Byla e2-850-236/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tomadas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 15 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tomadas“ ieškinį atsakovui Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Tomadas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš dalies panaikinti atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2017 m. kovo 2 d. pranešimą „Dėl pretenzijos išnagrinėjimo“ Nr. 4973766; įpareigoti atsakovą: 1) Kainų apklausos „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“ (toliau taip pat ir Kainų apklausa, Pirkimas) sąlygų 2.2 p. nuostatas, sistemiškai jas aiškinant su Kainų apklausos sąlygų 3 p. nuostatomis, pakeisti tokiu būdu, jog perkančioji organizacija pirktų ikiteisminio tyrimo metu policijos paimtų transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo tiekėjo aikštelėje paslaugą (kaip visumą), arba ikiteisminio tyrimo metu policijos paimtų transporto priemonių nuvežimo nuo sulaikymo vietos iki policijos saugojimo aikštelės paslaugą išskirtų į atskirą pirkimo dalį; 2) Atsižvelgiant į Kainų apklausos sąlygų 6.3 p. bei 8 p. nuostatas, paslaugų įkainius dėl transporto priemonių priverstinio nuvežimo ir saugojimo diferencijuotų į iki 3,5 t svorio bei virš 3,5 t svorio (kaip tai analogiškų paslaugų viešųjų pirkimų sąlygose numato kitų apskričių VPK); 3) Kainų apklausos sąlygose aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, jog sunkiasvorių transporto priemonių gelbėjimo darbai (apimantys transporto priemonės ištraukimą iš griovio, krovinio perkrovimą, krano darbą ir pan.) ar papildomi darbai kelyje nėra viešojo pirkimo sutarties objektas, kas reiškia, jog už tokio pobūdžio darbus perkančioji organizacija ir (ar) fiziniai bei juridiniai asmenys privalo atsiskaityti su paslaugų teikėju atskirai; 4) Kainų apklausos sąlygų I dalies „Pirkimo objektas“ 17 p. nuostatas pakeisti tokia apimtimi, jog iš ankstesnio paslaugos teikėjo saugojimo aikštelių transporto priemonių pervežimo į naujo paslaugos teikėjo saugojimo aikštelę kaštai nebūtų perkeliami naujam paslaugos teikėjui (t. y., jog naujasis paslaugos teikėjas nebūtų verčiamas teikti paslaugą perkančiajai organizacijai neatlygintinai); 5) Kainų apklausos sąlygų I dalies „Pirkimo objektas“ 17 p. nuostatas pakeisti tokia apimtimi, jog iš ankstesnio paslaugos teikėjo saugojimo aikštelių transporto priemonių pervežimo į naujo paslaugos teikėjo saugojimo aikštelę įkainiai būtų įtraukti į bendrą pasiūlymo kainą (tame tarpe – į Pirkimo sąlygų 50 p. nuostatose pateikiamą bendros pasiūlymo kainos skaičiuoklę su atskiru tokios paslaugos kintamuoju, vertintinu apskaičiuojant bendrą pasiūlymo kainą); 6) Kainų apklausos sąlygų VIII dalies „Sprendimas dėl pirkimo sutarties sudarymo“ 52 p. nuostatas dalyje dėl sutarties kainos (kaip tokios) keitimo atsižvelgiant į įstatyminės bazės kaitą, kuomet įstatymų/teisės aktų pasikeitimas lemia ženklų paslaugos teikėjo pajamų sumažėjimą, atitinkamai pakeisti arba papildyti; 7) Kainų apklausos sąlygų 64 p. nuostatas pakeisti arba patikslinti taip, jog viešojo pirkimo sutartyje nurodomi teikiamų paslaugų įkainiai būtų koreguojami (arba indeksuojami) atsižvelgiant į infliaciją, kuro kainų šuolius, minimalaus darbo užmokesčio augimą ir kitas aplinkybes, kiek tai tiesiogiai susiję su teikiamos paslaugos objektu; 8) Kainų apklausos sąlygose aiškiai ir nedviprasmiškai sureguliuoti klausimą dėl paslaugų atlygintinumo už konfiskuotų, tačiau ne ikiteisminiuose tyrimuose sulaikytų transporto priemonių saugojimą už laikotarpį nuo teismo sprendimo konfiskuoti transporto priemonę įsiteisėjimo dienos iki faktinio tokios transporto priemonės perdavimo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui ar įgaliotam atstovui; 9) Kainų apklausos sąlygų 58.7 p. nuostatas pakeisti aiškiai įvardinant baigtinį papildomų paslaugų sąrašą (išskyrus papildomas paslaugas, už kurias perkančiajai organizacijai ir (ar) fiziniams/juridiniams asmenims kyla pareiga atsiskaityti su tiekėju, apimančias transporto priemonės ištraukimą iš griovio, krovinio perkrovimą, krano darbą ir pan., kas nėra pirkimo bei viešojo pirkimo sutarties objektas); priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti visas kainų apklausos „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 316061) procedūras, o taip pat – ginčo laikotarpiu uždrausti atsakovui organizuoti analogiškų paslaugų viešąjį pirkimą bet kokia kita VPĮ nustatyta forma, siekiant įsigyti paslaugas, dėl kurių sąlygų ginčijimo yra pateiktas ieškinys. Ieškovės nuomone, laikinosios apsaugos priemonės šiuo atveju yra vienintelė efektyvi priemonė siekiant jai pasinaudoti teise į teisminę gynybą. Užsitęsus ginčui pirkimo procedūros gali būti užbaigtos, o pirkimo sutartis pasirašyta ir pradėta vykdyti, kas apsunkintų restitucijos taikymą bei pareikalautų papildomų lėšų iš proceso šalių. Tokiu atveju, teismui priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą, jai liktų tik galimybė reikalauti žalos atlyginimo, kuri objektyviai negalėtų būti įgyvendinta, nes įrodyti patirtos žalos dydį yra sudėtinga. Pažymėjo, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ginčo laikotarpiu iš esmės neturės jokių neigiamų pasekmių nei perkančiajai organizacijai, nei viešajam interesui, kadangi perkančioji organizacija iki civilinės bylos išnagrinėjimo sėkmingai ir sklandžiai gali pirkti analogišką paslaugą pagal šiuo metu galiojančią sutartį su tiekėju. Taip pat ieškovė pateikė papildomą prašymą, kuriuo prašė nedelsiant sustabdyti visas pirkimo procedūras, tame tarpe – uždrausti pasirašyti viešojo pirkimo sutartį su laimėtoju arba, jei tokia sutartis jau sudaryta, sustabdyti jos galiojimą ir vykdymą.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 15 d. nutartimi ieškovės prašymo netenkino.
 2. Teismas konstatavo, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad UAB „Tomadas“ ieškinys yra aiškiai nepagrįstas, tačiau pažymėjo, jog šiuo atveju būtina įvertinti ir viešojo intereso svarbą. Teismo nuomone, atsakovo vykdomo pirkimo objektas (priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir/ar saugojimo paslaugų pirkimas) yra neabejotinai svarbus Lietuvos valstybei, atsakovui. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas galėtų padaryti didelę žalą ne tik atsakovui, kuris dėl jų taikymo atsidurtų situacijoje, kai negalėtų pilna apimtimi vykdyti aptarnaujamoje teritorijoje policijos įstaigai deleguotų uždavinių – asmens, visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo, eismo automobilių keliais priežiūros, nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) atskleidimo ir tyrimo, bet ir visuomenei, nes neabejotinai būtų padaryta žala ir viešajam interesui policijos įstaigai nebegalint įgyvendinti jai deleguotų ir jos steigimo dokumentuose įtvirtintų uždavinių Vilniaus apskrityje ir pačiame mieste. Dėl šių aplinkybių teismas sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju sukeltų kur kas didesnę žalą, nei jų netaikymas, todėl ieškovės prašymo netenkino.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB „Tomadas“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 15 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas pateikė teismui neteisingą, subjektyvią informaciją, kuri galėjo jį suklaidinti priimant skundžiamą nutartį. Ieškovė ne kartą yra kreipusis į atsakovą dėl šiuo metu galiojančios paslaugų teikimo sutarties sąlygų pakeitimo ar paaiškinimo, kas rodo, jog ir praeitas atsakovo organizuotas viešasis pirkimas buvo su akivaizdžiais trūkumais. Atsakovas netenkino ieškovės pretenzijos ir, ieškovei nepateikus pasiūlymo pirkime, ji nebeturėtų galimybių ginčyti pirkimo sąlygas, ginti savo teises.
  2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje užtikrina viešąjį interesą sąžiningu tiekėjų varžymusi. Tai yra vienintelė efektyvi priemonė ieškovei pasinaudoti teise į teisminę gynybą, kadangi prašymo netenkinus jai liktų galimybė tik reikšti dar vieną ieškinį teismui dėl patirtų nuostolių atlyginimo.
  3. Atsakovas turi galimybę pratęsti šiuo metu galiojančią paslaugų teikimo sutartį ir taip nepatirti jokios žalos.
 2. Atsakovas Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo jo netenkinti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis ieškovė siekia bet kokiomis priemonėmis užkirsti kelią atsakovui įsigyti reikalingas paslaugas (net ir iš esmės skirtingomis, nei ginčijamos, sąlygomis).
  2. Kadangi pirkimo objektas yra dalus, ieškovės ieškinį patenkinus, šalys nesunkiai galėtų būti grąžintos į prieš tai buvusią padėtį.
  3. Su ieškove sudarytos paslaugų teikimo sutarties terminas šiuo metu jau yra pratęstas maksimaliam terminui – iki 2017 m. gegužės 9 d., todėl daugiau nebus galima ją pratęsti tokiu pačiu būdu.
  4. Tenkinus ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ji turėtų būti įpareigota užtikrinti atsakovo nuostolius, atsirasiančius dėl negalėjimo tinkamai vykdyti atsakovui pavestų funkcijų. Teikdama ieškinį ieškovė piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, kadangi reiškia reikalavimus įpareigoti atsakovę atlikti konkrečius veiksmus, nors kompetenciją tai atlikti išimtinai priklauso tik perkančiajai organizacijai.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 2. Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atmestas ieškovės UAB „Tomadas“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta.

5Dėl papildomų įrodymų priėmimo į bylą

 1. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 2. Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „Tomadas“ kartu su atskiruoju skundu pateikė apeliacinės instancijos teismui šiuos papildomus įrodymus: 2014 m. gruodžio 17 d. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešimą „Dėl sutarties pratęsimo“ Nr. 85-S-18377, 2015 m. rugpjūčio 19 d. UAB „Tomadas“ pasiūlymą Nr. 297526, 2016 m. balandžio 21 d., 2016 m. gegužės 2 d., 2016 m. liepos 22 d., 2016 m. gruodžio 7 d. UAB „Tomadas“ prašymus atsakovui ir 2016 m. birželio 28 d. atsakovo atsakymą bei 2017 m. kovo 14 d. atsakovo pranešimą šiame viešajame pirkime. Tuo tarpu atsakovas Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė apeliacinės instancijos teismui šiuos papildomus įrodymus: 2013 m. gruodžio 27 d. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato sutartis su priedais ir susitarimą dėl pratęsimo, 2015 m. lapkričio 4 d. atsakovo sutartis su priedais ir papildomu susitarimu dėl pratęsimo, atsakymą į ieškovės 2016 m. liepos 22 d. prašymą bei susirašinėjimą dėl automobilio Audi, 2017 m. sausio 26 d. susitikimo su UAB „Tomadas“ protokolą.
 3. 2015 m. lapkričio 4 d. šalių sudaryta sutartis ir 2016 m. spalio 17 d. papildomas susitarimas jau yra pateikti pirmosios instancijos teismui su kitais šalių procesiniais dokumentais, tuo tarpu kiti aukščiau paminėti papildomi įrodymai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra reikšmingi nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje, nedaro įtakos teismui sprendžiančiam tik tarpinį procesinį ginčo tarp šalių klausimą. Dėl to apeliacinės instancijos teismas visus minėtus įrodymus atsisako priimti.

6Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

 1. CPK 144 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, jog teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Vadovaujantis CPK 423 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgdamas į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).
 2. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).
 3. Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovas Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas vykdo kainų apklausą „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“. Pirkimo objektas – priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo paslaugų pirkimas vykdomas visuomenės reikmėms užtikrinant viešąjį interesą ir policijos uždavinių įgyvendinimą. Pirkimas skaidomas į 7 dalis, pagal veiklos teritorijas. Ieškovė, nesutikdama su nustatytomis pirkimo sąlygomis, pateikė pretenziją atsakovui, kuris ją tenkino tik iš dalies. Ieškovė pateikė ieškinį. Taip pat ji yra pateikusi pasiūlymą 1 pirkimo daliai (Vilniaus mieste ir rajone).
 4. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamoje nutartyje teismo padaryta išvada, jog šio pirkimo objektas neabejotinai susijęs su viešuoju interesu, svarbus Lietuvos valstybei ir neišvengiamas perkančiajai organizacijai, siekiančiai tinkamai vykdyti jai pavestas funkcijas. Bylos duomenys taip pat patvirtina, jog perkamos paslaugos, konkrečiai Vilniaus miestui ir rajonui, šiuo metu yra teikiamos pagal šalių 2015 m. lapkričio 4 d. sudarytą sutartį. Šios sutarties galiojimas, vadovaujantis jos 16 punktu, 2016 m. spalio 17 d. papildomu susitarimu buvo pratęstas maksimaliam terminui – iki 2017 m. gegužės 10 d., todėl nesutiktina su apeliantės argumentu, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones paslaugos perkančiajai organizacijai vis tiek galės būti teikiamos neribotą laiką. Be to, ieškovė teikia paslaugas atsakovui bei siekia jas teikti ateityje tik pirmoje prikimo dalyje, tuo tarpu dar šešiose dalyse paslaugos teikiamos kitų tiekėjų, kurių ketinimai bei galimybės teismui nėra žinomos. Tuo tarpu pareikštu ieškiniu ginčijamos pirkimo sąlygos, taikomoms visoms pirkimo dalims.
 5. Atsižvelgiant į aukščiau aptartas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai, jog šiuo atveju svarbesnis yra visuomenės interesas gauti nepertraukiamą paslaugų pirkimą, o ne užtikrinti sąžiningą tiekėjų varžymąsi. Šiuo metu galiojanti sutartis, akivaizdu, baigsis dar nesant įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl ginčo esmės (byla skirta nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2017 m. gegužės 12 d.), todėl kito būdo užtikrinti minėtą viešąjį interesą šiuo atveju teismas nemato.
 6. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamą nutartį panaikinti, apeliantė nenurodė ir teismas nenustatė. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 320, 338 str.).

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

8Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai