Byla 2-3000-301/2014
Dėl įsiskolinimo, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Teresė Klimienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei I. P. dėl įsiskolinimo, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovės I. P. 1500 Lt paskolos, 141 Lt palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 1530,02 Lt palūkanų sumą po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 71 Lt žyminio mokesčio, priimant sprendimą už akių (b.l.3-6 - ieškinys).

3Atsakovė be pateisinamų priežasčių per nustatytą terminą (b.l.41,50) nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl teismas, esant ieškovo prašymui ieškinyje (b.l.3-6) priima sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Bylos rašytiniai duomenys (b.l.7 – duomenys apie asmenį, b.l.10 – sąskaitos išrašas, b.l.11-12, 13-19 - vartojimo kredito sutarties Nr.( - ) specialiosios sąlygos ir SMScredit.lt paskolos sutarties bendrosios sąlygos, b.l.20 – – paaiškinimas dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio, b.l.21-25 - juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, b.l.29-30 – prašymas po trūkumų šalinimo, b.l.33-38 – palūkanų skaičiavimo paaiškinimas) liudija, kad atsakovė, pasinaudojusi ieškovo suteiktu vartojimo kreditu ir privalėdama jį grąžinti po 30 dienų, savo įsipareigojimų nevykdė, tuo pažeisdama sutarties bendrųjų sąlygų 3.1 p. ir CK 6.200 str. 1 d., 6.205 str., 6.873 str. 1 d., reikalavimus, liko ieškovui skolinga 1500 Lt paskolos. Sutartimi šalys susitarė, kad atsakovė už naudojimąsi paskola sumokės 141 Lt dydžio palūkanas iki kredito grąžinimo termino.

6Ieškovas taip prašo priteisti iš atsakovės 1530,02 Lt palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, t.y. 114,37 procentų dydžio palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos ir priskaičiuotų palūkanų, nes tai yra ieškovo nuotoliai (negautos pajamos) remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.874 straipsnio 1 dalimi ir 6.261 straipsniu, sutarties 7.1. p. Ieškovą ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos A. T. nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos A. T. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos A. T. 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos A. T. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

7Įvertinus ieškovo paskaičiavimus, laikytina, jog paskaičiuota 1530,02 Lt palūkanų suma, viršijanti paties kredito sumą, yra neprotingai didelė, esant paskaičiuotai tokiai didelei palūkanų sumai, laikytina, kad palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą - taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų dydis mažintinas iki 1000 Lt.

8Tokiu būdu iš atsakovės ieškovui priteistina 1500 Lt (434,43 Eur) paskolos, 141 Lt (40,84 Eur) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 1000 Lt (289,62 Eur) palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio teismui pateikimo, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-06-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 71 Lt (20,56 Eur) bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str., 80 str. 1 d. 1 p., 82 str.)

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 12 str., 14 str., 230 str. 2 d., 285 str., 286 str.,

Nutarė

10Ieškinį tenkinti iš dalies.

11Priteisti ieškovui UAB „4finance“, į.k. 301881644, Kaunas, Jonavos g. 254A, a.s. Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, iš atsakovės I. P., a.k. ( - ), 1500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) (434,43 Eur (keturis šimtus trisdešimt keturis eurus 43 ct)) paskolos, 141 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt vieną litą) (40,84 Eur (keturiasdešimt eurų 84 ct)) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) (289,62 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 62 ct)) palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-06-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) (20,56 Eur (dvidešimt eurų 56 ct)) bylinėjimosi išlaidų.

12Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

13Priteisti iš atsakovės I. P., a.k. ( - ), 11,27 Lt (vienuolika litų 27 ct) (3 Eur (tris eurus)) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, įmokos kodas 5660.

14Atsakovė, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai