Byla e2A-161-614/2020
Dėl netesybų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Eglės Surgailienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Ritos Kisielienės ir Danutės Kutrienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mortaga“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo dalies civilinėje byloje pagal ieškovo A. Č. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mortaga“ dėl netesybų priteisimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas A. Č. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Mortaga“ 6 996,13 Eur skolą, 5 procentų dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2017 m. gegužės 11 d. su atsakove sudarė Pirkimo - pardavimo sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovė ieškovui pardavė šį turtą: negyvenamąją patalpą - sandėliuką, adresu (DUOMENYS NESKELBIAMI) (toliau – sandėliukas); 2/78 dalis požeminio parkingo (šią dalį sudaro dvi parkavimo vietos, skirtos transporto priemonėms statyti, tai yra 1/78 dalis yra parkavimo vieta, pažymėta indeksu „64“ ir 1/78 dalis yra parkavimo vieta, pažymėta indeksu „72“; toliau - parkingas), adresu (DUOMENYS NESKELBIAMI); butą, adresu (DUOMENYS NESKELBIAMI) (toliau – butas); 13572/1275948 dalis žemės sklypo, adresu (DUOMENYS NESKELBIAMI) (toliau - žemės sklypas; visi objektai bendrai vadinami - Turtas). Pagal Sutartį minėtas Turtas buvo perkamas 90 procentų baigtumo, kur atitinkamus darbus ir įsipareigojimus turėjo atlikti tiek ieškovas, tiek atsakovė. Sutarties 6.4 punkte numatyta, jog atsakovė įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2017 m. gegužės 31 d. atlikti visus būtinus sandėliuko ir parkingo įrengimo darbus ir užtikrinti ieškovo teisę jais naudotis. Jeigu atsakovė vėluos vykdyti šį įsipareigojimą, tai už kiekvieną pradelstą dieną atsakovė privalo mokėti ieškovui 30 Eur baudą. Nurodė, kad ieškovas sandėliuku negali naudotis iki šiol, kadangi jame nėra įrengtų durų, viršutinių metalinių pertvarų bei šviestuvo, o parkavimo vietos ieškovui buvo perduotos tik 2017 m. lapkričio 23 d. (vėlavo 176 dienas). Be to, parkavimo vietos taip pat nėra įrengtos tinkamai, atsakovė yra palikusi daug neužbaigtų darbų, pvz., nėra įrengta ventiliacija, CO(2) šalinimo sistema ir kiti. Todėl už Sutarties 6.4 punkto pažeidimą (už negalėjimą naudotis parkavimo vietomis ir sandėliuku) ieškovui iš atsakovės priteistina 5 280 Eur netesybų (176 dienos x 30 Eur = 5 280 Eur). Sutarties 7.9 punktu šalys buvo sutarusios, kad atsakovė savo lėšomis VĮ Registrų centre įregistruos pastato, kuriame yra turtas, 100 procentų baigtumą iki 2017 m. gruodžio 31 dienos. Už vėlavimą vykdyti šios Sutarties 7.9 punkte numatytą įsipareigojimą, atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo turto pardavimo kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Todėl už Sutarties 7.9 punkto pažeidimą ieškovui iš atsakovės priteistina 1 716,13 Eur (82 965,16 Eur (turto pardavimo kaina) x 5 proc. / 365 x 151 diena, = 1 716,13 Eur). Nurodė, kad ieškovas atsakovei pateikė pretenziją dėl 6 996,13 Eur sumokėjimo, tačiau jokio atsakymo negavo. Atsakovė dėl savo pačios kaltės praleido terminus įvykdyti įsipareigojimus, todėl pažeidė Sutartį ir privalo prisiimti dėl to atsakomybę. Ieškovui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių, kadangi sutartinių netesybų tikslas kitai šaliai tinkamai vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus.

62.

7Atsakovė UAB „Mortaga“, pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal Sutarties 6.4 punktą, galimybė naudotis parkavimo vietomis bei sandėliuku ieškovui turėjo būti suteikta 2017 m. gegužės 31 d., o buvo suteikta 2017 m. lapkričio 23 d. Ieškovas prašydamas netesybų dėl šios prievolės nesavalaikio įvykdymo į teismą kreipėsi 2018 m. spalio 9 d. Kadangi netesybos gali būti priteisiamos už paskutiniuosius 6 (šešis) mėnesius iki ieškinio dėl netesybų išieškojimo pareiškimo, laikytina, kad ieškovas turėjo teisę reikalauti priteisti netesybas už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 9 d. iki 2018 m. spalio 9 d. Prievolę dėl galimybės naudotis sandėliuku ir parkavimo vietomis atsakovas įvykdė 2017 m. lapkričio 23 d., todėl laikotarpiu nuo 2018 m. balandžio 9 d. iki 2018 m. spalio 9 d. netesybos negalėjo būti skaičiuojamos ir ieškovas neturi teisinio pagrindo reikalauti priteisti - 5 280 Eur dydžio netesybas, apskaičiuotas nuo 2017 m. gegužės 31 d. iki 2017 m. lapkričio 23 d., ir apskritai reikalauti netesybų, nes tokiam reikalavimui yra suėjęs 6 mėnesių ieškinio senaties terminas. Netaikius ieškinio senaties instituto, aktuali yra CK 6.71 straipsnio 2 dalis, kuri įtvirtina teismo teisę mažinti šalių sutartyje numatytas netesybas, tuo atveju, kai netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Ieškovas privalo pagrįsti netesybas įrodinėdamas realiai patirtus nuostolius, kadangi už negalėjimą naudotis sandėliuku ir parkavimo vietomis iki 2017 m. lapkričio 23 d. prašo priteisti net - 5 280 Eur dydžio sumą. Ieškinį dėl netesybų priteisimo ieškovas teismui pateikė tik 2018 m. spalio 9 d., nors faktiškai apie neva tai esamą jo teisių pažeidimą žinojo jau nuo pat 2017 m. gegužės 31 d., tačiau jokių veiksmų daugiau nei metus laiko nesiėmė, kas įrodo, jog ieškovas nelaikė, jog jo teisės yra pažeistos. Kompensacinių palūkanų, kurias priteisti šiuo atveju, prašo ieškovas, galima reikalauti tuo atveju, kai yra praleistas piniginės prievolės įvykdymo terminas. Tuo tarpu, atsakovas, nors ir vėluodamas įregistruoti pastato 100 proc. baigtumą, jokio mokėjimo termino ieškovo atžvilgiu nepažeidė. Dėl šio pagrįstai darytina išvada, kad šiuo atveju, Sutarties 7.9 punktas yra ydingas teisine prasme ir palūkanų skaičiavimas, kai kalbama ne apie piniginės prievolės pažeidimą, yra negalimas. Laikant, kad Sutarties šalys norėjo susitarti dėl netesybų mokėjimo, analogiškai, kaip ir su ieškovo prašymu priteisti - 5 280 Eur dydžio baudą, ieškovo reikalavimas priteisti - 1 716,13 Eur dydžio sumą, pagal Sutarties 7.9 punktą, yra pareikštas praleidus CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytą ieškinio senaties terminą. Pagal Sutarties 7.9 punktą, atsakovas pastato 100 proc. baigtumą turėjo įregistruoti 2017 m. gruodžio 31 d., tuo tarpu ši prievolė buvo įvykdyta 2018 m. gegužės 31 d. Kadangi teisę reikalauti netesybų ieškovas turi tik už paskutiniuosius 6 mėnesius iki ieškinio dėl netesybų išieškojimo pareiškimo dienos, laikytina, kad ieškovas turi teisę reikalauti priteisti netesybas už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 9 d. iki 2018 m. spalio 9 d. Šiuo atveju, į laikotarpį, tarp 2018 m. balandžio 9 d. iki 2018 m. spalio 9 d., patenka tik netesybų skaičiavimas nuo 2018 m. balandžio 9 d. iki gegužės 31 d. (iki prievolės įvykdymo), todėl ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo netesybų tik už 52 dienas ir už Sutarties 7.9 punkto pažeidimą prašoma priteisti suma, turi būti mažinama iki 590,98 Eur.

83.

9Ieškovas A. Č. pateikė dubliką, kuriame nurodė jog esminė sąlyga yra, kad sandėliukas būtų įrengtas ir jis galėtų juo naudotis, kadangi šiuo metu jis negali įsigytu turtu naudotis, o už šį turtą ieškovui yra skaičiuojami administravimo mokesčiai ir ieškovas kiekvieną mėnesį patiria išlaidas. 2018 m. liepos 6 dienos elektroniniame laiške atsakovės direktorius patvirtino, kad sutiktų su atitinkamo dydžio kompensacijos sumokėjimu ieškovui (sutiktų sumokėti ieškovui po 50 Eur/mėn. už vieną parkavimo vietą ir 20 Eur/mėn. už sandėliuką, bendra kompensacijos sumą - 1070 Eur). Terminą, kada būtent sandėliukas ir parkavimo vietos turi būti perduotos ieškovui, nustatė pati atsakovė, todėl dėl savo įsipareigojimų neįvykdymo turi prisiimti atsakomybę. Ieškovas nėra praleidęs ieškinio senaties termino pateikti reikalavimui dėl netesybų priteisimo. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, tai yra nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Jeigu pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną (asmuo neatlieka veiksmų, kuriuos privalo atlikti, ar atlieka veiksmus, kurių neturi teisės atlikti, ar nenutraukia kitokio pažeidimo). Šiuo atveju yra tęstinis pažeidimas, nes atsakovė iki šios dienos nėra atlikusi visų priklausančių darbų dėl sandėliuko įrengimo ir jo perdavimo.

104.

11Atsakovė UAB „Mortaga“ pateikė tripliką, kuriuo iš esmės pakartojo savo atsiliepime į ieškovo ieškinį išdėstytus argumentus dėl senaties termino taikymo. Nurodė, kad tuo atveju, jeigu teismas laikytų, kad ginčo atveju ieškinio senaties institutas negali būti taikomas, ieškovo prašoma priteisti - 30 Eur už vieną dieną netesybų dydis, turėtų būti mažinama per pusę, t. y. iki 15 Eur dydžio sumos, kadangi dalį prievolės atsakovė yra įvykdžiusi - suteikusi ieškovui teisę netrukdomai naudotis parkavimo vietomis. Atsakovė palaikė savo atsiliepime į ieškinį išsakytą poziciją dėl netesybų už Sutarties 7.9 punko pažeidimą, nurodydama, kad ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovės netesybų tik už 52 dienas, t. y. - 591,24 Eur. Taip pat nurodė, kad siūlymas tarp šalių kilusį ginčą išspręsti taikos sutartimi savaime nereiškia to, kad atsakovė sutinka su ieškovo ieškiniu pareikštais reikalavimais. Taikos sutarties esmė yra užbaigti tarp šalių kilusių ginčą tarpusavio nuolaidų būdu, siekiant išvengti papildomų finansinių išlaidų bei laiko sąnaudų, o ne konstatuoti ir patvirtinti vienos iš šalių kaltę dėl prievolės neįvykdymo. Ieškovo bandymas interpretuoti atsakovės ieškovui siųstų elektorinių laiškų turinį kitaip, laikytinas nepagrįstu ir nesudarančiu pagrindo teigti, jog atsakovė pripažino ieškovo ieškiniu pareikštus reikalavimus.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

135.

14Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gegužės 6 d. sprendimu civilinėje byloje patenkino ieškovo A. Č. ieškinį iš dalies: priteisė ieškovui A. Č. iš atsakovės UAB „Mortaga“ 3 591,24 Eur netesybų, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 3 591,24 Eur už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2018 m. spalio 11 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 80,07 Eur bylinėjimosi išlaidų, atmetė ieškinį likusioje dalyje, priteisė atsakovei UAB „Mortaga“ iš ieškovo A. Č. 606,62 Eur bylinėjimosi išlaidų.

156.

16Teismas nustatė, kad 2017 m. gegužės 11 d. ieškovas ir atsakovė sudarė nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, kuria šalys sutarė, jog atsakovė ieškovui parduoda sandėliuką, 2/78 dalis požeminio garažo, butą ir dalį žemės sklypo. Bendra parduodamų daiktų kaina – 68 566,25 Eur, sandėliuko – 1 444 Eur, parkingo – 11 792 Eur.

177.

18Teismas sprendė, kad atsakovė netinkamai interpretuoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką ir nepagrįstai senaties terminą skaičiuoja nuo sutartos prievolės įvykdymo datos, o ne faktinio prievolės įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacinėje jurisprudencijoje yra ne kartą pažymėjęs, nuo kurio momento skaičiuojamas ieškinio senaties terminas reikalaujant delspinigių: reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai (arba kitam sutartyje nustatytam laikotarpiui) atskirai, todėl už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo teisme delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. birželio 6 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2014 ir kt.). Teismas sprendė, kad už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškovo ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs.

198.

20Tarp šalių byloje nėra ginčo, jog atsakovė ieškovui Sutarties 6.4 punkte sutartu terminu (2017 m. gegužės 31 d.) neperdavė sandėliuko ir parkingo, todėl teismas sprendė, kad pagal Sutarties 6.4 punkto turinį atsakomybė atsakovei kyla neperdavus bent vieno iš daiktų, t. y. tiek sandėliuko, tiek parkingo, nes Sutarties 6.4 punktu atsakovė buvo įsipareigojusi perduoti abu daiktus ir nors vieno iš daiktų neperdavimas sąlygoja prievolės pažeidimą. Kadangi iki ieškinio pateikimo dienos atsakovė nėra įvykdžiusi Sutarties 6.4 punkte nustatytos prievolės perduoti sandėliuką ir prakingą pilna apimtimi, ieškinio senaties terminas, prasidedantis kiekvieną pažeidimo dieną, skaičiuojamas už kiekvieną pradelstą dieną ir ieškovo nėra praleistas.

219.

22Ieškovas savo patirtų minimalių nuostolių byloje neįrodinėjo, tačiau, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas yra vartotojas, teismas ieškovo minimalius nuostolius vertino pagal tai, kokias galimas išlaidas ieškovas patirtų, jeigu gautų alternatyvias paslaugas (automobilio parkavimo ir daiktų sandėliavimo). Parkavimo vietos skirtos laikyti automobilius šalia ieškovo namų, todėl, kaip alternatyva, teismas vertino ieškovo galimas patirti parkavimo išlaidas. Iš viešai skelbiamų duomenų, kurie pripažinti visiems žinomais (CPK 182 straipsnio 1 dalies 1 punktas), matyti, kad (DUOMENYS NESKELBIAMI) gatvė patenka į Vilniaus miesto parkavimo geltonąją zoną, kurioje rezervuotos vietos kaina yra 126 Eur mėnesiui. Skaičiuotina rezervuotų vietų kaina, nes parkinge ieškovas turi konkrečiai jam priskirtą vietą ir neatsiranda papildomi darbai ieškovui ieškant laisvų parkavimo vietų gatvėje ir asmuo yra užtikrintas, jog jo parkavimo vieta bus neužimta. Kadangi ieškovas pirko dvi parkingo vietas, rezervuotų vietų kaina yra 252 Eur mėnesiui ir maždaug 1 512 Eur už visą beveik 6 mėnesių negalėjimo jomis naudotis laikotarpį. Atsakovei laiku neįvykdžius prievolės perduoti ieškovei parkavimo vietas, ieškovo minimalūs nuostoliai per šešis mėnesius sudarytų apie 1 512 Eur. Minimalius nuostolius dėl sandėliuko neperdavimo, teismas apskaičiavo už 24 mėnesius, vertindamas atsakovės ieškovui siųstą elektroninį laišką, iš kurio matyti, jog sandėliuko nuomos rinkos kainą atsakovė nurodė apie 20 Eur už mėnesį. Teismas sprendė, kad ieškovo minimalūs nuostoliai dėl atsakovės prievolės perduoti sandėliuką ir parkingą neįvykdymo sudarytų apie 2 232 Eur.

2310.

24Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog ieškovas yra vartotojas, parkingo perdavimas užtruko daugiau apie pusę metų, sandėliuko perdavimas – apie 2 metus, t. y. ilgą laiko tarpą ir byloje nenustatyta objektyvių aplinkybių, dėl kurių atsakovė neįvykdė savo prievolių laiku, įvertinęs nedidelius ir iš esmės nesudėtingus darbus, kuriuos atsakovei reikėjo atlikti norint perduoti ieškovui sandėliuką, ieškovo reikalaujamą netesybų sumą sumažino iki 3 000 Eur.

2511.

26Kadangi Sutarties 7.9 punkte atsakovės prievolė yra ne piniginė, teismas sutiko su atsakovės teiginiais, jog savo esme Sutarties 7.9 punkte yra įtvirtintas šalių susitarimas dėl netesybų, kurių dydis - 5 procentai metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo perkamų daiktų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas ieškinį teismui pateikė 2018 m. spalio 9 d. Kadangi prievolė įvykdyta 2018 m. gegužės 31 d., todėl delspinigių (periodinių išmokų) skaičiavimo terminas nuo šios datos nebeskaičiuojamas. Į šešerių mėnesių senaties laikotarpį patenka laikotarpis nuo 2018 m. balandžio 9 d. iki 2018 m. gegužės 31 d., t. y. 52 dienos, todėl ieškovui iš atsakovės teismas priteisė 591,24 EUR (82 965,16 x 5 / 100 / 365 x 52) netesybų už termino įregistruoti pastato 100 procentų baigtumą praleidimą.

27III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2812.

29Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Mortaga“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo dalį, kuria teismas nusprendė priteisti iš atsakovės ieškovo naudai – 3 000 Eur dydžio netesybas dėl tarp atsakovės UAB „Mortaga“ bei ieškovo A. Č. 2017 m. gegužės 11 d. sudarytos Pirkimo – pardavimo sutarties 6.4 punkto pažeidimo, ir priimti naują sprendimą; priteisti atsakovės naudai iš ieškovo A. Č. apeliantės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais motyvais:

3012.1.

31Nagrinėjamo ginčo atveju pirmosios instancijos teismas nustatydamas ginčo Sutarties 6.4 punkto turinį, rėmėsi vien tik lingvistiniu sutarties sąlygų aiškinimo metodu ir nepagrįstai ignoravo faktines bylos aplinkybes, o konkrečiai tai, jog galimybė naudotis parkavimo vietomis ieškovui buvo suteikta dar 2017 m. lapkričio 23 d. Įvertinus šioje byloje aktualaus Sutarties 6.4 punkto turinį, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, neatsižvelgdamas į faktines bylos aplinkybes nepagrįstai sprendė, jog iki ieškinio pateikimo dienos atsakovė nėra įvykdžiusi Sutarties 6.4 punkte nustatytos prievolės perduoti sandėliuką ir parkingą ieškovui. Konstatuoti, kad ieškovui ginčo atveju nebuvo perduoti abu daiktai, nors nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės aiškiai įrodo priešingai, t. y. tai, jog vienas iš daiktų, o konkrečiai parkavimo vietos, ieškovui buvo perduotas dar 2017 m. lapkričio 23 d., nėra pagrindo.

3212.2.

33Teismas apskritai neturėjo teisinio pagrindo priteisti netesybas. Kadangi netesybos gali būti priteisiamos už paskutiniuosius 6 (šešis) mėnesius iki ieškinio dėl netesybų išieškojimo pareiškimo dienos, laikytina, kad nagrinėjamu atveju ieškovas turėjo teisę reikalauti priteisti netesybas už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 9 d. iki 2018 m. spalio 9 d. Atsižvelgiant į ieškovo reikalavimą, teismas neturėjo teisinio pagrindo priteisti iš apeliantės netesybas, apskaičiuotas už laikotarpį nuo 2017 m. gegužės 31 d. iki 2017 m. lapkričio 23 d., nes tokiam reikalavimui pagal CK 1.126 straipsnio 2 dalies bei kasacinio teismo praktiką pareikšti buvo suėjęs 6 (šešių) mėnesių ieškinio senaties terminas, kurio ginčo atveju teismas nepagrįstai netaikė ignoruodamas CK nuostatas.

3412.3.

35Net ir konstatavęs, kad iki ieškinio pateikimo dienos galimybė ieškovui naudotis sandėliuku nebuvo suteikta, teismas neturėjo teisinio pagrindo priteisti netesybas ir už negalėjimą naudotis parkavimo vietomis. Terminas per kurį ieškovas turėjo teisę kreiptis į teismą reikalaudamas priteisti netesybas už prievolės perduoti parkavimo vietas pažeidimą suėjo 2018 m. gegužės 23 d., skaičiuojant 6 mėnesius nuo 2017 m. lapkričio 23 d. (nuo prievolės įvykdymo dienos). Todėl laikotarpiu nuo 2018 m. balandžio 9 d. iki 2018 m. spalio 9 d. netesybos už prievolės perduoti parkavimo vietas pažeidimą nebuvo ir negalėjo būti skaičiuojamos, nes šiam reikalavimui pareikšti buvo suėjęs ieškinio senaties terminas.

3612.4.

37Pirmosios instancijos teismas priteisė iš apeliantės 1 512 Eur dydžio netesybas už 6 (šešių) mėnesių laikotarpį, kurį skaičiavo nuo 2017 m. gegužės 31 d. iki 2017 m. lapkričio 31 d., nors ieškinys buvo paduotas 2018 m. spalio 9 d. ir netesybos pagal CK 1.127 straipsnį galėjo būti skaičiuojamos tik už paskutinius 6 (šešis) mėnesius iki ieškinio pateikimo dienos, t. y. laikotarpiu 2018 m. balandžio 9 d. iki 2018 m. spalio 9 d. Atitinkamai taip pirmosios instancijos teismas pažeidė CK 1.125 straipsnio, 1.126 straipsnio ir 1.131 straipsnio nuostatas bei teismų praktikoje įtvirtintas senaties instituto taikymo bei šio termino skaičiavimo taisykles, nes priteisė netesybas už laikotarpį už kurį jos negalėjo būti priteisiamos.

3812.5.

39Vertindamas minimalius nuostolius, teismas nurodė, jog ieškovas pirko dvi parkingo vietas, todėl rezervuotų vietų kaina yra 252 Eur mėnesiui ir maždaug 1 512 Eur už visą beveik 6 mėnesių negalėjimo jomis naudotis laikotarpį. Teismas galimų nuostolių dydį skaičiavo už laikotarpį, kuomet ieškovas negalėjo naudotis parkingo vietomis, t. y. už laikotarpį nuo 2017 m. gegužės 31 d. iki 2017 m. lapkričio 31 d. Pažymėjo, jog būtent nurodyto laikotarpio delspinigių dydis yra grindžiamas teismo nurodyta 252 Eur/mėn. kaina, kadangi po 2017 m. lapkričio 31 d. ieškovas nepatyrė ir negalėjo patirti jokių išlaidų, susijusių su negalėjimu naudotis parkingo vietomis. Atitinkamai teismas, įvertinęs laikotarpiu nuo 2017 m. gegužės 31 d. iki 2017 m. lapkričio 31 d. ieškovo galimus patirti nuostolius ir prilyginęs tokius galimus nuostolius delspinigiams, faktiškai priteisė ieškovui delspinigius už laikotarpį nuo 2017 m. gegužės 31 d. iki 2017 m. lapkričio 31 d., nepaisant aplinkybės, kad buvo praleistas reikalavimo priteisti delspinigius už nurodytą laikotarpį ieškinio senaties terminas.

4012.6.

41Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, jog sandėliuko nuomos rinkos kaina yra apie 20 Eur už mėnesį, o skaičiuodamas minimalius nuostolius už 24 mėnesius, padarė aritmetinę klaidą, t. y. vietoj 480 Eur, nurodė 720 Eur.

4212.7.

43Pats teismas nurodo, jog ieškovo minimalūs nuostoliai dėl atsakovės prievolės perduoti sandėliuką ir parkingą yra apie 2 232 Eur, tačiau esant apeliantės reikalavimui mažinti nustatytas netesybas, teismas ieškovo naudai priteisė 3 000 Eur netesybų, t. y. net 768 Eur daugiau negu paties teismo nurodyti ieškovo galimi nuostoliai. Atitinkamai sprendimu buvo įtvirtinta situacija kai ieškovas nepagrįstai praturtėjo apeliantės sąskaita, realiai nepatyręs jokių nuostolių.

4412.8.

45Teismas klaidingai apskaičiavo ieškovo neva tai patirtų nuostolių dydį ir visiškai nesivadovavo CK 6.258 straipsnio 3 dalimi, kurioje nustatyta galimybė mažinti netesybas, jeigu dalis prievolės yra įvykdyta. Pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo skaičiuoti netesybų už galimybės naudotis parkavimo vietomis nesuteikimą, nes šiam reikalavimui pareikšti buvo suėjęs sutrumpintas 6 (šešių) mėnesių ieškinio senaties terminas; klaidingai apskaičiavo ieškovo patirtų nuostolių dydį dėl sandėliuko neturėjimo.

4613.

47Ieškovas A. Č. atsiliepimu prašo atmesti atsakovės UAB „Mortaga“ apeliacinį skundą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 6 d. sprendimą palikti galioti. Nurodo, kad pati atsakovė į Sutarties 6.4 punktą įrašė terminą, per kurį ji atliks visus priklausančius darbus, kad ieškovas, kuris bus sumokėjęs už šiuos daiktus, galėtų pradėti įsigytais daiktais naudotis. Atsakovė taip pat savo valia įrašė ir baudos dydį. 2017 m. lapkričio 23 d. atsakovė pranešė, kad leidžia naudotis parkavimo vietomis, tačiau parkavimo vietų priėmimo - perdavimo aktas iki šiol nėra pasirašytas. Be to atsakovė parkavimo aikštelėje nėra atlikusi dar visos eilės savo įsipareigojimų, todėl leidimas naudotis parkavimo vietomis neatitinka saugumo reikalavimų. Remiantis atsakovės logika, jeigu vienas daiktas perduotas, o kitas neperduotas, tai atsakovei nebegalėtų būti taikoma civilinė atsakomybė. Asmeniui, kuris nevykdo nors ir dalies savo įsipareigojimų, civilinė atsakomybė turi būti taikoma. Atsakovė iki šiol nėra perdavusi ieškovui sandėliuko ir tinkamai įvykdžiusi kitų savo įsipareigojimų dėl parkavimo aikštelės saugumo reikalavimų įvykdymo, todėl pirmosios instancijos teismas teisingai pritaikė teisės normas, susijusias su sutarčių aiškinimu, nenukrypo nuo kasacinio teismo praktikos. Ieškovas nesutinka, kad jis buvo praleidęs ieškinio senaties terminą prašydamas priteisti netesybas dėl sutarties 6.4 punkto pažeidimo, kadangi teisine prasme ieškovui iki šios dienos nėra perduotas nei sandėliukas, nei parkavimo vietos. Gal teismas ir atliko techniniuose skaičiavimuose kokias nors klaidas, tačiau šioje vietoje turi esminę reikšmę galutinis netesybų dydis.

48IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4914.

50Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

5115.

52Nagrinėjamu atveju CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų ar viešojo intereso buvimo nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pagal apeliacinio skundo teisiškai reikšmingus argumentus tikrina skundžiamo teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą.

5316.

54Byloje kilo ginčas dėl šalių 2017 m. gegužės 11 d. sudarytos Sutarties 6.4 punkto turinio aiškinimo, ieškinio senaties termino taikymo ieškinio reikalavimui priteisti delspinigius ir dėl netesybų mažinimo apimties.

55Dėl Sutarties 6.4 punkto turinio aiškinimo ir ieškinio senaties termino skaičiavimo reikalavimui priteisti netesybas

5617.

57Apeliantės teigimu, šio ginčo atveju pirmosios instancijos teismas nustatydamas ginčo Sutarties 6.4 punkto turinį, rėmėsi vien tik lingvistiniu sutarties sąlygų aiškinimo metodu ir nepagrįstai ignoravo faktines bylos aplinkybes, jog galimybė naudotis parkavimo vietomis ieškovui buvo suteikta dar 2017 m. lapkričio 23 d., todėl konstatuoti, kad ieškovui nebuvo perduoti abu daiktai (sandėliukas ir parkavimo vietos), nėra pagrindo. Kadangi pareigą suteikti galimybę naudotis parkavimo vietomis ieškovas tinkamai įvykdė 2017 m. lapkričio 23 d., atsakomybė už šios prievolės neįvykdymą atsakovei taikoma nepagrįstai. Apeliantė taip pat nurodo, jog teismas neturėjo teisinio pagrindo priteisti iš apeliantės Sutarties 6.4 punkte nustatytas netesybas, nes tokiam reikalavimui pareikšti buvo suėjęs 6 (šešių) mėnesių ieškinio senaties terminas. Teisėjų kolegija su šiais apeliantės argumentais nesutinka.

5818.

59Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Išsamiai sutarčių aiškinimo taisyklės yra apibendrintos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010, kurioje teismas nurodė, kad esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2011; kt.).

6019.

61Spręsdama šalių ginčą apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas, kuris reiškia, jog šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir CK nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams, be to, gali sudaryti sutartis, turinčias kelių rūšių sutarčių elementų; sutarties sąlygas šalys nustato savo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos. Taigi tiek, kiek tai nedraudžiama įstatymo, šalių teisė susitarti dėl sudaromos sutarties sąlygų priklauso nuo jų valios, laisvo apsisprendimo, tačiau ši teisė turi būti įgyvendinama sąžiningai (CK 6.158 str.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis).

6220.

63Byloje nustatyta, kad 2017 m. gegužės 11 d. ieškovas A. Č. ir atsakovė UAB „Mortaga“ sudarė Pirkimo – pardavimo sutartį (toliau trupminama – Sutartis; 1 t., p. 5-11, 24-28, 41-47), kuria šalys susitarė, jog atsakovė ieškovui parduoda sandėliuką, 2/78 dalis požeminio garažo, butą ir dalį žemės sklypo, esančius (DUOMENYS NESKELBIAMI). Bendra sutartyje nurodyta parduodamų daiktų kaina sudarė 68 566,25 Eur, iš jų - sandėliuko kaina 1 444 Eur, parkingo – 11 792 Eur (Sutarties 4.2 punktas). Pagal Sutartį minėtas Turtas buvo parduodamas ir perkamas 90 procentų baigtumo, kur atitinkamus darbus ir įsipareigojimus turėjo atlikti tiek ieškovas, tiek atsakovė. 2017 m. birželio 6 d. atsakovės išduota pažyma patvirtina, jog ieškovas už perkamus daiktus su atsakove atsiskaitė visiškai (1 t., p. 34). Taigi, šalių sutartis turi tiek pirkimo – pardavimo, tiek rangos elementų. Tarp šalių nėra ginčo, kad Sutarties 6.4 punktu atsakovė įsipareigojo ne vėliau, kaip iki 2017 m. gegužės 31 d. atlikti visus būtinus sandėliuko ir parkingo įrengimo darbus ir užtikrinti ieškovo teisę naudotis parkingu ir sandėliuku. Pavėlavus įvykdyti šį įsipareigojimą, už kiekvieną uždelstą dieną atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui 30 Eur baudą.

6421.

65Teisėjų kolegija, įvertinusi šalių sudarytos Pirkimo – pardavimo sutarties turinį ir sąlygas, sutinka su pirmosios instancijos išvada, kad Sutarties 6.4 punktu atsakovė įsipareigojo tinkamai įrengti perduoti ieškovui abu daiktus, t. y. ir sandėliuką, ir parkingą, todėl bent vieno šiame punkte įsipareigojimo netinkamas įvykdymas sąlygoja atsakovės prievolės pažeidimą. Nagrinėjamu atveju apeliantė (atsakovė) savo sutartinio įsipareigojimo atlikti visus būtinus sandėliuko ir parkingo įrengimo darbus ir užtikrinti ieškovo teisę jais naudotis minimais daiktais pilna apimtimi neįvykdė nei Sutarties 6.4 punkte sutartu terminu (2017 m. gegužės 31 d.), nei iki ieškovo kreipimosi į teismą dienos (2018 m. spalio 9 d.), todėl už šio įsipareigojimo pažeidimą atsakovei kyla sutartinė atsakomybė. Apeliantė skunde nurodo, kad atsižvelgiant į tai, jog parkingas ieškovui perduotas naudotis 2017 m. lapkričio 23 d., yra praleistas šešių mėnesių senaties terminas netesyboms už prievolės perduoti parkavimo vietas pažeidimą skaičiuoti. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su šiuo apelianto argumentu, kadangi dalies prievolės įvykdymas nereiškia tinkamo prievolės įvykdymo (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai). Kaip skunde teisingai nurodo apeliantė, ieškovas byloje neginčija aplinkybės, jog parkavimo vietomis jam buvo suteikta galimybė naudotis nuo 2017 m. lapkričio 23 d. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, jog nuo pat bylos nagrinėjimo pradžios ieškovas nuosekliai laikėsi pozicijos, kad prievolės įrengti ir perduoti parkavimo vietas apeliantė taip pat tinkamai neįvykdė, kadangi įrengimo darbai iki galo nebuvo užbaigti - neįrengta ventiliacija, CO(2) šalinimo sistema ir kiti darbai. Šių aplinkybių apeliantė byloje nepaneigė ir nenuginčijo. Ši aplinkybė teisėjų kolegijos vertinimu svarbi ir dėl to, kad Sutarties 6.4 punktu atsakovė įsipareigojo nustatytu terminu (ne vėliau, kaip iki 2017 m. gegužės 31 d.) ne tik užtikrinti ieškovo teisę naudotis parkingu (ir sandėliuku), bet ir atlikti visus būtinus jų įrengimo darbus. Apeliantei į bylą nepateikus objektyvių įrodymų apie darbų parkingo zonoje užbaigimą, teisėjų kolegija daro išvadą, jog apeliantės skundo argumentai laikytini nepagrįstais.

6622.

67Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacinėje jurisprudencijoje yra ne kartą nurodęs, nuo kurio momento skaičiuojamas ieškinio senaties terminas reikalaujant delspinigių: reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai (arba kitam sutartyje numatytam laikotarpiui) atskirai, todėl už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo, delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2014 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Kadangi apeliantė (atsakovė) iki ieškovo kreipimosi į teismą dienos nebuvo įvykdžiusi prievolės pilna apimtimi, teisėjų kolegija sprendžia, jog ieškinio senaties terminas, prasidedantis kiekvieną pažeidimo dieną, skaičiuojamas už kiekvieną pradelstą dieną ir nagrinėjamu atveju nėra praleistas. Šiuo atveju apelianto nurodyta aplinkybė, jog dalį sutartinių įsipareigojimų apeliantė įvykdė, senaties termino skaičiavimui nėra svarbi, nes, kaip jau buvo minėta, pagal Sutarties 6.4 punktą atsakomybė apeliantei kyla neįvykdžius bent vieno šiame punkte nustatyto įsipareigojimo. Tačiau teisėjų kolegija sutinka, kad aplinkybė dėl dalies prievolės įvykdymo gali būt reikšminga sprendžiant apeliantės prašymą dėl netesybų sumažinimo pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį ir 6.258 straipsnio 3 dalį.

68Dėl sutartimi nustatytų netesybų dydžio mažinimo šalies prašymu bei teismo diskrecijos teisės

6923.

70Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikoma sutartinė civilinė atsakomybė (CK 6.73, 6.258 straipsniai). Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009; kt.).

7124.

72Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro netesybų dydžio, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas, sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Nurodytose teisės normose nustatytos teismo teisės mažinti netesybas ribos – netesybos negali buti sumažintos tiek, kad taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.

7325.

74Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pažeidimo pobūdį, tai, jog ieškovas yra vartotojas, parkingo perdavimas naudotis užtruko daugiau apie pusę metų, sandėliuko perdavimas – apie 2 metus, nenustatęs objektyvių aplinkybių, dėl kurių apeliantė - verslininkė neįvykdė savo prievolių laiku, ieškovo reikalaujamas netesybas sumažino apeliantės prašymu sumažino iki 3 000 Eur.

7526.

76Apeliantė su šia teismo pozicija nesutiko, skunde nurodydama, kad teismas klaidingai apskaičiavo ieškovo neva tai patirtų nuostolių dydį, visiškai nesivadovavo CK 6.258 straipsnio 3 dalimi, kurioje nustatyta galimybė mažinti netesybas, jeigu dalis prievolės yra įvykdyta. Apeliantė mano, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo skaičiuoti netesybų už galimybės naudotis parkavimo vietomis nesuteikimą, nes šiam reikalavimui pareikšti buvo suėjęs sutrumpintas 6 (šešių) mėnesių ieškinio senaties terminas; klaidingai apskaičiavo ieškovo patirtų nuostolių dydį dėl sandėliuko neturėjimo.

7727.

78Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal bendrąją taisyklę netesybos yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių dydžio ar realumo kreditoriui pareiškus reikalavimą jas atlyginti nereikia įrodinėti (nagrinėjamu atveju ieškovas patirtų nuostolių dydžio byloje neįrodinėjo). Tačiau kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad tam tikrais atvejais kreditorius privalo pagrįsti netesybas įrodinėdamas nuostolius – jeigu skolininkas pareiškia reikalavimą mažinti netesybas ar kyla netesybų mažinimo teismo iniciatyva klausimas. Tokiais atvejais kreditorius turėtų įrodinėti tikėtinus nuostolius, tačiau tik tam, kad pagrįstų protingą netesybų dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2013; kt.).

7928.

80Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką, minimalios netesybų dydžio ribos nustatymas nereiškia, jog netesybos visais atvejais turi būti sumažinamos iki minimalių tikėtinų nuostolių ar įrodytų nuostolių dydžio. Koks netesybų dydis yra tinkamas, turi būti nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į tuo atveju reikšmingas aplinkybes ir taikant CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus. Kasacinio teismo praktikoje prie aplinkybių ir kriterijų, į kuriuos atsižvelgiama mažinant netesybas, priskirtina: šalių sutartinių santykių pobūdis ir sutarties tikslai, tikrieji sutarties šalių ketinimai, sutarties sąlygų tarpusavio ryšys, šalių statusas (ar šalys yra vartotojai, ar šalys yra viešieji juridiniai asmenys, vykdantys visuomenines funkcijas), skolininko elgesys, kreditoriaus patirtų nuostolių dydis, sutarties šalių interesų pusiausvyra. Taip pat atsižvelgtina į CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą ir leistinas jo taikymo išimtis, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį (tačiau sunki atsakovo turtinė padėtis neatleidžia jo nuo prievolės vykdymo), šalių tarpusavio santykius, ar visiškas nuostolių atlyginimas nesukurs nepriimtinų ar sunkių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-358-916/2015; kt.).

8129.

82Minėta, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas minimalių nuostolių neįrodinėjo. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas yra vartotojas, sprendė, jog teismas turi pareigą būti iniciatyvus ir ieškovo minimalius nuostolius vertino pagal tikėtinų nuostolių modelį, tai yra vertino tai, kokias galimas išlaidas ieškovas patirtų, jeigu gautų alternatyvias apmokamas paslaugas - automobilių parkavimo ir daiktų sandėliavimo. Vertindamas galimus nuostolius, jų dydį teismas paskaičiavo būtent už tą laikotarpį, kuomet ieškovas negalėjo naudotis įsigytais daiktais, nes atsakovė laiku ir tinkamai neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų. Įvertinusi byloje nustatytas faktines aplinkybes ir apibūdintą teisinį reguliavimą, teisėjų kolegija neturi pagrindo nepritarti pirmosios instancijos teismo vertinimui dėl šalių nelygybės, įlgalaikio apeliantės prievolės neįvykdymo, o šiuo atveju teismo padaryta aritmetinė klaida, paskaičiuojant preliminarius minimalius nuostolius dėl sandėliuko, nėra teisiškai reikšminga ginčui spręsti, nes, kaip jau buvo minėta, netesybų dydžio minimalios ribos nustatymas nereiškia, jog netesybos visais atvejais turi būti sumažinamos iki minimalių nuostolių ar faktiškai įrodytų nuostolių dydžio.

8330.

84Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas visiškai nesivadovavo CK 6.258 straipsnio 3 dalimi, kurioje nustatyta galimybė mažinti netesybas, jeigu dalis prievolės yra įvykdyta. Teisėjų kolegija su šiais apeliantės argumentai negali sutikti. Kaip jau buvo aptarta šios nutarties 21 punkte, parkavimo vietos, jų perdavimo ieškovui metu, tinkamai įrengtos nebuvo, t. y. nebuvo atlikti visi būtini jų įrengimo darbai, todėl nėra pagrindo teigti, jog atsakovė savo prievolę dėl parkavimo vietų įrengimo ir perdavimo įvykdė tinkamai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad netesybos gali būti skaičiuojamos ne tik už prievolės neįvykdymą, bet ir už netinkamą jo įvykdymą (CK 6.258 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegijos vertinimu, kuris susiformavo vertinant šalių argumentus vei rašytinius bylos įrodymus, pirmosios instancijos teismas proporcingai vadovavosi teismo diskrecijos teise ir netesybų dydį apeliantės prašymu sumažino pakankamai (CPK 178 straipsnis).

8531.

86Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ginčo santykį reglamentuojančias materialines teisės normas, proceso normų nepažeidė ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį keisti ar naikinti apeliantės skundo motyvais nėra pagrindo, todėl skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 3 straipsnio 7 dalis, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 328 straipsnis).

8732.

88Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

89Dėl bylinėjimosi išlaidų

9033.

91Atmetus apeliacinį skundą, apeliantei jos patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme nėra atlyginamos.

9234.

93Ieškovas apie patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme įrodymų nepateikė.

94Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

95Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

96Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas A. Č. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 6. 2.... 7. Atsakovė UAB „Mortaga“, pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su... 8. 3.... 9. Ieškovas A. Č. pateikė dubliką, kuriame nurodė jog esminė sąlyga yra,... 10. 4.... 11. Atsakovė UAB „Mortaga“ pateikė tripliką, kuriuo iš esmės pakartojo... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gegužės 6 d. sprendimu civilinėje... 15. 6.... 16. Teismas nustatė, kad 2017 m. gegužės 11 d. ieškovas ir atsakovė sudarė... 17. 7.... 18. Teismas sprendė, kad atsakovė netinkamai interpretuoja Lietuvos... 19. 8.... 20. Tarp šalių byloje nėra ginčo, jog atsakovė ieškovui Sutarties 6.4 punkte... 21. 9.... 22. Ieškovas savo patirtų minimalių nuostolių byloje neįrodinėjo, tačiau,... 23. 10.... 24. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog ieškovas yra vartotojas, parkingo... 25. 11.... 26. Kadangi Sutarties 7.9 punkte atsakovės prievolė yra ne piniginė, teismas... 27. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 28. 12.... 29. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Mortaga“ prašo panaikinti Vilniaus... 30. 12.1.... 31. Nagrinėjamo ginčo atveju pirmosios instancijos teismas nustatydamas ginčo... 32. 12.2.... 33. Teismas apskritai neturėjo teisinio pagrindo priteisti netesybas. Kadangi... 34. 12.3.... 35. Net ir konstatavęs, kad iki ieškinio pateikimo dienos galimybė ieškovui... 36. 12.4.... 37. Pirmosios instancijos teismas priteisė iš apeliantės 1 512 Eur dydžio... 38. 12.5.... 39. Vertindamas minimalius nuostolius, teismas nurodė, jog ieškovas pirko dvi... 40. 12.6.... 41. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, jog sandėliuko nuomos rinkos... 42. 12.7.... 43. Pats teismas nurodo, jog ieškovo minimalūs nuostoliai dėl atsakovės... 44. 12.8.... 45. Teismas klaidingai apskaičiavo ieškovo neva tai patirtų nuostolių dydį ir... 46. 13.... 47. Ieškovas A. Č. atsiliepimu prašo atmesti atsakovės UAB „Mortaga“... 48. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 49. 14.... 50. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 51. 15.... 52. Nagrinėjamu atveju CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių... 53. 16.... 54. Byloje kilo ginčas dėl šalių 2017 m. gegužės 11 d. sudarytos Sutarties... 55. Dėl Sutarties 6.4 punkto turinio aiškinimo ir ieškinio senaties termino... 56. 17.... 57. Apeliantės teigimu, šio ginčo atveju pirmosios instancijos teismas... 58. 18.... 59. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo... 60. 19.... 61. Spręsdama šalių ginčą apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija... 62. 20.... 63. Byloje nustatyta, kad 2017 m. gegužės 11 d. ieškovas A. Č. ir atsakovė UAB... 64. 21.... 65. Teisėjų kolegija, įvertinusi šalių sudarytos Pirkimo – pardavimo... 66. 22.... 67. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacinėje jurisprudencijoje yra ne kartą... 68. Dėl sutartimi nustatytų netesybų dydžio mažinimo šalies prašymu bei... 69. 23.... 70. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles.... 71. 24.... 72. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro netesybų dydžio, tai... 73. 25.... 74. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pažeidimo pobūdį, tai, jog... 75. 26.... 76. Apeliantė su šia teismo pozicija nesutiko, skunde nurodydama, kad teismas... 77. 27.... 78. Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal bendrąją taisyklę netesybos yra... 79. 28.... 80. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog pagal nuosekliai formuojamą... 81. 29.... 82. Minėta, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas minimalių nuostolių... 83. 30.... 84. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas visiškai nesivadovavo CK... 85. 31.... 86. Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 87. 32.... 88. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui,... 89. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 90. 33.... 91. Atmetus apeliacinį skundą, apeliantei jos patirtos bylinėjimosi išlaidos... 92. 34.... 93. Ieškovas apie patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme... 94. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 95. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 6 d. sprendimą palikti... 96. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....