Byla 2-2307/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ekolita“, bendraieškiai uždaroji akcinė bendrovė „Conlex“, R. K. ir R. M

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Liprama Vilnius“, R. K. ir R. M. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2097-254/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Liprama Vilnius“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ekolita“, bendraieškiai uždaroji akcinė bendrovė „Conlex“, R. K. ir R. M.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Liprama Vilnius“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Ekolita“ bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „UBC“. Nurodė, kad atsakovo skola siekia 772 907,27 Lt. Pagal turimą 2012 m. UAB „Ekolita“ balansą, atsakovas yra nemokus, nes turtas siekia 810 094 Lt, tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 189 454 Lt.

4Ieškovas UAB „Conlex“ pateikė pareiškimą, prašydamas iškelti bankroto bylą UAB „Ekolita“, administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Nurodė, kad atsakovo kreditoriumi tapo Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu. Atsakovo skola sudaro 1196,45 Lt, kuri iki šiol negrąžinta. Nurodė, kad atsakovas yra nemokus, nes negali atsiskaityti ne tik su UAB „Conlex“, bet ir su kitais kreditoriais (pvz., įsiskolinimas VSDFV siekia 71 455,98 Lt).

5Ieškovės R. K. ir R. M. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamos iškelti atsakovui UAB „Ekolita“ bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „Stinkoma“. Nurodė, kad buvo UAB „Ekolita“ darbuotojos, kurioms atsakovas skolingas bendrai 8307,20 Lt neišmokėto darbo užmokesčio.

6Buvęs atsakovo UAB „Ekolita“ turto administratorius R. G. bei naujasis turto administratorius UAB „UBC“ sutiko, kad atsakovui būtų iškelta bankroto byla.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Ekolita“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

9Teismas nustatė, kad pagal 2013 m. liepos 31 d. balanso duomenis UAB „Ekolita“ bendra turto vertė sudarė 782 451 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 193 322,51 Lt. Atsakovas skolingas valstybės ir socialinio draudimo fondo biudžetams, darbuotojams, veikla nuostolinga. Šios aplinkybės sudarė pagrindą teismui iškelti atsakovui bankroto bylą dėl nemokumo, konstatuojant abu ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p. įtvirtintus pagrindus, nes įmonė yra ne tik nemoki, bet ir vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas.

10Svarstydamas dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, teismas sprendė, jog juo skirtinas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, turintis leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas, atitinkantis administratoriui keliamus kvalifikacinius reikalavimus, kurio kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Nurodė, kad ieškovo UAB „Liprama Vilnius“ siūlomas administratorius UAB „UBC“ yra naujai Kauno apylinkės teismo 2013 m. liepos 15 d. nutartimi paskirtas atsakovo turto administratorius (pakeitus buvusį administratorių R. G.), nes atsakovo direktoriui S. Ž. Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 d. nutartimi uždrausta vykdyti administracijos vadovo funkcijas. Nurodė, kad atliekant bankroto procedūras administratorius privalės tikrinti sandorius, galimai sudarytus tuo metu, kai veikė atsakovo vardu. Atsižvelgdamas į tai, sprendė, jog administratorius iš esmės turės tikrinti pats save, o tai kelia pagrįstų abejonių dėl galimybių tinkamai, objektyviai ir skaidriai vykdyti bankroto procedūras. Nurodė, kad buvusių atsakovo darbuotojų R. K. ir R. M. siūlomo paskirti bankroto administratoriaus UAB „Stinkoma“ kandidatūra neatitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimų, nes į bylą nėra pateikta administratoriaus deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams bei galiojantis profesinės civilinės atsakomybės draudimas, nors elektroniniu būdu administratoriui buvo pasiūlyta trūkstamus dokumentus pateikti.

11III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

12Ieškovas UAB „Liprama Vilnius“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutartį dalyje dėl administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ paskyrimo panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Ekolita“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „UBC“. Nurodė, kad UAB „UBC“ laikotarpyje nuo 2013 m. liepos 15 d. iki 2013 m. rugpjūčio 7 d. sandorių nesudarė, todėl kandidatūros atmetimas dėl galimo šališkumo ir neobjektyvumo atmestinas. Dažniausiai teismų praktikoje vertinami bankroto administratoriaus kriterijai yra potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Nurodė, kad UAB „UBC“ šiuo metu vykdo tik 2012 m. ir 2013 m. pradėtas bankroto procedūras ir visas anksčiau pradėtas procedūras yra užbaigęs. Tuo tarpu UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ tebevykdo 2006 m. pradėtas bankroto procedūras, todėl neveikia pakankamai efektyviai ir kvalifikuotai, dėl ko yra didelė tikimybė, jog UAB „Ekolita“ procedūros taip pat bus vilkinamos. Pagrindiniam kreditoriui UAB „Liprama Vilnius“ nepritariant teismo paskirtam administratoriui, bus iš esmės sudėtinga UAB „Ekolita“ bankroto procedūra, nes nėra užtikrinamas kreditorių susirinkimo ir administratoriaus bendradarbiavimas. Bankroto administratoriaus, kuriam nepritaria didžioji dalis kreditorių, paskyrimas yra trumpalaikis. Nurodė, kad UAB „UBC“, nuo 2013 m. liepos 15 d. atlikdama iš esmės bankroto administratoriaus funkcijas, yra prioritetinė bankroto administravimo įmonė prieš kitas siūlomas įmones, nes yra susipažinusi su įmonės veikla, sudarytais sandoriais bei kita informacija. UAB „UBC“ nėra suinteresuota bylos baigtimi ir nėra šališka. Nurodė, kad UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ vienam darbuotojui vidutiniškai tenka 21 bankroto byla, tuo tarpu UAB „Stinkoma“ – 3 bylos, o UAB „UBC“ – tik 9. Kauno apygardos teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, neatsižvelgė į viešojo intereso dominavimą, į bankroto administratoriaus svarbą, į sąžiningos konkurencijos principus, bankroto administratoriaus lygiateisiškumo principą.

13Ieškovės R. K. ir R. M. pateikė atskirąjį skundą, prašydamos panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutartį dalyje dėl administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ paskyrimo ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Ekolita“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Stinkoma“. Nurodė, kad nesutinka su Kauno apygardos teismo nutarties teiginiu, jog nebuvo pateikti UAB „Stinkoma“ dokumentai, t. y. deklaracija ir profesinės atsakomybės draudimas, net ir teismui elektroniniu būdu pasiūlius administratoriui juos pateikti. Tiek UAB „Stinkoma“, tiek UAB „UBC“ nurodė, kad jokio siūlymo iš teismo negavo. Kauno apygardos teismas visiškai neatsižvelgė į skiriamo UAB „Ekolita“ bankroto administratoriaus užimtumą. Paskirtajam administratoriui esant labai užimtam, taip pat ne laiku vykdant šiuo metu jo žinioje esančias bankroto procedūras, nebus užtikrinta sklandi UAB „Ekolita“ bankroto proceso eiga, kaip to reikalauja formuojama teismų praktika.

14Ieškovas UAB „Conlex“ pateikė atsiliepimą į UAB „Liprama Vilnius“ atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti ir palikti galioti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutartį. Nurodė, kad UAB „UBC“ yra glaudžiai susijusi su UAB „Ekolita“ direktoriumi S. Ž.. Ieškovo teiginys, kad jis yra pagrindinis kreditorius, neteisingas, nes šis klausimas reikalauja papildomo tyrimo ir analizės. Paskirtas administratorius atitinka visus ĮBĮ 11 str. nustatytus reikalavimus ir turi didelę patirtį įmonių bankroto administravimo srityje, gali nešališkai ir objektyviai vykdyti bankroto procedūras.

15UAB „UBC“ pateikė atsiliepimą, prašydamas tenkinti ieškovių R. K. ir R. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutarties ir atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Stinkoma“, išnagrinėti UAB „Ekolita“ visiško turto administratoriaus UAB „UBC“ kandidatūrą vykdyti administratoriaus funkcijas. Nurodė, kad teismo paskirtas administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ neveikia pakankamai efektyviai bei profesionaliai. Įmonė, tebevykdanti 2006 m. pradėtas bankroto procedūras, neveikia pakankamai efektyviai ir kvalifikuotai ir yra didelė tikimybė, kad bankroto procedūros bus vilkinamos. Teismas neatsižvelgė į teismų praktikoje analizuojamus kriterijus, skiriant bankroto administratorių. Nesuprantama Kauno apygardos teismo pozicija atmesti UAB „UBC“ kandidatūrą, net nemėginant analizuoti, ar teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi iš tikrųjų egzistuoja.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirieji skundai netenkintini.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329, 338 str.).

19Atsakovui UAB „Ekolita“ skundžiama nutartimi yra iškelta bankroto byla, tačiau apeliantai UAB „Liprama Vilnius“, R. K. ir R. M. skundžia tik nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi yra paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Taigi nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria UAB „Ekolita“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

20Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didele dalimi priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 str. 1 d., 3 d.). Todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1 d., 4 d.). Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan. yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012, 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012).

21Nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje iš viso buvo pateiktos trys administratorių kandidatūros, pretenduojančios administruoti UAB „Ekolita“. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir UAB „UBC“ atitinka teisės aktų reikalavimus, t. y. administratoriai turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus (pažymėjimus) teikti bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, administratoriai sutiko administruoti UAB „Ekolita“. Trūkstamus administratoriaus UAB „Stinkoma“ dokumentus (deklaraciją ir galiojantį civilinės atsakomybės draudimą) apeliantės R. K. ir R. M. pateikė kartu su atskiruoju skundu. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos yra pritaręs UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, UAB „UBC“ ir UAB „Stinkoma“ kandidatūroms bei informavo, jog visi kandidatai atitinka įstatymo reikalavimus, leidžiančius administruoti UAB „Ekolita“ (t. 1, b.l. 38, t. 3, b.l. 12, 33). Kartu departamentas atkreipė dėmesį, kad tikrinant bankroto administratoriaus UAB „Stinkoma“ veiklą buvo nustatyti ĮBĮ 11 str. 3 d. 3 p., 5 p., Garantinio fondo nuostatų pažeidimai, už kuriuos minėtam bankroto administratoriui nebuvo skirta nuobauda (t. 3, b.l. 12). Nepaisant to, byloje nėra duomenų apie tai, kad egzistuotų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių vienas ar kitas pretendentas negalėtų būti paskirtas administratoriumi. Iš viešai prieinamos informacijos www.bankrotodep.lt matyti, kad visi administratoriai turi pakankamą patirtį vykdant bankroto procedūras. Pažymėtina, jog pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-350/2009, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1626/2009). Nagrinėjamu atveju apeliantai neįrodė, kad teismo paskirtas administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ dėl kokių nors objektyvių ar subjektyvių priežasčių negali vykdyti jam pavestų funkcijų. Byloje nėra duomenų, kurie sudarytų pagrindą spręsti, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įgyvendino pareigą skirti administratorių ir (ar) pažeidė bankroto administratoriaus skyrimui keliamus tikslus ir uždavinius.

22Apeliantų teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino paskirto administratoriaus užimtumą ir darbo krūvį. Kaip matyti iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos viešai skelbiamų duomenų, teismo paskirtam UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2001 m. spalio 22 d., bendrovė vykdo 220 bankroto administravimo procedūrų ir yra baigusi 607 bankroto administravimo procedūras, joje dirba 10 bankroto administratorių; UAB „UBC“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2011 m. gruodžio 12 d., bendrovė vykdo 9 bankroto administravimo procedūras, joje dirba 3 bankroto administratoriai; UAB „Stinkoma“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2003 m. spalio 20 d., šiuo metu vykdo 15 ir baigusi 34 bankroto administravimo procedūras, bendrovėje dirba 6 darbuotojai. Taigi iš šių duomenų akivaizdu, kad visi paminėti administratoriai, pretendavę administruoti UAB „Ekolita“, turi pakankamą patirtį vykdant bankroto procedūras. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto administratorių užimtumo teikiant bankroto administravimo paslaugas bei profesinės patirties kriterijai nėra tie, kuriais remiantis būtų galima besąlygiškai keisti teismo paskirtą administratorių. Šie kriterijai vertinami kartu su visomis kitomis faktinėmis aplinkybėmis. Atsižvelgiant į nustatytus duomenis, administratorių turimų darbuotojų skaičių bei darbo krūvį, nėra pagrindo pripažinti, kad teismo paskirtas administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ netinkamai ir nesklandžiai vykdys atsakovo bankroto procedūrą.

23Nenustačius jokių aplinkybių, kurios keltų pagrįstas abejones dėl pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ nešališkumo, taip pat kitų aplinkybių dėl kurių šis administratorius negalėtų administruoti UAB „Ekolita“, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad nėra jokio pagrindo tenkinti apeliantų atskirųjų skundų ir naikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutarties dalį, kuria bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

24Kartu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad jeigu vėlesnėje bankroto proceso stadijoje iškils pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo ar galimo nešališkumo bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) ar ĮBĮ 21 str. 2 d. 4 p. nurodytas kreditorius (kreditoriai) turės teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p., 23 str. 13 p.).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Liprama Vilnius“ kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 4. Ieškovas UAB „Conlex“ pateikė pareiškimą, prašydamas iškelti bankroto... 5. Ieškovės R. K. ir R. M. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamos... 6. Buvęs atsakovo UAB „Ekolita“ turto administratorius R. G. bei naujasis... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 9. Teismas nustatė, kad pagal 2013 m. liepos 31 d. balanso duomenis UAB... 10. Svarstydamas dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, teismas sprendė,... 11. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 12. Ieškovas UAB „Liprama Vilnius“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 13. Ieškovės R. K. ir R. M. pateikė atskirąjį skundą, prašydamos panaikinti... 14. Ieškovas UAB „Conlex“ pateikė atsiliepimą į UAB „Liprama Vilnius“... 15. UAB „UBC“ pateikė atsiliepimą, prašydamas tenkinti ieškovių R. K. ir... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirieji skundai netenkintini.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Atsakovui UAB „Ekolita“ skundžiama nutartimi yra iškelta bankroto byla,... 20. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1... 21. Nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje iš viso buvo pateiktos trys... 22. Apeliantų teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino paskirto... 23. Nenustačius jokių aplinkybių, kurios keltų pagrįstas abejones dėl... 24. Kartu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad jeigu vėlesnėje bankroto... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 26. Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutartį palikti nepakeistą....