Byla e2YT-9440-429/2020
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys L. S., D. B., A. B., K. B., L. R

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida Jegorovienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. R. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys L. S., D. B., A. B., K. B., L. R.,

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis po savo tėvo V. R., asmens kodas ( - ) mirties ( - ), priėmė palikimą, pradėdamas faktiškai jį valdyti.

5Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad V. R. sutuoktinė F. R. yra mirusi ( - ). Pareiškėjas V. R. yra mirusio V. R. sūnus, o suinteresuotas asmuo L. S. yra dukra. Po V. R. mirties liko jo vardu nuosavybės teise registruotas nekilnojamasis turtas – 1/6 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 1/32 dalis pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), 1/32 dalis pastato-ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), 1/32 dalis pastato, unikalus Nr. ( - ), 1/32 dalis kitų statinių, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ). Po V. R. mirties į notarų biurą nebuvo kreiptasi, tačiau pareiškėjas faktiškai savo tėvo palikimą - asmeninius daiktus, relikvijas, namų apyvokos daiktus, darbo įrankius, baldus, laikrodį priėmė, rūpinosi ir prižiūrėjo nekilnojamąjį turtą, adresu ( - ), mokėjo mokesčius. Mirus V. R. jo sūnus V. R. perėmė savo tėvo asmeninius daiktus, jais naudojosi, rūpinosi kaip savo, vykdė su turtu susijusias prievoles, todėl palikimą po savo tėvo mirties priėmė pradėdamas jį faktiškai valdyti. Šioje byloje suinteresuotas asmuo yra pareiškėjo sesuo. Kitų asmenų, suinteresuotų šios bylos baigtimi, nėra. Turintis juridinę reikšmę faktas nustatytinas paveldėjimo tikslu.

6Suinteresuotas asmuo L. S. atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su pareiškimu sutinka, prašė jį tenkinti. Patvirtino, kad po tėvo V. R. mirties pareiškėjas priėmė palikimą, pradėdamas jį faktiškai valdyti.

7Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

8Civilinė byla dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo yra nagrinėjama Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXIV skyriuje nustatyta tvarka (CPK 443 straipsnio 5 dalis) – rašytinio proceso tvarka. Apie teismo posėdį dalyvaujantiems byloje asmenims buvo pranešta teismo šaukimais.

9Teismas

konstatuoja:

10Pareiškimas tenkintinas.

11Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-669/2013; 2012 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2012; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009).

12Įstatymas numato du savarankiškus paveldėjimo priėmimo būdus, vienas iš kurių – palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 2 dalis). CK 5.51 straipsnio 1 dalis nurodo, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį, laikomas priėmusiu visą palikimą.

13Pagal CK 5.50 straipsnio nuostatą įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę į palikimą, palikimo priėmimo veiksmus turi atlikti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad ne bet koks konkretaus daikto paėmimas ar net naudojimasis juo laikomas palikimo priėmimu. Paprastai palikimo priėmimu nelaikoma palikėjo drabužių, patalynės, asmeninių daiktų, dokumentų, laiškų, nuotraukų, šeimos suvenyrų ir relikvijų paėmimas kitų įpėdinių sutikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015; 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-547/2008; kt.). Tačiau jeigu tokių daiktų paėmimas kartu su kitomis byloje nustatytomis reikšmingomis aplinkybėmis patvirtina, kad buvo aktyviai siekiama įgyvendinti palikimo priėmimo teises, tai gali būti pakankamas pagrindas palikimo priėmimui, pradėjus faktiškai valdyti turtą, konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015; 2006 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2006).

14Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių ir prie pareiškimo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjas yra V. R. sūnus. Suinteresuotas asmuo L. S. yra V. R. dukra. Pareiškėjo motina F. R. mirė ( - ). (b. l. 9). Pareiškėjo tėvas V. R. mirė ( - ). Po V. R. mirties liko jo vardu nuosavybės teise registruotas nekilnojamasis turtas – 1/16 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 1/32 dalis pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), 1/32 dalis pastato-ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), 1/32 dalis pastato, unikalus Nr. ( - ), 1/32 dalis kitų statinių, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ). Po V. R. mirties į notarų biurą nebuvo kreiptasi, tačiau pareiškėjas faktiškai savo tėvo palikimą - asmeninius daiktus, relikvijas, namų apyvokos daiktus, darbo įrankius, baldus, laikrodį priėmė, rūpinosi ir prižiūrėjo nekilnojamąjį turtą, adresu ( - ), mokėjo mokesčius. Minėtas aplinkybes patvirtina ir suinteresuotas asmuo L. S. savo atsiliepime.

15Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog pareiškėjas priėmė tėvo V. R., mirusio ( - )., palikimą pradėdamas faktiškai paveldimą turtą valdyti kaip savą (CPK 177, 178, 185 straipsniai). Kadangi palikimo neleidžiama priimti iš dalies, su sąlyga ar išlygomis, o įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, tai pareiškėjo pareiškimas tenkintinas – nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjas faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą, priėmė palikimą po savo tėvo V. R. mirties (CK 5.50 straipsnio 1 dalis, 5.51 straipsnio 1 dalis, CPK 177, 178, 185 straipsniai, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

16Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

17Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu ir 448 straipsniu,

Nutarė

18pareiškimą tenkinti.

19Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas V. R., asmens kodas ( - ) po savo tėvo V. R., asmens kodas ( - ) mirties (( - ).), faktiškai priėmė jo palikimą, pradėdamas faktiškai jį valdyti.

20Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Ryšiai