Byla 2-1797-464/2018
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Archidis“ kreditorių susirinkime nutarimo panaikinimo, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė Luminor Bankas, valstybės įmonė „Turto bankas“, J. S., J. E

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama pareiškėjo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1835-275/2018 pagal pareiškėjo A. B. skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Archidis“ kreditorių susirinkime nutarimo panaikinimo, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė Luminor Bankas, valstybės įmonė „Turto bankas“, J. S., J. E.,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėjas A. B. kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1-9), prašydamas panaikinti atsakovės BUAB „Archidis“ 2018-05-09 17-ojo kreditorių susirinkimo nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nustatyta bendrovės nekilnojamojo turto pardavimo tvarka, be kita ko, ir turto kaina.

62.

7Vilniaus apygardos teismas 2018-08-21 nutartimi atidėjo teismo procesinio sprendimo priėmimą ir paskelbimą iki 2018-08-28 16 val. Teismas 2018-08-28 nutartimi atnaujino bylos nagrinėjimą (b. l. 14) ir nustatė terminą duomenimis reikalingiems teismo ekspertizei paskirti pateikti. Įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus bei tai, kad ginčas kilo dėl turto įkainojimo teisingumo, teismas sprendė, jog tikslinga spręsti ekspertizės skyrimo klausimą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Vilniaus apygardos teismas 2018-09-21 nutartimi (b. l. 23) paskyrė ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti ir pavedė ekspertui V. S. atsakyti į teismo nurodytus klausimus, o civilinę bylą sustabdė iki bus atlikta ekspertizė.

114.

12Teismas nustatė, kad ginčas byloje kilo dėl BUAB „Archidis“ priklausančio turto vertės. Byloje pateikti duomenys dėl turto rinkos vertės yra prieštaringi. Sprendė, kad teisingam bylos išnagrinėjimui taip pat tam, kad būtų pašalintos bet kokios abejonės dėl realios turto rinkos vertės bei didžiausios jo galimos vertės, yra būtina skirti ekspertizę. Įvertinęs suinteresuoto asmens siūlomą eksperto kandidatūrą bei tai, kad kiti byloje dalyvaujantys asmenys ekspertų nesiūlė, nusprendė ekspertizę pavesti atliki AB Luminor bankas nurodytam ekspertui.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

145.

15Pareiškėjas A. B. atskirajame skunde (b. l. 31-32) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018-09-21 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atsisakyti skirti ekspertizę. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

165.1.

17Skundžiama nutartis užkerta galimybę tolesniam teisingam bylos nagrinėjimui, kadangi jau šiuo metu yra aišku, kad bus nustatytos neteisingos vertinamo turto kainos, nes nebus tinkamai įvertinta turto dalis, kuri nėra priduota Valstybinei statinių priėmimo komisijai ir nėra įregistruota, o tai reiškia, jog paskirta ekspertizė iš esmės yra neteisėta.

185.2.

19Byloje yra pakankamai įrodymų (UAB „Ober-Haus“, UAB „Lituką ir Ko“, teismo eksperto D. G. Turto vertės nustatymo ataskaita), kurie pagrindžia, jog kreditorių susirinkime priimti nutarimai yra neteisėti, nes nustatytos parduodamo turto kainos yra ženkliai mažesnės už realias rinkos kainas. Tačiau teismas šiuo įrodymus ignoravo ir nusprendė paskirti ekspertizę. Tokia situacija neabejotinai užkerta kelią tolimesniam teisingam bylos nagrinėjimui.

205.3.

21Skundžiama nutartimi paskyrus ekspertizę buvo sustabdytas bylos nagrinėjimas, kas tiesiogiai užkerta kelią tolesnei bylos eigai. Nutartimi sukurta tokia situacija, kad neteisėtai, nesant tam jokios būtinybės paskyrus byloje ekspertizę, dirbtiniu būdu tyčia sustabdomas bylos nagrinėjimas, nors visi duomenys, esantys byloje leidžia teismui sėkmingai išnagrinėti bylą.

225.4.

23Teismas paskyrė šališką ekspertą, kuris atstovauja didžiausio kreditoriaus AB Luminor Banko interesus. Nepasiūlė pareiškėjui pateikti savo klausimus ekspertui, neįvertino aplinkybės, kad dalis turo jau yra parduotas.

246.

25Suinteresuotas asmuo AB Luminor Bankas atsiliepime prašo (b. l. 35-37) atskirąjį skundą atmesti, skirti pareiškėjui 2 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę sumos skiriant BUAB ,,Archidis“. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

266.1.

27CPK nenumato galimybės apeliacine tvarka skųsti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria byloje paskirta ekspertizė (CPK 334 str.).

286.2.

29Atskirajame skunde nėra motyvų, kodėl bylos sustabdymas yra neteisėtas, išskyrus kaltinamąjį teiginį, kad skundžiama nutartimi sukurta tokia situacija, jog neteisėtai, nesant tam jokios būtinybės, paskyrus byloje ekspertizę dirbtiniu būdu tyčia sustabdomas bylos nagrinėjimas.

306.3.

31Pareiškėjas akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Teismų sprendimais ne kartų nustatyta, kad pareiškėjas, kuris buvo BUAB „Archidis“ akcininkas ir direktorius, sąmoningai ir sistemingai vilkina bankroto procedūras, nepagrįstai ginčydamas iš esmės visus bankroto proceso metu priimtus sprendimus, susijusius su bendrovės turtu. Teismai konstatavo, kad pareiškėjas manipuliuoja ir klaidiną teismą, jis ne kartą baustas už piktnaudžiavimą teisėmis šioje bankroto byloje.

327.

33Atsakovė BUAB ,,Archidis“ atsiliepime prašo (b. l. 41-44) atskirąjį skundą atmesti, skirti pareiškėjui 2 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę sumos skiriant BUAB ,,Archidis“. Nurodė visiškai sutinkanti su suinteresuoto asmens AB Luminor Banko atsiliepime išdėstytais argumentai ir papildomai nurodė šiuos argumentus:

347.1.

35Pareiškėjas visokiais būdais siekia vilkinti bankroto procesą ir skundžia visus kreditorių susirinkimų nutarimus, kadangi jau dabar aišku, kad nepakaks lėšų jo kreditoriniam reikalavimui patenkinti.

367.2.

37Pareiškėjas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, neturi jokio turto ar pajamų, todėl jam paskirtų baudų neįmanoma išieškoti ir užkirsti kelią jo procesiškai ydingiems veiksmams. Teisėja

konstatuoja:

38IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

39Dėl teismo nutarties dalies, kuria skirta ekspertizė, apskundimo galimybės

402.

41CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas teismo sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų nagrinėjimui (CPK 338 str.).

423.

43Apskųstąja nutartimi rašytinio proceso tvarka buvo paskirta ekspertizė ginčo turto rinkos vertei nustatyti, nurodytas ją atliksiantis teismo ekspertas, suformuluoti ekspertui užduodami atsakyti klausimai, sustabdytas bylos nagrinėjimas dėl ekspertizės paskyrimo. Didžioji dalis apelianto atskirojo skundo argumentų yra susijusi būtent su nepagrįstu, jo manymu, ekspertizės paskyrimu: nesutinkama su pirmosios instancijos teismas padaryta išvada, jog byloje yra reikalingos specialios ekspertų žinios; nesutinkama su paskirto teismo eksperto V. S. kandidatūra; teigiama, jog apeliantui buvo apribotos galimybės suformuluoti savo klausimus ekspertui.

444.

45Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo tik CPK tiesiogiai numatytais atvejais arba tada, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, o motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.). Eksperto išvada yra viena iš įrodymų rūšių (CPK 177 str. 2 d.), o teismo veiksmai skiriant ekspertizę, yra susiję su įrodymų rinkimu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad civilinio proceso įstatymas nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti teismo veiksmus, susijusius su teismo įgyvendinamu įrodinėjimo procesu (nutarties dėl įrodymų rinkimo), taigi ir dėl ekspertizės paskyrimo, o taip pat ir su tuo tiesiogiai susijusių klausimų, tokių kaip ekspertizės objekto, ekspertų kandidatūros parinkimas, klausimų formulavimo ir pan. Teismo nutartis, kuria paskirta ekspertizė, neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai, t. y. dėl jos priėmimo bylos procesas neužsibaigia, todėl negali būti apeliacijos objektu, apie ką ne kartą buvo pasisakyta Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (CPK 334 str. 1 d. 2 p., Lietuvos apeliacinio teismo 2015-02-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-235-330/2015; 2015-02-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-247-196/2015; 2016-11-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1436-943/2016; 2018-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-727-798/2018).

465.

47Aptariamu atveju apeliantas siekia ir nutarties dalies (skirti ekspertizę) dėl kurios negalimas apeliacinis procesas, peržiūrėjimo apeliacine tvarka. Nustačius, jog apeliacinis procesas pradėtas dėl nutarties dalies, kurį pagal įstatymą negali būti apeliacinio apskundimo objektas, apeliacinis procesas pagal apelianto atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies byloje paskirti ekspertizę nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.). Atskirajame skunde išdėstyti motyvai dėl teismo nutartimi išspręstų, su ekspertize susijusių klausimų (ekspertizės paskyrimo teisėtumo ir pagrįstumo, paskirto eksperto kandidatūros ir ekspertui pateiktų klausimų (ne)tinkamumo ir kt.), bylą išnagrinėjus iš esmės, apelianto nuožiūra, galės būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.).

48Dėl bylos sustabdymo

496.

50Apeliantas atskirajame skunde nurodo ir tokius argumentus, kad pirmosios instancijos teismas paskyrė ekspertizę, kuri šioje byloje nėra reikalinga, ir tokiu būdu dirbtinai sukūrė pagrindą bylai sustabdyti. Apeliacinis teismas nesutinka su tokiais atskirojo skundo argumentais.

517.

52Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatyme nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinę bylą. Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 str.) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 str.). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai, t. y. teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą, ir tik teismas konkrečiu atveju sprendžia, reikia ar ne stabdyti bylą. Įstatymų leidėjo valia teismas šią CPK 164 straipsnyje numatytą diskrecijos teisę įgyvendina arba dalyvaujančių asmenų pareiškimu, arba savo paties iniciatyva.

538.

54CPK 164 straipsnio 2 punkte yra numatytas vienas iš fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų – kai teismas paskiria ekspertizę. Kaip nurodyta pirmiau, bylos stabdymo šiuo teisiniu pagrindu klausimas įstatymo leidėjo paliktas išimtinai teismo diskrecijai, todėl teismas savo nuožiūra vertina susidariusią situaciją ir, remdamasis proceso operatyvumo, ekonomiškumo principais, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia dėl būtinybės stabdyti bylos nagrinėjimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-06 nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012).

559.

56Šiuo konkrečiu atveju pirmosios instancijos teismas, nusprendęs dėl fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindo taikymo ir motyvuojamoje nutarties dalyje nurodęs, kad bylos sustabdymą taiko būtent dėl skiriamos ekspertizės ir iki ši bus atlikta, teisingai įvertino šio instituto taikymo išimtinumą bei ekspertizės išvadų gavimo reikšmę teisingam šalių ginčo išnagrinėjimui, kuris yra prioritetinis CPK tikslas, lyginant su proceso operatyvumu. Kaip matyti iš bylos medžiagoje esančių šalių procesinių dokumentų turinio, šalys nesutaria dėl bankrutavusios bendrovės turto, kuris parduodamas varžytynių būdu, kainos. Todėl akivaizdu, kad ekspertizės metu nustatyta turto rinkos vertė kartu su kitais byloje esančiais įrodymais galės turėti įtakos apelianto skundo išnagrinėjimui ir jo argumentų pagrįstumo įvertinimui. Tuo tarpu paties apelianto atskirojo skundo argumentai dėl bylos sustabdymo iš esmės apsiriboja tik proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų pažeidimu.

5710.

58Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi procesinės teisės normomis, reguliuojančiomis fakultatyvųjį bylos sustabdymą, nepažeidė proceso koncentruotumo bei operatyvumo principų, todėl teisinių prielaidų panaikinti skundžiamą nutarties dalį, kuria civilinė byla iki ekspertizės atlikimo buvo sustabdyta, nėra.

59Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo

6011.

61Tiek atsakovė BUAB ,,Archidis“, tiek suinteresuotas asmuo AB Luminor Bankas prašo skirti apeliantui 2 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę paskirtos baudos skiriant BUAB ,,Archidis“. Bylos šalys nurodė iš esmės tapačius argumentus, kad teismų įsiteisėjusiaisiais procesiniais sprendimais apeliantui ne kartą buvo skirtos baudos tiek už tai, kad jis nevykdė ĮBĮ numatytos pareigos perduoti bendrovės turtą, tiek už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Mano, kad ir šioje byloje, teikdamas akivaizdžiai neapgrįstą atskirąjį skundą, apeliantas piktnaudžiauja jam suteiktomis procesinėmis teisėmis.

6212.

63Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas piktnaudžiaujančia procesinėmis teisėmis šalimi yra pripažįstama tokia šalis, kuri nesąžiningai pareiškia nepagrįstą reikalavimą arba sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 000 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010).

6413.

65Viena vertus, atsiliepimuose į atskirąjį skundą teisingai nurodyta, kad BUAB ,,Archidis“ bankroto byloje apeliantui jau kartą buvo skirta bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1562-381/2017). Kita vertus, skirdamas baudą teismas įvertino tokias aplinkybes, kad pateiktame atskirajame skunde apeliantas nurodė klaidinančias faktines aplinkybes, dėl kurių vertinimo buvo pasisakyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Nagrinėjamu atveju nėra įrodymų, kad analogiškas klausimas dėl ekspertizė skyrimo ir bylos stabdymo būtų spręstas anksčiau ir analogiškais pagrindais atmestas. Atitinkamai, negalima padaryti išvados, kad apeliantas piktnaudžiauja savo subjektine teise skųsti tokį tarpinį procesinį sprendimą. Pagrindo skirti prašomą baudą nesudaro ir faktas, kad atskiruoju skundu buvo skundžiama teismo nutarties dalis, kuri pagal įstatymą šioje proceso stadijoje negali būti apeliacijos objektu. Nors apeliantas ir turi bylinėjimosi patirties, tačiau nėra profesionalus teisininkas, todėl galėjo klysti dėl tokios teisės egzistavimo.

6614.

67Dėl nurodytų priežasčių prašymas apeliantui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis netenkinamas.

68Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir jo 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

69apeliacinį procesą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. nutarties dalies, kuria buvo paskirta ekspertizė, nutraukti.

70Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. nutarties dalį dėl bylos sustabdymo palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama pareiškėjo... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėjas A. B. kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1-9), prašydamas... 6. 2.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2018-08-21 nutartimi atidėjo teismo procesinio... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2018-09-21 nutartimi (b. l. 23) paskyrė ekspertizę... 11. 4.... 12. Teismas nustatė, kad ginčas byloje kilo dėl BUAB „Archidis“... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. 5.... 15. Pareiškėjas A. B. atskirajame skunde (b. l. 31-32) prašo panaikinti Vilniaus... 16. 5.1.... 17. Skundžiama nutartis užkerta galimybę tolesniam teisingam bylos... 18. 5.2.... 19. Byloje yra pakankamai įrodymų (UAB „Ober-Haus“, UAB „Lituką ir Ko“,... 20. 5.3.... 21. Skundžiama nutartimi paskyrus ekspertizę buvo sustabdytas bylos... 22. 5.4.... 23. Teismas paskyrė šališką ekspertą, kuris atstovauja didžiausio... 24. 6.... 25. Suinteresuotas asmuo AB Luminor Bankas atsiliepime prašo (b. l. 35-37)... 26. 6.1.... 27. CPK nenumato galimybės apeliacine tvarka skųsti pirmosios instancijos teismo... 28. 6.2.... 29. Atskirajame skunde nėra motyvų, kodėl bylos sustabdymas yra neteisėtas,... 30. 6.3.... 31. Pareiškėjas akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Teismų... 32. 7.... 33. Atsakovė BUAB ,,Archidis“ atsiliepime prašo (b. l. 41-44) atskirąjį... 34. 7.1.... 35. Pareiškėjas visokiais būdais siekia vilkinti bankroto procesą ir skundžia... 36. 7.2.... 37. Pareiškėjas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, neturi jokio turto ar... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 39. Dėl teismo nutarties dalies, kuria skirta ekspertizė, apskundimo galimybės... 40. 2.... 41. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas... 42. 3.... 43. Apskųstąja nutartimi rašytinio proceso tvarka buvo paskirta ekspertizė... 44. 4.... 45. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima... 46. 5.... 47. Aptariamu atveju apeliantas siekia ir nutarties dalies (skirti ekspertizę)... 48. Dėl bylos sustabdymo ... 49. 6.... 50. Apeliantas atskirajame skunde nurodo ir tokius argumentus, kad pirmosios... 51. 7.... 52. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 53. 8.... 54. CPK 164 straipsnio 2 punkte yra numatytas vienas iš fakultatyviojo bylos... 55. 9.... 56. Šiuo konkrečiu atveju pirmosios instancijos teismas, nusprendęs dėl... 57. 10.... 58. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 59. Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo... 60. 11.... 61. Tiek atsakovė BUAB ,,Archidis“, tiek suinteresuotas asmuo AB Luminor Bankas... 62. 12.... 63. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas piktnaudžiaujančia procesinėmis... 64. 13.... 65. Viena vertus, atsiliepimuose į atskirąjį skundą teisingai nurodyta, kad... 66. 14.... 67. Dėl nurodytų priežasčių prašymas apeliantui skirti baudą už... 68. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 69. apeliacinį procesą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 21 d.... 70. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. nutarties dalį dėl bylos...