Byla 2-496-196/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sudarytų sutarčių pripažinimo niekinėmis ir negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tomadas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gruodžio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-1200-357/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tomadas“ ieškinį atsakovui Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui ir uždarajai akcinei bendrovei „Automagija“, dėl perkančiosios organizacijos sudarytų sutarčių pripažinimo niekinėmis ir negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Tomadas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti 2014 m. spalio 3 d. sutartis dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste paslaugų teikimo, sudarytas tarp Šiaulių apskrities VPK ir UAB „Automagija“ niekinėmis ir negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas prašė ieškiniui užtikrinti taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki civilinės bylos išnagrinėjimo sustabdyti 2014 m. spalio 3 d. sutarčių dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste paslaugų teikimo, sudarytų tarp Šiaulių apskrities VPK ir UAB „Automagija“, vykdymą. Teigė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ir teismui priėmus ieškovui palankų sprendimą, būtų apsunkintas piniginių lėšų grąžinimas iš konkurso laimėtojo atsakovui.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2014 m. gruodžio 16 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

7Teismas nurodė, kad Šiaulių apygardos teisme civilinė byla Nr. 2-1096-368/2014 dėl ginčo esmės pagal ieškovo UAB „Tomadas“ ieškinį atsakovui Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariatui, yra išnagrinėta. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. lapkričio 12 d. sprendimu ieškovo ieškinys yra atmestas ir nors minėtas sprendimas yra neįsiteisėjęs, teismas konstatavo, kad ši aplinkybė sudaro pagrįstų abejonių dėl palankaus ieškovui sprendimo priėmimo.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas UAB „Tomadas“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gruodžio 16 d. nutartį ir taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį akivaizdžiai demonstruoja šališkumą ir neobjektyvumą.
  2. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina ar ieškovo ieškinys yra pagrįstas.
  3. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas sudarytą pirkimo sutartį su UAB „Automagija“ vykdo, todėl tenkinus ieškinį teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas.

10Atsakovas Šiaulių apskrities vyrausiąsis policijos komisariatas ir UAB „Automagija“ atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

14Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Šiaulių apygardos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

15Nustatyta, kad ieškovas ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti 2014 m. spalio 3 d sutarčių dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste paslaugų teikimo, sudarytų tarp Šiaulių apskrities VPK ir UAB „Automagija“, vykdymą.

16Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių viešųjų pirkimų bylose sąrašą nustato CPK 4237 straipsnio 2 dalis, numatanti, kad kaip laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų bylose gali būti viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas (CPK 4237 str. 2 d. 1 p.), įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (CPK 4237 str. 2 d. 2 p.), su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas (CPK 4237 str. 2 d. 4 p.).

17Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.) ir užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje. byloje Nr. 2-1682/2012). Kita vertus, viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. Pagal VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 1 punktą pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas.

18Byloje nustatyta, kad atsakovas Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste“. Nustatyta, kad perkančioji organizacija Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir UAB „Automagija“ 2014 m. spalio 3 d. sudarė perkamų paslaugų sutartis Nr.40-IL-5865, Nr.40-IL-5866, Nr.40-IL-5868 ir Nr.40-IL-5870 (13 b. l.). Taigi, nagrinėjamu atveju spręstinas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių – su pirkimo laimėtoju sudarytų viešojo pirkimo sutarčių vykdymo sustabdymo.

19Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinęs ieškinyje pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Ir atvirkščiai, nutarus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, kitų sąlygų, būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, nustatymas iš esmės neturi teisinės reikšmės. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-10-30 nutartis c. b. Nr. 2-1937/2014,2014-01-23 nutartis c. b. 2-222/2014). Teigti, kad UAB „Tomadas“ ieškinys yra aiškiai nepagrįstas, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo, tačiau, svarstant klausimą dėl laikinųjų apsaugos taikymo, būtina įvertinti ir viešojo intereso svarbą.

20Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo leidėjas nėra apibrėžęs viešojo intereso sąvokos, tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas; viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta ir tai, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi visais atvejais teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įvertinti, ar tam tikros rūšies laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros (CPK 145 str. 2 d.).

21Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to būti padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Kai konkuruoja kelios teisinės vertybės, pirmiausia turi būti ginama ta vertybė, kurios neapginus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmės išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, turi būti ginama pastaroji.

22Minėta, kad atsakovas vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste“. Viešasis pirkimas jau yra pasibaigęs, sutartys su laimėtoju, pasirašytos, todėl teismo vertinimu apelianto prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė - su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas (CPK 4237 str. 2 d. 4 p.) neabejotinai pažeis viešąjį interesą, t.y. ne tik perkančios organizacijos, vykdančios valstybės deleguotą funkciją interesą, bet ir visos Šiaulių apskrities bendruomenės teisėtus lūkesčius, kita vertus, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, laikinoji apsaugos priemonė - sutarčių vykdymo sustabdymas, būtų neproporcinga siekiamiems tikslams (CPK 4237 str. 1 d.).

23Esant paminėtoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju sukeltų kur kas didesnę žalą, nei jų netaikymas, todėl tenkinti apelianto atskirąjį skundą ir stabdyti aukščiau minėtų viešojo pirkimo sutarčių vykdymą nėra pagrindo.

24Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gruodžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Tomadas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Ieškovas prašė ieškiniui užtikrinti taikyti laikinąsias apsaugos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. gruodžio 16 d. nutartimi prašymą dėl... 7. Teismas nurodė, kad Šiaulių apygardos teisme civilinė byla Nr.... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB „Tomadas“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 10. Atsakovas Šiaulių apskrities vyrausiąsis policijos komisariatas ir UAB... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Šiaulių apygardos teismo... 15. Nustatyta, kad ieškovas ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti... 16. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 17. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant... 18. Byloje nustatyta, kad atsakovas Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos... 19. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 20. Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo... 21. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes,... 22. Minėta, kad atsakovas vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Dėl... 23. Esant paminėtoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad laikinųjų apsaugos... 24. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 25. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gruodžio 16 d. nutartį palikti...