Byla 2-201-464/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 18 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. A2-5589-656/2017, pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“, A. K. Č., Š. Č., A. Č., R. Č., L. M. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui Snoras (procesinių teisių perėmėja uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos kredito sprendimai“), uždarajai akcinei bendrovei „Verslavita“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Taurų spalvos“ ir A. G.,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Pareiškėjos UAB „Čelta“ vadovas A. K. Č. 2017-10-11 kreipėsi į teismą (b. l. 1-6), prašydamas atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 paaiškėjus naujoms esminėms bylos aplinkybėms, kurios nebuvo ir negalėjo būti pareiškėjai žinomos bylos nagrinėjimo metu (CPK 366 str. 1 d. 2 p.).
 2. Pareiškėjos teigimu, po bylos išnagrinėjimo paaiškėjo naujos aplinkybės, patvirtinančios, jog žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis, kredito sutartys ir kiti išvestiniai sandoriai buvo sudaryti ieškovams iš esmės suklydus dėl tikrosios turto vertės. Prieš sudarant ginčo sandorius buvo atliktos dvi turto vertinimo ataskaitos – 2007-05-28, kurioje nurodyta žemės sklypo vertė 3 000 000 Lt, bei 2008-01-31 ataskaita, kurioje nurodyta analogiška vertė kaip ir pirmojoje, bet su pastaba, jog tokios vertės sklypas bus ateityje, kuomet jis bus pagerintas (suskaidytas į sklypus, įrengti privažiavimai ir kt.). Pasak pareiškėjos, bankas naudojo ir pateikė ataskaitą, kurioje ši pastaba nebuvo nurodyta ir tokiu būdu suklaidino dėl tikrosios sklypo vertės. Mano, kad visos bylai reikšmingos aplinkybės galės būti atskleistos tik apklausus ekspertę, pateikusią minėtas ataskaitas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017-10-18 nutartimi (b. l. 8-9) atsisakė priimti pareiškėjos UAB „Čelta“ prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu.
 2. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2017-02-14 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. A2-228-803/2017, jau buvo išnagrinėtas pareiškėjos prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 tuo pačiu pagrindu, t. y. kad paaiškėjo nauja aplinkybė, jog 2007-05-28 turto vertinimas, kuriuo vadovavosi UAB „Čelta“, buvo nepilna vertinimo ataskaita, bei procesą atnaujinti atsisakyta. Lietuvos apeliacinis teismas 2017-05-04 nutartimi, išnagrinėjęs pareiškėjos atskirąjį skundą, minėtą teismo nutartį paliko nepakeistą.
 3. Taip pat nustatė, kad pareiškėja 2017-05-10 dar kartą pateikė tokį prašymą, jį grįsdamas esą naujai paaiškėjusia aplinkybe, kad „buvo 2007-05-28 preliminari turto vertinimo ataskaita, nustatyta kaip kažkokia 2007-05-28 pilnos vertinimo ataskaitos atmaina ar kažkaip kitaip, tačiau susijusi, kilusi iš jos ir įvardinta kaip preliminaria vertinimo ataskaita ir tokiomis vertinimo ataskaitomis vadovavosi bankas“. Vilniaus apygardos teismas 2017-05-16 nutartimi šį prašymą atsisakė priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu (civilinė byla Nr.A2-4269-553/2017). Lietuvos apeliacinis teismas 2017-10-05 nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą.
 4. Įvertinęs paminėtas aplinkybes, teismas sprendė, kad pareiškėja, pateikdama nagrinėjamą 2017-10-11 prašymą, iš esmės remiasi tapačiomis aplinkybėmis dėl proceso atnaujinimo, kurios įvertintos įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais, todėl šį prašymą atsisakė priimti.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Pareiškėja UAB „Čelta“ patikslintu atskiruoju skundu bei jo papildymu (b. l. 13-20, 22-23, 25-29, 30-33) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017-10-18 nutartį ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo žodinio proceso tvarka. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai atsisakė priimti prašymą atnaujinti procesą, nes jame išdėstytos naujos ir anksčiau nenurodytos ginčui aktualios aplinkybės, apie kurias ji sužinojo tik 2017 m. rugsėjo mėn. 2007-05-28 turto vertinimo ataskaitoje nurodyta nepagrįstai didelė turto kaina.
  2. Ankstesnį prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėjęs teismas nesprendė ir nevertino aplinkybės, ar 2008-01-31 ataskaitoje nurodyta turto vertė nėra mažesnė nei 2007-05-28 ataskaitoje nurodytoji. Bei tai, kad dėl 2008-01-31 vertinimo atlikimo šalys nebuvos sudariusios rašytinio susitarimo.

9Teisėja

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Prašymo atnaujinti procesą priėmimo bei nagrinėjimo tvarka numatyta CPK 370 straipsnio 1–4 dalyse. Spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atitinka ne tik bendruosius ieškiniui keliamus turinio reikalavimus, bet ir CPK 369 straipsnyje nustatytus tokiam procesiniam dokumentui keliamus specialiuosius reikalavimus. CPK 374 straipsnyje tiesiogiai yra įtvirtinta ir tokia nuostata, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu yra negalimas.
 2. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti apeliantės prašymą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu konstatavęs apeliantės įvardijamo pagrindo procesui atnaujinti tapatumą su teismų jau analizuotu pagrindu procesui toje pačioje byloje atnaujinti. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantės prašymą pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino pakartotiniu, pateiktu tuo pačiu teisiniu bei faktiniu pagrindais.
 3. Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 str. 3 d.), Vilniaus apygardos teismas 2017-02-14 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. A2-228-803/2017, jau yra priėmęs procesinį sprendimą netenkinti apeliantės analogiško pateiktam ir nagrinėjamoje byloje prašymo, kuriuo buvo siekiama atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu (naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu). Ši nutartis 2017-05-04 įsiteisėjo, Lietuvos apeliaciniam teismui nepatenkinus dėl jos paduoto skundo.
 4. Anksčiau priimtuose pirmosios ir apeliacinės instancijos teismo procesiniuose sprendimuose, be kita ko, buvo pasisakyta ir dėl nagrinėjamoje byloje iš naujo pateiktame prašyme nurodytos 2007-05-28 turto vertinimo ataskaitos, dėl joje pateiktų duomenų vertinimo bei jų įtakos išnagrinėtos bylos Nr. 2-634-614/2015 rezultatui. Vilniaus apygardos teismas jau yra konstatavęs, kad, visų pirma, šis įrodymas neatitinka jam keliamo naujumo reikalavimo, kadangi apie jį pareiškėjai buvo žinoma nagrinėjant bylą iš esmės. Antra, vienas iš reikalavimų tiesiogiai buvo susijęs būtent su šia ataskaita, prašant pripažinti ją neteisinga ir neturinčia juridinės galios. Taigi aplinkybės dėl ataskaitos duomenų, kaip ir pati ataskaita, jau buvo analizuotos civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismo 2017-05-04 nutartyje, kurioje buvo patikrintas Vilniaus apygardos teismo 2017-02-14 nutarties neatnaujinti proceso teisėtumas bei pagrįstumas, buvo pasisakyta ir dėl visiškai analogiškų, kaip ir šioje civilinėje byloje apeliantės iš naujo kartojamų argumentų, susijusių su 2008-01-31 vertinimo ataskaita.
 5. Taigi teismai jau yra pasisakę tuo aspektu, kad aplinkybės, susijusios su 2008-01-31 ataskaita bei jos vertinimu, apeliantei buvo žinomos ieškinio reikalavimų teismui pareiškimo metu, jos buvo išsamiai išnagrinėtos ne tik civilinėje byloje, kurios procesą prašoma atnaujinti, bet ir Klaipėdos apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-372-622/2010. Įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais jau buvo pripažinta ir tai, kad nė viena iš nurodytųjų ataskaitų neatitinka joms keliamų naujumo reikalavimų. Todėl apeliantės atskirajame skunde pateikiami iš esmės analogiški ankstesniems samprotavimai dėl ataskaitose nurodytų duomenų teisingumo neturi esminės reikšmės.
 6. Nors atskirajame skunde apeliantė taip pat tvirtina, kad jos pateiktame naujame prašyme yra akcentuojamas šalių nesusitarimas dėl žemės sklypo vertės raštu ir tai yra nauja, pirmiau teismų neįvertinta aplinkybė, prašymo atnaujinti procesą turinys neteikia pagrindo padaryti tokią išvadą. Be to, net ir pripažinus, kad šioje byloje apeliantė savo prašyme atnaujinti procesą naujai paaiškėjusia aplinkybe laiko šalių nesusitarimą dėl sklypo vertės, nurodytos rašytinėje ataskaitoje, tai, apeliacinio teismo vertinimu, nepatvirtina jos skundo teiginių, kad prašymas atnaujinti procesą buvo pateiktas teismui skirtingu pagrindu ir skirtingomis aplinkybėmis, nei ankstesniais kartais.
 7. Priešingai, apeliantė iš esmės nurodo tą pačią, jos manymu, proceso atnaujinimo pagrindą sudarančią aplinkybę, tik jos buvimą papildo naujais argumentais, kas, atitinkamai, nesuponuoja vertinimo, jog po paaiškėjo naujų ir iki tol teismų neįvertintų esminių bylos aplinkybių.
 8. Todėl atskirojo skundo argumentai, kuriais, pažymėtina, iš esmės ir neneigiamas pakartotinio prašymo dėl proceso atnaujinimo pateikimo faktas, konstatuotas ir skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje, atmestini kaip nepagrįsti Tai, kad apeliantė tik pakartoja savo prašyme atnaujinti procesą išdėstytus argumentus, siekdama, kad jų pagrindu būtų padarytos kitokios išvados dėl prašymų tapatumo, nei padarytos pirmosios instancijos teisme, savaime neteikia prielaidų skundžiamos nutarties panaikinimui.
 9. Pirmosios instancijos teismas prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą išsprendė teisingai, pagrįstai nustatė šio prašymo pakartotinumo faktą, o pakartotinio prašymo pateikimą, kaip minėta, draudžia tesės normos (CPK 374 str.).

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai