Byla eB2-662-440/2015
Dėl administratoriaus veiksmų pripažinimo neteisėtais ir turto pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė, sekretoriaujant Dianai Tarozienei, dalyvaujant ieškovų bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ kreditorių komiteto narių uždarosios akcinės bendrovės „Prospekto investicijos“, uždarosios akcinės bendrovės „Vilbaiva“, uždarosios akcinės bendrovės „Alvora“, uždarosios akcinės bendrovės „Grohmann Attollo logistika“ ir R. R. atstovei advokato padėjėjai B. S., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Green Wood Homes“ atstovui advokatui D. P., atsakovo bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „VALEKSA“ atstovei advokatei I. U.,

2žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ kreditorių komiteto narių uždarosios akcinės bendrovės „Prospekto investicijos“, uždarosios akcinės bendrovės „Vilbaiva“, uždarosios akcinės bendrovės „Alvora“, uždarosios akcinės bendrovės „Grohmann Attollo logistika“ ir R. R. patikslintą ieškinį atsakovams bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ bankroto administratoriui uždarajai akcinei bendrovei „VALEKSA“, uždarajai akcinei bendrovei „Green Wood Homes“ dėl administratoriaus veiksmų pripažinimo neteisėtais ir turto pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

3Ieškovai bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ kreditorių komiteto nariai uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Prospekto investicijos“, UAB „Vilbaiva“, UAB „Alvora“, UAB „Grohmann Attollo logistika“ ir R. R. patikslintu ieškiniu prašė pripažinti atsakovo bankroto administratoriaus UAB „VALEKSA“ veiksmus parduodant Bondario individualios firmos „BORESTA“ turtą numatytą 2014-12-19 kreditorių komiteto 2 darbotvarkės klausime atsakovei UAB „Green Wood Homes“ neteisėtais, pripažinti 2015-03-02 be varžytynių parduodamų transporto priemonių ir statybinės technikos pirkimo – pardavimo sutartį Nr. BS-1, sudarytą tarp atsakovės Bondario individualios firmos „BORESTA“, atstovaujamos UAB „VALEKSA“, ir atsakovės UAB „Green Wood Homes“ negaliojančia nuo jos sudarymo momento ir taikyti restituciją. Nurodė, kad 2014-12-19 Bondario individualios firmos „BORESTA“ kreditorių komitetas 2 darbotvarkės klausimu dėl transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimo kainų ir turto pardavimo tvarkos patvirtinimo priėmė nutarimą patvirtinti transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimo kainas pagal priedą Nr. 1. Viso patvirtinta kaina už visas transporto priemones sudarė 16870,35 Eur. Kreditorių komitetas nutarė nustatyti tokią transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimo tvarką: 1) apie parduodamą turtą ir turto pardavimo sąlygas (įskaitant turto kainą) skelbti internete. Pirmas skelbimas turi būti pateiktas ne vėliau nei per 3 d. d. po šio kreditorių komiteto sprendimo patvirtinimo dienos; 2) 1 punkte nustatytomis pradinėmis turto kainomis turtą pardavinėti, kaip vieną vienetą (komplektą) 1 (vieną) mėnesį po šio kreditorių komiteto sprendimo patvirtinimo dienos; 3) suderinus su kreditorių komiteto pirmininku didžiausias kainas pasiūliusiems pirkėjams parduoti jų pageidaujamą turtą (turto vienetą), jeigu jų siūloma kaina yra ne mažesnė nei šiuo kreditorių susirinkimu nustatyta minimali turto pardavimo kaina pasiūlymo pateikimo metu; 4) jeigu per 1 (vieną mėnesį) nuo šio kreditorių komiteto sprendimo patvirtinimo dienos turtas neparduodamas, šaukiamas kreditorių komiteto posėdis dėl tolimesnio turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo. 2015-01-02 Bondario individualios firmos „BORESTA“ bankroto administratorius UAB „VALEKSA“ apskundė visus kreditorių komiteto 2014-12-19 priimtus nutarimus, įskaitant ir kreditorių komiteto priimtą nutarimą 2 klausimu dėl transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimo kainos ir tvarkos. 2015-03-02 bankroto administratorius pateikė teismui prašymą dėl skundo atsisakymo. 2015-03-02 bankroto administratorius gavo UAB „Arituva“ pasiūlymą dėl transporto priemonių ir statybinės technikos pirkimo – siūloma viso turto pirkimo kaina sudarė 17100,00 Eur, t.y. 229,65 Eur daugiau nei buvo nustatyta pirminė kaina 2014-12-19 kreditorių komiteto nutarimu. Bankroto administratorius atmetė pasiūlymą, nurodydamas, jog šis turtas jau yra parduotas kitam pirkėjui – UAB „Green Wood Homes“ už 16870,00 Eur sumą. Ieškovų teigimu bankroto administratoriaus sudarytas sandoris dėl Bondario individualios firmos „BORESTA“ transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimo UAB „Green Wood Homes“ už 16870,00 Eur sumą pažeidžia kreditorių interesus, kadangi turtas parduotas už mažesnę kainą ir nesilaikant 2014-12-19 kreditorių komiteto nutarimu Nr. 2 patvirtintos pardavimo tvarkos. Taip pat nurodė, kad bankroto administratorius nerinko visą mėnesį pirkimo pasiūlymų ir jų nepateikė kreditorių komiteto pirmininkui, tą pačią dieną, kai atsiėmė savo skundą, kuriuo prieštaravo dėl pardavimo kainos ir tvarkos, pardavė šį turtą pirmam pasiūlymą pateikusiam asmeniui, nors tą pačią dieną buvo gautas naudingesnis pirkimo pasiūlymas, tačiau, jis buvo atmestas, dėl ko bankrutuojanti įmonė neteko dalies pajamų. Be to bankroto administratorius praėjus mėnesiui po kreditorių komiteto 2014-12-19 priimto nutarimo ir turto per šį mėnesį nepardavus (t.y. iki 2015-01-19), nesušaukė kreditorių komiteto posėdžio dėl naujos turto kainos ar pardavimo tvarkos patvirtinimo. Kreditorių komiteto nuomone bankroto administratorius nesilaikydamas 2014-12-19 kreditorių komiteto nutarimu patvirtintos turto pardavimo kainos, tvarkos ir savavališkai parduodamas įmonės turtą, pažeidė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - LR ĮBĮ) 23 straipsnio 5 punktą bei viršijo jam LR ĮBĮ suteiktus įgaliojimus. Atsižvelgiant į tai ieškovai laikė, jog sudarytas sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 1.80 straipsnis) bei buvo sudarytas viršijant turimus įgaliojimus (LR CK 1.92 straipsnis). Taip pat ieškovai pažymėjo, kad bankroto administratorius neskaidriai vykdė turto pardavimą, kadangi bankroto administratorius jau buvo iš anksto susitaręs su pirkėju UAB „Green Wood Homes“ dėl turto pardavimo, turtas buvo apžiūrėtas ir sprendimas jį parduoti buvo priimtas daug anksčiau. Teismui pateiktame dublike papildomai nurodė, kad nesutinka su atsakovės UAB Green Wood Homes“ argumentais, jog joks įstatymas nenumato, jog ginčijamas sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, kadangi bankroto procese turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymas yra išimtinė kreditorių susirinkimo kompetencija, taigi tuo klausimu kreditorių komiteto priimtas nutarimas yra privalomas bankroto administratoriui ir laikytinas imperatyviu. Pažymėjo, kad bankroto administratorius neturėjo teisės kreditorių komiteto nustatytą 16870,35 Eur turto pardavimo kainą suapvalinti iki 16870,00 Eur. Atkreipė dėmesį, kad 2014-12-19 kreditorių komitetas nenumatė draudimo bankroto administratoriui be kreditorių komiteto pirmininko sutikimo parduoti turtą, kadangi bankroto administratoriui buvo nustatytas tik reikalavimas suderinti pirkėjų siūlomas kainas su kreditorių komiteto pirmininku.

4Posėdžio metu ieškovų atstovė advokato padėjėja B. S. ieškinį palaikė, nurodė, kad ieškinį pagrindžiančios aplinkybės nurodytos teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose. Prašė bankroto administratoriaus veiksmus pripažinti neteisėtais. Akcentavo, kad bankroto administratorius nesilaikė kreditorių komiteto nustatytos tvarkos, turto pardavimą vykdė neteisėtai, viršydamas įgaliojimus bei LR ĮBĮ nuostatas. Atkreipė dėmesį, kad bankroto administratorius galimai iš anksto buvo susitaręs su atsakove UAB „Green Wood Homes“ dėl turto pardavimo ir šias aplinkybes galėtų pavirtinti arba paneigti papildomai apklaustas UAB „Green Wood Homes“ vadovas bei pakartotinai apklaustas liudytojas G. D., kuris paliudijo, kad dalis transporto priemonių 2014 metų gruodį buvo išvežtos iš teritorijos. Paaiškino, kad dėl neteisėto sandorio įmonės kreditoriams padaryta žala yra turto kainos skirtumas tarp pardavimo ir pasiūlymo kainos.

5Atsakovas bankroto administratorius UAB „VALEKSA“ su patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Teismui pateiktame atsiliepime bei triplike nurodė, kad Bondario individualiai firmai „BORESTA“ priklausančių transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimas buvo organizuotas pagal įmonės 2014-12-19 kreditorių komiteto posėdyje priimtu nutarimu nustatytą šio turto pardavimą tvarką, t.y. apie šio turto pardavimą buvo skelbta internete ir vieną mėnesį rinkti pirkėjų pasiūlymai, turtas parduotas komplekse iki skelbimuose nustatyto termino (t.y. iki 2015-03-01) pasiūlymą dėl turto įsigijimo pateikusiam pirkėjui UAB „Green Wood Homes“, kuris už turto įsigijimą sumokėjo ne mažesnę kaip kreditorių komiteto nustatytą minimalią turto pardavimo kainą. Pažymėjo, jog kreditorių komiteto 2014-12-19 nutarimu buvo nustatyta minimali 58250,00 Lt šio turto komplekso pardavimo kaina, kurią po 2015-01-01 konvertavus į naują valiutą – eurus ir suapvalinus iki eurų (t.y. be euro centų), nustatyta 16870,00 Eur turto pardavimo kaina. Tačiau tokiu būdu susidaręs 0,37 Eur skirtumas tarp kreditorių komiteto nustatytos minimalios turto pardavimo kainos, jei ji konvertavus į eurus nebūtų buvusi suapvalinta eurų tikslumu, ir šio turto įsigijimo kainos, pasiūlytos ir sumokėtos pirkėjo UAB „Green Wood Homes“, yra akivaizdžiai mažareikšmis ir nesudaro pagrindo kreditorių komiteto nariams teigti, jog administratorius įmonės transporto priemones ir statybinę techniką pardavė pažeisdamas kreditorių komiteto nutarimą dėl minimalios turto pardavimo kainos. Administratoriaus teigimu, gauto pasiūlymo įsigyti turtą administratorius neprivalėjo derinti su kreditorių komiteto pirmininku, nes Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog kreditorių susirinkimo (atitinkamai ir kreditorių komiteto) pirmininkas neturi išskirtinės kompetencijos bankroto procese, išskyrus teisę šaukti įmonės kreditorių susirinkimus, jiems pirmininkauti, inicijuoti sprendimo laikinai pavaduoti administratorių priėmimą, taip pat atlikti techninio pobūdžio veiksmus - pasirašyti pavedimo sutartį su administratoriumi. Taip pat nurodė, kad UAB „Prospekto investicijos“ atstovas UAB „Arituva“ pasiūlymą dėl įmonės turto įsigijimo atsiuntė 2015-03-02, t.y. tiek po skelbimuose dėl turto pardavimo nurodytos paskutinės dienos iki kurios administratorius laukė pasiūlymų dėl turto įsigijimo, tiek po to, kai turtas jau buvo parduotas UAB „Green Wood Homes“. Taip pat nurodė, kad vykdyti įmonės automobilių parko pardavimą pagal 2014-12-19 įmonės kreditorių komiteto nutarimą 2-uoju darbotvarkės klausimu nutarė atsižvelgęs į kitoje civilinėje byloje, iškeltoje pagal bankroto administratoriaus skundą dėl 2014-12-19 kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo neteisėtais ir panaikinimo, kreditorių komiteto išdėstytą poziciją, kad „nebandęs pardavinėti administratorius negali pasakyti, ar tikrai toks nutarimas yra nelogiškas ir neįgyvendinamas“; „tempiant laiką automobilių parko kaina krenta, ir gali taip atsitikti, kad dėl bylinėjimosi pasikeitus rinkos sąlygoms kreditorių nenaudai šio automobilių parko nebus galima parduoti už pačią geriausią kainą“ bei į tai, kad tarp administratoriaus ir kreditorių komiteto narių vyko derybos dėl galimybės visus kilusius ginčus išspręsti taikiai. Pabrėžė, kad ieškovai nepateikė įrodymų, patvirtinančių jų teiginius, jog administratorius iš anksto buvo susitaręs su pirkėju UAB „Green Wood Homes“ dėl ginčo turto pardavimo, ir kad turto pardavimo procedūra organizuota neskaidriai. Be to, bankroto administratoriaus nuomone jis nėra tinkamas atsakovas byloje, kadangi sudarydamas ginčijamą sandorį dalyvavo tik kaip bankrutavusios Bondario individualios firmos „Boresta“ atstovas pagal pavedimo sutartį ir šis sandoris jam asmeniškai jokių teisių ir pareigų nesukūrė.

6Posėdžio metu atsakovo bankroto administratoriaus UAB „VALEKSA“ atstovė advokatė I. U. nurodė, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka, palaiko atsiliepimuose bei kituose procesiniuose dokumentuose išdėstytą nuomonę. Pabrėžė, kad ginčo turtas buvo parduotas pagal kreditorių komiteto nutarimą. Atstovė atkreipė dėmesį į tai, kad apie turto pardavimą buvo skelbta viešai, kreditorių komiteto pirmininko UAB „Prospekto investicijos“ atstovas advokatas K. K. UAB „Arituva“ pasiūlymą pateikė jau pasibaigus skelbimuose nurodytam terminui. Taip pat nurodė, kad jokia žala kreditoriams nebuvo padaryta, kadangi turtas buvo parduotas už kreditorių komiteto nustatytą kainą.

7Atsakovė UAB „Green Wood Homes“ su patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad LR ĮBĮ 23 straipsnio 5 dalyje yra išvardintos kreditorių susirinkimo teisės ir nėra pateikiamas joks imperatyvus įpareigojimas bankroto administratoriui, todėl ieškovai nepagrįstai teigia, kad bankroto administratorius sudarydamas turto pardavimo sandorį pažeidė imperatyvias LR ĮBĮ 23 straipsnio 5 dalies nuostatas. Pažymėjo, jog ieškovų nuostata, kad bankroto administratorius turėjo turto pardavimo kainas (dėl neaiškių priežasčių ir nenurodyta tvarka) derinti su kreditorių komiteto pirmininku, aiškiai peržengia kreditorių komitetui suteiktų teisių ribas bei LR ĮBĮ 23 straipsnių 5 dalies nuostatas. Taip pat nurodė, kad kreditorių komitetas nustatė turto pardavimo kainą ir už šią kainą bankroto administratorius minėtą turtą pardavė, todėl jokių jam suteiktų teisų viršijimo bankroto administratorius šiais savo veiksmais nepadarė. Atkreipė dėmesį, kad ieškovai prašydami taikyti restituciją nepateikė jokių įrodymų, galinčių paneigti, jog UAB „Green Wood Homes“ yra sąžiningas įgijėjas.

8Posėdžio metu atsakovės UAB „Green Wood Homes“ atstovas advokatas D. P. nurodė, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka. Pažymėjo, kad ieškovai neįrodė pateikto ieškinio pagrįstumo, nepateikė įrodymų, objektyviai patvirtinančių, jog ginčo turtas būtų buvęs parduotas už didesnę kainą. Atkreipė dėmesį, kad patys kreditoriai vilkina bankroto procesą, kadangi kol vyksta ginčo nagrinėjimas teisme, ginčo turto vertė mažėja. Taip pat nurodė, kad ginčo sandoriu įsigytas motociklas iki šiol nėra perduotas nei atsakovei, nei bankroto administratoriui.

9Atsakovės UAB „Vilbaiva“ atstovas advokatas R. P. į posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai. Gautas prašymas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant.

10Liudytojas G. D. 2015-10-19 teismo posėdžio metu paaiškino, kad anksčiau dirbo Bondario individualioje firmoje „BORESTA“, šiuo metu dirba UAB „Borestos ranga“. Į teismą papasakoti transporto priemonių pardavimo aplinkybes prašė atvykti kreditorius R. R.. Nurodė, kad trys transporto priemonės – MAZ, kranas ir krautuvas („bobkatas“) buvo išvežtos iš aikštelės apie 2014 metų gruodį. Minėtu laikotarpiu kartu su jam nepažįstamu asmeniu buvo nuvykęs apie 50-60 km už Vilniaus į privatų aerouostą parodyti kaip užsiveda krautuvas. Asmenį su kuriuo vyko pažinojo R. R.. Taip pat nurodė, kad likusios transporto priemonės iš aikštelės buvo išvežtos 2015 metų pavasarį, dalyvavo tas pats asmuo, kaip ir išvežant transporto priemones 2014 metų gruodį. Tikslesnių turto pardavimo aplinkybių nurodyti negalėjo, nežinojo kada ir kam konkrečiai transporto priemonės buvo parduotos.

11Ieškinys netenkintinas.

12Iš nagrinėjamoje byloje pateiktų rašytinių dokumentų ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos teismo 2014-03-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-268-440/2015 Bondario individualiai firmai „BORESTA“ iškelta bankroto byla. 2014-04-01 nutartimi įmonės administratoriumi paskirta UAB „VALEKSA“. 2014-11-10 įvyko Bondario individualios firmos „BORESTA“ kreditorių susirinkimas, kurio metu išrinktas kreditorių komitetas ir jam suteiktos visos kreditorių susirinkimo teisės, numatytos LR ĮBĮ bei kreditorių komiteto darbo reglamente. 2014-12-19 įvyko pirmasis kreditorių komiteto posėdis, kurio metu Bondario individualios firmos „BORESTA“ kreditorių komitetas 2 darbotvarkės klausimu „Transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimo kainų ir turto pardavimo tvarkos patvirtinimas“ nutarė patvirtinti transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimo kainas pagal priedą Nr. 1 (kaina už visas transporto priemones sudarė 16870,37 Eur) bei nustatyti transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimo tvarką sekančiai: 1) apie parduodamą turtą ir turto pardavimo sąlygas (įskaitant turto kainą) skelbti internete. Pirmas skelbimas turi būti pateiktas ne vėliau nei per 3 darbo dienas po šio kreditorių komiteto sprendimo patvirtinimo dienos; 2) 1 punkte nustatytomis pradinėmis turto kainomis turtą pardavinėti, kaip vieną vienetą (komplektą) 1 (vieną) mėnesį po šio kreditorių komiteto sprendimo patvirtinimo dienos; 3) suderinus su kreditorių komiteto pirmininku didžiausias kainas pasiūliusiems pirkėjams parduoti jų pageidaujamą turtą (turto vienetą), jeigu jų siūloma kaina yra ne mažesnė, nei šiuo kreditorių susirinkimu nustatyta minimali turto pardavimo kaina pasiūlymo pateikimo metu; 4) jeigu per 1 (vieną mėnesį) nuo šio kreditorių komiteto sprendimo patvirtinimo dienos turtas neparduodamas, šaukiamas kreditorių komiteto posėdis dėl tolimesnio turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, 2015-01-05 Bondario individualios firmos „BORESTA“ bankroto administratorius UAB „VALEKSA“ pateikė Šiaulių apygardos teismui skundą dėl 2014-12-19 visų bankrutuojančios Bondario individualios firmos „BORESTA“ kreditorių komiteto priimtų nutarimų panaikinimo (civilinė byla Nr. eB2-593-440/2015). 2015-03-12 Šiaulių apygardos teismo nutartimi priimtas pareiškėjo bankroto administratoriaus UAB „VALEKSA“ atsisakymas nuo skundo dėl bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ visų 2014-12-19 Bondario individualios firmos „BORESTA“ kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo ir civilinė byla Nr. eB2-593-440/2015 nutraukta. Taip pat iš bylos duomenų matyti, kad bankroto administratorius UAB „VALEKSA“ apie parduodamą Bondario individualios firmos „BORESTA“ turtą (transporto priemones ir statybos techniką) 2015-01-28 paskelbė internete – internetiniuose puslapiuose www.skelbiam.info, www.siulo.lt ir www.manoskelbimai.lt. Skelbimuose administratorius nurodė turto pardavimo kainą – 16870,37 Eur, pardavimo laiką – iki 2015-03-01. 2015-02-27 administratorius gavo UAB „Green Wood Homes“ pasiūlymą dėl įmonės transporto priemonių ir statybos technikos įsigijimo už 16870,00 Eur kainą. Bylos duomenys patvirtina, kad iki 2015-03-01 daugiau pasiūlymų dėl įmonės transporto priemonių ir statybos technikos įsigijimo gauta nebuvo. 2015-03-02 tarp bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ ir UAB „Green Wood Homes“ buvo sudaryta Be varžytynių parduodamo transporto priemonių ir statybinės technikos pirkimo - pardavimo sutartis Nr. BS-1. Atsakovė UAB „Green Wood Homes“ turto pardavimą kainą 16870,00 Eur sumokėjo 2015-03-02. Tą pačią dieną tarp įmonės ir UAB „Green Wood Homes“ buvo pasirašytas Parduoto be varžytynių turto ir dokumentų perdavimo priėmimo aktas Nr. 1. 2015-03-02 kreditoriaus UAB „Prospekto investicijos“ atstovas bankroto byloje advokatas K. K. bankroto administratoriui elektroniniu paštu atsiuntė UAB „Arituva“ pasiūlymą dėl įmonės turto (transporto priemonių ir statybinės technikos parko) įsigijimo už 17100,00 Eur sumą. 2015-03-04 bankroto administratorius informavo K. K. bei UAB „Arituva“, kad transporto priemonės ir statybinė technika jau yra parduotos. 2015-04-16 ieškovai kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikė 2015-03-19 UAB „Boroma“ („Lucky service“) pasiūlymą bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ transporto priemones ir statybinę techniką įsigyti už 32040,00 Eur. 2015-10-14 bankroto administratorius pateikė teismui duomenis, kad turto pirkėjas UAB „Green Wood Homes“ sutiko kompensuoti 0,37 Eur sumą, susidariusią dėl valiutos konvertavimo, ir į bankrutavusios įmonės sąskaitą 2015-10-02 pervedė 0,37 Eur sumą.

13Nagrinėjamu atveju ieškovai ginčija 2015-03-02 tarp bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ ir UAB „Green Wood Homes“ sudarytą Be varžytynių parduodamo transporto priemonių ir statybinės technikos pirkimo - pardavimo sutartį Nr. BS-1 tuo pagrindu, kad bankroto administratorius parduodamas bankrutavusios įmonės turtą nesilaikė 2014-12-19 kreditorių komiteto nustatytos turto pardavimo tvarkos, viršydamas jam suteiktus įgaliojimus turtą pardavė už mažesnę kainą bei ne tokia tvarka kokia buvo nustatyta kreditorių komiteto. Ieškovų teigimu sudarytas sandoris yra niekinis, kadangi prieštarauja imperatyvioms LR ĮBĮ 23 straipsnio 5 dalies nuostatoms (LR CK 1.80 straipsnis), taip pat ieškovų vertinimu sandoris yra negaliojantis ir LR CK 1.92 straipsnio pagrindu, kaip sudarytas įgaliojimus viršijančio atstovo. Iš atsakovų pateiktų procesinių dokumentų turinio ir teismo posėdžio metu nurodytų argumentų matyti, kad tiek administratorius, tiek ginčo turto pirkėjas UAB „Green Wood Homes“ laikosi pozicijos, jog turtas buvo parduotas kreditorių komiteto nustatyta tvarka įvertinus kreditorių poziciją išdėstytą civilinėje byloje Nr. eB2-593-440/2015, nepažeidžiant jokių imperatyvių įstatymo nuostatų. Taip pat atsakovai teigia, kad ieškovai nepateikė jokių objektyvių įrodymų patvirtinančių, kad turto pardavimas vyko neskaidriai.

14Vadovaujantis teismų praktika, sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, jog civiliniuose santykiuose būtų užtikrintas teisėtumas. Kartu šiuo institutu siekiama užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą, įgytų teisių ilgaamžiškumą ir jų gerbimą. Sandorio pripažinimas negaliojančiu be pakankamo teisinio pagrindo prieštarautų stabilumo tikslui, neatitiktų sutarties laisvės, nesikišimo į privačius santykius, teisinio apibrėžtumo, taip pat teisingumo ir protingumo principų (LR CK 1.2, 1.5 straipsniai). Taigi sandorių negaliojimo instituto normos skirtos ne tik apsaugoti viešąjį interesą (eliminuojant iš civilinės apyvartos tokius susitarimus, kuriais būtų pažeidžiama viešoji tvarka, imperatyviosios įstatymo nuostatos, atspindinčios įstatymo leidėjo siekiamą civilinių santykių reglamentavimo rezultatą, taip pat visuomenėje nustatyti sąžiningo elgesio principai) bei sąžiningų sutartinių santykių šalių interesus nuo jų pažeidimo nesąžiningos šalies veiksmais, bet ir užtikrinti civilinės apyvartos stabilumą, užkertant kelią siekiams piktnaudžiauti sandorių negaliojimo institutu, pasinaudoti jo normomis nesąžiningais tikslais (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-546-915/2015).

15LR CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam sandorių negaliojimo pagrindui taikyti reikia nustatyti tokias sąlygas: pirma, kad teisės norma, kuriai, ieškovo teigimu, prieštarauja sandoris, yra imperatyvi; antra, kad ginčo sandoris pažeidžia nurodytoje normoje įtvirtintą imperatyvą ir kad šio pažeidimo padarinys tikrai yra sandorio negaliojimas. Imperatyvi įstatymo norma pripažintina tokia, kurios teisinių santykių subjektai negali panaikinti ar pakeisti tarpusavio susitarimu. Imperatyvi nuostata reiškia, kad teisės subjektas pats negali pasirinkti kitokio elgesio varianto (skirtingai nei esant dispozityviai teisės normai), o privalo elgtis taip, kaip yra nustatyta imperatyvioje teisės normoje. Nustatant, teisės norma yra imperatyvi ar ne, svarbus lingvistinis normos aiškinimas – jeigu vartojami žodžiai „draudžiama“, „neturi teisės“, „privalo būti“ ir pan., tai darytina išvada, kad teisės norma yra imperatyvi. Jeigu teisės normoje nėra aiškiai išreikšto imperatyvo, sprendžiant dėl normos imperatyvumo, vadovaujamasi civilinės teisės normų aiškinimo principais: atsižvelgiama į tam tikros teisės normos tikslus ir uždavinius, objektą ir interesą, kurį ta teisės norma gina, taip pat tos teisės normos sisteminius ryšius su kitomis normomis ir t. t. (LR CK 1.9 straipsnis). Nustačius, kad tam tikra teisės norma yra imperatyvi, reikia išsiaiškinti, ar konkretus sandoris sudarytas pažeidžiant šioje normoje įtvirtintą įsakmų reikalavimą arba draudimą ir ar šio pažeidimas lemia būtent sandorio negaliojimą (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2009).

16Nagrinėjamu atveju ieškovai teigia, kad bankroto administratorius bankrutavusios įmonės vardu sudarydamas sandorį pažeidė LR ĮBĮ 23 straipsnio 5 nuostatas, kurios numato, jog kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką, taip pat tvirtinti įmonės turto pardavimo kainą ir įmonės bankroto proceso metu sudarytas metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą). Ieškovai įrodinėja, kad bankroto administratorius ginčo turtą pardavinėjo savo nuožiūra bei neatsižvelgdamas į tai, kad tik kreditorių susirinkimas (šiuo atveju kreditorių komitetas) turi teisę spręsti už kokią kainą ir kaip bus pardavinėjamas bankrutuojančios įmonės turtas. Teismas įvertinęs byloje pateiktų įrodymų visumą bei šalių pateiktus argumentus, pripažįstą, kad administratorius formaliai nukrypo nuo 2014-12-19 kreditorių komiteto nutarimu Nr. 2 nustatytos transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimo tvarkos, tačiau teismo vertinimu šios aplinkybės nesudaro pakankamo pagrindo konstatuoti, jog padaryti pažeidimai lemia 2015-03-02 pirkimo – pardavimo sandorio negaliojimą.

17Visų pirma, teismas sutinka su bankroto administratoriaus argumentais, kad nors ginčo turtas buvo parduotas už 16870,00 Eur sumą, kai tuo tarpu kreditorių komitetas buvo nutaręs šį turtą pardavinėti už 16870,37 Eur, ir formaliai vertinant susidarė 0,37 Eur skirtumas, tačiau ši faktinė aplinkybė nesudaro pagrindo iš esmės konstatuoti faktą, jog ginčo turtas buvo parduotas už mažesnę nei kreditorių nustatytą kainą. Teismas pripažįsta, kad konkrečiu atveju nebuvo kilusi objektyvi priežastis pardavimo kainą suapvalinti iki sveikųjų skaičių, tačiau laiko, kad 0,37 Eur skirtumas yra mažareikšmis, nesuteikiantis pagrindo teigti, kad pardavus turtą už 16870,00 Eur, o ne 16870,37 Eur sumą, iš esmės buvo pažeisti kreditorių interesai. Teismo vertinimu ieškovai nepateikė jokių konkrečių įrodymų, patvirtinančių, kad dėl ginčijamo sandorio sudarymo bankrutavusi įmonė patyrė realios žalos arba negavo pajamų, kurias būtų gavusi, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (LR CPK 178 straipsnis, LR CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad nors ieškovai teigia, kad ginčo turtas galėjo būti parduotas už ženkliai didesnę sumą bei šias aplinkybes įrodinėjo 2015-03-02 UAB „Arituva“ pateiktu pasiūlymu turtą įsigyti už 17100,00 Eur sumą ir 2015-03-19 UAB „Boroma“ („Lucky service“) pasiūlymu ginčo turtą pirkti už 32040,00 Eur sumą, tačiau kaip pagrįstai nurodė atsakovai, šie pateikti komerciniai pasiūlymai neįrodo, jog minėti juridiniai asmenys neabejotinai būtų pirkę turtą už jų pasiūlymuose nurodytą kainą. Be to, byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad šie pasiūlymai buvo pateikti pasibaigus viešojoje erdvėje nurodytam pasiūlymų teikimo terminui (iki 2015-03-01). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismo vertinimu, pateikti komerciniai pasiūlymai negali būti vertinami, kaip objektyviai patvirtinantys bankrutavusiai įmonei bei jos kreditoriams dėl ginčo sandorio sudarymo kilusią žalą bei jos dydį. Be to atkreiptinas dėmesys, kad kaip buvo minėta atsakovė UAB „Green wood homes“ tarp šalių kilus ginčui, į bankrutavusios įmonės sąskaitą pervedė 0,37 Eur, todėl konkrečiu atveju nėra pagrindo išvadai, kad dėl ginčijamo sandorio ieškovams padaryta žala.

18Antra, kaip minėta iš bylos duomenų matyti, kad 2015-01-05 Bondario individualios firmos „BORESTA“ bankroto administratorius UAB „VALEKSA“ pateikė Šiaulių apygardos teismui skundą dėl 2014-12-19 visų bankrutuojančios Bondario individualios firmos „BORESTA“ kreditorių komiteto priimtų nutarimų panaikinimo (civilinė byla Nr. eB2-593-440/2015). Iš nagrinėjamu atveju byloje pateikto kreditorių komiteto pirmininko UAB „Prospekto investicijos“ 2015-01-22 atsiliepimo civilinėje byloje Nr. eB2-593-440/2015 į skundą dėl bankrutuojančios Bondario individualios firmos „BORESTA“ 2014-12-19 kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo turinio matyti, kad kreditorių komiteto narys nurodė, jog nesutinka su administratoriaus skundu, bei pasisakydamas dėl administratoriaus argumentų dėl nutarimo 2-uoju darbotvarkės klausimu „Transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimo kainų ir turto pardavimo tvarkos patvirtinimas“ panaikinimo pažymėjo, kad bankroto administratorius apskundęs šį nutarimą net nebandė parduoti automobilių parko už kreditorių nustatytą kainą, bei, kad nebandęs pardavinėti administratorius negali pasakyti ar tikrai toks nutarimas yra nelogiškas. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad ir kiti kreditorių komiteto nariai - UAB „Vilbaiva“, UAB „Alvora“, UAB „Grohmann Attollo logistika“ ir R. R. atsiliepimuose nurodė analogiškus argumentus. Taip pat iš civilinės bylos Nr. eB2-593-440/2015 duomenų matyti, kad laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis būtų sustabdytas ginčijamų nutarimų vykdymas, taikytos nebuvo. Atkreiptinas dėmesys, kad nei LR ĮBĮ nuostatose, nei teismų praktikoje nėra išaiškinta, kad kreditorių nutarimų apskundimas sustabdo jų vykdymą. Priešingai, Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad reikalavimas panaikinti kreditorių susirinkimo atitinkamus nutarimus apskritai nėra susijęs su vykdytinumu (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1268/2014). Atsižvelgiant į nurodytas faktines aplinkybes, teismas sprendžia, kad konkrečiu atveju aplinkybė, kad bankroto administratorius ėmė organizuoti bankrutavusiai įmonei priklausančių transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimą vėliau nei buvo numatyta 2014-12-19 kreditorių komiteto nutarime, t.y. vėliau nei per nutarimo 2.1 punkte nurodytą terminą, leidžia spręsti, kad administratorius iš dalies netinkamai vykdė minėto nutarimo dalį, tačiau nesuteikia pagrindo išvadai, kad administratorius iš esmės turtą pardavinėjo kitokia nei kreditorių komiteto nustatyta tvarka. Teismo vertinimu nagrinėjamu atveju svarbu atsižvelgti į konkrečias bylos aplinkybes, t.y. į tai, kad skundą dėl 2014-12-19 kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo pateikė pats administratorius, kurį vėliau atsiėmė, į tai, kad nagrinėjant minėtą skundą kreditoriai laikėsi pozicijos, jog bankroto administratorius nepagrįstai ginčija nustatyto turto pardavimo tvarką prieš tai net nepabandęs turto parduoti, bei į paties administratoriaus nurodytas aplinkybes, kad jis ėmė organizuoti turto pardavimą kreditorių komiteto nustatyta tvarka siekdamas rasti taikų kilusių ginčų su įmonės kreditorių komiteto nariais išsprendimo būdą.

19Teismo vertinimu byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad administratorius iš esmės turto pardavimą vykdė tokiu būdu kokiu buvo nustatę kreditoriai – apie turto paradavimą paskelbė viešai interneto svetainėse, pasiūlymų pateikimo terminą nustatė vieną mėnesį. Papildomai pažymėtina, kad konkrečiu atveju aplinkybė, jog bankroto administratorius turtą pradėjo pardavinėti vėliau nei buvo numatęs kreditorių komitetas, leidžia spręsti, kad administratorius padarė procedūrinį pažeidimą, tačiau tai nesuteikia pagrindo išvadai, jog administratorius iš esmės nesilaikė kreditorių komiteto nutarimu nustatytos turto pardavimo tvarkos. Teismas sutinka su ieškovų išdėstyta pozicija, kad LR ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip antai, administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas; turto pardavimo kainos tvirtinimas; kiti įstatymo jam priskirti klausimai (LR ĮBĮ 23 straipsnis) (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011). Tačiau konkrečiu atveju teismo vertinimu bylos medžiaga bei ieškovų pateikti argumentai neįrodo, kad bankroto administratorius savavališkai nustatė turto pardavimo kainą ir tvarką. Nagrinėjamu atveju teismas vertina, kad bankroto administratorius padarė formalius pažeidimus vykdydamas kreditorių nutarimą, tačiau laiko, jog šie pažeidimai jokios realios žalos nei įmonei, nei įmonės kreditoriams nesukėlė.

20Dėl ieškovų argumentų, jog bankroto administratorius nesuderino su kreditorių komiteto pirmininko atsakovės UAB „Green Wood Homes“ pateikto pasiūlymo bei sudarydamas ginčo sandorį viršijo jam suteiktus įgaliojimus, teismas pažymi, kad LR ĮBĮ 14 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui. Pagal LR ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 4 punktą bankroto administratorius privalo užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą. Likviduojant bankrutavusią įmonę bankroto administratorius, be kita ko, LR ĮBĮ nustatyta tvarka organizuoja turto pardavimą ir jį parduoda ar perduoda kreditoriams (LR ĮBĮ 31 straipsnio 1 ir 2 dalys). Kaip pagrįstai nurodė bankroto administratorius teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad nei kreditorių susirinkimas, nei susirinkimo pirmininkas neturi teisės riboti administratoriaus veiklos labiau nei nustato įstatymas, juo labiau negali vykdyti administratoriui įstatymo priskirtų funkcijų. Už tai iš esmės yra atsakingas teismo paskirtas bankroto administratorius. Jo įgaliojimus administruojant bankrutuojančią įmonę įtvirtina LR ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalis (šiuo metu galiojančios LR ĮBĮ redakcijos 11 straipsnio 5 dalis) (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-137/2012). Taip pat pažymėtina, kad LR CK 2.136 straipsnyje aptariamas sandoris, sudarytas kito asmens vardu neturint teisės sudaryti sandorį ar viršijant suteiktas teises, pagal LR CK 1.78 ir 1.92 straipsnius savo prigimtimi yra nuginčijamas sandoris, kuris teismo gali būti pripažintas negaliojančiu tik esant šalies reikalavimui pripažinti tokį sandorį negaliojančiu, pareikštam ieškinio ar priešieškinio forma. Sistemiškai aiškinant atitinkamas LR ĮBĮ ir LR CK nuostatas, teismų praktikoje konstatuota, jog tarp įmonės administratoriaus ir įmonės susiklosto sutartiniai pavedimo administruoti nemokios įmonės turtą teisiniai santykiai, kuriu pagrindas yra pavedimo sutartis. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto administratorius yra kito asmens turto administratorius LR CK 4.237 straipsnio prasme. LR CK 4.236 straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, kad administravimas gali būti nustatomas teismo nutartimi, įstatymu, administraciniu aktu ir sandoriu (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-568/2012). Kadangi pavedimo sutarties pagrindu susiklosto atstovavimo teisiniai santykiai, bankroto administratoriaus, kaip bankrutuojančios įmonės atstovo, bankroto proceso metu sudarytiems sandoriams taikytinos ir LR CK 2.133 straipsnyje numatytos teisinės pasekmės. Pagal LR CK 2.133 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendrąją taisyklę, vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris kito asmens (atstovaujamojo) vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas. Atsižvelgiant į šį reglamentavimą, įmonės administratoriaus, teikiant administravimo paslaugas ir neviršijant jam suteiktų įgaliojimų, sudaryti sandoriai sukelia, pakeičia ir panaikina įmonės, kurios administratoriumi jis yra paskirtas, civilines teises ir pareigas. Tuo atveju, kaip įmonės administratoriaus sudaryti sandoriai sąlygoja piniginių prievolių įmonei atsiradimą, administratoriaus įgaliojimų ribos, visų pirma, yra apibrėžiamos teismo iki pirmojo kreditorių susirinkimo patvirtinta suma, kurią administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti, taip pat kreditorių susirinkimo patvirtinta administravimo išlaidų suma (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1478/2012).

21Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, kad 2014-12-19 kreditorių komitetas nutarimo 2.3 punktu nutarė „suderinus su kreditorių komiteto pirmininku didžiausias kainas pasiūliusiems pirkėjams parduoti jų pageidaujamą turtą (turto vienetą), jeigu jų siūloma kaina yra ne mažesnė, nei šiuo kreditorių susirinkimu nustatyta minimali turto pardavimo kaina pasiūlymo pateikimo metu. Iš pačių ieškovų procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių matyti, kad jie pripažįsta, jog minėtu kreditorių nutrimo 2.3 punktu nebuvo nustatyta bankroto administratoriui pareiga gauti kreditorių komiteto pirmininko sutikimą parduodant turtą, taip pat nebuvo nustatytas draudimas be kreditorių komiteto pirmininko sutikimo parduoti turtą. Ieškovai teigia, kad 2014-12-19 kreditorių susirinkime patvirtintas reikalavimas suderinti kainas su kreditorių komiteto pirmininku buvo nustatytas išimtinai informaciniais tikslais ir siekiant optimizuoti bankroto procesą (2015-05-13 dublikas). Teismas įvertinęs nurodytas aplinkybes sprendžia, kad konkrečiu atveju patiems kreditoriams pripažįstant, kad bankroto administratoriui nustatytas įpareigojimas gautus pasiūlymus derinti su kreditorių komiteto pirmininku buvo tik informacinio pobūdžio ir, kad bankroto administratoriui nereikėjo gauti leidimo parduoti turtą, nėra jokio objektyvaus pagrindo daryti išvadą, kad bankroto administratorius nepateikęs kreditorių komiteto pirmininko žiniai gauto UAB „Green Wood Homes“ pasiūlymo pažeidė imperatyvias LR ĮBĮ 23 straipsnio 5 dalies nuostatas. Kaip minėta, būtent bankroto administratoriui LR ĮBĮ įstatymas nustato pareigą nustatyta tvarka organizuoti turto pardavimą ir jį parduoti (LR ĮBĮ 31 straipsnio 1 ir 2 dalys) ir vadovaujantis teismų praktika nei kreditorių susirinkimas, nei susirinkimo pirmininkas neturi teisės riboti administratoriaus veiklos labiau nei nustato įstatymas. Atsižvelgiant į nurodytą teismas taip pat neturi pagrindo vertinti, kad sudarydamas ginčo sandorį bankroto administratorius viršijo jam suteiktus įgaliojimus.

22Ieškovai bylos nagrinėjimo metu taip pat pradėjo teigti, kad pirkimo – pardavimo sandoris vyko neskaidriai, nes bankroto administratorius dėl transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimo iš anksto buvo susitaręs su atsakove UAB „Green Wood Homes“. Konkrečiu atveju teismas sutinka su atsakovų pozicija, kad pasirengiant nagrinėti bylą teisme paruošiamųjų dokumentų būdu, tokias aplinkybes ieškovai visų pirma turėjo nurodyti bei įrodinėti teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose (LR CPK 227 straipsnio 2 dalis). Tačiau konkrečiu atveju atsižvelgęs į tai, kad bankroto bylose teismo vaidmuo yra aktyvus bei siekiant įvertinti visas bylas reikšmingas aplinkybes, teismas papildomai pasisako ir dėl šių ieškovų argumentų. Pažymėtina, kad iš bylos duomenų matyti, kad ieškovų iniciatyva liudytoju apklaustas buvęs Bondario individualios firmos „BORESTA“ darbuotojas G. D. nurodė, kad 2014 metais gruodžio mėnesį ar panašiu metu iš UAB „Borestos ranga“ aikštelės buvo išvežtos trys transporto priemonės (ieškovų atstovės patikslinimu – savivartis MAZ 5551, automobilinis kranas KS 3577 ir krautuvas FIAT Kobelco SL 45B) ir vėliau liudytojas su nepažįstamu asmeniu nuvyko į privatų aerouostą parodyti kaip užvesti vieną iš minėtų transporto priemonių. Jokių kitų konkrečių aplinkybių liudytojas negalėjo paaiškinti, taip pat negalėjo nurodyti nei kokiu tikslu nei kam buvo perduotos jo įvardintos transporto priemonės. Nors ieškovų atstovė ir teigė, kad liudytojo pateikti paaiškinimai suteikia pagrindo išvadai, kad būtent atsakovė UAB „Green Wood Homes“ 2014 metų gruodžio mėnesį išsivežė savivartį MAZ 5551, automobilinį kraną KS 3577 ir krautuvą FIAT Kobelco SL 45B, tačiau bankroto administratoriaus pateikti paaiškinimai, jog po bankroto bylos iškėlimo šios transporto priemonės buvo nuomotos vienam iš kreditorių komiteto narių UAB „Alvora“ (kuri šioje byloje yra ir ieškovė) bei, kad 2014 metų lapkričio mėn. UAB „Alvora“ nebepageidaujant eksploatuoti nuomos sutarčių pagrindu jai perduoto turto, ir UAB „Santechma“ reikalaujant iš jos teritorijos pasiimti krautuvą FIAT Kobelco SL 45B, bankroto administratorius organizavo šio turto perkėlimą į kitą vietą, bei šiuos paaiškinimus patvirtinantys rašytiniai įrodymai – 2014-11-18 susirašinėjimas elektroniniu paštu bei 2014-12-01 perdavimo – priėmimo aktai, paneigia ieškovų teiginius. Jokių kitų įrodymų, išskyrus liudytojo paaiškinimus, ieškovai nepateikė. Atsižvelgiant į nurodytų duomenų visumą, teismas vertina, kad ieškovai neįrodė, jog turto pardavimo sandoris vyko neskaidriai (LR CPK 178 straipsnis).

23Pažymėtina, kad civiliniame procese įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (LR CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką dėl LR CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal LR CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas. Jis reiškia, kad teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-547/2013). Konkrečiu atveju teismas neturi pagrindo išvadai, kad ieškovai tinkamai pagrindė nurodytas aplinkybes dėl sandorio neskaidrumo bei šalių nesąžiningumo sudarant ginčo sandorį. Taip pat atmestini bankroto administratoriaus argumentai dėl netinkamo atsakovo byloje, kadangi konkrečiu atveju ieškovai ginčijo tarp bankrutavusios įmonės, atstovaujamos bankroto administratoriaus, ir atsakovės UAB „Green Wood Homes“ sudarytą pirkimo – pardavimo sandorį ieškinio pagrindu nurodydami neteisėtus bankroto administratoriaus veiksmus.

24Įvertinęs išdėstytus argumentus bei byloje nustatytų aplinkybių visumą, teismas daro išvadą, jog vykdydamas ginčo sandorį bankroto administratorius padarė formalius pažeidimus – suapvalino turto pardavimo kainą 0,37 Eur bei turtą pradėjo pardavinėti vėliau ne buvo nustatęs kreditorių komitetas, tačiau teismo vertinimu padaryti pažeidimai nesuteikia pagrindo 2015-03-02 tarp bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ ir UAB „Green Wood Homes“ sudarytos Be varžytynių parduodamo transporto priemonių ir statybinės technikos pirkimo - pardavimo sutarties Nr. BS-1 ex officio pripažinti niekine pagal LR CK 1.80 straipsnį, nes šis sandoris šiuo metu esančių byloje duomenų pagrindu nelaikytinas akivaizdžiai niekinis bei pažeidžiantis bankrutavusios įmonės bei jos kreditorių teises. Byloje ieškovai taip pat neįrodė, kad ginčo sandoris buvo sudarytas viršijant bankroto administratoriui suteiktus įgaliojimus. Be to, teismo vertinimu, konkrečiu atveju nėra pagrindo vertinti, kad šio sandorio pripažinimas negaliojančiu apskritai reikštų kreditorių teisių apgynimą, kadangi ieškovai nepateikė jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, jog jiems ar bankrutuojančiai įmonei konkrečiu sandoriu buvo padaryta reali žala. Atsižvelgiant į nurodytą ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

25Dėl bylinėjimosi išlaidų.

26Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (LR CPK 93 straipsnio 1 dalis). LR CPK 98 straipsnis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Teismas vertindamas prašomų priteisti atstovavimo išlaidų pagrįstumą, pažymi, kad išlaidos, susijusios su teisine pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatytos 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ rekomenduojamais civilinėse bylose priteistino užmokesčio dydžiais.

27Atsakovas bankroto administratorius UAB „VALEKSA“ pareiškė prašymą priteisti 1125,30 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, pateikė įrodymus patvirtinančius patirtas išlaidas už teisines paslaugas, atsiliepimo į ieškinį, tripliko parengimą, atstovavimą teisme. Teismas įvertinęs atsakovo atstovo paruoštų procesinių dokumentų kiekį, apimtis galimas laiko sąnaudas, atsižvelgęs į civilinės bylos apimtį, sudėtingumą, posėdžių trukmę, sprendžia, kad atsakovo prašymas pagrįstas ir tenkintinas, iš ieškovų UAB „Prospekto investicijos“, UAB „Vilbaiva“, UAB „Alvora“, UAB „Grohmann Attollo logistika“ ir R. R. lygiomis dalimis priteistina bankroto administratoriui po 225,06 Eur atstovavimo išlaidų (LR CPK 93 straipsnis, 98 straipsnio 2 dalis).

28Atsakovės UAB „Green Wood Homes“ atstovas pareiškė prašymą priteisti 845,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, pateikė įrodymus patvirtinančius patirtas išlaidas už teisines konsultacijas, atsiliepimo į ieškinį, tripliko parengimą, prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo parengimą, pasiruošimą teismo posėdžiams, vykimą į teismo posėdžius, atstovavimą teisme. Teismas įvertinęs atsakovės atstovo paruoštų procesinių dokumentų kiekį, apimtis bei atsižvelgęs į civilinės bylos apimtį, sudėtingumą, posėdžių trukmę, taip pat įvertinęs tai, kad atsakovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių 2015-11-11 nutartimi netenkintas, sprendžia, kad atsakovo prašymas pagrįstas ir tenkintinas iš dalies, prašomą priteisti bylinėjimosi išlaidų suma mažintina 55,00 eurais iki 790,00 Eur ir iš ieškovų UAB „Prospekto investicijos“, UAB „Vilbaiva“, UAB „Alvora“, UAB „Grohmann Attollo logistika“ ir R. R. lygiomis dalimis priteistina atsakovei UAB „Green Wood Homes“ po 158,00 Eur atstovavimo išlaidų (LR CPK 93 straipsnis, 98 straipsnio 2 dalis).

29Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestinas, ieškovų turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsniu, 31 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 98 straipsniu, 268–270 straipsniais, 279 straipsniu,

Nutarė

31Atmesti ieškovų bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ kreditorių komiteto narių UAB „Prospekto investicijos“, UAB „Vilbaiva“, UAB „Alvora“, UAB „Grohmann Attollo logistika“ ir R. R. patikslintą ieškinį atsakovams bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ bankroto administratoriui UAB „VALEKSA“, UAB „Green Wood Homes“ dėl administratoriaus veiksmų pripažinimo neteisėtais ir turto pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

32Priteisti iš ieškovų UAB „Prospekto investicijos“, įmonės kodas 300035303, UAB „Vilbaiva“, įmonės kodas 122737182, UAB „Alvora“, įmonės kodas 122049143, UAB „Grohmann Attollo logistika“, įmonės kodas 111794997, ir R. R., asmens kodas ( - ) lygiomis dalimis po 225,06 Eur (du šimtus dvidešimt penkis eurus 6 centus) atstovavimo išlaidų bankroto administratoriui UAB „VALEKSA“, įmonės kodas 123703158, bei po 158,00 Eur (šimtą penkiasdešimt aštuonis eurus) atstovavimo išlaidų atsakovei UAB „Green Wood Homes“, įmonės kodas 302342322.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

34Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų... 3. Ieškovai bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“... 4. Posėdžio metu ieškovų atstovė advokato padėjėja B. S. ieškinį... 5. Atsakovas bankroto administratorius UAB „VALEKSA“ su patikslintu ieškiniu... 6. Posėdžio metu atsakovo bankroto administratoriaus UAB „VALEKSA“ atstovė... 7. Atsakovė UAB „Green Wood Homes“ su patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė... 8. Posėdžio metu atsakovės UAB „Green Wood Homes“ atstovas advokatas D. P.... 9. Atsakovės UAB „Vilbaiva“ atstovas advokatas R. P. į posėdį neatvyko,... 10. Liudytojas G. D. 2015-10-19 teismo posėdžio metu paaiškino, kad anksčiau... 11. Ieškinys netenkintinas. ... 12. Iš nagrinėjamoje byloje pateiktų rašytinių dokumentų ir teismų... 13. Nagrinėjamu atveju ieškovai ginčija 2015-03-02 tarp bankrutavusios Bondario... 14. Vadovaujantis teismų praktika, sandorių negaliojimo instituto paskirtis –... 15. LR CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam sandorių negaliojimo pagrindui... 16. Nagrinėjamu atveju ieškovai teigia, kad bankroto administratorius... 17. Visų pirma, teismas sutinka su bankroto administratoriaus argumentais, kad... 18. Antra, kaip minėta iš bylos duomenų matyti, kad 2015-01-05 Bondario... 19. Teismo vertinimu byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad... 20. Dėl ieškovų argumentų, jog bankroto administratorius nesuderino su... 21. Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, kad 2014-12-19 kreditorių... 22. Ieškovai bylos nagrinėjimo metu taip pat pradėjo teigti, kad pirkimo –... 23. Pažymėtina, kad civiliniame procese įrodinėjimo tikslas – teismo... 24. Įvertinęs išdėstytus argumentus bei byloje nustatytų aplinkybių visumą,... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 26. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 27. Atsakovas bankroto administratorius UAB „VALEKSA“ pareiškė prašymą... 28. Atsakovės UAB „Green Wood Homes“ atstovas pareiškė prašymą priteisti... 29. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestinas, ieškovų turėtos... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11... 31. Atmesti ieškovų bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“... 32. Priteisti iš ieškovų UAB „Prospekto investicijos“, įmonės kodas... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,... 34. Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims....