Byla e2A-194-943/2019
Dėl delspinigių priteisimo, bylos nagrinėjime dalyvaujantis trečiasis asmuo – viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Egidijos Tamošiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Jūratės Varanauskaitės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Statybos ir restauravimo darbai“ ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Komunalinių paslaugų centras“ apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-301-390/2018 pagal ieškovės patikslintą ieškinį atsakovei dėl skolos už atliktus darbus ir delspinigių priteisimo, ir atsakovės priešieškinį ieškovei dėl delspinigių priteisimo, bylos nagrinėjime dalyvaujantis trečiasis asmuo – viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Statybos ir restauravimo darbai“ patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „Komunalinių paslaugų centras“: 33 912,60 Eur skolą už papildomai atliktus darbus ir 6 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2016 m. gegužės 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 15 718,10 Eur sumą, kurią sudaro likusi nepadengta 13 234,88 Eur skola ir 2 483,22 Eur delspinigiai, 6 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2016 m. vasario 10 d., iki 2016 m. spalio 11 d. skaičiuojant palūkanas nuo 52 147,70 Eur, o laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skaičiuojant nuo 15 718,10 Eur sumos; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Patikslintame ieškinyje nurodė, kad ieškovė laimėjo atsakovės 2014 m. rugpjūčio 4 d. ir 2014 m. rugpjūčio 5 d. organizuotus viešuosius pirkimus Nr. 195515 ir Nr. 154373. Šių viešųjų pirkimų pagrindu šalys 2014 m. rugpjūčio 29 d. sudarė Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), modernizavimo darbų su projektavimu pirkimo sutartį Nr. 57-2 (toliau - Sutartis ( - )) ir Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), modernizavimo darbų su projektavimu pirkimo sutartį Nr. 57-4 (toliau - Sutartis ( - ) (toliau Sutartis ( - ) ir Sutartis ( - ) kartu – Sutartys).

93.

10Sutartimis ieškovė įsipareigojo parengti daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo techninius darbo projektus, vykdyti projektų autorinę priežiūrą ir atlikti statybos rangos darbus (toliau - ir darbai), o atsakovė įsipareigojo sumokėti už juos nustatytą kainą, Sutartyse aptartomis sąlygomis ir tvarka: 863 940 Lt (250 214,32 Eur) pagal Sutartį ( - ) ir 667 920 Lt (193 443 Eur) pagal Sutartį ( - ).

114.

12Ieškovė atsakovės organizuotuose viešuosiuose pirkimuose pasiūlymus teikė pagal UAB „AF-Consult“ parengtus investicijų planus Nr. KJS0156 ir Nr. KJS0157, kuriuose nebuvo numatytas senų radiatorių ir rankšluosčių džiovintuvų keitimas naujais, todėl į pasiūlymo skaičiuojamąją kainą ieškovė nebuvo įtraukusi senų radiatorių ir rankšluosčių džiovintuvų keitimo naujais išlaidų. Tačiau atsakovės pateiktų konkursinių techninių specifikacijų 28 punkte buvo numatytas „Šildymo prietaisų keitimas naujais“, t. y. įtraukti darbai, kurių atlikimas nebuvo numatytas Investicijų planuose.

135.

14Dėl kilusių neaiškumų (ar šildymo prietaisai turi būti pertvarkomi, ar keičiami naujais), ieškovė kreipėsi į UAB „AF – Consult“, kuri rengė Investicijų planus. Ji nurodė, kad ginčo objektų Investicijų planuose priemonės „Šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas“ darbų aprašyme radiatorių ir rankšluosčių džiovintuvų (gyvatukų) pakeitimas nėra įtrauktas. Patikslinusi atsakymą UAB „AF – Consult“ nurodė, kad Investicijų planų darbų apimtyse radiatorių keitimo faktas nėra aiškiai įvardintas, bet kadangi radiatorių kiekiai, neva, įvardinti priemonėse „Šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas“ techniniuose – energiniuose rodikliuose, laikė, kad šių radiatorių keitimo išlaidos įtrauktos į bendras šios priemonės įgyvendinimo išlaidas.

156.

16Ieškovė 2015 m. liepos 8 d. raštu Nr. 07/08/01 kreipėsi į Viešąją įstaigą „Būsto energijos taupymo agentūra“ (toliau - Agentūra), kad ši pateiktų išaiškinimą, kuo ieškovė turėtų vadovautis rengdama techninius darbo projektus - Investicijų planu ar atsakovės pateiktomis konkursinėmis techninėmis specifikacijomis. Agentūra nurodė, kad Sutartis negali būti tinkamai įvertinta bei rekomendavo patikslinti Investicijų planą arba neįgyvendinti Investicijų plane nenumatytų, bet į Sutartį (konkursinę techninę specifikaciją) įtrauktų priemonių ir pasirašius su rangovais papildomus susitarimus dėl sutarčių pakeitimo, teikti juos Agentūrai pakartotiniam derinimui, kad Sutartis būtų pripažinta tinkama finansuoti.

177.

182015 m. spalio 7 d. Investicijų planai buvo atnaujinti, numatant, kad visi radiatoriai keičiami naujais (81 vnt.), rankšluosčių džiovintuvai keičiami naujais (20 vnt.) (Investicinių planų 6 dalies „Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės“ 4.2 lentelės 6.1.6 punktas). Patikslintuose Investicijų planuose buvo padidintos atsakovei tenkančios administracinės išlaidos, tačiau nenumatyta papildomų lėšų skyrimo naujų darbų atlikimui: radiatorių pakeitimui, rankšluosčių džiovintuvų pakeitimui ir naujo šiluminio mazgo įrengimui (toliau — papildomi darbai).

198.

20Tarp šalių kilo ginčas dėl skirtingo Sutarčių sąlygų vertinimo dėl reikalingų atlikti darbų apimties. Ieškovė atkreipė dėmesį, kad 2015 m. gruodžio 4 d. Kauno rajono savivaldybėje vykusio susitikimo metu ieškovei buvo paaiškinta, kad Investicijų planai patikslinti, todėl ir už radiatorių pakeitimą bus sumokėta. Ieškovė, atsakovės reikalavimu, atliko papildomus darbus. Atsakovė šių darbų atlikimo fakto neginčija, tačiau už darbus neatsiskaito. Kadangi atsakovė pripažino šių papildomų darbų atlikimą būtinu, ieškovė įsitikinusi, kad atsakovei kyla pareiga atsiskaityti su ieškove pagal papildomai pateiktas lokalines sąmatas, nepriklausomai nuo to, kad UAB „AF-Consult“ pradiniuose Investicijų planuose nenumatė šių papildomų darbų atlikimo poreikio. Šių argumentų pagrindu ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 33 912,62 Eur už papildomai atliktus darbus.

219.

22Ieškovės teigimu, atsakovė vengia visiškai atsiskaityti su ieškove. Ieškovė nurodo, kad atsakovė pateikė ieškovei 2016 m. rugpjūčio 11 d. galutinį priėmimo - perdavimo aktą (toliau ir – Galutinis aktas), su atsakovės pateiktais, realios faktinės situacijos neatitinkančiais skaičiavimais apie ieškovės atliktus darbus. Ieškovė teigia, kad atsakovės pateiktuose galutiniuose priėmimo-perdavimo aktuose nėra įtraukta dalis ieškovės atliktų darbų; atsakovė neturi teisės parengti baigiamųjų (galutinių) priėmimo - perdavimo aktų, nes tokia teisė suteikta rangovui (tiekėjui); ieškovė 2015 m. rugsėjo 30 d. parengė baigiamuosius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus, juos pateikė atsakovei, o atsakovei nepagrįstai atsisakius juos pasirašyti, juos pasirašė vienašališkai. Šie aktai yra galiojantys ir nėra nuginčyti. Atsakovės ginčijami darbai yra priimti tiek pačios atsakovės, tiek techninės priežiūros vadovų, todėl pagal Sutarčių 5.6.p. negali būti ginčijami.

2310.

24Nurodoma, kad ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 17 655,01 Eur skolą pagal ieškovės vienašališkai pasirašytas 2015 m. rugsėjo 30 d. pažymas apie atliktų darbų vertę Nr. 10 ir Nr. 11. Atsakovė 2016 m. spalio 11 d. sumokėjo 16 489,30 Eur, tačiau liko nesumokėta 1 165,71 Eur už karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimą pagal ( - ) Sutartį. Taip pat neapmokėta už šildymo sistemos remontą 505,48 Eur suma (611,63 Eur su PVM) bei 2 228,55 Eur (2 696,54 Eur su PVM) suma už langų, durų, balkonų keitimo ir remonto darbus pagal ( - ) Sutartį.

2511.

26Ieškovė nurodo, kad atsakovė nepagrįstai neapmoka ir 7 240,50 Eur (8 761,01 Eur su PVM) sumos už techninio darbo projekto parengimą. 2015 m. kovo 30 d. atsakovė raštu informavo ieškovę, kad už Techninio darbo projekto parengimą ieškovei sumokėta nebus iki tol, kol sąmatiniuose skaičiavimuose nebus išskirta naujų radiatorių kaina. Ieškovė nurodo, kad radiatorių įrengimas nebuvo numatytas nei investicijų planuose, nei ieškovei pateiktoje Projektavimo užduotyje, dėl šios priežasties radiatorių keitimas nebuvo įtrauktas į Techninio darbo projekto sąmatinius skaičiavimus, todėl radiatorių kainos išskyrimas Lokalinėje sąmatoje Nr. 1 nebuvo galimas.

2712.

28Ieškinyje teigiama, kad ieškovė visus Darbus pagal Sutartis atliko ir Baigiamaisiais aktais perdavė Atsakovei 2015 m. rugpjūčio 30 d. Sutarčių 4.5 punktas numato, kad visi apmokėjimai už atliktus darbus atliekami per 30 kalendorinių dienų. Ieškovei 2015 m. rugsėjo 30 d. perdavus visus atliktus darbus, atsakovei kilo pareiga iki 2015 m. spalio 30 d. sumokėti už atliktus darbus. Už dalį atliktų darbų (36 429,60 Eur sumai) atsakovė atsiskaitė 2016 m. spalio 11 d. Tačiau atsakovė nėra atsiskaičiusi už ieškoves atliktus darbus bendrai 13 234,88 Eur sumai. Sutarčių 10.1. punkte numatyti 0,05 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Pradinio ieškinio parengimo dieną (2016 m. vasario 8 d.) bendra delspinigių suma sudarė 2 483,22 Eur.

2913.

30Atsakovės įsiskolinimas ieškovei laikotarpiu nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki 2016 m. spalio 11 d. buvo 52 147,70 Eur, procesinės palūkanos už šį laikotarpį turi būti priteisiamos nuo šios sumos. Dalis atsakovės įsipareigojimų ieškovei buvo padengta 2016 m. spalio 11 d., todėl už laikotarpį nuo 2016 m. spalio 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo procesinės palūkanos turi būti skaičiuojamos nuo 15 718,10 Eur sumos. Procesinės palūkanos pagal ieškovės ieškinį dėl 33 912,60 Eur skolos priteisimo už papildomai atliktus darbus skaičiuotinos nuo 2016 m. gegužės 12 d., t. y. bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3114.

32Atsakovė UAB „Komunalinių paslaugų centras“ atsiliepime į patikslintą ieškinį prašė: atmesti ieškovės UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ ieškinį kaip nepagrįstą; pripažinti negaliojančiais ieškovės UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ 2015 m. rugsėjo 30 d. vienašališkai pasirašytą statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. 10 dėl objekto ( - ), , 2015 m. rugsėjo 30 d. vienašališkai pasirašytą statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. 11 dėl objekto ( - ), 2015 m. rugpjūčio 30 d. baigiamąjį atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą dėl objekto ( - ).; pripažinti negaliojančiais ieškovės UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ 2015 m. gegužės 29 d. vienašališkai pasirašytą statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. 6 dėl objekto ( - ), , 2015 m. rugsėjo 30 d. vienašališkai pasirašytą statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. 8 dėl objekto ( - ), 2015 m. rugsėjo 30 d. vienašališkai pasirašytą statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. 9 dėl objekto ( - ); priteisti bylinėjimosi išlaidas atsakovei.

3315.

34Atsakovė nurodo, kad Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2A-129-407/2017, kurioje buvo kilęs ginčas tarp tų pačių proceso šalių ir iš esmės dėl analogiško fakto klausimo, t. y. ar daugiabučio gyvenamojo namo modernizavimo darbų su projektavimu pirkimo sutarties, sudarytos tarp ieškovės ir atsakovės dalimi buvo Investicijų planas ir /ar techninė užduotis, 2017 m. kovo 14 d. priimtoje nutartyje pateikė esminius ir lemiamą reikšmę turinčius išaiškinimus, kurie neabejotinai turėtų būti taikomi nagrinėjamoje byloje.

3516.

36Dėl ieškovės reikalavimo priteisti iš atsakovės 33 912,62 Eur skolą už papildomus darbus, atsakovė nurodė, kad ieškovės argumentus dėl šio reikalavimo pagrįstumo paneigia Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. kovo 14 d. nutartyje, išaiškinęs, kad atsakovės projektavimo užduotys ir parengti Investiciniai planai nėra Sutarties sudarytos tarp ieškovės ir atsakovės dalis, o ieškovė privalo vadovautis techninėje specifikacijoje nurodytais darbais. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas taip pat išaiškino, kad viešojo konkurso metu atsakovė darbus pirko pagal techninę specifikaciją, o ne Investicinius planus. Pirkimo sąlygų ir Techninių specifikacijų nuostatos aiškiai nurodo ir apibrėžia kokiais dokumentais privalo vadovautis tiekėjai, tarp jų ir ieškovė, rengdami pasiūlymus ir skaičiuodami pasiūlymų kainą. Ieškovei atsakovės organizuotų Konkursų sąlygos buvo aiškios, ji jų neginčija, tik ieškovė pasiūlymus rengė ne pagal Konkursų sąlygų Techninės specifikacijos reikalavimus, o visiškai kitus dokumentus – Investicijų planus.

3717.

38Sisteminis Sutarčių ir jų lydimųjų dokumentų aiškinimas leidžia pagrįstai teigti, kad šalys už Sutartyje nustatytą fiksuotą kainą (Sutarčių 3.1. p.) susitarė, jog ieškovė atliks visus Techninėje specifikacijoje nurodytus darbus ir jokie Techninėje specifikacijoje nurodyti darbai nebus papildomai apmokestinami. Todėl ieškovei neįtraukus kokių nors darbų į savo darbų sąmatą, kurie buvo įtraukti į atsakovės Techninę specifikaciją, ieškovei kyla pareiga šiuos darbus atlikti Sutarties kainos ribose už juos papildomai atsakovei neapmokant. Todėl atmestini ieškovės argumentai, kad Sutartimi šalys nesusitarė dėl senų radiatorių ir rankšluosčių džiovintuvų pakeitimo naujais. Šalys nėra sudariusios jokio susitarimo dėl papildomų darbų atlikimo ar pakeitę Sutarties sąlygas. Ieškovės nurodomos aplinkybės, dėl kurių ieškovė neva neįtraukė kai kurių rangos darbų į Sutartis, negali būti pripažįstamos tokiomis, kurių nebuvo galima numatyti teikiant Pasiūlymus ar sudarant ir vykdant Sutartis. Sutartimis ieškovė įsipareigojo atlikti Techninėje specifikacijoje numatytus rangos darbus, taip pat ir senų radiatorių keitimo bei naujų pastatymo, tuo tarpu atlikus Investicinio plano patikslinimą ir jame įtraukus minėtus statybos rangos darbus, Sutartyje nustatytų rangos darbų apimtys nesikeičia, todėl patikslintuose Investiciniuose planuose numatyti rangos darbai niekaip negali būti pripažįstami kaip papildomi Sutartyje nenumatyti darbai ir už juos apmokama papildomai.

3918.

40Atsakovė nurodo, kad ieškovė reikalavimą priteisti 13 234,88 Eur grindžia jos vienašališkai pasirašytais 2015 m. rugsėjo 30 d. baigiamaisiais atliktų darbų aktais, kurie neva patvirtina aplinkybę, kad visi Sutartyse numatyti darbai buvo atlikti laiku ir tinkamai. Atsakovė atsisakė priimti ieškovės teiktą Baigiamąjį (Galutinį) darbų priėmimo – perdavimo aktą, kadangi, vadovaujantis Sutarties 6.3, 6.4, 6.6 punktų reikalavimais, Galutiniu atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktu perduodamas visas statinys ir tik tuo atveju, kai yra užbaigti visi darbai, tačiau darbai ieškovei teikiant Baigiamąjį darbų priėmimo – perdavimo aktą pagal Sutartį nebuvo užbaigti. Ieškovė šiluminės sistemos balansavimo darbus atliko tik 2015 m. gruodžio 23 d. Šildymo sistemos bandymai buvo atlikti dar vėliau. Taip pat buvo kitų neatliktų darbų, dėl kurių nebuvo galimybės tam tikrų statybos rangos rezultatų naudoti pagal paskirtį. Tik 2016 m. gegužės 6 d. atsakovė išdavė pažymas apie statinio (-ių) atitiktį projektui Nr. 3-512 ir Nr. 3-513, kuriomis patvirtino, kad statiniai yra pastatyti pagal pateiktų projektų sprendinius.

4119.

42Atsakovė argumentuoja, kad Sisteminis Sutarčių 3.2 ir 6.10 punktų aiškinimas leidžia daryti išvadą, kad atsakovė už Sutartyse nurodytą kainą (Sutarčių 3.1 punktas) įsigijo darbus ir paslaugas, kurie apima ne tik techninio darbo projekto parengimo, autorinės priežiūros vykdymo ir statybos rangos darbų atlikimą, tačiau apima ir kitas būtinas paslaugas ir darbus, kurie yra reikalingi tinkamam Sutarčių įvykdymui, t. y. techninės dokumentacijos pripažinimo tinkamu naudoti komisijai parengimas ir pateikimas, Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimas, dalyvavimas Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos atliekamose procedūrose, Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos narių nustatytų defektų šalinimas. Ieškovė, tik įvykdžiusi visus aukščiau nurodytus sutartinius įsipareigojimus, gali teisėtai gauti visą Sutartyse nustatytą kainą ir būti laikoma visiškai įvykdžiusia Sutartį. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos sudaryta statybos užbaigimo komisija tik 2016 m. rugsėjo 7 d. pripažino, kad statyba yra užbaigta. Inspekcijos sudarytai komisijai pripažinus statybą užbaigta, atsižvelgdama, kad ieškovė atsisakė teikti naujai datuotus galutinius atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktus, atsakovė 2016 m. rugsėjo 7 d. raštais pateikė ieškovei Galutinius priėmimo – perdavimo aktus Nr. G1, kuriuose buvo suskaičiuoti tikslūs ieškovės atliktų darbų kiekiai. Tačiau šiuos atsakovės pateiktus aktus ieškovė atsisakė pasirašyti, todėl atsakovė juos pasirašė vienašališkai ir pateikė apmokėjimui. Pagal Sutarties nuostatas galutinis atsiskaitymas turėjo būti įvykdytas per 30 kalendorinių dienų nuo visų darbų užbaigimo momento. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sudaryta statybos užbaigimo komisija tik 2016 m. rugsėjo 7 d. pripažino, kad statyba yra užbaigta, mokėjimas Ieškovei atliktas 2016 m. spalio 11 d.

4320.

44Atsakovės vertinimu, pripažinus, kad naujų radiatorių įrengimo darbai yra Sutarties dalis, kurią ieškovė privalo įvykdyti Sutarties apimtyje, konstatuotina, kad atsakovė pagrįstai atsisakė priimti ieškovės parengtą Techninį darbo projektą, kadangi jis buvo parengtas ne pagal Sutarties reikalavimus, todėl atsakovė neturi pareigos už šį darbą mokėti.

4521.

46Atsakovės vertinimu, ieškovė nepagrįstai teigia, kad jai nebuvo sumokėta 611,63 Eur skola, apskaičiuota pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. Darbų priėmimo perdavimo aktą Nr. 8 (( - )). Teismui pripažinus, kad rankšluosčių džiovintuvai ir jų keitimo kaina yra įtraukta į Sutarties kainą, ieškovė nepagrįstai prašė priteisti nurodomą sumą.

4722.

48Atsakovės vertinimu, ieškovė nepagrįstai nurodė, kad atsakovė neapmoka 2 696,54 Eur už langų, durų, balkonų keitimo ir remonto darbus pagal ( - ) Sutartį. Atsakovės vertinimu, tokiu reikalavimu, ieškovė iš esmės prašo, kad atsakovė sumokėtų ieškovei už faktiškai neatliktus darbus. Ieškovė neginčija, kad neatliko visų darbų, kuriuos buvo nurodžiusi savo atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktuose, o tik nurodo, kad neva atsakovė šiuos darbus priėmė ir dėl jų pretenzijų nereiškė. Atsakovės Galutinis priėmimo – perdavimo aktas Nr. G1 yra parengtas atsižvelgiant į ieškovės faktiškai atliktus rangos darbus objekte, o kad darbų kiekiai yra kitokie nei jame nurodyta, ieškovė jokių tai paneigiančių įrodymų nepateikė.

4923.

50Atsikirsdama į ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsakovė teigė, kad ieškovė darbus baigė 2016 m. rugsėjo 7 d., kai Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos sudaryta statybos užbaigimo komisija pripažino, kad statyba yra užbaigta, todėl ieškovės reikalavimas skaičiuoti delspinigius nuo 2015 m. spalio 30 d. nepagrįstas.

5124.

52Atsakovė UAB „Komunalinių paslaugų centras“ pateiktu priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovės UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ 39 929,16 Eur delspinigius, procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5325.

54Nurodė, kad ieškovė laiku neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų, t. y. neatliko statinių pripažinimo tinkamu naudoti procedūrų, dėl kurių daugiabučiai gyvenamieji namai nėra pripažinti tinkamais naudoti bei nėra ištaisiusi defektų ir perdavusi atsakovei visos reikiamos dokumentacijos. Dėl šių priežasčių atsakovė turi teisę reikalauti netesybų delspinigių forma. Ieškovė įsipareigojo ( - ) Sutartį įvykdyti per 11 mėnesių, tačiau 2015 m. liepos 28 d. šalys sudarė susitarimą Nr. 1, kuriuo susitarė ( - ) Sutarties terminą pratęsti papildomam 2 mėnesių terminui (iš viso 13 mėnesių). Ieškovė sutartinius įsipareigojimus privalėjo įvykdyti iki 2015 m. rugsėjo 29 d., todėl delspinigiai skaičiuotini nuo 2015 m. rugsėjo 30 d. Bendras pradelstų dienų skaičius skaičiuotinas iki priešieškinio teismui pateikimo dienos (2016 m. rugpjūčio 17 d.) sudaro 323 kalendorines dienas. Tačiau atsakovė prašo iš ieškovės priteisti delspinigius už 6 mėnesius (arba 180 dienų) – 22 519,29 Eur (250 214,32 Eur X 0,05% X 180 dienos). Atitinkamai dėl ( - ) Sutarties netinkamo vykdymo – 7 409,87 Eur delspinigių (193 443,00 Eur X 0,05% X 180 dienos).

5526.

56Ieškovė nesutiko su atsakovės priešieškiniu ir prašė jį atmesti. Teigė, kad ji laiku atliko visus Sutartimis prisiimtus darbus. Atsakovė, ieškovės vertinimu, nepagrįstai siekė perkelti ieškovei statybos darbų užbaigimo procedūrų atlikimą, nors ši pareiga priklauso išimtinai užsakovui, t. y. atsakovei. Be to, pažymi, kad ieškovė ne kartą siekė užbaigti ir organizavo statybos užbaigimo procedūras, tačiau dėl atsakovės laiku ir tinkamai nepateiktų dokumentų, statiniai nebuvo pripažinti tinkamai naudotis. Atsakovė teigdama, kad ieškovė nepateikė visos statybos užbaigimui būtinos dokumentacijos ir neištaisė statybos objektuose nustatytų defektų, nepateikia tai patvirtinančių įrodymų, kas tik patvirtina, kad delspinigius prašoma priteisti nepagrįstai. Ieškovė pažymi ir tai, kad atsakovė prašo priteisti delspinigius nuo visos Sutartimis nustatytos objekto darbų kainos, nors atsakovei vėluojant apmokėti ieškovei už atliktus darbus delspinigiai skaičiuojami tik nuo vėluojamos sumokėti sumos.

5727.

58Trečiasis asmuo VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra atsiliepimu prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad Agentūra administruoja Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą, administruoja ir teikia valstybės paramą, taip pat vykdo atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūrą. Agentūra, vykdydama Įstatyme numatytas funkcijas, neįtakoja statybos rangos darbų sutarčių pasirašymo, o tik išduoda dokumentą, patvirtinantį, kad statybos rangos sutartis tinkama finansuoti, ir kitus finansuotojo nurodytus dokumentus. Agentūra pažymėjo, kad Investicijų planas nėra nei pirkimų dokumentų, nei sutarties dalis. Investicijų plane nurodytos priemonės yra atsakovės, kaip projekto administratorės atsakomybė, šis aspektas yra reikšmingas spendžiant projekto finansavimo klausimą, o ieškovės, kaip pirkimą laimėjusius tiekėjos, teisės ir pareigos numatytos Sutartyje, o ne Investicijų plane. Atsakovės įsigyti darbai yra nurodyti techninėje specifikacijoje, o ne techninėje užduotyje, parengtoje po sutarties sudarymo.

59II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6028.

61Kauno apygardos teismas 2018 m. balandžio 19 d. sprendimu patikslintą ieškinį tenkino, o priešieškinį atmetė.

6229.

63Teismas, įvertinęs Lietuvos apeliacinio teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-129-407/2017 nustatytas aplinkybes ir nagrinėjamoje byloje nustatytas aplinkybes, sprendė, kad abiejose bylose ginčo aplinkybės nesutampa ir nėra visiškai tapačios, todėl teismas neturi teisinio pagrindo vadovautis jau priimtu įsiteisėjusiu apeliacinės instancijos teismo sprendimu.

6430.

65Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad pirkimo dokumentai techniniam darbo projektui parengti ir techninio darbo projekto sprendiniai turi atitikti Investicijų plane numatytas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, todėl ieškovė, rengdama techninį projektą, privalėjo vadovautis visais pirkimo dokumentais, taip pat ir Investiciniu planu. Teismas nurodė, kad papildomi darbai, už kuriuos prašoma apmokėti, buvo įtraukti atsakovės pateiktose konkursinėse techninėse specifikacijose ir tai buvo atlikta pačios atsakovės iniciatyva. Be to, atsakovė, teikdama raštus, pranešimus ieškovei reikalavo papildomus darbus atlikti, todėl ieškovė pagrįstai reikalauja iš atsakovės priteisti 33 912,62 Eur už papildomai atliktus darbus - senų radiatorių ir rankšluosčių džiovintuvų pakeitimą naujais bei modulio sumontavimą punktuose.

6631.

67Teismas nustatė, kad bylos medžiaga patvirtina, jog bylos nagrinėjimo metu atsakovė ieškovės reikalautą priteisti 17 655,01 Eur skolą pagal ( - ) Sutartį sumokėjo ir pagal šią sutartį atsakovė liko skolinga 1 165,71 Eur už rankšluosčių džiovintuvų pakeitimą. Kadangi byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad rankšluosčių džiovintuvai faktiškai yra įrengti, atsakovė pretenzijų dėl tokių darbų atlikimo nereiškė, todėl iš atsakovės priteistina 1 165,71 Eur neapmokėta skola už atliktus darbus ieškovei.

6832.

69Teismas, įvertinęs ieškovės ir atsakovės išdėstytus argumentus bei byloje esančius įrodymus, padarė išvadą, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 12 069,17 Eur skolą pagal ( - ) Sutartį yra pagrįstas. Nustačius, kad naujų radiatorių įrengimas nebuvo numatytas nei pradiniuose Investiciniuose projektuose, nei pateiktoje projektavimo užduotyje, pagrįsti yra ieškovės argumentai, kad dėl šių priežasčių radiatorių keitimas nebuvo įtrauktas į techninius sąmatinius paskaičiavimus ir negalėjo atsispindėti lokalinėje sąmatoje Nr. 1, todėl laikytina, kad ieškovės pateikti techniniai projektai yra parengti tinkamai ir atsakovei kyla pareiga atlyginti už jų parengimą 8 761,01 Eur. Byloje taip pat nustatyta, kad pagal 2015 m. kovo 31 d. statybos rangos darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2 ir pagal 2015 m. kovo 30 d. darbų priėmimo aktą Nr. 3 buvo priimti langų, durų, balkonų remonto darbai, objekte ( - ), kurių vertė 2 696,54 Eur. Tokių darbų priėmimas patvirtintas techninio prižiūrėtojo ir pačios atsakovės darbuotojų parašais, todėl neapmokėta 2 696,54 Eur skola priteistina iš atsakovės ieškovei.

7033.

71Pagal byloje pateiktus įrodymus ir nustatytas faktines bylos aplinkybes nėra pagrindo spręsti, kad ieškovė negalėjo vienašališkai pasirašyti atsakovės ginčijamų darbų priėmimo aktų. Nustačius, kad ieškovė įgijo teisę pasirašyti aktus vienašališkai, juos nėra pagrindo pripažinti negaliojančiais ir jais nesivadovauti.

7234.

73Teismas konstatavo, kad atsakovei darbai buvo perduoti 2015 m. rugsėjo 30 d. baigiamaisiais darbų priėmimo aktais ir atsakovė pagal sutarčių 4. 5 punktą turėjo už atliktus darbus sumokėti per 30 kalendorinių dienų, tačiau tokios pareigos nevykdė, todėl turi sumokėti prašomus priteisti delspinigius. Teismo vertinimu, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sudarytos komisijos atliktas statybos pripažinimo užbaigta faktas negali būti susietas su atliktų darbų pabaiga.

7435.

75Pirmosios instancijos teismas atsakovės priešieškinio netenkino, pripažinęs, kad statybos užbaigimo procedūras turėjo organizuoti būtent atsakovė, o bylos medžiaga nepatvirtina, kad statybos užbaigimo procedūros užsitęsė dėl ieškovės veiksmų.

7636.

77Teismas sprendė, kad ieškovės prašoma priteisti iš atsakovės 12 316,61 Eur bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki 6 000 Eur, kadangi byla nėra itin sudėtinga, byloje nebuvo sprendžiami nauji teisiniai klausimai, ieškovei atstovavusi advokato padėjėja dalyvavo byloje nuo jos iškėlimo pradžios.

78III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

7937.

80Atsakovė UAB „Komunalinių paslaugų centras“ apeliaciniame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 19 d. sprendimą panaikinti ir ieškovės ieškinį atmesti, o atsakovės priešieškinį patenkinti; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8138.

82Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

8338.1.

84Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė vadovautis Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-129-407/2017 pateiktais išaiškinimais, kadangi minėta apeliacinės instancijos teismo nutartis buvo priimta byloje tarp tų pačių šalių dėl iš esmės tapačios statybos rangos sutarties (tik kitame objekte) vykdymo, dėl iš esmės analogiško ginčo (papildomų darbų) vertinimo.

8538.2.

86Kauno apygardos teismas viešojo pirkimo būdu sudarytos sutarties turinį vertino ne pagal Pirkimo dokumentų (konkurso) sąlygas, o į Pirkimo dokumentų sudėtį nepatenkantį dokumentą – Investicinį planą, kuris nebuvo nei Sutarties, nei Pirkimo dokumentų sudėtinė dalis.

8738.3.

88Teismas nepagrįstai iš atsakovės priteisė ieškovei 33 912,62 Eur už papildomus darbus, kadangi į Investicinių planų preliminarias investicijas naujų radiatorių ir naujų rankšluosčių džiovintuvų kaina buvo įskaičiuota. Atsakovė iš ieškovės nupirko darbus, numatytus Pirkimų dokumentų Techninėse specifikacijose, kuriuose buvo numatyti ir senų radiatorių keitimo naujais, ir senų rankšluosčių džiovintuvų keitimo naujais darbai, todėl šių ieškovės atliktų darbų nėra pagrindo vertinti kaip papildomų.

8938.4.

90Kauno apygardos teismas, priteisdamas 1 165,71 Eur skolą už rankšluosčių džiovintuvų įrengimą, neatsižvelgė į tai, kad atsakovė pateikė įrodymą – Paskaičiavimą dėl dalies darbų nevykdymo, kuriame nurodyta, kad objekte nesumontuota 20 rankšluosčių džiovintuvų, dėl ko ieškovei mokėtina suma mažintina 611,24 Eur.

9138.5.

92Pripažinus, kad atsakovė, reikalaudama į Techninį darbo projektą įtraukti naujus radiatorius ir pateikti jų skaičiuojamą dalį, reikalavo įvykdyti Sutartį, o ne atlikti papildomus darbus, atsakovės atsisakymas apmokėti už ieškovės pateiktą Techninio darbo projekto parengimą yra teisėtas, kadangi šis dokumentas nebuvo pateiktas kaip to reikalavo Sutartis.

9338.6.

94Ginčijamu sprendimu netinkamai įvertinta, kas laikytina statybos rangos darbų pabaiga pagal Sutartis, neatsižvelgta į įrodymus, patvirtinančius, kad Sutartys buvo vykdomos ir po jų įvykdymo termino pasibaigimo, kas įtakojo neteisėtą sprendimą atmesti atsakovės priešieškinį.

9539.

96Ieškovė UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9740.

98Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

9940.1.

100Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad ieškovė, rengdama techninį projektą, privalėjo vadovautis visais Pirkimo dokumentais, taip pat ir Investiciniu planu. Projektavimo techninių užduočių 10.1 punkte tarp projektuotojui pateikiamų dokumentų nurodyta, kad pateikiami Investicijų planai, todėl atsakovė nepagrįstai teigia, kad ieškovė negalėjo vadovautis ir pasiūlymus rengti pagal Investicijų planuose numatytas įgyvendinti pastatų atnaujinimo priemones.

10140.2.

102Atsakovė ieškovės pateiktų sąmatų dėl papildomų darbų kainos neginčijo, jas priėmė, dėl atliktų papildomų darbų jokių pretenzijų nereiškė. Apmokėjimas už papildomus darbus nebuvo įtrauktas į Sutarčių kainą, todėl papildomų darbų atlikimas negali būti įskaitytas į Sutartyse nustatytą kainą ir atsakovė privalo atsiskaityti už juos kaip už papildomus.

10340.3.

104Kauno apygardos teismas pagrįstai priteisė iš atsakovės atlyginti 1 165,71 Eur skolą už rankšluosčių džiovintuvų įrengimą, 2 696,54 Eur už langų, durų, balkonų keitimo ir remonto darbus bei 8 761,01 Eur už Techninio darbo projekto parengimą, kadangi atsakovės ginčijami darbai yra priimti tiek pačios atsakovės, tiek techninės priežiūros vadovų, Statybos darbų žurnaluose nėra užfiksuota jokių įrašų dėl nurodomų darbų defektų, dėl abiejų ginčo objektų yra išduoti Statybos užbaigimo aktai, kas įrodo, kad ieškovė darbus įvykdė tinkamai, todėl už juos turi būti sumokėta. Be to, rankšluosčių džiovintuvų keitimo kainos atsakovė neturėjo teisinio pagrindo įtraukti į Sutarties kainą, kadangi tokia priemonė nebuvo numatyta projektavimo užduotyje.

10540.4.

106Teismas pagrįstai atmetė atsakovės priešieškinį, kadangi ieškovė laiku ir tinkamai atliko Sutartyse nustatytus darbus. Ieškovė negali būti laikoma atsakinga už Statinių pripažinimo tinkamais naudoti procedūrų atlikimą, kadangi tai yra statytojo pareiga.

10741.

108Ieškovė UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ apeliaciniame skunde prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 19 d. sprendimo dalį dėl ieškovei priteistų bylinėjimosi išlaidų, priteisiant 12 316,61 Eur patirtas išlaidas už advokato ir advokato padėjėjo teisinę pagalbą; priteisti bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme patirtas išlaidas.

10942.

110Apeliacinis skundas grindžiamas argumentu, jog teismas nepagrįstai ieškovės prašomas atlyginti atstovavimo išlaidas sumažino dvigubai, kas neatitinka protingumo ir racionalumo principų bei realiai patirtų išlaidų rengiantis ir nagrinėjant sudėtingą ir didelės apimties bylą.

11143.

112Atsakovė UAB „Komunalinių paslaugų centras“ prašo atmesti ieškovės apeliacinį skundą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11344.

114Atsakovė sutinka su teismo sprendime pateiktu vertinimu, kad išnagrinėta byla nėra itin sudėtinga, byloje nebuvo sprendžiami nauji teisiniai klausimai, todėl pagrįstai pripažinta, kad ieškovės prašoma priteisti suma yra aiškiai per didelė, todėl sumažinta pagrįstai.

115Teisėjų kolegija

konstatuoja:

116IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11745.

118Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinių skundų ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinių skundų ribų.

119Dėl nuoseklios teismų praktikos užtikrinimo

12046.

121Atsakovė UAB „Komunalinių paslaugų centras“ apeliaciniu skundu kelią klausimą, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė vadovautis Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-129-407/2017, pateiktais išaiškinimais, kurie, atsakovės vertinimu, taikytini ir sprendžiant nagrinėjamoje byloje kilusius ginčus.

12247.

123Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. ir 2007 m. spalio 24 d. nutarimuose, pasisakydamas dėl teismo precedento reikšmės, yra pažymėjęs, kad Konstitucijoje įtvirtinta bendrosios kompetencijos teismų instancinė sistema turi funkcionuoti taip, kad būtų sudarytos prielaidos formuotis vienodai (nuosekliai, neprieštaringai) bendrosios kompetencijos teismų praktikai, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų.

12448.

125Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, šioms byloms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas. Precedentų konkurencijos atveju, t. y. kai yra keli skirtingi analogiškose bylose priimti teismų sprendimai, turi būti vadovaujamasi aukštesniosios instancijos (aukštesnės grandies) teismo sukurtu precedentu, taip pat atsižvelgtina į precedento sukūrimo laiką ir į kitus turinčius reikšmės veiksnius: į tai, ar atitinkamas precedentas atspindi susiformavusią teismų praktiką, ar yra pavienis atvejis; į sprendimo argumentacijos įtikinamumą; į sprendimą priėmusio teismo sudėtį (į tai, ar sprendimą priėmė vienas teisėjas, ar teisėjų kolegija, ar išplėstinė teisėjų kolegija, ar visa teismo (jo skyriaus) sudėtis); į tai, ar dėl ankstesnio teismo sprendimo buvo pareikšta teisėjų atskirųjų nuomonių; į galimus reikšmingus pokyčius (socialinius, ekonominius ir kt.), įvykusius priėmus tam tikrą precedento reikšmę turintį teismo sprendimą, ir kt.) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-345/2011; 2014 m. gruodžio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2014 ir jose nurodytą praktiką; kt.).

12649.

127Lietuvos apeliacinio teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-129-407/2017 buvo vertinama, ar atsakovė UAB „Komunalinių paslaugų centras“ teisėtai ir pagrįstai vienašališkai nutraukė su ieškove UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ sudarytą projektavimo ir rangos darbų sutartį, dėl ieškovės neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų. Atsakant šį klausimą buvo sprendžiama, kokie rangos darbai patenka į šalių sudarytos sutarties dalyką, t. y. ar radiatorių pakeitimo bei naujo šilumos punkto įrengimo darbai buvo numatyti sutartimi, kokią reikšmę nustatant šalių sudarytos sutarties darbų apimtis turi Investicinis planas.

12850.

129Nagrinėjamoje byloje vienas iš pagrindinių klausimų taip pat yra šalių sudarytomis Sutartimis nustatytų darbų apimtis: keliamas klausimas, ar rankšluosčių džiovintuvų keitimas įėjo į atsakovės skelbto konkurso perkamų darbų apimtis ir koks Investicinių planų vaidmuo nustatant atsakovės organizuoto konkurso pirkimo objektą. Siekiant atsakyti į šiuos klausimus teisėjų kolegija turi įvertinti būtent šiame ginče šalis siejančias Sutarčių nuostatas ir, remiantis jomis bei šiame ginče atsakovės pateiktomis individualiomis Pirkimo sąlygomis, nustatyti šalių valią dėl pirkimo darbų apimties, todėl ankstesnėje Lietuvos apeliacinio teismo išnagrinėtoje byloje konstatuotos aplinkybės dėl ginčo, kilusio iš kitų (nors savo esme ir panašių) sutartinių santykių, negali būti laikomi turinčiais prejudicinę galią nagrinėjamoje byloje. Tačiau minėtoje nutartyje pateiktais išaiškinimais gali būti vadovaujamasi konstatavus spręstų ir sprendžiamų byloje fakto ir teisės klausimų bendrumą.

130Dėl Sutarčių sąlygų aiškinimo

13151.

132Tarp šalių kilo ginčas dėl skirtingo Sutarčių sąlygų vertinimo – šalys nesutaria dėl Sutartimis nustatytų darbų apimties. Ieškovė nurodo, kad Sutartimis ji neįsipareigojo atlikti senų radiatorių ir rankšluosčių džiovintuvų keitimo naujais, kadangi rengdama pasiūlymus ji vadovavosi Investiciniu planu, kuriame nebuvo numatyta ši daugiabučio namo atnaujinimo priemonė, dėl šios aplinkybės į pasiūlymo kainą nebuvo įtrauktos šių darbų atlikimo išlaidos. Atsakovei reikalaujant atlikti Investiciniame plane nenumatytus darbus, ieškovė laiko, kad tai reikalavimas atlikti papildomus, į pirkimo objektą neįtrauktus, darbus, už kuriuos turi būti atlyginta atskirai.

13352.

134Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pirkimo dokumentai techniniam darbo projektui parengti ir techninio darbo projekto sprendiniai turi atitikti Investicijų plane numatytas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, todėl ieškovė, rengdama techninį projektą, pagrįstai vadovavosi Investiciniu planu ir jai turi būti atlyginta už Investicijų plane nenumatytų darbų atlikimą kaip už papildomus, į šalių pasirašytų Sutarčių darbų apimtis nepatenkančius, darbus.

13553.

136Teisėjų kolegija, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kurios padarytos įvertinus tik Pirkimo sąlygas, nurodo, kad nors ginčo rangos sutartys sudarytos viešojo pirkimo būdu – ieškovei laimėjus atsakovės vykdytus supaprastintus atvirus konkursus dėl daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo darbų su projektavimu, pirkimo, tačiau bylos šalims sudarius sutartis viešasis pirkimas baigėsi, todėl kilęs šalių ginčas nėra viešojo pirkimo ginčas Viešųjų pirkimo įstatymo (toliau tekste - VPĮ) prasme. Aiškinant šalių sudarytų sutarčių turinį, sutartimis šalių prisiimtus įsipareigojimus ir jų apimtį, teisėjų kolegija turi vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) XIV skyriuje įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, bei, atsižvelgiant į tai, kad sutartys buvo sudarytos viešojo pirkimo būdu, nustatant jų turinį dėl pirkimo objekto apimties ir pirkimo sąlygų, be kitų – ir pirkimo sutarties sąlygų, turinio spręsti pagal pirkimo dokumentų visumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-367-248/2015; 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-661/2015 ).

13754.

138Kasacinio teismo sutarčių aiškinimo ir jų nuostatų taikymo praktika yra gausi ir pakankamai išplėtota. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 straipsnio 1dalis). Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-200-219/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-309-378/2017, kt.). Iš sutarčių aiškinimo taisyklių matyti, kad pirmiausia yra įtvirtintas subjektyvaus sutarties aiškinimo metodas, įpareigojantis aiškintis tikruosius šalių ketinimus, o ne vien remtis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (objektyvaus sutarties aiškinimo metodas). Tai tiesiogiai susiję su tuo, kad kiekviena sutartis privalo būti aiškinama sąžiningai. Šie esminiai sutarčių aiškinimo principai (t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai) lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, tačiau įvertinti ir sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-288/2010). Tikrieji sutarties šalių ketinimai turi būti bendri abiem šalims ir jeigu šalių pozicijos skiriasi dėl sutarties teksto ar atskirų jos nuostatų prasmės, turi būti vadovaujamasi ta sutarties prasme, kurią sutarčiai būtų teikę analogiškoje situacijoje protingi asmenys. Nustatant tikruosius šalių ketinimus, kai šalių pozicijos skiriasi, būtina atsižvelgti ne tik į tam tikrų sąvokų įprastinę sampratą, bet kartu įvertinti sutarties tikslus bei pobūdį.

13955.

140Teisėjų kolegijos vertinimu, remiantis šiomis kasacinio teismo suformuotomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis bei šalis siejančių Sutarčių bei Pirkimo sąlygų visuma turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus.

141Dėl Investicinio plano reikšmės vertinant Sutartimis nustatytų darbų apimtis

14256.

143Byloje nustatyta, jog atsakovė paskelbė supaprastintus atvirus konkursus siekdama įsigyti daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių adresu ( - ), ir ( - ), modernizavimo darbus su projektavimu (Konkurso sąlygų 1 ir 13.1 punktai, t. 5-1, b. l. 78-79, 118-119). Pirkimo objekto darbai, kuriems tiekėjai ir turėjo teikti pasiūlymus, buvo išvardinti kartu su Konkurso sąlygomis pateiktoje techninėje specifikacijoje, kuri yra Konkurso sąlygų 1 priede (Konkurso sąlygų 13.1. punktai, t. 5-1, b. l. 79, 119). Techninės specifikacijos 6 dalyje perkančioji organizacija numatė, kad į perkamus darbus turi būti įtraukti ir senų radiatorių, ir rankšluosčių džiovintuvų keitimas naujais (t. 5-1, b. l. 92, 97, 132, 138).

14457.

145Techninės specifikacijos reikšmė, sprendžiant dėl viešojo konkurso pirkimo objekto apimties, nustatyta VPĮ 25 straipsnio 1 dalyje. Nurodyta teisės norma nustato, kad perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Tai, kad techninėje specifikacijoje yra nurodyti darbai, kuriuos ieškovė laiko papildomais ir dėl kurių kilęs ginčas, ieškovė neginčija. Be to, šalių sudarytų Sutarčių dalykas buvo techninėje specifikacijoje nurodyti darbai. Techninė specifikacija yra Sutarties priedas ir neatsiejama Sutarties dalis (Sutarties 2.1, 18 punktai, t. 1, b. l. 8, 23, 38 ir 53). Šalys sutartimis numatė, kad techninė specifikacija, kaip Sutarties priedas, lyginant su kitais Sutarties priedais esančiais dokumentais, turi didžiausią teisinę galią (Sutarties 2.1 p., t. 1, b. l. 8 ir 38). Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovė, rengdama pasiūlymus atsakovės organizuotiems konkursams, turėjo vadovautis atsakovės pateikta technine specifikacija, kurioje buvo išvardinti perkami darbai, ir kuri yra šalių pasirašytų Sutarčių sudėtinė dalis, nustatanti sutartinių darbų apimtis, o ginčo darbai buvo sutartiniai.

14658.

147Teisėjų kolegija nesutinka su ieškovės pozicija, jog tai, kad ginčo darbai yra sutartiniai, paneigia Investicijų planas. Investicijų planas nagrinėjamu atveju nebuvo nei pirkimo dokumentų dalis (t. 5-1, b. l. 78-157; VPĮ 2 str. 21 d.), nei šalių pasirašytų Sutarčių sudėtinė dalis, nustatanti ieškovės prisiimtų darbų apimtis (t. 5, b. l. 11-12 ir 26; 29-30 ir 44), todėl remiantis tik šiuo dokumentu šalių valia ir tikrieji ketinimai sudarant sutartį negali būti įvertinti.

14859.

149Teisėjų kolegija nekvestionuoja Investicijų plano svarbos nagrinėjamo ginčo kontekste, tačiau nemano, kad remiantis juo ieškovė gali grįsti savo reikalavimus dėl apmokėjimo už papildomus darbus.

15060.

151Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas – daugiabučio namo atnaujinimo projekto dalis, kurioje pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo priemonės, nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat nustatomos pagrindinės techninės užduoties sąlygos kitoms atnaujinimo projekto dalims parengti (Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 2 straipsnio 2 dalis). Kaip atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė Viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra – investicijų plane nurodytos priemonės yra atsakovės, kaip projekto administratorės atsakomybė, šis aspektas yra reikšmingas sprendžiant projekto finansavimo klausimą (Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 5 straipsnis). Ginčo teisiniams santykiams taikytinas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“, kuriuo patvirtintų Taisyklių 4.3 punkte pabrėžiama, jog Investicijų plane numatoma preliminari daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kaina, pateikiamas investicijų ekonominis įvertinimas ir projekto finansavimo planas.

15261.

153Investicijų plano sudėtis detalizuota Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintoje tvarkoje. Pagal šios Tvarkos 15 punktą investicinį planą sudaro: 1) pagrindiniai namo techniniai rodikliai; 2) namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas; 3) namo esamos būklės energinio naudingumo įvertinimas; 4) numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės; 5) numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas; 6) preliminarios namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kainos apskaičiavimas; 7) Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina; 8) Projekto įgyvendinimo planas; 9) Projekto finansavimo planas; 10) investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas.

15462.

155Atsakovė, rengdama techninę užduotį, vadovavosi Investicijų planuose numatytomis namo atnaujinimo priemonėmis, tačiau kaip jau nurodyta – atsakovės iš ieškovės įsigyti darbai yra nurodyti techninėje specifikacijoje, o ne techninėje užduotyje. Be to, kaip techninės užduoties priedas ieškovei buvo perduotos ir techninės specifikacijos (10.1 punktas, t. 8, b. l. 70, 81). Tai, kad į techninę užduotį yra perkeltos nuostatos iš Investicijų plano, numatyta, kad ieškovė turi suprojektuoti visas Investicijų plane numatytas namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, nereiškia, kad ieškovė neturėjo suplanuoti atlikti ginčo darbų, numatytų techninėje specifikacijoje. Darbai, susiję su šildymo priemonių atnaujinimu, yra numatyti ir Investicijų plane (Investicijų plano 6.1.6, 6.1.8 punktai, t. 3, b. l. 185, t. 5, b. l. 53). Techninėje specifikacijoje nurodyti detalūs darbai, kurie turi būti suprojektuoti ir atlikti, ši specifikacija pateikta ieškovei kaip projektuotojai kartu su technine užduotimi.

15663.

157Ieškovė, siekdama pagrįsti savo reikalavimus, nurodė, kad pagrindinės techninės užduoties sąlygos daugiabučio namo atnaujinimo techniniam darbo projektui parengti nustatomos Investicijų plane, todėl Investicijų planuose nesant numatytų papildomų darbų, į konkursines sąlygas (technines specifikacijas) atsakovė juos įtraukė be teisinio pagrindo. Su šia ieškovės pozicija teisėjų kolegija nesutinka. UAB „AF-Consult“ (įmonė rengusi byloje aptariamus Investicinius planus) paaiškino, jog ginčo objektų investicijų planų darbų apimtyse radiatorių keitimo faktas nėra aiškiai įvardintas. Vis tik, priemonės „Šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas“ techniniuose – energiniuose rodikliuose yra įvardinti radiatorių kiekiai, todėl šių radiatorių keitimo išlaidos yra įtrauktos į bendras šios priemonės įgyvendinimo išlaidas (t. 5-1, b. l. 160).

15864.

159Ieškovė bylos nagrinėjimo metu akcentavo, kad įvykdžius pirkimą ir sudarius Sutartis, iš kurių kilo ginčas, atsakovė patikslino Investicinius planus, taip pripažindama papildomų darbų poreikį. Teisėjų kolegija nesutinka ir su šiais argumentais, kadangi detaliai įvertinus Investicinius planus (pirminį 2013 m. rugpjūčio 28 d. ir koreguotą 2015 m. spalio 7 d. variantus) nustatyta, kad abiejuose planuose buvo numatyta pastato atnaujinimo priemonė – Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas (Investicinių planų 6.1.6. punktas). Pirminiame Investicijų plane šios priemonės įgyvendinimui buvo numatytos šios investicijos – preliminari kaina 64 Lt/m2 (18,53 Eur/m2) investicijų suma – 67 230,72 Lt (19 471,36 Eur) (Investicijų plano 6.1.6. punktas, t. 5-1, b. l. 53), koreguotame investicijų plane šios priemonės įgyvendinimui buvo numatytos šios investicijos – preliminari kaina 18,54 Eur/m2 investicijų suma – 19 475,90 Lt (Investicijų plano 6.1.6. punktas, t. 5-1, b. l. 183). Kadangi skirtumas aptariamos priemonės įgyvendinimui pirminiame ir koreguotame Investicijų plane sudaro tik 4,54 Eur, todėl akivaizdu, kad atsakovė, patikslindama Investicijų planus (koreguotame plane tik detaliau įvardijami numatomi priemonių techniniai – energiniai rodikliai, nustatant, kad į aptariamą pastato atnaujinimo priemonę „Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas“ patenka ir radiatorių bei rankšluosčių džiovintuvų keitimas), iš esmės nekeitė šiai priemonei įgyvendinti skiriamų lėšų, kas patvirtina UAB „AF-Consult“ nurodytą aplinkybę, kad ir pirminiame Investicijų plane priemonė „Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas“ apėmė ir ieškovės papildomais įvardijamus darbus. Išdėstytos aplinkybės patvirtina atsakovės argumentus, jog koreguojant Investicinius planus buvo tik tikslinami Investicinių planų aprašai, nekeičiant preliminarios investicijų kainos.

16065.

161Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad VPĮ 24 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta perkančiosios organizacijos pareiga pirkimo dokumentuose pateikti visą, išskyrus šiame įstatyme įtvirtintas išimtis, informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras; perkančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia vadovaudamasi šio įstatymo nuostatomis; pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia (to paties straipsnio 9 dalis). Tuo atveju, jei ieškovei rengiant pasiūlymus kilo abejonės, ar Investicijų planas neprieštarauja techninei specifikacijai, ji galėjo kreiptis į atsakovę dėl kilusių neaiškumų prieš teikdama pasiūlymą, tačiau kaip nustatyta, ieškovė nekėlė pretenzijų atsakovei, kaip perkančiajai organizacijai, dėl konkurso sąlygų netikslumų, neprašė paaiškinti atskirų pirkimo objektų darbų apimties, ir tik vykdant Sutartis iškilo klausimas dėl darbų apimties, todėl laikytina, kad ieškovei konkurso sąlygos buvo aiškios ir suprantamos.

16266.

163Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovės įsigyti darbai buvo nurodyti techninėje specifikacijoje, kuri yra ir šalių pasirašytų Sutarčių priedas, nustatantis sutartinių darbų apimtis, todėl ieškovė, rengdama pasiūlymą, o vėliau, vykdant sutartinius įsipareigojimus, ir rengdama techninį darbo projektą, turėjo vadovautis techninėje specifikacijoje nustatyta darbų apimtimi. Ieškovė nepagrįstai Investicijų planui suteikia dokumento, apibrėžiančio rangos sutarties šalių teises ir pareigas, reikšmę. Kaip minėta investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo projekto dalis, skirta atsakovės, kaip projekto administratorės atsakomybei apibrėžti ir yra reikšminga sprendžiant projekto finansavimo klausimą. Investicijų plane suplanuojamos daugiabučio namo modernizavimo priemonės, kurių įgyvendinimo sąlygos detaliai yra apibrėžiamos kituose dokumentuose.

164Dėl papildomų darbų ir apmokėjimo už juos

16567.

166Teisėjų kolegijai nustačius, kad atsakovės siekiami įsigyti darbai buvo nustatyti tarp šalių sudarytose Sutartyse ir detalizuoti techninėse specifikacijose, bei atsakovo pateiktoje techninėje užduotyje, laikytina, kad remiantis šiais dokumentais teisėjų kolegija turi nustatyti šalių valią dėl sutartų darbų apimties ir būtent šie dokumentai nustato darbus, už kuriuos turi būti sumokėta Sutartimis sulygta darbų kaina.

16768.

168Ieškovės teigimu, rankšluosčių džiovintuvų ir radiatorių pakeitimo darbai nebuvo įtraukti į Sutarčių kainą, todėl už šių papildomų darbų atlikimą atsakovė turi sumokėti 33 912,60 Eur skolą.

16969.

170Spręsdama dėl ieškovės reikalavimo apmokėti už, jos teigimu, papildomus darbus, teisėjų kolegija pažymi, kad ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl rangos darbų, atliekamų modernizuojant (atnaujinant) daugiabutį namą, pagal jo butų savininkų suderintą Investicinį planą, kas reiškia, kad vykdant Sutartis negalima nukrypti nuo daugiabučio namo savininkų numatytų investicijų, kadangi tai būtų reikšmingas aspektas sprendžiant projekto finansavimo klausimą. Todėl teisėjų kolegija detaliai įvertina sutarties nuostatas ir šalių valią sutariant dėl darbų apmokėjimo tvarkos ir sąlygų.

17170.

172Įstatyme rangos sutarties šalims suteikta pakankamai galimybių aiškiai apibrėžti kainą arba jos nustatymo kriterijus tiek tais atvejais, kai tiksli sutarties kaina yra aiški, tiek tais atvejais, kai dar nėra aišku dėl darbų apimties ir jų įkainių. Šalys turi galimybę pasirinkti atitinkamą kainos apibrėžimo būdą. Atsakingas tinkamo kainos apibrėžimo būdo pasirinkimas užtikrina šalims teisinį apibrėžtumą, jų teisėtų lūkesčių apsaugą. Reglamentavimas, ribojantis galimybę keisti sutartą konkrečią rangos sutarties kainą, užtikrina, kad suderinta ir sutartyje įtvirtinta konkreti kaina nebus keičiama pagal kriterijus, kurie nenustatyti sutartyje ir nėra priimtini abiem sutarties šalims. Tai ypač svarbu statybos rangos sutarties šalims, atsižvelgiant į tai, kad darbų kainos yra santykinai didelės, atitinkamai jų keitimas, tiek didinant, tiek mažinant, yra reikšmingas šalims. Dėl to šalims, ypač jei statybos darbai yra jų veiklos sritis, keliamas reikalavimas statybos rangos sutartyse atsakingai apibrėžti darbų kainą. Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į sutarčių laisvės principą, šis reglamentavimas nedraudžia abiem sutarties šalims susitarti dėl sutartyje nustatytos konkrečios kainos pakeitimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-371-313/2017). Statybos rangos sutartyje nustačius konkrečią kainą, įstatyme neįtvirtinta galimybė jos keisti nei didinant, nei mažinant (CK 6.653 straipsnio 5 dalis). Tai – imperatyvioji teisės norma, draudžianti keisti konkrečią kainą net ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-261-690/2017; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2005; 2006 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2006).

17371.

174Nagrinėjamu atveju šalių sudarytose Sutartyje buvo nustatyta konkreti kaina, į kurią buvo įtrauktas visas už darbus numatytas užmokestis. Pati ieškovė pateiktame pasiūlyme patvirtino, kad ji nurodė kainą už visus darbus (t. 6, b. l. 64-67), todėl šalys susitarė, kad tiekėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka (Sutarčių 3.5.3. punktai, t. 1, b. l. 9 ir 39). Sutartimis taip pat buvo įtvirtinta, kad darbai, kurie nėra Sutarties dalykas, yra atskiro viešojo pirkimo objektas (Sutarčių 3.7.9. punktai, t. 1, b. l. 11 ir 41), o iškilus poreikiui įsigyti papildomus, į Sutartis neįrašytus darbus, be kurių negalima užbaigti Sutarčių vykdymo, užsakovas gali juos įsigyti VPĮ nustatyta tvarka (Sutarčių 11.6. punktai, t. 1, b. l. 20 ir 50). Sutarties nuostatose šalys nustatė joms tenkančios rizikos paskirstymą – šalys susitarė, kad jeigu siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį reikia atlikti darbus, kurių tiekėjas nenumatė sudarant sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal techninę specifikaciją ir kitus užsakymo dokumentus, ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, juos tiekėjas atlieka savo sąskaita (Sutarčių 3.3. punktai, t. 1, b. l. 9 ir 39).

17572.

176Aptartos Sutarties sąlygos patvirtina, kad bylos šalys Sutartimis nustatė konkrečią kainą, į kurią buvo įtrauktas visas už darbus numatytas užmokestis, ir visi darbai, kuriuos tiekėjas galėjo numatyti pagal pateiktas konkursines sąlygas, atliekami už Sutartimi suderintą kainą.

17773.

178Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovei pagal sutartis atliktinų darbų apimtis turėjo būti aiški dar ir dėl to, kad atsakovė iš ieškovės įsigijo ne tik Sutartyje nurodytus rangos darbus, bet ir darbo projekto parengimą. Sutarčių 2.1. punktai nustatė, kad tiekėjas įsipareigoja parengti techninėje specifikacijoje nurodyto daugiabučio gyvenamojo namo modernizavimo techninį darbo projektą (t. 1, b. l. 8 ir 38).

17974.

180Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.19 punktą statinio techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Pagal minėto reglamento 6.5 punktą statinio darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai.

18175.

182Kasacinis teismas dėl tiekėjams tenkančios rizikos yra išaiškinęs, kad tiekėjams gali tekti tam tikra rizikos dalis, ypač jei ji neišvengiama pagal pirkimo objekto pobūdį (pvz., projektavimo ranga), o jos suvaldymas priklauso nuo paties tiekėjo veiksmų (perkant projektavimo ir statybos darbus, tiekėjas turi galimybę apžiūrėti objektą ir patikslinti preliminarų perkančiosios organizacijos nurodytą darbų kiekį) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2012). Kasacinis teismas pripažino, kad dėl pirkimo objekto, į kurį, be kita ko, įėjo ir techninio projekto parengimo darbai, tiekėjams (rangovams) teko didesnė nei įprastai sutarties vykdymo (sąnaudų patyrimo) rizika, nes pasiūlymų kaina turėjo būti apskaičiuojama ir teikiama ne pagal konkrečius techninio projekto duomenis, o pagal abstraktesnes konkurso sąlygas ir pačių tiekėjų siūlomus techninius sprendinius (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-91-248/2017 47 punktą).

18376.

184Kadangi pagal teisės aktus techninio projekto sprendiniai detalizuojami darbo projekte, tai tikslūs sąnaudų kiekių žiniaraščiai gali būti parengiami pabaigus rengti darbo projektą. Atsakovo parengtoje projektavimo techninėje užduotyje taip pat buvo nurodyta, kad pateikti numatomi priemonių techniniai – energiniai rodikliai nurodyti iš Investicinio plano ir yra orientaciniai (t. 8, b. l. 74 ir 85). Projektuotojams ir rangovams prieš teikiant projekto kainos įgyvendinimą, buvo pasiūlyta atlikti objekto apžiūrą, kontrolę ir įvertinti visus planuojamus baigtinių darbų kiekius (t. 8, b. l. 74 ir 85).

18577.

186Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirkimo objektą (į kurį, be kita ko, įėjo ir darbo projekto parengimas), į tai, kad tiekėjui (rangovui) buvo suteikta galimybė apžiūrėti ir įvertinti darbų apimtį vietoje, į tai, kad iš pirkimo sąlygų tiekėjams turėjo būti aišku, jog su techniniu projektu pateikti sąnaudų žiniaraščiuose nurodyti darbų kiekiai yra orientaciniai ir jie turi būti tikslinami, o įrodymų visuma nesudaro pagrindo teigti, kad ginčo darbai, teikiant pasiūlymą, negalėjo būti įvertinti remiantis technine specifikacija ir projektavimo techninės užduoties sprendiniais, dėl klaidų techniniame projekte ar neaiškių pirkimo sąlygų, sprendžia, kad ieškovė nepagrįstai ginčo darbus laiko papildomais.

18778.

188Remdamasi išdėstytomis ir įvertintomis aplinkybėmis teisėjų kolegija rankšluosčių džiovintuvų ir radiatorių pakeitimo darbus laiko darbais, įeinančiais į pirkimo objektą, kuriuos pagal Sutartį ieškovė įsipareigojo atlikti už Sutartyje nustatytą kainą, todėl už šių darbų atlikimą, vadovaujantis aukščiau išdėstytais argumentais, jokie papildomi mokėjimai negalimi. Šių argumentų pagrindu teisėjų kolegija naikina pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria, ieškinio reikalavimas dėl atlyginimo už papildomus darbus priteisimo tenkintas ir tokius ieškinio reikalavimus atmeta.

189Dėl prašymo priteisti 15 718,10 Eur sumą

19079.

191Pirmosios instancijos teismo sprendimu iš atsakovės ieškovei priteista 13 234,88 Eur skola pagal abi Sutartis (1 165,71 Eur už rankšluosčių džiovintuvų pakeitimą pagal ( - ) Sutartį, 8 761,01 Eur už techninio projekto parengimą, 2 696,54 Eur už langų, durų, balkonų remonto darbus, 611,63 Eur už šildymo sistemos remontą pagal ( - ) Sutartį) bei 2 483,22 Eur delspinigių.

19280.

193Atmetus ieškovės argumentus dėl papildomų darbų atlikimo ir netenkinus prašymo radiatorių bei rankšluosčių džiovintuvų keitimo išlaidas atlyginti papildomai, teisėjų kolegija laiko nepagrįstu ieškovės reikalavimą priteisti iš atsakovės 8 761,01 Eur už techninio darbo projekto parengimą. Kaip buvo minėta, atsakovė iš ieškovės Sutartimis įsigijo ne tik statybos rangos darbus, bet ir techninio darbo projekto parengimą (Sutarčių 2.1. punktas, t. 1, b. l. 8 ir 38). Sutartimis šalys susitarė, kad apmokėjimas už darbus vykdomas po atitinkamo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo (Sutarčių 4.5. punktai, t. 1, b. l. 11, 41). Nustatyta, kad ieškovė reikalavimą atlyginti už techninio darbo projekto parengimą pagal ( - ) Sutartį grindžia 2015 m. rugsėjo 30 d. darbų priėmimo - perdavimo aktu Nr. 8 (t. 1, b. l. 67), tačiau šis aktas atsakovės nėra pasirašytas, darbai nepriimti. Kaip nurodo atsakovė, tą pripažįsta ir pati ieškovė, į techninio darbo projekto skaičiuojamąją dalį nėra įtraukti naujų radiatorių įrengimo darbai, kadangi kaip ieškinyje nurodo ieškovė, ji rengė pasiūlymus pagal Investicinius planus, todėl neįtraukė šių darbų į Techninio darbo projekto sąmatinius skaičiavimus. Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme nustatyta, kad ieškovės papildomais įvardijami darbai tokiais nelaikytini, todėl ieškovė, rengdama techninį darbo projektą, turėjo atsižvelgti į atsakovės organizuoto konkurso techninėje specifikacijoje ir vėliau techninėje užduotyje numatytus darbus ir jų visų įvykdymui parengti sąmatinius skaičiavimus, t. y. skaičiavimus ir naujų radiatorių įrengimo darbams. Kadangi techninis projektas, atitinkantis sutartinius įsipareigojimus, nėra parengtas, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 8 761,01 Eur už techninio darbo projekto parengimą netenkinamas.

19481.

195Sprendžiant dėl ieškovės reikalavimo priteisti likusias neapmokėtas sumas už rankšluosčių džiovintuvų pakeitimą (1 165,71 Eur) pagal ( - ) Sutartį, už langų, durų, balkonų remonto darbus (2 696,54 Eur) objekte ( - ), teisėjų kolegija nustatė, kad darbai „Šildymo sistemos remontas“ (apimantys ir rankšluosčių džiovintuvų pakeitimą) objekte ( - ), buvo atlikti, tai 2016 m. rugpjūčio 11 d. Galutiniu priėmimo – perdavimo aktu patvirtino atsakovė (t. 7, b. l. 9), todėl jai kyla pareiga apmokėti už šiuos darbus. Tačiau nurodytos dienos Galutiniu priėmimo – perdavimo aktu atsakovė nustatė, kad atlikta tik 66,74 procentai darbų, patenkančių į „Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas“, dėl ko 963,40 Eur (1 165,71 Eur su PVM) suma sumažino už šiuos darbus apskaičiuotą mokėtiną sumą. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad 2015 m. balandžio 30 d. Statybos rangos darbų priėmimo – perdavimo aktu Nr. 5, pasirašytu tiek ieškovės, tiek ir atsakovės, patvirtinta, kad karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimo darbai įvykdyti šimtu procentų (t. 3, b. l. 19), todėl atsakovės Galutiniame akte atliktos priimtų darbų baigtumo korekcijos nelaikytinos pagrįstomis.

19682.

1972015 m. balandžio 30 d. statybos rangos darbų priėmimo – perdavimo aktu Nr. 3 ieškovė ir atsakovė patvirtino, kad nuo statybos rangos darbų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio, už kurį pasirašomas aktas, t. y. iki 2015 m. balandžio 30 d., rangovė (ieškovė) 100 procentų įvykdė darbus, patenkančius į namo atnaujinimo ir modernizavimo priemonę „Langai, durys, balkonai“ (t. 3, b. l. 208-209). Statybos rangos darbų priėmimo – perdavimo aktas Nr. 3 pasirašytas užsakovės ir rangovės įgaliotų asmenų.

19883.

199Pretenzijų dėl nurodytų darbų kokybės atsakovė nereiškė, todėl remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir šalių pasirašytų Sutarčių 4 dalimi (t. 1, b. l. 11 ir 41) atsakovė turi pareigą apmokėti už šiuos ieškovės atliktus sutartinius darbus. Sutarčių 6.9. punktai numatė užsakovės teisę atsisakyti apmokėti už atliktus darbus tuo atveju, jei rangovė nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų (t. 1, b. l. 14 ir 43), tačiau tokio akto dėl aptariamų darbų byloje nėra pateikta. Kaip buvo pažymėta, atsakovė ieškovės nurodytomis sumomis, sumažino savo parengtuose Galutiniuose priėmimo – perdavimo aktuose už šiuos darbus mokėtinas sumas, tačiau teisėjų kolegija šių Galutinių priėmimo - perdavimo aktų nevertina kaip Sutarčių 6.9. punkto pagrindu surašytų Defektinių aktų, sudarančių pagrindą užsakovei atsisakyti mokėti už atliktus ir, kaip nustatyta, priimtus darbus.

20084.

201Ieškovė ieškiniu taip pat prašė priteisti iš atsakovės 611,63 Eur už šildymo sistemos remontą pagal ( - ) Sutartį. Teisėjų kolegija nustatė, kad į priemonę „Šildymo sistemos remontas“ patenkantys darbai, objekte ( - ), atsakovės nėra priimti šimtu procentų. 2015 m. rugpjūčio 31 d. Darbų priėmimo – perdavimo aktas Nr. 7 (t. 3, b. l. 210-211) patvirtina, kad nurodytos priemonės darbai atlikti iš dalies (užsakovės ir rangovės įgaliotų asmenų parašais patvirtinta, kad atlikta 50,61 procentų šios priemonės darbų, Galutinio priėmimo – perdavimo aktu atsakovė pripažino, kad atlikta 98,25 procentų šildymo sistemos remonto darbų (t. 7, b. l. 14). Atsakovė nepasirašė ieškovės 2015 m. rugsėjo 30 d. pateikto statybos darbų priėmimo – perdavimo akto Nr. 8 (t. 1, b. l. 65) ir nurodė, kad ieškovė nevykdo Šildymo sistemos remonto darbų, t. y. neįrengė 20 vienetų rankšluosčių džiovintuvų (t. 7, b. l. 17), dėl ko atsisako mokėti nurodytą sumą. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad bylos medžiaga įrodo, jog šildymo prietaisai pastatyti (t. 5-1, b. l. 336), šildymo sistemos bandymai atlikti (t. 5-1, b. l. 412), daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), atitiktis projektui patvirtinta 2016 m. gegužės 6 d. (t. 6, b. l. 10). Šios aplinkybės teisėjų kolegijai leidžia pripažinti, kad Šildymo sistemos remonto darbai atlikti ir jais naudojamasi. Pagal kasacinio teismo praktiką, pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis darbais ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007), todėl apibendrinant 81 - 83 sprendimo punktuose išdėstytas aplinkybes ir vadovaujantis nurodyta kasacinio teismo praktika, pagrįstais laikytini ieškovės reikalavimai priteisti iš atsakovės 1 165,71 Eur už rankšluosčių džiovintuvų pakeitimą pagal ( - ) Sutartį, 2 696,54 Eur už langų, durų, balkonų remonto darbus bei 611,63 Eur už šildymo sistemos remontą pagal ( - ) Sutartį.

20285.

203Nuo priteistos sumos, ieškovė prašo priteisti iš atsakovės Sutartimis nustatyto dydžio delspinigius. Šalių sudarytų Sutarčių 10.1 punktų sąlygos nustatė, kad atsakovė nevykdydama sutartinių įsipareigojimų, moka 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Ieškovė nurodo, kad atsakovei darbai buvo perduoti 2015 m. rugsėjo 30 d. baigiamaisiais darbų priėmimo aktais ir atsakovė pagal sutarčių 4.5 punktą turėjo už atliktus darbus sumokėti per 30 kalendorinių dienų, tačiau tokios pareigos nevykdė. Teisėjų kolegija sprendime išdėstytais argumentais konstatavo, kad Sutartimis aptartų darbų pabaigos momentas sietinas su Statinių atitikties projektui patvirtinimo data, t. y. 2016 m. gegužės 6 d. (t. 6, b. l. 9-10), nuo kurios ir skaičiuotinas terminas apmokėti už darbus, o delspinigius ieškovė skaičiuoja iki pradinio ieškinio parengimo dienos, t. y. iki 2016 m. vasario 8 d., todėl remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ieškovės prašymas dėl delspinigių priteisimo netenkinamas.

20486.

205Ieškovė taip pat prašo teismo priteisti 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovės reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovės priteistinos 6 proc. dydžio palūkanos už priteistą 4 473,88 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2016 m. vasario 11 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

206Dėl priešieškinio reikalavimų

20787.

208Atsakovė UAB „Komunalinių paslaugų centras“ priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovės UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ delspinigius už vėlavimą atlikti darbus.

20988.

210Sutartimis nustatyti darbai turėjo būti atlikti per 11 mėnesių nuo Sutarčių įsigaliojimo (Sutarčių 5.1 punktas, t, 1, b. l. 11 ir 41), tačiau 2015 m. liepos 28 d. susitarimais šalys pratęsė Sutarčių vykdymo terminus 2 mėnesiams (t. 5-2, b. l. 40-44). Sutarčių 5.4 punktai rangos darbų pradžią siejo su diena, kai rangovas gavo visus reikalingus dokumentus (t. 1, b. l. 12 ir 42). Statybos žurnaluose statybos darbų pradžia fiksuota 2014 m. gruodžio 10 d. (objekte ( - )) (t. 5-1, b. l. 283) ir 2015 m. kovo 18 d. (objekte ( - )) (t. 5-1, b. l. 365), atsakovei šių datų neginčijant laikytina, kad ieškovė sutartinius įsipareigojimus turėjo įvykdyti iki 2016 m. sausio 10 d. (objekte ( - )) ir iki 2016 m. balandžio 18 d. (objekte ( - )).

21189.

212Šalys statybos darbų pabaigą siejo su momentu, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų priėmimo – perdavimo aktai, statinys pripažintas tinkamu naudoti teisės aktų nustatyta tvarka ir užsakovui perduoti visi statinio pripažinimo tinkamu naudoti ir su tuo susiję dokumentai (Sutarčių 5.5. punktai, t. 1, b. l. 12 ir 42).

21390.

214Ieškovė tvirtina, kad ji nepraleido galutinio darbų atlikimo termino, kadangi darbai pagal Sutartis laikytini baigtais 2015 m. rugsėjo 22 d. (objekte ( - )) ir 2015 m. rugsėjo 23 d. (objekte ( - )), kad jau 2015 m. rugsėjo mėnesį kreipėsi į atsakovę prašydama organizuoti statybos užbaigimo procedūras. Be to ieškovė nurodo, kad ne jai, o būtent atsakovei įstatymas nustato pareigą organizuoti statybos užbaigimo formalumus.

21591.

216Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 8 punktas įpareigoja užsakovą organizuoti statybos užbaigimo procedūras, tačiau nurodyto įstatymo 18 straipsnio 7 dalies 3 punktas rangovui suteikia teisę atlikti kitų statybos dalyvių funkcijas. Šalys Sutartimis darbų objekto pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymo ir visos dokumentacijos jai parengimo darbus pavedė atlikti rangovei (Sutarčių 3.2., 6.10 ir 9.4.5, 9.4.6 punktai, t. 1, b. l. 10, 14, 17 ir 39, 44, 46, 47), tai patvirtina, kad šalys pasiskirstė statybos užbaigimo procedūrų vykdymo ir organizavimo darbus tarpusavyje ir tai neprieštarauja išdėstytam teisiniam reglamentavimui.

21792.

218Ieškovė, teisėjų kolegijos vertinimu, nepagrįstai statybos užbaigimo momentą sieja su statybų žurnaluose nurodytu statybos darbų užbaigimo momentu, kadangi kaip susitarė bylos šalys – statybos darbai bus laikomi baigtais, ne tuomet kai bus atlikti visi sutartiniai darbai, bet ir ištaisyti nustatyti defektai, statiniai pripažinti tinkamais naudoti (Sutarčių 5.5 punktai, t. 1, b. l. 12, 42).

21993.

220Statybų žurnalo duomenimis, po ieškovės nurodomos darbų užbaigimo datos, buvo taisomi nustatyti darbų defektai ar neatitikimai projektui, dalis nustatytų darbų trūkumų buvo pašalinti tik 2015 m. lapkričio mėnesį (t. 5-1, b. l. 426; t. 5-2, b. l. 345, 350, 425), tuo tarpu statinių atitiktis projektui buvo patvirtinta 2016 m. gegužės 6 d. (t. 6, b. l. 9-10), todėl su šia data teisėjų kolegija sieja Sutartimis nustatytą statybos darbų pabaigą ir laiko, kad objekto ( - ) darbų užbaigimas yra uždelstas 115 dienų (nuo 2016 m. sausio 10 d iki 2016 m. gegužės 6 d.), objekto ( - ) darbų užbaigimas uždelstas 17 dienų (nuo 2016 m. balandžio 18 d iki 2016 m. gegužės 6 d.).

22194.

222Sutarčių 10.4 punktais buvo numatyta, kad jeigu tiekėjas neatlieka visų darbų sutartyje nustatytu laiku, tačiau sutartis nenutraukiama ir tiekėjas toliau vykdo sutartį, jis užsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos. Teisėjų kolegijos manymu, prašoma priteisti delspinigių suma (0,05 procentai nuo visos sandorio sumos) yra per didelė, lyginant su atsakovei nustatyta prievole mokėti 0,05 dydžio delspinigius tik nuo neapmokėtos kainos dalies, todėl turi būti mažintina iki 0,025 procentų (CK 6.73 straipsnio 2 dalis).

22395.

224Vadovaujantis aukščiau nustatytomis aplinkybėmis laikytina, kad atsakovei iš ieškovės už vėlavimą atlikti statybos darbus objekte ( - ) turėtų būti priteistina 7 194 Eur dydžio delspinigių suma (250 214,32 Eur×0,025×115), o už vėlavimą atlikti statybos darbus objekte ( - ) - 822 Eur dydžio delspinigių suma (193 443 Eur×0,025×17), viso 8 016 Eur netesybų. Tačiau spręsdama dėl atsakovės priešieškinio reikalavimo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog tai, kad įstatyme (CK 6.691 straipsnis) yra įtvirtinta statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) pareiga, sutartimis šalys taip pat įsipareigojo bendradarbiauti vykdydamos sutartį (sutarčių 9.2.4. punktai, t. 1, b. l. 16, 46). Todėl nustačius, kad ieškovė dar 2015 m. rugsėjo 2 d. ragino atsakovę organizuoti užbaigimo procedūrų atlikimą (t. 6, b. l. 102-103), 2015 m. spalio 20 d. Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai perdavė statybos objektų išpildomąją dokumentaciją (t. 6, b. l. 104-105), bendravo su atsakove bei derino veiksmus dėl statybos užbaigimo procedūrų (t. 6, b. l. 107, 113), teisėjų kolegija nevertina, kad statybos užbaigimo organizavimo darbus buvo vėluojama atlikti išimtinai tik dėl ieškovės veiksmų. Teisėjų kolegijos vertinimu, bylos medžiaga patvirtina, kad statybos objektų užbaigimo procedūros užtruko dėl nepakankamo šalių bendradarbiavimo, vykdant sutartį, todėl tokio (nepakankamo) bendradarbiavimo pasekmės negali būti priskirtos tik vienai sutarties šaliai, t. y. ieškovei, dėl ko iš jos atsakovei priteistina netesybų suma mažintina per pusę, t. y. iki 4 008 Eur.

22596.

226Sprendžiant dėl šalims teismo sprendimu priteistų sumų mokėjimo teisėjų kolegija nurodo, kad remiantis kasacinio teismo praktika laikytina, kad kai byloje pareikštas turtinio pobūdžio reikalavimas, o kita šalis (atsakovas) pareiškia priešieškinį, kurį patenkinus būtų visiškai ar iš dalies nebegalima patenkinti ieškinio, tai reiškia siekį įskaityti pradinio ieškinio reikalavimą, tapatų pareiškimui apie įskaitymą materialiosios teisės prasme. Taigi tokioje situacijoje pareiškiamas priešieškinis turi procesinį teisinį poveikį (siekiama, kad ieškovo reikalavimas būtų atmestas) ir materialinį teisinį poveikį (siekiama, kad pasibaigtų ieškovo reikalavimo teisė, įskaičius jo reikalavimą į atsakovo turimą reikalavimą). Teismui išsprendus ginčą ir sprendimu konstatavus kiekvienos iš šalių reikalavimo dydį, reikalavimas tampa galutinai išspręstas ir nebeginčytinas, todėl teismas, pripažindamas, kad ieškovas yra skolingas atsakovui, o atsakovas – ieškovui, „sudengia“ priešpriešinius reikalavimus ir priteisia skirtumą iš šalies, kurios reikalavimas nepadengia kitos šalies reikalavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-26/2014). Taigi teismas ne pats ex officio (pagal pareigas) atlieka įskaitymą, o atlikdamas tokį procesinį veiksmą, pripažįsta atsakovo materialinio teisinio pobūdžio siekio, kad pasibaigtų ieškovo reikalavimo teisė, jo reikalavimą įskaičius į atsakovo reikalavimą, teisėtumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-53-684/2017).

22797.

228Remiantis nurodytu kasacinio teismo išaiškinimu, teisėjų kolegijai konstatavus, kad nagrinėjamoje byloje ieškovė turi sumokėti atsakovei 4 008 Eur dydžio delspinigius, o atsakovė ieškovei turi sumokėti 4 473,88 Eur už atliktus darbus, atliekamas priešpriešinių reikalavimų įskaitymas (CPK 143 straipsnio 2 dalies 1 punktas), ir ieškovei iš atsakovės priteisiama 465,88 Eur (4 473,88 Eur - 4 008 Eur).

229Dėl procesinės bylos baigties

23098.

231Teisėjų kolegija išnagrinėjusi šalių apeliacinius skundus ir nustačiusi, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovės nurodomus darbus laikė papildomais ir priteisė iš atsakovės apmokėjimą už juos, panaikina pirmosios instancijos teismo sprendimą šioje dalyje ir priima naują sprendimą ‑ ieškovės reikalavimų priteisti 33 912,62 Eur skolą už papildomus darbus netenkinti.

23299.

233Teisėjų kolegija taip pat naikina pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuriomis iš atsakovės ieškovei priteista atlyginti 8 761,01 Eur už techninio darbo projekto parengimą bei 2 483,22 Eur dydžio delspinigiai ir šioje dalyje ieškinio reikalavimų taip pat netenkina. Kauno apygardos teismo sprendimo dalis ‑ priteisti iš atsakovės 1 165,71 Eur už rankšluosčių džiovintuvų pakeitimą, 2 696,54 Eur už langų, durų, balkonų remonto darbus bei 611,63 Eur už šildymo sistemos remontą, paliekama nepakeista.

234100.

235Apeliacinės instancijos teismui nustačius, kad ginčijamu teismo sprendimu buvo netinkamai nustatytas darbų pagal Sutartis užbaigimo momentas, kas lėmė klaidingas išvadas dėl atsakovės priešieškinio pagrįstumo, teismo sprendimo dalis, kuria atmesti atsakovės priešieškinio reikalavimai, naikinama ir atsakovės priešieškinis tenkinamas iš dalies, priteisiant iš ieškovės atsakovei 4 008 Eur dydžio delspinigius.

236101.

237Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, palikusi ginčijamo Kauno apygardos teismo sprendimo dalis (aptartas 99 sprendimo punkte) nepakeistas, bei įvertinusi atliktą bylos šalių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą (sprendimo 97 punktas), priima naują sprendimą, kuriuo ieškovei iš atsakovės priteisia 465,88 Eur.

238Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

239102.

240Apeliacinės instancijos teismui panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą nurodytose dalyse ir dėl jų priėmus naują sprendimą, iš naujo sprendžiamas ir bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, taip pat ir išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme atlyginimo klausimas (CPK 93 straipsnio 1, 5 dalys, 98 straipsnis), įvertinus šalių pateiktus įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas ir jų patenkintų bei atmestų reikalavimų dalis (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

241103.

242Ieškovė už ieškinį sumokėjo 1 724 Eur žyminio mokesčio (t.7, b. l. 77), turėjo 12 956,14 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme (t. 8, b. l. 169-182 ir 193-195) ir 1 201 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

243104.

244Atsakovė sumokėjo 816 Eur dydžio žyminį mokestį už priešieškinio pateikimą (t. 6, b. l. 86) ir 969 Eur dydžio žyminį mokestį už apeliacinį skundą. Išlaidos už advokato pagalbą, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, sudaro 4 930,75 Eur (t. 8, b. l. 49-67), o bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme - 1 391,50 Eur.

245105.

246Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos sudėtingumą, byloje keltų klausimų ir įrodinėtinų faktinių aplinkybių gausą, šalių pateiktų procesinių dokumentų ir vykusių teismo posėdžių skaičių, šalių prašomas atlyginti atstovavimo išlaidas laiko pagrįstomis bei atitinkančiomis Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose rekomendacijose nustatytus dydžius.

247106.

248Teisėjų kolegija įvertino, kad ieškovė UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ ieškiniu prašė priteisti 49 360,70 Eur, tačiau iš šios sumos priteista tik 4 473,88 Eur, t. y. patenkinta 9 procentai ieškinio reikalavimų. Atsakovės UAB „Komunalinių paslaugų centras“ priešieškinio suma – 39 929,16 Eur, iš kurios tenkinta 4 008 Eur, t. y. 10 procentų. Atsižvelgiant į šiuos patenkintų ir atmestų reikalavimų dydžius teisėjų kolegija ir paskirsto šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas.

249107.

250Įvertinus ieškovės UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ patenkintų ir atmestų reikalavimų sumą, ieškovei iš atsakovės UAB „Komunalinių paslaugų centras“ priteisiama atlyginti 155 Eur žyminio mokesčio išlaidų ir 1 217 Eur atstovavimo išlaidoms atlyginti, viso 1 372 Eur.

251108.

252Atsakovei UAB „Komunalinių paslaugų centras“ iš ieškovės UAB „Statybos ir restauravimo darbai“, įvertinus jos patenkintų reikalavimų sumą, priteisiama atlyginti 178,5 Eur žyminio mokesčio išlaidų, 632 Eur atstovavimo išlaidų, viso 810,5 Eur.

253109.

254Atlikus bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, ieškovei UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ iš atsakovės UAB „Komunalinių paslaugų centras“ priteistina 561,50 Eur bylinėjimosi išlaidų.

255Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

256Panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 19 d. sprendimo dalį dėl ieškovei iš atsakovės priteistų 33 912,60 Eur už papildomai atliktus darbus, 8 761,01 Eur už techninio darbo projekto parengimą bei 2 483,22 Eur delspinigių ir priimti naują sprendimą – šiuos ieškinio reikalavimus atmesti.

257Panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 19 d. sprendimo dalį, kuria atsakovės UAB „Komunalinių paslaugų centras“ priešieškinis atmestas, ir dėl šios reikalavimų dalies priimti naują sprendimą – priešieškinį tenkinti iš dalies.

258Priteisti iš atsakovės UAB „Komunalinių paslaugų centras“, įmonės kodas 301846604, ieškovės UAB „Statybos ir restauravimo darbai“, įmonės kodas 134741740, naudai 465,88 Eur (keturis šimtus šešiasdešimt penkis eurus ir 88 ct) už atliktus darbus.

259Priteisti iš atsakovės UAB „Komunalinių paslaugų centras“, įmonės kodas 301846604, ieškovės UAB „Statybos ir restauravimo darbai“, įmonės kodas 134741740, naudai 561,50 Eur (penkis šimtus šešiasdešimt vieną eurą ir 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Statybos ir... 7. 2.... 8. Patikslintame ieškinyje nurodė, kad ieškovė laimėjo atsakovės 2014 m.... 9. 3.... 10. Sutartimis ieškovė įsipareigojo parengti daugiabučių gyvenamųjų namų... 11. 4.... 12. Ieškovė atsakovės organizuotuose viešuosiuose pirkimuose pasiūlymus teikė... 13. 5.... 14. Dėl kilusių neaiškumų (ar šildymo prietaisai turi būti pertvarkomi, ar... 15. 6.... 16. Ieškovė 2015 m. liepos 8 d. raštu Nr. 07/08/01 kreipėsi į Viešąją... 17. 7.... 18. 2015 m. spalio 7 d. Investicijų planai buvo atnaujinti, numatant, kad visi... 19. 8.... 20. Tarp šalių kilo ginčas dėl skirtingo Sutarčių sąlygų vertinimo dėl... 21. 9.... 22. Ieškovės teigimu, atsakovė vengia visiškai atsiskaityti su ieškove.... 23. 10.... 24. Nurodoma, kad ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 17 655,01 Eur skolą... 25. 11.... 26. Ieškovė nurodo, kad atsakovė nepagrįstai neapmoka ir 7 240,50 Eur (8 761,01... 27. 12.... 28. Ieškinyje teigiama, kad ieškovė visus Darbus pagal Sutartis atliko ir... 29. 13.... 30. Atsakovės įsiskolinimas ieškovei laikotarpiu nuo bylos iškėlimo teisme... 31. 14.... 32. Atsakovė UAB „Komunalinių paslaugų centras“ atsiliepime į patikslintą... 33. 15.... 34. Atsakovė nurodo, kad Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr.... 35. 16.... 36. Dėl ieškovės reikalavimo priteisti iš atsakovės 33 912,62 Eur skolą už... 37. 17.... 38. Sisteminis Sutarčių ir jų lydimųjų dokumentų aiškinimas leidžia... 39. 18.... 40. Atsakovė nurodo, kad ieškovė reikalavimą priteisti 13 234,88 Eur grindžia... 41. 19.... 42. Atsakovė argumentuoja, kad Sisteminis Sutarčių 3.2 ir 6.10 punktų... 43. 20.... 44. Atsakovės vertinimu, pripažinus, kad naujų radiatorių įrengimo darbai yra... 45. 21.... 46. Atsakovės vertinimu, ieškovė nepagrįstai teigia, kad jai nebuvo sumokėta... 47. 22.... 48. Atsakovės vertinimu, ieškovė nepagrįstai nurodė, kad atsakovė neapmoka 2... 49. 23.... 50. Atsikirsdama į ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsakovė... 51. 24.... 52. Atsakovė UAB „Komunalinių paslaugų centras“ pateiktu priešieškiniu... 53. 25.... 54. Nurodė, kad ieškovė laiku neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų, t.... 55. 26.... 56. Ieškovė nesutiko su atsakovės priešieškiniu ir prašė jį atmesti.... 57. 27.... 58. Trečiasis asmuo VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra atsiliepimu prašo... 59. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 60. 28.... 61. Kauno apygardos teismas 2018 m. balandžio 19 d. sprendimu patikslintą... 62. 29.... 63. Teismas, įvertinęs Lietuvos apeliacinio teismo išnagrinėtoje civilinėje... 64. 30.... 65. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad pirkimo dokumentai techniniam... 66. 31.... 67. Teismas nustatė, kad bylos medžiaga patvirtina, jog bylos nagrinėjimo metu... 68. 32.... 69. Teismas, įvertinęs ieškovės ir atsakovės išdėstytus argumentus bei... 70. 33.... 71. Pagal byloje pateiktus įrodymus ir nustatytas faktines bylos aplinkybes nėra... 72. 34.... 73. Teismas konstatavo, kad atsakovei darbai buvo perduoti 2015 m. rugsėjo 30 d.... 74. 35.... 75. Pirmosios instancijos teismas atsakovės priešieškinio netenkino,... 76. 36.... 77. Teismas sprendė, kad ieškovės prašoma priteisti iš atsakovės 12 316,61... 78. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 79. 37.... 80. Atsakovė UAB „Komunalinių paslaugų centras“ apeliaciniame skunde prašo... 81. 38.... 82. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:... 83. 38.1.... 84. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė vadovautis Lietuvos... 85. 38.2.... 86. Kauno apygardos teismas viešojo pirkimo būdu sudarytos sutarties turinį... 87. 38.3.... 88. Teismas nepagrįstai iš atsakovės priteisė ieškovei 33 912,62 Eur už... 89. 38.4.... 90. Kauno apygardos teismas, priteisdamas 1 165,71 Eur skolą už rankšluosčių... 91. 38.5.... 92. Pripažinus, kad atsakovė, reikalaudama į Techninį darbo projektą įtraukti... 93. 38.6.... 94. Ginčijamu sprendimu netinkamai įvertinta, kas laikytina statybos rangos... 95. 39.... 96. Ieškovė UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ su apeliaciniu skundu... 97. 40.... 98. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:... 99. 40.1.... 100. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad ieškovė, rengdama... 101. 40.2.... 102. Atsakovė ieškovės pateiktų sąmatų dėl papildomų darbų kainos... 103. 40.3.... 104. Kauno apygardos teismas pagrįstai priteisė iš atsakovės atlyginti 1 165,71... 105. 40.4.... 106. Teismas pagrįstai atmetė atsakovės priešieškinį, kadangi ieškovė laiku... 107. 41.... 108. Ieškovė UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ apeliaciniame skunde prašo... 109. 42.... 110. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentu, jog teismas nepagrįstai ieškovės... 111. 43.... 112. Atsakovė UAB „Komunalinių paslaugų centras“ prašo atmesti ieškovės... 113. 44.... 114. Atsakovė sutinka su teismo sprendime pateiktu vertinimu, kad išnagrinėta... 115. Teisėjų kolegija... 116. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 117. 45.... 118. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 119. Dėl nuoseklios teismų praktikos užtikrinimo... 120. 46.... 121. Atsakovė UAB „Komunalinių paslaugų centras“ apeliaciniu skundu kelią... 122. 47.... 123. Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį teismai,... 124. 48.... 125. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad precedento galią turi tik tokie... 126. 49.... 127. Lietuvos apeliacinio teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.... 128. 50.... 129. Nagrinėjamoje byloje vienas iš pagrindinių klausimų taip pat yra šalių... 130. Dėl Sutarčių sąlygų aiškinimo ... 131. 51.... 132. Tarp šalių kilo ginčas dėl skirtingo Sutarčių sąlygų vertinimo –... 133. 52.... 134. Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pirkimo... 135. 53.... 136. Teisėjų kolegija, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis,... 137. 54.... 138. Kasacinio teismo sutarčių aiškinimo ir jų nuostatų taikymo praktika yra... 139. 55.... 140. Teisėjų kolegijos vertinimu, remiantis šiomis kasacinio teismo suformuotomis... 141. Dėl Investicinio plano reikšmės vertinant Sutartimis nustatytų darbų... 142. 56.... 143. Byloje nustatyta, jog atsakovė paskelbė supaprastintus atvirus konkursus... 144. 57.... 145. Techninės specifikacijos reikšmė, sprendžiant dėl viešojo konkurso... 146. 58.... 147. Teisėjų kolegija nesutinka su ieškovės pozicija, jog tai, kad ginčo darbai... 148. 59.... 149. Teisėjų kolegija nekvestionuoja Investicijų plano svarbos nagrinėjamo... 150. 60.... 151. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas –... 152. 61.... 153. Investicijų plano sudėtis detalizuota Lietuvos Respublikos aplinkos ministro... 154. 62.... 155. Atsakovė, rengdama techninę užduotį, vadovavosi Investicijų planuose... 156. 63.... 157. Ieškovė, siekdama pagrįsti savo reikalavimus, nurodė, kad pagrindinės... 158. 64.... 159. Ieškovė bylos nagrinėjimo metu akcentavo, kad įvykdžius pirkimą ir... 160. 65.... 161. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad VPĮ 24 straipsnio 1 dalyje... 162. 66.... 163. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija sprendžia, kad... 164. Dėl papildomų darbų ir apmokėjimo už juos... 165. 67.... 166. Teisėjų kolegijai nustačius, kad atsakovės siekiami įsigyti darbai buvo... 167. 68.... 168. Ieškovės teigimu, rankšluosčių džiovintuvų ir radiatorių pakeitimo... 169. 69.... 170. Spręsdama dėl ieškovės reikalavimo apmokėti už, jos teigimu, papildomus... 171. 70.... 172. Įstatyme rangos sutarties šalims suteikta pakankamai galimybių aiškiai... 173. 71.... 174. Nagrinėjamu atveju šalių sudarytose Sutartyje buvo nustatyta konkreti kaina,... 175. 72.... 176. Aptartos Sutarties sąlygos patvirtina, kad bylos šalys Sutartimis nustatė... 177. 73.... 178. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovei pagal sutartis atliktinų darbų apimtis... 179. 74.... 180. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu... 181. 75.... 182. Kasacinis teismas dėl tiekėjams tenkančios rizikos yra išaiškinęs, kad... 183. 76.... 184. Kadangi pagal teisės aktus techninio projekto sprendiniai detalizuojami darbo... 185. 77.... 186. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirkimo objektą (į kurį, be kita ko,... 187. 78.... 188. Remdamasi išdėstytomis ir įvertintomis aplinkybėmis teisėjų kolegija... 189. Dėl prašymo priteisti 15 718,10 Eur sumą... 190. 79.... 191. Pirmosios instancijos teismo sprendimu iš atsakovės ieškovei priteista 13... 192. 80.... 193. Atmetus ieškovės argumentus dėl papildomų darbų atlikimo ir netenkinus... 194. 81.... 195. Sprendžiant dėl ieškovės reikalavimo priteisti likusias neapmokėtas sumas... 196. 82.... 197. 2015 m. balandžio 30 d. statybos rangos darbų priėmimo – perdavimo aktu... 198. 83.... 199. Pretenzijų dėl nurodytų darbų kokybės atsakovė nereiškė, todėl... 200. 84.... 201. Ieškovė ieškiniu taip pat prašė priteisti iš atsakovės 611,63 Eur už... 202. 85.... 203. Nuo priteistos sumos, ieškovė prašo priteisti iš atsakovės Sutartimis... 204. 86.... 205. Ieškovė taip pat prašo teismo priteisti 6 proc. dydžio metines procesines... 206. Dėl priešieškinio reikalavimų... 207. 87.... 208. Atsakovė UAB „Komunalinių paslaugų centras“ priešieškiniu prašė... 209. 88.... 210. Sutartimis nustatyti darbai turėjo būti atlikti per 11 mėnesių nuo... 211. 89.... 212. Šalys statybos darbų pabaigą siejo su momentu, kai bus užbaigti visi... 213. 90.... 214. Ieškovė tvirtina, kad ji nepraleido galutinio darbų atlikimo termino,... 215. 91.... 216. Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 8 punktas įpareigoja užsakovą... 217. 92.... 218. Ieškovė, teisėjų kolegijos vertinimu, nepagrįstai statybos užbaigimo... 219. 93.... 220. Statybų žurnalo duomenimis, po ieškovės nurodomos darbų užbaigimo datos,... 221. 94.... 222. Sutarčių 10.4 punktais buvo numatyta, kad jeigu tiekėjas neatlieka visų... 223. 95.... 224. Vadovaujantis aukščiau nustatytomis aplinkybėmis laikytina, kad atsakovei... 225. 96.... 226. Sprendžiant dėl šalims teismo sprendimu priteistų sumų mokėjimo teisėjų... 227. 97.... 228. Remiantis nurodytu kasacinio teismo išaiškinimu, teisėjų kolegijai... 229. Dėl procesinės bylos baigties ... 230. 98.... 231. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi šalių apeliacinius skundus ir nustačiusi,... 232. 99.... 233. Teisėjų kolegija taip pat naikina pirmosios instancijos teismo sprendimo... 234. 100.... 235. Apeliacinės instancijos teismui nustačius, kad ginčijamu teismo sprendimu... 236. 101.... 237. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, palikusi ginčijamo Kauno... 238. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ... 239. 102.... 240. Apeliacinės instancijos teismui panaikinus pirmosios instancijos teismo... 241. 103.... 242. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 1 724 Eur žyminio mokesčio (t.7, b. l. 77),... 243. 104.... 244. Atsakovė sumokėjo 816 Eur dydžio žyminį mokestį už priešieškinio... 245. 105.... 246. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos sudėtingumą, byloje keltų... 247. 106.... 248. Teisėjų kolegija įvertino, kad ieškovė UAB „Statybos ir restauravimo... 249. 107.... 250. Įvertinus ieškovės UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ patenkintų ir... 251. 108.... 252. Atsakovei UAB „Komunalinių paslaugų centras“ iš ieškovės UAB... 253. 109.... 254. Atlikus bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, ieškovei UAB „Statybos ir... 255. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 256. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 19 d. sprendimo dalį dėl... 257. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 19 d. sprendimo dalį,... 258. Priteisti iš atsakovės UAB „Komunalinių paslaugų centras“, įmonės... 259. Priteisti iš atsakovės UAB „Komunalinių paslaugų centras“, įmonės...