Byla 2-136-451/2012
Dėl nuosavybės teisių pripažinimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, sekretoriaujant Kristinai Rimašauskienei, dalyvaujant ieškovui K. Š., ieškovų atstovei advokatei Danai Žvingilienei, atsakovo Kauno mesto savivaldybės atstovei Laimutei Pušinskienei, atsakovą LR Vyriausybę atstovaujančios LR Aplinkos ministerijos atstovui Vitalijui Sosunovičiui, nedalyvaujant ieškovams L. N., Ž. P. – T., tretiesiems asmenims L. G., S. U., likviduojamai Kauno miesto savivaldybės įmonei „Santakos butų ūkis“, VĮ „Registrų centras“ Kauno filialo atstovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų K. Š., L. N. ir Ž. P. – T. ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei, atstovaujamai LR Aplinkos ministerijos, tretieji asmenys L. G., S. U., VĮ „Registrų centras“ Kauno filialas ir likviduojama Kauno miesto savivaldybės įmonė „Santakos butų ūkis“, dėl nuosavybės teisių pripažinimo, ir

Nustatė

2Ieškovai patikslintu ieškiniu (Tomas IV, b.l. 7-15) prašo:

31) Pripažinti K. Š., a.k. ( - ) nuosavybės teises į sandėliuko patalpą (paskirtis - kita (pagalbinio ūkio)) 1-15/3,40 kv.m., esančią ūkio pastate ( - ), kaip šio buto, esančio ( - ), priklausinį su bendro naudojimo patalpa 1-11 (1/6 nuo 4,73 kv.m.).

42) Pripažinti L. N., a.k. ( - ) nuosavybės teises į sandėliuko patalpą (paskirtis - kita (pagalbinio ūkio)) 1-14/2,22 kv.m., esančią ūkio pastate ( - ), kaip į buto, esančio ( - ), priklausinį su bendro naudojimo patalpa 1-11 (1/6 nuo 4,73 kv.m.).

53) Pripažinti sandėliuko patalpą (paskirtis - kita (pagalbinio ūkio)) 1-16/6,12 kv.m., esančią ūkio pastate 2Jlp ( - ) buto, esančio ( - ), priklausiniu su bendro naudojimo patalpa 1-11 (1/6 nuo 4,73 kv.m.), pripažįstant į šią patalpą nuosavybės teises Ž. P. – T., a.k. ( - )

6Ieškovai ieškinį grindė tuo, kad jie yra 1-ojo, 2-ojo ir 3-iojo butų savininkai gyv. name, pažymėtame indeksu 2A3p, adresu ( - ) (1 t. b.l. 50); kartu su butais įsigijo ir jų priklausinius (patalpas 1-14/2,22 kv.m.; 1-15/3,40 kv.m. ir 1-16/6,12 kv.m.), esančius ūkio pastate, pažymėtame indeksu 2Ilp, adresu ( - ) (ūkinio pastato 2Ilp statybos metai 1989 m., teisinė registracija ginčo patalpoms niekieno vardu neatlikta); gyvenamasis namas, kuriame yra ieškovams priklausantys butai, yra pastatytas be rūsio, todėl gyventojų poreikių tenkinimui kieme ant senų pamatų buvo pastatytas ūkinis pastatas 211 p.

7Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepime į patikslintą ieškinį (IV tomas, b.l. 75-77) prašė patikslintą ieškinį atmesti, nurodydamas, kad pirkimo – pardavimo sutartyse nėra nurodyta, kad butus ieškovai perka su sandėliukais. Sandėliukai nėra rūsyje, o atskirame pastate, jie nebuvo priskirti butams. Ieškovai neįrodė, kad sandėliukais naudojosi teisėtai, sandėliukai buvo sukurti valstybės lėšomis, todėl ginčo patalpos yra viešosios nuosavybės teisės objektas. Kauno miesto savivaldybė 2003 m. kreipėsi į teismą dėl S. B. ir K. Š. iškeldinimo iš patalpų, kas įrodo, kad atsakovas niekada nesuteikė teisės ieškovams naudotis šiais sandėliukais. 1995 m. A. B. priimtas potvarkis kompensuoti už 93,64 kv.m. naudingojo ploto gyvenamąsias patalpas gyv. name ( - ), bei bendrojo naudingojo ploto ūkio pastatu (2J1/p).

8Atsakovą LR Vyriausybę atstovaujanti LR Aplinkos ministerija atsiliepime į patikslintą ieškinį (Tomas IV, b.l. 84-89) prašė patikslintą ieškinį atmesti, nurodydamas, kad ginčo patalpos nenurodytos privatizavimo sutartyje bei kituose privatizavimo dokumentuose, ieškovai nepateikė duomenų ir apie tai, jog Kauno miesto savivaldybė išreiškė valią, kad visi pirkėjai kartu su butais įsigytų ir priklausinius. Ginčo patalpos buvo neįkainuotos, už plotą neapmokėta. Ieškovai iš esmės ginčija pirkimo – pardavimo sutartis, tačiau nereiškia reikalavimų dėl sutarties sąlygų pakeitimo. Ieškovai turėjo teisę privatizuoti ginčo patalpas, jeigu jos būtų įtrauktos į inventorizavimo bylą, tačiau tai nebuvo padaryta.

9Trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“ Kauno filialas atsiliepime į patikslintą ieškinį (Tomas IV, b.l. 98) nurodė, kad neturi teisinio suinteresuotumo šioje byloje.

10Tretieji asmenys L. G., S. U. bei likviduojama Kauno miesto savivaldybės įmonė „Santakos butų ūkis“ atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

11Ieškovai L. N. ir Ž. P. – T. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį informuoti atstovės, byloje atstovaujami atstovės. Tretiesiems asmenims L. G. ir S. U. apie teismo posėdį pranešta viešo paskelbimo būdu, trečiajam asmeniui likviduojamai Kauno miesto savivaldybės įmonei „Santakos butų ūkis“ pranešta teismo šaukimu (įteikiant likvidatoriui), VĮ „Registrų centras“ Kauno filialui apie posėdį pranešta teismo šaukimu, gautas prašymas nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant, todėl byla nagrinėtina jiems nedalyvaujant.

12Ieškinys tenkintinas.

13Byloje nustatyta, jog 1987-12-18 S. B. buvo išduotas orderis Nr. 001063 butui, esančiam ( - ) (Tomas I, b.l.9), o 1995-06-07 sutartimi S. B. už 159,08 Lt. pirko butą, esantį ( - ), ir ūkinius pastatus, esančius ( - ), šį butą S. B. prieš tai nuomojo, įkainavimo akte butas įkainuotas 318,15 Lt., taikyta 50 procentų nuolaida, kaip antros grupės invalidams (Tomas I, b.l. 10, Tomas IV 49, 50, 51, 52, 55, 56). 1987-12-18 Kauno miesto Lenino Rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 366 S. B. buvo suteikta gyvenamoji patalpa ( - ) (Tomas I, b.l.13-14). 1990-04-04 Kauno miesto Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto potvarkiu Nr. 141 p. J. M. su V. F. Š. buvo suteiktos gyvenamosios patalpos, esančios ( - ) (Tomas I, b.l. 17-20). 1995-06-05 gyvenamojo buto, esančio ( - ), įkainavimo akte šis butas pirkėjui K. Š. įkainuotas 114,65 Lt. (Tomas I, b.l.21), 1995-06-06 sutartimi K. Š. už 280,48 Lt. pirko butą, esantį ( - ), bei ūkinius pastatus, esančius ( - ) (Tomas I, b.l.22). 1991-06-10 bei 1995-05-24 K. Š. pateikė pareiškimą Kauno miesto valdybai, prašydamas leisti pirkti butą, bei priklausinį (Tomas I, b.l.25) esantį ( - ) (Tomas I, b.l. 23, 25). Buto, esančio ( - ), techniniame pase nurodyta, kad buto plotas 44,34 kv.m., langelyje „rūsiai ir kiti“ pažymėtas brūkšnelis (Tomas I, b.l.24), buto, esančiame ( - ), pase ties „žodžiais sandėliukas“ bei „pagalbinės patalpos“ pažymėti brūkšneliai, buto, esančio ( - ), pase taip pat ties „žodžiais sandėliukas“ bei „pagalbinės patalpos“ pažymėti brūkšneliai, techniniame pase nurodyta, kad buto plotas 44,34 kv.m., langelyje „rūsiai ir kiti“ pažymėtas brūkšnelis (Tomas IV, b.l. 53, 54). 1995-04-25 buvo sudaryta tipinė nuomos sutartis su V. V. dėl buto, esančio ( - ) (Tomas I, b.l. 27). 1995-04-27 V. V. pareiškimu Kauno miesto butų privatizacijos tarnybai sutiko, kad butas ( - ), būtų privatizuotas sūnaus K. Š. (Tomas I, b.l. 28, 33). 2003-04-17 VĮ Registrų centras pažymėjime apie nuosavybės teisių į buto, esančio ( - ), įregistravimą K. Š. įrašų apie buto priklausinius nėra (Tomas I, b.l.43). 2002-12-17 Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2A-1335/2003 atmetė ieškovo Kauno miesto savivaldybės ieškinį dėl K. Š. iškeldinimo iš negyvenamosios patalpos – ginčo sandėliuko (Tomas I, b.l. 44-45). 1998-10-30 L. G. pardavė butą, esantį ( - ), Ž. P. (Tomas I, b.l. 48). 2002-07-23 Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Kauno filialas raštu D. T. nurodė, kad ūkio pastato, esančio ( - ), ne visos patalpos yra įregistruotos (Tomas I, b.l.49). 2001-04-09 pastato butų (patalpų) savininkų sąraše nurodyta, kad name, esančiame ( - ), K. Š. priklauso butas su rūsiu 44,34 kv.m. ploto, S. B. priklauso butas, Ž. P. – T. priklauso butas (Tomas I, b.l. 50). 1999-07-08 VĮ Registrų centras pažymėjime apie nuosavybės teisių į buto, esančio ( - ), įregistravimą Ž. P. – T. vardu įrašų apie buto priklausinius nėra (Tomas I, b.l.53, 52). 1995 m. gegužės 24 d. prašymu S. U. prašė leisti parduoti jai butą, esantį ( - ), ir priklausinį (Tomas I, b.l. 68), o 1995-06-06 ji sutartimi nupirko šį butą bei ūkinius pastatus, esančius ( - ). ( - ) už 319,49 Lt. (Tomas I, b.l.69), kuris įkainuotas 1995-06-02 aktu (Tomas I, b.l.70). V. U., kuri yra S. U. anūkė, 1995-05-11 pareiškė, kad pretenzijų dėl buto, esančio ( - ), pardavimo neturi (Tomas I, b.l. 71, 72, 78). 1995-04-25 buvo sudaryta tipinė nuomos sutartis su S. U. dėl buto, esančio ( - ) (Tomas I, b.l. 73). Buto, esančio ( - ), pase ties „žodžiais sandėliukas“ bei „pagalbinės patalpos“ pažymėti brūkšneliai (Tomas I, b.l. 74), o šio buto techniniame pase nurodyta, kad buto plotas 50,51 kv.m., langelyje „rūsiai ir kiti“ pažymėtas brūkšnelis (Tomas I, b.l.75). 1991-08-27 pareiškimu S. U. Kauno miesto valdybos prašė leisti pirkti butą, esantį ( - ) (Tomas I, b.l.76). 1994-11-22 potvarkiu Kauno miesto valdyba atstatė A. B. nuosavybės teisę į jos tėvo turėtoje namų valdoje, esančioje ( - ) 44,42 kv.m. bendrojo naudingo ploto rūsio patalpas (R-1/2,25, R-2/19,40, R-3/19,77), 1995-02-14 potvarkiu Nr. 204-v nusprendė A. B. kompensuoti už 93,64 kv.m. bendrojo ploto gyvenamąsias patalpas gyvenamajame name 4A3/p ( - ) 91,38 kv. m bendrojo ploto ūkio pastatu 2jVp ( - ) (Tomas I, b.l. , 100, 101). 2003-09-23 S. B. ir B. B. pardavė L. N. butą, esantį ( - ) (Tomas II, b.l.14-16). 2003-03-07 Kauno miesto savivaldybės įmonė „Santakos butų ūkis“ raštu Kauno miesto apylinkės teismui civ. byloje Nr. 2-3168/2003 nurodė, kad ūkio pastate 2I1/p ( - ) įrengti sandėliai ir ( - ) gyventojams, sandėliai gyventojams buvo priskiriami žodiniais Vykdomojo komiteto gamybinių butų ūkio valdytojų atsakingų darbuotojų nurodymais (Tomas II, b.l. 130). 2011-12-07, 2011-12-07, 2012-04-27, 2012-08-29, 2012-08-27 VĮ Registrų centro Kauno filialas sprendimais atsisakė tenkinti ieškovų prašymą įregistruoti ieškovų nuosavybės teises į ginčo patalpas (Tomas II b.l.131, 132, Tomas III, b.l. 103, 104, IV Tomas, b.l. 18, 28, 38). AB Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas raštu Kauno miesto apylinkės teismui civ.byloje Nr. 2-3168/2003 nurodė, kad 1986 m. dokumentai liudija apie tai, jog paminklų konservavimo instituto Kauno skyrius gavo Kauno miesto Butų ūkio valdybos užsakymą parengti pastatų ( - ) eskizinį ir darbo projektus, pastato architektūrinės dalies aiškinamajame rašte konstatuota, kad atkasto rūsio sienų suprojektuotas vieno aukšto su mansarda priestatas, kuriame numatytos sandėliavimo patalpos: rūsyje – du medžiotojų – žvejų draugijai skirti sandėliai, pirmame aukšte – penki sandėliukai gyventojams, viso komplekso elektros skydinė ir sandėliavimo patalpa, mansardoje – dvi apšildomos Medžiotojų – žvejų draugijos patalpos (Tomas III, b.l.37-38). 2003-12-17 Kauno apygardos teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-1335/2003 atmetė Kauno miesto savivaldybės ieškinį dėl K. Š. iškeldinimo iš ginčo sandėliuko, konstatuodamas, kad K. Š. valdo ginčo patalpas konkrečiu nuosavybės įsigijimo pagrindu – pardavimo sutartimi, kuri nėra nuginčyta (Tomas III, b.l.40-42). 2004-03-17 Kauno apygardos teismas nutartimi atmetė Kauno miesto savivaldybės apeliacinį skundą ir paliko nepakeistą 2003-11-07 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriuo buvo atmestas Kauno miesto savivaldybės ieškinys dėl S. B. iškeldinimo iš ginčo sandėliuko, konstatuojant, kad S. B. naudojasi ginčo sandėliuku kaip buto priklausiniu (Tomas III, b.l.68-70). Negyvenamojo patalpa - kavinė, esanti ( - ) (patalpos R-1, R-2, R-3, 1-7, 1-8, 1-9, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21), priklauso UAB „Bičiulių avilys“ (Tomas III, b.l. 116-117). Nuosavybės teisės į ūkio pastatą 2J1p nuosavybės teisės Nekilnojamojo turto registre niekam nėra įregistruotos (Tomas III, b.l. 118-122), šiame pastate esančios patalpos 1-16 6,12 kv.m. su bendro naudojimo patalpa 1-11, buvo įregistruotos pagal 2012-08-23 pažymą Nr. 70-22-28 apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų)) galimybę naudoti pagal paskirtį, nuosavybės teisės į šią patalpą nėra įregistruotos (Tomas IV, b.l. 19, 20-28). 2012-08-14 Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyrius pažymoje nurodė, kad ginčo patalpos pagal paskirtį gali būti naudojamos kaip gyvenamojo namo priklausiniai (sandėliai) (Tomas IV, b.l. 16, 17, 28). Patalpos 1-15 3,40 kv.m. su bendro naudojimo patalpa 1-11, buvo įregistruotos pagal 2012-08-23 pažymą Nr. 70-22-28 apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų)) galimybę naudoti pagal paskirtį, nuosavybės teisės į šią patalpą nėra įregistruotos (Tomas IV, b.l. 29, 30-38), patalpos 1-14 4,73 kv.m. su bendro naudojimo patalpa 1-11 buvo įregistruotos pagal 2012-08-23 pažymą Nr. 70-22-28, nuosavybės teisės į šią patalpą nėra įregistruotos (Tomas IV, b.l. 39, 40-47).

14Ieškovai šioje byloje reiškia reikalavimą dėl ūkiniame pastate 2Jlp, ( - ), esančių sandėliukų patalpų 1-15/3,40 kv.m., 1-14/2,22 kv.m. ir 1-16/6,12 kv.m., su bendro naudojimo patalpa 1-11 pripažinimo jų nuosavybe, nustatant, kad šie sandėliukai yra ieškovams priklausančių butų, esančių gyvenamajame name ( - ), priklausiniai.

15Pagrindiniais daiktais įstatyme pripažįstami daiktai, galintys būti savarankiškais teisinių santykių objektais. Tuo tarpu antraeiliais daiktais laikomi tik su pagrindiniais daiktais egzistuojantys arba pagrindiniams daiktams priklausantys, arba kitaip su jais susiję daiktai (CK 4.12-4.13 straipsniai). Tiek pagrindiniai, tiek antraeiliai daiktai fizine prasme vienais atvejais gali būti tiesiogiai susiję vieni su kitais, kitais atvejais tarp jų gali būti ir santykinis atskirumas, ir tai gali sukelti regimybę apie antraeilio daikto savarankiškumą, tapatų pagrindinio daikto statusui.

16Viena iš antraeilių daiktų rūšių yra pagrindinio daikto priklausiniai. Priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje antraeiliais daiktais – priklausiniais – pripažįstami daiktai, kurių sąsajos su pagrindiniu daiktu reiškiasi per bendrą ūkinę paskirtį. Nustatant juridiškai reikšmingas sąsajas su pagrindiniu daiktu, svarbus ne fizinis (geografinė padėtis, buvimas greta vienas kito), bet funkcinis daiktų ryšys, t. y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi bei skirtas tenkinti pagrindinio daikto poreikius. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažįstamas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu priklausinio tarnavimu pagrindiniam daiktui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2004, 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2006, 2008 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2008). Pagal bendrąją taisyklę antraeilio daikto likimas tiesiogiai priklauso nuo pagrindinio daikto likimo, t. y. keičiantis pagrindinio daikto likimui, pvz., perleidžiant nuosavybės teisę į pagrindinį daiktą kitam asmeniui, kartu perleidžiama nuosavybės teisė ir į antraeilį daiktą, išskyrus atvejus, kai sutartyje arba įstatyme nustatyta kitaip. Taigi sutartimi kito asmens nuosavybėn gali būti perleidžiamas tik pagrindinis daiktas, bet tam, kad antraeilis daiktas liktų pirminio savininko nuosavybėje, tai turėtų būti konkrečiai aptarta šalių sudarytoje sutartyje. Tokio aptarimo nereikėtų tik tuo atveju, jeigu speciali įstatymo norma konkrečiu atveju dėl daiktų specifiškumo padarytų bendrosios taisyklės išimtį (CK 4.14 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2008).

17Ieškovai nurodė, kad namo, esančio ( - ), gyventojai pagalbinių patalpų iki 1989 m. neturėjo, todėl gyventojų poreikių tenkinimui kieme ant senų pamatų buvo pastatytas ūkinis pastatas 211 p., kurio pirmame aukšte buvo įrengti sandėliukai namo gyventojams, butų nuomininkams sandėlius paskirstė tuometinės Butų ūkio valdybos atsakingi darbuotojai. Šias ieškovų nurodytas aplinkybes patvirtina rašytinis įrodymas - AB Kauno paminklų restauravimo projektavimo instituto raštas, skirtas Kauno miesto apylinkės teismui civ.byloje Nr. 2-3168/2003, kuriame nurodyta, kad 1986 m. dokumentai liudija apie tai, jog paminklų konservavimo instituto Kauno skyrius gavo Kauno miesto Butų ūkio valdybos užsakymą parengti pastatų ( - ), eskizinį ir darbo projektus, o pastato architektūrinės dalies aiškinamajame rašte konstatuota, kad atkasto rūsio sienų suprojektuotas vieno aukšto su mansarda priestatas, kuriame numatytos sandėliavimo patalpos: rūsyje – du medžiotojų – žvejų draugijai skirti sandėliai, pirmame aukšte – penki sandėliukai gyventojams, viso komplekso elektros skydinė ir sandėliavimo patalpa, mansardoje – dvi apšildomos Medžiotojų – žvejų draugijos patalpos (Tomas III, b.l.37-38). Šių aplinkybių neginčijo ir atsakovai. Tai, kad ginčo sandėliukai yra skirti tarnauti pagrindiniam daiktui – namo, esančio ( - ), butams, kad jie yra susiję su juo bendra ūkine paskirtimi bei skirti tenkinti pagrindinio daikto poreikius, patvirtina ir 2003-03-07 Kauno savivaldybės įmonės „Santakos butų ūkis“ raštas Nr. 193, kuriame nurodyta, kad ūkio pastate 2I1/p ( - ), įrengti sandėliai ( - ) gyventojams, šie sandėliai gyventojams buvo priskiriami žodiniais Vykdomojo komiteto gamybinių butų ūkio valdytojų atsakingų darbuotojų nurodymais (Tomas II, b.l. 130), bei 2012-08-14 Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus pažyma, kurioje nurodyta, kad ginčo patalpos pagal paskirtį gali būti naudojamos kaip gyvenamojo namo priklausiniai (sandėliai) (Tomas IV, b.l. 16, 17, 28). Aplinkybės, kad namo, esančio ( - ), gyventojai nuo 1989 m. iki šių dienų naudojasi jiems skirtais sandėliukais, kurie yra šalie ieškovų namo, juose laiko buitinius daiktus – uogienes, dviračius, kad šio namo butai neturi rūsio ar kitų pagalbinių patalpų, kad niekas kitas šiais sandėliukais niekada nesinaudojo, patvirtina tai, kad namo, esančio ( - ), ir ginčo sandėliukų funkcinis ryšys yra nuolatinio pobūdžio ir pasižymi ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu priklausinio tarnavimu pagrindiniam daiktui. Todėl atsakovai nepagrįstai atsiliepimą grindė Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartimis (3k-3-463/2010 ir 3k-3-155/2010), priimtomis bylose, kurių faktinė situacija iš esmės skiriasi nuo šioje byloje esamos faktinės padėties, o tai lemia teisinį santykių kvalifikavimą, t.y. jose nebuvo duomenų apie objektų perdavimą ieškovams bei objektų pastatymo ir jų egzistavimo teisėtumą.

182003-12-17 Kauno apygardos teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-1335/2003 atmetė Kauno miesto savivaldybės ieškinį dėl K. Š. iškeldinimo iš ginčo sandėliuko ir konstatavo, kad K. Š. valdo ginčo patalpas konkrečiu nuosavybės įsigijimo pagrindu – pardavimo sutartimi (Tomas III, b.l.40-42). 2004-03-17 Kauno apygardos teismas nutartimi atmetė Kauno miesto savivaldybės apeliacinį skundą ir paliko nepakeistą 2003-11-07 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriuo buvo atmestas Kauno miesto savivaldybės ieškinys dėl S. B. iškeldinimo iš ginčo sandėliuko, konstatuodamas, kad S. B. butą privatizavo 1995 m. birželio 7 d. sutartimi, todėl sandėliuku naudojasi kaip buto priklausiniu. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė nepagrįstai nurodė, jog nagrinėjamoje byloje dalyvauja ne tie patys asmenys, todėl šiais teismo sprendimais nustatytos faktinės aplinkybės negali būti laikomos prejudiciniais faktais. Minėtose bylose dėl iškeldinimo aplinkybės, kad K. Š. ir S. B. naudojosi ginčo sandėliukais nuosavybės teise kaip priklausiniais, buvo šių bylų įrodinėjimo dalyko dalis, todėl šie nustatyti faktai yra reikšmingi tiek šiose išnagrinėtose bylose, tiek nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis Nr.3k-3-306/2010). Kaip minėta, antraeilio daikto likimas tiesiogiai priklauso nuo pagrindinio daikto likimo, taigi, pasikeitus pagrindinio daikto savininkui, tuo pačiu pasikeičia ir priklausinio savininkas. Todėl teismui nustačius, jog K. Š. ir S. B. valdė ginčo sandėliukus (1-15, 1-14) nuosavybės teise kaip priklausinius, tereikia nustatyti aplinkybę, kad pagrindinis daiktas, priklausęs S. B., buvo perleistas ir kas valdo sandėliuką, kaip priklausinį, pasikeitus pagrindinio daikto savininkui. Bylos duomenimis nustatyta, kad S. B. 2003-09-23 pirkimo – pardavimo sutartimi pardavė jam priklausantį butą, esantį ( - ), L. N. (Tomas II, b.l. 14-16). Todėl darytina išvada, kad perleidus pagrindinį daiktą - butą, esantį ( - ), L. N., jai buvo perleistas ir jo priklausinys – sandėliuko patalpa 1-14/2,22 kv.m., esanti ūkio pastate ( - ).

19Teismo vertinimu, nelygiavertis nuosavybės teisių nustatymas vieno namo gyventojams ir sandėliukų naudotojams, esant duomenims, kad sandėliukai buvo suteikti visiems gyventojams vienodomis sąlygomis ir aplinkybėmis, pažeistų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus. Todėl nustačius aplinkybę, kad du iš trijų vieno namo butų gyventojai (K. Š. ir S. B.) ginčo sandėliukus (1-15, 1-14) valdė nuosavybės teise kaip priklausinius, įgiję nuosavybės teisę privatizavimo sutartimis, įvertinus byloje esančius įrodymus, kad visiems trims šio namo gyventojams sandėliukai buvo suteikti vienodomis sąlygomis ir aplinkybėmis, nustatytina, kad ir trečiojo šio namo buto savininkas – S. U. privatizavimo sutartimi įgijusi butą, esantį ( - ), įgijo ir valdė ginčo sandėliuką (1-16) kaip priklausinį. Ieškovai nurodė, kad butą, esantį ( - ), 1997-08-21 pirkimo – pardavimo sutartimi iš S. U. nupirko L. G., o iš jos 1998-10-30 pirkimo – pardavimo sutartimi šį butą nupirko Ž. P. – T. (Tomas I, b.l. 48, 52, 53). Todėl darytina išvada, kad perleidus pagrindinį daiktą - butą, esantį ( - ), L. G., o šiai vėliau perleidus butą Ž. P. – T., jai buvo perleistas ir šio buto priklausinys – sandėliuko patalpa 1-16/6,12 kv.m., esanti ūkio pastate ( - ).

20Teismas pažymi, kad 1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir 1991 m. gegužės 28 d. priėmus LR Butų privatizavimo įstatymą, Lietuvoje nebuvo patirties privatizuojant turtą, todėl privatizuojant valstybės turtą klaidas darė ne tik privatizavimo funkcijas atliekančios institucijos, bet ir gyventojai, neturėdami patirties įgyjant, valdant ar perleidžiant nuosavybę. Teismų praktika rodo, kad nemažai klaidų buvo padaryta ir privatizavimo sutartyse netiksliai nurodant duomenis apie privatizuojamą turtą, jų priklausinius (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos nutartis Nr. 3K-3-1121/2003, Vilniaus apygardos teismo sprendimas Nr. 2A-636-464/ 2008 ir kt.), šiuo atveju klaidos taisomos teisme. Todėl atsakovų nurodyta aplinkybė, jog Kauno miesto savivaldybė privatizavimo sutartyse ir kituose privatizavimo dokumentuose neišreiškė valios privatizuoti atskirame ūkiniame pastate esančias patalpas, o gyventojai neišreiškė valios privatizuoti šias patalpas savo prašymuose, laikytina Kauno miesto savivaldybės ir gyventojų klaida, privatizuojant turtą. Pirma, šią aplinkybę patvirtina tai, kad kaip matyti iš gyvenamojo namo, esančio ( - ), gyventojų 1995 m. privatizavimo sutarčių teksto, šie gyventojai nusipirko ne tik butą, bet ir ūkinius pastatus, esančius ( - ) (Tomas I, b.l.10, 22, 69). Antra, šiems gyventojams nebuvo sumažinta buto kaina, atsižvelgiant į tai, kad butai neturi sandėliukų, ką numatė LR 1991-07-31 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 309 patvirtintų Valstybinio ir visuomeninio butų fondo privatizavimo taisyklių 7 p. Dėl šios priežasties negalima vienareikšmiškai daryti išvados, jog ginčo sandėliukai nebuvo apmokestinti. Trečia, teisės normos, galiojusios ieškovams priklausančių butų privatizavimo metu, taip pat nustatė, kad daiktą, skirtą tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijusį su juo bendra ūkine paskirtimi (priklausinį), ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu įstatymas arba sutartis nenumato ko kita (CK 153 str., nuo 1995-01-20 iki 2001-07-01 gal. įst. red.). Todėl gyventojams privatizuojant turtą, šie sandėliukai, suteikti gyventojams, kaip neturintiems rūsio, turėjo būti inventorizuoti, įregistruoti ir privatizuoti kartu su pagrindiniais daiktais arba privatizavimo sutartyse atskirai turėjo būti aptarta, kad perleidžiamas tik pagrindinis daiktas – butai, o jų priklausiniai – neperleidžiami. Atsižvelgiant į tai, atsakovo Kauno miesto savivaldybės teiginys, jog ginčo sandėliukai buto suteikti gyventojams naudotis, tačiau tai nereiškia jų nuosavybės teisės, vertintini kaip visiškai nepagrįsti. Taigi, pati savaime ši aplinkybė – kad atitinkamos institucijos, privatizuojant gyvenamąsias patalpas, tinkamai nesutvarkė privatizavimo dokumentų - negali sąlygoti ar apspręsti asmenų įgytų teisių bei teisėtų interesų, jų teisėtų lūkesčių, juo labiau, kad nei privatizavimo sutartyje, nei vėliau sekusiose pirkimo - pardavimo sutartyse jokių išlygų apie neperleidžiamą priklausinį (naudojamą dalį ūkinio pastato) nėra.

21Lietuvos teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, kad daryti išvadai, jog objektas nepripažintinas priklausiniu, neužtenka nustatyti faktą, jog pirkimo – pardavimo sutartyse nebuvo duomenų apie priklausinius - teismai turi ištirti ir nustatyti klausimą, ar tarp antraeilių daiktų (priklausinių) ir kitų pastatų yra šio ginčo sprendimui teisiškai reikšmingas nuolatinis funkcinis ryšys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis Nr. 3K-3-315/2008). Todėl teismui nustačius, kad tarp gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir ginčo sandėliukų yra teisiškai reikšmingas nuolatinis funkcinis ryšys, šie sandėliukai pripažinti gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų priklausiniais. Šiai išvadai neprieštarauja ir tai, kad dalis ūkinio pastato, kuriame yra ginčo patalpos, yra naudojamos kitų asmenų, kadangi tarnaujantis daiktas gali būti kelių pagrindinių daiktų priklausiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis Nr. 3K-3-315/2008).

22Pažymėtina, kad nors atsakovas Kauno miesto savivaldybė nurodė, kad Kauno miesto valdyba 1995-02-14 potvarkiu Nr. 204-v 2 punktu nusprendė A. B. kompensuoti už 93,64 kv.m. bendrojo ploto gyvenamąsias patalpas gyvenamajame name 4A3/p ( - ) 91,38 kv. m bendrojo ploto ūkio pastatu 2jVp ( - ), natūra gražinant laisvas 67,48 kv.m. patalpas, tačiau ši aplinkybė neturi teisinės reikšmės, sprendžiant klausimą dėl ginčo sandėliukų nuosavybės, kadangi byloje nustatyta, jog tarp šių A. B. natūra gražintų patalpų nėra ginčo patalpų ((Tomas I, b.l. , 100), ginčo patalpų nuosavybės teisės nėra įregistruotos niekam, o A. B. kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę dėl nuosavybės teisių atkūrimo būdo pakeitimo pinigine kompensacija. Be to, minėtu 1995-02-14 potvarkiu Nr. 204-v Kauno miesto valdyba, nuspręsdama A. B. natūra gražinti tik laisvas patalpas, tarp kurių nėra ginčo patalpų, iš esmės pripažino, kad ginčo patalpomis naudojasi namo, esančio ( - ), gyventojai.

23Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, teismas konstatuoja, kad ūkiniame pastate 2Jlp, ( - ), esančios sandėliukų patalpos 1-15/3,40 kv.m., 1-14/2,22 kv.m. ir 1-16/6,12 kv.m., su bendro naudojimo patalpa 1-11, neabejotinai priskirtinos šiuo metu ieškovams nuosavybės teise priklausančių butų priklausinių kategorijai, juos, nepaisant neįrašymo į privatizavimo sutartį, S. B., K. Š. ir S. U. privatizavo kartu su gyvenamosiomis patalpomis, taigi vėliau sekusio buto pardavimo metu valdė ginčo objektą nuosavybės teise ir S. B. bei S. U. kartu su pagrindiniais daiktais - butais perleido pirkėjams ir priklausinius (CK 4.47 str. 1 p.). Ieškovės L. N. ir Ž. P. –T. konkrečia ūkinio pastato dalimi naudojasi ankstesnių šio buto savininkų nurodymu, jų naudojimosi būtent šia patalpų dalimi teisė kitų patalpų naudotojų nėra ginčijama. Daiktinės teisės į ginčo patalpas nėra įregistruotos, tačiau konkrečių patalpų, kaip buto priklausinių, neįregistravimo viešame registre faktas negali būti traktuojamas kaip pagrindas netenkinti ieškovų reikalavimo, nes būtent gindami savo subjektinę teisę ir toliau naudotis teisėtai įgytomis ūkinėmis patalpomis jie pareiškė ieškinį teismui. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinys tenkintinas pilnai.

24Ieškinį patenkinus, iš atsakovų ieškovų naudai priteistinos jų turėtos bylinėjimosi išlaidos: ieškovui K. Š. priteistina 1210 Lt. išlaidų už suteiktą advokato pagalbą, bei 100 Lt. žyminis mokestis, ieškovei L. N. priteistina 1210 Lt. išlaidų už suteiktą advokato pagalbą bei 100 Lt. žyminis mokestis, ieškovei Ž. P. – T. priteistina 1000 Lt. išlaidos už suteiktą advokato pagalbą bei 100 Lt. žyminis mokestis (LR CPK 79 str., 88 str. 1 d. 6 p., 98 str.).

25Ieškinį patenkinus, valstybei iš atsakovų priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str.).

26Teismas, vadovaudamasis CPK 259-270 str.,

Nutarė

27Ieškinį tenkinti.

28Pripažinti K. Š., a.k. ( - ) nuosavybės teises į sandėliuko patalpą (paskirtis - kita (pagalbinio ūkio)) 1-15/3,40 kv.m., esančią ūkio pastate 2Jlp ( - ), kaip šio buto, esančio ( - ), priklausinį su bendro naudojimo patalpa 1-11 (1/6 nuo 4,73 kv.m.).

29Pripažinti L. N., a.k. ( - ) nuosavybės teises į sandėliuko patalpą (paskirtis - kita (pagalbinio ūkio)) 1-14/2,22 kv.m., esančią ūkio pastate ( - ), kaip į buto, esančio ( - ), priklausinį su bendro naudojimo patalpa 1-11 (1/6 nuo 4,73 kv.m.).

30Pripažinti sandėliuko patalpą (paskirtis - kita (pagalbinio ūkio)) 1-16/6,12 kv.m., esančią ūkio pastate 2Jlp ( - ) buto, esančio ( - ), priklausiniu su bendro naudojimo patalpa 1-11 (1/6 nuo 4,73 kv.m.), pripažįstant į šią patalpą nuosavybės teises Ž. P. – T., a.k. ( - )

31Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės juridinio asmens kodas: 111106319, Laisvės al. 96, Kaunas, ir atsakovo Lietuvos Respublikos Vyriausybės, juridinio asmens kodas: 188604574, Gedimino pr. 11, Vilnius LT-01105, iš kiekvieno po 655 Lt. (šešis šimtus penkiasdešimt penkis litus) ieškovo K. Š., a.k. ( - ) naudai jo turėtų bylinėjimosi išlaidų.

32Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės juridinio asmens kodas: 111106319, Laisvės al. 96, Kaunas, ir atsakovo Lietuvos Respublikos Vyriausybės, juridinio asmens kodas: 188604574, Gedimino pr.11, Vilnius LT-01105, iš kiekvieno po 655 Lt. (šešis šimtus penkiasdešimt penkis litus) ieškovės L. N., a.k. ( - ) naudai jos turėtų bylinėjimosi išlaidų.

33Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės juridinio asmens kodas: 111106319, Laisvės al. 96, Kaunas, ir atsakovo Lietuvos Respublikos Vyriausybės, juridinio asmens kodas: 188604574, Gedimino pr. 11, Vilnius LT-01105, iš kiekvieno po 550 Lt. (penkis šimtus penkiasdešimt litų) ieškovės Ž. P. – T., a.k. ( - ) naudai jos turėtų bylinėjimosi išlaidų.

34Priteisti valstybei iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės juridinio asmens kodas: 111106319, Laisvės al. 96, Kaunas, ir atsakovo Lietuvos Respublikos Vyriausybės, juridinio asmens kodas: 188604574, Gedimino pr. 11, Vilnius LT-01105, iš kiekvieno po 113,68 Lt. (vienas šimtas trylika litų 68 ct.) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT24 7300 0101 1239 4300, ”Swedbank”, AB, b/k 73000, įmokos kodas 5660.

35Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovai patikslintu ieškiniu (Tomas IV, b.l. 7-15) prašo:... 3. 1) Pripažinti K. Š., a.k. ( - ) nuosavybės teises į sandėliuko patalpą... 4. 2) Pripažinti L. N., a.k. ( - ) nuosavybės teises į sandėliuko patalpą... 5. 3) Pripažinti sandėliuko patalpą (paskirtis - kita (pagalbinio ūkio))... 6. Ieškovai ieškinį grindė tuo, kad jie yra 1-ojo, 2-ojo ir 3-iojo butų... 7. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepime į patikslintą ieškinį (IV... 8. Atsakovą LR Vyriausybę atstovaujanti LR Aplinkos ministerija atsiliepime į... 9. Trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“ Kauno filialas atsiliepime į... 10. Tretieji asmenys L. G., S. U. bei likviduojama Kauno miesto savivaldybės... 11. Ieškovai L. N. ir Ž. P. – T. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Byloje nustatyta, jog 1987-12-18 S. B. buvo išduotas orderis Nr. 001063 butui,... 14. Ieškovai šioje byloje reiškia reikalavimą dėl ūkiniame pastate 2Jlp, ( -... 15. Pagrindiniais daiktais įstatyme pripažįstami daiktai, galintys būti... 16. Viena iš antraeilių daiktų rūšių yra pagrindinio daikto priklausiniai.... 17. Ieškovai nurodė, kad namo, esančio ( - ), gyventojai pagalbinių patalpų... 18. 2003-12-17 Kauno apygardos teismas sprendimu civilinėje byloje Nr.... 19. Teismo vertinimu, nelygiavertis nuosavybės teisių nustatymas vieno namo... 20. Teismas pažymi, kad 1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos Respublikos... 21. Lietuvos teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, kad daryti išvadai,... 22. Pažymėtina, kad nors atsakovas Kauno miesto savivaldybė nurodė, kad Kauno... 23. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, teismas konstatuoja, kad ūkiniame... 24. Ieškinį patenkinus, iš atsakovų ieškovų naudai priteistinos jų turėtos... 25. Ieškinį patenkinus, valstybei iš atsakovų priteistinos išlaidos,... 26. Teismas, vadovaudamasis CPK 259-270 str.,... 27. Ieškinį tenkinti.... 28. Pripažinti K. Š., a.k. ( - ) nuosavybės teises į sandėliuko patalpą... 29. Pripažinti L. N., a.k. ( - ) nuosavybės teises į sandėliuko patalpą... 30. Pripažinti sandėliuko patalpą (paskirtis - kita (pagalbinio ūkio))... 31. Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės juridinio asmens kodas:... 32. Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės juridinio asmens kodas:... 33. Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės juridinio asmens kodas:... 34. Priteisti valstybei iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės juridinio asmens... 35. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...