Byla e2A-961-186/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės, Gintaro Pečiulio ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios viešosios įstaigos Mažeikių sporto centro ir atsakovų Mažeikių rajono savivaldybės, Mažeikių verslininkų asociacijos, uždarųjų akcinių bendrovių ,,Santarvės laikraštis“, ,,Beržūna“, P. P., I. K.-Mickevičienės apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-480-372/2018 pagal ieškovės bankrutavusios viešosios įstaigos Mažeikių sporto centro ieškinį atsakovams Mažeikių rajono savivaldybei, Mažeikių verslininkų asociacijai, uždarosioms akcinėms bendrovėms „Žemaitijos agroprekyba“, „Acus vaistinė“, „Santarvės laikraštis“, „Grūstė“, „Jubana“, „Kvistija“, „Beržūna“, „Stronga“, „Saurida“, „Mažeikių varduva“, I. K.-M., P. P. dėl žalos atlyginimo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Byloje sprendžiamas ginčas dėl ieškovei BVšĮ Mažeikių sporto centrui (toliau ir – Įstaiga) padarytos žalos, kurios atlyginimą bankroto administratorė, gindama Įstaigos ir jos kreditorių interesus, prašo priteisti iš atsakovų – buvusių Įstaigos vadovų ir dalininkų.

72.

8Apeliacine tvarka byla nagrinėjama antrą kartą. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gruodžio 18 d. nutartimi (civilinės bylos Nr. e2A-724-241/2017) paliko nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2017 m. sausio 31 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinys dėl žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo R. G., o kitą sprendimo dalį panaikino ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

93.

10Ieškovė BVšĮ Mažeikių sporto centras, patikslinusi ieškinį, prašė priteisti: solidariai iš atsakovo P. P. ir atsakovų Įstaigos dalininkų 36 321,01 Eur žalos atlyginimo; iš atsakovės I. K.-M. solidariai su atsakovais Įstaigos dalininkais 28 415,81 Eur žalos atlyginimo; iš atsakovų Įstaigos dalininkų solidariai 51 460,56 Eur žalos atlyginimo; 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlime teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas.

114.

12Ieškovė nurodė, kad nei atsakovai P. P. ir I. K.-M., kaip de jure (teisiškai) Įstaigos vadovai, nei kiti atsakovai – Įstaigos dalininkai, kurie taip pat buvo ir valdybos nariais bei de facto (faktiškai) vadovavo Įstaigai ir taip pat žinojo apie Įstaigos nemokumą, laiku neinicijavo bankroto bylos, todėl ieškovės nuostoliai padidėjo ir tokiu būdu ieškovei bei jos kreditoriams buvo padaryta žala. Įstaigos nemokumas atsirado 2011 m. liepos 31 d. P. P. Įstaigai vadovavo iki 2011 m. spalio 28 d., I. K.-M. – iki 2012 m. kovo 7 d., o po jos Įstaigos vadovas nebuvo paskirtas. Per laikotarpį nuo 2011 m. liepos 31 d. iki 2011 m. spalio 28 d. Įstaigos pradelsti įsiskolinimai padidėjo 36 321,01 Eur suma, todėl tokio dydžio žalą privalo atlyginti P. P. solidariai su Įstaigos dalininkais. I. K.-M. solidariai su įstaigos dalininkais privalo atlyginti 28 415,81 Eur dydžio žalą, nes šia suma padidėjo įstaigos pradelsti įsiskolinimai jos vadovavimo laikotarpiu. Iškėlus bankroto bylą visos Įstaigos skolos tapo pradelstos, todėl dalininkai privalo solidariai atlyginti likusią kreditorių finansinių reikalavimų dydžio žalą – 51 460,56 Eur. Ieškovė taip pat nurodė, kad Įstaigos dalininkai elgėsi nesąžiningai, nes neturėdami veiklos strategijos, nepakankamai aktyviai veikdami, kad būtų sukaupta lėšų Įstaigos veiklai finansuoti, nenutraukė Įstaigos veiklos, kaip tai būtų padaręs rūpestingas ir sąžiningas asmuo. Dėl tokių nesąžiningų veiksmų Įstaigos dalininkams civilinė atsakomybė atsiranda ir CK 2.50 straipsnio 3 dalies pagrindu.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

145.

15Šiaulių apygardos teismas 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Priteisė ieškovei iš atsakovų žalos atlyginimą, t. y. iš I. K.-M. 28 415,81 Eur, iš P. P. 36 321,01 Eur, iš Mažeikių rajono savivaldybės 35 000 Eur, iš Mažeikių verslininkų asociacijos 6 500 Eur, iš UAB „Beržūna“ 9 000 Eur, iš UAB „Santarvės laikraštis“ 960,76 Eur, taip pat priteisė iš atsakovų 5 procentus metinių palūkanų už priteistas sumas nuo ieškinio priėmimo dienos (2016-05-02) iki teismo sprendimo įvykdymo. Likusią ieškinio dalį atmetė.

166.

17Teismas, remdamasis atsakovų P. P. ir I. K.-M. paaiškinimais, konstatavo, kad jie buvo tik neaktyvūs Įstaigos vadovai, nekoordinavo Įstaigos veiklos, nešaukė bendrų dalininkų susirinkimų, kuriuose būtų svarstomi prioritetiniai Įstaigos veiklos aspektai, neinformavo dalininkų apie Įstaigos nemokumą. Teismas pažymėjo, kad ieškovės veikloje buvo susiklosčiusi ydinga praktika – sporto centro vadovai keisdavosi kas kelis mėnesius, net nespėję įsigilinti į darbo specifiką. Teismas pripažino, kad abu atsakovai – I. K.-M. ir P. P. pažeidė savo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos Įstaigai iškėlimo, ir dėl to buvo patirta žala.

187.

19Įvertinęs pateiktas suvestines, teismas konstatavo, kad dalininkai nepadarė žalos ieškovei dėl laiku neinicijuotos bankroto bylos, nes ne tik skyrė savo lėšas ieškovei, bet ir siekė rasti kuo daugiau rėmėjų. Tačiau teismas pažymėjo, kad I. K.-M. išėjus motinystės atostogų, dalininkai nepaskyrė jokio kito laikino arba nuolatinio Įstaigos vadovo. Todėl teismas sprendė, kad už laikotarpį, kai Įstaiga neturėjo jokio vadovo, žala priteistina dalimis iš dalininkų, atsižvelgiant į tai, kad 2011 metais, kai ieškovės bankroto dar buvo galima išvengti, kai kurie dalininkai visai neskyrė finansavimo arba jį žymiai sumažino.

20III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

218.

22Ieškovės BVšĮ Mažeikių sporto centro apeliaciniame skunde iš esmės atkartojamas patikslinto ieškinio turinys, kuriuo remiantis teigiama, kad pirmosios instancijos sprendimas yra netinkamai motyvuotas, neteisingai paskirstyta atsakomybės našta, todėl prašoma panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 26 d. sprendimą ir ieškinį patenkinti visiškai.

239.

24Atsakovai Mažeikių verslininkų asociacija, uždarosios akcinės bendrovės „Žemaitijos agroprekyba“, „Acus vaistinė“, „Santarvės laikraštis“, „Grūstė“, „Jubana“, „Kvistija“, „Beržūna“, „Stronga“, „Mažeikių varduva“, P. P. atsiliepime prašo apeliacinį procesą pagal ieškovės apeliacinį skundą nutraukti, o tuo atveju, jei teismas manytų nesant pagrindo nutraukti apeliacinį procesą – ieškovės apeliacinį skundą atmesti. Nurodo šiuos atsikirtimus į ieškovės argumentus:

259.1.

26Ieškovė praleido terminą apeliaciniam skundui paduoti ir neprašė jo atnaujinti. Skundas vėliausiai turėjo būti paduotas 2018 m. gegužės 28 d., o buvo paduotas 2018 m. gegužės 29 d. Vadovaujantis CPK 315 straipsnio 5 dalimi, apeliacinis procesas nutrauktinas.

279.2.

28Ieškovė nepateikė jokių svarių argumentų ir įrodymų, patvirtinančių atsakovų netinkamą veikimą, neveikimą ir nesąžiningumą Įstaigai susidūrus su finansiniais sunkumais. Atsakovai kartu su 2016 m. spalio 28 d. rašytiniais paaiškinimais pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad P. P. kartu su Įstaigos dalininkais, iškilus finansiniams sunkumams, aktyviai ieškojo galimybių, kaip Įstaigai gauti papildomą finansavimą.

299.3.

30Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, nustačius, kad įmonės vadovas, nors ir esant tam sąlygoms, nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, bet toliau vykdė veiklą, siekdamas išsaugoti įmonę, atgaivinti jos veiklą, vien dėl bankroto bylos neinicijavimo negalima taikyti civilinės atsakomybės. Priešingu atveju būtų paneigta įmonės vadovo teisė veikti savarankiškai, priimti rizikingus sprendimus, ieškoti partnerių, tuo pačiu būtų paneigta ir įprasta verslo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

319.4.

32Viena vertus, P. P. vadovavimo metu realiai nebuvo susiklosčiusi Įstaigos nemokumo situacija, o tik atsirado indikacijos, jog Įstaiga susidūrė su finansiniais sunkumais, apie kuriuos buvo informuoti ir Įstaigos dalininkai ir kuriuos dalininkai kartu su P. P. aktyviai stengėsi stabilizuoti. Kita vertus, Įstaigos dalininkai objektyviai nežinojo, kada Įstaigos nemokumas apskritai atsirado, nes paskutinė vadovė I. K.-M. nebuvo parengusi Įstaigos finansinės atskaitomybės dokumentų už 2011 ir 2012 metus, dalininkų visuotinis susirinkimas, kuriame būtų svarstomas Įstaigos nemokumo klausimas, taip pat nebuvo sušauktas.

339.5.

34Ieškovė neįrodė, kad Įstaigos dalininkai de facto vykdė Įstaigos vadovų funkcijas ir dėl to turėjo papildomų pareigų ieškovei, nei pareigą sumokėti dalininko įnašą. Ieškovė konkrečiai nenurodė, kokių veiksmų turėjo imtis Įstaigos dalininkai, be jų atliktų veiksmų, susijusių su siekiu atstatyti Įstaigos mokumą.

359.6.

36Byloje nėra jokių įrodymų, kurie leistų daryti vienareikšmę išvadą, kad Įstaigos nemokumo momentas atsirado 2011 m. liepos 31 d.

379.7.

38Dėl skirtingų bendrovės vadovo bei dalyvių funkcijų jų atsakomybė dėl bankroto bylos neinicijavimo paprastai negali būti solidari.

399.8.

40Pagal pačios ieškovės pateiktus Juridinių asmenų registro duomenis, I. K.-M. vadovės pareigas ėjo iki pat Įstaigos bankroto bylos iškėlimo, t. y. iki 2013 m. gegužės 9 d. Jokių įrodymų, kad jos darbo sutartis nutraukta anksčiau, byloje nėra. Todėl ieškovės argumentai, kad atleidus Įstaigos vadovę I. K.-M., dalininkai privalėjo paskirti naują vadovą, o taip pat argumentai, kad dalininkai neva perėmė Įstaigos vadovo funkcijų vykdymą, nebetenka prasmės. Administratorės parengti P. P. ir I. K.-M. vadovavimo laikotarpiu nuomotojams, tiekėjams, darbuotojams ir sportininkams susidariusių Įstaigos įsiskolinimų padidėjimo sąrašai neįrodo žalos, nes neatskleista, kokiais pirminiais duomenimis buvo remtasi sudarant šiuos sąrašus. Absoliuti dauguma šiuose sąrašuose nurodytų kreditorių nėra patvirtinę savo finansinių reikalavimų.

4110.

42Atsakovė I. K.-M. atsiliepime prašo ieškovės apeliacinio skundo dalį, kuria prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir tenkinti ieškinį atsakovės I. K.-M. atžvilgiu, atmesti. Nurodo šiuos atsikirtimus į ieškovės argumentus:

4310.1.

44Ieškovės argumentas, kad dalininkai – valdybos nariai buvo faktiniai įstaigos vadovai kartu su direktoriais, yra ne tik nepagrįstas, bet ir prieštaringas. Dalininkai ginčui aktualiu laikotarpiu buvo ne tik de facto, bet ir de jure vadovai, nes pagal įstatus Įstaigoje buvo kolegialus valdymo organas – valdyba, kuri buvo sudaryta vien tik iš dalininkų. Pati ieškovė nurodė, kad būtent dalininkai Įstaigoje veikė kaip strateginiai ir faktiniai kasdienių valdymo funkcijų vykdytojai, o atsakovė I. K.-M. tik pagal dokumentus buvo de jure vadove.

4510.2.

46Atsakovė I. K.-M. Įstaigoje buvo įdarbinta eiti direktoriaus pavaduotojos pareigas, o atleidus atsakovą P. P. iš direktoriaus pareigų, atsakovė jo pareigas privalėjo laikinai eiti pagal įstatų 6.29 punktą. Kadangi 2011 m. lapkričio 25 d. vykęs Įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas nepaskyrė naujo vadovo, atsakovė savo iniciatyva nuo 2012 m. kovo 7 d. nutraukė darbo sutartį su Įstaiga.

4710.3.

48Įstaiga nuo 2011 m. liepos mėn. pradėjo dirbti nuostolingai, tačiau nei vienas kreditorius nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl atsakovė, kuri neturėjo jokios vadovaujančio darbo patirties ir pakankamų finansinių žinių ir kurios visuotinis dalininkų susirinkimas nebuvo paskyręs Įstaigos vadove, objektyviai nežinojo ir neturėjo žinoti, kad ji turi pareigą inicijuoti Įstaigos bankroto bylą.

4910.4.

50Ieškovė nenurodė, koks yra Įstaigos turto vertės pokytis bei kokia lieka nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma, realizavus Įstaigos turtą. Todėl nesutiktina, kad iš atsakovės reikalaujamo priteisti žalos dydžio pagrįstumas yra įrodytas.

5111.

52Atsakovai Mažeikių verslininkų asociacija, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Beržūna“ ir P. P. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo dalį, kuria iš dalies patenkinti ieškovės reikalavimai šiems atsakovams, taip pat atsakovei Mažeikių rajono savivaldybei, ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti; likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

5311.1.

54Pirmosios instancijos teismas, pakartotinai nagrinėdamas bylą, ignoravo apeliacinės instancijos teismo nurodytas aplinkybes, kurias privaloma nustatyti šioje byloje. Teismas nenustatinėjo ir neįvertino, ar atsakovų – Įstaigos dalininkų veiksmus (veikimą ar neveikimą) galima laikyti nesąžiningais, priešingais įstaigos interesams CK 2.50 str. 3 d. ir 2.87 str. 1 d., 2 d. prasme, ir ar dėl jų kilo Įstaigos nemokumas; kokios priežastys lėmė įstaigos nemokumą; momento, nuo kada Įstaiga tapo nemokia; ar aptariamu laikotarpiu atsakovai turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo; jei nemokumo momentas ieškovės nurodytas teisingai, kiek padidėjo Įstaigos skolos kreditoriams per laiką, kai Įstaigai vadovavo atskiri vadovai; ar po Įstaigos bankroto bylos iškėlimo ieškovė turėjo turto ir kokios realios galimybės padengti žalą iš šio turto.

5511.2.

56Teismas nepagrindė priteistos žalos dydžio apskaičiavimo. Teismas neatsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutarties išaiškinimus, kad nustatant Įstaigai padarytos žalos dydį turi būti įvertintas ir Įstaigos turto vertės bei jį pardavus likusios nepatenkintų kreditorinių reikalavimų sumos klausimas. Teismas nepagrįstai vėl rėmėsi bendra patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma. Administratorė padidino P. P. vadovavimo metu susidariusias skolas, nepagrįstai įtraukdamas kreditorius, kurie Įstaigos bankroto byloje nėra patvirtinę savo kreditorinių reikalavimų. Byloje neįvertinta, kokio dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai ieškovės bankroto byloje būtų buvę patvirtinti, jei prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo būtų buvęs pateiktas laiku. Teismas nepašalino prieštaravimų tarp įrodymų, kuriais ieškovė grindė patirtos žalos dydį. Teismas nepaaiškino, kodėl iš dalies atsakovų žalos nepriteisė bei kuo remiantis priteistinos žalos dydį tarp atsakovų padalino būtent teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodytu būdu, todėl ši sprendimo dalis yra be motyvų (sutrumpintų motyvų), o tai yra absoliutaus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).

5711.3.

58Byloje nėra jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti neginčijamą išvadą, kad Įstaigos nemokumo momentas atsirado 2011 m. liepos 31 d. Tuo metu turėjo realias galimybės stabilizuoti (ir stabilizavo) savo finansinę padėtį, todėl Įstaigos dalininkams ir vadovams buvo pagrindas savo veiksmus orientuoti į tai, kad Įstaigos veikla būtų išsaugota, ką Įstaigos dalininkai ir vadovai aktyviai stengėsi daryti. Neteisingai nustatytu Įstaigos nemokumo momentu negalima buvo vadovautis nustatant atsakovų civilinės atsakomybės sąlygas. Administratorė nepagrįstai sudarė Įstaigos balansą iki 2011 m. liepos 31 d., dėl to į šį balansą nebuvo įtrauktas 922 196,78 Lt (267 086,64 Eur) vertės materialus turtas.

5911.4.

60Teismas nenustatė, ar atsakovai 2011 m. liepos 31 d. žinojo, kad Įstaiga tariamai yra nemoki. Todėl teismas nepagrįstai konstatavo atsakovų neteisėtus veiksmus.

6111.5.

62Teismas, priteisdamas žalos atlyginimą iš Įstaigos dalininkų, pažeidė juridinio asmens ribotos civilinės atsakomybės taisyklę. Ši sprendimo dalis yra prieštaringa, nes teismas konstatavo, kad dalininkai nepadarė žalos centrui, laiku nesikreipdami į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Priešingai, tiek dalininkai, tiek buvęs vadovas P. P. siekė išsaugoti Įstaigos veiklą.

6311.6.

64Teismas neįvertino Įstaigos veiklos specifikos, o būtent, kad pagrindinis finansavimo šaltinis buvo ne gautos lėšos iš pačios Įstaigos veiklos, o paramos lėšos. Paramos skyrimas savo esme yra savanoriškas veiksmas. Todėl iš atsakovų gali būti reikalaujama, kad jie atliktų atitinkamus veiksmus, susijusius su rėmėjų paieška, prašymų dėl paramos suteikimo skyrimu, tačiau negali būti reikalaujama, kad jie užtikrintų ar garantuotų paramos faktinį gavimą.

6511.7.

66Ieškovė turi beveik 100 000 Eur likutinės vertės likvidaus kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, kurį realizavus galima būtų padengti didžiąją dalį bankroto byloje patvirtintų kreditorių reikalavimų.

6711.8.

68Byloje nėra atsakovų didelę kaltę, t. y. tyčios siekiant pažeisti Įstaigos kreditorių interesus ar didelio neatsargumo, pasireiškiančio aiškiu ir nepateisinamu aplaidumu, vykdant savo pareigas, galinčių patvirtinti įrodymų.

6912.

70Atsakovė I. K.-M. atsiliepime prašo atsakovų Mažeikių verslininkų asociacijos, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Beržūna“ ir P. P. apeliacinio skundo dalį, kuria prašoma palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria iš dalies patenkinti ieškovės reikalavimai atsakovei I. K.-M., atmesti. Remdamasi iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą (žr. šios nutarties 10 p.), atsakovė nurodo, kad apeliantų argumentai nepaneigia, kad dalininkai, o ne ji de facto vadovavo Įstaigai. Be to, atsakovė pažymi, kad jos atleidimo iš Įstaigos momentu (2012 m. kovo 7 d.) dar nebuvo pasibaigęs terminas 2012 m. eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui sušaukti, o pareigą parengti finansinės atskaitomybės dokumentus turėjo ne ji kaip vadovė, o Įstaigai apskaitos paslaugas teikusi įmonė.

7113.

72Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybė apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo dalį, kuria iš dalies patenkinti ieškovės reikalavimai šiai atsakovei, taip pat atsakovėms Mažeikių verslininkų asociacijai, UAB „Santarvės laikraštis“ ir UAB „Beržūna“, ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti; likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

7313.1.

74Teismas nepagrįstai susiejo atlygintinos žalos dalį su dalininkų finansavimu Įstaigai. Savivaldybė, skirdama didžiąją dalį paramos lėšų – 845 000 Lt, Įstaigą faktiškai išgelbėjo.

7513.2.

762012 m. pradžioje Įstaiga iš viso turėjo 12 dalininkų, tačiau teismas priteisė žalos atlyginimą tik iš 4 dalininkų. Sprendime nepaaiškinta, kodėl iš dalies atsakovų žala nepriteista ir kodėl priteistos žalos dydis atsakovams padalintas rezoliucinėje dalyje nurodytu būdu. Ši sprendimo dalis yra be motyvų (sutrumpintų motyvų), o tai yra absoliutaus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).

7713.3.

78Dalininkai paramos lėšas Įstaigai skirdavo savanoriškai, todėl teismo išvada, kad dalininkai privalo atsakyti už tai, kad sumažino finansavimą Įstaigai, prieštarauja pačios paramos esmei bei tikslams. Dalininkų pareiga, įtvirtinta įstatų 5.2 punkte – prisidėti prie Įstaigos išlaikymo, yra sąlyginė ir orientuota į tai, kad būtų pasiekti Įstaigos įstatuose numatyti tikslai (per sportą tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą), ir negali būti suabsoliutinama bei aiškinama kaip numatanti Įstaigos dalininkams pareigą skirti paramos lėšas, neatsižvelgiant į dalininkų finansines galimybes jas skirti.

7914.

80Atsakovai Mažeikių verslininkų asociacija, uždarosios akcinės bendrovės „Žemaitijos agroprekyba“, „Acus vaistinė“, „Santarvės laikraštis“, „Grūstė“, „Jubana“, „Kvistija“, „Beržūna“, „Stronga“, „Mažeikių varduva“, P. P. atsiliepime prašo atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės apeliacinį skundą patenkinti.

8115.

82Atsakovė I. K.-M. atsiliepime prašo atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės apeliacinio skundo dalį, kuria prašoma palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria iš dalies patenkinti ieškovės reikalavimai atsakovei I. K.-M., atmesti. Nurodo, kad šis atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės skundo reikalavimas yra teisiškai nepagrįstas.

8316.

84Atsakovė I. K.-M. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo dalį, kuria iš dalies patenkinti ieškovės reikalavimai šiai atsakovei, ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, arba bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Nurodo šiuos argumentus:

8516.1.

86Teismas neišsprendė atsakovės reikalavimo taikyti ieškinio senatį. Toks pažeidimas yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 327 str. 2 d. 7 p.).

8716.2.

88Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovė netinkamai vykdė vadovės pareigas. Pagal darbo sutartį atsakovė dirbo direktoriaus pavaduotoja. Priešingai nei konstatavo teismas, byloje pateikti Juridinių asmenų registro išrašas patvirtina, kad visuotinis dalininkų susirinkimas buvo sušauktas 2011 m. spalio 25 d. Atleidus P. P. iš Įstaigos direktoriaus pareigų, pagal įstatus šias pareigas laikinai privalėjo eiti I. K.-M., kol visuotinis dalininkų susirinkimas paskirs naują įstaigos vadovą, tačiau naujas vadovas nebuvo paskirtas. Teismas neteisingai nustatė, kad atsakovė Įstaigoje dirbo iki bankroto bylos iškėlimo. Atsakovė nutraukė darbo sutartį 2012 m. kovo 7 d., o bankroto byla ieškovei iškelta praėjus daugiau nei metams, t. y. 2013 m. balandžio 15 d. Kadangi atsakovė niekada nebuvo paskirta Įstaigos vadove, todėl tarp jos, Įstaigos ir dalininkų nesusiklostė ir pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai. Ieškovė pripažįsta, kad ginčui aktualiu laikotarpiu Įstaigai faktiškai vadovavo ne I. K.- M., kuri buvo tik de jure direktorė, o būtent kolegialus valdymo organas – valdyba, sudaryta iš dalininkų. Valdyba, pasak ieškovės, kontroliavo įstaigos de jure direktorių, duodavo jam tiesioginius nurodymus, buvo ne tik strateginis, bet ir faktinis Įstaigos vadovas, žinojo realią Įstaigos situaciją.

8916.3.

90Teismas priteisė iš atsakovės žalos atlyginimą ieškovei neįrodžius, o teismui nenustačius visų būtinų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų. Teismas nenustatė apeliantės sužinojimo (turėjimo sužinoti) apie Įstaigos nemokumą momento. Tik nustačius šį momentą galima spręsti, ar atsakovė pažeidė ir kada pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas nevertino, kokie jos ir dalininkų – valdybos narių kaip de facto vadovų, galėjimo sužinoti apie Įstaigos nemokumą momentų skirtumai ir kokios apimties civilinė atsakomybė, priklausomai nuo sužinojimo (turėjimo sužinoti) momento, taikytina kiekvienam iš bendraatsakovių atskirai; ar apskritai atsakovės, kuriai visuotinis dalininkų susirinkimas net nebuvo suteikęs įstatyme ir įstatuose įtvirtintų vadovui būtinų teisių ir įgaliojimų, veiksmai tokiu atveju iš viso gali būti laikomi susijusiais su žalos atsiradimu. Teismas nenustatė teisiškai reikšmingo priežastinio ryšio tarp padarytos žalos ir atsakovės, kuri nebuvo de facto vadovė, veiksmų. Teismas nepagrindė, kuo remiantis apskaičiavo iš atsakovės priteistą žalos dydį, neįvertino, kokias pasekmes tokio dydžio žalos priteisimas sukels atsakovei ir jos šeimai (CK 6.251 str. 2 d.).

9117.

92Atsakovai Mažeikių verslininkų asociacija, uždarosios akcinės bendrovės „Žemaitijos agroprekyba“, „Acus vaistinė“, „Santarvės laikraštis“, „Grūstė“, „Jubana“, „Kvistija“, „Beržūna“, „Stronga“, „Mažeikių varduva“, P. P. atsiliepime prašo dėl atsakovės I. K.- M. apeliacinio skundo spręsti teismo nuožiūra. Nurodo šiuos atsikirtimus į atsakovės argumentus:

9317.1.

94Atsakovė nepagrįstai teigia, kad ėjo ne direktoriaus, o direktoriaus pavaduotojos pareigas. Juridinių asmenų registro išrašas patvirtina, kad I. K.- M. Įstaigos vadovės pareigas ėjo laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 29 d. iki 2013 m. balandžio 26 d. Šie duomenys laikomi teisingais, kol nėra nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (CK 4.262 str.). Pati atsakovė, būdama Įstaigos vadove, buvo atsakinga už aktualių duomenų pateikimą Juridinių asmenų registrui (CK 2.67 str.).

9517.2.

96Atsakovės pozicija nenuosekli. Viena vertus, teigia, kad ji su tokio pobūdžio, t. y. Įstaigos vadovo veikla nebuvo susipažinusi ir šios veiklos specifikos nesuprato. Kita vertus, teigia, kad dalininkų susirinkimai vis tik buvo šaukiami, t. y. kad veiklą, kaip Įstaigos vadovė, ji vykdė.

9717.3.

98Atsakovės teiginys, kad ji tebuvo tik „statytinė“ direktorė, nepagrįsta jokiais įrodymai, todėl vertintina kaip gynybinės pozicijos dalis.

9918.

100Ieškovė BVšĮ Mažeikių sporto centras atsiliepime prašo visų atsakovų apeliacinius skundus atmesti. Nurodo šiuos atsikirtimus į atsakovų argumentus:

10118.1.

102Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gruodžio 18 d. nutartyje konstatavo, kad Įstaigos nemokumo momentas (2011 m. liepos 31 d.) nustatytas teisingai.

10318.2.

104Sužinojimas apie nemokumą ir atsakomybės bei jos paskirstymo klausimai išdėstyti ieškovės apeliaciniame skunde.

10518.3.

106Ieškovės turimo turto – nebaigto statyti riedlenčių parko, kurio vertė, kaip teigia atsakovai, 77 886 Eur, naujausia kreditorių susirinkime nustatyta kaina yra 1 500 Eur, tačiau savivaldybė, susipažinusi su šiuo turtu, atsisakė planų įsigyti šį turtą už tokią kainą ir žodžiu informavo, kad geriausiu atveju perims šį turtą pasibaigus bankroto procesui.

10718.4.

108Po nemokumo momento, t. y. po 2011 m. liepos 31 d. Įstaigos gautos dotacijos negali būti įtrauktos į ankstesnės datos balansą. Šios lėšos nepadengė išaugusių skolų, Įstaigos mokumas nebuvo atkurtas.

109Teisėjų kolegija konstatuoja:

110IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11119.

112Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Šioje byloje nenustatyta absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų.

113Dėl apeliacinio proceso pagal ieškovės apeliacinį skundą teisėtumo

11420.

115Atsakovai atsiliepime teigia, kad ieškovė praleido terminą apeliaciniam skundui paduoti ir neprašė jo atnaujinti, todėl apeliacinis procesas pagal ieškovės apeliacinį skundą turi būti nutrauktas CPK 315 straipsnio 5 dalies pagrindu.

11621.

117Pagal Liteko duomenis, ieškovės atstovas apeliacinį skundą per EPP pateikė 2018 m. gegužės 28 d. 18.13 val., o 2018 m. gegužės 29 d. šis skundas buvo užregistruotas ir teisėjos rezoliucija priimtas. Kadangi ieškovės apeliacinis skundas teismui pateiktas nepraleidus sprendimo apskundimo termino, nėra pagrindo nutraukti apeliacinį procesą pagal šį skundą.

118Dėl žalos atlyginimo pavėlavus inicijuoti bankroto bylą

11922.

120Šioje byloje ieškovės bankroto administratorė reikalavimus dėl žalos atlyginimo grindžia atsakovų pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo pažeidimu.

12123.

122Pagal Įmonių bankroto įstatymo (redakcija, galiojusi ginčui aktualiu laikotarpiu; toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalį, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte (įmonė viešai paskelbė, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų), įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Šios nuostatos taikomos ir viešosios įstaigos vadovui bei savininkui (ĮBĮ 1 str. 2 d.).

12324.

124Civilinės atsakomybės prasme pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo pažeidimas vertinamas kaip neteisėti veiksmai. Tam, kad būtų konstatuotas minėtose ĮBĮ normose nurodytų asmenų veiksmų neteisėtumas, pirmiausia turi būti nustatytas jų neįvykdytos pareigos inicijuoti bankroto bylą atsiradimo momentas. Bankroto byla keliama nustačius vieną iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktuose įtvirtintų pagrindų, todėl ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės vadovo, savininko pareiga sisteminio ĮBĮ nuostatų aiškinimo kontekste reiškia pareigą kreiptis į teismą įmonei tapus nemokia ĮBĮ prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014).

12525.

126Nagrinėjamoje byloje Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutartimi jau yra konstatuota, kad Įstaigos nemokumo momentas (2011 m. liepos 31 d.) nustatytas teisingai. Atsakovai P. P. ir Įstaigos dalininkai apeliaciniame skunde ir atsiliepime teigia, kad byloje neįrodyta, jog Įstaigos nemokumo momentas atsirado 2011 m. liepos 31 d. Atsakovų argumentus dėl Įstaigos dalininkų ir vadovų siekio stabilizuoti Įstaigos finansinę padėtį, Mažeikių rajono savivaldybės ir AB „Orlen Lietuva“ skirtos paramos, dėl į 2011 m. liepos 31 d. balansą nepagrįstai neįtraukto materialaus turto (nebaigtų statybų) apeliacinės instancijos teismas įvertino ir atmetė minėta nutartimi. Jokių naujų argumentų, kurie paneigtų teismo išvadą dėl nustatyto Įstaigos nemokumo momento, atsakovai nenurodo, todėl pirmosios instancijos teismas, iš naujo nagrinėdamas bylą, pagrįstai konstatavo, kad Įstaigos nemokumas atsirado 2011 m. liepos 31 d.

12726.

128Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės administracijos vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek jau esančių įmonės kreditorių interesus (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek ir naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

12927.

130Šioje byloje nustatyta, kad atsakovas P. P. Įstaigos vadovu dirbo nuo 2011 m. birželio 20 d. iki 2011 m. spalio 28 d., o atsakovė I. K.- M. – nuo 2011 m. spalio 29 d. iki 2012 m. kovo 7 d. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad abu šie atsakovai pažeidė savo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos Įstaigai iškėlimo, ir dėl to buvo patirta žala.

131Dėl I. K.- M. atsakomybės

13228.

133Atsakovė I. K.- M. apeliaciniame skunde teigia, kad skundžiamame sprendime neišspręstas jos atsiliepime į pradinį ieškinį nurodytas prašymas taikyti ieškinio senatį. Atsakovės teigimu, ieškovės teisė į ieškinį turėjo atsirasti ne vėliau kaip 2012 m. kovo 7 d., todėl sutrumpintas 3 metų ieškinio senaties terminas turėjo būti skaičiuojamas nuo šios datos (CK 1.127 str. 1 ir 5 d.), o ieškinys pareikštas tik 2016 m. rugsėjo 27 d. Dėl šio argumento pažymėtina, kad Įstaigai bankroto byla iškelta Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutartimi. Pagal Liteko duomenis (CPK 179 str. 3 d.), įsiteisėjus minėtai nutarčiai, jos kopija administratorei išsiųsta 2013 m. gegužės 2 d. Tik gavus šią nutartį administratorei atsirado pareiga patikrinti Įstaigos dokumentus. Tačiau ieškovė nurodė, kad Įstaigos dokumentai administratorei nebuvo perduoti per nustatytą terminą. Administratorei gavus Įstaigos dokumentus, buvo atliktas Įstaigos veiklos auditas, kurio 2015 m. rugsėjo 30 d. išvadoje nurodyta, kad Įstaigos nemokumas atsirado 2011 m. liepos mėn. Nesant jokių įrodymų apie tai, kad administratorei anksčiau nei prieš tris metus iki ieškinio pareiškimo turėjo būti žinoma apie Įstaigos vadovo pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimą, darytina išvada, kad ieškinio senaties terminas šiuo atveju nėra praleistas, todėl šiuo pagrindu ieškinys atsakovės I. K.- M. atžvilgiu negali būti atmestas (CPK 185 str.).

13429.

135Atsakovė I. K.- M. apeliaciniame skunde taip pat teigia, kad teismas, spręsdamas, jog ji netinkamai vykdė Įstaigos vadovės pareigas, neatsižvelgė į tai, kad ji šias pareigas ėjo laikinai, kol visuotinis dalininkų susirinkimas paskirs naują įstaigos vadovą, tačiau naujas vadovas nebuvo paskirtas, o ji pagal darbo sutartį buvo įdarbinta eiti tik direktoriaus pavaduotojos pareigas; kad tuo metu faktiškai Įstaigai vadovavo ne ji, o valdyba, sudaryta iš dalininkų; kad valdyba duodavo atsakovei tiesioginius nurodymus, nes atsakovė neturėjo jokios vadovaujančio darbo patirties ir pakankamų finansinių žinių, todėl atsakovė nežinojo ir neturėjo žinoti, kad ji turi pareigą inicijuoti Įstaigos bankroto bylą. Teisėjų kolegijos vertinimu, šie argumentai yra pagrįsti.

13630.

137Įstaigos įstatų (1 t., el. b. l. 19–27) 6.26 punkte nustatyta, kad įstaigos direktorių pareigoms skiria ir atleidžia, jo darbo sutarties sąlygas nustato visuotinis dalininkų susirinkimas, o 6.29 punkte nustatyta, jog direktoriui negalint atlikti savo pareigų, jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas arba kitas valdybos laikinai paskirtas asmuo, taip pat nustatyta, kad vadovui negalint savo pareigų vykdyti ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės, visuotinis dalininkų susirinkimas turi paskirti kitą vadovą.

13831.

139Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė I. K.- M. pagal 2011 m. spalio 19 d. sudarytą neterminuotą darbo sutartį Įstaigoje dirbo direktoriaus pavaduotoja (1 t., el. b. l. 64). Tuometinio Įstaigos vadovo atsakovo P. P. įgaliojimai eiti Įstaigos vadovo pareigas pasibaigė 2011 m. spalio 28 d., tačiau visuotiniam dalininkų susirinkimui nepaskyrus kito Įstaigos vadovo, šias pareigas laikinai ėjo atsakovė I. K.- M. 2012 m. kovo 7 d. atsakovė nutraukė savo darbo sutartį (1 t., el. b. l. 67), jos darbo teisinių santykių su darbdaviu (t. y. Įstaiga) pabaigą patvirtina ir valstybinio socialinio draudimo fondo duomenys (1 t., el. b. l. 65). Šie įrodymai, priešingai nei teigia kiti atsakovai, paneigia Juridinio asmenų registro išrašo (1 t., el. b. l. 10–18) 5.3.1 punkte nurodytus duomenis, kad atsakovės kaip Įstaigos vadovės įgaliojimai pasibaigė 2013 m. balandžio 26 d., t. y. po Įstaigos bankroto bylos iškėlimo.

14032.

141Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad Įstaigos direktoriaus pavaduotojos pareigos buvo susijusios su Įstaigos kasdienės veiklos organizavimu ir vykdymu finansiniais aspektais, Įstaigos finansinės atskaitomybės sudarymu ir pan. Todėl šiuo atveju nėra pagrindo pripažinti, kad Įstaigos direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Įstaigos finansinę būklę žinojo ar turėjo žinoti taip pat gerai kaip ir visuotinio dalininkų susirinkimo paskirtas Įstaigos vadovas. Kaip minėta, pasibaigus atsakovo P. P. įgaliojimams eiti Įstaigos vadovo pareigas, visuotinis dalininkų susirinkimas turėjo paskirti kitą Įstaigos vadovą. Atsakovės I. K.- M. teigimu, jai buvo žadama, kad Įstaigos vadovas bus paskirtas, tačiau nepaskyrus nuolatinio vadovo, atsakovė nutraukė darbo sutartį su Įstaiga savo iniciatyva. Ta aplinkybė, kad iš pareigų pasitraukus laikinajai vadovei Įstaiga ir toliau vykdė veiklą neturėdama jokio vienasmenio valdymo organo, suponuoja išvadą, kad I. K.- M. laikinai einant Įstaigos vadovės pareigas tuo metu faktiškai Įstaigai galėjo vadovauti ne ji, o Įstaigos dalininkai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad atsakovė I. K.- M. byloje įrodė, kad ji nežinojo ir negalėjo žinoti apie Įstaigos nemokumą (CPK 185 str.).

14233.

143Kaltė yra viena iš būtinų sąlygų taikyti civilinę atsakomybę valdymo organų nariams. Pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį, skolininko kaltė preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, tačiau nagrinėjamu atveju atsakovės I. K.- M. kaltė dėl laiku neinicijuotos bankroto bylos Įstaigai yra paneigta. Teismas netinkamai įvertino byloje pateiktus įrodymus, patvirtinančius reikšmingas faktines aplinkybes siekiant teisingai išspręsti šalių ginčą dėl civilinės atsakomybės taikymo atsakovei I. K.- M. Toks pažeidimas lėmė netinkamą materialinės teisės normų pritaikymą, dėl kurio iš atsakovės I. K.- M. žalos atlyginimas ieškovei priteistas nepagrįstai, todėl ši skundžiamo sprendimo dalis naikintina ir dėl šios dalies priimtinas naujas sprendimas, atmetant ieškinio dalį dėl atsakovei I. K.- M. pareikštų reikalavimų (CPK 330 str.).

144Dėl Įstaigos vadovo ir dalininkų atsakomybės

14534.

146Atsižvelgiant į juridinio asmens dalyvio ir vadovo funkcijų skirtumus, civilinės atsakomybės taikymo bylose kiekvienu konkrečiu atveju spręstina, ar atsakovu nurodytas asmuo atliko vadovui ar dalyviui būdingas funkcijas. Civilinės atsakomybės už pavėluotą bankroto bylos iškėlimą taikymo atveju ši aplinkybė reikšminga, nustatant, kada atsakingas asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti, kad įmonė nemoki (negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi). Sužinojimo apie pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo momentas lemia kitų įmonės vadovo ir dalyvio civilinės atsakomybės sąlygų – kaltės, žalos, priežastinio ryšio – nustatymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014).

14735.

148Ieškovė nagrinėjamoje byloje įrodinėja, kad atsakovas P. P., būdamas Įstaigos vadovu, turėjo žinoti apie Įstaigos nemokumą nuo jo atsiradimo momento, t. y. nuo 2011 m. liepos 31 d., o atsakovais nurodyti Įstaigos dalininkai apie tai turėjo žinoti nuo to paties momento, nes tuo metu jie faktiškai vadovavo Įstaigai.

14936.

150Iš skundžiamo sprendimo matyti, kad pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių netyrė ir nevertino, o išvadą, kad dalininkai nepadarė ieškovei žalos dėl pavėluoto bankroto bylos inicijavimo, iš esmės motyvavo tik tuo, kad byloje nėra įrodymų apie visuotinių dalininkų susirinkimų, kurių metu būtų analizuojama Įstaigos veikla, sušaukimą, nors tokios aplinkybės ieškovė neįrodinėjo.

15137.

152Minėta teismo išvada taip pat grindžiama tuo, kad nepateikta įrodymų, jog du paskutiniai Įstaigos vadovai ėmėsi kokių nors veiksmų informuoti dalininkus apie Įstaigos nemokumą. Šiuo aspektu pažymėtina, kad ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė, jog Įstaigos dalininkų atstovai buvo Įstaigos valdybos nariai; valdybos posėdžiai buvo nuolatiniai, vykdavo kelis kartus per mėnesį; Įstaigos finansinė padėtis buvo pristatoma pasibaigus kiekvienam mėnesiui; negalintiems dalyvauti valdybos posėdžiuose, informacija buvo išsiunčiama. CPK 178 straipsnyje nustatyta šalies procesinė pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis ji grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Jeigu pateiktų įrodymų neužtenka, teismas gali pasiūlyti šalims pateikti papildomus įrodymus (CPK 179 str. 1 d.). Šiuo atveju teismas nesiėmė procesinių priemonių, kad būtų ištirtos minėtos aplinkybės, kurios, teisėjų kolegijos vertinimu, gali būti reikšmingos sprendžiant dėl atsakovų pareigos laiku inicijuoti Įstaigos bankroto bylą pažeidimo ir dėl kiekvienam iš jų taikytinos atsakomybės apimties. Teismas nesiaiškino, ar visi atsakovais nurodyti dalininkai turėjo savo atstovus Įstaigos valdyboje; kokio valdybos posėdžio metu buvo pristatoma Įstaigos finansinė padėtis, buvusi 2011 m. liepos 31 d. momentu; kas tame posėdyje dalyvavo; ar nedalyvavusiems buvo išsiųsta informacija ir pan.; nepasiūlė ieškovei pateikti valdybos posėdžio protokolo ir kitų minėtas aplinkybes patvirtinančių įrodymų.

15338.

154Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutartimi konstatuota, kad bankroto administratorės pateikti suvestiniai duomenys apie Įstaigos pradelstus įsipareigojimus priteistino žalos dydžio nustatymo kontekste nelaikytini patikimais, nes jie apima ir tuos pradelstus įstaigos įsipareigojimus (kreditorių reikalavimus), kurie nebuvo teismo patvirtinti kaip finansiniai kreditorių reikalavimai Įstaigos bankroto byloje. Be to, nustatant Įstaigai padarytos žalos dydį turi būti įvertintas ir Įstaigos turto vertės bei jį pardavus likusios nepatenkintų kreditorių reikalavimų sumos klausimas.

15539.

156Pirmosios instancijos teismas, antrą kartą nagrinėdamas grąžintą bylą, į nurodytus apeliacinio teismo išaiškinimus neatsižvelgė, nepasiūlė ieškovei pateikti atitinkamas aplinkybes patvirtinančių papildomų įrodymų, todėl žalos dydžio nustatymo klausimą taip pat išsprendė neteisingai.

157Dėl juridinio asmens dalyvių nesąžiningais veiksmais padarytos žalos atlyginimo

15840.

159Ieškovės reikalavimai dėl civilinės atsakomybės taikymo Įstaigos dalininkams taip pat grindžiami CK 2.50 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią žala atlyginama, kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų.

16041.

161Nagrinėjamai bylai aktualūs kasacinio teismo išaiškinimai dėl šios normos taikymo sąlygų išdėstyti Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutartyje, todėl šioje nutartyje nebekartojami.

16242.

163Iš skundžiamo sprendimo motyvų, nors šie ir nėra pakankamai išsamiai bei aiškiai išdėstyti, galima suprasti, kad teismas žalos atlyginimą ieškovei iš atsakovų – Įstaigos dalininkų priteisė CK 2.50 straipsnio 3 dalies pagrindu, pažymėdamas, kad I. K.- M. nutraukus darbo sutartį, dalininkai nepaskyrė jokio kito laikino arba nuolatinio Įstaigos vadovo. Tokius atsakovų veiksmus (neveikimą) teismas iš esmės pripažino nesąžiningais, tačiau nenurodė, kaip būtent tokie veiksmai priežastiniu ryšiu yra susiję su ieškovei ar Įstaigos kreditoriams padaryta žala (CK 6.247 str.); taip pat nenurodė, kuo remiantis buvo nustatyta tokiais dalininkų veiksmais padarytos žalos dydis. Sprendimo motyvuose nurodyta, kad žala priteistina dalimis iš dalininkų, atsižvelgiant į tai, kad 2011 metais, kai ieškovės bankroto dar buvo galima išvengti, kai kurie dalininkai visai neskyrė finansavimo arba jį žymiai sumažino, dėl to privalo sumokėti bankrutavusiai Įstaigai nežymias sumas, išskyrus Mažeikių rajono savivaldybę, kuri sumažino finansavimą 2011 metais. Sutiktina su atsakovų apeliacinių skundų argumentu, kad nėra aišku, kaip šiuo atveju buvo apskaičiuotos iš atsakovų priteistos sumos.

16443.

165Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė byloje įrodinėja kitus Įstaigos dalininkų nesąžiningus veiksmus, sukėlusius žalą, t. y. kad atsakovai neturėdami veiklos strategijos, nepakankamai aktyviai veikdami, kad būtų sukaupta lėšų veiklai finansuoti, nenutraukė Įstaigos veiklos kaip tai būtų padaręs rūpestingas ir sąžiningas asmuo; kad nepaskirdami Įstaigos vadovo dalininkai faktiškai patys vykdė Įstaigos veiklą, todėl yra atsakingi už šį laikotarpį. Teismas šių aplinkybių tinkamai neištyrė ir neįvertino, taip pat sprendime nepasisakė dėl atsakovų argumentų, kuriais ginčijamos Įstaigos dalininkų civilinės atsakomybės pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį sąlygos.

16644.

167Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, pakartotinai nagrinėdamas bylą, visų Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutartyje nurodytų pažeidimų neištaisė. Teismas, spręsdamas dėl buvusio Įstaigos vadovo atsakovo P. P. ir Įstaigos dalininkų (valdybos narių) civilinės atsakomybės tiek ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalies, tiek (pastarųjų atsakovų atžvilgiu) ir CK 2.50 straipsnio 3 dalies pagrindais, neištyrė ir neįvertino šioje nutartyje nurodytais aspektais reikšmingų aplinkybių, nepasiūlė ieškovei pateikti reikalingų įrodymų, dėl to, teisėjų kolegijos vertinimu, šios bylos dalies esmė liko neatskleista, o pagal byloje pateiktus įrodymus tos bylos dalies negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, nes dėl tirtinų aplinkybių bei reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio byla apeliacinės instancijos teisme turėtų būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais. Dėl to yra pagrindas panaikinti likusią sprendimo dalį ir šią bylos dalį perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

168Dėl bylinėjimosi išlaidų

16945.

170Apeliacinės instancijos teismui panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylos dalyje dėl atsakovei I. K.- M. pareikštų reikalavimų priėmus naują sprendimą – ieškinį atmesti, šiai atsakovei iš ieškovės priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 ir 5 d.).

17146.

172Pagal pateiktus duomenis, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme pirmąjį kartą atsakovė I. K.- M. patyrė šias išlaidas už advokato suteiktas teisines paslaugas: 150 Eur už konsultacijas, 150 Eur už susipažinimą su bylos dokumentais ir jų teisinį vertinimą, 750 Eur už atsiliepimo į ieškinį surašymą, 600 Eur už tripliko surašymą, 225 Eur už pasirengimą ir atstovavimą teismo posėdžiuose 2016 m. rugsėjo 14 ir 2016 m. lapkričio 2 d., iš viso 1 875 Eur.

17347.

174Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme antrąjį kartą atsakovė patyrė šias išlaidas: 150 Eur už konsultacijas, 450 Eur už susipažinimą su byloje papildomai gautais procesiniais ir kitais dokumentais ir jų teisinį vertinimą, 450 Eur už pasirengimą ir atstovavimą 2018 m. vasario 26 d., 2018 m. kovo 20 d. ir 2018 m. balandžio 6 d. teismo posėdžiuose, iš viso 1 050 Eur.

17548.

176Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atsakovė patyrė šias išlaidas už advokato suteiktas teisines paslaugas: 750 Eur už apeliacinio skundo parengimą, 675 Eur (po 225 Eur) už trijų atsiliepimų į apeliacinius skundus parengimą, iš viso 1 425 Eur.

17749.

178Atsakovės I. K.- M. prašomos priteisti išlaidos atitinka advokato darbo ir laiko sąnaudas atsižvelgiant į šios bylos sudėtingumą bei apimtį, neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintose Rekomendacijose nustatytų maksimalių priteistinų tokių išlaidų dydžių, todėl atsakovei iš ieškovės iš viso priteistina 2 925 Eur (1 875 Eur + 1 050 Eur) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, ir 1 425 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str.).

17950.

180Grąžinus bylos dalį pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, kitų šalių bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas paliktinas spręsti šiam teismui.

181Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktais,

Nutarė

182panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo dalį, kuria ieškovei bankrutavusiai viešajai įstaigai „Mažeikių sporto centras“ iš atsakovės I. K.-Mickevičienės priteista 28 415,81 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo ieškinio priėmimo dienos (2016-05-02) iki teismo sprendimo įvykdymo, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinio dalį dėl atsakovei I. K.- M. pareikštų reikalavimų atmesti.

183Priteisti atsakovei I. K.- M. (asmens kodas ( - ) iš ieškovės bankrutavusios viešosios įstaigos Mažeikių sporto centro (juridinio asmens kodas 300573063) 2 925 Eur (du tūkstančius devynis šimtus dvidešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, ir 1 425 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus dvidešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, priteistas išlaidas atlyginant iš ieškovės bankroto administravimo išlaidų.

184Kitą sprendimo dalį panaikinti ir tą bylos dalį perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Byloje sprendžiamas ginčas dėl ieškovei BVšĮ Mažeikių sporto centrui... 7. 2.... 8. Apeliacine tvarka byla nagrinėjama antrą kartą. Lietuvos apeliacinis teismas... 9. 3.... 10. Ieškovė BVšĮ Mažeikių sporto centras, patikslinusi ieškinį, prašė... 11. 4.... 12. Ieškovė nurodė, kad nei atsakovai P. P. ir I. K.-M., kaip de jure... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 5.... 15. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu ieškinį... 16. 6.... 17. Teismas, remdamasis atsakovų P. P. ir I. K.-M. paaiškinimais, konstatavo, kad... 18. 7.... 19. Įvertinęs pateiktas suvestines, teismas konstatavo, kad dalininkai nepadarė... 20. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 21. 8.... 22. Ieškovės BVšĮ Mažeikių sporto centro apeliaciniame skunde iš esmės... 23. 9.... 24. Atsakovai Mažeikių verslininkų asociacija, uždarosios akcinės bendrovės... 25. 9.1.... 26. Ieškovė praleido terminą apeliaciniam skundui paduoti ir neprašė jo... 27. 9.2.... 28. Ieškovė nepateikė jokių svarių argumentų ir įrodymų, patvirtinančių... 29. 9.3.... 30. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, nustačius, kad... 31. 9.4.... 32. Viena vertus, P. P. vadovavimo metu realiai nebuvo susiklosčiusi Įstaigos... 33. 9.5.... 34. Ieškovė neįrodė, kad Įstaigos dalininkai de facto vykdė Įstaigos vadovų... 35. 9.6.... 36. Byloje nėra jokių įrodymų, kurie leistų daryti vienareikšmę išvadą,... 37. 9.7.... 38. Dėl skirtingų bendrovės vadovo bei dalyvių funkcijų jų atsakomybė dėl... 39. 9.8.... 40. Pagal pačios ieškovės pateiktus Juridinių asmenų registro duomenis, I.... 41. 10.... 42. Atsakovė I. K.-M. atsiliepime prašo ieškovės apeliacinio skundo dalį,... 43. 10.1.... 44. Ieškovės argumentas, kad dalininkai – valdybos nariai buvo faktiniai... 45. 10.2.... 46. Atsakovė I. K.-M. Įstaigoje buvo įdarbinta eiti direktoriaus pavaduotojos... 47. 10.3.... 48. Įstaiga nuo 2011 m. liepos mėn. pradėjo dirbti nuostolingai, tačiau nei... 49. 10.4.... 50. Ieškovė nenurodė, koks yra Įstaigos turto vertės pokytis bei kokia lieka... 51. 11.... 52. Atsakovai Mažeikių verslininkų asociacija, UAB „Santarvės laikraštis“,... 53. 11.1.... 54. Pirmosios instancijos teismas, pakartotinai nagrinėdamas bylą, ignoravo... 55. 11.2.... 56. Teismas nepagrindė priteistos žalos dydžio apskaičiavimo. Teismas... 57. 11.3.... 58. Byloje nėra jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti... 59. 11.4.... 60. Teismas nenustatė, ar atsakovai 2011 m. liepos 31 d. žinojo, kad Įstaiga... 61. 11.5.... 62. Teismas, priteisdamas žalos atlyginimą iš Įstaigos dalininkų, pažeidė... 63. 11.6.... 64. Teismas neįvertino Įstaigos veiklos specifikos, o būtent, kad pagrindinis... 65. 11.7.... 66. Ieškovė turi beveik 100 000 Eur likutinės vertės likvidaus kilnojamojo ir... 67. 11.8.... 68. Byloje nėra atsakovų didelę kaltę, t. y. tyčios siekiant pažeisti... 69. 12.... 70. Atsakovė I. K.-M. atsiliepime prašo atsakovų Mažeikių verslininkų... 71. 13.... 72. Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybė apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 73. 13.1.... 74. Teismas nepagrįstai susiejo atlygintinos žalos dalį su dalininkų... 75. 13.2.... 76. 2012 m. pradžioje Įstaiga iš viso turėjo 12 dalininkų, tačiau teismas... 77. 13.3.... 78. Dalininkai paramos lėšas Įstaigai skirdavo savanoriškai, todėl teismo... 79. 14.... 80. Atsakovai Mažeikių verslininkų asociacija, uždarosios akcinės bendrovės... 81. 15.... 82. Atsakovė I. K.-M. atsiliepime prašo atsakovės Mažeikių rajono... 83. 16.... 84. Atsakovė I. K.-M. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos... 85. 16.1.... 86. Teismas neišsprendė atsakovės reikalavimo taikyti ieškinio senatį. Toks... 87. 16.2.... 88. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovė netinkamai vykdė vadovės... 89. 16.3.... 90. Teismas priteisė iš atsakovės žalos atlyginimą ieškovei neįrodžius, o... 91. 17.... 92. Atsakovai Mažeikių verslininkų asociacija, uždarosios akcinės bendrovės... 93. 17.1.... 94. Atsakovė nepagrįstai teigia, kad ėjo ne direktoriaus, o direktoriaus... 95. 17.2.... 96. Atsakovės pozicija nenuosekli. Viena vertus, teigia, kad ji su tokio... 97. 17.3.... 98. Atsakovės teiginys, kad ji tebuvo tik „statytinė“ direktorė, nepagrįsta... 99. 18.... 100. Ieškovė BVšĮ Mažeikių sporto centras atsiliepime prašo visų atsakovų... 101. 18.1.... 102. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gruodžio 18 d. nutartyje konstatavo, kad... 103. 18.2.... 104. Sužinojimas apie nemokumą ir atsakomybės bei jos paskirstymo klausimai... 105. 18.3.... 106. Ieškovės turimo turto – nebaigto statyti riedlenčių parko, kurio vertė,... 107. 18.4.... 108. Po nemokumo momento, t. y. po 2011 m. liepos 31 d. Įstaigos gautos dotacijos... 109. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 110. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 111. 19.... 112. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 113. Dėl apeliacinio proceso pagal ieškovės apeliacinį skundą teisėtumo... 114. 20.... 115. Atsakovai atsiliepime teigia, kad ieškovė praleido terminą apeliaciniam... 116. 21.... 117. Pagal Liteko duomenis, ieškovės atstovas apeliacinį skundą per EPP pateikė... 118. Dėl žalos atlyginimo pavėlavus inicijuoti bankroto bylą... 119. 22.... 120. Šioje byloje ieškovės bankroto administratorė reikalavimus dėl žalos... 121. 23.... 122. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (redakcija, galiojusi ginčui aktualiu... 123. 24.... 124. Civilinės atsakomybės prasme pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo... 125. 25.... 126. Nagrinėjamoje byloje Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 18 d.... 127. 26.... 128. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad pareiga kreiptis į teismą... 129. 27.... 130. Šioje byloje nustatyta, kad atsakovas P. P. Įstaigos vadovu dirbo nuo 2011 m.... 131. Dėl I. K.- M. atsakomybės... 132. 28.... 133. Atsakovė I. K.- M. apeliaciniame skunde teigia, kad skundžiamame sprendime... 134. 29.... 135. Atsakovė I. K.- M. apeliaciniame skunde taip pat teigia, kad teismas,... 136. 30.... 137. Įstaigos įstatų (1 t., el. b. l. 19–27) 6.26 punkte nustatyta, kad... 138. 31.... 139. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė I. K.- M. pagal 2011 m. spalio 19 d.... 140. 32.... 141. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad Įstaigos direktoriaus... 142. 33.... 143. Kaltė yra viena iš būtinų sąlygų taikyti civilinę atsakomybę valdymo... 144. Dėl Įstaigos vadovo ir dalininkų atsakomybės... 145. 34.... 146. Atsižvelgiant į juridinio asmens dalyvio ir vadovo funkcijų skirtumus,... 147. 35.... 148. Ieškovė nagrinėjamoje byloje įrodinėja, kad atsakovas P. P., būdamas... 149. 36.... 150. Iš skundžiamo sprendimo matyti, kad pirmosios instancijos teismas šių... 151. 37.... 152. Minėta teismo išvada taip pat grindžiama tuo, kad nepateikta įrodymų, jog... 153. 38.... 154. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutartimi... 155. 39.... 156. Pirmosios instancijos teismas, antrą kartą nagrinėdamas grąžintą bylą,... 157. Dėl juridinio asmens dalyvių nesąžiningais veiksmais padarytos žalos... 158. 40.... 159. Ieškovės reikalavimai dėl civilinės atsakomybės taikymo Įstaigos... 160. 41.... 161. Nagrinėjamai bylai aktualūs kasacinio teismo išaiškinimai dėl šios normos... 162. 42.... 163. Iš skundžiamo sprendimo motyvų, nors šie ir nėra pakankamai išsamiai bei... 164. 43.... 165. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė byloje įrodinėja kitus Įstaigos... 166. 44.... 167. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 168. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 169. 45.... 170. Apeliacinės instancijos teismui panaikinus pirmosios instancijos teismo... 171. 46.... 172. Pagal pateiktus duomenis, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme... 173. 47.... 174. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme antrąjį kartą atsakovė... 175. 48.... 176. Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atsakovė patyrė šias... 177. 49.... 178. Atsakovės I. K.- M. prašomos priteisti išlaidos atitinka advokato darbo ir... 179. 50.... 180. Grąžinus bylos dalį pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo,... 181. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 182. panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo dalį,... 183. Priteisti atsakovei I. K.- M. (asmens kodas ( - ) iš ieškovės bankrutavusios... 184. Kitą sprendimo dalį panaikinti ir tą bylos dalį perduoti pirmosios...