Byla e2-1145-188/2016
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Ramyna Šidlauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui V. B. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo, ir

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo V. B. 577,37 Eur sumą, kurią sudaro: 217,22 Eur negrąžinta paskola, 360,15 Eur palūkanų suma, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidos. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Ieškinio nuorašas kartu su priedais ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo atsakovui įteikti 2016 m. balandžio19 d. viešo paskelbimo būdu, tačiau atsakovas per nustatytą 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo dienos terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, jog 2013-01-02 tarp ieškovo UAB „4finance“ ir atsakovo V. B. per sistemą www.vivus.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 9895335001, remiantis kuria ieškovas atsakovui suteikė 217,22 Eur (750,00 Lt) kreditą 24 mėnesių terminui. Ieškovo pateiktas sąskaitos išrašas patvirtina, kad ieškovas tą pačią dieną pervedė į atsakovo sąskaitą 750,00 Lt (217,22 Eur). Atsakovas įsipareigojo grąžinti gautą kreditą iki 2015-03-02, mokėdamas įmokas pagal sutartyje numatytą grafiką. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė visiškai, tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų iki nustatyto termino neįvykdė ir negrąžino skolos ir palūkanų, ieškovui liko skolingas 217,22 Eur skolos ir 360,15 Eur palūkanų (43,28 Eur palūkanų suma paskaičiuota iki kredito grąžinimo termino ir 316,87 Eur palūkanų suma paskaičiuota po kredito grąžinimo termino). Įrodymų, patvirtinančių tinkamą sutartinių prievolių įvykdymą, atsakovas nepateikė, skolos dydžio neginčijo.

8Pagal CK 6.870 str. 1 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į tai, kad paskolos grąžinimo terminas yra pasibaigęs, byloje nesant įrodymų, kad atsakovas įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir grąžino ieškovui gautą paskolą ar bent jos dalį, sumokėjo sutartyje numatytas palūkanas, ieškovui iš atsakovo priteistina 217,22 Eur negrąžinta paskola, 43,28 Eur palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (CK 6.73 str. 2 d.).

9Ieškovas taip pat paskaičiavo atsakovui 316,87 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino už laikotarpį nuo 2013-05-24 – 2014-05-07. Tarp šalių sudarytos sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punkte nustatyta, kad už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, kurių procentinė išraiška yra pateikiama sutarties specialiosiose sąlygose; 7.1 punkte nustatyta, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1 punkte nurodytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Iš sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad vartojimo kredito metinė palūkanų norma sudaro 81,17 proc., bendra vartojimo kredito kainos metinė norma 119,30 proc. Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d., Vilniaus apygardos teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra ne palūkanos, o sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Nagrinėjamoje byloje, teismo vertinimu, atsakovas prisiėmė prievolę atlyginti ieškovui aiškiai per dideles palūkanas už paskolintų pinigų naudojimą po kredito grąžinimo termino pabaigos. Ieškovas prašo priteisti sutartyje nustatytą kredito kainos metinę normą –119,30 proc., teigdamas, kad palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2013-05-24 iki 2014-05-07, iš viso paskaičiuota 316,87 Eur Eur palūkanų po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Įvertinus ieškovo paskaičiavimus, laikytina, jog paskaičiuota 316,87 Eur palūkanų suma, ženkliai didesnė už kredito sumą, yra neprotingai didelė. Be to, atsižvelgiant į ieškovo veiklos specifiką – teikia greitąsias vartojimo paskolas – teismas pažymi, kad atsakovui tinkamai nevykdant sutartinių įsipareigojimų, nustatytu terminu negrąžinus paskolos, ieškovas ilgą laiką nesikreipė į teismą, (ieškovo teigimu, vartojimo kredito sutartis vienašališkai nutraukta dar 2013-05-23), negynė savo teisių ir dėl to iš dalies pats yra kaltas dėl patiriamų nuostolių. Esant nurodytoms aplinkybėms laikytina, kad nagrinėjamu atveju, būdama stipresniąja šalimi, atsižvelgiant į sutartimi sulygtų palūkanų dydį, ieškovas savo teise kreiptis dėl susidariusios skolos priteisimo iš atsakovo galėjo pasinaudoti anksčiau bei operatyviau, taip nepažeisdamas šalių teisių ir pareigų pusiausvyros bei sumažindama galimų nuostolių atsiradimo riziką. Atsižvelgiant į negrąžintos kredito sumos (217,22 Eur) ir prašomų priteisti palūkanų dydį (316,87 Eur), laikotarpį, už kurį paskaičiuotos palūkanos, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais bei atsižvelgiant į ieškovo veiklos specifiką ir nuotolinio skolinimo riziką, į tai, kad sutartis sudaryta prisijungimo būdu, prašomų priteisti palūkanų dydis po kredito grąžinimo termino teismo iniciatyva mažintinas iki 100,00 Eur, laikant, kad toks dydis atitinka abiejų šalių teises bei teisėtus interesus (Vilniaus apygardos teismo 2013-08-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1037-653/2013, Panevėžio apygardos teismo 2013-11-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-865-544/2013, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis Nr. 3K-3-536/2008), priteisiant šią sumą iš atsakovo. Kitoje dalyje reikalavimas dėl palūkanų priteisimo atmestinas.

10Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-04-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

12Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo V. B., a. k. ( - ) 217,22 Eur (du šimtus septyniolika eurų 22 ct) negrąžintos paskolos, 43,28 Eur (keturiasdešimt trijų eurų 28 ct) palūkanas, paskaičiuotas iki kredito grąžinimo termino, 100,00 Eur (vieno šimto eurų 00 ct) palūkanas po kredito grąžinimo termino, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-04-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolika eurų) žyminio mokesčio ieškovui UAB „4finance”, įmonės kodas 301881644.

15Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai