Byla e2A-1509-661/2018
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Vaclovo Pauliko ir Jūratės Varanauskaitės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) UAB „Algistata“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Fresh Market“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Algistata“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo .

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas BUAB „Fresh Market“ prašė pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Algistata“ atliktą vienašalį įskaitymą negaliojančiu ir taikyti restituciją; priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Algistata“ ieškovo naudai 9111,45 EUR, taip pat 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2015-08-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-5511-794/2015 buvo iškelta bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „Fresh Market“. Minėta teismo nutartis įsiteisėjo ir uždaroji akcinė bendrovė „Fresh Market“ bankrutuojančios įmonės statusą įgijo 2015-10-15. Ieškovas 2016-02-17 gavo atsakovo pranešimą, kuriuo atsakovas informavo ieškovą, kad atsakovas atliko vienašalį įskaitymą. Ieškovas laiko minėtą įskaitymą neteisėtu, nes jis atliktas ieškovui esant nemokumo būsenoje, po bankroto bylos ieškovui iškėlimo. Ieškovas nurodo, kad egzistuoja visos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.66 str. numatytos sąlygos ieškovui ginčyti minėtą įskaitymo sandorį, kaip pažeidžiantį bankrutuojančios įmonės kreditorių teises.

62.

7Atsakovas ieškinio nepripažino. Nurodė, kad šalys 2013 m. spalio 31 d. pasirašė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurios pagrindu ieškovas išsinuomojo patalpas, esančias adresu Vytauto g. 10, Varėna. Ieškovas sumokėjo atsakovui 52000,00 Lt ir PVM pagal sutarties 7.1 punktą, kaip avansą, kuris pagal sutarties 7.1.1 punktą bus užskaitomas kaip dalinis nuomos mokesčio sumokėjimas už pirmus du nuomos termino mėnesius ir pagal sutarties 7.1.2 punktą bus užskaitomas kaip dalinis mokėjimas už paskutinius du nuomos mėnesius. Sutarties 7.2 punkte nurodyta, kad jei sutartis bus nutraukta dėl to, kad nuomininkas vėluoja mokėti nuomos mokestį, iš avanso bus dengiamas ieškovo įsiskolinimas. Atsakovas nurodo, kad ieškovas nuomos sutartyje numatytų mokesčių nemokėjo, todėl atsakovas, vykdydamas sutartį, o ne vienašališkai užskaitė 9111,45 EUR kaip nuomos mokestį.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai ir nusprendė pripažinti negaliojančiu uždarosios akcinės bendrovės „Algistata“ 2015 m. gruodžio 17 d. atliktą priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Algistata“ ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Fresh Market“ naudai 9111,45 EUR. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Algistata“ ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Fresh Market“ naudai 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 9111,45 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. vasario 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

114.

12Teismas konstatavo, kad atsakovo įskaitytas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas ieškovui atsirado iki bankroto bylos iškėlimo, neturi įtakos minėtam draudimui, nes minėtų teisės normų prasme svarbus ne finansinio reikalavimo bankrutuojančiai įmonei atsiradimo momentas, o tokio reikalavimo įskaitymo momentas: įskaitymas negali būti atliktas po įmonės bankroto bylos iškėlimo.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

145.

15Apeliantas (atsakovas) UAB „Algistata“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti visiškai.

166.

17Apeliantas skundą grindžia tuo, jog ieškovas sumokėjo Atsakovui 52000 Lt ir PVM pagal Sutarties 7.1 punktą, t.y. Ieškovas sumokėjo Atsakovui avansą, kuris pagal Sutarties 7.1.1 punktą bus užskaitomas kaip dalinis nuomos mokesčio sumokėjimas už pirmus du nuomos termino mėnesius ir pagal Sutarties 7.1.2 punktą bus užskaitomas kaip dalinis nuomos mokesčio sumokėjimas už paskutinius du nuomos termino mėnesius. Atsakovas nebūtų pasirašęs Sutarties, jei joje nebūtų numatytas mokėjimas nuomos mokesčio už keturis mėnesius. Ieškovas pasirašydamas Sutartį ir sumokėdamas nuomos mokestį avansu už keturis mėnesius, išreiškė savo valią ir sutiko su Sutarties sąlygomis. Sutarties 7.2 punkte nurodyta, kad jei Sutartis bus nutraukta dėl to, kad Ieškovas vėluoja mokėti nuomos mokestį bei mokėjimus ar jų nemoka, iš avanso bus dengiamas Ieškovo įsiskolinimas, įskaitant nuomos mokestį, mokesčius, baudas, delspinigius ir kt. 2015 m. rugpjūčio 4 d. raštu Ieškovas pripažino, kad nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, bei savo ketinimų dengti skolą įrodymui pažadėjo pervesti dalį skolos per tris dienas. 2015 m. rugpjūčio 5 d. Ieškovas pervedė 300 EUR.

187.

19Atsakovas Ieškovui pateikė 2015 m. rugpjūčio 25 d. pretenziją ir pareikalavo per penkias dienas sumokėti susidariusią skolą pagal Sutartį, priešingu atveju Sutartis bus nutraukta ir kils visi Sutarties nutraukimo padariniai. Ieškovas nesumokėjo skolos pagal Sutartį. Atsakovas, vykdydamas Sutartį, o ne vienašališkai kaip teigia Ieškovas, užskaitė 9111,45 EUR kaip nuomos mokestį.

208.

21Ieškovas nuomojamas patalpas Atsakovui pilnai perdavė tik 2015 m. gruodžio 22 d., o ne 2015 m. lapkričio 13 d. Atsakovas iki 2015 m. gruodžio 22 d. negalėjo patekti į patalpas, kurios pagal Sutartį buvo išnuomotos Atsakovui. Ieškovas savo veiksmais (įrangos laikymas, patalpų neperdavimas iki 2015 m. gruodžio 22 d.) patvirtina, kad Ieškovas Sutartį vykdė iki 2015 m. gruodžio 22 d. Taigi, Sutartis buvo vykdoma iki 2015 m. gruodžio 22 d. Sutarties vykdymu iki 2015 m. gruodžio 22 d., Ieškovas vykdė ūkinę komercinę veiklą, Ieškovas šiais veiksmais tinkamai saugojo patalpose laikytą įrangą ir tuo pačiu mažino balanse rodomus nuostolius (netinkamai saugoma įranga prarastų savo vertę ir didėtų Ieškovo nuostolis).

229.

23Ieškovas pateikė atsiliepimą į skundą, su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Ieškovas nurodė, kad įskaitymas po bankroto bylos iškėlimo yra neteisėtas.

24IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

2510.

26Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas turi teisę peržengti apeliacinio skundo ribas tik tuo atveju, jeigu to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.).

2711.

28Ginčas šioje byloje kilo dėl įskaitymo. Įmonei iškėlus bankroto bylą, įmonės ir jos kreditorių santykius reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, išskyrus nustatytąjį Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatyme, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių kreditorių, žinančių apie sunkią skolininko finansinę padėtį, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas yra per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Bankroto teisiniai santykiai susiklosto ne tik dėl kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo, bet paprastai daro įtaką ir kitų subjektų, kuriems įmonės bankroto procedūros sukelia ar gali sukelti atitinkamas teises ar pareigas, teisėtiems interesams, todėl bankroto procesui yra taikomas specifinis teisinis reguliavimas. Įmonės bankroto procedūrų teisinis nagrinėjimas, jų kontrolė ir tvirtinimas teismų procesiniais sprendimais atliekamas visų pirma taikant ĮBĮ nuostatas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Vilniaus apskrities VMI v. LUAB „Lietuvos aidas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-308/2013).

2912.

30Vienas iš klausimų, spręstinų bankroto byloje, – bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimas. Remiantis ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalimi, kreditorių reikalavimus tvirtina teismas; kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti taip pat lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to reikalavimo patikrinimo stadija, einanti prieš jo patvirtinimą, yra reikšminga ne tik kreditoriaus reikalavimą reiškiančiam, bet ir kitiems kreditoriams, ir yra būtinoji kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo sąlyga. Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Vilniaus apskrities VMI v. LUAB „Lietuvos aidas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-308/2013; 2014 m. sausio 6 d. nutartį, priimtą AB banko Snoras bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-106/2014).

3113.

32Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2013 10 31 d. nuomotojas UAB „Algistata“(apeliantas) ir nuomininkas UAB „Fresh Market“ (ieškovas) sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurios pagrindu Nuomotojas įsipareigojo perduoti Nuomininkui naudotis patalpas (pastato unikalus Nr.3896-4001-0013, adresas: Vytauto g. 10, Varėna), o Nuomininkas įsipareigojo šias patalpas naudoti sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti sutartyje nurodyto dydžio Nuomos mokestį bei kitus mokėjimus pagal sutartį <...>. Pagal Sutarties 7.4 punktą, nuomininkas įsipareigojo už naudojimąsi Patalpomis mokėti Nuomotojui mėnesinį nuomos mokestį, kuris sudaro 3.765,06 (PVM neįskaičiuotas) per mėnesį. Pagal Sutarties 7.1 p. per 10 dienų nuo šios Sutarties pasirašymo, Nuomininkas sumoka 18.222,89 EUR avansą, - sumokėtos sumos dalis – 9.111,45 Eur dydžio suma laikoma daliniu Nuomos mokesčio sumokėjimu už pirmus du nuomos termino mėnesius, o 9.111,45 Eur dydžio suma – laikoma daliniu Nuomos mokesčio sumokėjimu už paskutiniuosius du nuomos mėnesius. 2015 08 19 d. Vilniaus apygardos teismas nutarties civilinėje byloje Nr.eB2-5511-794/2015 pagrindu iškėlė bankroto bylą UAB „Fresh Market“, - ši nutartis įsiteisėjo 2015 10 15 d. (pagrindas: 2015 10 15 d. Lietuvos Apeliacinio teismo nutartis). 2015 11 13 d. pranešimu UAB „Fresh Market“ bankroto administratorius informavo UAB „Algistata“, kad nebus toliau vykdoma tarp UAB „Algistata“ ir UAB „Fresh Market“ sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis. Remiantis UAB „Fresh Market“ buhalterinės apskaitos duomenimis, perduotais bankroto administratoriui, nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo momentui bendrovės buhalterinėje apskaitoje buvo apskaitoma Nuomotojo UAB „Algistata“ skola 9.111,45 EUR nuomininko UAB „Fresh Market“ naudai. 2016 06 23 d. Vilniaus apygardos teismas nutarties civilinėje byloje Nr.eB2-4297-794/2016 pagrindu patvirtino BUAB „Fresh Market“ kreditoriaus UAB „Algistata“ finansinį reikalavimą bendrai 33.713,48 EUR sumai. 2016 02 15 d. UAB „Algistata“ pranešdama bankroto administratoriui apie dominuojantį kreditorinį reikalavimą, šio rašto pagrindu informavo, kad UAB „Algistata“ dalį savo nuostolių padengė 2015-12-17 d. atlikdama įskaitymą su BUAB „Fresh Market“ nuomos santykių pradžioje sumokėtu avansu.

3314.

34Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra vienas iš prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Remiantis CK 6.131 straipsnio 1 dalimi, įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad, nors įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą ir kad būtų laikomasi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų įskaitymo sąlygų: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalies su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Lukrida“ v. UAB „Vilterma“, bylos Nr. 3K-3-502/2012; 2013 m. lapkričio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje G. V. ir kt. v. BUAB „Didlaukis“, bylos Nr. 3K-3-564/2013; 2014 m. liepos 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Manfula“ v. UAB „Ekoresursai“, bylos Nr. 3K-3-372/2014).

3515.

36Įmonei iškėlus bankroto bylą, įmonės ir kreditorių santykius, minėta, reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Kasacinio teismo išaiškinta, kad iškėlus įmonei bankroto bylą, pradeda veikti draudžiamosios ĮBĮ nuostatos, tarp jų – nuostata, draudžianti įmonei vykdyti finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir CK normos, reglamentuojančios priešpriešinių vienarūšių įskaitymą, taikomos tiek, kiek neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms (ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. v. BUAB „Rastuva“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-498/2013). ĮBĮ 10 straipsnio 7 punkto 3 dalyje nustatyta, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. Taigi aptariamoje ĮBĮ nuostatoje įtvirtinta bendra draudžiančioji taisyklė ir jos išimtis.

3716.

38Kadangi atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Algistata“ įskaitė ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Fresh Market“ pagal nuomos sutartį sumokėtą avansą kaip uždarosios akcinės bendrovės „Fresh Market“ skolos pagal nuomos sutartį dengimą jau po bankroto bylos iškėlimo, toks atsakovo vienašalis sandoris pažeidžia imperatyvius įstatymo reikalavimus, t.y. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.134 str. 1 d. 7 p., Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. numatytą imperatyvų draudimą po bankroto bylos iškėlimo vykdyti bankrutuojančios įmonės finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, jog tai, kad atsakovo įskaitytas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas ieškovui atsirado iki bankroto bylos iškėlimo, neturi įtakos minėtam draudimui, nes minėtų teisės normų prasme svarbus ne finansinio reikalavimo bankrutuojančiai įmonei atsiradimo momentas, o tokio reikalavimo įskaitymo momentas: įskaitymas negali būti atliktas po įmonės bankroto bylos iškėlimo.

3917.

40Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė visas reikšmingas šiai bylai faktines aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė ginčo santykį reglamentuojančias teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo tenkinti ieškovo apeliacinį skundą ir naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Dėl skolos išlaikymo priteisimo.

4118.

42Kiti apelianto skundo argumentai iš esmės nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.)

43Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

44Apelianto UAB „Algistata“ apeliacinį skundą atmesti.

45Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas BUAB „Fresh Market“ prašė pripažinti uždarosios akcinės... 6. 2.... 7. Atsakovas ieškinio nepripažino. Nurodė, kad šalys 2013 m. spalio 31 d.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimu ieškinį... 11. 4.... 12. Teismas konstatavo, kad atsakovo įskaitytas priešpriešinis vienarūšis... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. 5.... 15. Apeliantas (atsakovas) UAB „Algistata“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 16. 6.... 17. Apeliantas skundą grindžia tuo, jog ieškovas sumokėjo Atsakovui 52000 Lt ir... 18. 7.... 19. Atsakovas Ieškovui pateikė 2015 m. rugpjūčio 25 d. pretenziją ir... 20. 8.... 21. Ieškovas nuomojamas patalpas Atsakovui pilnai perdavė tik 2015 m. gruodžio... 22. 9.... 23. Ieškovas pateikė atsiliepimą į skundą, su juo nesutinka ir prašo atmesti... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 25. 10.... 26. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 27. 11.... 28. Ginčas šioje byloje kilo dėl įskaitymo. Įmonei iškėlus bankroto bylą,... 29. 12.... 30. Vienas iš klausimų, spręstinų bankroto byloje, – bankrutuojančios... 31. 13.... 32. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2013 10 31 d. nuomotojas UAB... 33. 14.... 34. Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra vienas iš... 35. 15.... 36. Įmonei iškėlus bankroto bylą, įmonės ir kreditorių santykius, minėta,... 37. 16.... 38. Kadangi atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Algistata“ įskaitė... 39. 17.... 40. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 41. 18.... 42. Kiti apelianto skundo argumentai iš esmės nėra teisiškai reikšmingi ir... 43. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 44. Apelianto UAB „Algistata“ apeliacinį skundą atmesti.... 45. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimą palikti...