Byla 3K-3-161/2012

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gražinos Davidonienės, Birutės Janavičiūtės ir Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo akcinės bendrovės „Panevėžio statybos trestas“ kasacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 22 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Panevėžio statybos trestas“, tretieji asmenys uždaroji akcinė draudimo bendrovė „Ergo Lietuva“, Panevėžio lopšelis–darželis „Kregždutė“, dėl statybos rangos sutarties nutraukimo pagrįstumo, darbų perdavimo–priėmimo akto ir pažymos panaikinimo, sutarties nutraukimo dėl atsakovo kaltės.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija 2009 m. vasario 18 d. paskelbė supaprastintą konkursą dėl „Objekto „Panevėžio lopšelio–darželio „Kregždutė“ pastato rekonstravimas“ projektavimo ir inžinerinių paslaugų bei rekonstravimo darbų pirkimo. Atsakovas AB „Panevėžio statybos trestas“ dalyvavo viešojo pirkimo procedūroje, jo pasiūlymas pripažintas geriausiu ir 2009 m. gegužės 15 d. su atsakovu sudaryta rangos sutartis Nr. 22-6.38-484 (toliau – ir Rangos sutartis). Atsakovas 2009 m. birželio 16 d. parengė statinio techninį projektą, kuriame nustatyti didesni atliktinų darbų kiekiai nei apytiksliai nurodyti statinio projektiniuose pasiūlymuose. Rekonstravimo darbai buvo atliekami 2009 m. birželio–lapkričio mėnesiais; tai fiksuota atliktų statybos darbų perdavimo–priėmimo aktuose Nr. 1-6 ir atitinkamose pažymose apie atliktų darbų vertę. Atsakovas keletą kartų (2009 m. rugsėjo 17 d., 2009 m. spalio 19 d., 2009 m. lapkričio 9 d.) kreipėsi į ieškovą, teigdamas, kad užduotyje nurodyti darbų kiekiai daug mažesni už nurodytus techniniame projekte ir esančius natūra, bei prašydamas surasti galimybę papildomai finansuoti darbų kiekių skirtumus. 2009 m. gruodžio 2 d. atsakovas pranešė ieškovui, kad stabdo darželio „Kregždutė“ rekonstravimo darbus, nes neišspręstas konkursinėje dokumentacijoje nurodytų ir faktiškai būtinų atlikti darbų kiekių skirtumo finansavimo klausimas. Ieškovas atsisakė skirti papildomą finansavimą, teigdamas, kad atsakovas turi atlikti visus sutartyje nustatytus darbus pagal parengtą techninį projektą už atsakovo konkurso metu pasiūlytą kainą. Atsakovas 2010 m. spalio 28 d. raštu pranešė ieškovui atsisakantis Rangos sutarties ir nuo 2010 m. lapkričio 27 d. ją nutraukiantis, nes, atsakovo teigimu, ieškovas, atsisakydamas padidinti sutarties kainą, nesiimdamas atsakovo nurodytų priemonių ir nesamdydamas kitų rangovų papildomiems darbams atlikti, sutartį pažeidė. Taip pat atsakovas 2010 m. spalio 28 d. pateikė ieškovui vienašališkai surašytą atliktų statybos darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 6A ir pažymą apie atliktų darbų vertę Nr. 6A už 2009 m. lapkričio mėn.

6Ieškovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija ieškiniu prašė nutraukti su atsakovu AB „Panevėžio statybos trestas“ 2009 m. gegužės 15 d. sudarytą Rangos sutartį Nr. 22-6.38-484 dėl rangovo (atsakovo) kaltės; pripažinti negaliojančiais atsakovo vienašališkai pasirašytus 2009 m. lapkričio 30 d. pažymą Nr. 6A ir atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 6A; pripažinti atsakovo vienašališką atsisakymą nuo Rangos sutarties ir jos nutraukimą neteisėtais. Ieškovo teigimu, atsakovas nepagrįstai vienašališkai atsisakė užbaigti objekto rekonstrukcijos darbus (CK 6.382, 6.653, 6.694 straipsniai).

7Atsakovas AB „Panevėžio statybos trestas“ prašė ieškinį atmesti, nurodydamas, kad įsipareigojo atlikti tik statinio projektavimo užduotyje nustatytus darbus, todėl parengus techninį projektą paaiškėję realiai būtini atlikti didesni darbų kiekiai laikytini papildomais darbais, už kuriuos ieškovas turėjo sumokėti papildomai. Ieškovas vilkino papildomo finansavimo klausimo sprendimą, dėl to atsakovas turėjo teisę vienašališkai sustabdyti darbus ir nutraukti Rangos sutartį.

8II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

9Panevėžio miesto apylinkės teismas 2011 m. birželio 3 d. sprendimu ieškinį patenkino: 2009 m. gegužės 15 d. rangos sutartį Nr. 22-6.38-484 nutraukė dėl atsakovo AB „Panevėžio statybos trestas“ kaltės, pripažino negaliojančiais atsakovo 2009 m. lapkričio 30 d. pasirašytus pažymą Nr. 6A apie atliktų darbų vertę ir atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 6A, pripažino neteisėtais atsakovo vienašališką atsisakymą nuo Rangos sutarties ir jos nutraukimą. Teismas konstatavo, kad ieškovas vykdė sutartį, t. y. priėmė atliktus darbus, už juos sumokėjo, nereikalavo atlikti Rangos sutartyje (jos priede) neaptartų darbų, todėl sprendė, jog atsakovui nebuvo nė vienos CK 6.217 straipsnyje nustatytos sąlygos sutarčiai vienašališkai nutraukti. Teismas atmetė atsakovo teiginius, kad, vykdant sutartį, paaiškėjo būtinų atlikti papildomų darbų, už kuriuos ieškovas privalėjo sumokėti papildomai arba samdyti kitus rangovus jiems atlikti. Teismo teigimu, skelbdamas konkursą ieškovas projektavimo sąlygose nurodė apytikslius atliktinų darbų kiekius; atsakovas, konkurse pateikdamas savo pasiūlymą, jų taip pat nekonkretizavo, tačiau, nors konkretus darbų kiekis sutartyje ir jos priede nenurodytas, tačiau iš sutarties esmės abiem šalims turėjo būti akivaizdu, kad rekonstruotas turėjo būti visas pastatas. Atsakovui, kaip stambiai statybinei organizacijai, neturėjo būti techninių sunkumų prieš teikiant pasiūlymą pirkimui atlikti atitinkamus matavimus ir pasitikslinti atliktinų darbų kiekius. Be to, atsakovas apie tai, kad būtina atlikti daugiau darbų nei buvo apytikriai nurodyta projektavimo sąlygose ir konkurso dokumentuose, sužinojo 2009 m. birželio viduryje parengęs techninį projektą bei tiksliai suskaičiavęs darbų kiekius, todėl, teismo teigimu, turėjo teisę atsisakyti pasirašyti sutartį, darbų nepradėti vykdyti arba jų vykdymą nutraukti ir sutarties atsisakyti (CK 6.653 straipsnis), tačiau šia teise nepasinaudojo. Teismas nustatė, kad atsakovas vykdė sutartį: skaičiavo atliktų darbų kiekius, darbus užsakovui priduodavo ir jų vertę skaičiuodavo pagal ieškovo taikomą skaičiuotę, t. y. kaip faktiškai atliktų bei techniniame darbo projekte skaičiuotą atliktinų darbų santykį (darbų perdavimo–priėmimo aktai ir pažymos Nr.1-6), ir tai, teismo nuomone, patvirtina, jog atsakovas žinojo, kokiomis sąlygomis jis vykdo sutartį, jų laikėsi. Teismas atmetė atsakovo teiginius, kad kopėčių, lietaus vandens nuo stogo nuvedimo įrengimas bei šildymo sistemos rekonstravimas buvo papildomi, sutartyje neaptarti darbai, nurodydamas, jog būtinybė atlikti šiuos darbus nustatyta privalomuose norminiuose aktuose (STR 2.01.04:2004. Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai. XIV skyrius; STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“), o CK 6.684 straipsnyje įtvirtinta rangovo pareiga vykdyti statybos darbus pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus (Statybos įstatymo 8 straipsnis), todėl rangovas negali teigti nežinojęs apie statybos norminiuose dokumentuose esančius reikalavimus būtiniems atlikti darbams. Be to, techninio projekto (kuriame buvo suprojektuotos kopėčios, numatytas lietaus vandens nuo stogo nuvedimo įrengimas) parengimas buvo sutartinė atsakovo pareiga, todėl atsakovas negalėjo teigti, kad apie šiuos privalomus darbus nežinojo. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju konkrečiai nustatyta darbų kaina vienašališkai negalėjo būti pakeista vadovaujantis CK 6.653 straipsnio 5 dalimi, todėl atsakovo atsisakymas vykdyti sutartį dėl šios priežasties nepagrįstas. Teismas vadovavosi CK 6.652, 6.658, 6.217 straipsniais ir sprendė, kad, atsakovui laiku neįvykdžius sutarties, ją pačiam vienašališkai nutraukus, ieškovas neturi pagrindo manyti, jog sutartis ateityje bus įvykdyta, ir gali pagrįstai reikalauti sutartį nutraukti teisme.

10Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartimi Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 3 d. sprendimą paliko nepakeistą. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutiko su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis ir išdėstytais argumentais. Teismo teigimu, pasirašydamas ginčo sutartį, atsakovas žinojo visą atliekamų darbų specifiką, parengus techninio darbo projektą paaiškėję tikrieji atliktinų darbų kiekiai nebuvo sutartyje nenumatyti, todėl turėjo būti apmokami sutartyje nustatyta kaina, o ne kaip papildomai atliktini darbai. Grįsdama šią išvadą, kolegija nurodė, kad Rangos sutartyje aiškiai apibrėžtas sutarties dalykas – pagal užsakovo pateiktą statinio projektavimo užduotį, projektinius pasiūlymus ir projektavimo sąlygų sąvadą atlikti projektavimo ir inžinerines paslaugas bei rekonstravimo darbus, kurie detalizuoti Sutarties priede. Rangos sutartyje atsakovas įsipareigojo pagal užsakovo užduotį ne tik atlikti atitinkamus statybos darbus (CK 6.681 straipsnio 1 dalis), tačiau ir projektavimo darbus, t. y. parengti techninį sprendimą ir perduoti jį užsakovui (CK 6.700 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad konkursu buvo perkamos ir projektavimo paslaugos, iš konkurso medžiagos atsakovui turėjo būti aišku, jog konkretūs darbų kiekiai paaiškės tik atlikus rekonstrukcijos projektavimą. Todėl atsakovas, prieš teikdamas savo pasiūlymą, turėjo galimybę apžiūrėti objektą, įvertinti darbų kiekius, sąnaudas, ir pateikti pagrįstus pasiūlymus dėl darbų kainos, o ieškovas neprivalėjo nurodyti tikslių darbų kiekių. Be to, teisėjų kolegija pažymėjo, kad, rangovui priėmus užduotį, ši įgyja jam teisinę galią, jam tenka sutarties neįvykdymo padarinių rizika net tuo atveju, jei paaiškėtų, jog užduotis yra netinkama (CK 6.702 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 6.703 straipsnio 1 dalis).

11III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą argumentai

12Kasaciniu skundu atsakovas AB „Panevėžio statybos trestas“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartį ir Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 3 d. sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškinį atmesti. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

131. Teismai nepagrįstai sprendė, kad rangovas privalėjo atlikti visus rangos darbus (darbų apimtis), kurie atsirado vėliau, t. y. po viešo konkurso atlikus techninį projektą bei paaiškėjus žymiai didesniems darbų kiekiams. Viešasis pirkimas buvo vykdomas ne fiksuotos kainos, o fiksuoto įkainio aspektu, todėl kasatorius darbų kainą skaičiavo pagal statinio projektavimo užduotyje ir projektiniuose pasiūlymuose nurodytus darbų kiekius ir sutartimi įsipareigojo atlikti tik šiuose dokumentuose nurodytus darbų kiekius, t. y. kasatorius pasiūlė kainą ieškovo nurodytam darbų kiekiui. Parengus techninį projektą ir paaiškėjus, kad būtina atlikti daugiau darbų, ieškovas atsiradusiems papildomiems darbams privalėjo atlikti viešą pirkimą neskelbiamų derybų būdu.

142. Teismai netyrė, kuri iš šalių pagal bylos aplinkybes buvo atsakinga už statybos normatyvinių dokumentų turinį ir kuriai tenka rizika už šių duomenų tikrumą ir išsamumą, todėl nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad pagal VPĮ 24 straipsnio 7 dalį ieškovo pareiga buvo pirkimo dokumentuose tinkamai nurodyti perkamų darbų kiekį ir pobūdį, todėl jis ir atsako už atliekamų darbų apimtį. Ieškovas konkurso metu statybos normatyviniuose dokumentuose (statinio projektavimo užduotyje) nenumatė visų darbų kiekių (nes pirkimas vyko fiksuoto įkainio aspektu), todėl atsako už jų tikslumą ir, paaiškėjus kitiems darbų kiekiams, privalėjo spręsti dėl papildomų darbų vykdymo ir finansavimo. Ieškovui suklydus dėl darbų apimties ir bandant šią atsakomybę perkelti rangovui, pažeidžiami CK 1.5 straipsnyje įtvirtinti principai; teismai sudarė sąlygas ieškovui nepagrįstai praturtėti.

153. Teismai nepagrįstai sprendė, kad sutarties kaina negalėjo būti padidinta atsiradus papildomų darbų. Kasatorius privalėjo atlikti tik tuos darbų kiekius, kurie buvo numatyti statinio projektavimo užduotyje, projektiniuose pasiūlymuose ir projektavimo sąvade, todėl ieškovas galėjo panaudoti papildomų darbų rezervą, aptartą konkurso sąlygose ir rangos sutartyje (Rangos sutarties 3 straipsnio 4.1, 4.4 punktai), ir padidinti sutarties kainą iki nustatytos finansavimo sutartyje. Neatlikus papildomų darbų, objekto nebūtų galima pripažinti tinkamu naudoti, kasatorius įspėjo ieškovą apie būtinybę didinti darbų kainą, todėl, ieškovui atsisakius tai padaryti, įgijo teisę nutraukti sutartį (CK 6.684, 6.653 straipsniai).

164. Teismai pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, todėl nepagrįstai sprendė, kad neatsirado būtinybės atlikti ginčo sutartyje nenumatytus papildomus darbus. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsirado aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nuspėti teikiant pasiūlymą, šalys šias aplinkybes pripažino, nes pertvirtino visus atliktinų darbų kiekius, tačiau sutarties kaina nepagrįstai nepadidinta, nors be nustatytų papildomų darbų neįmanoma priduoti valstybinei komisijai viso objekto. Taigi ieškovui 2009 m. rugpjūčio 13 d. patvirtintus techninį projektą, kuriuo pakeisti pradiniai projektavimo užduotyje ir projektiniuose pasiūlymuose nurodyti duomenys, ieškovas privalėjo spręsti papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo klausimus (CK 6.704 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

175. Teismai nepagrįstai panaikino 2009 m. lapkričio 30 d. pažymą Nr. 6A apie atliktų darbų vertę ir atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 6A. Ieškovas atsisakė pasirašyti šiuos aktus, nenurodydamas jokių aplinkybių, nustatytų Rangos sutarties 7 straipsnio 1.3, 1.5 punktuose, t. y. nenurodė, kad darbai atlikti netinkamai, ne pagal projektą ar pan. Dėl to kasatorius, neturėdamas kitos išeities, vienašališkai pasirašė ieškovo atsisakytų priimti darbų priėmimo–perdavimo aktą (CK 6.694 straipsnio 4 dalis).

18Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija prašo atsakovo kasacinį skundą atmesti ir teismų procesinius sprendimus palikti nepakeistus. Atsiliepime nurodomi tokie argumentai:

191. Teismai nepažeidė sutarčių aiškinimo taisyklių ir pagrįstai nustatė, kad vykdant ginčo sutartį nenumatytų darbų neatsirado, o kasatoriaus nurodyti darbai negali būti laikomi papildomais ar sutartyje neaptartais. Darbų kiekiai buvo nurodyti ne statinio projektavimo užduotyje, kaip teigia kasatorius, tačiau kasatoriaus atliktame techniniame–darbo projekte. Ieškovas pirko objekto projektavimo ir inžinerines paslaugas bei rekonstravimo darbus už sutartyje nustatytą kainą, todėl konkurse pateikė preliminarius duomenis, o ne konkrečius atliktinų darbų kiekius. Kasatoriui įsipareigojus atlikti projektinę dokumentaciją ir pagal ją rekonstruoti objektą už tam tikrą kainą, turėtų būti pripažįstama, jog jis prisiėmė visą su tuo susijusią riziką. Dėl to kasatorius neturėjo teisinio pagrindo reikalauti didinti Sutartyje nustatytą kainą.

202. Kasatorius nepagrįstai sustabdė darbus ir neteisėtai nutraukė sutartį, nes ieškovas yra visiškai atsiskaitęs už kasatoriaus atliktus darbus. Šalys yra pasirašiusios atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktus ir pažymas apie jų vertę Nr. 1-6, kuriuose nurodyti duomenys atitinka kasatoriaus atliktame techniniame darbo projekte nustatytus darbų kiekius bei realiai atliktus darbus, yra teisingi, šalių patvirtinti ir nenuginčyti. Kasatoriaus nurodytų dokumentų Nr. 6A ieškovas nėra gavęs.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

23Pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus teismų sprendimus ir (ar) nutartis teisės taikymo aspektu. Vykdydamas kasacijos funkciją, kasacinis teismas nenustatinėja bylos faktų, o yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių.

24Šioje byloje šalių ginčas kilo dėl rangos sutarties kainos keitimo: atsakovo (rangovo) teigimu, atsirado būtinų atlikti papildomų darbų, todėl sutarčiai vykdyti turėjo būti skirtas papildomas finansavimas; ieškovo nuomone, atsakovas įsipareigojo atlikti visus rangos sutartyje aptartus darbus už konkrečią kainą, papildomų darbų neatsirado, todėl atsakovas nepagrįstai reikalavo sumokėti papildomai. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija šioje nutartyje pasisako dėl teisės normų, reglamentuojančių galimybę keisti rangos sutarties kainą, aiškinimo ir taikymo.

25Dėl rangos sutarties kainos keitimo

26Darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai nurodomi rangos sutartyje (CK 6.653 straipsnio 1 dalis). Vykdant rangos sutartį galimybė keisti sulygtą darbų kainą yra išimtinio pobūdžio ir priklauso nuo kelių aplinkybių.

27Pirma, galimybė keisti rangos sutartimi nustatytą darbų kainą priklauso nuo darbų kainos nustatymo būdo. CK 6.653 straipsnio 1–3 dalys – dispozityviosios teisės normos, kuriose nustatyta šalių galimybė pasirinkti kainos nustatymo būdus. Darbų kaina gali būti nustatoma keliais būdais: sutartyje nurodant konkrečią kainą, sudarant konkrečią ar apytikrę sąmatą arba sutartyje įtvirtinant kainos nustatymo kriterijus ir būdus. Tačiau pažymėtina, kad, statybos rangos sutartyje nustačius konkrečią kainą, įstatyme neįtvirtinta galimybė jos keisti nei didinant, nei mažinant (CK 6.653 straipsnio 5 dalis). Tai – imperatyvioji teisės norma, draudžianti keisti konkrečią kainą net ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje A. S. IĮ v. UAB ,,Abuva”, bylos Nr. 3K-3-505/2005; 2006 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Estinos arka“ v. UAB ,,Lelija“, bylos Nr. 3K-3-543/2006). Toks teisinis reglamentavimas įpareigoja sutarties šalis apsispręsti renkantis kainos nustatymo būdą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šių nuostatų tikslas – statybos rangos sutarties šalims suteikti alternatyvias galimybes joms labiau priimtinu būdu nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, susijusias su darbų kainos koregavimu, taip užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą, drausminti statybos proceso dalyvius ir kita. Šalys, nustatančios statybos rangos sutartyje konkrečią kainą, privalo prisiimti tokio susitarimo padarinius. Taigi darbų kainos keitimas galimas tais atvejais, kai sulygta statybos kaina yra orientacinė, apytikrė, arba kai kaina nenurodyta, o tik susitarta dėl jos nustatymo kriterijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Estinos arka“ v. UAB ,,Lelija“, bylos Nr. 3K-3-543/2006).

28Antra, jei vykdant rangos sutartį paaiškėja, kad būtina atlikti papildomų darbų ar dėl kitų svarbių priežasčių rangovui tenka didinti kai kurių darbų kainą, sutartyje nustatytą darbų kainą galima keisti ir prievolės vykdymo metu (CK 6.653 straipsnio 4 dalis). Pažymėtina, kad kasacinis teismas, aiškindamas su darbų kainos keitimu susijusias teisės normas, yra pabrėžęs, jog konkrečios kainos keitimas prievolių vykdymo metu gali būti tik išimtiniais atvejais. Tokios išimtys nustatytos bendrosiose rangos teisinius santykius reglamentuojančiose normose (CK 6.653 straipsnio 6 dalis) bei specialiosiose statybos rangos sutartis reglamentuojančiose normose – CK 6.684 straipsnio 4 dalyje ir 6.685 straipsnyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Estinos arka“ v. UAB ,,Lelija“, bylos Nr. 3K-3-543/2006; 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Alrosta“ v. UAB „Immobilitas“, bylos Nr. 3K-3-19/2009). CK 6.653 ir 6.685 straipsnių nuostatų taikymas yra susijęs su sutarties vykdymo suvaržymu, kuris iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą. Vienas tokios pusiausvyros pažeidimo variantų – iš esmės padidėjusi įvykdymo kaina (CK 6.204 straipsnio 2 dalis). Tokia situacija susidaro tuo atveju, kai vykdoma ta pati šalių sudaryta sutartis, t. y. vykdoma pradinė darbų apimtis, bet ne atliekami papildomi darbai, kurie aiškiai išeina už pradinio šalių susitarimo ribų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje S. N. įmonė v. likviduojama 595-oji GNSB, bylos Nr. 3K-3-545/2004). Taigi galimybė keisti (didinti) rangos sutartyje sulygtą darbų kainą galima tais atvejais, kai ją lemia svarbios, objektyvios, nuo rangovo nepriklausančios priežastys, kurių nebuvo galima numatyti tariantis dėl fiksuotos darbų kainos. Atsižvelgiant į šalių lygiateisiškumo bei rungimosi principus, šalis, siekianti keisti rangos sutarties darbų kainą, privalo įrodyti šių būtinų sąlygų buvimą, todėl ir rangovas, siekiantis, kad rangos sutarties kaina būtų padidinta, privalo įrodyti buvus tokias išimtines CK 6.653 straipsnio 6 dalyje ar 6.685 straipsnyje įtvirtintas aplinkybes.

29Apibendrinant pažymėtina, kad teismas, spręsdamas rangos sutartimi sulygtos darbų kainos keitimo klausimą ir šalių ginčą dėl to, turi nustatyti rangos sutarties sąlygų dėl kainos nustatymo ir jos keitimo turinį: dėl kokios kainos – konkrečios ar apytikrės šalys susitarė (CK 6.653 straipsnio 5 dalis), bei tirti, ar konkrečiu atveju buvo šalių sutartyje ar įstatyme nustatyti pagrindai darbų kainai keisti (CK 6.684 straipsnio 4 dalis, 6.685 straipsnis).

30Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tokį teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką bei įvertinusi šioje byloje nustatytas faktines aplinkybes, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai pagrįstai konstatavo nebuvus būtinų sąlygų ginčo rangos sutarties kainai didinti. Teismai nustatė, kad pagal ginčo 2009 m. gegužės 15 d. rangos sutarties 2 straipsnį rangovas įsipareigojo pagal užsakovo pateiktą statinio projektavimo užduotį, projektinius pasiūlymus ir projektavimo sąvadą atlikti projektavimo ir inžinerines paslaugas bei rekonstravimo darbus, numatytus viešojo pirkimo dokumentuose. Pagal sutarties 3 straipsnį, apibrėžiantį darbų kainą, objekto bendra darbų kaina su PVM – 633 595 Lt (tai atsakovo konkurse pasiūlyta kaina). Sutarties 3 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad sutartyje nustatyta kaina yra galutinė, apima visas tiesiogines ir netiesiogines su objekto darbų atlikimu susijusias išlaidas. Esant tokioms sutarties sąlygoms, teismai sprendė, kad ginčo rangos sutartimi buvo susitarta dėl fiksuotos darbų kainos. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo spręsti, kad teismai būtų pažeidę sutarčių aiškinimo taisykles, todėl, nustatę, jog ginčo sutartis buvo fiksuotos kainos sutartis, teismai pagrįstai laikė, kad galioja griežtas įstatymuose nustatytas ribojimas sutarties kainai keisti (CK 6.653 straipsnio 5 dalis). Tai ypač aktualu turint omenyje tai, kad ginčo rangos sutartis sudaryta viešųjų pirkimų būdu. Pagal VPĮ 18 straipsnio 8 dalį pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Situacija, kai būtų leidžiama keisti sutartyje nustatytas sąlygas (kainą) dėl aplinkybių, kurios galėjo būti numatytos ir egzistavo sutarties sudarymo metu, neatitiktų viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų.

31Kasatorius, nesutikdamas su tokia teismų išvada ir grįsdamas savo teiginius dėl to, jog sutartyje nustatyta ne fiksuota kaina, o įkainis, iš esmės rėmėsi viena aplinkybe, t. y. nurodydamas, kad atliekant viešą pirkimą nebuvo žinoma tiksli darbų apimtis ir jų kiekis, todėl kasatorius pasiūlė kainą ieškovo nurodytam darbų kiekiui.

32Teisėjų kolegija sprendžia, kad tokie kasatoriaus argumentai neatitinka ginčo sutarties sąlygų turinio, viešojo konkurso būdu pirkto objekto pobūdžio, todėl nepaneigia pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų išvadų, kad sutartyje nustatyta konkreti fiksuota darbų kaina. Aplinkybė dėl apytikslių darbų kiekių nurodymo konkurso pasiūlyme iš esmės yra susijusi su ginčo viešojo pirkimo objekto pobūdžiu ir specifika. Teismai nustatė, kad, skelbiant konkursą, pirkimo objektas apibrėžtas nurodant, jog perkami objekto ,,Panevėžio lopšelio-darželio ,,Kregždutė“ pastato rekonstravimas“ projektavimo ir inžinerinės paslaugos bei rekonstravimo darbai. Perkamų paslaugų ir darbų apimtys: projektavimo ir inžinerinės paslaugos, techninio-darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra; rekonstravimo darbai: lauko atitvarų remontas ir šiltinimas, stogo šiltinimas, langų keitimas, lauko ir tambūro durų keitimas, energetikos sistemų rekonstravimas. Esminę reikšmę turinti aplinkybė nagrinėjamu atveju yra ta, kad viešasis konkursas skelbtas ne tik pastato rekonstrukcijos darbams, bet ir konkretaus objekto rekonstrukcijos projektavimo paslaugoms pirkti. CK 6.700 straipsnyje įtvirtinta projektavimo ir tyrinėjimo rangos sutarties samprata patvirtina šios rūšies rangos skirtumą nuo kitų rangos rūšių. Tokios rangos sutarties pagrindu atsiradę teisiniai santykiai išskiriami dėl sutarties dalyko – užsakomų darbų ir jų rezultato pobūdžio: projektavimo rangos sutarties atveju statinys projektuojamas individualios užduoties pagrindu, tokio projekto sukūrimui vykdomos leistinų sprendinių paieškos darant brėžinius, o darbo rezultatas matyti dokumentuose – techniniame projekte. Projektavimo paslaugų pobūdis lemia tai, kad jas perkantis užsakovas negali nurodyti tikslių projektuojamų darbų apimčių, plotų ir pan., nes šie dydžiai paaiškėja atlikus projektavimo darbus, t. y. jau vykdant tokio pobūdžio rangos sutartį ir suteikiant užsakovui paslaugas. Atsižvelgdami į tai, teismai pagrįstai sprendė, kad konkurso sąlygos ir pirkimo objekto apibrėžtis pirkimo dokumentuose buvo pakankami, jog kasatorius, profesionalus statybų verslo dalyvis, suvoktų, kad konkretūs ir galutiniai rekonstrukcijos darbų kiekiai ir apimtys objekte, kurio rekonstrukcijai užsakovas skelbė konkursą, paaiškės tik atlikus projektavimo darbus, t. y. konkurso laimėtojui pradėjus vykdyti sutartį, sudarytą konkurso sąlygų pagrindu. Esant konkrečiai apibrėžtam rekonstruotinam objektui – lopšeliui-darželiui ,,Kregždutė“ – jo rekonstrukcijos darbų apimtis nustatyti ir pagal tai pateikti kainos pasiūlymą konkursui buvo konkurso dalyvių užduotis ir rizika. Esant tokioms aplinkybėms, atsižvelgdama į ginčo pirkimo objekto specifiką, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ir realios situacijos neatitinkančius kasaciniame skunde nurodytus argumentus, susijusius su pirkimo dokumentų tinkamumu.

33Atsižvelgdama į pirmiau šioje nutartyje nurodytus išaiškinimus ir teismų nustatytas faktines bylos aplinkybes, teisėjų kolegija taip pat atmeta kasatoriaus teiginius, kad nagrinėjamu atveju darbų kaina turėjo būti didinama ir papildomo finansavimo klausimas turėjo būti sprendžiamas paaiškėjus būtinybei atlikti papildomus, sutartyje neaptartus darbų. Ginčo rangos sutarties 3 straipsnio 4 punkte nustatytas baigtinis sąrašas atvejų, kai gali keistis bendra objekto darbų kaina, t. y. kai tikslinama objekto techninio projekto užduotis, kai keičiasi Lietuvos Respublikos nustatyti privalomi mokesčiai, indeksuojant darbų kainą pagal galiojančią viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodiką bei kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Taigi sutartyje, kaip ir įstatyme (CK 6.653 straipsnio 6 dalyje, 6.684 straipsnio 4 dalyje, 6.685 straipsnyje), įtvirtinta rangovo teisė, esant išimtinėms, netikėtoms, nuo jo valios nepriklausančioms aplinkybėms, pagrįstai reikalauti didinti darbų kainą. Tačiau, minėta, tokių aplinkybių egzistavimą privalo įrodyti tuo suinteresuota šalis, nagrinėjamu atveju – kasatorius (CPK 12, 178 straipsniai).

34Dėl to, sprendžiant klausimą dėl teismų procesinių sprendimų pagrįstumo ir teisėtumo, būtina nustatyti, ar teismai, vertindami kasatoriaus pateiktus įrodymus, nenukrypo nuo įrodymų vertinimo taisyklių. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartį civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartį civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartį civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį civilinėje byloje R. P., V. Š. ir kt. v. S. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-403/2011; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį civilinėje byloje D. P. v. G. K., bylos Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartį civilinėje byloje UAB ,,Šilo bitė“ ir kt. v. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-340/2011; 2011 m. spalio 25 d. nutartį civilinėje byloje AB „Rytų skirstomieji tinklai“ v. religinė bendruomenė Meditacijos centras „Ojas“, bylos Nr. 3K-3-415/2011; 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį civilinėje byloje R. P. ir kt. v. S. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-403/2011; kt.). Iš teismų procesinių sprendimų matyti, kad nagrinėjamu atveju teismai įvertino visą bylos medžiagą: ginčo rangos sutarties turinį; aptartą aplinkybę, jog buvo pirkti projektavimo darbai, kuriuos atlikus turėjo būti nustatyti konkretūs darbų kiekiai; aplinkybę, jog iš pirkimo dokumentų ir visos medžiagos akivaizdus ir aiškus konkretus rekonstruotinas objektas, kurį galima įvertinti ir nustatyti būtinus darbų kiekius; norminių teisės aktų statiniams keliamus reikalavimus ir kasatoriaus, kaip statybų srities profesionalo, pareigą juos žinoti bei jų laikytis; šalių elgesį po sutarties sudarymo. Teismai taip pat atsižvelgė į tai, kad užsakovas nekeitė projektinės medžiagos ir užsakymo. Taigi teismai vertino byloje esančių įrodymų visetą ir nuo įrodinėjimo taisyklių nenukrypo.

35Kasatorius, nesutikdamas su teismų išvadomis ir grįsdamas teiginius dėl papildomų darbų atsiradimo, remiasi tik aplinkybe dėl konkurso sąlygose nurodytų apytikrių darbų kiekių ir iš to išplaukiančios būtinybės atlikti po projektavimo darbų paaiškėjusius tikruosius darbų kiekius. Ši aplinkybė, atsižvelgiant į pirmiau nurodytą pirkimo specifiką, neduoda pagrindo spręsti dėl papildomų darbų, kurių kasatorius negalėjo numatyti, atsiradimo. Esant aiškiam konkrečiam renovuotinam objektui ir perkant ne tik rekonstrukcijos darbus, bet ir projektavimo paslaugas, nenustačius aplinkybių, jog ieškovas būtų keitęs pirkimo pasiūlyme nustatytas sąlygas, teismai pagrįstai sprendė, kad kasatorius neįrodė buvus objektyvių, nuo jo valios nepriklausiusių aplinkybių, dėl kurių būtų atsiradusi būtinybė atlikti papildomus darbus ir dėl to keisti sutarties kainą. Kasatoriui nepagrįstai reikalaujant didinti darbų kainą, t. y. mokėti už neva papildomus darbus, ieškovas turėjo teisę atsisakyti tenkinti šį reikalavimą, todėl teisėta teismų išvada, jog atsakovas nepagrįstai sustabdė darbus ir neteisėtai nutraukė ginčo sutartį. Atsakovas, neįrodęs pagrindo keisti sutarties kainą, turėjo vykdyti sutartį joje nustatytomis sąlygomis.

36Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šioje nutartyje nurodytus argumentus, patikrinusi teisės taikymo aspektu skundžiamus pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų procesinius sprendimus, konstatuoja, kad naikinti ar keisti juos kasacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo, todėl kasacinis skundas atmestinas, o Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 346 straipsnis, 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 3 dalis).

37Dėl kitų kasacinio skundo argumentų

38Atsižvelgdama į pirmiau šioje nutartyje nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad kiti kasacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, nesudarantys kasacinio nagrinėjimo dalyko (CPK 353 straipsnio 1 dalis), todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

39Dėl išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, priteisimo

40Atmetus kasacinį skundą, valstybei iš kasatoriaus priteisiamas išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme, atlyginimas – iš viso 52,43 Lt (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

41Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsniu, 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

42Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

43Priteisti valstybei iš atsakovo akcinės bendrovės „Panevėžio statybos trestas“ (juridinio asmens kodas 147732969) 52,43 Lt (penkiasdešimt du litus 43 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme.

44Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija 2009 m. vasario 18 d.... 6. Ieškovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija ieškiniu prašė... 7. Atsakovas AB „Panevėžio statybos trestas“ prašė ieškinį atmesti,... 8. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 9. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2011 m. birželio 3 d. sprendimu... 10. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011... 11. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą argumentai... 12. Kasaciniu skundu atsakovas AB „Panevėžio statybos trestas“ prašo... 13. 1. Teismai nepagrįstai sprendė, kad rangovas privalėjo atlikti visus rangos... 14. 2. Teismai netyrė, kuri iš šalių pagal bylos aplinkybes buvo atsakinga už... 15. 3. Teismai nepagrįstai sprendė, kad sutarties kaina negalėjo būti padidinta... 16. 4. Teismai pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas,... 17. 5. Teismai nepagrįstai panaikino 2009 m. lapkričio 30 d. pažymą Nr. 6A apie... 18. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas Panevėžio miesto savivaldybės... 19. 1. Teismai nepažeidė sutarčių aiškinimo taisyklių ir pagrįstai nustatė,... 20. 2. Kasatorius nepagrįstai sustabdė darbus ir neteisėtai nutraukė sutartį,... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 23. Pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio... 24. Šioje byloje šalių ginčas kilo dėl rangos sutarties kainos keitimo:... 25. Dėl rangos sutarties kainos keitimo ... 26. Darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai nurodomi rangos... 27. Pirma, galimybė keisti rangos sutartimi nustatytą darbų kainą priklauso nuo... 28. Antra, jei vykdant rangos sutartį paaiškėja, kad būtina atlikti papildomų... 29. Apibendrinant pažymėtina, kad teismas, spręsdamas rangos sutartimi sulygtos... 30. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tokį teisinį reglamentavimą ir teismų... 31. Kasatorius, nesutikdamas su tokia teismų išvada ir grįsdamas savo teiginius... 32. Teisėjų kolegija sprendžia, kad tokie kasatoriaus argumentai neatitinka... 33. Atsižvelgdama į pirmiau šioje nutartyje nurodytus išaiškinimus ir teismų... 34. Dėl to, sprendžiant klausimą dėl teismų procesinių sprendimų pagrįstumo... 35. Kasatorius, nesutikdamas su teismų išvadomis ir grįsdamas teiginius dėl... 36. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šioje nutartyje nurodytus argumentus,... 37. Dėl kitų kasacinio skundo argumentų... 38. Atsižvelgdama į pirmiau šioje nutartyje nurodytas aplinkybes, teisėjų... 39. Dėl išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, priteisimo... 40. Atmetus kasacinį skundą, valstybei iš kasatoriaus priteisiamas išlaidų,... 41. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 42. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011... 43. Priteisti valstybei iš atsakovo akcinės bendrovės „Panevėžio statybos... 44. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...