Byla e2-342-368/2019
Dėl nuostolių atlyginimo ir skolos išieškojimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, sekretoriaujant Odetai Sakalauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui G. B., atsakovės atstovui advokatui E. M.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Metalistas LT“ ieškinį atsakovei UAB „Litvija“ dėl nuostolių atlyginimo ir skolos išieškojimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė UAB „Metalistas LT“ kreipėsi į teismą ieškiniu atsakovei UAB „Litvija“ prašydama: 1) priteisti iš atsakovės UAB „Litvija“ ieškovei UAB „Metalistas LT“ jos patirtus iš viso 72 938,5 Eur dydžio nuostolius, kuriuos sudaro: 21 048,46 Eur dydžio metalo gaminių pergaminimo kaštai, 10 615,00 Eur dydžio metalo gaminių transportavimo išlaidos, 39 000,00 Eur dydžio užsakovės UAB „Metaliatas LT“ patirti ir savo klientui Hallgruppen AS (toliau — Hallgruppen) atlyginti nuostoliai bei 2 275,04 Eur dydžio išlaidos už UAB „Iremas“ metalų bandymų laboratorijos atliktus metalo gaminių bandymus; 2) priteisti iš atsakovės UAB „Litvija“ 26 506,09 Eur dydžio skolą ieškovei pagal jo 2018 m. kovo 30 d. PVM sąskaitą faktūrą (Serija MET Nr. 16463) ir 2018 m. balandžio 11 d. PVM sąskaitą faktūrą (Serija MET Nr. 16542); 3) priteisti iš atsakovės UAB „Litvija“ ieškovei 6 % (šešių procentų) dydžio metines palūkanas nuo ieškinio sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Atsakovės priešieškinį prašo atmesti, nes sužinojusi apie gaminių trūkumus pagrįstai sulaikė tolesnius mokėjimus.

62.

7Ieškovė nurodo, jog 2018 m. kovo 24 d. pateikė atsakovei (kaip rangovui) užsakymą Nr. S180324 kuriuo susitarė, kad atsakovė pagamins metalo konstrukcijas, o ji atsakovei tinkamai įvykdžius užsakymą, atsiskaitys. Šalys susitarė, kad gaminiams gaminti reikalingos medžiagos atsakovės bus įsigyjamos iš ieškovės. Ieškovė, perdavusi atsakovei konstrukcijų pagaminimui reikalingas medžiagas, išrašė atsakovei PVM sąskaitas faktūras: 2018 m. kovo 30 d. PVM sąskaitą faktūrą (Serija MET Nr. 16463) ir 2018 m. balandžio 11 d. PVM sąskaitą faktūrą (Serija MET Nr. 16542), iš viso 26 506,09 Eur sumai, kurios nėra apmokėtos.

83.

9Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nurodė, jog buvo užsakyta pagaminti 88 vnt. metalo konstrukcijų gaminių, atsakovė pagamino 78 vnt., o 58 gaminiai neatitiko kokybės ir standartų reikalavimų. Teigia, jog atsakovė atlikusi rangos darbus ir pagaminusi (kaip vėliau paaiškėjo - netinkamai) metalo konstrukcijas (toliau - metalo konstrukcijos arba metalo gaminiai) 2018 m. balandžio 14, 15, 17 d. jas perdavė į ieškovės nurodytą vietą. Metalo gaminių trūkumai buvo pastebėti po to, kai gaminius pristačius galutiniam užsakovui Hallgruppen 2018 m. balandžio 21 d., 22 d., pastarasis pateikė rašytines pastabas el. laiškais dėl metalo gaminių defektų. Tai, kad atsakovė neabejotinai netinkamai atliko darbus ir netinkamai pagamino metalo konstrukcijas patvirtina neardomųjų bandymų protokolai. Teigia, kad nešališka UAB „Iremas“ metalų bandymų laboratorija atliko atsakovės pagamintų metalo konstrukcijų apžiūrą, ką patvirtina 2018 m. gegužės mėn. atliktų darbų priėmimo perdavimo aktas Nr. 92.

104.

11Ieškovė tvirtina, jog gavusi pastabas iš Hallgruppen, pirmiausiai 2018 m. balandžio 26 d. pateikė pranešimą atsakovei apie gaminių trūkumus bei nurodė, kad atitinkamai sulaiko tolesnius mokėjimus. Vėliau ieškovė 2018 m. gegužės 5 d. elektroniniu paštu papildomai pateikė pranešimą apie nekokybiškus gaminius pagal brėžinius atsakovei, tačiau ji šiuos pranešimus ignoravo, nepateikdama jokio atsakymo. Galiausiai nepavykstant išspręsti situacijos ieškovė 2018 m. rugpjūčio 27 d. pateikė pretenziją atsakovei dėl nuostolių atlyginimo ir piniginės prievolės įvykdymo, kuria pareikalavo atlyginti ieškovės patirtus iš viso 72 543,00 Eur dydžio nuostolius, kuriuos sudaro metalo gaminių pergaminimo kaštai, metalo gaminių transportavimo išlaidos, ieškovės patirti ir savo klientui Hallgruppen atlyginti nuostoliai, o taip pat sumokėti 26 506,09 Eur dydžio skolą (įvykdyti piniginę prievolę) pagal ieškovės išrašytas PVM sąskaitas faktūras atsakovei už jos netinkamai panaudotas medžiagas. Tačiau atsakovė pretenzijoje nurodytų reikalavimų neįvykdė, vertino, kad jai neva trūksta informacijos pagal pateiktus ieškovės pretenzijoje duomenis tolesniam taikiam ginčo sprendimui, tačiau derybų metu pripažino patį nuostolių egzistavimą. Atsakovės 14 799,93 Eur dydžio priešieškinį prašo atmesti kaip nepagrįstą.

125.

13Atsakovė prašo ieškinį atmesti. Nurodo, jog iš byloje esančių dokumentų matyti, kad pradinis užsakymas buvo pakeistas bei dalį jame nurodytų gaminių faktiškai gamino pati ieškovė arba tretieji asmenys. Kadangi gaminių perdavimo ieškovei metu jokių pretenzijų dėl kokybės nebuvo gauta, ieškovė privalo įrodyti, kad kokybės reikalavimų neatitiko būtent atsakovės pagaminti gaminiai. Tiek ieškovė arba tretieji asmenys, tiek atsakovė pagamino visiškai vienodus gaminius, nei iš UAB „Iremas“ protokolų, nei iš gaminių nuotraukų nėra įmanoma identifikuoti gaminių su trūkumais gamintojo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, atsakovė laiko, jog ieškovė neįrodė, kad kokybės trūkumų turėjo būtent atsakovės pagaminti gaminiai. Atsakovė prašo tenkinti jos 14 799,93 Eur dydžio priešieškinį ieškovei, nes užbaigus gamybos darbus gaminiai buvo perduoti ieškovei, tačiau ieškovė už darbus neapmokėjo. Be to, prašo priteisti iš ieškovės 6 % (šešių procentų) dydžio metines palūkanas nuo ieškinio sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

146.

15Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė 2018 m. kovo 24 d. pateikė atsakovei (kaip rangovui) užsakymą Nr. S180324 kuriuo susitarė, kad atsakovė pagamins metalo konstrukcijas, o ji atsakovei tinkamai įvykdžius užsakymą, atsiskaitys. Šalys susitarė, kad gaminiams gaminti reikalingos medžiagos atsakovės bus įsigyjamos iš ieškovės. Ieškovė, perdavusi atsakovei konstrukcijų pagaminimui reikalingas medžiagas, išrašė atsakovei PVM sąskaitas faktūras: 2018 m. kovo 30 d. PVM sąskaitą faktūrą (Serija MET Nr. 16463) ir 2018 m. balandžio 11 d. PVM sąskaitą faktūrą (Serija MET Nr. 16542), iš viso 26 506,09 Eur sumai.

167.

17Atsakovė atlikusi rangos darbus ir pagaminusi metalo konstrukcijas 2018 m. balandžio 14, 15, 17 d. jas perdavė į ieškovės nurodytą vietą galutiniam užsakovui Hallgrupen. Pastebėjusi metalo gaminių trūkumus galutinis užsakovas Hallgruppen balandžio 21 d., 22 d. pateikė rašytines pastabas elektroniniais laiškais dėl metalo gaminių defektų. Gavusi pastabas iš Hallgruppen, ieškovė 2018 m. balandžio 26 d. pateikė pranešimą atsakovei apie gaminių trūkumus bei nurodė, kad atitinkamai sulaiko tolesnius mokėjimus. Vėliau ieškovė 2018 m. gegužės 5 d. elektroniniu paštu papildomai pateikė pranešimą apie nekokybiškus gaminius pagal brėžinius atsakovei. Be to, ieškovė 2018 m. rugpjūčio 27 d. pateikė pretenziją atsakovei dėl nuostolių atlyginimo ir piniginės prievolės įvykdymo, kuria pareikalavo atlyginti ieškovės patirtus iš viso 72 543,00 Eur dydžio nuostolius, kuriuos sudaro metalo gaminių pergaminimo kaštai, metalo gaminių transportavimo išlaidos, ieškovės patirti ir savo klientui Hallgruppen atlyginti nuostoliai, o taip pat sumokėti 26 506,09 Eur dydžio skolą (įvykdyti piniginę prievolę) pagal ieškovės išrašytas PVM sąskaitas faktūras atsakovei už jos netinkamai panaudotas medžiagas. UAB „Iremas“ metalų bandymų laboratorija atliko atsakovės pagamintų metalo konstrukcijų apžiūrą. Šių darbų atlikimui įrodyti ieškovė pateikė 2018 m. gegužės mėn. atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą Nr. 92.

188.

19Neardomųjų bandymų protokolų Nr. 3839, 3840, 3842, 3843, 3844, 3845, taip pat Nr. 3625, 3626, 3628, 3629, 3630, 3631, 2018 m. gegužės 4 d. apžiūrimosios ir ultragarsinės kontrolės metodais buvo bandyti atsakovės gaminti metalo gaminiai. Visuose protokoluose „bandymų rezultatų“, „defektų aprašymo“ bei „pastabų“ skiltyse buvo apibendrintai konstatuota, jog: „yra pabaigos kraterinis subėgimas, nepakankamai prilydyta siūlė, yra paviršinė pora, taip pat užlaja ant priekinio paviršiaus“, taip pat, kad: „pagal siūlių išorinius geometrinius parametrus nustatyta, kad siūlių forma neatitinka standartų reikalavimams, nustatyti defektai <...>“, o bendras įvertinimas pateiktas, kad produktai neatitinka atitinkamų standartų reikalavimų.

209.

21Rangos sutartimi kvalifikuojama sutartis, kuria viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis). Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Atnava“ v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-235/2005; 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB If P&C Insurance AS v. UAB ,,Įrengimas“, bylos Nr. 3K-3-516/2009). Vienos rangos sutarties šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas; tik savo pareigas pagal sutartį įvykdžiusi šalis gali reikalauti iš kitos sutarties šalies atitinkamo pareigų vykdymo; jeigu rangovas savo pareigas įvykdo netinkamai, užsakovas turi teisę atitinkamai nevykdyti savo pareigos priimti darbą ir už jį apmokėti ir priešingai. Ginčo šalys 2018 m. kovo 24 d. pagal ieškovės pateiktą atsakovei (kaip rangovui) užsakymą Nr. S180324 kuriuo susitarė, kad atsakovė pagamins metalo konstrukcijas, o ji atsakovei tinkamai įvykdžius užsakymą, atsiskaitys sudarė rangos sutartį. Tarp šalių nėra ginčo, jog minėti produktai neatitinka atitinkamų standartų reikalavimų. Tačiau šalys viena kitą kaltina netinkamu sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

2210.

23Nagrinėjamu atveju bylos šalys – verslininkai sudarė sutartį dėl metalo konstrukcijų gamybos, todėl sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, bei turėjo būti vykdoma tinkamai ir sąžiningai (CK 6.189 straipsnis). Kasacinio teismo praktikoje yra nurodyta, jog: „rangovas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigas pagal rangos sutartį, jeigu jo atlikti darbai (rezultatas) yra tinkamos kokybės. Rangos sutarties sudarymą bei konkrečius reikalavimus rangos sutarties dalykui visą pirma lemia užsakovo poreikis tam tikram darbui ar to darbo rezultatui, be to, darbo ar jo rezultato specifika. Kriterijai, pagal kuriuos turi būti sprendžiama, ar rangos darbai atitinka kokybės reikalavimus, <...> įtvirtinti CK 6.663 straipsnyje (LAT 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010).“

2411.

25Atsakovės teiginiai, jog sutartines pareigas netinkamai vykdė ne ji, o pati ieškovė, kadangi dalis gaminių yra gaminta pačios ieškovės bei trečiųjų asmenų yra nepagrįsti. Atsakovės gamintų gaminių trūkumai yra nurodyti teismui su ieškiniu pateiktuose UAB „Iremas“ metalų bandymų laboratorijos neardomųjų bandymų protokoluose. Metalų bandymų laboratorijai ieškovė pateikė atsakovės pagamintus gaminius, kuriuos identifikavo pagal gaminių gaminimo specifiką. Pažymėtina, jog ir pati atsakovė atsiliepimu pripažino, jog apžiūrint trūkumus atsakovė būtų atskyrusi savo gaminius nuo ieškovės gamintų gaminių ( atsiliepimo į ieškinį 19 pastraipa). Teismo posėdžio metu ieškovo darbuotojas – gamybos ir techninio skyriaus vadovas V. B. paaiškino, jog ieškovės ir atsakovės gaminius buvo galima atpažinti pagal tam tikrus jų gamybos požymius, nes kiekvieno gamintojo gaminiai vizualiai skiriasi dėl skirtingų gaminių gaminimo technikų. Be to, iš ieškovės dublike pateiktos lentelės matyti, jog atsakovė neabejotinai pagamino 58 vnt. nekokybiškų gaminių, kurių trūkumų šalinimo išlaidos siekia 17 820,82 Eur. Taigi, šiuo atveju jokie tretieji asmenys gaminių negamino ir tai yra tik atsakovės prielaidos, kuriomis negali remtis byloje sprendimą priimantis teismas (LR CPK 263 str.).

2612.

27Atsakovė nurodo, kad defektai, dėl kurių Hallgruppen atsisakė priimti gaminius, nesusiję su bandymų laboratorijoje nustatytaisiais, taigi gaminius buvo atsisakyta priimti ne dėl atsakovės, o dėl ieškovės atliktų defektų. Tą faktą, kad jokie trūkumai atsakovės pagamintuose gaminiuose neegzistavo, atsakovės nuomone, patvirtina ir tai, jog ieškovė buvo paskyrusi kokybės inspektorių visam atsakovės vykdytam gamybos procesui prižiūrėti, kuris gaminių priėmimo metu jokių gaminių neatitikimo nepastebėjo, nors dalis gaminių defektų, kaip matyti iš UAB „Iremas“ pateiktų bandymų protokolų, galėjo būti pastebėti išoriškai apžiūrint gaminius.

2813.

29Atsakovė neneigia aplinkybės, jog ji buvo atsakinga už metalinių konstrukcijų supjovimą, reikiamų skylių išgręžimą bei suvirinimą, o ieškovė tiekė atsakovei medžiagas bei metalines plokšteles su išgręžtomis skylėmis, kurias taip pat reikėjo pagal brėžinius privirinti prie metalinių konstrukcijų. Taigi, skirtingai nei nurodo atsakovė, ieškovė buvo atsakinga tik už medžiagos (metalo) kokybę bei metalinėse plokštelėse išgręžtas skyles, tačiau už skyles, išgręžtas vamzdžiuose, atsakinga buvo atsakovė. Ieškovės ieškinio priedu Nr. 8 pateiktuose Hallgruppen laiškuose (dubliko 4 psl., lentelė) nurodytos pastabos dėl metalo konstrukcijų trūkumų. Kaip matyti, iš 11 Hallgruppen įvardytų pastabų, už 8 iš jų (iš kurių 7 – suvirinimo darbų brokas) buvo atsakinga atsakovė, kadangi būtent ji atliko metalo supjovimo, skylių vamzdžiuose išgręžimo bei suvirinimo darbus. Liudytojas ieškovės darbuotojas B. – gamybos ir techninio skyriaus vadovas patvirtino, jog atsakovės pagamintuose metalo konstrukcijų gaminiuose, kurie buvo grąžinti iš Norvegijos įmonės Hallgruppen buvo nustatyti trūkumai, t. y. suvirinimo brokas, skylių nebuvimas vamzdžiuose, todėl dalį gaminių ieškovė taisė ir naujai gamino savo jėgomis. Taigi, atsakovės argumentai, jog esą, didžioji trūkumų dalis buvo nulemta pačios ieškovės (dėl netinkamai išgręžtų skylių plokštelėse bei netinkamos plieno kokybės), yra visiškai paneigtas į bylą pateiktais įrodymais.

3014.

31Aukščiau minėtuose neardomųjų bandymų protokoluose aiškiai nurodyti suvirinimo trūkumai, taigi atsakovės teiginiai, esą, bandymų protokoluose nurodyti trūkumai nesutampa su Hallgruppen pastabomis, taip pat yra nepagrįsti. Akivaizdu, jog bandymų protokoluose užfiksuoti trūkumai yra gerokai išsamesni, kadangi buvo atliekama tiek apžiūrimoji, tiek ir ultragarsinė kontrolė, tačiau pats faktas – atsakovės pagamintų produktų defektų egzistavimas – konstatuotas tiek Hallgruppen laiškuose, tiek ir atliekant kokybės patikrinimą metalų bandymų laboratorijoje.

3215.

33Atsakovė, teigdama, jog jos gaminiai yra tinkamos kokybės, remiasi tuo, kad ieškovės paskirtas kokybės inspektorius 2018 m. balandžio pradžioje apžiūrėjo gaminius ir nustatė kokybės trūkumus, kurie buvo nedelsiant pašalinti. Atsakovės nuomone, kadangi kitų trūkumų gaminių perdavimo metu nebuvo pastebėta, tai pagrindžia trūkumų nebuvimą. Tačiau tokie atsakovės argumentai yra nepagrįsti.

3416.

35Atsakovė, kaip sertifikuota įmonė, privalo užtikrinti, kad jos gaminami produktai atitiktų visus suvirinimų klasei pagal EN ISO 5817 C standartą keliamus reikalavimus. Pažymėtina, jog atsakovė pateikė ieškovei eksploatacinių savybių deklaraciją Nr. 219 pagal ES reglamento Nr. 305/2011 priedą Nr. III, kuria, be visa ko, patvirtino ieškovės užsakytų gaminių suvirinimo siūlių atitiktį ieškovės pateikto techninio projekto reikalavimams. Remiantis ES reglamento Nr. 305/2011 II skyriaus 4 str. 3 d., parengdamas eksploatacinių savybių deklaraciją, gamintojas prisiima atsakomybę už tai, kad statybos produkto savybės atitiktų tokias deklaruotas eksploatacines savybes. Nesant objektyvių įrodymų, kad šios sąlygos neįvykdytos, preziumuojama, kad gamintojo parengta eksploatacinių savybių deklaracija yra tiksli ir patikima. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovei išduotas vizualinės kontrolės sertifikatas, be to 2018-04-19 atsakovė išdavė ieškovei vizualinės patikros ataskaitą, kuri patvirtina, jog atsakovė savo pagamintiems gaminiams atliko vizualinę kontrolę.

3617.

37Taigi, kaip matyti iš byloje pateiktų įrodymų, pati atsakovė deklaravo gaminių atitikimą techninei specifikacijai bei buvo atsakinga už suvirinimo kokybės kontrolę. Kadangi atsakovė yra atestuota įmonė, išdavusi ieškovei tiek eksploatacinių savybių deklaraciją, tiek ir vizualinės kontrolės ataskaitą, atsakovė privalėjo pati kontroliuoti savo gamybos procesus ir jų kokybę ir atitinkamai ieškovė jokios pareigos pertikrinti atsakovės gaminių kokybės jų priėmimo metu neturėjo. Priešinga išvada paneigtų atsakovės pateiktų sertifikatų, deklaracijos bei ataskaitos prasmę ir paskirtį.

3818.

39Pažymėtina, jog ieškovo darbuotojas T. N. neatliko gaminių kokybės priežiūros funkcijų ir neprižiūrėjo atsakovės vykdomojo gamybos proceso, kadangi tokią pareigą, remiantis jau minėtu vizualinės kontrolės sertifikatu, turėjo pati atsakovė. T. N. pas atsakovę buvo tik vieną kartą ir jo funkcijos buvo patikrinti atsakovės gaminamų produktų geometrinius matmenis (tarpinė kontrolė), tačiau ne suvirinimo kokybę, kadangi šio darbuotojo kvalifikacija nepakankama suvirinimo darbų kokybės vertinimui, kuriam būtinas atskiras sertifikatas. Visgi, T. N., pastebėjęs ir dalį suvirinimo trūkumų, šiuos trūkumus nurodė ir pačios atsakovės pateiktame 2018-04-09 el. laiške, o būtent: el. laiško 2, 4, 5, 7 punktuose. Šias aplinkybes teismo posėdžio metu patvirtino ir liudytoju teisme apklaustas T. N. Ieškovės darbuotojas el. laišku aiškiai nurodė, jog trūkumai turėtų būti pataisyti, tačiau kaip matyti iš Hallgruppen pateiktų el. laiškų bei UAB „Iremas“ neardomųjų bandymų protokolų, šie trūkumai, nebuvo pašalinti ir atsakovė nepateikė jokių įrodymų apie aptariamų T. N. laiške nurodytų trūkumų pašalinimą. Atsakovės argumentas, esą, trūkumų pašalinimą pagrindžia atsakovei pateikti gaminių metmenų protokolai, yra visiškai nepagrįstas: iš atsakovės protokolų matomi tik geometriniai gaminių duomenys, tačiau protokoluose nėra nurodytas nei vienos skylės matmuo bei suvirinimo siūlių kokybiniai duomenys, todėl vėliau išaiškėjusių defektų nebuvo galima nustatyti remiantis atsakovės pateiktais matavimo protokolais ir šie protokolai niekaip nepagrindžia T. N. nurodytų trūkumų pašalinimą ar ieškinyje nurodytų gaminių defektų neegzistavimą. Liudytojas ieškovės darbuotojas – gamybos ir techninio skriaus vadovas V. B. nurodė, jog atsakovės gaminių trūkumai, t. y. netinkamas suvirinimas, skylių buvimas ar nebuvimas vamzdžiuose buvo pastebėti minėtoje Norvegijos įmonėje montuojant metalo konstrukcijas dėl ko ši įmonė pareiškė ieškovei pretenzijas. Taigi, atsakovės gaminių defektai yra įrodyti ieškovės pateiktais įrodymais (el. laiškais, neardomųjų bandymų protokolais, minėtų liudytojų parodymais), o atsakovė nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių jos gaminių kokybės defektus, nors tai privalėjo įrodyti grįsdama atsikirtimą į ieškinį pagrindu (CPK 178 str.).

4019.

41Atsakovės argumentai, jog ieškovė nesiūlė ir nesudarė galimybės atsakovei apžiūrėti gaminius bei įvertinti jų galimus trūkumus ar neatitikimus standartams, o taip pat nesiūlė ir nereikalavo pačiai pašalinti gaminių trūkumų yra nepagrįsti. Iš bylos medžiagos matyti, kad dar prieš parsigabenant nekokybiškus gaminius į Lietuvą iš minėtos Norvegijos įmonės ieškovė 2018-04-26 kvietė atsakovę kuo skubiau atvykti, kad ieškovė galėtų parodyti turimos neatitikties vaizdinę medžiagą ir aktus bei pakarotojo, kad siekiant nedidinti nuostolių bei nedelsiant rasti efektyviausią situacijos sprendimo būdą, atsakovė buvo kviečiama kuo skubiau atvykti pas ieškovę (ieškinio priedas Nr. 4). 2018-04-27 el. laišku atsakovė dar kartą informuojama apie susidariusią situaciją ir yra prašoma padėti spręsti iškilusias kokybės problemas. Ieškovė pagrįstai teigia, jog paaiškėjus atsakovės gaminių defektams atsakovė iš pradžių bendradarbiavo, aiškinosi trūkumų priežastis ir ketino atsiųsti savo darbuotojus gaminių trūkumams pašalinti, tačiau vėliau, atsakovei pasitarus su teisininkais, jos pozicija kardinaliai pasikeitė. Aplinkybę, kad ieškovė prašė atsakovės pašalinti gaminių trūkumus, patvirtina ne tik 2018-04-27 el. laiškas, tačiau ir teismui prie ieškinio pateiktas 2018-05-05 el. laiškas, kuriuo atsakovui nurodoma, jog „Taip pat, kaip ir mūsų susitikimo metu buvo nutarta, mes pradėjome elementų pergaminimą“ <...> „Kaip buvo kalbėta, nesulaukėme iš Jūsų papildomų resursų gamybai, todėl visus darbus šiai dienai atliekame patys“. Šis el. laiškas pagrindžia ieškovės argumentus, jog su atsakove buvo tartasi dėl to, kad atsakovė pašalins trūkumus, tačiau ieškovui nesulaukus jokios atsakovės pagalbos, ieškovė pati ėmėsi trūkumų šalinimo, siekdama užkirsti kelia dar didesnių nuostolių kilimui. Be to, aptariamu laišku atsakovė buvo informuota apie nekokybiškus gaminius ir jų kiekį. Atsakovės atsisakymą pašalinti trūkumus rodo ir esama atsakovės pozicija, kur atsakovė nesutinka su trūkumų egzistavimu ir kategoriškai juos neigia.

4220.

43Atsakovė nurodo, jog gaminių trūkumus ieškovė privalėjo nurodyti dokumente, patvirtinančiame gaminių priėmimą. Šiuo atveju joks darbų priėmimo – perdavimo aktas tarp šalių nebuvo pasirašomas, todėl ir jokie trūkumai tokiame akte nebuvo nurodyti. Tarp šalių buvo susitarta, kad gaminiai pristatomi trečiajam asmeniui cinkavimui, o po to tiesiai keliauja galutiniam gavėjui Hallgruppen, kuris ir pastebėjo trūkumus. Pažymėtina, jog trūkumai išaiškėjo tik konstrukcijos statymo metu, o visi trūkumai tapo aiškūs tik atlikus neardomuosius bandymus ultragarsiniu aparatu. Pažymėtina, jog atsakovė yra sertifikuota įmonė ir privalėjo pati kontroliuoti savo gamybą ir metalo gaminių kokybę.

4421.

45Kaip matyti iš nurodyto, atsakovė buvo informuota apie gaminio defektus, buvo kviečiama apžiūrėti defektuotų gaminių bei pašalinti gaminių trūkumus, tačiau atsakovė pasirinko pasyvią poziciją ir apsiribojo vien formaliais susirašinėjimais per teisininkus. Be to, nepavykus susitarti dėl gaminių defektų pašalinimo, ieškovė 2018-07-27 pateikė atsakovei pretenziją, tačiau atsakovė vertino jog jai trūksta informacijos dėl tolimesnio ginčo sprendimo. Teismo posėdžio metu liudytojai V. B., T. N., M. Ž. ir D. A. nurodė, jog tarp ginčo šalių vyko pokalbiai bei susirašinėjimas dėl nekokybiškų gaminių pergaminimo bei defektų taisymo, kurie buvo pateikti Norvegijos įmonei Hallgruppen, tačiau joks tarpusavio susitarimas dėl šių darbų atlikimo nebuvo pasiektas. Taigi, esant šioms aplinkybėms teismas konstatuoja, jog ieškovė tinkamai ir savalaikiai informavo atsakovę apie jos netinkamai atliktus darbus ir tokiu būdu įgyvendino savo kaip užsakovės pareigą, numatytą CK 6.662 str. 1 d. dėl pranešimo apie gaminių trūkumus rangovui.

4622.

47Dėl atsakovės netinkamai atliktų rangos darbų, ieškovė buvo priversta perdaryti atsakovės pagamintas metalo konstrukcijas, dėl ko ieškovė patyrė 21 048,46 Eur nuostolių. Atsakovė teigia, kad ieškinyje pateikti trūkumų šalinimo kaštai (21 048,46 Eur) yra nepagrįsti ir šį argumentą patvirtina vien faktas, jog trūkumų šalinimo išlaidos 1.72 karto viršijo visų gaminių gamybos kainą. Siekdama paneigti trūkumų šalinimo išlaidų pagrįstumą atsakovė taip pat pateikė savo skaičiavimą, kur trūkumų šalinimo išlaidos, jas šalinant atsakovei, siektų 7 536,00 Eur.

4823.

49Pažymėtina, jog trūkumų šalinimo išlaidas sudarė ne tik gamybos darbų atlikimas, tačiau ir medžiagos, todėl trūkumų šalinimo išlaidas lyginti tik su gamybos kaina (į kainą neįskaitant medžiagų kainos) nėra pagrindo. Kaip nurodo atsakovė, bendra atsakovei už gaminių gamybą mokėtina suma sudaro 14 799,93 Eur, tačiau į šią sumą nėra įtraukta medžiagų kaina, kuri sudaro 26 506,09 Eur (pagal atsakovės ieškovei išrašytą 2018-09-25 PVM sąskaitą faktūrą serija Nr. 00597) ir kurią atsakovė nurodo įskaičiusi (atsiliepimo į ieškinį 36 punktas). Taigi, bendra gaminių kaina yra 41 306,02 Eur, o ieškovės patirtos gaminių defektų šalinimo išlaidos sudarė tik pusę šios sumos.

5024.

51Aplinkybę, kad ieškovė šalindama trūkumus, daliai gaminių turėjo naudoti naujas medžiagas, patvirtina prie ieškinio pateikti ieškovės duomenys apie trūkumų šalinimo kaštus (ieškinio priedas Nr. 13), kur tam tikruose gaminiuose nurodomas naujų medžiagų sunaudojimas. Pažymėtina, jog naujų medžiagų sunaudota už 10 309,66 Eur. Naujų medžiagų naudojimo būtinybė kilo dėl to, kad dalį netinkamo suvirinimo darbų ištaisyti naudojant tas pačias medžiagas nebebuvo galimybės.

5225.

53Ieškovės trūkumų šalinimo lentelėse nurodyti 14 proc. pridėtiniai kaštai susideda iš kaštų už vadovų, inžinierių darbą, patalpas, įrankius, ir kitas pagalbines priemones. Atsakovės pateiktas trūkumų šalinimo išlaidų apskaičiavimas nėra pagrįstais jokiais realiais duomenimis, yra neišsamus. Ieškovės pateiktas skaičiavimas yra realiai ieškovės dėl gamybos trūkumų šalinimo atlikti darbai, sunaudotos medžiagos ir dėl to realiai patirtos išlaidos. Pažymėtina, jog kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pareigos pašalinti trūkumus neįvykdęs rangovas negali įrodinėti, jog galėjo atlikti trūkumų šalinimo darbus pigiau, nei už juos sumokėjo užsakovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Valviktė“ v. UAB ,,Laugina“, bylos Nr. 3K-3-575/2008). Be to, šią sumą pagrindžia liudytojų V. B. ir T. N. parodymai dėl ieškovės patirtų papildomų išlaidos už gaminių pergaminimą, kurios sudaro jos tiesioginius nuostolius dėl netinkamai atsakovės atliktų darbų, todėl turi būti atlygintos iš atsakovės.

5426.

55Ieškovė taip pat patyrė neplanuotų iš viso 10 615 Eur dydžio gaminių transportavimo išlaidų, kadangi ieškovė turėjo savo kaštais netinkamus atsakovės gamintus metalo gaminius atsigabenti į Lietuvą iš Norvegijos, o vėliau savo sąnaudomis metalo gaminius perdariusi - pakartotinai vežti į N. H. Šias išlaidas pagrindžia ieškovės pateiktos 2018 m. gegužės 5 d. ir gegužės 6 d. datų PVM sąskaitos faktūros (Serijos Nr. 1659327, 1659328, 1659332), patvirtinančios defektuotų gaminių atsigabenimą iš Norvegijos, bei 2018 m. gegužės 22 d. ir gegužės 28 d. datų PVM sąskaitos faktūros (serijos Nr. 1660468, 1660469, 1660470, 1660792), patvirtinančios jau perdarytų gaminių išgabenimą į Norvegiją pakartotinai.

5627.

57CK 6.249 str. 1 d. nustatyta, jog žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai). Siekdama pagrįsti metalo konstrukcijų defektus, ieškovė pasitelkė metalų bandymo laboratoriją UAB „Iremas“. Pažymėtina, kad iš viso ieškovė sumokėjo UAB „Iremas“ metalų bandymų laboratorijai 2 275,04 Eur už atliktus metalo gaminių bandymus, ką patvirtina pridedama 2018 m. gegužės 31 d. PVM sąskaita - faktūra (Serija IRM Nr. 0013545). Šios išlaidos laikytinos ieškovės patirtais nuostoliais, todėl yra priteistinos iš atsakovės.

5828.

59Ieškovė nurodo, jog nuostolių suma, kurią ieškovė įskaitymo būdu, remiantis dvišaliu rašytiniu susitarimu, visiškai atlygino savo klientui ir galutiniam užsakovui Hallgruppen, iš viso yra 39 000,00 Eur. Šias aplinkybes ir nuostolių dydį ieškovės teigimu pagrindžia pasirašytas susitarimas tarp ieškovės ir Hallgruppen dėl prieš tai nurodytų nuostolių atlyginimo. Šio susitarimo 1 priedo 3 punkte yra pažymėta, kad po intensyvių svarstymų abi šalys susitarė, kad žalos dydis yra mažinamas iki 39 000,00 Eur, o pagal to paties sutarimo 1 priedo 2 punktą yra nurodyta, kad: „<...> faktinė žalos už konkrečių metalinių konstrukcijų pagal užsakymą Nr. 81123/6379 defektus suma (žala) yra didesnė nei 470 937,74 Norvegijos kronų, tai yra 48 525,23 eurų.“

6029.

61Teismas sutinka su atsakovės argumentais, jog ieškovė nepagrįstai nurodo, kad prie ieškinio pridėtas 2018-10-05 susitarimas (ieškinio priedas Nr.12) tarp ieškovės ir Hallgruppen patvirtina tiek žalą, tiek priežastinį ryšį. Šis susitarimas patvirtina, kad ieškovė sutiko atlyginti Hallgruppen nuostolius, atsiradusius vykdant užsakymą Nr. 81123/6379. Susitarime nėra jokių įrašų, kurie patvirtintų, kad žala atsirado dėl atsakovės pagamintų gaminių kokybės. Tai yra, susitarime konkrečiai nenurodyti jokie gaminiai ar konkrečios aplinkybės, kurios leistų susieti Hallgruppen patirtą žalą bei atsakovės pagamintus gaminius. Prie dubliko pridėtos sąskaitos taip pat nesusieja atsakovės pagamintų gaminių su Hallgruppen patirta žala. Nei vienoje sąskaitoje nėra nurodytas joks gaminys, juo labiau, nėra pateikta įrodymų, kad sąskaitos pagrindžia nuostolius, atsiradusius dėl gaminių trūkumų. Nurodytų motyvų pagrindu ieškinio dalis dėl 39 000,00 Eur žalos išieškojimo yra nepagrįsta ir atmestina.

6230.

63Atsakovė nurodo, kad ieškovės išrašyta ir prašoma apmokėti sąskaita 26 506.09 Eur sumai buvo įskaityta į atsakovės ieškovei išrašytą 2018-09-25 PVM sąskaitą faktūrą serija Nr. 00597 tai pačiai sumai, o apie įskaitymą ieškovė informuotas 2018-09-25 pranešimu. CK 6.130 str. numato, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Atkreiptinas dėmesys, kad dar 2018-04-26 pranešimu (priedas Nr. 4 prie ieškinio) atsakovė buvo informuota apie ieškovės mokėjimų atsakovei sulaikymą iki tol, kol atsakovė pilnai atlygins ieškovės patirtus nuostolius. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė pasinaudojo sulaikymo teise ir apie tai informavo atsakovę, todėl laikytina, jog atsakovės ieškovei išrašytos 2018-09-25 PVM sąskaitos faktūros serija Nr. 00597 terminas nebuvo suėjęs (buvo sustabdytas). Nesant CK 6.131 str. nurodytų įskaitymo pagrindų, įskaitymas laikytinas negaliojančiu nuo jo atlikimo momento, kadangi pažeidžia imperatyvią CK 6.131 str. nuostatą dėl įskaitymo atlikimo sąlygų. Įskaitymui esant negaliojančiam, atsakovei kyla pareiga apmokėti skolą pagal ieškovės atsakovei išrašytą 2018-03-30 sąskaitą faktūrą MET Nr. 16463.

6431.

65Pagal bendrąsias rangos teisinius santykius reglamentuojančias normas užsakovas privalo apmokėti už atliktus darbus rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (CK 6.655 straipsnis), tačiau jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės, tai užsakovas turi teisę pažeistas teises ginti įstatymo ar sutarties nustatyta tvarka (jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo neatlygintinai pašalinti trūkumus; atitinkamai sumažinti darbų kainą arba atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas (CK 6.665 straipsnio 1 dalis)). Taigi, bendruoju atveju užsakovas privalo priimti rangos sutarties darbus ir už juos sumokėti, tačiau nustatęs atliktų darbų trūkumus, turi teisę pasirinkti sutartyje ar įstatyme nustatytus jų pašalinimo būdus ir sustabdyti priešpriešinės prievolės apmokėti už rangos darbus vykdymą iki kol rangovas įvykdo užsakovo pasirinkimu CK 6.665 str. numatytus reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-10-14 nutartis c. b. Nr. 3K-3-517-219/2015). Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju ieškovės veiksmai atitiko minėtus įstatymo reikalavimus.

6632.

67Atsakovė pateikė priešieškinį byloje dėl 14 799.93 Eur pagal sąskaitas faktūras Nr. 00452, 453, 459 priteisimo. Priešieškinį atsakovė grindžia aplinkybe, jog ieškovė pagal šias sąskaitas faktūras nėra atsiskaičiusi. CK 6.208 str. 4 d. nustatyta, jog teisė sulaikyti prievolių įvykdymą galioja iki tol, kol kita šalis pašalina įvykdymo trūkumus. CK 6.58 str. 5 d. įtvirtina, jog teisė sustabdyti dvišalės prievolės vykdymą baigiasi, kai kita prievolės šalis pateikia adekvatų savo prievolės įvykdymo užtikrinimą. CK 6.69 str. 1 d. numato kreditoriaus teisę pasinaudoti daikto sulaikymo teise tol, kol skolininkas įvykdo prievolę. Kaip matyti, visos prievolių įvykdymo sustabdymą reglamentuojančios teisės normos tokios teisės pabaigą sieja su kitos šalies visišku prievolių įvykdymu arba tinkamu šių prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimu. Nagrinėjamu atveju atsakovė nėra įvykdžiusi savo įsipareigojimų ieškovei, kylančių iš rangos teisinių santykių (visų pirma, CK 6.665 str.), todėl nėra jokio faktinio ir teisinio pagrindo spręsti ieškovės teisę sustabdyti priešpriešinės prievolės įvykdymą esant pasibaigusia. Pabrėžtina, jog atsakovės teisė reikalauti sąskaitų apmokėjimo atsiras tik po to, kai atsakovė įvykdžiusi ieškovės reikalavimus, nurodytus ieškinyje, o iki to momento atsakovės teisė į sąskaitų apmokėjimą, ieškovei teisėtai sustabdžius savo priešpriešinių prievolių atsakovei vykdymą, neegzistuoja, todėl atsakovės priešieškinio reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas.

6833.

69Be to, atsakovė, teikdama priešieškinį bei jame nurodydama, jog rangos darbus ji atliko tinkamai, privalo šį faktą pagrįsti, kadangi atsakovei teikiant priešieškinį ir jame nurodant aplinkybes, įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklės lieka tos pačios, t. y. šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Analogiškos pozicijos tokio pobūdžio bylose laikomasi ir teismų praktikoje: atsakovui nurodžius mokėtinų lėšų sulaikymo pagrindą – nekokybiškai atliktų darbų faktą, o ieškovui nekokybiškų darbų faktą neigiant, pastarajam tenka pareiga įrodyti, jog nurodyti darbai buvo atlikti tinkamai ir (arba) atsakovo nurodyti darbų defektai buvo pašalinti (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2089/2014). Šiuo atveju atsakovė su priešieškiniu nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių rangos darbų tinkamos kokybės faktą, todėl atsakovės argumentai apie ieškovės prievolių vykdymo sustabdymo nepagrįstumą yra neįrodyti. Aukščiau nurodytų motyvų pagrindu atsakovės priešieškinys yra nepagrįstas ir atmestinas.

7034.

71Esant šioms aplinkybėms ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovės UAB „Litvija“ priteistina ieškovei UAB „Metalistas LT“ 57 216,95 Eur žalai atlyginti (17 820, 82 Eur metalo gaminių pergaminimo kaštų, 10 615,00 Eur transportavimo išlaidų, 26 506,09 Eur skolos už medžiagas ir 2 275,04 Eur už UAB „Iremas“ metalo gaminių bandymus) bei remiantis CK 6.210 str. 2 d. 6 % (šešių procentų) dydžio metinių palūkanų nuo ieškinio sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018-12-12 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

7235.

73Kadangi ieškovės ieškinys tenkintinas 78,44 %, todėl iš atsakovės proporcingai priteistina ieškovei 1 376,62 Eur sumokėto žyminio mokesčio valstybei (CPK 88 str. 1 d. 10 p., 93 str.).

74Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268–270 straipsniais, 279 straipsniu,

Nutarė

75Ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį atmesti.

76Priteisti iš atsakovės UAB „Litvija“ (į. k. ( - )) ieškovei UAB „Metalistas LT“ (į. k. ( - )) 57 216,95 Eur žalos atlyginimui, 1 376,62 Eur sumokėto žyminio mokesčio bei 6 % (šešių procentų) dydžio metinių palūkanų nuo ieškinio sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018-12-12 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

77Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „Metalistas LT“ kreipėsi į teismą ieškiniu atsakovei UAB... 6. 2.... 7. Ieškovė nurodo, jog 2018 m. kovo 24 d. pateikė atsakovei (kaip rangovui)... 8. 3.... 9. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nurodė, jog buvo užsakyta... 10. 4.... 11. Ieškovė tvirtina, jog gavusi pastabas iš Hallgruppen, pirmiausiai 2018 m.... 12. 5.... 13. Atsakovė prašo ieškinį atmesti. Nurodo, jog iš byloje esančių dokumentų... 14. 6.... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė 2018 m. kovo 24 d. pateikė atsakovei... 16. 7.... 17. Atsakovė atlikusi rangos darbus ir pagaminusi metalo konstrukcijas 2018 m.... 18. 8.... 19. Neardomųjų bandymų protokolų Nr. 3839, 3840, 3842, 3843, 3844, 3845, taip... 20. 9.... 21. Rangos sutartimi kvalifikuojama sutartis, kuria viena šalis (rangovas)... 22. 10.... 23. Nagrinėjamu atveju bylos šalys – verslininkai sudarė sutartį dėl metalo... 24. 11.... 25. Atsakovės teiginiai, jog sutartines pareigas netinkamai vykdė ne ji, o pati... 26. 12.... 27. Atsakovė nurodo, kad defektai, dėl kurių Hallgruppen atsisakė priimti... 28. 13.... 29. Atsakovė neneigia aplinkybės, jog ji buvo atsakinga už metalinių... 30. 14.... 31. Aukščiau minėtuose neardomųjų bandymų protokoluose aiškiai nurodyti... 32. 15.... 33. Atsakovė, teigdama, jog jos gaminiai yra tinkamos kokybės, remiasi tuo, kad... 34. 16.... 35. Atsakovė, kaip sertifikuota įmonė, privalo užtikrinti, kad jos gaminami... 36. 17.... 37. Taigi, kaip matyti iš byloje pateiktų įrodymų, pati atsakovė deklaravo... 38. 18.... 39. Pažymėtina, jog ieškovo darbuotojas T. N. neatliko gaminių kokybės... 40. 19.... 41. Atsakovės argumentai, jog ieškovė nesiūlė ir nesudarė galimybės... 42. 20.... 43. Atsakovė nurodo, jog gaminių trūkumus ieškovė privalėjo nurodyti... 44. 21.... 45. Kaip matyti iš nurodyto, atsakovė buvo informuota apie gaminio defektus, buvo... 46. 22.... 47. Dėl atsakovės netinkamai atliktų rangos darbų, ieškovė buvo priversta... 48. 23.... 49. Pažymėtina, jog trūkumų šalinimo išlaidas sudarė ne tik gamybos darbų... 50. 24.... 51. Aplinkybę, kad ieškovė šalindama trūkumus, daliai gaminių turėjo naudoti... 52. 25.... 53. Ieškovės trūkumų šalinimo lentelėse nurodyti 14 proc. pridėtiniai... 54. 26.... 55. Ieškovė taip pat patyrė neplanuotų iš viso 10 615 Eur dydžio gaminių... 56. 27.... 57. CK 6.249 str. 1 d. nustatyta, jog žala yra asmens turto netekimas arba... 58. 28.... 59. Ieškovė nurodo, jog nuostolių suma, kurią ieškovė įskaitymo būdu,... 60. 29.... 61. Teismas sutinka su atsakovės argumentais, jog ieškovė nepagrįstai nurodo,... 62. 30.... 63. Atsakovė nurodo, kad ieškovės išrašyta ir prašoma apmokėti sąskaita 26... 64. 31.... 65. Pagal bendrąsias rangos teisinius santykius reglamentuojančias normas... 66. 32.... 67. Atsakovė pateikė priešieškinį byloje dėl 14 799.93 Eur pagal sąskaitas... 68. 33.... 69. Be to, atsakovė, teikdama priešieškinį bei jame nurodydama, jog rangos... 70. 34.... 71. Esant šioms aplinkybėms ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovės UAB... 72. 35.... 73. Kadangi ieškovės ieškinys tenkintinas 78,44 %, todėl iš atsakovės... 74. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 75. Ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį atmesti.... 76. Priteisti iš atsakovės UAB „Litvija“ (į. k. ( - )) ieškovei UAB... 77. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...