Byla 2A-269-180/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutė Gasiūnienės, Danguolės Martinavičienės ir Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir uždarosios akcinės bendrovės „Aldma“ apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-597-280/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Aldma“ ieškinį atsakovui Rokiškio rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Bikusta“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Aldma“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 2014 m. birželio 4 d. sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą ir įpareigoti atsakovą pripažinti šį pasiūlymą atitinkantį pirkimo sąlygas.

4Atsakovas vykdė supaprastintą atvirą konkursą-pirko Rokiškio rajono Obelių gimnazijos pastato rekonstravimo II etapo I dalies darbus. 2014 m. gegužės 28 d. ieškovo buvo paprašyta paaiškinti pasiūlymą, nes įkainotų darbų kiekio žiniaraščio 6 skyriaus „Kiti darbai“ 7, 15-18 pozicijose yra neatitikimų su techniniame projekte nurodytų perkamų medžiagų, gaminių ir darbo sąnaudų žiniaraščio 107 ir 111 eilutėmis. Pasiūlymą patikslino, tačiau jis buvo atmestas, nurodžiusi, kad buvo pakeista pasiūlymo esmė. Pretenzija dėl tokios sprendimo buvo atmesta.

5Ieškovo įsitikinimu, patikslinęs pasiūlymą nepakeitė perkamo objekto apimčių ir (ar) savybių. Norint įrengti metalines sąramas (žiniaraščio 107 pozicija) nepakanka turėti vien tam skirtų medžiagų, jas reikia sumontuoti, todėl darbo sąnaudos privalo būti įskaičiuotos. Tai nustatė ir pirkimo sąlygų 28 punktas. Jis (ieškovas) turėjo teisę įkainoti metalinių sąramų įrengimą. Nebuvo pakeista ir žiniaraščio 111 eilutė – ji buvo tik smulkiau išskaidyta. Taigi patikslinus įkainotų darbų kiekių žiniaraštį, pasiūlymas nebuvo pakeistas, nes nebuvo keičiamos darbų apimtys ir (ar) darbų savybės.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir panaikino atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 2014 m. birželio 4 d. priimtą sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą.

8Teismas nustatė, kad UAB „Aldma“ pasiūlymas buvo atmestas, nes, perkančiosios organizacijos įsitikinimu tiekėjas, paprašytas patikslinti pasiūlymą, pakeitė jo (pasiūlymo) esmę. Ieškovas įkainotų darbų kiekių žiniaraštyje 7-11 eilutėse nurodė metalinių sąramų montavimo kiekį, kuris nebuvo nurodytas techninio projekto orientaciniame medžiagų, gaminių ir darbo sąnaudų žiniaraščio 107 eilutėje. Be to, 15-18 eilutėse išskaidė sienų vidinių paviršių glaistymą ir dažymą, nors orientaciniame medžiagų, gaminių ir darbo sąnaudų žiniaraščio 111 eilutė nustatė šių darbų sąnaudas viena eilute.

9Teismas nustatė, kad UAB „Aldma“ kartu su pasiūlymu pateikto žiniaraščio 7 eilutėje įrašė metalinių sąramų montavimą (be papildomų įrenginių) ir jokių papildomų darbų neįtraukė. Patikslintame žiniaraštyje pasiūlymo kaina nesikeitė, nes pirminiame pasiūlyme nurodyta sąramų montavimo darbų kaina (263,67 Lt) pridėta prie įrenginio „lovys“ kainos. Panaši situacija ir su sienų glaistymu bei dažymu, nes nei perkamo objekto apimtys, nei objekto savybės nesikeitė. Su pasiūlymu pateiktame žiniaraštyje buvo tik labiau detalizuotos medžiagų ir darbo sąnaudos. Remdamasis tuo teismas priėjo prie išvados, kad patikslindamas pasiūlymą ieškovas pateikė iš esmės žiniaraštį tokį, kokio reikalavo perkančioji organizacija: įkainotų darbų kiekių žiniaraščio forma tiksliai atitiko pirkimo dokumentuose esančio orientacinio medžiagų, gaminių ir darbo sąnaudų žiniaraščio formą. Tuo pasiūlymas iš esmės nebuvo pakeistas, nes nesikeitė nei apimtys, nei įkainiai, nei savybės. Keitėsi tik darbų kainų išdėstymo forma. Įvertinęs tai, teismas pripažino skundžiamą perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti ieškovo UAB „Aldma“ pasiūlymą ir laimėtoju pripažinti UAB „Bikusta“, neteisėtu.

10Teismas konstatavo negalįs besąlygiškai pripažinti niekine su UAB „Bikusta“ sudarytą pirkimo sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 ir 951 straipsnių, kurie nustato, kad teismas ne visais atvejais sutartį pripažįsta negaliojančia, pagrindais, nes turi būti nustatomi ir aiškinami konkretūs sutarties negaliojimo pagrindai. Ši sutartis yra nuginčijama ir teismas ex officio jos naikinti negali (CK 1.87 str.). Reikalavimas pripažinti sutartį negaliojančia nepareikštas.

11III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

12Atsakovas Rokiškio savivaldybės administracija pateikė apeliacinė skundą, prašydama panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą ir ieškovo UAB „Aldma“ ieškinį atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir netinkamai taikė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas.
  2. Perkančioji organizacija negali leisti, prašyti ar siūlyti keisti pasiūlymo esmės. Esminiais pakeitimais laikytini kainos ar kitų pasiūlymo dalių keitimas. Kartu su pasiūlymu UAB „Aldma“ pateikė įkainotų darbų kiekių žiniaraštį, kurio 107 ir 111 eilutės buvo išskaitytos dalimis. Žiniaraščio 107 eilutėje „Metalinių sąramų montavimas“ buvo detalizuojamos medžiagos: lovys, varžtai, armatūros tinklelis, cemento smėlio skiedinys, kurias reikės panaudoti montuojant metalines sąramas. Tiekėjas atskirai išskyrė metalinių sąramų įrengimą bei atskirai nurodė medžiagas. Žiniaraščio 111 punkte nurodytas „sienų glaistymas, dažymas 2 kartus“ turėjo būti įkainotas vienu įkainiu, tačiau tiekėjas šią eilutę išskaidė į kelias. Iš pateikto kartu su pasiūlymu darbų kiekio žiniaraščio nėra aiškūs 107 ir 111 pozicijų įkainiai. Tiekėjas ne paaiškino pasiūlymą, o pateikė naujai užpildytą įkainotų darbų kiekio žiniaraštį, taip pakeisdamas pasiūlymą. Ieškovui turėjo būti žinoma, kad kiekviena pirkimo sąlyga turi būti vykdoma preciziškai. Pateikdamas naujai užpildytą įkainotų darbų kiekių žiniaraštį ieškovas pakeitė pasiūlymo esmę, todėl atsakovas nusprendė pasiūlymą atmesti.

13Ieškovas UAB „Aldma“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo dalį, kuria teismas tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudarytą viešojo pirkimo sutartį pripažino nuginčijama ir klausimą išspręsti iš esmės – grąžinti šalis į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį arba taikyti perkančiajai organizacijai alternatyvią sankciją, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

14Nurodė, kad viešojo pirkimo procedūrų pažeidimai pažeidžia ne tik privačius, bet ir viešuosius interesus. Teismams šiuos pažeidimus nustačius, jau sudaryta viešojo pirkimo sutartis turi būti pripažinta negaliojančia (CK 1.80 str.), neatsižvelgiant į bylos dalyvių reikalavimus. Neteisėtai sudaryto sandorio išsaugojimas yra daugiau išimtinė, o ne bendro pobūdžio situacija. Tai reiškia, kad teismui nustačius, jog egzistuoja viešasis interesas, dėl kurio pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų padarinių, jis gali nepripažinti tokios viešojo pirkimo sutarties negaliojančia, tačiau tokiu atveju turi taikyti alternatyvias sankcijas – sutrumpinti pirkimo sutarties laiką arba skirti perkančiajai organizacijai baudą.

15Atsakovas Rokiškio rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą, prašydamas panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą, UAB „Aldma“ skundą atmesti, o jei UAB „Aldma“ apeliacinis skundas būtų tenkintas, nepripažinti tarp perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens 2014 m. liepos 15 d. sudarytos pirkimo sutarties negaliojančia ir netaikyti restitucijos.

16Nesutinka su apelianto UAB „Aldma“ argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai viešojo pirkimo sutartį pripažino nuginčijamą. Viešųjų pirkimų bylose, sprendžiant ginčą dėl pirkimo sutarties išsaugojimo, pirmenybė teikiama visuomenės suinteresuotumui pirkimo objektu. Atsižvelgiant į sudarytos viešojo pirkimo sutarties pobūdį, tai, kad Panevėžio apygardos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pagrįstumą, konstatavo, kad Rokiškio rajono savivaldybės administracija veikia ne tiek savo, kiek gindama viešuosius interesus, o UAB „Aldma“ – gina tik savo turinius interesus, į tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog ieškovas dėl galimai pažeistų teisių galėtų kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, nesant sąlygų, dėl kurių sudaryta viešojo pirkimo sutartis galėtų būti pripažinta negaliojančia pagal VPĮ 951 straipsnio nuostatas, darytina išvada, jog apelianto UAB „Aldma“ reikalavimas pripažinti sutartį niekine ir taikyti restituciją yra nepagrįstas. Pagal sudarytą rangos sutartį darbai turi būti užbaigti iki 2014 m. gruodžio 1 d. Laiku neužbaigus darbų, gresia netekti finansavimo arba atitinkamos sankcijos – perkančioji organizacija gali būti įpareigota sugrąžinti gautą finansinę paramą.

17Ieškovas UAB „Aldma“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atsakovo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

18Nurodė, kad jis (ieškovas) kartu su pasiūlymu pateikė įkainotų darbų kiekių žiniaraščius, kuriuose atsižvelgta į visą darbų apimtį ir techninės specifikacijos reikalavimus. Tiek kartu su pasiūlymu pateikta įkainoto darbų kiekių žiniaraščio forma, tiek patikslinta žiniaraščio forma atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus, nes metalinių sąramų įrengimo bei sienų glaistymo, dažymo darbai buvo įskaičiuoti į bendrą pasiūlymo kainą ir įkainoti. Tai, kad metalinių sąramų įrengimo ir sienų glaistymo, dažymo darbus ieškovas įvardijo kita forma, t. y. darbus labiau detalizuodamas, nereiškia, kad pateikė pirkimo dokumentų neatitinkantį pasiūlymą. Perkančioji organizacija negali atmesti pasiūlymo tik todėl, kad siūlomo perkamo objekto pavadinimas formaliai yra kitoks. Toks formalus pasiūlymo atmetimas prieštarauja viešojo pirkimo tikslui ir neužtikrina racionalaus savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo. Panaikinus sprendimą atmesti tiekėjo pasiūlymą, perkančiosios organizacijos sudarytos viešojo pirkimo sutarties galiojimas negali būti pateisinamas.

19Trečiasis asmuo UAB „Bikusta“ atsiliepime į apeliacinį skundą palaiko atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos poziciją. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

  1. Ginčo situacijoje esama viešojo intereso, o jo svarba ir teikiama nauda sudaro pagrindą nepripažinti sutarties niekine, net ir nustačius neteisėtus perkančiosios organizacijos veiksmus, vykdant pirkimo procedūras. Pirkimo objektas susijęs su socialiai pažeidžiama visuomenės dalimi – mokiniais, jų gerove, mokymo aplinkos gerinimu, ugdymo kokybe. Apeliacinės instancijos teismui priimant galutinį sprendimą, tikėtina, darbai jau bus baigti ir sutartis įvykdyta, todėl restitucija neturi būti taikoma.
  2. Sutinka su atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos pateiktu apeliaciniu skundu, kuriame išdėstyti išsamūs argumentai, todėl jų nebekartoja.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Ieškovo UAB „Aldma“ apeliacinis skundas tenkintinas.

22Atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos apeliacinis skundas netenkintinas.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

24Byloje nustatyta, kad atsakovas Rokiškio rajono savivaldybės administracija supaprastinto atvirą konkurso būdu pirko Rokiškio rajono Obelių gimnazijos pastato rekonstravimo II etapo I dalies darbus. Apelianto UAB „Aldma“ pasiūlymas atmestas (apie tai tiekėjas buvo informuotas 2014 m. birželio 4 d. raštu), konstatavusi, kad tiekėjas nepaaiškino įkainotame darbų kiekių žiniaraštyje pastebėtų neatitikimų, nekeičiant pasiūlymo esmės, ir pateikė patikslintą įkainotų darbų kiekių žiniaraštį (1 t., 144 b. l.). Apeliantas pasinaudojo išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka.

25Ginčas nagrinėjamoje byloje iš esmės kilo dėl to ar apeliantas patikslintu įkainotų darbų kiekio žiniaraščiu pakeitė pasiūlymą.

26Viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad VPĮ siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant visas viešojo pirkimo procedūras būtų laikomasi lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų. Šių principų laikymasis užtikrina, kad bus pasiektas VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas viešųjų pirkimų tikslas, išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešojo pirkimo procese.

27Dėl pasiūlymo atmetimo teisėtumo

28Nustatyta, jog kartu su pasiūlymu tiekėjai turėjo pateikti užpildytus įkainotų darbų kiekių žiniaraščius (pirkimo sąlygų 27.2 p.), kuriuose nurodomi medžiagų, gaminių ir darbų kiekiai bei įkainiai. Į kainą turėjo būti įskaityti visi mokesčiai ir visos dalyvio išlaidos. Paminėto orientacinio medžiagų, gaminių ir darbo sąnaudų žiniaraščio 107 pozicijoje turėjo būti nurodytos metalinių sąramų įrengimo: lovio UPN160, varžtų M16, armatūros tinklelio ir cemento smėlio skiedinio kainos, o 111 pozicijoje – sienų glaistymo, dažymo 2 kartus (1 t., 82 b. l.). Apeliantas UAB „Aldma“, teikdamas pasiūlymą, pateikė užpildytą žiniaraštį (1 t., 133-136 b. l.), kurio 6 skyriaus 7-11 pozicijose (tai atitinka pirkimo dokumentų žiniaraščio 107 poziciją) nurodė tokias kainas: metalinių sąramų montavimas 263,67 Lt, lovys UPN160 – 263,67 Lt, varžtai M16 – 9,64 Lt, armatūrinis tinklelis – 246,33 Lt, cemento smėlio skiedinys – 48,20 Lt (viso – 688,39 Lt), o pirkimo dokumentų žiniaraščio 111 poziciją (tai atitinka ieškovo pateikto žiniaraščio 6 skyriaus 15-18 pozicijas) išskaidė į 4 dalis ir nurodė tokias kainas: sienų vidinių paviršių glaistymas pirmu sluoksniu – 167,93 Lt, sienų vidinių paviršių glaistymas kartotiniu sluoksniu – 161,76 Lt, sienų vidinių paviršių dažymas vienu sluoksniu – 149,18 Lt, sienų vidinių paviršių dažymas kartotiniu sluoksniu – 141,95 Lt (viso – 620,82 Lt). Perkančioji organizacija, nustačiusi, kad apelianto kartu su pasiūlymu pateikto žiniaraščio 6 skyriaus 7-11 pozicijos ir 15-18 pozicijos nesutampa su pirkimo dokumentų žiniaraščio 107 ir 111 pozicijomis, paprašė tiekėją iki 2014 m. birželio 3 d. paaiškinti šiuos neatitikimus (1 t., 139 b. l.). Nustatyta, kad apeliantas pateikė patikslintą įkainotų darbų kiekių žiniaraštį, užpildydamas jį tiksliai pagal pirkimo dokumentus, t. y. detaliau išskaidytus darbus apjungdamas į vieną, tačiau nekeisdamas jų (darbų) kiekio ir kainos (1 t., 143 b. l.).

29Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius duomenis (pirkimo dokumentus, ieškovo pasiūlymą ir pateiktus žiniaraščius) sutinka su pirmosios instancijos teismu, jog šiuo atveju ieškovo tiek kartu su pasiūlymu pateikto užpildyto žiniaraščio forma, tiek ir patikslinta įkainotų darbų kiekių žiniaraščio forma, kuriuose buvo nurodyti metalinių sąramų montavimo ir sienų glaistymo, dažymo darbų įkainiai, atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus. Vien tai, kad ieškovas paminėtus darbus, teikdamas pasiūlymą, detaliau išskaidė ir nurodė detalesnius jų įkainius (juos taip pat išskaidydamas), nereiškia, jog pateiktas pasiūlymas iš esmės neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų, o tai, kad perkančiosios organizacijos paprašytas, jis (ieškovas) pateikė patikslintą žiniaraštį, kuriame paminėtus darbus nurodė taip, kaip perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose (išskaidytus darbus apjungdamas ir nurodydamas vienoje eilutėje), nekeisdamas šių darbų kainos bei apimties, nereiškia, jog pasiūlymas buvo pakeistas, nes tiek kartu su pasiūlymu pateiktame žiniaraštyje, tiek patikslintame žiniaraštyje nurodytų metalinių sąramų montavimo (lovys UPN160, varžtai M16, armatūrinis tinklelis, cemento smėlio skiedinys) bei sienų glaistymo, dažymo darbų kaina išliko vienoda: metalinių sąramų montavimo – 688,39 Lt, sienų glaistymo, dažymo 2 kartus – 620,82 Lt. Įvertinus tai, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantas, tikslindamas žiniaraštį, pasiūlymo nepakeitė, nes iš esmės nesikeitė nei darbų apimtys, nei savybės, nei įkainiai, o tik kainų išdėstymas.

30Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu Rokiškio rajono savivaldybės administracija, kad, remiantis VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi, perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus, taip pat sutinka, kad kiekviena pirkimo sąlyga turi būti vykdoma preciziškai. Kita vertus, kruopštus pirkimo sąlygas atitinkantis tiekėjų pasiūlymų vertinimas neturi tapti pernelyg formalus. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal nusistovėjusią kasacinio teismo praktiką, VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti ne tam, kad kaip savitikslės būtų atliktos formalios procedūros, kuriose perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas ar atitinkamas pirkimo sąlygas (dokumento formos reikalavimai), o siekiant viešųjų pirkimo tikslo, atsirandančio iš VPĮ 3 straipsnio ir viešųjų pirkimų reguliavimo (siekis užtikrinti ir skatinti tiekėjų konkurenciją). Viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011 ir kt.). Kasacinio teismo pažymėta ir tai, kad nedideli nukrypimai nuo reikalaujamos pateiktinų dokumentų formos neturėtų būti pasiūlymo atmetimo pagrindas. Priešingu atveju būtų paneigti pirkimo dokumentų sąlygų tikslas ir viešojo pirkimo procedūrų esmė, dėl to pasiūlymo atmetimas šiuo pagrindu būtų formalus ir neproporcingas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).

31Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas faktines aplinkybes, prieina prie išvados, kad ieškovo UAB „Aldma“ su pasiūlymu pateikto žiniaraščio formos neatitikimas, vėliau tiekėjui šį formalų trūkumą ištaisius, negali būti laikomas esminiu konkurso sąlygų pažeidimu ar pasiūlymo keitimu VPĮ 39 straipsnio 1 dalies prasme. Perkančioji organizacija, organizuodama viešąjį konkursą ir siekdama racionalaus turimų piniginių lėšų panaudojimo, turi įsitikinti, jog tiekėjas bus pajėgus suteikti pageidaujamą paslaugą, prekę ar kokybiškai atlikti sutartyje numatytus darbus, o pasiūlymo atmetimas vien dėl įkainotų darbų kiekių žiniaraštyje nurodytų darbų ir, atitinkamai, kainos detalesnio išskaidymo, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, niekaip neįtakoja paties pasiūlymo turinio ir jo nekeičia. Perkančioji organizacija formaliu pagrindu atmetusi UAB „Aldma“ pasiūlymą, nesant esminių pirkimo procedūrų pažeidimo, netinkamai vykdė viešojo pirkimo procedūras, suteikė prioritetą formaliems vertinimo kriterijams prieš turiningąjį vertinimą, o tai prieštarauja viešųjų pirkimų esminiams principams (VPĮ 3 str. 1 d.), todėl pirmosios instancijos teismas, panaikinęs perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti tiekėjo pasiūlymą, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

32Dėl viešojo pirkimo sutarties teisėtumo

33Nustatyta, kad perkančioji organizacija 2014 m. liepos 15 d. sudarė rangos sutartį su tiekėju UAB „Bikusta“. Pirmosios instancijos teismas, pripažinęs perkančiosios organizacijos 2014 m. birželio 3 d. priimtą sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą neteisėtu, sprendė, kad reikalavimas panaikinti sutartį nebuvo pareikštas, o VPĮ 93 straipsnio bei 951 straipsnio nuostatos ne visada leidžia pripažinti sutartį negaliojančia, todėl teismas jos ex officio naikinti negali. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo VPĮ nuostatų, reglamentuojančių pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, aiškinimu.

34Pripažinus, jog perkančioji organizacija nepagrįstai apelianto pasiūlymą atmetė ir dėl to ginčijamas 2014 m. birželio 3 d. sprendimas atmesti UAB „Aldma“ pasiūlymą netenka galios, būtų pakankamas pagrindas atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens UAB „Bikusta“ 2014 m. liepos 15 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį pripažinti neteisėta ab initio. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.78 str. 5 d.). Taigi teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes, tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių, užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013; 2014 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014). Remiantis aptarta teismine praktika, pirmosios instancijos teismas, konstatavęs perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą dėl imperatyvių VPĮ nuostatų (VPĮ 3 str., 39 str. 1 d.) pažeidimo, turėjo spręsti dėl viešojo pirkimo sutarties (rangos sutarties) negaliojimo ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo, nepaisant to, kad reikalavimas pripažinti paminėtą sutartį negaliojančia nebuvo pareikštas, todėl pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė VPĮ nuostatas, reglamentuojančias pirkimo sutarties pripažinimą negaliojančia ir alternatyvių sankcijų taikymą, bei nesirėmė kasacinio teismo suformuotą praktiką analogiško pobūdžio bylose, ir nepagrįstai sprendė, kad bylos šaliai nepareiškus reikalavimo dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, teismas ex officio pripažinti viešojo pirkimo sutarties neturi teisės.

35VPĮ 952 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas pagal šio straipsnio 4 dalį (sutarties termino sutrumpinimą ar baudą perkančiajai organizacijai, mokėtiną į valstybės biudžetą), nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų padarinių, būtina išsaugoti pirkimo sutarties pasekmes.

36Paminėta, kad atsakovas ir trečiasis asmuo UAB „Bikusta“ 2014 m. liepos 15 d. sudarė Rokiškio rajono Obelių gimnazijos pastato rekonstravimo II etapo I dalies rangos sutartį, kurios kaina – 337 349,21 Lt (sutarties kaina – 278 801 Lt ir PVM – 58 548,21 Lt). Iš byloje esančio 2014 m. gruodžio 5 d. rašto matyti, kad rangos sutartyje numatyti darbai atlikti–sutartis visiškai įvykdyta, todėl, atsižvelgiant į paminėtas faktines aplinkybes, naikinti sandorį (Rokiškio rajono Obelių gimnazijos pastato rekonstravimo rangos sutarties), nors sudarytą pažeidus viešojo pirkimo nuostatas, netikslinga. Dėl nustatytų aplinkybių yra pagrindas taikyti atsakovui alternatyvią sankciją–baudą (VPĮ 952 str. 4 d. 2 p.), kuri turi būti ne didesnė kaip 10 proc. pirkimo sutarties vertės. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos faktines aplinkybes, sprendžia, kad tikslinga ir protinga atsakovui skirti 6 746,98 Lt (1 954,06 Eur) baudą (2 proc. sutarties vertės).

37Dėl bylinėjimosi išlaidų

38CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Netenkinus apelianto Rokiškio rajono savivaldybės administracijos apeliacinio skundo, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos.

39Apeliantas UAB „Aldma“ už apeliacinį skundą sumokėjo 1 000 Lt (289,62 Eur) žyminį mokestį (2 t., 135 b. l.). Jo apeliacinį skundą patenkinus, šios išlaidos priteistinos iš atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos.

40Apeliantas UAB „Aldma“, pateikęs atsiliepimą į atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą, prašė priteisti iš atsakovo jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Kaip matyti iš teismui pateiktų dokumentų, ieškovo apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos sudaro 1 815 Lt (525,66 Eur).

41CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Rekomendacijų 8.11 punkte nustatyta, kad už atsiliepimą į apeliacinį skundą taikomas 1,5 koeficientas. Ieškovo (apelianto) prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos, patirtos pirmosios instancijos teisme už atsiliepimo į skundą surašymą, viršija Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius (Rekomendacijų 8.11 p.,). Kita vertus, teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo Rekomendacijose nustatytų dydžių, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Rekomendacijų 11 p.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, suteiktų paslaugų pobūdį bei galimas laiko sąnaudas procesinio dokumento (atsiliepimo į apeliacinį skundą) parengimui, įvertinęs Rekomendacijų nuostatas, vadovaudamasis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, sprendžia, kad yra pagrindas priteisti ieškovui visas jo prašomas bylinėjimosi išlaidas – 1 815 Lt (525,66 Eur).

42Pažymėtina, jog nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą pagal Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 20 straipsnio 4 dalį teismai ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos, nuo euro įvedimo dienos nagrinėdami skundus ir apeliacinius bei kasacinius skundus dėl iki euro įvedimo dienos priimtų sprendimų skirti baudą ar nustatyti piniginę prievolę, savo sprendime nurodo paskirtos piniginės baudos ar nustatytos piniginės prievolės piniginės išraiškos dydį eurais taikydami perskaičiavimo kursą ir šio įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatytą apvalinimo taisyklę. Atsižvelgiant į tai, ieškovo pašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos bei perkančiajai organizacijai (atsakovui) skirtina bauda skaičiuojama ir priteisiama eurais.

43Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

44Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą pakeisti.

45Skirti atsakovui Rokiškio rajono savivaldybės administracijai (į. k. ( - )) 1 954,06 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus penkiasdešimt keturis eurus ir šešis centus) baudą, mokėtiną į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

46Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

47Priteisti iš atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės administracijai (į. k. ( - )) 525,66 Eur (penkis šimtus dvidešimt penkis eurus ir šešiasdešimt šešis centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Aldma“ (į. k. ( - )) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Aldma“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Atsakovas vykdė supaprastintą atvirą konkursą-pirko Rokiškio rajono... 5. Ieškovo įsitikinimu, patikslinęs pasiūlymą nepakeitė perkamo objekto... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas nustatė, kad UAB „Aldma“ pasiūlymas buvo atmestas, nes,... 9. Teismas nustatė, kad UAB „Aldma“ kartu su pasiūlymu pateikto... 10. Teismas konstatavo negalįs besąlygiškai pripažinti niekine su UAB... 11. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 12. Atsakovas Rokiškio savivaldybės administracija pateikė apeliacinė skundą,... 13. Ieškovas UAB „Aldma“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti... 14. Nurodė, kad viešojo pirkimo procedūrų pažeidimai pažeidžia ne tik... 15. Atsakovas Rokiškio rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą,... 16. Nesutinka su apelianto UAB „Aldma“ argumentu, kad pirmosios instancijos... 17. Ieškovas UAB „Aldma“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atsakovo... 18. Nurodė, kad jis (ieškovas) kartu su pasiūlymu pateikė įkainotų darbų... 19. Trečiasis asmuo UAB „Bikusta“ atsiliepime į apeliacinį skundą palaiko... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 21. Ieškovo UAB „Aldma“ apeliacinis skundas tenkintinas.... 22. Atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos apeliacinis skundas... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 24. Byloje nustatyta, kad atsakovas Rokiškio rajono savivaldybės administracija... 25. Ginčas nagrinėjamoje byloje iš esmės kilo dėl to ar apeliantas patikslintu... 26. Viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti... 27. Dėl pasiūlymo atmetimo teisėtumo... 28. Nustatyta, jog kartu su pasiūlymu tiekėjai turėjo pateikti užpildytus... 29. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius duomenis (pirkimo dokumentus,... 30. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu Rokiškio rajono savivaldybės... 31. Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas faktines aplinkybes, prieina prie... 32. Dėl viešojo pirkimo sutarties teisėtumo... 33. Nustatyta, kad perkančioji organizacija 2014 m. liepos 15 d. sudarė rangos... 34. Pripažinus, jog perkančioji organizacija nepagrįstai apelianto pasiūlymą... 35. VPĮ 952 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali nepripažinti... 36. Paminėta, kad atsakovas ir trečiasis asmuo UAB „Bikusta“ 2014 m. liepos... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 38. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 39. Apeliantas UAB „Aldma“ už apeliacinį skundą sumokėjo 1 000 Lt (289,62... 40. Apeliantas UAB „Aldma“, pateikęs atsiliepimą į atsakovo Rokiškio rajono... 41. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 42. Pažymėtina, jog nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą... 43. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso... 44. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą pakeisti.... 45. Skirti atsakovui Rokiškio rajono savivaldybės administracijai (į. k. ( - ))... 46. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 47. Priteisti iš atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės administracijai (į. k. (...