Byla e2S-1541-230/2018
Dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo, suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Dainavos turtai“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. S. ir suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Dainavos turtai“ atskiruosius skundus dėl Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. birželio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. S. prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo, suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Dainavos turtai“.

3Teisėja, išnagrinėjusi atskiruosius skundus ir civilinę bylą,

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjas V. S. pateikė teismui prašymą atidėti vienerių metų laikotarpiui Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-373-835/2017 vykdymą. Nurodė, kad minėtu teismo sprendimu jis buvo įpareigotas savo lėšomis per vieną mėnesį po sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti 0,2500 ha žemės sklype, esančiame ( - ), esantį laikiną statinį – piceriją „Palermo“. Sprendimas įsiteisėjo 2017 m. rugsėjo 28 d. ir turėjo būti įvykdytas iki 2017 m. spalio 29 d., tačiau jis nėra įvykdytas dėl svarbių priežasčių. Visų pirma, statinį ilgą laiką nuomojasi UAB „Šalmėtė“, įmonėje dirba apie 30 žmonių, todėl vykdant teismo sprendimą dėl pastato nugriovimo iš anksto turėtų būti inicijuojamas nuomos sutarties, sudarytos tarp jo ir UAB „Šalmėtė“, nutraukimas teismo tvarka, darbuotojai turėtų būti įspėti apie darbo sutarčių nutraukimą darbdavio iniciatyva, įmonė turėtų nutraukti su kitomis įmonėmis sudarytas pirkimo–pardavimo, paslaugų teikimo sutartis. Antra, pareiškėjas nusprendė UAB „Šalmėtė“ verslą iš griautino pastato perkelti į UAB „Švytra“ patalpas ( - ), bet šios patalpos nėra pritaikytos verslui, reikalingas terminas patalpoms suprojektuoti ir įruošti taip, kad jos būtų tinkamos kavinės veiklai, tokiems darbams atlikti reikalingas laikotarpis iki 2019 m. balandžio mėnesio. Sprendimo vykdymo atidėjimas neturės neigiamų pasekmių suinteresuoto asmens UAB „Dainavos turtai“ teisėms, o neatidėjimas padarys neproporcingai didelę žalą pareiškėjui, nes dėl privalomai atleidžiamų darbuotojų ir išeitinių išmokų jiems mokėjimo įmonei būtų neišvengiamas bankrotas.

82.

9Suinteresuotas asmuo UAB „Dainavos turtai“ atsiliepime į prašymą nurodė, kad su pareiškėjo prašymu atidėti teismo sprendimo vykdymą nesutinka. Pareiškėjas yra sudaręs ne nuomos, bet panaudos sutartį su UAB „Šalmėtė“, sutartis nėra įregistruota nekilnojamojo turto registre, ją pareiškėjas gali nutraukti bet kuriuo metu vienašališkai nesikreipdamas į teismą. Pareiškėjas yra UAB „Šalmėtė“ vienintelis akcininkas, todėl apie pareigą nugriauti pastatą dar 2006 m. gruodžio 31 d. pagal sutartį jam buvo žinoma, tačiau nepaisydamas to pareiškėjas nesiėmė ir dabar nesiima jokių veiksmų, kad teismo sprendimas būtų įvykdytas. Priešingai, jis iniciavo ir atliko naujus laikino statinio statybos darbus, UAB „Šalmėtė“ priima naujus darbuotojus. Pareiškėjas elgiasi nesąžiningai, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, todėl jam turėtų būti skiriama 5 000 Eur bauda, 50 procentų baudos sumos pervedant suinteresuoto asmens naudai.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai 2018 m. birželio 5 d. nutartimi pareiškėjo V. S. prašymą tenkino iš dalies, atidėjo Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-373-835-2017 vykdymą vieno mėnesio terminui, skaičiuojant jį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, priteisė iš pareiškėjo suinteresuotam asmeniui UAB „Dainavos turtai“ 2 286,90 Eur bylinėjimosi išlaidas, o valstybei iš pareiškėjo ir suinteresuoto asmens po 10,70 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

144.

15Teismas nustatė, kad Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-373-835/2017 atsakovas V. S. buvo įpareigotas savo lėšomis nugriauti 0,2500 ha dydžio žemės sklype, esančiame ( - ), esantį laikiną statinį – piceriją „Palermo“, nustatant jam vieno mėnesio terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nurodytiems veiksmams atlikti. Neįvykdžius šio nurodymo per nustatytą terminą, tai leista atlikti UAB „Dainavos turtai“ V. S. lėšomis. Minėtas teismo sprendimas įsiteisėjo 2017 m. rugsėjo 28 d., terminas teismo įpareigojimui įvykdyti suėjo 2017 m. spalio 29 d.

165.

17Teismo vertinimu, pareiškėjo išsakyti argumentai dėl UAB „Šalmėtė“ verslo perkėlimo į kitas patalpas nėra pakankami įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl pastato griovimo vykdymo atidėjimui vienerių metų laikotarpiui. Pareiškėjas, būdamas griautino statinio savininkas ir jame įsikūrusios UAB „Šalmėtė“ vienintelis akcininkas, nėra pakankamai aktyvus, siekdamas įvykdyti teismo sprendimą. Jis, kreipdamasis į teismą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo, nepateikė jokių įrodymų, kad per skirtą laikotarpį nuo minėto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ėmėsi kokių nors realių veiksmų ar priemonių, jog įvykdytų teismo sprendime nurodytus įpareigojimus. Teismo posėdžio metu pareiškėjas taip pat patvirtino, kad ir dabar, t. y. nuo jo kreipimosi į teismą dienos praėjus daugiau nei pusei metų, jis nėra numatęs, kokiu būdu griaus pastatą – ar jį parduos kitai įmonei nugriovimui, ar pats imsis šių veiksmų, jei pats – kur perkels įrangą, kur sandėliuos nugriauto pastato statybines medžiagas ir pan.

186.

19Teismas, vertindamas pareiškėjo argumentus dėl negalėjimo griauti pastato dėl jame įsikūrusios ūkinę veiklą vykdančios UAB „Šalmėtė“ bei jos darbuotojų atleidimo, taip pat neišvengiamai kilsiančio įmonės bankroto ryšium su pastato nugriovimu, sprendė, kad šis teiginys nėra pagrįstas. Tokią išvadą teismas darė įvertinęs pareiškėjo paaiškinimą, kad jis svarstė galimybę apie verslo perkėlimą į kitas jo kontroliuojamoje UAB „Aiginta“ esančias patalpas, tačiau kavinės veiklai vieta yra netinkama, nepriimtina verslo pažangos prasme. Šie pareiškėjo argumentai nebuvo grindžiami jokiais įrodymais ar paaiškinimais, pareiškėjas nepateikė įtikinamų argumentų dėl netinkamų verslo sąlygų patalpose ( - ), neįvertino aplinkybės, kad verslas būtų perkeliamas tik laikinai, nes anot pareiškėjo pagrindinės patalpos, į kurias bus perkelta UAB „Šalmėtė“ veikla, yra pastatas ( - ).

207.

21Teismas vertino ir tai, ar pagal pareiškėjo skaičiavimus įrengti patalpoms kavinei ( - ), kur jis turi tikslą nuolatinai perkelti UAB „Šalmėtė“ veiklą, reikia termino iki 2019 m. balandžio mėnesio. Teismas iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatė, kad patalpoms taikoma gamybos, pramonės paskirtis, kuri šiuo metu nėra pakeista, iš kitų pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad patalpos nepritaikytos kavinei, šiuo metu vyksta tik patalpų projektavimo darbai, dar nėra gauti statybos leidimai, byloje nėra jokių garantijų, kad dėl patalpų naudojimosi ar paskirties pakeitimo nėra ginčų tarp pareiškėjo ir kitų statinio savininkų, ar kad tokie ginčai neiškils ateityje.

228.

23Teismo vertinimu, pareiškėjo nepakankamą aktyvumą ir nepakankamai aktyviai rodomą siekį kaip galima greičiau vykdyti teismo sprendimą ir tuo reikalu verslą perkelti į kitas patalpas patvirtina ir tai, kad pagal projektavimo paslaugų sutarties sąlygas projektavimo darbai pradedami architektui gavus avansinį mokėjimą, o kaip matyti iš bylos duomenų, avansinis mokėjimas architektui sumokėtas tik 2018 balandžio mėnesį, kai pati sutartis sudaryta 2017 m. lapkričio 27 d., taigi, akivaizdu, kad daugiau nei keturis mėnesius dėl avanso nesumokėjimo ji nebuvo vykdoma ir projektavimo darbai nebuvo pradedami. Tai rodo pareiškėjo nepateisinamą delsimą rūpintis jo verslo perkėlimu iš griautino pastato, tokio neveikimo išdavoje projektavimo darbų pradžia buvo nukelta dar mažiausiai keturiems mėnesiams į priekį.

249.

25Pareiškėjas teismui pateiktame prašyme prašė teismo sprendimo įvykdymą atidėti vienerių metų laikotarpiui, prašymas pateiktas teismui 2017 m. spalio 16 d. Taigi pagal prašymo pateikimo datą teismas sprendė, kad buvo prašoma atidėti vykdymą iki 2018 m. spalio mėnesio antrosios pusės. Pareiškėjas šį nurodomą (prašomą nustatyti) terminą turėjo tikėtinai teismui pagrįsti, jog jis yra realus ir protingas, jog teismo sprendimas iki minėto termino tikrai bus įvykdytas. Kaip matyti iš pareiškėjo paaiškinimo teismo posėdžio metu, iki tokio termino pareiškėjas problemos dėl verslo perkėlimo į naujas patalpas neišspręs, nes patalpos, reikalingos UAB „Švytra“ maitinimo paslaugų verslui, bus įrengtos anksčiausiai 2019 m. balandžio mėnesį, kas jau savaime yra pusmečiu vėliau nei pareiškėjas prašė pirminiame savo pareiškime teismui. Vertindamas šią aplinkybę, teismas pažymėjo, kad pareiškėjo nurodomas terminas nėra jo paties atsakingai įvertintas ir nėra jokių garantijų, kad 2019 m. balandžio mėnesį patalpos ( - ), kavinei bus įrengtos.

2610.

27Teismo vertinimu, protingam ir atsakingam įmonės veiklos perkėlimo organizavimui, įrangos perkėlimui, darbuotojų darbo vietų įrengimui ir kt. reikalingas tam tikras terminas, kuris yra ilgesnis, nei teismo sprendimu paskirtas vieno mėnesio terminas pastato nugriovimui. Toks terminas, atsižvelgiant į pareiškėjo nurodytą aplinkybę, kad šiuo metu yra galimybė perkelti kavinės įrangą ir verslą į kitas pareiškėjo kontrolėje esančias patalpas Alytuje, galėtų būti vienas mėnuo. Vertinant, kad suinteresuotas asmuo UAB „Dainavos turtai“ neturi jokių konkrečių planų dėl bendrai su V. S. valdomo sklypo panaudojimo nugriovus jame esamą ginčo pastatą, tokio termino nustatymas atitiktų ginčo šalių interesų derinimo ir proporcingumo principą bei nepažeistų teismo sprendimo privalomumo principo.

2811.

29Teismo vertinimu, suinteresuoto asmens nurodytos aplinkybės, susiję su pareiškėjo V. S. veiksmais, nesuteikia teisinio pagrindo konstatuoti, jog pareiškėjas, teikdamas pareiškimą teismui dėl vykdymo veiksmų atidėjimo vienerių metų laikotarpiui, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, t. y. nurodytais veiksmais akivaizdžiai siekė be pagrindo atitolinti pastato griovimo darbus, todėl nėra pagrindo jam skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

30III.

31Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

3212.

33Atskiruoju skundu pareiškėjas V. S. prašo panaikinti Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. birželio 5 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo prašymą tenkinti ir atidėti Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 15 d. sprendimo įvykdymą iki 2019 m. balandžio mėnesio. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

341.1.

35Teismas nepagrįstai nurodė, kad V. S. pareiga nugriauti statinį atsirado 2017 m. rugsėjo 28 d., o terminas teismo sprendimui įvykdyti suėjo 2017 m. spalio 29 d. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2017 m. lapkričio 20 d. nutartimi sustabdžius Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 15 d. sprendimo vykdymą iki bus išnagrinėtas kasacinis skundas, neturėjo būti vykdomos jokios prievolės, susijusios su sprendimo vykdymu.

361.2.

37Teismo išvada, kad pareiškėjas nebuvo pakankamai aktyvus, siekdamas įvykdyti teismo sprendimą, nepagrįsta. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui sustabdžius teismo sprendimo vykdymą, V. S. neturėjo prievolės vykdyti ar kokiais nors aktyviais veiksmais ruoštis vykdyti teismo sprendimą.

381.3.

39Ginčo pastato naudotoju yra UAB „Šalmėtė“, ginčo pastate yra šios bendrovės turtas ir dirba bendrovės, o ne atsakovo darbuotojai. Nugriauti pastatą, kol jame veiklą vykdo byloje nedalyvaujantis juridinis asmuo, jo neiškėlus, yra neįmanoma. UAB „Šalmėtė“ teismo sprendimu niekuo neįpareigota ir tiesiogiai jai teismo sprendimas nesukelia jokių pasekmių. Taigi tam, kad įvykdyti teismo sprendimą, būtina prieš tai iškeldinti griaunamo pastato naudotojus, o tai galima įgyvendinti tik dviem būdais – nustatant ilgesnį ir pakankamą terminą sprendimui įvykdyti geranoriškai iškeliant juridinio asmens veiklą į kitą pastatą arba UAB „Šalmėtė“ iškeldinus teisminiu būdu.

401.4.

41Teismas, darydamas išvadas dėl verslo laikino perkėlimo į patalpas ( - ), neįvertino tokio laikino įmonės perkėlimo į kitas patalpas kaštų ir papildomos finansinės naštos įmonei, kas neabejotinai sukeltų didelę riziką įmonės finansiniam stabilumui, darbuotojų teisėms ir, tikėtina, sąlygotų jos bankrotą.

421.5.

43Pareiškėjas rado galimą sprendimą kaip išvengti UAB „Šalmėtė“ bankroto ir toliau vystyti jos veiklą, rado patalpas, į kurias būtų galima perkelti įmonės veiklą, taigi visa tai vertintina, kaip aktyvus pareiškėjo siekis įvykdyti teismo sprendimą, tuo pačiu siekiant išvengti nepageidautinų, neigiamų tokio sprendimo įvykdymo pasekmių.

441.6.

45Teismas be pagrindo laikotarpį, kai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi buvo sustabdytas teismo sprendimo vykdymas, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 20 d. iki 2018 m. balandžio 26 d., įtraukė į prašomą teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo terminą. Teikdamas prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo pareiškėjas prašė atidėti jį vienerių metų laikotarpiui, o ne iki konkrečios datos. Terminas, kai buvo sustabdytas teismo sprendimo vykdymas, negali būti įtraukiamas į pareiškėjo prašomą vienerių metų terminą teismo sprendimo įvykdymui, nes tuo laikotarpiu pareiškėjas neturėjo teisinės pareigos vykdyti teismo sprendimo.

461.7.

47Teismas nepagrįstai nutarė atidėti teismo sprendimo įvykdymą vieno mėnesio terminui, skaičiuojant jį nuo nutarties įsiteisėjimo dienos. Toks terminas yra akivaizdžiai per trumpas teismo sprendimui įvykdyti.

481.8.

49Byloje pateikti duomenys, kad UAB „Šalmėtė“ vienu metu dirba apie 25 darbuotojai. Akivaizdu, kad nugriovus jų darbo vietą per mėnesį, darbuotojai neteks darbo.

501.9.

51Ieškovė į bylą nepateikė jokių įrodymų, kad pastatus nugriovus dabar, o ne 2019 m. balandžio mėnesį, toks teismo sprendimo įvykdymo terminas kaip nors pažeis jos teises. Ieškovė netrukdomai gali naudotis laisva bendro žemės sklypo dalimi ir daugiau teisių į žemės sklypą ar jo dalis neįgis.

521.10.

53Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad patenkino 50 proc. pareiškėjo reikalavimų, UAB „Dainavos turtai“ naudai priteisė pusę jos prašomų bylinėjimosi išlaidų, visiškai nevertinęs jų dydžio pagrįstumo.

541.11.

55Teismas neturėjo pagrindo priteisti bylinėjimosi išlaidas už susipažinimą su atsakovo prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsiliepimo į atsakovo prašymą parengimą bei atskirojo skundo dėl 2018 m. gegužės 15 d. nutarties parengimą, kadangi suinteresuotas asmuo UAB „Dainavos turtai“ pateikė atskirąjį skundą dėl 2018 m. gegužės 15 d. nutarties, tačiau atskirasis skundas dar nėra išnagrinėtas. Taigi kol nėra galutinio sprendimo, nėra teisinio pagrindo spręsti dėl šių bylinėjimosi išlaidų.

561.12.

57Teismas neįvertino, jog tas pats advokatas atstovauja UAB „Dainavos turtai“ visuose tarpusavyje susijusiuose teisminiuose procesuose dėl pastato – picerijos „Palermo“ griovimo. Parengiant procesinius dokumentus atstovui neprireikė nei specifinių žinių, nei didelių laiko sąnaudų. Didžioji dalis dokumentų turinio yra perkeliama iš kitų procesinių dokumentų. Juolab, kad šioje byloje sprendžiamas ne sudėtingas teisinis ginčas tarp šalių, o tik klausimas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo.

5813.

59Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Dainavos turtai“ prašo panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2018 m. birželio 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo V. S. prašymą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo atmesti bei priteisti UAB „Dainavos turtai“ visas pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas, skirti pareiškėjui V. S. už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pareiškiant visiškai nepagrįstą prašymą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo, maksimalią 5 000 Eur dydžio baudą, 50 proc. šios baudos sumos (t. y. 2 500 Eur) priteisiant UAB „Dainavos turtai“ naudai, priteisti iš pareiškėjo V. S. ieškovei UAB „Dainavos turtai“ bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

602.1.

61Jokios pareiškėjo nurodomos su UAB „Šalmėtė“, t. y. su sprendimo vykdymu nesusijusio asmens, veiklos laikinajame statinyje nutraukimu ar perkėlimu į kitas patalpas susijusios aplinkybės nėra ir negali būti pagrindu atidėti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą.

622.2.

63Pareiškėjas pripažino, kad jam (jo vienasmeniškai kontroliuojamoms, vadovaujamoms įmonėms) priklauso patalpos esančios ( - ), ir ( - ). Teismo posėdžio metu jis paaiškino, kad patalpose ( - ) anksčiau veikė maitinimo įstaiga, todėl UAB „Šalmėtė“ veiklos perkėlimui į šias patalpas iš esmės nebūtų jokių kliūčių, tačiau, pareiškėjo vertinimu, šių patalpų vieta mieste mažiau palanki verslui nei patalpų, esančių ( - ), kuriose kavinė galėtų įsikurti tik pakeitus patalpų paskirtį bei jas rekonstravus. Tačiau pareiškėjas, ignoruodamas sprendimo privalomumą ir ieškovės interesus, siekia sau įmanomai patogiausių sprendimo įvykdymo sąlygų (iš esmės savo paties veiksmais sudaro kliūtis operatyviam sprendimo įvykdymui), todėl tokie jo veiksmai ir siekiai negali būti laikomi išimtinėmis aplinkybėmis, sudarančiomis pagrindą sprendimo vykdymo atidėjimui.

642.3.

65Visos aplinkybės, susijusios su laikino statinio naudojimu bei pareiškėjo, kaip šio statinio savininko, pareiga dar iki 2006 m. gruodžio 31 d. jį nugriauti, buvo bei yra žinomos ir jo kontroliuojamai UAB „Šalmėtė“. Taigi pareiškėjas ir UAB „Šalmėtė“, vykdydami panaudos sutartį, veikė išimtinai savo rizika, aiškiai suvokdami, kad laikinas statinys turi būti nugriautas (jo eksploatacija negalima) ir kad UAB „Šalmėtė“ laikinam statinyje vykdoma ūkinė-komercinė veikla turi būti nutraukta, bei turėjo pakankamai laiko ją perkelti į kitą vietą, tačiau iki šiol to nėra padarę.

662.4.

67Teismo nutartis atidėti sprendimo vykdymą vieno mėnesio terminui neturi jokio racionalaus pagrįstumo ir tik sudaro sąlygas pareiškėjui toliau vilkinti sprendimo įvykdymą, kadangi pats pareiškėjas nesugebėjo objektyviai pagrįsti netgi savo prašomo termino realumo.

682.5.

69Bylos nagrinėjimo metu nustatyta eilė aplinkybių, neginčijamai patvirtinančių pareiškėjo akivaizdų neveiklumą ir siekį kuo ilgiau vilkinti sprendimo įvykdymą. Pareiškėjas nebuvo ir nėra pakankamai aktyvus siekdamas įvykdyti teismo sprendimą. Tačiau konstatavęs akivaizdų jo neveiklumą ir siekį kuo ilgiau vilkinti sprendimo įvykdymą, teismas be jokio pagrindo bei pažeisdamas ginčo šalių interesų pusiausvyrą iš dalies tenkino atsakovo prašymą ir sprendimo vykdymą atidėjo vienam mėnesiui nuo skundžiamos nutarties įsiteisėjimo.

702.6.

71Teismas nepagrįstai atmetė prašymą skirti pareiškėjui baudą, kadangi pareiškėjas reikšdamas visiškai nepagrįstą prašymą turėjo vienintelį tikslą – nesąžiningai vilkinti sprendimo vykdymą. Nepagrįsto prašymo, procese grindžiamo nurodant žinomai tikrovės neatitinkančias aplinkybes (ypač, kai šalis yra atstovaujama advokato), pateikimas negali būti pateisinamas bei negali būti pripažįstamas sąžiningu procesiniu elgesiu.

722.7.

73Nepagrįsta teismo pozicija, pagal kurią teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų skirstymo klausimą, proceso šioje civilinėje byloje trukmę iš esmės prilygino pareiškėjo reikalavimo patenkinimui. Pareiškėjas sprendimo vykdymą prašė atidėti vienerių metų laikotarpiui, tuo tarpu teismas sprendė, jog yra pagrindas tą padaryti tik vieno mėnesio laikotarpiui, kas sudaro tik 1/12 nuo pareiškėjo reikalauto atidėjimo termino. Taigi teismas netinkamai ir pažeisdamas procesinės teisės normas išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo bylos šalims klausimą.

7414.

75Suinteresuotas asmuo UAB „Dainavos turtai“ atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

763.1.

77Teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas nebuvo ir nėra pakankamai aktyvus, siekdamas įvykdyti teismo sprendimą.

783.2.

79Nepagrįsti atskirojo skundo teiginiai neva veiklos perkėlimas į kitas nei pareiškėjo pageidaujamas patalpas nulems ženklius UAB „Šalmėtė“ nuostolius ar net jos bankrotą.

803.3.

81Nepagrįsti pareiškėjo argumentai, jog sprendimo vykdymo atidėjimas nepažeis UAB „Dainavos turtai“ teisių, o laikino statinio nugriovimas neturės įtakos jos teisėms į žemės sklypą.

823.4.

83Pareiškėjas visiškai nepagrįstai ir remdamasis tik subjektyviu vertinimu kvestionuoja suinteresuotam asmeniui priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį.

84IV.

85Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

86Dėl naujų įrodymų priėmimo

8715.

88Pagal bendrąją taisyklę apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis). Taigi nurodytas draudimas nėra absoliutus. Teismo tikslas yra teisingumo vykdymas, o teismo pareiga – ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti byloje teisingą sprendimą.

8916.

90Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs suinteresuoto asmens UAB „Dainavos turtai“ pateiktus naujus rašytinius įrodymus – antstolio S. V. 2018 m. rugpjūčio 13 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, straipsnį iš internetinio puslapio www.alytusplius.lt, išrašą iš interneto svetainės www.rekvizitai.lt, išrašą iš interneto svetainės www.sodra.lt, sprendžia, kad jie gali būti reikšmingi nagrinėjant klausimą dėl pareiškėjo V. S. ir suinteresuoto asmens UAB „Dainavos turtai“ atskirųjų skundų bei Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. birželio 5 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, minėti įrodymai buvo išsiųsti pareiškėjui V. S., jis turėjo galimybę į juos atsikirsti ir pateikti savo nuomonę dėl jų prijungimo prie bylos, todėl minėti nauji įrodymai prijungtini prie bylos. Tuo tarpu suinteresuoto asmens pateiktos Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 24 d. ir 2018 m. liepos 31 d. nutarčių kopijos nelaikytinos įrodymais, jos yra viešai prieinamos, o jose išspręstų ginčų šalys sutampa su šios bylos šalimis, todėl jas atsisakytina priimti.

91Dėl atskirojo skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės

9217.

93Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

9418.

95Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo iš dalies tenkintas pareiškėjo prašymas dėl sprendimo vykdymo atidėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo.

9619.

97Pirmosios instancijos teismas tenkino iš dalies pareiškėjo V. S. prašymą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo ir atidėjo Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 15 d. sprendimo vykdymą vienam mėnesiui.

9820.

99Apeliantas (pareiškėjas) V. S., nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, atskirajame skunde nurodo, kad teismas netinkamai vertino jo nurodytas aplinkybes dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ir nepagrįstai jo prašymą tenkino tik iš dalies, taip pat priteisė suinteresuotam asmeniui nepagrįstai dideles bylinėjimosi išlaidas. Tuo tarpu apeliantė (suinteresuotas asmuo) UAB „Dainavos turtai“ pateiktame atskirajame skunde teigia, kad teismas nepagrįstai (nesant jokių išimtinių aplinkybių) tenkino iš dalies pareiškėjo prašymą, neskyrė pareiškėjui baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir sumažino priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį.

100Dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo

10121.

102CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. Pagal CPK 284 straipsnio 1 dalį teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo klausimą yra aktualūs CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai.

10322.

104Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį, arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 17d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Aiškinant CPK 284 straipsnio 1 dalies normą turi būti atsižvelgta į sisteminius šios normos ryšius su kitomis civilinio proceso normomis, konkrečiai, šalių procesinio lygiateisiškumo principo (CPK 17 straipsnis), teismo sprendimo privalomumo (CPK 18 straipsnis), teismo pareigos atsižvelgti į abiejų šalių interesus, įsiteisėjusio teismo sprendimo teisinės galios (CPK 259 straipsnis, 279 straipsnis), reikalavimo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (CPK 42 straipsnio 5 dalis). Todėl sprendžiant klausimą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo ir jį atidėjus, svarbu įvertinti, ar nebūtų iš esmės paneigtas pats sprendimas ir teisėti šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, lūkesčiai bei paties sprendimo privalomumo principas.

10523.

106Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi tenkino pareiškėjo V. S. prašymą iš dalies ir atidėjo Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 15 d. sprendimo vykdymą vienam mėnesiui, motyvuodamas tuo, kad įmonės veiklos perkėlimo organizavimui, įrangos perkėlimui, darbuotojų darbo vietų įrengimui ir kt. yra reikalingas tam tikras terminas. Tačiau su tokiu pirmosios instancijos teismo argumentu nesutinka tiek pareiškėjas, tiek suinteresuotas asmuo, t. y. pareiškėjo V. S. vertinimu, toks terminas yra per trumpas įmonės veiklos perkėlimui į kitas patalpas, tuo tarpu suinteresuoto asmens UAB „Dainavos turtai“ nuomone, pareiškėjas nėra pakankamai aktyvus, vykdydamas teismo sprendimą, jis turėjo pakankamai laiko perkelti įmonės veiklą į kitas patalpas, todėl jo prašymas turėjo būti atmestas visiškai.

10724.

108Pažymėtina, kad pareiškėjas (apeliantas) V. S. savo prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo grindė iš esmės dviem (susijusiomis) aplinkybėmis – pirma, ginčo statinį nuomojasi UAB „Šalmėtė“, įmonėje dirba apie 30 žmonių, todėl vykdant teismo sprendimą dėl pastato nugriovimo iš anksto turėtų būti inicijuojamas nuomos sutarties nutraukimas teismo tvarka, darbuotojai turėtų būti įspėti apie darbo sutarčių nutraukimą darbdavio iniciatyva, įmonė turėtų nutraukti su kitomis įmonėmis sudarytas pirkimo–pardavimo, paslaugų teikimo sutartis; antra, pareiškėjas nusprendė UAB „Šalmėtė“ verslą iš griautino pastato perkelti į UAB „Švytra“ patalpas ( - ), bet šios patalpos nėra pritaikytos verslui, reikalingas terminas patalpoms suprojektuoti ir įruošti taip, kad jos būtų tinkamos kavinės veiklai, tokiems darbams atlikti reikalingas laikotarpis iki 2019 m. balandžio mėnesio.

10925.

110Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjo (apelianto) V. S. pareiga nugriauti ginčo statinį atsirado 2017 m. rugsėjo 28 d. (įsiteisėjus teismo sprendimui), o terminas teismo įpareigojimui įvykdyti suėjo 2017 m. spalio 29 d. Nors pareiškėjas (apeliantas) V. S. atskirajame skunde pagrįstai teigia, kad Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2017 m. lapkričio 20 d. nutartimi taikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius teismo sprendimo vykdymą, jis neturėjo pareigos jo vykdyti, tačiau, atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė tik 2017 m. lapkričio 20 d., kai teismo sprendimas jau turėjo būti įvykdytas (iki 2017 m. spalio 29 d.). Taigi pareiškėjas V. S. nebuvo pakankamai aktyvus, nesiekė per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau įvykdyti teismo sprendimą, t. y. jis ne tik neįvykdė teismo sprendimo iki nustatyto termino (iki 2017 m. spalio 29 d.), tačiau net ir iki 2017 m. lapkričio 20 d. (kai buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės) nepradėjo jokių pasirengimo teismo sprendimo vykdymui darbų. Teismo posėdžio metu pareiškėjas V. S. patvirtino, kad iki šiol jis nėra numatęs, kokiu būdu griaus pastatą – ar jį parduos kitai įmonei nugriovimui, ar pats imsis šių veiksmų, jei pats – kur perkels įrangą, kur sandėliuos nugriauto pastato statybines medžiagas ir pan. Be to, pažymėtina, kad, nors pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės laikinai sustabdė pareiškėjo pareigą vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą, tačiau pareiškėjas turėjo įvertinti galimybę, jog jo kasacinis skundas gali būti atmestas ir teismo sprendimas privalės būti vykdomas, taigi turėjo apsvarstyti teismo sprendimo įvykdymo būdus, galimybes ir pan.

11126.

112Suinteresuotas asmuo UAB „Dainavos turtai“ pagrįstai nurodo, kad pareiškėjas V. S., būdamas vieninteliu UAB „Šalmėtė“ akcininku (bendrovės savininku) neabejotinai žinojo apie pareigą nugriauti laikiną statinį ir kad laikiname statinyje vykdoma ūkinė-komercinė veikla turi būti nutraukta (o vykdydamas veiklą tokiame pastate, prisiėmė su tuo susijusią riziką), turėjo galimybę nutraukti sudarytą panaudos sutartį su UAB „Šalmėtė“ be jokių apribojimų (panaudos sutartis nėra įregistruota viešame registre ir gali būti nutraukta bet kuriuo metu), taip pat turėjo pakankamai laiko pabaigti įmonės veiklą, atleisti darbuotojus, nutraukti sutartis, taip pat iš anksto įvertinti įmonės veiklos perkėlimo galimybę į kitas patalpas, tačiau iki šiol to nėra padaręs. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo V. S. atskirojo skundo argumentas, jog nugriauti pastatą, kol jame veiklą vykdo byloje nedalyvaujantis juridinis asmuo (UAB „Šalmėtė“), jo neiškėlus, yra neįmanoma, nepagrįstas. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjas V. S. su prašymu į teismą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo kreipėsi 2017 m. spalio 16 d., tačiau argumentą dėl įmonės veiklos perkėlimo į kitas patalpas, kaip sprendimo vykdymo atidėjimo pagrindą, pirmosios instancijos teismui nurodė tik 2018 m. gegužės 28 d., kas tik patvirtina aplinkybę, jog pareiškėjas nesiekė operatyvaus ir ekonomiško teismo sprendimo įvykdymo.

11327.

114Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka tiek su pirmosios instancijos teismo, tiek su apeliantės UAB „Dainavos turtai“ atskirojo skundo argumentu, jog V. S. paaiškinimai dėl UAB „Šalmėtė“ verslo perkėlimo į kitas patalpas nėra pakankamas pagrindas teismo sprendimo įvykdymo atidėjimui. Pareiškėjas V. S. nepateikė jokių objektyvių duomenų apie savo aktyvius veiksmus, siekiant perkelti verslą į kitas patalpas, pvz., sutartis dėl projektavimo paslaugų sudaryta 2017 m. lapkričio 27 d., pagal sutarties sąlygas projektavimo darbai pradedami architektui gavus avansinį mokėjimą, o kaip matyti iš bylos duomenų avansinis mokėjimas architektui sumokėtas tik 2018 balandžio mėnesį, t. y. po daugiau kaip 4 mėnesių nuo jos sudarymo; duomenų apie patalpų paskirties pakeitimą (šiuo metu patalpų pagrindinė naudojimo paskirtis – gamybos, pramonės), statybos leidimų gavimą byloje nėra, taip pat nėra pateikta duomenų apie šiuo metu jau įvykdytus projektavimo ir statybos darbus, kas leidžia pagrįstai abejoti pareiškėjo nurodomomis aplinkybėmis dėl tinkamo sprendimo įvykdymo per prašomą nustatyti terminą. Be to, iš suinteresuoto asmens UAB „Dainavos turtai“ pateiktų naujų rašytinių įrodymų matyti, kad UAB „Šalmėtė“ laikinajame statinyje jokios veiklos nebevykdo (picerija yra uždaryta), taigi pareiškėjo V. S. nurodytos aplinkybės, kuriomis jis motyvuoja savo prašymą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo, iš esmės yra išnykusios.

11528.

116Taip pat pažymėtina, kad pagal byloje esančius duomenis matyti, jog pareiškėjo V. S. vadovaujamai UAB „Aiginta“ nuosavybės teise priklauso patalpos, esančios ( - ), kurios yra pritaikytos maitinimo įstaigos veiklai ir į kurias būtų galima perkelti UAB „Šalmėtė“ veiklą, tačiau, pasak pareiškėjo, šių patalpų vieta kavinės veiklai yra netinkama, nepriimtina verslo pažangos prasme. Visgi pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų šiam argumentui pagrįsti ir, ignoruodamas teismo sprendimo privalomumą, siekia sau įmanomai patogiausių sprendimo įvykdymo sąlygų (iš esmės savo paties veiksmais sudaro kliūtis operatyviam sprendimo įvykdymui), todėl tokie jo veiksmai negali būti laikomi išimtinėmis aplinkybėmis, sudarančiomis pagrindą sprendimo vykdymo atidėjimui.

11729.

118Atkreiptinas dėmesys, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad sprendimo vykdymo išdėstymo ir (ar) atidėjimo institutas negali būti taikomas kaip bet kokių sunkumų skolininko veikloje, vykdant teismo sprendimą, išvengimo instrumentas, nes bet kuris teisminis ginčo nagrinėjimas ir teismo sprendimo vykdymas susijęs su tam tikrais neigiamais padariniais (dažniausiai finansiniais) skolininkui, pralaimėjusiam bylą, atsiradimu ir skolininkas negali tikėtis jam patogiausių sprendimo vykdymo sąlygų sudarymo jau ir taip nukentėjusio nuo skolininko veiksmų ir (ar) neveikimo kreditoriaus sąskaita. Priešingas šio instituto aiškinimas ir taikymas reikštų ne tik teisėtų kreditoriaus ir išieškotojo interesų pažeidimą, bet ir teisingumo vykdymo esmės iškreipimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1572-516/2016 ir kt.).

11930.

120Pareiškėjas (apeliantas) V. S. atskirajame skunde nepagrįstai teigia, kad, atidėjus teismo sprendimo vykdymą iki 2019 m. balandžio mėnesio, nebus pažeisti suinteresuoto asmens UAB „Dainavos turtai“ interesai. Pažymėtina, kad pareiškėjas V. S. ir suinteresuotas asmuo UAB „Dainavos turtai“ – žemės sklypo, kuriame yra ginčo pastatas, bendrasavininkai. Pagal pareiškėjo ir suinteresuoto asmens sudarytos 2006 m. gegužės 12 d. žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties 5.6 p. pareiškėjas dar iki 2006 m. gruodžio 31 d. įsipareigojo savo lėšomis nugriauti žemės sklype, kurio dalis parduodama, esantį laikiną pastatą, tačiau savo sutartinių įsipareigojimų nevykdo daugiau kaip 10 metų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. balandžio 26 d. nutartyje, vertindamas minėtos sutarties nuostatos teisėtumą, konstatavo, jog atsakovui (pareiškėjui V. S.) nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų ir nenugriovus laikino statinio, ieškovės (suinteresuoto asmens UAB „Dainavos turtai“) teisės ir teisėti interesai dėl sutarties sudarymo ir vykdymo yra iš esmės pažeisti, nes nenugriovus žemės sklype esančio laikino pastato ieškovė neturi galimybės naudotis jai nuosavybės teise priklausančia žemės sklypo dalimi tokiu būdu, kuris geriausiai atitiktų jos interesus bei tikruosius ketinimus dėl sutarties sudarymo.

12131.

122Ta aplinkybė, jog Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-479-470/2013 buvo nustatyta naudojimosi žemės sklypu tvarka, pagal kurią žemės sklypo dalis, kurioje yra laikinas statinys, priskirta naudotis pareiškėjui nereiškia, jog nėra pažeidžiamos suinteresuoto asmens teisės. Minėtame sprendime teismas pažymėjo, jog tokią naudojimosi žemės sklypu tvarką nustatė atsižvelgdamas į tai, kad šioje žemės sklypo dalyje yra atsakovui (pareiškėjui) priklausantis laikinas statinys, kuris procesinių sprendimų priėmimo metu dar nebuvo nugriautas. Pasikeitus faktinei padėčiai, t. y. nugriovus laikiną statinį, atsiras pagrindas pakeisti nustatytą naudojimosi žemės sklypu tvarką ar atidalinti ginčo bendraturčių dalis iš bendrosios dalinės nuosavybės.

12332.

124Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

12533.

126Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog pareiškėjo V. S. prašymas dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo yra nepagrįstas, byloje nenustatytos išskirtinės aplinkybės, leidžiančios atidėti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą, taigi ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartimi teismo sprendimo įvykdymas atidėtas nepagrįstai, todėl ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – pareiškėjo V. S. prašymas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

127Dėl skundo argumentų, susijusių su piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis.

12834.

129Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atmetė suinteresuoto asmens prašymą dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškėjui V. S. paskyrimo, motyvuodamas tuo, kad byloje nenustatyti požymiai, jog pareiškėjas, kreipdamasis į teismą dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo atidėjimo, piktnaudžiavo procesine prasme ar veikė teise pasinaudodamas ne pagal paskirtį.

13035.

131Apeliantė UAB „Dainavos turtai“ atskirajame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai atmetė prašymą skirti pareiškėjui baudą, kadangi pareiškėjas reikšdamas visiškai nepagrįstą prašymą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo turėjo vienintelį tikslą – nesąžiningai vilkinti sprendimo vykdymą. Nepagrįsto prašymo, procese grindžiamo nurodant žinomai tikrovės neatitinkančias aplinkybes (ypač, kai šalis yra atstovaujama advokato), pateikimas negali būti pateisinamas bei negali būti pripažįstamas sąžiningu procesiniu elgesiu.

13236.

133Pagal formuojamą kasacinio teismo CPK 95 straipsnio normų teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos šios sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio, skundo ar kito procesinio dokumento, kuriame suformuluotas prašymas, nepagrįstumas, jį pateikiant teismui, arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Įstatyme nustatytos teisės pareikšti ieškinį ar paduoti apeliacinį skundą, remiantis kasacinio teismo pozicija, įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2014). Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra elgesys, kuris nustatomas remiantis objektyviais (išoriniais) jo pasireiškimo požymiais (pvz., ieškinio ar kito procesinio dokumento pateikimo aplinkybėmis, jų turiniu, tarp bylos šalių kilusio ginčo pobūdžiu ir jo teisminio nagrinėjimo eiga). Jeigu visuma aplinkybių suponuoja, kad dalyvaujantis byloje jam įstatymo suteikta procesine teise akivaizdžiai naudojasi ne pagal paskirtį, bet siekdamas kitų tikslų (pvz., sąmoningai sukelti nepatogumų kitai šaliai, užvilkinti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą), toks elgesys negali būti toleruojamas ir turi būti pripažįstamas piktnaudžiavimu, kaip tai apibrėžta CPK 95 straipsnyje, kartu taikant tokio veikimo teisines pasekmes. Tam, kad būtų pagrindas konstatuoti piktnaudžiavimą šia teise, turi būti nustatytas aiškiai nepagrįstas šios teisės įgyvendinimas.

13437.

135Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas atmesdamas prašymą dėl baudos skyrimo pareiškėjui V. S. pagal suinteresuoto asmens UAB „Dainavos turtai“ prašymą nenukrypo nuo kasacinio teismo pateiktų išaiškinimų. Pažymėtina, kad apeliantė UAB „Dainavos turtai“ atskirajame skunde nepaneigė teismo nustatytų aplinkybių ir pareiškėjo veiksmų vertinimo pagrįstumo. Pareiškėjo pateikti procesiniai dokumentai byloje atitiko įstatymo reikalavimus (pareiškėjas turi teisę pareikšti prašymą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo, taip pat pasinaudoti kitomis įstatyme numatytomis savo teisių gynimo priemonėmis, pvz., pateikti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kasacinį skundą ir pan.), o ta aplinkybė, kad jo prašymas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo buvo atmestas, nesudaro pagrindo daryti išvadai, kad jis piktnaudžiavo procesu. Dėl nurodytų aplinkybių, šioje dalyje atmestini apeliantės argumentai kaip nepagrįsti.

136Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

13738.

138Panaikinus skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, pakeistinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

13939.

140Byloje esantys duomenys patvirtina, kad suinteresuotas asmuo UAB „Dainavos turtai“ bylos nagrinėjimo metu turėjo 4 573,80 Eur bylinėjimosi išlaidas: už susipažinimą su V. S. 2017 m. spalio 12 d. prašymu, įrodymų rinkimą, atsiliepimo į prašymą parengimą – 1 588,13 Eur, už prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo parengimą, pasirengimą ir dalyvavimą 2017 m. lapkričio 10 d. teismo posėdyje – 408,38 Eur, už susipažinimą su gautais dokumentais, pasirengimą bei dalyvavimą 2017 m. lapkričio 28 d. teismo posėdyje – 363 Eur, už atsiliepimo į atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 5 d. nutarties parengimą – 332,75 Eur, už susipažinimą su Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 6 d. nutartimi, pasirengimą 2018 m. vasario 15 d. teismo posėdžiui ir dalyvavimą jame – 363 Eur, už susipažinimą su 2018 m. gegužės 10 d. prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsiliepimo į prašymą parengimą – 350,90 Eur, už susipažinimą su Alytaus apylinkės teismo 2018 m. gegužės 15 d. nutartimi, atskirojo skundo dėl minėtos nutarties parengimą – 350,90 Eur, už pasirengimą 2018 m. gegužės 29 d. teismo posėdžiui, susipažinimą su pateiktais papildomais dokumentais, dalyvavimą 2018 m. gegužės 29 d. teismo posėdyje – 453,75 Eur, už pasirengimą 2018 m. birželio 4 d. teismo posėdžiui, susipažinimą su pateiktais rašytiniais paaiškinimais, kitais papildomais dokumentais, dalyvavimą 2018 m. birželio 4 d. teismo posėdyje – 363 Eur.

14140.

142Bylinėjimosi išlaidos priteistinos, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) (aktuali redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.).

14341.

144Šiuo atveju atsiliepimui į prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo taikytinas Rekomendacijų 8.16 p., numatantis, kad maksimalus atlygis už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai – 0,4, t. y. 335,48 Eur (838,70 Eur x 0,4). Tai, kad pirmosios instancijos teismas prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo nagrinėjo atskiroje byloje (Nr. e2VP-1979-470/2018), nesudaro pagrindo suinteresuoto asmens UAB „Dainavos turtai“ atsiliepimą į pareikštą prašymą vertinti kaip atsiliepimą į ieškinį ir turėtas bylinėjimosi išlaidas vertinti atsižvelgiant į Rekomendacijų 8.2 punkto nuostatas. Tuo tarpu prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos už susipažinimą su prašymu ir įrodymų rinkimą nesudaro atskiros bylinėjimosi išlaidų rūšies, taigi jas apima bylinėjimosi išlaidos už atsiliepimo į prašymą parengimą. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, yra pagrindas šioje dalyje prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas sumažinti nuo 1 588,13 Eur iki 335,48 Eur.

14542.

146Suinteresuoto asmens turėtos bylinėjimosi išlaidos už prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo parengimą ir pasirengimą bei dalyvavimą 2017 m. lapkričio 10 d. teismo posėdyje (408,38 Eur) taip pat mažintinos, atsižvelgiant į tai, jog 2017 m. lapkričio 10 d. teismo posėdis truko tik 15 min., kas suapvalinus pagal Rekomendacijų 9 p. laikytina 0 val., apie pasirengimo minėtam teismo posėdžiui trukmę duomenų nėra pateikta, todėl laikytina, kad pasirengimas užtruko 1 val. (Rekomendacijų 8.19. p.), taigi maksimali už pasirengimą teismo posėdžiui priteistina suma yra 83,87 Eur (0,1 x 1 x 838,70 Eur), tuo tarpu prašymui dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo taikytinas Rekomendacijų 8.16 p. numatytas koeficientas – 0,4, t. y. 335,48 Eur (838,70 Eur x 0,4), tačiau atsižvelgiant į prašymo apimtį, jame reiškiamą reikalavimą ir argumentus, maksimali suma už tokio pobūdžio prašymą nepriteistina ir mažintina iki 30 Eur sumos. Taigi bendra priteistina bylinėjimosi išlaidų suma už minėtas teisines paslaugas – 113,87 Eur.

14743.

148Už susipažinimą su gautais dokumentais ir pasirengimą bei dalyvavimą 2017 m. lapkričio 28 d. teismo posėdyje suinteresuotas asmuo prašo priteisti 363 Eur bylinėjimosi išlaidas. Šioms teisinėms paslaugoms taikytinas Rekomendacijų 8.19 p., numatantis, kad už vieną atstovavimo teisme, pasirengimo teismo posėdžiui valandą taikomas 0,1 koeficientas. Kadangi 2017 m. lapkričio 27 d. pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nurodyta, kiek truko susipažinimas su dokumentais ir pasirengimas teismo posėdžiui, laikytina, jog šių teisinių paslaugų trukmė yra 1 val., tuo tarpu 2017 m. lapkričio 28 d. teismo posėdžio trukmė 1 val. 50 min. (suapvalinus 2 val.), todėl bendra suinteresuotam asmeniui priteistina bylinėjimosi išlaidų suma už minėtas suteiktas teisines paslaugas – 251,61 Eur (0,1 x 3 val. x 838,70 Eur).

14944.

150Už atsiliepimo į atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 5 d. nutarties parengimą suinteresuotas asmuo prašo priteisti 332,75 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas. Šios išlaidos neviršija Rekomendacijų 8.16 p. numatyto dydžio (0,4 x 850,80 Eur), todėl priteistinos iš pareiškėjo.

15145.

152Už susipažinimą su Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 6 d. nutartimi, pasirengimą bei dalyvavimą 2018 m. vasario 15 d. teismo posėdyje prašomos priteisti 363 Eur bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijose nustatyto dydžio (0,1 x 5 val. x 884,80 Eur), todėl priteistinos iš pareiškėjo. O už susipažinimą su papildomai pateiktais dokumentais ir pasirengimą bei dalyvavimą 2018 m. gegužės 29 d. teismo posėdyje prašomos priteisti 453,75 Eur išlaidos mažintinos iki maksimalios galimos priteisti 442,40 Eur išlaidų sumos (0,1 x 5 val. x 884,80 Eur).

15346.

154Už susipažinimą su 2018 m. gegužės 10 d. prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir atsiliepimo parengimą prašoma priteisti suma (350,90 Eur) neviršija Rekomendacijų 8.16. p. (0,4 x 884,80 Eur) numatyto dydžio, todėl priteistina iš pareiškėjo.

15547.

156Suinteresuoto asmens turėtos bylinėjimosi išlaidos už susipažinimą su Alytaus apylinkės teismo 2018 m. gegužės 15 d. nutartimi ir atskirojo skundo dėl šios nutarties parengimą (350,90 Eur) taip pat neviršija Rekomendacijų 8.15. p. (0,4 x 884,8 Eur) numatyto dydžio, todėl priteistina iš pareiškėjo. Nors pareiškėjas atskirajame skunde teigia, kad minėtos išlaidos neturėjo būti priteisiamos, kadangi atskirasis skundas dar nėra išnagrinėtas, tačiau iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 31 d. nutartimi Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. gegužės 15 d. nutartis buvo panaikinta ir klausimas išspręstas iš esmės – atmestas pareiškėjo V. S. prašymas sustabdyti teismo 2017 m. kovo 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-373-835/2017 vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės procesinis sprendimas šioje byloje dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo, taigi, darytina išvada, jog šios bylinėjimosi išlaidos suinteresuotam asmeniui priteistos pagrįstai.

15748.

158Už susipažinimą su dokumentais ir pasirengimą bei dalyvavimą 2018 m. birželio 4 d. teismo posėdyje prašomos priteisti 363 Eur bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijose nustatyto dydžio (0,1 x 5 val. x 884,80 Eur), todėl priteistinos iš pareiškėjo.

15949.

160Apeliantas V. S. atskirajame skunde taip pat nurodo, kad suinteresuotą asmenį UAB „Dainavos turtai“ visuose tarpusavyje susijusiuose teisminiuose procesuose atstovauja tas pats advokatas, taigi parengiant procesinius dokumentus atstovui neprireikė nei specifinių žinių, nei didelių laiko sąnaudų. Tačiau apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokiu apelianto argumentu. Suinteresuoto asmens atstovas teikė į bylą procesinius dokumentus, atitinkančius įstatymo reikalavimus, rinko įrodymus, atstovavo teismo posėdžiuose, kas neabejotinai yra susiję su darbo ir laiko sąnaudomis, be to, priteistinos išlaidos neviršija Rekomendacijose numatytų dydžių, todėl jas mažinti šiuo aspektu nėra pagrindo.

16150.

162Atsižvelgiant į tai, kad suinteresuoto asmens UAB „Dainavos turtai“ atskirasis skundas tenkinamas, o pareiškėjo V. S. prašymas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo atmetamas, suinteresuotam asmeniui iš pareiškėjo priteistinos 2 903,91 Eur bylinėjimosi išlaidos, turėtos pirmosios instancijos teisme.

163Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

16451.

165Suinteresuotas asmuo UAB „Dainavos turtai“ prašo priteisti 701,80 Eur bylinėjimosi išlaidas už atskirojo skundo ir atsiliepimo į V. S. atskirąjį skundą parengimą, taip pat 242 Eur išlaidas už antstolio faktinių aplinkybių konstatavimą.

16652.

167Bylinėjimosi išlaidos už antstolio faktinių aplinkybių konstatavimą laikytinos susijusiomis su nagrinėjama byla, protingomis ir pagrįstomis (CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas), todėl, suinteresuoto asmens atskirąjį skundą tenkinus, priteistinos iš pareiškėjo. Taip pat pagrįstomis ir realiomis laikytinos suinteresuoto asmens turėtos bylinėjimosi išlaidos už atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą, jos neviršija Rekomendacijose nustatytų dydžių (0,4 x 895,2 Eur), todėl priteistinos iš pareiškėjo (Rekomendacijų 8.15. ir 8.16. p.).

16853.

169Atsižvelgiant į tai, kad suinteresuoto asmens UAB „Dainavos turtai“ atskirasis skundas tenkinamas, suinteresuotam asmeniui iš pareiškėjo iš viso priteistinos 943,80 Eur bylinėjimosi išlaidos, turėtos apeliacinės instancijos teisme.

170Dėl bylinėjimosi išlaidų valstybei

17154.

172Valstybės turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, pirmosios instancijos teisme sudaro 20,15 Eur, o apeliacinės instancijos teisme 5,18 Eur. Pareiškėjo V. S. atskirąjį skundą ir prašymą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo atmetus, šios išlaidos priteistinos valstybei iš V. S. (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 96 straipsniai).

173Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

174Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. birželio 5 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo V. S. prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo atmesti.

175Suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Dainavos turtai“ prašymą dėl baudos pareiškėjui V. S. skyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmesti.

176Priteisti iš pareiškėjo V. S. (asmens kodas ( - ) suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Dainavos turtai“ (juridinio asmens kodas 300500396) 2 903,91 Eur bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme ir 943,80 Eur bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

177Priteisti iš pareiškėjo V. S. (asmens kodas ( - ) valstybei 25,33 Eur bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

178Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėja, išnagrinėjusi atskiruosius skundus ir civilinę bylą,... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjas V. S. pateikė teismui prašymą atidėti vienerių metų... 8. 2.... 9. Suinteresuotas asmuo UAB „Dainavos turtai“ atsiliepime į prašymą... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai 2018 m. birželio 5 d. nutartimi... 14. 4.... 15. Teismas nustatė, kad Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 15 d.... 16. 5.... 17. Teismo vertinimu, pareiškėjo išsakyti argumentai dėl UAB „Šalmėtė“... 18. 6.... 19. Teismas, vertindamas pareiškėjo argumentus dėl negalėjimo griauti pastato... 20. 7.... 21. Teismas vertino ir tai, ar pagal pareiškėjo skaičiavimus įrengti patalpoms... 22. 8.... 23. Teismo vertinimu, pareiškėjo nepakankamą aktyvumą ir nepakankamai aktyviai... 24. 9.... 25. Pareiškėjas teismui pateiktame prašyme prašė teismo sprendimo įvykdymą... 26. 10.... 27. Teismo vertinimu, protingam ir atsakingam įmonės veiklos perkėlimo... 28. 11.... 29. Teismo vertinimu, suinteresuoto asmens nurodytos aplinkybės, susiję su... 30. III.... 31. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 32. 12.... 33. Atskiruoju skundu pareiškėjas V. S. prašo panaikinti Alytaus apylinkės... 34. 1.1.... 35. Teismas nepagrįstai nurodė, kad V. S. pareiga nugriauti statinį atsirado... 36. 1.2.... 37. Teismo išvada, kad pareiškėjas nebuvo pakankamai aktyvus, siekdamas... 38. 1.3.... 39. Ginčo pastato naudotoju yra UAB „Šalmėtė“, ginčo pastate yra šios... 40. 1.4.... 41. Teismas, darydamas išvadas dėl verslo laikino perkėlimo į patalpas ( - ),... 42. 1.5.... 43. Pareiškėjas rado galimą sprendimą kaip išvengti UAB „Šalmėtė“... 44. 1.6.... 45. Teismas be pagrindo laikotarpį, kai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi... 46. 1.7.... 47. Teismas nepagrįstai nutarė atidėti teismo sprendimo įvykdymą vieno... 48. 1.8.... 49. Byloje pateikti duomenys, kad UAB „Šalmėtė“ vienu metu dirba apie 25... 50. 1.9.... 51. Ieškovė į bylą nepateikė jokių įrodymų, kad pastatus nugriovus dabar, o... 52. 1.10.... 53. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad patenkino 50 proc. pareiškėjo... 54. 1.11.... 55. Teismas neturėjo pagrindo priteisti bylinėjimosi išlaidas už susipažinimą... 56. 1.12.... 57. Teismas neįvertino, jog tas pats advokatas atstovauja UAB „Dainavos... 58. 13.... 59. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Dainavos turtai“ prašo... 60. 2.1.... 61. Jokios pareiškėjo nurodomos su UAB „Šalmėtė“, t. y. su sprendimo... 62. 2.2.... 63. Pareiškėjas pripažino, kad jam (jo vienasmeniškai kontroliuojamoms,... 64. 2.3.... 65. Visos aplinkybės, susijusios su laikino statinio naudojimu bei pareiškėjo,... 66. 2.4.... 67. Teismo nutartis atidėti sprendimo vykdymą vieno mėnesio terminui neturi... 68. 2.5.... 69. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta eilė aplinkybių, neginčijamai... 70. 2.6.... 71. Teismas nepagrįstai atmetė prašymą skirti pareiškėjui baudą, kadangi... 72. 2.7.... 73. Nepagrįsta teismo pozicija, pagal kurią teismas, spręsdamas bylinėjimosi... 74. 14.... 75. Suinteresuotas asmuo UAB „Dainavos turtai“ atsiliepimu į pareiškėjo... 76. 3.1.... 77. Teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas nebuvo ir nėra pakankamai... 78. 3.2.... 79. Nepagrįsti atskirojo skundo teiginiai neva veiklos perkėlimas į kitas nei... 80. 3.3.... 81. Nepagrįsti pareiškėjo argumentai, jog sprendimo vykdymo atidėjimas... 82. 3.4.... 83. Pareiškėjas visiškai nepagrįstai ir remdamasis tik subjektyviu vertinimu... 84. IV.... 85. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 86. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 87. 15.... 88. Pagal bendrąją taisyklę apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 89. 16.... 90. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs suinteresuoto asmens UAB... 91. Dėl atskirojo skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės... 92. 17.... 93. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 94. 18.... 95. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 96. 19.... 97. Pirmosios instancijos teismas tenkino iš dalies pareiškėjo V. S. prašymą... 98. 20.... 99. Apeliantas (pareiškėjas) V. S., nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo... 100. Dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ... 101. 21.... 102. CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog įsiteisėjęs teismo... 103. 22.... 104. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo... 105. 23.... 106. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi tenkino... 107. 24.... 108. Pažymėtina, kad pareiškėjas (apeliantas) V. S. savo prašymą dėl teismo... 109. 25.... 110. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjo (apelianto)... 111. 26.... 112. Suinteresuotas asmuo UAB „Dainavos turtai“ pagrįstai nurodo, kad... 113. 27.... 114. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka tiek su pirmosios instancijos... 115. 28.... 116. Taip pat pažymėtina, kad pagal byloje esančius duomenis matyti, jog... 117. 29.... 118. Atkreiptinas dėmesys, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad... 119. 30.... 120. Pareiškėjas (apeliantas) V. S. atskirajame skunde nepagrįstai teigia, kad,... 121. 31.... 122. Ta aplinkybė, jog Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 15 d.... 123. 32.... 124. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties... 125. 33.... 126. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog pareiškėjo V.... 127. Dėl skundo argumentų, susijusių su piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis.... 128. 34.... 129. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atmetė suinteresuoto... 130. 35.... 131. Apeliantė UAB „Dainavos turtai“ atskirajame skunde nurodo, kad teismas... 132. 36.... 133. Pagal formuojamą kasacinio teismo CPK 95 straipsnio normų teisės aiškinimo... 134. 37.... 135. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 136. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 137. 38.... 138. Panaikinus skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, pakeistinas... 139. 39.... 140. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad suinteresuotas asmuo UAB „Dainavos... 141. 40.... 142. Bylinėjimosi išlaidos priteistinos, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos... 143. 41.... 144. Šiuo atveju atsiliepimui į prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo... 145. 42.... 146. Suinteresuoto asmens turėtos bylinėjimosi išlaidos už prašymo dėl... 147. 43.... 148. Už susipažinimą su gautais dokumentais ir pasirengimą bei dalyvavimą 2017... 149. 44.... 150. Už atsiliepimo į atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo... 151. 45.... 152. Už susipažinimą su Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 6 d. nutartimi,... 153. 46.... 154. Už susipažinimą su 2018 m. gegužės 10 d. prašymu dėl laikinųjų... 155. 47.... 156. Suinteresuoto asmens turėtos bylinėjimosi išlaidos už susipažinimą su... 157. 48.... 158. Už susipažinimą su dokumentais ir pasirengimą bei dalyvavimą 2018 m.... 159. 49.... 160. Apeliantas V. S. atskirajame skunde taip pat nurodo, kad suinteresuotą asmenį... 161. 50.... 162. Atsižvelgiant į tai, kad suinteresuoto asmens UAB „Dainavos turtai“... 163. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 164. 51.... 165. Suinteresuotas asmuo UAB „Dainavos turtai“ prašo priteisti 701,80 Eur... 166. 52.... 167. Bylinėjimosi išlaidos už antstolio faktinių aplinkybių konstatavimą... 168. 53.... 169. Atsižvelgiant į tai, kad suinteresuoto asmens UAB „Dainavos turtai“... 170. Dėl bylinėjimosi išlaidų valstybei... 171. 54.... 172. Valstybės turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu,... 173. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 174. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. birželio 5 d. nutartį... 175. Suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Dainavos turtai“... 176. Priteisti iš pareiškėjo V. S. (asmens kodas ( - ) suinteresuotam asmeniui... 177. Priteisti iš pareiškėjo V. S. (asmens kodas ( - ) valstybei 25,33 Eur... 178. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....