Byla e2-610-769/2018
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Tele2“

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rasa Augustė,

2sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei,

3dalyvaujant atsakovui A. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Lindorff Lietuva“ ieškinį atsakovui A. V. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Tele2“,

4Teismas

Nustatė

5ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo A. V. 371,19 Eur skolos, 92,85 Eur palūkanų, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas su pradiniu kreditoriumi UAB ,,Tele2” sudarė Mobiliojo/fiksuoto telefono ryšio paslaugų sutartis: 2003-08-26 Sutartį Nr. ( - ), 2005-01-17 Sutartį Nr. ( - ), 2005-09-30 Sutartį Nr. ( - ), 2006-07-21 Sutartį Nr. ( - ), 2008-01-11 Sutartį Nr. ( - ), 2008-12-23 Sutartį Nr. ( - ), 2009-06-01 Sutartį Nr. ( - ), pagal kurias pradinis kreditorius teikė atsakovui judriojo ir/arba fiksuoto telefono ryšio paslaugas ir, jei nustatyta Sutarčių sąlygose, papildomas paslaugas bei SIM kortelę ir/ar judriojo/fiksuoto ryšio telefoną, o atsakovas įsipareigojo sumokėti pradiniam kreditoriui už suteiktas paslaugas ir/ar judriojo/fiksuoto ryšio telefoną Sutartyse nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Nors atsakovui buvo teikiamos mobiliojo/fiksuoto telefono ryšio paslaugos bei sąskaitos už suteiktas paslaugas įsipareigojimams pagal Sutartis vykdyti, tačiau atsakovas su pradiniu kreditoriumi tinkamai neatsiskaitė ir pagal 2010-01-31 išrašytą sąskaitą liko skolingas pradiniam kreditoriui 371,19 Eur. 2015 m. vasario 27 d. Reikalavimo teisių į skolų portfelį atlyginimo perleidimo sutartimi pradinis kreditorius UAB ‚Tele2“ perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovo skolą. Skolos sumą sudaro 165,85 Eur skola už neapmokėtas ryšio paslaugas bei 205,34 Eur už parduotą judriojo ryšio įrangą. Pateiktais duomenimis, paskutinis atsakovo mokėjimas buvo 2009-11-06 350 litų, paskutinė sąskaita išrašyta 2009-12-31. Atsakovas pagal 2008-01-31 sudarytą sutartį buvo įsipareigojęs mokėti minimalų prakalbamą mokestį iki 2010-01-11, pagal 2008-12-23 sutartį iki 2010-12-23, pagal 2009-06-01 sutartį iki 2011-06-07. Atsakovas pažeidė sulygtą atsiskaitymo tvarką, nesinaudojo nurodytą terminą teikiamomis paslaugomis, todėl privalo grąžinti įgytų mobiliųjų telefonų kainos dalį -205,34 Eur ( Sutarčių 3.6 (c) p. bei 6.10 p. Ieškovas prašė bylą nagrinėti jam bei jo atstovui nedalyvaujant.

6Atsakovas A. V. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, su kuriuo nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, kad bendrovės UAB „Tele2“ klientas buvo nuo 2003 metų, sudarytoms sutartims galiojo planai „Laisvė 18“ bei „Čempionas 29“, kurių pavadinimuose nurodomos mokėtinos sumos - atitinkamai 5,21 Eur (18 Lt), bei 8,40 Eur (29 Lt). 2009 m. lapkričio 6 d. atsakovas kreipėsi į UAB „Tele2“ su prašymu anksčiau laiko nutraukti visas turimas sutartis pagal Sutarties 8 p. UAB „Tele 2“ nuo 2009-11-06 nutraukė mobiliojo ryšio paslaugų teikimą. Buvo paskaičiuota galutinė atsiskaitymo ir sutarties nutraukimo suma 101,37 Eur (350 litų), kuri iš karto buvo apmokėta. Nuo tos datos daugiau jokių sąskaitų ir pranešimų iš UAB „Tele2“ nebegavo. Gyvenamosios vietos adresas, nurodytas sudarant paskutinę sutartį 2009-06-01 su UAB „Tele2“, nesikeitė iki šios dienos. Iš ieškovo pateiktos UAB „Tele2“ sąskaitos matyti, kad laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2010-01-31 skola 165,85 Eur, netesybos 205,34 Eur, tačiau atsakovo teigimu, nėra pateikta duomenų, iš ko susidarė skola ir netesybos. CK 1.125 straipsnio 6 dalis nustato sutrumpintą šešių mėnesių terminą pagrindiniam reikalavimui už suteiktas ryšio paslaugas, bei CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas nustato sutrumpintą 6 mėnesių terminą ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių).

7Atsakovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti, paaiškino, kad su pirminiu kreditoriumi UAB „Tele2“ yra atsiskaitęs pilnai, pateikti teismui tai patvirtinančių duomenų negali, nes bankas, kuriame buvo jo sąskaita, bankrutavo; negaudavo sąskaitų, todėl mokėjo savo nuožiūra, nutraukė sutartis, nes jam nebuvo pritaikytos kompensacijos už telefoną. Teismo posėdžio metu pateikė duomenis iš L. V. sąskaitos Luminor Bank AB apie tai, kad nuo 2012-01-02 iki 2012-12-06 už paslaugas buvo mokama UAB „Tele 2“ 10 kartų, pažymą iš „Swedbank“, AB, apie tai, kad L. V. 2007-11-19 sumokėjo UAB „Tele 2“ už A. V. 95 Lt, nuo 2010-09-09 iki 2010-12-08 keturis kartus mokėjo UAB „Tele 2“, mokėtojo kodas 400464945.

8Trečiasis asmuo UAB „Tele2“ per nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė. Teismo reikalavimu pateikė duomenis apie tai, kad A. V. nutraukė ryšio paslaugų teikimo sutartis su UAB „Tele 2“ : tel. Nr. ( - ) 2009-12-29, Nr. ( - ) 2010-01-27, Nr. ( - ) 2010-01-27, atsakovo vardu susidarė 371,19 Eur skola už suteiktas paslaugas bei sutarties įsipareigojimų netesybas.

9Byla nagrinėjama ieškovui ir trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

10Teismas konstatuoja:

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 straipsnis). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1dalis). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

13Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas su pradiniu kreditoriumi UAB ,,Tele2” sudarė Mobiliojo/fiksuoto telefono ryšio paslaugų sutartis: 2003-08-26 Sutartį Nr. ( - ) 2005-01-17 Sutartį Nr. ( - ), 2005-09-30 Sutartį Nr. ( - ), 2006-07-21 Sutartį Nr. ( - ), 2008-01-11 Sutartį Nr. ( - ), 2008-12-23 Sutartį Nr. ( - ), 2009-06-01 Sutartį Nr. ( - ) (I tomas, e.b.l. 14-15, 18-19, 22-23, 25-26, 29-30, 32-38). Pagal 2010 m. sausio 31 d. išrašytą sąskaitą atsakovo skola pradiniam kreditoriui sudaro 371,19 Eur (1 281,64 Lt) (I tomas, e.b.l. 4). 2015 m. vasario 27 d. Reikalavimo teisių į skolų portfelį atlyginimo perleidimo sutartimi pradinis kreditorius UAB ‚Tele2“ perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovo skolą, kurią sudaro 371,19 Eur (I tomas, e.b.l. 7-13). Iš pateikto 2009-11-06 mokėjimo nurodymo Nr. 51 matyti, kad atsakovas pradiniam kreditoriui sumokėjo 350 Lt (I tomas, e.b.l.46). Iš pateiktų 2007-12-31 iki 2009-12-31 išrašytų sąskaitų kopijų matyti, atsakovo skolos susiformavimas (I tomas, e.b.l. 68-161, 163-166). Iš pateiktų trečiojo asmens UAB „Tele2“ rašytinių paaiškinimų matyti, kad atsakovas su pradiniu kreditoriumi tel. Nr. ( - ), sutartį nutraukė 2009 m. gruodžio 29 d. tel. Nr. ( - ) sutartį nutraukė 2010 m. sausio 27 d., bei tel. Nr. ( - ) sutartį nutraukė 2010 m. sausio 27 d. (II tomas, e.b.l. 8). Iš pateiktos mokėjimo informacijos lentelės matyti, kad paskutiniai atsakovo mokėjimai buvo 2009 m. birželio 11 d. 75,12 Lt (21,76 Eur) ir 2009 m. lapkričio 6 d. 350 Lt (101,37 Eur), likusi nesumokėta suma pagal sąskaitas faktūras sudaro 371,19 Eur (1281,64 Lt) (II tomas, e.b.l. 17).

14Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 12 straipsnis numato, kad civilinės bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu. Rungimosi principo esmė yra ta, kad nešališkas teismas nagrinėja privačių šalių privatų ginčą, todėl būtent šalims tenka įrodinėjimo pareiga. Ši pareiga įgyvendinama renkant ir pateikiant teismui įrodymus, pagrindžiančius šalių nurodytas aplinkybes. Byloje nėra ginčo, kad atsakovas A. V. su pradiniu kreditoriumi UAB „Tele 2“ buvo sudaręs mobiliojo/fiksuoto telefono ryšio paslaugų sutartis. Atsakovas neginčijo ieškovo ir trečiojo asmens nurodytų aplinkybių, kad santykiai tarp sutarties šalių buvo nutraukti nepasibaigus sutarties terminui. Trečiojo asmens UAB „Tele2“ teigimu, A. V. nutraukė ryšio paslaugų teikimo sutartis su UAB „Tele 2“ anksčiau nustatyto termino: dėl Nr. ( - )nuo 2009-12-29, dėl Nr. ( - ) nuo 2010-01-27, dėl Nr. ( - ) 2010-01-27. 371,19 Eur skola susidarė pilnai neapmokėjus sąskaitų už suteiktas paslaugas bei netesybas dėl sutarties įsipareigojimų nevykdymo. Ieškovo teigimu, sąskaitos buvo siunčiamos atsakovo nurodytu adresu, paskutinė sąskaita dėl 371,19 Eur buvo išrašyta už 2010 metų sausio mėnesį. Atsakovo teigimu, jis sąskaitų negaudavo, mokėjo savo nuožiūra, nusprendęs nutraukti sutartis užklausė UAB „Tele2“ ir gavęs duomenis, kad jo skola 350 Lt, tą sumą sumokėjo.

15CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 str. 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata - kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Iš 2003-08-23 pasirašytos tarp atsakovo ir trečiojo asmens mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio ( GSM) paslaugų sutarties (tel.Nr. ( - )) 9.3 punkto matyti, kad šalys buvo sutarusios, jog Sutarties nutraukimas neatleidžia kliento nuo įsipareigojimų apmokėti už Tele 2 suteiktas paslaugas bei sumokėti minimalų prakalbamą ar kitą mokestį, jei toks yra nustatytas Sutartimi, sutinkamai su Sutarties 6.4 (c) punktu. 6.4 punkte nurodyta, kad klientas, įsigijęs mobilųjį telefoną ir SIM kortelę turi pareigą (a) nenutraukti Sutarties bei mokėti minimalų prakalbamą ar kitą mokestį Sutartyje nurodytą laikotarpį, nepriklausomai nuo to, ar klientui teikiamos paslaugos yra sustabdytos <...>, (c) pažeidęs (a) pareigą sumokėti Tele 2 minimalų prakalbamą ar kitą mokestį už kiekvieną likusį mėnesį iki Sutartyje nurodyto pasirinkto laikotarpio mokėti minimalų prakalbamą ar kitą mokestį pabaigos. 2008-01-11 sudaryta sutartimi ( tel.Nr. ( - )), 2008-12-23 ( tel.Nr. ( - )), 2009-06-01 ( tel.Nr. ( - )) atsakovas buvo įsipareigojęs sumokėti Tele 2 minimalų prakalbamą ar kitą mokestį už kiekvieną likusį mėnesį iki Sutartyje nurodyto pasirinkto laikotarpio mokėti minimalų prakalbamą ar kitą mokestį pabaigos, bei Tele 2 reikalaujant vietoj minimalaus mokesčio, sumokėti Tele 2 pinigų sumą, lygią telefono aparato pardavimo su paslaugų teikimo sutartimi ir be jos kainų skirtumą, padaugintam iš minimalų naudojimosi Paslaugomis terminą sudarančių kalendorinių dienų skaičiaus ir kalendorinių dienų, kurias galiojo sutartis, skaičiaus santykio (2008-01-11 ir 2008-12-23 sutarčių 6.3 p (c), 2009-06-01 sutarties 3.6 p.). Ieškovo pateiktais duomenimis dėl reikalavimo perleidimo bei trečiojo asmens pateiktomis sąskaitomis nustatyta, kad atsakovo nesumokėta skola ( 165,85 Eur už neapmokėtas ryšio paslaugas ir 205,34 Eur už parduotą judriojo ryšio įrangą, iš viso 371,19 Eur). 2015-02-27 buvo perleista ieškovui, kuris įgijo teisę reikalauti iš atsakovo skolos apmokėjimo. Atsakovas neginčijo ieškovo teiginių, kad nesinaudojo teikiamomis paslaugomis sulygtą laikotarpį, ir privalo grąžinti įsigytų prekių kainos dalį ( 205,34 Eur), neginčijo 205,34 Eur sumos paskaičiavimo bei išrašytų sąskaitų 165,85 Eur sumai neatsiskaičius už paslaugas. Atsakovo teiginius, kad paskutinis mokėjimas buvo 350 Lt, patvirtina ieškovo pateikti duomenys apie atsakovo mokėtas sumas, kur paskutinis mokėjimas (350 Lt) buvo atliktas 2009-11-06, kai 2009-10-31 neapmokėta skola sudarė 672,35 Lt, o 2009 metų lapkritį ir gruodį atsakovas dar naudojosi trečiojo asmens teiktomis paslaugomis. Atsakovo teismui pateikti duomenys apie L. V. atliktus mokėjimus UAB „Tele 2“ su byloje nagrinėjamu ginču nėra susiję, išskyrus vieną 95 Lt,- 2007-11-19 mokėjimą už A. V.. Tačiau pažymėtina, kad reikalaujamos priteisti skolos susidarymo pradžia 2007-12-31 sąskaitos neapmokėjimas,- už ankstesnį laikotarpį ieškovas jokių pretenzijų atsakovui nereiškia. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas pažeidė savo sutartines prievoles, pilnai neatsiskaitė su pradiniu kreditoriumi už suteiktas paslaugas, perleidus teises į reikalavimą, reikalaujamos skolos nemokėjo ir ieškovui, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 371,19 Eur skolos, kaip pagrįstas tenkintinas.

16Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo ir 92,85 Eur palūkanų, paskaičiuotų nuo 2012-05-29 iki 2017-05-29. Šioje dalyje ieškinys atmestinas. CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu. Palūkanos gali būti kaip kompensacija už kreditoriaus patirtus nuostolius, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo piniginę prievolę ar kaip atlyginimas kreditoriui už skolininko naudojimąsi svetimais pinigais. Duomenų, kad už sutarties sąlygų nesavalaikį vykdymą pirminis kreditorius skaičiavo atsakovui palūkanas, byloje nėra. Duomenų, kad ieškovas būtų informavęs atsakovą dėl palūkanų mokėjimo, palūkanų dydžio, palūkanų skaičiavimo, byloje nėra. Reikalavimo teisė ieškovui į 371,19 Eur buvo perleista 2015-02-27 sutartimi, t.y., palūkanos prašomos priteisti ir už laikotarpį, kai ieškovas nebuvo atsakovo kreditoriumi (nuo 2012-05-29 iki 2015-02-27), ir šiuo laikotarpiu nuostolių dėl skolos negrąžinimo ieškovas negalėjo patirti, pradinio kreditoriaus skolos perleidimo sutartyje palūkanos nebuvo minimos. Reikalavimo dėl palūkanų mokėjimo po 2015-02-27 atsakovui nebuvo pateikta, todėl darytina išvada, kad palūkanos atsakovui nei nuo 2012-05-29, nei nuo 2015-02-27 nebuvo skaičiuojamos, todėl reikalavimas yra nepagrįstas. Be to, CK 6.210 straipsnyje nustatyta bendroji taisyklė, kad, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti palūkanas, tačiau kitos CK normos numato tokios taisyklės išimtis. CK Šeštos knygos IV dalies nuostatos, apibrėžiančios vartojimo pirkimo- pardavimo sutarčių ypatumus, (galiojusios iki 2014-06-13 ir taikytinos byloje, nes ieškovo palūkanų skaičiavimo pradžia 2012 metai), numatė, kad pirkėjui (fiziniam asmeniui, sudarančiam pirkimo sutartį savo asmeniniams poreikiams tenkinti) praleidus mokėjimo terminus, palūkanos už laiku nesumokėtą sumą neskaičiuojamos (CK 6.360 str.5 d.). Todėl laikytina, kad ieškovo reikalavimas priteisti palūkanas nuo 2012 metų yra prieštaraujantis įstatymo nuostatoms. Be to, šiuo klausimu jau yra susiformavusi Klaipėdos apygardos teismo praktika (Klaipėdos apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1196-123/2012, e2A-277-796/2017), todėl teismas, vadovaudamasis aukščiau nurodytu, įvertinęs, jog ieškovas, prašydamas priteisti palūkanas, teismui nepateikė jokių įrodymų apie patirtus nuostolius dėl atsakovo prievolės nevykdymo, ieškinį šioje dalyje atmeta.

17CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovo prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2017-06-12, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

18Iš dalies tenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas prašo priteisti 15,00 Eur sumokėto žyminio. Laikant, kad patenkinta apie 80 procentų ieškinio reikalavimų, iš atsakovo ieškovui priteistina 12,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 str.). Išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu byloje sudaro 11,39 Eur, jos į Valstybės biudžetą priteistinos iš atsakovo ( LR CPK 96 str.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 259-260, 263, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „„Lindorff Lietuva“, į. k. 304615887, iš atsakovo A. V., a.k( - ) 371,19 Eur (trys šimtai septyniasdešimt vienas euras 19 ct) skolos, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2017-06-12, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 12,00 Eur (dvylika eurų) sumokėto žyminio mokesčio.

22Kitą dalį ieškinio atmesti.

23Priteisti iš atsakovo A. V., a.k( - ) Valstybei 11,39 Eur ( vienuolika eurų 39 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaita Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rasa Augustė,... 2. sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei,... 3. dalyvaujant atsakovui A. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi... 4. Teismas... 5. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo A. V. 371,19... 6. Atsakovas A. V. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, su kuriuo... 7. Atsakovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti, paaiškino, kad su... 8. Trečiasis asmuo UAB „Tele2“ per nustatytą terminą atsiliepimo į... 9. Byla nagrinėjama ieškovui ir trečiajam asmeniui nedalyvaujant.... 10. Teismas konstatuoja:... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas su pradiniu kreditoriumi UAB... 14. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 12 straipsnis numato, kad... 15. CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos... 16. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo ir 92,85 Eur palūkanų, paskaičiuotų... 17. CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 18. Iš dalies tenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui proporcingai patenkintų... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 259-260, 263,... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „„Lindorff Lietuva“, į.... 22. Kitą dalį ieškinio atmesti.... 23. Priteisti iš atsakovo A. V., a.k( - ) Valstybei 11,39 Eur ( vienuolika eurų... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...