... 39. 17.1.... 40. nepagrįstą pareiškimą pareiškusios UAB ,,Lalila“ skola atsispindi... 41. 17.2.... 42. atsakovės balanso II.2.1 eilutėje nurodyta skola (200 520 Eur) ir II.2.2... 43. 17.... 44. Pareiškėja UAB ,,Lalila“, prašydama iškelti UAB ,,Karbonita“ bankroto... 45. 18.... 46. Trečiasis asmuo V. D. nurodė, jog atsakovė V. D. yra skolinga 78 375,75 Eur... 47. 19.... 48. Trečiasis asmuo V. D. privati firma ,,A.“, nurodo jog atsakovei yra... 49. 20.... 50. Trečiasis asmuo A. J. nurodo, jog atsakovė yra A. J. skolininkė, kuri pagal... 51. 21.... 52. Trečiasis asmuo UAB ,,Opus agentis“ nurodo, jog UAB ,,Karbonita“ 13 026,90... 53. 22.... 54. Trečiasis asmuo MB ,,Skolų birža“ nurodė, jog UAB ,,Karbonita“ yra MB... 55. 23.... 56. Kiekvienoje konkrečioje situacijoje teismas turi spręsti dėl byloje... 57. 24.... 58. Teismas, įvertinęs pareiškėjos ir trečiųjų asmenų argumentus bei į... 59. 25.... 60. Spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas vadovaujasi tiek... 61. 26.... 62. Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų nustatyta, jog UAB ,,Karbonita“... 63. 27.... 64. Antstolių informacinės sistemos duomenimis iš atsakovės turto vykdomi... 65. 28.... 66. Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis nenustatyta, kad įmonės... 67. 29.... 68. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kreditoriaus kreipimasis į teismą... 69. 30.... 70. Pažymėtina, jog pareiškėjos ir trečiųjų asmenų pasirinktas teisių... 71. 31.... 72. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad atsakovė... 73. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių... 74. atsisakyti iškelti atsakovei UAB ,,Karbonita“ (juridinio asmens kodas... 75. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...