Byla 2A-832-343/2014
Dėl pažeistų teisių gynimo ir teisės pripažinimo, tretieji asmenys B. M. ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ Kauno filialas

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino, Rūtos Palubinskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Albinos Rimdeikaitės, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka nagrinėdama ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Galinta ir partneriai“ ir trečiojo asmens B. M. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-11391-214/2013 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Galinta ir partneriai“ ieškinį atsakovei B. L. dėl pažeistų teisių gynimo ir teisės pripažinimo, tretieji asmenys B. M. ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ Kauno filialas,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Galinta ir partneriai“ ieškiniu (t. 1, b. l. 4-6) prašė pripažinti, kad atsakovė B. L., atsisakydama duoti sutikimą ieškovei dėl naujo vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos, pažeidžia ieškovės teises; pripažinti ieškovei teisę prisijungti prie AB „Lietuvos dujos“ naujojo nebuitinio vartotojo dujų sistemos, be atsakovės sutikimo; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad šalys ir trečiasis asmuo B. M. yra patalpų, esančių ( - ), bendrasavininkiai. Ieškovei nuosavybės teise priklauso 4 189,55 kv. m. bendro ploto sandėliavimo patalpos (1-5 sandėliai), atsakovei 956,49 kv. m. bendro ploto sandėliavimo patalpos (2 ir 6 sandėliai), trečiajam asmeniui B. M. pastatas- transformatorinė. Šiuo metu patalpas ieškovas šildo elektra, nes AB Urmas, atvedęs dujotiekio atšaką, nepratęsia dujų tiekimo sutarties, todėl ieškovei iškilo būtinybė įsivesti dujų įvadą, kadangi šildant patalpas elektra yra patiriamos didelės finansinės sąnaudos. Įsivedusi dujotiekį, ieškovė dujotiekio įrangą (spintą) iš 5-to sandėlio perkels į 1-ą sandėlį, todėl įranga nebus pastatyta ant bendrų praėjimų ar atsakovei priklausančių patalpų. Nurodė, kad ieškovė negali projekto parengti nesant atsakovės sutikimo, kadangi be sutikimo AB „Lietuvos dujos“ neregistruoja ieškovės prašymo.

5Atsakovė prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad negali duoti sutikimo, nes ieškovė neatskleidė, kaip bus įgyvendinamas dujotiekio įvedimas, ar dėl to nebus pažeistos atsakovės teisės. Ieškovė siekia, kad atsakovės patalpoms būtų atjungtas ne tik elektros, bet ir dujų tiekimas.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu (t. 1, b. l. 130-132) ieškovės ieškinį atmetė, iš ieškovės priteisė valstybei 26 Lt išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, apmokėti.

8Teismas nustatė, kad nekilnojamieji daiktai, esantys ( - ): prekybos-sandėliavimo negyvenamoji patalpa, unikalus Nr. ( - ), kurios bendras plotas 4189,55 kv. m., nuosavybės teise priklauso ieškovei, pastatas sandėlis, unikalus Nr. ( - ), kurio plotas 44.00 kv. m., nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui B. M., prekybos-sandėliavimo negyvenamoji patalpa, unikalus Nr. ( - ), kurios bendras plotas 956,49 kv. m. nuosavybės teise priklauso atsakovei, žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, jo nuomos sutartis sudaryta su ieškove 0,9001 ha; su atsakove 0,2129 ha; su trečiuoju asmeniu B. M. 0,007 ha. Ieškovė 2013 m. sausio 4 d. pateikė AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialui prašymą dėl naujo nebuitinio vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos, 4 500 kv. m. patalpų šildymui, kuriame nurodė prijungiamo objekto adresą ( - ). Teismas, įvertinęs ieškovės pateiktus brėžinius, nurodė, kad ieškovės pateiktos schemos neatitinka Statybos įstatymo reikalavimų, neatskleidžia ieškovės siekių įrengiant dujotiekį, nenurodytas šias schemas parengęs specialistas, atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus tokio darbo atlikimui, nenurodyti konkretūs projektiniai sprendiniai, kurių pagrindu bus įrengiamas dujotiekis ir kita reikalinga informacija. Teismas sprendė, jog iš ieškovės pateiktų dokumentų nėra galimybės spręsti apie tai, ar, tenkinant ieškovės reikalavimus, t.y. suteikiant ieškovei teisę prisijungti prie AB „Lietuvos dujos“ naujojo nebuitinio vartotojo dujų sistemos, be atsakovės sutikimo, nebus pažeisti atsakovės interesai, todėl ieškinio netenkino, nes ieškovė neįrodė aplinkybių kuriomis grindė savo reikalavimus (CPK 178 str.).

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliaciniu skundu (t. 1, b. l. 142-148) ieškovė ir trečiasis asmuo B. M. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde nurodė tokius argumentus:

111. Teismas neatskleidė bylos esmės, neištyrė visų bylos aplinkybių, netinkamai aiškino ir taikė teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias pažeistų teisių gynimą. Teismas nenustatė, kad ieškovės teisės yra pažeistos. Ieškovei yra būtina įsivesti dujas patalpų šildymui. Be bendrasavininkės atsakovės sutikimo ne tik kad negalima įsivesti dujų, bet ir nėra galimybės parengti techninio projekto. Atsakovei dujoms įsivesti taip pat bus reikalingas ieškovės sutikimas. Atsakovės teisės nėra pažeidžiamos, o ieškovės kaip savininko teisės yra pažeidžiamos, nes ieškovė negali įgyvendinti savo teisių ir teisėtų interesų;

122. Atsakovės atsisakymas turi būti motyvuotas bei pagrįstas duomenimis, kurie patvirtintų, kad ieškovės būtinybė įsivesti gamtines dujas pakeis atsakovės veiklos sąlygas, buvusias iki dujų įvedimo;

133. Pateikti projekto ieškovė be atsakovės sutikimo neturi ir neturės galimybės. Tam, kad AB „Lietuvos dujos“ galėtų išduoti technines sąlygas techniniam projektui parengti, yra būtini bendrasavininkių sutikimai. Be techninio projektavimo sąlygų, techninis projektas negali būti parengtas;

144. Atsakovė nepagrindė savo pozicijos neduoti sutikimo bei neišdėstė jokių pagrįstų atsisakymo motyvų. Atsakovė kėlė klausimą, kaip bus pertvarkomas jau dabar esantis dujų įvadas. Minėtas įvadas priklauso AB Prekybos miesteliui „Urmas“, kuris yra šio įvado savininkas, todėl ieškovei nėra žinoma, kaip ši bendrovė tvarkysis su savo turtu, tačiau dujos į pastatą Pramonės pr. 16 B, Kaune nėra tiekiamos, todėl ieškovei atsirado būtinybė turėti savo, nuo trečiųjų asmenų nepriklausomą, dujų įvadą.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. 2, b. l. 5-8) atsakovės atstovas advokatas A. G. prašo apeliacinį skundą atmesti ir Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti atsakovei iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai, surašant atsiliepimą į apeliacinį skundą, apmokėti. Atsiliepime nurodė tokius argumentus:

161. Atsakovė niekada neatsisakė išduoti sutikimo ieškovei dėl dujų įvedimo, tačiau iš pateiktų dokumentų negalėjo apsispręsti, ar duoti, ar atsisakyti sutikimą. Šiuo metu ieškovė neduoda sutikimo atsakovei atsivesti naują elektros įvadą, todėl atsakovė negali naudotis ir nesinaudoja jai priklausančiomis patalpomis. Nėra aišku, kaip, atvedus naują dujų įvadą, bus šildomos atsakovei priklausančios patalpos, ar atsakovė galės jai priklausančius įrenginius prijungti prie atvesto dujų įvado. Atsakovė išduos sutikimą tik tada, kai bus užtikrinta, kad, atvedus naują dujų įvadą, atsakovės patalpos nebus atjungtos nuo dabar esančių dujotiekio tinklų, o jei bus ketinama atvedant naują dujų įvadą atsakovės patalpas atjungti nuo šiuo metu esančio dujų įvado, atsakovė tokio sutikimo neišduos ir nesutikimą įrodinės atitinkamomis aplinkybėmis;

172. Ieškovei nebūtina pateikti techninio projekto, nes teismų praktikoje to nereikalaujama, pakanka pateikti priešprojektinius pasiūlymus, kurių parengimui atsakovės sutikimas nėra būtinas;

183. Byloje nėra įrodymų, kad dabar egzistuojantį dujų įvadą būtų ketinama panaikinti ir dujų tiekimą nutraukti;

194. Tam, kad atsakovė duotų sutikimą ar atsisakymą, atsakovei būtina pilnai atskleisti ieškovės ketinamus atlikti darbus.

20Trečiasis asmuo AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str.). Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

23Dėl bendraturčių turimos bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo

24Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje nurodoma, kad daikto savininko turima nuosavybės teisė reiškia savininko teisę savo nuožiūra, tačiau nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, valdyti daiktą, juo naudotis ir disponuoti. Kai nuosavybės teisė į daiktą priklauso dviem ar daugiau savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise, jis valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama visų bendraturčių bendru sutarimu (CK 4.75 str. 1 d.). Susitarimą dėl bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo bendraturčiai pasiekia bendradarbiaudami, kooperuodamiesi, laisva valia derindami savo interesus. Įstatyme nustatytas imperatyvas susitarti įpareigoja bendraturčius, veikiant pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus, ieškoti priimtiniausio jo sprendimo būdo, nesiekiant savo teisių įgyvendinimo kitų bendraturčių teisių sąskaita. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad tuo atveju, kai bendraturčių ginčą dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo sprendžia teismas, kiti bendraturčiai gali ginčyti ne bendraturčio siekiamą įgyvendinti ar apginti įstatymo suteiktą teisę, susijusią su bendru daiktu, bet jos įgyvendinimo būdą ar sąlygas bei įrodinėti, kad besikreipusio į teismą teisminės gynybos bendraturčio pasirinktas teisės įgyvendinimo būdas ar sąlygos pažeistų jų teises ar teisėtus interesus į bendrą daiktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1064/2003; 2004 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2004; 2009 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2009; 2012 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-267/2012). Jeigu bendraturtis siekia įgyvendinti įstatymu suteiktą teisę, susijusią su bendru daiktu, kiti bendraturčiai gali ginčyti ne teisę, bet jos įgyvendinimo būdą. Pareiga įrodyti, kad atsisakymas duoti sutikimą atlikti bendro daikto pakeitimus pagrįstas, t. y., kad pasirinktas būdas ar tokios teisės įgyvendinimo sąlygos pažeistų bendraturčio teises į bendrą daiktą ar teisėtus interesus, tenka atsisakančiam duoti sutikimą asmeniui. Jeigu bendraturtis nenurodo protingai motyvuoto atsisakymo duoti sutikimą, teismas gali tokį jo atsisakymą pripažinti trukdymu kitam bendraturčiui įgyvendinti savo teises.

25Faktinės bylos aplinkybės

26Nagrinėjamu atveju ieškovė prašė pripažinti jai teisę prisijungti prie AB „Lietuvos dujos“ nebuitinio vartotojo dujų sistemos, įsirengiant naują dujų įvadą, patalpų šildymui be atsakovės sutikimo. Būtinybė įsirengti naują dujų įvadą ieškovei iškilo ankstesniam dujų tiekėjui UAB „Prekybos miestelis Urmas“, per savo įrengtą įvadą dujas tiekusiam šalims priklausančioms visoms patalpoms, atsisakius pratęsti subabonento sutartį dėl dujų tiekimo. Ieškovė siekia patalpų šildymą elektra pakeisti dujomis ir tokiu būdu sumažinti sąnaudas šildymui. Atsižvelgiant į tai, kad dujotiekis bus tiesiamas per valstybei nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, išnuomotą šalims ir trečiajam asmeniui B. M., ieškovės prašymui įregistruoti yra būtinas visų žemės sklypo nuomininkų sutikimas, todėl AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas atsisakė registruoti 2013 m. sausio 4 d. ieškovės prašymą dėl prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos. Ieškovė prašymą duoti sutikimą atsakovei siuntė registruotu paštu, tačiau atsakovė pašto siuntos neatsiėmė. Atsakovės atstovas nurodė, kad atsakovė negali duoti sutikimo ieškovei įsirengti įvadą, kadangi atsakovei nėra aišku, ar, atvedus naują įvadą, atsakovė galės prisijungti prie atvesto įvado, ar nebus rekonstruoti pastate esantys dujų tinklai ar atsakovei priklausančios patalpos bus atjungtos nuo šiuo metu esančio dujų įvado.

27Dėl apeliacinio skundo motyvų

28Apeliaciniame skunde apeliantai nurodo, kad be atsakovės sutikimo ieškovė neturėjo galimybės pateikti dujų įvado techninio projekto. Teisėjų kolegija sutinka su šiuo apeliacinio skundo motyvu. Patalpų dujų sistemai įrengti techninis projektas yra rengiamas techninių projektavimo sąlygų pagrindu. Techninio projektavimo sąlygose yra nustatomas projektuojamo dujotiekio techninės charakteristikos. Technines projektavimo sąlygas išduoda AB „Lietuvos dujos“, įregistravusios prašymą dėl vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos. Akivaizdu, kad be atsakovės sutikimo AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialui neregistravus ieškovės prašymo dėl vartotojo sistemos prijungimo, techninės sąlygos ieškovei negalėjo būti išduotos. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, vertindamas ieškovės pateiktus būsimo dujotiekio brėžinius kaip neatitinkančius Statybos įstatymo reikalavimams, be pagrindo rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartyje (c. b. Nr. 3K-3-260/2009) pateiktu aiškinimu. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog remtis teismų praktika reikia itin apdairiai; nagrinėdamas bylas teismas aiškina ir taiko teisės normas ne a priori, o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir siedamas šias su taikytina teisės norma. Gali būti remiamasi tik tokiais ankstesniais teismų sprendimais, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. bylose, kurių faktinės aplinkybės tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė kaip toje byloje, kurioje buvo sukurta taisyklė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-120/2008; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-186/2009; 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-312/2009; kt. ). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad šioje byloje ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2009 faktinės aplinkybės skiriasi. Paminėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje šalių ginčas kilo dėl bendraturčio teisės atsidalyti iš bendrosios dalinės nuosavybės įgyvendinimo, padalijant bendrosios dalinės nuosavybės teise šalims priklausantį pastatą. Atidalijant Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo daikto dalis ir jas suformuojant kaip atskirus nekilnojamuosius daiktus, statiniai formuojami Statybos įstatymo nustatyta tvarka, todėl turi būti laikomasi šio įstatymo nustatyta tvarka patvirtintų statybos techninių reglamentų reikalavimų. Taigi, faktinės aplinkybės šioje byloje yra skirtingos.

29Iš byloje ieškovės pateikto brėžinio bei schemos (t. 1, b. l. 22, 111) matyti, kad ieškovės dujotiekį planuojama nutiesti nuo generalinio dujotiekio per šalių išnuomotą sklypą, pastato išore, dujotiekio įvadą įrengiant pirmo sandėlio patalpose, priklausančiose ieškovei. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė 2012 m. gruodžio mėn. savo lėšomis įsirengė dujų skaitiklį ir dujų apskaitos spintą (t. 1, b. l. 107-110). Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovei nuosavybės teise priklausančio dujų skaitiklio ir apskaitos spintos (t. 1, b. l. 107-110) perkėlimas iš penkto sandėlio patalpų, kurios taip pat priklauso ieškovei, prie pirmo sandėlio niekaip negali pažeisti atsakovės interesų. Pažymėtina, kad atsakovės patalpos gali būti apšildomos dujomis, pateiktomis per UAB „Prekybos miestelis Urmas“ priklausantį dujų įvadą. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovės atstovas patvirtino, jog nėra jokių įrodymų, kad dabar egzistuojantį UAB „Prekybos miestelis Urmas“ priklausantį įvadą ketinama panaikinti. Be to, atsakovė gali dėl dujų tiekimo jai priklausančioms patalpoms susitarti ir su ieškove. Kaip buvo paminėta aukščiau, pareiga įrodyti, kad ieškovės atskiro dujų įvado įrengimas gali pažeisti atsakovės interesus, tenka atsakovei (CPK 178 str.). Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad ieškovei įsirengus atskirą įvadą, jos patalpos būtų atjungtos. Atsakovė neįrodė, jog naujo dujų įvado į ieškovei priklausančias patalpas įrengimas pakeistų atsakovės naudojimosi patalpomis sąlygas, buvusias iki naujo dujų įvado įvedimo, ar kitaip pažeistų atsakovės interesus, todėl atsakovės atsisakymas duoti sutikimą ieškovei prisijungti prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos pripažintinas trukdymu įgyvendinti ieškovei savo kaip patalpų savininko teises.

30Nustatytų aplinkybių pagrindu pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškovės ieškinys tenkintinas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

31Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

32Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, jeigu apeliacinės instancijos teismas priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovė šioje byloje patyrė bylinėjimosi išlaidas: sumokėjo 144 Lt žyminį mokestį už ieškinį ir 144 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą (t. 1, b. l. 43, 149) bei 1 000 Lt sumokėjo už advokato paslaugas (t. 1, b. l. 18, 20). Ieškovės išlaidų suma advokato pagalbai apmokėti neviršija 2004 m. balandžio 2 d. teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (CPK 98 str. 2 d.). Iš atsakovės priteistina ieškovei 1 288 Lt bylinėjimosi išlaidoms apmokėti (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str. 2 d.). Iš atsakovės priteistina 26,46 Lt (t. 1, b. l. 3) valstybei, išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu apmokėti (CPK 88 str. 1 d. 3p.).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

34Apeliacinį skundą patenkinti.

35Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

36Ieškinį patenkinti.

37Pripažinti, kad atsakovė B. L. (a. k. ( - ) atsisakydama duoti sutikimą ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Galinta ir partneriai“ (į. k. 134958886) dėl naujo vartotojo sistemos prijungimo prie akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ dujų sistemos, pažeidžia ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Galinta ir partneriai“ (į. k. 134958886) teises.

38Pripažinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Galinta ir partneriai“ (į. k. 134958886) teisę prisijungti prie akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ naujojo nebuitinio vartotojo dujų sistemos, be atsakovės B. L. (a. k. ( - ) sutikimo.

39Priteisti iš atsakovės B. L. (a. k. ( - ) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Galinta ir partneriai“ (į. k. 134958886) 1 288,00 Lt (vieną tūkstantį du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidoms apmokėti.

40Priteisti iš atsakovės B. L. (a. k. ( - ) 26,46 Lt (dvidešimt šešis litus 46 ct) valstybei, išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, apmokėti, priteistą sumą sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

41Sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Galinta ir partneriai“ ieškiniu (t. 1, b. l. 4-6) prašė... 4. Ieškinyje nurodė, kad šalys ir trečiasis asmuo B. M. yra patalpų,... 5. Atsakovė prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad negali duoti sutikimo, nes... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu (t. 1, b. l.... 8. Teismas nustatė, kad nekilnojamieji daiktai, esantys ( - ):... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Apeliaciniu skundu (t. 1, b. l. 142-148) ieškovė ir trečiasis asmuo B. M.... 11. 1. Teismas neatskleidė bylos esmės, neištyrė visų bylos aplinkybių,... 12. 2. Atsakovės atsisakymas turi būti motyvuotas bei pagrįstas duomenimis,... 13. 3. Pateikti projekto ieškovė be atsakovės sutikimo neturi ir neturės... 14. 4. Atsakovė nepagrindė savo pozicijos neduoti sutikimo bei neišdėstė... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. 2, b. l. 5-8) atsakovės atstovas... 16. 1. Atsakovė niekada neatsisakė išduoti sutikimo ieškovei dėl dujų... 17. 2. Ieškovei nebūtina pateikti techninio projekto, nes teismų praktikoje to... 18. 3. Byloje nėra įrodymų, kad dabar egzistuojantį dujų įvadą būtų... 19. 4. Tam, kad atsakovė duotų sutikimą ar atsisakymą, atsakovei būtina pilnai... 20. Trečiasis asmuo AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas atsiliepimo į... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 23. Dėl bendraturčių turimos bendrosios dalinės nuosavybės teisės... 24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje nurodoma, kad daikto... 25. Faktinės bylos aplinkybės... 26. Nagrinėjamu atveju ieškovė prašė pripažinti jai teisę prisijungti prie... 27. Dėl apeliacinio skundo motyvų... 28. Apeliaciniame skunde apeliantai nurodo, kad be atsakovės sutikimo ieškovė... 29. Iš byloje ieškovės pateikto brėžinio bei schemos (t. 1, b. l. 22, 111)... 30. Nustatytų aplinkybių pagrindu pirmosios instancijos teismo sprendimas... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 32. Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, jeigu apeliacinės instancijos teismas priima... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 34. Apeliacinį skundą patenkinti.... 35. Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimą panaikinti ir... 36. Ieškinį patenkinti.... 37. Pripažinti, kad atsakovė B. L. (a. k. ( - ) atsisakydama duoti sutikimą... 38. Pripažinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Galinta ir partneriai“... 39. Priteisti iš atsakovės B. L. (a. k. ( - ) ieškovei uždarajai akcinei... 40. Priteisti iš atsakovės B. L. (a. k. ( - ) 26,46 Lt (dvidešimt šešis litus... 41. Sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos....