Byla e2-1792-164/2015
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Šimkienė, sekretoriaujant Redai Vingienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui M. M. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Į posėdį neatvyko ieškovės atstovas, apie posėdį informuotas, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai, prašymų, atsiliepimo negauta (CPK 246 str. 2 d.).

3Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo M. M. 275,67 Eur paskolos, 52,54 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 176,75 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas nurodydama, kad 2012-07-26 tarp ieškovės UAB „4finance“, valdančios sistemą Vivus.lt, ir atsakovo M. M. pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kuria ieškovė paskolino atsakovui 173,77 Eur sumą. Paskolos sutarties sudarymo momentu atsakovui buvo suteikta galimybė pasididinti (pasipildyti) paskolą. Atsakovas 2012-09-03 pasinaudojo šia galimybe, pasiskolino (pasipildė) paskolą 159,29 Eur, 2012-10-04 – 57,92 Eur. Dalį paskolos atsakovas apmokėjo, todėl liko skolingas 275,67 Eur. Atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2012-10-26. Jis keletą kartų prasitęsė paskolos grąžinimo terminą iki 2013-01-29. Atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu likusios skolos negrąžino.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2012-07-26 tarp ieškovės UAB „4finance“, valdančios sistemą Vivus.lt, ir atsakovo M. M. pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kuria ieškovė paskolino atsakovui 173,77 Eur sumą. Paskolos sutarties sudarymo momentu atsakovui buvo suteikta galimybė pasididinti (pasipildyti) paskolą. Atsakovas 2012-09-03 pasinaudojo šia galimybe, pasiskolino (pasipildė) paskolą 159,29 Eur, 2012-10-04 – 57,92 Eur. Dalį paskolos atsakovas apmokėjo, todėl liko skolingas 275,67 Eur. Atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2012-10-26. Jis keletą kartų prasitęsė paskolos grąžinimo terminą iki 2013-01-29. Atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu likusios skolos negrąžino.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str.). Duomenų, kad atsakovas būtų įvykdęs prievolę ar pareiškęs ieškovei pretenzijas dėl skolos priskaičiavimo, nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 275,67 Eur negrąžinto kredito, 52,54 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, tenkintinas.

7Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 176,75 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, t.y. 98,66 procento dydžio palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos ir priskaičiuotų palūkanų, nes tai yra ieškovės nuostoliai (negautos pajamos) remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.249 straipsnio 1 dalimi ir 6.261 straipsniu. Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl paskaičiuotos palūkanos mažintinos dviem trečdaliais - iki 58,92 Eur.

8Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.). Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, tačiau ne mažesnės, negu numatyta CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 82 str. t.y. 15 Eur žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

10Ieškinį patenkinti iš dalies.

11Priteisti iš M. M., asmens kodas ( - ) UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644, naudai 275,67 Eur skolos, 52,54 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 58,92 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 387,13 Eur sumą nuo 2015-06-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 Eur žyminio mokesčio.

12Kitą ieškinio dalį atmesti.

13Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai