Byla 2-702/2013
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius uždarosios akcinės bendrovės „Aftalitana“ bankroto byloje Nr. B2-1649-123/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Vyto Miliaus ir Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Omen Faustum“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius uždarosios akcinės bendrovės „Aftalitana“ bankroto byloje Nr. B2-1649-123/2012.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Klaipėdos apygardos teisme gautas ieškovų A. G., bendraieškės K. Č. individualios įmonės „Koralas“, trečiojo asmens UAB „Omen Faustum“ ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Aftalitana“ dėl nemokumo.

5Ieškovė A. G. prašė administratoriumi paskirti UAB „Atenergo“, bendraieškė K. Č. individuali įmonė „Koralas“ siūlė bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“ o trečiasis asmuo UAB „Omen Faustum“ UAB „Bankroto administravimo kontora“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. lapkričio 13 d. nutartimi UAB „Aftalitana“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Atenergo“. Teismas nurodė, kad Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 dalis apibrėžia subjektų ratą, kurie turi teisę siūlyti administratoriaus kandidatūrą, tačiau teismo pasirinkimo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų įstatyme išvardytų subjektų pasiūlytos administratorių kandidatūros. Prieš skirdamas bankroto administratorių teismas privalo patikrinti, ar nėra įstatyme numatytų kliūčių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankroto administratoriumi (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 4 d.), ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Teismo pareiga įvertinti įrodymus pagal vidinį įsitikinimą ir vadovaujantis įstatymu visapusiškai ir išsamiai išnagrinėti visas bylos aplinkybes. Teismas nurodė, jog administratoriai atitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytus reikalavimus - teismui yra pateikti sutikimai teikti bankroto administravimo paslaugas ir deklaracijos, kuriose nurodyta, kad nėra aplinkybių, nustatytų Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 4 dalyje, kurios būtų kliūtimi šią įmonę paskirti atsakovo bankroto administratoriumi. Be to, byloje yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduoti leidimai, suteikiantys teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas.

8Nors įstatymo leidėjas ir nenurodo konkrečių kriterijų pasirenkant bankroto administratorių, jeigu jie visi ir atitinka įstatymų reikalavimus, tačiau teismas skirdamas administratorių atsižvelgė ir į tai, kad administruojamas objektas yra arčiau savo kreditoriaus, todėl bankroto procesas bus greitesnis ir pigesnis ir kartu bus mažesnės administravimo išlaidos, tuo suinteresuoti visi kreditoriai. UAB „Atenergo“ pagal viešą informaciją yra seniai veikianti įmonė ir turi didelę patirtį. Atsižvelgiant į visas minėtas aplinkybes, UAB „Aftalitana“ administratoriumi skyrė UAB „Atenergo“.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Omen faustum“ prašo panaikinti 2012 m. lapkričio 13 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartį dalyje dėl bankroto administratoriaus UAB „Atenergo“ paskyrimo ir Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:

111.

122. Teismas nepagrįstai padarė išvadas, kad UAB „Atenergo“ yra seniai veikianti ir turinti didelę patirtį. Bankroto administravimo kontora, UAB turi patirties vykdyti bankroto procedūras ir turi įvairios kvalifikacijos darbuotojų, todėl tinkamiau sugebėtų vykdyti bankroto procedūrą atsakovui.

133. Aplinkybė, kad Bankroto administravimo kontora, UAB buveinė yra ne tame pačiame mieste kaip atsakovo, nepaneigia administratoriaus galimybės vykdyti atsakovo bankroto procedūrą.

144. Teismas, paskirdamas bankroto administratoriumi UAB „Atenergo“ neįgyvendino teismų praktikoje išskiriamos pareigos paskirti nešališką bankroto administratorių, gebantį objektyviai išaiškinti bankroto priežastis, nes UAB „Atenergo“ kandidatūrą pasiūlė buvusi UAB „Aftalitana“ darbuotoja A. G..

15Atsiliepimus į atskirąjį skundą ieškovė A. G. prašo Nurodo, kad trečiojo asmens UAB „Omen faustum“ atskirasis skundas yra nepagrįstas, o pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutarties dalies, kuria išspręstas administratoriaus paskyrimo klausimas UAB bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių pasiūlytų asmenų tarpo. Taigi, teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui pačiu įstatymu yra suteikta bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyva, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Tokia teisė užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių ši diskrecijos teisė suteikta, sprendimą parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Skirdamas bankroto administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

20Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi paskyrė ieškovės A. G. pasiūlytą bankroto administratorių UAB „Atenergo“. Nesutikdamas su tokiu teismo sprendimu atskirąjį skundą pateikė trečiasis asmuo UAB „Omen Faustum“.

21Pažymėtina, kad byloje esantys duomenys patvirtina, kad pasiūlytos bankroto administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus: administratoriai turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, jų kandidatūroms yra pritaręs Įmonių bankroto valdymo departamentas, visi administratoriai sutinka administruoti atsakovą.

22Apeliantas skunde nurodo, kad teismas skirdamas bankroto administratorių neatsižvelgė į administratorių užimtumo kriterijų, turimą patirtį tai, kad apelianto siūlomas bankroto administratorius turi įvairios kvalifikacijos darbuotojų.

23Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad įmonės bankroto administratoriaus nešališkumas - prioritetinis tikslas, kiti kriterijai (pvz., administravimo sąnaudos, administratoriaus darbo stažas, užimtumas, ect.) nebetenka lemiamos reikšmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1114/2009) .

24Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas nepateikė įrodymų, kurie leistų teigti, kad paskirto bankroto administratoriaus administruojamų įmonių skaičius, darbo krūvis ir kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas.

25Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-350/2009, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1626/2009). Bankroto administratoriumi negalima skirti tokio asmens, kai yra aplinkybės, pagrįstai verčiančios abejoti, ar toks asmuo tikrai neturi ir negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese. Byloje nėra pateikta jokių argumentų ar įrodymų, kad skundžiama teismo nutartimi paskirtas bankroto administratorius gali būti šališkas.

26Pagal suformuotą teismų praktiką, tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, ir išdėstė savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti šios žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1405/2010).

27Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo administratoriaus paskyrimo klausimą, nepažeidė įstatymo reikalavimų, o apeliantas nepateikė pagrįstų argumentų dėl teismo paskirto administratoriaus galimo neobjektyvumo, šališkumo, galimo suinteresuotumo ar jo netinkamumo (nepajėgumo) deramai vykdyti atsakovo bankroto procedūras, pirmosios instancijos teismo nutartis skundžiamoje dalyje paliekama nepakeista.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutarties dalį, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Aftalitana“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Atenergo“, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Klaipėdos apygardos teisme gautas ieškovų A. G., bendraieškės K. Č.... 5. Ieškovė A. G. prašė administratoriumi paskirti UAB „Atenergo“,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. lapkričio 13 d. nutartimi UAB... 8. Nors įstatymo leidėjas ir nenurodo konkrečių kriterijų pasirenkant... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Omen faustum“ prašo panaikinti... 11. 1.... 12. 2. Teismas nepagrįstai padarė išvadas, kad UAB „Atenergo“ yra seniai... 13. 3. Aplinkybė, kad Bankroto administravimo kontora, UAB buveinė yra ne tame... 14. 4. Teismas, paskirdamas bankroto administratoriumi UAB „Atenergo“... 15. Atsiliepimus į atskirąjį skundą ieškovė A. G. prašo Nurodo, kad... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13... 19. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 20. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi... 21. Pažymėtina, kad byloje esantys duomenys patvirtina, kad pasiūlytos bankroto... 22. Apeliantas skunde nurodo, kad teismas skirdamas bankroto administratorių... 23. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad įmonės bankroto administratoriaus... 24. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas nepateikė įrodymų, kurie leistų... 25. Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis,... 26. Pagal suformuotą teismų praktiką, tuo atveju, kai pirmosios instancijos... 27. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutarties dalį, kuria...