Byla e2-1214-230/2018
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Arionex LT“ atstovei advokatei B. M. Ž., atsakovės BUAB „Kauno marių žuvys“ atstovui advokatui T. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Arionex LT“ skundą atsakovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kauno marių žuvys“ dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

2pareiškėja UAB „Arionex LT“ patikslintame skunde teismo prašo atnaujinti terminą skundui dėl 2017 m. rugpjūčio 14 d. BUAB „Kauno marių žuvys“ kreditorių susirinkimo nutarimo pateikti, pripažinti 2017 m. rugpjūčio 14 d. BUAB „Kauno marių žuvys“ kreditorių susirinkimo nutarimą negaliojančiu, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skunde nurodo, jog 2017 m. rugpjūčio 14 d. UAB „Kauno marių žuvys“ kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą dėl UAB „Kauno marių žuvys“ bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka. Tačiau atsakovės bankroto procesas negali vykti ne teismo tvarka, kadangi Kauno apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla e2-24784-584/2017, kurioje UAB „Arionex LT“ yra pareiškusi ieškinį ir prašo priteisti iš atsakovės UAB „Kauno marių žuvų“ 34 258,38 Eur skolą, 5 027,61 Eur palūkanas už praleistus piniginių prievolių vykdymo terminus, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos ir bylinėjimosi išlaidas. Tuo atveju, jei Kauno apylinkės teismas tenkins pareiškėjos ieškinį, pareiškėja taps UAB „Kauno marių žuvys“ kreditore. Pareiškėja, kurios turtinių reikalavimų patvirtinimo klausimai yra nagrinėjami teisminiame procese, yra potenciali UAB „Kauno marių žuvys“ kreditorė, turinti teisę reikalauti vykdyti prievoles, todėl neteisminio bankroto vykdymas prieštarauja šiai kreditorės teisei bei imperatyvioms ĮBĮ nuostatoms (ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalis). Dėl neteisminės bankroto procedūros vykdymo kiti UAB „Kauno marių žuvys“ kreditoriai galėtų likviduoti įmonę, išvengiant atsiskaitymo su pareiškėja. Pareiškėja, pateikdama Kauno apylinkės teismui ieškinį, nežinojo, kad atsakovė UAB „Kauno marių žuvys“ turi finansinių sunkumų. Tik 2017 m. rugsėjo 20 d. gavus BUAB „Kauno marių žuvys“ bankroto administratorės N. M. prašymą dėl prieigos prie elektroninės bylos suteikimo ir termino atsiliepimui į ieškinį pateikimo nustatymo pareiškėja sužinojo, kad 2017 m. rugpjūčio 14 d. UAB „Kauno marių žuvys“ kreditorių susirinkimo pagrindu UAB „Kauno marių žuvys“ bankroto administratore buvo pasirinkta N. M.. Pats nutarimas pateiktas nebuvo, su skundžiamu nutarimu pareiškėja susipažino tik 2017 m. spalio 25 d., kai jis buvo pateiktas šioje byloje. Taigi pareiškėja prašo atnaujinti nežymiai (5 dienas) praleistą terminą 2017 m. rugpjūčio 14 d. UAB „Kauno marių žuvys“ kreditorių susirinkimo nutarimui apskųsti.

3Atsakovė BUAB „Kauno marių žuvys“ atsiliepimu į pareiškėjos skundą prašo jį atmesti ir nurodo, kad pareiškėja apie atsakovės kreditorių nutarimą sužinojo 2017 m. rugsėjo 20 d., t. y. kai atsakovės bankroto administratorė pateikė prašymą dėl prieigos prie elektroninės bylos suteikimo ir termino atsiliepimui į ieškinį pratęsimo. Taigi būtent nuo šio momento pareiškėja turėjo 14 dienų terminą kreditorių nutarimui apskųsti, tačiau skundo nustatytu terminu nepateikė. Pareiškėjos nurodoma priežastis, dėl kurios turėtų būti atnaujintas terminas skundui paduoti, t. y. pareiškėja skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo turinio nežinojo ir neturėjo galimybės su juo susipažinti, nelaikytina svarbia. Esminė aplinkybė šiuo atveju yra ta, kada pareiškėja sužinojo apie atsakovės kreditorių priimtą nutarimą pradėti neteisminę bankroto procedūrą. 2017 m. spalio 25 d. susipažinusi su kreditorių susirinkimo nutarimo tekstu, pareiškėja nesužinojo nieko, ko būtų nežinojusi dar 2017 m. rugsėjo 20 d. Pareiškėja nenurodė ir neįrodė jokių aplinkybių, kurios egzistavo dar terminui nepasibaigus (2017 m. spalio 4 d.), tačiau būtų sutrukdę kreiptis į teismą per įstatyme nustatytą terminą. Pareiškėjos skundas yra nepagrįstas, nes skundžiamo nutarimo priėmimo metu atsakovės atžvilgiu nebuvo iškelta bylų, kuriose būtų pareikšti turtiniai reikalavimai. Pareiškėja neginčija, kad turtiniai reikalavimai atsakovės atžvilgiu nebuvo pareikšti nei pranešimų kreditoriams išsiuntimo metu, nei kreditorių susirinkimo metu, kai buvo nutarta pradėti atsakovės neteisminę bankroto procedūrą. Tokiu būdu pareiškėja de facto pripažįsta, kad atsakovės neteisminė bankroto procedūra 2017 m. rugpjūčio 14 d. buvo pradėta nesant įstatyme numatytų kliūčių. Ta aplinkybė, kad įsiteisėjus 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių nutarimui, t. y. 2017 m. rugsėjo 4 d., pareiškėja kreipėsi į Kauno apylinkės teismą, prašydama iš atsakovės priteisti skolą, jokiu būdu nesudaro pagrindo laikyti, kad 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimas dėl neteisminės bankroto procedūros buvo priimtas neteisėtai ar kad jis neteisėtu tapo 2017 m. rugsėjo 4 d. Be to, pareiškėja neturi teisės skųsti ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo, kadangi ji nėra atsakovės kreditorė, neturi jokių sutartinių santykių su atsakove, taip pat neturi teismo sprendimu patvirtintos reikalavimo teisės.

4Pareiškėja UAB „Arionex LT“ dublike nesutinka su atsiliepime į skundą išdėstytais argumentais ir prašo skundą tenkinti. Nurodo, kad šiuo atveju yra abi ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies sąlygos, kad bankroto procesas ne teismo tvarka negalėtų vykti. Pirma, Kauno apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla e2-24784-584/2017 pagal 2017 m. rugsėjo 4 d. ieškovės UAB „Arionex LT“ ieškinį atsakovėms UAB „Merdista“ ir UAB „Kauno marių žuvys“ dėl pirkimo–pardavimo, įforminto PVM sąskaitomis faktūromis, pripažinimo apsimestiniu sandoriu, skolos ir palūkanų priteisimo. Antra, šioje byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai – ieškovė UAB „Arionex LT“ iš UAB „Kauno marių žuvys“ prašo priteisti 39 285,99 Eur sumą. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies formuluotė rodo, kad, esant minėtoms sąlygoms, bankroto procesas ne teismo tvarka negali vykti. Pareiškėja, būdama potencialia atsakovės kreditore ĮBĮ prasme ir manydama, kad neteisminio bankroto procedūromis gali būti pažeisti jos interesai, turi teisę skųsti bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimą. Kol bus išspręsta civilinė byla Kauno apylinkės teisme, UAB „Kauno marių žuvys“ kreditoriai, pasinaudodami neteisminio bankroto procesu, gali priimti sprendimą dėl atsakovės pabaigos ir išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Todėl, jeigu pareiškėjos ieškinys atsakovės atžvilgiu bus tenkintas, pareiškėjai galimai palankus teismo sprendimo vykdymas nebus įmanomas, ir pareiškėjos, kaip kreditorės, teisės ir interesai bus pažeisti.

5Atsakovė BUAB „Kauno marių žuvys“ triplike prašo skundą atmesti ir nurodo, kad ĮBĮ nėra numatyta, jog neteisminės bankroto procedūros vykdymo metu pareiškus ieškinį dėl skolos priteisimo bankrutuojančios įmonės atžvilgiu bankroto procedūra turėtų būti nutraukta arba nutarimas, kurio pagrindu neteisminė bankroto procedūra buvo pradėta, taptų neteisėtu. Be to, pareiškėja nepaneigė, kad praleido 14 dienų terminą kreditorių susirinkimo nutarimui apskųsti. Nors pareiškėja nurodo, kad su ginčo nutarimo tekstu susipažino tik 2017 m. spalio 25 d., tačiau tai nesutrukdė pareiškėjai pateikti skundą dėl ginčo nutarimo dar 2017 m. spalio 9 d. Pareiškėja neįrodinėja, kad nutarimo tekstas (fizinis susipažinimas su nutarimo tekstu) galėjo lemti jos apsisprendimą (ne)ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimą.

6Pareiškėjos atstovė adv. B. M. Ž. prašo skundą patenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad palaiko pareiškėjos procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją, laiko, kad pareiškėja apie ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimą sužinojo 2017 m. spalio 25 d., kai gavo nutarimo nuorašą. Pareiškėja laikytina tikėtinu UAB „Kauno marių žuvys“ kreditoriumi, o kadangi bankroto procesas neteisminiu būdu gali vykti tik tuomet, kai nėra iškelta bylų ir nėra vykdomi išieškojimai, nagrinėjamu atveju bankroto procesas neteisminiu būdu negali vykti, nes pareiškėja iškėlė bylą atsakovei UAB „Kauno marių žuvys“. Mano, kad aplinkybės dėl bylų iškėlimo turėtų būti aiškinamos plačiau, t. y. vertinant iškeltas bylas ir po kreditorių nutarimo dėl neteisminės bankroto procedūros priėmimo. Atmetus pareiškėjos skundą būtų pažeistos jos teisės, nes gali būti parduotas įmonės turtas ir pareiškėja neteks galimybės patenkinti savo reikalavimą. Prašo panaikinti visus tą dieną priimtus nutarimus, kadangi kiti nutarimai yra išvestiniai. Pripažįsta, kad pas suinteresuotą asmenį nėra jokių dokumentų, kurie patvirtintų pareiškėjos reikalavimo teisę, teisė atsiras pripažinus pareiškėjos ginčijamas PVM sąskaitas faktūras apsimestinėmis.

7Suinteresuoto asmens atstovas adv. T. P. prašo skundą atmesti. Nurodo, kad esminiai atsikirtimo argumentai nurodyti procesiniuose dokumentuose. Mano, kad senaties terminas nutarimui apskųsti yra praleistas, nes pareiškėja apie neteisminę bankroto procedūrą sužinojo 2017 m. rugsėjo 20 d., ką ji pati pripažįsta, terminas nutarimui apskųsti baigėsi 2017 spalio 4 d., o skundas paduotas 2017 m. spalio 9 d. Nutarimo turinys pareiškėjai nieko naujo neatskleidė. Nors terminas praleistas ir nedaug, tačiau jo praleidimui pateisinti nėra jokių svarbių priežasčių. Ginčijamo nutarimo priėmimo metu jokių iškeltų bylų nebuvo, todėl neteisminė bankroto procedūra galėjo būti pradėta, nes priešingai aiškinant, neteisminė bankroto procedūra iš esmės būtų negalima. Taip pat mano, kad pareiškėja neturi subjektinės teisės ginčyti nutarimą, nes duomenų, kad pareiškėja turi reikalavimo teisę, suinteresuotas asmuo neturi. Kitoje byloje pareiškėja prašo modifikuoti sutartinius santykius ir tik juos modifikavus ji galėtų tapti suinteresuoto asmens kreditore. Mano, kad kita byla buvo iškelta dėl tarp UAB „Kauno marių žuvys“ ankstesnio ir dabartinio akcininkų kilusių ginčų. Be to, pažymi, kad nėra priimta jokių nutarimų dėl turto pardavimo, o pareiškėja turi ir kitų būdų apginti savo teises, pvz. taikius laikinąsias apsaugos priemones.

8Skundas atmestinas. Byloje nustatyta, kad 2017 m. rugpjūčio 14 d. UAB „Kauno marių žuvys“ kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą dėl UAB „Kauno marių žuvys“ bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka ir su tuo susijusių klausimų, t. y. administratoriaus paskyrimo, termino kreditoriams pareikšti reikalavimus nustatymo ir termino įmonės valdymo organams perduoti administratoriui įmonės turtą ir dokumentus nustatymo. Remiantis teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, nustatyta, kad pareiškėja 2017 m. rugsėjo 4 d. UAB „Arionex LT“ Kauno apylinkės teisme pareiškė ieškinį atsakovėms UAB „Merdista“ ir UAB „Kauno marių žuvys“ (nagrinėjamos bylos suinteresuotas asmuo) dėl pirkimo–pardavimo, įforminto PVM sąskaitomis faktūromis (pirkėjas UAB „Merdista“, pardavėjas UAB „Kauno marių žuvys“), pripažinimo apsimestiniu pirkimo-pardavimo sandoriu, pripažįstant, kad faktinis pirkėjas pagal šį sandorį yra UAB „Kauno marių žuvys“ ir skolos bei palūkanų iš jos priteisimo. Kauno miesto apylinkės teisme pagal šį ieškinį yra iškelta ir nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1794-584/2018. Pareiškėja prašo panaikinti UAB „Kauno marių žuvys“ 2017 m. rugpjūčio 14 d. nutarimą dėl UAB „Kauno marių žuvys“ bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka, pagrindiniu argumentu nurodydama, kad nagrinėjamu atveju neteisminė bankroto procedūra yra negalima dėl Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų sąlygų.

9ĮBĮ normose (12, 13 straipsniai) nustatyta galimybė nemokios įmonės bankroto procedūras vykdyti ir užbaigti ne teismo tvarka – bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu laikantis šio įstatymo reikalavimų tenkinti kreditorių reikalavimus, neinicijuojant įmonės ir jos kreditorių ginčo ir neįtraukiant į šią procedūrą teismo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-195-219/2017, 14 punktas).

10Neteisminių bankroto procedūrų pagrindinius ypatumus reglamentuoja ĮBĮ 13 straipsnis, pagal kurį svarbiausias bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, bruožas yra tas, kad visus teismo kompetencijai skirtus klausimus sprendžia ne teismas, o kreditorių susirinkimas. Bankroto procedūros, vykdomos ne teismo tvarka, tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimo būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės ir jos kreditorių ginčo ir neįtraukiant į šią procedūrą teismo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-2107-330/2016, 2016 m. liepos 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1355-381/2016, 2016 m. birželio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1338-823/2016).

11Kreditoriai, nesutikdami su kreditorių susirinkimo nutarimu ir manydami, kad kreditorių nutarimai dėl nemokios įmonės bankroto ne teismo tvarka neatitinka ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies reikalavimų ar kitaip pažeidžia jų teisėtus interesus, turi teisę tokį kreditorių susirinkimo nutarimą skųsti teismui.

12ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Nurodytų sąlygų visuma leidžia daryti išvadą, jog bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, pagrindinis kriterijus yra ginčo tarp įmonės ir jos kreditorių nebuvimas.

13Byloje nėra ginčo, kad byla pagal pareiškėjos ieškinį suinteresuotam asmeniui dėl turtinių reikalavimų yra iškelta 2017 m. rugsėjo 4 d., o kreditorių susirinkimas dėl bankroto proceso ne teismo tvarka priimtas dar iki šio ieškinio pareiškimo, t. y. 2017 m. rugpjūčio 14 d. Taigi ginčo atveju, aiškinant nurodytoje teisės normoje numatytą sąlygą dėl iškeltų bylų buvimo, svarbu nustatyti, kokią reikšmę turi bylos iškėlimo momentas, t. y. kai byla iškelta iki nutarimo dėl bankroto proceso ne teismo tvarka vykdymo priėmimo ir kai po jo priėmimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje numatytų reikalavimų taikymą, yra suformulavęs šios normos taikymo taisyklę, kad sprendžiant klausimą, nuo kurio momento prasideda įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka, svarbu atsižvelgti į tam tikro veiksmo sukeliamas pasekmes. Kasacinis teismas nurodė, kad įstatyme nustatytas teisines pasekmes sukelia ne pareiškimo kreditoriams apie numatomą bankroto procesą neteismine tvarka išsiuntimas, o kreditorių susirinkimo nutarimo iškelti įmonei bankroto bylą priėmimas (ĮBĮ 13 straipsnio 1, 4 ir 5 dalys). Dėl to teisėjų kolegija padarė išvadą, kad ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies prasme turtinių reikalavimų ar išieškojimų ne ginčo tvarka nebuvimas svarbus ne pranešimų kreditoriams išsiuntimo metu, bet kreditorių susirinkime priimant nutarimą dėl įmonės bankroto ne teismo tvarka vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-302-313/2017).

14Remiantis tokiu Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, darytina išvada, kad jeigu kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo metu nėra teisme pareikštų turtinių reikalavimų, laikytina, kad neteisminė bankroto procedūra yra galima. Tai, kad Aukščiausiasis Teismas nurodytą ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies aiškinimo ir taikymo taisyklę suformulavo, esant skirtingoms bylų faktinėms aplinkybėms, nereiškia, kad ši taisyklė neturėtų būti taikoma. Iš tikrųjų teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas). Tačiau tam, tam, jog būtų teisinis pagrindas atsižvelgti į ankstesnėse bylose suformuluotas teisės aiškinimo ir taikymo taisykles, nebūtina, kad visiškai sutaptų gretinamų bylų faktinių aplinkybių visuma, o pakanka, kad būtų tapačios arba esminių panašumų turėtų būtent tos aplinkybės, kurios buvo suformuluotų teisės aiškinimo ir taikymo taisyklių ratio decidendi, t. y. kad būtų tapačios arba esminių panašumų turėtų (tik) tos teisiškai reikšmingos aplinkybės, kurių pagrindu ir buvo suformuluota atitinkama taisyklė. Tuo tarpu tapatumo arba esminio panašumo reikalavimai netaikytini toms teisiškai nereikšmingoms bylos aplinkybėms, kurios neturėjo teisinės reikšmės ir (arba) įtakos formuluojant atitinkamą teisės aiškinimo ir taikymo taisyklę.

15Atsižvelgiant į tai, nors kasacinis teismas nurodytoje byloje vertino pranešimų kreditoriams su siūlymu bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka teisinę galią ir sprendė, jog toks veiksmas realių teisinių pasekmių nesukuria, o jas sukelia kreditorių susirinkimo nutarimo iškelti įmonei bankroto bylą priėmimas, tačiau nepaisant to suformulavo platesnio pobūdžio teisės taikymo taisyklę, kad ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies prasme turtinių reikalavimų ar išieškojimų ne ginčo tvarka nebuvimas svarbus ne pranešimų kreditoriams išsiuntimo metu, bet kreditorių susirinkime priimant nutarimą dėl įmonės bankroto ne teismo tvarka vykdymo. Tokia taisyklė suformuluota būtent dėl momento, kuris yra svarbus, nustatant turtinių reikalavimų ar išieškojimų ne ginčo tvarka nebuvimą, konstatavimo, todėl tokia taisyklė ir nagrinėjamo ginčo atveju neabejotinai taikytina. Kadangi pareiškėjos byla dėl turtinių reikalavimų suinteresuotam asmeniui UAB „Kauno marių žuvys“ iškelta po to, kai buvo priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl įmonės bankroto ne teismo tvarka vykdymo, jos iškėlimo faktas nedaro negalimu bankroto proceso ne teismo tvarka.

16Priešingai aiškinant, t. y., kad, pradėjus bankroto procesą ne teismo tvarka ir vėliau iškėlus bylą dėl turtinių reikalavimų, tokia bankroto procedūra būtų negalima, reikštų nepagrįstą kreditorių teisės vykdyti neteisminę bankroto procedūrą apsunkinimą, ypač tuomet, kai įmonėje nebuvo jokių duomenų apie galimo kreditoriaus pretenzijas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš pareiškėjos paduoto ieškinio kitoje byloje akivaizdu, jog UAB „Kauno marių žuvys“ jokių duomenų ir buhalterinių dokumentų apie pareiškėjos galimą turtinį reikalavimą neturėjo ir šiuo metu neturi, ką pripažino ir pareiškėjos atstovė, kadangi tarp šių šalių nėra sudaryta jokių sutarčių ar pateikta PVM sąskaitų faktūrų. Pareiškėja ieškinyje reiškia reikalavimą dėl PVM sąskaitų faktūrų, kurios išrašytos kitų asmenų, pripažinimo apsimestiniais sandoriais, ir tik šiuos sandorius pripažinus apsimestiniais, pareiškėja įgytų reikalavimo teises į UAB „Kauno marių žuvys“. Be to, kitoje byloje ginčijamos sąskaitos išrašytos 2015 m. birželio-rugsėjo mėn., o ieškinys pateiktas tik 2017-09-04, kai ginčijamas nutarimas jau buvo priimtas. Suinteresuoto asmens atstovo paaiškinimu, byla galimai buvo iškelta dėl to, kad kilo tam tikri ginčai tarp buvusio ir esamo UAB „Kauno marių žuvys“ akcininko.

17Negalima sutikti ir su pareiškėjos argumentais, kad jos teisės negalėtų būti apgintos kitais būdais, nes vykdant bankroto procesą ne teismo tvarka gali būti parduotas įmonės turtas, o pareiškėjos reikalavimas liktų nepatenkintas. Pareiškėja gali užsitikrinti savo teisių gynimą pvz. prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tam nėra būtina riboti kreditorių teisę bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka ypač, kai priimant nutarimą nebuvo jokių duomenų apie pareiškėjos turtinius reikalavimus suinteresuotam asmeniui. Kaip nurodė suinteresuoto asmens atstovas, kreditorių nutarimas dėl turto pardavimo dar nėra priimtas ir turto pardavimas nėra vykdomas.

18Suinteresuotas asmuo, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėja kreditorių nutarimo priėmimo metu dar nebuvo pareiškusi reikalavimų suinteresuotam asmeniui, laiko, kad ji neturi ir teisės reikšti reikalavimą panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl bankroto procedūros ne teismo tvarka vykdymo. Pareiškėja, pripažindama, kad suinteresuotas asmuo iki bylos iškėlimo neturėjo dokumentų, pagrindžiančių pareiškėjos turtinį reikalavimą, neįrodinėja, kad jai turėjo būti raštu pranešta apie siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalis), tokiu būdu iš esmės pripažindama, kad ginčų dėl kreditorės reikalavimo dar nebuvo. Tačiau nagrinėjamu atveju svarbu tai, kad pareiškėja jau yra pareiškusi reikalavimus suinteresuotam asmeniui, kas leidžia ją laikyti galimu, potencialiu kreditoriumi, turinčiu teisę ginti savo teises visomis įmanomomis teisinėmis priemonėmis, t. y. ji turi materialinį suinteresuotumą bankroto proceso ne teismo tvarka baigtimi.

19Kasacinio teismo išaiškinta, kad teisė skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus kildinama iš ĮBĮ 13 straipsnio bendrosios nuostatos, kad ne teismo tvarka bankroto procedūros vykdomos vadovaujantis ĮBĮ normomis, ir 12 straipsnio 5 dalies nuostatos. Taigi įstatymo reglamentavimas vykdant bankroto procesą ne teismo tvarka užtikrina suinteresuotiems asmenims teisę kreiptis į teismą, jeigu jų netenkina kreditorių susirinkimo priimami nutarimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316-686/2016, 21, 22 punktai). Teismas, nors ir nėra bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, subjektas, tačiau suinteresuotam asmeniui pareiškus prašymą tikrina kreditorių susirinkimo nutarimų atitiktį ĮBĮ nustatytoms bankroto bylų nagrinėjimo tvarkai ir sąlygoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-195-219/2017, 17 punktas).

20Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, ieškovas, inicijuodamas teisminį atsakovo bankroto procesą, yra laikytinas tikėtinu kreditoriumi, o ne asmeniu, turinčiu įrodytą ar neginčijamą reikalavimo teisę į savo skolininką, kadangi sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, nėra sprendžiamas klausimas dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-648/2011; 2011 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2041/2011). Nei ĮBĮ nuostatose, nei teismų praktikoje nėra suformuluotos taisyklės, jog tik tas kreditorius, kurio reikalavimo teisė pripažinta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, galėtų kreiptis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1015/2013). Priešinga praktika apsunkintų bankroto bylos inicijavimą ir sudarytų sąlygas skolininkams išvengti bankroto bylos iškėlimo, kadangi vien kreditoriaus reikalavimo ginčijimas užkirstų kelią svarstyti skolininko mokumo ir bankroto bylos iškėlimo klausimą. Todėl teismų praktikoje laikoma, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai, gali inicijuoti įmonei bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-678-381/2015). Remiantis tokia teismų praktika, pripažintina, kad pareiškėja ginčo atveju turi suinteresuotumą ir gali paduoti skundą dėl nurodyto kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, tačiau jos skundas atmestinas, nes ji neįrodė skunde nurodytų šio nutarimo panaikinimo sąlygų.

21Suinteresuotas asmuo, prieštaraudamas skundui, prašo taikyti ieškinio senatį, kadangi pati pareiškėja pripažįsta, kad apie vykdomą bankroto procesą ne teismo tvarka sužinojo 2017-09-20, kai pareiškėjos iškeltoje kitoje byloje buvo pateiktas prašymas dėl termino atsiliepimui į ieškinį pateikimo nustatymo, nurodant, kad UAB „Kauno marių žuvys“ vykdoma bankroto procedūra ne teismo tvarka 2017-08-11 kreditorių susirinkimo nutarimo pagrindu ir yra paskirta administratorė, o byla pagal pareiškėjos skundą iškelta 2017-10-09, t. y. praleidus ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą, terminą. Pareiškėja teigia, kad su ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu susipažino tik 2017-10-25, kai jis buvo pateiktas byloje, tačiau kartu prašo atnaujinti terminą. Pačios pareiškėjos nurodytos aplinkybės patvirtina, kad apie nutarimą ji sužinojo 2017-09-20, ir to pakako, kad pareiškėja realizuotų savo teisę apskųsti šį nutarimą, ką ji padarė paduodama skundą, kuris per elektroninių paslaugų portalą buvo pateiktas ir pasirašytas 2017-10-06. Taigi pačio kreditorių susirinkimo nutarimo turinys nebuvo kliūtimi pateikti skundą, kadangi pareiškėjai pakako informacijos, gautos 2017-09-20 apie nutarimo priėmimą, be to, net ir pareiškėjai susipažinus su nutarimu, skundo argumentai nebuvo papildyti, išskyrus prašymą atnaujinti praleistą terminą. Todėl terminas nutarimui apskųsti skaičiuotinas nuo 2017-09-20 ir jis baigėsi 2017-10-04, o skundas paduotas 2017-10-06, t. y. praleidus 2 dienas, pareiškėjai iš esmės nenurodžius jokių svarbių priežasčių, kurios pateisintų termino praleidimą. Pareiškėja svarbia termino praleidimo priežastimi nurodo tai, kad jai nebuvo pateiktas skundžiamas nutarimas, tačiau ir jo neturėdama pareiškėja skundą padavė 2017-10-06, bet jį padavė praleidusi įstatymo nustatytą terminą, todėl tai nebuvo priežastimi praleisti terminą. Sutiktina, kad terminas praleistas nedaug, tačiau įvertinus tai, kad pareiškėja buvo atstovaujama tų pačių profesionalių teisininkų tiek pareiškiant ieškinį kitoje byloje, kurioje pareiškėja sužinojo apie skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą, tiek paduodant skundą šioje byloje, net ir nežymus termino praleidimas negali būti pripažįstamas pateisinamu ir pagrįstu svarbiomis priežastimis, o pareiškėjos procesinis elgesys nepripažintinas sąžiningu ir tinkamu. Atsižvelgtina ir į tai, kad įstatymo nustatytas terminas taip pat pakankamai trumpas, o pradėta bankroto procedūra ne teismo tvarka taip pat reikalauja saugoti susiformavusių teisinių santykių stabilumą. Todėl konstatuotina, kad pareiškėja praleido ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą apskųsti kreditorių susirinkimo nutarimą, o svarbių termino praleidimo priežasčių neįrodė (CPK 178 straipsnis), todėl skundas atmestinas ir šiuo pagrindu dėl senaties termino praleidimo (CK 1.124 straipsnis, CK 1.126straipsnio 2 dalis, 1.131 straipsnio 1-2 dalys).

22Skundo netenkinus netenkinamas ir pareiškėjos prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis). Suinteresuotas asmuo prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas šiame bylos nagrinėjimo etape nėra pateikęs.

23Teisėja, vadovaudamasi LR CPK 290-291 straipsniais,

Nutarė

24Skundą atmesti.

25Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti apskųsta atskiru skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šią nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia... 2. pareiškėja UAB „Arionex LT“ patikslintame skunde teismo prašo atnaujinti... 3. Atsakovė BUAB „Kauno marių žuvys“ atsiliepimu į pareiškėjos skundą... 4. Pareiškėja UAB „Arionex LT“ dublike nesutinka su atsiliepime į skundą... 5. Atsakovė BUAB „Kauno marių žuvys“ triplike prašo skundą atmesti ir... 6. Pareiškėjos atstovė adv. B. M. Ž. prašo skundą patenkinti ir priteisti... 7. Suinteresuoto asmens atstovas adv. T. P. prašo skundą atmesti. Nurodo, kad... 8. Skundas atmestinas. Byloje nustatyta, kad 2017 m. rugpjūčio 14 d. UAB... 9. ĮBĮ normose (12, 13 straipsniai) nustatyta galimybė nemokios įmonės... 10. Neteisminių bankroto procedūrų pagrindinius ypatumus reglamentuoja ĮBĮ 13... 11. Kreditoriai, nesutikdami su kreditorių susirinkimo nutarimu ir manydami, kad... 12. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto procesas gali vykti ne... 13. Byloje nėra ginčo, kad byla pagal pareiškėjos ieškinį suinteresuotam... 14. Remiantis tokiu Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, darytina išvada, kad... 15. Atsižvelgiant į tai, nors kasacinis teismas nurodytoje byloje vertino... 16. Priešingai aiškinant, t. y., kad, pradėjus bankroto procesą ne teismo... 17. Negalima sutikti ir su pareiškėjos argumentais, kad jos teisės negalėtų... 18. Suinteresuotas asmuo, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėja kreditorių... 19. Kasacinio teismo išaiškinta, kad teisė skųsti kreditorių susirinkimo... 20. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, ieškovas, inicijuodamas teisminį... 21. Suinteresuotas asmuo, prieštaraudamas skundui, prašo taikyti ieškinio... 22. Skundo netenkinus netenkinamas ir pareiškėjos prašymas priteisti... 23. Teisėja, vadovaudamasi LR CPK 290-291 straipsniais,... 24. Skundą atmesti.... 25. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti apskųsta atskiru skundu...