Byla 2-705-672/2011
Dėl skolos priteisimo

1Akmenes rajono apylinkes teismo teiseja Virginija Jokubauskiene rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi ieškovo UAB „SMScredit“ ieškini atsakovui E. P. del skolos priteisimo,

2n u s t a t e :

3Ieškovas UAB „SMScredit“ prašo priteisti iš atsakovo 400 Lt skolos, 40 Lt paskolos suteikimo komisini mokesti, 720 Lt delspinigiu, 5% dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, 67 Lt žymini mokesti ir 120,95 Lt už procesiniu dokumentu iteikima viešo paskelbimo budu. Ieškovas nurodo, jog reikalaujamas priteisti isiskolinimas susidare vadovaujantis 2010-06-23 paskolos sutartimi, sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo, pagal kuria ieškovas paskolino atsakovui 400 Lt – 30 dienu terminui, o atsakovas paskola turejo gražinti iki 2010 m. liepos 23 d., taciau savo isipareigojimu nevykde. Ieškovas prašo atsakovui nepateikus atsiliepimo i pareikšta ieškini priimti sprendima už akiu.

4Atsakovui procesiniai dokumentai iteikti viešo paskelbimo budu, paskelbiant vietiniame laikraštyje „Vienybe“ ir respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios“, bet atsakovo atsiliepimas per vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 142 straipsniu teismo nustatyta keturiolikos dienu termina teisme negautas.

5Atsižvelgiant i aukšciau išdestytas aplinkybes daroma išvada, kad yra Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalyje ir 285 straipsnio 1 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendima už akiu. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendima už akiu, teismas atlieka tik formalu byloje pateiktu irodymu vertinima, t.y. isitikina, kad pasitvirtinus šiu irodymu turiniui butu pagrindas priimti toki sprendima.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Formaliai ištyrus byloje esancius irodymus bendrasias paskolos sutarties salygas, 2010-06-23 mokejimo nurodyma Nr. 6537903, 2010-07-23 PVM saskaita Nr.6537903, bendrasias paskolos sutarties salygas, nustatyta, kad 2010-06-23, ieškovas su atsakovu pagal bendrasias paskolos sutarties salygas sudare paskolos sutarti, kurios pagrindu ieškovas atsakovui paskolino 400 Lt. Paskolos sutarties terminas - 30 dienu, atsakovas paskola turejo gražinti iki 2010-07-23. Palukanos, numatytos už naudojimasi paskola (paskolos suteikimo komisinis mokestis) - 40 Lt. Atsakovas savo prievoles neivykde ir paskolos negražino. Vadovaujantis UAB „SMScredit“ bendruju paskolos sutarties salygu 10.2. punktu, už kiekviena uždelsta prievoles neivykdymo diena buvo skaiciuojami 1 procento dydžio nuo uždelstu mokejimu delspinigiai. Delspinigiai buvo skaiciuojami už 180 dienu ir jie sudaro 720 Lt.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal istatymu ar sutarties nurodymus. Tinkamai bei sažiningai vykdyti sutartines prievoles šalis ipareigoja ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.200 str. 1 d. Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dali paskolos gavejas privalo gražinti gauta paskola jos davejui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas negražino paskolos sutartu terminu, todel ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 400 Lt negražintos paskolos ir 40 Lt palukanu, numatytu už naudojimasi paskola (paskolos suteikimo komisini mokesti) yra tenkintinas.

9Reikalaujamos priteisti pagrindines skolos dydis yra 440 Lt. Be šios sumos, ieškovas prašo priteisti 720 Lt delspinigiu. Iš pateiktos sutarties bendruju salygu 10.2. punkto matyti, kad šia sutartimi yra nustatyti 1% (vieno procento) dydžio delspinigiai, skaiciuojami nuo visos reikalaujamos sumoketi sumos už kiekviena pradelsta diena. Tai reiškia, kad metinis delspinigiu dydis yra 365 procentai (365 d. x 1 proc./d.).

10CK 6.73 straipsnio 2 dalyje itvirtinta teismo teise sumažinti aiškiai per dideles netesybas. Iš esmes ta pati nuostata pakartota CK 6.258 straipsnio 3 dalyje. Lietuvos Aukšciausiasis teismas yra išaiškine, kad istatymas teismui suteikia teise kontroliuoti šaliu interesu pusiausvyra ir tais atvejais, kai šalys susitaria del netesybu dydžio. Pagal CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali buti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai dideles arba jeigu skolininkas ivykde dali prievoles. Nurodytose teises normose nustatytos teismo teises mažinti netesybas ribos: netesybos negali buti sumažintos tiek, kad taptu mažesnes už nuostolius, patirtus del prievoles neivykdymo ar netinkamo ivykdymo (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-12/2009). Teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsniu nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelemis ir del to jas mažinti, ir spresdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sažiningumo principais, ivertinti visas reikšmingas šiam klausimui spresti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šaliu interesu pusiausvyros (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2008 m. rugpjucio 25 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. lapkricio 19 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-85/2007). Sutartyje nustatyti 365 procentu per metus dydžio delspinigiai daugiau nei septyniasdešimt kartu viršija CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta delspinigiu dydi. Turint omenyje ir taip aukštas sutartines palukanas (komisini mokesti), ivertinant tai, kad klientas yra vartotojas, sudares ieškovo parengta standartine sutarti prisijungimo budu ir neturedamas galimybiu deretis del jos bendruju salygu, atsižvelgiant i minetose Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartyse taikytus delspinigiu dydžius, reikalaujami delspinigiai yra akivaizdžiai lupikiški ir neprotingo dydžio, prieštaraujantys CK itvirtintai iskaitiniu netesybu sampratai, o reikalavimas priteisti tokio dydžio delspinigius – aiškiai nepagristas.

11Remiantis tuo, kas aukšciau pasakyta, ir vadovaujantis CK 1.5 straipsnyje itvirtintais teisingumo, protingumo ir sažiningumo principais, ieškovui priteistinu delspinigiu dydis mažintinas aštuonis kartus, vietoje reikalautu 720 Lt priteisiant 90 Lt delspinigiu.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo moketi istatymo nustatyto dydžio palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. Ieškovas ir atsakovas Sutartyje nesusitare del kitokio dydžio metiniu procesiniu palukanu, todel vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo priteistinos penkiu procentu metines palukanos ir už pagrindine skola ir delspinigius.

13Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 93 straipsnio 2 dalimi iš atsakovo ieškovui priteistina proporcingai (46%) patenkintiems reikalavimams 67 Lt žyminio mokescio, sumoketo 2011-03-29 mokejimo nurodymu, ir 120,95 Lt už procesiniu dokumentu iteikima viešo paskelbimo budu, dalys, iš viso 86,46 Lt. Iš ieškovo ir atsakovo taip pat proporcingai (46%/54%) patenkintiems reikalavimams priteistinos 10,65 Lt pašto išlaidos valstybei. (CPK 96 str.)

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 2 d., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str. 1 d. ir 286 str. bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. ir 3 d., 6. 73 str., 6.210 str. 1 d., 6.881 str. , 6.882 str., 6.886 str.2 d., teismas

Nutarė

15Ieškini patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo E. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 440 Lt (keturiu šimtu keturiasdešimties litu) skola, 90 Lt (devyniasdešimt litu) delspinigiu, 5% (penkiu procentu) metines palukanas už priteista 530 Lt (penkiu šimtu trisdešimties litu) suma nuo bylos iškelimo teisme - 2011-04-20, iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, ir 86,46 Lt (aštuoniasdešimt šešiu litu 46 ct) bylinejimosi išlaidas ieškovui UAB „SMScredit“, imones kodas 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, a.s. ( - ), bankas „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

17Priteisti iš atsakovo E. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 5,75 Lt (penkiu litu 75 ct) pašto išlaidu valstybei.

18Priteisti iš ieškovo UAB „SMScredit“, imones kodas 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, a.s. ( - ), bankas „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, 4,90 Lt (keturiu litu 90 ct) pašto išlaidu valstybei.

19Atmesti ieškini dalyje del likusios reikalautu delspinigiu ir bylinejimosi išlaidu dalies.

20Išaiškinti atsakovui, del kurio yra priimtas sprendimas už akiu, kad atsakovas negali sprendimo už akiu skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau per dvidešimt dienu nuo sprendimo už akiu priemimo dienos turi teise pateikti Akmenes rajono apylinkes teismui kartu su šiuo sprendimu siunciamame pranešime nurodyto turinio prašyma del sprendimo už akiu peržiurejimo.

21Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teise per trisdešimt dienu nuo sprendimo už akiu priemimo apskusti ji Šiauliu apygardos teismui, skunda paduodamas per Akmenes rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Akmenes rajono apylinkes teismo teiseja Virginija Jokubauskiene rašytinio... 2. n u s t a t e :... 3. Ieškovas UAB „SMScredit“ prašo priteisti iš atsakovo 400 Lt skolos, 40... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai iteikti viešo paskelbimo budu, paskelbiant... 5. Atsižvelgiant i aukšciau išdestytas aplinkybes daroma išvada, kad yra... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Formaliai ištyrus byloje esancius irodymus bendrasias paskolos sutarties... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievoles... 9. Reikalaujamos priteisti pagrindines skolos dydis yra 440 Lt. Be šios sumos,... 10. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje itvirtinta teismo teise sumažinti aiškiai per... 11. Remiantis tuo, kas aukšciau pasakyta, ir vadovaujantis CK 1.5 straipsnyje... 12. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo moketi istatymo... 13. Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 2 d., 142... 15. Ieškini patenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovo E. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 440 Lt (keturiu... 17. Priteisti iš atsakovo E. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 5,75 Lt (penkiu... 18. Priteisti iš ieškovo UAB „SMScredit“, imones kodas 301881644, Jonavos g.... 19. Atmesti ieškini dalyje del likusios reikalautu delspinigiu ir bylinejimosi... 20. Išaiškinti atsakovui, del kurio yra priimtas sprendimas už akiu, kad... 21. Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teise per trisdešimt dienu nuo sprendimo...