Byla e2-1305-513/2017
Dėl 220 409,68 Eur skolos priteisimo, byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje dalyvauja BUAB „Kretingos vettiekimas“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, sekretoriaujant Rasai Jenkutei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokato padėjėjui E. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB Luminor Bank ieškinį atsakovei D. A. dėl 220 409,68 Eur skolos priteisimo, byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje dalyvauja BUAB „Kretingos vettiekimas“.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės D. A., laiduotojos pagal 2012-11-07 laidavimo sutartį už trečiojo asmens BUAB „Kretingos vettiekimas“ prievoles pagal 2010-10-13 kredito sutartį su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, iš viso 220 409,68 Eur. Nurodo, kad laidavimas nepasibaigė pakeitus kredito sutarties sąlygas, nes sudarant kredito linijos sutartį buvo numatyta teisė laikas nuo laiko imti ir grąžinti kreditą, neviršijant kredito limito, o pakeitimais buvo tik didinamas kredito linijos limitas, keičiamas kredito grąžinimo laikas, be to, laidavimo sutartimi atsakovė prisiėmė pareigą atsakyti solidariai pagal kredito sutartį su jos vėlesniais pakeitimais ir papildymais, o bankui nebuvo nustatyta pareiga derinti su laiduotoja kredito limito sutarties pakeitimus. Reikalavimai solidariajam skolininkui pagal sudarytą sutartį keliami, nes pagrindinis skolininkas bankrutavo ir prievolės neįvykdė. Nurodo, kad faktinės aplinkybės, susijusios su išieškojimo nukeipimu į įkeistą turtą, jo realizavimu, neturi reikšmės laiduotojos atsakomybei, o reikalavimo suma patvirtinta trečiojo asmens bankroto byloje, kurioje dalyvavo ir laiduotoja. Taip pat prašo ieškovei priteisti 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovė D. A. su ieškiniu nesutinka, nes ji laidavo tik pagal 2010-10-13 kredito linijos sutartį, todėl jos laidavimas pasibaigė. Mano, kad buvo sudarytos kelios kreditavimo sutartys, o ji laidavo tik pagal kredito limito sutartį ir tai patvirtina ieškovės pateiktas 2014-07-21 susitarimas dėl laidavimo galiojimo, kurio atsakovė nepasirašė. Be to, kredito sutartis buvo užtikrinta ir įkeitimu, ieškovė pradėjo procesą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto daikto, taigi ieškovė galės bent iš dalies padengti savo reikalavimus ir neturėtų reikalauti visos 220 409,68 Eur skolos iš laiduotojos. Teigia, kad skolos skaičiavimai niekuo nepagrįsti. Atkreipė dėmesį, kad kredito limitas buvo didinamas, o įkeisto turto masė mažinama, mano, kad tarp banko darbuotojų ir BUAB „Kretingos vettiekimas“ akcininko N. D. ir UAB „Bronida“ akcininko galbūt buvo vykdomi nesąžiningi susitarimai, siekiant visų įsipareigojimų vykdymą nukreipti tik į atsakovės turimą turtą. Bankroto bylos iškėlimo trečiajam asmeniui faktas siejamas su skolos sumos nustatymu, taigi iš laiduotojos negali būti reikalaujama daugiau nei iš pagrindinės skolininkės. Pažymi, kad ji, kaip UAB „Daimeda“ vadovė, kreipėsi į banką su prašymu leisti parduoti bankui įkeistą turtą ir taip sumažinti skolą, tačiau iki šiol jokių veiksmų nesiimta. Mano, kad palūkanų skaičiavimas galėjo būti nenutrauktas pagrindinei skolininkei iškėlus bankroto bylą.

5Ieškinys tenkintinas.

6Remiantis dalyvaujančio byloje asmens paaiškinimais, rašytiniais įrodymais nustatyta ir įrodyta, kad 2010-09-27 trečiojo asmens akcininkai (iš esmės UAB „Zoovetika“, kurios akcininkė ir vadovė buvo atsakovė) nutarė paimti iš ieškovės iki 660 000 Lt kreditą ir įkeisti UAB vaistinės „Daimeda“ ir UAB „Bronida“ nekilnojamąjį turtą. 2010-10-13 ieškovė ir BUAB „Kretingos vettiekimas“, kuriai vadovavo atsakovė, sudarė 95 574,60 Eur su 5,1 proc. metų kintamomis palūkanomis kredito linijos sutartį Nr. K-1800-2010-98, kredito linijos grąžinimo (mažinimo) terminas – iki 2012-08-31. Trečiojo asmens įsipareigojimai buvo užtikrinti hipotekos lakštais paskesniu (antriniu) nekilnojamojo turto, priklausančio UAB vaistinei „Daimeda“ ir UAB „Bronida“, įkeitimu. Šalys susitarė, kad šalių santykiams taikomos ir banko paslaugų teikimo bendrosios taisykles.

72012-01-04 trečiojo asmens prašymu ieškovė ir trečiasis asmuo susitarė pakeisti 2010-10-13 kredito linijos sutartį Nr. K-1800-2010-98: sumažino kredito limitą iki 92 547,60 Eur, pratęsė grąžinimo terminą iki 2012-12-31, trečiasis asmuo įsipareigojo įforminti hipotekos ir įkeitimo lakštų pakeitimus.

82012-10-22 UAB vaistinės „Daimeda“ akcininkė atsakovė D. A. ir 2012-10-23 UAB „Bronida“ akcininkas N. D. nutarė įkeisti įmonės turtą trečiojo asmens prievolei užtikrinti. 2012-10-25 trečiojo asmens akcininkai nutarė padidinti kreditą iki 192 409,50 Eur ir pakeisti grąžinimo terminą. 2012-11-07 trečiojo asmens prašymu ieškovė ir trečiasis asmuo susitarė pakeisti 2010-10-13 kredito linijos sutartį Nr. K-1800-2010-98: padidino kredito limitą iki 192 409,50 Eur, nustatė, kad maksimaliąja hipoteka (įkeitimu) užtikrinta suma yra 270 205,47 Lt (78 256,91 Eur), pratęsė grąžinimo terminą iki 2017-10-15, pakeitė metinių palūkanų dydį, susitarė, kad prievolės bus užtikrintos UAB „Daimeda“ nekilnojamojo turto įkeitimu ir laidavimo sutartimi, sudaryta su atsakove D. A.

92012-11-07 šalys sudarė laidavimo sutartį Nr. L-1800-2012-628. Šalys susitarė dėl vartojamų sąvokų, t. y. kad skolininkas – tai UAB „Kretingos vettiekimas“, kreditavimo sutartis – tai

102010-10-13 tarp banko ir skolininko sudaryta kredito linijos sutartis Nr. K-1800-2010-98 su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais, kurioje numatytų skolininko prievolių įvykdymą laiduoja laiduotojas, skolininko prievolė – tai visi kreditavimo sutartyje numatyti mokėjimai (kreditų grąžinimas, palūkanų, procesinių palūkanų, įsipareigojimo mokesčio, baudų, delspinigių, nuostolių ir kt. mokėjimai), kuriuos privalo įvykdyti skolininkas. Šia laidavimo sutartimi atsakovė prisiėmė įsipareigojimus atsakyti visu savo turtu, kur jis bebūtų ir iš ko besusidarytų, bankui, jeigu trečiasis asmuo neįvykdys visų, dalies savo prievolių pagal kreditavimo sutartį arba įvykdys jas netinkamai. Šalys susitarė, kad atsakovės ir trečiojo asmens atsakomybė yra solidari, atsakovė įsipareigojo atsakyti bankui ta pačia apimtimi, kaip ir trečiasis asmuo, jeigu šis neįvykdys visų, dalies savo prievolių arba įvykdys jas netinkamai, ir ieškovei pareikalavus įvykdyti už trečiąjį asmenį jo prievoles kreditavimo sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis. Šalys nustatė, kad jeigu trečiasis asmuo netinkamai vykdo sutartį, ieškovė turi teisę savo pasirinkimu atlikti vieną, kelis ar visus veiksmus: pareikalauti, kad trečiojo asmens prievolę įvykdytų tiek atsakovė, tiek trečiasis asmuo bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, tiek visą prievolę, tiek jos dalį; be atskiro įspėjimo debeto pavedimais ar kitu ieškovei priimtinu būdu nurašyti trečiojo asmens prievolių sumą nuo visų laiduotojo sąskaitų ir indelių banke ir kitose kredito įstaigose tiek litais, tiek užsienio valiuta; įskaityti trečiojo asmens, atsakovės prievoles ieškovei už ieškovės prievoles atsakovei; nukreipti trečiojo asmens prievolių sumos išieškojimą į atsakovės turtą. Šalys susitarė, kad atsakovės atsakomybė pagal laidavimo sutartį išlieka nepriklausomai nuo to, kad be laiduotojo sutikimo iš esmės pasikeičia trečiojo asmens prievolės pagal kreditavimo sutartį ir dėl to be atsakovės sutikimo padidėja trečiojo asmens atsakomybė ir atsiranda kitų nepalankių atsakovei pasekmių. Nepriklausomai nuo šios sąlygos ieškovė turi teisę, bet neprivalo reikalauti iš atsakovės sutikimo atlikti kreditavimo sutarties pakeitimus (sutarties preambulė, 2.3, 3.1 p.). Atsakovė patvirtino, kad priėmė sprendimą sudaryti sutartį, susipažinusi su trečiojo asmens veikla ir finansine būkle, kad susipažino su kreditavimo sutartimi (sutarties 3.5, 4.1 p.).

112014-07-09 trečiasis asmuo pateikė ieškovei paraišką dėl kredito (suma nenurodyta) su įmonės atsargų, kredito ir debetinių skolų iššifravimais, nuostolio ataskaitos prognozėmis.

122014-07-21 trečiojo asmens prašymu, įvertinusi, kad gavėjas paėmė ir negrąžino 192 409,50 Eur kredito limito sumą, ieškovė papildomai suteikė 62 456,11 Eur kreditą ir nustatė, kad trečiasis asmuo privalo įforminti hipotekos ir įkeitimo lakštų pakeitimus, pateikti visų garantų ir laiduotojų raštiškus sutikimus pakeisti sutartį pagal susitarimo sąlygas, pateikti informaciją apie sumas ir produkcijos tiekėjus, kuriems bus mokama iš kredito lėšų. 2014-07-21 ieškovė ir trečiasis asmuo pakeitė 2010-10-13 kredito linijos sutartį Nr. K-1800-2010-98 ir išdėstė ją nauja redakcija, kuri įsigaliojo nuo 2014-07-21, t. y. susitarimo dėl papildomo kredito suteikimo dienos. Sutarties šalys nustatė, kad kredito suma yra 254 865,61 Eur, grąžinimo terminas – iki 2016-06-30, kintamosios palūkanos – 3,5 proc., įsipareigojimų mokestis – 1,48 proc. palūkanų, užtikrinimo priemonės – UAB „Daimeda“ nekilnojamojo turto įkeitimas ir laidavimo sutartis su atsakove D. A., nustatė, kad maksimaliąja hipoteka (įkeitimu) užtikrinta suma yra 363 117,15 Lt (105 166 Eur). Praleidęs sutartyje numatytus terminus trečiasis asmuo įsipareigojo mokėti papildomas palūkanas, už laiku nesumokėtas palūkanas – 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. 2014-07-21 trečiasis asmuo pateikė ieškovei dvylikos tiekėjų pavadinimus ir nurodė, kad jų reikalavimams apmokėti reikalinga 219 301,68 Lt (63 514,16 Eur) suma.

132015-07-20 atsakovė kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su prašymu iškelti jos vadovaujamam trečiajam asmeniui restruktūrizavimo bylą, nes dėl 2014–2015 metais patirtų nuostolių negali sklandžiai sumokėti 274 718 Eur pradelstų skolų kreditoriams. 2015-10-06 nutartimi restruktūrizavimo byla buvo iškelta, tačiau 2016-08-23 nutartimi nutraukta, nes trečiojo asmens valdymo organai nepateikė restruktūrizavimo plano (LITEKO duomenys, byla

14B2-631-163/2016, CPK 179 str. 3 d.).

15Trečiasis asmuo atliko ieškovei mokėjimus pagal kredito sutartį iki 2015-10-30.

16Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius inicijavo trečiajam asmeniui bankroto bylą ir 2016-10-11 nutartimi bankroto byla buvo iškelta, bankroto administratoriumi paskirtas R. J., nutartis įsiteisėjo 2016-10-22. 2016-11-28 ieškovė pateikė trečiajam asmeniui 220 409,68 Eur kreditinį reikalavimą, iš jo 212 914,73 Eur – skola, 7 494,95 Eur – netesybos, 2017-01-17 nutartimi 220 409,68 Eur dydžio kreditinis reikalavimas buvo patvirtintas. 2017-03-21 nutartimi trečiasis asmuo pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto (LITEKO duomenys, byla eB2-728-777/2017, CPK 179 str. 3 d.).

172016-11-03 UAB vaistinė „Daimeda“ kreipėsi į ieškovę su prašymu leisti parduoti įkeistą vaistinės su laboratorija patalpas V. L. individualiai įmonei už 90 000 Eur, 2016-11-21 ieškovė atsakė, kad svarstys pasiūlymą, kai bus pateikta bankui priimtino turto vertintojo išvada dėl norimo parduoti turto vertės ir kredito įstaigos raštas dėl būsimo pirkėjo finansavimo.

182017-02-28 ieškovė kreipėsi į Vilniaus miesto 14-ąjį notarų biurą dėl vykdomojo įrašo atlikimo išieškoti skolą iš įkaito davėjos UAB „Daimeda“ turto.

192017-03-02 ieškovė pareikalavo, kad atsakovė iki 2017-04-03 įvykdytų 220 409,68 Eur trečiojo asmens prievolę pagal kredito sutartį, nes trečiajam asmeniui terminas įvykdyti prievolę suėjo iškėlus bankroto bylą. 2017-04-18 dieną trečiojo asmens prievolės dydis nepasikeitė.

202017-03-23 Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notarė R. B. pranešė UAB „Daimeda“ vadovei atsakovei D. A. apie banko prašymą išieškoti trečiojo asmens skolą iš įkeisto turto ir nustatė terminą įvykdyti prievolę per 20 dienų.

212017-11-20 UAB vaistinė „Daimeda“ antstolei R. V. pasiūlė trečiojo asmens prievolei bankui užtikrinti įkeistos vaistinės su laboratorija ir rūsiu pirkėją, kuris sutiko mokėti 75 000 Eur sumą. 2017-11-21 antstolė R. V. priėmė patvarkymą vykdomojoje byloje S-1700554507 parduoti įkeistą nekilnojamąjį turtą skolininko pasiūlytam pirkėjui už 75 000 Lt, 2017-11-22 būsimas pirkėjas sumokėjo į antstolės sąskaitą 75 000 Eur.

22Teismo motyvai, taikytinos teisės normos

23Laidavimas yra asmeninis prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas. Remiantis CK 6.76 str. 1 d., kurioje pateikta laidavimo samprata, laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės, o to paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad laidavimas yra papildoma (šalutinė) prievolė. Kai pasibaigia pagrindinė prievolė arba ji pripažįstama negaliojančia, pasibaigia ir laidavimas. CK 6.78 str. 2 d. įtvirtinta, kad negali būti laiduojama už didesnę sumą, negu skolininkas skolingas. Laidavimu užtikrinamas ir papildomų (šalutinių) prievolių, susijusių su pagrindine prievole, įvykdymas (CK 6.78 str. 3 d.). CK 6.81 straipsnyje, nustatančiame laiduotojo atsakomybę, įtvirtinta, kad, prievolei esant neįvykdytai, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (1 d.); laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, nuostolių atlyginimą, netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (2 d.); bendrai laidavę asmenys atsako kreditoriui solidariai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (3 d.). Taigi laidavimo sutartimi laiduotojas, laisva valia prisiimdamas įsipareigojimą atsakyti kito asmens kreditoriui, kartu prisiima ir riziką, jog tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Versle laidavimu siekiama garantuoti kreditoriams, kad ūkio subjektas yra patikimas partneris, kuriuo galima pasitikėti, ir taip galima siekti normalios tokio asmens, už kurį laiduojama, ūkinės veiklos (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB SEB bankas v. E. R., L. R., bylos Nr. 3K-3-285/2012). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str.).

24Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad laiduotojui neįvykdžius prievolės už skolininką kreditoriui, atsiranda nauji prievoliniai teisiniai santykiai – sutartinės civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, kurie tęsiasi, iki laiduotojas įvykdo prievolę už skolininką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje AB DNB bankas v. A. J. ir kt., bylos Nr. 3K-P-537/2011).

25Šioje byloje sprendžiamas ginčas išsiskiria tuo, kad reikalavimas atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl kreditavimo sutarties neįvykdymo, pareikštas laiduotojui (atsakovei), kai kartu vykdymo procese yra reikalavimas nukreipti išieškojimą į įkeistą turtą. Kredito sutartis buvo kelis kartus keista, kol galiausiai išdėstyta nauja redakcija, o laiduotoja įrodinėja, kad ji nelaidavo už trečiojo asmens prievoles pagal naujos redakcijos paskolos sutartį. Su tokiais atsakovės argumentais teismas nesutinka.

26Sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos CK 6.193 straipsnyje ir išplėtotos kasacinio teismo jurisprudencijoje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje D. E. Ž. v. UAB „Finsaltas“, bylos Nr. 3K-3-555/2012). Kasacinio teismo, be kita ko, pažymėta, kad tai, jog įstatyme neteikiamas prioritetas pažodiniam sutarties aiškinimui, nereiškia, kad gali būti ignoruojamas sutarties tekstas ir jos sąlygose vartojamų žodžių ar žodžių junginių bendrinė, visuomenėje nusistovėjusi reikšmė. Tikrasis sutarties (jos sąlygos) turinys gali nesutapti su pažodine teksto reikšme, jeigu pažodinį tekstą paneigia įstatyme (CK 6.193 straipsnis) įvardytos sutarties aiškinimui reikšmingos aplinkybės (sutarties sąlygų kontekstas, faktinis šalių elgesys, kt.). Įstatymu teismas įpareigotas patikrinti, ar pažodinis sutarties tekstas atitinka tikruosius sutarties šalių ketinimus. Teismas turi kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinti šalių valią, išreikštą joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus. Teismo išvada dėl sutarties sąlygų tikrojo turinio visais atvejais turi būti motyvuota ir pagrįsta įstatyme įtvirtintų sutarties aiškinimo kriterijų taikymu. Reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarčiai aiškinti svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ v. UAB „Norfos mažmena“, bylos Nr. 3K-3-120/2013).

27Byloje įrodyta, kad trečiasis asmuo, siekdamas vis didinti kredito sumą ir keisti grąžinimo terminą, kreipėsi į banką su atitinkamais prašymais, teikė papildomus duomenis, tačiau bankas pareikalavo, kad už juridinio asmens prievoles laiduotų vadovė (atsakovė). Laidavimo sutartimi atsakovė prisiėmė pareigą solidariai atsakyti už visas jos vadovaujamo trečiojo asmens prievoles bankui pagal 2010-10-13 kredito linijos sutartį Nr. K-1800-2010-98 su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais, šalys atskirai nustatė, kad atsakovės atsakomybė pagal laidavimo sutartį išlieka nepriklausomai nuo to, kad be laiduotojo sutikimo iš esmės pasikeičia trečiojo asmens prievolės pagal kreditavimo sutartį ir dėl to be atsakovės sutikimo padidėja trečiojo asmens atsakomybė ir atsiranda kitų nepalankių atsakovei pasekmių, kad ieškovė neprivalo reikalauti iš atsakovės sutikimo atlikti kreditavimo sutarties pakeitimus. Šalys iš anksto susitarė, kad laiduotoja atsako ir už padidėjusį pagrindinės skolininkės įsipareigojimą, todėl atsakovės prievolė nepasibaigė pakeitus kredito sutarties sąlygas ir (ar) išdėsčius kredito sutartį nauja redakcija. Aiškinti laidavimo sutartį kitaip, nei verslininkai susitarė raštu, negalima, nes tai būtų nesąžininga ir neprotinga. Priešingai, atsakovė, būdama pagrindinės skolininkės vadove, žinodama arba turėdama žinoti apie savo prievoles bankui, siekė didinti kreditą, įkeisto turto masė padidinta nebuvo, taigi natūralu ir logiška, kad bankas pareikalavo papildomo užtikrinimo – laidavimo (CK 6.193 str.). Taigi taikytina bendroji laidavimo pasibaigimo taisyklė – laidavimas galioja tol, kol neįvykdyta juo užtikrinta prievolė (CK 6.87 straipsnio 1 dalis).

28Duomenų, jog atsakovė įvykdė 2012-11-07 laidavimo sutartimi Nr. L-1800-2012-628 prisiimtus įsipareigojimus ir sumokėjo BUAB „Kretingos vettiekimas“ skolas (ar jų dalį) bankui, byloje nėra.

29Kadangi trečiasis asmuo neįvykdė visų savo įsipareigojimų pagal 2010-10-13 kredito linijos sutartį Nr. K-1800-2010-98 su visais pakeitimais ir papildymais, atsakovė, solidariai laidavusi visu savo turtu už trečiojo asmens prievolių (dalies ar visų) neįvykdymą arba netinkamą prievolių įvykdymą, turi pareigą sumokėti trečiojo asmens skolą ieškovei, ieškovė turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų atsakovė, kuri, būdama laiduotoja, atsakinga kreditoriui (bankui) kaip solidariąją prievolę su trečiuoju asmeniu turinti bendraskolė (CK 6.6 str. 1, 4, 6 dalys). Pažymėtina, kad atsakovė atsako tiek pat, kiek ir trečiasis asmuo pagal minėtą kreditavimo sutartį (už palūkanų sumokėjimą, nuostolių atlyginimą, netesybų sumokėjimą). Taigi prievolės, kylančios iš laidavimo sutarties, turinys yra toks, kad laiduotojas įsipareigoja, skolininkui pažeidus laidavimu užtikrintą prievolę, atsakyti kreditoriui kartu su skolininku (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011-05-23 nutartis byloje 3K-3-227/2011 ir kt. joje nurodytos nutartys). Byloje nepateikta įrodymų, kurie leistų abejoti ieškovės prašomų priteisti 212 914,73 Eur negrąžinto kredito ir 7 494,95 Eur netesybų apskaičiavimo teisingumu, netesybos nėra aiškiai per didelės, tiek trečiasis asmuo, kuriam vadovavo atsakovė, tiek atsakovė žino, iš ko ir kaip atsirado skola bankui (CK 1.5 str., CPK 185 str.).

30Ištyręs ir įvertinęs bylos aplinkybes, padarytas išvadas, remdamasis išdėstytais teisiniais laidavimo instituto aiškinimo ir taikymo aspektais, teismas daro išvadą, jog trečiasis asmuo liko skolingas ieškovei 220 409,68 Eur ir ši skola priteistina ieškovei iš atsakovės (CK 6.81 str. 1, 2 dalys).

31Dėl 5 procentų dydžio procesinių palūkanų priteisimo teismas pažymi, kad kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog pagrindas priteisti procesines palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Šioms palūkanoms taikomas CK 6.210 straipsnyje nustatytas atitinkamas dydis. Per bylinėjimosi laiką skolininkė naudojosi kreditoriaus (banko) lėšomis, gavo iš to naudos, taip pažeidė kreditoriaus interesus ir privalo CK 6.37 str. 2 d. pagrindu mokėti įstatymo nustatytas palūkanas, kurios vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai. Minėta, kad laiduotojai neįvykdžius prievolės už skolininkę kreditoriui, atsiranda nauji prievoliniai teisiniai santykiai – sutartinės civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, kurie tęsiasi, iki laiduotojas įvykdo prievolę už skolininką. Laiduotojui neįvykdžius prievolės, kreditorius įgyja naują teisę – teisę reikalauti procesinių palūkanų, o laiduotojas įgyja naują pareigą – pareigą sumokėti kreditoriui palūkanas, atsiradusias dėl prievolės neįvykdymo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011). Kadangi nei skolininkė, nei atsakovė geranoriškai nevykdė pareigos sumokėti skolą bankui, iš atsakovės ieškovei priteistinos ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo (2017-05-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 1 d., CK 6.37 str.).

32Atsakovės argumentai, jog ieškovės prašomas priimti teismo sprendimas neužtikrina tinkamo ir teisingo teismo sprendimo vykdymo proceso, galbūt sudaro pagrindą ieškovei praturtėti be pagrindo, nes vyksta išieškojimas iš įkeisto turto, kad nepagrįstai didinama atsakovės atsakomybė, nes jau yra skolininko pasiūlytas pirkėjas, kuris sumokėjo antstolei pardavimo kainą, atmestini kaip nepagrįsti. Teismas pažymi, jog kasacinio teismo praktikoje dėl hipotekos ir laidavimo institutų santykio konstatuota, kad hipoteka ir laidavimas, kaip sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai, taikomi pagal įstatymų normose ir civilinių teisinių santykių subjektų sutartyse nustatytas jų taikymo sąlygas. CK normos šiuos prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus reglamentuoja netapačiai, tačiau jų vienas kitam nepriešpriešina, neįtvirtina jų tarpusavio konkurencijos. Esant solidariajai skolininkų pareigai, materialiosios teisės normos suteikia kreditoriui teisę pasirinkti ne tik savo pažeistų teisių gynybos būdą, reikalavimo dalyką, bet ir nuspręsti, iš kokių asmenų reikalauti prievolės įvykdymo, jeigu prievolių užtikrinimo sutartyse nenustatyta kitaip. Hipotekos kreditoriaus teisė reikalauti, kad laiduotojas, kaip solidarusis bendraskolis, vykdytų turimą solidariąją prievolę, yra saistoma jam neįvykdyto skolinio įsipareigojimo dydžio ir nesaistoma kreditoriaus galimybės gauti reikalavimo (jo dalies) patenkinimą iš įkeisto daikto. Taigi, esant solidariajai skolininkų pareigai, materialiosiose teisės normose kreditoriui suteikiama teisė pasirinkti ne tik savo pažeistų teisių gynybos būdą, reikalavimo dalyką, bet ir nuspręsti, iš kokių asmenų reikalauti įvykdyti prievolę, jeigu prievolių užtikrinimo sutartyse nenustatyta kitaip (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje AB DNB bankas v. A. J. ir kt., bylos Nr. 3K-P-537/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB DNB bankas v. G. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-193/2014; kt.). Šiuo atveju mažinti priteistiną sumą nėra pagrindo, nes šioje proceso stadijoje ieškovė negavo dalies kreditinio reikalavimo, be to, kai laiduotojas įvykdo prievolę, jam pereina visos kreditoriaus teisės pagal šią prievolę (CK 6.83 str. 1 d.). Jeigu prievolė priverstinai vykdoma iš kelių solidariųjų bendraskolių (šiuo atveju įkaito davėjo ir laiduotojo) turto, tai išieškojimo mastas gali ir turėtų būti kontroliuojamas vykdymo procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 27 d. nutartis Nr. 3K-3-351/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis Nr. 3K-7-364/2010). Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo sutikti su atsakovės argumentais, jog dėl vykdomo išieškojimo nežinoma tiksli atsakovės prievolė ir kt.

33Pažymėtina, kad šioje proceso stadijoje atsakovė nepasiūlė konkrečių taikos sutarties su banku sąlygų, tačiau šalys gali susitarti ir vykdymo procese (CPK 629 str. 1 d. 2 p., 639 str. 4 p., 643 str. 7 p.).

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Nustatyta, kad ieškovė 2017-05-02 mokėjimo pavedimu sumokėjo 2 522 Eur žyminį mokestį ir 1 694 Eur advokatų profesinei bendrijai „Iustum“ už teisinę pagalbą ir atstovavimą byloje, taigi patenkinus ieškovės ieškinį iš atsakovės ieškovei priteistinas 4 216 Eur (CPK) bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (CPK 79 str. 1 d., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str. 1, 2 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalių dydžių 8.2, 8.3, 8.16, 8.18 p.).

36Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

372017-05-04 nutartimi teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones – nutarė areštuoti atsakovei D. A. nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančius pas ją arba trečiuosius asmenis, neviršijant 220 409,68 Eur sumos; iš areštuoto turto atsakovei leido atsiskaityti su AB DNB banku, mokėti mokesčius ir privalomąsias įmokas, neuždraudė disponuoti sąskaitose esančiomis lėšomis, viršijančiomis prašomą priteisti sumą; pavedė ieškovės pasirinktam antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti ir būtiniesiems buitiniams poreikiams tenkinti.

38Laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 185, 259–260, 263–270 straipsniais, teismas

Nutarė

40ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovės D. A. ieškovei AB Luminor Bank 212 914,73 Eur (du šimtus dvylika tūkstančių devynis šimtus keturiolika eurų septyniasdešimt tris centus) negrąžinto kredito, 7 494,95 Eur (septynis tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt keturis eurus devyniasdešimt penkis centus) palūkanų, 4 216 Eur (keturis tūkstančius du šimtus šešiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

41Priteisti iš atsakovės D. A. ieškovei AB Luminor Bank 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 220 409,68 Eur sumos nuo bylos iškėlimo (2017-05-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

422017-05-04 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi atsakovei D. A. taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki sprendimo įvykdymo.

43Sprendimą per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,... 2. Teismas... 3. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 4. Atsakovė D. A. su ieškiniu nesutinka, nes ji laidavo tik pagal 2010-10-13... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Remiantis dalyvaujančio byloje asmens paaiškinimais, rašytiniais įrodymais... 7. 2012-01-04 trečiojo asmens prašymu ieškovė ir trečiasis asmuo susitarė... 8. 2012-10-22 UAB vaistinės „Daimeda“ akcininkė atsakovė D. A. ir... 9. 2012-11-07 šalys sudarė laidavimo sutartį Nr. L-1800-2012-628. Šalys... 10. 2010-10-13 tarp banko ir skolininko sudaryta kredito linijos sutartis Nr.... 11. 2014-07-09 trečiasis asmuo pateikė ieškovei paraišką dėl kredito (suma... 12. 2014-07-21 trečiojo asmens prašymu, įvertinusi, kad gavėjas paėmė ir... 13. 2015-07-20 atsakovė kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su prašymu... 14. B2-631-163/2016, CPK 179 str. 3 d.).... 15. Trečiasis asmuo atliko ieškovei mokėjimus pagal kredito sutartį iki... 16. Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius... 17. 2016-11-03 UAB vaistinė „Daimeda“ kreipėsi į ieškovę su prašymu... 18. 2017-02-28 ieškovė kreipėsi į Vilniaus miesto 14-ąjį notarų biurą dėl... 19. 2017-03-02 ieškovė pareikalavo, kad atsakovė iki 2017-04-03 įvykdytų 220... 20. 2017-03-23 Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notarė R. B. pranešė UAB... 21. 2017-11-20 UAB vaistinė „Daimeda“ antstolei R. V. pasiūlė trečiojo... 22. Teismo motyvai, taikytinos teisės normos... 23. Laidavimas yra asmeninis prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas. Remiantis CK... 24. Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad laiduotojui neįvykdžius... 25. Šioje byloje sprendžiamas ginčas išsiskiria tuo, kad reikalavimas atlyginti... 26. Sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos CK 6.193 straipsnyje ir... 27. Byloje įrodyta, kad trečiasis asmuo, siekdamas vis didinti kredito sumą ir... 28. Duomenų, jog atsakovė įvykdė 2012-11-07 laidavimo sutartimi Nr.... 29. Kadangi trečiasis asmuo neįvykdė visų savo įsipareigojimų pagal... 30. Ištyręs ir įvertinęs bylos aplinkybes, padarytas išvadas, remdamasis... 31. Dėl 5 procentų dydžio procesinių palūkanų priteisimo teismas pažymi, kad... 32. Atsakovės argumentai, jog ieškovės prašomas priimti teismo sprendimas... 33. Pažymėtina, kad šioje proceso stadijoje atsakovė nepasiūlė konkrečių... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 35. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 36. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 37. 2017-05-04 nutartimi teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones – nutarė... 38. Laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki sprendimo įvykdymo (CPK... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 185, 259–260, 263–270 straipsniais,... 40. ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovės D. A. ieškovei AB Luminor Bank... 41. Priteisti iš atsakovės D. A. ieškovei AB Luminor Bank 5 procentų dydžio... 42. 2017-05-04 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi atsakovei D. A. taikytos... 43. Sprendimą per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos galima apskųsti...