Byla e2-1246-798/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Darbo vizija“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Darbo vizija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus ieškinio pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Darbo vizija“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius (toliau – VSDFV Utenos skyrius) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Darbo vizija“.
 2. Nurodė, kad atsakovė nevykdo savo prievolių, VSDF biudžetui skolinga 33 919,55 Eur valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokų ir delspinigių sumas. VSD įmokų įsiskolinimas nuolat didėja. Mokėjimo nurodymai dėl lėšų pervedimo ne ginčo tvarka atsakovei buvo teikiami nuo 2016 m. liepos mėnesio, tačiau jie liko neįvykdyti. 2016 m. spalį, atlikus atsakovės piniginių srautų patikrinimą, buvo nustatytas įmonei priklausantis turtas, jam pritaikyta priverstinė hipoteka.
 3. Atsakovė UAB „Darbo vizija“ atsiliepime į ieškinį nesutiko, kad įmonei būtų iškelta bankroto byla.
 4. Nurodė, kad įmonė nenutraukė ūkinės veiklos, yra įdarbinusi 34 darbuotojus, kurie bankroto bylos iškėlimo atveju neteks darbo. Atsakovė tikisi susitarti su ieškovu dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo ar išdėstymo, nes finansiniai sunkumai yra laikino pobūdžio. Papildomai atsakovė rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, jog debitorinių įsiskolinimų įmonė neturi. Turto sumažėjimą nulėmė pirktų išsimokėtinai betonavimo klojinių susigrąžinimas pardavėjui po pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo. Šiuo metu vykdo statybos darbus pagal 2016 m. rugsėjo 26 d. sutartį su UAB „Scandlita“, darbų vertė 51 877,34 Eur (be PVM), atlikimo terminas 2017 m. gegužės 31 d., apmokėjimas numatytas po darbų perdavimo–priėmimo. Gavusi šį apmokėjimą įmonė atsiskaitys su didžiąja kreditorių dalimi.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 3 d. nutartimi iškėlė UAB „Darbo vizija“ bankroto bylą.
 2. Teismas, įvertinęs teismui pateikto aktualaus 2017 m. kovo 2 d. balanso duomenis, viešųjų registrų duomenimis bei atsakovės paaiškinimus, konstatavo, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai daug kartų viršija visą į balansą įrašyto turto vertę, realiai valdomo turto nenustatyta, todėl įmonės finansinė būklė atitinka nemokumo apibrėžimo pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies nuostatas. Pažymėjo, jog atsakovė teigė, kad ji tikisi susitarti su ieškovu dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo ar išdėstymo, tačiau jokių duomenų apie atliktus veiksmus byloje nėra.
 3. Teismas atsakovės nurodytus argumentus, kad vykdo statybos darbus, 2016 m. rugsėjo 26 d. Sutarties Nr. DV2016/09/29, sudarytos su UAB „Scandlita“, pagrindu gaus pajamų, kurių užteks atsiskaityti su kreditoriais, vertino kritiškai, nes UAB „Scandlita“ yra atsakovės kreditorė, kuriai jau šiuo metu pradelsti įsipareigojimai sudaro 9 074,21 Eur; būsimos pajamos pagal sutartį sudarytų 51 877,34 Eur sumą (neįtraukta į balansą suma), tačiau šios sumos nepakaks atsiskaityti su kreditoriais, kadangi vien tik skola ieškovui sudaro 42 924,49 Eur. Kitų duomenų apie bendrovės vykdomą veiklą, jos apimtis nepateikta.
 4. Teismo vertinimu, atsakovės atsiliepime nurodyti duomenys ir prie atsiliepimo pateikti dokumentai nepatvirtino jos teiginių dėl įmonės veiklos pozityvios dinamikos, geros finansinės padėties, neįrodė įmonės mokumo. Dėl ko teismas padarė išvadą, jog bendrovės finansiniai sunkumai nėra laikino pobūdžio, įmonė negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų kreditoriams, neįstengia sumokėti privalomųjų mokesčių bei laiku nemoka darbo užmokesčio. Taigi, įmonės finansinė būklė atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatytą nemokumo apibrėžimą, todėl jai keltina bankroto byla.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Atskirajame skunde atsakovė UAB „Darbo vizija“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 3 d. nutartį, kuria buvo iškelta bankroto byla atsakovei ir priimti naują sprendimą – atmesti ieškovo VSDFV Utenos skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei.
 2. Nurodo, kad atsakovė nėra nutraukusi veiklos ir siekia atkurti įmonės finansinius resursus. Šiuo metu vykdo statybos darbus pagal 2016 m. rugsėjo 26 d. Statybos rangos sutartį Nr. DV2016/09/29, pagal kurią gautina suma sudaro 51 877,34 Eur; sutartį atsakovė įsipareigojo užbaigti iki 2017-05-31, o apmokėjimas bus atliktas per 3 darbo dienas nuo atliktų darbų perdavimo–priėmimo ir sąskaitos faktūros pasirašymo. Gautas lėšas panaudos atsiskaitymui su kreditoriais. Pažymi, jog atsakovė prisideda prie aktyvios darbo rinkos politikos įgyvendinimo Lietuvoje, nes yra įdarbinusi 34 darbuotojus, kurių dauguma iš kaimo vietovių. Darbo praradimas šiems asmenims yra itin jautrus. Papildomai nurodo, kad atsakovės finansiniai sunkumai nėra tendencingi, nes 2015 m. valstybės biudžetą papildė 47 626,67 Eur, o 2016 m. – 31 354,75 Eur. Tikisi susitarti su ieškovu dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo arba išdėstymo, nes realiai tęsdamas veiklą turi galimybę visa apimtimi su kreditoriumi atsiskaityti.

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo

 1. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: a) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, b) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Teismas įmonės nemokumo klausimą sprendžia pagal aktualius įmonės finansinės atskaitomybės duomenis, vadovaudamasis kitais byloje esančiais įrodymais, pagrindžiančiais pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią turimo turto vertę.
 2. Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl mokumo / nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, nagrinėjamojoje byloje turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: kokį turtą įmonė turi realiai, ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1583/2014).
 3. Atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi ir finansinių rodiklių dinamika (kaip kinta finansinė padėtis, ar ji gerėja, ar blogėja) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-959-330/2016).
 4. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Juridinių asmenų registre atsakovė UAB „Darbo vizija“ įregistruota 2013 m. gruodžio 3 d., jos vadovu nuo įsteigimo yra A. P.. Atsakovės 2017 m. kovo 2 d. balanso duomenis įmonė turto iš viso turi už 30 000 Eur sumą, o mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 100 857 Eur. Iš 2017-03-02 kreditorių sąrašo nustatyta, kad atsakovės pradelsti finansiniai reikalavimai kreditoriams sudaro 100 857 Eur. Ilgalaikio turto atsakovė neturi bei neturėjo 2016 m., visą turtą sudaro 30 000 vertės atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys; per vienerius metus gautinų sumų bei pinigų ir jų ekvivalentų neturi. Atsakovė debitorių neturi. Registruoto nekilnojamo turto, transporto priemonių atsakovė taip pat neturi. Pagal pelno (nuostolių) ataskaitą įmonės veiklos rezultatas 2016 m. buvo 57 759 Eur, 2017 metais – 17 889 Eur grynojo nuostolio. Taigi, įvertinus atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentus, konstatuotina, jog UAB „Darbo vizija“ yra nemoki, nes jos pradelsti įsipareigojimai (100 857 Eur) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (30 000 Eur).
 5. Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 str., ĮBĮ 9 str. 1 d.).
 6. Šaliai nepateikus ar atsisakius pateikti įrodymą, reikia laikyti egzistuojant tai šaliai pačius nepalankiausius faktus, kuriuos tas nepateiktas įrodymas būtų patvirtinęs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-60-687/2016).
 7. Apeliacinės instancijos teismui nėra pateikta rašytinių įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovė kreipėsi į ieškovą su prašymais dėl skolos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo, taip pat nėra duomenų, patvirtinančių, kad VSDFV Utenos skyrius sutiko su ieškovės pateiktais prašymais (CPK 178 str.). Taip pat atsakovė iki bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme pradžios nepateikė jokių duomenų, susijusių su atskirajame skunde nurodytais teiginiais dėl statybos darbų užbaigimo iki 2017-05-31 pagal 2016 m. rugsėjo 26 d. Statybos rangos sutartį Nr. DV2016/09/29 bei 51 877,34 Eur sumos už šiuos darbus gavimo ir šios sumos sumokėjimo kreditoriams (CPK 178 str.). Priešingai, iš viešai skelbiamų duomenų (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad nuo 2017-06-16 iki 2017-06-20 atsakovė turėjo 50 810,34 Eur socialinio draudimo skolą. Taigi, nuo ieškovės pareikšto pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo dienos (2017-03-03) iki 2017-06-20 UAB „Darbo vizija“ socialinio draudimo skola ieškovei išaugo 16 890,79 Eur (nuo 33 919,55 Eur iki 50 810,34 Eur) ir ši skola nepadengta.
 8. Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalimi, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato bent vieną iš šioje dalyje įtvirtintų sąlygų, tarp jų ir tuo atveju, kai įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Minėtose ĮBĮ normose įtvirtintas savarankiškas darbuotojo pažeistos teisės į darbo užmokestį gynybos būdas, kadangi tol, kol darbdavys neturi bankrutuojančios įmonės statuso, t. y. jam neiškelta bankroto byla, tol darbuotojas neturi galimybių pasinaudoti Garantinio fondo lėšomis, gaudamas įstatyme nustatyto dydžio išmokas, skirtas bankrutuojančios įmonės įsiskolinimams, susijusiems su darbo santykiais, padengti. Taigi, vėlavimo išmokėti darbuotojams atlyginimą faktas yra savarankiška sąlyga, kurią nustatęs, teismas turi iškelti įmonei bankroto bylą, nepriklausomai nuo įmonės mokumo ar nemokumo. Be to, ši bankroto bylos iškėlimo sąlyga apima ne tik tuos atvejus, kai įmonė vėluoja išmokėti darbo užmokestį įmonėje (įstaigoje) dirbantiems darbuotojams, bet ir tuos atvejus, kai įmonė (įstaiga) neatsiskaito su buvusiais darbuotojais, su kuriais darbo sutartys yra pasibaigusios, kadangi sutampa šių kreditorių reikalavimų atsiradimo teisinis pagrindas (reikalavimai, susiję su darbo santykiais) ir jų tenkinimo eilė bankroto proceso metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1646/2012).
 9. Bylos duomenimis į pradelstų įsiskolinimų kreditoriams sąrašą yra įtrauktos darbo užmokesčio skolos 6 atsakovės darbuotojams (iš viso dėl 2 901,86 Eur). Apeliacinės instancijos teismui nėra pateikta įrodymų dėl minėtų pradelstų darbo užmokesčių sumokėjimo (CPK 178 str.).
 10. Bankroto bylų nagrinėjimas turi viešąjį interesą iš verslo rinkos pašalinti būtent realiai nemokias įmones, kuo efektyviau apginti kreditorių, o taip pat paties skolininko interesus – užkirsti kelią tolesniam tokios įmonės skolų didėjimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010; 2011 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2011).
 11. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra poreikio išsaugoti rinkoje nors ir veikiančią, tačiau finansiškai nepajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kurios finansiniai sunkumai yra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, nes atsakovė turi darbo užmokesčio skolų darbuotojams, taip pat socialinio draudimo skola didėja nuo 2016-12-16, ir kuri per 6 mėnesius padidėjo 22 440,21 Eur suma (nuo 28 370,13 Eur iki 50 810,34 Eur). Byloje nėra patikimų ir objektyvių duomenų bei įrodymų, kurie pagrįstų UAB „Darbo vizija“ veiklos realumą, pelningumą ir pajėgumą ją ateityje tęsti, gerinant finansinius rodiklius arba atsakovė turi pakankamai likvidaus turto, iš kurio gali būti patenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai. Atsakovės argumentai dėl jos prisidėjimo prie darbo rinkos politikos įgyvendinimo Lietuvoje (įdarbinant darbuotojus iš kaimo vietovių) atmestini kaip nepagrįsti, kadangi prisidėjimas prie darbo rinkos politikos įgyvendinimo reiškia ne tik darbuotojų įdarbinimą, bet ir VSD įmokų mokėjimą (sumokant VSD darbuotojai įgyja teisę į senatvės ar netekto darbingumo pensiją, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokas).
 12. Nurodytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad UAB „Darbo vizija“ yra nemoki, nes pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės ir įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį bei su darbo santykiais susijusias išmokas, todėl pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios panaikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (337 str. 1 d. 1 p.).
 13. Kiti atskirojo skundo motyvai neturi esminės reikšmės tinkamam klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo išsprendimui, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako. Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą (nutartį) nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą ar apeliacinės instancijos teismui išsamiai pakartoti pirmosios instancijos teismo argumentus, kuriems jis pritaria. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports 1997-VIII, p. 2930, par. 59-60, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011 m. vasario 15 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-52/2011).
 14. Išaiškintina, kad ĮBĮ 27 straipsnis numato, jog bankroto byla gali būti nutraukta, kai visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas nutartimi priima atsisakymus; kai bankrutuojanti įmonė atsiskaito su visais kreditoriais (kreditoriumi) ir administratorius teismui pateikia tai įrodančius dokumentus; kai pasirašoma taikos sutartis ir teismas ją patvirtina (taikos sutartis gali būti sudaroma bet kuriuo bankroto proceso metu iki teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 27 straipsnio 4 dalis).

12Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai