Byla 2-12-962/2014
Dėl skolos, netesybų, metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Indrė Petrokienė,

2sekretoriaujant Ingai Valaitienei, Eimantui Jancevičiui,

3dalyvaujant ieškovui R. B., atsakovams J. S. ir K. S.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo R. B. ieškinį atsakovams J. S., K. S. dėl skolos, netesybų, metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

5Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė solidariai iš atsakovų priteisti 2000,00 Lt skolos, 5840,00 Lt netesybų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 2-3).

6Ieškovas ieškinyje nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovai 2012 m. balandžio 11 d. Paskolos sutartimi, patvirtinta Prienų rajono I-ojo notarų biuro notarės V. B., notarinio registro Nr. ( - ), pasiskolino iš ieškovo 2000 litų. Atsakovai pinigus gavo prieš pasirašydami sutartį ir, pagal sutarties 1 punktą, įsipareigojo juos solidariai grąžinti iki 2012 m. birželio 1 d. Tuo atveju, jeigu pinigai nebus grąžinti iki 2012 m. birželio 1 d., sutarties 6 punktu atsakovai įsipareigojo ieškovui mokėti netesybas po 20 Lt (kiekvienas po 10 Lt) už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną iki galutinio atsiskaitymo. Atsakovai iki kreipimosi į teismą dienos negrąžino skolintų pinigų ar jų dalies.

7Atsakovas J. S. su ieškiniu nesutinka, atsiliepime nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad iš ieškovo atsakovas pirko gaterį medienos pjovimo darbams už 10000 Lt. Dalį pinigų – 8000,00 Lt atsakovas ieškovui sumokėjo iškarto, o dėl 2000,00 Lt ieškovas paprašė atsakovų pasirašyti skolos sutartį. Notaro biure atsakovas, neperskaitęs Paskolos sutarties, ją pasirašė, ir buvo apgautas, kadangi iš ieškovo negavo nei gaterio, nei sumokėtų 8000,00 Lt ir dar iš jo prašoma 2000,00 Lt, kurių jis iš ieškovo taip pat negavo.

8Atsakovė K. S. su ieškiniu nesutinka, atsiliepime nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad jokių pinigų iš ieškovo nesiskolino, 2000,00 Lt buvo tik nesumokėtų pinigų likutis už iš ieškovo perkamą gaterį. Ieškovas gavo iš atsakovų 8000,00 Lt, tačiau minėto gaterio atsakovams neperdavė. 10000,00 Lt atsakovė buvo gavusi iš savo vaikų tėvo. Pasirašydama sutartį notarų biure, jos neperskaitė ir negavo.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Teismo funkcija – tirti ir vertinti šalių pateiktus įrodymus ir padaryti išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktinių aplinkybių buvimą ar nebuvimą (CPK 176 straipsnis). Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia reikalavimą ar atsikirtimus (LR CPK 177,178 str.). Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). Įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų ir teisė, ir pareiga. Šias teises ir pareigas pirmiau išvardyti asmenys įgyvendina nurodydami teisiškai reikšmingas aplinkybes, rinkdami ir pateikdami teismui įrodymus bei dalyvaudami juos tiriant ir vertinant. CPK 226 straipsnyje nustatyta, kad šalys ir tretieji asmenys turi pateikti teismui visus turimus įrodymus bei paaiškinimus, turinčius reikšmės bylai, taip pat nurodyti įrodymus, kurių jie negali pateikti teismui, kartu nurodydami aplinkybes, trukdančias tai padaryti, bei galutinai suformuluoti savo reikalavimus ir atsikirtimus į pareikštus reikalavimus pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu. Neįvykdžius įrodinėjimo pareigų arba netinkamai jas įvykdžius, įrodinėjimo subjektui (dažniausiai proceso šaliai) gali atsirasti neigiamų padarinių – teismas gali atitinkamas įrodinėtas aplinkybes pripažinti neįrodytomis (neegzistavusiomis) ir, tuo remdamasis, priimti procesinį sprendimą išspręsti ginčą iš esmės. Kasacinio teismo praktika dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, yra suformuota (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,JG Property developments“ v. A. B., bylos Nr. 3K-3-500/2010; 2012 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Lietuva Statoil“ v. UAB „DL logistika“ir kt., bylos Nr. 3K-3-64/2012; 2013 m. balandžio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2013; kt.).

11Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, sutarties sąlygas, išskyrus imperatyvių teisės normų nustatytas tam tikras sutarties sąlygas (CK 6.156 str. 1, 4 d.). Paskolos sutartimi viena šalis perduoda kitos šalies nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamus daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kito ( CK 6.870 str. 1 d.). Pagal 2012 m. balandžio 11 d. Paskolos sutartį, notarinio registro Nr. ( - ), tarp R. B. ir J. S. bei K. S. atsiradę santykiai kvalifikuotini kaip paskolos santykiai, o pasirašyta sutartis atitinka tokios sutarties formai bei turiniui keliamus reikalavimus (CK 6.870 str.). Fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos sumą viršija 2000 Lt (CK 871 str. 1 d.).

12LR CK 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

13Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios, iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.) Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti prievoles, o asmuo neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs prievoles privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šiuos patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 str.).

14Iš ieškovo teismui pateiktos 2012-04-11 Paskolos sutarties, notarinio registro Nr. 1487 (b.l.5-6) matyti, kad atsakovai J. S. ir K. S. (buv. S.) bei ieškovas R. B. sudarė Paskolos sutartį tokiomis sąlygomis: atsakovai pasiskolino iš ieškovo 2000,00 Lt (kiekvienas atsakovas po 1000,00 Lt), kuriuos gavo prieš pasirašydami šią sutartį ir kuriuos privalo solidariai grąžinti iki 2012-06-01. Sutarties 6 punkte šalys numatė, kad skolinama be palūkanų, tačiau susitarė, kad jeigu skola nebus grąžinta iki 2012-06-01, skolininkai J. S. ir K. S. (buv. S.) įsipareigoja mokėti netesybas po 20 Lt (kiekvienas po 10 Lt) už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną iki galutinio atsiskaitymo.

15Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bei 2014-02-24 nuosprendžio (b.l. 35-45) nustatyta, kad Prienų rajono apylinkės teisme buvo nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje R. B. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 1 d. (sukčiavimas), tačiau išnagrinėjus bylą jis buvo išteisintas, jam nepadarius veikos, turinčios šio nusikaltimo požymių. Atsakovai J. S. ir K. S. (buv. S.) byloje buvo pripažinti nukentėjusiaisiais, buvo atstovaujami advokatės, ir nors nurodo su paskola nesutinkantys, nes buvo apgauti, tačiau nuosprendžio baudžiamojoje byloje neskundė. Atsižvelgiant į tai, teismas neturi pagrindo spręsti, kad atsakovai Paskolos sutartį pasirašė kitomis aplinkybėmis, nei nurodyta pačioje sutartyje, kad pinigų pagal minėtą sutartį negavo, o pasirašydami sutartį jos net neperskaitė. Tokios aplinkybės nenustatytos išnagrinėjus baudžiamąją bylą, nuosprendis įsiteisėjęs.

16Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Tai yra laisvo įrodymų vertinimo principas, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus įvertina teismas, tačiau atsižvelgdamas į įrodymų leistinumą ir sąsajumą (CPK 177 straipsnio 4 dalis, 180 straipsnis), kitas įrodinėjimo taisykles (CPK 182 straipsnis). Vertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto daryti išvadas, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

17Ieškovas pateikė jo ir atsakovų pasirašytą paskolos sutartį, pagal kurią atsakovai yra skolingi ieškovui. Atsakovai nepateikė jokių įrodymų, kad su ieškovu pagal minėtą sutartį yra atsiskaitę, arba įrodymų, pagrindžiančių jų nurodytas aplinkybes, kad jie buvo apgauti. Priešingai, teismas nustatė, kad atsakovai net neskundė jiems nepalankaus nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 1-24-805/2014. Byloje didžiausią įrodomąją galią turi ieškovo pateikta notarinė Paskolos sutartis. Todėl vertinant minėtą sutartį bei visų įrodymų ir nustatytų aplinkybių visumą, darytina išvada, kad atsakovai pasiskolino iš ieškovo 2000,00 Lt, kas ir nurodyta Paskolos sutartyje. Kitokių įrodymų byloje nepateikta (CPK 177, 178 str.). Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas yra pagrįstas.

18Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, vadovaujantis byloje esančiais įrodymais, teismas sprendžia, kad ieškinys pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas dalyje dėl 2000,00 Lt skolos priteisimo (LR CK 6.870 str., 6.873 str., 6.874 str., CPK 177, 178 str.).

19Tarp šalių sudarytą sutartį šalys privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.200 str., 6.205 str.). Atsakovai savo pareigos mokėti už jiems suteiktą paskolą tinkamai nevykdė, todėl ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo (CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2, 3 p.).

20Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai). Netesybos (delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Taip netesybų ir nuostolių santykis (kaip neleidžiantis šalims nustatyti baudinių netesybų) aiškinamas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, tačiau netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Nors byloje ir nustatyta, kad atsakovai tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus bylos aplinkybes, šalių paaiškinimus, sutarties esmę, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio, daugiau kaip du kartus paskolos dydį viršijančių netesybų. Tai įvertinęs teismas sprendžia, kad sutarties 6 punkte nustatytos 20,00 Lt už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną netesybos (bauda) yra akivaizdžiai per didelės ir pažeidžia LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Sutarties 6 punkte nustatyta 20,00 Lt per dieną dydžio netesybų (baudos) norma yra laikytina baudinio pobūdžio, suteikianti ieškovui nepagrįstą pranašumą ir galimybę piktnaudžiauti savo teisėmis bei nepagrįstai praturtėti atsakovų sąskaita. Teismas, vadovaujantis CK 6.73 str. 2 d., netesybas pripažįsta neprotingai (aiškiai) didelėmis, dėl to yra pagrindas jas mažinti. Spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, teismas vadovaujasi teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (CK 1.5 str.). Todėl teismas, įvertinęs tarp šalių sudarytos sutarties 6 punkto sąlygas sąžiningumo aspektu konstatuoja, kad sutarties sąlyga, kuri nustatė 20,00 Lt per dieną dydžio netesybų (baudos) normą, laikytina nesąžininga, prieštaraujanti protingumo, teisingumo, sąžiningumo bei proporcingumo principams, suteikianti ieškovui nepagrįstą pranašumą ir galimybę piktnaudžiauti savo teisėmis bei nepagrįstai praturtėti atsakovų sąskaita. Pažymėtina, kad ieškovas nepateikė jokių duomenų apie tai, kokius nuostolius jis patyrė dėl to, kad atsakovai su juo laiku neatsiskaitė. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, į prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, į tai, kad teismas atsakovų nurodytas aplinkybes laiko neįrodytomis, teismas sprendžia, kad sutarties esmę bei protingumo, teisingumo, sąžiningumo, proporcingumo principus atitinka bei ieškovo turėtas išlaidas atlygina 1000,00 litų suma, todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, ieškovui solidariai iš atsakovų priteistina 1000,00 Lt skolos suma. Kitoje dalyje ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

21CK 6.37 str. 1 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, CK 6.210 str. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 % dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl solidariai iš atsakovų ieškovui priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str.).

22Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai (patenkinta reikalavimų – 38 proc.) solidariai iš atsakovų ieškovui priteistina 90,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 2 d.).

23Teismas byloje patyrė 34,00 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Proporcingai patenkintai bei atmestai reikalavimų daliai (patenkinta reikalavimų – 38 proc., atmesta – 62 proc.), iš ieškovo valstybei priteistinos 21,00 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 88, 92, 93 str.). Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovų valstybei nepriteistinos ir neišieškotinos, nes kiekvienam iš atsakovų tenkanti dalis yra mažesnė, nei 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-265, 268-270 str.

Nutarė

25Ieškinį tenkinti iš dalies.

26Priteisti solidariai iš atsakovų J. S., a.k. ( - ) ir K. S., a.k. ( - ) 2000,00 Lt (du tūkstančius litų) paskolos, 1000,00 Lt (vieną tūkstantį litų) netesybų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (3000,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-04-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 90,00 Lt žyminio mokesčio ieškovui R. B., a.k. ( - )

27Priteisti iš ieškovo R. B., a.k. ( - ) 21,00 Lt (dvidešimt vieną litą) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. ( - ), “Swedbank”, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Indrė Petrokienė,... 2. sekretoriaujant Ingai Valaitienei, Eimantui Jancevičiui,... 3. dalyvaujant ieškovui R. B., atsakovams J. S. ir K. S.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo R. B.... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė solidariai iš... 6. Ieškovas ieškinyje nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovai 2012... 7. Atsakovas J. S. su ieškiniu nesutinka, atsiliepime nurodė ir teismo posėdyje... 8. Atsakovė K. S. su ieškiniu nesutinka, atsiliepime nurodė ir teismo posėdyje... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 11. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti... 12. LR CK 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 13. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios, iš sutarties atsiradusios... 14. Iš ieškovo teismui pateiktos 2012-04-11 Paskolos sutarties, notarinio... 15. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bei 2014-02-24 nuosprendžio... 16. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai,... 17. Ieškovas pateikė jo ir atsakovų pasirašytą paskolos sutartį, pagal kurią... 18. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, vadovaujantis byloje esančiais... 19. Tarp šalių sudarytą sutartį šalys privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai... 20. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai... 21. CK 6.37 str. 1 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo... 22. Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai (patenkinta reikalavimų – 38... 23. Teismas byloje patyrė 34,00 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-265, 268-270 str.... 25. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 26. Priteisti solidariai iš atsakovų J. S., a.k. ( - ) ir K. S., a.k. ( - )... 27. Priteisti iš ieškovo R. B., a.k. ( - ) 21,00 Lt (dvidešimt vieną litą)... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...