Byla e2-3210-351/2018
Dėl skolos ir netesybų priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Virgina Pankauskienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) Legal Balance ieškinį atsakovui K. A. dėl skolos ir netesybų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo K. A. 289,62 Eur negrąžinto kredito, 25,61 Eur bendros vartojimo kredito kainos, 289,58 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų už naudojimosi vartojimo kredito suma po sutarties įvykdymo termino pasibaigimo dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimo išlaidas. Nurodo, kad pradinis kreditorius vartojimo kredito davėjas UAB „4finance“ ir atsakovas 2013-01-20 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 773898004 (toliau – Sutartis). Atsakovui nusprendus pasiskolinti papildomai, buvo sudarytas 2013-01-27 vartojimo kredito sutarties Nr. 773898004 priedas, kuris papildė 1/20/2013 vartojimo kredito sutartį, todėl šis priedas toliau vadinamas Sutartimi. Sutartimi atsakovui buvo suteiktas 289,62 Eur vartojimo kreditas 30 dienų terminui, pagal kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą ir sumokėti 25,61 Eur bendrą vartojimo kredito kainą Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka bei terminais. 2017-06-29 tarp Pradinio kreditoriaus ir ieškovo UAB Legal Balance buvo sudaryta Paskolų portfelio pardavimo sutartis, kuria pradinis kreditorius perleido Ieškovui reikalavimo teises į pradiniam kreditoriui skolingus asmenis. Sutarties 4.1. punktu atsakovas įsipareigojo pradiniam kreditoriui mokėti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas išreikštas bendra vartojimo kredito kainos norma. Atsakovas turi pareigą sumokėti ieškovei 289,62 Eur negrąžinto vartojimo kredito bei, remiantis Sutarties 4.1 punktu, 25,61 Eur bendros vartojimo kredito kainos pagal Sutarties grafiką iki Sutarties termino pasibaigimo. Sutarties 4.4. ir 6.5. punktais šalys susitarė, jog mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos skaičiuojamos nuo vartojimo kredito išmokėjimo atsakovui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas vartojimo kreditas yra faktiškai sugrąžinamas pradiniam kreditoriui. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodoma, kad bendra vartojimo kredito kainos metinė norma sudaro 199,80 proc., o metinė palūkanų norma – 113,69 proc. mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos gali būti skaičiuojamos iki visiško vartojimo kredito grąžinimo dienos, tačiau ieškovė šias palūkanas geranoriškai paskaičiavo, taikydama 113,69 proc. metinę palūkanų normą, ir tik už 321 dienas, nors atsakovas pagal 2013-01-20 sudarytą Sutartį vėluoja atsiskaityti jau beveik 3 metus. Atsakovas turi pareigą mokėti ieškovei 289,58 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų už naudojimąsi vartojimo kreditu po Sutarties įvykdymo termino pasibaigimo.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka, įpareigojant atsakovą per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, tačiau jis per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Kadangi ieškinio suma neviršija dviejų tūkstančių eurų, šalys bylos nagrinėti žodinio proceso tvarka neprašė, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (CPK 441 straipsnis). Šalims apie teismo posėdį yra pranešta tinkamai, papildomų prašymų negauta (CPK 133 straipsnio 3 dalis).

7Teismas

konstatuoja:

8Kaip matyti iš bylos medžiagos, pradinis kreditorius vartojimo kredito davėjas UAB „4finance“ ir atsakovas 2013-01-20 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 773898004 (toliau – Sutartis). Atsakovui nusprendus pasiskolinti papildomai, buvo sudarytas 2013-01-27 vartojimo kredito sutarties Nr. 773898004 priedas, kuris papildė 1/20/2013 vartojimo kredito sutartį, todėl šis priedas toliau vadinamas Sutartimi. Sutartimi atsakovui buvo suteiktas 289,62 Eur vartojimo kreditas 30 dienų terminui, pagal kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą ir sumokėti 25,61 Eur bendrą vartojimo kredito kainą Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka bei terminais. 2017-06-29 tarp Pradinio kreditoriaus ir ieškovo UAB Legal Balance buvo sudaryta Paskolų portfelio pardavimo sutartis, kuria pradinis kreditorius perleido Ieškovui reikalavimo teises į pradiniam kreditoriui skolingus asmenis, tame tarpe ir į atsakovo. Ieškovė, atsižvelgdama į CK 6.109 straipsnio 1 dalį, 2017-07-03 atsakovui elektroniniu paštu išsiuntė pranešimą dėl reikalavimo įvykdyti prievolę, kartu su reikalavimo perleidimo sutarties kopija. Atsakovas iki šiol neįvykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų.

9Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 straipsnis). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 straipsnis). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 289,62 Eur negrąžinto kredito ir 25,61 Eur bendros vartojimo kredito kainos (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 2 punktas, 6.256 straipsnis 2 dalis).

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 289,58 Eur palūkanas, apskaičiuotas taikant ne sutartyje įtvirtintą 199,80 proc. bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą, bet 113,69 proc. metinę palūkanų normą ir tik už 321 dienas, nors atsakovas pagal Sutartį vėluoja atsiskaityti jau beveik 3 metus.

11Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš sudarytos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-536/2008; Nr. 3K-3-502/2009; Nr. 3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į skolos ir palūkanų dydį bei jų susidarymo laikotarpį, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl apskaičiuotos palūkanos mažintinos per pusę, t. y. iki 144,79 Eur.

12Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos - 15 Eur žyminio mokesčio ieškovei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

14Valstybei iš atsakovo nepriteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nes šios išlaidos mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali (3 Eur) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei Legal Balance, juridinio asmens kodas 302528679, iš atsakovo K. A., asmens kodas ( - ) 289,62 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 62 ct) negrąžinto kredito, 25,61 Eur (dvidešimt penkis eurus 61 ct) bendros vartojimo kredito kainos, 144,79 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus 79 ct) palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 460,02 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018-06-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

18Kitą ieškinio dalį atmesti.

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai