Byla 3K-3-322-611/2015
Dėl skolos už atliktus statybos darbus priteisimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė), Andžej Maciejevski (pranešėjas) ir Donato Šerno,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gatvių statyba“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gatvių statyba“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „PK Invest“ dėl skolos už atliktus statybos darbus priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo šalių ginčas dėl atsiskaitymo už atliktus statybos darbus, nustačius šių darbų defektus.

6Ieškovas UAB „Gatvių statyba“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „PK Invest“ 187 762,83 Lt (54 379,87 Eur) skolos už atliktus statybos darbus pagal šalių 2009 m. birželio 6 d. statybos rangos sutartį, 9388,14 Lt (2718,99 Eur) delspinigių bei 8,06 proc. palūkanų už priteistą sumą.

7Ieškovas nurodė, kad atliko visus sutartyje nustatytus darbus, objektas pripažintas tinkamu naudoti ir priimtas, tačiau atsakovas už darbus pagal ieškovo išrašytas ir pateiktas apmokėti PVM sąskaitas faktūras sumokėjo tik iš dalies, skola yra 187 762,83 Lt (54 379,87 Eur). Pagal šalių statybos rangos sutarties 7.4 punktą iš atsakovo priteistini delspinigiai (po 0,2 proc. už kiekvieną pradelstą dieną), kurių bendra suma negali viršyti 5 proc. neapmokėtos sumos.

8Atsakovas UAB „PK Invest“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašo sumažinti šalių statybos rangos sutarties kainą 227 503,81 Lt (65 889,66 Eur) suma bei priteisti jam iš ieškovo 39 740,18 Lt (11 509,55 Eur) permoką, nes atliktų darbų trūkumų 227 503,81 Lt (65 889,66 Eur) vertė viršija ieškovui nesumokėtą (sulaikytą) 187 762,83 Lt (54 379,87 Eur) sumą, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo bei įpareigoti ieškovą per 30 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti UAB „PK Invest“ draudimo bendrovės garantinio laikotarpio laidavimo raštą užtikrinant 2 019 581,19 Lt (584 911,14 Eur) sumą.

9Atsakovas savo reikalavimus grindė eksperto L. U. ekspertizės aktu, kuriuo buvo patvirtinta ieškovo kaltė dėl atliktų darbų defektų bei nurodyta, kad netinkamai atliktų darbų vertė yra 227 503,81 Lt (65 889,66 Eur) su PVM, o pagal CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punktą atsakovas turi teisę reikalauti sumažinti atliktų darbų kainą.

10Byloje nustatyta, kad ieškovą ir atsakovą sieja rangos sutartiniai santykiai pagal šalių pasirašytą 2009 m. birželio 6 d. statybos rangos sutartį su priedais ir papildymais. Sutarties objektas – Aguonų, Šaltinių ir Vidaus gatvių rekonstrukcija ir įrengimo darbai. Bendra atliktų darbų vertė yra 2 247 085 Lt (650 800,80 Eur). Atsakovas pripažįsta, kad nevisiškai atsiskaitė su ieškovu už atliktus darbus, yra sulaikęs 187 762,83 Lt (54 379,87 Eur) sumą pagal šalių rangos sutarties 3.2.2 punkto a ir b papunkčius, šalių 2011 m. rugpjūčio 2 d. susitarimo dėl defektų šalinimo 7 punktą, kol nėra ištaisyti atliktų darbų defektai ir kol ieškovas nepateiks draudimo bendrovės laidavimo rašto. Statybos objektas 2009 m. spalio 20 d. aktu buvo pripažintas tinkamu naudoti. Atsakovas 2009 m. lapkričio 20 d. pateikė ieškovui 2009 m. lapkričio 12 d. aktą apie nustatytus darbų defektus ir paprašė juos pašalinti. Ieškovas 2009 m. lapkričio 25 d. rašte atsakovui pažymėjo, kad darbų defektus, nurodytus akte, šalina ir artimiausiu metu jie bus pašalinti. Iš 2010 m. liepos 14 d., 2010 m. rugsėjo 6 d., 2011 m. gegužės 20 d. ir 2011 m. gegužės 31 d. atsakovo raštų turinio matyti, kad ieškovas darbų defektų nepašalino, todėl atsakovas atsisako sumokėti sulaikytą 227 762,83 Lt (65 964,68 Eur) sumą. 2011 m. liepos 11 d. komisija, specialiai sudaryta ieškovo atliktų darbų defektams nustatyti, kurioje dalyvavo ieškovo ir atsakovo atstovai, nustatė šiuos darbų defektus: vandens pratekėjimas į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę prie atitinkamų akte nurodytų ašių ir prie įvažiavimo į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę, suskilusi trinkelių danga vidiniuose kiemuose, neželianti veja vidiniuose kiemuose. Šalys dėl defektų šalinimo pasirašė susitarimą, kuriuo ieškovas įpareigojo juos pašalinti; atsakovas, jį vykdydamas, į ieškovo sąskaitą pervedė 40 000 Lt (11 584,80 Eur), tačiau ieškovas defektų nei per nustatytą terminą, nei vėliau nepašalino.

11II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 10 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: priteisė ieškovui UAB „Gatvių statyba“ iš atsakovo UAB „PK Invest“ 187 762,83 Lt (54 379,87 Eur) skolos bei 8,6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2009 m. lapkričio 4 d. iki sprendimo visiško įvykdymo; kitą ieškinio dalį atmetė. Teismas priešieškinį patenkino iš dalies: įpareigojo ieškovą UAB „Gatvių statyba“ pateikti atsakovui UAB „PK Invest“ šalių rangos sutarties 3.2.2 ir 8.1 punktuose nurodytą draudimo bendrovės garantinio laikotarpio laidavimo garantiją per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; priteisė iš ieškovo atsakovui 93 881 Lt (27 189,82 Eur) baudą, mokėtiną atsakovui nepateikus garantijos per teismo nustatytą terminą; kitą priešieškinio dalį atmetė.

13Teismas nurodė, kad užsakovo pareiga sumokėti už atliktus rangos darbus ir teisė reikšti rangovui reikalavimus dėl atliktų darbų trūkumų siejama su perdavimo–priėmimo akto pasirašymu. Pagal CK 6.662 ir 6.694 straipsnius apžiūrėti ir priimti atliktą darbą yra užsakovo pareiga, atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus, užsakovas darbų priėmimo metu turi elgtis rūpestingai – apžiūrėti rangos darbų rezultatą, kad įsitikintų, ar nėra akivaizdžių trūkumų (CK 6.662 straipsnio 1 dalis). Paprastai užsakovas, priėmęs darbą, jo nepatikrinęs ar nenurodęs priėmimo akte akivaizdžių darbų trūkumų, netenka teisės remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2, 3 dalys).

14Šalių susirašinėjimas įrodo, kad abi sutarties šalys atsakovo nesumokėtą 187 762,83 Lt (54 379,87 Eur) skolą vertina kaip 10 proc. atliktų darbų vertės sumą, sulaikytą pagal šalių rangos sutarties 3.2.1 punktą, t. y. ji turėjo būti sumokėta ieškovui rangos sutarties 3.2.2 punkto sąlygomis. Šalių sutarties 3.2.2 punkto a ir b papunkčiuose nustatyta, kad sulaikyta 10 proc. atliktų darbų vertės kaina sumokama tokia tvarka: 50 proc. sulaikytos sumos – po paskutinio akto pasirašymo dienos; užsakovas, gavęs iš rangovo paskutinį aktą, darbus patikrina ir aktą pasirašo per 10 dienų; dar 50 proc. sulaikytos sumos užsakovas sumoka per 15 dienų nuo pastato priėmimo naudoti ir draudimo bendrovės garantijos pateikimo. Šalių sutarties 3.2.2 punkto c papunktyje nustatyta, kad sulaikyta pagal b papunktį suma nebus sumokama tuo atveju, jeigu pastato pripažinimo tinkamai naudoti komisija atidės akto pasirašymą dėl rangovo kaltės ir (arba) nebus pateikta draudimo bendrovės garantija atliktiems darbams.

15Teismas sprendė, kad sutarties sąlygą, jog užsakovas, gavęs iš rangovo paskutinį aktą, patikrina atliktus darbus ir pasirašo aktą per 10 d., atsakovas nepagrįstai aiškina kaip sąlygą, įtvirtinančią jo teisę nepasirašyti atliktų darbų akto ir nemokėti už atliktus statybos darbus, kol jis nepripažins jų kokybiškais ir nepriims; toks šio sutarties punkto aiškinimas prieštarauja imperatyviajai CK 6.694 straipsnio 1 dalies normai, įpareigojančiai priimti atliktą darbą. Šalys susitarė, kad, jei užsakovas delsia pasirašyti tarpinį darbų atlikimo aktą arba atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą ilgiau nei 2 darbo dienas, vėliau jis netenka teisės reikšti pretenzijų dėl darbų trūkumų (neskaitant garantinio laikotarpio), o atlikti darbai laikomi perduotais užsakovui. Teismas sprendė, kad atsakovas, atsisakydamas priimti darbus pagal ieškovo pateiktus atskirų etapų atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras dėl jų trūkumų, pažeidė įstatymo ir šalių statybos rangos sutartimi nustatytą pareigą. Pastatytas objektas buvo pripažintas tinkamu naudoti 2009 m. spalio 20 d. aktu, pastato pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymas dėl rangovo (ieškovo) kaltės atidėtas nebuvo, todėl teismas padarė išvadą, kad pagal šalių sutarties sąlygas visi ieškovo atlikti darbai laikytini priimtais nuo 2009 m. spalio 20 d. (pastato priėmimo), o atliktų darbų trūkumai laikytini paaiškėjusiais garantiniu laikotarpiu.

16Teismas pažymėjo, kad abiejų šalių pozicija dėl draudimo garantijos pateikimo yra nelogiška ir neatitinkanti rangos sutartyje įtvirtintos šalių pareigos kooperuotis – ieškovas nepripažįsta atsakovo priešieškinio dėl įpareigojimo pateikti garantiją, motyvuodamas, kad negali jos pateikti dėl atsakovo kaltės, atsakovas, reikalaudamas atmesti ieškinį, nesiremia užsakovo teise taikyti c papunktyje nurodytą sankciją, priešingai, reikalauja įpareigoti ieškovą pateikti tokią garantiją. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas nereikalauja nutraukti sutartį bei taikyti sutartyje nurodytą sankciją ir sutarties sąlyga dėl rangovo garantinio termino suteikimo galioja ir galios ateityje, teismas sprendė, kad šalių sutarties 3.2.2 punkto b papunkčio pagrindu pabaigus objektą atsiskaitymas negali būti sulaikytas neapibrėžtam terminui dėl garantijos nepateikimo, atsakovui kilo prievolė visiškai atsiskaityti per 15 dienų nuo pastato priėmimo.

17Teismas konstatavo, kad per garantinį laikotarpį paaiškėjo darbų trūkumai, jie užfiksuoti abiejų šalių pasirašytame 2011 m. liepos 18 d. akte. Ieškovo darbai objekte po jo priėmimo – 2009 m. lapkričio ir gruodžio mėn. bei 2010 m. – yra susiję su garantinio laikotarpio metu atsiradusių ir ieškovo pripažintų trūkumų šalinimu.

182011 m. rugpjūčio 2 d. šalys pasirašė susitarimą dėl defektų šalinimo, kuriuo ieškovas buvo įsipareigojęs pradėti defektų šalinimo darbus ir pašalinti darbų trūkumus pagal šalių 2011 m. liepos 18 d. pasirašytą defektų aktą, o atsakovas – išmokėti sulaikytą sumą trimis etapais (susitarimo 2–5 punktas). Susitarimo 7 punktu šalys susitarė, kad likusi sulaikytos sumos dalis bus apmokėta pagal sutarties 3.2.2 punkto b ir c papunkčius, bet ne anksčiau, nei bus pašalinti defektų apžiūros akte nustatyti defektai bei šalinami galimai naujai atsiradę defektai. Teismas sprendė, kad šalių sutarties nuostatos dėl neišmokėtos sumos sulaikymo iki visiško defektų (bei ateityje galimų defektų) pašalinimo prieštarauja imperatyviosioms įstatymo (CK 6.687 straipsnis) ir šalių statybos rangos sutarties sąlygoms, todėl negalioja. Teismas konstatavo, kad ieškovas šalių pasirašytos sutarties teisėtumo neginčija, tačiau defektų nepašalino, atsisakydamas ją vykdyti, nepagrįstai motyvuodamas, kad trūkumai atsirado ne dėl jo kaltės. Teismas sprendė, kad atsakovo teisė reikalauti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusių trūkumų pašalinimo iš rangovo yra pažeista, tačiau nagrinėjamas ginčas yra privataus pobūdžio, teismas neturi teisės taikyti kitų, nei atsakovo reikalaujamų, pažeistos teisės gynimo būdų, o jis nepareiškė priešieškinio dėl garantinio termino metu atsiradusių rangovo atliktų statybos darbų trūkumų, nereikalavo nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius dėl ieškovo pareigos pašalinti trūkumus neįvykdymo per protingą laikotarpį (CK 6.665 straipsnio 3 dalis). Teismo nuomone, nėra pagrindo sumažinti kokybiškai atliktų, priimtų ir apmokėtų darbų kainos dėl garantinio laikotarpio metu paaiškėjusių trūkumų. Teismas taip pat pažymėjo, kad eksperto išvadą, kurioje nurodytas netinkamai atliktų darbų ir lėšų, reikalingų trūkumams ištaisyti, įvertinimas suma (806 022 Lt (233 440,11 Eur), laiko neįtikinama ir ją atmeta. Pagal šalių sutarties 3.2.2 puntą ieškovas privalo pateikti draudimo bendrovės garantiją atliktiems darbams. Ieškovo atsisakymas pateikti tokią garantiją nemotyvuotas, todėl teismas nustatė šešių mėnesių nuo teismo sprendimo įsigaliojimo terminą, per kurį šis teismo įpareigojimas turi būti įvykdytas, bei 50 proc. priteistos sumos dydžio baudą atsakovo naudai, jeigu teismo įpareigojimas nebus įvykdytas.

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą – ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti: priteisti UAB „PK Invest“ iš UAB „Gatvių statyba“ 39 740,18 Lt (11 509,55 Eur) ir 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012 m. kovo 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; įpareigoti UAB „Gatvių statyba“ pateikti UAB „PK Invest“ per keturiasdešimt dienų nuo šio teismo sprendimo priėmimo dienos draudimo bendrovės garantinio laikotarpio laidavimo raštą dėl ne mažesnės nei 93 881 Lt (27 189,82 Eur) draudimo sumos; ieškovui UAB „Gatvių statyta“ nepateikus atsakovui „PK Invest“ laidavimo rašto per teismo nustatytą terminą priteisti iš ieškovo UAB „Gatvių statyba“ UAB „PK Invest“ naudai 93 881 Lt (27 189,82 Eur) baudą.

20Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad šalių ginčas yra dėl mokėjimo už atliktus darbus, darbai yra atlikti, statybos objektas priimtas naudoti, atliktų darbų trūkumai nustatyti per garantinį terminą, todėl atsakovas pagrįstai pareikalavo, kad ieškovas neatlygintinai pašalintų trūkumus, o ieškovui neįvykdžius 2011 m. rugpjūčio 2 d. susitarimu prisiimtų įsipareigojimų, atsižvelgiant į nustatytus trūkumus, pagrįstai pasirinko kitą gynybos būdą – sumažinti darbų kainą. Teisėjų kolegijos vertinimu, ekspertai L. U. ir R. R. turi reikiamą kompetenciją atsakyti į atsakovo pateiktus klausimus. Netinkamai atliktų darbų 227 503,81 Lt (65 889,66 Eur) vertę ekspertas apskaičiavo pagal įkainius, šalių nustatytus statybos rangos sutartimi. Atsakovas nereikalauja atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, todėl dėl eksperto nustatytos 806 022 Lt (233 440,11 Eur) išlaidų trūkumams šalinti sumos pagrįstumo apeliacinės instancijos teismas nepasisakė. Atsakovas ieškovui turėjo sumokėti 50 proc. sumą nuo visos sulaikytos sumos per dešimt kalendorinių dienų nuo paskutinio darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, tačiau to neįvykdė. Teismas sprendė, kad atsakovo reikalavimas sumažinti atliktų darbų kainą nustatytų darbų trūkumų verte tenkintinas, o nepakankant atsakovo sulaikytos 187 762,83 Lt (54 379,87 Eur) sumos padengti darbų trūkumų 227 503,81 Lt (65 889,66 Eur) vertę, iš ieškovo priteisė 39 740,18 Lt (11 509,55 Eur).

21Teisėjų kolegijos vertinimu, šalims susiejus garantinio laidavimo rašto išdavimą su sulaikytos sumos išmokėjimu, šie du įsipareigojimai pagal šalių susitarimą yra lygiaverčiai, todėl ieškovas turėtų atsakovui pateikti draudimo laidavimo raštą, pagal kurį draudikas būtų įsipareigojęs atlyginti visus nuostolius, kurie gali atsirasti dėl visų ieškovo atliktų darbų, tačiau draudiko atsakomybės ribos, t. y. draudimo suma, turi būti ne mažesnė nei 50 proc. sulaikytos sumos (sutarties 3.2.2 punkto b, c papunkčiai), kuri sudaro 93 881 Lt (27 189,82 Eur). Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo nustatytas šešių mėnesių terminas, per kurį ieškovas yra įpareigotas pateikti laidavimo raštą, yra per ilgas, todėl trumpinamas iki keturiasdešimties dienų.

22III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

23Ieškovas UAB „Gatvių statyba“ kasaciniu skundu prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimą ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimą bei priteisti iš atsakovo kasaciniame teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

241. Apeliacinės instancijos teismas, pažeisdamas CPK 183 ir 185 straipsniuose įtvirtintas įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles, nepagrįstai konstatavo ieškovo kaltę dėl 2009 m. lapkričio 12 d. defektų akte nurodyto vandens pratekėjimo į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę, neįvertino aplinkybės, kad 90 proc. kasatoriaus atliktų darbų buvo tinkamai atlikti ir perduoti atsakovui, jie buvo priimti, dėl jų atsakovas neturėjo kasatoriui jokių pretenzijų, nė vienas kasatoriaus atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas nebuvo nuginčytas, 2009 m. spalio 20 d. pastatas buvo pripažintas tinkamu naudoti, tariami kasatoriaus atliktų darbų defektai nustatyti jau po pastato pripažinimo tinkamu naudoti (2009 m. lapkričio 12 d.), t. y. garantinio laikotarpio metu. Nurodytų proceso teisės normų pažeidimai lėmė netinkamą materialiosios teisės normų pritaikymą šioje civilinėje byloje ir nepagrįsto sprendimo priėmimą.

25CK 6.666 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad jeigu rangos sutartis nenustato ko kita, garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai darbų rezultatą priėmė arba turėjo priimti užsakovas. Atsakovas pasirašė kasatoriaus atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus, šių aktų pagrindu išrašytas sąskaitas faktūras. Pastatas 2009 m. spalio 20 d. pripažintas tinkamu naudoti (to nebūtų įmanoma padaryti, jeigu kasatorius nebūtų atlikęs visų jam pavestų darbų). Tai įrodo, kad atsakovas priėmė kasatoriaus darbų rezultatą ir nuo 2009 m. spalio 20 d. jau pradedamas skaičiuoti kasatoriaus darbų kokybės garantinis laikotarpis, o 2009 m. lapkričio 12 d. defektų akte nurodyti darbų trūkumai laikomi nustatytais būtent garantinio laikotarpio metu.

26Pagrindinių rangos sutartyje nustatytų darbų priėmimo aktas Nr. 189 atsakovui buvo pateiktas 2009 m. spalį. Atsakovas, gavęs kasatoriaus pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, arba, jeigu tai nustatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą, o teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą turi, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nustatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų kasatorius ar atsakovas negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 1, 6 dalys). Atsakovas, atsisakydamas priimti darbus pagal kasatoriaus pateiktus atskirų etapų atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras, pažeidė šias nuostatas.

27Bylos nagrinėjimo metu kasatorius paaiškino, kad atsakovas vengė pateikti kasatoriui 2009 m. spalio 20 d. pastato pripažinimo tinkamu naudoti akto kopiją (atsakovas ją kasatoriui pateikė tik bylos nagrinėjimo metu), todėl kasatorius neturėjo galimybės įgyvendinti sutartinės prievolės dėl draudimo bendrovės garantijos pateikimo, taigi atsakovas nepagrįstai remiasi sulaikymo teise. Be to, rangos sutarties 3.2.2 b punkte įtvirtinta kasatoriaus pareiga pateikti draudimo bendrovės garantiją turėjo būti vykdoma tik atsakovui įvykdžius rangos sutarties 3.2.2 a punkte nustatytą savo pareigą – sumokėjus kasatoriui 50 proc. sulaikytos sumos, o atsakovas jos neįvykdė.

28Pagal CK 6.664 straipsnio 3 dalį garantiniu laikotarpiu paaiškėję darbų trūkumai nesuteikia teisės užsakovui naudotis visų mokėtinų lėšų sulaikymo teise, tokiu atveju sulaikymo teisiniai santykiai nesusiformuoja, o užsakovas savo teises šiuo pagrindu gali ginti pareikšdamas reikalavimus kitoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Stogrysta“ v. UAB „Garantas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-236/2014).

29Vertindamas sulaikymo teisės teisėtumą šioje civilinėje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo tinkamai ištirti visus byloje esančius įrodymus bei įvertinti, ar atsakovui buvo perduoti kasatoriaus atlikti darbai, ar pastatas buvo pripažintas tinkamu naudoti, kada ir konkrečiai kokie darbų defektai išaiškėjo, kurie iš nustatytų defektų buvo ištaisyti.

302. Apeliacinės instancijos teismas priimtą sprendimą nepagrįstai grindė eksperto prof. habil. dr. L. U. netinkamai atliktų darbų vertės skaičiavimu, nors nei prof. habil. dr. L. U. , nei jo asistentui R. R. nėra suteikta ekonominės dalies eksperto kvalifikacija, ekspertizės akte taip pat nėra pateikta duomenų apie eksperto darbą sąmatininku ar ekonominės dalies analitiku.

313. Apeliacinės instancijos teismas ne tik sumažino kasatoriaus atliktų darbų kainą, bet ir įpareigojo kasatorių per keturiasdešimt dienų nuo apeliacinės instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos pateikti atsakovui draudimo bendrovės garantiją ne mažesnei kaip 93 881 Lt (27 189,82 Eur) draudimo sumai. Toks apeliacinės instancijos teismo įpareigojimas prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, nes taip rangovui taikoma dviguba atsakomybė.

32Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas UAB „PK Invest“ prašo skundą atmesti ir priteisti iš kasatoriaus bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į kasacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

331. Kasacinio skundo argumentai dėl netinkamo įrodymų vertinimo yra įrodymais nepagrįsti deklaratyvūs teiginiai. Nors ieškovas neigia savo kaltę dėl atsiradusių defektų, įskaitant ir dėl vandens pratekėjimo į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę, jis savo poziciją patvirtinančių įrodymų nepateikė. Be to, pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį kaltė yra preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.

342. Atsakovas defektus nurodė ne garantiniu laikotarpiu, bet dar prieš Galutinio atliktų darbų akto pasirašymą. Tai, kad pastatas 2009 m. spalio 20 d. buvo pripažintas tinkamu naudoti, nereiškia, kad visi darbai buvo atlikti tinkamai ir priimti be jokių išlygų. Sutartyje šalys susitarė, kad visas darbų rezultatas bus patikrintas ir įvertintas pasirašant Galutinį aktą, kuris sudaromas baigus rangos sutarties vykdymą. Sutarties 3 skyriaus „Mokėjimo tvarka“ 3.1. punkte nustatyta rangovo pareiga kiekvieną mėnesio pirmą ir penkioliktą dieną pateikti parengtinius, t. y. preliminarius, perdavimo–priėmimo aktus užsakovui. Įstatymas nedraudžia šalims susitarti, kad užsakovas atliktus darbus patikrina galutinio darbų rezultato perdavimo momentu. Dėl to šioje byloje garantinis terminas gali būti pradedamas skaičiuoti tik nuo Galutinio akto pasirašymo, jeigu visi darbai atlikti be defektų ir užsakovas neturi pretenzijų rangovui dėl atliktų darbų kokybės. Nustačius defektus ir rangovui jų neištaisius, garantinių terminų skaičiavimas nepradedamas, nes rangos sutartis laikytina netinkamai įvykdyta. Sutartis niekada nebuvo tinkamai įvykdyta, Galutinis aktas nepasirašytas, todėl būtų nepagrįsta ginčo santykius kvalifikuoti kaip garantinio laikotarpio metu atsiradusių defektų taisymą ir įpareigoti atsakovą sumokėti už netinkamai atliktus darbus visą jų kainą.

35Ieškovas nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos išaiškinimu 2014 m. balandžio 24 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Stogrysta“ v. UAB „Garantas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-236/2014, nes šioje nutartyje kasacinis teismas sprendė, kad būtent garantiniu laikotarpiu paaiškėję darbų trūkumai nesuteikia teisės atsakovui naudotis visų ieškovui mokėtinų lėšų sulaikymo teise. Atsakovo sulaikymo teisė nustatyta tiek rangos sutarties 3.2.2 punkte, tiek CK 6.58 ir 6.207 straipsniuose.

363. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad teismo ekspertui prof. habil. dr. L. U. nesuteikta teisė nustatyti ieškovo atliktų defektų vertę ir jų pašalinimo kainą. Eksperto prof. habil. dr. L. U. ir jo asistento kvalifikacija yra pakankama ir tinkama atlikti tokio pobūdžio ekspertizę. Atliktinų darbų ar netinkamai atliktų darbų sąmatai sudaryti ekonominės dalies eksperto kvalifikacija nėra reikalinga. Tokia eksperto kvalifikacija galėtų būti reikalinga norint patikrinti sudarytos sąmatos teisingumą, tačiau ieškovas nepateikė duomenų, kad L. U. apskaičiuota sąmata yra neteisinga. Bet kuris atitinkamą išsilavinimą turintis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis turi eksperto kvalifikaciją, ar ne, sąmatas gali sudaryti, kai yra aiškūs reikalingi atlikti darbai, jų kiekis ir įkainiai. Ekspertizės akte netinkamai atliktų darbų 227 503,81 Lt (65 889,66 Eur) vertę ekspertas apskaičiavo pagal įkainius, šalių nustatytus rangos sutartimi už kokybiškai atliktus tokio pobūdžio darbus.

37Teisėjų kolegija

konstatuoja:

38IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

39Dėl užsakovo teisės sustabdyti atsiskaitymo su rangovu prievolės vykdymą

40Byloje ieškovas (rangovas), remdamasis šalių sudarytos rangos sutarties ir įstatymo nuostatomis, reikalauja atsakovą (užsakovą) visiškai atsiskaityti už atliktus darbus, o šis dėl netinkamų prievolių įvykdymo atsisako tai padaryti ir reikalauja sumažinti darbų kainą.

41Užsakovas pripažįsta dalies rangovui mokėtino atlyginimo už darbus nesumokėjimą ir tokius savo veiksmus grindžia ne tik šalių sudarytos rangos sutarties sąlygomis (pagal šios sutarties 3.2.2 punkto a ir b papunkčius 10 proc. rangovui mokėtinos sumos turi teisę sulaikyti, kol nepasirašytas galutinis darbų perdavimo–priėmimo aktas ir kol ieškovas nepateiks draudimo bendrovės laidavimo rašto), bet ir šalių 2011 m. rugpjūčio 2 d. susitarimu dėl defektų šalinimo, kuriuo šalys sulaikytos sumos sumokėjimą susiejo su nustatytų ir rangovo pripažintų darbų defektų pašalinimu.

42Rangovas laikosi pozicijos, kad nors užsakovas galutinio darbų perdavimo–priėmimo akto nepasirašė, nurodęs darbų defektus ir reikalaudamas juos pašalinti, užsakovas faktiškai priėmė darbus su defektais, nes juos pateikė Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento komisijai, o ši 2010 m. spalio 20 d. aktu pripažino tinkama naudoti daugiabučių namų grupę (dalį šios namų grupės statybos darbų atliko ieškovas). Rangovo nuomone, statinių pripažinimas tinkamais naudoti patvirtina, kad užsakovas faktiškai priėmė darbus, todėl užsakovo sulaikyta suma turi būti jam išmokėta.

43Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalyje pateiktą statybos rangos sutarties sampratą rangovo teisė gauti atlyginimą už atliktą darbą susijusi su jo pareiga darbus atlikti tinkamai ir laiku. Kitos statybos rangą reglamentuojančios teisės normos detalizuoja sutarties šalių pareigų vykdymą ir teisių įgyvendinimą, tačiau jos nepaneigia esminės užsakovo pareigos – sumokėti rangovui už tinkamai atliktą darbą. CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas abiejų šalių pasirašomu aktu. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Atliktų darbų priėmimo aktas, kaip dokumentas, nurodytą sandorį įforminantis raštiškai, fiksuoja tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą. Pagrindas rangovui reikalauti, kad užsakovą vykdytų jo priešpriešinę prievolę – sumokėtų už darbus, yra pagrindinės sutartinės rangovo prievolės įvykdymas – sutarto darbo tinkamas atlikimas, taip pat perdavimas užsakovui. Nesant šalių darbų perdavimo–priėmimo akto, gali kilti darbų atlikimo laiko, kokybės ir kiti klausimai, tačiau vien šio dokumento nepateikimas byloje nepaneigia rangovo teisės į atlyginimą už tinkamai atliktus darbus, jei darbų perdavimą galima nustatyti kitais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Gembės statyba“ v. UAB „Filipopolis“; bylos Nr. 3K-3-423/2011).

44Nagrinėjamoje byloje tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad darbai yra atlikti, statybos objektas priimtas naudoti, atliktų darbų trūkumai nustatyti per garantinį terminą, t. y. sutartus darbus ieškovas atliko, o atsakovas juos faktiškai priėmė, tačiau neatsiskaito su ieškovu dėl nustatytų darbų defektų.

45Priėmus darbus, užsakovui atsiranda prievolė už juos sumokėti, tačiau jei nustatomi darbų trūkumai ir rangovas jų nepaneigia, jis turi prievolę trūkumus pašalinti. Ieškovas kasaciniame skunde teigia, kad jis nesutinka su apeliacinės instancijos teismo konstatuotais defektais. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad pagal CPK 12 ir 178 straipsnius šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). Įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų ir teisė, ir pareiga. Šias teises ir pareigas pirmiau išvardyti asmenys įgyvendina nurodydami teisiškai reikšmingas aplinkybes, rinkdami ir pateikdami teismui įrodymus bei dalyvaudami juos tiriant ir vertinant. CPK 226 straipsnyje nustatyta, kad šalys ir tretieji asmenys turi pateikti teismui visus turimus įrodymus bei paaiškinimus, turinčius reikšmės bylai, taip pat nurodyti įrodymus, kurių jie negali pateikti teismui, kartu nurodydami aplinkybes, trukdančias tai padaryti, bei galutinai suformuluoti savo reikalavimus ir atsikirtimus į pareikštus reikalavimus pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu. Neįvykdžius įrodinėjimo pareigų arba netinkamai jas įvykdžius, įrodinėjimo subjektui (dažniausiai proceso šaliai) gali atsirasti neigiamų padarinių – teismas gali atitinkamas įrodinėtas aplinkybes pripažinti neįrodytomis (neegzistavusiomis) ir, tuo remdamasis, priimti procesinį sprendimą išspręsti ginčą iš esmės. Kasacinio teismo praktika dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, yra suformuota (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2012 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Lietuva Statoil“ v. UAB „DL logistika“ir kt., bylos Nr. 3K-3-64/2012; 2013 m. balandžio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2013; kt.).

46Nagrinėjamoje byloje ieškovas, nors ginčijo savo atsakomybę dėl defektų, tokią poziciją pakankamai pagrindžiančių įrodymų nepateikė, o atsakovui pateikus įrodymus, patvirtinančius ieškovo atliktų darbų defektus, ieškovas jų nepaneigė. Bylą nagrinėję teismai vertino ne tik kasatoriaus nurodomą aplinkybę, kad 90 proc. kasatoriaus atliktų darbų buvo tinkamai atlikta, bet įrodymų visetą, įskaitant dokumentus, kuriais kasatorius pripažino defektus ir įsipareigojo juos ištaisyti, eksperto išvadą, kitus įrodymus, patvirtinančius darbų defektus, todėl turėjo pagrindą padaryti išvadą, kad atsakovo nurodyti defektai egzistuoja.

47Kasatoriaus nuomone, garantiniu laikotarpiu paaiškėję darbų trūkumai nesuteikia teisės užsakovui naudotis visų mokėtinų lėšų sulaikymo teise, tokiu atveju sulaikymo teisiniai santykiai nesusiformuoja, o užsakovas savo teises šiuo pagrindu gali ginti pareikšdamas reikalavimus kitoje byloje.

48Pasisakant dėl šio kasatoriaus argumento, būtina kvalifikuoti byloje susiklosčiusius ginčo teisinius santykius. Minėta, kad užsakovas, priėmęs tinkamai atliktus darbus, turi prievolę už juos sumokėti rangovui sutartą kainą, tačiau jei atlikti darbai yra su trūkumais, rangovas turi prievolę trūkumus pašalinti. Abi šalys ginče dėl atsiskaitymo, pasisakydamos dėl jo nevykdymo teisėtumo, analizavo teismų praktikoje suformuluotas nuostatas dėl mokėjimo sulaikymo teisės. Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje susiklosčiusių teisinių santykių kvalifikavimas yra teismo prerogatyva.

49Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. gruodžio 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Praviena“ v. UAB „Hanner Development“, bylos Nr. 3K-3-486/2011, išaiškino, kad šalių susitarimo dėl rangovui mokėtino atlyginimo „sulaikymo“ tikslas yra užtikrinti užsakovo nuostolių padengimą rangovo netinkamų prievolių vykdymo atveju. Toks šalių susitarimas įstatymo leidžiamas ir laikytinas vienu iš įstatyme nenumatytų, tačiau šalių susitarimu nustatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70 straipsnis). Nurodytoje byloje teisės „sulaikymas“ užtikrino rangovo prievolių, galinčių atsirasti garantiniu laikotarpiu, vykdymą. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, vykdydamas susitarimą dėl „sulaikymo“, užsakovas nesumoka rangovui dalies mokėtinos sumos, nors tuo metu rangovas tinkamai vykdo savo prievoles, taip siekdamas apsaugoti savo interesus nuo galimų rangovo prievolių nevykdymo ateityje. Tuo atveju, kai rangovas jau nevykdo savo prievolių, užsakovas savo interesams ginti gali taikyti kitą priemonę – sutarties vykdymo sustabdymą. Šis teisių gynimo būdas reglamentuojamas CK 6.207 straipsnyje, kurio 2 dalyje nustatyta: „Kai šalys savo prievoles turi įvykdyti viena paskui kitą, tai turinti sutartį įvykdyti vėliau šalis gali sustabdyti vykdymą tol, kol kita šalis neįvykdo savo prievolių.“ Nurodytu teisių gynimo būdu šalys privalo naudotis protingai ir sąžiningai (CK 6.207 straipsnio 3 dalis). Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje nustatytos aplinkybės ir šalių veiksmai atitinka CK 6.207 straipsnio nuostatas – viena šalis atsisako vykdyti sutartinę prievolę kitai šaliai dėl to, kad ši neįvykdė savo prievolės, kylančios iš rangos sutarties ir 2011 m. rugpjūčio 2 d. papildomo susitarimo ištaisyti defektus. Kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamoje byloje nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad užsakovas, nevykdydamas prievolės sumokėti visą rangos sutartyje nustatytą kainą rangovui, iš pradžių rėmėsi šalių sutartu teisės „sulaikymo“ pagrindu, o vėliau faktiškai įgyvendino CK 6.207 straipsnyje reglamentuojamą teisę sustabdyti sutarties vykdymą. Atsižvelgiant į nurodyto straipsnio nuostatas, jis turėjo tokią teisę. Rangovas, reikalaudamas užsakovą visiškai atsiskaityti, neįrodė, kad tinkamai įvykdė iš sutarties ir papildomo susitarimo kylančią savo prievolę ištaisyti darbų defektus ir užsakovui perduoti tinkamai atliktus darbus, todėl neturi pagrindo reikalauti užsakovą vykdyti savąją prievolę – sumokėti už šiuos darbus.

50Dėl kitų kasacinio skundo argumentų

51Teisėjų kolegija nesutinka su kasatoriaus argumentu, kad ekspertas L. U. netinkamai apskaičiavo atliktų darbų vertę, nes neturi reikiamos kvalifikacijos. Sutiktina su šiuo klausimu pasisakiusio apeliacinės instancijos teismo argumentais, kad tiek L. U., turintis teismo eksperto statusą, tiek jo asistentas R. R. turi reikiamą kvalifikaciją nustatyti požeminės automobilių stovėjimo aikštelės atliktų darbų kokybę bei netinkamai atliktų darbų kiekį ir vertę, kurią skaičiuojant taikomi darbų įkainiai, nustatyti statybos rangos sutartyje už tokio pobūdžio atliktus tinkamos kokybės darbus. Kasatorius eksperto darbų vertės skaičiavimo teisingumo byloje nepaneigė (CPK 178 straipsnis).

52Kasatoriaus nuomone, ne tik sumažinus jo atliktų darbų kainą, bet ir įpareigojus pateikti draudimo bendrovės garantiją, jam taikoma dviguba atsakomybė. Atsakant į šį argumentą, pažymėtina, kad, sumažinus darbų kainą, užsakovas defektams pašalinti gali kviesti kitą rangovą, už kurio atlikto darbo kokybę ieškovas pagal CK 6.697 straipsnio nuostatas nebus atsakingas. Dėl to ieškovo garantiniai įsipareigojimai nebus taikomi darbams su defektais, dėl kurių teismo sprendimu sumažinta atliktų darbų kaina. Ieškovui nekeliamas reikalavimas pateikti draudimo bendrovės garantiją dėl nurodytų darbų. Kartu pažymėtina, kad ieškovas atliko kitus darbus, už kuriuos gavo atlyginimą ir prisiėmė garantinius įsipareigojimus dėl jų. Būtent šiems įsipareigojimams užtikrinti ieškovas privalo pateikti apeliacinės instancijos teismo sprendime nurodytą draudimo bendrovės garantiją.

53Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus argumentus, sprendžia, kad nėra pagrindo panaikinti arba pakeisti apeliacinės instancijos teismo sprendimą (CPK 359 straipsnio 3 dalis).

54Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

55Atsakovas, prašydamas priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas, patirtas rengiant atsiliepimą į kasacinį skundą, pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad už advokato pagalbą sumokėjo 2259,35 Eur. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 98 straipsniu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2, 7, 8.14 punktais, sprendžia, kad ieškovo prašymas tenkintinas iš dalies, priteisiant 1000 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

56Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

57Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

58Priteisti UAB „PK Invest“ (j. a. k. 111647584) iš UAB „Gatvių statyba“ (j. a. k. 122570826) 1000 (vieną tūkstantį) Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

59Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo šalių ginčas dėl atsiskaitymo už atliktus statybos darbus,... 6. Ieškovas UAB „Gatvių statyba“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „PK... 7. Ieškovas nurodė, kad atliko visus sutartyje nustatytus darbus, objektas... 8. Atsakovas UAB „PK Invest“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašo... 9. Atsakovas savo reikalavimus grindė eksperto L. U. ekspertizės aktu, kuriuo... 10. Byloje nustatyta, kad ieškovą ir atsakovą sieja rangos sutartiniai santykiai... 11. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 10 d. sprendimu ieškinį patenkino... 13. Teismas nurodė, kad užsakovo pareiga sumokėti už atliktus rangos darbus ir... 14. Šalių susirašinėjimas įrodo, kad abi sutarties šalys atsakovo... 15. Teismas sprendė, kad sutarties sąlygą, jog užsakovas, gavęs iš rangovo... 16. Teismas pažymėjo, kad abiejų šalių pozicija dėl draudimo garantijos... 17. Teismas konstatavo, kad per garantinį laikotarpį paaiškėjo darbų... 18. 2011 m. rugpjūčio 2 d. šalys pasirašė susitarimą dėl defektų šalinimo,... 19. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014... 20. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad šalių ginčas yra dėl... 21. Teisėjų kolegijos vertinimu, šalims susiejus garantinio laidavimo rašto... 22. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. Ieškovas UAB „Gatvių statyba“ kasaciniu skundu prašo panaikinti Lietuvos... 24. 1. Apeliacinės instancijos teismas, pažeisdamas CPK 183 ir 185 straipsniuose... 25. CK 6.666 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad jeigu rangos sutartis nenustato... 26. Pagrindinių rangos sutartyje nustatytų darbų priėmimo aktas Nr. 189... 27. Bylos nagrinėjimo metu kasatorius paaiškino, kad atsakovas vengė pateikti... 28. Pagal CK 6.664 straipsnio 3 dalį garantiniu laikotarpiu paaiškėję darbų... 29. Vertindamas sulaikymo teisės teisėtumą šioje civilinėje byloje... 30. 2. Apeliacinės instancijos teismas priimtą sprendimą nepagrįstai grindė... 31. 3. Apeliacinės instancijos teismas ne tik sumažino kasatoriaus atliktų... 32. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas UAB „PK Invest“ prašo skundą... 33. 1. Kasacinio skundo argumentai dėl netinkamo įrodymų vertinimo yra... 34. 2. Atsakovas defektus nurodė ne garantiniu laikotarpiu, bet dar prieš... 35. Ieškovas nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų... 36. 3. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad teismo ekspertui prof. habil. dr. L. U.... 37. Teisėjų kolegija... 38. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 39. Dėl užsakovo teisės sustabdyti atsiskaitymo su rangovu prievolės vykdymą... 40. Byloje ieškovas (rangovas), remdamasis šalių sudarytos rangos sutarties ir... 41. Užsakovas pripažįsta dalies rangovui mokėtino atlyginimo už darbus... 42. Rangovas laikosi pozicijos, kad nors užsakovas galutinio darbų... 43. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalyje pateiktą statybos rangos sutarties... 44. Nagrinėjamoje byloje tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismas... 45. Priėmus darbus, užsakovui atsiranda prievolė už juos sumokėti, tačiau jei... 46. Nagrinėjamoje byloje ieškovas, nors ginčijo savo atsakomybę dėl defektų,... 47. Kasatoriaus nuomone, garantiniu laikotarpiu paaiškėję darbų trūkumai... 48. Pasisakant dėl šio kasatoriaus argumento, būtina kvalifikuoti byloje... 49. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 50. Dėl kitų kasacinio skundo argumentų... 51. Teisėjų kolegija nesutinka su kasatoriaus argumentu, kad ekspertas L. U.... 52. Kasatoriaus nuomone, ne tik sumažinus jo atliktų darbų kainą, bet ir... 53. Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus argumentus, sprendžia, kad... 54. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 55. Atsakovas, prašydamas priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas, patirtas... 56. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 57. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014... 58. Priteisti UAB „PK Invest“ (j. a. k. 111647584) iš UAB „Gatvių... 59. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...