Byla e2VP-779-1023/2019
Dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys: A. S., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini)

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė, sekretoriaujant Eimantui Jancevičiui, dalyvaujant pareiškėjai antstolei D. M., suinteresuotam asmeniui A. S., suinteresuoto asmens ( - ) atstovei advokatei M. V., suinteresuoto asmens ( - ) atstovei V. S., nedalyvaujant suinteresuoto asmens ( - ) atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos antstolės D. M. pareiškimą dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys: A. S., ( - ), ( - ) ir ( - ).

3Teismas

Nustatė

4I.

5Pareiškėjos reikalavimai ir argumentai

61.

7Pareiškėja antstolė D. M. (toliau – ir pareiškėja) 2018 m. lapkričio 29 d. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams pateiktu pareiškimu reiškia reikalavimą, patikslintą teismo posėdžio metu, skirti A. S. baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną, išieškotojo ( - ), naudai (elektroninės bylos apyrašo IV tomo (b. l. 11, 12).

82.

9Pareiškimas grindžiamas tuo, kad antstolės D. M. kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0100/18/01110 pagal Alytaus apylinkės teismo 2018 m. birželio 27 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-102-1023/2017 dėl įpareigojimo skolininkui A. S. atlikti veiksmus, išieškotojo ( - ) naudai. Skolininkui 2018 m. spalio 24 d. pasirašytinai įteiktas raginimas įvykdyti sprendimą, kuriuo jis įpareigotas per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo atlaisvinti daugiabučio namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), ( - ) buto balkoną ir leisti įgaliotiems asmenims atlikti daugiabučio namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), renovacijos darbus, tačiau atsakovas raginimo neįvykdė. 2018 m. lapkričio 21 d. surašytas sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas Nr. ( - ).

103.

11Pareiškėja antstolė D. M. teismo posėdžio metu (2019 m. vasario 7 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 13 min. 19 s. iki 22 min. 14 s.) prašė baudos dydį nustatyti teismo nuožiūra ir nurodė, kad pagal Alytaus apylinkės teismo 2017 m. kovo 30 d. sprendimą atsakovas A. S. buvo įpareigotas per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo atlaisvinti daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), ( - ) buto balkoną ir leisti įgaliotiems asmenims atlikti minėto daugiabučio namo renovacijos darbus. Kadangi A. S. šito įpareigojimo neįvykdė, Alytaus apylinkės teismas 2018 m. birželio 27 d. išdavė vykdomąjį raštą ir vienas iš išieškotojų ( - ) 2018 m. spalio 22 d. pateikė jį jai vykdyti. Tą pačią dieną, ji jį priėmė vykdyti ir priėmė antstolės procesinius dokumentus, kurie buvo išsiųsti skolininkui A. S. vykdomajame rašte nurodytu adresu. Procesinius dokumentus gavęs skolininkas 2018 m. spalio 26 d. pateikė raštą dėl ( - ) neteisėtų veiksmų išsiimant vykdomąjį raštą. Patikrinus vykdomąjį raštą buvo nustatyta, kad jis priimtas teisėtai. 2018 m. lapkričio 20 d. buvo raštas dėl vykdomosios bylos sustabdymo pagal CPK 665 straipsnį, nurodant, kad visi darbai atlikti, tačiau 2018 m. lapkričio 27 d. patvarkymu buvo atsisakyta stabdyti vykdomąją bylą ir prašymo netenkino, nes tik išieškotojas turi teisę atidėti ir stabdyti vykdymo veiksmus. 2018 m. lapkričio 21 d. nuvykus į vietą surašė sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti ar nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą, kartu su ja buvo ( - ) atstovė. A. S. jas įsileido į butą, jos apžiūrėjo balkoną, padarė nuotraukas, ir kadangi buvo neįvykdytas sprendimas, 2018 m. lapkričio 27 d. kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus su pareiškimu dėl baudos skyrimo. Šiai dienai nei A. S., nei išieškotojas šioje vykdomoje byloje jai nepateikė duomenų, kad sprendimas būtų įvykdytas. Neįvykdymo laikotarpis yra per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, kuris įsiteisėjo 2018 m. sausio 11 d.

12II.

13Suinteresuotų asmenų atsikirtimai ir argumentai

144.

15Suinteresuotas asmuo A. S. pateiktu atsiliepimu (elektroninės bylos apyrašo IV tomo b. l. 54, 55) prašė pareiškėjos pareiškimą atmesti, nurodydamas, kad ( - ) vykdė darbus renovuojant daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį Pušyno g. 9 Birštone, ir atlikus darbus 2017 m. spalio 5 d. raštu Nr. SR-179 pranešė, kad renovacijos darbai yra baigti, ką patvirtina ir statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktas. ( - ) reikalauja papildomų darbų, už kuriuos siekia pasipelnyti. Iš pateiktų nuotraukų matosi, kad statybininkai buvo įleisti į balkoną, padaryti turėklai ir sienos. Nesuprantamas antstolės elgesys paskiriant baudą, nes jai jis pateikė dokumentus įrodančius darbų užbaigimą.

165.

17Suinteresuotas asmuo A. S. teismo posėdžio metu (2019 m. vasario 7 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 22 min. 18 s. iki 34 min. 33 s.) nurodė, kad po teismo sprendimo buvo įleisti darbuotojai, kurie užbaigė darbus, pasirašė aktus, kad viskas atlikta pagal projektą. Balkonas yra padarytas, sienos yra padarytos, turėklai padaryti, 100 procentų apšiltinos sienos. Baltos sienos, kur matosi tinkas nuotraukose, nebuvo numatytos projekte daryti. Darbai yra atlikti iki galo, balkonas yra renovuotas kaip priklausė pagal projektą, nes jis po Kauno apygardos teismo sprendimo įsileido, kad padarytų tą balkoną. Nėra gavęs akto, kuriame butų nurodyta, kad jo balkone nėra atlikti darbai dėl jo nesutikimo. Kad jis įvykdė teismo sprendimą patvirtina balkono padarymas ir direktoriaus pasirašytas aktas, kad tai padaryta pagal projektą ir darbų priėmimo aktas, kuriame parašyta, kad 100 procentų sienos apšiltintos. Jis yra pensininkas, gauna 300 Eur pensiją per mėnesį, turi tik vieną butą, kito nekilnojamojo turto ir automobilių neturi, gyvena vienas, išlaikytinių neturi, kreditorinių įsipareigojimų neturi.

186.

19Suinteresuotas asmuo ( - ) atsiliepimo byloje nepateikė. Minėto suinteresuoto asmens atstovė advokatė M. V. teismo posėdžio metu (2019 m. vasario 7 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 34 min. 45 s. iki 40 min. 14 s.) prašė antstolės prašymą tenkinti, nurodydama, kad teismo sprendimas yra surašytas labai aiškiai ir vienareikšmiškai ir jis yra privalomas ir vykdytinas. ( - ) garantuoja, kad darbai nėra pabaigti, jie tų darbų nevykdys, kol nebus paruošta ir nebus atlaisvinta. Dar iki kreipiantis į teismą A. S. atlikti veiksmus balkone A. S. nurodė, kad neleis tų darbų atlikti, gąsdindamas darbininkus turimu šautuvu, todėl darbai balkone nėra atlikti ir jie bus atlikti tik, kai darbuotojai bus įleisti. Po teismo sprendimo įsiteisėjimo teismo sprendimas nebuvo įvykdytas, nes ieškovai nebuvo įleisti atlikti darbų. Garantiniame rašte yra įsipareigota užbaigti statybos darbus, kaip darbuotojai bus įleisti. Šiai dienai 3 buto balkone darbai yra neatlikti, tačiau yra įsipareigota juos atlikti.

207.

21Suinteresuotas asmuo ( - ) atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjos pareiškimu sutinka ir prašo jį tenkinti (elektroninės bylos apyrašo IV tomo b. l. 52-53).

228.

23Suinteresuoto asmens ( - ) atstovė V. S. teismo posėdžio metu (2019 m. vasario 7 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 40 min. 18 s. iki 49 min. 33 s.) nurodė, kad po teismo sprendimo jokių veiksmų rangovas nesiėmė, nes nebuvo įleistas į balkoną pagal teismo sprendimą, kad atlikti ir užbaigti darbus. Jai žinoma, kad tie darbai nėra užbaigti, ką patvirtino ir kai su antstole nuvyko ir užfiksavo, kad tikrai tie darbai yra neįvykdyti. Nėra atliktas Pušyno g. 9-3 buto balkono apšiltinimas. Šitos aplinkybės yra užfiksuotos duomenų bazėje. Jeigu būtų įvykdyta, tada būtų įkelti papildomi dokumentai. Jeigu būtų darbai pabaigti būtų kviečiama statybos inspekcija, kad užfiksuoti tą aplinkybę. 2016 m. perdavimo – priėmimo akte nurodyta, kad sienos baigtos 100 procentų apšiltinti, todėl, kad rangovas įsipareigojo tuos darbus atlikti, kai tik bus leista balkone pabaigti tuos darbus, kadangi parama teikiama, kai atliekama 100 procentų energetinės priemonės, su ta išlyga, kad bus įsipareigojama, kai tik leis savininkas atlikti rangos darbus balkone, ir už tuos darbus rangovui papildomai nebus mokama, jis tuos darbus padarys užaktuotų darbų sumoje.

249.

25Suinteresuotas asmuo ( - ) atsiliepimo byloje nepateikė, termino atsiliepimo pateikimui pratęsti neprašė, kitų prašymų negauta, jo atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie teismo posėdžio datą vietą ir laiką pranešta tinkamai (elektroninės bylos apyrašo IV tomo b. l. 101, 146). Atsižvelgiant į tai, byla išnagrinėta suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant (CPK 771 straipsnio 6 dalis).

26Teismas

konstatuoja:

27Pareiškimas tenkintinas.

28III.

29Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės,

30jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

3110.

32Susipažinus su Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, civilinės bylos Nr. e2VP-779-1023/2019 ir vykdomosios bylos Nr. 0100/18/01110 duomenimis nustatyta, kad Prienų rajono apylinkės teismas 2017 m. kovo 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-102-1023/2017 įpareigojo atsakovą A. S. per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo atlaisvinti daugiabučio namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), ( - ) buto balkoną ir leisti įgaliotiems asmenims atlikti daugiabučio namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), renovacijos darbus, taip pat nustatyta, kad atsakovui A. S. neįvykdžius teismo įsipareigojimo per teismo nustatytą terminą, bendraieškiai ( - ), ( - ), ( - ), turi teisę atlaisvinti daugiabučio namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), ( - ) buto balkoną ir leisti įgaliotiems asmenims atlikti daugiabučio namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), renovacijos darbus. Minėtas Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 30 d. sprendimas įsiteisėjo 2018 m. sausio 11 d. Kauno apygardos teismui atmetus apeliacinį skundą ir minėtą sprendimą palikus nepakeistą. 2018 m. birželio 27 d. Alytaus apylinkės teismas dėl minėto civilinėje byloje Nr. e2-102-1023/2017 įsiteisėjusio sprendimo išdavė vykdomąjį raštą, kuris antstolei D. M. buvo pateiktas vykdyti 2018 m. spalio 22 d. (elektroninės bylos apyrašo IV tomo b. l. 16, 17). Antstolė D. M. 2018 m. spalio 22 d., nustačiusi, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti, priėmė patvarkymą priimti minėtą vykdomąjį raštą vykdyti (elektroninės bylos apyrašo IV tomo b. l. 18, 19). Antstolė D. M. 2018 m. spalio 22 d. priėmė raginimą įvykdyti sprendimą, kuris A. S. įteiktas tinkamai, dėl to ginčo nekilo, juolab kaip matyti iš vykdomosios bylos po minėto raginimo įvykdyti sprendimą A. S. antstolei 2018 m. spalio 26 d. pateikė raštą, kuriame nurodė, jog gavo antstolės procesinius dokumentus (elektroninės bylos apyrašo IV tomo b. l. 20, 21, 24). 2018 m. lapkričio 21 d. antstolė D. M. surašė sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. ( - ) (elektroninės bylos apyrašo IV tomo b. l. 26 – 30), kuriame nurodyta, kad skolininkas A. S. raginimo įvykdyti sprendimą neįvykdė, neatlaisvino daugiabučio namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), ( - ) buto balkono ir neleido įgaliotiems asmenims atlikti renovacijos darbų. Iš antstolės užfiksuotų fotonuotraukų (elektroninės bylos apyrašo IV tomo b. l. 26 – 28) matyti, kad namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), ( - ) buto balkonas yra neatlaisvintas, jame yra pilna daiktų, sienos neapšiltintos, neatlikta renovacija. Byloje iš esmės kilo ginčas dėl to, ar A. S. įvykdė Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-102-1023/2017 jam skirtus įpareigojimus per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo atlaisvinti daugiabučio namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), ( - ) buto balkoną ir leisti įgaliotiems asmenims jame atlikti renovacijos darbus, ar minėti darbai yra atlikti.

3311.

34Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tai, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti CPK VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti įstatyme numatytas procesinio poveikio priemones (CPK 585 straipsnio 2 dalis, 616 straipsnis, CPK 645 straipsnio 1 ir 3 dalis). Pagal CPK 585 straipsnio 2 dalį, asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 300 eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Ši įstatyminė nuostata numatyta ir CPK 771 straipsnio 6 dalyje, reglamentuojančioje, kad bauda iki 300 eurų už kiekvieną nevykdymo dieną gali būti skiriama asmeniui už sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, nevykdymą.

3512.

36Formuodamas teismų praktiką dėl CPK 771 straipsnio taikymo kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vykdymo procese teismo skiriamos baudos atlieka dvejopą funkciją. Paprastai ši teisinė sankcija yra bauda, skiriama už proceso pažeidimus ir išieškoma į valstybės biudžetą (pvz., CPK 585 straipsnio 2 dalis). Tačiau už sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymą CPK 771 straipsnio 6 dalyje nustatyta bauda atlieka kompensavimo funkciją, nes skiriama išieškotojo naudai kaip satisfakcija dėl laiku neįvykdytos prievolės. Kartu tokia bauda skatina skolininką įvykdyti prievolę pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą (CPK 18 straipsnis), kurio įgyvendinimo kontrolė yra pavesta teismui (CPK 771 straipsnio 6 dalis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-454/2009; 2012 m. lapkričio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2012; 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-437/2013). Bauda, nustatyta CPK 771 straipsnio 6 dalyje, yra priverstinio teismo sprendimų vykdymo proceso instrumentas, kurį, nustatęs, kad skolininkas teismo sprendimo neįvykdė, gali taikyti teismas jam skirdamas įstatymo nustatytą baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401-916/2016). Pažymėtina, kad nurodytomis teisės normomis yra siekiama užtikrinti antstolių privalomų nurodymų tinkamą vykdymą, užkirsti kelią galimiems trukdymams antstoliams vykdyti įstatymų jiems pavestas funkcijas, užtikrinti teismo sprendimo privalomumo, kaip esminės teisingumo vykdymo prielaidos, principą (CPK 18 straipsnis).

3713.

38Suinteresuotas asmuo A. S. teismo posėdžio metu nurodė, kad jis Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-102-1023/2017 jam skirtus įpareigojimus įvykdė ir šią aplinkybę grindė pateiktu 2016 m. lapkričio 30 d. Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktu, kurio 1 punkte nurodyta, kad fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą yra atliktas 100 procentų (elektroninės bylos apyrašo IV tomo b. l. 56). Teismas pažymi, kad suinteresuoto asmens pateiktas statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktas buvo surašytas dar prieš priimant Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 30 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-102-1023/2017, juolab minėtu įsiteisėjusiu teismo sprendimu, įvertinus visus bylos duomenis, nuspręsta atsakovą įpareigoti leisti ieškovams atlikti prie jam nuosavybės teise priklausančio buto esančiame bendrojo naudojimo balkone atitinkamus renovacijos darbus, tame tarpe konstatuojant, kad visas namas renovuotas, išskyrus vieną balkoną, dėl kurio 2016 m. lapkričio 29 d. ( - ) išdavė garantinį raštą, kuriuo įsipareigojo užbaigti fasado įrengimo darbus objekte, kai bus suteikta galimybė patekti į Pušyno g. 9 – 3 buto balkoną ir dėl ko 2016 m. gruodžio 2 d. surašytas baigiamasis rangos darbų perdavimo – priėmimo aktas, kuriuo ( - ) perdavė atliktus darbus pažymint, kad neatlikti Pušyno g. 9 – 3 buto balkono darbai dėl buto savininko nesutikimo (elektroninės bylos apyrašo IV tomo b. l. 126). Taigi, minėtas darbų priėmimo perdavimo aktas buvo priimtas įvertinant neatliktus minėto buto balkono renovacijos darbus ir garantiniu raštu rangovui įsipareigojant juos atlikti esant tam tikrai sąlygai, t. y. kai buto savininkas A. S. leis darbus atlikti. Šiame perdavimo priėmimo akte nurodytas aplinkybes apie atliktus ir reikalingus papildomai atlikti trečiojo buto balkono renovacijos darbus patvirtina ir paties A. S. į bylą pateiktos fotonuotraukos, kuriose aiškiai matoma, jog neatlikti buto balkono sienų apšiltinimo ir kiti renovacijos darbai (elektroninės bylos apyrašo IV tomo b. l. 69). Pažymėtina, kad tai, jog minėto buto balkono renovacijos darbai nėra atlikti patvirtina 2018 m. lapkričio 21 d. antstolės surašytas sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas (elektroninės bylos apyrašo IV tomo b. l. 26 – 30) (CPK 178, 185 straipsniai). Taip pat įsiteisėjusio teismo sprendimo neįvykdymo bylos nagrinėjimo dienai faktą patvirtino ir teismo posėdžio metu suinteresuotų asmenų ( - ) ir ( - ) atstovės (CPK 178, 185 straipsniai). Taigi, teismas pažymi, kad byloje nėra pateikta įrodymų, kad A. S. įvykdė antstolės D. M. 2018 m. spalio 22 d. raginimą įvykdyti sprendimą, dėl ko minėtas teismo sprendimas, įsiteisėjęs 2018 m. sausio 11 d., ir turėjęs būti įvykdytas per 5 dienas nuo įsiteisėjimo, liko neįvykdytas ir būtent dėl šios priežasties buvo surašytas sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvydymo aktas.

3914.

40Vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, kad A. S. buvo tinkamai įteikti antstolio procesiniai dokumentai, tame tarpe raginimas įvykdyti teismo sprendimą, tačiau visi byloje esantys aukščiau įvertinti įrodymai patvirtina, kad A. S. neįvykdė 2018 m. sausio 11 d. įsiteisėjusiu Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-102-1023/2017 jam skirtų įpareigojimų, kuriuos turėjo atlikti tik jis pats, per jame nustatytą 5 dienų terminą, neįvykdė minėtų įpareigojimų ir gavęs antstolės raginimą jį įvykdyti. Byloje nėra duomenų, kad A. S. teismo sprendimu skirtus ir antstolio raginime nurodytus įpareigojimus būtų įvykdęs po antstolio surašyto sprendimo neįvykdymo akto, bylos nagrinėjimo dienai ar jų negalėjo įvykdyti dėl svarbių priežasčių.

4115.

42Teismas, įvertinęs aukščiau nustatytas aplinkybes, atsižvelgęs į vykdymo proceso bendruosius principus, antstolio reikalavimų privalomumo tikslus ir paskirtį vykdymo procese, teismo sprendimo privalomumo principą, daro išvadą, kad A. S. elgesys prieštarauja CPK 771 straipsnio, 18 straipsnio nuostatoms dėl teismo sprendimų vykdymo privalomumo visiems asmenims, apsunkina vykdymo procesą, pažeidžia teisėtus išieškotojo teises ir interesus, todėl antstolio prašymas dėl baudos skyrimo tenkintinas (CPK 18 straipsnis, 771 straipsnis, 615 straipsnis).

4316.

44Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodyta, kad pagal CPK 771 straipsnio 5 dalies (6 dalies pagal 2017 m. sausio 1 d. CPK redakciją) dispoziciją įstatymų leidėjas suteikė diskreciją teismui, nustačiusiam, jog skolininkas neįvykdė teismo sprendimo, kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti skiriamos baudos dydį, kuris ribojamas tik maksimalia suma (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-199-248/2017, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62-695/2017 ir kt.). Baudos skyrimo tikslas – paskatinti skolininką vykdyti antstolio reikalavimą, o ne jį nubausti, todėl teismas, svarstydamas baudos dydį už tęstinį pažeidimą (nevykdymą), gali modeliuoti, kaip veiksmingai nustatomas baudos dydis padėtų paskatinti operatyviau vykdyti antstolio reikalavimą. Pažymėtina, jog baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes. Įvertinant šios nuobaudos sukeliamas pasekmes, ši priemonė turi būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą, remiantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (CPK 3 straipsnio 1 dalis).

4517.

46Nagrinėjamu atveju aukščiau konstatavus neįvykdytą teismo sprendimą ir nustatant už tai skirtinos baudos dydį, atsižvelgtina į tai, kad A. S. po Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-102-1023/2017 įsiteisėjimo neatliko jokių veiksmų, jis teismo sprendimo nevykdymą neigia, tačiau nepateikia tai pagrindžiančių duomenų, kad šiai dienai teismo sprendimas yra įvykdytas, nors nuo jo įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip vieneri metai. Atsižvelgtina taip pat ir į tai, kad jis yra pensinio amžiaus, nurodė, kad jo pajamas sudaro tik gaunama senatvės pensija, kito turto, kaip tik buto, esančio adresu ( - ), neturi, jam bauda už minėtus pažeidimus nevykdant teismo sprendimo skirtina pirmą kartą, nuo 2018 m. spalio 22 d. raginimo įvykdyti sprendimą nepraėjo labai ilgas laiko tarpas, taip pat atsižvelgtina į tai, kad baudų, skiriamų vykdomojo dokumento vykdymo procese, tikslas yra garantuoti kuo efektyvesnį ir greitesnį išieškotojo interesų patenkinimą. Įvertinus visa tai, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, atsižvelgiant į tai, kad A. S. lig šiol neįvykdė teismo sprendimo, pareiškimas tenkintinas ir A. S. skirtina vienkartinė 100,00 Eur bauda iki šios nutarties įsiteisėjimo ir siekiant paskatinti A. S. kuo greičiau įvykdyti teismo sprendimą, nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo A. S. skirtina 10,00 Eur dydžio bauda už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną (CPK 3 straipsnio 1, 7 dalys, 177, 178, 185, 717, 616 straipsniai) (pvz., žr., Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. liepos 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1309-945/2018). Suinteresuotam asmeniui A. S. išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo teismo sprendimu nustatytų įpareigojimų tinkamo įvykdymo (CPK 771 straipsnio 6, 7 dalys).

4718.

48Suinteresuoto asmens ( - ) atstovė advokatė M. V. teismo posėdžio metu pateikė prašymą priteisti iš suinteresuoto asmens A. S. suinteresuoto asmens ( - ) šioje byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas ir pateikė 2019 m. sausio 14 d. sąskaitą už teisines paslaugas bei 2019 m. sausio 15 mokėjimo nurodymą, kuriuo suinteresuotas asmuo ( - ) už advokatės M. V. paslaugas sumokėjo 300,00 Eur (elektroninės bylos apyrašo IV tomo b. l. 157, 158).

4919.

50CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas atliekant procesinius veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2010). Nagrinėjamu atveju byla kilo dėl suinteresuoto asmens A. S. veiksmų – įsiteisėjusio teismo sprendimo nevykdymo, pareiškėjos antstolės D. M. pareiškimo dėl baudos skyrimo reikalavimas šioje byloje buvo patenkintas iš esmės konstatuojant įsiteisėjusio teismo sprendimo neįvykdymą, todėl materialiuoju teisiniu atžvilgiu iš esmės bylą laimėjo pareiškėja, kurios pusėje buvo pareiškimą palaikęs ir bylinėjimosi išlaidas patyręs suinteresuotas asmuo ( - ). Teismo vertinimu, suinteresuoto asmens ( - ) patirtų bylinėjimosi išlaidų susidarymą sąlygojo būtent A. S. elgesys, jam nevykdant teismo sprendimo, todėl patenkinus pareiškimą dėl baudos skyrimo A. S. ir esant iki paskirto bylos nagrinėjimo pateiktiems įrodymams apie bylinėjimosi išlaidų sumokėjimą, vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu, nesant pagrindo nukrypti nuo CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatytos bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės, įvertinant tai, kad minėtos prašomos priteisti išlaidos viršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą 8.19 punkte nurodytą maksimalų dydį, taip pat įvertinus minėtos atstovės ankstesnį dalyvavimą byloje, dėl ko nelaikytina, kad sprendžiami teisiniai klausimai pareikalavo didelių laiko sąnaudų, įvertinant tai, kad byla išnagrinėta per vieną teismo posėdį, trukusį 59 minutes, teismas sprendžia, kad minėto suinteresuoto asmens prašymas dėl jo patirtų bylinėjimosi išlaidų tenkintinas iš dalies, jas mažinant iki 250 Eur ir priteisiant iš A. S. (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis, Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R–85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo 2, 7 ir 8.19 punktai).

5120.

52Valstybė šioje byloje patyrė 15,64 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios, įvertinus priežastis dėl kurių šios išlaidos susidarė, priteistinos valstybei iš suinteresuoto asmens A. S., kadangi į valstybės biudžetą išieškotina suma yra didesnė už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 straipsnio 5, 6 dalys, 2014 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

53Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 93, 96, 290, 291 straipsniais, 771 straipsnio 6 dalimi,

Nutarė

54antstolės D. M. pareiškimą tenkinti.

55Skirti suinteresuotam asmeniui A. S., asmens kodas ( - ) gyvenančiam ( - ), 100,00 Eur (vieno šimto eurų 00 ct) baudą už teismo sprendimo nevykdymą išieškotojo suinteresuoto asmens ( - ), įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), naudai už laikotarpį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

56Nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos skirti suinteresuotam asmeniui A. S., asmens kodas ( - ) gyvenančiam ( - ), 10,00 Eur (dešimties eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą vykdyti 2017 m. kovo 30 d. teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-102-1023/2017 dieną iki visiško minėto sprendimo įvykdymo.

57Priteisti iš suinteresuoto asmens A. S. asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), suinteresuoto asmens ( - ), įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), naudai 250,00 (du šimtus penkiasdešimt eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

58Priteisti iš suinteresuoto asmens A. S. asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 15,64 Eur (penkiolika eurų 64 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

59A. S. išaiškinti, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo teismo sprendimo nustatyto įpareigojimo tinkamo įvykdymo.

60Nutartis per 7 (septynias) dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. I.... 5. Pareiškėjos reikalavimai ir argumentai... 6. 1.... 7. Pareiškėja antstolė D. M. (toliau – ir pareiškėja) 2018 m. lapkričio 29... 8. 2.... 9. Pareiškimas grindžiamas tuo, kad antstolės D. M. kontoroje vykdoma vykdomoji... 10. 3.... 11. Pareiškėja antstolė D. M. teismo posėdžio metu (2019 m. vasario 7 d.... 12. II.... 13. Suinteresuotų asmenų atsikirtimai ir argumentai... 14. 4.... 15. Suinteresuotas asmuo A. S. pateiktu atsiliepimu (elektroninės bylos apyrašo... 16. 5.... 17. Suinteresuotas asmuo A. S. teismo posėdžio metu (2019 m. vasario 7 d. teismo... 18. 6.... 19. Suinteresuotas asmuo ( - ) atsiliepimo byloje nepateikė. Minėto suinteresuoto... 20. 7.... 21. Suinteresuotas asmuo ( - ) atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjos... 22. 8.... 23. Suinteresuoto asmens ( - ) atstovė V. S. teismo posėdžio metu (2019 m.... 24. 9.... 25. Suinteresuotas asmuo ( - ) atsiliepimo byloje nepateikė, termino atsiliepimo... 26. Teismas... 27. Pareiškimas tenkintinas.... 28. III.... 29. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės,... 30. jų teisinis vertinimas ir teismo išvados... 31. 10.... 32. Susipažinus su Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis,... 33. 11.... 34. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tai, kad antstolis,... 35. 12.... 36. Formuodamas teismų praktiką dėl CPK 771 straipsnio taikymo kasacinis teismas... 37. 13.... 38. Suinteresuotas asmuo A. S. teismo posėdžio metu nurodė, kad jis Prienų... 39. 14.... 40. Vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, kad A. S. buvo tinkamai įteikti... 41. 15.... 42. Teismas, įvertinęs aukščiau nustatytas aplinkybes, atsižvelgęs į vykdymo... 43. 16.... 44. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodyta, kad pagal CPK 771... 45. 17.... 46. Nagrinėjamu atveju aukščiau konstatavus neįvykdytą teismo sprendimą ir... 47. 18.... 48. Suinteresuoto asmens ( - ) atstovė advokatė M. V. teismo posėdžio metu... 49. 19.... 50. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 51. 20.... 52. Valstybė šioje byloje patyrė 15,64 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 53. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 93,... 54. antstolės D. M. pareiškimą tenkinti.... 55. Skirti suinteresuotam asmeniui A. S., asmens kodas ( - ) gyvenančiam ( - ),... 56. Nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos skirti suinteresuotam asmeniui A. S.,... 57. Priteisti iš suinteresuoto asmens A. S. asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ),... 58. Priteisti iš suinteresuoto asmens A. S. asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ),... 59. A. S. išaiškinti, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo teismo sprendimo... 60. Nutartis per 7 (septynias) dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu...