Byla 2-235-330/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „MOLESTA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 29 d. nutarties, kuria paskirta ekspertizė, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-3602-160/2014 pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „MOLESTA“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Upės projektai“ dėl žalos atlyginimo ir įskaitymo pripažinimo negaliojančiu bei pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Upės projektai“ priešieškinį ieškovui restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „MOLESTA“ dėl nuostolių atlyginimo; tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS ARCHPROJEKTAS“ ir uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija „PZU Lietuva“.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas RUAB „MOLESTA“ ieškinyje prašo priteisti iš atsakovo UAB „Upės projektai“ 320 042,52 Lt (92 690,72 Eur) žalos atlyginimą, 42 946,53 Lt (12 438,17 Eur) įsiskolinimą ir 1 546,08 Lt (447,78 Eur) delspinigių, 6 procentų dydžio procesines palūkanas bei pripažinti atsakovo atliktą 42 946,53 Lt (12 438,17 Eur) sumos įskaitymą niekiniu. Nurodė, kad su atsakovu sudarytos statybos rangos sutarties pagrindu atliko statybos darbus. Ieškovo nuomone, darbus jis atliko tinkamai pagal projektinę dokumentaciją, objektas buvo priduotas valstybinei komisijai. Atsakovui reikalaujant, buvo šalinami darbų trūkumai, kurie vėl atsinaujindavo. Kadangi visi darbai atlikti pagal projektinę dokumentaciją, todėl atsakovas neturėjo teisės reikalauti taisyti defektus, kuriuos šalinant patirta 320 042,52 Lt (92 690,72 Eur) išlaidų.

4Atsakovas UAB „Upės projektai“ priešieškiniu prašo iš RUAB „Molesta“ priteisti 869 669,66 Lt (251 873,74 Eur) nuostolių ir 6 procentų dydžio procesines palūkanas. Paaiškino dėl ieškovo netinkamai atliktų statybos darbų patyręs prašomo priteisti dydžio nuostolius.

5Ieškovas pirmosios instancijos teisme prašė paskirti ekspertizę, ją atlikti pavedant teismo ekspertui T. M., prašyme nurodė pageidaujamus ekspertui užduoti klausimus. Atsakovas UAB „Upės projektai“ ekspertizę siūlė pavesti atlikti teismo ekspertui prof. habil. dr. L. U., ekspertui užduodant prašyme nurodyto turinio klausimus. Trečiasis asmuo UAB „VILNIAUS ARCHPROJEKTAS“ ekspertizę siūlė pavesti atlikti teismo ekspertui Č. I., pateikė ekspertui užduotiną klausimą.

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartimi paskyrė parkingo stogo, esančio ( - ) ekspertizę, kurią atlikti pavedė teismo ekspertui Č. I., pateikė ekspertui pavedamų atsakyti klausimų sąrašą, įpareigojo ieškovą UAB „MOLESTA“ iki 2014 m. lapkričio 12 d. į teismo specialiąją sąskaitą įmokėti 14 000 Lt (4 054,68 Eur) užstatą už ekspertizės atlikimą bei sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą iki ekspertizės atlikimo.

7Ieškovas RUAB „MOLESTA“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 29 d. nutarties dalį dėl eksperto kandidatūros, ekspertui užduodamų klausimų, užstato dydžio bei ieškovo įpareigojimo jį sumokėti ir išspręsti klausimą iš esmės: ekspertizę pavesti atlikti teismo ekspertui T. M., nustatant 18 000 Lt (5 213,16 Eur) be PVM (iš viso 21 780 Lt arba 6 307,92 Eur) ekspertizės atlikimo kainą, ekspertui pavedant atsakyti į ieškovo atskirajame skunde nurodytus klausimus bei įpareigojant ieškovą RUAB „MOLESTA“, atsakovą UAB „Upės projektai“ ir trečiąjį asmenį UAB „VILNIAUS ARCHPROJEKTAS“ per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos sumokėti po 7 260 Lt (2 102,64 Eur) užstatą už ekspertizės atlikimą į Vilniaus apygardos teismo specialiąją sąskaitą ir pateikti teismui užstato sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.

8Trečiasis asmuo UAB „VILNIAUS ARCHPROJEKTAS“ su ieškovo RUAB „MOLESTA“ atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti.

9Atsakovas UAB „Upės projektai“ prašo apeliacinį procesą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 29 d. nutarties nutraukti arba ieškovo atskirąjį skundą atmesti.

10Apeliacinis procesas nutraukiamas.

11Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas teismo sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų nagrinėjimui (CPK 338 straipsnis).

12Apskųstąja nutartimi rašytinio proceso tvarka buvo paskirta ekspertizė, nurodytas ją atliksiantis teismo ekspertas, suformuluoti ekspertui užduodami atsakyti klausimai, ieškovui nustatytas įpareigojimas sumokėti užstatą už ekspertizės atlikimą (ekspertizės išlaidoms atlyginti); sustabdytas bylos nagrinėjimas dėl ekspertizės paskyrimo. Ieškovo (apelianto) atskirojo skundo argumentai yra susiję su ekspertizės paskyrimu: nesutinkama su paskirto teismo eksperto kandidatūra, teismo suformuluotais ekspertui klausimais bei teismo nustatyto mokėtino užstato ekspertizės išlaidoms padengti paskirstymu šalims. Bylos sustabdymo dėl ekspertizės apeliantas atskiruoju skundu nekvestionuoja.

13Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK numatytais atvejais, taip pat tada, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismo veiksmai skiriant ekspertizę, yra susiję su įrodymų rinkimu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad proceso įstatymas nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį dėl įrodymų rinkimo, taigi ir dėl ekspertizės paskyrimo (CPK 212 straipsnio 1 dalis). Tokia nutartis taip pat neužkerta kelio tolesnei bylos eigai (CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

14Kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog tokioje proceso stadijoje sumos ekspertams, ekspertinėms įstaigoms dar nėra išmokėtos; skundžiama nutartimi dėl ekspertizės skyrimo buvo sprendžiamas tik galimų bylinėjimosi išlaidų užtikrinimo klausimas, todėl tokios nutarties negalima laikyti nutartimi, kuria pasisakoma dėl bylinėjimosi išlaidų CPK 88 straipsnio 1 dalies 1 punkto prasme. Taigi tokia nutartis nepriskiriama ir prie nutarčių, kurių apskundimas numatytas CPK 100 straipsnyje. Teismo nutartis, kuria nustatytas užstatas ekspertizės išlaidoms padengti, neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai, o teismui netinkamai taikius užstato (avanso) nustatymą reglamentuojančias teisės normas (CPK 90 straipsnis) ir taip proceso šaliai užkirtus kelią teikti įrodymus, ši šalis turi teisę teikti savo argumentus dėl procesinių teisių pažeidimo apskųsdama teismo procesinį sprendimą apeliacine ir kasacine tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-322/2010). Todėl konstatuotina, jog ir nutarties dalis, kuria apeliantas įpareigotas sumokėti užstatą už ekspertizės atlikimą, negali būti skundžiama.

15Apeliacinės instancijos teismui konstatavus, jog nutarties dalys dėl teismo ekspertizės paskyrimo (parenkant eksperto kandidatūrą, suformuluojant klausimus ekspertui), taip pat galimų ekspertizės išlaidų padengimo (paskirstymo) užtikrinimo negali būti apeliacinio apskundimo objektu (dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti priimti atskirąjį skundą), apeliacinis procesas turi būti nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis). Atskirajame skunde išdėstyti motyvai dėl teismo nutartimi išspręstų su ekspertize susijusių klausimų (ekspertizės paskyrimo teisėtumo ir pagrįstumo, paskirto eksperto kandidatūros ir ekspertui pateiktų klausimų (ne)tinkamumo, taip pat užstato (avanso) nustatymą reguliuojančių teisės normų taikymo), bylą išnagrinėjus iš esmės, apelianto nuožiūra galės būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 straipsnio 3 dalis).

16Kadangi pirmosios instancijos nustatytas terminas sumokėti užstatą (avansą) už ekspertizę yra pasibaigęs, nustatytinas naujas mokėjimo terminas.

17Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi bei 338 straipsniu,

Nutarė

18apeliacinį procesą pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „MOLESTA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 29 d. nutarties nutraukti.

19Nustatyti naują terminą avansui už ekspertizės atlikimą sumokėti – iki 2015 m. kovo 16 d.

Proceso dalyviai
Ryšiai