Byla 2-1541/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo G. R. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 18 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-1982-480/2014 pagal ieškovų G. R. ir akcinės bendrovės Šiaulių bankas ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Krautona“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas G. R. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iškelti UAB „Krautona“ bankroto bylą bei bankroto administratoriumi paskirti UAB „Divingas“. Nurodė, kad jis yra atsakovo kreditorius, skola pagal 2013 m. balandžio 1 d. reikalavimo perleidimo sutartį ieškovui sudaro 189 287 Lt. Ieškovas apie kreditoriaus pasikeitimą atsakovui pranešė, taip pat įteikė raginimą, kuriuo įspėjo, jog jis, per 30 dienų atsakovui nesumokėjus įsiskolinimo, kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas skolos ieškovui per nustatytą terminą nesumokėjo, ieškovo nuomone, atsakovas yra nemokus ir jam keltina bankroto byla.

5Ieškovas AB Šiaulių bankas prašo iškelti bankroto bylą UAB „Krautona“ bei bankroto administratoriumi paskirti UAB „Nemokumo sprendimai“. Nurodo, kad jis yra atsakovo kreditorius, nes kreipimosi į teismą dieną atsakovas 2007 m. birželio 21 d. Kredito sutarties Nr. 17-608 pagrindu skolingas jam 154 600,52 Lt.

6Atsakovas UAB „Krautona“ direktorius pateikė atsiliepimą į ieškinius, kuriuo prašo ieškovo G. R. prašymą iškelti atsakovui bankroto bylą ir administratoriumi paskirti UAB „Divingas“ tenkinti. Nurodo, kad įmonė yra nemoki, ji laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių įmokų, negali atsiskaityti su kreditoriais, taip pat nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, šiuo metu nevykdo veiklos, jos ilgalaikis turtas yra įkeistas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2014 m. birželio 18 d. nutartimi iškelta UAB „Krautona“ bankroto byla ir įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Nemokumo sprendimai“ (b.l. 137-138). Teismas, vadovaujamasis UAB „Krautona“ balansu, sudarytu 2014 m. gegužės 8 d., bei bylos duomenimis, konstatavo, kad UAB „Krautona“ yra nemoki, pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, įmonė vėluoja išmokėti atlyginimą darbuotojams, todėl jai keltina bankroto byla (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

9Teismas nurodė, kad ieškovas G. R. atsakovo bankroto administratorium prašo paskirti UAB „Divingas“, o AB Šiaulių bankas – UAB „Nemokumo sprendimai“. Abu siūlomi bankroto administratoriai atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus - turi Ūkio ministerijos išduotus leidimus, suteikiančius teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, apsidraudė profesinę civilinę atsakomybę, pateikė sutikimus administruoti atsakovo bankroto procedūrą, jų kandidatūros yra suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Duomenų apie siūlomų atsakovo bankroto administratorių šališkumą teismui nepateikta. Teismas, nustatęs, kad UAB „Divingas“ turi 3 darbuotojus, vykdo 43 bankroto procedūras, o UAB „Nemokumo sprendimai“ dirba 4 darbuotojai, vykdo 25 bankroto procedūras, bei įvertinęs aplinkybę, kad UAB „Nemokumo sprendimai“ darbuotojų vidutinis darbo krūvis mažesnis nei UAB „Divingas“ darbuotojų, administruoti UAB „Krautona“ paskyrė UAB „Nemokumo sprendimai“.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas G. R. (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 18 d. nutartį pakeisti – panaikinti nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus UAB „Nemokumo sprendimai“ paskyrimo ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Divingas“ (b.l. 143-145). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas neteisingai nustatė faktinę aplinkybę, kad pas administratorių UAB „Divingas“ tėra 3 darbuotojai, nes iš UAB „Divingas“ apdraustųjų sąrašo matyti, kad realiai dirba 5 darbuotojai. Teismo motyvai ir paskaičiavimai dėl darbuotojų vidutinio darbo krūvio yra neteisingi ir nepagrįsti, todėl turėtų būti perskaičiuoti.
  2. Teismas neatsižvelgė į teismų praktiką, jog skiriant bankroto administratorių atsižvelgiama į administratoriaus patirtį. UAB „Divingas“ patirtis didesnė bei teismo paskirto bankroto administratoriaus. UAB „Divingas“ administratoriumi tapo 2001 m. lapkričio 12 d. ir yra baigęs 73 bankroto procedūras, o UAB „Nemokumo sprendimai“ administratoriumi tapo 2013 m. sausio 4 d. ir baigęs tik vieną bankroto procedūrą. UAB „Krautona“ bankroto byloje tikėtinai bus daug kreditorių, įmonė turi didelės vertės turto – 359 199 Lt, kurį sudaro ir nekilnojamasis turtas. Todėl administratoriui būtina turėti didelę patirtį, kad galėtų tinkamai spręsti ir organizuoti varžytynių klausimus, derinti kreditorių interesus. Apelianto teigimu, teismo paskirtas bankroto administratorius tokių įgūdžių ir patirties neturi.
  3. UAB „Nemokumo sprendimai“ pasiūlytas AB Šiaulių bankas, kurio finansinis reikalavimas užtikrintas įkeistu nekilnojamuoju turtu. Atsižvelgiant į tai, kad įkeisto nekilnojamojo turto vertė (apie 350 000 Lt) yra dvigubai didesnė nei AB Šiaulių bankas finansinis reikalavimas (145 272,78 Lt), tai kelia pagrįstų abejonių dėl paskirto bankroto administratoriaus nešališkumo, nes administratorius buvo pasiūlytas paties įkaito turėtojo. Apelianto teigimu, galimi žodiniai susitarimai, jog pasiūlytam administratoriui pažadėtas atitinkamo dydžio atlygis mainais už tai, kad visas įkeistas turtas atitiektų AB Šiaulių bankas.
  4. Teismas neatsižvelgė ir į tai, kad apelianto finansinis reikalavimas bankroto byloje skaitine verte bus pats didžiausias – bendra skola ir palūkanos viršija 50 proc. įstatymu suteikiamų balsų skaičiaus. Paskyrus ne apelianto pasiūlytą bankroto administratorių, turės neigiamos įtakos tarpusavio bendradarbiavimui bankroto byloje, o tai turės didelę įtaką efektyviai, operatyviai ir sklandžiai bankroto procedūrų eigai.

12Ieškovas AB Šiaulių bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą (b.l. 151-156). Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Apeliantas nenurodė jokių teismo galimai padarytų procesinių ar materialinių teisės normų pažeidimų ir niekaip objektyviai nepagrindė skundo bei neįrodė, kad teismas būtų neteisingai išsprendęs bylą.
  2. Byloje nėra ginčo, kad pasiūlyti bankroto administratoriai atitinka nustatytus reikalavimus. Todėl teismas, paskirdamas bankroto administratorių, turėjo teisę parinkti vieną iš jų (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Teismas tinkamai ištyrė visus įrodymus, įvertino visas bylai reikšmingas aplinkybes, pakankamai motyvavo UAB „Nemokumo sprendimai“ paskyrimą. Apeliantas nepateikė jokių duomenų, kad UAB „Nemokumo sprendimai“ neatitiktų įstatymo reikalavimų ar dėl kitų priežasčių negalėtų būti atsakovo bankroto administratoriumi. Todėl nėra jokio teisinio ar faktinio pagrindo naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį (CPK 328 str.).
  3. UAB „Nemokumo sprendimai“ darbuotojų, turinčių teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, faktinis darbo krūvis yra beveik tris kartus mažesnis nei UAB „Divingas“. Todėl dėl itin mažo ir optimalaus darbuotojų užimtumo UAB „Nemokumo sprendimai“ yra tinkamiausias kandidatas administruoti UAB „Krautona“.
  4. UAB „Nemokumo sprendimai“ dirba profesionalūs ir pakankamai patirties turintys fiziniai bankroto administratoriai. Todėl UAB „Nemokumo sprendimai“ turima bankroto administravimo patirtis yra pakankama bei užtektina, kad galėtų tinkamai vykdyti UAB „Krautona“ bankroto procedūrą.
  5. Teismas paskyrė visiškai objektyvų, nešališką ir nesuinteresuotą UAB „Krautona“ bankroto bylos baigtimi administratorių, kas atitinka visų UAB „Krautona“ kreditorių teisėtus interesus. Apelianto argumentas, kad teismas paskyrė ne didžiausio kreditoriaus pasiūlytą bankroto administratorių, iš esmės prieštarauja ĮBĮ nustatytam kreditorių lygiateisiškumo principui.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

15Atsakovui UAB „Krautona“ skundžiama nutartimi yra iškelta bankroto byla, apeliantas skundžia tik nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo. Todėl apeliacijos dalyką sudaro nutarties dalies, kuria UAB „Krautona“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Nemokumo sprendimai“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. Būtent nuo administratoriaus veiksmų didžia dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Bankrutuojančios įmonės administratorius skiriamas iš ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų pasiūlytų administratorių kandidatūrų. Taigi, teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymu yra suteikta bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyva. Todėl iš esmės teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų asmenų, turinčių teisę siūlyti administratoriaus kandidatūrą, pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Kita vertus, teisminėje praktikoje pripažįstama ir tai, kad teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti svarbias šiam klausimui aplinkybes, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau. Bankroto administratorius turi ginti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek visų jos kreditorių interesus.

18Nagrinėjamu atveju byloje yra pateiktos dvi administratorių kandidatūros administruoti UAB „Krautona“. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino paskirto bankroto administratoriaus užimtumą bei neatsižvelgė į turimą patirtį. Tačiau pažymėtina, kad nei didelė administratoriaus darbo patirtis, nei pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius, nei baigtų bankroto procedūrų kiekis, nei jo užimtumas savaime nelemia kandidatūros prioritetiškumo. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan. yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012, 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012).

19Nagrinėjamoje byloje abu pretendentai administruoti UAB „Krautona“ tiek UAB „Nemokumo sprendimai“, tiek UAB „Divingas“ atitiko teisės aktų keliamus reikalavimus, t.y. administratoriai turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus, yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, jų kandidatūroms yra pritaręs Įmonių bankroto valdymo departamentas bei administratoriai sutinka administruoti UAB „Krautona“. Byloje nėra duomenų apie tai, kad egzistuotų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių vienas ar kitas pretendentas negalėtų būti paskirtas administratoriumi. Apeliantas abejoja paskirto bankroto administratoriaus nešališkumu tuo aspektu, kad jis pasiūlytas kito kreditoriaus - AB Šiaulių bankas, kurio finansinis reikalavimas užtikrintas įkeistu UAB „Krautona“ nekilnojamuoju turtu. Tačiau apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šis apelianto argumentas nesudaro pagrindo šioje bankroto proceso stadijoje abejoti paskirto bankroto administratoriaus nešališkumu, nes, kaip nurodo apeliantas, jis pats bus didžiausias kreditorius, todėl kreditorių susirinkime turės lemiamą balsą sprendžiant tiek su UAB „Krautona“ turto pardavimu, tiek kitus su administratoriaus veikla susijusius klausimus (Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 1 d.). Tuo tarpu apelianto nurodomi argumentai, kad tarp AB Šiaulių bankas ir paskirto administratoriaus galimi žodiniai susitarimai, nepagrįsti įrodymais, taigi, iš esmės yra deklaratyvaus pobūdžio (CPK 178 str., 185 str.). Priešingai, nešališkumo aspektu netgi labiau nei dėl paskirtojo administratoriaus abejonių keltų apelianto siūlomo bankroto administratoriaus UAB „Divingas“ kandidatūra - iš atsakovo UAB „Krautona“ pateikto atsiliepimo į ieškinį matyti, kad įmonės direktorius R. R. sutinka su bankroto bylos iškėlimu ir bankroto administratoriumi prašo paskirti UAB „Divingas“ (b.l. 116-117). Be to, apeliantas UAB „Krautona“ kreditoriumi tapo 2013 m. balandžio 1 d. reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu, pagal kurią įsigijo iš UAB „Krautona“ akcininko R. R. reikalavimo teisę į UAB „Krautona“ (b.l. 8-9, 10-18). Taigi, apeliantas reikalavimo teisę į UAB „Krautona“ įsigijo iš jos akcininko, kuris Juridinių asmenų registro duomenimis nuo 2009 m. liepos 29 d. taip pat buvo ir įmonės vadovu. Kaip minėta, parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi.

20Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-350/2009, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1626/2009). Nagrinėjamu atveju atskirojo skundo argumentai šioje bankroto proceso stadijoje neteikia pakankamo pagrindo manyti apie galimą pirmosios instancijos teismo paskirto administratoriaus šališkumą, neobjektyvumą, nesąžiningumą ir pan., t.y. esminius kriterijus parenkant administratoriaus kandidatūrą. Nors apeliantas ir nurodo, kad UAB „Divingas“ patirtis didesnė, nes administratoriumi tapo 2001 metais, o UAB „Nemokumo sprendimai“ – 2013 metais, tačiau UAB „Nemokumo sprendimai“ dirba fiziniai bankroto administratoriai, kurių patirtis yra pakankama, pavyzdžiui, R. D. pažymėjimas išduotas 2009 metais, D. K. – 2007 metais. Be to, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad UAB „Divingas“ dirba trys darbuotojai, kurie gali būti bankroto administratoriaus įgaliotais asmenimis, t.y. teikti bankroto administravimo paslaugas. Apeliantas nenurodė argumentų, iš kurių galima būtų spręsti, jog teismo paskirtas administratorius dėl kokių nors kitų objektyvių ar subjektyvių priežasčių negali(ės) tinkamai vykdyti jam pavestų funkcijų.

21Taigi, nėra duomenų, kurie sudarytų pakankamą pagrindą spręsti, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įgyvendino pareigą skirti administratorių ir (ar) pažeidė bankroto administratoriaus skyrimo esmines sąlygas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas nenurodė įtikinamų aplinkybių ir nepateikė įrodymų, kurie teiktų pakankamą pagrindą abejoti teismo paskirto administratoriaus kompetencija, gebėjimu užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų atlikimą, tinkamai atlikti jam ĮBĮ pavestas funkcijas bei ginti visų kreditorių ir įmonės interesus ir kurie leistų pripažinti, jog apelianto siūloma kandidatūra šiais aspektais iš tikrųjų būtų žymiai pranašesnė.

22Esant išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalies dėl bankroto administratoriaus paskyrimo. Todėl Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 18 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338 straipsniais,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas G. R. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo... 5. Ieškovas AB Šiaulių bankas prašo iškelti bankroto bylą UAB „Krautona“... 6. Atsakovas UAB „Krautona“ direktorius pateikė atsiliepimą į ieškinius,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2014 m. birželio 18 d. nutartimi iškelta UAB... 9. Teismas nurodė, kad ieškovas G. R. atsakovo bankroto administratorium prašo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas G. R. (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu prašo Kauno... 12. Ieškovas AB Šiaulių bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 15. Atsakovui UAB „Krautona“ skundžiama nutartimi yra iškelta bankroto byla,... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas, priėmęs... 18. Nagrinėjamu atveju byloje yra pateiktos dvi administratorių kandidatūros... 19. Nagrinėjamoje byloje abu pretendentai administruoti UAB „Krautona“ tiek... 20. Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis,... 21. Taigi, nėra duomenų, kurie sudarytų pakankamą pagrindą spręsti, jog... 22. Esant išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atskirojo skundo... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338... 24. Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą....