Byla 2-501-922/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutuojančios UAB „Akmenės televizija“ administratoriaus UAB „Atveika“ ieškinį atsakovui A. O. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas BUAB „Akmenės televizija“ administratoriaus UAB „Atveika“ ieškiniu prašo iš atsakovo A. O. priteisti 140 418,92 Lt žalos atlyginimo, kadangi atsakovas kaip BUAB „Akmenės televizija“ direktorius neperdavė bendrovei 140 418,92 Lt.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai ir pasirašytinai remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 1 d., tačiau atsakovo atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 str. teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

5Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra CPK 142 str. 4 d. numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 str. 2 d., priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2005-04-03 visuotiniame akcininkų susirinkime UAB „Akmenės televizija“ direktoriumi išrinktas atsakovas A. O. (39 b.l.), ėjo UAB „Akmenės televizija“ direktoriaus pareigas laikotarpiu nuo 2005-04-07 iki 2013-10-04 (10-11 b.l.). Šiaulių apygardos teismas 2013-09-06 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Akmenės televizija“, kadangi bendrovė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Atveika“ (5-6 b.l). Nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėjo 2013-09-17.

8Ieškovas nurodo, kad patikrinus BUAB „Akmenės televizija“ dokumentus nustatyta, kad atsakovas, būdamas bendrovės vadovu padarė 140 418,92 Lt žalos bendrovei, kadangi laikotarpiu nuo 2012-07-31 iki 2013-06-28 atsakovas paėmė iš bendrovės banko sąskaitos, kasos ir iš klientų 140418,92 Lt, kurių negalėjo pateisinti.

9Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK) nustatytos juridinio asmens organo pareigos juridiniam asmeniui – juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas juridinio asmens organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo, privalo pranešti kitiems juridinio asmens valdymo organo nariams arba juridinio asmens dalyviams apie aplinkybes, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, privalo nedelsdamas pranešti kitiems juridinio asmens organams apie jo sudarytą sandorį su juridiniu asmeniu (CK 2.87 str. 1–6 d.). Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui, įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais, įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą, jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009 ir kt.). Pagal įstatyminį reguliavimą juridinio asmens valdymo organo nariai turi pareigas veikti išimtinai juridinio asmens interesais (CK 2.87 str.), o šių pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas lemia valdymo organo nario atsakomybę pagal CK 2.87 str. 7. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2006 ir kt.). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 str. ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006 ir kt.). CK 2.87 str. 7 d. nuostatos dėl bendrovės vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, pareigos visiškai atlyginti padarytą žalą, teikia pagrindą konstatuoti, kad bendrovės vadovo veiksmai užtikrinti, kad bendrovei nebūtų padaryta žalos (nuostolių) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009 ir kt.).

10Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti įmonės vadovo neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2013 ir kt.).

11Šiuo atveju teismas pripažįsta, kad atsakovas, paimdamas iš bendrovės kasos, banko sąskaitos ir trečiųjų asmenų 140 418,92 Lt padarė įmonei bei jos kreditoriams, kurių interesus atstovauja bankroto administratorius, 140 418,92 Lt dydžio žalą. Atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jis iš bendrovės, klientų paėmė iš viso 140 418,92 Lt, kurių neįnešė į bendrovės sąskaitą. Atsakovas, turėdamas įstatymo nustatytą pareigą (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p.), veikė neatsakingai, t. y. nepateikė ieškovo bankroto administratoriui viso bendrovės turto, nenurodė kur jis yra ir kur gali būti, tai laikytina jo neteisėtais veiksmais. Tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys – jei atsakovas nebūtų pažeidęs įstatymų, įmonės ir jo kreditorių interesai nebūtų taip smarkiai nukentėję.

12Pažymėtina, kad nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2013 ir kt.), tačiau atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių jo kaltę dėl žalos atsiradimo. Tokiu atveju teismas sprendžia, kad jo kaltės prezumpcija nenuginčyta. Taigi atsakovas, dėl to, kad netinkamai vykdė įmonės vadovo pareigas, turi pareigą atlyginti bendrovei bei jos kreditoriams, todėl padarytą žalą.

13Konstatuotina, kad atsakovui neįvykdžius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. numatytos pareigos, buvo pažeistos ieškovės ir kreditorių teisės ir teisėti interesai, padaryta žala įmonei bei jos kreditoriams, todėl ieškinys yra tenkintinas, ir priteistina iš atsakovo 140 418,92 Lt suma žalai atlyginti (CK 2.87 str., 6.263 str.)

14Dėl bylinėjimosi išlaidų

15Atsižvelgiant į tai, ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo valstybei priteistina 3808 Lt žyminio mokesčio ir 10,89 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 80 str. 1 d., 82 str., 83 str. 1 d. 8 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

16Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

17Akmenės rajono apylinkės teismas 2014-03-13 nutartimi ieškovo BUAB „Akmenės televizija“ reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo A. O. turto areštą 140418,92 Lt sumai. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

18Vadovaudamasis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 83 str. 1 d. 8 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 150 str. 3 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str. 1 d. ir 286 str. teismas

19n u s p r e d ž i a:

20ieškinį patenkinti visiškai.

21Priteisti iš atsakovo A. O. (a.k. ( - )) 140 418,92 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt tūkstančių keturis šimts aštuoniolika litų 92 ct) žalos atlyginimo ieškovo BUAB „Akmenės televizija“ (įm.k. 153255230) naudai.

22Priteisti iš atsakovo A. O. (a.k. ( - )) 3 808,00 Lt (tris tūkstančius aštuonis šimtus aštuonis litus) žyminio mokesčio ir 10,89 Lt (dešimt litų 89 ct) pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai.

23Akmenės rajono apylinkės teismo 2014-03-13 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki šio teismo sprendimo įvykdymo.

24Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

26Teisėja

27Loreta Janiulytė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, rašytinio... 2. ieškovas BUAB „Akmenės televizija“ administratoriaus UAB „Atveika“... 3. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai ir pasirašytinai... 5. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2005-04-03 visuotiniame akcininkų... 8. Ieškovas nurodo, kad patikrinus BUAB „Akmenės televizija“ dokumentus... 9. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK) nustatytos juridinio... 10. Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti įmonės vadovo neteisėtus... 11. Šiuo atveju teismas pripažįsta, kad atsakovas, paimdamas iš bendrovės... 12. Pažymėtina, kad nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos... 13. Konstatuotina, kad atsakovui neįvykdžius Lietuvos Respublikos įmonių... 14. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 15. Atsižvelgiant į tai, ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo valstybei... 16. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 17. Akmenės rajono apylinkės teismas 2014-03-13 nutartimi ieškovo BUAB... 18. Vadovaudamasis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 83 str. 1 d. 8 p., 88 str. 1 d.... 19. n u s p r e d ž i a:... 20. ieškinį patenkinti visiškai.... 21. Priteisti iš atsakovo A. O. (a.k. ( - )) 140 418,92 Lt (vieną šimtą... 22. Priteisti iš atsakovo A. O. (a.k. ( - )) 3 808,00 Lt (tris tūkstančius... 23. Akmenės rajono apylinkės teismo 2014-03-13 nutartimi taikytas laikinąsias... 24. Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad... 25. Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už... 26. Teisėja... 27. Loreta Janiulytė...