Byla e2-482-823/2016
Dėl sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „MC Wealth Management“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 25 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovės Kredito unijos Taupkasė prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovės Kredito unijos Taupkasė ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „MC Wealth Management“ dėl sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė Kredito unija Taupkasė kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl šalių 2013 m. vasario 19 d. sudarytos Paslaugų teikimo sutarties Nr. MCWM-02-20130219-0041 papildomo susitarimo Nr. 1 1 punkte nustatytos sąlygos pripažinimo negaliojančia nuo jos sudarymo momento ir restitucijos taikymo bei prašė iš atsakovės priteisti ieškovės sumokėtą 115 017,29 EUR sumą ir 7 581, 69 EUR palūkanas. Ieškovė kartu su ieškiniu taip pat pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės turto areštą ginčo sumai.

5Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 6 d. nutartimi ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė. Teismas nurodė, kad su ieškiniu nėra pateikta įrodymų, jog atsakovės turtinė padėtis yra bloga, taip pat nepateikta įrodymų ar bent tikėtinų duomenų apie atsakovės veiksmus, iš kurių galima būtų padaryti išvadą, kad atsakovė siekia apsunkinti galimą išieškojimą vykdant būsimą teismo sprendimą, todėl nėra pakankamo teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs ieškovės atskirąjį skundą, 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 6 d. nutartį paliko nepakeistą.

6Ieškovė Kredito unija Taupkasė pateikė bylą nagrinėjančiam pirmosios instancijos teismui pakartotinį prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrindžia naujai paaiškėjusias aplinkybės: atsakovės finansų patarėjo įmonės licencijos panaikinimas ir itin sunki finansinė padėtis.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 25 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino.

9Teismas pažymėjo, kad ieškovė pakartotinai teikia prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovės atžvilgiu, kuris pirmą kartą buvo atmestas nepateikus įrodymų apie blogą atsakovės finansinę padėtį. Teismui atmetus prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, su tokiu prašymu galima kreiptis į teismą dar kartą, tačiau tuomet teismas vertina, ar ieškovas nurodė naujas aplinkybes, ar pateikė naujus įrodymus, pagrindžiančius būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones, arba kad išnyko pagrindai, kuriems esant laikinosios apsaugos priemonės nebuvo taikytos.

10Teismo vertinimu, naujai paaiškėjusi aplinkybė, jog atsakovei buvo panaikinta finansų patarėjo įmonės licencija, sudaro pakankamą pagrindą spręsti, kad grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui padidėjo, kadangi panaikinus licenciją, atsakovė prarado teisę vykdyti veiklą, kuri jai generavo pajamas.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Atskiruoju skundu atsakovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 25 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

  1. ieškovė, teikdama prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pirmą kartą, jau buvo nurodžiusi aplinkybę, kad atsakovei yra panaikinta finansų patarėjo įmonės licencija, todėl ši aplinkybė nėra nauja. Ieškovė nepateikė kitų naujų argumentų ir/ar įrodymų, pagrindžiančių aplinkybių pasikeitimą.
  2. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, rėmėsi tik galimos atsakovės finansinės padėties analize, tačiau nevertino, ar iš tikrųjų byloje yra naujų įrodymų, kurie patvirtintų galimą atsakovės nesąžiningumą ar teismo sprendimo įvykdymo galimybės sumažėjimą.
  3. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartyje, kuria buvo palikta nepakeista pirmosios instancijos teismo nutartis netenkinti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, jau buvo nurodęs, kad didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymo, todėl duomenys apie atsakovės finansinę padėtį nėra reikšmingi sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. ieškovė pateikė naujus įrodymus – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015-06-17 nutartį, priimtą administracinėje byloje Nr. eAS-953-261/2015, ir UAB „Civitta“ 2015-11-10 išvadą dėl UAB „Wealth Management“ veiklos finansinės situacijos. Šiais įrodymais yra patvirtinamos aplinkybės, kad atsakovės finansinė padėtis yra itin prasta, kad atsakovė yra nesąžininga ir egzistuoja grėsmė, jog ji slėps turtą bei vengs įvykdyti teismo sprendimą. Atsakovė atskirajame skunde dėl šių naujai pateiktų įrodymų ir jų patvirtinamų aplinkybių nepasisako;
  2. atsakovė, Lietuvos Bankui panaikinus atsakovės veikos licenciją, kreipėsi į teismą, ginčydama tokį priežiūros institucijos sprendimą, ir nurodė, kad net ir laikinai neturint teisės verstis licencijuojama veikla, neišvengiamai gresia žlugimas ir atsakovė jau nuo pat licencijos panaikinimo, t.y. nuo 2015-04-23, patiria neigiamas finansines pasekmes ir tolesnė jos veikla bei pajamų generavimas yra negalimi;
  3. remiantis UAB „Civitta“ atlikta atsakovės finansinės padėties pokyčių analize pagal viešai prieinamus atsakovės finansinius duomenis bei Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui atsakovės pateiktus skaičius apie įmonės finansinę būklę ir lėšas, reikalingas įmonės veiklos palaikymui, matyti, kad atsakovė šiuo metu nebeturi finansinių išteklių įmonės veiklos palaikymui, neturi galimybių generuoti pajamų, ir tai, kad jau panaudojo netipiškai daug lėšų veiklai vykdyti, kas reiškia, jog atsakovės finansinė padėtis yra itin sunki ir jai gresia bankrotas, bei patvirtina abejones dėl atsakovės sąžiningumo ir tikėtiną turto švaistymą;
  4. atsakovės nesąžiningumą pagrindžia tai, kad atsakovė skirtingose bylose teismams teikė vienas kitam prieštaraujančius duomenis ir paaiškinimus apie savo finansinę padėtį, taip siekdama suklaidinti teismus ir gauti sau palankias išvadas.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

16Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria teismas tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Byloje nustatyta, kad ieškovė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones teikia antrą kartą. Kartu su ieškiniu prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones pirmąjį kartą ieškovė iš esmės rėmėsi tik didele ieškinio suma. Pirmosios instancijos teismas 2015 m. gegužės 6 d. nutartimi prašymo netenkino motyvuodamas tuo, kad nėra pateikta įrodymų, jog atsakovės turtinė padėtis yra bloga, bei, kad nėra pateikta įrodymų ar bent tikėtinų duomenų apie atsakovės veiksmus, iš kurių galima būtų padaryti išvadą, kad atsakovė siekia apsunkinti galimą išieškojimą vykdant būsimą teismo sprendimą. Ieškovė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 6 d. nutarties, grindė tuo, kad nesąžiningas atsakovės elgesys klientų atžvilgiu, dėl ko jai buvo panaikinta licencija, leidžia pagrįstai tikėtis nesąžiningo atsakovės elgesio ir ateityje iškilus būtinybei vykdyti teismo sprendimą, t. y. nesąžiningas atsakovės elgesys klientų atžvilgiu savaime reiškia, kad atsakovė sieks išvengti ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo vykdymo ir atliks veiksmus, kuriais būsimas teismo sprendimo vykdymas būtų apsunkintas. Apeliacinės instancijos teismas 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartimi ginčijamą nutartį paliko nepakeistą ir akcentavo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ar netaikymas motyvuojant didele ieškinio suma ir kitos šalies finansine padėtimi, yra neteisingas. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovės pateikta publikacija apie tai, jog AB Lietuvos bankas panaikino atsakovei finansų patarėjo licenciją, taip pat nesudaro pagrindo preziumuoti, kad atsakovė perleis savo turtą ar kitaip vengs šioje byloje priimto galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo.

18Laikinosios apsaugos priemonės pasižymi procesiniu, o ne materialiniu teisiniu pobūdžiu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-280/2012, kt.). Tai reiškia, kad paaiškėjus ar iškilus naujoms grėsmėms būsimo teismo sprendimo įvykdymui, ieškovas turi teisę pakartotinai kreiptis į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje (CPK 144 straipsnio 1 ir 3 dalys, 147 straipsnio 2 dalis). Tokiu atveju teismas turi iš naujo vertinti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą, nustatinėdamas, ar pakartotinio prašymo nagrinėjimo metu egzistuoja prašyme nurodytos naujos grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

19Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, teisinai ir pagrįstai nurodė, kad, teismui atmetus prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, su tokiu prašymu galima kreiptis į teismą dar kartą, tačiau tuomet teismas vertina, ar ieškovas nurodė naujas aplinkybes, pagrindžiančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą. Nagrinėjamoje byloje ieškovė jau žinomą aplinkybę, kad atsakovei buvo panaikinta finansų patarėjo įmonės licencija, kuri teismo jau buvo įvertinta, pagrindžia tiesiog nauju įrodymu – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. birželio 17 d. nutartimi. Šis įrodymas papildomai pagrindžia aukščiau nurodytą aplinkybę, tačiau pats savaime nėra nauja aplinkybė, todėl nėra pagrindo laikyti, kad pakartotinio prašymo nagrinėjimo metu egzistuoja naujos grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Pastebėtina, kad pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones motyvuodamas tik tuo, kad naujai paaiškėjusi aplinkybė, jog atsakovei buvo panaikinta finansų patarėjo įmonės licencija, sudaro pakankamą pagrindą spręsti, jog grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui padidėjo, tačiau ši pirmosios instancijos teismo išvada prieštarauja aptartiems Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarties motyvams.

20Ieškovė taip pat remiasi UAB „Civitta“ 2015 m. lapkričio 10 d. išvada dėl UAB „Wealth Management“ veiklos finansinės situacijos. Apeliacinis teismas pažymi, jog minėta išvada buvo padaryta remiantis ribotais šaltiniais, t. y. prieinamos informacijos apie atsakovę bei atsakovės kitoje byloje pateiktais duomenimis, analize. Be to, pati išvada susideda tik iš prielaidų apie tikėtinai egzistuojančias aplinkybes, todėl nėra pakankamas įrodymas, leidžiantis teismui susiformuoti pakankamai pagrįstą išvadą dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Kartu pažymėtina tai, kad aktualioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, taip pat ir Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartyje šioje byloje, laikomasi pozicijos, kad reikalavimo suma ir atsakovės turtinė padėtis savaime nėra tinkami ir pakankami kriterijai laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pats savaime materialinių vertybių nesukuria, o tik padeda išsaugoti atsakovo turtą, todėl didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina nei pasunkina ar padaro neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Nesant turto net įmonės veiklai palaikyti, kaip tas teigiama UAB „Civitta“ išvadoje, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tik dar labiau apsunkintų atsakovės veiklą ir neprisidėtų prie ieškovės interesų apsaugos.

21Kadangi nagrinėjamu atveju ieškovės pateiktos kaip naujos grėsmės (atsakovės veikos licencijos galiojimo panaikinimas) jau buvo įvertinos Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartyje ir dėl jų buvo pasisakyta, o kitos ieškovės pateiktos aplinkybės ir duomenys neįrodo egzistuojant naujas grėsmes būsimo teismo sprendimo įvykdymui, konstatuotina kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartimi laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos nepagrįstai, todėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 25 d. nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 25 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės Kredito unijos Taupkasė prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė Kredito unija Taupkasė kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl... 5. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 6 d. nutartimi ieškovės... 6. Ieškovė Kredito unija Taupkasė pateikė bylą nagrinėjančiam pirmosios... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 25 d. nutartimi prašymą dėl... 9. Teismas pažymėjo, kad ieškovė pakartotinai teikia prašymą taikyti... 10. Teismo vertinimu, naujai paaiškėjusi aplinkybė, jog atsakovei buvo... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atskiruoju skundu atsakovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m.... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo skundą atmesti.... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria teismas tenkino ieškovės... 17. Byloje nustatyta, kad ieškovė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos... 18. Laikinosios apsaugos priemonės pasižymi procesiniu, o ne materialiniu... 19. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, teisinai ir... 20. Ieškovė taip pat remiasi UAB „Civitta“ 2015 m. lapkričio 10 d. išvada... 21. Kadangi nagrinėjamu atveju ieškovės pateiktos kaip naujos grėsmės... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 23. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 25 d. nutartį panaikinti ir...