Byla 1A-755-195-2013

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Artūro Šumsko, teisėjų Audronės Kartanienės ir Daivos Kazlauskienės, sekretoriaujant Agnei Lopuchinai, Aleksandrui Zujevui, dalyvaujant prokurorei Irinai Kurilo, nuteistųjų gynėjams advokatams: Edvardui Zalubai, Adomui Liutvinskui, Laimonui Judickui, nukentėjusiojo K. J. (gim. 1958 m.) atstovui advokatui Romanui Bareikai,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. U. gynėjo advokato Adomo Liutvinsko, nuteistojo V. K., nuteistojo G. S. gynėjo advokato L. J. bei nukentėjusiojo K. J. apeliacinius skundus dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 1 d. nuosprendžio, kuriuo G. S. pripažintas kaltu ir nubaustas pagal Lietuvos Respublikos BK (toliau-BK) 170 str. 3 d., 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 13 p., vadovaujantis Lietuvos Respublikos 63 str. 1, 4 d. paskirtos G. S. šiuo nuosprendžiu bausmės subendrintos, bausmes iš dalies sudedant, ir G. S. paskirta galutinė subendrinta bausmė trims metams ir šešiems mėnesiams laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose. Pritaikius BK 75 str. G. S. laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas trims metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti iš gyvenamosios vietos Švenčionių rajono ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, tęsti darbą, būti namuose nuo 21 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu.

3A. U. pripažintas kaltu ir nubaustas pagal BK 284 str. 1 d.,

4138 str. 2 d. 13 p., 170 str. 3 d., vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 dalimis paskirtos A. U. šiuo nuosprendžiu bausmes subendrintos, bausmes iš dalies sudedant, ir A. U. paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas trims metams, bausmę atliekant pataisos namuose. Pritaikius BK 75 str. A. U. laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas trims metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti iš gyvenamosios vietos Švenčionių rajono ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, tęsti darbą, būti namuose nuo 21 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu.

5V. K. pripažintas kaltu ir nubaustas pagal BK 284 str. 1 d.

6138 str. 2 d. 13 p., 170 str. 3 d., vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 dalimis V. K. paskirtos šiuo nuosprendžiu bausmės subendrintos, bausmes iš dalies sudedant, ir V. K. paskirta galutinė subendrinta bausmė trims metams laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose. Pritaikius BK 75 str. V. K. laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti trims metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti iš gyvenamosios vietos Švenčionių rajono ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, tęsti darbą, būti namuose nuo 21 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu.

7Civilinio ieškovo K. J., gim. 1958 m., civilinis ieškinys tenkintas iš dalies. Priteista solidariai iš kaltinamųjų G. S., A. U. ir V. K. nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui K. J., gim. 1958 m., 4500 ( keturi tūkstančiai penki šimtai) litų neturtinės žalos atlyginimo ir 1500 (vienas tūkstantis penki šimtai ) litų advokato atstovavimo išlaidų. Priteista iš G. S. į valstybės pajamas 183,17 litų teismo proceso išlaidų, iš A. U. į valstybės pajamas 183,17 litų teismo proceso išlaidų, iš V. K. į valstybės pajamas 183,17 litų teismo proceso išlaidų.

8Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

9Kaltinamasis A. U. nuteistas už tai, kad jis viešai kurstė smurtauti viešoje vietoje prieš romų tautybės asmenis ir nesunkiai sutrikdė žmogui sveikatą: 2011 m. gruodžio 30 d., apie 20 val. 30 min., veikdamas bendrai su G. S., V. K. ir kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis, viešoje vietoje, ant šaligatvio, 10 metrų atstumu nuo parduotuvės „Maxima" pastato, esančio Priestočio g. 6, Švenčionėlių m., Švenčionių r., rodydamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, viešai vartojo necenzūrinius žodžius prieš kitos tautybės - romų asmenis, tokiu būdu tyčiojosi bei viešai kurstė smurtauti prieš kitos tautybės — romų asmenis, rėkaudamas „Muškit", "Jūs čia čigonai čia negyvensi?', „Čigonai, jums bus galas", „Užmušim", „ Čigonai, lauk", tuo metu automobiliu BMW, valstybinis numeris ( - ) atvažiavusiam, ir iš automobilio išlipusiam K. J., veikdamas bendrai su G. S., V. K. ir kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis, bendrai sudavė K. J. (gim. 1958 m.) ne mažiau kaip penkis smūgius rankomis , kojomis ir medine lazda į nugaros kairės pusės mentės sritį, padarant kraujosruvą (kraujosruvas) ir VI kairės pusės šonkaulio užpakalinės dalies lūžį bei per juosmens kairę pusę ir dešinę ranką, padarant kraujosruvas šiose kūno dalyse, tuo sukeliant nukentėjusiajam fizinį skausmą ir padarant nesunkaus masto sveikatos sutrikdymą, po ko jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, viešai smurtavo, savo viešais pareiškimais žodžiu kurstė smurtauti, niekino nukentėjusįjį bei skatino neapykantą pastarojo tautybei, o K. J. (gim. 1993 m.) ir I. Y. (I. Y.) ėmus ginti K. J. (gim. 1958 m.) nuo neteisėtų veiksmų, jis toliau elgėsi agresyviai, viešai smurtavo bei viešai kurstė smurtauti prieš kitos tautybės - romų asmenis, tai yra garsiai rėkavo „Muškit", "Jūs čia čigonai čia negyvensit", „Čigonai, jums bus galas", „Užmušim", „Čigonai, lauk", ir, veikdamas bendrai su V. K., pasivijo K. J. (gim. 1993 m.) ant Priestočio gatvės važiuojamosios dalies, ir rankomis pastūmus pastarąjį, nuo ko šis pargriuvo ant važiuojamosios dalies, jis ir V. K., veikdami bendrai, sudavė ne mažiau keturių smūgių rankomis, kojomis ir medinėmis lazdomis K. J. (gim. 1993 m.) į įvairias kūno vietas, tuo sukeliant pastarajam fizinį skausmą, K. J. (gim. 1958 m.) ir M. G. įsėdus į J. G. vairuojamą automobilį Mitsubichi Galant, valstybinis numeris ( - ) o K. J. (gim. 1993 m.) įsėdus į I. Y. vairuojamą automobilį BMW, valstybinis numeris ( - ), tyrimo metu nenustatytiems asmenims, sudavus ne mažiau dviejų smūgių medinėmis lazdomis į minėto, Priestočio gatve važiuojančio automobilio, priekinio stiklo dešiniąją dalį, nuo ko automobilio priekinis stiklas sutrūko, ir į minėto važiuojančio automobilio bagažinės dangčio dešinę pusę, nuo ko įlinko bagažinės dangtis, o G. S. su medine lazda, sudavus vieną smūgį į Priestočio gatve važiuojančio automobilio Mitsubichi Galant, valstybinis numeris ( - ) vairuojamo J. G. , dešinės pusės priekinį keleivio stiklą, nuo ko automobilio stiklas išdužo, jis tokiu savo įžūliu elgesiu, viešomis patyčiomis, viešoje vietoje sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, viešai smurtavo K. J. (gim. 1958 m.) ir K. J. (gim. 1993 m.) atžvilgiu, bei kurstė smurtauti, niekino ir skatino neapykantą K. J. (gim. 1958 m.) ir K. J. (gim. 1993 m.), I. Y. (gim. 1988 m.), M. G. ir J. G. atžvilgiu, kaip kitai tautai priklausantiems asmenims, dėl ko nukentėjusieji K. J. (gim. 1958 m.) ir K. J. (gim. 1993 m.) patyrė fizinę ir neturtinę žalą, o I. Y., M. G. ir J. G. patyrė neturtinę žalą. Šiais savo veiksmais A. U. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 170 str. 3 d., 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 13 p.;

10Taip pat A. U. nuteistas už tai, kad jis 2011 m. gruodžio 30 d., apie 21 val., tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, viešoje vietoje, veikdamas bendrai su G. S., V. K. ir kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis, būdamas ant Kaltanėnų gatvės šaligatvio, dviejų metrų atstumu nuo gyvenamojo namo, ( - ), Švenčionėliuose, Švenčionių r., kuriame nuolat gyvena ir tuo metu buvo romų tautybės asmenys M. G., O. G., N. G., V.A., M. K., J. G., K. J. (gim. 1958 m.), K. J. (gim. 1993 m.) ir I. Y., rodydamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, elgėsi agresyviai, viešai vartojo necenzūrinius žodžius prieš kitos tautybės romų asmenis, tokiu būdu tyčiojosi ir viešai kurstė smurtauti prieš kitos tautybės - romų asmenis, sakydamas „Laužkit čigonus ", "Jūs čia čigonai čia negyvensit", ,, Čigonai, jums bus galas", ,,Užmušim ", „ Čigonai, lauk" , „Jeigu neišeisit, sudeginsim", tokiais savo viešais pareiškimais žodžiu viešai kurstė smurtauti, niekino nukentėjusiuosius bei skatino neapykantą pastarųjų tautybei, ir tokiu būdu sukūrė bauginančią situaciją, keliančią nukentėjusiesiems nerimą ir saugumo trūkumą, dėl ko nukentėjusieji M. G., O. G., N. G., V. A., M. K., J. G., K. J. (gim. 1958 m.), K. J. (gim. 1993 m.) ir I. Y., patyrė neturtinę žalą. Šiais savo veiksmais A. U. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 170 str. 3 d., 284 str. 1 d.

11Kaltinamasis V. K. nuteistas už tai, kad jis viešai kurstė smurtauti viešoje vietoje prieš romų tautybės asmenis ir nesunkiai sutrikdė žmogui sveikatą: 2011 m. gruodžio 30 d., apie 20 val. 30 min., veikdamas bendrai su G. S., A. U. ir kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis, viešoje vietoje, ant šaligatvio, 10 metrų atstumu nuo parduotuvės „Maxima" pastato, esančio Priestočio g. 6, Švenčionėlių m., Švenčionių r., rodydamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, viešai vartojo necenzūrinius žodžius prieš kitos tautybės - romų asmenis, tokiu būdu tyčiojosi bei viešai kurstė smurtauti prieš kitos tautybės — romų asmenis, rėkaudamas „ Muškit", "Jūs čia čigonai čia negyvensit", „Čigonai, jums bus galas ", „Užmušim ", „Čigonai, lauk", tuo metu automobiliu BMW, valstybinis numeris ( - ) atvažiavusiam, ir iš automobilio išlipusiam K. J., veikdamas bendrai su G. S., A. U. ir kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis, bendrai sudavė K. J. (gim. 1958 m.) ne mažiau kaip penkis smūgius rankomis , kojomis ir medine lazda į nugaros kairės pusės mentės sritį, padarant kraujosruvą (kraujosruvas) ir VI kairės pusės šonkaulio užpakalinės dalies lūžį bei per juosmens kairę pusę ir dešinę ranką, padarant kraujosruvas šiose kūno dalyse, tuo sukeliant nukentėjusiajam K. J. ( gim. 1958 m. )fizinį skausmą ir padarant nesunkaus masto sveikatos sutrikdymą, po ko jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, viešai smurtavo bei savo viešais pareiškimais žodžiu kurstė smurtauti , niekino nukentėjusįjį bei skatino neapykantą pastarojo tautybei, o K. J. (gim. 1993 m.) ir I. Y. ėmus ginti K. J. (gim. 1958 m.), nuo neteisėtų veiksmų, jis toliau elgėsi agresyviai, viešai smurtavo bei viešai kurstė smurtauti prieš kitos tautybės — romų asmenis, tai yra garsiai rėkavo „Muškit", "Jūs čia čigonai čia negyvensit", „Čigonai, jums bus galas", „Užmušim", „Čigonai, lauk", ir jis, veikdamas bendrai su A. U., pasivijo K. J. (gim. 1993 m.) ant Priestočio gatvės važiuojamosios dalies, ir rankomis pastūmus pastarąjį, nuo ko šis pargriuvo ant važiuojamosios dalies, jis ir A. U., veikdami bendrai, sudavė ne mažiau keturių smūgių rankomis, kojomis ir medinėmis lazdomis K. J. (gim. 1993 m.) į įvairias kūno vietas, ir tuo sukeliant pastarajam fizinį skausmą, K. J. (gim. 1958 m.) ir M. G. įsėdus į J. G. vairuojamą automobilį Mitsubichi Galant, valstybinis numeris ( - ) o K. J. (gim. 1993 m.) įsėdus į I. Y. vairuojamą automobilį BMW, valstybinis numeris ( - ), tyrimo metu nenustatytiems asmenims, sudavus ne mažiau dviejų smūgių tyrimo metu nenustatytais daiktais į minėto, Priestočio gatve važiuojančio automobilio, priekinio stiklo dešiniąją dalį, nuo ko automobilio priekinis stiklas sutruko, ir į minėto važiuojančio automobilio bagažinės dangčio dešinę pusę, nuo ko įlinko bagažinės dangtis, o G. S. su medine lazda, sudavus vieną smūgį į Priestočio gatve važiuojančio automobilio Mitsubichi Galant, valstybinis numeris ( - ) vairuojamo J. G. , dešinės pusės priekinį keleivio stiklą, nuo ko automobilio stiklas išdužo, jis tokiu savo įžūliu elgesiu, viešomis patyčiomis, viešoje vietoje sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, viešai smurtavo K. J. (gim. 1958 m.) ir K. J. (gim. 1993 m.) atžvilgiu, bei viešai kurstė smurtauti, niekino ir skatino neapykantą K. J. (gim. 1958 m.) ir K. J. (gim. 1993 m.), I. Y. (gim. 1988 m.), M. G. ir J. G. atžvilgiu, kaip kitai tautai priklausantiems asmenims, dėl ko K. J. (gim. 1958 m.) ir K. J. (gim. 1993 m.) patyrė fizinę ir neturtinę žalą, o I. Y. (gim. 1988 m.), M. G. ir J. G. patyrė neturtinę žalą. Šiais savo veiksmais V. K. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 170 str. 3 d., 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 13 p.

12Taip pat V. K. nuteistas už tai, kad jis 2011 m. gruodžio 30 d., apie 21 vai., tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, viešoje vietoje, veikdamas bendrai su G. S., A. U. ir kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis, būdamas ant Kaltanėnų gatvės šaligatvio, dviejų metrų atstumu nuo gyvenamojo namo, ( - ), Švenčionėliuose, Švenčionių r., kuriame nuolat gyvena ir tuo metu buvo romų tautybės asmenys M. G., O. G., N. G., V. A., M. K., J. G. , K. J. (gim. 1958 m.), K. J. (gim. 1993 m.) ir I. Y., rodydamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, elgėsi agresyviai, viešai vartojo necenzūrinius žodžius prieš kitos tautybės - romų asmenis, tokiu būdu tyčiojosi ir viešai kurstė smurtauti prieš kitos tautybės - romų asmenis, sakydamas „Laužkit čigonus ", "Jūs čia čigonai čia negyvensit", „ Čigonai, jums bus galas ", „ Užmušim ", „ Čigonai, lauk" , „Jeigu neišeisit, sudeginsim", tokiais savo viešais pareiškimais žodžiu viešai kurstė smurtauti, niekino nukentėjusiuosius bei skatino neapykantą pastarųjų tautybei, ir tokiu būdu sukūrė bauginančią situaciją, keliančią nukentėjusiesiems nerimą ir saugumo trūkumą, dėl ko nukentėjusieji M. G., O. G., N. G., V. A., M. K., J. G. , K. J. (gim. 1958 m.), K. J. (gim. 1993 m.) ir I. Y., patyrė neturtinę žalą. Šiais savo veiksmais V. K. padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 170 str. 3 d., 284 str. 1 d.

13Kaltinamasis G. S. nuteistas už tai, kad jis viešai kurstė smurtauti viešoje vietoje prieš romų tautybės asmenis ir nesunkiai sutrikdė žmogui sveikatą:

142011 m. gruodžio 30 d., apie 20 val. 30 min., veikdamas bendrai su tyrimo metu nenustatytais asmenimis, viešoje vietoje, t. y. gatvėje prie parduotuvės „Maxima" pastato, esančio Priestočio g. 6, Švenčionėlių m., Švenčionių r., rodydamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, vartojo necenzūrinius žodžiais, viešai kurstė smurtauti prieš kitos tautybės - romų asmenis, sakydamas „ Muškit", "Jūs čia čigonai negyvensit", „ Čigonai, jums bus galas", „ Užmušim", „ Čigonai, lauk", viešai vartojo necenzūrinius žodžius prieš kitos tautybės — romų asmenis, ir tokiu būdu viešai tyčiojosi iš M. K. , N. G. , R. G. ir mažamečio O. G., savo viešais pareiškimais žodžiu viešai kurstė smurtauti, niekino nukentėjusiuosius bei skatino neapykantą pastarųjų tautybei, po ko jis įėjęs į parduotuvės „Maxima" patalpas, prie parduotuvės patalpose esančių kasų, ranka sudavė vieną smūgį į sprandą tuo metu parduotuvės „Maxima" patalpose buvusiam M. K., tuo sukeldamas pastarajam fizinį skausmą, ir rankomis pastvėręs už nukentėjusiojo M. K. rūbų, tempė nuketėjusįjį M. K. iš parduotuvės patalpų, tokiu savo įžūliu elgesiu, viešoje vietoje sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, viešai smurtavo, bei viešai kurstė smurtauti , sukūrė bauginančią situaciją, keliančią nukentėjusiajam nerimą ir saugumo trūkumą, bei savo veiksmais tyčiojosi, niekino ir skatino neapykantą nukentėjusiųjų M. K., N. G., R. G. ir O. G. atžvilgiu, kaip kitai tautai priklausantiems asmenims, dėl ko M. K. patyrė fizinę ir neturtinę žalą, o N. G. ir R. G. patyrė; neturtinę žalą. Šiais savo veiksmais G. S. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 170 str. 3 d., 284 str. 1 d.;

15Taip pat G. S. nuteistas už tai, kad jis 2011 m. gruodžio 30 d., apie 20 val. 30 min., veikdamas bendrai su V. K., A. U. ir kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis, viešoje vietoje, ant šaligatvio, 10 metrų atstumu nuo parduotuvės „Maxima" pastato, esančio Priestočio gatvėje Nr. 6, Švenčionėlių m., Švenčionių r., rodydamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, viešai vartojo necenzūrinius žodžius prieš kitos tautybės — romų asmenis, tokiu būdu tyčiojosi bei viešai kurstė smurtauti prieš kitos tautybės — romų asmenis, rėkaudamas „ Muškit", "Jūs čia čigonai čia negyvensit", „ Čigonai, jums bus galas ", ,, Užmušim ", „ Čigonai, lauk", tuo metu automobiliu BMW, valstybinis numeris ( - ), atvažiavusiam ir iš automobilio išlipusiam K. J. (gim. 1958 m.)veikdamas bendrai su A. U., V. K. ir kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis , bendrai sudavė K. J. ( gim. 1958 m.) ne mažiau kaip penkis smūgius rankomis , kojomis ir medine lazda į nugaros kairės pusės mentės sritį, padarant kraujosruvą (kraujosruvas) ir VI kairės pusės šonkaulio užpakalinės dalies lūžį bei per juosmens kairę pusę ir dešinę ranką, padarant kraujosruvas šiose kūno dalyse, tuo sukeldamas nukentėjusiajam K. J. (gim. 1958 m. )fizinį skausmą ir padarydamas nesunkaus masto sveikatos sutrikdymą, po ko jis , tęsdamas nusikalstamą veiką, viešai smurtavo bei savo viešais pareiškimais žodžiu kurstė smurtauti, niekino nukentėjusįjį bei skatino neapykantą pastarojo tautybei, o K. J. (gim. 1993 m.) ir I. Y. ėmus ginti K. J. (gim. 1958 m.), nuo neteisėtų veiksmų, jis toliau elgėsi agresyviai, viešai vartojo necenzūrinius žodžius prieš kitos tautybės - romų asmenis, ir tokiu būdu viešai kurstė smurtauti bei tyčiojosi iš kitos tautybės — romų asmenų, garsiai rėkavo „Muškit", "Jūs čia čigonai čia negyvensit", „Čigonai, jums bus galas", „Užmušim", „Čigonai, lauk", tuo tarpu V. K. bendrai su A. U., pasivijus K. J. (gim. 1993 m.) Priestočio gatvės važiuojamojoje dalyje, ir pastarąjį pastūmus, nuo ko šis pargriuvo ant važiuojamosios dalies, V. K. ir A. U. bendrai sudavus ne mažiau keturių smūgių rankomis, kojomis ir medinėmis lazdomis K. J. (gim. 1993 m.) į įvairias kūno vietas, tuo sukeliant pastarajam fizinį skausmą, K. J. (gim. 1958 m.) ir M. G. įsėdus į J. G. vairuojamą automobilį Mitsubichi Galant, valstybinis numeris ( - ) o K. J. (gim. 1993 m.) įsėdus į I. Y. vairuojamą automobilį BMW, valstybinis numeris ( - ), tyrimo metu nenustatytiems asmenims, sudavus ne mažiau dviejų smūgių tyrimo metu nenustatytais daiktais į minėto, Priestočio gatve važiuojančio automobilio priekinio stiklo dešiniąją dalį, nuo ko automobilio priekinis stiklas sutruko ir į minėto važiuojančio automobilio bagažinės dangčio dešinę pusę, nuo ko įlinko bagažinės dangtis, jis su medine lazda sudavė vieną smūgį į Priestočio gatve važiuojančio automobilio Mitsubichi Galant, valstybinis numeris ( - ) vairuojamo J. G., dešinės pusės priekinį keleivio stiklą, nuo ko automobilio stiklas išdužo, tokiu savo įžūliu elgesiu, viešomis patyčiomis, viešoje vietoje sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, viešai smurtavo K. J. (gim. 1958 m.) ir K. J. (gim. 1993 m.) atžvilgiu, bei viešai kurstė smurtauti, niekino ir skatino neapykantą K. J. (gim. 1958 m.) ir K. J. (gim. 1993 m.), I. Y. (gim. 1988 m.), M. G. ir J. G. atžvilgiu, kaip kitai tautai priklausantiems asmenims, dėl ko K. J. (gim. 1958 m.) ir K. J. (gim. 1993 m.) patyrė fizinę ir neturtinę žalą, o I. Y. (gim. 1988 m.), M. G. ir J. G. (J. G.) patyrė neturtinę žalą. Tokiais savo veiksmais G. S. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 170 str. 3 d., 284 str. 1 d. ir 138 str. 2 d. 13 punkte;

16Taip pat G. S. nuteistas už tai, kad jis 2011 m. gruodžio 30 d., apie 21 val., tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, viešoje vietoje, veikdamas bendrai su V. K., A. U. ir kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis, būdamas ant Kaltanėnų gatvės šaligatvio, dviejų metrų atstumu nuo gyvenamojo namo, esančio ( - ), Švenčionėliuose, Švenčionių r., kuriame nuolat gyvena ir tuo metu buvo romų tautybės asmenys M. G., O. G., N. G., V. A., M. K., J. G. , K. J. (gim. 1958 m.), K. J. (gim. 1993 m.) ir I. Y., rodydamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, elgėsi agresyviai, viešai vartojo necenzūrinius žodžius prieš kitos tautybės — romų asmenis, ir tokiu būdu viešai tyčiojosi, viešai kurstė smurtauti prieš kitos tautybės - romų asmenis, sakydamas „Laužkit čigonus ", "Jūs čia čigonai čia negyvensit", „ Čigonai, jums bus galas ", „Užmušim", „Čigonai,lauk", „Jeigu neišeisit, sudeginsim", tokiais savo viešais pareiškimais žodžiu viešai kurstė smurtauti, niekino nukentėjusiuosius bei skatino neapykantą pastarųjų tautybei, tokiu būdu sukūrė bauginančią situaciją, keliančią nukentėjusiesiems nerimą ir saugumo trūkumą, dėl ko nukentėjusieji M. G., O. G., N. G., V. A., M. K., J. G. , K. J. (gim. 1958 m.), K. J. (gim.1993 m.) ir I. Y., patyrė neturtinę žalą. Tokiais savo veiksmais G. S. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 170 str. 3 d., 284 str. 1 d.

17Apeliaciniu skundu nuteistojo A. U. gynėjas advokatas Adomas Liutvinskas prašo panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 1 d. nuosprendžio dalį A. U. atžvilgiu panaikinti ir šioje dalyje priimti išteisinamąjį nuosprendį.

18Apeliantas savo skunde nurodo, kad sisteminė ir loginė Baudžiamojo kodekso 170 str. 3 d. turinio analizė leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad asmeninė nesantaika bei tokiais pagrindais kylantys konfliktai ir jų metu išsakomi pareiškimai, nesudaro šios veikos sudėties nei objektyviųjų, nei subjektyviųjų požymių. Pažymi, jog aprašomosios skundžiamo nuosprendžio dalies analizė leidžia daryti išvadą, kad A. U. inkriminuotos veikos grindžiamos ne jo atliktų kaltų veiksmų, o sutapties pagrindu, teismui manant, jog kurstant tautinę nesantaiką, tais pačiais veiksmais buvo realizuoti objektyvieji ir subjektyvieji nusikalstamų veikų, numatytų BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 13 p. sudėties požymiai. Advokato teigimu, apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, todėl kiekvienas inkriminuojamos veikos sudėties požymis gali būti konstatuojamas jo buvimą pagrindus įrodymais, kurių visuma neginčijamai patvirtina kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką.

19Advokato nuomone, pirmosios instancijos teismas be pagrindo padarė išvadą, jog buvo nusižengta kitos tautos asmenų lygiateisiškumui. Pažymi, kad nuosprendyje aprašytas konfliktas kilo ne tautiniu pagrindu ir ne dėl A. U. inkriminuotų žodžių ar frazių.

20Advokato manymu, teismas buvo šališkas vertindamas konfliktą, rėmėsi vien tik nukentėjusiųjų parodymais nutylėdamas kitas, reikšmingas teisingam bylos išsprendimui aplinkybes.

21Apeliantas atkreipia teismo dėmesį, kad apylinkės teismas nevertino neabejotinai nustatytų aplinkybių, kad prie parduotuvės dviem automobiliais atvykus J. ir G. šeimos, jokių neramumų, jokių konfliktų nebuvo.

22Nuteistojo gynėjas advokatas Adomas Liutvinskas savo skunde pažymi ir tai, kad visi byloje nukentėjusiaisiais pripažinti asmenys yra šeimų nariai ir artimi giminaičiai, todėl teismas turėjo pareigą itin kruopščiai vertinti visų nukentėjusiaisiais pripažintų asmenų parodymų patikimumą. Teigia, jog tokios pareigos teismas neįvykdė, tai ir lėmė netinkamą baudžiamojo įstatymo numatančio atsakomybę už tautinės nesantaikos kurstymą, taikymą A. U.

23Gynėjas teigia, jog perduodant bylą teismui, A. U. nebuvo kaltinamas nusikaltimą numatytą BK 138 str. 2 d.13 p. Pažymi, kad bylą nagrinėjant teisme, valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras pateikė prašymą „dėl kaltinime nurodytos veikos kvalifikavimo pakeitimo“. Nurodo, jog naujai suformuluotame kaltinime A. U. taip pat nebuvo kaltinamas smurtavęs vyresniojo K. J. atžvilgiu. Tik 2013 m. balandžio 24 d. teismo posėdyje, teismas informavo proceso dalyvius apie teisme gautą dar vieną prokuroro prašymą, kuriame A. U. jau buvo kaltinamas ir pagal BK 138 str. 2 d. 13 p. Tokį kaltinimo kaitaliojimą, tuo labiau, jog su pakeistu kaltinimu teismas sutiko, gynyba vertina kaip teismo šališkumą, pažymi, kad tik šališkas teismas galėjo sutikti su pakeistu kaltinimu, paremtu vien tik teisme duotais nukentėjusiųjų (čigonų) parodymais, ignoruojant tų pačių nukentėjusiųjų parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu. Nurodo, kad teismas nukrypo nuo BPK 20 str. 5 d. nuostatos, kuri numato, jog teismas privalo nustatyti atskirų įrodymų šaltinių savarankišką įrodomąjį turinį bei jų sąsają su kitais bylos duomenimis, o išvadas daryti atsižvelgiant į subjektyviosios kilmės šaltinį.

24Apeliantas nurodo, kad apylinkės teismo nuosprendyje liko nepašalinti akivaizdūs K. J. ir jo sūnų Konstantino ir Ivano parodymų neatitikimai vieni kitiems ir šių asmenų parodymų neatitikimas kitiems bylos duomenims.

25A. U. gynėjo teigimu, teismas negretino J. ir M. G. parodymų su I. Y. ir jo brolio K. J. parodymais, nors tokia parodymų analizė buvo būtina. Nurodo, jog teismas atmesdamas visų liudytojų, mačiusių ginklus konkrečių čigonų rankose, parodymus, vadovavosi ne baudžiamojo proceso įstatymu nustatyta subjektyvių įrodymų šaltinių pripažinimo patikimais tvarka, o šališkais argumentais ir nepatikimais įrodymais.

26Apelianto nuomone, teismas nevertino ir nuosprendyje nepasisakė dėl paties nukentėjusiojo K. J. nurodytų susižalojimo aplinkybių atvykusiems į namus medikams ir Visagino ligoninės gydytojams, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad K. J. nesunkus sveikatos sutrikdymas buvo padarytas konflikto prie parduotuvės „Maxima“ metu 2011 m. gruodžio 30 d. Apeliantas pastebi ir tai, kad apylinkės teismas apskritai nenurodė kokiu pagrindu K. J. nustatytus sužalojimus pripažino atitinkančius nesunkiam sveikatos sutrikdymui. Pažymi, jog byloje nėra duomenų, kad K. J. sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui.

27Nuteistojo advokatas apeliaciniame skunde nurodo, kad apylinkės teismas nenurodė, jokių objektyvių viešosios tvarkos pažeidimo padarinių, nepagarbos aplinkai ir aplinkiniams kvalifikuojantį požymį sutapatino su kilusiu konfliktu tarp atvykusių čigonų ir kitų asmenų. Pažymi, jog teismas visiškai be pagrindo konflikto iniciatyvą priskyrė šalia parduotuvės buvusiems asmenims tame tarpe ir A. U. Atkreipia teismo dėmesį, kad konfliktą sukėlė čigonai, teismas nepagrįstai nustatė, kad jie ginklų neturėjo ir nešaudė. Nurodo, kad teismas pripažindamas A. U. kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 170 str. 3 d., 24 str. 1 d. baudžiamąjį įstatymą taikė netinkamai.

28Apeliantas taip pat nurodo, kad rezoliucinė nuosprendžio dalis neatitinka aprašomoje dalyje nurodytų A. U. inkriminuotų veikų, aprašomojoje nuosprendžio dalyje nurodytos dvi veikos pagal BK 284 str. 1 d., ir dvi veikos pagal BK 170 str. 3 d., kai tuo tarpu pripažintas kaltu ir nuteistas A. U. už tris veikas pagal BK 284 str. 1 d. ir vieną pagal 170 str. 3 d.

29Apeliaciniu skundu V. K. prašo panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 1 d. nuosprendį ir jo atžvilgiu priimti naują, išteisinamąjį nuosprendį. Atlikti įrodymų tyrimą ir pakartotinai peržiūrėti prie bylos esantį Švenčionių rajono Policijos komisariato pateiktą prie parduotuvės „Maxima“ Švenčionėliuose 201 m. gruodžio 30 d. vaizdo įrašą. Apelianto teigimu, teismo nuosprendis yra nepagrįstas, todėl naikintinas.

30Apeliantas nurodo, jog įvertinus ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, teismo bylos nagrinėjimo metu gautą informaciją, jo ginamojo kaltė padarius inkriminuojamas veikas neįrodyta.

31V. K. manymu, nuosprendis priimtas remiantis išimtinai tik nukentėjusiaisiais pripažintų vienos šeimos narių, artimų giminaičių paaiškinimais, kurie yra nenuoseklūs, prieštaraujantys vieni kitiems bei byloje surinktiems faktiniams duomenims.

32Apelianto nuomone, nevienkartinis kaltinimo keitimas teisme, jam palankių aplinkybių ignoravimas, nukentėjusiaisiais pripažintų K. J., N. G. nusikalstamų veiksmų dangstymas leidžia abejoti teismo nešališkumu. Nuteistasis nurodo, kad M. K., N. G., R. G., V. A., V. J., K. J. (gim. 1958 m.), K. J. (gim. 1993 m.) I. J. J. G., M. G. parodymais priimant nuosprendį remtis nebuvo galima. Nurodo, kad byloje esantis 2012 m. sausio 12 d. M. G. ir V. J. pareiškimas Seimui visiškai neatitinka faktinių bylos aplinkybių, policijos komisariato pateikti ir parduotuvės „Maxima“ apsaugos kameromis užfiksuoti 2011 m. gruodžio 30 d. vaizdo įrašai akivaizdžiai patvirtina nukentėjusiųjų neteisėtus veiksmus, liudytojų bei policijos pareigūnų parodymai patvirtino nuteistųjų paaiškinimus.

33Nubaustasis atkreipia dėmesį, kad bylos nagrinėjimo teisme metu N. G. apklausiamas nurodė, jog 2012 m. sausio 13 d., 2012 m. sausio 24 d. ir 2012 sausio 26 d. jo (V. K.) nei prie „Maximos“ nei prie namų ( - ) įvykio metu nematė. Pažymi, kad O. G. paaiškinimai akivaizdžiai prieštarauja objektyviems bylos duomenims. Apelianto nuomone, K. J. (gim. 1958 m.) negalėjo nematyti, kas jį užpuolė. Nurodo, kad liko nepašalinti K. J. (gim. 1993 m.) paaiškinimuose esantys prieštaravimai, I. Y. paaiškinimai tiek teisme, tiek ikiteisminio tyrimo metu neatitinka vaizdo įraše užfiksuotų aplinkybių, J. G. paaiškinimuose prieštarauja pats sau, jo paaiškinimai neatitinka su juo kartu atvažiavusio M. G. paaiškinimų.

34Apeliantas atkreipia teismo dėmesį, kad liudytojai G. Č., V. K., D. K., E. J., J. D., V. L., G.Builis patvirtino, kad prie „Maximos“ 2011 m. gruodžio 30 d. buvo šaudoma medžiokliniais ginklais, dalis šių liudytojų nurodė, kad ginklus turėjo K. J. (gim. 1958 m.) ir J. G.. Apelianto manymu, šiuo konkrečiu atveju reikėtų vadovautis vaizdo įrašų duomenimis.

35Nuteistasis ir pažymi, kad nuteistųjų paaiškinimai apie bylos aplinkybes labiau atitinka realią situaciją, yra nuoseklūs iš esmės sutampantys su analizuoto vaizdo įrašo medžiaga, liudytojų parodymais. Pažymi, kad nukentėjusieji klaidino teismą, atvirai melavo, pateikė tikrovės neatitinkantį pareiškimą Seimui, minėjo įvykyje dalyvavus jo brolį R. K., todėl jų parodymais remtis negalima.

36V. K. prašo civilinio ieškinio netenkinti.

37Apeliaciniu skundu nuteistojo G. S. advokatas L. J. prašo panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 1 d. nuosprendį ir jo ginamojo atžvilgiu priimti naują, išteisinamąjį nuosprendį.

38Apeliantas savo skunde nurodo, kad Švenčionių rajono apylinkės teismas, neišsamiai ištyrė baudžiamojoje byloje pateiktus įrodymus, neatsižvelgė nei į nuteistųjų, nei į liudytojų paaiškinimus dėl nusikalstamų veikų aplinkybių, tokiu būdu padarė nepagrįstą išvadą, kad jo kaltė padarius nusikaltimus yra įrodyta pilnai.

39Gynėjas dėl G. S. inkriminuoto BK 170 str. 3 d. pažymi, kad šiuo konkrečiu atveju būtina nustatyti, ar asmuo kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės tautybės, kilmės, kalbos, tikėjimo ir pan. Nagrinėjamoje byloje nurodomas tautinis šios nusikalstamos veikos požymis. Pažymi, jog tautos pavadinimas nėra nusikalstamos veikos, numatytos BK 170 str., požymis. Konstatuoja, jog pagal BK 170 str. atsako tas, kas viešais pareiškimais kurstė kitus asmenis pažeisti kitos tautybės žmonių lygiateisiškumą. Nuteistasis taip pat nurodo, kad asmeninė nesantaika ar kitokio pobūdžio asmeniniai nesutarimai ir tokiu pagrindu kylantys konfliktai, nepatenka į šios baudžiamojo įstatymo normos reguliavimo sferą. Nurodo, jog visi trys nuteistieji kaltinami tų pačių žodžių ir frazių išsakymu, tuo tarpu pagal nukentėjusiųjų ir kai kurių liudytojų parodymus prie parduotuvės buvo daugiau žmonių ir visi jie aktyviai šūkavo.

40G. S. gynėjas skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neįvertinęs byloje nustatytų aplinkybių, nepagrįstai vertino, kad romų tautybės asmenis vadinant „čigonais“, buvo kurstoma neapykanta tautiniu pagrindu. Apeliantas taip pat pažymi, kad teismas šias aplinkybes nustatė išimtinai įvertinęs tik nukentėjusiųjų parodymus, nekreipdamas dėmesio į šių parodymų nenuoseklumą, bei prieštaravimą tarpusavyje, taip pat nepagrįstai atmetė nuteistųjų bei įvykio liudytojų pateiktus paaiškinimus, nesirėmė pateikta vaizdo medžiaga, kuri aiškiai parodo, šio įvykio aplinkybes.

41Nuteistojo advokatas konstatuoja, kad byloje nesurinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad G. S. padarė jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas.

42Apeliantas savo skunde teigia, kad A. U. parodymai visiškai sutampa su G. S. parodymais, todėl nėra jokio pagrindo jais abejoti. Jų teigimu, išlipęs iš automobilio K. J. rankose laikė šaunamąjį ginklą, buvo agresyviai nusiteikęs, šaudė. Šį faktą patvirtina ir nuteistojo V. K. parodymai. Pažymi, jog nukentėjusiųjų parodymai prieštarauja ne tik vieni kitiems, bet ir policijos pareigūnų parodymams bei vaizdo įrašams.

43Nuteistojo gynėjas taip pat nurodė, kad apylinkės teismas nepagrįstai nustatė, jog jo ginamasis smurtavo prieš K. J. (gim. 1958 m.) ir tokiu būdu padarė jam nesunkų sveikatos sutrikdymą siekdamas išreikšti neapykantą rasės, tautybės, kalbos, kilmės, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Pažymi, kad remiantis liudytojų parodymais K. J. buvo neblaivus, svyravo. Aplinkybės dėl pastarojo sužalojimo fakto taip pat vienareikšmiškai nebuvo nustatytos.

44Apelianto nuomone, dėl viešo kurstymo smurtauti viešoje vietoje prieš romų tautybės asmenis ir viešosios tvarkos pažeidimo, teismo motyvai dėl įrodymų apylinkės teismo nuosprendyje surašyti pažeidžiant BPK reikalavimus, kadangi teismas įrodymus vertino atsietai vienas nuo kito ir nuosprendyje neišdėstė visų įrodymų analizės.

45Advokatas nurodo, kad įvertinus bylos medžiagą nuteistojo G. S. veiksmuose nėra objektyviosios pusės požymių, o nuteistojo neva padaryta veika nėra pagrįsta bylos medžiaga, be to, apylinkės eismas neįrodė nei vienos nusikaltimo subjektyviosios pusės.

46Nuketėjusiojo K. J. apeliaciniame skunde prašoma Švenčionių rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 1 d. nuosprendį pakeisti dalyje dėl civilinio ieškinio ir priteisti iš nuteistųjų G. S., V. K. ir A. U. solidariai 15 000 Lt jo naudai, nuteistųjų nusikalstamais veiksmais jam padarytos neturtinės žalos atlyginimui.

47Nukentėjusysis pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nustatęs, jog bendri kaltinamųjų veiksmai, suponuoja jų solidarią atsakomybę, jo reikalavimą priteisti iš kiekvieno teisiamojo po 5000 Lt, o solidariai 15 000 litų jam padarytos neturtinės žalos atlyginimui sumažino iki 4500 lt.

48K. J. teigimu, įvertinus byloje ištirtas aplinkybes ir nustačius tiesioginį priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir kilusių pasekmių, kaip fizinio skausmo sukėlimas, nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl šonkaulio lūžio, psichologinio smurto turi neigiamas ilgalaikes pasekmes, kurios neišnyko ir apeliacinio skundo pateikimo dieną. K. J. pažymi, kad nuteistieji, net teismui neginčytinai įrodžius, neigia savo kaltę, dėl savo veiksmų nesigaili, jų elgesys yra ne kas kita kaip visuomenės pripažintų moralės normų ignoravimas, kitos tautybės žmonių nepagrįstas menkinimas. Nurodo, jog šią dvasinę skriaudą tik santykinai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai.

49Nukentėjusysis pažymi, kad teikiant ieškinį, šioje baudžiamojoje byloje buvo atsižvelgta į suformuotą teismų praktiką ir neturtinės žalos atlyginimo parinkimo kriterijus. K. J. nurodo, jog apylinkės teismas nepateikė įtikinamų motyvų dėl ko jo pateiktą ieškinį sumažino nuo 15 000Lt iki 4500 Lt bei nesirėmė Lietuvos Aukščiausio teismo praktika panašių kategorijų baudžiamosiose bylose. Pažymi, jog teismas nustatė neproporcingai menką neturtinės žalos atlyginimo dydį grupės asmenų padarytomis nusikalstamomis veikomis, panaudojant fizinį ir psichologinį smurtą prieš jį.

50Teismo posėdyje nuteistųjų gynėjai prašė jų apeliacinius skundus tenkinti, nukentėjusiojo apeliacinį skundą atmesti, prokurorė – apeliacinius skundus atmesti. Nukentėjusiojo atstovas advokatas prašė tenkinti nukentėjusiojo skundą, apeliacinius nuteistųjų skundus - atmesti.

51Nuteistojo A. U. gynėjo advokato A.Liutvinsko apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, nuteistojo V. K., nuteistojo G. S. advokato L. J. bei nukentėjusiojo K. J. apeliaciniai skundai atmestini.

52Pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje surinktus įrodymus, tinkamai juos įvertino ir padarė pagrįstą išvadą dėl G. S., A. U. ir V. K. kaltės, padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 170 str. 3 d., 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 13 p. jų veiksmų juridinis vertinimas teisingas.

53Priešingai nei skunde teigia nuteistieji, įrodymai byloje surinkti, ištirti ir įvertinti nepažeidžiant BPK 20 str. 5 d. nuostatų. Patikrinus bylos medžiagą esminių baudžiamojo proceso pažeidimų nepadaryta.

54Pagal BK 284 str. 1 d. atsako tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Šioje normoje numatytos nusikaltimo sudėties objektyvieji požymiai yra veika, jos padariniai, priežastinis ryšys, veikos padarymo būdas ir vieta.

55Veika pasireiškia kaip nepagarbos aplinkiniams ar aplinkai demonstravimas. Kvalifikuojant veiką pagal BK 284 str. 1 d., visais atvejais būtina nustatyti, kad kaltininko veika turėjo tam tikrų neigiamų padarinių visuomenei, t.y. kad nepagarbos aplinkiniams ir aplinkai demonstravimas sutrikdė visuomenės rimtį arba tvarką.

56Viešosios tvarkos pažeidimas gali pasireikšti bent vienu iš alternatyvių būdų: įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis, vandališkais veiksmais. Įžūlus elgesys reiškia agresyvų, moralės požiūriu nepriimtiną, aplinkinius šokiruojantį veikimą ar neveikimą. Toks elgesys gali būti fizinis smurtas prieš žmogų, trukdymas kitiems žmonėms dirbti ar leisti laisvalaikį ir pan. Visuomenės rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį viešoje vietoje panaudojamas fizinis smurtas, dėl ko aplinkiniai pasijunta šiurkščiai pažeminti, šokiruoti ir pan. Visuomeninės tvarkos sutrikdymą gali rodyti ir tai, kad buvo nutrauktas žmonių poilsis, sutrikdyta normali įmonių veikla, žmonėms sukeltas didelis išgąstis, kilo sumaištis ir pan.

57Būtinasis BK 284 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėties požymis yra ir vieta, t.y. viešoji vieta. Viešoji vieta teismų praktikoje suprantama kaip tokia vieta, kurioje nusikalstamos veikos padarymo metu yra ar turi teisę (gali) lankytis bet kurie kiti asmenys.

58Pagal BK 170 str. 3 d. atsako tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią veiklą.

59BK 138 str. 2 d. 13 p. atsako tas, kas nesunkiai sužalojo ar susargdino žmogų, siekdamas išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

60Dėl nuteistojo A. U. gynėjo advokato Adomo Liutvinsko apeliacinio skundo.

61Kaip matyti iš nustatytų byloje aplinkybių, A. U. nuteistas už tai, kad jis veikdamas bendrai su G. S., V. K. bei kitais tyrimo nenustatytais asmenimis viešoje vietoje kurstė smurtauti prieš romų tautybės asmenis, pažeidė visuomenės rimtį ir tvarką bei nesunkiai sutrikdė nukentėjusiajam sveikatą.

62Apelianto teigimu, jo ginamajam inkriminuotos nusikalstamos veikos grindžiamos ne jo atliktų kaltų veiksmų, o sutapties pagrindu, manant, jog kurstant tautinę nesantaiką, tais pačiais veiksmais buvo realizuoti objektyvieji ir subjektyvieji nusikalstamų veikų, numatytų BK 284 str. 1 d ir 138 str. 2 d. 13 p. sudėčių požymiai. Skunde taip pat nurodoma, kad asmeninė nesantaika ar kitokio pobūdžio asmeniniai nesutarimai bei tokiais pagrindais kylantys konfliktai ir jų metu išsakomi pareiškimai, nesudaro šios veikos sudėties nei objektyviųjų, nei subjektyviųjų požymių. Pažymi, kad skundžiamame nuosprendyje aprašytas konfliktas kilo ne tautiniu pagrindu ir ne dėl ginamajam inkriminuotų žodžių ar frazių.

63Tačiau tokią apelianto gynybinę versiją paneigia bylos medžiaga, ir visų pirma nukentėjusiųjų N. G., R. G., M. K., O. G., V. A., J. G., K. J. (gim. 1958 m.), K. J. (gim. 1993 m.), M. G., I. Y. parodymai. Todėl laikytina, kad ankščiau paminėti apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti. BK 170 str. numatytų nusikalstamų veikų pagrindinis objektas yra asmens (žmogaus) lygiateisiškumas ir sąžinės laisvė. Papildomu objektu gali būti – atitinkamai žmonių grupei priklausančio asmens garbė, orumas, sveikata. BK 284 str. numatytos veikos pagrindinis objektas – viešoji tvarka, papildomi objektai, kaip ir BK 170 str., – asmens garbė, orumas, nuosavybė, sveikata. A. U. viešais pareiškimais niekindamas, tyčiodamasis iš nukentėjusiųjų, kaip iš kitai rasei priklausančių asmenų, viešoje vietoje keikdamasis necenzūriniais žodžiais bei suduodamas smūgius nukentėjusiajam K. J. (1958 m.), tokiais veiksmais pažeidė BK 170 ir 284 str. saugomas vertybes. Šie nusikaltimai yra tyčiniai. BK 170 str. numatyta veika padaroma tiesiogine, konkretizuota tyčia, turint tikslą pasityčioti, paniekinti asmenį dėl jo rasės, tautybės, o BK 284 str. numatyta veika taip pat padaroma tyčiniais veiksmais, tačiau tyčia gali būti nekonkretizuota. Viešoje vietoje prie parduotuvės „Maxima“ tyčiodamasis iš nukentėjusiųjų dėl jų rasės, vartodamas necenzūrinius žodžius bei suduodamas smūgius nukentėjusiajam, matant prie parduotuvės buvusiems žmonėms, A. U. turėjo tikslą pažeminti, pasityčioti iš nukentėjusiųjų dėl jų priklausymo kitai rasei, kartu suprato, jog tokiais veiksmais pažeidžia viešąją tvarką ir norėjo taip veikti. Teismai pagrįstai šias veikas kvalifikavo kaip idealiosios nusikaltimų sutapties atvejį (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis Nr. 2K-91/ 2010).

64Sprendžiant iš apeliacinio skundo argumentų, nuteistasis A. U. visiškai atsitiktinai buvo prie parduotuvės „Maxima“, apeliantas savo skunde taip pat neigia faktą, jog jis buvo prie namo, kuriame gyvena romai.

65Patikrinus byloje esančius duomenis nustatyta, kad 2011 m. gruodžio 20 d. apie 20 val. 30 min. Švenčionėlių mieste prie parduotuvės „Maxima“, esančios Priestočio g.6, buvo žmonių susibūrimas, kuriame dalyvavo ir nuteistieji - A. U., V. K. ir G. S.. Taip pat nustatyta, kad iš gatvės į parduotuvę be kitų pirkėjų apsipirkti buvo užėję nukentėjusieji N. G. su devynių metų vaiku O. G., R. G., M. K., liudytojas T. A.. Šie asmenys į parduotuvę užėjo pro paradines duris. N. G., R. G. ir M. K. yra romų tautybės asmenys. Tą faktą, kad A. U. ankščiau nurodytą dieną buvo prie parduotuvės ir atliko jam inkriminuotus neteisėtus veiksmus patvirtina byloje esantys duomenys, o būtent:

661) nukentėjusiojo M. K. ikiteisminio bylos tyrimo bei bylos nagrinėjimo teisme metu duoti parodymai, kad jis 2011 m. gruodžio 30 d. kartu su R. G., N. G., kuris buvo su vaiku, buvo „Maximos" parduotuvėje. Parodė, jog išeinant iš parduotuvės, pamatė, kad daug žmonių (kai kurie jų buvo su kaukėmis) su lazdomis eina link parduotuvės. Nukentėjusysis parodė, jog keli asmenys bėgo link jo keikėsi necenzūriniais žodžiais ir rėkavo „Stok čigonas". M. K. nurodė, kad jis įbėgo atgal į parduotuvę. Taip pat parodė, kad prie parduotuvės buvo nemažai žmonių, tarp jų jis matė nuteistuosius G. S., V. K. ir A. U., kurie taip pat keikėsi. G. S. ir V. K. prie parduotuvės buvo su lazdomis. Nurodė, kad bijodami jie iš parduotuvės neišėjo, skambino policijai. Nukentėjusysis taip pat nurodė, kad apsaugos darbuotojas juos išleido pro atsargines duris. Nukentėjusysis nurodė, kad vakare po 22 val. prie namų Kaltanėnų gatvėje atvažiavo dar daugiau žmonių su automobiliais, kurie rėkavo, grasino, kad čigonus išvarys iš Švenčionėlių, kad čigonai čia negyvens, kad jiems bus galas. Tarp jų buvo kaltinamieji. Nurodė, jog pas G. S., V. K., A. U. buvo lazdos rankose. Parodė, kad jie išsiskirstė tik tuomet kai atvyko policija (t.1. b.l.177-178, t.7. b.l.52-55, 97-98);

672) nukentėjusiojo J. G. ikiteisminio bylos tyrimo bei bylos nagrinėjimo teisme metu duoti parodymai, kad jis privažiavęs prie parduotuvės pamatė, jog muša K. J. (gim. 1958 m.). Parodė, kad matė kaip prie parduotuvės susirinko apie 20 asmenų jie šūkavo, kai kurie buvo su lazdomis, buvo agresyvūs. Nurodė, kad jo tėvas išlipęs iš automobilio pradėjo visus raminti. Nurodė, kad jis matė N. S. su strypu, kuriuo jis daužė per asfaltą, matė A. U., V. K.. J. G. nurodė, kad jam tuo metu buvo baisu, susibūrusių žmonių šūkavimai buvo adresuoti visiems romams. Taip pat nurodė, kad prie parduotuvės V. K. mušė K. J., sudavė jam apie 5 smūgius, K. J. taip pat mušė V. K., G. S., A. U.. Parodė, jog A. U. nuketėjusįjį K. J. daužė rankomis ir lazda. Nukentėjusysis nurodė, kad mušant K. J. girdėjosi keiksmažodžiai, šūkavimai, jog čigonai čia negyvens ir pan. Nukentėjusysis taip pat nurodė, kad tuo metu kai jie pradėjo važiuoti, žmonės su lazdomis daužė per automobilį (t.2. b.l.15-16, t. 7. b.l.99-100);

683) nukentėjusiojo K. J. (gim.1958 m.) ikiteisminio bylos tyrimo bei bylos nagrinėjimo teisme metu duoti parodymai, kad tuomet kai jis sužinojo, jog daug žmonių apsupo parduotuvę, neišleidžia iš jos N. G. ir kitų jo tautiečių bei ruošiasi juos mušti, bandė prisiskambinti policijai, tačiau nepavykus prisiskambinti, jis su sūnumis nuvažiavo į pagalbą. Nukentėjusysis nurodė, kad prie parduotuvės „Maxima" buvo minia žmonių, jie buvo agresyvūs, kai kurie buvo su lazdomis bei kaukėmis. Vėliau jis išgirdo G. S. balsą „Muškit čigonus" . Nurodė, kad tuomet jį pradėjo mušti lazdomis, pargriovė ant žemės ir jį gulintį toliau mušė. Parodė, kad jis nematė kas konkrečiai jį mušė, kadangi buvo pagriautas ir gynėsi. Vėliau iš sūnų pasakojimų sužinojo, kad jį mušė A. U., V. K., G. S., V. K.. Nurodė, kad matė prie parduotuvės kaltinamuosius, jie buvo be kaukių. Nukentėjusysis taip pat nurodė, kad kai išvažinėjo, kažkas trenkė į automobilio priekinį stiklą, per kapotą, per bagažinę su pagaliu (t.2., b.l.78-79, t.7.,b.l.100-101);

694) nukentėjusiojo K. J. (gim.1993 m.) ikiteisminio bylos tyrimo bei bylos nagrinėjimo teisme metu duoti parodymai, kad jam paskambino išsigandęs N. G. ir paprašė pagalbos, nurodydamas, jog parduotuvę, kurioje jis randasi apsuko daug žmonių ir nori juos sumušti. Nukentėjusysis parodė, kad jis su tėvu ir broliu (I. Y.) nuvažiavo prie parduotuvės „Maxima". Tėvas išlipęs iš mašinos norėjo tartis geruoju, tačiau tuomet G. S. pasakė „muškit čigonus", daug necenzūrinių, žeminančių orumą, žodžių. Po šių žodžių buvo sumuštas jo tėvas K. J. (gim.1958m.). Nurodė, kad mušė G. S. su lazda, V. K., A. U.. A. U. mušė tėvą kojomis. Taip pat nurodė, kad prie kaltinamųjų prisidėjo dar 10 žmonių. K. J. (gim.1993 m.) nurodė, kad vėliau V. K. ir A. U., užpuolė jį, pargriovė ant žemės ir mušė rankomis, lazda. Jis išspruko ir pabėgo. Suprato, kad mušė už tai, kad yra čigonas. Nurodė, kad kai pradėjo važiuoti automobiliu, susirinkusieji pradėjo daužyti automobilio stiklus. Sudaužė BMW priekinį stiklą, sulankstė bagažinę (t.2.b.l.124-125, t.7.b.l.100-101);

705) nukentėjusysis I. Y. ikiteisminio bylos tyrimo bei bylos nagrinėjimo teisme metu duoti parodymai, kad prie parduotuvės buvo apie 40 asmenų, daugelis iš jų buvo su lazdomis, agresyvūs. Nurodė, kad jo tėvas K. J. (gim. 1958 m.) bandė paklausti, kas atsitiko, tačiau tuo metu A. U. ir V. K. griebė jį už striukės, pargriovė ant žemės. Nukentėjusysis nurodė, kad prie tėvo pribėgo G. S. su pagaliu, jie mušė tėvą. I. Y. nurodė, kad G. S. stipriai sudavė tėvui su pagaliu šonkaulių srityje, sudavė apie 3-4 smūgius. V. K. mušė su kojomis, sudavė apie 7-10 smūgių. A. U. mušė su pagaliu. Taip pat parodė, kad pats aktyviausias buvo G. S.. Nukentėjusysis nurodė, kad negalėjo padėti tėvui, nes tėvą apsupo daug žmonių, jie šūkavo necenzūrinius žodžius (t.2. b.l.148-149, t.7. b.l.101-102).

71Be nukentėjusiųjų M. K., J. G., K. J. (gim.1958 m.), K. J. (gim.1993 m.), I. Y. parodymų A. U. kaltė įrodyta kita bylos medžiaga:

721) 2012 m. vasario 23 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame nurodyta, kad nukentėjusysis J. G. atpažino A. U. kaip asmenį, kuris 2011 m. gruodžio 30 d. apie 21 val. elgėsi agresyviai, vartojo necenzūrinius žodžius, rankose turėjo medinę lazdą (t. 3. b.l.11-12);

732) 2012 m. vasario 7 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame nurodyta, kad nukentėjusysis J. G. atpažino A. U., kaip asmenį 2011 m. gruodžio 30 d. apie 21 val., kuris su lazda buvo prie parduotuvės „Maxima“ ir prie namų ( - ), Švenčionėliai, bei viešai šaukė: „Muškit čigonus!“ (t.2. b.l.26-27);

743) 2012 m. birželio 19 d. nukentėjusiojo parodymų patikrinimo vietoje protokolu, kuriame nurodyta, kad nukentėjusysis J. G. patvirtino savo parodymus parodymų patikrinimo vietoje metu: parodė vietą prie parduotuvės „Maxima“, Švenčionėlių m., kur ant gatvės važiuojamosios dalies buvo mušamas jo dėdė K. J., parodė vietą, kur būriavosi jaunuoliai su pagaliais (t.2. b.l.28-31);

754) 2012 m. gegužės 22 d. nukentėjusiojo parodymų patikrinimo vietoje protokolu, kuriame nurodyta, kad nukentėjusysis K. J. patvirtino jo apklausoje duotus parodymus, bei parodė vietą, kur jis pargriuvo ant asfalto nuo smūgio lazda į dešinę ranką, parodė kaip jam buvo suduoti smūgiai lazda į nugarą, juosmenį ir kitas kūno dalis (t.2.b.l. 96-99);

765) 2012 m. vasario 22 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame nurodyta, kad nukentėjusysis K. J. atpažino A. U., kaip asmenį, kuris 2011 m. gruodžio 30 d. apie 21 val. prie parduotuvės „Maxima“ buvo agresyviai nusiteikęs, rankose laikė lazdą (t.2. b.l.92-93);

776) 2012 m. vasario 21 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame nurodyta, kad nukentėjusysis K. J. (gim. 1993 m.) atpažino A. U., kaip asmenį, kuris 2011 m. gruodžio 30 d. apie 21 val. prie parduotuvės „Maxima“, būdamas agresyviai nusiteikęs, pargriovė jo tėvą K. J. ant asfalto ir kaip asmenį, kuris kartu su V. K. jį vijosi ir pargriovė ant asfalto (t. 2.b.l. 135-136);

787) 2012 m. vasario 22 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame nurodyta, kad nukentėjusysis I. Y. atpažino A. U., kaip asmenį kuris 2011 m. gruodžio 30 d. apie 21 val. buvo tarp agresyviai nusiteikusių asmenų prie parduotuvės ir kuris kartu su V. K. pagriovė ant asfalto jo tėvą K. J. (t.2. b.l.53-54, 160-161).

79Remiantis visais ankščiau išvardintais įrodymais byloje yra neabejotinai nustatyta, kad nuteistasis A. U. dalyvavo padarant jam inkriminuotas nusikalstamas veikas, todėl apeliacinio skundo argumentai dėl jo nedalyvavimo atmestini kaip nepagrįsti ir prieštaraujantys byloje surinktiems bei apylinkės teismo ištirtiems bei įvertintiems įrodymams. Faktas, kad įvykio metu A. U. buvo prie parduotuvės „Maxima“ apeliaciniame skunde neneigiamas ir apeliaciniame skunde. Nukentėjusiųjų parodymai vertintini kaip patikimi, kadangi jie iš esmės nėra neprieštaringi, pakankamai detalūs ir duoti gera valia be jokios pašalinės įtakos.

80Apeliantas savo skunde nurodo, kad K. J. buvo sumuštas ne dėl to, kad jis čigonas, o dėl to, kad įvykio metu su savimi turėjo ginklą. Išanalizavus byloje esančią medžiagą sutiktina su apylinkės teismo padaryta išvada, kad ši prielaida nepasitvirtino, byloje nėra pakankamai duomenų patvirtinančių faktą, jog konflikto metu nukentėjusysis turėjo su savimi ginklą ir jį panaudojo.

81Tokiu būdu išlieka nepaneigta liudytojos B. B. iškelta versija, kad ji prie parduotuvės girdėjo pokštelėjimus ir pamanė, kad prasidėjo saliutai. Atsižvelgiant į tai, kad įvykis buvo šventiniu laikotarpiu iš karto po Kalėdų ir prieš pat Naujuosius metus ši versija yra pilnai tikėtina.

82Apeliantas nesutinka su apylinkės teismo padaryta išvada dėl liudytojų: G. Č., V. K., E. J., D. K., V. Z. parodymų, kurie apylinkės teismo pripažinti nepatikimais. Ankščiau nurodyti liudytojai bylos nagrinėjimo teisme metu parodė, jog konflikto metu romai panaudojo ginklus. Tačiau patikrinus byloje esančią medžiagą pažymėtina, kad apylinkės teismas pagrįstai nesivadovavo ankščiau nurodytų liudytojų parodymais, šį savo sprendimą išsamiai skundžiamame nuosprendyje motyvavo nurodydamas, kad visi šie liudytojai vienaip ar kitaip susiję su nuteistaisiais, todėl jų parodymus vertino kaip galimą siekį padėti draugams išvengti baudžiamosios atsakomybės. Taip pat pagrįstai nurodė, jog šių liudytojų parodymai prieštarauja surinktų įrodymų visumai, todėl jais ir nesirėmė.

83Nors nuteistojo advokatas savo skunde nurodo, kad apylinkės teismas nepagrįstai daug dėmesio skyrė vaizdo įraše užfiksuoto įrašo aprašymui, kadangi jis yra visiškai neinformatyvus, tačiau nuosprendyje išdėstyta vaizdo įrašų analizė nukentėjusiųjų bei liudytojų parodymams neprieštarauja, priešingai tik patvirtina jų duotus parodymus. Sutiktina su apeliacinio skundo argumentu, jog iš pateiktos vaizdo medžiagos negalima nustatyti, konkrečių įvykyje dalyvavusių asmenų tapatybės, tačiau patį faktą, kad prie parduotuvės susitrinkę asmenys lauke mušė ant žemės gulintį žmogų, kad pagaliais daužė išvažiuojančius automobilius pilnai patvirtina byloje esanti vaizdo medžiaga ir jokių abejonių teismui nekelia.

84Atmestinas kaip nepagrįstas ir advokato argumentas dėl K. J. tėvo ir sūnaus parodymų neatitikimo, kadangi šie argumentai neatitinka objektyvios tiesos. Patikrinus byloje esančius nukentėjusiųjų parodymus nenustatyta esminių prieštaravimų jų parodymuose, todėl laikytina, kad apylinkės teismas jais vadovavosi pagrįstai.

85Apelianto skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nesugretino Jan ir M. G. parodymų su I. Y. ir jo brolio K. J. parodymais, siekiant nustatyti jo ginamojo A. U. atliktų veiksmų apimtį ir santykį su K. J. padarytu nesunkiu sveikatos sutrikdymu, pažymėtina, jog apylinkės teismas skundžiamame nuosprendyje išsamiai išdėstė ankščiau paminėtų liudytojų parodymus. Juos išanalizavus konstatuotina, jog esminių prieštaravimų juose taip pat nenustatyta, šių liudytojų parodymai nepaneigia, bet priešingai tik patvirtina nuteistojo A. U. dalyvavimą sužalojant K. J., tai, jog kai kurie iš nukentėjusiųjų savo parodymuose jo nemini dar nereiškia jog jis nedalyvavo darant šią nusikalstamą veiką.

86Apelianto teiginiai, kad apylinkės teismas savo nuosprendyje nenurodė, kokiu pagrindu K. J. nustatytus sužalojimus pripažino atitinkančius nesunkiam sveikatos sutrikdymui, kad byloje nėra duomenų, jog nukentėjusiojo sveikata buvo sutrikdyta ilgiau kaip 10 dienų, atmestini kaip nepagrįsti. Iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio matyti, kad teismas rėmėsi 2011 m. gruodžio 30 d. greitosios medicinos pagalbos iškvietimo kortelės kopija, kurioje nurodyta, jog 2011 m. gruodžio 30 d 21.47 val. nukentėjusiajam K. J. buvo suteikta pirminė medicinos pagalba (t.2.b.l. 105-106). Apylinkės teismas skundžiamame nuosprendyje taip pat pagrįstai rėmėsi 2012 m. kovo 21 d. Vilniaus teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvada Nr.G 656/12 (01), kurioje nurodyta, kad K. J. 2012 m. sausio 4 d. Visagino ligoninėje nustatyta krūtinės ląstos ir juosmens kairės pusės bei dešinės rankos sumušimas, pasireiškęs poodinėmis kraujosruvomis nugaros kairės mentės ir juosmens kairės pusės srityse su VI kairės pusės šonkaulio užpakalinės dalies lūžiu, ir poodine kraujosruva (omis) dešinėje rankoje. Šie sužalojimai galėjo būti padaryti smūginiais kietų bukų daiktų poveikiais prieš kreipiantis į medicinos pagalbos. Tiksliau apie sužalojimų padarymo laiką ir būdą pasisakyti negalima, tuo pačiu negalima ir paneigti jų padarymo galimybės nurodytu laiku ir būdu. Sužalojimas visumoje dėl šonkaulio lūžio ir šonkaulio lūžis (atskirai nuo kitų sužalojimų) atitinka nesunkaus masto sveikatos sutrikdymą, nes šonkaulio lūžio gijimas užtrunka ir sveikata paprastai sutrikdoma ilgiau nei 10 dienų (t.2. b.l.109-11). Byloje esantys šie medicininiai dokumentai nekelia abejonių, todėl laikytina, kad apylinkės teismas jai rėmėsi teisėtai ir pagrįstai.

87Apelianto skundo argumentai, kad įvykio metu nebuvo pažeista viešoji tvarka ir visuomenės rimtis, kad konflikto iniciatoriai buvo romai, taipogi yra nepagrįsti ir atmestini.

88BK 284 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė už šią nusikalstamą veiką kyla tik tuomet, kai bent vienu iš šio straipsnio dispozicijoje nurodytų būdų (įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis ar vandališkais veiksmais) sukeliami padariniai – sutrikdoma visuomenės rimtis ir tvarka. Taigi byloje turi būti nustatyta, kokius konkrečius neteisėtus veiksmus kaltininkas atliko ir ar dėl šių veiksmų buvo realiai sutrikdyta visuomenės rimtis ar tvarka. Pagal teismų praktiką visuomenės tvarkos ar rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį buvo panaudotas fizinis smurtas, aplinkiniai pasijuto šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti, buvo nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, padaryta žymi materialinė žala, sutrikdyta normali įmonių ar įstaigų veikla, žmonėms sukeltas didelis išgąstis ar kilo sumaištis, nutrauktas žmonėms skirtas renginys, sustabdytas eismas ir pan. Sprendžiant, ar kaltininko veiksmai sukėlė šiuos padarinius, turi būti atsižvelgiama ir į tai, kokia buvo aplinkinių reakcija, koks nukentėjusiųjų skaičius, kiek truko neteisėti veiksmai (Aukščiausiojo teismo nutartys: Nr. 2K-135/2011, 2K-563/2009, 2K-412/2009, 2K-248/2008, 2K-243/2006, Nr. 2K-397/2005).

89Iš teisme apklaustų liudytojų T. A., G. J., A. J., B. B., G.B., Z. J., I. J., V. P. parodymų matyti, kad kilus konfliktui, ten dalyvavę asmenys labai išsigando. Šiuos liudytojų parodymus patvirtina ir nukentėjusiųjų M. K., R. G., N. G., O. G., V. A. parodymai, kad jie įvykio metu buvo išsigandę ir pasimetę, skambino policijai, ieškojo kitokios pagalbos skambindami pažystamiems asmenims ir pan. Abejonių nekyla, kad nuteistųjų elgesys aplinkinius vertė nepatogiai jaustis ir išgyventi baimę, o tai reiškia, kad buvo sutrikdytas jų poilsis, rimtis. Vėliau į įvykio vietą atvyko ir policija. Visos šios aplinkybės liudija, jog buvo sutrikdyta viešoji tvarka ir rimtis.

90Akivaizdu, kad viešoje vietoje sukeldami muštynes, nuteistieji suprato, jog savo įžūliais veiksmais sutrikdys viešąją tvarką, kad tuo metu šalia buvę asmenys pasijus nesaugiai, šokiruoti dėl fizinio smurto panaudojimo kitų asmenų atžvilgiu. Tačiau to nepaisydami, smurtinio pobūdžio veiksmus tęsė. Asmeninio pobūdžio paskatų buvimas, priešingai nei mano apeliantas, ne visada eliminuoja veikos priešingumą viešajai tvarkai. Jeigu savo asmeniniams santykiams aiškintis kaltininkas pasirinko viešąją vietą ir būdą, kuriuo akivaizdžiai sutrikdė visuomenės rimtį, pademonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, jo veika gali būti kvalifikuojama pagal BK 284 str. 1 d. Be to, viešosios tvarkos pažeidėjas gali veikti ir nesukonkretindamas, kokį poveikį visuomenei turės jo atliekami veiksmai, bet bendrais bruožais numatydamas, kad visuomenės rimtis ar tvarka bus sutrikdyta (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys: Nr. 2K-414/2010, 2K-719/2012).

91Pagal byloje nustatytas aplinkybes, nuteistojo A. U. veika atitinka BK 284 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėtį. Todėl vien tai, kad byloje surinkti duomenys teismo buvo įvertinti ne taip, kaip to norėtų apeliantas, nesuteikia pagrindo konstatuoti, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas esmingai pažeidė baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimus, kas sukliudė priimti teisėtą bei pagrįstą nuosprendį.

92Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad A. U. viešai kurstė smurtauti viešoje vietoje prieš romų tautybės asmenis, pažeidė visuomenės rimtį ir tvarką bei nesunkiai sutrikdė nukentėjusiojo sveikatą, todėl pagal byloje nustatytas aplinkybes jo veikas apylinkės teismas tinkamai kvalifikavo pagal BK 170 str. 3 d., 284 str. l d. ir 138 str. 2 d. 13 p.

93Kita vertus, sutiktina su apeliacinio skundo teiginiu, kad skundžiamo nuosprendžio rezoliucinė dalis neatitinka aprašomojoje dalyje nurodytų A. U. inkriminuotų veikų. Apylinkės teismo nuosprendžio aprašomojoje dalyje nurodytos dvi veikos pagal BK 284 str. 1 d. ir dvi veikos pagal BK 170 str. 3 d., kaltu ginamasis pripažintas ir nuteistas už tris veikas pagal BK 284 str. 1 d. ir vieną pagal BK 170 str. 3 d. Ši klaida laikytina technine apsirikimo klaida, todėl turi būti ištaisyta. Apylinkės teismo nuosprendžio aprašomojoje dalyje A. U. atžvilgiu nurodytos dvi veikos pagal BK 284 str. 1 d. ir dvi veikos pagal BK 170 str. 3 d., nuosprendyje pagrįstai pripažinta įrodytomis šios nusikalstamos veikos dviejuose epizoduose, t.y. prie parduotuvės „Maxima“, esančios adresu Priestočio g. Nr. 6, Švenčionėlių m., Švenčionių r. bei prie romų namų esančių ( - ), Švenčionėliuose, Švenčionių r., todėl apylinkės teismo nuosprendžio rezoliucinėje dalyje taip pat turi būti nurodyti analogiški nustatytai veikai BK straipsniai, laikant, kad nuosprendžio rezoliucinėje dalyje pagal BK 284 str.1d. vieną kartą buvo kvalifikuoti veiksmai nuteistojo atlikti prie parduotuvės ,,Maxima“, ir antrą kartą pagal tą patį straipsnį kvalifikuoti veiksmai padaryti prie nukentėjusiųjų namų ( - ), ir nurodant A. U. veiksmų kvalifikavimą pagal BK 284 str.1d. trečią kartą padaryta rašybos apsirikimo klaida ir vietoje šio trečiojo kvalifikavimo turi būti nurodyta BK 170 str.3d. Atsižvelgiant į tai, kad nuosprendžio rezoliucinėje dalyje pagal BK 170 str. kitų nuteistųjų veiksmai kvalifikuoti pirmiausiai, laikytina, kad klaida padaryta nurodant pirmąjį A. U. veiksmų kvalifikavimą pagal BK 184 str.1d. ir vietoje jo turėjo būti nurodyta 170 str. 3 d.

94Dėl nuteistojo V. K. apeliacinio skundo.

95Kaip matyti iš nustatytų byloje aplinkybių, V. K. nuteistas už tai, kad jis veikdamas bendrai su G. S., A. U. bei kitais tyrimo nenustatytais asmenimis viešoje vietoje kurstė smurtauti prieš romų tautybės asmenis, pažeidė visuomenės rimtį ir tvarką bei nesunkiai sutrikdė nukentėjusiajam sveikatą.

96Apelianto teigimu, jo kaltė padarius jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas neįrodyta, apelianto manymu, nukentėjusiųjų parodymai yra nenuoseklūs, prieštaraujantys vieni kitiems bei byloje surinktiems faktiniams duomenims. Tokie apeliacinio skundo argumentai atmestini kaip nepagrįsti, kadangi jie yra paneigti byloje surinktais duomenimis. Pirma, visų ankščiau šioje nutartyje išdėstytų nukentėjusiųjų: M. K., J. G., K. J. (gim.1958 m.), K. J. (gim.1993 m.), I. Y. parodymais. Antra, nukentėjusiosios O. G. ikiteisminio bylos tyrimo bei bylos nagrinėjimo teisme metu duotais parodymais, kad 2012 m. gruodžio 30 d. prie jos namų Kaltanėnų gatvėje susirinko daug žmonių su automobiliais, jie šūkavo, jog sudegins namą, kad čigonai negyvens Švenčionėliuose. Nukentėjusioji parodė, kad susirinkę žmonės elgėsi agresyviai, daužė lazdas į žemę. Namuose buvo ir maži vaikai, todėl buvo baisu. Niekas iš romų iš namų neišėjo, nes žinojo, kad bus sumušti. O. G. nurodė V. K., kaip asmenį grasinusį romams prie jos namų (t. 1. b.l.155-156, t.7. b.l.98). Trečia, nukentėjusiojo M. G. ikiteisminio bylos tyrimo bei bylos nagrinėjimo teisme metu duotais parodymais, kad tuomet kai jis nuvyko su sūnumi prie parduotuvės ten buvo susirinkusi minia žmonių, kai kas buvo su pagaliais, jog jis pamatė, kad žmonės kažką mušė. Vėliau pamatė G. S., V. K., G. Č., V. K. su pagaliais, jie buvo agresyvūs, šaukė, kad „sulaužys čigonus". K. J. (1958 m.) gulėjo, jį apsupo grupė asmenų ir mušė (t.2.b.l.55-56, t.7.b.l.101).

97Be išvardintų liudytojų parodymų V. K. kaltė įrodyta ir kita bylos medžiaga, o būtent:

981) 2012 m. birželio 21 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame nurodyta, kad nukentėjusysis M. K. atpažino V. K., kaip asmenį buvusį prie namų, kuris šaukė „Čigonai Švenčionėliuose negyvens“ (t.1.b.l. 182-183);

992) 2012 m. birželio 5 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame nurodyta, kad nukentėjusioji O. G. atpažino V. K., kaip asmenį 2011 m. gruodžio 30 d. grasinusį romams prie jos namų (t.1. b.l.158-159);

1003) 2012 m. vasario 7 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame nurodyta, kad nukentėjusysis N. G. atpažino V. K., kaip asmenį 2011 m. gruodžio 30 d. buvusį prie parduotuvės “Maxima” ir prie namų ( - ), kuris šaukė „Čigonai lauk iš miesto“ (t. 1. b.l.168-169);

1014) 2012 m. vasario 7 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame nurodyta, kad nukentėjusioji V. A. atpažino V. K., kaip asmenį 2011 m. gruodžio 30 d. buvusį prie parduotuvės „Maxima“ ir prie namų ( - ), kuris šaukė: „Čigonai lauk iš miesto“ (t. 2. b.l.9-10.);

1025) 2012 m. vasario 23 d. asmens parodymo atpažinti protokolu kuriame nurodyta, kad nukentėjusysis J. G. atpažino V. K. kaip asmenį, kuris buvo tarp agresyviai nusiteikusių asmenų 2011 m. gruodžio 30 d. apie 21 val. ir kuris sudavė smūgius K. J.. (t.3. b.l.9-10);

1036) 2012 m. vasario 7 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame nurodyta, kad nukentėjusysis J. G. atpažino V. K., kaip asmenį 2011 m. gruodžio 30 d. apie 21 val., kuris su lazda buvo prie parduotuvės „Maxima“ ir prie namų ( - ), Švenčionėliai, kuris šaukė: „Čigonus užmušim“ (t.2.b.l. 22-23);

1047) 2012 m. vasario 7 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame nurodyta, kad nukentėjusysis K. J. atpažino V. K. (t.2. b.l.37-38 );

1058) 2012 m. vasario 22 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame nurodyta, kad nukentėjusysis K. J. atpažino V. K., kaip asmenį, kuris 2011 m. gruodžio 30 d. apie 21 val. prie parduotuvės „Maxima“, Švenčionėliuose, buvo agresyviai nusiteikęs, rankose laikė lazdą (t.2. b.l.88-89);

1069) 2012 m. vasario 22 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame nurodyta, kad nukentėjusysis I. Y. atpažino V. K. kaip asmenį, kuris 2011 m. gruodžio 30 d. apie 21 val. buvo tarp agresyviai nusiteikusių asmenų prie parduotuvės „Maxima“ ir kuris kartu su A. U. pagriovė ant asfalto jo tėvą K. J. (t.2. b.l.156-157).

107Remiantis visais ankščiau išvardintais įrodymais byloje yra neabejotinai nustatyta, kad nuteistasis V. K. dalyvavo jam inkriminuotas nusikalstamas veikas, todėl apeliacinio skundo argumentai dėl jo nedalyvavimo atmestini kaip nepagrįsti ir prieštaraujantys byloje surinktiems bei apylinkės teismo ištirtiems bei įvertintiems įrodymams.

108Nors savo apeliaciniame skunde nuteistasis teigia, kad ankščiau išvardintų nukentėjusiųjų parodymai byloje yra nenuoseklūs ir prieštaringi, neatitinka byloje esančios vaizdo medžiagos, tačiau patikrinus byloje esančius nukentėjusiųjų parodymus, vaizdo bei kitą rašytinę bylos medžiagą esminių prieštaravimų jų parodymuose nenustatyta, todėl šie apeliacinio skundo argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Pažymėtina, kad N. G., priešingai nei teigia apeliantas, 2012 m. vasario 7 d. asmens parodymo atpažinti protokole nurodė, kad jis atpažino V. K., kaip asmenį 2011 m. gruodžio 30 d. buvusį prie parduotuvės “Maxima” ir prie namų ( - ), kuris šaukė „Čigonai lauk iš miesto“ (t. 1. b.l.168-169). Taip pat atmestini kaip nepagrįsti nuteistojo skundo argumentai, jog nukentėjusiosios O. G. paaiškinimai ikiteisminio tyrimo bei bylos nagrinėjimo teisme metu yra prieštaringi, pažymėtina, kad patikrinus byloje esančias nukentėjusios apklausas esminių prieštaravimų juose nenustatyta, keletas nežymių neatitikimų esančių jos parodymuose nelaikytini pagrindu jais nesivadovauti.

109Apelianto nurodyta aplinkybė, kad nukentėjusioji V. A. laisvai atėjo į „Maximą“ bei iš jos laisvai išėjo su O. G., jog niekas prie jų nesikabinėjo ir neužgauliojo, taip pat tai, kad prie M. G., J. G. ir I. Y. realiai nebuvo kėsintasi asmeniškai, o susistumdymas su K. J. (gim. 1993 m.) įvyko dėl jo paties agresyvių veiksmų atmestinas kaip nepagrįstas. Pažymėtina, kad iš byloje esančių duomenų matyti, jog V. K. veikdamas bendrai su G. S., A. U. bei kitais tyrimo nenustatytais asmenimis viešai kurstė smurtauti viešoje vietoje prieš romų tautybės asmenis ir nesunkiai sutrikdė K. J. (gim.1993 m.) sveikatą, todėl apeliacinio skundo argumentai, jog V. K. asmeniškai nesikabinėjo prie ankščiau nurodytų nukentėjusiųjų negali būti pagrindu laikyti apylinkės teismo nuosprendį neteisėtu ar nepagrįstu.

110Nuteistasis V. K. kelią klausimą dėl, anot jo manymu, apylinkės teismo neišspręsto klausimo apie vaizdo įraše esančių duomenų bei nukentėjusiųjų parodymų prieštaravimų, nurodo, kad prie parduotuvės privažiavus BMW automobiliui staiga visi ten buvę žmonės suskubo slėptis už kiosko, nurodo, jog nukentėjęs K. J. įvykio metu naudojo ginklą. Tačiau kaip jau buvo minėta ankščiau, duomenys apie ginklo panaudojimą konflikto metu, nepasitvirtino.

111Dėl apeliaciniame skunde komentuojamo nukentėjusiųjų 2013 m. sausio 12 d. pareiškimo Seimui, pažymėtina, jog ši informacija nebus tiriama ir vertinama, kadangi ji neturi teisinės reikšmės V. K. nusikalstamų veikų kvalifikavimui šioje baudžiamojoje byloje.

112Savo apeliaciniame skunde nuteistasis V. K. teigia, jog nukentėjusiojo K. J. (gim.1993 m.) parodymai bylos tyrimo bei nagrinėjimo teisme metu keitėsi, ikiteisminio tyrimo metu jis nurodė, kad prie parduotuvės jį vijosi du asmenys, t.y. jis bei nuteistasis A. U., mušė suduodami smūgi lazda, spardė kojomis, tačiau kas sudavė smūgius jis nematė. Apeliantas nurodo, kad vaizdo įraše matyti, jog paskui K. J. bėgo ne du, o vienas asmuo, kuris jokių smūgių nei lazdomis, nei kojomis nesudavė, jokių daiktų rankose neturėjo tiesiog kluptelėjo ant nukentėjusiojo griuvo ir tuojau pat abu atsistojo, vėliau K. J. išsitraukė peilius ir pradėjo jais švaistytis. Patikrinus byloje esančią medžiagą sutiktina su apeliacinio skundo argumentais, kad K. J. parodymai nežymiai skiriasi, tačiau įvertinus tai, jog nukentėjusysis įvykio metu buvo susijaudinęs, jo akivaizdoje buvo mušamas tėvas, kuriam jis negalėjo padėti, K. J. galėjo ir neprisiminti visų smulkmenų apie muštynes. Iš byloje esančios vaizdo medžiagos matyti, kad nukentėjusysis vis tik buvo puolamas, jis traukėsi buvo pargriautas ir intensyviai gynėsi. Apelianto nurodytas faktas dėl nukentėjusiojo peilių panaudojimo muštynių metu nepatvirtintas jokia bylos medžiaga, šio fakto nepatvirtina ir vaizdo įrašai.

113Nors nuteistasis teigia, kad ir nukentėjusiojo I. Y. parodymai yra prieštaringi, nurodydamas, kas privažiavęs prie parduotuvės pirmas išlipo iš automobilio ir kokius žodžius išlipęs pasakė, kas pirmas iš nuteistųjų sudavė nukentėjusiajam K. J. smūgius ir kiek jo manymu jų buvo, pažymėtina, kad smurtas panaudotas prieš nukentėjusįjį K. J. neginčijamai nustatytas, šiuo konkrečiu atveju vertinant nuteitojo nusikalstamą veiką nėra svarbu pirmas ar antras buvo nuteistojo V. K. smūgis nukentėjusiajam, pažymėtina, kad apylinkės teismas tirdamas įrodymus išnaudojo visas galimybes objektyvios tiesos nustatymui.

114Nuteistojo teigimu, J. G. savo paaiškinimuose prieštarauja pats sau, jo parodymai dalyje dėl „Maximos“ neatitinka M. G. paaiškinimų. Tokie apeliacinio skundo teiginiai atmestini kaip nepagrįsti, kadangi neatitinka byloje nustatytų aplinkybių. Iš byloje esančių ankščiau paminėtų nukentėjusiųjų parodymų matyti, kad esminių prieštaravimų juose nėra, nežymūs neatitikimai jų parodymuose vertintini kaip emocijų pasekmė, neleidusi nukentėjusiesiems apklausos metu prisiminti visų smulkių įvykio aplinkybių.

115Apeliacinio skundo teiginys, jog visi 10 nukentėjusiųjų yra artimi giminaičiai, tos pačios šeimos nariai, visi bylos nagrinėjimo metu buvo teismo salėje ir galimai galėjo vienas kitam patarti, vertintinas kritiškai, kadangi ši nuteistojo gynybinė pozicija paneigiama byloje surinktais duomenimis.

116Apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės dėl liudytojo G. Č., V. K., D. K., E. J., J. D., V. L., G.Buliaus parodymų, kad prie „Maximos parduotuvės buvo šaudoma medžiokliniais ginklais aptartos nagrinėjant nuteistojo A. U. gynėjo advokato A.Liutvinsko apeliacinį skundą, todėl pakartotinai nagrinėjamos ir vertinamos nebus.

117Nors apeliantas savo skunde nurodo, kad jau parduotuvėje N. G. turėjo kirvį, tačiau teismui dėl to nekilo jokių abejonių, pažymėtina, jog šiuo atveju sutiktina su apylinkės teismo padaryta išvada, kad liudytojas G.Builis (palydėjęs romus išeiti pro parduotuvės atsargines duris) nenurodė jokių aplinkybių, kad asmuo turėjęs kirvį kam nors kėlė grėsmę, kitų pranešimų apie kirvio tiesioginį panaudojimą įvykio metu nėra, todėl nėra pagrindo šį kirvį susieti su įvykiu parduotuvėje ar su žmonių susibūrimu prie parduotuvės „Maxima“.

118Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad V. K. viešai kurstė smurtauti viešoje vietoje prieš romų tautybės asmenis, pažeidė visuomenės rimtį ir tvarką bei nesunkiai sutrikdė nukentėjusiojo sveikatą, todėl pagal byloje nustatytas aplinkybes jo veikas apylinkės teismas tinkamai kvalifikavo pagal BK 170 str. 3 d., 284 str. l d. ir 138 str. 2 d. 13 p.

119Dėl nuteistojo G. S. gynėjo advokato L. J. apeliacinio skundo.

120Pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje surinktus įrodymus, tinkamai juos įvertino ir padarė pagrįstą išvadą dėl G. S. kaltės, padarius jam inkriminuotas nusikalstamas veikas. Priešingai nei skunde teigia nuteistasis, įrodymai byloje įvertinti remiantis nešališku bylos aplinkybių išnagrinėjimu, nepažeidžiant BPK 20 str. 5 d. nuostatų. Esminių baudžiamojo proceso pažeidimų, nepadaryta. Todėl tai, kad įrodymai buvo įvertinti ne taip, kaip to norėtų apeliantas, nėra pagrindo teigti, jog buvo pažeista G. S. teisė į teisingą bylos nagrinėjimą.

121Nuteistojo G. S. gynėjo advokato L. J. skundo argumentai, kuriais šis siekia savo ginamojo išteisinimo pagal BK 170 str. 3 d., 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 13 p. yra nepagrįsti ir atmetami. Nuteistojo G. S. kaltė neabejotinai įrodyta byloje surinktais duomenimis, kuriuos apylinkės teismas, pripažino įrodymais ir kurių visetas objektyviai pagrindžia nuteistojo kaltę bei leidžia atmesti pastarojo pasirinktą gynybos versiją. Šiuo aspektu pirmosios instancijos teismo nuosprendyje išdėstyta argumentacija yra pakankama, pagrįsta faktiniais bylos duomenimis.

122Iš apeliacinio skundo argumentų matyti, jog apeliantas nesutinka su G. S. inkriminuotos veikos pagal BK 170 str. 3 d., nurodydamas, jog objektyviąją pusę nagrinėjamu atveju sudaro įvertinimas ar asmuo kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės ir pan. Apelianto manymu, pagal BK 170 str. atsako tas asmuo, kuris viešais pareiškimais kurstė kitus asmenis pažeisti kitos tautybės žmonių lygiateisiškumą, o asmeninė nesantaika ar kitokio pobūdžio asmeniniai nesutarimai ir tokiu pagrindu kylantys konfliktai, nepatenka į šios baudžiamojo įstatymo normos reguliavimo sferą.

123Šią apelianto gynybinę versiją paneigia byloje surinkti ir aptarti įrodymai apie tai, kad nuteistasis G. S. veikdamas bendrai su V. K., A. U. bei kitais tyrimo nenustatytais asmenimis viešai kurstė smurtauti viešoje vietoje prieš romų tautybės asmenis ir nesunkiai sutrikdė žmogui sveikatą patvirtina jau ankščiau šioje nutartyje paminėti nukentėjusiųjų M. K., N. G., R. G., J. G., K. J. (gim.1958 m.), K. J. (gim.1993 m.), M. G., Y. I. parodymai, iš dalies apylinkės teisme ištirta vaizdo įrašo medžiaga esanti prie bylos. Visi šie ankščiau išvardinti nukentėję asmenys, priešingai nei teigia nuteistojo gynėjas, parodė, kad jų atžvilgiu viešoje vietoje, t.y. prie parduotuvės „Maxima“ bei jų namų G. S. būdamas kartu su kitais asmenimis vartojo keiksmažodžius, kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su romų tautybės žmonėmis, tokiais savo veiksmais pažeidė kitos tautybės žmonių lygiateisiškumą šūkaudamas žudžius: „stok čigonas“, „išeik čigonas iš parduotuvės“, „Čigonia lauk iš namų“, „Jus čia negyvensit“, „Čigonai mes jus laužysim“, „Čigonai išeikit mes Jus sudeginsim“, „Muškit čigonus“ ir pan.

124Vadovaujantis BK 170 str. nuostatomis numatytų nusikalstamų veikų pagrindinis objektas yra asmens (žmogaus) lygiateisiškumas ir sąžinės laisvė. Papildomu objektu gali būti – atitinkamai žmonių grupei priklausančio asmens garbė, orumas, sveikata. G. S. viešais pareiškimais niekindamas, tyčiodamasis iš nukentėjusiųjų, kaip kitai tautybei priklausančių asmenų, viešoje vietoje keikdamasis necenzūriniais žodžiais bei suduodamas smūgius nukentėjusiajam K. J. (1958 m.), pažeidė BK 170 ir 284 str. saugomas vertybes. Šie nusikaltimai yra tyčiniai. BK 170 str. numatyta veika padaroma tiesiogine, konkretizuota tyčia, turint tikslą pasityčioti, paniekinti asmenį dėl jo rasės, tautybės, tačiau jo tyčia gali būti nekonkretizuota. Viešoje vietoje prie parduotuvės „Maxima“ tyčiodamasis iš nukentėjusiųjų dėl jų tautybės, vartodamas necenzūrinius žodžius bei suduodamas smūgius nukentėjusiajam, matant prie parduotuvės buvusiems žmonėms, G. S. turėjo tikslą pažeminti, pasityčioti iš nukentėjusiųjų dėl jų priklausymo čigonų tautybei, kartu suprato, jog tokiais veiksmais pažeidžia viešąją tvarką ir norėjo taip veikti. Todėl laikytina, kad apylinkės teismas pagrįstai G. S. nubaudė už nusikalstamą veiką numatytą BK 170 str. 3 d.

125Nuteistojo G. S. atstovo advokato manymu, teismas pripažindamas jo ginamąjį kaltu išimtinai įvertino tik nukentėjusiųjų parodymus, nekreipdamas dėmesio į šių parodymų nuoseklumą bei prieštaringumą tarpusavyje, nepagrįstai atmetė liudytojų bei nuteistųjų paaiškinimus, nesirėmė pateikta vaizdo medžiaga.

126Sutiktina su apelianto teiginiais, kad nukentėjusiųjų parodymai dėl nuteistojo G. S. veiksmų prieš nukentėjusįjį M. K. „Maximos“ parduotuvėje nežymiai skiriasi, tačiau pažymėtina, jog ankščiau aptarti nukentėjusiųjų parodymai iš esmės nėra prieštaringi, tą faktą, jog G. S. naudojo prievartą prieš nukentėjusįjį M. K. patvirtina vaizdo medžiaga, kurioje aiškiai matyti kaip G. S. smurtauja prieš nukentėjusįjį. Todėl nėra abejonių, jog nuteistasis G.S. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 284 str. 1 d.

127Atmestinas kaip nepagrįstas ir apeliacinio skundo argumentas, jog nuketėjusieji M. K. ir N. G. būdami parduotuvės viduje negalėjo matyti, kas vyksta laukia, todėl apelianto manymu, jie negalėjo patvirtinti nei susirinkusių žmonių skaičiaus, nei patvirtinti jų šūkavimo turinio. Pažymėtina, kad parduotuvės vitrininiai langai negalėjo užkirsti galimybės nukentėjusiesiems stebėti lauke vykstančius procesus, be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, taip pat apylinkės teisme peržiūrėto vaizdo įrašo aprašymo, nuteistasis G. S. savo grasinimus pademonstravo ir parduotuvės viduje.

128Nors apeliantas savo skundu kelia abejones dėl įrodymų pakankamumo baudžiamojoje byloje pripažįstant kaltu G. S. pagal jam inkriminuotas nusikalstamas veikas, tačiau šiuos apelianto teiginius paneigia byloje surinkti ir ankščiau aptarti nukentėjusiųjų parodymai bei kiti byloje esantys duomenys, o būtent:

1291) 2012 m. birželio 21 d. asmens parodymo atpažinti protokolas iš kurio matyti, kad nukentėjusysis M. K. atpažino G. S., kaip asmenį, kuris parduotuvėje „Maxima“ sudavė jam viena kartą į sprandą ir stvėręs už rūbų, tempė iš parduotuvės „Maxima“, o vėliau buvo prie namų, kuris šaukė „Čigonai Švenčionėliuose negyvens“ (t.1. b.l.184-185);

1302) 2012 m. birželio 27 d. nukentėjusiojo parodymų patikrinimo vietoje protokolas iš kurio matyti, kad nukentėjusysis N. G. parodė vietą parduotuvėje „Maxima“, kur stovėjo ir jo laukė M. K. ir parodė kokiu būdu į parduotuvės patalpas užėjęs G. S. stvėrė M. K. už rūbų viršutinėje krūtinės dalyje (t. 1. b.l.174-176);

1313) 2012 m. vasario 23 d. asmens parodymo atpažinti protokolas iš kurio matyti, kad nukentėjusysis J. G. atpažino G. S. kaip asmenį, kuris 2011 m. gruodžio 30 d. apie 21 val. prie parduotuvės „Maxima“, šaukė: „Užmušim“, buvo agresyviai nusiteikęs su medine lazda rankose. Taip pat atpažino jį ir kaip asmenį, kuris prie namo ( - ), Švenčionėliuose vartojo necenzūrinius žodžius, elgėsi agresyviai, viešai šaukė: „Išeikit, užmušim“ (t.3. b.l.5- 6);

1324) 2012 m. vasario 7 d. asmens parodymo atpažinti protokolas iš kurio matyti, kad nukentėjusysis J. G. atpažino G. S., kaip asmenį 2011 m. gruodžio 30 d. apie 21 val., kuris su lazda buvo prie parduotuvės „Maxima“ ir prie namų ( - ), Švenčionėliai, kuris viešai šaukė: „Čigonus užmušim“ (t.2. b.l.24-25);

1335) 2012 m. vasario 7 d. asmens parodymo atpažinti protokolas iš kurio matyti, kad nukentėjusysis K. J. atpažino G. S., kaip asmenį, kuris 2011 m. gruodžio 30 d. apie 21 val. buvo prie parduotuvės „Maxima“ kartu su V. K. ir jam grasino (t.2. b.l.35-36 );

1346) 2012 m. vasario 22 d. asmens parodymo atpažinti protokolas iš kurio matyti, kad nukentėjusysis K. J. atpažino G. S., kaip asmenį, kuris 2011 m. gruodžio 30 d. apie 21 val. buvo agresyviai nusiteikęs prie parduotuvės „Maxima“ Švenčionėliuose, rankose G. S. laikė lazdą (t.2. b.l.82-83).

1357) 2012 m. vasario 21 d. asmens parodymo atpažinti protokolas iš kurio matyti, kad nukentėjusysis K. J. (gim. 1993 m.) atpažino G. S., kaip asmenį, kuris 2011 m. gruodžio 30 d. apie 21 val. buvo agresyviai nusiteikęs prie parduotuvės „Maxima“, Švenčionėliuose, rankose laikė lazdą, rėkavo: „Muškit“, vartojo necenzūrinius žodžius. Taip pat kaip buvusį tarp asmenų, kurie mušė jo tėvą K. J., ir kaip asmenį, kuris buvo tarp agresyviai nusiteikusių žmonių susibūrusių prie namo, ( - ), Švenčionėliai (t.2. b.l.127-128);

1368) 2012 m. vasario 23 d. asmens parodymo atpažinti protokolas iš kurio matyti, kad nuketėjusysis M. G. atpažino G. S. kaip asmenį 2011 m. gruodžio 30 d. apie 21 val. prie parduotuvės „Maxima“ buvo su medine lazda rankose, ir kaip asmenį, kuris sudavė smūgį į jo važiuojantį automobilį, bei kaip asmenį, rėkavusį „Muškit čigonus!“ (t.2. b.l.183-184);

1379) 2012 m. birželio 18 d. nukentėjusiojo parodymų patikrinimo vietoje protokolas iš kurio matyti, kad nukentėjusysis M. G. patvirtino savo parodymus, bei parodė vietą, kurioje jis pamatė gulintį K. J., parodė kaip medine lazda G. S. sudavė į jo automobilio dešinės pusės keleivio durelių stiklą (t.2. b.l.185-187).

138Analizuojant šių duomenų visumą galima neabejotinai teigti, kad G. S. padarė jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas.

139Apelianto iškelta versija, kad G. S. bei A. U. tik gynėsi nuo automobiliais prie parduotuvės atvažiavusių žmonių, kadangi jie buvo ginkluoti, prieštarauja byloje surinktiems duomenims, nes to, kad įvykio metu kas nors turėjo ginklą teismas nenustatė, byloje nėra šį faktą patvirtinančių įrodymų, be to, po konflikto prie parduotuvės, kuris akivaizdžiai įvyko (muštynės prie „Maximos“ parduotuvės užfiksuotos vaizdo įraše), vėliau nuteistieji nuvyko prie romų namų ir toliau ten šūkavo šią tautą žeminančius žodžius, grasino, kas akivaizdžiai patvirtina, jog nuteistieji šiuo konkrečiu atveju ne gynėsi, o priešingai, persekiojo šiuos asmenis ir viešai kurstė smurtauti viešoje vietoje prieš juos bei jiems grasino.

140Dėl apeliaciniame skunde išdėstytų teiginių apie įvykio metu panaudotus ginklus pažymėtina, kad jie aptarti nagrinėjant nuteistojo A. U. gynėjo advokato A.Liutvinsko apeliacinį skundą, todėl pakartotinai nagrinėjami ir nevertinami.

141Savo skunde apeliantas teigia, kad nukentėjusysis K. J. (gim.1958 m.) konflikto metu buvo neblaivus, svyravo. Byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kurie galėtų patvirtinti, kad nukentėjusiojo galimai suvartotas alkoholinių gėrimų kiekis turėjo neigiamos įtakos pastarojo elgesiui. Todėl, spendžiant G. S. baudžiamosios atsakomybės klausimą, nukentėjusiojo neblaivumas neturi jokios reikšmės. Tuo tarpu skundo teiginys, jog aplinkybės dėl K. J. sužalojimo fakto vienareikšmiškai nebuvo nustatytos, jog bylos duomenimis nenustatyta kada ir kur sužalojimus patyrė K. J. paremtas tik subjektyvia apelianto nuomone, todėl nesant byloje duomenų patvirtinančių, kad K. J. susižalojo kitur nei nurodyta medicininiuose dokumentuose (2011 m. gruodžio 30 d. greitosios medicinos pagalbos iškvietimo kortelės kopija, kurioje nurodyta, jog 2011 m. gruodžio 30 d 21.47 val. nukentėjusiajam K. J. buvo suteikta pirminė medicinos pagalba (t.2.b.l. 105-106) bei 2012 m. kovo 21 d. Vilniaus teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvada Nr.G 656/12 (01), kurioje nurodyta, kad 2012 m. sausio 4 d. Visagino ligoninėje nukentėjusiajam nustatyta krūtinės ląstos ir juosmens kairės pusės bei dešinės rankos sumušimas, pasireiškęs poodinėmis kraujosruvomis nugaros kairės mentės ir juosmens kairės pusės srityse su VI kairės pusės šonkaulio užpakalinės dalies lūžiu, ir poodine kraujosruva (omis) dešinėje rankoje), šie apelianto teiginiai atmetami.

142Atmestini kaip nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai dėl apylinkės teismo šališkumo vertinant šioje byloje apklaustų liudytojų parodymus. Kaip jau paminėta ankščiau liudytojų: G. Č., V. K., E. J., D. K., V. Z. parodymai apylinkės teismo pagrįstai pripažinti nepatikimais. Ankščiau nurodyti liudytojai bylos nagrinėjimo teisme metu parodė, jog konflikto metu romai panaudojo ginklus. Pažymėtina, kad patikrinus byloje esančią medžiagą nustatyta, jog apylinkės teismas pagrįstai nesivadovavo ankščiau nurodytų liudytojų parodymais, šį savo sprendimą išsamiai skundžiamame nuosprendyje motyvavo nurodydamas, kad visi šie liudytojai vienaip ar kitaip susiję su nuteistaisiais, todėl jų parodymus vertino kaip galimą siekį padėti draugams išvengti baudžiamosios atsakomybės. Taip pat pagrįstai nurodė, jog šių liudytojų parodymai prieštarauja surinktų įrodymų visumai, todėl jais ir nesirėmė.

143Laikytini nepagrįstais ir apeliacinio skundo teiginiai, kad apylinkės teismas nevertino ne tik liudytojų, nuteistųjų ir nukentėjusiųjų parodymų dalies, bet ir nekreipė dėmesio ir į policijos pareigūnų išaiškinimus, kuriuose nurodyta, jog pareigūnai jokio konflikto nei prie parduotuvės, nei prie nukentėjusiųjų namų nematė, kadangi šie teiginiai prieštarauja byloje nustatytoms aplinkybėms. Iš byloje esančios vaizdo medžiagos aiškiai matyti, jog nukentėjusiųjų minimas konfliktas prie parduotuvės įvyko, taip pat nustatyta, kad nukentėjusieji šiuo konkrečiu atveju gynėsi, tačiau vis tik nukentėjo. Be to, policijos pareigūnas liudytojas G. J. bylos nagrinėjimo teisme metu patvirtino, kad įvykio vakarą buvo daug pranešimų, nežiūrint į tai, jis atkreipė dėmesį, kad apie 20-20.30 val. netoli parduotuvės „Maxima" Švenčionėliuose Priestočio g. susibūrę jaunuoliai. Maždaug po 5-10 min. įvyko susistumdymas, stumdėsi 5-7 minutes. Tai buvo viešosios tvarkos pažeidimas, todėl jis išsiuntė patrulius A. J. ir S. Š. (t.7.b.l. 103). Policijos pareigūnas liudytojas V. F. bylos nagrinėjimo teisme metu paaiškino, kad 2011 m. gruodžio 30 d. jis dirbo Švenčionių m., naktinėje pamainoje kartu su A. S. Po 21 val. radijo ryšiu jų ekipažas gavo pranešimą, kad Švenčionėliuose vyksta muštynės, ar būriuojasi jaunimas (t.7. b.l.104). Faktą, kad buvo gautas pranešimas dėl muštynių prie parduotuvės Švenčionėliuose patvirtino ir policijos pareigūnas liudytojas A. Š. (t.7.b.l.104). Tokiu būdu, apelianto teiginiai, kad policijos pareigūnai konflikto nematė, dar nereiškia, kad konflikto nebuvo ar policijos pareigūnai apie jį neturėjo informacijos.

144Pagal byloje nustatytas aplinkybes, nuteistojo G. S. nusikalstama veika atitinka BK 170 str. 3 d., 284 str. 1 d. bei 138 str. 2 d.13 p. numatytas nusikaltimo sudėtis, todėl jį išteisinti nėra teisinio pagrindo.

145Dėl nukentėjusiojo K. J. apeliacinio skundo.

146Apeliantas nesutinka su tuo, kad pirmosios instancijos teismas priteisė jam 4500 Lt padarytai neturtinei žalai atlyginti. Teigia, kad apylinkės teismas neatsižvelgė į žalą padariusių asmenų kaltę, turtinę jų padėtį, jo kaip nukentėjusiojo individualias savybes, amžių, tautybę, teismų suformuotą praktiką tokios kategorijos bylose, todėl nustatė neproporcingai menką neturtinės žalos atlyginimo dydį. Šie apeliacinio skundo argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

147Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 2 d. neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Pažymėtina tai, kad CK nenustato neturtinės žalos minimumo ar maksimumo, todėl pareiga įvertinti nukentėjusiojo patirtą neturtinę žalą tenka teismui. Vienas iš pagrindinių kriterijų, nustatant neturtinės žalos dydį, yra jos pasekmės, kurios vertinamos, atsižvelgiant į asmens patirtų praradimų dydį, jų įtaką žmogaus tolimesniam gyvenimui, darbinei veiklai, šeimyniniams santykiams. Jeigu pasekmės atsiranda dėl sunkių sveikatos sutrikdymų, jei jos susiję su ateities intervencijomis arba su nepataisomais liekamaisiais reiškiniais, tai yra esminis neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis Nr. 2K-171/2008). Taip pat pažymėtina, jog, nustatydamas neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

148Teisingumo principas įpareigoja, kad asmeniui padaryta žala būtų atlyginta visiškai, tačiau būtinai atsižvelgiama ir į žalą padariusio asmens turtinę padėtį, žalos padarymo aplinkybes ir kt. Protingumo principas reiškia, kad asmens veiksmus konkrečioje situacijoje būtina vertinti pagal apdairaus, rūpestingo, atidaus, t. y. racionalaus, protingo, asmens elgesio adekvačioje situacijoje etaloną (CK 1.5.). Šie kriterijai teismo sprendime turi būti ne tik formaliai išdėstyti, bet ir išnagrinėti, įvertinant kiekvieno jų reikšmę konkretaus neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymui. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad, teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, privalo atsižvelgti ne tik į nusikalstamos veikos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį, kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus (CK 6.250 straipsnio 1, 2 dalys), bet ir susiformavusią teismų praktiką.

149Taigi šiuo konkrečiu atveju, nors įvertinus tai, kad K. J. atžvilgiu padarytas tyčinis nesunkus sveikatos sutrikdymas, dėl ko jis patyrė fizinį skausmą, pažeminimą, stresą, tačiau pažymėtina, kad šis sveikatos sutrikdymas neturės įtakos tolimesniam nukentėjusiojo gyvenimui, jo darbinei veiklai ar šeimyniniams santykiams. Pažymėtina, kad pagal medicininiuose dokumentuose užfiksuotus duomenis jo sveikata sutrikdyta kiek ilgiau nei 10 dienų, todėl darytina išvada, kad už padarytus nusikaltimus K. J. sveikatai pirmosios instancijos teismo priteista iš nuteistųjų K. J. naudai 4500 Lt dydžio suma neturtinei žalai atlyginti nėra per maža, be to, sutiktina su apylinkės teismo padaryta išvada, kad nukentėjusysis nebuvo pakankamai atsargus, pradėdamas pats aiškintis konfliktinę situaciją, žinodamas, jog yra iškviesta policija. Jam priteistos neturtinės žalos dydis atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus bei neprieštarauja formuojamai teismų praktikai (Aukščiausiojo teismo nutartys: 2K-26/2008, 2K-122/2008, 2K-404/2009).

150Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m, liepos 1 d. nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, apeliantai savo skunduose pateikia tik subjektyvią nuomonę dėl apylinkės teismo nuosprendžio teisėtumo ir pagrįstumo, pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje motyvuotai pasisakė dėl konflikto metu nustatytų faktinių aplinkybių, jas įvertino ir padarė pagrįstas išvadas dėl nuteistųjų kaltės pagal jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas, apeliantai nepateikė apeliacinės instancijos teismui jokių objektyvių duomenų, kurių pagrindu būtų galima panaikinti šį nuosprendį, tačiau nuosprendis keistinas dėl netinkamai išspręstų kitų nuosprendžio klausimų.

151Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1, 3 p., 328 str. 4 p.,

Nutarė

152Nuteistojo G. S. gynėjo advokato L. J., nuteistojo V. K., nukentėjusiojo K. J. apeliacinius skundus atmesti.

153Nuteistojo A. U. gynėjo advokato Adomo Liutvinsko apeliacinį skundą tenkinti iš dalies: nuosprendžio rezoliucinėje dalyje vietoje pirmojo A. U. veiksmų kvalifikavimo pagal BK 284 str.1 d. nurodyti Lietuvos Respublikos BK 170 str.3 d.

154Kitos nuosprendžio rezoliucinės dalies nekeisti.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. A. U. pripažintas kaltu ir nubaustas pagal BK 284 str. 1 d.,... 4. 138 str. 2 d. 13 p., 170 str. 3 d., vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 dalimis... 5. V. K. pripažintas kaltu ir nubaustas pagal BK 284 str. 1 d.... 6. 138 str. 2 d. 13 p., 170 str. 3 d., vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 dalimis V. K.... 7. Civilinio ieškovo K. J., gim. 1958 m., civilinis ieškinys tenkintas iš... 8. Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 9. Kaltinamasis A. U. nuteistas už tai, kad jis viešai kurstė smurtauti... 10. Taip pat A. U. nuteistas už tai, kad jis 2011 m. gruodžio 30 d., apie 21... 11. Kaltinamasis V. K. nuteistas už tai, kad jis viešai kurstė smurtauti... 12. Taip pat V. K. nuteistas už tai, kad jis 2011 m. gruodžio 30 d., apie 21... 13. Kaltinamasis G. S. nuteistas už tai, kad jis viešai kurstė smurtauti... 14. 2011 m. gruodžio 30 d., apie 20 val. 30 min., veikdamas bendrai su tyrimo metu... 15. Taip pat G. S. nuteistas už tai, kad jis 2011 m. gruodžio 30 d., apie 20 val.... 16. Taip pat G. S. nuteistas už tai, kad jis 2011 m. gruodžio 30 d., apie 21... 17. Apeliaciniu skundu nuteistojo A. U. gynėjas advokatas Adomas Liutvinskas... 18. Apeliantas savo skunde nurodo, kad sisteminė ir loginė Baudžiamojo kodekso... 19. Advokato nuomone, pirmosios instancijos teismas be pagrindo padarė išvadą,... 20. Advokato manymu, teismas buvo šališkas vertindamas konfliktą, rėmėsi vien... 21. Apeliantas atkreipia teismo dėmesį, kad apylinkės teismas nevertino... 22. Nuteistojo gynėjas advokatas Adomas Liutvinskas savo skunde pažymi ir tai,... 23. Gynėjas teigia, jog perduodant bylą teismui, A. U. nebuvo kaltinamas... 24. Apeliantas nurodo, kad apylinkės teismo nuosprendyje liko nepašalinti... 25. A. U. gynėjo teigimu, teismas negretino J. ir M. G. parodymų su I. Y. ir jo... 26. Apelianto nuomone, teismas nevertino ir nuosprendyje nepasisakė dėl paties... 27. Nuteistojo advokatas apeliaciniame skunde nurodo, kad apylinkės teismas... 28. Apeliantas taip pat nurodo, kad rezoliucinė nuosprendžio dalis neatitinka... 29. Apeliaciniu skundu V. K. prašo panaikinti Švenčionių rajono apylinkės... 30. Apeliantas nurodo, jog įvertinus ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis,... 31. V. K. manymu, nuosprendis priimtas remiantis išimtinai tik nukentėjusiaisiais... 32. Apelianto nuomone, nevienkartinis kaltinimo keitimas teisme, jam palankių... 33. Nubaustasis atkreipia dėmesį, kad bylos nagrinėjimo teisme metu N. G.... 34. Apeliantas atkreipia teismo dėmesį, kad liudytojai G. Č., V. K., D. K., E.... 35. Nuteistasis ir pažymi, kad nuteistųjų paaiškinimai apie bylos aplinkybes... 36. V. K. prašo civilinio ieškinio netenkinti.... 37. Apeliaciniu skundu nuteistojo G. S. advokatas L. J. prašo panaikinti... 38. Apeliantas savo skunde nurodo, kad Švenčionių rajono apylinkės teismas,... 39. Gynėjas dėl G. S. inkriminuoto BK 170 str. 3 d. pažymi, kad šiuo konkrečiu... 40. G. S. gynėjas skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neįvertinęs... 41. Nuteistojo advokatas konstatuoja, kad byloje nesurinkta pakankamai įrodymų,... 42. Apeliantas savo skunde teigia, kad A. U. parodymai visiškai sutampa su G. S.... 43. Nuteistojo gynėjas taip pat nurodė, kad apylinkės teismas nepagrįstai... 44. Apelianto nuomone, dėl viešo kurstymo smurtauti viešoje vietoje prieš romų... 45. Advokatas nurodo, kad įvertinus bylos medžiagą nuteistojo G. S. veiksmuose... 46. Nuketėjusiojo K. J. apeliaciniame skunde prašoma Švenčionių rajono... 47. Nukentėjusysis pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nustatęs, jog... 48. K. J. teigimu, įvertinus byloje ištirtas aplinkybes ir nustačius tiesioginį... 49. Nukentėjusysis pažymi, kad teikiant ieškinį, šioje baudžiamojoje byloje... 50. Teismo posėdyje nuteistųjų gynėjai prašė jų apeliacinius skundus... 51. Nuteistojo A. U. gynėjo advokato A.Liutvinsko apeliacinis skundas tenkintinas... 52. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje surinktus įrodymus, tinkamai... 53. Priešingai nei skunde teigia nuteistieji, įrodymai byloje surinkti, ištirti... 54. Pagal BK 284 str. 1 d. atsako tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu,... 55. Veika pasireiškia kaip nepagarbos aplinkiniams ar aplinkai demonstravimas.... 56. Viešosios tvarkos pažeidimas gali pasireikšti bent vienu iš alternatyvių... 57. Būtinasis BK 284 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėties požymis yra ir... 58. Pagal BK 170 str. 3 d. atsako tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai... 59. BK 138 str. 2 d. 13 p. atsako tas, kas nesunkiai sužalojo ar susargdino... 60. Dėl nuteistojo A. U. gynėjo advokato Adomo Liutvinsko apeliacinio skundo.... 61. Kaip matyti iš nustatytų byloje aplinkybių, A. U. nuteistas už tai, kad jis... 62. Apelianto teigimu, jo ginamajam inkriminuotos nusikalstamos veikos grindžiamos... 63. Tačiau tokią apelianto gynybinę versiją paneigia bylos medžiaga, ir visų... 64. Sprendžiant iš apeliacinio skundo argumentų, nuteistasis A. U. visiškai... 65. Patikrinus byloje esančius duomenis nustatyta, kad 2011 m. gruodžio 20 d.... 66. 1) nukentėjusiojo M. K. ikiteisminio bylos tyrimo bei bylos nagrinėjimo... 67. 2) nukentėjusiojo J. G. ikiteisminio bylos tyrimo bei bylos nagrinėjimo... 68. 3) nukentėjusiojo K. J. (gim.1958 m.) ikiteisminio bylos tyrimo bei bylos... 69. 4) nukentėjusiojo K. J. (gim.1993 m.) ikiteisminio bylos tyrimo bei bylos... 70. 5) nukentėjusysis I. Y. ikiteisminio bylos tyrimo bei bylos nagrinėjimo... 71. Be nukentėjusiųjų M. K., J. G., K. J. (gim.1958 m.), K. J. (gim.1993 m.), I.... 72. 1) 2012 m. vasario 23 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame... 73. 2) 2012 m. vasario 7 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame nurodyta,... 74. 3) 2012 m. birželio 19 d. nukentėjusiojo parodymų patikrinimo vietoje... 75. 4) 2012 m. gegužės 22 d. nukentėjusiojo parodymų patikrinimo vietoje... 76. 5) 2012 m. vasario 22 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame... 77. 6) 2012 m. vasario 21 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame... 78. 7) 2012 m. vasario 22 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame... 79. Remiantis visais ankščiau išvardintais įrodymais byloje yra neabejotinai... 80. Apeliantas savo skunde nurodo, kad K. J. buvo sumuštas ne dėl to, kad jis... 81. Tokiu būdu išlieka nepaneigta liudytojos B. B. iškelta versija, kad ji prie... 82. Apeliantas nesutinka su apylinkės teismo padaryta išvada dėl liudytojų: G.... 83. Nors nuteistojo advokatas savo skunde nurodo, kad apylinkės teismas... 84. Atmestinas kaip nepagrįstas ir advokato argumentas dėl K. J. tėvo ir sūnaus... 85. Apelianto skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nesugretino Jan... 86. Apelianto teiginiai, kad apylinkės teismas savo nuosprendyje nenurodė, kokiu... 87. Apelianto skundo argumentai, kad įvykio metu nebuvo pažeista viešoji tvarka... 88. BK 284 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl... 89. Iš teisme apklaustų liudytojų T. A., G. J., A. J., B. B., G.B., Z. J., I.... 90. Akivaizdu, kad viešoje vietoje sukeldami muštynes, nuteistieji suprato, jog... 91. Pagal byloje nustatytas aplinkybes, nuteistojo A. U. veika atitinka BK 284 str.... 92. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad A. U. viešai kurstė smurtauti viešoje... 93. Kita vertus, sutiktina su apeliacinio skundo teiginiu, kad skundžiamo... 94. Dėl nuteistojo V. K. apeliacinio skundo.... 95. Kaip matyti iš nustatytų byloje aplinkybių, V. K. nuteistas už tai, kad jis... 96. Apelianto teigimu, jo kaltė padarius jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas... 97. Be išvardintų liudytojų parodymų V. K. kaltė įrodyta ir kita bylos... 98. 1) 2012 m. birželio 21 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame... 99. 2) 2012 m. birželio 5 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame... 100. 3) 2012 m. vasario 7 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame nurodyta,... 101. 4) 2012 m. vasario 7 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame nurodyta,... 102. 5) 2012 m. vasario 23 d. asmens parodymo atpažinti protokolu kuriame nurodyta,... 103. 6) 2012 m. vasario 7 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame nurodyta,... 104. 7) 2012 m. vasario 7 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame nurodyta,... 105. 8) 2012 m. vasario 22 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame... 106. 9) 2012 m. vasario 22 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame... 107. Remiantis visais ankščiau išvardintais įrodymais byloje yra neabejotinai... 108. Nors savo apeliaciniame skunde nuteistasis teigia, kad ankščiau išvardintų... 109. Apelianto nurodyta aplinkybė, kad nukentėjusioji V. A. laisvai atėjo į... 110. Nuteistasis V. K. kelią klausimą dėl, anot jo manymu, apylinkės teismo... 111. Dėl apeliaciniame skunde komentuojamo nukentėjusiųjų 2013 m. sausio 12 d.... 112. Savo apeliaciniame skunde nuteistasis V. K. teigia, jog nukentėjusiojo K. J.... 113. Nors nuteistasis teigia, kad ir nukentėjusiojo I. Y. parodymai yra... 114. Nuteistojo teigimu, J. G. savo paaiškinimuose prieštarauja pats sau, jo... 115. Apeliacinio skundo teiginys, jog visi 10 nukentėjusiųjų yra artimi... 116. Apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės dėl liudytojo G. Č., V. K., D. K.,... 117. Nors apeliantas savo skunde nurodo, kad jau parduotuvėje N. G. turėjo kirvį,... 118. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad V. K. viešai kurstė smurtauti viešoje... 119. Dėl nuteistojo G. S. gynėjo advokato L. J. apeliacinio skundo.... 120. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje surinktus įrodymus, tinkamai... 121. Nuteistojo G. S. gynėjo advokato L. J. skundo argumentai, kuriais šis siekia... 122. Iš apeliacinio skundo argumentų matyti, jog apeliantas nesutinka su G. S.... 123. Šią apelianto gynybinę versiją paneigia byloje surinkti ir aptarti... 124. Vadovaujantis BK 170 str. nuostatomis numatytų nusikalstamų veikų... 125. Nuteistojo G. S. atstovo advokato manymu, teismas pripažindamas jo ginamąjį... 126. Sutiktina su apelianto teiginiais, kad nukentėjusiųjų parodymai dėl... 127. Atmestinas kaip nepagrįstas ir apeliacinio skundo argumentas, jog... 128. Nors apeliantas savo skundu kelia abejones dėl įrodymų pakankamumo... 129. 1) 2012 m. birželio 21 d. asmens parodymo atpažinti protokolas iš kurio... 130. 2) 2012 m. birželio 27 d. nukentėjusiojo parodymų patikrinimo vietoje... 131. 3) 2012 m. vasario 23 d. asmens parodymo atpažinti protokolas iš kurio... 132. 4) 2012 m. vasario 7 d. asmens parodymo atpažinti protokolas iš kurio matyti,... 133. 5) 2012 m. vasario 7 d. asmens parodymo atpažinti protokolas iš kurio matyti,... 134. 6) 2012 m. vasario 22 d. asmens parodymo atpažinti protokolas iš kurio... 135. 7) 2012 m. vasario 21 d. asmens parodymo atpažinti protokolas iš kurio... 136. 8) 2012 m. vasario 23 d. asmens parodymo atpažinti protokolas iš kurio... 137. 9) 2012 m. birželio 18 d. nukentėjusiojo parodymų patikrinimo vietoje... 138. Analizuojant šių duomenų visumą galima neabejotinai teigti, kad G. S.... 139. Apelianto iškelta versija, kad G. S. bei A. U. tik gynėsi nuo automobiliais... 140. Dėl apeliaciniame skunde išdėstytų teiginių apie įvykio metu panaudotus... 141. Savo skunde apeliantas teigia, kad nukentėjusysis K. J. (gim.1958 m.)... 142. Atmestini kaip nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai dėl apylinkės teismo... 143. Laikytini nepagrįstais ir apeliacinio skundo teiginiai, kad apylinkės teismas... 144. Pagal byloje nustatytas aplinkybes, nuteistojo G. S. nusikalstama veika... 145. Dėl nukentėjusiojo K. J. apeliacinio skundo.... 146. Apeliantas nesutinka su tuo, kad pirmosios instancijos teismas priteisė jam... 147. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 2 d. neturtinė žala atlyginama... 148. Teisingumo principas įpareigoja, kad asmeniui padaryta žala būtų atlyginta... 149. Taigi šiuo konkrečiu atveju, nors įvertinus tai, kad K. J. atžvilgiu... 150. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Vilniaus miesto... 151. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1, 3... 152. Nuteistojo G. S. gynėjo advokato L. J., nuteistojo V. K., nukentėjusiojo K.... 153. Nuteistojo A. U. gynėjo advokato Adomo Liutvinsko apeliacinį skundą tenkinti... 154. Kitos nuosprendžio rezoliucinės dalies nekeisti....