Byla e2VP-708-786/2018
Dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 2 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-6-786/2014, vykdymo tvarkos pakeitimo

1Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant ieškovų T. J. ir R. J. atstovui advokatui Gediminui Blaškevičiui, atsakovo AB „Anykščių kvarcas“ atstovui advokatui Dainiui Baronui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovo AB „Anykščių kvarcas“ prašymą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 2 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-6-786/2014, vykdymo tvarkos pakeitimo,

Nustatė

2Atsakovas AB „Anykščių kvarcas“ teismui pateikė prašymą ir prašo pakeisti 2014 m. gruodžio 2 d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-6-786/2014, nustatant teismo sprendimo įvykdymą dalyje dėl įpareigojimo atlaisvinti savavališkai užimtus ir naudojamus žemės sklypus iki 2022 m. rugsėjo 5d.. Iš atsakovo AB „Anykščių Kvarcas: ieškovams R. J. priteisti 1787.03 eurų kompensaciją, o T. J. priteisti 3210,83 eurų kompensaciją.

3Nurodė, kad 2014 m. gruodžio 2 d. Anykščių rajono apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų T. J. ir R. J. ieškinį atsakovui AB „Anykščių kvarcas“ dėl savininkų teisių gynimo. Teismo sprendimu ieškovų ieškinys buvo patenkintas – atsakovas įpareigotas atlaisvinti savavališkai užimtus ir naudojamus žemės sklypus, pašalinti prikastą bei sandėliuojamą gruntą ir kitas medžiagas iš ieškovams T. J. ir R. J. priklausančių žemės sklypų bei atstatyti sklypus į jų buvusią pradinę padėtį iki šių sklypų savavališko naudojimosi pradžios.

4Nurodė, kad atsakovui AB „Anykščių kvarcas“ 1992 metais buvo suteiktas sklypas kvarcinio smėlio telkinio kalnakasybai. Gruntas, kurio dalis supilta ieškovams priklausančiuose gretimuose žemės sklypuose, buvo iškastas iš žemės sklypo, kuriame yra kvarcinio smėlio telkinys. Atsakovas AB „Anykščių kvarcas“ neturi galimybės vykdyti teismo sprendimą ir pervežti kaupo greitesniu tempu. Nurodė, kad 2017 m. balandžio mėnesį buvo parengtas ir 2017 m. birželio 28d. Anykščių rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos patvirtintas Anykščių rajono monomineralinio kvarcinio smėlio telkinio VII (1) naudojimo planas. Šiame plane yra suplanuotas nukasti ieškovų žemės sklypuose esantis sandėliuojamas gruntas. Pagal patvirtintą planą, atsakovas iš ieškovams priklausančių sklypų supiltą gruntą įsipareigoja išvežti iki 2022 m,. rugsėjo 5 d. Atsakovas prašo priteisti ieškovams kompensaciją dėl negalėjimo naudotis žemės sklypu. Nurodė, kad atsakovas jau yra sumokėjęs baudą ieškovams dėl teismo sprendimo nevykdymo. Kadangi atsakovas neturi techninių pajėgumų skubiai nukasti supiltą kaupą, todėl prašo pakeisti teismo sprendimo įvykdymą ir nustatyti terminą iki 2022 m. rugsėjo 5d. ir ieškovams priteisti piniginę kompensaciją.

5Ieškovų T. J. ir R. J. atstovas advokatas Gediminas Blaškevičius atsiliepime į prašymą ir teismo posėdžio metu prašė atsakovo prašymą atmesti ir palikti antstolės J. Blažienės patvarkymu nustatyta sprendimo įvykdymo terminą – vienas mėnuo nuo 2015-11-18 patvarkymo gavimo dienos. Ieškovų atstovas nurodė, kad atsakovas nesiėmė jokių veiksmų teismo sprendimo įvykdymui. Nurodė, kad atsakovai nesistengia vykdyti teismo sprendimą, o inicijuoja nepagrįstus teisminius procesus, siekdami išvengti sprendimo vykdymo. Atsakovas ir šiuo kartu teikia prašymą su analogiškais argumentais, kurie jau buvo teikti anksčiau dėl sprendimo vykdymo atidėjimo. Atsakovo prašymai atidėti sprendimo vykdymą yra atmesti 2016-01-22 Ukmergės rajono apylinkės teismo ir 2016-04-26 Vilniaus apygardos teismo nutartimis. Vilniaus apygardos teismas 2017-11-28 nutartimi skyrė baudą už kiekvieną sprendimo nevykdymo dieną. Tačiau atsakovas nevykdo teismo sprendimo ir toliau piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Mano, kad atsakovas prašydamas priteisti kompensacija, ir toliau siekia nevykdyti sprendimo. Mano, kad kompensacijos priteisimas neatstatys ieškovų ir atsakovo interesų pusiausvyros. Nurodo, kad kompensacija nelaikytina galimu sprendimo vykdymo pakeitimu. Kadangi atsakovas siekia apsaugoti tik savo interesus, todėl prašo parymą atmesti, o atsakovui už piktnaudžiavimą procesine teise, skirti maksimalią baudą, numatytą CPK 95 straipsnio 2 dalyje, ir 50 procentų baudos skirti ieškovams.

6Prašymas atmestinas.

7Iš civilinės bylos Nr. 2-6-786/2014 medžiagos matyti, kad Anykščių rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs ieškovų T. J. ir R. J. ieškinį pareikštą atsakovui AB „Anykščių kvarcas“, dėl savininkų teisių gynimo 2014 m. gruodžio 2 d. sprendimu ieškovų ieškinį patenkino ir įpareigojo atsakovą AB „Anykščių kvarcas“ atlaisvinti savavališkai užimtus ir naudojamus žemės sklypus, pašalinti prikastą bei sandėliuojamą gruntą ir kitas medžiagas iš ieškovams T. J. ir R. J. priklausančių žemės sklypų ir atstatyti žemės sklypus į jų buvusią pradinę padėtį iki šių sklypų savavališko naudojimo pradžios.

8Atsakovas yra įpareigotas atlaisvinti ieškovams priklausančių žemės sklypų dalis, kuriose nuo 1994 metų yra supiltas gruntas, iškastas eksploatuojant šalia esantį kvarcinio smėlio karjerą.

9Atsakovas AB „Anykščių kvarcas“ sprendimo nevykdė, skundė antstolės veiksmus, tačiau ieškovo prašymai buvo atmesti.

10Atsakovas prašymu kreipėsi į teismą, prašydamas atidėti sprendimo vykdymą iki 2023 m. liepos 1d. Teismas, įvertinęs atsakovo AB „Anykščių kvarcas“ 2016-05-19 prašyme išdėstytus motyvus ir argumentus sprendė, jog nėra teisinio ir faktinio pagrindo tenkinti minėtą prašymą. Teismo 2016 m. liepos 22 d. teismo nutartį atsakovai apskundė Panevėžio apygardos teismui. Panevėžio apygardos teismas 2016 m. spalio 26 d. nutartimi Anykščių rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 22 d. nutartį paliko galioti.

11Atsakovai teismo sprendimo nevykdė ir toliau. Antstolė Jūratė Blažienė kreipėsi į teismą, prašydama atsakovui AB „Anykščių kvarcas“ už teismo sprendimo nevykdymą paskirti baudą už kiekvieną uždelstą dieną įvykdyti sprendimą. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2017m. kovo 2 d. nutartimi antstolės prašymo netenkino. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. lapkričio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2S-1298-661/2017 Ukmergės rajono apylinkės teismo nutartį panaikino ir antstolės pareiškimą tenkino. Teismas paskyrė iš atsakovo AB „Anykščių kvarcas“ po 20 eurų kiekvieno išieškotojo naudai už kiekvieną uždelstą dieną įvykdyti sprendimą nuo 2016 m. gruodžio 31 d. iki sprendimo visiško įvykdymo.

12Atsakovas AB „Anykščių kvarcas“ pateikdamas prašymą pakeisti Anykščių teismo 2014 m. gruodžio 2d. sprendimą, nurodo tas pačias priežastis, t.y. kad neturi galimybių greitesniu terminu pervežti supiltą gruntą ir prašo sprendimo vykdymą atidėti iki 2022 m. rugsėjo 5d. Atsakovų pateikti argumentai yra išnagrinėti ir aptarti Anykščių teismo 2016 m. liepos 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-6-786/2016, kuri yra įsiteisėjusi ir galiojanti. Atsakovas nepateikė naujų įrodymų, kurių pagrindu būtų galima atidėti sprendimo vykdymą.

13Pažymėtina, kad išnagrinėjęs bylą iš esmės, priimdamas galutinį sprendimą teismas ginčą išsprendžia visiškai, toks sprendimas tampa privalomas ir vykdytinas, įgyja res judicata galią (Lietuvos Respublikos CPK 18 str., 259 str., 260 str. ir 279 str. 4 d.).

14Teismo sprendimo vykdymas gali būti atidėtas tik išimtinu atveju (LAT 2016-05-13 nutartis Nr. e3K-3-260-313/2016). Atsakovas nurodo, kad šiuo metu yra parengtas Anykščių rajono monomineralinio kvarcinio smėlio telkinio VII (1) naudojimo planas, kuriame yra planuojama nukasti ieškovų žemės sklypuose esantį gruntą ir jį perkelti į karjero dugną. Šiuos darbus pagal patvirtintą planą numatyta atlikti per penkis metus.

15Pažymėtina, kad tai yra tik parengtas žemės gelmių išteklių naudojimo planas, tačiau nėra aišku, kad bus pradėti darbai ir pradėtas naudoti monomineralinio kvarcinio smėlio telkinys. Posėdžio metu atsakovo atstovas nurodyti, kada bus pradėti kasimo darbai, negalėjo.

16Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovas, per ilgesnį nei trijų metų laikotarpį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos neatliko absoliučiai jokių veiksmų teismo sprendimui įvykdyti, nebendradarbiavo su ieškovu ir nedėjo jokių pastangų teismo sprendimui įvykdyti. Atsakovas buvo pateikęs antstolei prašymą atidėti sprendimo vykdymą dviejų metų terminui, tačiau matyti, kad teismo sprendimo vykdyti nepradėjo ir per daugiau nei tris metus. Šiuo metu pateiktas prašymas nustatyti terminą teismo sprendimui įvykdyti iki 2022 m. rugsėjo 5 d. yra laikytinas neprotingai ir nepagrįstai ilgu net ir įvertinus didelį atliekų ir grunto, šalintinų iš sprendime nurodytų žemės sklypų, kiekį. Pagal atsakovo atstovo paaiškinimą, darytina išvada, kad kvarcinio smėlio ištekliai bus naudojami pagal bendrovės poreikį ir nėra aišku, kada bus galima vežti supiltą gruntą iš ieškovų žemės sklypų į iškasto karjero dugną. Pažymėtina, kad yra parengtas ir patvirtintas planas dėl žemės gelmių naudojimo - monomineralinio kvarcinio smėlio gavybos, o ne dėl grunto pašalinimo iš užimtų ieškovo sklypų, nes jeigu kvarcinis smėlis nebus kasamas, nebus vežamas ir gruntas. Pagal atsakovo atstovo paaiškinimą, gruntas iš ieškovų žemės sklypų bus išvežtas tada, kai bus iškastas smėlis, o smėlis bus kasamas pagal AB „Anykščių kvarcas“ poreikius.

17Teismas laiko, kad antstolės nustatytas vieno mėnesio terminas buvo pakankamas, o ilgesnis nei vieno mėnesio terminas pažeistų išieškotojo interesus ir leistų nepateisinamai ilgai nevykdyti teismo sprendimo. Atsakovo AB „Anykščių kvarcas“ atstovas posėdžio metu nurodė, kad bendrovė dirba pelningai ir yra pajėgi vykdyti teismo sprendimą.

18LR CPK 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ir kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

19Nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, turi būti atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo, aktualūs CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teistų lūkesčių principai. Atsakovas pateikdamas prašymą atidėti teismo sprendimo vykdymą, remiasi tik savo interesais. Atsakovo pateikti skaičiavimai dėl reikiamo termino teismo sprendimui įvykdyti, parengti atsižvelgiant į minimalių sąnaudų atsakovui patyrimą, bet neatsižvelgiant į ieškovų interesus ir galimybes naudotis jiems priklausančiais žemės sklypais. Taigi, patenkintus atsakovo prašymą , būtų pažeisti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teistų lūkesčių principai.

20Išklausius atsakovo ir ieškovų atstovus, teismas daro išvadą, kad nėra išimtinų aplinkybių, atsakovas naudodamasis savo procesinėmis teisėmis siekia kaip įmanoma ilgesniam laikui atidėti privalomo teismo sprendimo vykdymą. Teismo sprendimo vykdymo atidėjimas neproporcingai pažeistų ieškovų teisę naudotis jiems priklausančiais žemės sklypais ilgiau kaip 4 metus, o iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovai negali naudotis atsakovo užimtais žemės sklypais jau 20 metų.

21Atsakovui perdavus naudotis žemės sklypą, buvo pateiktas ir sklypo ribų paženklinimo aktas, kuriuo buvo nustatytos sklypo, kur buvo leista įrengti kvarcinio smėlio karjerą, ribos, kurios buvo suderintos su gretimų sklypų savininkais. Tai, kad atsakovas savavališkai užėmė dalį ieškovams priklausančios žemės, patvirtina 2000 08 23 nutarimas, kuriuo atsakovui AB „Anykščių kvarcas“ generaliniam direktoriui buvo paskirta bauda. Jau nuo to laiko atsakovas turėjo pareigą atlaisvinti savavališkai užimtus sklypų dalis.

22Atsakovas prašo iš jo ieškovui R. J. priteisti 1787,03 eurų kompensaciją, o T. J. priteisti 3210,83 eurų kompensaciją.

23Teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas užtikrina įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomą vykdymą ir šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, teisėtų interesų apsaugą.

24Prašymas pakeisti sprendimo vykdymo tvarką nagrinėjamas sprendimui įsiteisėjus, todėl teismas negali keisti sprendimo esmės. Tai nėra įsiteisėjusio sprendimo peržiūrėjimas. Teismas, pakeisdamas sprendimo vykdymo tvarką, negali išplėsti ar susiaurinti byloje įrodinėtų ir sprendimu nustatytų pareigų, t.y. negali sukurti pareigų daugiau asmenims, nei nurodyta teismo sprendime, kurio vykdymo tvarka keičiama.

25Byloje sprendžiamas ginčas dėl teismo sprendimo, kuriuo atsakovas įpareigotas atlaisvinti savavališkai užimtus ir naudojamus žemės sklypus, pašalinti prikastą bei sandėliuojamą gruntą ir kitas medžiagas iš ieškovams priklausančių žemės sklypų bei atstatyti sklypus į jų buvusią pradinę padėtį iki šių sklypų savavališko naudojimosi pradžios, vykdymo tvarkos pakeitimo

26Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, kad, pateikdami ieškinį teismui, ieškovai prašė teismo įpareigoti atsakovą savo sąskaita atlaisvinti savavališkai užimtus ir naudojamus žemės sklypus, pašalinant prikastą bei sandėliuojamą gruntą iš jiems priklausančių žemės sklypų. Ieškovai palaikė šį reikalavimą ir įrodinėjo. Teismas priimdamas sprendimą tenkino ieškovų reikalavimą ir šio sprendimo vykdymo tvarką prašo pakeisti atsakovas. Teismui priėmus sprendimą priteisti iš atsakovų kompensaciją, toks teismo sprendimas prieštarautų CPK 284 straipsnio nuostatoms, nes būtų priimtas naujas sprendimas, kuris būtų priešingas priimtam ir įsiteisėjusiam sprendimui.

27Atsakovų reikalavimas priteisti ieškovams kompensaciją, negali būti nagrinėjamas ir tenkinamas CPK 284 straipsnio nustatyta tvarka, nes priešingu atveju būtų teismo sprendimo pakeitimas , o ne sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas.

28Ieškovai prašo atsakovui už piktnaudžiavimą procesine teise skirti maksimalią 5792 eurų baudą, 50 procentų iš šios baudos skirti ieškovams. Kaip minėta, pagal LR CPK 284 straipsnio nuostatas, byloje dalyvaujantys asmenys turi teisę prašyti sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Ši teisė laiduojama ir ieškovui, ir atsakovui.

29Proceso dalyviai privalo sąžiningai naudotis jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Teismo nuobaudos, gali būti skiriamos byloje dalyvaujantiems asmenims, jų atstovams ar kitiems proceso dalyviams tuo atveju, kai pastarieji asmenys netinkamai vykdo savo procesines pareigas ar piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Baudą kaip vieną iš teismo nuobaudų rūšių teismas gali paskirti tik CPK numatytais atvejais ir jame nustatyto dydžio (CPK 106 str.) CPK 95 straipsnio 1 dalis numato, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Pažymėtina, kad ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, numatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu, bet tam tikrais atvejais gali būti įvertintas kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas. Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu. Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2570/2013; 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2682/2013). Nagrinėjamu atveju jokių piktnaudžiavimo procesu atvejų nėra nustatyta. Pareiškėjo - atsakovo teisių įgyvendinimas negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas procesine padėtimi. Tai, kad atsakovas pateikė prašymą, nereiškia, jog pareiškėjas –atsakovas piktnaudžiavo procesine padėtimi, o tiesiog tokiais būdais siekė apginti savo teises ir teisėtus interesus. Dėl nurodytų aplinkybių, ieškovų prašymą dėl baudos pareiškėjui – atsakovui skyrimo, atmestinas.

30Ieškovų atstovas prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas iš pareiškėjo- atsakovo, pateikė tai patvirtinančius dokumentus. Pagal CPK 98 str. 1 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo teismui pateikė prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.). Ieškovų prašoma priteisti išlaidų suma neviršija maksimalių dydžių, nustatytų 2004 m. balandžio 2 d. LR teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“, todėl ieškovams iš atsakovo priteistinos 1270,50 eurų dydžio teisinės pagalbos išlaidos.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 284 str. 1 d., 290 str.,

Nutarė

32atmesti atsakovo AB „Anykščių kvarcas“ prašymą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 2 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-6-786/2014, vykdymo tvarkos pakeitimo.

33Priteisti ieškovui T. J. iš atsakovo AB „Anykščių kvarcas“ 1270,50 eurų (vieną tūkstantį du šimtus septyniasdešimt eurų 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

34Nutartis per 7 d. (septynias dienas) nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teisėja Vitalija... 2. Atsakovas AB „Anykščių kvarcas“ teismui pateikė prašymą ir prašo... 3. Nurodė, kad 2014 m. gruodžio 2 d. Anykščių rajono apylinkės teismas... 4. Nurodė, kad atsakovui AB „Anykščių kvarcas“ 1992 metais buvo suteiktas... 5. Ieškovų T. J. ir R. J. atstovas advokatas Gediminas Blaškevičius... 6. Prašymas atmestinas.... 7. Iš civilinės bylos Nr. 2-6-786/2014 medžiagos matyti, kad Anykščių rajono... 8. Atsakovas yra įpareigotas atlaisvinti ieškovams priklausančių žemės... 9. Atsakovas AB „Anykščių kvarcas“ sprendimo nevykdė, skundė antstolės... 10. Atsakovas prašymu kreipėsi į teismą, prašydamas atidėti sprendimo... 11. Atsakovai teismo sprendimo nevykdė ir toliau. Antstolė Jūratė Blažienė... 12. Atsakovas AB „Anykščių kvarcas“ pateikdamas prašymą pakeisti... 13. Pažymėtina, kad išnagrinėjęs bylą iš esmės, priimdamas galutinį... 14. Teismo sprendimo vykdymas gali būti atidėtas tik išimtinu atveju (LAT... 15. Pažymėtina, kad tai yra tik parengtas žemės gelmių išteklių naudojimo... 16. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovas, per ilgesnį nei trijų metų... 17. Teismas laiko, kad antstolės nustatytas vieno mėnesio terminas buvo... 18. LR CPK 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 19. Nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, turi būti... 20. Išklausius atsakovo ir ieškovų atstovus, teismas daro išvadą, kad nėra... 21. Atsakovui perdavus naudotis žemės sklypą, buvo pateiktas ir sklypo ribų... 22. Atsakovas prašo iš jo ieškovui R. J. priteisti 1787,03 eurų kompensaciją,... 23. Teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas užtikrina įsiteisėjusio teismo... 24. Prašymas pakeisti sprendimo vykdymo tvarką nagrinėjamas sprendimui... 25. Byloje sprendžiamas ginčas dėl teismo sprendimo, kuriuo atsakovas... 26. Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, kad, pateikdami ieškinį teismui,... 27. Atsakovų reikalavimas priteisti ieškovams kompensaciją, negali būti... 28. Ieškovai prašo atsakovui už piktnaudžiavimą procesine teise skirti... 29. Proceso dalyviai privalo sąžiningai naudotis jiems priklausančiomis... 30. Ieškovų atstovas prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas iš pareiškėjo-... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 284 str. 1 d., 290 str.,... 32. atmesti atsakovo AB „Anykščių kvarcas“ prašymą dėl Anykščių rajono... 33. Priteisti ieškovui T. J. iš atsakovo AB „Anykščių kvarcas“ 1270,50... 34. Nutartis per 7 d. (septynias dienas) nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo...