Byla 2-351/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo 869-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 2 d. nutarties, kuria ieškovas įpareigotas užtikrinti atsakovo galimų nuostolių atlyginimą dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, civilinėje byloje Nr. 2-1959-431/2009 pagal ieškovo 869-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Progresyvios investicijos“ dėl įpareigojimo pašalinti garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus bei patirtų nuostolių ir ekspertizės išlaidų priteisimo. Trečiasis asmuo byloje uždaroji akcinė bendrovė „Tavastis“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas 869-oji daugiabučio namo savininkų bendrija 2008 m. gruodžio 20 d. ieškiniu atsakovui UAB „Progresyvios investicijos“ prašė: 1) įpareigoti atsakovą neatlygintinai pašalinti pastato stogo defektus, kurių pašalinimo vertė 327 703 Lt; 2) priteisti iš atsakovo visus pastato viršutiniuose aukštuose esančių butų Nr. 23, 61 ir 63 dėl užpylimo patirtus nuostolius - 49 183 Lt; 3) priteisti iš atsakovo ekspertizės atlikimui patirtas išlaidas - 10 000 Lt; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą ar lėšas 386 886 Lt dydžio sumai, leidžiant iš areštuotų lėšų pašalinti pastato stogo defektus, padengti patirtus nuostolius ir ekspertizės atlikimo išlaidas.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. sausio 19 d. nutartimi patenkino ieškovo 869-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - taikė areštą atsakovui UAB „Progresyvios investicijos“ nuosavybės teise priklausančiam turtui, uždrausdamas disponuoti areštuotu turtu, tačiau paliko teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis, o turto nesant ar esant nepakankamai, areštavo atsakovo vardu atidarytose banko sąskaitose esančias lėšas, uždrausdamas disponuoti areštuotomis lėšomis, tačiau palikdamas teisę įnešti pinigus į sąskaitas. Teismas nurodė, kad bendra areštuoto turto vertės ir lėšų suma turi atitikti 386 886 Lt sumą.

6Atsakovo UAB „Progresyvios investicijos“ atstovas 2009 m. sausio 28 d. prašymu prašė įpareigoti ieškovą 869-ąją daugiabučio namo savininkų bendriją pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 34 619,18 Lt dydžio sumai. Prašyme nurodyta, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas patiria nuostolius, nes apribota jo teisė disponuoti nekilnojamuoju turtu, jį įkeisti ar kitaip suvaržyti. Atsakovas negali areštuoto nekilnojamojo turto nuomoti, užtikrinti savo įsipareigojimų bankui ar perleisti tretiesiems asmenims. Kadangi nekilnojamojo turto kaina šiuo metu krenta, atsakovas, turėdamas šį turtą ir negalėdamas gauti iš jo pajamų bei negalėdamas šio turto panaudoti pajamų gavimui, patiria nuostolius. Areštuoto nekilnojamojo turto, kurio atsakovas negali panaudoti pajamų gavimui, vidutinė rinkos vertė Nekilnojamojo turto registro duomenimis yra 390 000 Lt, todėl dėl apribojimo disponuoti šiuo turtu atsakovas patiria ne mažesnius kaip 34 619,18 Lt dydžio nuostolius. Atsižvelgiant į tai, kad šalių ginčas bus nagrinėjamas ne trumpiau kaip 18 mėnesių, nes byloje gali būti reikalinga skirti defektų nustatymo ekspertizę, o per visą šį bylos nagrinėjimą atsakovo turtas bus areštuotas, atsakovo minimalūs nuostoliai remiantis CK 6.210 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu metinių palūkanų dydžiu per 18 mėnesių laikotarpį sudarys 34 619,18 Lt. Atsakovo galimybės disponuoti areštuotu nekilnojamuoju turtu nebuvimas reiškia, kad jis patiria nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl ieškovas įpareigotinas užtikrinti atsakovo 34 619,18 Lt dydžio nuostolių atlyginimą.

7Vilniaus apygardos teismas 2009 m. vasario 2 d. nutartimi (skundžiama nutartis) įpareigojo ieškovą 869-ąją daugiabučio namo savininkų bendriją per 10 dienų terminą nuo nutarties įteikimo dienos pateikti teismui dokumentus, patvirtinančius atsakovo UAB „Progresyvios investicijos“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, įmokant į teismo depozitinę sąskaitą piniginį užstatą 34 619,18 Lt dydžio sumai arba pateikti šiai sumai banko garantiją.

8Nutartyje rašoma, kad atsakovo UAB „Progresyvios investicijos“ prašymas dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo pagrįstas. Atsakovas prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atlyginimo užtikrinimo grindžia CK 6.210 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu metinių palūkanų dydžiu, paskaičiuotu atitinkamai nuo vidutinės nekilnojamojo turto rinkos vertės ir galimo vidutinio bylos nagrinėjimo laikotarpio. Tokiu būdu gaunama 34 619,18 Lt suma, kuria prašoma užtikrinti galimus atsakovo nuostolius. Įvertinant, kad CPK 147 straipsnio 1 dalis numato atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, bet ne atsakovo nuostolių, patirtų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, atsakovo prašymas dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo 34 619,18 Lt dydžio sumai laikytas pagrįstu ir tenkintas.

9Ieškovas 869-oji daugiabučio namo savininkų bendrija atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartį. Skunde rašoma:

  1. Atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių patiriamus nuostolius ar tikimybę, kad nuostoliai, susiję su laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymu, gali atsirasti ateityje. Taip pat neargumentuoti ir nepagrįsti atsakovo teiginiai apie galimus nuostolius dėl to, kad jis esą negalės parduoti ar kitaip perleisti turto. Atsakovas nepagrindė bei nepateikė įrodymų, kad nuostoliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo gali atsirasti, o jų atlyginimas gali būti apsunkintas. Teismas neįvertino aplinkybių, ar nuostoliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių gali atsirasti ir ar tokių nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas. Ieškovo pajėgumas atlyginti atsakovo galimus atsirasti nuostolius nėra nuginčytas.
  2. Atsakovo motyvai nėra objektyvaus pobūdžio. Įrodymų, pagrindžiančių nurodomą galimų nuostolių dydį, atsakovas nepateikė, o planuojamų turto įkeitimų, prievolių vykdymo tretiesiems asmenims ar kitokių areštuoto turto perleidimo dydžių teisinio pagrindo atsakovas neįvardijo.
  3. Atsakovas, reikalaudamas užtikrinti galimų nuostolių atlyginimą, aplinkybės, kad jo veikla tapo suvaržyta, nepagrindžia teisiniais argumentais ir įrodymais. Atsakovas nepagrindė, kad užsiima nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimu, kurių suspendavimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovo nuomone, sąlygoja jo nuostolių atsiradimo tikimybę. Ieškovas nesutinka su atsakovo prielaidomis dėl nurodyto nuostolių dydžio, nes atsakovui tik laikinai suvaržyta teisė disponuoti turimu turtu, tačiau jis nėra atimtas ar pabloginta jo būklė. Turto areštas savaime negali turėti įtakos nuostolių atsiradimui. Ieškovas bendradarbiavo su atsakovu vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl buvo aprašytas mažiausiai atsakovui aktualus turtas. Atsakovas gali pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones prašyti pakeisti kitomis ir taip reaguoti į pirkėjų pageidavimus ar kainų svyravimus rinkoje.
  4. Atsakovo prašymas nemotyvuotas, jis tik ginasi nuo jam taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, o ne siekia apsaugoti savo galimus atsirasti nuostolius, kurių atsiradimo galimybės neįrodinėja. Atsakovas neskundė teismo nutarties, kuria jam buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės.
  5. Teismas netinkamai pritaikė materialinės teisės normas, skaičiavimui naudodamas 6 procentų metinių palūkanų dydį. Ieškovui negali būti taikomas CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nurodytas 6 procentų dydžio minimalių palūkanų dydis, o turi būti taikomas CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatytas 5 procentų dydžio minimalių palūkanų dydis. Tokiu atveju galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo suma sudarytų tik 29 250 Lt. Atsakovo nurodytas bylos nagrinėjimo terminas - 18 mėnesių yra niekuo nepagrįsta prielaida.

10Atsiliepimu į ieškovo 869-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos atskirąjį skundą atsakovo UAB „Progresyvios investicijos“ atstovas prašo ieškovo skundą atmesti. Atsiliepime rašoma, kad teismas, taikydamas CPK 147 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones, nebūtinai turi turėti įrodymus, jog tam tikro dydžio nuostolių ateityje neišvengiamai atsiras. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad susidariusioje situacijoje nuostolių gali atsirasti. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės visada sukelia atsakovui nepatogumų. Teismui neturint duomenų apie apelianto turtinę padėtį galima pagrįstai manyti, kad teismo nustatyto dydžio galimų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas. CK 6.210 straipsnio nustatyta tvarka paskaičiuotos metinės palūkanos nuo areštuoto turto vidutinės vertės, kurią skelbia Nekilnojamojo turto registras, laikytinos minimaliais atsakovo nuostoliais, kuriuos jis gali patirti dėl turto arešto. Teismas, paskaičiuodamas atsakovo dėl nekilnojamojo turto arešto patiriamus nuostolius, pagrįstai juos skaičiavo remdamasis CK 6.210 straipsnyje nustatyta tvarka. Kadangi byla gali būti nagrinėjama 18 mėnesių, minimalūs atsakovo nuostoliai remiantis CK 6.210 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu metinių palūkanų dydžiu sudaro 34 619,18 Lt.

11Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

12Byloje spręstina, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas taikė atsakovo nuostolių, galimų dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimą, laikytina pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis apelianto (ieškovo) skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

13Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija (CPK 147 str. 1 d.). Paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti, ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo galimų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (dideli nuostoliai, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), esant objektyvaus pobūdžio prielaidoms apie galimų nuostolių atsiradimo realią tikimybę, preliminarų jų dydį (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-415/2008). Teismas, taikydamas nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, kiekvienu atveju turi išsiaiškinti, ar iš tikrųjų egzistuoja objektyvi tikimybė, kad atsakovas dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galės patirti nuostolių, koks gali būti jų pobūdis ir preliminarus dydis, o vertindamas šias aplinkybes - vadovautis juos pagrindžiančiais įrodymais. Teismų praktikoje suformuotos taisyklės, kad galimi nuostoliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti prognozuojami realiai (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 19 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-321/2009, 2008 m. lapkričio 27 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-857/2008, 2008 m. lapkričio 6 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-826/2008). Tokį galimų nuostolių realumą turi pagrįsti ir įrodyti asmuo, reiškiantis prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo (CPK 12, 178 str.).

14Iš bylos medžiagos matyti, kad teismas atsakovui taikė laikinąsias apsaugos priemones 386 886 Lt dydžio sumai (b. l. 104-105). Vykdant šią teismo nutartį buvo areštuotas konkretus atsakovo UAB „Progresyvios investicijos“ turtas: garažai (boksai), automobilių stovėjimo aikštelės (b. l. 123-130). Teismas skundžiama nutartimi patenkino atsakovo UAB „Progresyvios investicijos“ prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo ir įpareigojo ieškovą 869-ąją daugiabučio namo savininkų bendriją užtikrinti atsakovo UAB „Progresyvios investicijos“ nuostolius, galinčius atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įmokant į teismo depozitinę sąskaitą piniginį užstatą 34 619,18 Lt dydžio sumai arba pateikti šiai sumai banko garantiją. Teismas nurodė, kad atsakovo prašymas yra pagrįstas (b. l. 118-119).

15Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo atveju skundžiamos teismo nutarties turinys sudaro pagrindą daryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas nemotyvavo, kokiu būdu dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali atsirasti atsakovo nuostoliai, kokie įrodymai patvirtina tokių galimų nuostolių atsiradimą, netyrė ir neargumentavo, ar dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas. Šių aplinkybių tinkamas nustatymas leistų priimti pagrįstą ir teisėtą nutartį, atsakant į klausimą, ar šiuo atveju tikslinga ir teisinga taikyti atsakovo galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovas prašyme dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo nurodė, jog yra apribota jo teisė disponuoti turtu, jį įkeisti ar kitaip suvaržyti, siekiant iš banko gauti kreditą, ribojama jo teisė turtą nuomoti, panaudoti jį pajamų gavimui, tačiau atsakovas tiek prie prašymo dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo, tiek prie atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė jokių įrodymų apie savo ketinimus areštuotą turtą įkeisti bankui ar kitai kredito įstaigai, siekiant gauti atitinkamą finansavimą, taip pat apie ketinimus nuomoti, parduoti areštuotą turtą ar kitokiu būdu jį panaudoti pajamų gavimui. Atkreiptinas dėmesys taip pat į tai, kad atsakovo UAB „Progresyvios investicijos“ prašyme dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo rašoma, jog „šiuo metu atsakovo prašymu antstolis turėtų areštuoti atsakovo nurodytą turtą - negyvenamąsias patalpas – garažus (boksus) ir stovėjimo aikšteles“, todėl darytina išvada, jog pats atsakovas nurodė turtą, kurio areštas jam sukeltų mažiausius nepatogumus. Nepaneigtos aplinkybės, kad ieškovas bendradarbiavo su atsakovu vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kurio dėka buvo aprašytas atsakovui mažiausiai aktualus turtas. Vertintina ir ta aplinkybė, kad atsakovas, norėdamas disponuoti konkrečiu areštuotu turtu, turi teisę prašyti pakeisti (panaikinti) areštą konkrečiam turto objektui, tokiu būdu įgaunant galimybę disponuoti konkrečiu areštuotu daiktu.

16Apeliantas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybių, ar nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimas galės būti apsunkintas, nesprendė ir nepasisakė dėl ieškovo pajėgumo atlyginti atsakovo galimus atsirasti nuostolius. Vien ta aplinkybė, kad atsakovui yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, savaime nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog dėl šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas patiria nuostolius bei yra pakankamas pagrindas taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą.

17Atsakovas konkretų nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydį grindė CK 6.210 straipsnio nuostatomis, nurodydamas, jog jo nuostolius sudarytų pagal minėtą straipsnį skaičiuotinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo areštuoto turto vidutinės rinkos vertės (CK 6.210 str. 2 d.). Atsakovo įsitikinimu, byla bus nagrinėjama ne trumpiau kaip 18 mėnesių, o šiuo atveju nuostolių atlyginimo užtikrinimo suma sudarytų 34 619,18 Lt (390 000 Lt x 6 procentai / 365 x 540 dienos). Pirmosios instancijos teismas sutiko su atsakovu nurodytu nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydžio skaičiavimu. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad bylos šalys yra 869 – oji daugiabučio namo savininkų bendrija ir UAB „Progresyvios investicijos“. CK 6.210 straipsnio 2 dalies nuostata, pagal kurią tiek atsakovas, tiek teismas, taikydami 6 procentų metinių palūkanų dydį, skaičiavo galimų atsakovo nuostolių sumą, šios bylos atveju negali būti taikoma. Minėta nuostata taikytina tada, kai abi sutarties (ginčo) šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys. 869 – oji daugiabučio namo savininkų bendrija nelaikytina atitinkančia verslininko ar privataus juridinio asmens subjekto kriterijų, todėl skaičiuojant nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydį 6 procentų dydžio metinės palūkanos (CK 6.210 str. 2 d.) negalėjo būti taikomos.

18Pirmosios instancijos teismas, taikydamas atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, vadovavosi atsakovo nurodytu galimu 18 mėnesių bylos nagrinėjimo terminu. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog asmuo turi teisę, kad jo byla būtų išnagrinėta per kiek įmanoma trumpesnį laiką, todėl teismas privalo imtis visų priemonių, kad bylos nagrinėjimas nebūtų užvilkintas. Šioje byloje ieškinys gautas 2009 m. sausio 15 d. Šiuo metu vyksta pasirengimas nagrinėti bylą teisme paruošiamųjų dokumentų būdu (Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 17 d. nutartis), todėl neatsirado prielaidų daryti išvadą, jog nagrinėjamoje byloje teismo procesas gali užtrukti ne mažiau kaip aštuoniolika mėnesių. Atsakovo nurodytos aplinkybės apie tai, jog bus reikalinga skirti defektų nustatymo ekspertizę, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nesudaro pagrindo teigti, jog bylos nagrinėjimas truks ne mažiau kaip 18 mėnesių. Bylos nagrinėjimui užsitęsus žymiai ilgiau nei vieneri metai, atsakovas galėtų reikšti pakartotinį prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo ir taip papildomai užsitikrinti savo teisių gynimą.

19Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas nėra gynimosi nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priemonė (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 13 d. nutartį, priimtą byloje 2-836/2007). Nors laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutas ir atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas yra susiję, tačiau kiekvieno jų taikymui būtina nustatyti įstatyme įtvirtintas sąlygas.

20Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas atsakovo UAB „Progresyvios investicijos“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, neišsiaiškino ir nemotyvavo visų būtinų sąlygų taikyti šį institutą, nepagrindė objektyvaus turinio duomenimis nuostolių atsiradimo tikimybės pagal bylos aplinkybes ir pateiktus įrodymus. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartis naikintina, o klausimas dėl būtinumo užtikrinti atsakovo UAB „Progresyvios investicijos“ nuostolių, galimų dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimą perduotinas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

22Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartį ir perduoti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Progresyvios investicijos“ prašymą įpareigoti ieškovą 869-ąją daugiabučio namo savininkų bendriją pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas 869-oji daugiabučio namo savininkų bendrija 2008 m. gruodžio 20 d.... 4. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. sausio 19 d. nutartimi patenkino ieškovo... 6. Atsakovo UAB „Progresyvios investicijos“ atstovas 2009 m. sausio 28 d.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. vasario 2 d. nutartimi (skundžiama... 8. Nutartyje rašoma, kad atsakovo UAB „Progresyvios investicijos“ prašymas... 9. Ieškovas 869-oji daugiabučio namo savininkų bendrija atskiruoju skundu... 10. Atsiliepimu į ieškovo 869-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos... 11. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 12. Byloje spręstina, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas... 13. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad teismas atsakovui taikė laikinąsias apsaugos... 15. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo atveju skundžiamos teismo nutarties... 16. Apeliantas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos... 17. Atsakovas konkretų nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydį grindė CK 6.210... 18. Pirmosios instancijos teismas, taikydamas atsakovo galimų nuostolių... 19. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nuostolių atlyginimo užtikrinimo... 20. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija daro... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartį ir perduoti...