Byla e2-278-883/2018
Dėl delspinigių priteisimo ir atsakovės UAB „Conresta“ priešieškinį dėl atlyginimo už darbus priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Kalėjimų departamentas prie LR TM, Teisingumo ministerija, UAB „Mechanizmų nuoma“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant D. T., O. S., dalyvaujant atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Conresta“ atstovei advokatei G. V., trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „Mechanizmų nuoma“ direktoriui K. Č. ir atstovei advokatei V. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių tardymo izoliatoriaus ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Conresta“ dėl delspinigių priteisimo ir atsakovės UAB „Conresta“ priešieškinį dėl atlyginimo už darbus priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Kalėjimų departamentas prie LR TM, Teisingumo ministerija, UAB „Mechanizmų nuoma“.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ieškovas Šiaulių tardymo izoliatorius teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašė iš atsakovės UAB „Conresta“ priteisti 102 355,05 Eur delspinigių ir procesines palūkanas. Ieškovas savo ieškinį grindžia tuo, kad atsakovė UAB „Conresta“ pavėlavo užbaigti tarpinius darbus per šalių sudarytoje 2015 m. lapkričio 16 d. Statybos rangos sutartyje Nr. 47/08-58 (toliau – rangos sutartis) nustatytą terminą, todėl atsakovei turi būti taikomos rangos sutartyje nustatytos įsipareigojimų nevykdymo pasekmės. Ieškovas nurodo, kad atsakovė neužbaigė rangos sutarties 1.2.1 p. numatyto darbų etapo – maskuojančios tvoros įrengimo per nustatytą tarpinį 10 mėnesių nuo rangos sutarties įsigaliojimo terminą (iki 2016 m. rugsėjo 20 d.), todėl nuo 2016 m. rugsėjo 20 d. iki 2017 m. sausio 27 d., kada delspinigių skaičiavimas buvo sustabdytas, atsakovei skaičiuojami rangos sutarties 10.5 p. nustatyti 0,05% delspinigiai nuo sutarties kainos, viso – 102 355,05 EUR.
 1. Atsakovė UAB „Conresta“ priešieškiniu, kurį patikslino, prašo priteisti iš ieškovo Šiaulių tardymo izoliatoriaus 167 310,47 EUR už papildomus didesnės apimties miško iškirtimo, buitinių atliekų utilizavimo, savavališkai pastatytų statinių griovimo ir sankasos įrengimo darbus, 73 011,81 Eur už 2017 m. birželio mėnesį atliktus darbus ir 693,61 Eur delspinigių, taip pat 105 527,38 Eur likusią rangos sutarties kainos dalį ir 1002,51 Eur delspinigių bei 8 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 1. Trečiasis asmuo UAB „Mechanizmų nuoma“ 2017-11-07 pateikė prašymą įtraukti bendrovę dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu. Nurodė, kad UAB „Mechanizmų nuoma" pagal su atsakove UAB „Conresta" sudarytas 2016 m. balandžio 6 d. rangos darbų sutartį Nr.20l6l03/08-G01 ir 2016 m. birželio 1 d. rangos darbų sutartį Nr. 2016-06 01-T01 atliko rangos darbus Šiaulių tardymo izoliatoriaus statomuose inžineriniuose statiniuose (Malavėniukų k.1, Ginkūnų sen. Šiaulių r.), o nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių kilęs ir dėl UAB „Mechanizmų nuoma" atliktų darbų tinkamumo ir apmokėjimo už juos atsakovei UAB „Conresta", todėl priimtas teismo sprendimas šioje byloje gali turėti įtakos UAB „Mechanizmų nuoma“ teisėms ir pareigoms. 2017-11-08 protokoline nutartimi UAB „Mechanizmų nuoma“ įtraukta dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.
 2. Proceso metu šalys siekė ginčą išspręsti taikiai ir 2018 m. kovo 26 d. pateikė teismui prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos medžiagos pripažinimo nevieša. Šalys prašo patvirtinti tarp šalių sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti, grąžinti šalims 75 procentus žyminio mokesčio, sumokėto pareiškiant ieškinį ir priešieškinį.
 3. Trečiasis asmuo UAB „Mechanizmų nuoma“ 2018 m. kovo 27 d. pateikė prieštaravimus dėl taikos sutarties sąlygų, nurodė, kad atsakovė UAB „Conresta“ trečiajam asmeniui UAB „Mechanizmų nuoma“ už ginčo objekte atliktus rangos darbus yra skolinga 208 339,24 Eur, vengia darbus priimti ir už juos atsiskaityti, todėl taikos sutartimi sutartos abipusės šalių nuolaidos, susijusios su sutarties kainos sumažinimu pagal atsakovės pateiktas nevykdytų darbų lokalines sąmatas, galimai atsisakant apmokėjimo už darbus, dalį kurių atliko UAB „Mechanizmų nuoma“, pažeidžia trečiojo asmens teises ir teisėtus interesus.
 4. Posėdžio metu atsakovės UAB „Conresta“ atstovė palaikė prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, papildomai nurodė, kad sutarties 13 punktas yra perteklinis ir iš sutarties teksto turi būti pašalintas, palaikė prašymą dėl bylos medžiagos pripažinimo nevieša.
 5. Trečiojo asmens UAB „Mechanizmų nuoma“ atstovai prašė taikos sutarties netvirtinti, bylą nagrinėti iš esmės ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Šalių prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas.

 1. Taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (CK 6.983 straipsnio 1 dalis). Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi res judicata (galutinio teismo sprendimo) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnio 1, 2 dalys).
 2. Šalių procesinė teisė užbaigti bylą taikos sutartimi įtvirtinta CPK 42 straipsnio 1 dalyje. Ši teisė kyla iš CPK 13 straipsnyje įtvirtinto byloje dalyvaujančių asmenų dispozityvumo principo ir ja šalys gali pasinaudoti bet kurioje proceso stadijoje (CPK 140 straipsnio 3 dalis). Sudarydamos taikos sutartį, ginčo šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas ginčo subjektų dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis. Taikos sutarties 22 punkte šalys patvirtino, kad joms žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme teisinės pasekmės, t. y., kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus bei nutraukus dėl to civilinę bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, o teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (lot. „res judicata“) galią (CPK 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas).
 3. Pagal CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jei tai prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui.
 4. Iš teismui pateiktos tvirtinti taikos sutarties turinio matyti, kad šalys išsprendė ginčą, kuris nagrinėjamas Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-278-883/2018 pagal ieškovo Šiaulių tardymo izoliatoriaus ieškinį atsakovei UAB „Conresta“ dėl delspinigių priteisimo ir atsakovės UAB „Conresta“ priešieškinį dėl atlyginimo už darbus priteisimo. Taikos sutartimi šalys siekia kilusį ginčą išspręsti taikiai, abiem šalims priimtinomis sąlygomis, mažiausiomis ekonominėmis ir laiko sąnaudomis.
 5. Šalių valia sudaryti taikos sutartį išreikšta raštu sudarytoje taikos sutartyje, pasirašytoje ieškovo Šiaulių tardymo izoliatoriaus atstovo P. Ž. (2017-07-19 įgaliojimas Nr. 14/01-9757), atsakovės UAB „Conresta“ direktoriaus L. L., Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos atstovės E. G. (2018-02-26 įgaliojimas Nr. 1S-734). Teismui pateiktos taikos sutarties turinys, sudarymo aplinkybės nesuponuoja išvados, kad ją sudariusių asmenų valia būtų išreikšta ydingai.

5Dėl 2015-11-16 statybos rangos sutarties Nr. 47/08-58 kainos sumažinimo

 1. Nagrinėjamu atveju, sudarydamos taikos sutartį, šalys 2018-03-22 pasirašė papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2015-11-16 statybos rangos sutarties Nr. 47/08-58 dėl sutarties kainos pakeitimo, kuriuo nustatė, jog bendra sutarties kaina yra 1486 607,18 Eur. Nors viešojo pirkimo sutartims dėl jų daugiašališkumo pobūdžio taikomi jų keitimo apribojimai, tačiau jie nėra tokie griežti, kad reikštų absoliutų draudimą keisti viešojo pirkimo sutarčių nuostatas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Kauno vandenys“ skundą dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2010 m. vasario 8 d. sprendimo WTE Wassertechnik GmbH“ ir AB „Požeminiai darbai“ v. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos valdymo agentūra, bylos Nr. 3K-7-304/2011). 2015-11-16 statybos rangos sutartis sudaryta pagal pirkimo sąlygas, paskelbtas iki 2017-07-01, tačiau tebesitęsiant viešojo pirkimo sutarčiai jos šalys įstatymo nustatyta tvarka turi teisę inicijuoti viešojo pirkimo sutarties nuostatų pakeitimą, kiek tai leidžiama pagal naująjį reguliavimą. Šiuo metu galiojantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnis, reglamentuojantis viešųjų pirkimų būdu sudarytos sutarties keitimą, nebenumato Viešųjų pirkimų tarnybos dalyvavimo sutarties keitimo procese, bendra sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 15 procentų pradinės sutarties kainos (VPĮ 89 str.).

6Dėl UAB „Mechanizmų nuoma“ prieštaravimų

 1. Trečiasis asmuo UAB „Mechanizmų nuoma“ savo prieštaravimuose dėl taikos sutarties sąlygų ir posėdžio metu nurodė, kad atsakovė UAB „Conresta“, pateikdama nevykdytinų darbų lokalines sąmatas, ir sutikdama su sutarties kainos mažinimu, galimai atsisako apmokėjimo už darbus, kuriuos ginčo objekte atliko trečiasis asmuo UAB „Mechanizmų nuoma“.
 1. Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal su UAB „Conresta“ sudarytą 2016-04-06 rangos sutartį Nr. 2016/03/08-G01 UAB „Mechanizmų nuoma“ įsipareigojo atlikti žemės darbus, o pagal 2016-06-01 rangos sutartį Nr. 2016 06 01-T01 įsipareigojo sumontuoti maskuojančią tvorą Šiaulių tardymo izoliatoriaus statomuose inžineriniuose tinkluose (tvora) Malavėniukų kaime, Šiaulių r. Trečiojo asmens teigimu, už minėtame objekte atliktus darbus UAB „Conresta“ yra skolinga UAB „Mechanizmų nuoma“ 208 339 Eur.
 1. Kartu su taikos sutartimi teismui pateiktos nevykdytų darbų lokalinės sąmatos, atliktų darbų, kurių kiekiai viršija pagal sutartį numatytus kiekius, lokalinės sąmatos ir suvestinis skaičiavimas, pagrindžiantis rangos sutarties kainos keitimą (taikos sutarties priedai). Minėti dokumentai yra pasirašyti šalių atstovų ir techninės priežiūros vadovo, teismui nekyla abejonių dėl nevykdytų darbų sąmatų atitikimo faktinei situacijai ginčo objekte, nes priešingų duomenų byloje nėra.
 1. Pažymėtina, kad sutarties uždarumo principas lemia, kad tik sutarties šalys gali reikšti reikalavimus dėl jos netinkamo vykdymo. Teismas sutarties galią tretiesiems asmenims gali pripažinti tik tuomet, kai tokią teisę numato įstatymas ir esama faktinė situacija atitinka įstatyme apibūdintą sutarties uždarumo principo išimtį. Sutarties uždarumo principas galioja ir rangos teisiniuose santykiuose. UAB „Mechanizmų“ nuoma, kaip subrangovas, viešojo pirkimo procedūrų metu išviešintas nebuvo, sudarant 2015-11-16 statybos rangos sutartį nedalyvavo, todėl neturi teisės reikšti ieškovui Šiaulių tardymo izoliatoriui reikalavimų, susijusių su sutarčių, sudarytų su UAB „Conresta“, vykdymu, o UAB „Conresta“ ir UAB „Mechanizmų nuoma“ tarpusavio atsiskaitymai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.
 1. Įvertinęs šalių sudarytos taikos sutarties sąlygas, teismas sprendžia, kad taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl yra pagrindas taikos sutartyje išdėstytas ir šalių valią atspindinčias taikos sutarties sąlygas patvirtinti (CK 6.983 straipsnis, CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Taikos sutartis patvirtintina šalių sulygtomis sąlygomis, išskyrus kai kurias išimtis.
 1. Teismas posėdžio metu nustatė, kad prašymo patvirtinti taikos sutartį ir jos pateikimo į bylą metu 13 taikos sutarties punktas yra įvykdytas, t. y. atsakovė pateikė nevykdytinų darbų lokalines sąmatas ir šalys pasirašė susitarimą dėl rangos sutarties kainos pakeitimo, todėl pripažįstama, kad šis taikos sutarties punktas yra perteklinis ir į tvirtinamų taikos sutarties sąlygų sąrašą neįtraukiamas. Taip pat atitinkamai koreguojamas 15 taikos sutarties punktas, nebepasisakant dėl 13 punkte numatyto įsipareigojimo neįvykdymo pasekmių.
 1. Teismas konstatuoja, kad taikos sutarties 27 punkte įvardinti ir į civilinę bylą kartu su taikos sutartimi pateikti taikos sutarties priedai: 2018-03-22 Papildomas susitarimas Nr. 1, 2017 m. birželio mėnesio atliktų darbų priėmimo aktai ir 2018-03-06 PVM sąskaita – faktūra Nr. C0N000004609 pripažįstami neatsiejama teismo patvirtintos taikos sutarties dalimi, tačiau į nutarties tekstą (jos rezoliucinę dalį) atskirai neperkeliami.
 1. Teismo patvirtinta taikos sutartis yra privalomai vykdytinas dokumentas (CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 646 straipsnio 3 dalis). Todėl, kilus poreikiui spręsti taikos sutarties priverstino vykdymo klausimą ir/ar išduoti vykdomąjį raštą, jame turėtų būti nurodyta ir su išieškojimu (priverstiniu vykdymu) susijusiu rezoliucinė teismo procesinio sprendimo dalis pažodžiui, todėl taikos sutarties 21-26 punktuose nurodytos nuostatos (kuriose nėra formuluojami jokie šalių tarpusavio įsipareigojimai) į nutarties tekstą neperkeliamos.
 2. Patvirtinus taikos sutartį, byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 5 punktas).

7Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Šalys taikos sutartimi prašo grąžinti šalims 75 procentus už ieškinį ir priešieškinį sumokėto žyminio mokesčio. Ieškovė, pateikdama ieškinį, 2017-04-03 mokėjimo nurodymu sumokėjo 1636 Eur žyminio mokesčio, atsakovė UAB „Conresta“ 2017-06-15 mokėjimo nurodymu sumokėjo 2123 Eur, 2017-09-26 mokėjimo nurodymu sumokėjo 1446 Eur (viso 3569 Eur), todėl ieškovui grąžintina 1227 Eur ir atsakovei grąžintina 2676,75 Eur (CPK 87 str. 1 d. 1 p., 2 d.).
 2. Taikos sutartimi šalys susitarė, kad su bylinėjimosi procesu susijusios jau turėtos išlaidos dengiamos pačių šalių, patyrusių tokias išlaidas (taikos sutarties 17, 18 punktai), todėl teismas šalių jau patirtų iki šios taikos sutarties sudarymo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo savo iniciatyva nesprendžia (CPK 88 straipsnis, 93 straipsnis, 94 straipsnio 2 dalis). 17 taikos sutarties punkte nurodyta, kad atsakovas neatlygina ieškovui ir tretiesiems asmenims jų patirtų bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad taikos sutartį pasirašė tik vieno trečiojo asmens – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovė, teismas sprendžia, kad šis taikos sutarties punktas priimtas ir galioja būtent šio trečiojo asmens atžvilgiu.
 1. Trečiasis asmuo UAB „Mechanizmų nuoma“ pateikė prašymą dėl 2000 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pateikė duomenis, kad atstovavimo išlaidos už susipažinimą su nagrinėjama byla, teisės konsultacijas, rašto dėl prieigos prie elektroninės bylos kortelės parengimą ir klausimų dėl įstojimo į bylą su savarankiškais reikalavimais aptarimą (5 val.) sudaro 1000 Eur, išlaidos už prieštaravimų dėl taikos sutarties sąlygų parengimą, pasirengimą ir dalyvavimą teismo posėdyje (5 val,) taip pat sudaro 1000 Eur, pateikė įrodymus, kad advokatei jau yra sumokėjęs 1000 Eur (sąskaita už teisines paslaugas Nr. 18-406 išrašyta teismo posėdžio dieną 2018-03-27).
 1. CPK 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Civilinę bylą nutraukus, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ne remiantis bendruoju bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principu „pralaimėjęs moka“, o vadovaujantis priežasties teorija (angl. the cause theory), pagal kurią lemiamą reikšmę turi ne galutinio teismo sprendimo priėmimas, o procesinis šalių elgesys, bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežasčių įvertinimas, šalių apdairumas bei rūpestingumas atliekant procesinius veiksmus, taip pat ir ieškinio padavimą nulėmusių priežasčių identifikavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-214/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-237-943/2017, Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje. e2-205-516/2018).
 1. CPK 42 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai, privalo veikti siekdamos, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, domėtis nagrinėjamos bylos eiga, pasirūpinti tinkamu atstovavimu. Nors įstatyme tiesiogiai nenurodyta apie trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, teises ir pareigas dėl bylinėjimosi išlaidų, tačiau ir šie proceso dalyviai laikytini bylinėjimosi išlaidų paskirstymo subjektais, nes pagal CPK 47 straipsnio 2 dalį jie turi tokias pačias procesines teises bei pareigas kaip ir šalys, išskyrus tam tikras įstatymo nustatytas išimtis, susijusias su disponavimu ginčo dalyku, tačiau nesusijusias su bylinėjimosi išlaidomis.
 1. Kadangi šalys taikos sutartyje neaptarė trečiojo asmens UAB „Mechanizmų nuoma“ bylinėjimosi išlaidų, todėl jos spręstinos vertinant bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastis (CPK 94 straipsnio 1 dalis). Bylos duomenimis trečiasis asmuo UAB „Mechanizmų nuoma“ į proceso įstojo savo paties iniciatyva, nurodęs, kad nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių yra kilęs ir dėl UAB „Mechanizmų nuoma“ ginčo objekte atliktų darbų tinkamumo ir apmokėjimo už juos atsakovui UAB „Conresta“. Nors trečiasis asmuo nenurodė, kurios šalies pusėje jis prašo būti įtrauktas dalyvauti byloje, teismo vertinimu, UAB „Mechanizmų nuoma“ byloje dalyvavo atsakovės UAB „Conresta“ pusėje, nes į procesą įstojo atsakovei pareiškus priešieškinį ir palaikė atsakovės priešieškinio reikalavimą apmokėti už ginčo objekte atliktus rangos darbus. Vertindamas priežastis, dėl kurių susidarė trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidos, teismas sprendžia, kad UAB „Mechanizmų nuoma“ byloje dalyvavo ir procesinius dokumentus teikė nepriklausomai nuo atsakovės UAB „Conresta“ pozicijos, gindamas būtent savo teises ir interesus. Teismas, įvertinęs šalių ir trečiojo asmens UAB „Mechanizmų nuoma“ procesinį elgesį, nenustatė pagrindų priteisti iš šalių UAB „Mechanizmų nuoma“ bylinėjimosi išlaidų, todėl konstatuoja, kad paties trečiojo asmens procesinis elgesys sąlygojo šių išlaidų atsiradimą ir jų trečiajam asmeniui nepriteisia (CPK 94 straipsnis, 185 straipsnis).

8Dėl bylos medžiagos pripažinimo nevieša

 1. Pagal CPK 10 straipsnio 2 dalį teismas, priimdamas viešame teismo posėdyje sprendimą ar procesą užbaigiančią nutartį, turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva motyvuota nutartimi nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, kai reikia apsaugoti žmogaus asmens, jo privataus gyvenimo ir nuosavybės slaptumą, informacijos apie žmogaus sveikatą konfidencialumą, taip pat jeigu yra pagrindas manyti, kad bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar kita įstatymų saugoma paslaptis. Nurodyto straipsnio 4 dalis nustato, kad asmuo, teikiantis teismui dokumentus ar medžiagą, kuriose esantys duomenys sudaro profesinę ar komercinę paslaptį, gali prašyti teismo neteikti jų susipažinti ar kopijuoti; dėl to teismas priima nutartį. Šalis, teikianti prašymą dėl informacijos pripažinimo nevieša, turi pagrįsti šios informacijos atitiktį saugotinos informacijos reikalavimams.
 1. Atsakovė UAB „Conresta“ savo prašymą pripažinti taikos sutartį ir jos priedus nevieša bylos medžiaga ir neteikti šios taikos sutarties/jos dalies ar priedų susipažinti ir/ar kopijuoti jokiems asmenims, argumentuoja tuo, kad taikos sutarties turinys savo esme yra komercinę paslaptį sudaranti konfidenciali informacija, kurios paviešinimas gali padaryti žalą atsakovo interesams; įvykdytos sutartys, santykiai su klientais, teikiamų paslaugų įkainiai gali būti laikomi komercine paslaptimi CK 1.116 straipsnio prasme, kuri yra vertinga įmonei; organizuotame viešame konkurse atsakovė aiškiai nurodė, jog visa pasiūlyta informacija, išskyrus rašte aiškiai apibrėžtas išimtis, yra konfidenciali ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims be atsakovės sutikimo.
 1. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas, gavęs šalies prašymą dėl byloje pateiktos informacijos saugumo užtikrinimo, visų pirma turėtų spręsti, ar pateikta informacija laikytina saugotina, ar yra pagrindas visą ar dalį pateiktos informacijos laikyti nevieša. Jei teismas nustato tokios apsaugos būtinumą, jis turėtų spręsti dėl bylos neviešumo apimties. Pirmenybė turi būti teikiama kuo mažesniam viešumo ribojimui, t. y. tik saugotinos informacijos neviešumo užtikrinimui.
 1. Teismas įvertinęs atsakovės prašymą pripažinti taikos sutartį ir jos priedus nevieša bylos medžiaga, konstatuoja, kad prašymo argumentai nepagrindžia taikos sutarties sąlygose nurodytos informacijos atitikties saugotinos informacijos reikalavimams, taip pat neįrodo, dėl ko ir kaip viešas taikos sutarties sąlygų paskelbimas gali padaryti žalos šalims arba suteikti nepagrįstą pranašumą tretiesiems asmenims, todėl prašymas pripažinti taikos sutartį nevieša bylos medžiaga atmestinas. Nevieša bylos medžiaga teismas pripažįsta taikos sutarties priedus, kurie gali būti laikomi komercine paslaptimi (CK 1.116 str,) ir kurie į nutarties tekstą nėra įtraukti; taikos sutarties priedų neleidžiama teikti susipažinti ir kopijuoti byloje nedalyvavusiems asmenims.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., 140 str., 293 str. 5 p., teismas

Nutarė

10Patvirtinti ieškovo Šiaulių tardymo izoliatoriaus (j. a. k. 191715773), atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Conresta“ (j. a. k. 145751974), trečiojo asmens Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

 1. Šalys, siekdamos išvengti ilgo ir brangaus (įskaitant, tačiau neapsiribojant tuo, kad teismo proceso ,,kaina" apima ne tik patiriamas ar galimas patirti bylinėjimosi išlaidas, tačiau ir laiką, energiją bei prarastas galimybes) teismo proceso, šia taikos sutartimi siekia taikiai išspręsti tarp jų kilusį ginčą pagal rangos sutartį ir taip pat siekia užkirsti kelią bet kokiems kitiems ginčams dėl rangos sutarties (išskyrus šioje taikos sutartyje aiškiai apibrėžtą (-us) atveji (-us), kuris (-ie) nereguliuojami šia taikos sutartimi) kilti ateityje.
 2. Šalys, sudarydamos taikos sutartį, atsižvelgia i Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, Šalių interesų pusiausvyrą, tai, jog teismas gali netesybas sumažinti, jeigu prievolė yra iš dalies įvykdyta, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės netinkamo įvykdymo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).
 3. Šalys, sudarydamos šią Taikos sutartį atsižvelgia į CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkto ir 1.126 straipsnio 2 dalies nuostatas bei Lietuvos Respublikos teismų praktiką, t. y. ieškovas atsižvelgia į tai, kad ieškovui pareiškus ieškinį pagal bendrąsias bylų nagrinėjimo ginčo teisena taisykles, atsakovo prašymu galėtų būti taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas.
 4. Šalys supranta, kad taikos sutartis - tai ginčo Šalių tarpusavio kompromisas, susitarimas, kuriuo jos, atsisakydamos tam tikrų oponuojančių argumentų, nustato abipusiškai priimtinas jų ginčo sprendimo sąlygas, o savanoriškas konflikto sureguliavimas įmanomas tik abipusių nuolaidų būdu.
 5. Šalys susitaria, kad sutarties kaina, vadovaujantis papildomu susitarimu Nr. 1, kuris yra pridedamas prie šios taikos sutarties kaip 1 priedas, yra 1485607,18 EUR (vienas milijonas keturi šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai septyni eurai ir 18 ct).
 6. Atsakovas atsisako visų savo priešieškinio reikalavimų, pareikštų civilinėje byloje.
 7. Atsižvelgiant į tai, kad netesybomis įskaitant delspinigius, neturi būti sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti, bei tai, kad netesybų (delspinigių) principas – nuostolių atlyginimas, kuris visada turi išlikti kompensuojamojo, o ne baudinio pobūdžio, ieškovas sutinka sumažinti už darbų vėlavimą pagal rangos sutarti prašomų delspinigių dydį nuo 0,05 % per dieną (18,25 % per metus) iki 0,02 % per dieną (7,3 % per metus).
 8. Atsižvelgiant i tai, kad daliai, t. y. už l4 dienų, ieškovo prašomų priteisti delspinigių yra suėjęs ieškinio senaties terminas, laikotarpis, už kurį ieškovas prašo delspinigių, yra sutrumpinamas nuo 129 dienų iki 115 dienų.
 9. Atsižvelgiant į Taikos sutarties 5, 7 ir 8 punktus, perskaičiuoti ieškovo prašomi delspinigiai sudarytų 34 168,96 EUR.
 10. Atsižvelgiant į šalių abipuses nuolaidas dėl šios Taikos sutarties 1 ir 2 punktuose nurodytų aplinkybių, Šalys susitaria, kad atsakovas turi sumokėti 22890 EUR (dvidešimt dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt eurų) delspinigių. Atsakovas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo šios taikos sutarties įsiteisėjimo dienos neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti ieškovui šiame punkte nurodytą delspinigių sumą.
 11. Šalys patvirtina, kad ieškovas nepilnai atsiskaitė pagal Rangos sutartį, ieškovas, vadovaudamasis pateiktais 2017 m. birželio mėn. atliktų darbų priėmimo aktais bei 2018-03-06 PVM sąskaita -faktūra Nr. C0N000004609, kurie pridedami prie šios taikos sutarties kaip 2 priedas, privalo sumokėti atsakovui už šio faktiškai atliktus ir tinkamai užaktuotus darbus pagal Rangos sutartį 77240,03 Eur. Kadangi 2017-07-10 mokėjimo nurodymu Nr. VB1707100222330 padaryta 830,06 Eur permoka, faktiškai Rangovui mokėtinos sumos likutis yra 76 409,97 Eur. Ieškovas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo šios Taikos sutarties įsiteisėjimo dienos neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti atsakovui šiame punkte nurodytą galutinę mokėtiną sumą - 76 409,97 EUR (septyniasdešimt šešis tūkstančius keturis šimtus devynis eurus ir 97 ct). Ieškovui sumokėjus šiame punkte nurodytą sumą atsakovui, bus laikoma, kad šalys yra tinkamai atsiskaičiusios ir neturės viena kitai jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų, kylančių iš Rangos sutarties ar su ja susijusių klausimų.
 12. Ieškovas įsipareigoja pagal šią Taikos sutartį mokėtinas sumas sumokėti į atsakovo banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke AB „SEB bankas". Atsakovas įsipareigoja pagal šią taikos sutarti mokėtinas sumas sumokėti į ieškovo banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke,
 13. Šalys susitaria, kad vienai iš šalių vėluojant atsiskaityti su kita šalimi, kaip tai numatyta šioje Taikos sutartyje, atsiskaitymo terminą praleidusi šalis už kiekvieną uždelstą dieną moka kitai šaliai 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) palūkanas nuo pradelstos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
 14. Ieškovas bei atsakovas pareiškia ir patvirtina, kad ši Taikos sutartis neatleidžia ir negali atleisti atsakovo nuo atsakomybės už atliktų statybos rangos darbų kokybę ir Rangos sutartimi prisiimtų bei teisės aktais nustatytų įsipareigojimų, susijusių su statybos rangos darbų kokybe, per Rangos sutartyje ir/ar įstatyme nustatytus kokybės garantijos terminus, vykdymo.
 15. Šalys neatšaukiamai patvirtina ir pareiškia, kad atsisako visų kitų Šalių procesiniuose dokumentuose nurodytų reikalavimų viena kitos atžvilgiu, kurie nėra patenkinami šia Taikos sutartimi, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalavimais priteisti delspinigius, patirtas bylinėjimosi išlaidas ir netesybas. Bylinėjimosi išlaidos lieka kiekvienai Taikos sutarties šaliai, t.y. ieškovas neatlygina atsakovui atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų, o atsakovas neatlygina ieškovui ir tretiesiems asmenims jų patirtų bylinėjimosi išlaidų.
 16. Šalys įsipareigoja padengti kiekviena savo turėtas bylinėjimosi išlaidas ir/ar nuostolius.
 17. Šalys neatšaukiamai patvirtina ir pareiškia, kad šia Taikos sutartimi atsisako nuo bet kokių kitų pretenzijų ir piniginių reikalavimų, nenurodytų taikos sutartyje ir kurie šalių viena kitai buvo pareikšti iki šios Taikos sutarties pasirašymo dienos.
 18. Šalys susitaria, kad taikos sutartyje esanti informacija bus nevieša. Šalys turi teisę atskleisti taikos sutarties sudarymo faktą, tačiau negali atskleisti taikos sutarties sąlygų tretiesiems asmenims be kitų šalių rašytinio sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos atskleidimas tretiesiems asmenims yra privalomas pagal galiojančius teisės aktus ir tik tokių teisės aktų privalomai reikalaujama apimtimi. Šalys įsipareigoja kreiptis į teismą su prašymu dėl taikos sutarties sąlygų pripažinimo nevieša bylos medžiaga.
 19. Šios Taikos sutarties neatsiejami priedai yra:

1119.1. 2018 m. kovo 22 d. Papildomas susitarimas Nr. 1;

1219.2. 2017 m. birželio mėn. Atliktų darbų priėmimo aktai ir 2018-03-06 PVM sąskaita faktūra Nr. CON000004609.

13Taikos sutarties priedus (2018 m. kovo 22 d. Papildomas susitarimas Nr. 1; 2017 m. birželio mėn. Atliktų darbų priėmimo aktus ir 2018-03-06 PVM sąskaita faktūra Nr. CON000004609) pripažinti nevieša bylos medžiaga. Taikos sutarties priedų neteikti susipažinti ir kopijuoti byloje nedalyvavusiems asmenims.

14Grąžinti ieškovui Šiaulių tardymo izoliatoriui (j. a. k. 191715773) 1227 Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2017-04-03 mokėjimo nurodymu Valstybinei mokesčių inspekcijai.

15Grąžinti atsakovei UAB „Conresta“ (j. a. k. 145751974) 2676,75 Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2017-06-15 ir 2017-09-26 mokėjimo nurodymais Valstybinei mokesčių inspekcijai.

16Civilinę bylą Nr. e2-278-883/2018 nutraukti.

17Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai