Byla 2-792-547/2014
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – buto valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo pagal pareiškėjo Valstybinės įmonės Druskininkų miškų urėdijos pareiškimą suinteresuotam asmeniui Varėnos rajono savivaldybės administracijai

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant Jolantai Smilgin, dalyvaujant pareiškėjo Valstybinės įmonės Druskininkų miškų urėdijos atstovui, advokato padėjėjui A. M. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – buto valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo pagal pareiškėjo Valstybinės įmonės Druskininkų miškų urėdijos pareiškimą suinteresuotam asmeniui Varėnos rajono savivaldybės administracijai ir

Nustatė

2Pareiškėjas prašo pripažinti juridinę reikšmę turintį faktą, kad VĮ Druskininkų miškų urėdija nuosavybės teise valdo butą (patalpą), unikalus Nr. ( - ), esantį Varėnos raj. sav. ( - ).

3Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad 1992 m. gruodžio mėn. VĮ Druskininkų miškų urėdija iš Kabelių žemės ūkio bendrovės pirko butą, esantį adresu Varėnos sav., ( - ), unikalus Nr. ( - ). Kabelių žemės ūkio bendrovė buvo likviduota ir išregistruota iš VĮ Registrų centras registro 1995-02-03.

4Nurodė, kad buto pirkimo-pardavimo sutartis neišliko, kadangi 1995-06-02 netikėtai mirė girininkas V. T., kurio žinioje buvo girininkijos dokumentai, o po mirties dokumentų rasti nepavyko. Pareiškėjas raštu kreipėsi į Alytaus apskrities archyvą bei Varėnos rajono savivaldybės administracijos dokumentų skyrių su prašymu pateikti dokumentų, susijusių su 1992 m. gruodžio mėnesį įvykusio sandorio tarp tuometinės Kabelių žemės ūkio bendrovės ir VĮ Druskininkų miškų urėdija, kopijas. Iš minėtų institucijų buvo gauti neigiami atsakymai.

5Taip pat buvo kreipėsi į AB „Swedbank" administraciją su prašymu pateikti informaciją apie minėtu laikotarpiu (1992 gruodžio - 1993 sausio mėnesiais) atliktas transakcijas tarp VĮ Druskininkų miškų urėdija ir Kabelių žemės ūkio bendrovės, tačiau tokių duomenų nėra išlikę.

6Pareiškėja VĮ Druskininkų miškų urėdija nuo 1992 gruodžio mėnesio iki šiol minėtomis patalpomis naudojasi kaip savomis, prižiūri jas, moka komunalinius mokesčius. Kaip nurodyta „Pagrindinių priemonių priėmimo-perdavimo akte Nr. 20", butas yra "Kabelių girininkijos patalpos", „Pirktas iš Kabelių žemės ūkio bendrovės" . Tai atsispindi ir Druskininkų miškų urėdijos pagrindinių priemonių 1992 m. žurnale bei 2012 m. gruodžio mėn. sudarytame VĮ Druskininkų miškų urėdija ilgalaikio turto sąraše.

7Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas advokato padėjėjas A. M. palaikė savo pareiškimą, prašė jį tenkinti. Jis nurodė, kad pretenzijų niekas į šitą butą nėra pareiškęs. Nurodė, kad jie neturi nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų, jie yra dingę, tad negali kreiptis į Registrų centrą.

8Suinteresuotas asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija pateikė teismui atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad pareiškėjas atitinka visas sąlygas, reikalingas juridinę reikšmę turinčiam faktui nustatyti, tačiau jis neturi visų reikalingų dokumentų, kuriais remiantis gali būti įregistruotos nuosavybės teisės. Nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas nuosavybės teise valdo pastatus, jis įgytų subjektinę teisę, t.y. galėtų būti įregistruotos pareiškėjo nuosavybės teisės į pastatus.

9Nurodo, kad Varėnos rajono savivaldybės administracija interesų ir reikalavimų šioje byloje neturi, prašo sprendimą priimti savo nuožiūra, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Pagal CPK 444 straipsnio 1 dalį ypatingosios teisenos tvarka gali būti nustatomi tie faktai, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga, t. y. juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas galimas tik tuo atveju, kai tai sukelia teisines pasekmes. Pagal CPK 445 straipsnį teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Tais atvejais, kai juridiniai faktai nėra akivaizdūs arba nėra juos patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės, todėl įstatymas numato galimybę suinteresuotam asmeniui kreiptis į teismą su prašymu nustatyti faktą. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra visos 3 aukščiau išvardintos LR CPK 444 str. ir 445 str. numatytos aplinkybės. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (LAT nutartis 2007 m. balandžio 16 d. c.b. Nr. 3K-3-164/2007, 2007 m. spalio 30 d. c.b. Nr. 3K-3-451/2007, 2008 m. balandžio 18 d. c.b. Nr. 3K-3-240/2008, 2009 m. balandžio 2 d. c.b. Nr. 3K-3-97/2009, 2009 m. balandžio 14 d. c.b. Nr. 3K-3-175/2009, 2009 m. balandžio 27 d. c.b. Nr. 3K-3-93/2009, 2010 m. lapkričio 15 d. c.b. Nr. 3K-3-388/2010, irkt).

12Kasacinis teismas taip pat pažymi, kad pastato valdymo nuosavybės teise faktui nustatyti yra būtinos šios sąlygos: 1) asmuo buvo įstatymų nustatyta tvarka įgijęs nuosavybės teisę į pastatus ir 2) turėjo nuosavybę patvirtinančius dokumentus, kurie yra prarasti. Pastato valdymo nuosavybės teise juridinis faktas negali būti nustatomas, kai nėra nors vienos iš nurodytų sąlygų (LAT 2007 m. balandžio 16 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-164/2007; 2007 m. spalio 30 d. nutartis c.b. bylos Nr. 3K-3-451/2007, 2008 m. balandžio 18 d. nutartis, c.b. Nr. 3K-3-240/2008).

13Pareiškėjas atitinka visas sąlygas, reikalingas juridinę reikšmę turinčiam faktui nustatyti: pareiškėjas yra įgijęs nuosavybės teisę į butą, tačiau dokumentai, kurie patvirtina nuosavybės teisę, nėra išlikę.

14Iš bylos dokumentų matyti, kad Kabelių žemės ūkio bendrovė buvo likviduota ir išregistruota iš VĮ Registrų centras registro 1995-02-03 (b. l. 13).

15Alytaus apskrities archyvas bei Varėnos rajono savivaldybės administracijos dokumentų ir ryšių su visuomene skyrius pateikę neigiamus atsakymus į pareiškėjo paklausimus pateikti dokumentų, susijusių su 1992 m. gruodžio mėnesį įvykusio sandorio tarp tuometinės Kabelių žemės ūkio bendrovės ir VĮ Druskininkų miškų urėdija, kopijas ir nurodę, kad dokumentai į Alytaus apskrities archyvą bei į Savivaldybės archyvą, saugoti nepateikti (b. l. 14-15).

16AB „Swedbank" pateikęs informaciją, kad banke duomenų saugojimas yra 10 metų nuo operacijos įvykdymo, todėl apie 1992 gruodžio - 1993 sausio mėnesiais laikotarpiu atliktas transakcijas tarp VĮ Druskininkų miškų urėdija ir Kabelių žemės ūkio bendrovės, duomenų nėra išlikę (b. l. 16).

17Pareiškėja pateikusi Pagrindinių priemonių priėmimo- perdavimo aktą Nr. 20, iš kurio matosi, kad butas yra Kabelių girininkijos patalpos, kuris pirktas iš Kabelių žemės ūkio bendrovės. Tai atsispindi ir Druskininkų miškų urėdijos pagrindinių priemonių 1992 m. žurnale bei 2012 m. gruodžio mėn. sudarytame VĮ Druskininkų miškų urėdija ilgalaikio turto sąraše ( b. l. 27-31).

18Pareiškėja VĮ Druskininkų miškų urėdija minėtomis patalpomis naudojasi kaip savomis, prižiūri jas, moka komunalinius mokesčius ( b. l. 17-26).

19Teismas laiko, kad susidariusi situacija atitinka CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatytas sąlygas: pareiškėjas buvo įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu (pagal sandorį konkrečiu atveju) įgijęs nuosavybės teisę; pareiškėjas turėjo nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, tačiau jie yra dingę; pareiškėjas nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų negali gauti neteismine tvarka.

20Bylos nagrinėjimo eigoje juridinę reikšmę turintis faktas įrodytas pareiškėjo pateiktais rašytiniais įrodymais.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270 str., 444-448 str. teismas

Nutarė

22Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Valstybinė įmonė Druskininkų miškų urėdija, įmonės kodas ( - ), nuosavybės teise valdo butą (patalpą) unikalus Nr. ( - ), esantį Varėnos raj. sav. ( - ).

23Sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 d. nuo jo priėmimo, skundą paduodant Varėnos rajono aplinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant... 2. Pareiškėjas prašo pripažinti juridinę reikšmę turintį faktą, kad VĮ... 3. Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad 1992 m. gruodžio mėn. VĮ Druskininkų... 4. Nurodė, kad buto pirkimo-pardavimo sutartis neišliko, kadangi 1995-06-02... 5. Taip pat buvo kreipėsi į AB „Swedbank" administraciją su prašymu pateikti... 6. Pareiškėja VĮ Druskininkų miškų urėdija nuo 1992 gruodžio mėnesio iki... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas advokato padėjėjas A. M.... 8. Suinteresuotas asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija pateikė... 9. Nurodo, kad Varėnos rajono savivaldybės administracija interesų ir... 10. Pareiškimas tenkintinas.... 11. Pagal CPK 444 straipsnio 1 dalį ypatingosios teisenos tvarka gali būti... 12. Kasacinis teismas taip pat pažymi, kad pastato valdymo nuosavybės teise... 13. Pareiškėjas atitinka visas sąlygas, reikalingas juridinę reikšmę... 14. Iš bylos dokumentų matyti, kad Kabelių žemės ūkio bendrovė buvo... 15. Alytaus apskrities archyvas bei Varėnos rajono savivaldybės administracijos... 16. AB „Swedbank" pateikęs informaciją, kad banke duomenų saugojimas yra 10... 17. Pareiškėja pateikusi Pagrindinių priemonių priėmimo- perdavimo aktą Nr.... 18. Pareiškėja VĮ Druskininkų miškų urėdija minėtomis patalpomis naudojasi... 19. Teismas laiko, kad susidariusi situacija atitinka CPK 444 straipsnio 2 dalies 5... 20. Bylos nagrinėjimo eigoje juridinę reikšmę turintis faktas įrodytas... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270 str., 444-448 str. teismas... 22. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Valstybinė įmonė... 23. Sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 d. nuo jo...