Byla 2A-1023-881/2020
Dėl įmonės pabaigos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vilijos Mikuckienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Antano Rudzinsko ir Jūratės Varanauskaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens V. D. (V. D.) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. B2-3-258/2020, kuriuo tenkintas bankrutavusios akcinės bendrovės „Vievio paukštynas“ nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Valeksa“ prašymas dėl įmonės pabaigos.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartimi akcinei bendrovei (toliau – AB) „Vievio paukštynas“ iškelta bankroto byla, įmonės nemokumo administratore paskirta

7UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (nutartis įsiteisėjo 2011 m. rugsėjo 11 d.). Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutartimi, atstatydinus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ naująja

8BAB „Vievio paukštynas“ nemokumo administratore paskirta UAB „Valeksa“. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutartimi BAB „Vievio paukštynas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

92.

10BAB „Vievio paukštynas“ nemokumo administratorė UAB „Valeksa“ kreipėsi į teismą su prašymu dėl įmonės pabaigos. Nurodė, kad 2017 m. gegužės 19 d. kreditorių komiteto posėdyje trečiuoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas, numatantis, kad baigus įmonės likvidavimo procedūras (pardavus visą įmonės turtą ir ginčytinas reikalavimo teises, perdavus įmonės dokumentus saugoti į archyvą, Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatyta tvarka paskirsčius bankroto proceso metu sukauptas lėšas), siūlyti teismui priimti sprendimą dėl BAB „Vievio paukštynas“ pabaigos; įgalioti administratorę atstovauti įmonei teisme, perduodant įmonės dokumentus archyvui, gaunant pažymas, išregistruojant įmonę iš Juridinių asmenų registro bei atliekant kitus veiksmus, susijusius su BAB „Vievio paukštynas“ likvidavimo procedūros užbaigimu.

113.

122018 m. lapkričio 8 d. Aplinkos ministerijos Vilniaus valdyba išdavė pažymą

13Nr. (18.4)-AD5-8520, kurioje nurodė, kad neturi įmonei pretenzijų dėl atliekų ar užteršto dirvožemio. Administratorė gautas lėšas už turto pardavimą ir sukauptas iš veiklos kreditoriams paskirstė pagal ĮBĮ 34 ir 35 straipsnių nuostatas: buvo patenkintas hipoteka užtikrintas finansinis reikalavimas bei dalis pirmos eilės kreditorių finansinių reikalavimų.

144.

15Nemokumo administratorė nurodė, kad jai nėra žinomos šių kreditorių banko sąskaitos: A. M. (22,59 Eur); I. P. (494,64 Eur); B. N. (102,63 Eur); L. A. (260,78 Eur); L. T. (75,48 Eur); Š. L. (538,79 Eur); Š. V. (1 381,86 Eur); U. V. (180,88 Eur); V. A. (177,76 Eur). Nemokumo administratorė prašė leisti atidaryti depozitinę banko sąskaitą, išvardintų kreditoriams tenkančių lėšų deponavimui bei priimti sprendimą dėl

16BAB „Vievio paukštynas“ pabaigos.

175.

18Trečiasis asmuo V. D. prašė teismo atmesti prašymą dėl įmonės pabaigos. Nurodė, kad jis yra perėmęs kreditorių UAB „Novakopa“, Vokietijos įmonės Te So Ten Elsen GmbH reikalavimus. Nors nemokumo administratorė, teikdama prašymą dėl įmonės pabaigos, vadovaujasi 2017 m. gegužės 19 d. kreditorių komiteto nutarimu trečiuoju darbotvarkės klausimu, tačiau kreditorių komitetas yra nereprezentatyvus, veikia priešingai įmonės kreditorių interesams. V. D. 2020 m. balandžio 28 d. nemokumo administratorei teikė prašymą sušaukti bendrovės kreditorių susirinkimą, kuriame būtų sprendžiami klausimai dėl įmonės pabaigos, kreditorių susirinkimo pirmininko ir kreditorių komiteto narių pakeitimo, todėl prašymas dėl įmonės pabaigos negali būti nagrinėjamas iki tol, kol nebus sušauktas kreditorių susirinkimas. Be to, yra baigiamas rengti kasacinis skundas byloje, kurioje V. D. prašo įmonės naudai priteisti 5 431 768 Eur sumą iš UAB „Vievio paukščiai“ ir kuris bus pateiktas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo gegužės mėnesio atrankos kolegijai. V. D. teismui taip pat yra pateikęs ieškinį, kuriuo prašo įmonės naudai priteisti 1 951 316,37 Eur. Atsakovė valstybės įmonei (toliau – VĮ) „Registrų centras“ nėra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų už 2017, 2018 ir 2019 metus, nors, sprendžiant iš bankroto byloje esančių kreditorių komiteto nutarimų, bent jau 2017 metais vis dar vykdė ūkinę – komercinę veiklą, o 2018 metais buvo parduotas įmonės turtas. Sprendimas dėl įmonės pabaigos negali būti priimtas nepateikus kreditoriams ir

19VĮ „Registrų centras“ finansinės atskaitomybės dokumentų, dėl kurių gali keistis kreditorių sąrašas ir nėra aiškūs pelno / nuostolio rezultatai vykdant ūkinę komercinę veiklą 2017 – 2018 metais, gauto pelno (nuostolio) paskirstymas ir t. t. Įvertinus kreditoriaus pareikštus reikalavimus teismuose, egzistuoja tikimybė, kad jų patenkinimo atveju gali būti atkurtas įmonės mokumas.

20II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

216.

22Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gegužės 7 d. sprendimu pripažino BAB ,,Vievio paukštynas“ veiklą pabaigusia dėl bankroto.

237.

24Teismas nustatė, kad pripažinus AB „Vievio paukštynas“ bankrutavusia ir paskelbus ją likviduojama buvo pradėtos įmonės likvidavimo dėl bankroto procedūros, kurių metu visas įmonės turtas parduotas, iš gautų lėšų padengtos bankroto administravimo išlaidos, iš dalies patenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai; liko nepatenkinti 6 667 740,10 Eur kreditoriniai reikalavimai; įmonės dokumentai perduoti į archyvą; pateikta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos 2018 m. lapkričio 8 d. pažyma

25Nr. (18.4)-AD5-8520, kurioje nurodyta, kad BAB „Vievio paukštynas“ nebuvo įtraukta į kontroliuojamų subjektų sąrašą, taip pat nebuvo bausta, duomenų, kad paliko sukauptas atliekas ar užterštą gruntą nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi; įmonės likvidavimo terminas pasibaigęs.

268.

27Teismas, įvertinęs, kad kreditorius V. D. 2020 m. gegužės 6 d. Vilniaus apygardos teismui pateikė netiesioginį ieškinį atsakovei UAB „Valeksa“ dėl 1 951 316,37 Eur žalos atlyginimo (civilinė byla e2-3209-258/2020) ir tai, kad šios bylos nagrinėjimo dienai nebuvo išspręstas pateikto ieškinio priėmimo klausimas, darė išvadą, jog bankrutavusios įmonės likvidavimo procedūra yra baigta, atlikti visi su įmonės likvidavimu susiję veiksmai, o kreditoriaus teismui pateiktas ieškinys, kuriuo siekiama sukurti trečiojo asmens BAB „Vievio paukštynas“ turtinę teisę į atsakovę UAB „Valeksa“, kaip ir kitos kreditoriaus nurodytos aplinkybės dėl kasacinio skundo ruošimo, finansinės atskaitomybės dokumentų registravimo, nesudaro pagrindo netenkinti prašymo dėl įmonės pabaigos.

28III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

299.

30Trečiasis asmuo V. D. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. sprendimą ir grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

319.1.

32Viešąjį interesą turinčią BAB „Vievio paukštynas“ bankroto bylą, kurioje teisėjas privalo būti itin aktyvus, nagrinėjanti teisėja ignoravo aplinkybes dėl bankroto metu vykdomo galimai nusikalstamo, BAB „Vievio paukštynas“ bei jos kreditoriams žalingo, BAB „Vievio paukštynas“ verslo perkėlimo per kreditorės Vičiūnų grupės kontroliuojamą kreditorių komitetą tos pačios Vičiūnų grupės kontroliuojamai bei specialiai tokiam galimai neteisėtam tikslui įsteigtai UAB „Vievio paukščiai“, paliekant BAB „Vievio paukštynas“ be turto, tik su skolomis.

339.2.

34Bankroto bylą nagrinėjęs teismas tiesioginiais veiksmais siekė užkirsti kelią tam, kad apelianto iš UAB „Novakopa“ įgyta reikalavimo teisė į BAB „Vievio paukštynas“ nebūtų patvirtinta bankroto byloje, to siekė ir UAB „Vičiūnų grupė“ ir kartu su ja veikianti BAB „Vievio paukštynas“ nemokumo administratorė.

359.3.

36Vilniaus apygardos teismas 2018 m. balandžio 10 d. nutartimi civilinėje byloje atmetė prašymą dėl UAB „Novakopa“ pakeitimo jo teisių perėmėju – apeliantu. 2018 m. balandžio 13 d. dėl minėtos nutarties apeliantui pateikus atskirąjį skundą, šio kopijos teisėja R. K. iš pradžių neišsiuntė susipažinti ir atsiliepimui pateikti

37UAB „Novakopa“ ir tai buvo pavėluotai padaryta tik po to, kai dėl to į Vilniaus apygardos teismą kreipėsi apelianto atstovas. 2018 m. gegužės 31 d. teisme buvo gautas UAB „Novakopa“ atsiliepimas, kuris buvo palankus apelianto atskirojo skundo reikalavimams, tačiau nors šis atsiliepimas teisėjos rezoliucija buvo prijungtas prie bylos, jis nebuvo persiųstas į apeliacinės instancijos teismą. Nušalinus teisėją nuo apelianto, kaip kreditorinio reikalavimo materialių ir procesinių teisių įgijėjo, klausimo nagrinėjimo bankroto byloje, šis klausimas buvo išnagrinėtas kitos Vilniaus apygardos teismo teisėjos ir 2018 m. liepos 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4215-565/2018 buvo išspręstas priešingai, nei ankščiau.

389.4.

392018 m. birželio 26 d. kreipėsi dėl teisėjos nušalinimo nuo civilinės bylos

40Nr. B2-246-258/2018 nagrinėjimo, dėl to, kad ši teisėja galimai yra šališka Vičiūnų grupės naudai. Apelianto pateiktas pareiškimas dėl teisėjos nušalinimo buvo tenkintas iš dalies ir teisėja buvo nušalinta, tačiau apeliantui nesuprantamu ir CPK nenumatytu būdu – tik nuo nagrinėjamos bankroto bylos dalies, t. y. nuo prašymo dėl kreditorės

41UAB „Novakopa“ nagrinėjimo. Taigi, teisėjos „dalinis“ šališkumas jau buvo konstatuotas įsiteisėjusia teismo nutartimi.

429.5.

43Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gegužės 4 d. įpareigojo administratorę informuoti įmonės kreditorius apie 2020 m. gegužės 7 d. teismo posėdį, kuriame bus nagrinėjamas prašymas dėl įmonės pabaigos. Įmonės nemokumo administratorė teismui pateikė

442020 m. gegužės 5 d. prašymą, nurodydama, kad nebuvo imtasi priemonių informuoti įmonės kreditorius apie sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo vietą ir laiką, nes atsakovės kreditorių susirinkime buvo nutarta kreditorių komitetui perduoti visas kreditorių susirinkimo teises, išskyrus rinkti kreditorių susirinkimo pirmininką ir kreditorių komiteto narius, todėl apie teismo posėdį nemokumo administratorė informavo tik kreditorių komiteto narius. Taigi, įmonės nemokumo administratorė informavo tuos pačius įmonės kreditorių komiteto narius, kurie veikia prieš įmonės didžiosios dalies kreditorių interesus. Toks elgesys yra nepateisinamas, nes nepriklausomai nuo byloje dalyvaujančių asmenų skaičiaus ar nemokios įmonės kreditorių skaičiaus, jie visi turi ir privalo žinoti apie galimą sprendimą dėl įmonės pabaigos, kadangi tokiu procesiniu sprendimu byla yra išnagrinėjama iš esmės.

459.6.

46Pirmosios instancijos teismas nevertino apelianto argumentų, susijusių su tuo, jog

47VĮ „Registrų centras“ įmonė nėra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų už 2017, 2018 ir 2019 metus. Šie dokumentai turėjo būti parengti, nes sprendžiant iš bankroto byloje esančių kreditorių komiteto nutarimų, bent jau 2017 metais įmonė vis dar vykdė ūkinę – komercinę veiklą, o 2018 metais buvo parduotas įmonės turtas. Sprendimas dėl įmonės pabaigos negalėjo būti priimtas nepateikus įmonės kreditoriams ir VĮ „Registrų centras“ finansinės atskaitomybės dokumentų, dėl kurių gali keistis įmonės kreditorių sąrašas ir nėra aiškūs įmonės pelno / nuostolio rezultatai vykdant ūkinę komercinę veiklą 2017 – 2018 metais, gauto pelno (nuostolio) paskirstymas ir t. t.

489.7.

49Nagrinėjamu atveju yra paneigtas preziumuojamas teismų (teisėjų) nešališkumas ir objektyviam stebėtojui tikrai galėtų kilti pagrįstų abejonių, jog įmonės bankroto byla galėjo būti išnagrinėta pažeidžiant teismo ir teisėjų nešališkumo principą, kai pirmosios instancijos teisme bylą nagrinėjusi teisėja savalaikiai neišsiunčia į bylą priimtą apeliantui reikšmingą atsiliepimą, sistemingai atmeta visus apelianto procesinius prašymus ir kt., ignoruoja faktą, kad apie paskirtą bylos dėl įmonės pabaigos laiką buvo informuoti tik 5 iš daugiau nei 800 įmonės kreditorių ir pan.

5010.

51Atsakovė BAB „Vievio paukštynas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

5210.1.

53Įmonės bankroto procedūros vyksta nuo 2011 m. rugsėjo mėn., likvidavimo procedūros nuo 2015 m. gruodžio mėn. Apeliantas į šią bankroto bylą įstojo tik 2018 m. pradžioje, perėmęs reikalavimo teises iš UAB „Novakopa“ (4 062,98 Eur) ir iš TeSo Ten Elsen GmbH & Co.KG (2 226 205,67 Eur). Apeliantas, tapęs įmonės kreditoriumi ir žinodamas, kad jį dominantis įmonės turtas jau yra parduotas, pradėjo ginčyti 2018 m. vasario 12 d. įmonės turto pardavimo sandorį bei inicijavo ne vieną teisminį procesą neva gindamas kreditorių interesus, tačiau visi apelianto pareikšti reikalavimai buvo pripažinti nepagrįstais ir atmesti.

5410.2.

55Apeliantas, sužinojęs, kad 2020 m. gegužės 7 d. bankroto byloje bus nagrinėjamas prašymas dėl įmonės pabaigos, 2020 m. gegužės 7 d. skubiai pateikė netiesioginį ieškinį atsakovei UAB „Valeksa“ dėl 1 951 316,37 Eur žalos atlyginimo. Atsižvelgiant į apelianto nesąžiningą elgesį įmonės bankroto procese, blogą finansinę padėtį bei neapmokėtas iš apelianto priteistas bylinėjimosi išlaidas proceso dalyviams kitose bylose, Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 2 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-3209-258/2020, įpareigojo apeliantą sumokėti į teismo depozitinę sąskaitą

565 000 Eur užstatą. Tačiau apeliantas šio įpareigojimo neįvykdė, todėl teismas jo netiesioginį ieškinį dėl žalos atlyginimo paliko nenagrinėtą. Apeliantas jau ne pirmą kartą reiškia nepagrįstus ieškinius, skundus ir reikalavimus įmonės bankroto procese, už kuriuos nereikia mokėti žyminio mokesčio.

5710.3.

58Apeliaciniame skunde pakartotinai kvestionuojamas įmonės kreditorių komiteto sudėties teisėtumas bei šio komiteto priimti nutarimai, įskaitant ir dėl įmonės pabaigos, užbaigus visas likvidavimo procedūras. Kreditorių komiteto sudėties teisėtumas jau buvo išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi civilinėje byloje

59Nr. 2-362-258/2013 ir Lietuvos apeliacinis teismo 2013 m. spalio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2462/2013.

6010.4.

61Apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas teiginiais apie bankroto bylą nagrinėjančios teisėjos tariamą šališkumą, tačiau jokių realių įrodymų šiems teiginiams pagrįsti apeliantas nepateikia. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė 2018 m. birželio 28 d. nutartimi įvertino apelianto analogiškus teiginius apie teisėjos neva padarytus procesinius pažeidimus. Apelianto prašymas dėl teisėjos nušalinimo dėl tariamo šališkumo buvo atmestas, o teisėja buvo nušalinta tik nuo klausimo dėl kreditorės UAB „Novakopa“ pakeitimo į apeliantą nagrinėjimo, nes šį klausimą jau buvo sprendusi. Apeliantas, teigdamas, kad teisėjos „dalinis“ šališkumas neva jau buvo konstatuotas įsiteisėjusia nutartimi, klaidingai interpretuoja faktines aplinkybes.

6210.5.

63Byloje buvo pateikti duomenys ir įrodymai, kad visas įmonės turtas parduotas, iš gautų lėšų tenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai, taip pat teismo paprašyta leidimo atidaryti depozitinę banko sąskaitą ir joje deponuoti lėšas, skirtas atsiskaitymui su kreditoriais, kurių banko sąskaitų rekvizitai bei kontaktai administratorei nėra žinomi. Teismui buvo pateikta Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos pažyma.

6410.6.

65BAB „Vievio paukštynas“ yra parengusi tiek 2017, tiek 2018 ir 2019 metų finansines atskaitomybes, bei likvidacinį balansą. 2017 m. finansinės atskaitomybės dokumentai buvo patvirtinti 2018 m. liepos 2 d. kreditorių komiteto posėdyje. 2018 m. ir 2019 m. finansinės atskaitomybės dokumentai yra parengti, bet atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. kreditorių komiteto posėdžiai nebuvo šaukiami, o nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Juridinių asmenų nemokumo įstatyme nenumatyta, kad bankrutavusių juridinių asmenų finansinės atskaitomybės dokumentai turi būti tvirtinami kreditorių susirinkime / komitete, šios finansinės ataskaitos ir nebuvo teiktos tvirtinti.

6610.7.

67Administratorė apie teismo posėdį dėl įmonės pabaigos informavo kreditorių komiteto narius. BAB „Vievio paukštynas“ turi virš 800 kreditorių, kurių didelės dalies adresai (buveinės) nuo 2011 metų, kada buvo teikiami kreditoriniai reikalavimai, yra pasikeitę, o el. pašto adresai administratorei nebuvo nurodyti. Būtent dėl kreditorių gausos ir didelių išlaidų kreditorių susirinkimų organizavimui BAB „Vievio paukštynas“ bankroto byloje buvo išrinktas kreditorių komitetas, kurio nariai ir buvo informuoti apie teismo posėdį dėl įmonės pabaigos.

68IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6911.

70Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

7112.

72Apeliacijos objektą sudaro teismo sprendimo, kuriuo atsakovės BAB „Vievio paukštynas“ veikla pripažinta pasibaigusia dėl bankroto, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

73Dėl rašytinių paaiškinimų priėmimo

7413.

75CPK 314 straipsnyje reglamentuojama, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Draudimas pateikti naujus įrodymus turėtų būti suprantamas ir kaip draudimas pateikti rašytinius paaiškinimus. Rašytiniai paaiškinimai negali būti apeliacinio (atskirojo) skundo ar atsiliepimo į jį papildymas, jų paskirtis – reaguoti į pasikeitusią situaciją po bylos išnagrinėjimo pirmosios instancijos teisme.

7614.

77Apeliacinės instancijos teisme buvo gauti atsakovės BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių V. F. ir P. P. rašytiniai paaiškinimai, kuriuose nurodoma, kad jie nebuvo informuoti apie posėdį, kuriame buvo nagrinėjamas prašymas dėl įmonės pabaigos, taip pat apie apelianto V. D. pateiktą apeliacinį skundą. Pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose kreditoriai V. F. ir P. P. iš esmės dėsto aplinkybes, kurias jiems nurodė apeliantas V. D.. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pateikti rašytiniai paaiškinimai (jų turinys) neturi esminės reikšmės sprendžiamam klausimui dėl teismo sprendimo, kuriuo tenkintas prašymas pripažinti BAB „Vievio paukštynas“ pasibaigusia, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimo, todėl juos atsisakoma priimti.

78Dėl bylos sustabdymo

7915.

80Apeliantas Lietuvos apeliaciniame teismui pateikė prašymą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki kol bus išnagrinėtas jo atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 10 d. nutarties, priimtos atsakovės bankroto byloje ir įvyks apelianto prašomas sušaukti susirinkimas (CPK 164 straipsnio 4 dalis).

8116.

82CPK 164 straipsnio 4 dalis numato, kad teismas gali dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva sustabdyti bylą, kai teismas pripažįsta, kad bylą sustabdyti yra būtina.

8317.

84Teismų praktikoje išaiškinta, kad pagal CPK 164 straipsnį teismas turi teisę, bet ne pareigą, sustabdyti bylos nagrinėjimą ir konkrečiu atveju sprendžia, ar bylą reikia stabdyti; teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, turi išsiaiškinti, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos

856 straipsnio 1 dalį, ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus, taip pat teismas turi įsitikinti, kad, nesustabdžius bylos, nėra galimybės tinkamai ją išnagrinėti ir kad sustabdymas nevilkins bylos nagrinėjimo; klausimas dėl bylos sustabdymo fakultatyviuoju pagrindu sprendžiamas atsižvelgiant į kiekvienos konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

862017 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-455-611/2017).

8718.

88Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad apeliantas 2020 m. liepos 10 d. kreipėsi į pirmosios instancijos teismą su prašymu įpareigoti atlikti veiksmus, t. y. sušaukti įmonės kreditorių susirinkimą. Kreditorių susirinkimui būtų teikiami svarstyti šie klausimai: 1) Susirinkimo sekretoriaus rinkimai; 2) Įpareigojimas pateikti informaciją apie įmonės finansinę atskaitomybę; 3) Kreditorių susirinkimo pirmininko pakeitimas (rinkimai); 4) Kreditorių komiteto narių pakeitimas (rinkimai). Vilniaus apygardos teismas 2020 m. liepos 10 d. nutartimi netenkino apelianto V. D. prašymo dėl įpareigojimo atlikti veiksmus. Apeliantas dėl šios nutarties yra pateikęs atskirąjį skundą, kuris dar nėra išnagrinėtas Lietuvos apeliaciniame teisme (civilinės bylos Nr. 2-1381-XX-2020).

8919.

90Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad nėra pagrindo tenkinti apelianto prašymą ir stabdyti civilinės bylos pagal jo apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. sprendimo, kuriuo tenkintas prašymas dėl

91BAB „Vievio paukštynas“ pabaigos, nagrinėjimą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, toks prašymas yra nepagrįstas ir nesavalaikis. Nors prašyme apeliantas nurodo, kad dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo kreipėsi į atsakovės nemokumo administratorę, tačiau sužinojęs, kad jo prašymas liko nespręstas, į pirmosios instancijos teismą apeliantas kreipėsi tik 2020 m. liepos 10 d., kai jau 2020 m. gegužės 7 d. buvo priimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos, t. y. net po dviejų mėnesių. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad visos atsakovės likvidavimo procedūros yra baigtos, o apeliantas prašyme dėl bylos sustabdymo nenurodo, kokią įtaką atsakovės bankroto procesui turėtų jo prašomo sušaukto kreditorių susirinkimo rezultatai. Be to, tuo atveju, jeigu ir būtų tenkintas apelianto prašymas ir sušauktas kreditorių susirinkimas, nėra aišku, kokius sprendimus priimtų šis kreditorių susirinkimas, t. y., ar būtų pritarta apelianto siūlomiems kreditorių susirinkimo nutarimo projektams.

9220.

93Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija atmeta apelianto prašymą dėl bylos sustabdymo, nenustačiusi fakultatyviojo pagrindo nagrinėjamai bylai stabdyti.

94Dėl bylos esmės

9521.

96CPK 1 straipsnyje įtvirtinta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, tarp jų specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas. Kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja JANĮ nuostatoms.

9722.

98Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo

992013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013).

10023.

101Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą dėl įmonės pabaigos nustatęs, kad visos JANĮ numatytos ir būtinos procedūros yra baigtos, bankroto administratorė teismui pateikė JANĮ 100 straipsnyje nurodytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą.

10224.

103Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, nurodė, kad sprendimas dėl įmonės pabaigos negalėjo būti priimtas, nes BAB „Vievio paukštynas“ bankroto bylą nagrinėjanti teisėja buvo šališka, bankroto administratorė neinformavo visų įmonės kreditorių apie teismo posėdį, kuriame buvo nagrinėjamas prašymas dėl įmonės pabaigos bei atsakovė nėra pateikusi įmonės kreditoriams ir VĮ „Registrų centras“ finansinės atskaitomybės dokumentų už 2017, 2018 ir 2019 metus. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto nurodytais argumentais, nes jie nesudaro pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos teisėtumu ir pagrįstumu.

10425.

105Bankroto bylos nagrinėjimas susideda iš kelių etapų. Kiekviename iš jų yra įgyvendinami tam tikri tikslai. Įmonės likvidavimo etape, kuris prasideda teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus likvidavimo procedūras, yra sprendžiami su turto realizavimu ĮBĮ nustatyta tvarka susiję klausimai, kuriuos išsprendus, yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros ir kartu bankroto byla. Šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, kad tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas, turi operatyviai veikti bei priimti tokius sprendimus ir atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą. Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos. Įsiteisėjus šiam sprendimui, atsiranda pagrindas išregistruoti juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro ir juridinis asmuo, kaip teisės subjektas, pasibaigia (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.95 straipsnio 3 dalis). Įmonės likvidavimo procedūros gali būti užbaigtos tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas. Tuo pačiu pasibaigia ir likviduoto juridinio asmens, jei jis yra ribotos civilinės atsakomybės, prievolės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti bankroto proceso metu (CK 6.128 straipsnio 3 dalis).

10626.

107Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2012 m. liepos 16 d. buvo sušauktas ir įvyko

108BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo svarstyti klausimai: 1) dėl kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimų; 2) dėl kreditorių komiteto narių išrinkimo; 3) dėl visų ar dalies teisių perdavimo kreditorių komitetui ir kreditorių komiteto darbo reglamento; 4) dėl informacijos teikimo apie bankroto procesą tvarkos; 5) dėl kreditorių susirinkimų šaukimo tvarkos; 6) kiti klausimai. Minėto susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta išrinkti penkis kreditorių komiteto narius: du kreditorių Vichiunai Nordic AS atstovus, du UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ atstovus bei darbuotojų atstovą G. P.. Kreditoriai AB „Kauno grūdai“ ir TeSo Ten Elsen GmbH & Co. KG šį kreditorių susirinkimo nutarimą skundė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, tačiau Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-362-258/2013, kreditorių skundus atmetė, o Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. spalio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2462/2013 minėtą nutartį paliko nepakeistą. Taigi, kaip matyti,

109BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkimas išrinko kreditorių komitetą, t. y. savo atstovus, įpareigodamas kreditorių komitetą veikti visų kreditorių interesais, o šio komiteto sudėties teisėtumas yra patvirtintas įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais. Atsakovės bankroto administratorė 2020 m. gegužės 5 d. pirmosios instancijos teismui pateikė pranešimą dėl BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių informavimo, kartu pridėdama 2020 m. gegužės 4 d. el. laiško kopiją, patvirtinančią, kad apie 2020 m. gegužės 7 d. posėdį, kuriame bus nagrinėjamas klausimas dėl įmonės pabaigos, buvo informuoti visi įmonės kreditorių komiteto nariai. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, atmetamas apeliacinio skundo argumentas, kad bankroto administratorė neinformavo visų įmonės kreditorių apie teismo posėdį, kuriame buvo nagrinėjamas prašymas dėl įmonės pabaigos, nes tokios pareigos BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratorė neturėjo.

11027.

111Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta apelianto skundo argumentą, kad

112BAB „Vievio paukštynas“ bankroto bylą nagrinėjęs teismas (teisėja) buvo šališkas.

11328.

114Viena tinkamo proceso garantijų, įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalyje, EŽTK 6 straipsnio 1 dalyje, CPK 21 straipsnyje, yra užtikrinimas, kad šalių ginčą nagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas.

11529.

116Pagal bylos duomenis, apelianto V. D. pareiškimai dėl BAB „Vievio paukštynas“ bankroto bylą nagrinėjančios teisėjos nušalinimo buvo išspręsti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 23 d., 2018 m. birželio 28 d., 2018 m. lapkričio 5 d. ir 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimis. Visose minėtose nutartyse iš esmės buvo konstatuota, kad pareiškėjas, reikšdamas nušalinimą, nenurodė jokių objektyviai pagrįstų aplinkybių, galinčių kelti abejonių teisėjos nešališkumu bei dauguma nurodomų nušalinimo argumentų kartojasi. Vienintele Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 28 d. nutartimi V. D. pareiškimas dėl teismo nušalinimo buvo tenkintas iš dalies, tačiau tik dėl to, kad buvo konstatuota, jog susiklostė išimtinė situacija, kadangi teisėja, priėmusi procesinį sprendimą dėl kreditoriaus pakeitimo, ir šį sprendimą panaikinusi, po Lietuvos apeliacinio teismo nutarties, kuria panaikinta teisėjos priimta nutartis, dar kartą turėtų priimti procesinį sprendimą tuo pačiu klausimu, todėl remiantis CPK 71 straipsnio 1 dalimi ir siekiant pašalinti abejones teisėjos nešališkumu, pakartotinai sprendžiant kreditoriaus UAB „Novakopa“ pakeitimo klausimą, teisėja buvo nušalinta tik nuo šio klausimo sprendimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas apeliacinį skundą grindžia iš esmės tomis pačiomis aplinkybėmis, kuriomis grindė savo pareiškimus dėl teismo nušalinimo, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Naujų reikšmingų bylai aplinkybių apeliantas apeliaciniame skunde nenurodė, kaip ir nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų BAB „Vievio paukštynas“ bankroto bylą nagrinėjusios teisėjos šališkumą byloje (CPK 178 straipsnis). Vien tai, kad kuriai nors šaliai (šiuo atveju – apeliantui) buvo nepalankiai išspręsti procesiniai prašymai byloje savaime negali būti laikoma pagrindu abejoti teismo nešališkumu, nesant konkrečių šiai abejonei patvirtinti nurodytų aplinkybių.

11730.

118Skunde taip pat nurodoma, kad sprendimas dėl įmonės pabaigos negalėjo būti priimtas nepateikus įmonės kreditoriams ir VĮ „Registrų centras“ finansinės atskaitomybės dokumentų už 2017, 2018 ir 2019 metus, dėl kurių gali keistis įmonės kreditorių sąrašas ir nėra aiškūs įmonės pelno / nuostolio rezultatai vykdant ūkinę – komercinę veiklą 2017 – 2018 metais, gauto pelno (nuostolio) paskirstymas ir t. t.

11931.

120Apeliacinės instancijos teismas šiuo atveju pažymi, kad teismų praktikoje išaiškinta, jog įmonės pasibaigimas neužkerta kelio kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą, kadangi tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2098/2012). Tokiu būdu yra užtikrinama kreditorių teisė į teisminę gynybą net ir po likvidavimo procedūrų įmonėje užbaigimo (reiškiant reikalavimą dėl turto paskirstymo) (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-826-450/2019).

12132.

122Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju nenustatyta kliūčių priimti sprendimą dėl

123BAB „Vievio paukštynas“ pabaigos. Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi esminės teisinės reikšmės teisingam ginčo išsprendimui ir bylos baigčiai, todėl teisėjų kolegija dėl jų atskirai nepasisako.

12433.

125Vadovaudamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, tenkindamas nemokumo administratorės prašymą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, tinkamai įvertino pateiktus įrodymus ir nustatė bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė bankroto procesą reglamentuojančias teisės normas, todėl teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

126Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

127Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartimi akcinei bendrovei... 7. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“... 8. BAB „Vievio paukštynas“ nemokumo administratore paskirta UAB... 9. 2.... 10. BAB „Vievio paukštynas“ nemokumo administratorė UAB „Valeksa“... 11. 3.... 12. 2018 m. lapkričio 8 d. Aplinkos ministerijos Vilniaus valdyba išdavė... 13. Nr. (18.4)-AD5-8520, kurioje nurodė, kad neturi įmonei pretenzijų dėl... 14. 4.... 15. Nemokumo administratorė nurodė, kad jai nėra žinomos šių kreditorių... 16. BAB „Vievio paukštynas“ pabaigos.... 17. 5.... 18. Trečiasis asmuo V. D. prašė teismo atmesti prašymą dėl įmonės pabaigos.... 19. VĮ „Registrų centras“ finansinės atskaitomybės dokumentų, dėl kurių... 20. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 21. 6.... 22. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gegužės 7 d. sprendimu pripažino BAB... 23. 7.... 24. Teismas nustatė, kad pripažinus AB „Vievio paukštynas“ bankrutavusia ir... 25. Nr. (18.4)-AD5-8520, kurioje nurodyta, kad BAB „Vievio paukštynas“ nebuvo... 26. 8.... 27. Teismas, įvertinęs, kad kreditorius V. D. 2020 m. gegužės 6 d. Vilniaus... 28. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 29. 9.... 30. Trečiasis asmuo V. D. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 31. 9.1.... 32. Viešąjį interesą turinčią BAB „Vievio paukštynas“ bankroto bylą,... 33. 9.2.... 34. Bankroto bylą nagrinėjęs teismas tiesioginiais veiksmais siekė užkirsti... 35. 9.3.... 36. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. balandžio 10 d. nutartimi civilinėje... 37. UAB „Novakopa“ ir tai buvo pavėluotai padaryta tik po to, kai dėl to į... 38. 9.4.... 39. 2018 m. birželio 26 d. kreipėsi dėl teisėjos nušalinimo nuo civilinės... 40. Nr. B2-246-258/2018 nagrinėjimo, dėl to, kad ši teisėja galimai yra... 41. UAB „Novakopa“ nagrinėjimo. Taigi, teisėjos „dalinis“ šališkumas... 42. 9.5.... 43. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gegužės 4 d. įpareigojo administratorę... 44. 2020 m. gegužės 5 d. prašymą, nurodydama, kad nebuvo imtasi priemonių... 45. 9.6.... 46. Pirmosios instancijos teismas nevertino apelianto argumentų, susijusių su... 47. VĮ „Registrų centras“ įmonė nėra pateikusi finansinės atskaitomybės... 48. 9.7.... 49. Nagrinėjamu atveju yra paneigtas preziumuojamas teismų (teisėjų)... 50. 10.... 51. Atsakovė BAB „Vievio paukštynas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 52. 10.1.... 53. Įmonės bankroto procedūros vyksta nuo 2011 m. rugsėjo mėn., likvidavimo... 54. 10.2.... 55. Apeliantas, sužinojęs, kad 2020 m. gegužės 7 d. bankroto byloje bus... 56. 5 000 Eur užstatą. Tačiau apeliantas šio įpareigojimo neįvykdė, todėl... 57. 10.3.... 58. Apeliaciniame skunde pakartotinai kvestionuojamas įmonės kreditorių komiteto... 59. Nr. 2-362-258/2013 ir Lietuvos apeliacinis teismo 2013 m. spalio 31 d.... 60. 10.4.... 61. Apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas teiginiais apie bankroto bylą... 62. 10.5.... 63. Byloje buvo pateikti duomenys ir įrodymai, kad visas įmonės turtas... 64. 10.6.... 65. BAB „Vievio paukštynas“ yra parengusi tiek 2017, tiek 2018 ir 2019 metų... 66. 10.7.... 67. Administratorė apie teismo posėdį dėl įmonės pabaigos informavo... 68. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 69. 11.... 70. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 71. 12.... 72. Apeliacijos objektą sudaro teismo sprendimo, kuriuo atsakovės BAB „Vievio... 73. Dėl rašytinių paaiškinimų priėmimo... 74. 13.... 75. CPK 314 straipsnyje reglamentuojama, kad apeliacinės instancijos teismas... 76. 14.... 77. Apeliacinės instancijos teisme buvo gauti atsakovės BAB „Vievio... 78. Dėl bylos sustabdymo... 79. 15.... 80. Apeliantas Lietuvos apeliaciniame teismui pateikė prašymą sustabdyti... 81. 16.... 82. CPK 164 straipsnio 4 dalis numato, kad teismas gali dalyvaujančių byloje... 83. 17.... 84. Teismų praktikoje išaiškinta, kad pagal CPK 164 straipsnį teismas turi... 85. 6 straipsnio 1 dalį, ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi... 86. 2017 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-455-611/2017).... 87. 18.... 88. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad apeliantas 2020 m. liepos 10 d. kreipėsi į... 89. 19.... 90. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro... 91. BAB „Vievio paukštynas“ pabaigos, nagrinėjimą. Apeliacinės instancijos... 92. 20.... 93. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija atmeta apelianto... 94. Dėl bylos esmės... 95. 21.... 96. CPK 1 straipsnyje įtvirtinta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK... 97. 22.... 98. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad gavęs iš... 99. 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m.... 100. 23.... 101. Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą dėl įmonės pabaigos... 102. 24.... 103. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, nurodė,... 104. 25.... 105. Bankroto bylos nagrinėjimas susideda iš kelių etapų. Kiekviename iš jų... 106. 26.... 107. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2012 m. liepos 16 d. buvo sušauktas ir... 108. BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo... 109. BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkimas išrinko kreditorių... 110. 27.... 111. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta apelianto skundo argumentą,... 112. BAB „Vievio paukštynas“ bankroto bylą nagrinėjęs teismas (teisėja)... 113. 28.... 114. Viena tinkamo proceso garantijų, įtvirtinta Lietuvos Respublikos... 115. 29.... 116. Pagal bylos duomenis, apelianto V. D. pareiškimai dėl BAB „Vievio... 117. 30.... 118. Skunde taip pat nurodoma, kad sprendimas dėl įmonės pabaigos negalėjo būti... 119. 31.... 120. Apeliacinės instancijos teismas šiuo atveju pažymi, kad teismų praktikoje... 121. 32.... 122. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju nenustatyta kliūčių priimti... 123. BAB „Vievio paukštynas“ pabaigos. Kiti apeliacinio skundo argumentai... 124. 33.... 125. Vadovaudamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 126. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 127. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. sprendimą palikti...