Byla e2S-493-614/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, R. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SKR Baltic“ ieškinį atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo sudaryti naudojamo žemės sklypo nuomos sutartį, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – S. D., R. M., J. J., D. V., J. V., P. V., V. R., T. R., T. Š., A. T., K. S., P. S., J. Z., M. K., T. N., J. N., L. C., M. P. ir L. M., E. R., V. B., J. N., E. R., A. R., J. R., V. K., E. V., M. Ž., B. L., G. Č., K. S., J. M..

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „SKR Baltic“ ieškinį atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo sudaryti naudojamo žemės sklypo nuomos sutartį, kuriuo ieškovė prašo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2018-10-23 sprendimą Nr. 49SJN-2315-(14.49.105.) ir įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos sudaryti su UAB „SKR Baltic“ jos naudojamo valstybinio žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2356-7782, Oslo g. 1, nuomos sutartį.

62.

7Ieškovė UAB „SKR Baltic“ 2019 m. rugsėjo 5 d. pateikė prašymą nagrinėjamoje byloje skirti kompleksinę teritorijų planavimo ir statybos klausimų teismo ekspertizę, siekiant atsakyti į Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartyje minimus klausimus. Prašyme nurodė eksperto kandidatūrą ir klausimus ekspertizei. Ekspertu prašė skirti teismo ekspertą G. T..

83.

9Atsakovė nesutiko su ieškovės prašymu skirti ekspertizę, nurodydama, kad teismų sprendimais iš esmės yra paneigta ieškovės teisė išsinuomoti valstybinės žemės sklypą.

104.

11Trečiųjų asmenų E. R., A. R., J. R., V. K., E. V., M. Ž. atstovas advokato padėjėjas J. Z. 2019 m. rugpjūčio 19 d. teismui pateiktu atsiliepimu į ieškovės ieškinį prašė nutraukti bylą, o šio prašymo netenkinus - skirti statinių (duomenys neskelbiami), ekspertizę, tačiau klausimų, kokius siūlo pateikti Lietuvos teismo ekspertizės centrui, nenurodė. Trečiųjų asmenų atstovai atsiliepimuose nurodė, kad dalis ieškovės keliamų ekspertams klausimų yra teisės klausimai arba tokie klausimai, kurie nereikalauja specialių žinių.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. sausio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-338-466/2020, patenkino ieškovės UAB „SKR Baltic“ prašymą skirti ekspertizę bei sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą iki bus atlikta ekspertizė.

156.

16Teismas taip pat pažymėjo, kad nutartis dalyje dėl bylos sustabdymo per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą, kitoje dalyje (dėl ekspertizės skyrimo) nutartis neskundžiama.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

187.

19Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų R. M., pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 13 d. nutartį ir ir perduoti klausimą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

207.1.

21Teismas skirdamas ekspertizę pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 17 straipsnyje įtvirtinta procesinį šalių lygiateisiškumą. CPK 213 straipsnyje įtvirtinta, kad kiekvienas dalyvaujantis byloje asmuo turi teisę pateikti teismui klausimus, kuriais pageidauja gauti eksperto išvadą. Klausimus, kuriais reikalaujama eksperto išvados, galutinai nustato teismas nutartimi. Klausimų, kuriuos pasiūlė dalyvaujantis byloje asmuo, atmetimą teismas privalo motyvuoti. Nurodo, jog jam nebuvo suteikta galimybė nei pasiūlyti ekspertą, nei užduoti klausimus ekspertui (CPK 212 straipsnis).

227.2.

23Apelianto teigimu, teismas be pagrindo sustabdė bylos nagrinėjimą. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens teisė į tai, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką, yra viena iš sudėtinių teisės į teisingą bylos nagrinėjimą dalių ir įpareigoja teismą rūpintis kiek įmanoma greitesniu bylos išnagrinėjimu. CPK nustatyti civilinio proceso tikslai taip pat reikalauja, kad teismas siektų kuo greičiau išnagrinėti bylą ir atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, nesudarytų sąlygų bylai vilkinti (CPK 2 straipsnis, 7 straipsnis, 72 straipsnis ir kt.). Dėl to teismas bylos sustabdymo pagrindų negali taikyti formaliai, kiekvienu atveju privalo įsitikinti, kad yra aplinkybės, kurios sudaro įstatymo nurodytą pagrindą sustabdyti konkrečią bylą. Byloje paskyrus teismo ekspertizę, teismas turi teisę, o ne pareigą, sustabdyti bylą (CPK 164 straipsnis). Apelianto manymu, teismui paskyrus ekspertizę, byla neturėjo būti stabdoma iki ji bus atlikta. Atliktos ekspertizės išvada turėtų būti priskirta prie įrodymų, išvardintų CPK 177 straipsnio 3 dalyje, kuriuos teikia šalys vykdydamos pareigą, kuri numatyta CPK 178 straipsnyje.

248.

25Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė UAB ,,SKR Baltic“ prašo nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, R. M. atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 13 d. nutartį palikti nepakeistą; skirti trečiajam asmeniui R. M. 1 000 eurų baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų iš šios baudos skiriant ieškovui UAB ,,SKR Baltic“. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

268.1.

27Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalies nuostatas pirmosios instancijos teismo nutartys, kuriomis išspręstas ekspertizės paskyrimas, atskiraisiais skundais yra neskundžiamos. Teisinė pozicija, kad nutartys dėl ekspertizės paskyrimo negali būti apeliacijos objektu, yra aiškiai išreikšta ir Lietuvos A. T. bei Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos A. T. 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-322/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1797-464/2018; 2015 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-743-196/2015). Taigi, tiek CPK nuostatuose, tiek suformuotoje teismų praktikoje yra įtvirtina, kad teismo nutartys, susijusios su ekspertizės skyrimo klausimais (išskyrus avanso sumokėjimą), negali būti skundžiamos atskiraisiais skundais.

288.2.

29Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatyme nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinę bylą. Kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai, t. y. teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą, ir tik teismas konkrečiu atveju sprendžia, reikia ar ne stabdyti bylą. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ekspertizę paskyrė siekdamas nustatyti aplinkybes, turinčias esminės reikšmės bylai. Tokių klausimų ar procesinių veiksmų, kuriuos teismas privalėtų atlikti nelaukdamas paskirtos ekspertizės rezultatų, tretysis asmuo savo atskirajame skunde nenurodė, visi jo argumentai yra ne dėl bylos sustabdymo, bet dėl ekspertizės skyrimo, kas nėra ir negali būti atskirojo skundo objektu. Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

30IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Atskirasis skundas netenkintinas.

329.

33Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

3410.

35Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

3611.

37Apeliacijos objektas – Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 13 d. nutarties, kuria byla buvo sustabdyta paskirus ekspertizę, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

38Dėl teismo nutarties dalies, kuria skirta ekspertizė, apskundimo galimybės

3912.

40CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas teismo sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų nagrinėjimui (CPK 338 straipsnis).

4113.

42Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo tik CPK tiesiogiai numatytais atvejais arba tada, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.

4314.

44Apeliantas atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kurioje nutarta paskirti ekspertizę ir šiuo pagrindu sustabdytas bylos nagrinėjimas (CPK 212 straipsnio 1 dalis, 164 straipsnio 2 punktas).

4515.

46Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK nenumato galimybės apskųsti nutartį paskirti byloje ekspertizę, nes ši nutartis neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. Eksperto išvada yra viena iš įrodymų rūšių (CPK 177 str. 2 d.), o teismo veiksmai skiriant ekspertizę, yra susiję su įrodymų rinkimu. Todėl konstatuotina, kad nutartys, kuriomis paskiriama ekspertizė, yra neskundžiamos apeliacine tvarka, apie ką ne kartą buvo pasisakyta ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punktas, Lietuvos apeliacinio teismo 2015-02-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-235-330/2015; 2015-02-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-247-196/2015; 2016-11-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1436-943/2016; 2018-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-727-798/2018).

4716.

48Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja esant teisinį pagrindą apeliacinį procesą pagal apelianto R. M. atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria nutarta paskirti ekspertizę, nutraukti. Atitinkamai apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl apelianto atskirajame skunde dėstomų argumentų, kurie išimtinai susiję su ekspertizės paskyrimo klausimu ir vertina tik argumentus, kurie susiję su civilinės bylos sustabdymu CPK 164 straipsnio 2 punkto pagrindu.

49Dėl bylos sustabdymo

5017.

51Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos.

5218.

53Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 straipsnis). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai, t. y. teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą, ir teismas konkrečiu atveju sprendžia, reikia ar ne stabdyti bylą.

5419.

55CPK 164 straipsnio 2 punkte yra numatytas vienas iš fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų – kai teismas paskiria ekspertizę. Kaip nurodyta pirmiau, bylos stabdymo šiuo teisiniu pagrindu klausimas įstatymo leidėjo paliktas išimtinai teismo diskrecijai, todėl teismas savo nuožiūra vertina susidariusią situaciją ir, remdamasis proceso operatyvumo, ekonomiškumo principais, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia dėl būtinybės stabdyti bylos nagrinėjimą (Lietuvos A. T. 2012-11-06 nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012).

5620.

57Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ekspertizę paskyrė siekdamas nustatyti aplinkybes, turinčias esminės reikšmės bylai. Skundžiamos nutarties motyvuojamoje dalyje nurodė, kad bylos sustabdymą taiko būtent dėl skiriamos ekspertizės ir iki ši bus atlikta. Tuo tarpu paties apelianto atskirojo skundo argumentai dėl bylos sustabdymo iš esmės apsiriboja tik proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų pažeidimu. Jokių klausimų ar procesinių veiksmų, kuriuos teismas privalėtų atlikti nelaukdamas paskirtos ekspertizės rezultatų, tretysis asmuo savo atskirajame skunde nenurodė.

5821.

59Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes bei įvertinęs atskirojo skundo argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi procesinės teisės normomis, reguliuojančiomis fakultatyvųjį bylos sustabdymą, nepažeidė proceso koncentruotumo bei operatyvumo principų, todėl nėra teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo skundžiamą nutarties dalį dėl civilinės bylos sustabdymo iki ekspertizės atlikimo (CPK 164 straipsnio 2 punktas).

60Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo

6122.

62Ieškovė UAB ,,SKR Baltic“ prašo skirti apeliantui 1 000 eurų baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų iš šios baudos skiriant ieškovui UAB ,,SKR Baltic“. Nurodė, jog apelianto pateiktas atskirasis skundas realiai yra paduotas būtent dėl neskundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, jokių realių argumentų dėl skundžiamos nutarties dalies, t. y. dėl bylos sustabdymo, kas galėjo būti apeliacijos objektu, skunde nėra pateikta. Mano, kad teikdamas akivaizdžiai neapgrįstą atskirąjį skundą, apeliantas piktnaudžiauja jam suteiktomis procesinėmis teisėmis.

6323.

64Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas piktnaudžiaujančia procesinėmis teisėmis šalimi yra pripažįstama tokia šalis, kuri nesąžiningai pareiškia nepagrįstą reikalavimą arba sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 000 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos A. T. 2005-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010).

6524.

66Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aptartų bylos duomenų analizė apelianto veiksmų teismo proceso pirmosios instancijos teisme metu neteikia pagrindo kvalifikuoti kaip sąmoningo tyčinio veikimo prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą, kuris būtų pakankamas pagrindas taikyti apeliantui CPK 95 straipsnyje numatytas sankcijas (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis). Pagrindo skirti prašomą baudą nesudaro ir faktas, kad atskiruoju skundu buvo skundžiama ir ta teismo nutarties dalis, kuri pagal įstatymą šioje proceso stadijoje negali būti apeliacijos objektu. Dėl nurodytų priežasčių prašymas apeliantui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis netenkinamas.

67Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

68Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal apelianto R. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 13 d. nutarties dalies, kuria civilinėje byloje Nr. e2-338-466/2020 paskirta statinių ir žemės sklypo Oslo g. 1, Vilniuje, unikalus Nr. 4400-2356-7782, teritorijų planavimo ir statybos teismo ekspertizė.

69Vilniaus apylinkės teismo 2020 m. sausio 13 d. nutarties dalį, kuria civilinė byla Nr. e2-338-466/2020 sustabdyta iki bus atlikta ekspertizė, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės... 6. 2.... 7. Ieškovė UAB „SKR Baltic“ 2019 m. rugsėjo 5 d. pateikė prašymą... 8. 3.... 9. Atsakovė nesutiko su ieškovės prašymu skirti ekspertizę, nurodydama, kad... 10. 4.... 11. Trečiųjų asmenų E. R., A. R., J. R., V. K., E. V., M. Ž. atstovas advokato... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. sausio 13 d. nutartimi civilinėje... 15. 6.... 16. Teismas taip pat pažymėjo, kad nutartis dalyje dėl bylos sustabdymo per... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 18. 7.... 19. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų R. M., pateikė... 20. 7.1.... 21. Teismas skirdamas ekspertizę pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. 7.2.... 23. Apelianto teigimu, teismas be pagrindo sustabdė bylos nagrinėjimą. Žmogaus... 24. 8.... 25. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė UAB ,,SKR Baltic“ prašo... 26. 8.1.... 27. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalies nuostatas pirmosios instancijos teismo... 28. 8.2.... 29. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 31. Atskirasis skundas netenkintinas.... 32. 9.... 33. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 34. 10.... 35. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 36. 11.... 37. Apeliacijos objektas – Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 13 d.... 38. Dėl teismo nutarties dalies, kuria skirta ekspertizė, apskundimo galimybės... 39. 12.... 40. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas... 41. 13.... 42. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima... 43. 14.... 44. Apeliantas atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą pirmosios... 45. 15.... 46. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK nenumato galimybės apskųsti... 47. 16.... 48. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 49. Dėl bylos sustabdymo... 50. 17.... 51. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 52. 18.... 53. Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos... 54. 19.... 55. CPK 164 straipsnio 2 punkte yra numatytas vienas iš fakultatyviojo bylos... 56. 20.... 57. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ekspertizę paskyrė... 58. 21.... 59. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes bei įvertinęs atskirojo skundo... 60. Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo... 61. 22.... 62. Ieškovė UAB ,,SKR Baltic“ prašo skirti apeliantui 1 000 eurų baudą už... 63. 23.... 64. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas piktnaudžiaujančia procesinėmis... 65. 24.... 66. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aptartų bylos duomenų analizė... 67. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 315 straipsnio 2 dalies 3... 68. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal apelianto R. M. atskirąjį... 69. Vilniaus apylinkės teismo 2020 m. sausio 13 d. nutarties dalį, kuria...