Byla A2-119-676/2017
Dėl buto dalies pardavimo trečiajam asmeniui be bendrasavininkės sutikimo, ir, trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais J. B. ieškinį atsakovei J. K., tretiesiems asmenims K. S., G. S., K. Š., A. S., dėl buto remonto išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, dalyvaujant atsakovės J. K. atstovams advokatui Vaclovui Ruškiui, įgaliotam atstovui V. G.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų K. S., G. S. ieškinį atsakovei J. K., tretiesiems asmenims J. B., K. Š., A. S., dėl buto dalies pardavimo trečiajam asmeniui be bendrasavininkės sutikimo, ir, trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais J. B. ieškinį atsakovei J. K., tretiesiems asmenims K. S., G. S., K. Š., A. S., dėl buto remonto išlaidų priteisimo,

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 13 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-11767-642/2015 pagal ieškovo J. B. ieškinį atsakovei J. K., dėl buto dalies pardavimo trečiajam asmeniui be bendrasavininkės sutikimo ir skolos priteisimo, ieškinys tenkintas, leista ieškovui J. B., veikiančiam pagal 2014 m. rugpjūčio 7 d. ir 2014 m. spalio 28 d. įgaliojimus, parduoti K. S. ir G. S. 33/50 buto dalį, esančią ( - ), unikalus Nr. ( - ), trečiajam asmeniui be atsakovės J. K. sutikimo, priteista iš atsakovės J. K. 3 795 EUR skola už buto remontą ir 58 EUR bylinėjimosi išlaidų ieškovui J. B., priteista iš atsakovės J. K. 415 EUR žyminio mokesčio valstybei (T.1, b.l. 62-64).

5Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 21 d. nutartimi atnaujintas procesas civilinėje byloje Nr. 2-11767-642/2015 pagal ieškovo J. B. ieškinį atsakovei J. K., dėl buto dalies pardavimo trečiajam asmeniui be bendrasavininkės sutikimo ir skolos priteisimo.

6Teismo 2016 m. lapkričio 25 d. nutartimi ieškovui J. B. pasiūlyta pakeisti netinkamą ieškovą šioje byloje J. B. į kitą asmenį – K. S. ir G. S. (T.2, b.l. 18-19).

7Patikslintu 2017 m. sausio 25 d. ieškiniu ieškovai K. S., G. S. prašo leisti ieškovams bei veikiančiam pagal ieškovų notarinį įgaliojimą J. B. parduoti ieškovams priklausančią 33/50 dalį buto, esančio adresu ( - ), tretiesiems asmenims be atsakovės J. K. sutikimo už kainą savo nuožiūra. Ieškovai nurodo, kad jie įgaliojo 2014 m. rugpjūčio 7 d. ir 2014 m. spalio 28 d. įgaliojimais J. B. parduoti ieškovams nuosavybės teise priklausančią 33/50 dalį buto, esančio adresu ( - ). Atsakovė J. K. pabendravusi su J. B. atsisakė pirkti ieškovams priklausančias buto 33/50 dalis, todėl prašo leisti parduoti atsakovei J. K. priklausančias 33/50 dalis buto be atsakovės J. K. sutikimo (T.2, b.l. 66-70).

8Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais J. B. prašo priteisti iš atsakovės J. K. 3 795 EUR skola už bendro buto kapitalinį ir einamuosius remontus. Nurodo, kad 2004 metais jis atliko ieškovams priklausančio buto bendrą remontą savo lėšomis, t.y. suremontavo virtuvę, vonios kambarį, tualetą, balkoną, holą, koridorių, du balkonus, įrengė buto šarvuotas duris, atsakovė J. K. prie bendro buto remonto nei darbu, nei lėšomis neprisidėjo, todėl ji privalo atlyginti J. B. nurodyto buto remonto išlaidas, kurias sudaro 3 795 EUR (T.2, b.l. 66-70).

9Atsakovė J. K. atsiliepimu į ieškovų K. S., G. S. bei trečiojo asmens J. B. reikalavimus nurodo, kad su reikalavimais nesutinka ir prašo juos atmesti, kadangi ieškovai nesiūlė ir nepranešė raštu ar notarine forma atsakovei J. K. apie ketinimą parduoti savo ginčo buto dalį tretiesiems asmenims ir nenurodė kainos bei kitų sąlygų, kuriomis ieškovai parduoda jiems priklausančias 33/50 ginčo buto dalis. Reikalavimas priteisti trečiajam asmeniui J. B. 3 795 EUR už 2004 metais atliktą bendrą ginčo buto remontą negali būti tenkintas, nes yra suėjęs bendras 10 metų ieškinio senaties terminas ir ieškovai neprašo šio termino atnaujinti, todėl tuo pagrindu atsakovė prašo ieškinį atmesti; tačiau jei atsakovė ir turėtų atlyginti išlaidas bendro buto remontui, ji turėtų atlyginti tik dalį išlaidų proporcingai jos valdomos buto dalies, o ne viso buto bendras remonto išlaidas. (T.2, b.l. 82-84).

10Teismas

konstatuoja:

11Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 135 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui; jame, be kita ko, privalo būti nurodytos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas), ir ieškovo reikalavimas (ieškinio dalykas). Šioje proceso normoje įgyvendinamas CPK 13 straipsnyje nustatytas dispozityvumo principas, kuris reiškia, kad tik suinteresuotas asmuo sprendžia, ar kreiptis į teismą dėl pažeistų civilinių teisių gynimo, ir tik jis turi teisę pasirinkti pažeistų teisių gynybos būdą bei nustatyti bylos nagrinėjimo dalyką, t.y. asmuo, nutaręs kreiptis į teismą pažeistai ar ginčijamai teisei ar įstatyme saugomam interesui apginti (CPK 5 straipsnis), ieškinyje privalo nurodyti faktines aplinkybes, kuriomis įrodinėja pažeistą teisę, ir suformuluoti reikalavimą, kokias pažeistas teises ir kokiu būdu prašo apginti. Teismas, išnagrinėjęs bylą, priima sprendimą dėl visų byloje pareikštų reikalavimų, išskyrus atvejus, kai priimamas dalinis sprendimas (CPK 265 straipsnio 2 dalis); priimdamas sprendimą, jis įvertina įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai, nustatytos ir kurios ne, koks įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar ieškinys tenkintinas (CPK 265 straipsnio 1 dalis).

12Sprendime neleidžiama peržengti byloje pareikštų reikalavimų, išskyrus CPK numatytus atvejus (CPK 265 straipsnio 2 dalis).

13Pagal proceso teisės normas ieškovas privalo nurodyti ieškinio faktinį pagrindą (aplinkybes, kuriomis grindžia ieškinio reikalavimą); teismas, pripažinęs ieškinio faktiniu pagrindu nurodytas aplinkybes įrodytomis, atlieka jų teisinį įvertinimą (nustato ir taiko ginčo teisinį santykį reglamentuojančias teisės normas) ir sprendžia, ar tokio pažeistų teisių gynimo būdo pagrįstai reikalaujama, ar jis taikytinas ir, jei taip, kokia apimtimi. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad teismas yra saistomas ieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių ir neturi teisės nustatyti tokių aplinkybių, kuriomis, reikšdamas reikalavimą, nesirėmė ieškovas. Teismas, priimdamas sprendimą, negali jo grįsti faktais, kuriais ieškovas nesirėmė teikdamas reikalavimą, ir išplėsti reikalavimo ribų apimties bei priteisti daugiau, nei ieškovas prašė.

14Kasacinis teismas yra ne kartą nurodęs, kad CPK 13 straipsnyje įtvirtintas dispozityvumo principas reiškia, jog asmuo, manantis, kad jo teisės pažeistos, tik pats sprendžia, ar ginti pažeistą teisę ir kokį pažeistų teisių gynimo būdą pasirinkti, t.y. asmuo, suformuluodamas ieškinio pagrindą ir dalyką, nustato teisminio nagrinėjimo objektą ir ribas. Teismas, vykdydamas savo pareigą teisingai išspręsti bylą, nustatyti subjektinės teisės pažeidimą ir ją ginti (CPK 2 straipsnis), privalo, neperžengdamas asmens ieškiniu nustatytų ribų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, išsamiai, visapusiškai ir objektyviai ištirti bei įvertinti konkrečios bylos faktus, atskleisti bylos esmę ir sprendimu nustatyti, ar pareiškusio ieškinį asmens teisės, įstatymu saugomi interesai pažeisti ir kokiu teisiniu būdu jie gintini (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-217/2010).

15Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis). Pagal šias įstatymo normas šalys byloje nėra atleidžiamos nuo pareigos nurodyti faktus ir įrodymus, juos rinkti ir pateikti. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Teismas civilinei bylai reikšmingas aplinkybes nustato remdamasis įrodymais. Įrodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti CPK 177 straipsnio 2 dalies, 3 dalies išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

16Bylos nagrinėjimo metu tiek ieškovams K. S., G. S., tiek trečiajam asmeniui J. B. kiekvieno teismo posėdžio metu, o taip pat ir teismo nutartimis, buvo aiškinamos jų procesinės teisės įrodinėjimo procese nagrinėjant civilinę bylą, taip pat ir teisė kreiptis dėl teisinės pagalbos į advokatą, advokato padėjėją siekiant jiems tinkamai realizuoti savo procesines teises, tačiau nurodyti asmenys šiomis teisėmis naudotis nepageidavo.

17Iš byloje esančios rašytinės medžiagos nustatyta, kad 4 kambarių buto adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )) 33/50 dalys bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise nuo 2014 m. rugpjūčio 21 d. priklauso ieškovams K. S. ir G. S. 2014 m. rugpjūčio 7 d. Pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 4252 pagrindu; 34/100 šio buto dalys nuosavybės teise nuo 1994 m. balandžio 7 d. priklauso atsakovei J. K. 1994 m. balandžio 7 d. Pirkimo – pardavimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos 1991 m. balandžio 28 d. įstatymą Nr. I-1374 Nr. K1AK-2714 pagrindu (T.1, b.l. 106-109, 158-165, T.2, b.l. 106-107). Taip pat nustatyta, jog šio buto 25/100 dalys laikotarpiu nuo 2004 m. sausio 12 iki 2014 m. rugpjūčio 21 d. nuosavybės teise priklausė K. Š. 2003 m. lapkričio 27 d. Turto pardavimo iš varžytinių akto Nr. 0017/02/04595 pagrindu; taip pat šio buto 41/100 dalys laikotarpiu nuo 2002 m. gruodžio 30 d. iki 2014 m. rugpjūčio 21 d. nuosavybės teise priklausė A. S. 2001 m. spalio 3 d. Pirkimo – pardavimo sutarčių Nr. LP-14093, LP-14094 bei 2002 m. lapkričio 20 d. Pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 4252 pagrindu.

18Iš teismui pateiktų 2014 m. rugpjūčio 7 d. ir 2014 m. spalio 28 d. įgaliojimų matyti, kad K. S. ir G. S. įgaliojo J. B. atstovauti juos visose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, privačiose ir valstybės institucijoje (...) bei visose kitose įstaigose ir organizacijose, visose valdžios institucijose, savo nuožiūra sudarant jų vardu bet kurias sutartis ir susitarimus, susijusius su jų nuosavybės teise priklausančios buto/patalpos – buto, esančio ( - ), dalies eksploatacija ir aptarnavimu, mokėti visus įstatymų numatytus mokesčius, parduoti už kainą ir sąlygomis savo nuožiūra jiems priklausantį nekilnojamąjį daiktą, t.y. dalis buto, esančio ( - ), tam tikslui gauti iš atitinkamų įstaigų reikalingus pažymėjimus ir dokumentus, rašyti ir daryti jų vardu pareiškimus, pateikti dokumentus, sudarinėti sutartis, susitarimus, reikalui esant jas nutraukti, mokėti pinigus, už juos pasirašyti ir atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu ir kt. (T.1, b.l. 5-7, 27, 28-29).

19Atsakovė J. K. pateikė byloje susirašinėjimo elektroniniu paštu su J. B. duomenis, iš kurių matosi, jog laikotarpiu nuo 2013 m. birželio 19 d. iki 2015 m. birželio 29 d. tarp jų vyko susirašinėjimas dėl atsakovei J. K. priklausančios buto dalies pardavimo J. B. bei galimo viso buto pardavimo tretiesiems asmenims sąlygų – kainos, terminų (T.1, b.l. 84-96). Byloje taip pat pateikta 2013 m. birželio 9 d. Sutartis – Susitarimas, sudaryta tarp S. Č., kaip šiame dokumente nurodyta – turinčios teisę atstovauti seserį J. K. dėl buto pardavimo, dėl sutikimo parduoti visą butą nuo 2013 m. rugsėjo 1 d., kurį pasirašė S. Č. ir J. B. (T.1, b.l. 50). Dalyvaujantys byloje asmenys šių įrodymų neginčija, tai paneigiančių duomenų bei įrodymų neteikia, juos iš esmės pripažįsta, jais vadovaujasi (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis, 182 straipsnio 5 punktas, 187 straipsnis). Šių įrodymų pagrindu daroma išvada, jog tarp J. B. ir J. K. vyko nurodytu laikotarpiu susirašinėjimas ir derybos dėl viso ginčo buto pardavimo tretiesiems asmenims arba J. K. priklausančios 34/100 dalių pardavimo J. B., tačiau jokiu būdu ne dėl ieškovams K. S. ir G. S. priklausančios 33/50 dalių buto pardavimo tretiesiems asmenims ir/ar siūlymo atsakovei pirkti ieškovams priklausančios buto dalies (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis). Byloje nepateikta jokių duomenų bei įrodymų, jog ieškovai bei pagal ieškovų įgaliojimus nurodytu ginčo laikotarpiu veikiantis J. B. raštu pranešė kitiems bendraturčiams, nagrinėjamu atveju – atsakovei J. K., apie ieškovų ketinimą parduoti savo dalį ne bendraturčiui ir kartu nurodė kainą bei kitas sąlygas, kuriomis ją parduoda ir/arba bendraturtė atsakovė J. K. atsisakė pasinaudoti savo pirmenybės teise pirkti arba šios teisės į nekilnojamąjį daiktą neįgyvendino per vieną mėnesį (CPK 178 straipsnis).

20Bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teise objektą bei juo disponuoti (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 4.72 straipsnio 1 dalis); bendraturčiu gali būti kiekvienas asmuo, galintis būti nuosavybės teisinių santykių subjektu (CK 4.72 straipsnio 2 dalis). Taigi pagal byloje pateiktus duomenis ieškovai K. S. ir G. S. bei atsakovė J. K. yra buto, esančio adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )), bendraturčiai. CK 4.79 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendraturčiai turi pirmenybės teisę pirkti bendrąja nuosavybe esančią parduodamą dalį ta kaina, kuria ji parduodama, ir kitomis tomis pačiomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai parduodama iš viešųjų varžytinių. CK 4.79 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dalies, esančios bendrąja nuosavybe, pardavėjas privalo raštu pranešti kitiems bendraturčiams apie ketinimą parduoti savo dalį ne bendraturčiui ir kartu nurodyti kainą bei kitas sąlygas, kuriomis ją parduoda. Kai parduodama dalis nekilnojamojo daikto, į kurį turima bendrosios nuosavybės teisė, apie tai pranešama per notarą.

21Byloje nepateikta jokių duomenų bei įrodymų, jog ieškovai K. S. ir G. S. bei pagal ieškovų įgaliojimus veikiantis J. B. nurodytu laikotarpiu, t.y. iki ieškinio teismui pateikimo – 2015 m. liepos 27 d., bei bylos nagrinėjimo metu raštu pranešė įstatymų nustatyta tvarka kitam bendraturčiui J. K. apie ketinimą parduoti savo dalį ne bendraturčiui bei nurodė kainą bei kitas sąlygas, kuriomis ją parduoda. Bylos nagrinėjimo metu nei ieškovai, nei tretysis asmuo J. B. nenurodė tokių aplinkybių, jų neįrodinėjo, nors ir teikė teismui nagrinėjamą reikalavimą, tikslinti bei keisti teismo siūlymu pareikštus reikalavimus bei jų apimtį nepageidavo, dėl teisinės pagalbos į advokatą/advokato padėjėją nesikreipė, papildomų duomenų bei įrodymų neteikė, nors tam visos bylos nagrinėjimo metu buvo sudaromos procesinės sąlygos, todėl teismas, įvertinęs byloje pateiktus duomenis bei įrodymus, taip pat vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais daro išvadą, jog ieškovų K. S. ir G. S. reikalavimo tenkinimui nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo, todėl jis netenkintinas (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

22Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kai kiti bendraturčiai atsisako pasinaudoti savo pirmenybės teise pirkti arbo šios teisės į nekilnojamąjį daiktą neįgyvendina per vieną mėnesį, (...) nuo notarinio pranešimo gavimo dienos, jeigu bendraturčiu susitarimu nenustatyta kitaip, tai pardavėjas turi teisę parduoti savo dalį bet kuriam asmeniui (CK 4.79 straipsnio 2 dalis).

23Iš teismui pateiktų trečiojo asmens J. B. įrodymų - 2004 m. liepos 9 d. Užsakymo – sutarties Nr. 7/9 BUR, 2004 m. rugsėjo 2 d. baldų pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 4/004k109, taip pat 2004 m. birželio 15 d., 2004 m. liepos 19 d., 2004 m. rugpjūčio 3 d., 2004 m. rugpjūčio 17 d., 2004 m. rugpjūčio 30 d., 2004 m. rugsėjo 2 d., 2004 m. spalio 14 d. pinigų priėmimo kvitų, taip pat 2004 m. liepos 30 d., 2004 m. rugpjūčio 18 d., 2004 m. spalio 8 d., PVM sąskaitų – faktūrų, taip pat 2004 m. rugpjūčio 17 d. Kasos pajamų orderio matyti, kad buvo įgyjamos prekės bei suteikiamos paslaugos J. B. - nupirktos šarvuotos durys, pagaminti virtuvės baldai, sudėti PVC langai, sutvarkytas vonios kambarys (T.1, b.l. 24-26, 41-49, T.2, b.l. 50). Dalyvaujantys byloje asmenys pateiktų įrodymų bei nurodytų faktinių aplinkybių iš esmės neginčija, jais vadovaujasi, tai paneigiančių duomenų bei įrodymų bylos nagrinėjimo metu neteikė, todėl teismas daro išvadą, jog byloje įrodyta, kad tretysis asmuo J. B., naudodamasis ir tretiesiems asmenims K. Š., A. S. priklausančio buto, esančio adresu ( - ), dalimi, laikotarpiu iki 2004 m. spalio 4 d. savo lėšomis šiame bute nupirko ir sumontavo šarvuotas duris, pagamino ir sumontavo virtuvės baldus, pagamino ir sudėjo PVC langus, suremontavo vonios kambarį, tualetą, koridorių, du balkonus; šio buto bendro patalpų remontui bei įrengimui J. B. išleido 3 795 EUR (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 5 punktas, 187 straipsnis). Patikslintiname ieškinyje tretysis asmuo J. B. nurodo ir kitus ginčo buto remonto bei įrengimo metus – 2009 - 2015 metus, tačiau tai patvirtinčių duomenų bei įrodymų bylos nagrinėjimo metu neteikė, šių aplinkybių neįrodinėjo, atsakovė šias aplinkybes nepripažįsta, todėl, nesant tai patvirtinančių duomenų bei įrodymų, teismas daro išvadą, jog byloje neįrodytos trečiojo asmens J. B. nurodytos aplinkybės - kad po 2004 m. spalio 4 d. ginčo bute J. B. veiksmais ir/arba lėšomis buvo atliekami remonto darbai ir kad J. B. nurodytu laikotarpiu šio buto remontui/įrengimui ar kitų darbų atlikimui bei paslaugų gavimui sumokėjo savo asmenines lėšas (CPK 178 straipsnis).

24Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.76 straipsnis numato, kad kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Jeigu vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą. Byloje nustatyta, kad tretysis asmuo J. B., realiai naudodamasis nurodytu laikotarpiu ginčo buto dalimi savo asmeninėmis lėšomis iki 2004 m. spalio 4 d. tvarkė/remontavo/įrenginėjo ginčo buto bendras patalpas, bylos duomenimis tuometiniai bendraturčiai J. K., K. Š., A. S. prie buto tvarkymo/remonto neprisidėjo (CPK 178 straipsnis). Teismo posėdžio metu atsakovės J. K. atstovai paaiškino, kad atsakovė J. K. sutiktų atlyginti trečiajam asmeniui J. B. dalį jo nurodytų realiai išleistų lėšų ginčo buto bendrų patalpų tvarkymui/remontui/įrengimui proporcingai 2004 m. spalio 4 dienai buvusių ginčo buto bendraturčių bei buto naudotojų daliai, tačiau apie šiuos veiksmus iki juos atliekant bei atlikimo metu J. B. jai nepranešė, todėl ji ginasi nuo trečiojo asmens J. B. reikalavimo prašydama taikyti ieškinio senatį ir tuo pagrindu jo reikalavimą atmesti.

25Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Įstatymas numato, kad bendras ieškinio senaties terminas yra dešimt metų (CK 1.125 straipsnio 1 dalis). Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis to reikalauja (CK 1.126 straipsnio 2 dalis). Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos; teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Atsakovė prašo trečiojo asmens J. B. reikalavimui taikyti įstatymo numatytą dešimties metų ieškinio senatį ir tuo pagrindu ieškinį atmesti.

26Tretysis asmuo J. B. ieškinio reikalavimą atsakovei J. K. dėl buto remonto išlaidų priteisimo pareiškė 2015 m. rugpjūčio 12 d. (T.1, b.l. 20-22). Byloje nustatyta, jog J. B. ginčo buto bendrų patalpų remontą bei su tuo susijusius veiksmus atliko bei nurodytas išlaidas patyrė iki 2004 m. spalio 4 d. Atsakovės pateiktais byloje rašytiniais įrodymais nustatyta, jog raštu J. B. į J. K. dėl ginčo buto remonto kreipėsi tik laikotarpiu nuo 2013 m. birželio 19 d. iki 2015 m. birželio 29 d., tačiau nei viename iš jų neteikė prašymo/reikalavimo atsakovei apmokėti/atlyginti J. B. už ginčo buto remontą (T.1, b.l. 84-96), kitų duomenų bei įrodymų byloje šalys neteikė, taip pat neteikė ir paaiškinimų, jog J. B. iki kreipimosi į teismą dėl buto remonto išlaidų priteisimo iš J. K., t.y. iki 2015 m. rugpjūčio 12 d., reikalavo/prašė J. K. apmokėti J. B. turėtas ginčo buto remonto bei su tuo susijusias išlaidas ar jų dalį. Kadangi ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą, laikytina, kad J. B. teisės į nurodytų jo turėtų išlaidų atlyginimą/kompensavimą pažeidimas būtų momentas, jei atsakovė atsisakytų atlyginti/kompensuoti J. B. patirtas ginčo buto remonto išlaidas ar dalį išlaidų, t.y. J. B. sužinotų apie savo nurodomos teisės į jo turėtų remonto išlaidų atlyginimą pažeidimą, tačiau byloje tokių duomenų bei įrodymų nepateikta, dalyvaujantys byloje asmenys neįrodinėjo faktų bei aplinkybių dėl J. B. reikalavimo J. K. apmokėti ginčo išlaidas ar jų dalį bei/arba J. K. atsisakymo apmokėti J. B. nurodytas išlaidas ar jų dalį iki ieškinio pateikimo teismui dienos, t.y. iki 2015 m. rugpjūčio 12 d., todėl teismas daro išvadą, jog tretysis asmuo J. B. nepraleido nurodytą ieškinio senaties terminą iš karto kreipdamasis į teismą dėl jo nurodomos teisės pažeidimo (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

27Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais J. B. prašo priteisti iš atsakovės J. K. 3 795 EUR turėtas išlaidas už buto remontą. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai paaiškino, kad sutiktų apmokėti 1/3 dalį reikalaujamos sumos įvertinus proporcingai ginčo buto bendraturčių skaičių, nes nurodyto bendro buto remonto atlikimo fakto, apimties, kainos atsakovė neginčija, retsykiais jai priklausančia buto dalimi naudojasi. Įvertinus byloje pateiktus duomenis bei įrodymus, taip pat ir tai jog ginčo išlaidas patyrė tretysis asmuo J. B., taip pat vadovaujantis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais, daroma išvada, jog reikalavimas pagrįstas iš dalies, todėl reikalavimas tenkintinas iš dalies ir trečiajam asmeniui J. B. priteistina 1/3 dalis jo patirtų išlaidų ginčo buto bendro naudojimo patalpų remontui, t.y. 1 265 EUR (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

28Atsakovės atstovas advokatas Vaclovas Ruškys prašo skirti trečiajam asmeniui J. B. baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nes jis bylos nagrinėjimo metu teismo siūlymu atsisakė pasinaudoti advokatų pagalba, teikė nepagrįstus prašymus, teikė nepagrįstą teisėjo nušalinimą, taip siekė vilkinti bylos nagrinėjimą. Teismas, nustatęs CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui baudą, iki 50 procentų šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 straipsnio 2 dalis.). Įvertinęs bylos duomenis, jos nagrinėjimo eigą, taip pat trečiojo asmens J. B. veiksmus nagrinėjamoje byloje, teismas daro išvadą, jog nėra pagrindo trečiajam asmeniu skirti atsakovės atstovo prašomą baudą, nes jo nurodyti veiksmai teismo siūlymu atsisakius pasinaudoti advokatų pagalba negali būti vertinami kaip piktnaudžiavimas procesu, nes tai yra tik procesinės teisės įgyvendinimas; taip pat ir jo teikti prašymai bei pareiškimas dėl teisėjo nušalinimo yra įstatymo numatytų procesinių teisių realizavimas, netgi ir tuo atveju, kai prašymas ir pareiškimas dėl teisėjo nušalinimo nebuvo patenkinti, todėl prašymas netenkintinas.

29Bylos duomenimis J. B. 2015 m. lapkričio 30 d. išduoti du vykdomieji raštai pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 13 d. sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-11767-642/2015, pakeitus teismo sprendimą šie vykdomieji raštai atšauktini, vykdymo veiksmai pagal šiuos išduotus vykdomuosius raštus stabdytini (T.1, b.l. 67).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 371 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, 3 dalimi,

Nutarė

31Pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 13 d. sprendimą už akių ir jį išdėstyti sekančiai :

32Ieškinį atmesti.

33Trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais J. B. reikalavimą tenkinti iš dalies. Priteisti trečiajam asmeniui J. B. iš atsakovės J. K. 1 265 EUR (vieną tūkstantį du šimtus šešiasdešimt penkis eurus) buto remonto išlaidų. Kitoje dalyje reikalavimo netenkinti.

34Sprendimui įsiteisėjus atšaukti Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-11767-642/2015 išduotus 2015 m. lapkričio 30 d. J. B. 2 (du) vykdomuosius raštus Nr. 2-11767-642/2015 bei sustabdyti vykdymo veiksmus pagal šiuos išduotus vykdomuosius raštus.

35Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 13 d. sprendimu už akių... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 21 d. nutartimi... 6. Teismo 2016 m. lapkričio 25 d. nutartimi ieškovui J. B. pasiūlyta pakeisti... 7. Patikslintu 2017 m. sausio 25 d. ieškiniu ieškovai K. S., G. S. prašo leisti... 8. Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais J. B. prašo priteisti iš... 9. Atsakovė J. K. atsiliepimu į ieškovų K. S., G. S. bei trečiojo asmens J.... 10. Teismas... 11. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 135 straipsnio... 12. Sprendime neleidžiama peržengti byloje pareikštų reikalavimų, išskyrus... 13. Pagal proceso teisės normas ieškovas privalo nurodyti ieškinio faktinį... 14. Kasacinis teismas yra ne kartą nurodęs, kad CPK 13 straipsnyje įtvirtintas... 15. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 16. Bylos nagrinėjimo metu tiek ieškovams K. S., G. S., tiek trečiajam asmeniui... 17. Iš byloje esančios rašytinės medžiagos nustatyta, kad 4 kambarių buto... 18. Iš teismui pateiktų 2014 m. rugpjūčio 7 d. ir 2014 m. spalio 28 d.... 19. Atsakovė J. K. pateikė byloje susirašinėjimo elektroniniu paštu su J. B.... 20. Bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti,... 21. Byloje nepateikta jokių duomenų bei įrodymų, jog ieškovai K. S. ir G. S.... 22. Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kai kiti bendraturčiai... 23. Iš teismui pateiktų trečiojo asmens J. B. įrodymų - 2004 m. liepos 9 d.... 24. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.76 straipsnis numato, kad kiekvienas... 25. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 26. Tretysis asmuo J. B. ieškinio reikalavimą atsakovei J. K. dėl buto remonto... 27. Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais J. B. prašo priteisti iš... 28. Atsakovės atstovas advokatas Vaclovas Ruškys prašo skirti trečiajam... 29. Bylos duomenimis J. B. 2015 m. lapkričio 30 d. išduoti du vykdomieji raštai... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 371... 31. Pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 13 d. sprendimą... 32. Ieškinį atmesti.... 33. Trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais J. B. reikalavimą tenkinti... 34. Sprendimui įsiteisėjus atšaukti Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo paskelbimo dienos gali būti...