Byla e2A-952-798/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Rasos Gudžiūnienės, Antano Rudzinsko (pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės bankrutavusios viešosios įstaigos Mažeikių sporto centras, atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės ir atsakovių Mažeikių verslininkų asociacijos, uždarųjų akcinių bendrovių „Santarvės laikraštis“, „Beržūna“, „Jubana“, „Žemaitijos agroprekyba“, „Stronga“, „Acus vaistinė“ bei „Grūstė“ apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios viešosios įstaigos Mažeikių sporto centras ieškinį atsakovėms Mažeikių rajono savivaldybei, Mažeikių verslininkų asociacijai, uždarosioms akcinėms bendrovėms „Žemaitijos agroprekyba“, „Acus vaistinė“, „Santarvės laikraštis“, „Grūstė“, „Jubana“, „Kvistija“, „Beržūna“, „Stronga“, „Mažeikių varduva“, „Saurida“ bei P. P. dėl žalos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Šiaulių apygardos teismas 2017 m. sausio 31 d. sprendimu ieškovės bankrutavusios viešosios įstaigos „Mažeikių sporto centras“ (toliau – ir BVšĮ) ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovei iš atsakovių Mažeikių verslininkų asociacijos, uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Kvistija“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“, UAB „Mažeikių varduva“, Mažeikių rajono savivaldybės, UAB „Saurida“, P. P. solidariai 1 484,18 Eur žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1 484,18 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. gegužės 2 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; priteisė ieškovei iš atsakovių Mažeikių verslininkų asociacijos, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Kvistija“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“, UAB „Mažeikių varduva“, Mažeikių rajono savivaldybės, UAB „Saurida“, I. K.-M. solidariai 28 750,21 Eur žalos atlyginimą; likusią ieškinio dalį atmetė.

82.

9Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gruodžio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-724-241/2017 paliko nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2017 m. sausio 31 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinys dėl žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo R. G.; kitą sprendimo dalį panaikino ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

103.

11Šiaulių apygardos teismas 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, priteisė ieškovei iš atsakovės I. K.-M. 28 415,81 Eur, iš P. P. 36 321,01 Eur, iš Mažeikių rajono savivaldybės 35 000,00 Eur, iš Mažeikių verslininkų asociacijos 6 500,00 Eur, iš UAB „Beržūna“ 9 000,00 Eur, iš UAB „Santarvės laikraštis“ 960,76 Eur; likusią ieškinio dalį atmetė.

124.

13Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. spalio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-961-186/2018 panaikino Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo dalį, kuria ieškovei BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ iš atsakovės I. K.-M. priteista 28 415,81 Eur žalos atlyginimo ir šioje dalyje priėmė naują sprendimą – ieškinio dalį dėl atsakovei I. K.-M. pareikštų reikalavimų atmetė; kitą sprendimo dalį panaikino ir tą bylos dalį perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

145.

15Taigi Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 18 d. ir 2018 m. spalio 4 d. nutartimis atmesti ieškinio reikalavimai dėl žalos atlyginimo atsakovams R. G. ir I. K.-M.

166.

17Ieškovė BVšĮ „Mažeikių sporto centras“, atstovaujama bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Genora“, patikslintame ieškinyje prašė priteisti solidariai iš atsakovų P. P. (buvusio įstaigos vadovo) ir Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – ir savivaldybė), Mažeikių verslininkų asociacijos, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Kvistija“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“, UAB „Saurida“ ir UAB „Mažeikių varduva“ (toliau – ir dalininkai) 36 321,01 Eur bei priteisti ieškovei solidariai iš dalininkų 79 876,37 Eur žalos. Ieškovė nurodė, jog buvęs vadovas P. P. bei dalininkai, kurie buvo ir valdybos nariai, žinojo apie įstaigos nemokumą, tačiau nuo 2011 m. liepos 31 d. nemokiai VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto bylos neinicijavo, bet toliau didino įsipareigojimus kreditoriams. Dėl atsakovų neveikimo buvo padaryta žala įstaigai bei jos kreditoriams. Nuo 2011 m. liepos 31 d. iki 2011 m. spalio 28 d. BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ pradelsti įsiskolinimai padidėjo 36 321,01 Eur, todėl tokio dydžio žalą privalo atlyginti solidariai buvęs vadovas P. P. su dalininkais. BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ dalininkai privalo atlyginti 116 197,38 Eur dydžio žalą, kuri padidėjo iki bankroto bylos iškėlimo (kreditorių reikalavimai patvirtinti įstaigos bankroto byloje). Dalininkai elgėsi nesąžiningai, t. y. neturėdami veiklos strategijos buvo nepakankamai aktyvūs kaupiant lėšas įstaigos veiklai finansuoti, įstaigos veiklą tęsė esant jai faktiškai nemokiai.

187.

19Atsakovas P. P. prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, jog įstaigos veiklai vadovavo dalininkai, kurie buvo ir valdybos nariai. Priimant į darbą buvo nurodyta, jog direktoriaus darbas bus tik administracinis-vadybinis. Priėmimo į darbą metu buvo pristatytas suplanuotas rudens krepšinio sezonas, kuris turėjo prasidėti rugsėjo 1 d., buvo pristatyta arenos vizija bei kt. Įstaigos valdybai buvo teikiama finansinė informacija apie įstaigos būseną, esamas skolas, jų padidėjimą, sumažėjimą.

208.

21Atsakovai (dalininkai) prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad nuo įstaigos įsteigimo (2006 m.) iki 2012 m. dalininkai įnešė 305 428,02 Eur lėšų, tačiau jų įnašai sudarė tik 1/3 dalį reikalingų išlaikymui lėšų. Likusi įstaigos finansavimo suma buvo gaunama iš išorinių šaltinių, sudarančių 2/3 išteklių (paramos), t. y. iš savivaldybės (dalininkės) skiriamų dotacijų bei iš pagrindinio mecenato AB „ORLEN Lietuva“ skiriamų paramos lėšų. Įkuriant BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ buvo sutarta, kad įstaigos veiklą įmanoma vystyti, pritarus ir susijungus Mažeikių rajono smulkiam verslui, AB „ORLEN Lietuva“ ir savivaldybei. Įstaigos finansiniai sunkumai prasidėjo 2010 m., kai pagrindinis mecenatas AB „ORLEN Lietuva“ sumažino finansinės paramos dydį nuo 600 000,00 Lt (173 772,01 Eur) iki 200 000,00 Lt (57 924,00 Eur). Tačiau 2010 m. savivaldybė išgelbėjo įstaigą, nes suteikė didžiąją dalį paramos lėšų (845 000,00 Lt (244 728,91 Eur)). Pagrindinis mecenatas AB „ORLEN Lietuva“ nepadidino paramos ir 2011 m., todėl lėšų stygių buvo stengiamasi kompensuoti dalininkų lėšomis: a) 2011 m rugsėjo 21 d. neeiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime nutarta 2011 m. nustatyti privalomą metinį 20 000,00 Lt (5 792,40 Eur) dalininko mokestį; b) VšĮ „Mažeikių sporto centras“ valdyba 2011 m. rugsėjo 21 d. raštu kreipėsi į savivaldybės merą ir tarybą su prašymu skirti papildomų lėšų dėl BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ veiklos finansavimo, kad būtų galima išlaikyti futbolo komandą „Mažeikiai“. Kadangi AB „ORLEN Lietuva“ neatnaujino finansinės paramos teikimo (neskyrė lėšų), o dalininkų lėšų nebūtų pakakę kompensuoti įstaigai išlaikyti reikalingų sąnaudų, dalininkai 2012 m. sustabdė paramos teikimą. Būtent dėl šių objektyvių priežasčių, bet ne dėl nesąžiningų BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ dalininkų ar buvusių vadovų veiksmų, įstaiga tapo nemokia ir bankrutavo. Pagal ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusią Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 8 straipsnio 4 dalį, pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo buvo nustatyta tiek įmonės administracijos vadovui, tiek savininkui, tačiau įmonė įgyja civilines teises ir prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus (CK 2.81 straipsnio 1 dalis), o ne savininkus (šiuo atveju dalininkus). Dalyvių susirinkimas nelaikomas valdymo organu (CK 2.82 straipsnio 2 dalis), nes neatlieka valdymo organui būdingų kasdienės veiklos organizavimo funkcijų. Dalininkai negali būti traktuojami kaip įmonės savininkai, kuriems kyla pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, kadangi jų pareigos pagal įstatų 6.8. papunktį apsiribojo aktyviu dalyvavimu įstaigos veikloje ir prisidėjimu prie įstaigos išlaikymo. Vien tas faktas, kad įstaigos finansinė padėtis pablogėjo iki nemokumo, o jos vadovas nedelsiant nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, savaime nesuponuoja įstaigos vadovo civilinės atsakomybės taikymo.

229.

23Atsakovė UAB „Saurida“ su ieškiniu nesutiko. Teigė, kad dėl pavėluoto kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ atsakingi įstaigos vadovai, todėl žala priteistina iš jų. Dalininkai buvo sąžiningi ir dėjo pakankamas pastangas įstaigos veiklai užtikrinti bei neatliko jokių neteisėtų ir / ar nesąžiningų veiksmų.

2410.

25Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybė (toliau – ir savivaldybė) prašė ieškinį atmesti. Sutiko su kitų atsakovų argumentais ir papildomai nurodė, kad ieškovė nepateikė teismui įrodymų, pagrindžiančių padarytos žalos dydį, atsakovų civilinės atsakomybės pagrindus, nepaneigė galimybės žalą padengti iš įstaigos turto.

26I. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

2711.

28Šiaulių apygardos teismas 2019 m. balandžio 17 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovei BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ iš atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės 15 765,62 Eur žalos atlyginimą; priteisė ieškovei BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ 15 765,62 Eur žalos atlyginimą solidariai iš atsakovių Mažeikių rajono savivaldybės, Mažeikių verslininkų asociacijos, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“, kitoje dalyje ieškinio reikalavimus šiems atsakovams atmetė; ieškinio reikalavimus atsakovams P. P., UAB „Kvistija“, UAB „Mažeikių varduva“, UAB „Saurida“ atmetė. Dėl faktinių aplinkybių

2912.

30Teismas nustatė, kad nuo 2010 m. spalio 5 d. iki 2011 m. balandžio 19 d. BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ vadovo pareigas ėjo R. G., nuo 2011 m. birželio 20 d. iki 2011 m. spalio 28 d. P. P., nuo 2011 m. spalio 29 d. iki 2012 m. kovo 7 d. I. K.-M. 2011 m. buvo 12 dalininkų: 1) Mažeikių rajono savivaldybė, 2) Mažeikių verslininkų asociacija, 3) UAB „Žemaitijos agroprekyba“, 4) UAB „Acus vaistinė“, 5) UAB „Santarvės laikraštis“, 6) UAB „Grūstė“, 7) UAB „Jubana“, 8) UAB „Kvistija“ (2011 m. balandžio 28 d. teismo nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla), 9) UAB „Beržūna“, 10) UAB „Stronga“, 11) UAB „Saurida“ (2013 m. lapkričio 19 d. teismo nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla), 12) UAB „Mažeikių varduva“ (2011 m. liepos mėn. pateikė prašymą išeiti iš dalininkų bei dalyvavimą BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ veikloje nutraukė).

3113.

32BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2011 m. valdybos veiklos ataskaitos duomenimis, įstaigos valdybą sudarė visų dalininkų atstovai (11 valdybos narių). BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2011 m. rugpjūčio 22d. neeilinio visuotinio susirinkimo metu buvo patvirtintas naujas valdybos narys ir valdybos pirmininko pareigos laikinai pavestos A. B. (UAB „Santarvės laikraštis“ atstovui).

3314.

34Didžiausią įstaigos veiklos pajamų dalį sudarė sportinėms programoms, projektams vykdyti iš Mažeikių rajono savivaldybės ir juridinių bei fizinių asmenų gautos lėšos. 2011 m. suteikta dalininkų parama: Mažeikių rajono savivaldybė suteikė 335 000,00 Lt Mažeikių verslininkų asociacija 27 000,00 Lt, UAB „Žemaitijos agroprekyba“ 5 000,00 Lt, UAB „Acus vaistinė“

3527 569,00 Lt, UAB „Santarvės laikraštis“ 2 520,00 Lt, UAB „Grūstė“ 25 000,00 Lt, UAB „Jubana“ 27 000,00 Lt, UAB „Beržūna“ 7 500,00 Lt ir UAB „Stronga“ 19 211,00 Lt. Taip pat 2011 m. gauta 385 300,00 Lt parama iš kitų rėmėjų; įstaigos pajamos sudarė 173 699,00 Lt. Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2011 m. kovo 23 d. ataskaitoje nurodyta, kad BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ audituojamas laikotarpis 2010 m., įstaigos veikla yra tęstina, reikšmingų rizikų ir neapibrėžtumų neaptikta. Buvo numatytas įstaigos dalyvavimas Mažeikių rajono savivaldybės patvirtintuose projektuose 2010, 2011 ir 2012 metais. Mažeikių rajono savivaldybės taryba 2010 m. patvirtino BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2010–2014 metų sporto plėtros programą. 2011 m. rugsėjo 21 ir 26 dienomis buvo teikti tuometinio direktoriaus P. P. prašymai dėl plėtros programos pakeitimo ir finansavimo padidinimo. Mažeikių rajono savivaldybė ir BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ sudarė 2011 m. rugsėjo 30 d. finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų sutartį dėl 35 000,00 Lt. Teismo posėdyje atsakovų atstovai paaiškino, jog valdybos posėdžiai vykdavo, 2012 m. pradžioje vykusiame valdybos posėdyje dalininkai buvo supažindinti su BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ valdybos veiklos ataskaita. 2011 m. rugsėjo 21 d. neeiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime nutarta 2011 m. nustatyti 20 000,00 Lt dydžio privalomą metinį dalininko mokestį. Be to, valdyba 2011 m. rugsėjo 21 d. raštu kreipėsi į savivaldybės merą ir tarybą su prašymu skirti papildomų lėšų dėl įstaigos finansavimo, kad būtų galima išlaikyti futbolo komandą „Mažeikiai“.

3615.

37Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutartimi iškelta bankroto byla BVšĮ „Mažeikių sporto centras“, administratore paskirta UAB „Genora“. Ieškovės bankroto administratorė į nagrinėjamą bylą nepateikė 2011 m. ar 2012 m. valdybos posėdžių protokolų, kadangi šie dokumentai administratorei neperduoti. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutartyje konstatuota, kad įstaigos nemokumo momentas yra 2011 m. liepos 31 d. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 4 d. nutartyje konstatuota, jog atsakovų argumentus dėl į 2011 m. liepos 31 d. balansą nepagrįstai neįtraukto materialaus turto (nebaigtų statybų) apeliacinės instancijos teismas įvertino. Dėl įstaigos finansinių įsipareigojimų ir turto apimties

3816.

39Teismas įstaigos finansinių įsipareigojimų ir turto apimtį nustatė įvertinęs įrodymų visumą – kreditorių prašymus, sąskaitas, didžiosios knygos išrašus, bankroto administratoriaus suvestines, balansą, specialisto išvadą, kitus šalių pateiktus įrodymus. BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ valdybos veiklos 2011 m. gruodžio mėnesio ataskaitoje nurodyta, jog ilgalaikio turto vertė 2011 m. sudarė 647 631,00 Lt. Įstaigos finansinė būklė pablogėjo metų viduryje dėl negauto planuoto finansavimo, dėl to ieškovė negalėjo tinkamai vykdyti įsipareigojimų, kurie 2011 m. gruodžio 31 d. 1 sudarė 551 000,00 Lt. Bankroto administratorė pateikė balansą, sudarytą 2011 m. liepos 31 dienai, kurio duomenimis, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 367 422,00 Lt, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų buvo iš viso 364 033,00 Lt. Atsakovai pateikė Specialisto išvadą, kurios duomenimis, 2011 m. liepos 31 d. pradelsti mokėjimai sudarė 207 410,11 Lt; balanse įrašyto turto vertė 697 921,00 Lt. Balanse, didžiosios knygos sąskaitoje „125“ nurodytas turtas „nebaigta statyba“: 270 281,92 Lt nebaigta statyba infrastruktūra; 268 920,00 Lt nebaigta statyba „SKATE parkas“; 30 752,78 Lt nebaigta statyba (pagalbinis pastatas). Tačiau byloje nenustatyta, jog nebaigtos statybos infrastruktūros – 270 281,92 Lt vertės objektas egzistuoja kaip savarankiškas turto vienetas, nes toks turtas (pavyzdžiui stadionas ar parko infrastruktūra) nebuvo perduotas bankroto administratorei. Pagal bankroto administratorei perduoto turto sąrašo duomenis, likutine verte nurodytas turtas sudarė tik apie 90 000,00 Eur. Balanse „SKATE parkas“ įvertintas

4077 884,89 Eur bei nemokamai perduotas Mažeikių rajono savivaldybei. Mažeikių rajono savivaldybė pateikė BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ vardu išduotus leidimus statyboms, kurių duomenimis, 2008 m. rugsėjo 11 d. išduotas leidimas „SKATE parkas“ aikštelei, adresu Pavenčių g.38, Mažeikiai, ir 2010 m. balandžio 26 d. išduotas leidimas tuo pačiu adresu statyti neypatingą statinį. Teismas sprendė, kad byloje pateikti įrodymai patvirtino, jog kitu turtu, nenurodytu ieškovės bankroto administratorės sudarytame perduoto turto sąraše, BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ nedisponavo.

4117.

42Ieškovės bankroto administratorės pateiktas kreditorių sąrašas patvirtina aplinkybes, kad bankroto byloje yra patvirtinti 32 kreditorių finansiniai reikalavimai, iš viso 116 550,09 Eur. Iš kreditorinių įsipareigojimų, atsiradusių po 2011 m. liepos 31 d. patikslintos suvestinės matyti, kad įstaigos skolos kreditoriams, kurių finansiniai reikalavimai patvirtinti ieškovės bankroto byloje, nemokumo dienai (iki 2011 m. liepos 31 d.) sudarė 5 628,24 Eur, po 2011 m. liepos 31 d. susidarė 110 671,45 Eur dydžio skolos (kreditorių finansiniai reikalavimai), kurios patvirtintos ieškovės bankroto byloje. Skolos susidarymo laikotarpis kreditorei valstybės įmonei (toliau – ir VĮ) Turto bankas nedetalizuotas, tačiau Didžiosios knygos sąskaitose yra šie duomenys: 2011 m. liepos 31 d. laikotarpio likučiuose „finansinės skolos“ įrašyta: mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 28 584,50 Lt, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 5 075,26Lt, kaupimai VSD įmokoms 1 400,92 Lt, garantinio fondo įmokos 88,14 Lt, mokėtinas socialinis draudimas 6 239,06 Lt. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (eilutė 415) mokėtinas PVM, pelno mokestis ir kiti – 8 433,97 Lt. Detalizuojant finansinius reikalavimus ir ieškovei nepateikus tikslesnių duomenų, teismas sprendė, kad aptartoje suvestinėje nedetalizuotu laikotarpiu nurodyta 42 755,97 Eur skola VĮ Turto bankas susidarė per 2011 metus ir dalis įsipareigojimų galėjo susidaryti iki 2011 m. liepos 31 d.

4318.

44Teismas pažymėjo, jog nustatant ieškovei priteistinos žalos dydį aktualus laikotarpis yra nuo 2012 m. sausio 1 d. iki bankroto bylos iškėlimo. Teismui aktualiu laikotarpiu – nuo 2012 m. sausio mėn. iki 2013 m. kovo mėn. – skolos išaugo 31 531,23 Eur šiems kreditoriams: G. J. 4 414,45 Eur, N. G. 12 031,71 Eur, N. G. 847,64 Eur, V. P. 4 274,98 Eur, A. R. 3 818,93 Eur, T. Š. 157,60 Eur, R. Z. 213,65 Eur, R. J. 342,98 Eur, I. K.-M. 458,70 Eur, UAB „Grifs AG“ 401,61 Eur, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 735,49 Eur, AB „Lesto“ 583, 24 Eur, UAB „TOI TOI“ 103,73 Eur, J. J. 1614,00 Eur, D. V. 1363,00 Eur, UAB „Mažeikių vandenys“ 67,45 Eur, UAB „Grūstė“ 102,07 Eur.

4519.

46Teismo vertinimu, byloje pateiktų įrodymų visuma patvirtina, jog įstaiga 2011 m. siekė tęsti veiklą, imdamasi atitinkamų veiksmų, bandė subalansuoti finansinę situaciją. Tačiau teismas padarė išvadą, kad įstaigos dalininkai, susipažinę su 2011 m. gruodžio mėn. valdybos veiklos ataskaita, turėjo spręsti ne dėl įstaigos veiklos tęstinumo galimybių, bet spręsti apie sąlygas inicijuoti įstaigai bankroto bylą. 2011 m. gruodžio mėn. duomenimis, įstaiga jau 2011 m. liepos 31d. buvo nemoki ir atsakovams nepavyko per 2011 m. antrą pusmetį subalansuoti finansinės situacijos, dėl to dalininkai 2012 m. pradžioje turėjo pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismo vertinimu, šios pareigos pažeidimas pripažintinas neteisėtais veiksmais, neveikimu, priežastiniu ryšiu susijusiu su įstaigos kreditorinių skolų (nuostolių) padidėjimu nuo 2012 m. sausio 1 d. Dėl juridinio asmens dalyvių padarytos žalos atlyginimo

4720.

48Teismas nustatė, jog ieškovės reikalavimai dėl civilinės atsakomybės taikymo įstaigos dalininkams grindžiami CK 2.50 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią žala atlyginama, kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų. Nagrinėjamai bylai aktualūs kasacinio teismo išaiškinimai dėl šios normos taikymo sąlygų išdėstyti Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutartyje. Ieškovė privalo įrodyti, kurie atsakovų veiksmai (neveikimas) priežastiniu ryšiu, nuo 2011 m. liepos 31 d. iki bankroto bylos iškėlimo, yra susiję su ieškovei ar įstaigos kreditoriams padaryta žala (CK 6.247 straipsnis). Taip pat, kuo remiantis nustatytas tokiais dalininkų veiksmais padarytos žalos dydis.

4921.

50Ieškovė nurodė, kad dalininkai atleidę P. P. iš pareigų, turėjo pareigą paskirti naują įstaigos vadovą, tačiau to nepadarė (neteisėtas neveikimas). Nepaskyrus naujo direktoriaus, vieninteliu aukščiausiu valdymo organu lieka dalininkų susirinkimas, kuris ir atsako už visą įstaigos veiklą. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas (toliau – ir VĮĮ) numato, kad įstaigos vadovą skiria ir atleidžia tik visuotinis dalininkų susirinkimas (VĮĮ 10 straipsnio 1 dalies 4 punkto redakcija, galiojusi nuo 2011 m. birželio 3 d. iki 2013 m. liepos 12 d.). Tuo laikotarpiu neteisėtais veiksmais padarytą žalą tenkanti atsakomybė įstaigos dalininkams turi būti atlyginta solidariai. Dalyviai nelaikytini sąžiningais vien dėl to, kad derėjosi su rėmėjais, jog prisidėjo prie įstaigos išlaikymo pagal bendrus dalininkų sprendimus, būtent dalininkai pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis rūpestingai ir atidžiai, elgėsi neapdairiai, nerūpestingai ir nesąžiningai toliau vykdydami veiklą. Nesąžiningumas pasireiškia tuo, kad neturėdami veiklos strategijos, nepakankamai aktyviai veikdami, jog būtų sukaupta lėšų veiklai finansuoti, nenutraukė įstaigos veiklos, kaip tai būtų padaręs rūpestingas ir sąžiningas asmuo. Dalyvių nesąžiningumas pasireiškia tuo, jog jie suprato, žinojo ir turėjo žinoti, jog toks elgesys, neveikimas ar netinkamas veikimas (nepakankamas) neigiamai veikia juridinio asmens gebėjimą įvykdyti prievoles. Neturėdami jokių garantijų, kad išlaidos bus apmokėtos leido direktoriui toliau veikti, nereikalavo stabdyti veiklos, dalininkai per valdybą kontroliavo įstaigos direktorių, tardavosi visais įstaigos klausimais, buvo faktiniai įmonės vadovai kartu su direktoriumi, nes jie duodavo tiesioginius nurodymus ir direktorius vykdydamas jam priskirtas pareigas privalėjo tartis ir konsultuotis su dalininkais kasdieniais įstaigos veiklos klausimais. Ginčui aktualiu laikotarpiu dalininkai veikė ne tik kaip strateginiai įstaigos vadovai, bet ir kaip faktiniai kasdienių valdymo funkcijų vykdytojai.

5122.

52Teismas sutiko su ieškove, kad atsakomybė už laikotarpį, kai nebuvo paskirto įstaigos vadovo, tenka asmeniui, privalėjusiam jį paskirti. CK 2.50 straipsnio 3 dalyje nurodyta kada pagal juridinio asmens prievoles gali atsakyti juridinio asmens dalyviai. CK 1.5 straipsnio 1 dalis įtvirtina civilinių teisinių santykių subjektų pareigą elgtis teisingai, protingai ir sąžiningai, taigi ir juridinio asmens dalyviai privalo elgtis laikydamiesi nurodytų principų. Pareigos elgtis sąžiningai nevykdymas reiškia asmens kaltus veiksmus, sukeliančius civilinę atsakomybę (CK 6. 248 straipsnio 3 dalis). Būtent, juridinio asmens dalyviui pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį atsakomybė atsiranda dėl jo nesąžiningų veiksmų. Norma nustato papildomą atsakomybę juridinio asmens dalyviams atvejais, kai jų veiksmai sąlygoja, jog juridinis asmuo negali pilnai įvykdyti prievolės kreditoriui, nesąžiningų veiksmų konstatavimas reiškia juridinio asmens dalyvio kaltę. Nustačius, kad atsakovai, kaip juridinio asmens dalyviai, pažeidė pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei, t. y. atliko nesąžiningus veiksmus, dėl to yra jų kaltė. Taigi byloje nustatyta, jog dalininkai kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo privalėjo sužinojus apie įstaigos nemokumą ir šį momentą, teismas nustatė nuo 2012 m. sausio 1 d.

5323.

54Teismas sutiko su atsakovais, kad šiuo atveju ieškinio pagrindu taip pat nurodomas įstaigos vėlavimas išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, nesuponavo imperatyvios pareigos įstaigos vadovui ir (ar) dalyviams kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl šiuo aspektu nenustatytas atsakovų imperatyvių pareigų pažeidimas. ĮBĮ 4 straipsnio 1 punkte nustatyta savarankiška bankroto inicijavimo sąlyga, tačiau šios bylos kontekste vėlavimo išmokėti darbuotojams atlyginimą faktas nėra teisiškai reikšmingas. Byloje yra nagrinėjamas juridinio asmens vadovo ir dalyvių civilinės atsakomybės, kylančios ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalies pagrindu, pažeidus ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, klausimas. Civilinėje teisėje egzistuojantis dispozityvumo principas leidžia suinteresuotoms šalims pasirinkti savo teisių gynimo būdą ir lemia tai, jog darbuotojai gali ginti savo teises ne tik reikšdami ieškinį bendra ginčo teisenos tvarka dėl darbo užmokesčio išieškojimo, bet ir inicijuodami bankroto procedūrą. Kaip įrodė atsakovai, darbuotojai neturėjo jokių pretenzijų dėl jiems pavėluoto išmokėti atlyginimo, o susidūrus su finansiniais sunkumais buvo imtasi priemonių, siekiant mažinti išlaidas, randant konsensusą tarp įstaigos ir darbuotojų. Teismas pažymėjo, kad tokią kreditorių (buvusių darbuotojų) poziciją patvirtina ir tai, jog iki 2011 m. liepos 31 d. susidariusių įsiskolinimų, ieškovės bankroto byloje yra patvirtinti tik 5 628,24 Eur buvusių darbuotojų reikalavimų.

5524.

56Teismas sutiko su atsakovais, kad buvo priimami dalininkų sprendimai prisidėti prie įstaigos veiklos finansavimo 2011 m. atsiradus finansinių problemų ir sunkumų. Byloje pateiktų įrodymų visuma patvirtina, jog įstaiga per 2011 m. siekė tęsti veiklą, subalansuoti finansinę situaciją, ėmėsi realių veiksmų, ieškojo finansavimo šaltinių. Tačiau dalininkai, susipažinę su 2011 metų gruodžio mėnesio valdybos veiklos ataskaita, turėjo spręsti dėl pareigos inicijuoti nemokiai įstaigai bankroto bylą jau 2012 m. pradžioje. Iš atsakovų paaiškinimų nustatyta, jog įstaigoje buvo susiformavusi praktika, kad visai įstaigos veiklai de facto vadovauja dalininkai, kurie tuo pačiu buvo ir įstaigos valdybos nariais; jiems sužinojus apie blogą įstaigos finansinę būklę, kilo pareiga pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto. Teismas sprendė, jog atsakovams būnant dalininkais, jų atstovams dalyvaujant valdybos veikloje lygiomis teisėmis, dalyvių neveikimas 2012 m. buvo priešingas įmonės veiklos tikslams ir turėjo įtakos įstaigos skoloms padidėti. Atsakovų dalininkų neveikimas, t. y. nesikreipimas į teismą 2012 m. sausio mėn. dėl bankroto bylos iškėlimo, priežastiniu ryšiu susijęs su ieškovei ir jos kreditoriams padarytos žalos nuo 2012 m. sausio 1 d. iki bankroto bylos iškėlimo padidėjimu 31 531,23 Eur suma (CK 6.247 straipsnis). Dėl žalos dydžio paskirstymo

5725.

58Teismo vertinimu, atsakovai pagrįstai teigia, kad dalininkų lėšos sudarė tik apie 1/3 įstaigos išorinių finansavimo šaltinių – pagrindiniai išoriniai finansavimo šaltiniai, sudarantys 2/3 išteklių dalį, buvo savivaldybės, kuri taip pat buvo viena iš dalininkių, skiriamos dotacijos bei pagrindinio mecenato AB „ORLEN Lietuva“ skiriamos paramos lėšos. Įkuriant BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ buvo sutarta, kad įstaigos veiklą įmanoma vystyti, susijungus Mažeikių rajono smulkiam verslui, AB „ORLEN Lietuva“ ir savivaldybei, tik taip buvo įmanoma vykdyti ir palaikyti Mažeikių rajono sporto, laisvalaikio ir jaunimo užimtumą bei atitinkamai tik dėl šių subjektų skiriamų lėšų įstaiga galėjo vykdyti savo veiklą, kadangi įstaiga pinigų iš esmės negeneravo.

5926.

60Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybė, būdama įstaigos dalininke, taip pat turėjo pareigą administruoti įstaigą pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą (toliau – ir VAĮ), šiai atsakovei teko pareiga kontroliuoti, kad savivaldybės biudžeto lėšos būtų panaudojamos kuo efektyviau, todėl savivaldybei nustatytina didesnė, nei kitų dalininkų, atsakomybė už administruojamo subjekto prievoles. Mažeikių rajono savivaldybė 2012 m. neįgyvendino 2010 – 2014 metų sporto plėtros programos ir nutraukė finansavimą BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2012 m. Ieškovės bankroto administratorės perimtas „SKATE parkas“ (balanse nurodytas 268 920,00 Lt vertės) buvo nemokamai perduotas Mažeikių rajono savivaldybei. Teismas, įvertinęs šias aplinkybes, sprendė, kad visa konstatuota 31 531,23 Eur žala turi būti priteisiama iš Mažeikių rajono savivaldybės (50 procentų daline prievole, 50 procentų solidariai su kitais dalininkais). Taigi atsakovams dalininkams, išskyrus išstojusį dalyvį UAB „Mažeikių varduva“ ir restruktūrizuojamas įmones, tenkanti 50 proc. žalos dalis, sudaranti 15 765,62 Eur, turi būti atlyginama solidariai, nepriklausomai nuo steigėjų statuso, dalies kapitale, įstaigai skirtos paramos dydžio ar kitų veiksnių, nes dalininkai dalyvaudami įstaigos valdyme per atstovavimą valdyboje, turėjo vienodas balsavimo teises bei vienodą inicijavimo teisę. Todėl 50 proc. solidariai priteistina iš dalininkų (devynių): Mažeikių rajono savivaldybės, Mažeikių verslininkų asociacijos, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“.

6127.

62Teismas pažymėjo, jog atsakovė UAB „Mažeikių varduva“ 2011 m. liepos mėn. pateikė prašymą išeiti iš dalininkų ir dalyvavimą įstaigos veikloje nutraukė. Atsakovės UAB „Kvistija“ ir RUAB „Saurida“ buvo ir yra restruktūrizuojamos bendrovės, todėl atsižvelgiant į atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį ir jų tarpusavio santykius, yra pagrindas taikyti CK 6.251 straipsnio 2 dalį, 6.253 straipsnio 9 dalį, Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ir ĮRĮ) 1–2,8–9 straipsnio nuostatas ir ieškinio reikalavimus šioms atsakovėms (UAB „Mažeikių varduva“, UAB „Kvistija“ ir RUAB „Saurida“) atmesti. Dėl atsakovo P. P. civilinės atsakomybės

6328.

64Teismas nustatė, jog įstaigos įstatų 6.26 papunktyje nustatyta, jog įstaigos direktorių pareigoms skiria ir atleidžia, jo darbo sutarties sąlygas nustato visuotinis dalininkų susirinkimas, o 6.29 papunktyje nustatyta, kad direktoriui negalint atlikti savo pareigų, jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas arba kitas valdybos laikinai paskirtas asmuo, taip pat nustatyta, kad vadovui negalint savo pareigų vykdyti ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės, visuotinis dalininkų susirinkimas turi paskirti kitą vadovą. Įstaigos vadovo P. P. įgaliojimai eiti įstaigos vadovo pareigas pasibaigė 2011 m. spalio 28 d. Visuotiniam dalininkų susirinkimui nepaskyrus kito įstaigos vadovo, šias pareigas laikinai ėjo atsakovė I. K.-M. Ieškovė nagrinėjamoje byloje įrodinėjo, kad atsakovas P. P., eidamas įstaigos vadovo pareigas, turėjo žinoti apie įstaigos nemokumą nuo jo atsiradimo momento, t. y. nuo 2011 m. liepos 31 d., o įstaigos dalininkai apie tai turėjo žinoti nuo to paties momento, nes tuo metu jie faktiškai vadovavo įstaigai.

6529.

66Kadangi ginčo laikotarpiu įstatyme įstaigos vadovams nebuvo numatyti konkretūs terminai kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jų įvertinimas paliktas teismo diskrecijai pagal kiekvienos bylos faktines aplinkybes. Teismas nustatė, jog atsakovas P. P. per trumpą periodą (4 mėn.) įstaigos finansinės padėties ženkliai įtakoti negalėjo. Byloje nėra įrodyta, kad P. P. pradėjus eiti pareigas 2011 m. birželio 20 d. tapo žinoma įstaigos finansinė būklė. Valdybai buvo teikiama finansinė informacija apie įstaigos būseną, esamas skolas, tokia, kokia buvo nurodoma buhalteriniuose dokumentuose, nefiksavusiuose įstaigos nemokumo būsenos. Balanse, didžiosios knygos sąskaitoje buvo nurodytas turtas, Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2011 m. kovo 23 d. ataskaitoje nurodyta apie įstaigos veiklos tęsimą, reikšmingų rizikų ir neapibrėžtumų neaptikimą. Mažeikių rajono savivaldybės taryba 2010 m. patvirtino BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2010–2014 metų sporto plėtros programą. 2011 m. rugsėjo 21 ir 26 d. buvo pateikti direktoriaus P. P. prašymai dėl plėtros programos pakeitimo ir finansavimo padidinimo; finansavimas gautas, 2011 m. rugsėjo 30 d. pasirašyta finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų sutartis. Tik 2011 m. pabaigoje buvo sudaryta BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ valdybos veiklos ataskaita, fiksuojanti nemokią įstaigos būseną. Teismo vertinimu, 2011 m. antrajame pusmetyje dėl žaidynių organizavimo patirtos išlaidos buvo būtinos, nes suorganizuotos ir iš anksto suplanuotos 2010 m. patvirtintoje 2010–2014 metų sporto plėtros programoje.

6730.

68Kadangi konstatuotinas atsakovų pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo pažeidimo momentas nuo 2012 m. sausio 1 d., kai atsakovas P. P. nebedirbo BVšĮ „Mažeikių sporto centras“, nesukelia pasekmių šiam atsakovui (CK 6.247 straipsnis). Byloje nepaneigti atsakovo P. P. argumentai, kad pradėjus eiti vadovo pareigas nebuvo svarstoma apie bankrotą. Teismo vertinimu, P. P. vadovavimo laikotarpis (4 mėn.) buvo per trumpas įvertinti ir pakeisti finansinę įstaigos situaciją, buvo ieškota finansavimo šaltinių, gauta papildomų lėšų, 2011 m. antrame pusmetyje nebuvo akivaizdūs pradelsti įmonės įsipareigojimai kreditoriams, lyginant juos su įstaigos turto vertės santykiu. Teismas sutiko su atsakovu, kad pastarasis buvo vadovu labai trumpą laiką ir dirbo rūpestingai bei kvalifikuotai, darė viską, jog įstaiga veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, aiškiai suprato, jog vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nesudarinėjo sandorių, kurie pažeistų įstaigos interesus, iškilus finansiniams sunkumams, ieškojo pelningų sandorių, kurie leistų pagerinti įstaigos finansinę padėtį ir padengti susidariusius įsiskolinimus kreditoriams. P. P. aktyviai tarėsi su įstaigos dalininkais – raštu prašė skirti paramą, kuri būtų panaudota futbolo klubo „Mažeikiai“ išlaikymui, taip siekė išsaugoti įstaigos veiklą. Be to, P. P. turėjo pakankamai pagrindo tikėtis, jog įstaigos finansinė padėtis stabilizuosis, nes dailininkai padidino skiriamas finansavimo lėšas, o savivaldybė bei pagrindinis mecenatas AB ,,ORLEN Lietuva“ žadėjo padidinti skiriamų lėšų sumą.

6931.

70Teismas, atsižvelgęs į tai, kad įstaigai iš esmės vadovavo dalininkai, kurie priėmė visus svarbiausius sprendimus, o vadovo funkcijos buvo labiau formalios, sprendė, jog atsakovo P. P. apsisprendimas nutraukti darbo santykius su BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ negali būti vertinamas kaip nesąžiningas veiksmas, ar vadovo specialiųjų ir fiduciarinių pareigų pažeidimas ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalies prasme. Todėl visi aptarti atsakovo veiksmai negali būti laikomi nesąžiningais ar susiję su pareigų pažeidimu. Teismas padarė išvadą, jog byloje nenustatyta būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų – atsakovo P. P. neteisėtų veiksmų bei priežastinio ryšio, todėl nėra pagrindo šio atsakovo civilinei atsakomybei kilti. Nagrinėjamu atveju atsakovo kaltė dėl laiku neinicijuotos bankroto bylos BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ yra paneigta, ieškovė neįrodė civilinės atsakomybės taikymo sąlygų atsakovui visumos, todėl teismas atmetė ieškinio dalį dėl atsakovui P. P. pareikštų reikalavimų.

71III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

7232.

73Apeliaciniame skunde ieškovė BVŠĮ „Mažeikių sporto centras“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Genora“, prašo Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – priteisti solidariai iš atsakovų P. P. ir dalininkų 36 321,01 Eur žalos atlyginimą, priteisti solidariai iš dalininkų 79 876,37 Eur žalą, priteisti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlime teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei paskirstyti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos apeliacinio skundo motyvus:

7432.1.

75 Dėl dalininkų nesąžiningumo. Dalininkai pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis rūpestingai ir atidžiai. Nesąžiningumas pasireiškia tuo, jog: a) neturėdami veiklos strategijos, nepakankamai aktyviai veikdami (kad būtų sukaupta lėšų veiklai finansuoti), nenutraukė įstaigos veiklos kaip tai būtų padaręs rūpestingas ir sąžiningas asmuo, b) suprato, žinojo ir turėjo žinoti, jog toks elgesys, neveikimas ar netinkamas veikimas (nepakankamas) neigiamai veikia juridinio asmens gebėjimą įvykdyti prievoles, c) neturėdami jokių garantijų, kad išlaidos bus apmokėtos leido direktoriui toliau veikti, nereikalavo stabdyti veiklos. Dalininkai buvo de facto įstaigos vadovai. Šią aplinkybę patvirtino buvę įstaigos vadovai P. P. ir I. K.-M. Dalininkai per valdybą kontroliavo įstaigos direktorių ir žinojo realią įstaigos situaciją, duomenis apie realią finansinę padėtį gaudavo bent porą kartų per mėnesį ar net dažniau. Valdyba įstaigoje buvo kolegialus valdymo organas (tai numatyta įstaigos įstatuose) ir buvo sudaryta išskirtinai iš dalininkų atstovų. Įstaigos direktoriai tardavosi su valdybos nariais (dalininkų atstovais) visais įstaigos klausimais. Taigi dalininkai buvo faktiniai įstaigos vadovai kartu su direktorium; jie duodavo tiesioginius nurodymus direktoriui, kuris vykdydamas jam priskirtas pareigas privalėjo tartis bei konsultuotis su dalininkais kasdieniais įstaigos veiklos klausimais. Po direktorės I. K.-M. atleidimo kitas direktorius nepaskirtas, toliau dalininkai veikė kaip vadovai. Todėl juridinio asmens dalyviams pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį kyla atsakomybė dėl jų nesąžiningų veiksmų. Dalininkai privalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įstaigai tapus nemokiai 2011 m. liepos 31 d.

7632.2.

77Dėl žalos paskirstymo dalininkams ir direktoriams. Skirtumas tarp skolų padidėjimo turi būti skaičiuojamas tik tarp tos pačios rūšies skolų – pokytis laike tarp visų skolų arba pokytis laike tarp pradelstų skolų. Tai reiškia, kad šiuo atveju vertinant žalą ir paskirstant ją, taip pat turi būti vadovaujamasi pradelstų skolų dydžiu ir vadovų pasikeitimo momentu. BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ pradelstos skolos 2011 m. liepos 31 d. sudarė 71 575,95 Eur, direktoriaus

78P. P. atleidimo datą (2011 m. spalio 28 d.) pradelstos skolos sudarė 107 896,95 Eur, todėl P. P. solidariai su dalininkais tenkanti atlyginti žalos dalis sudaro 36 321,01 Eur. Po bankroto bylos iškėlimo visos įstaigos skolos tapo pradelstomis, todėl dalininkai privalo atlyginti likusią kreditorių finansinių reikalavimų dydžio, žalą, kuri sudaro 79 876,37 Eur. Visa prašoma atlyginti žala yra tik finansinių reikalavimų dydžio, o ne visų įstaigos įsiskolinimų dydžio.

7932.3.

80Dėl skundžiamojo sprendimo motyvų prieštaringumo. Pirma, pirmosios instancijos teismas nurodė, jog apeliacinės instancijos teismas net du kartus nustatė nemokumo momentą 2011 m. liepos 31 d. ir nagrinėjamojoje byloje nemokumo momentas įvertintas kaip teisingai nustatytas. Tačiau toliau motyvuojamoje dalyje neargumentuotai nemokumo momentas pakeistas į 2012 m. sausio 1 d. Antra, teismas nustatė (skundžiamojo sprendimo 34 punktas), kad įstaigos veiklai vadovavo dalininkai, jiems buvo žinoma įmonės būklė ir jie turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įstaigai. Taip pat dalininkų neveikimas buvo priešingas įstaigos veiklos tikslams ir turėjo įtakos skoloms padidėti (skundžiamojo sprendimo 35 punktas). Tačiau motyvai dėl finansavimo šaltinių yra visiškai nesuprantami – kodėl teismas konstatuoja, kad įkuriant įstaigą buvo sutarta, jog AB „ORLEN Lietuva“ bus vienas iš finansavimo šaltinių. AB „ORLEN Lietuva“ nebuvo įstaigos steigėja, nebuvo pasirašiusi su įstaiga jokių įpareigojančių sutarčių ir nebuvo įstaigos dalininkė. Atsakovų teiginiai (paaiškinimai), jog dalininkai buvo ir de facto įstaigos vadovai nėra pagrįsti jokiais dokumentais. Trečia, nesuprantami teismo argumentai dėl žalos paskirstymo. Buvusi dalininkė UAB „Mažeikių varduva“ savo dalį perleido tik 2012 m. vasario mėn., o iki tol ši įmonė buvo pilnateisė įstaigos dalininkė. Ketvirta, buvęs įstaigos vadovas

81P. P. žinojo įstaigos finansinę būklę, kurią pateikdavo dalininkams. Teismo argumentai, kad P. P. turėjo pagrindo tikėtis, jog įstaigos finansinė padėtis stabilizuosis, prasilenkia su kasacinio teismo praktika analogiškose bylose, t. y. verslo sprendimų priėmimo taisyklė, kai yra pareiga pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo netaikoma. Šiuo atveju įstaiga buvo ne pelno siekianti organizacija, savo įstatuose buvo nusistačiusi tvarką, kad pirmiausia patvirtinamos sąmatos ateinantiems laikotarpiams ir tik tada galima veiktų jų ribose. Kaip tik šitai ir nebuvo padaryta, dalininkai ir valdybos nariai įstaigai leido veikti be sąmatos, taip padarydami žalą kreditoriams. Penkta, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į kasacinio teismo suformuotą praktiką, kad žala negali būti nustatoma vien tik finansinio reikalavimo padidėjimu ar sumažėjimu. Šiuo atveju žalos atlyginimo paskirstymas nuo datos, nuo kurios žala laikoma padaryta (skundžiamojo sprendimo 38, 39 punktai) yra nesuprantamas, kadangi įstaigos nemokumo momentas yra 2011 m. liepos 31 d., o dalininkų dalys yra lygios.

8232.4.

83Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Pirmosios instancijos teismo posėdyje ieškovė nurodė, jog atsakovai prie bylinėjimosi išlaidų priskyrė savo nuožiūra užsakytas paslaugas, kurios nebuvo reikalingos ir atliktos tam kvalifikacijos neturinčių asmenų bei nebuvo panaudotos teismo. Tačiau teismas vis tiek visas atsakovių išlaidas priskyrė prie bylinėjimosi išlaidų ir jas priteisė atsakovėms. Dėl to bylinėjimosi išlaidos turi būti peržiūrėtos.

8433.

85Apeliaciniame skunde atsakovė Mažeikių rajono savivaldybė prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimo dalis dėl priteistos ieškovei iš atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės 15 765,62 Eur žalos atlyginimo ir dėl priteistos ieškovei solidariai iš atsakovių Mažeikių rajono savivaldybės, Mažeikių verslininkų asociacijos, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“ 15 765,62 Eur žalos atlyginimo; perskirstyti bylinėjimosi išlaidas. Likusią skundžiamojo sprendimo dalį palikti nepakeistą. Dėl apeliantei nustatytos didesnės nei kitų dalininkų atsakomybės už administruojamo subjekto prievoles nurodo šiuos argumentus:

8633.1.

87Iš skundžiamojo sprendimo motyvų galima suprasti, kad savivaldybė neįvykdė pareigos administruoti viešąją įstaigą pagal Viešojo administravimo įstatymą, nekontroliavo, jog savivaldybės biudžeto lėšos būtų panaudotos kuo efektyviau. Apeliantė su nurodytais motyvais nesutinka. dėl lėšų, skirtų ieškovei vykdyti Mažeikių rajono savivaldybės Kultūros veiklos ir sporto plėtros programą, panaudojimo teisėtumo buvo atliktas BVŠĮ „Mažeikių sporto centras“ auditas. Taigi apeliantė tinkamai vykdė savo pareigas. Taip pat apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismu, jog pareigą administruoti ieškovės veiklą turėjo vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu. Ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusio Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje (2011 m. sausio 10 d – 2013 m. gegužės 31 d. redakcija) buvo nustatyta, jog viešoji paslauga – valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, šveitimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų nustatytas paslaugas; viešųjų paslaugų teikimo administravimas – viešojo administravimo subjektų veikla nustatant viešųjų paslaugų teikimo taisykles ir režimą, steigiant viešąsias įstaigas arba išduodant leidimus tetikti viešąsias paslaugas kitiems asmenims, taip pat viešųjų paslaugų teikimo priežiūra ir kontrolė. Šiuo atveju BVŠĮ „Mažeikių sporto centras“ nebuvo Mažeikių rajono savivaldybės kontroliuojamas juridinis asmuo. Ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusio Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 6 dalis nustatė, jog savivaldybės kontroliuojamos įmonės – savivaldybės įmonės, veikiančios pagal Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės <...> ir įmonės, kuriose savivaldybės gali paskirti daugiau kaip pusę įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros tarnybos narių. Nagrinėjamu atveju BVŠĮ „Mažeikių sporto centras“ neatitiko nei vieno reikalavimu, nurodyto Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 6 dalyje. Taigi apeliantė neturėjo pareigos administruoti ieškovę.

8833.2.

89Iš skundžiamojo sprendimo motyvų galima suprasti, jog apeliantei nustatyta didesnė nei kitų dalininkų atsakomybė už administruojamojo subjekto prievoles dėl to, kad Mažeikių rajono savivaldybė 2012 m. neįgyvendino 2010–2014 metų sporto plėtros programos bei nutraukė ieškovės finansavimą 2012 m. Tačiau teismas nustatė, jog atsakovės 2011 m. neinicijavo įstaigai bankroto bylos, todėl apeliantei neaišku, kodėl Mažeikių rajono savivaldybė atsakinga ir už kitų atsakovų 2011 m. padarytą žalą. Nepagrįsti pirmosios instancijos teismo argumentai turėtų būti panaikinti.

9033.3.

91Byloje nėra jokių įrodymų, jog savivaldybė neatlygintinai perėmė iš ieškovės bankroto administratorės riedučių aikštelę „SKATE parkas“. Sprendimą dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn priima išskirtinai savivaldybės taryba (Valstybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnis, Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktas). Mažeikių rajono savivaldybės taryba nėra priėmusi sprendimo dėl „SKATE parkas“ perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir šis turtas savivaldybei neperduotas.

9234.

93Apeliaciniame skunde atsakovės Mažeikių verslininkų asociacija, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Beržūna“, UAB „Jubana“, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Stronga“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Grūstė“ (toliau – ir apeliantės-dalininkės) prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimo dalį, kurioje ieškovei BVŠĮ „Mažeikių sporto centras“ iš atsakovių Mažeikių verslininkų asociacijos, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“ solidariai priteista 15 765,62 Eur ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Likusią skundžiamojo sprendimo dalį palikti nepakeistą. Priteisti apeliantėms-dalininkėms bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:

9434.1.

95Ieškovė neįrodė būtinų prielaidų apeliančių - dalininkių civilinei atsakomybei taikyti pagal ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalį. Byla buvo du kartus išnagrinėta apeliacinės instancijos teisme ir kiekvienu atveju apeliacinės instancijos teismas akcentuodavo, jog šioje byloje spręsti dėl civilinės atsakomybės galima tik po to, kai: 1) bus tinkamai ir neginčijamai nustatytas įstaigos nemokumo momentas; 2) bus tinkamai nustatytas momentas, nuo kurio atsakovams tapo žinoma apie įstaigos nemokumą. Šiuo atveju, įstaigos nemokumo momentas nustatytas netinkamai, nes į 2011 m. liepos 31 d. balansą nepagrįstai neįtrauktas įstaigos 96 700,65 Eur vertės turtas. Pirmosios instancijos teismui buvo pateikta specialisto išvada, kuria atsakovės įrodinėjo, jog 2011 m. liepos 31 d. įstaiga buvo moki. Pirmosios instancijos teismas dėl šio įrodymo nepasisakė, todėl pažeidė įrodymų vertinimo taisykles.

9634.2.

97Byloje tarp šalių nėra ginčo dėl ieškovės bankroto administratorei perduoto turto. Skundžiamajame sprendime nepagrįstai pažymėta, jog įstaigos turtas administratoriui nebuvo perduotas. Tokiems teiginiams nėra pagrindo, nes: a) statybos leidimo neišdavimo faktas nepaneigia nebaigtos statybos egzistavimo fakto; statinys buvo statomas ūkio būdu ir priskirtinas prie tos kategorijos statinių, kurios statiniams statybos leidimas net nebuvo reikalingas; b) atsakovės pateikė teismui įrodymus, kad nebaigta statyba ieškovei buvo perduota (perduodant dokumentus). Administratorė neįtraukė į įstaigos balansą nebaigtos statybos vertės, tokiu būdu prieštaravo pati sau, nes pradiniame savo parengtame dokumente, veiklos ataskaitoje, kuriuo buvo grindžiamas įstaigos nemokumo atsiradimo momentas, prie įstaigos turto vertės buvo priskirta ir nebaigta statyba. Veiklos ataskaitoje nurodyta, jog įstaigos turto vertė 2011 m. sudarė 844 239,00 Lt, o prie ilgalaikio turto priskirta ir nebaigtos statybos vertė. Administratorė pagal teismo įpareigojimą parengtame įstaigos balanse neapskaitė nebaigtos statybos. Iš 2019 m. balandžio 3 d. teismo posėdžio metu ieškovės pateiktų dokumentų matyti, kad 2011 m. liepos 31 d. pradelsti įstaigos įsipareigojimai viso sudarė 5 628,24 Eur, o pagal ieškovės pateikto balanso duomenis, įstaiga turėjo turto už 364 033,00 Lt (105 431,24 Eur) vertės turto. Taigi byloje nėra jokių patikimų, neginčijamų įrodymų, kurių pagrindu būtų galima teigti, jog įstaiga buvo nemoki anksčiau nei 2013 m. balandžio 15 d. (bankroto bylos iškėlimo dieną). Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje nėra įrodytas ir tinkamai nustatytas įstaigos nemokumo atsiradimo momentas, kuris yra esminės sąlyga civilinei atsakomybei kilti pagal ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalį, tolesnis apeliantų civilinės atsakomybės sąlygų vertinimas iš esmės netenka prasmės, nes neįmanoma nustatyti kada atsakovei (-ėms) atsirado pareiga kreiptis į teismą dėl įstaigos bankroto bylos iškėlimo.

9834.3.

99Dėl netinkamo atsakovių sužinojo apie įstaigos nemokumą momento nustatymo. Byloje nėra įrodyta, kad atsakovės, taip pat ir apeliantės - dalininkės, disponavo kokia nors informacija, kurios pagrindu būtų galima bent įtarti apie įstaigos nemokumą. Byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių, jog atsakovėms apie įstaigos nemokumą buvo ar galėjo būti žinoma anksčiau nei iškėlus bankroto bylą. Priešingai, atsakovai disponavo informacija, kad įstaigos finansinė padėtis yra stabili ir jokio poreikio kelti bankroto bylą nėra (skundžiamojo sprendimo 11 punktas). Taip pat teismas, pasisakydamas dėl atsakovo P. P. atsakomybės (skundžiamojo sprendimo 46 punktas) nurodė, jog valdybai buvo teikiama finansinė informacija apie įstaigos būseną, esamas skolas, tokia, kokia buvo nurodoma buhalteriniuose dokumentuose, nefiksavusiuose įstaigos nemokumo būsenos. Taigi pirmosios instancijos teismas patvirtino, jog atsakovės nedisponavo jokia objektyvia informacija, kurios pagrindu būtų galima įtarti esant pagrindą kelti įstaigai bankroto bylą. Ieškovė neįrodinėjo, o pirmosios instancijos teismas visapusiškai nevertino bei nepasisakė, kokie yra kiekvienos iš atsakovių galėjimo ir turėjimo sužinoti apie įstaigos nemokumą momentų skirtumai ir kokios apimties atsakomybė priklausomai nuo sužinojimo momento taikytina kiekvienai iš atsakovių, nors bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme aukštesnės instancijos teismas abiem atvejais pabrėžė, jog byloje faktinis kiekvieno iš atsakovių sužinojimo apie nemokumą momentas privalo būti nustatytas. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas apsiribojo tik deklaratyviu konstatavimu, kad dalininkai žinojo apie nemokumą, dalininkams 2012 m. pradžioje kilo pareiga spręsti apie sąlygas inicijuoti įstaigai bankroto bylą ir kt., nevertindamas byloje esančių įrodymų, patvirtinančių, kad dalies dalininkų atstovų atskirais laikotarpiais net nedalyvavo įstaigos veikloje (pavyzdžiui, su 2018 m. vasario 22 d. rašytiniais paaiškinimais pateikti įrodymai , kad 2011 m. sausio–birželio mėnesiais UAB „Beržūna“ vadovui J. G. buvo mokama ligos draudimo išmoka, t. y. šis asmuo įstaigos veikloje nedalyvavo dėl objektyvių priežasčių ir kt.). Be to, bylą nagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas pabrėžė, jog momentas, nuo kurio kiekviena iš atsakovių sužinojo apie tai, kad įstaiga tapo nemokia, privalo būti nustatytas ne formaliai, o konkrečiai, individualiai ir neginčijamai, nes sužinojimo apie nemokumą momentas yra svarbus dviem aspektais – nustatant civilinės atsakomybės taikymo galimumą apskritai ir vėliau vertinant, už kokią dalį po nemokumo momento atsiradusių reikalavimų konkrečiam asmeniui gali būti taikoma atsakomybė. Pareiga įrodyti šią aplinkybę tenka ieškovei.

10034.4.

101Dėl dalininkų kaip įstaigos savininkų, faktinių vadovų ar dalyvių atsakomybės. Apeliantėms -dalininkėms neaišku kokiu pagrindu atsakovėms, kaip įstaigos dalininkėms, taikytina civilinė atsakomybė. Jei atsakomybę siekiama taikyti kaip de facto vadovams, tai byloje jokių įrodymų nepateikta. Žodiniai buvusių vadovų paaiškinimai, esą dalininkai veikė kaip de facto vadovai, negali būti įvertinti kitaip kaip tik gynybinė šių asmenų pozicija, t. y. turi būti vertinami kritiškai, nes turini netapatų teisinį suinteresuotumą. Ieškovė privalo įrodyti, kad įstaigos dalyviai atliko konkrečius nesąžiningus veiksmus, kurie sąlygojo, jog juridinis asmuo negali pilnai įvykdyti prievolės kreditoriui. Šių aplinkybių ieškovė neįrodinėja. Dalininkų pareigos neapėmė įstaigos valdymo organui (vadovui) priskiriamų funkcijų vykdymo. Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalį numatyta pareiga laiku inicijuoti bankroto bylą visų pirma kyla vadovui, o ne dalyviui. Šiuo atveju įstaigos dalininkams net objektyviai negalėjo kilti pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nes nei vienas iš dalininkų neturi reikiamo balsų skaičiaus, jog ĮBĮ prasme būtų laikomas įstaigos savininku, kuriam tokia pareiga nustatyta, kadangi: dalininkų pareigos pagal įstaigos įstatų 5.4.1 papunktį apsiribojo tik aktyviu dalyvavimu įstaigos veikloje ir prisidėjimu prie įstaigos išlaikymo, kurios buvo orientuotos į tai, kad būtų padėta pasiekti savo veiklos tikslus (per sportą tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą). Plečiamasis įstaigų dalininkų pareigų aiškinimas nėra galimas, nes juridinio asmens dalyvis per se nėra juridinio asmens organas ir neturi įstatyme nustatytų pareigų bendrovei, inter alia pareigos kreiptis į teismą dėl bendrovės bankroto bylos iškėlimo (išskyrus tuos atvejus, jei, kaip minėta, būtų nustatyta, jog juridinio asmens dalyvis de facto vykdė juridinio asmens valdymo organo (vadovo) funkcijas. Taigi įstaigos dalininkai negali būti prilyginami įstaigos valdymo organui (vadovui) ir jiems atitinkamai negali būti taikomas juridinio asmens vadovo veikimo ir atsakomybės standartas. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 9 punktą savininkas yra įmonės dalyvis (dalyviai) – akcininkas ar akcininkų grupė, kuriam (kuriems) priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, individualios įmonės savininkas, dalininkas (dalininkai), narys (nariai) ir valstybės, savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Kadangi įstaigos kapitalas buvo padalintas į 12 lygių dalių ir kiekvienas iš 12 įstaigos dalininkų atskirai turėjo po 1 balsą, todėl, remiantis ĮBĮ 2 straipsnio 9 dalimi, įstaigos dalininkai negali būti laikomi įstaigos savininkais, kuriems taikoma pareiga inicijuoti bankroto bylos iškėlimą, nes nei vienas iš ieškovės dalininkų neturėjo 1/10 visų įstaigos balsų dalies. Šiuo atveju atskirų dalininkų balsų nebūtų pakakę kreipimuisi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir jie pavieniui tokios pareigos neturėjo.

10234.5.

103Ieškovė neįrodė žalos dydžio. Ieškovės pozicija dėl patirtos žalos yra nenuosekli, o žalos dydis neįrodytas. Pradiniame bylos nagrinėjimo etape ieškovė buvo pareiškusi ieškinį visai įstaigos bankroto byloje patvirtintų reikalavimų sumai. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, bylose, kuriose sprendžiamas klausimas dėl žalos, atsiradusios dėl pavėluoto kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, atlyginimo, vertinant žalos dydį turi būti analizuojami tik tie reikalavimai, kurie atsiranda po nemokumo momento. Ieškovė į bylą pateikė suvestinius duomenis apie įstaigos įsipareigojimų didėjimą kiekvieno iš buvusių jos vadovų vadovavimo laikotarpiu ir žalos dydį grindė jau šiais duomenimis. 2019 m. kovo 28 d. teismo posėdžio metu ieškovė pateikė dar vieną įstaigos skolų suvestinę, kurios subendrintais duomenimis, skolos 2011 m. liepos 31 d. sudarė 71 575,94 Eur, o po minėtos datos – 116 383,93 Eur. Atsakovės atsikirto, jog šie įsipareigojimai nėra patvirtinti įstaigos bankroto byloje, dėl to pirmosios instancijos teismas dar kartą patikslino ieškovei pareigą pateikti suvestinę skolų, kurios atsirado po 2011 m. liepos 31 d. ir yra išlikusios iki šiol. Ieškovė 2019 m. balandžio 2 d. pateikė įstaigos skolų suvestinę, kurios duomenimis, po 2011 m. liepos 31 d. atsiradusių ir patvirtintų bankroto byloje kreditorių reikalavimų suma sudaro iš viso

104110 671,45 Eur, o iki 2011 m. liepos 31 d. atsiradusių reikalavimų, vėliau patvirtintų –

1055 628,24 Eur. Taigi sutrumpėjus kreditorių sąrašui finansinių reikalavimų suma išliko nepakitusi. Tai akivaizdžiai prieštarauja elementariai teisinei logikai bei protingumo, sąžiningumo principams ir sudaro pagrindą pagrįstai suabejoti ieškovės pateiktų duomenų tikrumu ir realumu. Be to, pardavus įstaigos turtą buvo gauta viso 9 378,13 Eur, tačiau pareikštas ieškinys nebuvo tikslinamas ir pareikšto reikalavimo suma nesumažinta. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutartyje konstatuota, kad nustatant įstaigai padarytos žalos dydį turi būti įvertintas ir įstaigos turto vertės bei jį pardavus likusios nepatenkintų kreditorinių reikalavimų sumos klausimas. Bendra bankroto byloje patvirtintų reikalavimų suma de facto negali būti laikoma žalos suma.

10634.6.

107Ieškovės teiginiai, jog bankroto administratorei perduotas sąraše nurodytas turtas likutine verte sudarė tik apie 90 tūkst. eurų šios bylos kontekste nelaikytini teisiškai reikšmingais, nes pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 3 punktą, bankrutuojančios įmonės turto valdymas, tvarkymas ir disponavimas juo yra būtent bankroto administratoriaus atsakomybė. Visiškai neaišku dėl kokių priežasčių byloje reikšminga laikoma esama nusidėvėjusio turto vertė, kai ieškovės parengto balanso, kuris nėra nuginčytas, duomenimis 2011 m. liepos 31 d. įstaigos turto vertė viršijo 200 000,00 Eur.

10834.7.

109Įstaigos bankroto priežastis buvo iš išorės šaltinių sumažėjęs finansavimas, o ne dalininkų veiksmai. Teismas nustatė, kad įstaigos finansiniai sunkumai prasidėjo 2010 m., kai pagrindinis mecenatas AB „ORLEN Lietuva“ sumažino finansinės paramos dydį nuo 600 000,00 Lt, skirtų 2009 m., iki 200 000,00 Lt, skirtų 2010 m. Taigi, bankroto priežastis buvo būtent sumažėjęs finansavimas iš išorinių šaltinių. Tai patvirtina ir UAB „Veiklos auditas“ 2015 m. rugsėjo 30 d. audito ataskaitos dalyje „Bankroto priežastis“, kurioje pažymėta, kad įstaigos finansavimas 2011 m. palyginus su 2010 m. sumažėjo nuo 1 260 938,00 Lt iki 861 100,00 Lt. Didžiausia dalimi tai įtakojo Mažeikių rajono savivaldybės finansavimo sumažėjimas 2011 m. nuo 845 000,00 Lt iki 335 000,00 Lt . Skundžiamajame sprendime taip pat nurodyta, jog dalininkų lėšos sudarė tik apie 1/3 įstaigos išorinių finansavimo šaltinių – pagrindiniai išoriniai finansavimo šaltiniai, sudarantys 2/3 išteklių dalį, buvo savivaldybės, kuri taip pat buvo viena iš dalininkių, skiriamos dotacijos bei pagrindinio mecenato AB „ORLEN Lietuva“ skiriamos paramos lėšos. Įkuriant BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ buvo sutarta, kad įstaigos veiklą įmanoma vystyti, susijungus Mažeikių rajono smulkiam verslui, AB „ORLEN Lietuva“ ir savivaldybei, tik taip buvo įmanoma vykdyti ir palaikyti Mažeikių rajono sporto, laisvalaikio ir jaunimo užimtumą ir atitinkamai tik dėl šių subjektų skiriamų lėšų įstaiga galėjo vykdyti savo veiklą, kadangi ji pati pinigų iš esmės negeneravo. Įstaigos dalininkai 2011 m. padidino mokamus dalininkų mokesčius, kreipėsi į Mažeikių rajono savivaldybės merą ir tarybą, prašydami skirti papildomų lėšų finansuojant įstaigos veiklą, svarstė įstaigos restruktūrizavimo galimybę, aktyviai ieškojo papildomų galimų finansavimo šaltinių (šių pastangų dėka, kaip patvirtina į bylą pateikti įrodymai, įstaigai 2011 m. buvo užtikrintas papildomas finansavimas); nesudarinėjo jokių nebūtinų naujų sandorių ir neprisiėmė jokių naujų prievolių, dėl kurių būtų padidėję jau esami ieškovės įsipareigojimai jos kreditoriams. Apeliantams nesuprantami pirmosios instancijos teismo teiginiai, kad nesąžiningumas pasireiškia tuo, jog neturėdami veiklos strategijos, nepakankamai aktyviai veikdami, kad būtų sukaupta lėšų veiklai finansuoti, nenutraukė įstaigos veiklos kaip tai būtų padaręs rūpestingas ir sąžiningas asmuo. Tokiems teismo teiginiams nėra teisinio pagrindo, nes apeliantai veikė turėdami veiklos strategiją ir pagrįstą bei teisėtą pagrindą manyti, kad įstaigai bus skirtas papildomas finansavimas – Mažeikių rajono savivaldybės taryba 2010 m. balandžio 22 d. sprendimu buvo patvirtinusi Įstaigos 2010 –2014 m. sporto plėtros programą, kuriai finansuoti minėtu laikotarpiu numatė papildomai skirti 2 417 015,76 Eur. Apeliantės negalėjo numatyti, kad ateityje AB „ORLEN Lietuva“ taip pat sumažins įstaigai skiriamą finansavimą.

11035.

111Atsiliepime į atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės apeliacinį skundą, ieškovė BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ prašo šios atsakovės skundą atmesti ir tenkinti ieškovės apeliacinį skundą –Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimą panaikinti bei priimti naują sprendimą, kuriuo priteisti solidariai iš atsakovų P. P. ir įstaigos dalininkų 36 321,01 Eur žalą, priteisti iš atsakovų įstaigos dalininkų solidariai 79 876,37 Eur žalą, priteisti 5 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos nesutikimo su atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės apeliaciniu skundu motyvus:

11235.1.

113Byla pirmosios instancijos teisme buvo nagrinėta tris kartus, apeliacine tvarka peržiūrėta du kartus. BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ nemokumo momentas 2011 m. liepos 31 d. nustatytas teisingai, ši aplinkybė yra konstatuota ankstesnėse teismų nutartyse. Sužinojimas apie nemokumą ir atsakomybės bei paskirstymo klausimai išdėstyti ieškovės apeliaciniame skunde. Dėl savivaldybės teiginių apie atliktus auditus pažymi, jog Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko siauro pobūdžio auditą, kuris apėmė tik pačios savivaldybės skirtų lėšų panaudojimo pagal programos punktus patikrinimą, o ne BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ visos veiklos ir finansų patikrinimą. Dėl to atlikto audito išvados neatspindi realios įstaigos finansinės padėties.

11435.2.

115Dėl dalininkų pareigos laiku inicijuoti bankroto bylą pagal ĮBĮ 8 straipsnio 2 dalį nurodo, kad dalininkams, kitaip nei uždarosios akcinės bendrovės akcininkams, nenustatyta kvalifikuota dauguma, t. y. kiekvienas dalininkas atskirai privalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovė, atsižvelgė į apeliacinio teismo išaiškinimus ir papildomai pagrindė dalininkų civilinę atsakomybę, kaip de jure ir de facto vadovų.

11635.3.

117Dėl atsakovės teiginių apie aikštelės „SKATE parkas“ nurodo, jog Mažeikių rajono savivaldybė teismo posėdyje patvirtino aplinkybę, kad perėmė „SKATE parkas“ ir jį nugriovė. Todėl savivaldybės teiginiai, jog „SKATE parkas“ nebuvo perimtas vien dėl to, kad savivaldybė nepriėmė atitinkamų dokumentų yra klaidinantys. Šis turtas ne tik buvo perimtas savivaldybės žinion, bet ir nugriautas savivaldybės iniciatyva.

11836.

119Atsiliepime į atsakovių apeliacinį skundą ieškovė BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ prašo skundą atmesti ir tenkinti ieškovės apeliacinį skundą. Nurodo šiuos nesutikimo su skundu motyvus:

12036.1.

121Dėl įstaigos nemokumo momento. 2011 m. liepos 31 d. nustatytas teisingai. Jokių naujų argumentų, kurie paneigtų pirmosios instancijos teismo išvadą dėl nustatyto nemokumo momento, nepateikta. Ieškovės turtas 2011 m. liepos 31 d. sudarė 105 431,00 Eur, todėl įstaiga ĮBĮ prasme buvo nemoki.

12236.2.

123Dėl įstaigos turto. Į bylą atsakovių pateikta specialisto išvada teismą tik klaidina, nes: a) asmuo, pasirašęs minėtą išvadą nėra nei audito nei turto vertinimo srities sertifikuotas specialistas, b) vien tik teiginys, kad į balansą nepagrįstai neįtrauktas turtas dar nepavirtina, jog toks turtas realiai egzistavo (Mažeikių rajono savivaldybė pateikė duomenis, jog statybos leidimai jokiai statybai, išskyrus „SKATE parkas“, nebuvo išduoti; jokių sutarčių su rangovais, projektuotojais ar statybininkais pateikta nebuvo; teiginiai apie statybą ūkio būdu yra visiškai nepagrįsti, nes posėdžio metu taip ir neatsakyta į klausimus, kas objektus statė – sportininkai, treneriai ar direktoriai, nes kitos srities darbuotojų įstaiga neturėjo); c) joks turtas ir dokumentai bankroto administratorei neperduotas. Bankroto administratorė vyko į Mažeikius ieškoti įstaigos dokumentų ir turto. Įstaigos dokumentai buvo perimti iš Mažeikių rajono savivaldybės darbuotojo, o ne iš įstaigos vadovų. Turtas – tai kėdės, traktorius, laistymo sistemos ir pan. Kilnojamas turtas (sąrašas yra pateiktas į bylą) buvo rastas savivaldybei priklausančiame stadione ir perimtas administratoriaus žinion. „SKATE parkas“ buvo pastatytas savivaldybei priklausančiame sklype. Jokio kito turto nerasta. Administratorius iš teismo buvo gavęs vykdomąjį raštą, leidžiantį išieškoti dokumentus ir turtą iš paskutinių buvusių vadovų; jis buvo pateiktas antstoliui, tačiau nei dokumentai, nei turtas pagal šį vykdomąjį dokumentą neišieškoti. Posėdžio metu atsakovų buvo paprašyta perduoti nebaigtos statybos objektus, nurodyti jos vietą ir kitus duomenis, bet tai nebuvo padaryta. Taigi turtas, įvardintas „nebaigta statyba“ neegzistavo, o įstaiga buvo ne pelno siekiantis asmuo, pajamas gaunantis iš vidinių ir išorinių šaltinių.

12436.3.

125Dėl įstaigos pradelstų įsipareigojimų. Ankstesni pradelsti įstaigos įsipareigojimai nemokumo momentu sudarė 71 575,94 Eur. Teismas paprašė pateikti duomenis kokia dalis iš pradelstų skolų nemokumo momentu (2011 m. liepos 31 d.) yra įtraukta į įstaigos kreditorių finansinius reikalavimus, patvirtintus bankroto byloje, t. y. kokia pradelstų skolų dalis 2011 m. liepos 31 d. buvo nepadengta iki pat bankroto bylos iškėlimo. Pradelstos skolos 2011 m. liepos 31 d. sudarė 5 628,24 Eur ir iki bankroto bylos iškėlimo padidėjo iki 136 967,67 Eur. Kreditoriai pateikė administratoriui finansinių reikalavimų 116 550,01 Eur sumai, kurie buvo patvirtinti teismo nutartimi. Ieškovė ieškiniu prašė priteisti ne visas skolas, kurios susidarė iki bankroto bylos iškėlimo, o tik patvirtintų (pradelstų) kreditorių finansinių reikalavimų dydžio ribose. Vertinant žalą ir paskirstant ją, turi būti vadovaujamasi pradelstų skolų dydžiu ir vadovų pasikeitimo momentu. BVšĮ Mažeikių sporto centras pradelstos skolos nemokumo momentu sudarė 71 575,94 Eur, direktoriaus P. P. atleidimo dienai (2011m. spalio 28 d.) – 107 896,95 Eur, todėl P. P. solidariai su dalininkais tenkanti atlyginti žalos dalis sudaro 36 321,01 Eur. Atleidus P. P. iš darbo dalininkai įstaigai vadovavo patys ir jokio vadovo nepaskyrė. Bankroto bylos iškėlimo dienai visos įstaigos skolos tapo pradelstomis ir jos sudarė 136 976,67 Eur. Ieškovė prašo atlyginti žalą tik įstaigos bankroto byloje patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų ribose (116 197,38 Eur). Taigi nuo P. P. atleidimo iki bankroto bylos iškėlimo dalininkams tenkanti atlyginti suma sudaro 79 876,37 Eur (116 197,38 - 36 321,01 = 79 876,37).

12636.4.

127Dėl pareigos inicijuoti bankroto bylą. Kai įmonės vadovas nevykdo pareigos inicijuoti bankroto bylą, žala atsiranda (padidėja) ne dėl netinkamos vadovo veiklos įmonėje, bet dėl ĮBĮ nustatytos pareigos pažeidimo, todėl tai specifinis deliktas, kuris skiriasi nuo vadovo civilinės atsakomybės pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį. Šiuo atveju tas pats galioja ir įstaigos dalininkams, nes jie buvo de facto įstaigos vadovai, kurie žinojo visą reikšmingą informaciją apie įstaigą ir priėmė sprendimus dėl jos kasdienės veiklos. Dalininkai sprendė kasdienius klausimus kaip įstaigos vadovai. Įstaigos vadovo ir dalininkų kaip de facto vadovų atsakomybės pagrindai pilnai sutampa. Dalininkų kaip savininkų ir akcinės bendrovės akcininkų lyginimas šiuo atveju yra teisiškai nereikšmingas, kadangi dalininkai yra aiškiai išskirti. Atsakovai ir kaip dalininkai, ir kaip de facto vadovai turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nemokiais įstaigai, todėl nereikšminga skaičiuoti kokią dalį įstaigos kapitalo jie turėjo. Dalininkės UAB „Mažeikių varduva“ eliminavimas iš dalininkų yra neteisingas, nes ji 2011 m. pareiškė norą perleisti savo dalį, tačiau perleidimas buvo atliktas 2012 m. kovo mėn. Todėl ši dalininkė atsakinga už savo veiksmus / neveikimą iki pat perleidimo momento ir už tą laikotarpį, kol buvo įstaigos dalininke. UAB „Beržūna“ direktoriaus liga nesustabdė dalininko veiklos, ir atskiras juridinis asmuo su direktoriaus asmeniu nesutampa.

12837.

129Atsiliepime į ieškovės BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ ir atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės apeliacinius skundus, atsakovės Mažeikių verslininkų asociacija, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Beržūna“, UAB „Jubana“, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Stronga“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Grūstė“ prašo: 1) ieškovės BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą; 2) atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės apeliacinį skundą dalyje, kurioje prašoma panaikinti skundžiamojo sprendimo dalį, kurioje priteista ieškovei 15 765,62 Eur solidariai iš atsakovų Mažeikių rajono savivaldybės, Mažeikių verslininkų asociacijos, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“, tenkinti; dėl likusios atsakovės apeliacinio skundo dalies spręsti teismo nuožiūra. Taip pat prašo priteisti atsakovams Mažeikių verslininkų asociacijos, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Kvistija“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“, UAB „Mažeikių varduva“, ir P. P. bylinėjimosi išlaidas, kurias pagrindžiantys įrodymai teismui bus pateikti papildomai. Nurodo šiuos nesutikimų su apeliaciniais skundais argumentus:

13037.1.

131 Dėl ieškovės apeliacinio skundo. Pirma, ieškovės skunde be subjektyvių išvedžiojimų nepateikia jokių svarių argumentų ar (ir) objektyvių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti deklaruojamą atsakovų netinkamą veikimą, neveikimą ir nesąžiningumą ieškovei susidūrus su finansiniais sunkumais. BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ apsiribojo deklaratyviais, neapibrėžtais ir nekonkrečiais teiginiais, kurie niekaip negali būti laikomi įrodančiais atsakovų kaltę dėl ieškovės deklaruojamos žalos atsiradimo. Ieškovė atsakovų civilinę atsakomybę generalinio delikto pagrindu (CK 6.263 straipsnis) grindžia vieninteliu deklaratyviu teiginiu, kad nesąžiningumas pasireiškia ir tuo, jog neturėdami veiklos strategijos, nepakankamai aktyviai veikdami, kad būtų sukaupta lėšų veiklai finansuoti, nenutraukė įstaigos veiklos kaip tai būtų padaręs rūpestingas ir sąžiningas asmuo. Kaip ir kokias veiksmais dalininkai pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis rūpestingai ir atidžiai bei tokius argumentus galinčių patvirtinti įrodymų su apeliaciniu skundu nepateikta. Priešingai, BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2011 m. rugsėjo–lapkričio mėnesiais stabilizavo savo finansinę padėtį dėl gauto išorinio finansavimo, t. y. AB „ORLEN Lietuva“ ir savivaldybei papildomai skyrė lėšas (435 000,00 Lt), kurios beveik 2 kartus viršijo ieškovės tuo metu pradelstų įsipareigojimų sumas. Taip pat į bylą pateikti įrodymai, kad: a) savivaldybės taryba 2010 m. balandžio 22 d. sprendimu buvo patvirtinusi ieškovės 2010–2014 metų sporto plėtros programą bei numačiusi skirti 2 427 015,76 Eur (8 380 000,00 Lt) finansavimą, iš kurių 640 060,24 Eur (2 210 000,00 Lt) turėjo sudaryti pagrindinio mecenato AB „ORLEN Lietuva“ skiriamas finansavimas, o 974 571,36 Eur (3 365 000 Lt) savivaldybės skiriamos lėšos; b) 2011 m. birželio 27 d. buvo parengtas ir AB ,,ORLEN Lietuva“ pateiktas ieškovės administruojamų futbolo ir krepšinio komandų finansavimo 2011 m. planas, kuriame suplanuota padengti futbolo komandos (išaugusias futbolo komanda „Mažeikiai“ 2011 m. patekus į aukščiausią A lygą) ir krepšinio komandos sąnaudas, t. y.: krepšinio komandos sąnaudas (500 000,00 Lt) buvo numatyta padengti AB ,,ORLEN Lietuva“ skiriant 300 000,00 Lt, savivaldybei 100 000,00 Lt, ieškovei 80 000,00 Lt bei panaudojant 20 000,00 kitų lėšų; futbolo komandos sąnaudas (900 000,00 Lt) buvo numatyta padengti AB ,,ORLEN Lietuva“ skiriant 700 000,00 Lt, savivaldybei 100 000,00 Lt, ieškovei 60 000,00 Lt bei panaudojant 40 000,00 kitų lėšų; c) 2011 m, rugpjūčio 9 d. raštu buvo kreiptasi į savivaldybę su prašymu dėl papildomo futbolo komandos ,,Mažeikiai“ finansavimo, nurodant, jog AB ,,ORLEN Lietuva“ valdybai nusprendus skirti lėšas tik krepšinio komandai ir jų neskirti 700 000,00 Lt paramos lėšų futbolo komandai; d) 2011 m. rugsėjo 20 d. raštu buvo kreiptasi į Lietuvos futbolo federaciją, nurodant, kad futbolo klubo ,,Mažeikiai“ sąnaudos bus dalinai padengtos iš ieškovės dalininkų paramos, bei, kad artimiausiu metu yra tikimasi gauti reikšmingą savivaldybės paramą; e) 2011 m. rugsėjo 26 d. raštu buvo kreiptasi į savivaldybę su prašymu skirti papildomų lėšų futbolo komandos ,,Mažeikiai“ sąnaudoms padengti; f) 2011 m. spalio 7 d. buvo kreiptasi į Mažeikių verslininkus (UAB ,,Mažeikių mėsinė“), prašant skirti ieškovei paramą maisto produktais; g) 2011 m. spalio 13 d. raštu buvo kreiptasi į savivaldybę su prašymu dėl futbolo komandos ,,Mažeikiai“ finansavimo; h) 2010m spalio 25 d. raštu buvo kreiptasi į AB ,,ORLEN Lietuva“ su prašymu skirti paramos lėšas. Taigi byloje surinkti įrodymai patvirtina aplinkybę, kad atsakovai siekė stabilizuoti BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ finansinę padėtį, aktyviai ieškojo kitų finansavimo šaltinių. Be to, atsakovai svarstė ieškovės reorganizavimo galimybes. 2011 m. lapkričio 28 d. valdybos posėdyje buvo svarstyti klausimai kaip būtų galima operatyviau padengti ieškovės įsiskolinimus kreditoriams, futbolo žaidėjams ir administracijai ir buvo priimtas sprendimas įpareigoti buvusią ieškovės vadovę I. K.-M. kreiptis į valdybos narius, dalininkus, rėmėjus, savivaldybę, AB „ORLEN Lietuva“ ir į kitus galimus rėmėjus su prašymu padengti įstaigos įsiskolinimus kreditoriams, futbolo žaidėjams ir administracijai. Dalininkai: a) 2011 m. padidino mokamus dalininkų mokesčius, b) kreipėsi į Mažeikių rajono savivaldybės merą ir tarybą, prašydami skirti papildomų lėšų finansuojant įstaigos veiklą, c) svarstė ieškovės restruktūrizavimo galimybę, aktyviai ieškojo papildomų galimų finansavimo šaltinių, d) nesudarinėjo jokių nebūtinų naujų sandorių ir neprisiėmė jokių naujų prievolių, dėl kurių būtų padidėję jau buvę įsipareigojimai. Taip pat buvęs vadovas

132P. P. savo vadovavimo laikotarpiu aktyviai tarėsi su dalininkais, pagrindiniu mecenatu AB ,,ORLEN Lietuva“ ir kitomis įmonėmis dėl piniginių lėšų skyrimo ir su šiais subjektais, o per į trumpą (4 mėn.) vadovavimo įstaigai laikotarpį sudarė 9 paramos sutartis, įskaitant ir paramos sutartį su AB ,,ORLEN Lietuva“, bei 4 reklamos sutartis. Šių sandorių vertė buvo 379 136,79 Lt, o su savivaldybe sudarytų finansavimo sandorių sudarė papildomai dar 80 000,00 Lt (pagal įstaigos ir savivaldybės sudarytą 2011 m. rugsėjo 30 d finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų sutartį Nr. MS-729 ir 2011 m. spalio 14 d. finansavimo sutartį Nr. MS-776). Iš pateiktų įrodymų visumos galima spręsti, jog aktyvus atsakovų veikimas lėmė, kad 2011 m. įstaigos finansinė padėtis buvo stabilizuota ir sudarė pagrįstą pagrindą tikėtis, jog ieškovė galės toliau tęsti savo veiklą, o ne ją stabdyti bei kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Antra, viena vertus, buvusio įstaigos vadovo P. P. vadovavimo metu (2011-06-20–2011-10-28) realiai nebuvo susiklosčiusi ieškovės nemokumo situacija, nors įstaiga ir susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais, apie kuriuos buvo informuoti dalininkai (P. P. 2011 m, rugsėjo 16 d. raštas dalininkams). Kita vertus, dalininkai objektyviai nežinojo kada nemokumas atsirado, nes paskutinė įstaigos vadovė I. K.-M. nebuvo parengusi 2011 m. ir 2012 m. finansinės atskaitomybės dokumentų. Tokia pareiga I. K.-M. numatyta teisės aktuose ir įstaigos įstatų 6.27 papunktyje. Taigi dalininkai neturėjo informacijos apie įstaigos finansinę padėtį 2011 m. ir 2012 m. Dalininkų visuotinis susirinkimas, kuriame būtų svarstomas įstaigos mokumo klausimas ir kuriame dalininkai būtų galėję sužinoti apie ieškovės nemokumo būklę, taip pat nebuvo sušauktas, nors pagal aktualiu laikotarpiu galiojusios Viešųjų įstaigų įstatymo redakcijos 10 straipsnio 5 dalį buvo numatyta, kad kasmet per keturis mėnesius nuo viešosios įstaigos finansinių metų pabaigos turi įvykti eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos vadovas eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui privalo pateikti viešosios įstaigos metinę finansinę atskaitomybę ir praėjusių finansinių metų viešosios įstaigos veiklos ataskaitą. Dalininkams apie įstaigos nemokumą tapo žinoma, kai buvo iškelta bankroto byla. Iki bankroto bylos iškėlimo dalininkai disponavo savivaldybės ataskaita, kurios duomenimis, įstaigos veikla yra tęstina, reikšmingų rizikų ir neapibrėžtumų neaptikta. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gruodžio 18 d. nutartyje pažymėjo, kad privalo būti nustatytas momentas, kada vadovas ir kada dalininkai sužinojo (turėjo sužinoti) apie įmonės nemokumo faktą, ir tik tokį momentą nustačius galima spręsti, kurie atsakovai ir kada pažeidė pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Pirmosios instancijos teismas nesiėmė veiksmų, susijusių su dalininkų tinkamo sužinojimo apie nemokumą momento nustatymu. Trečia, ieškovė neįrodė, kad dalininkai de facto vykdė įstaigos vadovų funkcijas ir dėl to turėjo papildomų pareigų, nei pareiga sumokėti dalininko įnašą. Vien tik žodiniai atsakovų paaiškinimai negali būti laikomi pakankamais įrodymais de facto vadovavimui pagrįsti. Plečiamasis įstaigos dalininkų pareigų aiškinimas nėra galimas, nes juridinio asmens dalyvis per se nėra juridinio asmens organas ir neturi įstatyme nustatytų pareigų bendrovei. ĮBĮ nenumato pareigos kreiptis į teismą juridinio asmens akcijų / pajų dalies savininkui, jei jam priklausanti dalis neviršija 10 proc. įstatinio kapitalo. Nei vienam iš atsakovų nepriklauso daugiau kaip 10 proc. pajaus dalis, todėl jie nelaikytini savininkais IBĮ prasme. Ketvirta, pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė įstaigos nemokumo momentą. Byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad ieškovė buvo nemoki anksčiau nei 2013 m. balandžio 15 d., kuomet jai buvo iškelta bankroto byla. Negalima vadovautis administratorės netinkamai parengtu tarpiniu balansu, kuriame neįtrauktas 922 196,78 Lt (267 086,64 Eur) vertės 2011 m. įstaigos turėtas materialus turtas. 2011 m. savivaldybės ir pagrindinio mecenato AB ,,ORLEN Lietuva“ įstaigai skirta 435 000,00 Lt parama beveik du kartu viršijo 2011 m. liepos 31 d. pradelstų mokėjimų 247 137,4 Lt sumą. Be to, nurodytu laikotarpiu įstaiga turėjo 487 196,78 Lt vertės materialaus turto (nebaigtos statybos objektų). Ieškovės skaičiavimais 2011 m. liepos 31 d. pradelsti įstaigos įsipareigojimai viso sudarė 5 628,24 Eur. Penkta, ieškovės pozicija dėl patirtos žalos yra nenuosekli, nes teigia, kad po 2011 m. liepos 31 d. atsiradusių ir įstaigos bankroto byloje patvirtintų reikalavimų suma yra 110 671,45 Eur, o iki 2011 m. liepos 31 d. buvo 5 628,24 Eur, o apeliaciniame skunde nurodo, jog BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ pradelstos įstaigos skolos nemokumo datai (2011 m. liepos 31 d.) sudarė 71 575,95 Eur, t. y. ieškovė ir vėl nurodė kitą pradelstų įsipareigojimų dydį. Šešta, atsakovai nesutinka su ieškove, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė atsakovams išlaidas, susijusias su specialisto išvados parengimu. Atsakovai, bylą nagrinėjant pirmojoje instancijoje pateikė ne vieną, o du prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Atsakovai 2018 m. gruodžio 4 d. pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, kuriuo prašė atlyginti 8 702,24 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės ir pirmosios instancijos teisme. 2019 m. kovo 28 d. atsakovai pateikė antrąjį prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriame prašė iš ieškovės priteisti 5 162,30 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų, kurias sudarė išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti (2 984,30 Eur) ir išlaidos, patirtos rengiant UAB „Grant Thornton Baltic“ nemokumo datos ekspertizę, kuri buvo naudojama byloje (2 178,00 Eur). Taigi atsakovai iš viso pateikė prašymus dėl 11 686,54 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai ir 2 178,00 Eur išlaidų UAB „Grant Thornton Baltic“ ekspertizei, atlyginimo.

13337.2.

134Dėl atsakovės apeliacinio skundo. Pirma, savivaldybė siekė kontroliuoti įstaigai skirtų lėšų panaudojimą (audito atlikimas ir kt.), todėl nėra pagrindo teigti, jog savivaldybė nekontroliavo ieškovės veiklos. Antra, atsakovų žiniomis, „SKATE parkas“ yra ne tik perduotas Mažeikių rajono savivaldybei, bet ir jos naudojamas. Trečia, savivaldybės vaidmuo BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ skyrėsi nuo kitų dalininkų vaidmens, nes savivaldybė buvo ne tik įstaigos dalininkė, bet ir viena iš pagrindinių rėmėjų. Būtent paramos skyrimo sumažėjimas 2011 m., nepaisant visų atsakovų siekio išlaikyti esamus rėmėjus ir rasti naujų, buvo pagrindinė ir nuo atsakovų valios nepriklausanti priežastis, lėmusi įstaigos finansinės būklės esminį pablogėjimą iki 2013 m. balandžio 15 d.. Būtent finansavimo sumažėjimas, o ne vadovo ir dalininkų veiksmai (ar neveikimas) lėmė nemokumą.

13538.

136Atsiliepime į ieškovės BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ ir atsakovų Mažeikių verslininkų asociacija, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Beržūna“, UAB „Jubana“, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Stronga“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Grūstė“ apeliacinius skundus atsakovė Mažeikių rajono savivaldybė prašo: 1) atmesti ieškovės apeliacinį skundą; 2) iš dalies tenkinti atsakovų apeliacinį skundą – panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimo dalį, kurioje priteistas ieškovei 15 765,62 Eur žalos atlyginimas solidariai iš atsakovų Mažeikių rajono savivaldybės, Mažeikių verslininkų asociacija, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Beržūna“, UAB „Jubana“, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Stronga“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Grūstė“ ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo šiuos nesutikimo su ieškovės apeliaciniu skundu ir iš dalies nesutikimo su atsakovių apeliaciniu skundu argumentus:

13738.1.

138 Dėl ieškovės apeliacinio skundo. Remiantis ieškovės 2011 m. valdybos veiklos ataskaita, įstaigos kapitalas buvo padalintas į 14 dalių: po 1/14 dalis turėjo atsakovės Mažeikių rajono savivaldybė, Mažeikių verslininkų asociacija, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Beržūna“, UAB „Jubana“, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Stronga“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Saurida“, UAB „Mažeikių varduva“, UAB „Kvistija“, o UAB „Grūstė“ 3/14 dalis kapitale. Dalininkai objektyviai negalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nes nei vienas iš jų neturėjo reikiamo balsų skaičiaus (neturėjo 1/10 visų įstaigos dalies balsų), t. y. pagal ĮBĮ nelaikomi įstaigos savininkais.

13938.2.

140Dėl atsakovių apeliacinio skundo. Pirmosios instancijos teismas žalą priteisė solidariai iš devynių įstaigos dalininkių, apeliacinis skundas pateiktas 8 dalininkių (atsakovių). Todėl patekinus atsakovių apeliacinį skundą visa žala būtų priteista tik iš dalininkės Mažeikių rajono savivaldybės. Dėl to turi būti panaikinta Šiaulių apygardos teismo skundžiamo sprendimo dalis, kurioje ieškovei priteistas iš atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės 15 465,62 Eur žalos atlyginimas.

141Teisėjų kolegija

konstatuoja:

142IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl bylos nagrinėjamo ribų

14339.

144Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė. Dėl viešosios įstaigos dalininkų kaip savininkų pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos nemokiai viešajai įstaigai

14540.

146Teisėjų kolegija atmeta nepagrįstus atsakovių teiginius, kad dalininkės neturėjo 1/10 visų įstaigos dalies balsų, dėl to pagal Įmonių bankroto įstatymą negali būti laikomos įstaigos savininkėmis. Pažymėtina, jog įmonių akcininkams taikomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, o įstaigų dalininkams – Viešųjų įstaigų įstatymas. Pagal Viešųjų įstaigų įstatymo (toliau – ir VĮĮ) 7 straipsnio 1 dalį (redakcija, galiojusi nuo 2010 m. sausio 5 d. iki 2011 m. lapkričio 1 d.) viešosios įstaigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris šio įstatymo ir įstatų nustatyta tvarka yra perdavęs viešajai įstaigai įnašą ir turi šio įstatymo ir įstatų nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teisės yra perleistos įstatų ar įstatymų nustatyta tvarka. Viešosios įstaigos steigėjai, šio įstatymo ir įstatų nustatyta tvarka perdavę viešajai įstaigai įnašą, tampa jos dalininkais (VĮĮ 7 straipsnio 2 dalis). Viešosios įstaigos dalininkai turi kitas įstatymuose ir įstatuose nustatytas neturtines teises (VĮĮ 7 straipsnio 5 dalies 5 punktas).

14741.

148Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 9 dalis (redakcija, galiojusi nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 1 d.) apibrėžė, jog savininkas (savininkai) – įmonės dalyvis (dalyviai): akcininkas ar akcininkų grupė, kuriam (kuriems) priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, individualios įmonės savininkas, dalininkas (dalininkai), narys (nariai) ir valstybės, savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto (redakcija, galiojusi nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 1 d.) pagrindu savininkas (savininkai) turėjo teisę pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, o ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalies pagrindu įmonės vadovas, savininkas (savininkai) turėjo pareigą pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte (įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų). ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

14942.

150Taigi Viešųjų įstaigų įstatyme (kitaip negu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme) ir BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ įstatuose nėra nuostatų, įtvirtinančių, jog viešosios įstaigos dalininko teisių apimtis diferencijuojama pagal įnašą į dalininkų kapitalą. Dėl to visų 12 dalininkių: Mažeikių rajono savivaldybės, Mažeikių verslininkų asociacijos, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Beržūna“, UAB „Jubana“, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Stronga“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Saurida“, UAB „Mažeikių varduva“, UAB „Kvistija“ bei UAB „Grūstė“ teisės, net jeigu ir skiriasi jų įnašai, yra vienodos bei dalininkės ĮBĮ 2 straipsnio 9 dalies prasme yra viešosios įstaigos savininkės, kurios visos arba kiekviena atskirai, galėjo inicijuoti bankroto bylos iškėlimą BVšĮ „Mažeikių sporto centras“.

15143.

152Pažymėtina ir tai, kad nors BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ dalininkių ir valdybos narių teisinis statusas skiriasi nuo įstaigos vadovo teisinio statuso, tačiau teisinio statuso skirtumai suponuoja tik pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos viešajai įstaigai iškėlimo atsiradimo momento skirtumus, bet nelemia pačios pareigos (ne) atsiradimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-684/2019). Dėl viešosios įstaigos nemokumo momento

15344.

154Apeliaciniame skunde apeliantės-dalininkės teigia, jog 2011 m. liepos 31 d. BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ buvo moki bei kvestionuoja bankroto administratorės sudaryto 2011 m. liepos 31 d. balanso duomenis, nes: a) administratorė į įstaigos 2011 m. liepos 31 d. balansą neįtraukė 96 700,65 Eur materialaus turto (nebaigtos statybos); b) 2011 m. liepos 31 d. įstaigos pradelsti įsipareigojimai sudarė 5 628,24 Eur.

15545.

156Byloje nustatyta, jog įstaigos dalininkės kartu su 2017 m. sausio 6 d. rašytiniais paaiškinimais į bylą yra pateikusios gautų dotacijų (subsidijų) lentelę Nr. 1, kurioje yra nurodyti du 2011 m. nebaigtos statybos objektai, taip pat aikštelė „SKATE parkas“ 268 925,00 Lt (77 886,06 Eur). BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ didžiosios knygos Nr. 125 sąskaitos „Nebaigta statyba“ duomenimis, 2011-01-01–2011-12-31 laikotarpiu, infrastruktūra sudarė 270 281,92 Lt (78 279,05 Eur), iš kurių „SKATE parkas“ 268 920,00 Lt (77 884,61 Eur). Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-724-241/2017 konstatuota, jog iš pateiktos lentelės apie dotacijas (subsidijas) nėra galimybės identifikuoti lentelėje nurodyto turto, nėra aišku kada, kokiomis aplinkybėmis ir kokiu tikslu ši lentelė sudaryta; jokių kitų įrodymų, pagrindžiančių nebaigto statyti riedlenčių parko egzistavimą ir vertę, byloje nėra.

15746.

158Iš viešai skelbiamų duomenų nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad 2009 m. pabaigoje buvo pastatytas didžiausias Lietuvoje riedlenčių aikštynas „SKATE parkas“, kurio bendras plotas 540 kv. m., figūrų aukštis 3 metrai. Pagal Mažeikių rajono savivaldybės viešai teikiamus duomenis, 2018 m. liepos 23 dienai „SKATE parkas“ buvo avarinės būklės (jame būti ar važinėti pavojinga). „SKATE parkas“ pastatytas žemės sklype Nr. ( - ). Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo viešai teikiamais duomenimis, 5,9858 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o jame esantys registruoti statiniai (poilsio aikštelė, pėsčiųjų (dviračių) takai, kelias-gatvė (aikštelė)) nuosavybės teisėmis priklauso Mažeikių rajono savivaldybei; dėl šio žemės sklypo sudaryta 2013 m. birželio 6 d. panaudos sutartis su Mažeikių rajono savivaldybe, taip pat šiame sklype yra registruotas leidimas vykdyti statybos darbus statytojai BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ naujai statybai – aikštelei „SKATE parkas“.

15947.

160BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2016 m. gegužės 26 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo duomenimis, 3-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas nebaigtos statybos „SKATE parkas“ pardavimą vykdyti iš viešųjų varžytynių ĮBĮ ir Vyriausybės nustatyta tvarka; pirmoms varžytinėm pradinę pardavimo kainą nustatyti lygią likutinei vertei 77 886,00 Eur; antroms varžytynėm kainą mažinti 30 proc. ir nustatyti lygią 54 521,00 Eur; pradinės kainos didinimo intervalas 1 000,00 Eur; nepardavus, šaukti kreditorių susirinkimą pardavimo kainai ir tvarkai nustatyti. BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto byloje Nr. B2-14-357/2019 2017 m. spalio 9 d. gautas 2017 m. liepos 13 d. kreditorių susirinkimo protokolas, kurio duomenimis, 3-uoju darbotvarkės klausimu nutarta nebaigtos statybos „SKATE parkas“ pardavimą vykdyti laisvame pardavime; pradinę pardavimo kainą mažinti 30 proc. nuo likutinės vertės (likutinė vertė 77 886,00 Eur) ir pardavimą vykdyti dvi savaites; nepardavus kainą mažintini 50 proc. likutinės vertės ir pardavimą vykdyti dvi savaites; nepardavus, kainą nustatyti lygią 30 proc. likutinės vertės dydžio ir pardavimą: vykdyti dvi savaites; nepardavus, kviesti kreditorių susirinkimą dėl tolimesnio pardavimo tvarkos ir kainų. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-724-241/2017 konstatuota, jog BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2017 m. spalio 27 d. kreditorių susirinkimas nutarė „SKATE parkas“ parduoti už 5 000,00 Eur kainą. Iš LITEKO nustatyta, kad į BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto bylą Nr. B2-14-357/2019 yra pateiktas įstaigos 2018 m. rugpjūčio 10 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolas, kurio 3-uoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas, jog nepardavus iš viešų varžytynių ir nesant norinčių įsigyti „SKATE parkas“, vykdyti šio parko perdavimą Mažeikių miesto savivaldybei. BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratorės 2019 m. sausio 29 d. lentelės bei paaiškinimų duomenimis, 77 884,89 Eur likutinės vertės „SKATE parkas“ buvo parduodamas kelis kartus tinklalapyje „Evaržytines.lt“ bei laisvu pardavimu pagal kreditorių susirinkimo nustatytą tvarką ir kainas, tačiau neatsirado nei vieno pirkėjo, dėl to „SKATE parkas“ perduotas savivaldybei nemokamai. Apeliaciniame skunde Mažeikių rajono savivaldybė nurodo, kad savivaldybės taryba nėra priėmusi sprendimo dėl „SKATE parkas“ perėmimo iš BVšĮ „Mažeikių sporto centras“. Atsiliepimuose į Mažeikių rajono savivaldybės apeliacinį skundą bankroto administratorė nurodo, kad savivaldybė „SKATE parkas“ perėmė savo žinion ir savo iniciatyva nugriovė, o atsakovai teigia, jog „SKATE parkas“ perduotas savivaldybei ir jos naudojamas. Byloje nėra duomenų ir teismas nenustatė, jog savivaldybė riedučių aikštelę nugriovė (CPK 178 straipsnis). Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, akivaizdu, kad iš avarinės būklės turto negalės būti patenkinti bankrutavusios įstaigos įsipareigojimai kreditoriams.

16148.

162Apibendrinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, darytina išvada, jog į įstaigos balansą (iki bankroto administratorius sudarė 2011 m. liepos 31 d. balansą) buvo įtrauktas nebaigtos statybos turtas („SKATE parkas“) likutine verte. BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ nuosavybės teisės į šį turtą neįregistruotos, bankroto administratorė teigia, jog „SKATE parkas“ jai buvo aprodytas, tačiau neperduotas, o sudarant įstaigos turto sąrašą ir informaciją apie turto pardavimą / nurašymą, buvo formaliai nurodyta, jog aikštelės „SKATE parkas“ likutinė vertė yra 77 884,89 Eur. VšĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių susirinkimas priėmė nutarimus dėl šio objekto pardavimo, tačiau riedučių aikštelė neperduota ir pagal bankroto administratorės bei apeliančių – dalininkių paaiškinimus, šis turtas perduotas Mažeikių rajono savivaldybei. Apeliacinės instancijos teismui nepateikta jokių rašytinių įrodymų (pavyzdžiui, „SKATE parkas“ rinkos vertės nustatymo ataskaita), pagrindžiančių aplinkybę, kad 2011 m. nebaigto statyti objekto „SKATE parkas“ vertė buvo 77 884,89 Eur (CPK 178 straipsnis).

16349.

164Pagal BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ didžiosios knygos Nr. 125 sąskaitos „Nebaigta statyba“ duomenis, infrastruktūra buvo 78 279,05 Eur vertės, o pagalbinis pastatas –8 906,62 Eur vertės. Apeliantės teigia, jog bankroto administratorė nepagrįstai į įstaigos 2011 m. liepos 31 d. balansą neįtraukė ir 18 815,76 Eur vertės materialaus turto (nebaigtos statybos) (96 700,65 Eur apeliantės nurodyta neįtraukto į balansą turto vertė –77 884,89 Eur riedučių aikštelės vertė). Tačiau apeliantės nepaaiškino bei nepateikė įrodymų, koks konkrečiai 18 815,76 Eur vertės turtas neįtrauktas į balansą. Byloje jokia forma nėra tiriami proceso dalyvių teiginiai, išsakyti remiantis vien tik jų subjektyviais teoriniais svarstymais, kadangi faktinių aplinkybių nustatinėjimo civilinėse bylose procesas pagrįstas suformuluotu principu quod non esti in actis, non esti in mundo (ko nėra bylose, to nėra ir pasaulyje). Civilinių bylų įrodinėjimo procese šalių nuomonės neturi reikšmės nustatant faktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2011).

16550.

166Atsižvelgus į išdėstytą, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismu, jog byloje nėra įrodymų, patvirtinančių nebaigtos statybos (aikštelės, infrastuktūros bei pagalbinio pastato) egzistavimo faktus, perdavimo BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratorei faktą. Taip pat byloje nenustatyta, jog BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių susirinkimas sprendė klausimus bei priėmė nutarimus, susijusius su infrastuktūra bei pagalbiniu pastatu (CPK 178 straipsnis). Pagal įrodinėjimo civiliniame procese taisykles teismo procesinis sprendimas negali būti grindžiamas spėjimu ar prielaidomis, o tais atvejais, kai byloje nepakanka įrodymų patvirtinti šalies nurodomoms aplinkybėms, sprendimas priimamas tos šalies nenaudai, kuriai priklauso neįrodytų aplinkybių įrodinėjimo pareiga (negatyvusis įrodinėjimo pareigos aspektas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1140-823/2018). Teisėjų kolegija konstatuoja, jog apeliantės neįrodė aplinkybės dėl į 2011 m. liepos 31 d. balansą nepagrįstai neįtraukto 96 700,65 Eur vertės turto (nebaigtos statybos).

16751.

168Pasisakydama dėl apeliacinių skundų argumentų, susijusių su įstaigos pradelstais įsipareigojimais, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantėmis, jog pagal bankroto administratorės pateiktus patikslintus duomenis BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2011 m. liepos 31 d. buvo moki, nes įstaigos pradelsti įsipareigojimai (5 628,24 Eur) neviršijo pusės turto vertės. Akcentuotina, kad įstaigos bankroto administratorė pateikė teismui patikslintus duomenis apie BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto byloje patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumas, susidariusias iki 2011 m. liepos 31 d., o vertinant mokumo / nemokumo būklę atsižvelgiama į visus pradelstus įsipareigojimus, susidariusius konkrečiu laikotarpiu, o ne į tuos, kurie yra patvirtinti bankroto byloje kaip likę nepatenkinti (nepadengti) įstaigos bankroto proceso eigoje.

16952.

170Iš BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratorės sudaryto 2011 m. liepos 31 d. balanso, 2011-01-01–2011-07-31 metų laikotarpiui, nustatyta, kad įstaigos turto vertė buvo 364 033,00 Lt (105 431,24 Eur), t. y. 318 539,00 Lt (92 255,27 Eur) vertės ilgalaikio turto + 45 494,00 Lt (13 175,97 Eur) vertės trumpalaikio turto, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 367 422,00 Lt (106 412,77 Eur). Formaliai įvertinus šio balanso duomenis galima konstatuoti, kad 2011 m. liepos 31 d. įstaiga buvo nemoki, nes jos įsipareigojimai (106 412,77 Eur) viršijo visą turto vertę (105 431,24 Eur). Tačiau įstaigos nemokumas nustatomas išanalizavus pradelstus įsipareigojimus bei jų santykį su realia įstaigos turto verte.

17153.

172Apeliantės 2018 m. lapkričio 30 d. UAB „Grant Thornton Baltic“ specialisto išvada įrodinėja, kad 2011 m. liepos 31 d. įstaiga buvo moki, nes turėjo iš viso 697 921,00 Lt (202 131,89 Eur) vertės turto: 660 471,00 Lt (191 285,62 Eur) ilgalaikio + 37 450,00 Lt (10 846,27 Eur) trumpalaikio, o pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudarė iš viso 277 410,11 Lt (60 070,12 Eur).

17354.

174Nustatyta, kad 2010 m. gruodžio 31 d. įstaigos balansinė turto vertė sudarė 270 567,65 Eur, iš kurios 196 120,82 Eur vertės ilgalaikis turtas. 2011 m. liepos 31 d. balansinė turto vertė sumažinta iki 105 431,24 Eur, iš kurios 92 255,27 Eur vertės ilgalaikis turtas. Įstaigos administratorės paaiškinimu, iš 2010 m. gruodžio 31 d. turto vertės minusuotas turtas, kuriuo BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ nedisponavo ir bankroto administratorei neperdavė.

17555.

176Kadangi apeliacinės instancijos teismui nėra pateikti įrodymai, pagrindžiantys aplinkybes (paneigiantys ieškovės teiginius), kad BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2011 m. liepos 31 d. disponavo turtu - nebaigta statyba (CPK 178 straipsnis), darytina išvada, kad atėmus neįrodytą turtą (nebaigtą statybą), 2011 m. liepos 31 d. įstaiga buvo nemoki, nes jos pradelsti įsipareigojimai (60 070,12 Eur UAB „Grant Thornton Baltic“ nustatyti arba 71 575,94 Eur civilinėje byloje Nr. e2A-724-241/2017 nustatyti) viršijo pusę turto vertės (105 431,24 Eur). Atkreiptinas dėmesys, jog pagal BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2011 m. valdybos veiklos ataskaitos duomenis, 2011 m. gruodžio 31 d. įstaigos neįvykdyti įsipareigojimai (159 580,63 Eur) viršijo pusę ilgalaikio turto vertės (187 566,90 Eur). Todėl teisėjų kolegija daro išvadą, jog 2011 m. liepos 31 d. įstaiga buvo faktiškai nemoki, tačiau šis nemokumo faktas paaiškėjo 2012 m. sausio 1 d., kai BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ dalininkai ir valdybos nariai susipažino su 2011 m. valdybos veiklos ataskaitos duomenimis. Dėl to pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai sprendė, kad BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ nemokumo momentas atsirado nuo 2012 m. sausio 1 d. Dėl viešosios įstaigos dalininkų (savininkų) pareigos (žinojimo ar turėjimo žinoti, kad įstaiga susidūrė su finansiniais sunkumais, reiškiančiais įstaigos nemokumo būseną) kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nemokiai viešajai įstaigai

17756.

178Pareiškimo dėl bankroto bylos viešajai įstaigai iškėlimo pateikimas Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies prasme pirmiausia sietinas su įstaigos negalėjimu vykdyti savo finansinių įsipareigojimų kreditoriams. Tai reiškia, jog pareigos inicijuoti bankroto bylos viešajai įstaigai iškėlimą atsiradimas yra neatsiejamas nuo žinojimo ar turėjimo žinoti, kad įstaiga susidūrė su tokiais finansiniais sunkumais, kurie atitinka nemokumo būseną. Siekiant nustatyti žinojimo ar turėjimo žinoti apie įstaigos nemokumą momentą, pirmiausia būtina išsiaiškinti, kokia yra viešosios įstaigos dalininko pareigos domėtis įstaigos veikla apimtis ir kartu kokios jo galimybės gauti informaciją, reikšmingą įstaigos mokumui patikrinti ir įvertinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-684/2019).

17957.

180Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktas (redakcija, galiojusi nuo 2010 m. sausio 5 d. iki 2019 m. sausio 1 d.) nustatė, jog visuotinio dalininkų susirinkimas tvirtina įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiami finansiniai duomenys apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus; finansinių ataskaitų rinkinys, sudaromas apibendrinus įmonės finansinių metų duomenis (Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 3 straipsnio 7, 8 dalys). Kasmet per keturis mėnesius nuo viešosios įstaigos finansinių metų pabaigos turėjo įvykti eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas; viešosios įstaigos vadovas eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui privalo pateikti viešosios įstaigos metinę finansinę atskaitomybę ir praėjusių finansinių metų viešosios įstaigos veiklos ataskaitą (Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 5 dalis). Taigi visuotinis dalininkų susirinkimas turėjo pareigą tvirtinti VšĮ „Mažeikių sporto centras“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuris reikšmingas įstaigos mokumui / nemokumui nustatyti, atitinkamai dalininkų sužinojimui apie įstaigos faktinę finansinę padėtį.

18158.

182Viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsnis (redakcija, galiojusi nuo 2004 m vasario 14 d. iki 2011 m. lapkričio 2 d.) nustatė, kad vadovas turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui praėjusių finansinių metų viešosios įstaigos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Bet kurio fizinio ar juridinio asmens reikalavimu viešoji įstaiga turi sudaryti sąlygas jos buveinėje ar kitais įstatuose nurodytais būdais su šia ataskaita susipažinti (VĮĮ 12 straipsnio 1 dalis). Viešosios įstaigos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta: 1) informacija apie viešosios įstaigos veiklą, tikslus; 2) viešosios įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje; 3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus; 4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus; 5) viešosios įstaigos išlaidos per finansinius metus; 6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje (VĮĮ 12 straipsnio 2 dalis). Viešosios įstaigos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis dalininkų susirinkimas (VĮĮ 12 straipsnio 3 dalis). Nustatyta, kad į bylą yra pateikta įstaigos 2011 m. valdybos veiklos ataskaita, tačiau nėra pateiktas įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo protokolas, iš kurio būtų galima tiksliai nustatyti, kada šią ataskaitą valdyba parengė ir pateikė (turėjo pateikti) BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ visuotiniam dalininkų susirinkimui. Pirmosios instancijos teismo posėdyje atsakovų atstovai patvirtino, kad valdybos posėdžiai vykdavo, 2012 metų pradžioje vykusiame valdybos posėdyje dalininkai buvo supažindinti su minėta BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ valdybos veiklos ataskaita. Taigi nagrinėjamu atveju nebuvo susiklosčiusi situacija, kai įstaigos vadovas nepateikė metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir praėjusių finansinių metų įstaigos veiklos ataskaitos, dėl to dalininkai neturėjo galimybių susipažinti su informacija, reikšminga įstaigos mokumui / nemokumui įvertinti. Šiuo atveju, 2011 finansinių metų ataskaita buvo parengta valdybos, o dalininkai buvo ir valdybos nariai.

18359.

184Nagrinėjamu atveju įvertinti BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ mokumo / nemokumo būklę įstaigos dalininkai, kurie buvo ir valdybos nariai, galėjo iš 2011 m. valdybos veiklos ataskaitos, kurios duomenimis, 2011-01-01–2011-12-31 metų laikotarpiu įstaigos ilgalaikio turto vertė sudarė iš viso 647 631,00 Lt: 69 617,00 Lt įranga, prietaisai ir įrengimai, 8 058,00 Lt transportas ir 569 956,00 Lt nebaigta statyba (Ataskaitos 1.3 papunktis); tinkamai neįvykdyti įsipareigojimai 2011 m. gruodžio 31 d. buvo 551 000,00 Lt (Ataskaitos 5.1 papunktis); 2011 m. įstaigos dalininkų parama sudarė 475 800,00 Lt ir gauta 173 699,00 Lt pajamų (Ataskaitos 4.1.1 papunktis), o įstaigos sąnaudos per šį ataskaitinį laikotarpį sudarė 1 612 602,00 Lt. Tuo atveju, jei įstaigos 2011 m. ataskaitos informacija (duomenys) dalininkams buvo nepakankama mokumui / nemokumui įvertinti, jie pagal įstatymą turėjo teisę susipažinti su viešosios įstaigos dokumentais ir gauti viešosios įstaigos turimą informaciją apie jos veiklą (VĮĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punktas). Tokia įstaigos dalininkų teisė yra įtvirtinta ir BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ įstatų 5.5.3 papunktyje – susipažinti su viešosios įstaigos dokumentais ir gauti viešosios įstaigos turimą informaciją apie jos veiklą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad įstaigos dalininkai (ir valdybos nariai) 2012 m. sausio 1 d. neabejotinai turėjo žinoti apie 2011-01-01–2011-12-31 metų laikotarpio VšĮ „Mažeikių sporto centras“ nemokumo būklę. Priešingų įrodymų į bylą nepateikta. Teismų praktikoje pripažįstama, kad vien ta aplinkybė, jog teismai, įvertinę byloje surinktus įrodymus, padarė kitokias išvadas nei nurodo apeliantas, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013). Dėl viešosios įstaigos dalininkų civilinės atsakomybės už žalą, padarytą laiku nesikreipus dėl bankroto bylos viešajai įstaigai iškėlimo

18560.

186Apeliantės savo procesiniuose dokumentuose skyrė itin daug dėmesio dalininkų veiksmams, kurių jie ėmėsi įstaigos finansinei padėčiai stabilizuoti (pavyzdžiui, 2011 m. padidino mokamus dalininkų mokesčius, kreipėsi į Mažeikių rajono savivaldybės merą ir tarybą, prašydami skirti papildomų lėšų finansuojant įstaigos veiklą, svarstė įstaigos restruktūrizavimo galimybę, aktyviai ieškojo papildomų galimų finansavimo šaltinių ir t.t.), tačiau teisėjų kolegija akcentuoja, jog dėl šių veiksmų dalininkai nelaikytini nesąžiningais. Kita vertus, BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ iš savo veiklos pajamų negavo, jos veikla priklausė tik nuo vidinių bei išorinių finansavimo šaltinių, apibrėžtų įstaigos įstatų 8.3 ir 8.4 papunkčiuose. Dėl to dalininkai turėjo pareigą sistemingai vertinti (apskaičiuoti), ar įstaigos veiklai skirtų vidinių ir (arba) išorinių finansavimo šaltinių (pajamų) pakanka veiklai vykdyti / tęsti. Priimant verslo sprendimą, turi būti įvertintas santykis tarp tikėtinos jo naudos ir galimos žalos, šiame vertinime turi būti paisoma ir žalos išvengimo ir sumažinimo kaštų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-916/2015). Dalininkai neneigia aplinkybių, kad 2010 m. AB „ORLEN Lietuva“ sumažino paramą ir 2011 m. paramos nepadidino, todėl trūko išorinių lėšų, kurias buvo stengiamasi kompensuoti dalininkų lėšomis, tačiau jų nepakako, todėl ir dalininkai 2012 m. sustabdė paramos teikimą. Dalininkai iki 2013 m. pradžios nesprendė klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo. Teisėjų kolegijos vertinimu, dalininkų sprendimas tęsti įstaigos veiklą nuo 2012 m. sausio 1 d. ir iki bankroto bylos iškėlimo, kai dėl objektyvių priežasčių patys dalininkai 2012 m. sustabdė paramos teikimą (t. y. dalininkai žinojo, kad nuo 2010 m. įstaigai trūksta lėšų, o nuo 2012 m. nepakako vidinio ir išorinio finansavimo lėšų, jog kompensuoti įstaigos išlaikymui reikalingas sąnaudas), viršijo protingą ekonominės veiklos riziką.

18761.

188Dalininkai ir valdymo nariai yra juridiniai asmenys (savivaldybė ir uždarosios akcinės bendrovės), todėl jiems keliami aukštesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, kurių jie nesilaikė, t. y. nevykdė pareigų, įtvirtintų Viešųjų įstaigų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 5 punkte (redakcija, galiojusi nuo 2011 m. lapkričio 1 d. iki 2014 m. sausio 1 d.); įstaigos įstatų 6.4.5 papunktyje; ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje. Nagrinėjamu atveju dalininkai nuo 2012 m. pradžios iš 2011 m. valdybos veiklos ataskaitos sužinojo apie įstaigos faktinį nemokumą 2011-01-01–2011-12-31metų laikotarpiu, todėl nuo 2012 m. sausio 1 d. turėjo spręsti klausimą (kreiptis į teismą) dėl bankroto bylos iškėlimo nemokiai įstaigai. Tačiau 2012 m. pradžioje kėlė tik restruktūrizavimo klausimą ir toliau ieškojo būdų (galimybių) paramai gauti, o klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo nesprendė. Iš LITEKO nustatyta, kad 2013 m. vasario 2 d. į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ kreipėsi kreditorė UAB „Reikalavimas. LT“, kuri 6 710,04 Lt (1 943,36 Eur) reikalavimą grindė UAB ,,Reikalavimas.LT“ ir E. V. sudaryta reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 087.

18962.

190Nuo 2012 m. sausio 1 d. dalininkai ne tik galėjo susipažinti su įstaigos dokumentais bei gauti informaciją apie įstaigos vykdomą veiklą (finansinę būklę), bet ir visuotinis dalininkių susirinkimas turėjo patvirtinti 2012 m. finansinę atskaitomybę, nes nuo 2012 m. kovo 8 d. įstaiga veikė be vadovo (buvo nepaskirtas). Į nagrinėjimą bylą nėra pateikta 2012 m. įstaigos veiklos atskaita (CPK 178 straipsnis), todėl vertinama, jog ji neparengta. Pažymėtina ir tai, kad iš vidinių finansavimo šaltinių įstaigos gautos lėšos, direktoriaus sprendimu turėjo būti naudojamos įstaigos veiklai plėtoti, o iš išorinių finansavimo šaltinių (valstybės ar savivaldybės biudžeto bei įvairių fondų) gautoms lėšoms turėjo būti sudaryta išlaidų sąmata ir šios lėšos laikomis atskiroje sąskaitoje (įstaigos įstatų 8.5 ir 8.6 papunkčiai). Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, kad nuo 2012 m. pradžios, kai įstaigoje nebuvo vadovo, iš išorinių finansavimo šaltinių gautoms lėšoms buvo sudaryta išlaidų sąmata. Taip pat byloje nėra duomenų, kas nuo 2012 m. sausio 1 d. tvarkė įstaigos apskaitą, kadangi bankroto administratorės UAB „Genora“ 2019 m. sausio 29 d. rašto duomenimis, VšĮ Mažeikių sporto centras apskaita vesta IĮ „Apskaitos ir mokesčių spektras“ iki 2011 m. gruodžio 31 d. (išrašyta paskutinė sąskaita faktūra už įstaigai suteiktas paslaugas) (CPK 178 straipsnis).

19163.

192Visuotinio eilinio ir neeilinio dalininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turėjo įstaigos dalininkai, valdyba ar revizorius (auditorius) bei įstaigos vadovas (įstaigos įstatų 6.5 papunktis). Dalininkai buvo ir įstaigos valdybos nariai, todėl valdymo funkcijų turėjimas išplėtė įstaigos dalininkų pareigos domėtis įstaigos veikla apimtį, kuri išplaukia iš ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-684/2019).

19364.

194Dėl apeliančių teiginio, kad dalies dalininkų atstovai atskirais laikotarpiais nedalyvavo įstaigos veikloje, pavyzdžiui, 2011 m. sausio–birželio mėnesiais UAB „Beržūna“ vadovui J. G. buvo mokama ligos draudimo išmoka, pažymėtina: pirma, byloje nėra įrodymų kad dalininkams buvo neteisėtai suvaržytos teisės dalyvauti BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ veikloje bei prisidėti prie įstaigos išlaikymo (CPK 178 straipsnis). Antra, ieškovės dalininkas yra juridinis asmuo (UAB „Beržūna“), o ne fizinis asmuo J. G., todėl jo negalėjimo dalyvauti BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ veikloje priežastys nereikšmingos. Juridinį asmenį gali atstovauti ne tik vadovas.

19565.

196Iš nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumos konstatuotina, kad nuo 2012 m. pradžios įstaigos dalininkai (savininkai) žinojo apie įstaigos nemokumo būklę, dėl to nuo 2012 m. sausio 1 d. turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nemokiai VšĮ Mažeikių sporto centras (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis). Yra priežastinis ryšys tarp dalininkių nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir įstaigai bei jos kreditoriams padarytos žalos (įsipareigojimai kreditoriams padidėjo). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad visi BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ dalininkai solidariai privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įstaiga pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis). Po I. K.-M. atleidimo iš darbo dalininkai (ir valdybos nariai) išplėtė savo įtakos sferą įstaigoje iki vienasmenio valdymo funkcijos perėmimo (įstaigos įstatų 6.8.1; 6.4.5; 6.4.6; 6.4.16; 6.5 papunkčiai), dėl to nuo 2012 m. kovo 8 d. dalininkams (išskyrus UAB „Mažeikių varduva“, kuri 2012 m. vasario 7 d. savo turtines ir neturtines teises perleido BVšĮ „Mažeikių sporto centras“) taikomas ir vadovo civilinės atsakomybės režimas (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Dėl viešosios įstaigos vadovų pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nemokiai viešajai įstaigai

19766.

198Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinių skundų argumentais dėl civilinės atsakomybės taikymo už pareigos pateikti laiku pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ nesilaikymą buvusiems įstaigos vadovams P. P. ir I. K.-M.i. Pirma, P. P. įgaliojimai eiti įstaigos vadovo pareigas pasibaigė 2011 m. spalio 28 d. Įstaigos įstatų 6.26 punkte nustatyta, kad įstaigos direktorių pareigoms skiria ir atleidžia, jo darbo sutarties sąlygas nustato visuotinis dalininkų susirinkimas, o 6.29 punkte nustatyta, jog direktoriui negalint atlikti savo pareigų, jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas arba kitas valdybos laikinai paskirtas asmuo, taip pat nustatyta, kad vadovui negalint savo pareigų vykdyti ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės, visuotinis dalininkų susirinkimas turi paskirti kitą vadovą. Po P. P. atleidimo iš pareigų, visuotinis dalininkų susirinkimas kito įstaigos vadovo nepaskyrė, šias pareigas 2011-10-28 – 2012-03-07 metų laikotarpiu laikinai ėjo I. K.-M.. Teisėjų kolegijos vertinimu, VšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2011 m. veiklos ataskaita buvo parengta metu, kai įstaigos vadovo pareigas ėjo P. P. (2011-06-20–2011-10-28 metų laikotarpiu), o informaciją apie įstaigos 2011 metų finansinės veiklos blogus rezultatus dalininkai (ir valdybos nariai) sužinojo tuo metu, kai įstaigos vadovės pareigas ėjo I. K.-M. (2011-10-28–2012-03-07 laikotarpiu).

19967.

200Byloje nustatyta, jog P. P. pradėjo vadovauti ir vadovavo įstaigai keturis mėnesius (birželio–spalio mėn.). Pradėjęs eiti vadovo pareigas P. P. žinojo, jog įstaiga veikia nuostolingai, nes trūko finansavimo lėšų; teikė valdybai finansinę informaciją apie įstaigos būseną, esamas skolas pagal buhalterinius dokumentus; teikė 2011 m. rugsėjo 21 d. ir 26 d. prašymus dėl plėtros programos pakeitimo ir finansavimo padidinimo; jo vadovavimo metu buvo pasirašyta 2011 m. rugsėjo 30 d. finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų sutartis (dėl 35 000,00 Lt). I. K.-M. atsiliepime į ieškinį paaiškino, kad jos veikla buvo susijusi tik su kasdieninės įstaigos veiklos organizavimu ir priežiūra, o strateginis įstaigos valdymas priklausė dalininkų kompetencijai; dalininkai nesuteikė laikinai einančiai vadovės pareigas I. K.-M. sprendimų priėmimo įgaliojimų.

20168.

202Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad įstaigos buvusiam vadovui

203P. P. civilinė atsakomybė už pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nevykdymą negali būti taikoma, nes ši pareiga atsirado tik nuo 2012 m. sausio 1 d., o atsakovas P. P. įstaigos vadovo pareigas ėjo iki 2011 m. spalio 28 d. Buvusiai įstaigos vadovei I. K.-M. civilinė atsakomybė už pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nevykdymą nuo 2012 m. sausio 1 d. (faktinio nemokumo paaiškėjimo momento) iki 2012 m. kovo 7 d. (atleidimo iš pareigų dienos) taip pat negali būti taikoma, kadangi dalininkai (ir valdybos nariai) žinojo apie BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ nuostolingą veiklą ir laikinai einančiai įstaigos vadovės pareigas I. K.-M. nesuteikė sprendimų priėmimo įgaliojimų (taip pat inicijuoti klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo sprendimą visuotiniame dalininkų susirinkime). Apeliacinės instancijos teismui nepateikta jokių įrodymų, galinčių patvirtinti aplinkybes, jog buvę vadovai P. P. ir / arba I. K.-M. galėjo savarankiškai ir sistemingai priimti valdingus sprendimus, pagal kompetenciją priskirtus vadovui, todėl teisėjų kolegija atmeta apeliančių teiginį, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi I. K.-M. ir P. P. paaiškinimais, kad įstaigai de facto vadovavo dalininkai ir valdybos nariai, kaip neįrodytą. Dėl viešosios įstaigos dalininkų solidarios atsakomybės

20469.

205Teisėjų kolegija sutinka su apeliante Mažeikių rajono savivaldybe, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad savivaldybei teko pareiga kontroliuoti įstaigą dėl kuo efektyvesnio savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo, todėl jai tenka didesnė nei kitų dalininkių, atsakomybė už administruoto subjekto prievoles. Šiuo atveju BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ dalininkams taikoma solidarioji atsakomybė (CK 6.6 straipsnio 3 dalis), kadangi: a) nuo 2012 m. sausio 1 d. visi viešosios įstaigos dalininkai (ir valdybos nariai), o nuo 2012 m. kovo 8 d. ir de facto vadovai (išskyrus UAB „Mažeikių varduva“) turėjo teisę inicijuoti eilinio / neeilinio visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo klausimu ir tokiu alternatyviu būdu užsitikrinti informacijos, reikšmingos įstaigos mokumui bei ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai pareigai įvertinti, gavimą; b) nuo 2012 m. sausio 1 d. turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nemokiai BVšĮ „Mažeikių sporto centras“.

20670.

207UAB „Mažeikių varduva“ savo turtines ir neturtines teises perleido BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ už 1,00 Lt (0,29 Eur) 2012 m. vasario 7 d. dalininkų perleidimo sutarties Nr. MSC-2012/3 pagrindu, tačiau įstaigos nemokumo momentu (2012 m. sausio 1 d.) ir dalininkų pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsiradimo momentu (2012 m. sausio 1 d.) buvo BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ dalininkė. Todėl teisėjų kolegija sutinka su bankroto administratore, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai iš solidarių dalininkų visumos eliminavo dalininkę UAB „Mažeikių varduva“. Dėl žalos dydžio

20871.

209Žalos dydis kiekvienu atveju nustatomas pagal konkrečios bylos faktinę situaciją, todėl vienais atvejais jis gali būti lygus bankroto byloje patvirtintų reikalavimų sumai, kitais atvejais – bankroto byloje nepatenkintų kreditorių reikalavimų daliai, arba, kai nustatoma, kad ne visa nepadengta skolų dalis atsirado dėl to, jog atsakingi asmenys laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, – mažesnis už ją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014).

21072.

211Kaip teisingai sprendė pirmos instancijos teismas, BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ padaryta žala turi būti skaičiuotina nuo dalininkų neveikimo momento (2012 m. sausio 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416-469/2015), nes byloje nustatytas priežastinis ryšys nuo 2012 m. pradžios dalininkų pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimo ir dėl to padidėjusių įstaigos skolų kreditoriams (iš viso 31 531,23 Eur), kurios BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto procese nepadengtos (o ne visos kreditorių finansinių reikalavimų sumos, teismo nutartimi patvirtintos BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto byloje) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416-469/2015; 2016 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-327-706/2016). Dėl to teisėjų kolegija atmeta nepagrįstą ieškovės apeliacinio skundo teiginį, kad BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto byloje patvirtintos visos įstaigos kreditorių skolos yra pradelstos, dėl to dalininkai turi atlyginti ir 79 876,37 Eur dydžio žalą. Dėl bylos procesinės baigties

21273.

213Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimas pakeičiamas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas) ir ieškinys tenkinamas iš dalies. Ieškovei BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ solidariai iš dešimties atsakovių: Mažeikių rajono savivaldybės, Mažeikių verslininkų asociacijos, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“ ir UAB „Mažeikių varduva“ priteisiamas 31 531,23 Eur žalos atlyginimas. Kita sprendimo dalis, kuria ieškinys atmestas atsakovams P. P., UAB „Kvistija“ ir UAB „Saurida“, paliekama nepakeista (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

21474.

215Kadangi apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

21675.

217Nagrinėjamu atveju ieškovė prašė priteisti iš viso 116 197,38 Eur žalos atlyginimą: solidariai iš atsakovų P. P. ir dalininkų 36 321,01 Eur bei solidariai iš dalininkų 79 876,37 Eur. Ieškinio reikalavimas priteisti ieškovei solidariai iš dalininkų 79 876,37 Eur žalos atlyginimą atmestas; ieškovei solidariai iš atsakovių (dalininkų) priteista 31 531,23 Eur žalos atlyginimo. Bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo patenkintų 27 proc. reikalavimų daliai, o atsakovėms proporcingai teismo 73 proc. atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

21876.

219Atsiliepime į ieškovės BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ apeliacinį skundą atsakovės Mažeikių verslininkų asociacija, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Beržūna“, UAB „Jubana“, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Stronga“, UAB „Acus vaistinė“ ir UAB „Grūstė“ (toliau – ir 8 atsakovės) paaiškino, jog pirmosios instancijos teismui pateikė prašymus dėl iš viso 11 686,54 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo: 1) 8 702,24 Eur pagal 2018 m. gruodžio 4 d. prašymą ir 2) 5 162,30 Eur pagal 2019 m. kovo 28 d. prašymą (2 984,30 Eur atstovavimo išlaidos + 2 178,00 Eur už UAB „Grant Thornton Baltic“ išvados parengimą).

22077.

221Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovams P. P., UAB „Kvistija“, UAB „Mažeikių varduva“ ieškinys atmestas, sprendė šiems atsakovams iš ieškovės priteisti po

222469,30 Eur bylinėjimosi išlaidų.

22378.

224Teisėjų kolegija įvertinus bylos medžiagą, nustatė, jog ieškovė BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bei atsakovės Mažeikių rajono savivaldybė, UAB „Saurida“ ir P. P. nepateikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių įrodymų. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsakovui P. P. priteisė 469,30 Eur bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui P. P. bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

22579.

226Taip pat pirmosios instancijos teismas, įvertinęs, kad byloje aštuonios atsakovės pateikė įrodymus dėl 5 162,30 Eur, priteisė iš ieškovės administravimui skirtų lėšų Mažeikių verslininkų asociacijai, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Beržūna“, UAB „Jubana“, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Stronga“, UAB „Acus vaistinė“ ir UAB „Grūstė“ po 281,58 Eur.

22780.

228Nustatyta, jog atsakovų atstovai į bylą pateikė: 1) 2016 m. spalio 31 d. prašymą dėl 3 885,12 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo Mažeikių verslininkų asociacijai, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Kvistija“, UAB „Beržūna“ ir UAB „Mažeikių varduva“; 2) 2017 m. sausio 10 d. patikslintą prašymą, kuriame prašė priteisti iš viso 6 856,40 Eur UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Beržūna“, Mažeikių verslininkų asociacija, UAB „Kvistija“, UAB „Jubana“, UAB „Grūstė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Stronga“; 3) 2017 m. spalio 31 d. prašymą dėl iš viso 6 876,06 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo Mažeikių verslininkų asociacijai, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Kvistija“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“, UAB „Mažeikių varduva“, UAB „Žemaitijos agroprekyba“; 4) 2018 m. gruodžio 4 d. prašymą dėl iš viso 8 702,24 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo UAB „Mažeikių varduva“, UAB „Stronga“, UAB „Beržūna“, UAB „Jubana“, UAB „Grūstė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Acus vaistinė“, Mažeikių verslininkų asociacijai ir UAB „Kvistija“; 5) 2019 m. kovo 28 d. prašymą dėl iš viso 5 162,30 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo Mažeikių verslininkų asociacijai, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“, UAB „Mažeikių varduva“, UAB „Jubana“, UAB „Grūstė“, UAB „Actus vaistinė“ ir UAB „Kvistija“.

22981.

230Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą, atsakovės Mažeikių verslininkų asociacija, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Beržūna“, UAB „Jubana“, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Stronga“, UAB „Acus vaistinė“ ir UAB „Grūstė“ paaiškino, kad atsakovės pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme patyrė iš viso 13 864,54 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų, kurias grindžia dviem prašymais: 1) 2018 m. gruodžio 4 d. prašymu dėl 8 702,24 Eur ir 2) 2019 m. kovo 28 d. prašymu dėl 5 162,30 Eur. Toliau teisėjų kolegija pasisako dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo aštuonioms atsakovėms pagal 2018 m. gruodžio 4 d. prašymą (8 702,24 Eur) ir pagal 2019 m. kovo 28 d. prašymą (2 984,30 Eur).

23182.

232Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 98 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl išlaidų advokato (advokato padėjėjo) pagalbai apmokėti priteisimo to pageidaujanti šalis turi teismui raštu pateikti prašymą. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti turi būti pagrįstos rašytiniais įrodymais: a) pažyma, pasirašyta advokatų kontoros finansininkės su įrašytu patvirtinimu, jog klientas su kontora visiškai atsiskaitė; pažymoje nurodytas civilinės bylos numeris, bendra suma už advokato suteiktas paslaugas, jos detalizuotos, atskirai nurodomos sumos už kiekvieną iš advokato suteiktų paslaugų sudedamųjų dalių (procesinių dokumentų parengimą, atstovavimą), nurodytas atlyginimo už ją dydis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-88-686/2017) arba b) sąskaitomis faktūromis ir mokėjimą patvirtinančias dokumentais.

23383.

234Pirma, 2018 m. gruodžio 4 d. prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atsakovės prašė priteisti iš viso 8 702,24 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias grindė 2018 m. gruodžio 4 d. pažyma, sąskaitos išklotine, taip pat PVM sąskaitoms faktūromis bei jų 2018 m. kovo–liepos mėn. apmokėjimą patvirtinančiomis „Danske bank“, veikiančio per Lietuvos filialą, sąskaitos analizėmis (toliau – banko išrašo lentelė), t. y: 1) UAB „Mažeikių varduva“ išrašytos 2018 m. kovo 22 d. dėl 241,48 Eur + 2018 m. kovo 31 d. dėl 470,24 Eur + 2018 m. balandžio 30 d. dėl 84,03 Eur + 2018 m. liepos 19 d. dėl 123,15 Eur sąskaitos faktūros (iš viso 918,90 Eur), kurių apmokėjimą 2018 m. kovo 29 d., 2018 m. balandžio 30 d., 2018 m. gegužės 31 d., 2018 m. rugpjūčio 23 d. patvirtina banko išrašo lentelė; 2) UAB „Stronga“ išrašytos 2018 m. kovo 22 d. dėl 241,48 Eur + 2018 m. kovo 31 d. dėl 470,24 Eur + 2018 m. balandžio 30 d. dėl 84,03 Eur (iš viso 795,75 Eur), kurią apmokėjimą 2018 m. kovo 27 d., 2018 m. gegužės 25 d., 2018 m. birželio 13 d. patvirtina banko išrašo lentelė; 3) UAB „Beržūna“ išrašytos 2018 m. kovo 22 d. dėl 241,48 Eur + 2018 m. kovo 31 d. dėl 470,24 Eur + ir 2018 m. balandžio 30 d. dėl 84,03 Eur + 2018 m. birželio 22 d. dėl 306,64 Eur + 2018 m. birželio 30 d. dėl 123,15 Eur sąskaitos faktūros (iš viso 1 225,54 Eur), kurių 2018 m. balandžio 26 d., 2018 m. gegužės 31 d., 2018 m. liepos 17 d. ir 2018 m. liepos 24 d. apmokėjimą patvirtina banko išrašo lentelė; 4) UAB „Jubana“ išrašytos 2018 m. kovo 22 d. dėl 241,48 Eur + 2018 m. kovo 31 d. dėl 470,24 Eur + 2018 m. balandžio 30 d. dėl 84,03 Eur + 2018 m. liepos 19 d. dėl 123,15 Eur sąskaitos faktūros (iš viso 918,90 Eur), kurių 2018 m. balandžio 3 d., 2018 m. balandžio 30 d.,2018 m. birželio 4 d. ir 2018 m. rugpjūčio 14 d. apmokėjimą patvirtina banko išrašo lentelė; 5) UAB „Grūstė“ išrašytos 2018 m. kovo 22 d. dėl 241,48 Eur + 2018 m. kovo 31 d. dėl 470,24 Eur + 2018 m. balandžio 30 d. dėl 84,03 Eur + 2018 m. liepos 19 d. dėl 123,15 Eur sąskaitos faktūros (918,90 Eur), kurių 2018 m. kovo 27 d., 2018 m. balandžio 23 d., 2018 m. birželio 7 d., 2018 m. liepos 25 d. apmokėjimą patvirtina banko išrašo lentelė; 6) UAB „Santarvės laikraštis“ išrašytos 2018 m. kovo 22 d. dėl 241,48 Eur + 2018 m. kovo 31 d. dėl 470,24 Eur + 2018 m. balandžio 30 d. dėl 84,03 Eur + 2018 m. birželio 22 d. dėl 306,64 Eur + 2018 m. birželio 30 d. dėl 123,15 Eur sąskaitos faktūros (iš viso 1 225,54 Eur), kurių 2018 m. kovo 28 d., 2018 m. gegužės 24 d., 2018 m. gegužės 31 d., 2018 m. liepos 2 d., 2018 m. liepos 31 d. apmokėjimą patvirtina banko išrašo lentelė; 7) UAB „Acus vaistinė“ išrašytos 2018 m. kovo 22 d. dėl 241,48 Eur + 2018 m. kovo 31 d. dėl 470,24 Eur + 2018 m. balandžio 30 d. dėl 84,03 Eur +2018 m. liepos 19 d. dėl 123,15 Eur sąskaitos faktūros (iš viso 918,90 Eur), kurių 2018 m. kovo 28 d., 2018 m. gegužės 30 d., 2018 m. liepos 20 d. apmokėjimą patvirtina banko išrašo lentelė; 8) Mažeikių verslininkų asociacijai išrašytos 2018 m. kovo 22 d. dėl 241,48 Eur, 2018 m. kovo 31 d. dėl 470,24 Eur + 2018 m. balandžio 30 d. dėl 84,03 Eur + 2018 m. birželio 22 d. dėl 306,64 Eur + 2018 m. birželio 30 d. dėl 123,15 Eur (iš viso 1 225,54 Eur), kurių 2018 m. birželio 29 d. ir 2018 m. liepos 20 d. apmokėjimą banko išrašo lentelė; 9) UAB „Kvistija“ išrašyta 2018 m. balandžio 30 d. sąskaita faktūra dėl 554,27 Eur, kurios 2018 m. lapkričio 26 d. apmokėjimą patvirtina banko išrašo lentelė.

23584.

236Antra, 2019 m. kovo 28 d. prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atsakovės prašė priteisti iš ieškovės 5 162,30 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias pagrįsti pateikė 2019 m. kovo 28 d. pažymą, kurios duomenimis nagrinėjamojoje byloje atsakovės: 1) Mažeikių verslininkų asociacija, 2) UAB „Santarvės laikraštis“, 3) UAB „Beržūna“, 4) UAB „Stronga“, 5) UAB „Mažeikių varduva“, 6) UAB „Jubana“, 7) UAB „Grūstė“, 8) UAB „Actus vaistinė“ ir 9) UAB „Kvistija turėjo iš viso

2372 984,30 Eur (arba po 331,59 Eur) išlaidas bei 2 178,00 Eur (arba po 242,00 Eur) išlaidas už UAB „Grant Thornton Baltic“ nemokumo datos ekspertizės parengimą. Kartu su 2019 m. kovo 28 d. prašymu pateikta 2018 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaita faktūra dėl 2 178,00 Eur apmokėjimo, išrašyta UAB „Grant Thornton Baltic“ advokatų kontorai už nemokumo datos ekspertizės parengimą. 2019 m. kovo 28 d. pažymą pasirašė advokatų kontoros vyr. finansininkė, kuri patvirtino, jog sąskaitos faktūros yra apmokėtos.

23885.

239Pirmosios instancijos teismas, įvertino tik atsakovių 2019 m. kovo 28 d. prašymą dėl 5 162,30 Eur priteisimo ir priteisė iš ieškovės atsakovėms Mažeikių verslininkų asociacijai, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Beržūna“, UAB „Jubana“, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Stronga“, UAB „Acus vaistinė“ ir UAB „Grūstė“ po 281,58 Eur. Tačiau teisėjų kolegija nustatė, jog į 2018 m. gruodžio 4 d. prašymą dėl 8 702,24 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei į 2019 m. kovo 28 d. prašymą dėl 5 162,30 Eur priteisimo nėra įtraukta UAB „Žemaitijos agroprekyba“ ir su abiem prašymais teismui nėra pateikta įrodymų, susijusių su šios atsakovės turėtomis bylinėjimosi išlaidomis. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė iš ieškovės atsakovei UAB „Žemaitijos agroprekyba“ 281,58 Eur.

24086.

241Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Nuo kada šalis, prašanti priteisti atstovavimo išlaidas atsiskaitė su advokatų kontora (advokatu) priklauso Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytų dydžių taikymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189-969/2017).

24287.

243Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas)“ (toliau – ir Rekomendacijos) yra nustatytos maksimalios atlygintinos advokato išlaidų sumos. Rekomendacijų 4 punkte nustatyta, jog neatsižvelgiant į tai, kiek advokatų atstovauja (teikia paslaugas) šaliai, priteistino užmokesčio dydis negali viršyti šių Rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio vienam advokatui dydžio, išskyrus tuos atvejus, kai kelių advokatų dalyvavimas būtinas. Rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) (Rekomendacijų 7 punktas).

24488.

245Iš 2018 m. gruodžio 4 d. pažymos nustatyta, kad 8 702,24 Eur bylinėjimosi išlaidas sudaro: 1 931,86 Eur pasirengimas bylos nagrinėjimui, bylos analizė, komunikacija su atsakovėmis, 332,16 Eur dokumentų teisinis vertinimas, rašytinių paaiškinimų (atsikirtimų) rengimas, 1 226,59 Eur pasirengimas posėdžiui ir atstovavimas teisme, 1 226,58 apeliacinio skundo rengimas ir 985,05 Eur atsiliepimų į du apeliacinius skundus parengimas. Pažyma nedetalizuota, t. y. nėra nurodyta, kokie dokumentai ir kiek laiko analizuoti, kada ir dėl ko komunikuota su atsakovėmis, kokiam posėdžiui rengtasi ir t. t.

24689.

247Iš prie 2018 m. gruodžio 4 d. prašymo pateiktų įrodymų nustatyta, jog atsakovės sąskaitas faktūras apmokėjo 2018 m. kovo–liepos mėn. Lietuvos statistikos departamento paskelbti užpraėjusio ketvirčio vidutiniais mėnesiniais bruto darbo užmokesčiai šalies ūkyje (be individualių įmonių) buvo: a) 2017-10-01–2017-12-31 838,70 Eur, b) 2018-01-01–2018-03-31 850,80 Eur, c) 2018-04-01–2018-06-30 884,80 Eur, d) 2018-07-01–2018-09-30 895,2 Eur. Taigi vidutiniškai 866,75 Eur. Pagal Rekomendacijų 8.19 ir 8.20 papunkčius už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, dalyvavimo derybose dėl taikos sutarties sudarymo valandą ar asmens atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, jeigu tas pats ginčas vėliau tapo teisminiu, valandą; teisinių paslaugų, nenurodytų šių rekomendacijų 8.1–8.19 punktuose, teikimo valandą – 0,1 koef. (šiuo atveju už komunikaciją su atsakovėmis, pasirengimą bylos nagrinėjimui, atstovavimą teisme ir bylos analizę atlygintina suma iš viso sudaro 693,40 Eur: 866,75 Eur × 0,1 = 86,67 Eur × 8). Pagal Rekomendacijų 8.16 papunktį už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, – 0,4 koef. (šiuo atveju už rašytinių paaiškinimų (atsikirtimų) rengimą atlygintina suma iš viso sudaro 346,70 Eur (866,75 Eur × 0,4). Pagal Rekomendacijų 8.9 papunktį už apeliacinį skundą – 2,5 koef. (šiuo atveju atlygintina suma sudaro 2 166,87 Eur (866,75 Eur × 2,5)) ir pagal 8.11papaunktį už atsiliepimą į apeliacinį skundą – 1,3 koef. (šiuo atveju atlygintina suma sudaro 1 126,77 Eur (866,75 Eur × 1,3), o pagal 8.11 papunktį už atsiliepimą į apeliacinį skundą – 1,3 koef. (šiuo atveju atlygintina suma sudaro iš viso 2 253,55 Eur (866,75 Eur × 1,3 × 2). Taigi pagal 2018 m. gruodžio 4 d. prašymą, pagal Rekomendacijas maksimali atlygintina advokato išlaidų suma sudaro 6 587,29 Eur (693,40 Eur + 346,70 Eur + 2 166,87 Eur + 1 126,77 Eur + 2 253,55 Eur) ir viršija 2018 m. gruodžio 4 d. prašyme nurodytą 8 702,24 Eur sumą.

24890.

249Iš 2019 m. kovo 28 d. pažymos nustatyta, jog 2 984,30 Eur bylinėjimosi išlaidas sudarė: prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų parengimas, bylos analizė, komunikacija su atsakovėmis, rašytinių paaiškinimų dėl specialisto išvados parengimas, atstovavimas 2018 m. gruodžio 5 d. teismo posėdyje. 2019 m. kovo 28 d. pažymos pažyma nedetalizuota, nenurodyta, kokia ir kiek laiko bylos medžiaga dar kartą analizuota, kada, dėl ko ir kiek laiko komunikuota su atsakovėmis. Atsakovės 2 984,30 Eur bylinėjimosi išlaidas apmokėjo 2018 m. gruodžio–sausio mėn.

25091.

251Teisėjų kolegijos vertinimu, pagal Rekomendacijas maksimali atlygintina advokato išlaidų suma pagal 2019 m. kovo 28 d. prašymą sudaro iš viso 1 006,44 Eur: 670,96 Eur (838,70 Eur × 0,1 = 83,87 Eur × 8) už komunikavimą, bylos analizę ir atsakovių atstovavimą 2018 m. gruodžio 5 d. teismo posėdyje (Rekomendacijų 8.19 ir 8.20 papunkčiai) + 335,48 Eur už rašytinių paaiškinimų parengimą (838,70 Eur × 0,4) (Rekomendacijų 8.16 papunktis)) ir viršija minėtame prašyme nurodytą 2 984,30 Eur bylinėjimosi išlaidų sumą.

25292.

253Pažymėtina, jog prie 2018 m. gruodžio 4 d. prašymo yra pridėti įrodymai, patvirtinantys, kad atsakovės turėjo skirtingo dydžio bylinėjimosi išlaidas, o 2019 m. kovo 28 d. prašyme nedetalizuotos konkrečių atsakovių bylinėjimosi išlaidų sumos (pateiktos nuorodos į apmokėjimo numerius ir datas). Todėl teisėjų kolegija vertina, kad pagal teismui pateiktus įrodymus atsakovių turėtos bylinėjimosi išlaidos sudaro: 1) UAB „Mažeikių varduva“ 1 492,49 Eur (918,90 Eur pagal 2018 m. gruodžio 4 d. prašymą + 573,59 Eur pagal 2019 m. kovo 28 d. prašymą); 2) UAB „Stronga“ 1 369,34 Eur (795,75 Eur + pagal 2018 m. gruodžio 4 d. prašymą + 573,59 Eur pagal 2019 m. kovo 28 d. prašymą); 3) UAB „Beržūna“ 1 799,13 Eur (1 225,54 Eur pagal 2018 m. gruodžio 4 d. prašymą + 573,59 Eur pagal 2019 m. kovo 28 d. prašymą); 4) UAB „Jubana“ 1 492,49 Eur (918,90 Eur pagal 2018 m. gruodžio 4 d. prašymą + 573,59 Eur pagal 2019 m. kovo 28 d. prašymą); 5) UAB „Grūstė“ 1 492,49 Eur (918,90 Eur pagal 2018 m. gruodžio 4 d. prašymą + 573,59 Eur pagal 2019 m. kovo 28 d. prašymą); 6) UAB „Santarvės laikraštis“ 1 799,13 Eur

254(1 225,54 Eur pagal 2018 m. gruodžio 4 d. prašymą + 573,59 Eur pagal 2019 m. kovo 28 d. prašymą); 7) UAB „Acus vaistinė“ 1 492,49 Eur (918,90 Eur pagal 2018 m. gruodžio 4 d. prašymą + 573,59 Eur pagal 2019 m. kovo 28 d. prašymą); 8) Mažeikių verslininkų asociacijos 1 799,13 Eur (1 225,54 Eur pagal 2018 m. gruodžio 4 d. prašymą + 573,59 Eur pagal 2019 m. kovo 28 d. prašymą).

25593.

256Apeliantė BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ nesutinka, su atsakovių turėtomis 2 178,00 Eur išlaidomis už kvalifikacijos neturinčios UAB „Grant Thornton Baltic“ suteiktas paslaugas (pateiktą išvadą). Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Grant Thornton Baltic“ išvada atsakovės įrodinėjo reikšmingas nagrinėjamai bylai aplinkybės (įstaigos mokumą) ir dėl šioje išvadoje pateiktų duomenų pasisakė (tyrė ir vertino) apygardos teismas, teisėjų kolegija sprendžia Mažeikių verslininkų asociacijos, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“, UAB „Mažeikių varduva“, UAB ‚Jubana“, UAB „Grūstė“, UAB „Actus vaistinė“ ir UAB „Kvistija“ turėtų 2 178,00 Eur išlaidų (po 242,00 Eur) už UAB „Grant Thornton Baltic“ išvados parengimą iš visos bylinėjimosi išlaidų sumos (5 162,30 Eur pagal 2019 m. kovo 28 d. prašymą) neeliminuoti.

25794.

258Teisėjų kolegija, apibendrinusi nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą, atsižvelgusi į tai, kad bylinėjimosi išlaidos priteisiamos atsakovėms proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai, taip pat atsižvelgusi į Rekomendacijas bei vadovaudamasi protingumo, teisingumo ir sąžiningumo, sprendžia: a) UAB „Stronga“ priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (1 369,34 Eur) sumažinti iki 684,67 Eur; b) UAB „Mažeikių varduva“, UAB „Jubana“, UAB „Grūstė“ ir UAB „Acus vaistinė“ priteistinas bylinėjimosi išlaidų sumas (po 1 492,49 Eur) sumažinti iki po 746,24 Eur; c) UAB „Beržūna“, UAB „Santarvės laikraštis“ bei Mažeikių verslininkų asociacijai priteistinas bylinėjimosi išlaidų sumas (po 1 799,13 Eur) sumažinti iki 899,56 Eur. Iš ieškovės BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administravimui skirtų lėšų priteisti atsakovėms UAB „Stronga“, UAB „Jubana“, UAB „Mažeikių varduva“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Grūstė“, UAB „Beržūna“, UAB „Santarvės laikraštis“ ir Mažeikių verslininkų asociacijai iš viso 6 368,31 Eur bylinėjimosi išlaidas, iš kurių 684,67 Eur UAB „Stronga“, 746,24 Eur UAB „Jubana“, 746,24 Eur UAB „Mažeikių varduva“, 746,24 Eur UAB „Acus vaistinė“, 746,24 Eur UAB „Grūstė“,

259899,56 Eur UAB „Beržūna“, 899,56 Eur UAB „Santarvės laikraštis“ bei 899,56 Eur Mažeikių verslininkų asociacijai.

26095.

261Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista, o atsakovės neatleistos, todėl proporcingai tenkintų reikalavimų daliai (27 proc.) iš atsakovių Mažeikių rajono savivaldybės, Mažeikių verslininkų asociacijos, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“ ir UAB „Mažeikių varduva“ priteisiama valstybei iš viso 188,46 Eur (po 18,85 Eur) žyminio mokesčio.

26296.

263Pirmosios instancijos teismas turėjo 64,09 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, kurios taip pat paskirstomos tarp šalių proporcingai tenkintų /atmestų reikalavimų daliai. Iš ieškovės šių bylinėjimosi išlaidų dalis nepriteisiama, o iš atsakovių Mažeikių rajono savivaldybės, Mažeikių verslininkų asociacijos, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“ ir UAB „Mažeikių varduva“ priteisiama valstybei iš viso 17,30 Eur (po 1,73 Eur). Susumavus valstybei priteisiamas bylinėjimosi išlaidas spręstina iš atsakovių Mažeikių rajono savivaldybės, Mažeikių verslininkų asociacijos, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“ ir UAB „Mažeikių varduva“ priteisti valstybei iš viso 205,76 Eur (188,46 Eur +

26417,30 Eur) po 20,58 Eur (18,85 Eur + 1,73 Eur).

265Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

266Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

267„Ieškinį tenkinti iš dalies.

268Priteisti ieškovei bankrutavusiai viešajai įstaigai Mažeikių sporto centras, j. a. k. 300573063, solidariai iš atsakovių Mažeikių rajono savivaldybės, j. a. k. 111103928, Mažeikių verslininkų asociacijos, 167380774, bei uždarųjų akcinių bendrovių „Žemaitijos agroprekyba“, j. a. k. 167382444, „Acus vaistinė“, j. a. k. 166709042, „Santarvės laikraštis“, j. a. k. 166410296, „Grūstė“, j. a. k. 166576122, „Jubana“, j. a. k. 266659850, „Beržūna“, j. a. k. 166900332, „Stronga“, j. a. k. 300007873, „Mažeikių varduva“, j. a. k. 166630641, 31 531,23 Eur (trisdešimt vieną tūkstantį penkis šimtus trisdešimt vieną eurą ir dvidešimt tris centus) žalos atlyginimą.“

269Sprendimo dalį, kuria ieškinys atsakovams P. P., UAB „Kvistija“ ir UAB „Saurida“ atmestas, palikti nepakeistą.

270Priteisti iš ieškovės bankrutavusios viešosios įstaigos Mažeikių sporto centras bankroto administravimui skirtų lėšų atsakovėms uždarosioms akcinėms bendrovėms „Stronga“, „Jubana“, „Mažeikių varduva“, „Acus vaistinė“, „Grūstė“, „Beržūna“, „Santarvės laikraštis“ ir Mažeikių verslininkų asociacijai iš viso 6 368,31 Eur bylinėjimosi išlaidas: UAB „Stronga“ 684,67 Eur, UAB „Jubana“, UAB „Mažeikių varduva“ ir UAB „Acus vaistinė“ po 746,24 Eur, UAB „Grūstė“, UAB „Beržūna“, UAB „Santarvės laikraštis“ bei Mažeikių verslininkų asociacijai po 899,56 Eur.

271Priteisti iš atsakovių Mažeikių rajono savivaldybės, Mažeikių verslininkų asociacijos, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“ ir UAB „Mažeikių varduva“ valstybei 205,76 Eur (po 20,58 Eur) bylinėjimosi išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. sausio 31 d. sprendimu ieškovės... 8. 2.... 9. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gruodžio 18 d. nutartimi civilinėje... 10. 3.... 11. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu ieškinį... 12. 4.... 13. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. spalio 4 d. nutartimi civilinėje byloje... 14. 5.... 15. Taigi Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 18 d. ir 2018 m. spalio 4... 16. 6.... 17. Ieškovė BVšĮ „Mažeikių sporto centras“, atstovaujama bankroto... 18. 7.... 19. Atsakovas P. P. prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, jog įstaigos veiklai... 20. 8.... 21. Atsakovai (dalininkai) prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad nuo įstaigos... 22. 9.... 23. Atsakovė UAB „Saurida“ su ieškiniu nesutiko. Teigė, kad dėl pavėluoto... 24. 10.... 25. Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybė (toliau – ir savivaldybė) prašė... 26. I. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 27. 11.... 28. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. balandžio 17 d. sprendimu ieškinį... 29. 12.... 30. Teismas nustatė, kad nuo 2010 m. spalio 5 d. iki 2011 m. balandžio 19 d.... 31. 13.... 32. BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2011 m. valdybos veiklos ataskaitos... 33. 14.... 34. Didžiausią įstaigos veiklos pajamų dalį sudarė sportinėms programoms,... 35. 27 569,00 Lt, UAB „Santarvės laikraštis“ 2 520,00 Lt, UAB „Grūstė“... 36. 15.... 37. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutartimi iškelta bankroto... 38. 16.... 39. Teismas įstaigos finansinių įsipareigojimų ir turto apimtį nustatė... 40. 77 884,89 Eur bei nemokamai perduotas Mažeikių rajono savivaldybei.... 41. 17.... 42. Ieškovės bankroto administratorės pateiktas kreditorių sąrašas patvirtina... 43. 18.... 44. Teismas pažymėjo, jog nustatant ieškovei priteistinos žalos dydį aktualus... 45. 19.... 46. Teismo vertinimu, byloje pateiktų įrodymų visuma patvirtina, jog įstaiga... 47. 20.... 48. Teismas nustatė, jog ieškovės reikalavimai dėl civilinės atsakomybės... 49. 21.... 50. Ieškovė nurodė, kad dalininkai atleidę P. P. iš pareigų, turėjo pareigą... 51. 22.... 52. Teismas sutiko su ieškove, kad atsakomybė už laikotarpį, kai nebuvo... 53. 23.... 54. Teismas sutiko su atsakovais, kad šiuo atveju ieškinio pagrindu taip pat... 55. 24.... 56. Teismas sutiko su atsakovais, kad buvo priimami dalininkų sprendimai... 57. 25.... 58. Teismo vertinimu, atsakovai pagrįstai teigia, kad dalininkų lėšos sudarė... 59. 26.... 60. Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybė, būdama įstaigos dalininke, taip pat... 61. 27.... 62. Teismas pažymėjo, jog atsakovė UAB „Mažeikių varduva“ 2011 m. liepos... 63. 28.... 64. Teismas nustatė, jog įstaigos įstatų 6.26 papunktyje nustatyta, jog... 65. 29.... 66. Kadangi ginčo laikotarpiu įstatyme įstaigos vadovams nebuvo numatyti... 67. 30.... 68. Kadangi konstatuotinas atsakovų pareigos kreiptis dėl bankroto bylos... 69. 31.... 70. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad įstaigai iš esmės vadovavo dalininkai,... 71. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 72. 32.... 73. Apeliaciniame skunde ieškovė BVŠĮ „Mažeikių sporto centras“,... 74. 32.1.... 75. Dėl dalininkų nesąžiningumo. Dalininkai pažeidė bendro pobūdžio... 76. 32.2.... 77. Dėl žalos paskirstymo dalininkams ir direktoriams. Skirtumas tarp skolų... 78. P. P. atleidimo datą (2011 m. spalio 28 d.) pradelstos skolos sudarė 107... 79. 32.3.... 80. Dėl skundžiamojo sprendimo motyvų prieštaringumo. Pirma, pirmosios... 81. P. P. žinojo įstaigos finansinę būklę, kurią pateikdavo dalininkams.... 82. 32.4.... 83. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Pirmosios instancijos teismo... 84. 33.... 85. Apeliaciniame skunde atsakovė Mažeikių rajono savivaldybė prašo panaikinti... 86. 33.1.... 87. Iš skundžiamojo sprendimo motyvų galima suprasti, kad savivaldybė... 88. 33.2.... 89. Iš skundžiamojo sprendimo motyvų galima suprasti, jog apeliantei nustatyta... 90. 33.3.... 91. Byloje nėra jokių įrodymų, jog savivaldybė neatlygintinai perėmė iš... 92. 34.... 93. Apeliaciniame skunde atsakovės Mažeikių verslininkų asociacija, UAB... 94. 34.1.... 95. Ieškovė neįrodė būtinų prielaidų apeliančių - dalininkių civilinei... 96. 34.2.... 97. Byloje tarp šalių nėra ginčo dėl ieškovės bankroto administratorei... 98. 34.3.... 99. Dėl netinkamo atsakovių sužinojo apie įstaigos nemokumą momento nustatymo.... 100. 34.4.... 101. Dėl dalininkų kaip įstaigos savininkų, faktinių vadovų ar dalyvių... 102. 34.5.... 103. Ieškovė neįrodė žalos dydžio. Ieškovės pozicija dėl patirtos žalos... 104. 110 671,45 Eur, o iki 2011 m. liepos 31 d. atsiradusių reikalavimų, vėliau... 105. 5 628,24 Eur. Taigi sutrumpėjus kreditorių sąrašui finansinių reikalavimų... 106. 34.6.... 107. Ieškovės teiginiai, jog bankroto administratorei perduotas sąraše nurodytas... 108. 34.7.... 109. Įstaigos bankroto priežastis buvo iš išorės šaltinių sumažėjęs... 110. 35.... 111. Atsiliepime į atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės apeliacinį skundą,... 112. 35.1.... 113. Byla pirmosios instancijos teisme buvo nagrinėta tris kartus, apeliacine... 114. 35.2.... 115. Dėl dalininkų pareigos laiku inicijuoti bankroto bylą pagal ĮBĮ 8... 116. 35.3.... 117. Dėl atsakovės teiginių apie aikštelės „SKATE parkas“ nurodo, jog... 118. 36.... 119. Atsiliepime į atsakovių apeliacinį skundą ieškovė BVšĮ „Mažeikių... 120. 36.1.... 121. Dėl įstaigos nemokumo momento. 2011 m. liepos 31 d. nustatytas teisingai.... 122. 36.2.... 123. Dėl įstaigos turto. Į bylą atsakovių pateikta specialisto išvada teismą... 124. 36.3.... 125. Dėl įstaigos pradelstų įsipareigojimų. Ankstesni pradelsti įstaigos... 126. 36.4.... 127. Dėl pareigos inicijuoti bankroto bylą. Kai įmonės vadovas nevykdo pareigos... 128. 37.... 129. Atsiliepime į ieškovės BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ ir atsakovės... 130. 37.1.... 131. Dėl ieškovės apeliacinio skundo. Pirma, ieškovės skunde be subjektyvių... 132. P. P. savo vadovavimo laikotarpiu aktyviai tarėsi su dalininkais, pagrindiniu... 133. 37.2.... 134. Dėl atsakovės apeliacinio skundo. Pirma, savivaldybė siekė kontroliuoti... 135. 38.... 136. Atsiliepime į ieškovės BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ ir atsakovų... 137. 38.1.... 138. Dėl ieškovės apeliacinio skundo. Remiantis ieškovės 2011 m. valdybos... 139. 38.2.... 140. Dėl atsakovių apeliacinio skundo. Pirmosios instancijos teismas žalą... 141. Teisėjų kolegija... 142. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 143. 39.... 144. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 145. 40.... 146. Teisėjų kolegija atmeta nepagrįstus atsakovių teiginius, kad dalininkės... 147. 41.... 148. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 9 dalis (redakcija, galiojusi nuo 2011... 149. 42.... 150. Taigi Viešųjų įstaigų įstatyme (kitaip negu Lietuvos Respublikos akcinių... 151. 43.... 152. Pažymėtina ir tai, kad nors BVšĮ „Mažeikių sporto centras“... 153. 44.... 154. Apeliaciniame skunde apeliantės-dalininkės teigia, jog 2011 m. liepos 31 d.... 155. 45.... 156. Byloje nustatyta, jog įstaigos dalininkės kartu su 2017 m. sausio 6 d.... 157. 46.... 158. Iš viešai skelbiamų duomenų nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad... 159. 47.... 160. BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2016 m. gegužės 26 d. pakartotinio... 161. 48.... 162. Apibendrinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, darytina išvada, jog į... 163. 49.... 164. Pagal BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ didžiosios knygos Nr. 125... 165. 50.... 166. Atsižvelgus į išdėstytą, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios... 167. 51.... 168. Pasisakydama dėl apeliacinių skundų argumentų, susijusių su įstaigos... 169. 52.... 170. Iš BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratorės sudaryto... 171. 53.... 172. Apeliantės 2018 m. lapkričio 30 d. UAB „Grant Thornton Baltic“... 173. 54.... 174. Nustatyta, kad 2010 m. gruodžio 31 d. įstaigos balansinė turto vertė... 175. 55.... 176. Kadangi apeliacinės instancijos teismui nėra pateikti įrodymai,... 177. 56.... 178. Pareiškimo dėl bankroto bylos viešajai įstaigai iškėlimo pateikimas... 179. 57.... 180. Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktas (redakcija,... 181. 58.... 182. Viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsnis (redakcija, galiojusi nuo 2004 m... 183. 59.... 184. Nagrinėjamu atveju įvertinti BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ mokumo /... 185. 60.... 186. Apeliantės savo procesiniuose dokumentuose skyrė itin daug dėmesio... 187. 61.... 188. Dalininkai ir valdymo nariai yra juridiniai asmenys (savivaldybė ir... 189. 62.... 190. Nuo 2012 m. sausio 1 d. dalininkai ne tik galėjo susipažinti su įstaigos... 191. 63.... 192. Visuotinio eilinio ir neeilinio dalininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos... 193. 64.... 194. Dėl apeliančių teiginio, kad dalies dalininkų atstovai atskirais... 195. 65.... 196. Iš nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumos konstatuotina, kad nuo 2012 m.... 197. 66.... 198. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinių skundų argumentais dėl... 199. 67.... 200. Byloje nustatyta, jog P. P. pradėjo vadovauti ir vadovavo įstaigai keturis... 201. 68.... 202. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 203. P. P. civilinė atsakomybė už pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto... 204. 69.... 205. Teisėjų kolegija sutinka su apeliante Mažeikių rajono savivaldybe, jog... 206. 70.... 207. UAB „Mažeikių varduva“ savo turtines ir neturtines teises perleido BVšĮ... 208. 71.... 209. Žalos dydis kiekvienu atveju nustatomas pagal konkrečios bylos faktinę... 210. 72.... 211. Kaip teisingai sprendė pirmos instancijos teismas, BVšĮ „Mažeikių sporto... 212. 73.... 213. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimas pakeičiamas... 214. 74.... 215. Kadangi apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo... 216. 75.... 217. Nagrinėjamu atveju ieškovė prašė priteisti iš viso 116 197,38 Eur žalos... 218. 76.... 219. Atsiliepime į ieškovės BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ apeliacinį... 220. 77.... 221. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovams P. P., UAB... 222. 469,30 Eur bylinėjimosi išlaidų.... 223. 78.... 224. Teisėjų kolegija įvertinus bylos medžiagą, nustatė, jog ieškovė BVšĮ... 225. 79.... 226. Taip pat pirmosios instancijos teismas, įvertinęs, kad byloje aštuonios... 227. 80.... 228. Nustatyta, jog atsakovų atstovai į bylą pateikė: 1) 2016 m. spalio 31 d.... 229. 81.... 230. Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą, atsakovės Mažeikių... 231. 82.... 232. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 233. 83.... 234. Pirma, 2018 m. gruodžio 4 d. prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 235. 84.... 236. Antra, 2019 m. kovo 28 d. prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 237. 2 984,30 Eur (arba po 331,59 Eur) išlaidas bei 2 178,00 Eur (arba po 242,00... 238. 85.... 239. Pirmosios instancijos teismas, įvertino tik atsakovių 2019 m. kovo 28 d.... 240. 86.... 241. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba,... 242. 87.... 243. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77... 244. 88.... 245. Iš 2018 m. gruodžio 4 d. pažymos nustatyta, kad 8 702,24 Eur bylinėjimosi... 246. 89.... 247. Iš prie 2018 m. gruodžio 4 d. prašymo pateiktų įrodymų nustatyta, jog... 248. 90.... 249. Iš 2019 m. kovo 28 d. pažymos nustatyta, jog 2 984,30 Eur bylinėjimosi... 250. 91.... 251. Teisėjų kolegijos vertinimu, pagal Rekomendacijas maksimali atlygintina... 252. 92.... 253. Pažymėtina, jog prie 2018 m. gruodžio 4 d. prašymo yra pridėti įrodymai,... 254. (1 225,54 Eur pagal 2018 m. gruodžio 4 d. prašymą + 573,59 Eur pagal 2019 m.... 255. 93.... 256. Apeliantė BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ nesutinka, su atsakovių... 257. 94.... 258. Teisėjų kolegija, apibendrinusi nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą,... 259. 899,56 Eur UAB „Beržūna“, 899,56 Eur UAB „Santarvės laikraštis“ bei... 260. 95.... 261. Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista, o atsakovės neatleistos,... 262. 96.... 263. Pirmosios instancijos teismas turėjo 64,09 Eur išlaidas, susijusias su... 264. 17,30 Eur) po 20,58 Eur (18,85 Eur + 1,73 Eur).... 265. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 266. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimą pakeisti ir jo... 267. „Ieškinį tenkinti iš dalies.... 268. Priteisti ieškovei bankrutavusiai viešajai įstaigai Mažeikių sporto... 269. Sprendimo dalį, kuria ieškinys atsakovams P. P., UAB „Kvistija“ ir UAB... 270. Priteisti iš ieškovės bankrutavusios viešosios įstaigos Mažeikių sporto... 271. Priteisti iš atsakovių Mažeikių rajono savivaldybės, Mažeikių...