Byla e2-1421-381/2020
Dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 23 d. nutarties uždarosios akcinės bendrovės „Carbonis“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Carbonis“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Carbonis“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 23 d. nutarties uždarosios akcinės bendrovės „Carbonis“ bankroto byloje,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Kauno apygardos teismas 2020 m. liepos 23 d. nutartimi priėmė ieškovo V. G. (V. G.) pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Carbonis“ iškėlimo bei įpareigojo atsakovės vadovą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie kreditoriaus pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo teisme priėmimą gavimo dienos pateikti teismui Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 17 straipsnio 2 dalies 3-7 punktuose nurodytą informaciją. Ta pačia nutartimi bendrovės vadovas įpareigotas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos apie teismo priimtą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo gavimo dienos informuoti juridinio asmens dalyvius.

72.

82020 m. rugpjūčio 6 d. teisme gautas atsakovės UAB „Carbonis“ atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 23 d. nutarties panaikinimo ir laikinųjų apsaugos priemonių – sustabdyti nutartimi nustatytų įpareigojimų atsakovės vadovui vykdymą kol bus išnagrinėtas atskirasis skundas – taikymo. Atsakovė nurodė, kad tarp JANĮ numatytų specialių atvejų, kai nutartis neskundžiama, nepatenka atvejis, kai teismas priima nutartį dėl pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl Kauno apygardos teismas akivaizdžiai neteisėtai nutarė, kad 2020 m. liepos 23 d. nutartis neskundžiama. Ši nutartis užkerta galimybę tolimesnei bylos eigai – Kauno apygardos teisme jau yra pradėta, bet dar nebaigta nagrinėti civilinė byla Nr. e2-1614-273/2020, kurioje vyksta ginčas dėl tų pačių prievolių nevykdymo, dėl kurių nevykdymo ieškovas kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo, todėl akivaizdu, kad civilinė byla Nr. e2-1614-273/2020 negalėtų toliau vykti, jeigu teismas priimtų nutartį iškelti nemokumo bylą atsakovei. Kauno apygardos teismas neturėjo teisės priimti ieškovo pareiškimo dėl nemokumo bylos atsakovei iškėlimo, nes ieškovo, kaip atsakovės kreditoriaus, statusas yra ginčijamas Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-1614-273/2020.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Kauno apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi atsakovės UAB „Carbonis“ atskirąjį skundą atsisakė priimti.

134.

14Teismas nurodė, kad nei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK), nei JANĮ nenumato galimybės atskiruoju skundu skųsti nutartį, kuria nutariama kreditoriaus pareiškimą dėl nemokumo bylos iškėlimo priimti ir įpareigoti juridinio asmens vadovą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie kreditoriaus pareiškimo dėl nemokumo bylos iškėlimo priėmimą gavimo dienos pateikti teismui JANĮ 17 straipsnio 2 dalies 3-7 punktuose nurodytą informaciją.

155.

16Teismas išaiškino, kad skunde nurodomoje Kauno apygardos teismo civilinėje byloje ir nagrinėjamoje byloje yra sprendžiami savarankiški, tarpusavyje nesusiję reikalavimai. Minėtoje byloje sprendžiamas skolos priteisimo klausimas, o nagrinėjamoje byloje – bankroto bylos iškėlimo klausimas. Nei pareiškimo priėmimas, nei klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo išsprendimas neužkirs kelio teisminiam klausimo dėl skolos priteisimo nagrinėjimui. Vien pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimas pats savaime negali būti vertinamas kaip procesą inicijuojančio kreditoriaus konkretaus dydžio reikalavimo teisės patvirtinimas.

17III.

18Atskirojo skundo argumentai

196.

20Atsakovė UAB „Carbonis“ atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – įpareigoti Kauno apygardos teismą iš naujo spręsti 2020 m. rugpjūčio 6 d. Kauno apygardos teisme gauto atsakovės UAB „Carbonis“ atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 23 d. nutarties panaikinimo priėmimo klausimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentas:

216.1.

22JANĮ yra specialusis įstatymas, reguliuojantis civilinį procesą nemokumo bylose, kuriame, priešingai nei CPK, nurodyti ne atvejai, kai pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui, o atvejai, kai apygardos teismo nutartys atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui neskundžiamos. Kadangi atvejis, kuriuo atsakovė pateikė atskirąjį skundą, nepatenka tarp atvejų, kai apygardos teismo nutartis atskiruoju skundu neskundžiama, pirmosios instancijos teismas neturėjo nei teisės 2020 m. liepos 23 d. nutartyje nurodyti, kad nutartis neskundžiama, nei teisės 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi atsisakyti priimti atskirąjį skundą.

236.2.

24Argumentas, kad „apeliacinis procesas dėl pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo lemtų neteisėtą asmens teisės kreiptis į teismą ribojimą ir proceso vilkinimą“ vertintinas kaip prieštaraujantis tikrovei, kadangi šiuo atveju pirmosios instancijos teismas neteisėtai apribojo būtent atsakovės teisę kreiptis į teismą, t. y. kreiptis apeliacinio proceso tvarka į Lietuvos apeliacinį teismą, o ne ieškovo teisę kreiptis į pirmosios instancijos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

256.3.

26Su argumentu, kad „nei pareiškimo priėmimas, nei klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo išsprendimas neužkirs kelio teisminiam klausimo dėl skolos priteisimo nagrinėjimui“ būtų galima sutikti tuo atveju, jeigu ieškovas dėl atsakovės neįvykdytų prievolių būtų inicijavęs bankroto procedūrą, kurios metu nemokumo bylą turinčiam teisę nagrinėti teismui būtų pateikęs kreditorinius reikalavimus, o ne dėl pastarųjų kreipęsis į teismą ieškininės teisenos tvarka, tačiau šiuo atveju dėl tų pačių kreditorinių reikalavimų ieškovas inicijavo du procesus: civilinį ir nemokumo. Tuo atveju jeigu būtų inicijuotas nemokumo procesas, tai reikštų, kad civilinė byla Nr. e2-1614-273/2020 turėtų būti sustabdyta, todėl atsakovė minėtoje civilinėje byloje neturėtų galimybės pareikšti priešieškinio, o tai ir sudaro tolimesnės bylos eigos užkirtimo esmę.

276.4.

28Kauno apygardos teismas visiškai neatsakė į atsakovės atskirajame skunde pateiktą argumentą, kad pareiškimas iškelti nemokumo bylą neatitinka JANĮ 17 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų, nes pareiškime ieškovas nenurodė informacijos apie teismuose bendrovės atžvilgiu iškeltas bylas ir išieškojimus ne teismo tvarka, t. y. nenurodė, kad dėl savo pažeistų civilinių teisių gynimo jis yra kreipęsis į Kauno apygardos teismą. Tokiu būdu ieškovas JANĮ 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta kreditoriaus teise inicijuoti nemokumo procesą pasinaudojo nesąžiningai, o Kauno apygardos teismas nepagrįstai tai ignoravo.

296.5.

30Ieškovas, lyginant su kitais kreditoriais, kurie dar nėra kreipęsi dėl savo reikalavimų tenkinimo ieškininės teisenos tvarka arba kurių reikalavimai jau yra patenkinti įsiteisėjusiais teismų sprendimais kitose bylose, dar nėra įgijęs teisės reikalauti inicijuoti atsakovei nemokumo bylos.

31IV.

32Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

337.

34Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

358.

36Apeliacijos dalyką sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

379.

38JANĮ 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, gavęs vieno iš nemokumo (restruktūrizavimo ar bankroto) bylą turinčių teisę arba pareigą inicijuoti subjektų (juridinio asmens vadovo, kreditoriaus, likvidatoriaus (JANĮ 4 straipsnio 1 dalies 1-2 punktai, 5 straipsnio 1-2 punktai) pareiškimą dėl nemokumo bylos iškėlimo priima nutartį dėl pareiškimo teismui dėl nemokumo bylos iškėlimo priėmimo.

3910.

40JANĮ 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismo ir kitų nemokumo proceso dalyvių (juridinio asmens, kreditorių, nemokumo administratoriaus, kitų dalyvaujančių byloje ir procese asmenų) sprendimai ir (ar) veiksmai (neveikimas) nemokumo proceso metu gali būti skundžiami CPK nustatyta tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalies 1-2 punktus pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK numatytais atvejais ir kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Teismų praktikoje nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas procesas aukštesnės instancijos teisme. Taip pat užkertančia kelią tolesnei proceso eigai gali būti laikoma nutartis, kai jos priėmimas užkerta kelią dalyvauti procese konkrečiam asmeniui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-322/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1544/2014; 2018 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-699-178/2018).

4111.

42Kaip teisingai nurodė atsakovė, JANĮ yra numatyta specialių atvejų, nustatančių galimybę teismo priimtas nutartis skųsti apeliacine tvarka arba, priešingai, numatančių, jog teismo nutartis tam tikru klausimu neskundžiama (pvz. JANĮ 40 straipsnio 2-3 dalyse nurodyta, kad teismo nutartis paskirti nemokumo administratorių bankroto byloje yra neskundžiama, o teismo nutartis naudojantis atrankos programa atrinkto asmens neskirti nemokumo administratoriumi gali būti skundžiama atskiruoju skundu ir kt.). Tačiau aplinkybė, jog JANĮ nėra įtvirtinta nutarties pareiškimo dėl nemokumo bylos iškėlimo priėmimo klausimu apskundimo galimybė, priešingai nei teigia apeliantė, nepatvirtina šią nutartį esant skundžiamą. Remiantis prieš tai nurodytu įstatyminiu reglamentavimu (nutarties 11 punktas), JANĮ neįtvirtinus teismo nutarties, kuria buvo priimtas pareiškimas dėl nemokumo bylos iškėlimo, apskundimo galimybės, dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių apskundimo galimybės turi būti vadovaujamasi CPK 334 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Vadovaujantis CPK 1 straipsnio 1 dalimi, 15 straipsnio 2 dalimi CPK įtvirtintos civilinių bylų nagrinėjimo procesinės taisyklės ir JANĮ įtvirtintos nemokumo bylų nagrinėjimo procesinės nuostatos tarpusavyje konkuruoja atitinkamai kaip bendroji ir specialioji teisės norma, t. y. nemokumo bylos nagrinėjamos pagal CPK nustatytas taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato JANĮ.

4312.

44Akcentuotina, kad pareiškimo dėl nemokumo bylos iškėlimo priėmimas ir nemokumo bylos iškėlimas yra netapatūs procesiniai veiksmai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2010). Nutartimi, kuria išspręstas pareiškimo dėl nemokumo bylos priėmimo klausimas, teismas iškelia ne nemokumo, bet civilinę bylą, kurioje toliau bus svarstomas nemokumo bylos iškėlimo klausimas. Tuo tarpu JANĮ išvardinti atvejai, kuriuos mini ir apeliantė, kada neskundžiamos pirmosios instancijos teismo nutartys, priimtos nemokumo procese, o ne civilinės bylos dėl nemokumo proceso iškėlimo klausimu. Ši aplinkybė dar kartą patvirtina, kad sprendžiant dėl nutarties pareiškimo dėl nemokumo bylos iškėlimo priėmimo klausimu apskundimo taikomos ne JANĮ, o bendrosios CPK nuostatos, reglamentuojančios pirmosios instancijos teismo nutarčių apskundimo tvarką.

4513.

46CPK nenumato galimybės atskiruoju skundu skųsti nutartį pareiškimo dėl nemokumo bylos iškėlimo priėmimo klausimu, nes CPK apskritai nemokumo bylų nagrinėjimo tvarkos nereglamentuoja. Apelianto įsitikinimu, skundžiama nutartis užkerta kelią tolesnei Kauno apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-1614-273/2020, kurioje sprendžiamas klausimas dėl pareiškimą dėl nemokumo bylos UAB „Carbonis“ iškėlimo pateikusio V. G. piniginio reikalavimo (skolos) iš bendrovės priteisimo, eigai. Visų pirma, įstatymas galimybę skųsti teismo nutartis atskirai nuo teismo sprendimo sieja ne su užkirtimu kelio kitos civilinės bylos eigai, bet su užkirtimu kelio nagrinėjamos bylos, kurioje nutartis priimta, tolesnei eigai. Savaime suprantama, kad teismo nutartis civilinės bylos iškėlimo klausimu ne užkerta kelią civilinės bylos nagrinėjimui, bet, priešingai, sudaro galimybę pradėti civilinės bylos nagrinėjimą. Antra, civilinėje byloje dėl juridinio asmens nemokumo sprendžiamas bendrovės mokumo klausimas, t. y. nustačius, kad bendrovė turi finansinių sunkumų ar yra nemoki, kolektyviniame procese (bankroto ar restruktūrizavimo) sprendžiama dėl visų jos kreditorių reikalavimų tenkinimo. Tuo tarpu byloje pagal konkretaus asmens pareikštą turtinį reikalavimą bendrovei spendžiamas individualus ginčas dėl prievolės vykdymo. Todėl nemokumo byla ir byla, kurioje sprendžiamas individualus ginčas dėl prievolės vykdymo, nėra tapačios. Aplinkybė, kad nemokumo bylą inicijuoja kreditorius, kuris kitoje civilinėje byloje yra pareiškęs turtinius reikalavimus bendrovei, t. y. tas pats asmuo, atsižvelgiant į skirtingą šių ginčų dalyką bei pagrindą, taip pat nereiškia, kad šios bylos yra tapačios. Trečia, apeliacinės instancijos teismas taip pat pritaria ir skundžiamos teismo nutarties išvadai, jog nei pareiškimo dėl nemokumo bylos priėmimas, nei nemokumo (bankroto) bylos iškėlimo klausimo išsprendimas neužkerta kelio tolimesnei Kauno apygardos teisme nagrinėjamos bylos Nr. e2-1614-273/2020 eigai.

4714.

48JANĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nemokumo bylą iškėlusiam teismui perduodamos teismuose esančios civilinės bylos, kuriose juridiniam asmeniui yra pareikšti turtiniai reikalavimai, kai šiose bylose dar nepriimta nutartis skirti nagrinėti bylą teismo posėdyje. Tokiu atveju teismas, nagrinėjantis bylą, kurioje bendrovei pareikšti turtiniai reikalavimai, privalo šią bylą sustabdyti (CPK 163 straipsnio 5 punktas) bei perduoti ją nemokumo bylą nagrinėjančiam teismui (CPK 34 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis Kauno apygardos teisme pagal V. G. atsakovei UAB „Carbonis“ pareikštą ieškinį nagrinėjamoje byloje 2020 m. birželio 30 d. nutartimi byla skirta nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka 2020 m. rugsėjo 28 d. Todėl, priešingai nei teigia apeliantė, atskirame procese pradėta individuali byla turi būti išnagrinėta iš esmės, jos nestabdant, ir apie joje priimtą bei įsiteisėjusį sprendimą informuojamas nemokumo bylą nagrinėjantis teismas (JANĮ 29 straipsnio 4 dalis). Taigi, kreditoriaus inicijuotas UAB „Carbonis“ nemokumo procesas neturi jokios įtakos Kauno apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-1614-273/2020 eigai bei atsakovės galimybei pareikšti priešieškinį minėtoje civilinėje byloje.

4915.

50JANĮ 17 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodyta, kad kreditorius, inicijuojantis nemokumo bylą, prie pareiškimo teismui dėl nemokumo bylos iškėlimo turi pridėti dokumentus, kuriais patvirtinamas jo teisės kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo atsiradimas. Tokią asmens, inicijuojančio skolininkui bankroto bylą, pareigą – nurodyti ir pateikti įrodymus, kurių pagrindu yra atsiradęs jo reikalavimas, pripažįsta ir teismų praktika (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-154/2008, 2016 m. sausio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-211-330/2016). Visgi, nei nemokumo procedūras reglamentuojančių įstatymų nuostatose, nei teismų praktikoje nėra suformuluota taisyklė, kad tik kreditorius, kurio reikalavimo teisė pripažinta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, galėtų kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo skolininkui (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-719/2007, 2017 m. balandžio 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-825-330/2017). Priešingas vertinimas apsunkintų nemokumo bylos inicijavimą ir sudarytų sąlygas skolininkams išvengti nemokumo bylos iškėlimo, kadangi vien kreditoriaus reikalavimo ginčijimas užkirstų kelią svarstyti skolininko mokumo ir atitinkamai bankroto arba restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą. Todėl teismų praktikoje laikoma, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai gali inicijuoti įmonei restruktūrizavimo arba bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2009; 2020 m. liepos 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1161-781/2020). Pažymėtina, kad aplinkybė, ar nemokumo bylą inicijavęs asmuo iš tiesų yra kreditorius, bus galutinai nustatyta tik išsprendus šio asmens finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą jau iškeltoje nemokumo byloje arba atskirai nagrinėjamoje byloje. Tuo tarpu aplinkybė, jog teismas priėmė ir išnagrinėjo asmens pareiškimą dėl nemokumo bylos iškėlimo skolininkui, neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios vėliau sprendžiant klausimą dėl šio asmens kreditorinio reikalavimo tvirtinimo (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-940/2012, 2019 m. gegužės 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-804-781/2019). Todėl apeliantės argumentas, jog ieškovas V. G. neturėjo teisės kreiptis į teismą su pareiškimu dėl nemokumo bylos UAB „Carbonis“ iškėlimo yra nepagrįsti.

5116.

52Vadovaujantis JANĮ 17 straipsnio 2 dalies 5 punktu, informacija apie bendrovei teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne teismo tvarka kartu su pareiškimu dėl nemokumo bylos iškėlimo turi būti pateikiama, kai pareiškimą dėl nemokumo bylos jam iškėlimo teikia pats juridinis asmuo. Nagrinėjamu atveju pareiškimą dėl nemokumo bylos UAB „Carbonis“ iškėlimo pateikė bendrovės kreditorius, kuriam reikalavimas kartu su pareiškimu pateikti informaciją apie bendrovei teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne teismo tvarka nekeliamas (JANĮ 17 straipsnio 4 dalies 1-3 punktai). Remiantis pateiktu įstatyminiu reglamentavimu, apeliantės argumentas, kad kreditoriaus pateiktas pareiškimas neatitinka JANĮ 17 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų, yra iš esmės klaidingas.

5317.

54Vadovaudamasis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas bei priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį nepriimti atsakovės atskirojo skundo, nes nutartis pareiškimo dėl nemokumo bylos bendrovei iškėlimo priėmimo klausimu atskiruoju skundu neskundžiama. Atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį. Todėl skundžiama Kauno apygardos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalis 1 punktas).

55Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

56Kauno apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kauno apygardos teismas 2020 m. liepos 23 d. nutartimi priėmė ieškovo V. G.... 7. 2.... 8. 2020 m. rugpjūčio 6 d. teisme gautas atsakovės UAB „Carbonis“ atskirasis... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Kauno apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi atsakovės UAB... 13. 4.... 14. Teismas nurodė, kad nei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas... 15. 5.... 16. Teismas išaiškino, kad skunde nurodomoje Kauno apygardos teismo civilinėje... 17. III.... 18. Atskirojo skundo argumentai... 19. 6.... 20. Atsakovė UAB „Carbonis“ atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo... 21. 6.1.... 22. JANĮ yra specialusis įstatymas, reguliuojantis civilinį procesą nemokumo... 23. 6.2.... 24. Argumentas, kad „apeliacinis procesas dėl pareiškimo dėl bankroto bylos... 25. 6.3.... 26. Su argumentu, kad „nei pareiškimo priėmimas, nei klausimo dėl bankroto... 27. 6.4.... 28. Kauno apygardos teismas visiškai neatsakė į atsakovės atskirajame skunde... 29. 6.5.... 30. Ieškovas, lyginant su kitais kreditoriais, kurie dar nėra kreipęsi dėl savo... 31. IV.... 32. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 33. 7.... 34. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 35. 8.... 36. Apeliacijos dalyką sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti... 37. 9.... 38. JANĮ 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, gavęs vieno iš nemokumo... 39. 10.... 40. JANĮ 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismo ir kitų nemokumo proceso... 41. 11.... 42. Kaip teisingai nurodė atsakovė, JANĮ yra numatyta specialių atvejų,... 43. 12.... 44. Akcentuotina, kad pareiškimo dėl nemokumo bylos iškėlimo priėmimas ir... 45. 13.... 46. CPK nenumato galimybės atskiruoju skundu skųsti nutartį pareiškimo dėl... 47. 14.... 48. JANĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nemokumo bylą iškėlusiam teismui... 49. 15.... 50. JANĮ 17 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodyta, kad kreditorius, inicijuojantis... 51. 16.... 52. Vadovaujantis JANĮ 17 straipsnio 2 dalies 5 punktu, informacija apie bendrovei... 53. 17.... 54. Vadovaudamasis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas... 55. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 56. Kauno apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutartį palikti nepakeistą....