Byla 2-8967-752/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovui G. B. dėl skolos priteisimo.

2Teismas išnagrinėjęs bylą nustatė

Nustatė

4Ieškovas 2013 m. balandžio 8 d. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 1120,53 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-4).

5Ieškinyje nurodė, kad 2006-09-08 tarp G. B. ir AB SEB buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ) (toliau - Sutartis), pagal kurią buvo suteiktas 5000,00 Lt kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2011-09-07. Sutartyje numatyta, kad atsakovui laiku negrąžinus kredito dalies, nesumokėjus priklausančių mokėti priskaičiuotų palūkanų ar delspinigių, ieškovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Atsakovas prievolių ieškovui nevykdo. Atsižvelgiant į tai, ieškovas įspėjo atsakovą Sutartimi numatyta tvarka, tačiau atsakovas įspėjime nurodyto reikalavimo neįvykdė, todėl ieškovas nutraukė Sutartį su atsakovu.

6Atsakovas iki šiol Bankui negražino pagal 2006-09-08 kredito sutartį Nr. ( - ) -1120,53 Lt skolos, kurią sudaro 592,87 Lt nesugrąžinto kredito, 115,43 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų bei 412,23 Lt priskaičiuotų delspinigių, už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas (b.l. 3-4). Procesiniai dokumentai, kuriuose nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, atsakovui įteikti 2013 m. gegužės 15 d., CPK 130 str. nustatyta tvarka (b.l. 29). Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms priimtinas teismo sprendimas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285, 286 str.).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas grindžia rašytiniais įrodymais: Vartojimo kredito sutartimi Nr. ( - ) (b.l. 11-15); 2013-02-20 įspėjimu dėl kredito sutarties nutraukimo (b.l. 17); 2013-03-19 sprendimu dėl sutarties nutraukimo (b.l. 18); 2013-03-28 pažyma (b.l.19).

9Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, nesant jokių prieštaravimų dėl ieškinyje iškeltų reikalavimų ar įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas tenkinti jo reikalavimus dalyje dėl 592,87 Lt nesugrąžinto kredito, 115,43 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų pagal 2006-09-08 vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ). Atsakovui nevykdant įsipareigojimo grąžinti kreditą bei mokėti palūkanas pagal sutartį, ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti kreditą ir palūkanas, todėl šis reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovo priteistina 592,87 Lt nesugrąžinto kredito, 115,43 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų pagal 2006-09-08 vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (CK 3.109 str. 1 d., 6.2 str., 6.6 str., 6.37 str. 2, 3 d., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str. 1 d., 6.256 str., 6.260 str., 6.261 str.).

10Vartojimo kredito sutartimi šalys susitarė, kad atsakovas už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ir uždelstas sumokėti palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovui mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius (Sutarties Bendrosios dalies 5.3 p., 5.4 p.). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 412,23 Lt delspinigių pagal 2006-09-08 vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ).

11Nustatyta, kad atsakovas neįvykdė paskolos sutarties sąlygų, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, jam kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Kaip nurodyta sutartyje, atsakovas už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku negrąžinto kredito dalies ir palūkanų privalo ieškovui mokėti po 0,1 proc. dydžio delspinigius.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010-11-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pabrėžė, kad netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

13Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 str. 3 d.) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Teismas, spręsdamas dėl tinkamo netesybų dydžio, pažymi, kad netesybų instituto Lietuvos civilinėje teisėje paskirtis yra kompensacinė, o ne baudinė. Netesybos turi kompensuoti kreditoriaus nuostolius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo, tačiau kreditorius negali nepagrįstai turtėti bausdamas skolininką.

14Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai. Nagrinėjamos bylos atveju, atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovas yra vartotojas bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat atsižvelgiant į prievolės sumą, delspinigių susidarymo laikotarpį, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, todėl prieštarauja pagrindiniams civilinių teisinių santykių – sąžiningumo, protingumo ir teisingumo – principams. Vadovaujantis LR Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 p. Pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Ta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl delspinigių dydis mažintinas iki 0,02 procentų (už 592,87 Lt nesugrąžintą kreditą, 115,42 Lt priskaičiuotas ir nesumokėtas palūkanas pagal 2006-09-08 vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ). Atsižvelgiant į tai, kad netesybos mažintinos iki 0,02 proc., iš atsakovo ieškovui priteistina 100,29 Lt delspinigių, o likusioje delspinigių dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (LR CK 6.73 str. 2 d., 6.188 str. 2 d. 5 p., 6.258 str. 3 d.).

15Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, pagrįstas ieškovo reikalavimas dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo (CK 6.37 str. 2 d., 6.261 str.). Iš atsakovo priteistina ieškovui 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistinos sumos (808,59 Lt), skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme (2013-04-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingos patenkintų reikalavimų daliai. Bendra ieškinio suma 1120,53 Lt, teismas priteisdamas 808,59 Lt patenkina 72 procentus ieškinio. Ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 72,00 Lt žyminio mokesčio. Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteistina žyminio mokesčio dalis – 52,00 Lt (LR CPK 93 str. 1 d. 2 d.).

17Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei yra mažesnės, nei 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl jos valstybei nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., teismas,

Nutarė

20Ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovo G. B., asmens kodas ( - ) paskutinis žinomas gyvenamosios vietos adresas ( - ), ieškovo AB „SEB“ bankas, juridinio asmens kodas 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, a.s. Nr. LT74 7044 0630 0000 0022, AB SEB bankas, naudai 592,87 Lt (penkis šimtus devyniasdešimt du litus 87 ct) nesugrąžinto kredito, 115,43 Lt (vieną šimtą penkiolika litų 43 ct) priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų, 100,29 Lt (vieną šimtą 29 ct) delspinigių pagal 2006-09-08 vartojimo kredito sutartį Nr.( - ), 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (808,59 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-04-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 52,00 Lt (penkiasdešimt du litus 00 ct) žyminio mokesčio.

22Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, rašytinio proceso tvarka,... 2. Teismas išnagrinėjęs bylą nustatė... 4. Ieškovas 2013 m. balandžio 8 d. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo... 5. Ieškinyje nurodė, kad 2006-09-08 tarp G. B. ir AB SEB... 6. Atsakovas iki šiol Bankui negražino pagal 2006-09-08 kredito sutartį Nr. ( -... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas... 9. Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovui... 10. Vartojimo kredito sutartimi šalys susitarė, kad atsakovas už kiekvieną... 11. Nustatyta, kad atsakovas neįvykdė paskolos sutarties sąlygų, todėl... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 13. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar... 14. Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į... 15. Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, pagrįstas... 16. Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo... 17. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei yra mažesnės, nei 2011 m.... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str.... 20. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovo G. B., asmens kodas 22. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 23. Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...