Byla 2-1890-729/2013
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Grigonienė,

2sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,

3dalyvaujant atsakovo atstovui V. J.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui Klaipėdos rajono savivaldybė, trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „AR Šiauliai“, dėl turtinės žalos atlyginimo ir

Nustatė

5ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti jam iš atsakovo 3 438,00 Lt turtinės žalos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad 2011-02-02 nuo pastato, priklausančio nuosavybės teise atsakovui, esančio adresu Turgaus g.4, Priekulė, Klaipėdos r., krentantis sniegas sugadino ant pastato, esančio Klaipėdos g.7, Priekulė, Klaipėdos r., sienos esantį UAB „AR Šiauliai“ priklausantį oro kondicionierių. Minėtam turtui galiojo draudimo apsauga. Turto draudimo liudijimo sutarties pagrindu ieškovas nukentėjusiajam asmeniui UAB „AR Šiauliai“ už sugadintą kondicionierių išmokėjo 3 438,00 Lt draudimo išmoką. Kadangi pastato, adresu Turgaus g.4, Priekulė, Klaipėdos r., savininkas yra atsakovas, todėl jis yra atsakingas už trečiajam asmeniui padarytą žalą. Ieškovas pagal galiojančius teisės aktus turi atgręžtinio reikalavimo teisę į ieškovo draudėjui padarytą žalą. Ieškovas 2012-03-14 pretenzija ragino atsakovą geruoju atlyginti žalą, tačiau atsakovas iki šios dienos turtinės žalos nėra atlyginęs.

6Atsakovo atstovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (44-45 b.l.), kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė nesutikimo motyvus: ieškovas nepateikė byloje jokių įrodymų, kurie galėtų būti pagrindu atsirasti civilinei atsakomybei atsakovui, numatytai Lietuvos Respublikos CK 6.266 str. 1 d.; byloje pateikti rašytiniai įrodymai pagrindžia tik tai, kad buvo sugadintas trečiajam asmeniui priklausantis kondicionierius, tačiau nėra jokių įrodymų, kad kondicionierių sugadino būtent nuo Klaipėdos rajono savivaldybei priklausančio pastato Turgaus g.4, Priekulė, krentantis sniegas; įvykus draudiminiam įvykiui atsakovas nebuvo pakviestas dalyvauti jį tiriant.

7Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, 2013-11-26 teisme gautas jo prašymas bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant. Nurodė, kad ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti. Teismas neprieštaraujant atsakovo atstovui bylą išnagrinėjo ieškovo atstovui nedalyvaujant.

8Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Papildomai paaiškino, kad atsakovas mano, jog ieškovas nėra pakankamai įrodęs, kad žala padaryta būtent dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kaltės. Įvykis yra netinkamai įformintas, atsakovo atstovai nebuvo kviečiami į įvykio vietą, nors buvo žinoma, kas yra pastato savininkai, pretenzija gauta beveik po metų.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir atsakovo atstovo teismo posėdžio metu duotų paaiškinimų nustatyta, kad ieškovas 2009-10-29 su trečiuoju asmeniu UAB „AR Šiauliai“ sudarė turto draudimo sutartį, kurios pagrindu išduotas liudijimas TAI Nr.64697722 (pakeitimas galioja nuo 2009-10-29), pagal kurią nuo 2009-10-29 iki 20121-10-28 apdraudė pastatus, esančius adresu Klaipėdos 7, 9B, Priekulė, Klaipėdos r.(9-11 b.l.). Galiojant draudimo sutarčiai, 2011-02-02 sniego nuošliauža sugadino ieškovo apdrausto pastato kondicionierių (5-8 b.l.). Pagal trečiojo asmens UAB „AR Šiauliai“ pranešimą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau 2011-02-08 priimtas nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, nes UAB „AR Šiauliai“ priklausantis turtas sugadintas netyčia (12-16 b.l.). Ieškovas vadovaudamasis defektacijos aktu trečiajam asmeniui išmokėjo 3 438,00 Lt draudimo išmoką ir 2012-03-14 pateikė pretenziją Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, tačiau atsakovas atsisakė ją patenkinti, motyvuodamas tuo, kad nėra tiesioginių įrodymų, kad nuo Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybei priklausančio pastato Turgaus g.4, Priekulė, stogo krisdamas sniegas sugadino UAB „AR Šiauliai“ priklausantį turtą (kondicionierių) (23-28 b.l.). Iš VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad pastatas, esantis adresu Turgaus g.4, Priekulė, Klaipėdos r., nuosavybės teise priklauso Klaipėdos rajono savivaldybei (20-22 b.l.).

11Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.1015 straipsnio 1 dalį, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita. CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius. Tai reiškia, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas, pagal kurias tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina nustatyti visų atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos bei kaltės – buvimą.

12Byloje esantys įrodymai - kondicionieriaus defektacijos aktas (17 b.l.), draudiminio įvykio pranešimas-paskaičiavimas (5-8 b.l.), pranešimas apie nuostolių atlyginimą (18 b.l.) ir išrašas iš ieškovo sąskaitos (19 b.l.) patvirtina, kad UAB „AR Šiauliai“ padaryta 3438,00 Lt žala, nes ant pastato adresu Klaipėdos g.7, Priekulė, Klaipėdos r., sugadintas trečiajam asmeniui priklausantis turtas (kondicionierius), kurią draudimo bendrovė visiškai atlygino ir įgijo reikalavimo teisę į asmenį dėl kurio kilo žala.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.266 straipsnio 1 dalimi, žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, tai yra nenugalima jėga arba nukentėjusiojo asmens tyčia ar didelis neatsargumas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis, civilinė byla Nr. 3K-3-554/2007). Šiems atvejams teismų praktikoje prikiriami ir žalos dėl krentančio sniego klodų nukritimo nuo pastatų padarymo atvejai. Byloje nustatyta, kad įvykio metu atsakovas buvo namo, esančio Turgaus g.4, Priekulė, Klaipėdos r., savininkas, o būtent nuo šio namo nukritęs apledėjusio sniego luitas ir sugadino UAB “AR Šiauliai” turtą. Nors atsakovas su tuo nesutinka, nurodydamas, kad jo atstovai nebuvo kviesti į įvykio vietos apžiūrą, pretenzija iš ieškovo gauta po ilgo laiko tarpo, o savo ruožtu apžiūrą atlikę atsakovo darbuotojai nenustatė neginčijamų aplinkybių, kad įvykio mechanizmas buvo būtent toks, teismas ieškovo nurodytas aplinkybes laiko įrodytomis.

14Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų matyti, kad nuo pat žalos padarymo fakto užfiksavimo 2011-02-03 buvo aišku, jog žalą trečiojo asmens turtui padarė būtent nuo atsakovui priklausančio pastato stogo kritęs sniego luitas: tai užfiksuota ir apie įvykį policijai bei ieškovui pranešusių asmenų paaiškinimuise, ir tą pačią dieną nešališko asmens - policijos pareigūno darytoje fotografijoje, galiausiai – ir atsakovo sudarytoje schemoje bei fotografijose (25-28 b.l.). Iš šių įrodymų matyti, kad pastatai stovi arti vienas kito (1,39-2,08 m atstumu), sugadinti kondicionieriai pakabinti pakankamai aukštai, transporto priemonėms ar kitiems objektams, bent teoriškai galintiems padaryti šiuos apgadinimus, patekti į šią teritoriją galimybių nėra. Policijos pareigūno tiriant šį įvykį darytoje fotografijoje matyti, kad tą pačią dieną, kai gautas pranešimas, ant atsakovui priklausančio namo stogo dar buvo pavojingai slystančio sniego; ant ieškovo stogo tokio sniego neužfiksuota.

15Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

16Civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Nagrinėjamo ginčo atveju patirtą žalą, neteisėtus veiksmus ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (CK 6246, 6.247, 6.249 straipsniai) privalėjo įrodyti ieškovė (CPK 199 straipsnis). Kadangi skolininko kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), tai ją paneigti privalėjo atsakovė. Šiuo atveju teismas, įvertinęs šalių pateiktus byloje įrodymus, daro išvadą, kad ieškovė yra įrodžiusi jos reikalavimų pagrindą sudarančias aplinkybes, tuo tarpu atsakovė – ne. Kadangi ji nepateikė duomenų apie tai, kad namo priežiūrą būtų pavedusi atlikti kitam asmeniui, darytina išvadą, kad atsakovei nepašalinus sniego nuo stogo, nesiimant jokių veiksmų, kad būtų užtikrintas saugus naudojimasis statiniu ir kiemu, ji atsako už atsiradusią žalą dėl nuo namo stogo nukritusio sniego. Taip pat ji neįrodė aplinkybių, nurodytų CK 6.270 straipsnio 1 dalyje. Nesutikdama, kad būtent ji yra atsakinga už padarytą žalą, atsakovė nesurinko ir nepateikė šiai savo pozicijai pagrįsti pakankamų įrodymų, neprašė skirti ekspertizės, apklausti liudytojų ir pan., todėl teismas, vertindamas šalių byloje pateiktus įrodymus vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu, ieškinyje išdėstytas aplinkybes laiko įrodytomis. Tai, kad ieškovo teikiami šioje byloje įrodymai buvo surinkti, nepranešus atsakovei, negali automatiškai paversti šių įrodymų nepagrįstais, o tai, kad pretenzija dėl žalos atlyginimo atsakovei pateikta tik 2012-03-14, atsakovui neprašant taikyti ieškinio senaties, negali būti pagrindu atmesti ieškinį.

17Kadangi atsakovas žalos dydžio neginčijo, teismas daro išvadą, kad žalos dydis yra paskaičiuotas tinkamai ir iš atsakovo ieškovui priteistina 3 438,00 Lt turtinė žala.

18Taip pat tenkintinas ieškovo reikalavimas dėl 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013-09-11 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo (LR CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).

19Patenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 81,00 Lt žyminis mokestis, sumokėtas paduodant ieškinį bei 1300,00 Lt už teisines paslaugas, t.y. iš viso 1381,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 93 str.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., teismas

Nutarė

21ieškinį patenkinti visiškai.

22Priteisti iš atsakovo Klaipėdos rajono savivaldybės, į.k. ( - ), 3 438,00 Lt (trijų tūkstančių keturių šimtų trisdešimt aštuonių Lt) turtinę žalą, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos 3438,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2013-09-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1381,00 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus aštuoniasdešimt vieną Lt) bylinėjimosi išlaidų ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į.k.( - ), naudai.

23Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Grigonienė,... 2. sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,... 3. dalyvaujant atsakovo atstovui V. J.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB... 5. ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti jam iš atsakovo 3 438,00 Lt... 6. Atsakovo atstovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (44-45 b.l.), kuriame... 7. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, 2013-11-26 teisme gautas jo... 8. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir atsakovo atstovo teismo... 11. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.1015 straipsnio 1 dalį, draudikui,... 12. Byloje esantys įrodymai - kondicionieriaus defektacijos aktas (17 b.l.),... 13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.266 straipsnio 1 dalimi, žalą,... 14. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų matyti, kad nuo pat žalos padarymo... 15. Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių... 16. Civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo.... 17. Kadangi atsakovas žalos dydžio neginčijo, teismas daro išvadą, kad žalos... 18. Taip pat tenkintinas ieškovo reikalavimas dėl 5 proc. dydžio metinių... 19. Patenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 81,00 Lt... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., teismas... 21. ieškinį patenkinti visiškai.... 22. Priteisti iš atsakovo Klaipėdos rajono savivaldybės, į.k. ( - ), 3 438,00... 23. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...