Byla 1-511-953/2019

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Martynas Galvičius,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Indrei Kučinskaitei,

3dalyvaujant prokurorui A. K.,

4kaltinamajam P. F. ir jo gynėjui advokatui A. Z.,

5kaltinamajam A. F. ir jo gynėjai advokatei V. L.,

6kaltinamajam R. B. ir jo gynėjai advokatei N. L.,

7kaltinamajai S. F. ir jos gynėjai advokatei V. P.,

8kaltinamajai S. D. ir jos gynėjui advokatui V. P.,

9nukentėjusiesiems R. A., S. K., G. M., D. Š., B. (N.) B., M. B.,

10nedalyvaujant N. L., R. P., A. S., A. S.,

11viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

12P. F., gim. ( - ), a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, nedirbantis, šiuo metu atlieka bausmę Pravieniškių pataisos namuose, gyv. ( - ), Šiaulių r., teistas:

131) 2015-09-10 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 2 dalį 1 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausme bei pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 180 straipsnio 2 dalį 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 8 punktais, paskirta galutinė subendrinta laisvės atėmimo bausmė 1 metams 9 mėnesiams, bausmės vykdymą atidedant 2 metams.

142) 2015-09-22 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 284 straipsnio 1 dalį 50 parų arešto bausme, pagal BK 284 straipsnio 1 dalį 50 parų arešto bausme, pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą 1 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausme, pagal BK 161 straipsnio 1 dalį 1 metų laisvės apribojimo bausme, pagal BK 159 straipsnį 40 parų arešto bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, 65 straipsniu, paskirta galutinė subendrinta laisvės atėmimo bausmė 2 metams. 2016-01-14 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi P. F. aukščiau nurodytais teismų sprendimais paskirtos bausmės subendrintos, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, ir nustatyta galutinė subendrinta laisvės atėmimo bausmė 2 metams 4 mėnesiams.

153) 2018-02-28 Šiaulių apylinės teismo nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį ir 302 straipsnio 1 dalį, laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnėsiams. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 2 dalimis, ši bausmė visiško sudėjimo būdu subendrinta su 2016-01-14 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi P. F. paskirtos subendrintos bausmės laisvės atėmimo 2 metų 4 mėnesių, pagal 2015-09-10 ir 2015-09-22 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžius, dalimi, pridedant visą neatliktą šios bausmės dalį - 22 dienas, ir P. F. paskirta galutinė bausmė - laisvės atėmimas 2 metams 6 mėnėsiams 22 dienoms, bausmę atliekant pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuojant nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, bausmė neatlikta, teistumas neišnykęs,

16kaltinamas padarę nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 1 d. (3 veikos), 182 str. 3 d. (7 veikos),

17S. F., gim. ( - ), a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietė, netekėjusi, nedirbanti, studijuoja ( - ), gyv. vieta ( - ), Šiaulių r., neteista,

18kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 1 d. (3 veikos), 182 str. 3 d. (6 veikos),

19A. F., gim. ( - ), a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, nedirbantis, gyv. ( - ), Šiaulių r., teistas 2019-10-18 Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžiu pagal BK 284 straipsnį 28 parų arešto bausme, nuosprendis neįsiteisėjęs,

20kaltinamas padarę nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 3 d. (2 veikos),

21R. B., gim. ( - ), a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, dirba UAB ,,( - )“, gyv. ( - ), Šiaulių r. teistas 2 kartus,

221)

232018 m. spalio 25 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį, 259 straipsnio 1 dalį, 63 straipsnio 1 dalį, 4 dalį 30 (trisdešimt) parų arešto bausme. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, bausmė R. B. sumažinta vienu trečdaliu ir skirta jam galutinė bausmė – areštas 20 (dvidešimt) parų, šią bausmę atliekant areštinėje, poilsio dienomis. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į atliktą bausmę įskaitytas R. B. laikino sulaikymo laikas nuo 2018-04-25 20.27 val. iki 2018-04-27 10-05 val. (2 paros), bausmė atlikta;

242)

252019 m. kovo 29 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį 30 (trisdešimties) parų arešto bausme. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, ši bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir R. B. skirta 20 (dvidešimties) parų arešto bausmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, ši bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su bausme, paskirta Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. spalio 25 d. baudžiamuoju įsakymu, ir galutinė bausmė R. B. skirta 35 (trisdešimt penkių) parų arešto bausmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalimi, R. B. į bausmę įskaityta pagal Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. spalio 25 d. baudžiamąjį įsakymą atlikta bausmė – 20 (dvidešimties) parų areštas, bausmė atlikta, teistumas neišnykęs

26kaltinamas padarę nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 1 d. (3 veikos), 182 str. 3 d. (4 veikos),

27S. D., gim. ( - ), a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietė, ištekėjusi, nedirbanti, gyv. ( - ), Šiaulių r., teista 3 kartus:

281)

292019 m. gegužės 20 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 2 dalį, 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant ją per visą laisvės apribojimo laikotarpį būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val. ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė S. D. sumažinta vienu trečdaliu ir skirta jai galutinė bausmė – laisvės apribojimas 4 (keturiems) mėnesiams, vadovaujantis BK 48 straipsnio 6 dalies 1 punktu, 7 dalimi, įpareigojant ją per visą laisvės apribojimo laikotarpį būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val. ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų;

302)

312019 m. birželio 20 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalį, 302 straipsnio 1 dalį, 63 straipsnio 2 dalį, 5 dalies 1 punktą, 64¹ straipsnį, 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi S. D. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 dalies 5, 6 ir 8 punktais, S. D. įpareigota bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu: pradėti dirbti arba būti registruotai užimtumo tarnyboje, dalyvauti elgesio pataisos programoje, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo,

323)

332019 m. liepos 19 d. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 1 dalį, 9 (devyniems) mėnesiams laisvės apribojimo bausme. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirtas laisvės apribojimas 6 (šešiems) mėnesiams. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 3, 9 dalių, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu paskirta bausmė subendrinta su Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. gegužės 20 d. teismo baudžiamuoju įsakymu ir Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. birželio 20 d. nuosprendžiu paskirtomis bausmėmis visiško sudėjimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams 5 (penkiems) mėnesiams. Į paskirtą bausmę įskaitytos bausmės, iš dalies atliktos pagal Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. gegužės 20 d. teismo baudžiamąjį įsakymą ir Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. birželio 20 d. nuosprendį. Pritaikius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalį, 2 dalies 5, 6, 8 punktus, bausmės vykdymas atidėtas 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį pradėti dirbti arba būti registruotam užimtumo tarnyboje, dalyvauti elgesio pataisos programoje, neišvykti už gyvenamosios vietos rajono ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, bausmė neatlikta, teistumas neišnykęs,

34kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 3 d. (1 veika)

35Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

36P. F., A. F. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, veikdami bendrininkų grupėje, apgaule įgijo svetimą turtą, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksli data ir laikas nenustatytas, P. F. būdamas Pravieniškių pataisos namuose, neteisėtai naudojamu mobiliuoju įrenginiu skambindamas ir bendraudamas „Messenger“ programėle iš savo pažįstamos V. R. gavo jos draugo M. G. banko sąskaitos rekvizitus ir juos perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam bendrininkui, po to, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas bendrininkas, 2018-04-30, 16:51:14 val., naudodamasis interneto prieiga IP ( - ), tinklapyje www.( - ).lt patalpino melagingą skelbimą, kurio ID ( - ), apie parduodamą vaizdo kamerą „GO PRO HERO 6 BLACK“, nors tokio įrenginio neturėjo, vėliau, 2018 m., gegužės 1 d., A. S. susidomėjus parduodama kamera ir paskambinus skelbime nurodytu telefonu Nr. ( - ), atsiliepė į A. S. pageidavimą pirkti vaizdo kamerą GO PRO HERO 6 BLACK, sutarė su juo dėl kameros pirkimo sąlygų, nurodė A. S. 220 eurų pervesti į M. G. priklausančią AB „( - )“ banko sąskaitą Nr. ( - ), o 2018-05-01, apie 11 val., A. S. įvykdžius šį nurodymą, P. F. skambindamas ir rašydamas „Messenger“ pranešimus V. R. ir A. F., liepė išgryninti A. S. pervestus pinigus bei juos perduoti A. F., tačiau skelbime nurodytos kameros nepardavė, tokiu būdu apgaule, savo ir bendrininkų naudai įgijo svetimą, A. S. priklausantį, nedidelės vertės turtą - 220 eurų.

37Be to, P. F., S. F., R. B. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, veikdami bendrininkų grupėje, apgaule įgijo svetimą turtą, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksli data ir laikas nenustatytas, P. F. būdamas Pravieniškių pataisos namuose, neteisėtai naudojamu mobiliuoju įrenginiu skambindamas ir bendraudamas „Messenger“ programėle iš R. B. gavo jo naudojamos banko sąskaitos rekvizitus, po to, 2018-04-28, 17:32:10 val., naudodamasis interneto prieiga IP ( - ), tinklapyje www.( - ).lt patalpino melagingą skelbimą, Nr. ( - ), apie parduodamą žaidimų konsolę „NINTENDO SWITCH“ su 3 kompaktiniais diskais, nors tokio įrenginio neturėjo, vėliau, 2018 m., gegužės 8 d., R. P. susidomėjus parduodama konsole ir paskambinus skelbime nurodytu telefonu Nr. ( - ), atsiliepė į R. P. pageidavimą pirkti žaidimų konsolę „NINTENDO SWITCH“ su 3 kompaktiniais diskais, sutarė su juo dėl konsolės pirkimo sąlygų, nurodė R. P. 165 eurus pervesti į R. B. priklausančią AB „( - )“ banko sąskaitą Nr. ( - ), o 2018-05-08, R. P. įvykdžius šį nurodymą, P. F. skambindamas ir rašydamas „Messenger“ pranešimus R. B. ir S. F., liepė išgryninti R. P. pervestus pinigus bei juos perduoti S. F., tačiau skelbime nurodytos konsolės ir kompaktinių diskų nepardavė, tokiu būdu apgaule, savo ir bendrininkų naudai įgijo svetimą, R. P. priklausantį, nedidelės vertės turtą - 165 eurus.

38Be to, P. F., S. F., R. B. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, veikdami bendrininkų grupėje, apgaule įgijo svetimą turtą, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksli data ir laikas nenustatytas, P. F. būdamas Pravieniškių pataisos namuose, neteisėtai naudojamu mobiliuoju įrenginiu skambindamas ir bendraudamas „Messenger“ programėle iš savo pažįstamo R. B. gavo jo naudojamos banko sąskaitos rekvizitus, po to, 2018-05-12, 17:40:40 val., naudodamasis interneto prieiga IP ( - ), tinklapyje www.( - ).lt patalpino melagingą skelbimą, Nr. ( - ), apie parduodamą laikrodį „HAMILTON“, nors jo neturėjo, vėliau, 2018 m. gegužės 13 d., A. S. susidomėjus parduodamu laikrodžiu ir paskambinus skelbime nurodytu telefonu Nr. ( - ), atsiliepė į A. S. pageidavimą pirkti laikrodį „HAMILTON“, sutarė su juo dėl laikrodžio pirkimo sąlygų, nurodė A. S. 190 eurų pervesti į R. B. priklausančią AB (DUOMENYS NESKELBTINI) banko sąskaitą Nr. ( - ), o 2018-05-14, A. S. įvykdžius šį nurodymą, P. F. skambindamas ir rašydamas „Messenger“ pranešimus R. B. ir S. F. liepė išgryninti A. S. pervestus pinigus bei juos perduoti S. F., tačiau skelbime nurodyto laikrodžio nepardavė, tokiu būdu apgaule, savo ir bendrininkų naudai įgijo svetimą, A. S. priklausantį, nedidelės vertės turtą - 190 eurų.

39Be to, P. F. S. F., R. B. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, veikdami bendrininkų grupėje, apgaule įgijo svetimą turtą, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksli data ir laikas nenustatytas, P. F. būdamas Pravieniškių pataisos namuose, neteisėtai naudojamu mobiliuoju įrenginiu skambindamas ir bendraudamas „Messenger“ programėle iš savo pažįstamo R. B. gavo jo naudojamos banko sąskaitos rekvizitus, po to, 2018-05-18, 15:28:04 val., naudodamasis interneto prieiga IP ( - ), tinklapyje www.( - ).lt patalpino melagingą skelbimą, Nr. ( - ), apie parduodamą kompiuterį „APPLE MACBOOK PRO 15 2017“, nors tokio kompiuterio neturėjo, vėliau, 2018 m. gegužės 19 d., N. B. susidomėjus parduodamu kompiuteriu ir paskambinus skelbime nurodytu telefonu Nr. ( - ), atsiliepė į N. B. pageidavimą pirkti kompiuterį „APPLE MACBOOK PRO 15 2017“, sutarė su juo dėl kompiuterio pirkimo sąlygų, nurodė N. B. 1100 eurų pervesti į R. B. priklausančią AB „(DUOMENYS NESKELBTINI)“ banko sąskaitą Nr. ( - ), o 2018-05-19, apie 17.30 val., N. B. įvykdžius šį nurodymą, P. F. skambindamas ir rašydamas „Messenger“ pranešimus R. B. ir S. F. liepė išgryninti N. B. pervestus pinigus bei juos perduoti S. F., tačiau skelbime nurodyto kompiuterio nepardavė, tokiu būdu apgaule, savo ir bendrininkų naudai įgijo svetimą, N. B. priklausantį, turtą - 1100 eurų.

40Be to, P. F., S. F., R. B. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, veikdami bendrininkų grupėje, apgaule įgijo svetimą turtą, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksli data ir laikas nenustatytas, P. F. būdamas Pravieniškių pataisos namuose, neteisėtai naudojamu mobiliuoju įrenginiu skambindamas ir bendraudamas „Messenger“ programėle iš savo pažįstamo R. B. gavo naudojamos banko sąskaitos rekvizitus, bei savo sesers S. F. naudojamos AB „( - )“ esančio banko sąskaitos Nr. ( - ), prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, po to, 2018-05-23, 09:53:50 val., naudodamasis interneto prieiga IP ( - ), tinklapyje www.( - ).lt patalpino melagingą skelbimą, Nr. ( - ), apie parduodamą kompiuterį „APPLE MACBOOK AIR 13 2015“, už patalpinimą sumokėdamas S. F. sąskaitoje buvusiais pinigais, nors tokio kompiuterio neturėjo, vėliau, 2018 m. gegužės 23 d., R. A. susidomėjus parduodamu kompiuteriu ir paskambinus skelbime nurodytu telefonu Nr. ( - ), atsiliepė į R. A. pageidavimą pirkti kompiuterį „APPLE MACBOOK AIR 13 2015“, sutarė su juo dėl kompiuterio pirkimo sąlygų, nurodė R. A. 255 eurus pervesti į R. B. priklausančią AB „(DUOMENYS NESKELBTINI)“ banko sąskaitą Nr. ( - ), po to, 2018 m. gegužės 23 d., S. K. susidomėjus parduodamu kompiuteriu ir paskambinus skelbime nurodytu telefonu Nr. ( - ), atsiliepė į S. K. pageidavimą pirkti kompiuterį „Apple MacBook Air 13 2015“, sutarė su juo dėl kompiuterio pirkimo sąlygų, nurodė S. K. 250 eurų pervesti į R. B. priklausančią AB (DUOMENYS NESKELBTINI) banko sąskaitą Nr. ( - ), po to 2018-05-23, apie 19.22 val., R. A. ir 2019-05-23 S. K. įvykdžius šį nurodymą, P. F. skambindamas ir rašydamas „Messenger“ pranešimus R. B. ir S. F. liepė išgryninti R. A. ir S. K. pervestus pinigus, bei juos perduoti S. F., tačiau skelbime nurodytų kompiuterių nepardavė, tokiu būdu apgaule, savo ir bendrininkų naudai įgijo svetimą, R. A. priklausantį, turtą - 255 eurus ir S. K. priklausantį turtą - 250 eurų, viso 505 eurų.

41Be to, P. F., S. F., R. B. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, veikdami bendrininkų grupėje, apgaule įgijo svetimą turtą, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksli data ir laikas nenustatytas, P. F. būdamas Pravieniškių pataisos namuose, neteisėtai naudojamu mobiliuoju įrenginiu skambindamas ir bendraudamas „Messenger“ programėle iš savo pažįstamo R. B. gavo jo naudojamos banko sąskaitos rekvizitus, po to, 2018-05-26, 14:08:21 val., naudodamasis interneto prieiga IP ( - ), ir 2018-05-26, 20:35:15 val., naudodamasis interneto prieiga IP ( - ), tinklapyje www.( - ).lt, patalpino melagingus skelbimus, Nr. ( - ) ir Nr ( - ), apie parduodamus kalnų dviračius „GIANT“ 180 eurų ir 240 eurų vertės, nors tokių dviračių neturėjo, vėliau, 2018 m. gegužės 26 d., G. M. susidomėjus parduodamu dviračiu ir paskambinus skelbime nurodytu telefonu Nr. ( - ), atsiliepė į G. M. pageidavimą pirkti kalnų dviratį „GIANT“, sutarė su juo dėl dviračio pirkimo sąlygų, nurodė G. M. 180 eurų pervesti į R. B. priklausančią AB „(DUOMENYS NESKELBTINI)“ banko sąskaitą Nr. ( - ), o 2018-05-26, apie 15.33 val., G. M. įvykdžius šį nurodymą, P. F. skambindamas ir rašydamas „Messenger“ pranešimus R. B. ir S. F. liepė išgryninti G. M. pervestus pinigus bei juos perduoti S. F., po to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką 2018 m. gegužės 27 d., G. M. susidomėjus parduodamu dviračiu ir paskambinus skelbime nurodytu telefonu Nr. ( - ), atsiliepė į G. M. pageidavimą pirkti dar vieną kalnų dviratį „GIANT“, sutarė su juo dėl dviračio pirkimo sąlygų, nurodė G. M. 210 eurų pervesti į R. B. priklausančią AB „(DUOMENYS NESKELBTINI)“ banko sąskaitą Nr. ( - ), o 2018-05-27, apie 10.12 val., G. M. įvykdžius šį nurodymą, skambindamas ir rašydamas „Messenger“ pranešimus R. B. ir S. F. liepė išgryninti G. M. pervestus pinigus bei juos perduoti S. F. ar ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, tačiau skelbimuose nurodytų dviračių nepardavė, tokiu būdu apgaule, savo ir bendrininkų naudai įgijo svetimą, G. M. priklausantį, turtą - 390 eurų.

42Be to, P. F., S. F., R. B. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, veikdami bendrininkų grupėje, apgaule įgijo svetimą turtą, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksli data ir laikas nenustatytas, P. F. būdamas Pravieniškių pataisos namuose, neteisėtai naudojamu mobiliuoju įrenginiu skambindamas ir bendraudamas „Messenger“ programėle iš R. B. gavo jo naudojamos banko sąskaitos rekvizitus, po to, 2018-05-27, 17:39:26, naudodamasis interneto prieiga IP ( - ), tinklapyje www.( - ).lt patalpino melagingą skelbimą, Nr. ( - ), apie parduodamą kalnų dviratį „GIANT“, nors tokio dviračio neturėjo, vėliau, 2018 m. gegužės 27 d., N. L. susidomėjus parduodamu dviračiu ir paskambinus skelbime nurodytu telefonu Nr. ( - ), atsiliepė į N. L. pageidavimą pirkti kalnų dviratį „GIANT“, sutarė su juo dėl dviračio pirkimo sąlygų, nurodė N. L. 200 eurų pervesti į R. B. priklausančią AB (DUOMENYS NESKELBTINI) banko sąskaitą Nr. ( - ), o 2018-05-27, apie 21.00 val., N. L. įvykdžius šį nurodymą, P. F. skambindamas ir rašydamas „Messenger“ pranešimus R. B. ir S. F. liepė išgryninti N. L. pervestus pinigus bei juos perduoti S. F., tačiau skelbime nurodyto dviračio nepardavė, tokiu būdu apgaule, savo ir bendrininkų naudai įgijo svetimą, N. L. priklausantį, nedidelės vertės turtą - 200 eurų.

43Be to, P. F., A. F., S. F. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, veikdami bendrininkų grupėje, apgaule įgijo svetimą turtą, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksli data ir laikas nenustatytas, P. F. būdamas Pravieniškių pataisos namuose, neteisėtai naudojamu mobiliuoju įrenginiu skambindamas ir bendraudamas „Messenger“ programėle iš A. F. gavo D. M. naudojamos banko sąskaitos rekvizitus, po to, 2018-06-03, 09:24:08 val., naudodamasis interneto prieiga IP ( - ), tinklapyje www.( - ).lt patalpino melagingą skelbimą Nr. ( - ), apie parduodamą dviratį, parvežtą iš Norvegijos, nors tokio dviračio neturėjo, vėliau, 2018 m., birželio 3 d., D. Š. susidomėjus parduodamu dviračiu ir paskambinus skelbime nurodytu telefonu Nr. ( - ), atsiliepė į D. Š. pageidavimą pirkti dviratį, sutarė su juo dėl dviračio pirkimo sąlygų, nurodė D. Š. 200 eurų pervesti į D. M. priklausančią AB „(DUOMENYS NESKELBTINI)“ banko sąskaitą Nr. ( - ), o 2018-06-03, D. Š. įvykdžius šį nurodymą ir atlikus du, 50 ir 150 eurų dydžio pavedimus, P. F. skambindamas ir rašydamas „Messenger“ A. F. ir S. F. liepė išgryninti D. Š. pervestus pinigus bei juos perduoti jo nurodytiems asmenims, tačiau skelbime nurodyto dviračio nepardavė, tokiu būdu apgaule, savo ir bendrininkų naudai įgijo svetimą, D. Š. priklausantį, nedidelės vertės turtą - 200 eurų.

44Be to, P. F., S. F., S. S. (D.) su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, veikdami bendrininkų grupėje, apgaule įgijo svetimą turtą, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksli data ir laikas nenustatytas, P. F. būdamas Pravieniškių pataisos namuose, neteisėtai naudojamu mobiliuoju įrenginiu skambindamas ir bendraudamas „Messenger“ programėle iš savo pažįstamos S. S. (D.) gavo jos naudojamos banko sąskaitos rekvizitus, po to, 2018-07-07, 12:18:58 val., naudodamasis interneto prieiga IP ( - ), ir 2018-07-07 15:14:08 val., naudodamasis interneto prieiga IP ( - ), tinklapyje www.( - ).lt, patalpino melagingus skelbimus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), apie parduodamus dviračius, nors tokių dviračių neturėjo, vėliau, 2018 m. liepos 7 d., M. B. susidomėjus parduodamais dviračiais ir paskambinus skelbimuose nurodytu telefonu Nr. ( - ), atsiliepė į M. B. pageidavimą pirkti dviračius, sutarė su juo dėl dviračių pirkimo sąlygų, nurodė M. B. 190 eurų pervesti į S. S. (D.) priklausančią AB „(DUOMENYS NESKELBTINI)“ banko sąskaitą Nr. ( - ), o 2018-07-07, M. B. įvykdžius šį nurodymą, P. F. skambindamas ir rašydamas „Messenger“ pranešimus S. S. (D.) ir S. F. liepė išgryninti M. B. pervestus pinigus bei juos perduoti S. F. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, tačiau skelbimuose nurodytų dviračių nepardavė, tokiu būdu apgaule, savo ir bendrininkų naudai įgijo svetimą, M. B. priklausantį, nedidelės vertės turtą - 190 eurų.

45Kaltinamoji S. F. kaltę dėl padarytų nusikalstamų veikų pripažino ir teisme parodė, kad nusikaltimų metu daug kartų buvo su S. D., R. B., truputį buvo prisidėjęs A. F.. Taip pat buvo su V. R. bei P. F.. Kartą P. F. per „Facebook‘ą“ paprašė duoti sąskaitą, kur jis savo paskyroje buvo užsivadinęs „( - )“, buvo įdėta jo profilio nuotrauka. Jam pateikė savo ( - ) sąskaitos numerį. P. nurodė, kad jam sąskaita yra reikalinga, kadangi nori persivesti pinigus. Iš pradžių jis nenurodė, už ką tie pinigai bus pervedami. P. F. jai apskritai nesakė, kad tai „nešvarūs“ pinigai, bet ji pati suprato, nes per dažnai juos siųsdavo ir per dažnai prašydavo juos nuimti. Jai reikėdavo paimti pinigus ir įdėti į savo sąskaitą. Pinigai įkrisdavo į R. B. sąskaitą, o ji iš jo paimdavo ir įsidėdavo į savo sąskaitą. Vieną kartą 40 eurų įkrito ir į jos sąskaitą. R. pinigai įkrisdavo kas savaitę ar dažniau. Įkrisdavo po 100, 200 eurų ir daugiau. Kai tik pinigai įkrisdavo, tai iš karto juos paimdavo – nelaukdavo, kad įkristų daugiau. P. parašydavo, kad pas R. jau yra įkritę pinigai. Nuimtus pinigus dėdavo į savo banko sąskaitą, nes to prašydavo P. – turbūt paskui kažkas juos persiųsdavo, nes jis pats buvo prisijungęs prie elektroninės bankininkystės. P. F. buvo davusi ne tik sąskaitos numerį, bet ir prisijungimo kodus prie elektroninės bankininkystės, t. y. jis disponavo jos banko sąskaita ir elektronine bankininkyste. Viskas vyko 2018 m. ir truko gal pusę metų. Ji neprisimena nuo kokio metų laiko viskas prasidėjo. Nesidomėjo pinigų kilme, bet suprato, kad tai nelegalūs pinigai, tačiau vis tiek atlikinėjo tuos pačius veiksmus. Su P. F. bendravo tik per „Facebook‘ą“ – jie nesiskambindavo. Jie kalbėdavosi ne tik apie pinigus, bet ir šiaip apie viską. P. pasakydavo pas ką nueiti paimti pinigus ir sakydavo, kad reikia eiti dabar iš karto. Jis ne visada nurodydavo sumą, kurią reikia paimti. Ji nežino, ar žmonės, iš kurių paimdavo pinigus, suprato, kas vyksta. Su broliu apie P. nekalbėdavo. Lyg nebuvo tokio atvejo, kad pinigus perduotų grynaisiais, o ne pervestų į savo sąskaitą. Kai perdavė P. F. savo elektroninės bankininkystės duomenis, tai pati ten nebuvo prisijungusi. D. M. žino, nes kai atsiuntė pinigus, ji iš jo turėjo juos paimti. Tada pas D. ėjo kartu su broliu A. F. ir paėmė gal 240 eurų. Tuos pinigus įsidėjo į savo sąskaitą. Su S. D. buvo atvejis, kai P. F. pervedė pinigus iš jos sąskaitos į S. sąskaitą. Vieną kartą buvo ir į S. D. sąskaitą pervesti pinigai. Gali būti, kad ėjo pas S. ir paėmė 190 eurų. Už pinigų paėmimą jai duodavo „biški“ pinigų, bet ne visus, kuriuos paimdavo. Ne kiekvieną kartą, kai paimdavo pinigus, ji jų gaudavo. Nežino, kokią naudą gavo iš šios veiklos per tą pusmetį. Tuo metu ji nedirbo, mokėsi. Ji pripažįsta visus epizodus, civilinius ieškinius pripažįsta, žada juos atlyginti. Daugiau nėra iškeltų bylų jos atžvilgiu, blogai vertina savo veiksmus, ateityje taip nebus, gailisi. Šiuo metu mokosi, baigė 12 klasių, toliau mokysis ( - ) mokykloje specialybės. Kartu su A. F. ji ėjo paimti pinigų iš D. M.. Ten eiti pasiūlė turbūt A., nes sakė, jog reikia jos sąskaitos. Su P. F. bendravo per „Facebook‘ą“ ir visą laiką su juo bendravo per tą patį profilį – jis nerašydavo iš kito profilio, visada naudojosi tuo pačiu. Jos brolis tą „Facebook‘o“ paskyrą turi jau seniai, t. y. jis ja naudojosi dar iki patekimo į įkalinimo įstaigą. Brolis turėjo visus „priėjimus“ prie jos sąskaitos, t. y. jis prisijungdavo prie jos elektroninės bankininkystės. Elektroninės bankininkystės kodai pas P. pateko, kai jis jų paprašė, kad pats galėtų išsiuntinėti pinigus. Kodai pas P. F. atsirado, kai viskas prasidėjo. Elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus parašė per „Facebook‘ą“. Į jos sąskaitą jokių kitų įplaukų nebuvo, išskyrus stipendiją, kuri būdavo pervedama anksčiau nei šis įvykis. Su S. D. turbūt vieną kartą ėjo paimti pinigų. Nežino, ar jai buvo panašių dalykų su kitais žmonėmis.

46Spec. Liudytoja S. F. 2018-08-03 ikiteisminio tyrimo metu (apklauso truko nuo 09.11 val. iki 09.35 val.) parodė, kad 2018 metų pavasarį, neatsimena mėnesio ir dienos, kai jai per Messenger programą parašė jos brolis P. F., Facebook pasivadinęs ( - ). Jis jos paprašė padėti, paprašydamas jos banko sąskaitos numerio. Ji jo paklausė, kam jam reikia ir P. jai parašė, kad neliks skoloje. Tą pačią dieną ji jam per Messenger programą nusiuntė savo (DUOMENYS NESKELBTINI) banko sąskaitos numerį, kurio ji neatsimena, bet ji turi tik vieną (DUOMENYS NESKELBTINI) banko sąskaitą. Tą pačią dieną, maždaug po 15 minučių laiko, į jos banko sąskaitą buvo pervesti jai atrodo 315 eurų, tiksliai sumos dabar neatsimena. Kad pinigai atėjo į jos sąskaitą po 15 minučių, ji žino, nes jai į mobilųjį telefoną ateina žinutė, kai gauna pinigų į sąskaitą. Tada jai P. F. vėl parašė ir paklausė, ar gavo pinigus. Ji pasakė, kad taip. Netrukus P. F. atsiuntė jai trijų ar keturių asmenų, moterų, sąskaitos numerius, į kuriuos nurodė pervesti įvairias sumas, nuo 10 eurų iki jai atrodo 60 eurų. Ji taip ir padarė. Pervedė tiek, kiek nurodė brolis P. F. nurodytoms moterims į jų sąskaitas bankuose. Nurodo, kad neatsimena nė vienos iš minėtų moterų nei vardo, nei pavardės. Nurodo, kad, kai gaudavo į savo banko sąskaitą pinigus, tai jis juos pervesdavo į tų pačių, jai atrodo keturių moterų banko sąskaitas, tačiau kelis kartus darė bankinius pavedimus ir į vyrų banko sąskaitas, tačiau neatsimena nė vieno vyro nei vardo, nei pavardės. Taip pat negali nurodyti, kiek buvo vyrų, kuriems ji darydavo bankinius pavedimus. Nurodo, kad dienos ir laiko neatsimena, bet jai parašė per Messenger programą ar paskambino telefonu P. F., nes, jei ji nebūdavo prisijungusi prie Facebook, tai P. jai skambindavo telefonu, ir pasakė, kad nueitų pas V. R. ir paimtų pinigus. Ji parašė V.i per Messenger programą ir pasakė, kad P. liepė pas ją ateiti. V. jai atrašė, kad žino viską ir parašė, kad ateitų pas ją į darbą, į PC ( - ) ( - ). Tada ji nuėjo į PC ( - ) ir paėmė iš V. virš 200 eurų, tiksliai neatsimena. Nurodo, kad iš V. darbo ji ėjo pasiimti pinigus jai atrodo 4 kartus ir ėmė, kaip minėjo, tą kartą virš 300 eurų, po to vieną kartą virš 200 eurų ir daugiau sumų neatsimena. Vieną kartą ji ėjo pas V. į namus, adreso nežino ir negali nurodyti. Tada iš jos paėmė 400 ar 500 eurų. Ji V.i sakė, kad čia nešvarūs pinigai. Bet V. jai atsakė, kad jai nesvarbu. Taip pat V. pati pasiūlė duoti savo draugo M. G. banko sąskaitos numerį. Tada ji pasakė P. F., kad V. jai sakė, jog gali duoti G. banko sąskaitą, nes jis šiuo metu yra ligoninėje ir nieko nesužinos. Pati su M. G. nebendravo, nieko jo neprašė, nieko jam nesiūlė. Dar gali paaiškinti, kad dienos ir laiko neatsimena, bet jai parašė ar paskambino P. ir pasakė, kad paimtų pinigus iš R. B.. P. pasakydavo, kur ir kada eiti jai, tą patį pasakydavo ir R. ir jie taip iš pradžių susitikdavo. Tai buvo kelis kartus. Po to R. B. jai parašydavo per Messenger programą ir pasakydavo, kur ateiti. Atsimena, kad ji su R. B. buvo susitikusi apie 3-4 kartus prie ( - ) bankomato ( - ) ir vieną kartą ( - ) parke. Gali nurodyti, kad iš R. B. buvo paėmusi 200 eurų, 110 eurų ir daugiau sumų neatsimena. Taip pat buvo porą kartų, tiksliai negali nurodyti, kiek tai buvo kartų, kai jis perdavė pinigus jai nepažįstamam vyrui ( - ) pušyne. Tas vyras ne vietinis. Atvykdavo jis visada tik naktį, gal 1:00 ar 2:00 val., visad būdavo tamsu, todėl nematė nei jo automobilio, nei jo išvaizdos, neįsidėmėjo nieko, todėl neatpažintų vyro. Atsimena, kad minėtam vyrui ji perdavė du kartus gal po 200 eurų, tiksliai sumų negali nurodyti, neatsimena. Nurodo, kad ji apie tris kartus pati darė bankinius pavedimus minėtoms keturioms moterims ir porą kartų keliems vyrams, daugiau ji visad tik paimdavo iš V. R. ir R. B. pinigus, juos įdėdavo į savo banko sąskaitą, kurią valdė P. F., nes ji jam buvo nufotografavusi banko kodų kortelę ir nusiuntusi per Messenger programą P.. Nurodo, kad P. jai pasakydavo, kada ir kiek gali pasilikti pinigų sau. Būdavo, kad gal kas kokį trečią kartą, kai ji gaudavo pinigus iš kitų žmonių, jai P. pasakydavo, kad gali pasilikti sau po 10 ar 20 eurų. Neskaičiavo, todėl nežino, negali nurodyti, kiek ji gavo pinigų veikdama šitaip, bet jai atrodo, kad jai iš viso to darbo liko maždaug 200 eurų, kuriuos ji panaudojo savo reikmėms. Dar gali nurodyti, kad iš pradžių ji nežinojo, iš kur gaunami visi tie pinigai. Tačiau po kiek laiko jai jos brolis A. F. pasakė, kad tie pinigai gaunami dedant skelbimus į socialinius tinklalapius, pardavinėjant įvairias prekes ir apgaudinėjant žmones. A. jai nesakė, kas skelbimuose pardavinėjama ir ji to nežino, negali nurodyti. Pats A. F. su tuo visiškai nesusijęs. Taip pat su tais reikalais visiškai nesusijęs ir jos kitas brolis R. F., kuris atlieka bausmę Marijampolės pataisos namuose. Visa tai organizavo ir darė jos brolis P. F., tik jis nurodydavo, ką jai daryti. Nurodo jog ji žinojo, kad ji daro nusikaltimus, P. F. jai liepdavo eiti ir paimti pinigus, liepdavo juos įdėti į jai priklausančią (DUOMENYS NESKELBTINI) banko sąskaitą, juos pervesti kitiems žmonėms, sakydamas, kad, jei to nepadarys, bus blogai jai ir jam. Ji nebijojo ir neišsigando dėl to, ką jai pasakė P., kad jai ar P. gali kas nutikti, visa tai ji darė savo noru ir prisipažįsta, kad sukčiavo savanoriškai, kad suvokė, jog apgaudinėja žmones. Dėl savo elgesio gailisi (2 t., b.l. 6-7)

47Spec. Liudytoja S. F. 2018-08-03 ikiteisminio tyrimo metu (apklauso truko nuo 07.59 val. iki 09.04 val.) parodė, kad 2018 metų pavasarį, tiksliai mėnesio ir dienos negali pasakyti, jai per Messenger programą parašė jos brolis P. F.. Jis jos paprašė padėti, t. y. paprašė jos banko sąskaitos numerio. Paklausė, dėl ko. P. jai parašė, kad neliks skoloj. Tą pačią dieną ji jam per Messenger programą nusiuntė savo (DUOMENYS NESKELBTINI) banko sąskaitos numerį, kurio dabar neatsimena, bet ji turi tik vieną šitą (DUOMENYS NESKELBTINI) banko sąskaitą atsidariusi. Tą pačią dieną, maždaug po 15 minučių laiko, į jos banko sąskaitą įkrito jai atrodo 315 eurų, tiksliai sumos dabar neatsimena. Kad pinigai atėjo į jos sąskaitą po 15 minučių, ji žino, nes jai į mobilųjį telefoną ateina žinutė, kai gauna kokių pinigų į sąskaitą. Tada jai P. F. vėl parašė ir paklausė, ar gavo pinigus. Ji pasakė, kad taip. Po to P. F. atsiuntė jai trijų ar keturių asmenų, moterų, sąskaitos numerius, į kuriuos nurodė pervesti įvairias sumas, tai 10 eurų, tai 20 eurų. Ji taip ir padarė. Pervedė tiek, kiek nurodė brolis P. nurodytoms moterims į jų sąskaitas bankuose. Nurodo, kad neatsimena nė vienos iš minėtų moterų nei vardo, nei pavardės. Taip vyko nuolat, kas antrą dieną ar į savaitę kartą jai P. F. parašydavo ir nurodydavo, ką daryti. Visa tai vyko apie tris ar keturis mėnesius. Nurodo, kad, kai gaudavo į savo banko sąskaitą pinigus, tai ji juos pervesdavo į tų pačių, jai atrodo keturių moterų banko sąskaitas, tačiau kelis kartus darė bankinius pavedimus ir į vyrų banko sąskaitas, tačiau neatsimena nė vieno vyro nei vardo, nei pavardės. Taip pat negali nurodyti, kiek buvo vyrų, kuriems ji darydavo bankinius pavedimus. Nurodo, kad dienos ir laiko neatsimena, bet jai parašė per Messenger programą ar paskambino telefonu P. F. (jei ji nebūdavo prisijungusi prie Facebook, tai P. jai skambindavo telefonu) ir pasakė, kad nueitų pas V. R. ir paimtų pinigus. Ji parašė V.i per Messenger programą ir pasakė, kad P. liepė pas ją ateiti ir paklausė, kur ateiti. V. jai atrašė, kad žino viską ir kad ateitų pas ją į darbą, į PC ( - ) ( - ). Tada ji nuėjo į PC ( - ) ir paėmė iš V. jai atrodo virš 200 eurų, tiksliai neatsimena. Nurodo, kad iš V. darbo ji ėjo pasiimti pinigus jai atrodo gal 4 kartus ir ėmė, kaip ir minėjo, tą kartą virš 300 eurų, po to vieną kartą virš 200 eurų ir daugiau neatsimena. Vieną kartą ėjo pas V. į namus, adreso nežino ir negali nurodyti, ir paėmė iš jos 400 ar 500 eurų. Ji V.i sakė, kad čia nešvarūs pinigai. Bet V. jai atsakė, kad jai nesvarbu ir dar pasiūlė pati duoti savo draugo G. banko sąskaitos numerį. Tada ji pasakė P. F., kad V. jai sakė, jog gali duoti G. banko sąskaitą. Pati su G. nebendravo, nieko jo neprašė ir jam nieko nesiūlė. Taip pat paaiškino, kad dienos ir laiko neatsimena, bet jai parašė ar paskambino P. ir pasakė, kad paimtų pinigus iš R. B.. P. pasakydavo, kur ir kada eiti jai, tą patį pasakydavo R. ir jie taip iš pradžių susitikdavo. Tai buvo kelis kartus. Po to R. B. jai parašydavo per Messenger programą ir pasakydavo, kur ateiti. Atsimena, kad ji su R. B. buvo susitikusi gal 3-4 kartus prie ( - ) bankomato ( - ) ir vieną kartą ( - ) parke. Gali nurodyti, kad iš R. B. buvo paėmusi 200 eurų, 110 eurų ir daugiau sumų neatsimena. Taip pat buvo keli kartai, tiksliai negali nurodyti, kiek tai buvo kartų, kai ji perdavė pinigus jai nepažįstamam vyrui ( - ) pušyne. To vyru ji visiškai nepažįsta, jis ne vietinis. Atvykdavo jis visad naktį, gal 1 ar 2 val., visad būdavo tamsu, todėl nematė nei jo automobilio, nei jo paties išvaizdos, neįsidėmėjo nieko, todėl neatpažintų vyro. Atsimena, kad minėtam vyrui ji perdavė du kartus po kelis šimtus eurų, tiksliai sumų negali nurodyti, nes neatsimena. Nurodo, kad ji turbūt tik tris kartus pati darė bankinius pavedimus minėtoms keturioms jai atrodo moterims ir kelis kartus keliems vyrams, daugiau ji visad tik paimdavo iš V. R. ir R. B. pinigus ir juos įdėdavo į savo banko sąskaitą, kurią valdė P. F., nes ji jam buvo nufotografavusi banko kodų kortelę ir nusiuntė per Messenger programą P.. Nurodo, kad P. jai pasakydavo, kada ir kiek gali pasilikti sau pinigų. Būdavo kas trečią gal kokį kartą, kai jis gaudavo pinigus iš kitų žmonių, jai P. pasakydavo pasilikti sau po 10 ar 20 eurų. Neskaičiavo ir nežino, negali nurodyti, kiek ji gavo pinigų veikdama šitaip, bet mano, kad jai iš viso to darbo liko apie 200 eurų, kuriuos ji panaudojo savo reikmėms. Dar gali nurodyti, kad iš pradžių ji nežinojo, kokiu būdu, iš kur gaunami visi tie pinigai. Tačiau po kiek laiko, nežino kada, jai brolis A. F. pasakė, kad tie pinigai gaunami dedant skelbimus į socialinius tinklus, pardavinėjant prekes ir apgaudinėjant žmones. A. jai nesakė, kas skelbimuose pardavinėjama ir ji to nežino. Pats A. F. į tuos reikalus nesivėlė, jis visiškai nesusijęs. Taip pat su šitais reikalais visiškai nesusijęs ir jos brolis R. F., kuris atlieka bausmę Marijampolės pataisos namuose, bent kiek jai yra žinoma. Visa tai organizavo, darė jos brolis P. F.. Paaiškina, kad ji žinojo, kad tai yra nešvarūs pinigai ir kad ji daro nusikaltimus, tačiau nenustojo to daryti ir negali paaiškinti, kodėl. P. F. jai liepdavo eiti ir paimti pinigus, liepdavo juos įdėti į jos banko sąskaitą, juos pervesti kitiems žmonėms, sakydamas, kad, jei to nepadarys, bus blogai ir jai , ir jam. Ji nebijojo to, kad jai ar P. gali kas nutikti, visa tai ji darė savo noru ir prisipažįsta, kad sukčiavo savanoriškai, kad apgaudinėjo žmones viską suprasdama. Labai gailisi (2 t., b.l. 195-196)

48Įtariamoji S. F. 2018-08-01 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad paskutiniu metu, iki kol telefoną iš jos paėmė Šiaulių AVPK pareigūnai, naudojosi Samsung telefonu, o telefono numerio neprisimena ir pasakyti negali. Turėjo dvi SIM korteles su skirtingais numeriais, šiuo metu turi "Huawei" telefoną, o jame įdėta "Tele 2 ( - )" SIM kortelė, jos tel. Nr. ( - ). Nežino kam priklauso telefonas ( - ) ir negali pasakyti ar ji į tą numerį skambino ar bendravo kokiu kitu būdu. Gali pasakyti, kad tai gali būti jos brolio P. F. telefono numeris kurių buvo daug ir ji jų neturi nei įsivedusi, nei jų neprisimena. Brolis atlieka laisvės atėmimo vietą Pravieniškių pataisos namuose. Su broliu dažniausiai bendraudavo per socialinį tinklą "facebook" bei programėlę "Mesenger". Brolis "Facebook'e" užsivadinęs "( - )". R. B. pažįsta seniai, tačiau su juo nebendravo iki kol jai brolis P. nepasakė, kad reikia nueiti iki R. B., t.y. su juo susitikti centre ir iš jo paimti pinigus. Viskas vyko per brolį, kuris suderindavo kada ir kur jai susitikti su R. ir ką iš jo paimti bei kur padėti. Su R. iki tol nebendravo niekaip, tiesiog pasisveikindavo kur mieste prasilenkdami ir tiek, o po to, kai pradėjo lįsti visi galai dėl analogiškų įvykių jie kalbėjo dėl tokio jos brolio įpainiojimo juos į visa tai. Apie jų susitikimus dėl pinigų žinojo tik brolis, nes jis visus tuos susitikimus ir organizuodavo. Neprisimena tiksliai datų, tačiau galėjo būti įtarime nurodytu laiku, kai jie su R. B. susitikimo ( - ) miesto centre, tai buvo jau vidurnaktį ir abu kartu nuėjo prie PC "( - )", esančios miesto centre prie bankomato. Ten einant jai R. B. padavė savo banko kortelę, į kurią buvo pervesti pinigai, o ji iš tos kortelės įdėjusi ją į bankomatą, R. pasakius PIN kodą, nuėmė ten buvusią pinigų sumą, neprisimena kokia tai buvo pinigų suma, kadangi tokių atvejų buvo ne vienas, tai bijo supainioti. Su R. B. banko kortele pinigus ji nuiminėjo du kartus, nors antrą kartą pinigus nuimti turėjo kartu su jais buvusi S. S., tačiau R. atsisakė jai duoti banko kortelę, todėl teko pinigus nuimti jai. Nuimtus pinigus pasiėmė ji, R. kortelės neatidavė, nes ryte turėjo dar įkristi pinigų, todėl kortelę pasiliko pas save, o R. ją atidavė, tik kai buvo nuimti visi pinigai, kurie buvo pervesti, tuomet tuos visus pinigus ji padavė vyriškiui, kurio apibūdinti negali, nes nežiūrėjo į jį, tiesiog jam padavė pinigus. Jis atvažiavo su tamsios spalvos automobiliu. Nei vieno euro nuo nuimtos pinigų sumos ji nepasiėmė sau ir nedavė R.. Apie jokius skelbimus patalpintus "( - ).lt" puslapyje ji nieko nežino, nei apie dviratį, nei apie dar kokį parduodamą daiktą, kadangi pati jokių skelbimų netalpino ir nedėjo. Ji nežino kas galėjo tuos skelbimus patalpinti, jos darbas brolio nurodymu buvo paimti pinigus ir juos atiduoti. Visada pinigus paduodavo tam pačiam žmogui, tačiau ji jo apibūdinti negali, nes nežino kaip jis atrodė, neįsidėmėjo, nekreipė net dėmesio. Nelabai tiksliai gali papasakoti apie konkrečius įvykius, kadangi jų galėjo būti virš 20 brolio prašymu, kai ji nuimdavo pinigus ir perduodavo žmogui. Būdavo, kad jai lieka 20 - 50 eurų, už atliktą darbą. Iš pradžių nesuprato, kad tai sukčiavimai, tačiau kai suprato ir pasakė broliui, kad nebeis niekur ir nebepadės jam, jis ją įkalbinėjo padėti jam, kadangi tvirtinto, jog yra skolingas ir jei ji nepadės jam bus blogai. Nuoširdžiai gailisi dėl padarytos nusikalstamos veikos, suprato, kad tokiais savo veiksmais, pasinaudodama svetima banko kortele ir atlikdama pinigų nuėmimo operaciją, taip pat tuos pinigus perduodama kitam, brolio nurodytam asmeniui, padarė nusikaltimą. (6 t., b.l. 159-160)

49Įtariamoji S. F. 2019-01-09 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 metų pavasarį, neatsimena mėnesio ir dienos, kai jai per "Messenger" programą parašė jos brolis P. F., "Facebook" pasivadinęs "( - )". Jis jos paprašė padėti, paprašydamas jos banko sąskaitos numerio. Ji jo paklausė, kam jam reikia ir P. jai parašė, kad neliks skoloje. Tą pačią dieną ji jam per "Messenger" programą nusiuntė savo "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko sąskaitos numerį, kurio ji neatsimena, bet ji turi tik vieną "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko sąskaitą. Tą pačią dieną, maždaug po 15 minučių laiko, į jos banko sąskaitą buvo pervesti jai atrodo 315 eurų, tiksliai sumos dabar neatsimena. Kad pinigai atėjo į jos sąskaitą po 15 minučių, ji žino, nes jai į mobilųjį telefoną ateina žinutė, kai gauna pinigų į sąskaitą. Tada jai P. F. vėl parašė ir paklausė, ar gavo pinigus. Ji pasakė, kad taip. Netrukus P. F. atsiuntė jai trijų ar keturių asmenų, moterų, sąskaitos numerius, į kuriuos nurodė pervesti įvairias sumas, nuo 10 eurų iki atrodo 60 eurų. Ji taip ir padarė. Pervedė tiek, kiek nurodė brolis P. F. nurodytoms moterims į jų sąskaitas bankuose. Nurodo, kad neatsimena nė vienos iš minėtų moterų nei vardo, nei pavardės. Nurodo, kad, kai gaudavo į savo banko sąskaitą pinigus, tai ji juos pervesdavo į tų pačių, jai atrodo keturių moterų banko sąskaitas, tačiau kelis kartus darė bankinius pavedimus ir į vyrų banko sąskaitas, tačiau neatsimena nė vieno vyro nei vardo, nei pavardės. Taip pat negali nurodyti, kiek buvo vyrų, kuriems ji darydavo bankinius pavedimus. Brolio nurodymus dėl pinigų pervedimo vykdė kelis mėnesius. Vėliau jis paprašė jos, kad duotų jam savo prisijungimo kodus prie banko sąskaitos, kadangi pats nori atlikinėti pavedimus. Už tai jis jai buvo pažadėjęs sumokėti pinigų. Sumos konkrečiai nebuvo įvardinęs, tačiau jai dienai leisdavo nusiimti 10 eur. sau. Nori paminėti, kad yra buvę keletą dienų kai pinigų jos broliui P. F. "nelikdavo", tuomet ir ji negaudavo. P. F. yra pasakęs, kad pinigai "nešvarūs", tačiau pažadėjo, kad jai nieko "nebus". Žinoma, ji suprato, kad brolis vykdė sukčiavimus, sutiko su pasiūlymu ir pati prisidėjo prie nusikalstamos veikos, o būtent: jos brolis P. F. jai daugiausia per "MESSINGER" programą parašydavo, kada ir kur nueiti paimti pinigus. Pradžioje pinigus paimdavo iš V. R., vėliau, atsiradus R. B. pinigus paimdavo iš jo, V.i kaip suprato niekas nebesiųsdavo. Pinigų paėmimas vykdavo vieną ar du kartus per savaitę. Ji viena nueidavo susitikti su minėtais asmenimis, su V. visada susitikdavo parduotuvėje, kurioje ji dirbo PC "( - )" ( - ), pinigus ji paduodavo prekybos salėje, įvairiomis kupiūromis. Iš R. B. pinigus gaudavo prie parduotuvės "(DUOMENYS NESKELBTINI)". Jos su V. buvo draugės, tačiau ji jos nėra klaususi, o ji jai nėra sakiusi kas jai ir už ką siunčia pinigus. Ji paėmusi pinigus iš ankščiau minėtų asmenų iškart eidavo į parduotuvę "(DUOMENYS NESKELBTINI)", kur visus įdėdavo į savo sąskaitą, iš kurios jau pats brolis P. F. atlikinėdavo pavedimus. Nori paminėti, kad ji niekad netikrino ir nežino, kam jos brolis ir už ką vesdavo pinigus. Dar prieš įdedant pinigus į sąskaitą, brolis jai nurodydavo, kiek ji gali pasilikti, svyruodavo nuo 10 iki 100 eurų. Priklausydavo, kokias sumas įnešdavo, jos svyruodavo nuo 150 iki 1050 eur. Ji nori paminėti, kad tikrai nežino, kas ir kokius skelbimus dėjo, kiek buvo girdėjusi, P. F. turėjo žmogų, kuris deda skelbimus, jos brolis buvo atsakingas už sąskaitų suradimus pinigų pervedimams, R. B. turėdavo gautus pinigus nuimti ir paduoti jai, o ji juos įnešti į savo sąskaitą. Įtarimuose surašyti laikai ir padarytos nusikalstamos veikos, tačiau ji apie jas nežino, niekad nesidomėjo kas ir kaip, ji tik atlikdavo savo darbą, paimti pinigus ir juos įdėti į savo sąskaitą. Jos brolis A. F., visame šiame reikale dalyvavo nuo pat pradžių. Kai ji negalėdavo nueiti paimti pinigų, tai padarydavo A. F., jis taip pat įnešdavo pinigus į jos sąskaitą. Kiek žino S. S. pinigus gaudavo į savo sąskaitą kaip ir R. B., tačiau jų niekam neatiduodavo, o pati P. F. nurodymu juos pervedinėdavo iš savo sąskaitos. Neskaičiavo, todėl nežino, negali nurodyti, kiek ji gavo pinigų veikdama šitaip. Dar gali nurodyti, kad iš pradžių ji nežinojo, iš kur gaunami visi tie pinigai. Tačiau po kiek laiko jai jos brolis A. F. pasakė, kad tie pinigai gaunami dedant skelbimus į socialinius tinklalapius, pardavinėjant įvairias prekes ir apgaudinėjant žmones. A. jai nesakė, kas skelbimuose pardavinėjama ir ji to nežino, negali nurodyti. Pats A. F. su tuo visiškai nesusijęs. Taip pat su tais reikalais visiškai nesusijęs ir jos kitas brolis R. F., kuris atlieka bausmę Marijampolės pataisos namuose. Visa tai organizavo ir darė jos brolis P. F., tik jis nurodydavo, ką jai daryti. Nurodo, jog ji žinojo, kad daro nusikaltimus, P. F. jai liepdavo eiti ir paimti pinigus, liepdavo juos įdėti į jai priklausančią "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko sąskaitą, juos pervesti kitiems žmonėms, sakydamas, kad, jei to nepadarys, bus blogai jai ir jam. Ji nebijojo ir neišsigando dėl to, ką jai pasakė P., kad jai ar P. gali kas nutikti, visa tai ji darė savo noru ir prisipažįsta, kad sukčiavo savanoriškai, kad suvokė, jog apgaudinėja žmones. Daugiau nieko paaiškinti negali, nuoširdžiai dėl savo elgesio gailisi. ( 6 t., 178-180)

50Kaltinamasis R. B. kaltu dėl padarytų nusikalstamų veikų prisipažino ir teisme parodė, kad įvykiai galėjo įvykti 2018 m. gegužės – birželio mėn. Jis buvo namuose ir jam parašė P. F. per programėlę „Messenger“, ar gali duoti savo banko sąskaitą. Jis sutiko ir davė savo banko sąskaitos numerį, t. y. jį nufotografavo ir nusiuntė. Po to į jo sąskaitą pradėjo „eiti“ pinigai, tai jis juos nuimdavo ir paduodavo S. F.. Jis naudojosi ( - ) sąskaita, kuri dabar yra ( - ). P. F. „Facebook“ profilis buvo pavadintas „( - )“, buvo uždėtas animacijos personažu B. S. paveiksliukas. P. jo prašė tik sąskaitos numerio. Kai nusiuntė nuotrauką su sąskaitos numeriu, tai tada jis parašė, kad į ją gali ateiti pinigai. Kai į jo sąskaitą „įkrisdavo“ pinigai, tai apie tai parašydavo P. F.. Pinigai į sąskaitą „ateidavo“ maždaug kas savaitę, bet neprisimena, kokiomis sumomis. Jis turėdavo pinigus nuimti kuo greičiau. Jų paimti eidavo vienas, bet apie tai parašydavo S. F. ir jai paduodavo pinigus. Prie bankomatų kartais eidavo vienas, o kartais - su S.. Nežino, kur ji dėdavo pinigus. Už pinigų nuėmimą jis negaudavo jokios materialinės naudos. Taip elgėsi, nes galvojo pagelbėti draugui ir negalvojo, kad taip gausis. Nežinojo, už ką tie pinigai yra atsiunčiami. Jis neturėjo prisijungimo prie savo elektroninės bankininkystės. Žinojo, kad P. F. yra įkalinimo įstaigoje, jam buvo kilęs įtarimas, kad tai „nešvarūs“ pinigai, bet galvojo, kad viskas bus gerai. Po tokio įtarimo savo veiksmų nebaigė, nes paskui manė, jog tai galbūt „švarūs“ pinigai ir nieko nebus, todėl ir padėjo P. F.. Yra buvę, kad 2-3 kartus perdavė pinigus ne S. F., o nepažįstamam asmeniui atvažiavusiam automobiliu netoli bankomato, o kartais ir pavažiavus toliau. Pinigus nuiminėdavo kartais vakare, kartais naktį, kartais dieną. Kai pinigus turėdavo perduoti nepažįstamam žmogui, tai P. F. pasakydavo, kad atvažiuos mašina, papypins ir paduosi pinigus. Su S. F. apie šią P. veiklą jie nekalbėjo. Negali pasakyti, kiek laiko jam padėjo – gal pusę metų. Dėl savo veiksmų labai gailisi, vertina juos labai blogai, ateityje taip nebedarys. Pripažįsta civilinius ieškinius, planuoja juos atlyginti, bet dar nėra to padaręs. Dabar po atostogų pradėjo dirbti, tai gavęs algą ir pradės atlyginti žalą. P. F. jam rašydavo, tačiau neskambindavo. Netikrino, kaip buvo įvardinti pavedimai, nesidomėjo, už ką tie pinigai. P. tiesiog prašė jam padėti ir duoti savo sąskaitos numerį, tai jis jam jį davė. P. jam įmesdavo pinigus, jis juos nuimdavo ir nesidomėjo daugiau niekuo.

51Spec. Liudytojas R. B. 2018-08-02 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dienos ir laiko visiškai neatsimena, bet jam per Messenger programą parašė P. F., Facebook pasivadinęs ( - ). P. F. jis pažįsta apie du metus laiko, nes jie abu gyveno netoli vienas kito ( - ). Jie buvo draugai. Kai jį pasodino į kalėjimą, nežino tik kokį, po kiek laiko jis jam pradėjo per Messenger programą rašyti žinutes, prašydamas pagalbos. Kai pirmą kartą jis jam parašė, kad reikia pagalbos, P. F. parašė, kad reikia, jog jis paskolintų savo banko sąskaitos numerį. Jis sutiko. Jis jam per Messenger programą parašė savo sąskaitos ( - ) banke Nr. ( - ). Jis jo neklausė, kam reikia, sutiko ir tiek. Po to jis jam parašė, kad įmes į sąskaitą pinigus, o tada jis turės nueiti į bankomatą ir nuimti tuos pinigus. P. F. jam parašydavo, kada nueiti pinigus nuimti, jis nueidavo į bankomatą, nuimdavo, kiek jam pasakydavo ir juos perduodavo jo sesei S. F. arba atvažiuodavo mašina ir juos paimdavo. Nurodo, kad gal apie 7 kartus jis pats nuėmė pinigus iš bankomato. 6 kartus jis ėmė pinigus iš ( - ) bankomato, esančio ( - ) prie poliklinikos ir vieną kartą nuėmė pinigus iš ( - ) bankomato, esančio prie mažosios ( - ). Pamena, kad išgrynino tokiomis sumomis pinigus: 150, 200, 315, 450, 1100 eurų, daugiau neatsimena, kokiomis sumomis išgrynino pinigus. Dažniausiai jam P. F. parašydavo žinutę vėlai vakare, apie 23 val., ir tada jis eidavo į bankomatą išgryninti pinigus. Prieš einant nuimti pinigus, jam P. F. rašydavo, kad susirašytų žinutėmis su S. F. dėl to, kad ji galėtų paimti nuimtus pinigus. Tada jis parašydavo per Messenger S. F., kuri Facebook pasivadinusi S. F. ir sutardavo vietą ir laiką, kur susitiks. Kiek pamena, S. paėmė iš jo nuimtus iš bankomato pinigus gal 4 ar 5 kartus. Ji ateidavo prie bankomato viena, jis nuimdavo pinigus ir perduodavo visus jai. Kitus kartus privažiuodavo mašina Opel Caravan, pilkos spalvos, valstybinių numerių nežino, nežiūrėjo niekad. Mašiną vairuodavo 30-40 metų amžiaus vyras. Jis jo nepažįsta, matė tik tuos kelis kartus, kai jis iš jo paėmė pinigus. Minėtas vyras buvo stambaus kūno sudėjimo, kokio ūgio, negali nurodyti, nes jis iš mašinos nebuvo išlipęs. Vyras buvo tamsiai rudos spalvos plaukų, šonuose kirpti trumpiau, viršuje ilgiau. Minėtas vyras vieną kartą pamena buvo apsivilkęs šviesiai mėlynos spalvos marškiniais, mūvėjo džinsus. Jis ( - ) nėra jo matęs nei prieš tai, nei po to, kai paskutinį kartą padavė jam pinigus. Didžiausią į jo banko sąskaitą pervestą pinigų sumą, t. y. 1100 eurų jis perdavė S. F.. Daugiau neatsimena, kiek davė S. F., kiek pinigų davė vyrui su automobiliu. Minėto vyro, kuris atvykdavo mašina atsiimti pinigų, jis neatpažintų iš nuotraukų, tačiau galbūt atpažintų, jei pamatytų gyvai, nes jis jo veido bruožų neįsidėmėjo, kadangi būdavo tamsus paros metas, jis sustodavo automobiliu prie ( - ) restorano ( - ), kur aikštelė neapšviesta. Jis jam tik perduodavo pinigus ir jis išvažiuodavo. Nurodo, kad jis tik norėjo padėti draugui P. F.. Jis buvo ramus, nes P. jam vis rašydavo, kad nebijotų, kad jam nieko nebus. Nurodo, kad paskutinį kartą į minėtą jo ( - ) banko sąskaitą buvo pervesti 280 eurų, kuriuos pervedė jam nežinomas ir nepažįstamas asmuo, kurio jokių duomenų neatsimenu, tai P. F. jam parašė, kad tie 280 eurų yra skirti jam už pagalbą. Tačiau banko sąskaitą užšaldė, t. y. užblokavo jam ir jis tų pinigų nenusiėmė, jais nepasinaudojo, jie liko jo banko sąskaitoje. Taip pat nurodo, kad P. F. liepdavo ištrinti visas žinutes iš programos Messenger, todėl nėra jokių likusių žinučių, susirašinėjimų su juo. Nors jis žinojo, kad P. F. sėdi kalėjime, tačiau nemanė, kad, padėdamas jam ir duodamas savo sąskaitos numerį, jis daro ką blogo. Paaiškina, kad jam P. F. nieko neaiškino, dėl ko jam reikalinga jo sąskaita. Su jo seserimi S. F. jis taip pat visai nebendravo, nieko neklausinėjo, jis jai tik perduodavo išgrynintus bankomate pinigus. Po to, kai P. F. sužinojo, jog jį paėmė policija, jis jam parašė per Messenger, kad praneštų, kada sės ir kur sės. Jie su juo per Messenger programą bendrauja iki šiol, bet labai retai jis jam parašo. Prie apklausos savanoriškai prideda 12 lapų susirašinėjimo per Facebook su P. F. ir S. F. (2 t., b.l. 174-189)

52Įtariamasis R. B. 2018-07-23 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad savo kaltę pripažino visiškai ir paaiškino, kad jis naudojasi apie metus laiko telefonu, kurio numeris ( - ). Minėtą telefoną, jei neklysta nuo 2018-04-24 su minėtu telefono numeriu, t. y. su SIM kortele, paėmė Šiaulių miesto ir rajono policijos pareigūnai. Telefonas jam buvo grąžintas tik birželio mėnesio pradžioje, tikslaus laiko neprisimena. Taigi, iki birželio mėnesio pradžios jis neturėjo jokio mobilaus ryšio telefono ir telefono numeris, kuris yra įvardintas pranešime apie įtarimą, t. y. ( - ) jam nieko nesako, jis tokio telefono numerio nežino. Per tą laikotarpį, kai buvo paimtas jam priklausantis mobiliojo ryšio telefonas, jis jokio kito telefono nebuvo įsigijęs ir laike nuo gegužės 27 iki gegužės 29 dienos neturėjo telefono ir tikrai su niekuo telefonu nebendravo bei jokio N. L. jis nepažįsta ir su juo apie jokį dviratį nekalbėjo, išvis su niekuo apie parduodamą dviratį nekalbėjo. Jokio dviračio nepardavinėjo ir skelbimo niekur apie tai patalpinęs nebuvo. AB "( - )" banko sąskaita ( - ) yra jo, kuria tik jis ir naudojasi. Minėtą banko sąskaitą atsidarė kažkur prieš porą metų. Apie internetiniame portale" ( - ).lt" patalpintą skelbimą apie parduodamą kalnų dviratį „Giant“ jis nieko nežino, pats tokio skelbimo minėtoje svetainėje netalpino ir minėto dviračio nepardavinėjo. Kas minėtą skelbimą patalpino ir pardavinėjo dviratį nežino. Gali pasakyti, tik tai kad 2018 metų gegužės mėnesio pradžioje, tai galėjo būti 6 - 7 dienomis, per socialinį tinklą "facebook", kuriame turi susikūręs savo paskyrą "R. B." su juo susisiekė pažįstamas iš ( - ) miesto. Kalba apie P. F., kuris "facebook'e" turi susikūręs paskyrą pavadinimu "( - )". Būtent P. F. jo prašė jam pagelbėti, duoti jam savo sąskaitos numerį, kaip jis teigė, jis norėjo pervesti į jo banko sąskaitą pinigus, kuriuos reikės perduoti jo draugui, tačiau kokiam jis neįvardino ir prašė jo apie tai neklausinėti. Jis jam savo planšetiniu kompiuteriu nufotografavo savo banko sąskaitą iš banko dokumentų ir per susirašinėją persiuntė P. F. į jo facebook’o paskyrą. Paskui jis per "facebook" susirašinėjimo programėlę "Massenger" gaudavo iš P. F. žinutes, kad į jo sąskaitą yra įkritę pinigai, jis nurodydavo kokia pinigų suma yra įkritusi ir prašydavo juos išgryninti. Pinigus jis išgrynindavo ( - ) mieste ( - )gatvėje prie "( - )", tik vieną kartą juos grynino prie PC "( - )', esančios miesto centre, t.y. ( - ), ar tai buvo tų pinigų, apie kuriuos kalbama įtarime, išgryninimas nežino. Po pinigų išgryninimo iškart į minėtą vietą atvažiuodavo jam nepažįsdamas apie 25 metų vyriškis. Tas vyriškis jam nematytas ir greičiausiai ne ( - ) miesto gyventojas. Jei jį apibūdinti reikia, tai stambesnio kūno sudėjimo, trumpų tamsokų plaukų vyras, kuris visada atvažiuodavo Mitsubishi markės sidabrinės spalvos sedano tipo automobiliu, senesnių metų gamybos, gal iki 2000 metų, kurio valstybinio numerio tikrai neįsidėmėjo. Būtent jam perduodavo nuimtą pinigų sumą, kurią P. F. pasakydavo nuimti ir kuri būdavo jo sąskaitoje. Minėtas vyriškis, kuriam perduodavo pinigus nieko daug nekalbėdavo, tik paklausdavo "ką tu", "kaip sekasi" ir viskas. Tyrėjai parodžius nuotraukas, kuriose jis užfiksuotas prie bankomato, esančio prie PC "( - )", adresu ( - ) ( fotolentelė prie objektų apžiūros protokolo iš IBPS'o) jis gali pasakyti, kad tą kartą išgrynino 1200 eurų, jei gerai prisimena, o kartu su juo prie bankomato užfiksuota mergina - S. F. (jos tikslesnių duomenų jis nežino), t.y. P. F. sesuo. Visus šituos išgrynintus pinigus, būtent tą kartą jis padavė S. F.. O visus kitus kartu pinigus perduodavo tam vyrui apie kurį jau sakė. Tą kartą, kai su S. ėjo pinigų, tai P. nurodė, kad su jo seserimi nueitų išgryninti pinigų ir juos atiduotų S.i, tą jis ir padarė, o kur ji padėjo po to pinigus jis nežino ir apie tai daugiau nieko pasakyti negali. Tokiu būdu per P. F. jam buvo pervesti pinigai įvairiomis sumomis jei neklysta 7 kartus, iš kurių paskutinis kartas buvo pervesti 290 eurų, tačiau jų išgryninti jau nebegalėjo, kadangi buvo "užšaldyta" jo banko sąskaita. Kokią iš viso pinigų sumą buvo išgryninęs P. F. prašymu ir perdavęs jo minėtam draugui jis tiksliai neprisimena, tačiau viskas būtų jo sąskaitos išraše. Iš kokių asmenų į jo sąskaitą buvo pervesti pinigai nežino, nes pats savo sąskaitos netikrino. Už minėtų pinigų išgryninimą jis nei iš P. F., nei iš jo draugo, kuriam perduodavo pinigus jokio atlygio negavo, tik paskutiniu kartu kai į jo sąskaitą buvo pervesti minėti 290 eurų, tai buvo kažkur gegužės mėnesio pabaigoje ir kurių nebegalėjo išgryninti, bei apie tai informavo P. F., jis jam pasakė, kad minėtą pinigų sumą gali pasilikti sau kaip atlygį, tačiau jis minėtos sumos kaip ir savo uždirbamų pinigų išgryninti negali. Žino, jog P. F. atlieka laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių pataisos namuose. Kokiu telefono numeriu naudojasi P. F. jis nežino, nes su juo bendraudavo tik per "Mesenger" programą, be to jis visada po bendravimo "facebook" liepdavo ištrinti visą susirašinėjimo istoriją, kad jos nesimatytų, ką jis ir padarydavo. Kad tokiu būdu P. F. prašymu išgrynino į jo banko sąskaitą persiųstus pinigus ir juos perduoda nepažįstamam asmeniui suprato kaip nusikalstamą veiką, kadangi buvo girdėjęs apie tai, kad teisti asmenys šitaip, per kitų asmenų sąskaitas išgrynina apgautų žmonių pinigus. Suprato, jog tokiais savo veiksmais prisideda prie nusikalstamos veikos darymo, tačiau negali paaiškinti kodėl taip elgėsi, turbūt norėjo padėti draugui. Reikėjo tikėtis, kad anksčiau ar vėliau policija išsiaiškins, kas ir vyksta, nes jau du kartus jį apklausė specialiuoju liudytoju bylose dėl analogiškų veikų, o dabar yra įtariamas nusikalstamos veikos padarymu. Gailisi dėl to, kad savo veiksmais padėjo P. F.. ( 7 t., b.l. 43-45)

53Įtariamasis R. B. 2018-10-09 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad parodžius 2018-07-16 Nr. 30-G-30565 gauto "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko 2018-07-10 Nr. 2018/19.11-L301-1981 atsakymo apie R. B. banko sąskaitos Nr. ( - ) išrašą laikotarpyje nuo 2018-05-01 iki 2018-06-29 nuotraukas R. B., kuriose trys skirtingi asmenys grynina pinigus, R. B. nurodė, kad nuotraukoje su užrašu 2018-05-13 17:16:10 yra jo tėvas R. B.. Kitose pateiktose nuotraukose pinigus grynina jis ir S. F..Jo tėtis visiškai nieko nežinojo apie tai, kad į jo "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko sąskaitą yra pervedami pinigai iš jam nepažįstamų žmonių, kuriuos jis visad perduodavo S. F. ir jam nepažįstamam vyrui, apie kurį minėjo ankstesnėse apklausose. Iš nuotraukų, kuriose matosi jo tėvas R. B., prisimena, kad jis tik patikrino jo banko sąskaitą, pažiūrėjo, ar yra pervestas jo atlyginimas, nes tuo metu dar dirbo ( - ). Tačiau pinigų nebuvo ir jo tėvas išvažiavo. Atsimena, kad, praėjus maždaug 10-20 min. laiko tarpui nuo tada, kai jo tėvas išvažiavo, jam parašė į "Messenger" programą P. F. iš savo "Facebook", kur jis buvo pasivadinęs "( - )", kad į jo banko sąskaitą įkrito 1100 eurų, ir jis juos ėjo nuimti iš "(DUOMENYS NESKELBTINI)" bankomato ( - ). Kai išgrynino pinigus, iš savo mobiliojo telefono paskambino S. F. ir sutarė, kad susitiks prie parko ( - ). Kai susitiko prie parko su S. F., jis jai į rankas padavė visus 1100 eurų ir sau nepasiliko nė vieno euro. Pašalinių žmonių nebuvo, niekas to fakto nematė, jie buvo tik dviese. Iš pateiktų banko nuotraukų atpažįsta S. F. ir nurodo, kad neatsimena dienos, laiko, kai jie kartu naktį ėjo išgryninti pinigus iš jo banko kortelės. Savo banko kortelę davė S.i ir ji nuėmė pinigus, bet jis neatsimena, kiek tuomet pinigų ji nuėmė, t. y. išgrynino, tačiau ji pasiėmė juos visus, jis neėmė nė vieno euro. Pateikus 2018-07-13 Nr. 10-G-93144 gauto "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko 2018-07-10 Nr. 2018/19.11-L301-1977 atsakymo apie R. B. banko sąskaitos Nr. ( - ) išrašą laikotarpyje nuo 2018-05-01 iki 2018-05-20 nuotraukas R. B., kuriose du skirtingi asmenys grynina pinigus, R. B. nurodė, kad nuotraukose su užrašu 19;10:10 TRACK 2 DATA 422074XXXXXX7275 atpažįsta B. B., savo draugą, su kuriuo jis tuo metu buvo atėjęs patikrinti savo banko sąskaitos, pažiūrėti, ar nėra pervesta jam jo atlyginimo. Prašė savo draugo B. pažiūrėti, ar nėra jo sąskaitoje pinigų tiesiog šiaip sau. Jis nežinojo nieko apie tai, kad P. F. prašė jo banko sąskaitos ir į jo banko sąskaitą yra pervedinėjami neaiškūs pinigai. Jis prie šio įvykio visiškai neprisidėjęs. Parodžius 2018-07-30 Nr. 20-G-70780 gauto AB "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko 2018-07-26 Nr. S/5530 atsakymo apie D. M. banko sąskaitos Nr. ( - ) išrašą laikotarpyje nuo 2018-06-03 iki 2018-06-05 nuotraukas R. B., kuriose asmuo grynina pinigus, R. B. nurodė, kad nuotraukoje su užrašu H726_01_01 15:58:42 03.06.2018 CARDTKN -3100 yra D., pavardės nežino, žino, kad jis gyvena ( - ), jis jį tikrai atpažįsta iš veido bruožų. Nurodo, kad nieko nežinojo apie tai, kad D. yra įsivėlęs į tą patį reikalą su P. F., apie tai jie nekalbėjo. Papildomai gali pasakyti, kad jam visą laiką, visus kartus, kai P. F. paprašė jo "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko sąskaitos, tik jis vienas parašydavo jam per "Messenger" programą, pranešdamas, kad įkrito pinigai į sąskaitą ir liepdavo juos nuimti bei perduoti S. F. arba nepažįstamam vyrui, kuris atvažiuodavo automobiliu, apie kurį anksčiau minėjo. Kiek tų pinigų iš viso buvo, jis tiksliai negali pasakyti, neatsimena, mano maksimum apie 1500 eurų buvo pervesta į jo banko sąskaitą, iš kurių jis nepasiliko sau nė vieno euro, visus juos perdavė kitiems asmenims, kaip minėjo, S. F. ir nepažįstamam vyrui. Gali pasakyti, kad jis tik norėjo padėti savo draugui P. F., nes jis jam rašydavo, kad jam reikia pagalbos, kad jis nenori, jog antstoliai paimtų jo pinigus ir jam reikia pas jį sąskaitą pinigus įsimesti. Jis juo patikėjo nieko blogo neįtardamas. Kai užšaldė jo banko sąskaitą, suprato, kad tai yra pinigų plovimas, nešvarūs pinigai, gaunami apgavystės būdu. Pats nedėjo jokių skelbimų niekad ir apie juos nieko nežino, jam niekas neskambino ir nieko apie jokias parduodamas prekes neklausinėjo. Po to, kai užšaldė jo banko sąskaitą, P. F. jam dar vieną kartą parašė per "Messenger"' programą, ką jis?, bet jis jam neatrašė ir iki šiol jie nebendrauja, jis niekad nebe rašė. ( 7 t., b.l. 53-54)

54Įtariamasis R. B. 2019-01-21 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 metų gegužės mėnesio pradžioje, tai galėjo būti 6 - 7 dienomis, per socialinį tinklą "facebook", kuriame turi susikūręs savo paskyrą "R. B." su juo buvo susisiekęs pažįstamas iš ( - ) miesto tai P. F., kuris "facebook" turi susikūręs paskyrą pavadinimu "( - )", kuris jo prašė jam pagelbėti nurodant jam savo banko sąskaitą, kadangi jis norėjo pervesti į jo banko sąskaitą pinigus, kuriuos turės perduoti jo draugui, tačiau kokiam jis neįvardino ir prašė jo apie tai neklausinėti. Jis jam savo planšetiniu kompiuteriu nufotografavo savo banko sąskaitą iš banko dokumentų ir per susirašinėją persiuntė P. F. į jo "facebook" paskyrą. Po kelių dienų, t. y. 2018-05-08 jis per "faceebook" susirašinėjimo programėlę "Massenger" gavo iš P. F. žinutę, kad į jo sąskaitą yra įkritę pinigai su nurodyta pinigų suma ir prašydavo juos išgryninti, kuriuos jis išgrynindavo ( - ) mieste ( - )gatvėje prie ""( - )", kur iškart į minėtą vietą atvažiuodavo jam nepažįsdamas apie 25 metų vyriškis, kuris jam nematytas ir greičiausiai buvo ne ( - ) miesto gyventojas, kurį gali apibūdinti kaip stambesnio sudėjimo, trumpų tamsesnių plaukų, kuris visada atvažiuodavo "Mitsubishi" markės automobiliu, sidabrinės spalvos, sedano tipo, senesnių metų gamybos, gal iki 2000 metų gamybos, kurio valstybinio numerio tikrai neįsidėmėjo, kuriam privažiavus prie jo jam perduodavo nuimtą pinigų sumą, kurią P. F. pasakydavo. Minėtas vyriškis, kuriam perduodavo pinigus nieko daug nekalbėdavo, tik paklausdavo "ką tu", "kaip sekasi" ir viskas. Vyriškiui su automobiliu yra padavęs gal 3 kartus. Visus kitus kartus (gal 5) nuimtus pinigus paduodavo P. F. seseriai S. F.. Nurodo, kad gal apie 7 kartus jis pats nuėmė pinigus iš bankomato. 6 kartus ėmė pinigus iš ""( - )" bankomato, esančio ( - ) prie poliklinikos ir vieną kartą nuėmė pinigus iš "( - )" bankomato, esančio prie mažosios '( - )". Pamena, kad išgrynino tokiomis sumomis pinigus: 150, 200, 315, 450, 1100 eurų, daugiau neatsimena, kokiomis sumomis išgrynino pinigus. Dažniausiai jam P. F. parašydavo žinutę vėlai vakare, apie 23 val., ir tada jis eidavo į bankomatą išgryninti pinigus. Prieš einant nuimti pinigus, jam P. F. rašydavo, kad susirašytų žinutėmis su S. F. dėl to, kad ji galėtų paimti nuimtus pinigus. Tada jis parašydavo per "Messenger" S. F., kuri "Facebook" pasivadinusi S. F. ir sutardavo vietą ir laiką, kur susitiks. Kiek pamena, S. paėmė iš jo nuimtus iš bankomato pinigus gal 5 kartus. Ji ateidavo prie bankomato viena, jis nuimdavo pinigus ir perduodavo visus jai. Didžiausią į jo banko sąskaitą pervestą pinigų sumą, t. y. 1100 eurų jis perdavė S. F.. Daugiau neatsimena, kiek davė S. F., kiek pinigų davė vyrui su automobiliu. Minėto vyro, kuris atvykdavo mašina atsiimti pinigų, jis neatpažintų iš nuotraukų, tačiau galbūt atpažintų, jei pamatytų gyvai, nes jis jo veido bruožų neįsidėmėjo, kadangi būdavo tamsus paros metas, jis sustodavo automobiliu prie "( - )" restorano ( - ), kur aikštelė neapšviesta. Jis jam tik perduodavo pinigus ir jis išvažiuodavo. Nurodo, kad jis tik norėjo padėti draugui P. F.. Jis buvo ramus, nes P. jam vis rašydavo, kad nebijotų, kad jam nieko nebus. Tokiu būdu per P. F. jam buvo pervesti pinigai įvairiomis sumomis jei neklysta 7 kartus, iš kurių paskutinis kartas buvo pervesti 280 eurų tačiau jų išgryninti jau nebegalėjo, kadangi buvo "užšaldyta" jo banko sąskaita. Kokią iš viso pinigų sumą buvo išgryninęs P. F. prašymu ir perdavęs jo minėtam draugui tiksliai neprisimena, tačiau reikia pažiūrėti jo sąskaitos išraše, kur viskas turėtų matytis. Iš kokių asmenų į jo sąskaitą buvo pervesti pinigai jis nežino, nes pats savo sąskaitos netikrino. Už minėtų pinigų išgryninimą jis nei iš P. F. nei iš jo draugo, kuriam perduodavo pinigus jokio atlygio negavo, tik paskutiniu kartu kai į jo sąskaitą buvo pervesti minėti 280 eurų, tai buvo kažkur gegužės mėnesio pabaiga ir jų negalėjo išgryninti, bei apie tai informavo P. F., jis jam pasakė, kad minėtą pinigų sumą gali pasilikti sau kaip atlygį, tačiau jis minėtos sumos kaip ir savo uždirbamų pinigų išgryninti negali. Jo minėtas P. F. atlieka laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių pataisos namuose. Kokiu telefono numeriu naudojasi P. F. nežino, tačiau jis visada po bendravimo su "facebook" liepdavo ištrinti visą susirašinėjimo istoriją, kad jos nesimatytų, ką jis ir padarydavo. Kad tokiu būdu P. F. prašymu išgrynina į jo banko sąskaitą persiųstus pinigus ir juos perduoda nepažįstamam asmeniui jis dalyvauja nusikalstamoje veikoje suprato, tačiau kodėl taip elgėsi nežino, turbūt norėjo jam padėti. Po to, kai P. F. sužinojo, jog jį paėmė policija, jis jam parašė per "Messenger", kad praneštų, kada sės ir kur sės. Jis elektroninės bankininkystės neturi, kai į jo sąskaitą buvo pervedami pinigai, P. F. jam parašydavo, kad jau yra pervesta, ir jis turi nueiti nuimti juos. Visą laiką, iki jam buvo užblokuota banko sąskaita, jis bendraudavo tik su P. F. per "MESSINGER" programą, ir su S. F., kuriai paduodavo nuimtus pinigus. Dėl įvykusio įvykio labai gailisi. (7 t., b.l. 69-71)

55Spec. Liudytojas R. B. 2018-07-13 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad į jam užduodamus klausimus gali paaiškinti, kad 2018-05-13 jis nesinaudojo jokiu telefono numeriu. Telefono numerį jis turi ( - ), kuriuo naudojasi apie metus laiko, tačiau jei neklysta nuo 2018-04-24 jo naudojamas mobiliojo ryšio telefonas su minėtu telefono numeriu buvo paimtas Šiaulių miesto ir rajono policijos pareigūnų, kurie jį jam grąžino tik kažkur birželio mėnesio pradžioje, tikslaus laiko neprisimena. Per tą laikotarpį kai buvo paimtas jo mobiliojo ryšio telefonas jis jokio kito telefono nebuvo įsigijęs. Telefono numeris ( - ) jam nėra žinomas ir jis jį girdi pirmą kartą. Su minėtu telefono numeriu nėra niekada bendravęs. AB "( - )" banko sąskaita ( - ) yra jo, kuria tik jis ir tesinaudoja. Minėtą banko sąskaitą atsidarė kažkur prieš porą metų, kai jam buvo 16 metų, tačiau tikslaus laiko neprisimena. Apie internetiniame portale ( - ).lt patalpintą skelbimą apie parduodamą skelbimą "Hamilton" jis nieko nežino, pats tokio skelbimo minėtoje svetainėje netalpino ir minėto laikrodžio nepardavinėjo. Kas minėtą skelbimą patalpino ir pardavinėjo minėtą laikrodį jis nežino. Nori pasakyti, tik tai kad 2018 metų gegužės mėnesio pradžioje, tai galėjo būti 6 - 7 dienomis, per socialinį tinklą facebook, kuriame turi susikūręs savo paskyrą "R. B." su juo buvo susisiekęs pažįstamas iš ( - ) miesto tai P. F., kuris facebook'e turi susikūręs paskyrą pavadinimu "( - )", kuris jo prašė jam pagelbėti nurodant jam savo banko sąskaitą, kadangi jis norėjo pervesti į jo banko sąskaitą pinigus, kuriuos turės perduoti jo draugui, tačiau kokiam jis neįvardino ir prašė jo apie tai neklausinėti. Jis jam savo planšetiniu kompiuteriu nufotografavo savo banko sąskaitą iš banko dokumentų ir per susirašinėją persiuntė P. F. į jo facebook paskyrą. Po kelių dienų, t. y. 2018-05-08 jis per "facebook" susirašinėjimo programėlę "Messenger" gavo iš P. F. žinutę, kad į jo sąskaitą yra įkritę pinigai su nurodyta pinigų suma ir prašydavo juos išgryninti, kuriuos jis išgrynindavo ( - ) mieste ( - )gatvėje prie ( - ), kur iškart į minėtą vietą atvažiuodavo jam nepažįsdamas apie 25 metų vyriškis, kuris jam nematytas ir greičiausiai buvo ne ( - ) miesto gyventojas, kurį gali apibūdinti kaip stambesnio sudėjimo, trumpų tamsesnių plaukų, kuris visada atvažiuodavo Mitsubishi markės automobiliu, sidabrinės spalvos, sedano tipo, senesnių metų gamybos, gal iki 2000 metų gamybos, kurio valstybinio numerio tikrai neįsidėmėjo, kuriam privažiavus prie jo jam perduodavau nuimtą pinigų sumą, kurią P. F. pasakydavo. Minėtas vyriškis, kuriam perduodavo pinigus nieko daug nekalbėdavo, tik paklausdavo "ką tu", "kaip sekasi" ir viskas. Tokiu būdu per P. F. jam buvo pervesti pinigai įvairiomis sumomis jei neklystu 7 kartus, iš kurių paskutinis kartas buvo pervesti 290 eur. tačiau jų išgryninti jau nebegalėjo, kadangi buvo "užšaldyta" jo banko sąskaita. Kokią iš viso pinigų sumą buvo išgryninęs P. F. prašymu ir perdavęs jo minėtam draugui jis tiksliai neprisimena, tačiau reikia pažiūrėti jo sąskaitos išraše, kur viskas turėtų matytis. Iš kokių asmenų į jo sąskaitą buvo pervesti pinigai jis nežino, nes pats savo sąskaitos netikrino. Už minėtų pinigų išgryninimą jis nei iš P. F. nei iš jo draugo, kuriam perduodavo pinigus jokio atlygio negavo, tik paskutiniu kartu kai į jo sąskaitą buvo pervesti minėti 290 eurų, tai buvo kažkur gegužės mėnesio pabaiga ir jų negalėjo išgryninti, bei apie tai informavo P. F., jis jam pasakė, kad minėtą pinigų sumą gali pasilikti sau kaip atlygį, tačiau jis minėtos sumos kaip ir savo uždirbamų pinigų išgryninti negali. Minėtas P. F. atlieka laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių pataisos namuose. Kokiu telefono numeriu naudojasi P. F. jis nežino, tačiau jis visada po bendravimo su juo facebook'e jam liepdavo ištrinti visą susirašinėjimo istoriją, kad jos nesimatytų, ką jis ir padarydavo. Daugiau apie visa tai nieko nurodyti negali. Kad tokiu būdu P. F. prašymu išgrynino į jo banko sąskaitą persiųstus pinigus ir juos perdavė jam nepažįstamam asmeniui jis dalyvauja nusikalstamoje veikoje suprato, tačiau kodėl taip elgėsi nežino, turbūt norėjo jam padėti. (3 t., b. l. 118-119)

56Papildomai apklausiamas R. B. parodė, kad jis savo kaltę pripažino visiškai ir paaiškino, jog dienos ir laiko visiškai neatsimena, bet jam per "Messenger" programą parašė P. F., "Facebook" pasivadinęs "( - )". P. F. pažįsta apie du metus laiko, nes abu gyveno netoli vienas kito ( - ). Jie buvo draugai. Kai jį pasodino į kalėjimą, nežino tik kokį, po kiek laiko jis pradėjo per "Messenger" programą rašyti žinutes, prašydamas pagalbos. Kai pirmą kartą jis parašė, kad reikia pagalbos, P. F. parašė, kad reikia, jog jis paskolintų savo banko sąskaitos numerį. Jis sutiko. Jis jam per "Messenger" programą parašė savo sąskaitos "( - )" banke Nr. Lt ( - ). Jo neklausė, kam reikia, sutiko ir tiek. Po to P. F. parašė, kad įmes į sąskaitą pinigus, o tada jis turės nueiti į bankomatą ir nuimti tuos pinigus. P. F. parašydavo, kada nueiti pinigus nuimti, jis nueidavo į bankomatą, nuimdavo, kiek jam pasakydavo ir juos perduodavo jo sesei S. F. arba atvažiuodavo mašina ir juos paimdavo. Nurodo, kad gal apie 7 kartus pats nuėmė pinigus iš bankomato. 6 kartus ėmė pinigus iš "( - )" bankomato, esančio ( - ) prie poliklinikos ir vieną kartą nuėmė pinigus iš "( - )" bankomato, esančio prie mažosios "( - )". Pamena, kad išgrynino tokiomis sumomis pinigus: 150, 200, 315, 450, 1100 eurų, daugiau neatsimena, kokiomis sumomis išgrynino pinigus. Dažniausiai P. F. parašydavo žinutę vėlai vakare, apie 23 val., ir tada jis eidavo į bankomatą išgryninti pinigus. Prieš einant nuimti pinigus, P. F. rašydavo, kad susirašytų žinutėmis su S. F. dėl to, kad ji galėtų paimti nuimtus pinigus. Tada jis parašydavo per "Messenger" S. F., kuri "Facebook" pasivadinusi S. F. ir sutardavo vietą ir laiką, kur susitiks. Kiek pamena, S. paėmė iš jo nuimtus iš bankomato pinigus gal 4 ar 5 kartus. Ji ateidavo prie bankomato viena, jis nuimdavo pinigus ir perduodavo visus jai. Kitus kartus privažiuodavo mašina Opel Caravan, pilkos spalvos, valstybinių numerių nežino, nežiūrėjo niekad. Mašiną vairuodavo 30-40 metų amžiaus vyras. Jo nepažįsta, matė tik tuos kelis kartus, kai jis iš jo paėmė pinigus. Minėtas vyras buvo stambaus kūno sudėjimo, kokio ūgio, negali nurodyti, nes jis iš mašinos nebuvo išlipęs. Vyras buvo tamsiai rudos spalvos plaukų, šonuose kirpti trumpiau, viršuje ilgiau. Minėtas vyras vieną kartą pamena buvo apsivilkęs šviesiai mėlynos spalvos marškiniais, mūvėjo džinsus. ( - ) nėra jo matęs nei prieš tai, nei po to, kai paskutinį kartą padavė jam pinigus. Didžiausią į jo banko sąskaitą pervestą pinigų sumą, t. y. 1100 eurų jis perdavė S. F.. Daugiau neatsimena, kiek davė S. F., kiek pinigų davė vyrui su automobiliu. Minėto vyro, kuris atvykdavo mašina atsiimti pinigų, jis neatpažintų iš nuotraukų, tačiau galbūt atpažintų, jei pamatytų gyvai, nes jis jo veido bruožų neįsidėmėjo, kadangi būdavo tamsus paros metas, jis sustodavo automobiliu prie "( - )" restorano ( - ), kur aikštelė neapšviesta. Jis jam tik perduodavo pinigus ir jis išvažiuodavo. Nurodo, kad jis tik norėjo padėti draugui P. F.. Jis buvo ramus, nes P. vis rašydavo, kad nebijotų, kad nieko nebus. Nurodo, kad paskutinį kartą į minėtą jo "( - )" banko sąskaitą buvo pervesti 280 eurų, kuriuos pervedė jam nežinomas ir nepažįstamas asmuo, kurio jokių duomenų neatsimena, tai P. F. jam parašė, kad tie 280 eurų yra skirti jam už pagalbą. Tačiau banko sąskaitą užšaldė, t. y. užblokavo ir jis tų pinigų nenusiėmė, jais nepasinaudojo, jie liko jo banko sąskaitoje. Taip pat nurodo, kad P. F. liepdavo ištrinti visas žinutes iš programos "Messenger", todėl nėra jokių likusių žinučių, susirašinėjimų su juo. Nors žinojo, kad P. F. sėdi kalėjime, tačiau nemanė, kad, padėdamas jam ir duodamas savo sąskaitos numerį, jis daro ką blogo. Paaiškina, kad jam P. F. nieko neaiškino, dėl ko jam reikalinga sąskaita. Su jo seserimi S. F. jis taip pat visai nebendravo, nieko neklausinėjo, jis jai tik perduodavo išgrynintus bankomate pinigus. Po to, kai P. F. sužinojo, jog jį paėmė policija, jis jam parašė per "Messenger", kad praneštų, kada sės ir kur sės. Su juo per "Messenger" programą bendrauja iki šiol, bet labai retai jis parašo. Prie apklausos savanoriškai prideda 12 lapų susirašinėjimo per "Facebook" su P. F. ir S. F.. (2 t., b. l. 174-175)

57Kaltinamasis A. F. padaręs nusikalstamas veikas prisipažino ir teisme parodė, kad viskas prasidėjo 2018 m. pavasarį - vasarą, kai jo P. F. paprašė sąskaitos numerio. Tuomet jis jos paprašė bendradarbio D. M., nes pas jį sąskaitoje tuo metu buvo didelis minusas, t. y. didelės skolos. D. pasakė, kad draugas turi pervesti pinigų. Gavo D. M. sąskaitą, tai ją padavė P., kad pervestų pinigus. Sąskaitos numerį perdavė kalbėdamas telefonu. P. F. jam paskambindavo ir taip bendraudavo. Būdavo, kad jie naudojosi „Facebook‘u“, kur P. savo profilį buvo pavadinęs „( - )“ ir kaip profilio nuotrauką P. buvo uždėjęs Simpsonų animacinio herojaus paveiksliuką. Gavęs sąskaitą P. pervedė pinigus gal vieną ar du kartus, bet jis ėjo jų nuimti tik vieną kartą. Kai pinigai buvo pervesti į D. M. sąskaitą, tai apie tai arba jam pasakė P. arba D. apie tai gavo žinutę. Tuomet jis su D. M. ir S. F. nuėjo nuimti pinigų į ( - ) bankomatą. Nuėmė virš 200 eurų ir juos įdėjo į S. sąskaitą. P. F. sakė, kad tie pinigai yra draugo pervesta skola. Jis nežinojo, kad toks pinigų pervedimas vyksta jau pusę metų. Pažįsta M. G., buvo nuėjęs pas jo draugę V. R. paimti pinigų. M. G. sąskaita atsidūrė pas V., nes jie draugavo, o ateiti pas V. jį iškvietė P. F.. Negali pasakyti, kiek pinigų paėmė iš V.. Neklausė V., kokie tai pinigai, o D. M. sakė, kad tai draugo skola. Negali pasakyti, ar kada nors sakė sesei S. F., kad P. fiktyviai prekiauja, kadangi to nelabai prisimena. Po to karto, kai pinigai buvo pervesti D. M., jie nebelabai susitiko, nes nebedirbo kartu. Pas V. ėjo vienas, ji jam padavė pinigus. Neklausė V., iš kur tie pinigai. Pasikvietė ją į lauką, ji išėjo ir padavė pinigus. V. žinojo, kad reikia juos paduoti. Tuos pinigus su S. F. įdėjo į sąskaitą, su kuria susitiko vėliau. Jo kaltė yra ta, kad prašė sąskaitos ir kad ėmė pinigus. Šeimos neturi, gyvena vienas, dirba, prieš 10 m. buvo teistas, naujų bylų neturi. Gailisi dėl šio įvykio. P. F. jam paskambindavo, bet yra ir žinutes rašęs. Kai su juo kalbėdavosi, tai lyg ir brolio balsas būdavo.

58Liudytojas (kaltinamasis) A. F. 2018-08-24 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jo brolis P. F. kali Pravieniškių pataisos namuose. Jis su juo bendravo paskutinį kartą telefonu, kai jis jam paskambino maždaug prieš du mėnesius laiko. Kadangi jis neturi telefono, tai nebendrauja su niekuo. Nurodo, kad jam P. F. nesiūlė dėti kokių skelbimų į internetinius portalus, nesiūlė tai daryti jam ir kiti asmenys. Taip pat jam nei P. F., nei kiti asmenys nesiūlė ir neprašė jo banko sąskaitos numerio, neprašė paimti kokius pinigus iš žmonių. Jis neėmė iš nieko ir niekad jokių pinigų, jam niekas neskambino ir neprašė jų imti, perduoti. Laiko ir dienos negali nurodyti, nes neatsimena, jam S. F. pasakė, kad ji kartu su R. B. prisidirbo, kad imdavo iš R. B. ji pinigus, pervesdavo į kitas sąskaitas. Daugiau ji jam nieko nepasakojo, jie nekalbėjo apie tai. Jis pats pažįsta R. B., bet apie tai, kad jis gauna pinigus į savo banko sąskaitą ar kam perduoda, nekalbėjo, jis jam nieko nesakė. Taip pat pažįsta ir V. R. bei M. G.. Su jais mažai bendravo, dabar išvis beveik nebendrauja, būdavo, kad kartais susitinka, pasikalba. Nei V. R., nei M. G. jam nieko nepasakojo apie tai, kad jų banko sąskaitomis kažkas naudojasi, nė vienas jų neprašė, kad paimtų iš jų pinigus, bent jis neatsimena, kad taip būtų buvę. Nurodo, kad savo banko sąskaitos niekam nedavė ir neprašė, kad kas nors jam duotų savo banko sąskaitos numerį. Nei brolis P. F., nei sesuo S. F. jo taip pat neprašė jo banko sąskaitos numerio, neprašė, kad paimtų iš kokių žmonių pinigus. Ką jo sesuo S. F. darė, taip pat nežino, ji jam nieko nepasakoja. Po to, kai S. į namus parsinešė dokumentus iš policijos, jis suprato, kad yra dedami skelbimai į internetinius portalus ir pardavinėjami daiktai, o žmonės (pirkėjai) yra apgaudinėjami. Kas tuos skelbimus dėjo, jis nežino. Mano, kad jo sesuo S. taip pat nieko nežinojo. Ji tik klausė brolio P. F. nurodymų ir manė, kad nieko blogo nedaro (1 t., b.l. 95-96)

59Įtariamasis A. F. 2019-01-10 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 m. pavasarį, tikslaus laiko nepamena, jam parašė V., kurios jokių asmens duomenų nežino, kad ateitų paimti pinigų. Kiek pamena, V. tik užsiminė, kad pinigai yra pervesti, tačiau nei kas pervedė, nei kam ji jam neaiškino, jis jos ir neklausė. Nuėjo į parduotuvę "( - )", kur ji dirba, ji išėjusi į lauką jam padavė pinigus, tiksliai sumos nepamena, mano buvo virš 200 eurų. Jis tą pačią dieną pinigus įnešė į savo sesers S. F. banko sąskaitą. Ar turėjo jos banko kortelę nebepamena, žino kad tą dieną buvo neblaivus. Kas toliau vyko su pinigais nežino, nesidomėjo. Ar už šitą darbą gavo pinigų nebe pamena. M. G. pažįsta ir galvoja, kad pinigai į jo sąskaitą buvo vedami be jo žinios, kol jis gulėjo ligoninėje, V. naudojosi jo sąskaita. Vėliau, tikslios datos nepamena, jo brolis P. F., kuris atlieka laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių pataisos namuose susisiekęs su juo telefonu, paprašė jo surasti banko sąskaitą, į kurią galėtų draugui pervesti pinigus. Jis tuomet, savo bendradarbio D. M. pasiteiravo, ar jam į sąskaitą galėtų pervesti žmogus pinigų, kuriuos jis vėliau turėtų išgryninti ir atiduoti jam. D. M. sutiko, į jo sąskaitą buvo pervesti pinigai, berods 200 eurų, kuriuos jis jam išgrynino, o jis gautus pinigus P. F. nurodymu per pašto perlaidas išsiuntė dviems asmenims, kurių nepažįsta. Už tai, kad atliko pavedimus, jis negavo pinigų. Dar keletą kartų buvo su S. F. nuėjęs paimti pinigų, vienas iš tų kartų iš S. S. 2018 m. vasarą. Tuomet ji padavė S. F. didelę sumą pinigų, gal 5000 eurų. Vėliau lydėjo S. F. perduoti pinigų nepažįstamam asmeniui, kuris buvo atvykęs automobiliu. Apie tai, kad vyksta sukčiavimai jis sužinojo kai atvykę policijos pareigūnai sulaikė jo seserį S. F. ir S. S.. Tuos du kartus, kai paėmė pinigus jis nežinojo, kad yra dedami skelbimai apie parduodamus daiktus, apgaudinėjami žmonės. Jam nei S. F. ir P. F. nebuvo niekad užsiminę, apie tai, ką jie daro. (7 t., b. l. 11-12)

60Kaltinamoji S. D. kaltę dėl padarytos nusikalstamos veikos prisipažino ir teisme parodė, kad nesutinka duoti parodymų, nes nuo įvykio praėjo daug laiko ir bijo suklysti. Ikiteisminio tyrimo metu geriau prisiminė aplinkybes. Kaltinimą skaitė, ten surašytos faktinės aplinkybės atitinka tikrovę. Buvo jau viską paaiškinusi, o dabar atsisako kalbėti. Kaltinimą supranta, pripažįsta, kad padarė nusikalstamą veiką ir gailisi.

61Kaltinamoji S. D. 2018-07-19 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad savo kaltę pripažino visiškai ir paaiškino, kad 2018 m. vasaros pradžioje ji pradėjo bendrauti su S. F.. Apie tai, kad jos bendrauja, sužinojo S. F. brolis P. F., kuris kali Pravieniškių pataisos namuose. P. matydavo, kad parašo SMS žinutes per "Messenger" programą, jis ten buvo pasivadinęs "( - )". Jis rašydavo S.i, klausdavo, ką ji veikia, ji pasakydavo, kad būna su ja ir panašiai. Netrukus parašė P. F. ir jai per "Messenger" programą. Jie taip pradėjo bendrauti. Bendravo tik SMS žinutėmis. Kad jai rašo P. F., buvo įsitikinusi, nes "( - )" rašė ir jai, ir S.i, ir kitiems bendriems pažįstamiems. S. jai sakė, kad čia P., ji jo klausė, už ką sėdi kalėjime, jis atsakė, kad už muštynes. Jos visi susirašinėjimai buvo paimti ankščiau pareigūnų, kuomet iš jos buvo paimtas telefonas. Kaip minėjo, kai pradėjo žinutėmis bendrauti su P. F., jis jos paprašė vyriškos sąskaitos banke. Kadangi neturėjo, tai pasakė, kad neturi. Po kiek laiko P. F. paprašė, kad atsidarytų "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banke savo sąskaitą ir jam duotų internetinės bankininkystės duomenis ir banko sąskaitos duomenis tam, kad jis galėtų įsidėti savo pinigus ir pervesti kitiems, ir už tai jai duos po 5 eurus tada, kai jis jai pasakys ir leis tuos 5 eurus pasiimti. P. pažadėjo, kad jai nieko nebus, jai pasirodė jis geras žmogus, bendravo gražiai ir ji juo patikėjo. Vasarą, mėnesio ir dienos neatsimena, ji atsidarė "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banke banko sąskaitą Nr. ( - ) ir nufotografavo internetinės bankininkystės kodus, sąskaitos numerį ir prisijungimų slaptažodį. Ji nieko daugiau nedarė, P. F. valdė jos minėtą banko sąskaitą. Po maždaug mėnesio laiko P. F. jai vėl parašė ir paprašė atsidaryti sąskaitą "( - )". Kadangi ji turėjo atsidariusi sąskaitą "( - )", tai ji jam parašė banko sąskaitos Nr. "( - )", numerio negali pasakyti, neturi su savimi šiuo metu ir neatsimena. Ir buvo vienas kartas, kai P. F. jai parašė per "Messenger", kad yra įmesti pinigai į "( - )" sąskaitą ir liepė išimti 100 ar 150 eurų ir išsiųsti keturiems žmonėms po 20, 50 ir 70 eurų. Jis jai atsiuntė žmonių vardus, pavardes ir sąskaitos numerius bei sumas, kam ir kiek išsiųsti. Ji atsimena, kad siuntė gal 20 eurų vyrui į Pravieniškių pataisos namus, daugiau nieko neatsimena, kam ir kiek tiksliai siuntė. Minėtus pinigus siuntė per paštą iš ( - ) pašto skyriaus. Po to jai pradėjo rašyti nepažįstami žmonės per Messenger programą, sakydami, kad ji aferistė. Kadangi dienų neatsimena, po to, kai jai žmonės pradėjo rašyti, ji išjungė savo mobilųjį telefoną. Kai jį įjungė vakare, matė, kad jos ieškojo P. F., S. F.. Netrukus jai parašė per "Messenger" P. F. ir paklausė, ar gali susitikti su S.. Paklausė, ko reikia. Jis pasakė, kad jos sąskaitoje 8200 eurų, kad juos reikia nuimti, 1000 eurų pasilikti sau ir visus likusius perduoti S. F.. Ji jam pasakė, kad ji augina vaiką ir jai nereikia problemų. Bet P. F. parašė, kad čia pinigai iš užsienio ir nieko nebus, viskas normalu. Tada ji nuėjo į "( - )" bankomatą ( - ) ir nuėmė 8200 eurų, jai atrodo, tiksliai nepamena. Su ja kartu prie bankomato buvo A. G., kuriam 18 metų, gyvena ( - ) k., jos vyras E. D. ir S. F., nes visi susitiko ( - ) centre. Jos vyras visiškai nieko nežinojo apie tai, ji jį tik pasikvietė eiti kartu su ja, jis su tuo reikalu nėra susijęs. Dėl A. G. žino tik tiek, kad jam P. F. buvo skolingas 100 eurų, daugiau ji nieko nežino apie jį. Nuėmusi pinigus, 1000 eurų pasiėmė sau. Kadangi P. F. jai sakė 50 eurų duoti A. G., tai ji jam ir padavė 50 eurų iš savo 1000 eurų, ir S. F. į rankas padavė 7200 eurų. Tada, kai išsidalino pinigus, S. F. parašė per "Messenger" programą P. F. telefono numerį ir liepė S.i paskambinti tuo numeriu bei susitarti, kur paduoti pinigus. S. paprašė jos paskambinti P. F. siųstu numeriu, nes ji nedrįsta. Tada iš savo mobiliojo telefono Nr. paskambino tuo siųstu numeriu. Atsiliepė vyras ir pasakė, kad atvykti į ( - ) gatvę, ( - ). Tada ji su savo vyru E. D. ir pažįstamu A. G. nuėjo į parduotuvę '( - )", o S. su savo broliu A. F. ir draugu T. J. ar Jasnausku nuėjo susitikti su vyru į ( - ) gatvę, kuriam turėjo perduoti pinigus. A. F. ir Tomas atėjo prie jų, kai jie jau buvo pasidalinę pinigus. Nurodo, kad ji apie jokius skelbimus nieko nežino, jų nedėjo, jai niekas neskambino pagal skelbimus. Viską suprato, kai jai nepažįstami žmonės pradėjo rašyti žinutes per 'Messenger" programą. Tuomet parašė P. F., ką tu dirbi, kokių problemų padarei, tuos 5 eurus pasilik sau. Jis jai atrašė, kad nebijotų, kad jai nieko nebus. Ji juo tikėjo, jie bendravo, jam išsipasakodavo, nemanė, kad jis taip gali daryti ir tiek jai pridirbti, jis atrodė geras žmogus. Iš viso to, kad davė du banko sąskaitos numerius, ji gavo bendrai 20 eurų ir tą minėtą 1000 eurų, iš kurių 50 davė A. G.. Pati niekam pinigų nedavė, nepervedė, išskyrus, kaip minėjo, vieną kartą paštu padarė perlaidą trim ar keturiems žmonėms. Po to, kai į jos sąskaitą buvo pervesti 8200 eurų, jos ( - ) sąskaita buvo užblokuota. Vėliau P. F. parašė, kaip sekasi ir viskas, iki šiol ji su juo nebebendrauja. Apie tai, kad yra skelbimas apie parduodamus dviračius, jai nebuvo žinoma. Ir iš vis, ji nežinojo apie jokius skelbimus, kurie buvo dedami. Ji apie tai, kad vyksta negeri dalykai, t.y. sukčiavimai suprato tuomet, kai jai pradėjo rašyti svetimi žmonės per "Messenger" programą, kur jie ją kaltino sukčiavimu, buvo grasinimai, liepimai grąžinti pinigus. Ji suprato, kad tai P. F. su jos jam duota sąskaita daro negerus dalykus. Tuomet liepė P. F. užbaigti visus nešvarius reikalus, kadangi nenorėjo problemų, o suprato, kad jei jos banko kortelė naudojama negeriems dalykams, ji problemų tikrai gali turėti. P. F. pažadėjo viską sutvarkyti ir daugiau nebesiųsti pinigų. Po to, kai išgrynino 8200 eurų ir padavė S.i 7200 eurų, sekančią dieną jas sulaikė pareigūnai. Ji iškart papasakojo visą situaciją, ir nurodė, kad pinigai, t.y. 7200 eurų paduoti S.i. Piniginėje grynais turėtą virš 700 eurų sumą ji atidavė pareigūnams. Dėl to kas įvyko labai gailisi. (6 t., b.l. 75-79, 133-134, 7 t., 93-95)

62Kaltinamasis P. F. kaltu neprisipažino ir teisme parodė, kad atsisako duoti paaiškinimus, nes viskas ir taip aišku, vis tiek bus nuteistas. Gal ir galėjo kas nors be jo naudotis jo „Facebook‘o“ profiliu, nors ten ir buvo slaptažodis. Įkalinimo įstaigoje buvo vienas telefonas, juo naudojosi daug žmonių, viskas įjungta kiaurą parą, tai gal kas nors ir pasinaudojo jo „Facebook‘o“ profiliu. Jo „Facebook‘o“ profilis yra nuolat įjungtas – jis visą laiką „sėdi online“. Gal ir yra skambinęs broliui telefonu. Jis prašė sesers sąskaitos, kad galėtų laikyti pinigus, kuriuos užsidirbdavo „lageryje“ pardavinėdamas cigaretes. Kitų asmenų sąskaitų prašė, bet ne sau. Tikslo kažką pardavinėti nebuvo.

63Įtariamasis P. F. 2019-01-24 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad įtarimas aiškus ir suprantamas, kaltės klausimo nekomentuos, parodymus duos teisme (7 t., b.l. 142).

64Iš 2018-05-07 protokolo pareiškimo matyti, kad A. S. kreipėsi į teisėsaugos institucija dėl to, kad 2018-05-01 skelbimų portale ,,( - ).lt rado skelbimą, jog parduoda Gopro Hero 6 Black vaizdo kamerą, skelbimo ID: ( - ). Iš savo telefono Nr. +( - ) paskambino skelbime nurodytu numeriu +( - ). Telefonu atsiliepė vyriškis, po pokalbio prekė jį tenkino, sutarė, jog perka. Sms pranešimu jis jam atsiuntė sąskaitą ( - ) ( - ). Už prekę sutarė, jog perves 220 Eur. 2018-05-01 į nurodytą sąskaitą iš savo sąskaitos ( - ) pervedė 220 Eur į nurodytą sąskaitą. Jo sąskaita ( - ), pinigus pervedė M. G. vardu. Po to kai pervedė pinigus, jis su pardavėju bendravo tik sms pranešimais, vis teigė, kad prekę išsiųs. Prekės negavo, pardavėjo telefonas išjungtas (1 t., b.l. 73-74)

65Nukentėjusysis A. S. 2018-05-07 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-05-01, ryte, jis naršydamas internete, skelbimų portale “( - ).lt” rado skelbimą, jog parduodama "GOPRO HERO 6 BLACK" vaizdo kamera su pilnu neiškomplektuotu komplektu. Visiškai nauja. Skelbime nurodytu telefonu +( - ) susisiekė su pardavėju. Į skambutį niekas neatsakė, paskui parėjo sms pranešimas iš to paties nr. “skambinot?” Jis atrašė, jog pagal skelbimą dėl vaizdo kameros "gopro". Jis atrašė “taip”. Tada jis iš savo asmeninio telefono nr. +( - ) paskambino pardavėjui. Jis pakėlė ragelį. Tai buvo vyriškas balsas, amžius jam pasirodė apie 50 metų, kalbėjo lietuviškai, be akcento. Jis jam apibūdino parduodamą prekę, kadangi prekė jam tiko, sutarė, jog ją perka. Tada jis pasakė, jog atsiųs sms pranešimą ir nurodys sąskaitą, į kurią reikia pervesti pinigus. 2018-05-01, 10:51 gavo sms į savo mob. ryšio telefoną iš ankščiau nurodyto telefono numerio. Jame buvo nurodyta sąskaita "( - )e" ( - ) M. G. vardu. Ir paprašė pavedimo išrašą atsiųsti į elektroninį paštą ( - ). Jie dar susirašinėjo keletą sms dėl garantinio, kainos. Po to paprašė jo vardo ir pavardės ir miesto kuriame gyvena. Pavedimą atliko apie 11:00 val. Ir jam išsiuntė sms, kuriame nurodė, jog pavedimą pervedė ir parašė savo vardą, pavardę bei miestą Klaipėda. Po to parašė, jog prekę išsiųs 2018-05-02, 16:30 val. ir apie tai praneš. Kai paprašė atsiųsti siuntos numerį, t.y. 20:18 val., ryšys su pardavėju nutrūko. Dar keletą kartų bandė skambinti, bet nors ryšys buvo geras į jo skambučius nebeatsakė. 2018-05-03 dar bandė susisiekti, bet jau telefonas buvo išjungtas. Pavedimą padarė būdamas namuose. (1 t., b.l. 79-81)

66Iš nukentėjusiojo A. S. pateikto skelbimo matyti, kad skelbimas dėl parduodamos prekės: Gopro Hero 6 Black patalpintas į internetinį portalą www.( - ).lt, nurodyta kaina 220 Eur, pardavėjo tel. Nr. +( - ), skelbimo ID: ( - ). (1 t., b.l. 82)

67Iš nukentėjusiojo A. S. pateikto sms susirašinėjimo su Nr. +( - ) matyti, kad vyksta susirašinėjimas dėl kameros Hero 6, aptarinėjami pinigų mokėjimo būdai. Žinutėje pardavėjas nurodė, kad gavęs pavedimą, atsiųs prekę ir nurodė banko sąskaitą Nr. ( - ) M. G. vardu, bei el. paštą ( - ) (1 t., b.l. 83-87)

68Iš nukentėjusiojo A. S. pateikto mokėjimo nurodymo matyti, kad 2018-05-01 A. S. pervedė 220 Eur M. G. į banko sąskaitą Nr. ( - ) , mokėjimo nurodyme nurodydamas už kamera GoPro Hero 6 Black (1 t., b.l. 88-89)

69Iš 2018-05-11 UAB Diginet LTU rašto matyti, kad skelbimas ID: ( - ) GoPro Hero 6 Black į portalą www.( - ).lt įdėtas 2018-04-30 16.51 val. iš IP adreso ( - ), pašalintas 2018-05-02 08.47 val. iš IP adreso ( - ), vartotojo sms mokėjimai: +( - ) 2018-05-02 17.08.01 (1 t., b.l. 101-102).

70Iš 2018-05-17 tarnybinio pranešimo matyti, kad atlikus išklotinių analizę nustatyta, kad nukentėjusysis A. S. (tel. nr. ( - )), su skelbimą įdėjusiu asmeniu tel. nr. ( - ) bendravo 2018-05-01, laikotarpyje nuo 10.38 val. iki 11.18 val. 2018-05-02, laikotarpyje nuo 12.34 val. iki 15.21 val. Taip pat nustatyta, jog skelbimą įdėjusio asmens naudojamas tel. nr. ( - ) aktyvus buvo nuo 2018-04-30, 14.30 val. iki 2018-05-02 17.34 val. ir visą veikimo laikotarpį buvo retransliacijos bokštų zonoje, veikiančių ( - ), Kaišiadorių r., netoli Pravieniškių pataisos namų. Taip pat nustatyta, jog tai yra išankstinio apmokėjimo kortelė. Atlikus IMSI, IMEI kontroles, nustatyta, jog naudotasi telefonu NOKIA 6630. Atlikus IP adreso ( - ), kuriuo naudojantis buvo patalpintas skelbimas internetiniame portale dėl parduodamos kameros, priklausomybę nustatyta, jog skelbimas įdėtas iš mobilaus ryšio telefono, kurio nr. ( - ), priklauso N. V. gyv. ( - ), Kaunas. (1 t., b. l. 103)

71Iš ( - ) rašto matyti, kad 2018-05-01 į M. G. banko sąskaitą Nr. ( - ) A. S. iš savo banko sąskaitos Nr. ( - ) pervedė 220 Eur už kamerą GoPro Hrero 6 Black, ir tą pačią dieną 220 Eur buvo išgryninti, foto nuotraukose išfiksuota mergina (1 t., b.l. 115-120)

72Iš M. G. AB ( - ) sąskaitos Nr. ( - ) išrašo matyti, kad į šią banko sąskaitą 2018-04-26 S. D. pervedė 100 eurų kaip sąskaitos papildymą, 2018-04-27 S. K. pervedė 50 eurų už "Shimano ultegra", 2018-04-30 Ž. G. pervedė 200 eurų užstatą už "Volkswagen Caravelle 2004", 2018-05-01 A. S. pervedė 220 eurų už kamera "GoPro Hero 6 black". 2018-06-14, 22:13 val. pinigus išgrynino mergina, kuri buvo surištais į kasą plaukais, vilkinti striukę su gobtuvu, ant kurio yra kailis, po striuke matyti geltonos spalvos palaidinė. Iš ikiteisminio tyrimo metu nustatytų asmenų žinoma, kad tai V. R.. (1 t., b.l. 127-135)

73Iš abonemento Nr. ( - ) išklotinės matyti, kad apmokėtas skelbimas www.( - ).lt 2018-05-02 17:08:01 dėl parduodamos "Gopro Hero 6 Black". Nustatyta, kad 2018-04-15 abonemento Nr. ( - ) SIM kortelė buvo įdėta ir veikė mobiliajame telefone IMEI ( - ), mobiliajame telefone IMEI ( - ). Laikotarpyje nuo 2018-04-15 iki 2018-05-15 ši SIM kortelė buvo dėta ir veikė mobiliajame telefone IMEI ( - ). Minėti mobilieji telefonai veikė bazinių stočių esančių ( - )., į kurią patenka Pravieniškių pataisos namai - atviroji kolonija. (1 t., b.l. 178-179)

74Liudytojas M. G. teisme parodė, kad jis buvo apklaustas policijos pareigūnų, nes buvo apgauti žmonės ir išvilioti pinigai. Jis buvo ligoninėje, o buvusi jo draugė V. R. žinojo visus jo prisijungimo prie banko duomenis ir jos buvo paprašyta duoti jais pasinaudoti. Pirmiausia V. davė savo duomenis, o paskui davė jo, nes jai pasakė, jog būtų geriau, jei sąskaitos duomenys būtų vyro. Tuo metu jis naudojosi „( - )“ sąskaita. V. R. davė savo sąskaitą ir el. bankininkystės duomenis. Nežinojo, kam ji perdavė jo banko prisijungimo duomenis. Jis grįžo iš ligoninės, dirbo ir jam paskambino policijos pareigūnai ir pakvietė atvykti į komisariatą, nes jo atžvilgiu yra parašyta pareiškimų, kad pardavinėja kažką internetu, apgavo žmones. Jis atvyko į ( - ) policijos komisariatą, tai ten pasakė, kad dabar geriausiai jam būtų, jei susimokėtų baudas už sukčiavimus, atiduoti tiems žmonėms pinigus, kad jie atsiimtų pareiškimus. Jis atidavė visus pinigus tiems žmonėms, o paskui sumokėjo baudas policijai. Po kelių dienų jam paskambino iš Šiaulių policijos komisariato, kur jam nuvykus pareigūnai klausė, kodėl jis viską apmokėjo, jei nesijaučia kaltas ir jei jį apgavo. Jis pažįsta P. F., jis yra buvęs jo klasiokas, o A. F. ir S. F. yra jo brolis bei sesuo. Su jais nelabai bendrauja, o anksčiau bendraudavo, kartu „pašvęsdavo“. Kur nukeliavo jo banko prisijungimo duomenys, jis sužinojo, kai jam paskambino iš policijos ir pakvietė atvykti į komisariatą. Tada V. R. pasakė, kad jos P. F. prašė sąskaitos numerių. Ji nežino, kaip V. bendraudavo su P., bet turbūt žinutėmis per „Messenger“ programėlę, nes ji jas jam rodė, o paskui perdavė policijai. P. F. programėlėje „Messenger“ vadinosi „( - )“. Nei po apklausos, nei vėliau nebandė susisiekti su P. F. aiškinti dėl jo ir V. R. banko sąskaitų. V.i pervesdavo pinigus, kuriuos ji nuimdavo ir paduodavo. Taip buvo ir su pinigais iš jos sąskaitos, ir su pinigais iš jo sąskaitos. V. R. nesakė, kokios pinigų sumos buvo pervedamos į banko sąskaitas ir kokias sumas ji nuiminėjo, bet kai jį pakvietė į policiją, tai tada viską ir sužinojo. Ne vienam žmogui pervedė po 100 eurų, 200 eurų, kad jie atsiimtų pareiškimus ir dar sumokėjo dvi baudas. V. nuimtus pinigus paduodavo S. F.. Ji nesakė, kiek tokių kartų buvo, bet tai jam pasakė komisariate. Kiti asmenys atsiėmė pareiškimus. Buvo ne vienas ir ne du apgauti žmonės. Kai sužinojo, kas vyksta, tikrino internetinės bankininkystės išrašus. V. prisipažino, kad ją apgavo, todėl jis pasitikrino bankininkystės išrašus, kai jam reikėjo atiduoti žmonėms pinigus. Pats matė, kur ir kiek pinigų „įplaukė“ , tai pervedė pinigus atgal. Mokėjimo paskirtyje matė, jog yra pardavinėjamos prekės: fotoaparatai, telefonai ir t. t. Šiuo metu su V. R. nebendrauja. Tikriausiai per bankomatą V. R. išgrynino į jo sąskaitą įkritusius pinigus, nes jis buvo palikęs jai banko kortelę ir pasakęs PIN kodą. Jis su žmonėmis, kurie padarė pavedimus į jo sąskaitą, nebendravo, su juo niekas nesusiekė, o tik pareigūnas paskambino ir pasakė, kad reikia grąžinti pinigus, kad atsiimtų pareiškimus. V. R. sakė, kad P. F. prašė jo sąskaitos, jie bendravo žinutėmis per programėlę „Messenger“.

75Liudytojas M. G. 2018-08-01 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad laiko tiksliai neatsimena, bet tai buvo prieš maždaug 3 - 5 mėnesius, kai jis gulėjo Šiaulių psichiatrijos klinikoje, nes yra ligonis, serga depresija. Tuomet jo draugė V. R., kuriai 19 metų, naudojosi jo "( - )" banko sąskaita Nr. ( - ). V. visuomet, ir dabar, naudojasi šia sąskaita, jis jai leidžia, nes jie gyvena kartu jau daugiau nei metai laiko ir veda bendrą ūkį. Tada, kaip jam pasakojo V., dienos ir laiko neatsimena, V.i į socialinį tinklalapį Facebook, kur ji buvo pasivadinusi V. R., parašė P. F., kuriam maždaug apie 20 metų. Jie buvo su juo klasiokai, o dabar jis sėdi kalėjime, bet nežino, kokiame. Kaip jis pasivadinęs buvo Facebook'e, jis nežino, bet jam atrodo, kad vadinosi ( - ). Jis paprašė V., kad ji jam duotų savo sąskaitos banke numerį, nes P. F. draugas nori pervesti jam pinigų. Taip pat jis pasakė, kad būtų geriau vyro sąskaita, todėl paprašė V., jog ji duotų jo banko sąskaitos numerį. V. yra patikli, jauna, todėl Fokui per Facebook programą parašė jo "( - )" banko sąskaitos numerį. Po kiek laiko, kaip jam pasakojo jo draugė V., ji nuėjo prie bankomato ( - ), nežino tik, prie kurio, ir nusiėmė pinigus. Jis negali nurodyti, nes nežino, kiek kartų V. nusiėmė pinigų, kokiomis sumomis. Žino, nes ji jam sakė, kad P. F. sesuo S. F. ateidavo pas V. ar jos kur susitikdavo ir F. paimdavo iš V. pinigus, kuriuos V. išgrynindavo iš bankomatų ( - ). V., kaip ji jam sakė, nieko blogo neįtarė. Nurodo, kad V. Facebook V. R. yra ištrintas, nes jie nusprendė susikurti bendrą Facebook, kurį pavadino V. M.. Gali paaiškinti, kad, kai jis grįžo iš psichiatrinės ligoninės, dienos tik negali nurodyti, jo "( - )" banko kortelė su PIN kodų kortele buvo ir iki šiol yra pas jo draugę V.. Jis nežinojo, kad į jo minėtą banko sąskaitą yra pervedami pinigai, jam ji nieko nepasakojo. Apie visa tai, kad kažkas negero vyksta, jis sužinojo, kai pradėjo policija jį ir V. kviestis į apklausas. Tuomet, bet dienos jis vėl neatsimena, jam V. viską papasakojo, kad jai per Facebook parašė P. F., paprašė sąskaitos numerio ir taip toliau. Viską papasakojo prieš tai. Tuomet jis nuėjo į policiją ir pradėjo viską aiškintis. Jam policijos pareigūnai paaiškino visą situaciją. Tada jis, pažiūrėjęs savo "( - )" banko sąskaitos išrašą, pradėjo grąžinti tokias pačias sumas žmonėms, kurie vedė pinigus į jo sąskaitą. Jis grąžino, t. y. pervedė atgal gal penkiems žmonėms pinigus. Pinigus jis pats skolinosi, kad grąžintų minėtiems žmonėms. Dabar jis negali nurodyti, ar jis grąžino 220 eurų A. S., nes neatsimena, bet jis grąžino pinigus tiems žmonėms, kurie buvo parašę pareiškimus. Jis nurodo, kad jis nedėjo jokio skelbimo į jokį internetinį tinklalapį ir niekada nepardavinėjo ten jokio daikto, taip pat nepardavinėjo ir vaizdo kameros "Gopro Hero 6 Black". Nurodo, kad ( - ) banko sąskaitą Nr. ( - ) priklauso jam. Elektroninis paštas ( - ) yra ne jo, jis apie jį pirmą kartą girdi. Taip pat nurodo, kad nežino, kam priklauso telefono numeris ( - ), tokio numerio jo telefono adresų knygoje nėra. Taip pat gali pasakyti, kad pažįsta P. F. ir R. F., kurie sėdi kalėjime, bet nežino, kokiame. Jis pats su jais nebendrauja, žino tik iš vaikystės, nes kartu augo, kartu mokėsi. Bet su P. F. susipyko anksčiau ir iki šiol nebendrauja. Daugiau jis nepažįsta jokių kalinčių asmenų. Su S. F. jis taip pat nebendrauja, su ja bendravo jo draugė V.. Po to, kai ji taip pasielgė su V., t. y. gali sakyti, apgavo, pasinaudodama V. ir jo banko sąskaita, V. nebendrauja su F.. Jis mano, kad skelbimus į internetinius puslapius dėjo P. F. arba jo bendrininkai, draugai. Jis pasinaudojo jo drauge, kuri yra naivi, visais pasitikinti ir nepagalvojo, kad gali tokiu būdu, t. y. duodant banko sąskaitos numerį padaryti kokį tai nusikaltimą. Jis pats nenusikalto, apie tą įvykį, kaip ir minėjo, sužinojo tik tada, kai policija išsikvietė į apklausą. Kodėl jis grąžino pinigus kitiems nukentėjusiesiems, paaiškinti negali. Jam tada atrodė, kad tai vienintelė išeitis, tačiau jis dabar galvoja, kad jis nieko blogo nepadarė, jis nenusikalto, nieko nežinojo, todėl pinigų negrąžins. Daugiau nieko paaiškinti negali. (1 t., b.l. 192-193)

76Spec. Liudytoja V. R. 2018-08-03 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad su P. F. jie susipažino prieš maždaug vienerius metus. Netrukus P. F. pasodino į kalėjimą ir jis 2018 metų pavasarį, mėnesio ir dienos neatsimena, žino tik tai, kad tuo metu jos draugas M. G. gulėjo Šiaulių psichiatrinėje ligoninėje, kai jai per "Messenger" parašė P. F., "Facebook" pasivadinęs "( - )". Jis jai parašė, ar gali jam padėti. Ji paklausė, ką padėti. P. F. parašė jai vėl, kad jam reikia jos banko sąskaitos numerio ir kad jis perves į jos sąskaitą porą šimtų eurų, kuriuos jai reikės perduoti S. F., P. F. seseriai. Ji dar jam parašė ir paklausė, ar jai nieko nepridirbs. Jis atrašė, kad ką jis galėtų pridirbti, sėdėdamas lagery. Ji nieko blogo neįtardama, parašė per "Messenger" programą savo "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko sąskaitos Nr. ( - ). Tą pačią dieną, gal po pusvalandžio laiko, jai vėl parašė P. F. ir paklausė, ar įkrito pinigai. Ji per "( - )" programėlę pasitikrino ir pamatė, kad yra pervesti pinigai, tačiau neatsimena, kokia suma buvo pervesta ir iš ko, nes ji nesidomėjo, kas tuos pinigus veda jai į sąskaitą iš pradžių. Tik po to, kai policijos pareigūnai su ja susisiekė, ji pažiūrėjo, kas į jos banko sąskaitą vedė pinigus. Netrukus jai į mobilųjį telefoną paskambino S. F. ir paklausė, kur ateiti pasiimti pinigų. Ji pasakė, kad ateitų į darbą, į PC "( - )", ( - ). Tada ji išgrynino pinigus bankomate, atrodo "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko bankomate, netoli jos darbo. Kai pas ją į darbą atėjo S., ji jai padavė išgrynintus pinigus ir jos paklausė, ką ji darys su tais pinigais. S. F. pasakė, kad ji įdės juos į savo banko sąskaitą ir P. F. tada su jais kažką darys, nes jis turi S. F. banko sąskaitos kodų kortelę ir valdo pinigus. Daugiau S. nieko neaiškino. Kiek kartų S. F. paėmė iš jos pinigus negali nurodyti, neskaičiavo, bet buvo daug kartų. Vieną kartą iš jos išgrynintus pinigus atėjo pasiimti A. F., P. F. brolis. Jis pinigus paėmė iš jos, kai ji buvo savo darbe. Atrodo, kad ji jam tą kartą padavė 220 eurų. Nurodo, kad visus kartus, kai į jos sąskaitą buvo pervesti pinigai, ji juos išgrynino bankomatuose prie PC "( - )", kurioje dirbo, ( - ), ir vieną kartą pinigus išgrynino Micaičių parduotuvėje. Minėtoje parduotuvėje ji išgrynino 170 eurų. Taip pat nurodo, kad vieną dieną, nežino kurį mėnesį, jai parašė P. F. ir paklausė, ar turi vyrišką sąskaitą. Ji pamanė, kad į jos banko sąskaitą yra pervesta per daug jau pinigų, todėl pasakė, kad gali duoti M. G. banko sąskaitos numerį. Tuo metu, kai ji jam tai rašė, M. G., kaip minėjo, gulėjo ligoninėje. M. G. jai buvo davęs savo "( - )" banko kortelę su kodų kortele ir ji ja naudojosi. Tai ji per "Messenger" programą nusiuntė P. F. M. G. banko sąskaitos numerį. Po to, kai nusiuntė M. sąskaitos Nr., daugiau visą laiką pinigai buvo vedami į M. G. sąskaitą, kuriuos ji išgrynindavo bankomate prie PC "( - )", ( - ) ir visus kartus išgrynintus pinigus perduodavo S. F.. Negali nurodyti, kiek kartų buvo pervesta pinigų į jos banko sąskaitą ir kiek į M. G. banko sąskaitą. Taip pat negali nurodyti, kiek eurų buvo iš viso persiųsta, tik pamena, kad mažiausia suma buvo 50 eurų, o didžiausia pervesta pinigų suma buvo 220 eurų. Nurodo, kad ji nieko blogo neįtarė, nemanė, kad tokiu būdu gali būti daromi nusikaltimai. Ji dar P. F. per "Messenger" parašė, ar tikrai nebus nieko blogo, ar neprisidirbs, jis jai taip juokais atrašė, kad nenusišnekėtų ir juo patikėtų. Kadangi yra naivi ir patikli, tikrai nemanė, kad gali tiek prisidirbti. Nurodo, kad M. G. nieko nežinojo apie tai, kad ji davė P. F. jo sąskaitos numerį. M. nė karto neišgrynino pinigų ir niekam neperdavė. Visa tai organizavo P. F.. Tai patvirtina susirašinėjimas žinutėmis su P. F. per "Messenger" programą. Apie skelbimus, dėtus į socialinius tinklalapius, ji nieko nežinojo, apie tai išgirdo pirmą kartą policijoje ( - ). M. G. viską taip pat papasakojo, kai ją išsikvietė policija ir ji suprato, kad tai bus susiję su banko sąskaitomis. Nurodo, kad ji kartu su M. G. nusprendė grąžinti pinigus tiems žmonėms, kurie vedė į jos ir į M. G. banko sąskaitas pinigus, nes manė, kad kitos išeities nėra, kad privalo juos grąžinti, nes patys buvo apgauti P. F. ir nenori daugiau turėti jokių problemų. Pati tikrai nėra kalta, nesuprato ir nemanė, kad, duodama banko sąskaitos numerius, gali nusikalsti. Nurodo, kad A. S. grąžino 220 eurų, tai patvirtina "( - )" banko išrašas. Prideda prie apklausos du lapus su "( - )" banko išrašais, kurie patvirtina, kad buvo grąžinti pinigai A. S. ir Ž. G.. (2 t., b.l. 15-20)

772018-08-03 Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, kuriame užfiksuota, kad V. R. pateikė "Messenger" susirašinėjimą su P. F., kuriame atsispindi pinigų perlaidos, susitikimai su S., buvo nurodyta M. G. banko sąskaita Nr. ( - ), nurodo, kad pas M. atėjo 50, prašo nugryninti. (2 t., b.l. 21-86)

78Iš 2018-05-22 nukentėjusiojo R. P. protokolo – pareiškimo matyti, kad 2018-05-08 pirko naudotą žaidimų konsolę ,,Nintendo Swich“ su 3 kompaktiniais diskais iš skelbimų portalo www.( - ).lt. Susitarus su pardavėju pervedė pinigus už konsolę į ( - ) sąskaitą Nr. ( - ), prekės negavo, pinigų negrąžino (2 t., b.l. 90)

79Iš ( - ) mokėjimo nurodymo matyti, kad R. P. į R. B. banko sąskaitą Nr. Nr. ( - ) pervedė 165 Eur už Nintendo Switch žaidimų konsolę (2 t., b.l. 96).

80Nukentėjusysis R. P. 2018-05-17 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-05-08 pagal skelbimą portale "( - ).lt" pirko žaidimų konsolę “Nintendo Switch” su 3 cd diskais, kuriuose buvo įrašyti žaidimai. Sutarė su pardavėju dėl pavedimo ir pervedė pinigus 2018-05-08 į banko sąskaitą LT ( - ) gavėjas R. B.. Pavedimą atlikinėjo kai buvo savo darbovietėje adresu ( - ), Vilnius. Su pardavėju bendravo paskambinęs skelbime nurodytu tel. Nr. ( - ), tačiau vėliau pardavėjas nekėlė ragelio, skelbimo nuorodos neišsaugojo. (2 t., b.l. 100)

81Iš R. B. naudojamos "(DUOMENYS NESKELBTINI) BANK" AB sąskaitos išrašo matyti, kad 2018-05-08 į šią sąskaitą iš R. P. sąskaitos buvo pervesta 165 eurai, kurie 2018-05-09, per du kartus buvo išgryninti ( - ), ( - ), esančiame bankomate. (2 t., b.l. 109-110)

82Iš 2018-07-04 UAB "( - )" rašto Nr. R-2243 matyti, kad skelbimas Nr. 34588287, pavadinimas "Nintendo switch 32gb", tel Nr. +( - ), patalpintas 2018-04-28, 17.32 val., iš IP ( - ), pašalintas 2018-05-04, 13.31 val. iš IP ( - ). Mokėjimas atliktas 2018-04-28, 18.21 val., iš abonemento Nr. +( - ). (2 t., b.l. 133)

83Iš 2018-07-19 tarnybinio pranešimo matyti, kad buvo gauta skelbime nurodyto telefono abonemento Nr. ( - ) įeinančių bei išeinančių pokalbių išklotinė nuo 2018-04-30 iki 2018-05-31 iš kurios matyti, kad laikotarpyje nuo 2018-05-08, 12.12 val. iki 2018-05-10, 17.45 val. R. P. naudojamas abonementas Nr. ( - ) skambino ir siuntė SMS žinutės abonementui ( - ). Laikotarpyje nuo 2018-04-30 iki 2018-05-31. abonementas Nr. ( - ) veikė jungdamasis prie bokšto, esančio adresu Kaišiadorių r., ( - )2018-05-08 į R. B. sąskaitą ( - ) pervesti 165 eurų, buvo išgryninti 2018-05-10. Peržiūrėjus banko pateiktą CD įrašą bei sulyginus su turima nuotrauka iš POLIS2 bei įvertinus sutapimus pagal (panašią šukuoseną, veido bruožus) galimai, kad pinigus išgrynino R. B.. (2 t., b. l. 144)

84Iš 2018-07-05 tarnybinio pranešimo matyti, kad telefonas Nr. ( - ) laikotarpiu nuo 2018-04-30 iki 2018-05-31 veikė bokšto veikimo zonoje, kuris randasi adresu Kaišiadorių raj., Pravieniškių sen., ( - ) (2 t., b.l. 168)

85Iš 2018-05-15 A. S. protokolo – pareiškimo matyti, kad nuo 2018-05-13, 8.00 val. iki 2018-05-14, 15.00 val., portale www.( - ).lt užsisakius ir pervedus 190 eurų už laikrodį Hamilton, prekės iš asmens, kuris ją pardavė, R. B., kurio tel. Nr. ( - ), negavo. Asmuo į skambučius neatsiliepė, telefonas buvo išjungtas. Suprato, kad minėtas asmuo jį apgavo. Jam padaryta 190 eurų turtinė žala. Prašo pradėti ikiteisminį tyrimą, nustatyti kaltą asmenį, bei patraukti jį atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka (3 t., b.l. 1)

86Nukentėjusysis A. S. 2018-05-15 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-05-13, apie 8.00 val., būdamas namuose, internetiniame portale www.( - ).lt rado laikrodį "Hamilton" už 190 eurų, kurį nusprendė įsigyti. Jis iš karto telefonu paskambino nurodytam kontaktui, atsiliepė vyriškis, kuris kalbėjo su suvalkietišku akcentu. Jis jo paklausė ar laikrodis originalus, jis pasakė, kad taip ir kad yra naudotas. Abu su juo sutarė, kad jis jam padarys pavedimą, nusiųs pavedimo kopiją ir jis iš karto jam laikrodį išsiųs per paštomatą. Jis jam sms žinute atsiuntė sąskaitos numerį ( - ) ir nurodė gavėją R. B.. Atsimena, kad skelbime jo el. paštas buvo nurodytas ir kažkas susiję su R. vardu. Su vyriškiu jis bendravo telefonu, jo kontaktinis tel. Nr. buvo ( - ). Atlikęs pavedimą į nurodytą sąskaitą iš savo kreditinės sąskaitos, esančios "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banke atliko pavedimą ir pavedimo kopijos nuotrauką iš karto išsiuntė minėtam asmeniui. Tuomet jis paprašė, kad jis jam atsiųstų paštomato kvitą, tačiau asmuo nebeatsiliepė, ir kai jam pradėjo skambinti jis iš karto atmetinėjo ragelį, o po to telefoną iš viso išjungė. Iki šios dienos jis minėto asmens laikrodžio negavo, todėl suprato, kad asmuo jį apgavo. Viso jam padaryta 190 eurų turtinė žala. (3 t., b.l. 12)

87Iš 2018-05-13 "( - )" banko mokėjimo nurodymo Nr. 493 kopijos matyti, kad užfiksuota, kad 2018-05-13 A. S. į R. B. naudojamą "( - ) bank" sąskaitą Nr. ( - ) pervedė 190 eurų. Mokėjimo paskirtis: "Uz originalu Hamilton laikrodi" (3 t., b.l. 13)

88Iš 2018-06-26 tarnybinio pranešimo matyti, kad iš mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) skambučių išklotinių matyti, kad laikotarpyje, nuo 2018-04-01 iki 2018-06-01 naudojant abonementą Nr. ( - ) skambinant ir siunčiant sms pranešimus buvo bendrauta su A. S. naudojamu abonementu Nr. ( - ). Užfiksuotas kontaktas 2018-05-13, 21:35:20. Abonemento Nr. ( - ) sim kortelė buvo įdėta į mobiliojo ryšio telefono aparatą, kurio IMEI ( - ). Abonementas Nr. ( - ) veikė jungdamasis prie “ ( - )“ bokštų 02C5CB20, esančių Kaišiadorių raj. Pravieniškių sen, ( - )į kurių veikimo zoną patenka Pravieniškių pataisos namai. (3 t., b.l. 55)

89Iš 2018-09-21 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas R. B. AB "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko sąskaitos ( - ) išrašas. nustatyta, kad pinigai: 100 eurų, 310 eurų, 20 eurų buvo išgryninti adresu ( - ), 300 eurų išgryninti adresu ( - ). Taip pat apžiūrai pateikta viena kompaktinė plokštelė, kurią atidarius, matosi vienas failas pavadinimu Foto. Atidarius failą pavadinimu Foto, matosi aštuoni failai pavadinimais: 20180509, 20180511, 20180512, 20180514, 20180515, 20180516, 20180517, 20180520. Peržiūrėjus šiuos failus, matyti nespalvotos nuotraukos, kuriose nurodyta data, laikas. Nuotraukose 2018-05-09 nuo 21:55:07 iki 21:57:11 stebimas vyras, trumpai kirptų plaukų, vilkintis striukę su užtrauktuku ir gobtuvu, kuris grynina pinigus - iš surinktos ikiteisminio tyrimo medžiagos nustatyta, kad tai R. B.. 2018-05-11 nuo 18:43:56 iki 18:46:10, 2018-05-12 nuo 23:45:25 iki 23:47:33, 2018-05-14 nuo 20:39:29 iki 20:42:38 pateiktose nuotraukose matyti ( - ) vyras - R. B., kuris grynina pinigus. 2018-05-15 nuo 19:10:11 iki 2018:11:07 nuotraukose matyti vyras, vidutinio ilgumo plaukų, vilkintis sportinį megztinį su gobtuvu, kurį jis užsidėjęs ant galvos. Minėtas vyras nenustatytas. 2018-05-16 nuo 01:39:01 iki 01:39:30, 2018-05-17 nuo 09:55:02 09:55:18, 2018-05-20 nuo 23:08:38 iki 23:09:03 pateiktose nuotraukose matyti ( - ) vyras - R. B., kuris grynina pinigus. Atlikus R. B. sąskaitos išrašo laikotarpyje nuo 2018-05-01 iki 2018-05-20 analizę, peržiūrėjus AB "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko pateiktos kompaktinės plokštelės informaciją, nustatyta, kad 2018-05-09, 2018-05-11, 2018-05-12, 2018-05-14, 2018-05-16, 2018-05-17, 2018-05-20 pinigus grynino R. B.. (3 t., b. l. 62-90)

90Iš 2018-05-29 UAB "( - )" rašto Nr. R-2159 matyti, kad skelbimas Nr. 34829353, pavadinimas Hamilton laikrodis. Tel. Nr. +( - ). Įdėtas 2018-05-12, 17.40 val., iš IP ( - ), redaguotas 2018-05-12, 17.44 val., iš IP ( - ), pašalintas 2018-05-13, 17.07 val., iš IP ( - ). (3 t., b.l. 93)

912018-09-19 Apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota, jog apžiūrėjus IP ( - )išklotinę, nustatyta, kad prie šio IP buvo jungtasi iš abonemento Nr. ( - ), kuris buvo nurodytas skelbime apie parduodame laikrodį "Hamilton" jungimosi laikas: 2018-05-12 13:50 ir 16.30. (3 t., b.l. 103-104)

92Iš 2018-05-24 N. B. pareiškimo matyti, kad 2018-05-19 naršydamas internetiniame puslapyje ( - ).lt, pamatė jam patinkantį kompiuterį Apple. Susisiekus su pardavėju tel Nr. ( - ) pardavėjas patvirtino, kad turi kompiuterį ir jį gali išsiųsti po gauto pavedimo patvirtinimo. Padarius pavedimą, išrašo kopiją nusiuntė ( - ). Pardavėjas informavo, kad kompiuterį išsiųs tą pačią dieną. Praėjus dienai po išrašo išsiuntimo, jokio kompiuterio negavo, su pardavėju susisiekti nepavyko, kadangi telefonas buvo išjungtas. Padaryta žala yra žymi (3 t., b.l. 122-126)

93Nukentėjusysis B. (N.) B. teisme parodė, kad įvykis įvyko pernai gegužės 18 d. Rado skelbimą portale „( - ).lt“, parašė nurodytu telefonu, nes buvo parduodamas 15 colių nešiojamas kompiuteris „Apple Macbook Pro“. Susitarė dėl pirkimo, bet tą dieną nepadarė pavedimo, o kitą dieną pardavėjas parašė, ar jis apsisprendė. Parašė, jog apsisprendė, tai jis jam pasiūlė kompiuterio pristatymo būdus: paštomatą ir autobusą. Jis pasirinko paštomatą. Vėliau vakare padarė pavedimą į R. B. sąskaitą, pervesdamas 1100 eurų. Po to bandė su pardavėju susisiekti, bet nepavyko. Gegužės 20 d. pateikė įvykio registravimą per portalą „epolicija“. Bandė skambinti pardavėjui, girdėjo jo balsą ir balsas buvo ne paauglio, o gal 30 m. amžiaus vyro balsas, tačiau tuo metu buvo blogas ryšys, tai todėl jie susirašinėjo. Pradinė kompiuterio kaina buvo 1150 eurų, bet jam padarė nuolaidą ir sutarė, kad jį parduos už 1100 eurų. Pinigus pervedė į R. B. sąskaitą. Asmuo prašė pavedimo kopijos, kurią išsiuntė el. paštu R. B.. El. paštą jis jam nurodė. Su pardavėju bandė susisiekti tos pačios dienos, t. y. gegužės 19 d., vakare po pavedimo, bet nepavyko, tai tada bandė ryte, o paskui parašė pranešimą. Palaiko savo civilinį ieškinį 500 eurų neturtinei žalai ir 1100 eurų turtinei žalai atlyginti. Neturtinę žalą patyrė, nes sunkiai dirbo, neseniai buvo įsidarbinęs ir kaltinamajam pervedė savo santaupas. Pinigų jam niekas negrąžino, niekas su juo nesusisiekė. Jei asmuo jam grąžintų pinigus ir norėtų taikytis, tai sutiktų. Su pardavėju jis kalbėjo, bet pokalbis truko neilgai, nes buvo blogas ryšys. Asmuo kalbėjo lietuviškai.

94Nukentėjusysis N. B. 2018-07-23 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad pasilieka prie savo pirminių parodymų ir juos tvirtina, taip pat nori papildomai pasakyti, kad pinigus, kuriuos pervedė R. B. į sąskaitą, užsidirbo pats asmeniškai, kadangi dirba VšĮ "( - )", operacinės pagalbiniu darbuotoju. Kai kalbėjo telefonu Nr. ( - )su kompiuterio pardavėju, jam vyriškis neprisistatė, tai galėjo būti vyriškis apie 30 metų amžiaus. Vyriškiui kalbant, bendrame fone nesigirdėjo kitų žmonių balsų. Jis jam nurodė pinigus už kompiuterį persiųsti į R. B. sąskaitą, o pavedimo kopiją apie tai, kad buvo išsiųsti pinigai persiųsti el.p.: ( - ). Vyriškis, su kuriuo kalbėjo, nurodė, kad yra Visagine ir kompiuterį išsiųs iš Visagino miesto, per Autobusų siuntų skyrių. Tačiau jis paprašė, kad jam atsiųstų paštu ir jis sutiko. Jis įvykdė, ką jam nurodė vyriškis, su kuriuo kalbėjo telefonu Nr. ( - ), persiuntė pinigus, tačiau iki šios dienos negavo nei kompiuterio, neatgavo nei pinigų. Šiuo nusikaltimu jam padaryta turtinė 1100 Eur žala. Taip pat nori pasakyti, kad reikš civilinį ieškinį ir turtinei, ir neturtinei žalai atlyginti. Daugiau nieko papildyti neturi. (3 t., b.l. 137)

95Iš 2018-05-19 (DUOMENYS NESKELBTINI) lėšų pervedimo nurodymo matyti, kad 2018-05-19, 17.30 val N. B. į R. B. sąskaitą, esančią "( - ) bank" AB Nr. ( - ), pervedė 1100 eurų. Mokėjimo paskirtis: "už Apple Macbook Pro 15" 2017 with Touch Bar. (3 t., b.l. 132)

96Iš 2018-06-12 UAB "( - )" rašto Nr. R-2186 matyti, kad skelbimas Nr. ( - ), pavadinimas Apple MacBook Pro 15 2017 metų. Tel. Nr. +( - ). Įdėtas 2018-05-18, 15.28 val., iš IP 84.15.178.196, redaguotas 2018-05-18, 18.55 val., iš IP 84.15.176.244. SMS mokėjimai +( - ), 2018-05-18, 17.20 ir 2018-05-19, 10.22 val. (3 t., b.l. 198-199)

97Iš 2018-06-25 tarnybinio pranešimo matyti, kad gauta telefono abonemento Nr. ( - ), priklausančio IAP sistemai, skambučių, SMS žinučių ir veikimo zonų išklotinė. Atliktus išklotinės analizę, nustatyta, kad Sim kortelė laikotarpyje nuo 2018-05-07, 23:28 val. iki 2018-05-19, 21:28 val. buvo telefono aparate, kurio IMEI Nr. ( - ). Nukentėjusysis N. B. bendravo skambindamas iš abonemento Nr. ( - ), laikotarpyje nuo 2018-05-18, 17:36 val. iki 2018-05-19, 20:02 val. Visą šį laikotarpį abonementas Nr. ( - ) veikė ( - ), Pravieniškių sen., Kaišiadorių r. sav. esančio GSM bokšto veikimo zonoje. (3 t., b. l. 171)

98Iš 2018-10-05 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėjus R. B. naudojamos "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko sąskaitos Nr. ( - ) išklotinę, laikotarpyje nuo 2018-05-01 iki 2018-06-29, mokėjimo kortelės panaudojimo ataskaitą ir užfiksuotus vaizdo įrašus (nuotraukos), nustatyta, kad 2018-05-08 į šią sąskaitą pervesta 50 eurų iš L. P. už A3 rezervaciją, 2018-05-08 R. P. pervedė 165 eurus už Nintendo Switch žaidimų konsolę, 2018-05-12 iš L. P. pervesta 100 eurų užstatas, 2018-05-14 pervesta 190 eurų už originalų Hamilton laikrodį, 2018-05-14 iš D. K. pervesta 19 eurų, 2018-05-14 iš J. G. pervesta 100 eurų užstatas už BMW e30 cabrio 1989 m., 2018-05-19 iš N. B. pervesta 1100 eurų už Apple Macbook Pro 15 2017 with TouchBar, 2018-05-24 iš R. A. pervesta 255 eurai už kompiuterį Mackbook air ( - ) 2018-05-24 iš S. K. pervesta 250 eurų už( - ), 2018-05-26 iš G. M. pervesta 180 eurų už Giant dviratį, 2018-05-27 iš H. M. pervesta 150 eurų už Kipor IG2600p, 2018-05-27 iš G. M. pervesta 210 eurų už Giant dviratį, 2018-05-28 iš N. L. pervesta 200 eurų už Giant Anthem 2 dviratį. Nustatyta, kad pinigai 2018-05-10 išgryninti 15 eurų ir 200 eurų, 2018-05-14 išgryninti 100 eurų ir 20 eurų Tinklo ATM, ( - ), 2018-05-15 300 eurų išgryninti ( - ) 2018-05-15 310 eurų išgryninta ( - ), 2018-05-16 20 eurų išgryninta ( - ), 2018-05-21 100 eurų ir 1000 eurų išgryninta ( - ), 2018-05-25 505 eurai išgryninti ( - ), 2018-05-28 180 eurų ir 210 eurų išgryninti ( - ), 2018-05-29 150 eurų išgryninti ( - ), 2018-05-29 200 eurų išgryninti ( - ). Iš pateiktų nuotraukų nustatyta, kad pinigus grynina R. B., S. F. ir nenustatytas vyras, maždaug 50-60 metų amžiaus, trumpai kirptų plaukų, praplikęs, su akiniais, vilkintis tamsios spalvos drabužius. (3 t., b. l. 194-195)

99Iš 2018-07-23 tarnybinio pranešimo matyti, kad nukentėjusysis N. B. bendravo iš telefono Nr. ( - )su galimai nusikaltimu įtariamu asmeniu, laikotarpiu nuo 2018-05-18 17:36 val. iki 2018-05-19 20:02 val., ir visą tą laikotarpį nusikaltimu įtariamo asmens naudojamas telefono aparatas su Nr. ( - )veikė ( - )., Pravieniškių sen., Kaišiadorių r. sav. esančio GSM bokšto veikimo zonoje. Abonentinio Nr. ( - ) naudotojo asmens duomenų nustatyti nepavyko. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad nukentėjusysis N. B., gim. ( - ) pinigus pervedė į R. B., gim. ( - ), gyv. Šiaulių r. sav., ( - ), ( - ). Taip pat nustatyta, kad pinigus gautus iš N. B. išgrynino 2018-05-21 bankomate (DUOMENYS NESKELBTINI) 182, esančiame adresu ( - ). (4 t., b.l. 15).

100Iš 2018-05-31 R. A. pareiškimo matyti, kad 2018-05-23 per internetinį portalą www.( - ).lt rado parduodama kompiuterį Macbook AIR. Susisiekus su pardavėju sutarė dėl 250 Eur kainos ir 5 Eur už pristatymą į ( - ) pašto terminalą. 2018-05-23 iš sąskaitos ( - ) pervedė į sąskaitą ( - ) R. B. 255 Eur už norimą pirkti prekę. Prekė iki šiol negauta, su pardavėju susisiekti nepavyksta, padaryta 255 Eur turtinė žala (4 t., b.l. 17).

101Nukentėjusysis R. A. teisme parodė, kad įvykis įvyko pernai vasaros pabaigoje, bet galėjo būti ir gegužės mėnesį. Jis susirado skelbimą portale „www.( - ).lt“, kad parduodamas kompiuteris „ Apple MacBook Air“ už 280 eurų. Susirašė sms žinute su to kompiuterio pardavėju, kad jį atsiųstų į Vilnių. Sutarė dėl nuolaidos, kad kompiuterį jam parduos už 250 eurų, o 5 eurai bus siuntimo išlaidos. Jis pervedė pinigus į pardavėjo nurodytą sąskaitą ir buvo sutarta, kad kitą dieną kompiuterį atsiųs. Kitą dieną niekas nebuvo atsiųsta, tai jis su juo susisiekė žinute, į kurią jis nieko neatsakė. Tada jis tam pardavėjui parašė, kad jei jis jam neatsakinės, tai jis kreipsis į policiją. Tada buvo ketvirtadienis, todėl jam neatsiliepus, pirmadienį kreipėsi į policiją. Nekalbėjo su asmeniu, o tik su juo susirašinėjo, todėl jo balso negirdėjo. Sms žinutėse buvo pardavėjo nurodyta banko sąskaita ir vardas bei pavardė, kurios dabar neprisimena. Pareiškė civilinį ieškinį dėl 255 eurų žalos, kas sudaro 250 eurų už kompiuterį ir 5 eurai už pašto išlaidas. Žala jam neatlyginta nei kiek. Po to, kai nesusisiekė su pardavėju, jo socialinėje erdvėje nebandė ieškoti, nes jis turėjo susirašinėjimą, žmogaus banko sąskaitą, vardą pavardę.

102Nukentėjusysis R. A. 2018-05-30 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-05-23, apie 15 val. būdamas namuose, skelbimų portale www.( - ).lt jis ieškojo skelbimų apie parduodamus kompiuterius. Ten pamatė skelbimą, kuriame buvo nurodyta kad už 280 eurų parduodamas 2015 metų, idealios būklės kompiuteris "Apple MacBook Air", bei nurodytas telefono numeris +( - ), kuriuo galima būtų susisiekti su kompiuterį parduodančiu asmeniu. Į šį telefono numerį parašė sms žinutę, ar kompiuteris dar parduodamas ir kokia jo galutinė kaina, ir kiek kainuotų kompiuterio persiuntimas į Vilniaus miestą. Jam buvo atsakyta, kad kompiuteris parduodamas, jo galutinė kaina yra 250 eurų ir 5 eurai kainuotų jo persiuntimas į Vilniaus miestą. Jam ta kaina tiko ir jie sutarė, kad kompiuterį parduodantis asmuo jam atsiųs savo sąskaitą į kurią jis galės pramogų centre “ ( - )”, Vilniuje. SMS žinute jis jam atsiuntė savo sąskaitos numerį, bei nurodė vardą pavardę R. B.. Tą pačią dieną, apie 19 val. 22 min. Iš savo sąskaitos esančios "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banke ( - ) į R. B. nurodytą sąskaitą ( - ) jis pervedė 255 eurus, bei parašė sms žinutę, kad pinigai yra pervesti. Jis jam parašė sms žinutę, kurioje buvo prašoma pavedimo kopiją persiųsti jam elektroniniu paštu ( - ). Jis taip ir padarė. Jis jam sms žinute patvirtino pinigų gavimą, bei nurodė, kad kompiuterį jam išsiųs šiandien, o jei nespės 2018-05-24 ryte. 2018-05-24 jis dar gavo jo sms žinutę, kad kompiuteris jam yra išsiųstas. Nesulaukęs jokio pranešimo pasiteiravo apie siuntos numerį, tačiau jis jam jo neatsiuntė. Bandė jam prisiskambinti, tačiau jis telefono ragelio nekelia. (4 t., b. l. 19-20)

103Iš 2018-05-28 AB "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko mokėjimo nurodymo Nr. 1172 kopijos matyti, kad R. A. 2018-05-23 į R. B. sąskaitą "( - ) bank" AB Nr. ( - ) pervedė 255 eurus už kompiuterį Macbook Air. (4 t., b.l. 21)

104Iš 2018-05-31 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad R. A. pateikė duomenis apie susirašinėjimą SMS žinutėmis su asmeniu, prisistačiusiu R. B. bei duomenis su skelbimo informaciją (4 t., b.l. 28-40)

105Iš 2018-07-25 UAB "( - )" rašto Nr. R-2275 matyti, kad skelbimas Nr. ( - ), pavadinimas Apple MacBook air 13 2015. Tel. Nr. +( - ). Įdėtas 2018-05-23, 09.53 val., iš IP ( - ), pašalintas 2018-05-23, 21.42 val., iš IP ( - ). Bankiniai mokėjimai: "( - )" S. F. ( - ), 2018-05-23, 13.11 val ir 2018-05-26, 20.00 val. Sms mokėjimai +( - ), 2018-05-26 19.10 val. ir 2018-05-27, 09.37 val. (4 t., b.l. 42)

106Iš ( - ) sąskaitos matyti, kad į R. B. banko sąskaitą Nr. ( - ) 2018-05-24 R. A. persiuntė 255 Eur (4 t., b.l. 59)

107Iš 2018-06-14 S. K. protokolo – pareiškimo matyti, kad 2018-05-23 skelbimų portale ( - ).lt rado skelbimą apie parduodamą kompiuterį MAC Book. Su pardavėju, kuris prisistatė R. B., sutarė, kad už parduodamą kompiuterį jis jam į sąskaitą perves 250 Eur, o jis išsiųs kompiuterį. 2018-05-23 į sąskaitą ( - ) pervedė 250 Eur, iki šiol kompiuterio negavo, nuostolis 250 Eur (4 t., b.l. 64)

108Nukentėjusysis S. K. teisme parodė, kad įvykis įvyko gegužės 23 d., kai parašė kaltinamajam sms žinutę. Asmuo jam prisistatė ir davė savo rekvizitus kaip R. B.. Portale „( - ).lt“ rado skelbimą apie parduodamą kompiuterį „Mac Book“, kurio tikslios skelbimo kainos dabar neprisimena, bet jie sutarė 250 eurų kainą. Nebuvo nurodyta, kokiu būdu galima atsiskaityti, o tik derybų metu bendraujant telefonu ir sms žinutėmis tą sutarė. Gavo banko rekvizitus R. B. vardu ir į tą sąskaitą pervedė 250 eurų. Prieš pervedant pinigus, asmuo rašė, kad rytoj iš ryto kompiuterį jam išsiųstų. Jis prašė paštomato adreso, kurį nurodė. Kai pervedė pinigus, tai el. paštu ( - ), kurį asmuo jam nurodė, išsiuntė patvirtinimą. Nuo pinigų pervedimo per parą laiko jis turėjo išsiųsti jam kompiuterį. Gegužės 28 d., nesulaukęs kompiuterio, parašė asmeniui sms žinutę, kad negavo siuntos, paskui bandė skambinti, tai jis panaudodamas keiksmažodį parašė, jog jam „ragas“. Jis parašė, kad jis sukčiauja ir grasina, klausė, kaip dėl siuntos ir ar susitarsime be policijos, tai asmuo jam parašė, jog parašytų pranešimą. Kai derėjosi, jam kilo įtarimas ir jis nenorėjo jam pervesti pinigų, tai klausė, kur garantija, kad jis negaus plytos vietoj kompiuterio. Tai jam buvo atsakyta, kad tokiu atveju gautųsi sukčiavimas, už ką „eitų“ baudžiamoji atsakomybė, o gyvenimo gadintis nesinorėtų dėl kažkokios nesąmonės. Asmuo užgarantavo, jog suvokia, ką jis daro. Jis reiškia civilinį ieškinį dėl 250 eurų ir prašo tą sumą priteisti jo naudai. Buvo trys skambučiai: kai rado skelbimą skambino, paskui skambino, kai detalizavo, jog pardavėjas nori visos pinigų sumos, o trečias - kai suprato, kad kompiuterio negaus. Tada jis atsiliepė, buvo necenzūriniai žodžiai ir numestas ragelis. Negali teigti, kad visus tuos tris kartus jis kalbėjo su tuo pačiu asmeniu, tačiau kalbėjo su vyru. Šiandien salėje panašaus balso nelabai girdėjo, tačiau to balso jis ir nepažintų. Pavedimą padarė pats. Socialiniuose tinkluose bandė ieškoti R. B.. Iš karto po nusikaltimo jis pranešė policijai, bankui ir portalui „( - ).lt“. bankas nurodė, kad jei tai būtų padaryta prieš parą, tai tuos pinigus grąžintų ar anuliuotų, bet bankas ( - ) pasakė, jog ne. Tačiau kaip mato iš bylos medžiagos, tas nusikaltimas toliau tęsėsi, nes tuo metu policija, „( - ).lt“ ir bankas ( - ) nepadarė išvadų. Nepavyko rasti R. B. socialinėje erdvėje, o be to, jo ieškoti - ne jo darbas, o policijos. Pinigai jam nebuvo grąžinti, niekas nesitaikė. Jei jam būtų atlyginta žala, jis atleistų asmeniui, bet visuomenė turi gyventi pagal taisykles, o jei jas pažeidžia, tai turi atsakyti. Negali atsakyti, ar sutiktų, kad byla būtų nutraukta susitaikius su kaltinamuoju.

109Nukentėjusysis S. K. 2018-06-14 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-05-23 skelbimų portale "( - ).lt" rado skelbimą apie parduodamą kompiuterį "Mac Book". Pardavėjui, kuris prisistatė R. B. gyv. Pasvalio raj., paskambino tel. Nr +( - ), jis neatsiliepė. Tada į telefoną parašė jam žinutę ar jis turi minėtą kompiuterį. Jis atrašė, kad kompiuterį turi. Jis vėl jam paskambino. Atsiliepė vaikinas iki 30 metų amžiaus, kuris kalbėjo lietuviškai su stipriu tarmės akcentu. Pagal balsą įtaria, kad jis buvo apsnūdęs. Jie sutarė, kad už parduodamą kompiuterį jis jam į sąskaitą perves 250 eurų, o jis išsiųs kompiuterį. 2018-05-23 į sąskaitą ( - ) pervedė 250 eurų. Elektroniniu paštu ( - ) išsiuntė pardavėjui mokėjimo nurodymo kopiją. Jis į telefoną atsiuntė pranešimą, kad pinigus gavo ir kompiuteris išsiųstas. Negavus kompiuterio bandė susisiekti su pardavėju, tačiau jis telefonu nebendravo, o žinute pagrasino "Ragas tau blet". Iki šiol kompiuterio negavo. Nuostolis 250 eurų. (4 t., b. l. 70)

110Iš 2018-05-23 AB "(DUOMENYS NESKELBTINI)" mokėjimo nurodymo Nr. 105 matyti, kad 2018-05-23 S. K. į R. B. "( - )" sąskaitą ( - ) pervedė 250 eurų. (4 t., b.l. 72)

111Iš 2018-07-04 UAB "( - )" rašto Nr. R-2242 matyti, kad skelbimas Nr. ( - ), pavadinimas Apple MacBook air 13 2015. Tel. Nr. +( - ). Įdėtas 2018-05-23, 09.53 val., iš IP ( - ), pašalintas 2018-05-23, 21.42 val., iš IP ( - ). Bankiniai mokėjimai: "( - )" S. F. ( - ), 2018-05-23, 13.11 val ir 2018-05-26, 20.00 val. Sms mokėjimai +( - ), 2018-05-26 19.10 val. ir 2018-05-27, 09.37 val. (4 t., b.l. 83)

112Iš 2018-08-03 UAB "(DUOMENYS NESKELBTINI)" rašto Nr. SD-29090 matyti, kad IP adresas ( - ), 2018-05-23, 09.53 val., buvo suteiktas eilei telefonų abonementų, kurių tarpe ir IAP "( - )" abonementas +( - ). (4 t., b.l. 87-88)

113Iš 2018-05-28 G. M. pareiškimo matyti, kad 2018-05-26 būdamas namuose, Kaune, už dviratį, kurį parduodamą rado internetiniame puslapyje www.( - ).lt pervedė jį parduodančiam asmeniui 180 eurų. Su šiuo asmeniu kainą sutarė paskambinęs skelbime nurodytu telefonu Nr. ( - ). Sąskaitos numerį jis jam nurodė ( - ) ir prisistatė kaip R. B.. Taip pat jis dar nurodė savo el. paštą ( - ). Daugiau jokių duomenų neturi. Sekančią dieną, t.y. 2018-05-27, apie 10:12 val., tam pačiam asmeniui į tą pačią banko sąskaitą pervedė dar 210 eurų už kitą tame pačiame skelbime parduodamą dviratį. Mano, kad buvo apgautas, kadangi nurodytu laiku dviračių negavo, padaryta 390 Eur turtinė žala. (4 t., b. l. 121-123)

114Nukentėjusysis G. M. teisme parodė, kad įvykis įvyko 2018 m. vasarą. Portale „( - ).lt“ rado skelbimą dėl parduodamo dviračio „Giant“. Jis paskambino pardavėjui, susitarė dėl pirkimo, jam davė sąskaitą, nurodant vardą ir pavardę. Jis pervedė pinigus. Sąskaita buvo duota B. ir buvo sutarta pirkti du dviračius už 190 eurų ir 200 eurų. T. y. kitą dieną rado kitą skelbimą to paties numerio, tik su kita dviračio nuotrauka, tai pagalvojo, kad ( - ) asmuo turi dar vieną dviratį. Tada su pardavėju susirašinėjo sms žinutėmis ir pervedė pinigus ir už antrą dviratį. Kitą dieną pirko antrą dviratį. Sutarė, kad dviračius pristatys per autobusą. Iš tikrųjų jam reikėjo trijų dviračių, tai kai asmuo pasakė, kad turi ir trečią dviratį, tai suprato, kad kažkas negerai. Kai jį įkalbinėjo pirkti trečią dviratį, tai pasakė, kad už jį gali pervesti pusę sumos. Supratęs, kad vyksta kažkas negerai, paskambino į banką, kad užblokuotų, bet nieko negalėjo padaryti. Tuomet pirmadienį parašė pareiškimą į policiją, nes kai antrą dieną siūlė trečią dviratį, buvo šeštadienis. Abu dviračiai buvo tos pačios firmos, tik vienas dviratis buvo pilkas, o kitas – žalsvas ar geltonas. Dviračių spalvos buvo tokios, kaip nurodė ikiteisminio tyrimo metu. Neteko iš viso 390 eurų, todėl reiškia civilinį ieškinį tai sumai ir prašo atlyginti žalą. Su asmeniu telefonu kalbėjo vieną kartą, bet jo balso neatpažintų, tačiau buvo jaunas žmogus. Pavedimą darė pats. Bandė asmens ieškoti socialinėje erdvėje, rado kažkokį R. B., bet nebuvo jo nuotraukos, nebuvo leidžiama jam parašyti. Pinigai jam negrąžinti. Jei kaltinamieji grąžintų pinigus, tai taikytųsi su jais. Jis negali atpažinti asmens, su kuriuo kalbėjo dėl dviračio, balso, tačiau gal jis buvo ne kaltinamojo P. F.. Kalbant telefonu atrodė, kad kalba su 16-18 m. amžiaus jaunuoliu.

115Nukentėjusysis G. M. 2018-06-05 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad savo ankščiau duotus parodymus pamena ir juos tvirtina. Dar kartą nori pasakyti, kad 2018-05-26, apie 15.30 val. www.( - ).lt rado skelbimą apie parduodamą vyrišką dviratį "Giant", pilkos ir auksinės spalvos, kurio kaina buvo 180 eurų. Skelbimas buvo patalpintas į portalą 2018-05-26, skelbime buvo nurodytas tel. ( - ), Mažeikių r. ir kiti miestai. Po to iškart paskambino nurodytu telefono numeriu. Į jo skambutį atsiliepė vyras, jauno balso. Telefonu jie aptarė kaip atrodo dviratis, jį tenkino ir jo paklausė ar dviratį atsiųstų. Jis nelabai norėjo, tačiau sutiko ir parašė sms žinutę, kad atsiųs. Jis taip pat atsiuntė sms žinutę, kurioje nurodė, kad yra R. B. ir AB " ( - )" sąsk. Nr. ( - ). 2018-05-26, 15:33:32 val., jis iš savo "( - )" banko sąskaitos Nr. ( - ) į jo nurodytą banko sąskaitą padarė 180 eurų pavedimą, paskirtį nurodė "Giant dviratis". Po pavedimo jis parašė sms žinutę, kad pasakytų savo adresą, ir kad išims skelbimą. 2018-05-27 vėl "www.( - ).lt" rado kito parduodamo dviračio "Giant" juodai raudonos spalvos, už 240 eur. skelbimą. Skelbime buvo nurodytas ( - ) tel. Nr. ( - ), todėl jis jam parašė sms žinutė iš savo tel. Nr. ( - ), kad nori paimti ir šį dviratį, jei nuleis kainą. Jis jam sutiko parduoti už 210 eurų, tą pačią dieną į tapačią banko sąskaitą jis iš tos pačios savo banko sąskaitos pervedė 210 eurų. Abu dviračius turėjo išsiųsti 2018-05-28. Vyras jam neatsiuntė nei siuntų numerio, nei atrašė į sms žinutes. Dviračių negavo iki šiol, pinigų taip pat neatgavo. Pirkdamas dviračius jis neįtarė, kad bus apgautas ir yra nukentėjęs. Dėl nusikalstamos veikos jam buvo padaryta 390 eurų turtinė žala. (4 t., b. l. 135-136)

116"(DUOMENYS NESKELBTINI) " AB BANKO SĄSKAITOS išraše matyti, kad 2018-05-26 15.33 val. ir 2018-05-27 10.12 val. G. M. į R. B. sąskaitą Nr. ( - ) atliko 180 ir 210 eurų dydžio pavedimus. Paskirtis: Giant dviratis. (4 t., b.l. 154-155)

117Iš 2018-05-29 G. M. atsiųstų sskelbimų nuotraukų matyti, kad tinklalapyje "( - ).lt" buvo patalpinti skelbimai ID: ( - ) ir ID: ( - ), apie parduodamus dviračius "Giant", kurių kaina 180 ir 240 eurų, kontaktinis tel. +( - ), be to pateiktas susirašinėjimas dėl dviračių pirkimo aplinkybių su telefono abonementu +( - ) (4 t., b.l. 151-153, 159-167, 169-170)

118Iš 2018-06-21 UAB "DIGINET LTU" rašto Nr. R-2208 matyti, kad skelbimas Nr. ( - ), pavadinimas Giant. Tel. Nr. +( - ). Įdėtas 2018-05-26, 14.08 val., iš IP ( - ), pašalintas 2018-05-26, 14.46 val., iš IP ( - ). Skelbimas Nr. ( - ), pavadinimas Giant dviratis. Tel. Nr. +( - ). Įdėtas 2018-05-26, 20.35 val., iš IP ( - ), paslėptas 2018-05-26, 21.49 val., iš IP ( - ), aktyvuotas 2018-05-27, 08.45 val., iš IP ( - ), pašalintas 2018-05-27, 09.59, iš IP ( - ) (5 t., b.l. 4-5)

119Iš 2018-08-13 tarnybinio pranešimo matyti, kad atlikus abonemento ( - ) išklotinės analizę, nustatyta, kad laikotarpyje nuo 2018-05-26, nuo 14.31 val. iki 14.45 val. ir nuo 2018-05-26, 15.19 val., iki 15.44 val., abonementas ( - ) skambučiais ir sms pranešimais kontaktavo su G. M. naudotu abonementu ( - ). Abonementas ( - ) tuo metu jungėsi prie bokštų, esančių ( - ). (5 t., b.l. 3)

120Iš 2018-05-29 N. L. pareiškimo matyti, kad 2018-05-27 21 val. ( - ).lt surado dviratį ,,Giant“ už 200 Eur. Pervedė į pardavėjo sąskaitą Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI) 200 Eur R. B.. Dviračio negavo, su pardavėju susisiekti nepavyksta, pardavėjo el.paštas ( - ) (5 t., b.l. 16)

121Nukentėjusysis N. L. 2018-05-29 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-05-27, būdamas darbovietėje, Vilniuje, internetiniame tinklalapyje www.( - ).lt (skelbimo ID ( - )) rado skelbimą, kuriame buvo nurodyta, kad už 210 eurų yra parduodamas kalnų dviratis, parvežtas iš Švedijos. Skelbime buvo nurodytas pardavėjo mobiliojo ryšio numeris ( - ). Tos pačios dienos vakare parašė nurodytu numeriu, pardavėjas neprisistatė. Su asmeniu sutarė, kad jis jam perves 200 eurų į jo nurodytą banko sąskaitą ( - ) "( - ) Bank", o jis sekančią dieną išsiųs jam dviratį per autobusų siuntas. Asmuo taip pat jam atsiuntė savo el. Paštą ( - ), kuriuo paprašė atsiųsti jam mokėjimo nurodymą, patvirtinantį atliktą mokėjimą. 2018-05-27, apie 21 val., būdamas darbe, padarė bankinį pavedimą 200 eurų į asmens nurodytą banko sąskaitą, apie tai informavo dviračio pardavėją el. Paštu kaip jis ir prašė. Dviratis Vilniaus autobusų stotyje turėjo būti 2018-05-28, tačiau asmuo parašė jam sms žinutę, kad dviratis Vilniaus autobusų stotyje bus tik 2018-05-29 ir nurodė, kad dviratį išsiuntė. Paprašė asmens atsiųsti jam siuntinio išsiuntimo kvitą. Tam kartui atsakė, kad šiuo metu neturi su savimi kvito, grįžęs į namus jį atsiųs, tačiau taip ir neatsiuntė. 2018-05-29 nuvyko į Vilniaus autobusų stotį siuntinių skyrių, tačiau jo vardu jokio siuntinio registruota nebuvo. Pabandžius paskambinti asmeniui, turėjusiam išsiųsti dviratį, mobiliojo ryšio telefonu, asmuo neatsiliepia, numeta telefono ragelį. Jam padaryta 200 eurų turtinė žala. (5 t., b. l. 24-25)

122Nukentėjusysis N. L. pateikė telefono susirašinėjimus su asmeniu prisistačiusiu R. B. (5 t., b.l. 36-50)

123Iš vietinio mokėjimo nurodymo matyti, kad N. L. į R. B. sąskaitą, esančią "( - ) " Nr. ( - ) pervedė 200 eurų. (5 t., b.l. 51)

124Iš 2018-07-10 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrint AB ,,( - )." pateiktą vaizdo įrašą, matyti, kad vaizdas fiksuojamas nuo 2018-05-28, 00:06 val., iki 2018-05-28, 00:08 val., ( - ), ( - ). Vaizdo įrašo trukmė 2:07 min. Vaizdo įraše užfiksuota kaip mergina ir R. B. (gim. ( - )) iš bankomato, esančio ( - ), ( - ), išgrynina pinigus iš R. B. banko sąskaitos. (5 t., b.l. 59-61)

125Iš 2018-11-28 UAB "( - )" rašto Nr. R-2463 matyti, kad skelbimas Nr. ( - ), pavadinimas Giant. Tel. Nr. +( - ). Įdėtas 2018-05-27, 17.39 val., iš IP ( - ), paslėptas 2018-05-27, 17.42 val., iš IP ( - ), redaguotas 2018-05-27, 17.49 val, iš IP ( - ), aktyvuotas 2018-05-27, 19.09 val., iš IP ( - ), paslėptas 2018-05-27, 19.23 val. iš IP ( - ), aktyvuotas 2018-05-27, 19.40 iš IP ( - ), pašalintas 2018-05-27, 20.36 val., iš IP ( - ). SMS mokėjimai: 2018-06-11, 18.02 val. ir 2018-06-13, 12.16 val., iš +( - ). (5 t., b.l. 64-65)

126Iš 2018-11-28 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėta abonemento Nr. ( - ) išklotinė laikotarpyje nuo 2018.05.27 00:00:00 iki 2018.05.30 23:59:59. Nustatyta, kad abonemento Nr. ( - ) SIM kortelė laikotarpyje nuo 2018-05-27, 13:42:45, iki 2018-05-30, 12:15:56, įdėta mobiliajame telefone, kurio IMEI Nr. ( - ), veikė bazinių stočių, adresu ( - )., zonoje. 2018-05-27 iš tel. Nr. ( - ) (nukentėjusiojo N. L.) išsiųsta SMS žinutė į tel. Nr. ( - ). Po to vyksta susirašinėjimas SMS žinutėmis tarp minėtų telefono numerių. Tą pačią dieną tarp šių abonementų įvyko pokalbis, bendrauta 164 sekundes. 2018-05-28 vyko susirašinėjimas SMS žinutėmis. 2018-05-29 SMS žinutės siunčiamos tik iš tel. Nr. ( - ) (nukentėjusiojo) į ( - ). Nustatyta, kad 2018-05-27 14:45:44, 2018-05-27, 15:26:11, 2018-05-27, 15:39:23, 2018-05-27, 17:12:26, 2018-05-27, 17:12:27, 2018-05-27, 17:41:19, 2018-05-27, 19:17:02, 2018-05-27, 20:40:43 į tel. Nr. ( - ) siųstos SMS žinutės iš (DUOMENYS NESKELBTINI). (5 t., b. l. 68-69)

127Iš 2018-06-11 protokolo – pareiškimo matyti, kad D. Š. nurodė, kad 2018 m. birželio 3 dieną jis per internetinį tinklapį "( - ).lt" rado jam patinkantį parduodamą dviratį už 200 eurų. Skelbimą rado būdamas namuose, adresu Kauno r., ( - ). Dviratis pagal skelbimo duomenis buvo parduodamas Mažeikių rajone. Jis paskambino nurodytu telefono numeriu dėl papildomos informacijos +( - ). Atsiliepė vyriškis, kuris jam suteikė reikalingą informaciją ir paprašė, jog jis rezervuotų jam dviratį, kol jis atvyks. Tas asmuo sutiko ir paprašė pervesti užstatą 50 eurų ir jam sms žinute atsiuntė sąskaitos numerį. Buvo nurodyta pinigus pervesti D. M. į ( - ) sąskaitą Nr. ( - ). Pervedus šiuos pinigus, sutarė, jog jis atvyks pasiimti 2018 06 09. Tačiau tą pačią dieną jam vėl parašė ( - ) asmuo ir pasakė, jog jei jis pervestų likusius pinigus, tuomet galėtų dviratį 2018 06 04 jam įkelti į autobusą ir per siuntas atsiųsti į Kauną. Taip jis pervedė dar 150 eurų. 2018 06 04 d. vakare jis nesulaukė jokio skambučio, jog dviratis jau įkeltas, todėl paskambino minėtu numeriu, bet telefonas jau buvo išjungtas. Tada dar kelias dienas bandė prisiskambinti, tačiau telefonas buvo išjungtas. Suprato, jog yra apgautas, todėl prašo nustatyti asmenis, kam jis pervedė pinigus ir patraukti juos atsakomybėn (5 t., b.l. 76-77)

128Nukentėjusysis D. Š. teisme parodė, kad įvykis įvyko 2018 m. pirmoje metų pusėje gal pavasario pabaigoje. Ieškojo nupirkti sūnui dviratį ir portale „( - ).lt“ rado jo skelbimą. Bandė skambinti asmeniui, bet nepavyko, tai parašė sms žinutę, kad norėtų pirkti jo parduodamą dviratį, tai po kiek laiko atrašė, jog gerai, dviratis parduodamas. Toliau žinučių pagalba bendravo, kaip pasiimti dviratį, nes jis buvo Klaipėdoje, o buvo savaitės pradžia. Sutarė, kad jis perves 50 eurų avansinį mokestį, kad pardavėjas tą dviratį rezervuotų, o savaitės pabaigoje, nes darbo metu negali nuvykti, nuvažiuos pas patį asmenį, pasiims dviratį ir likusią sumą perduos grynaisiais. Po kiek laiko asmuo su juo susisiekė ir pasiūlė, kad jei perves likusią sumą, tai sutaupys laiko, nes nereikės važinėti, o per autobusų siuntų tarnybą atsiųs tą dviratį. Jis pervedė likusią sumą 150 eurų. Kadangi buvo savaitės pradžia, tai nieko neįtarė. Po poros dienų bandė su asmeniu susisiekti ir paklausti, ar pavyko dviratį išsiųsti, bet jam nepavyko susisiekti, tai vyko į policiją parašyti pareiškimą. Patyrė 200 eurų žalą ir šiandien tai sumai pareiškia civilinį ieškinį. Su pardavėju susirašinėjo žinutėmis, o telefonu nebendravo. Asmuo sąskaitą nurodė sms žinutėje, buvo nurodyta M. pavardė. Kitą dieną su juo susirašė, kad dviračio nepavyko išsiųsti, o dar kitą dieną jau su pardavėju nebesusisiekė. Kreipėsi į policiją, o į banką nesikreipė. Žala neatlyginta. Pats darė pavedimą. Socialinėje erdvėje ieškojo M., bet nerado. Jei kaltinamieji grąžintų pinigus, tai susitaikytų.

129Nukentėjusysis D. Š. 2018-06-11 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 m. birželio 3 dieną jis internetiniame tinklapyje "( - ).lt" rado jam patinkantį parduodamą dviratį už 200 eurų. Skelbimą rado būdamas namuose, Kauno r. Dviratis pagal skalbimo duomenis buvo parduodamas Mažeikių rajone. Jis paskambino nurodytu telefono numeriu dėl papildomos informacijos +( - ). Atsiliepė vyriškis, kuris jam suteikė reikalingą informaciją ir paprašė, jog jis rezervuotų jam dviratį, kol jis atvyks. Tas asmuo sutiko ir paprašė pervesti užstatą 50 eurų ir jam sms žinute atsiuntė sąskaitos numerį. Buvo nurodyta pinigus pervesti D. M. į "( - )" sąskaitą Nr. ( - ). Pervedus šiuos pinigus, sutarė, jog jis atvyks pasiimti 2018-06-09. Tačiau tą pačią dieną jam vėl parašė ( - ) asmuo ir pasakė, jog jei jis perves likusius pinigus, tuomet galėtų dviratį 2018-06-04 jam įkelti į autobusą ir per siuntas atsiųsti į Kauną. Taip jis pervedė dar 150 eurų. 2018-06-04, vakare jis nesulaukė jokio skambučio, jog dviratis jau įkeltas, todėl paskambino minėtu numeriu, bet telefonas jau buvo išjungtas. Tada dar kelias dienas bandė prisiskambinti, tačiau telefonas buvo išjungtas. Suprato, jog yra apgautas. Padaryta turtinė žala 200 eurų. (5 t., b.l. 85-86)

130Iš 2018-06-03 "(DUOMENYS NESKELBTINI)" AB mokėjimo nurodymo Nr. 60, matyti, kad 2018-06-03 D. Š. į D. M. banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią "( - )" AB pervedė 150 eurų, mokėjimo paskirtis - už prekes. (5 t., b.l. 87)

131Iš 2018-06-03 "(DUOMENYS NESKELBTINI)" AB mokėjimo nurodymo Nr. 59 matyti, kad 2018-06-03 D. Š. į D. M. banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią "( - )" AB pervedė 50 eurų, mokėjimo paskirtis - už prekes. (5 t., b.l. 88)

132Iš 2018-06-14 UAB "( - )" rašto Nr. R-2191 matyti, kad skelbimas Nr. ( - ), pavadinimas Dviratis parvežtas iš Norvegijos. Tel. Nr. +( - ). Įdėtas 2018-06-03, 09.24 val., iš IP ( - ), redaguotas 2018-06-03, 09.44 val., iš IP ( - ), paslėptas 2018-06-03, 13.56 val., iš IP ( - ), aktyvuotas 2018-06-04, 10.57 val., iš IP ( - ), redaguotas 2018-06-04, 10.58 val. iš IP ( - ), paslėptas 2018-06-04, 12.58 val. iš IP ( - )Tel. +( - ). (5 t., b.l. 99-100)

133Iš 2018-10-04 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas D. M. sąskaitos ( - ) išrašas nuo 2018-06-02 iki 2018-06-05. Nustatyta, kad 2018-06-03 D. Š. pervedė 50 eurų ir 150 eurų į D. M. sąskaitą. Taip pat matyti, kad tą pačią dieną, t. y. 2018-06-03 gauti pinigai išgryninti 100 eurų ir 50 eurų adresu: ( - ), ( - ). 2018-06-04 40 eurų iš D. M. banko sąskaitos pervesta į S. F. banko sąskaitą. Iš pateiktų nuotraukų nustatyta, kad 2018-06-03 ir 2018-06-04 pinigus grynino D. M.. (5 t., b. l. 114-127)

134Liudytojas D. M. teisme parodė, kad iš salėje esančių asmenų pažįsta A. F., S. F. ir R. B.. Iš pradžių byloje sakė netiesą, o kai antrą kartą policija apklausinėjo ir pasakė, jog už viską reikės atsakyti pačiam, tai pasakė viską taip, kaip buvo. Jie buvo su A. F. kolegos, dirbo miške ir vieną dieną A. reikėjo banko sąskaitos, į kurią draugas galėtų paskolinti pinigų. Jis A. davė banko sąskaitos numerį, į kurią A. F. pervestų pinigus. Į sąskaitą pradėjo „plaukti“ pinigai, bet neprisimena, kokiais intervalais ir kokiomis sumomis. Buvo parašyta, kad pinigai yra pervedami už prekes, įvairius daiktus: už generatorių, už prekes, kurios neįvardintos. Pirma suma įkrito 150 eurų, o antra - 50 eurų. Tuomet pasakė A. F., kad „parėjo“ pinigai. Jis grįžo iš miesto ir jie su A. F. susitiko, t. y. jis atėjo su S. F. ir jie nuėjo prie parduotuvės „( - )“ nusiimti pinigų. Jis neprisimena, kokia pinigų suma buvo nuimta, bet pinigai buvo nuimti. Pas jį yra nuimamų pinigų limitas, tai negalėjo nuimti visų pinigų. Pirmą kartą galėjo nuimti 150 eurų, nes toks buvo jo limitas. Kiti pinigai pasiliko sąskaitoje, tai kitą dieną jis vėl jų nuėmė. A. F. buvo pasakęs, kad draugas skolina pinigus. Jis matė mokėjimų paskirtį, bet nepagalvojo, kad gali įvesti tokią priežastį. A. F. pinigus grynino dvi dienas iš eilės. Pinigų pervedimas nutrūko, nes kai jis buvo darbe, o A. F. jame nebuvo, jis paklausė kolegos, kodėl jo nėra, bei pasakė, kad į jo banko sąskaitą buvo pervesti jo draugo skolinti pinigai, tai kolega pasakė, kad A. F. brolis ar kažkoks giminaitis sėdi kalėjime ir galbūt „sukasi“ per jo kortelę. Tuomet jis pasakė A. F., kad jam reikia kortelės ir kad nusiimtų visus pinigus. Jo kortelė buvo pas A. F.. Kai pirmą kartą nuiminėjo pinigus, tai banko kortelė buvo pas jį, bet kadangi buvo pinigų likutis, tai ji liko pas A., nes kaip jis sakė, kai galės, nusiims likusius pinigus. Pas A. F. jo kortelė buvo gal dvi ar tris dienas. Pirmą dieną iš jo banko sąskaitos pinigus grynino su S. F., o kas vėliau juos grynino – jis nežino. Turbūt buvo gryninti pinigai be jo. Kai žiūrėjo savo elektroninę bankininkystę, tai sąskaitoje buvo likę gal 30 eurų, o kai pasakė A. F., kad grąžintų banko kortelę, tai jis sakė likusius pinigus pervesti į S. F. sąskaitą. Jis padarė pavedimą S.i, kad pas jį sąskaitoje neliktų pinigų. Po to, kai jis buvo apklaustas policijos, jis nesiaiškino nei su A. F., nei su S. F. apie tai, kas čia vyksta. Išgrynintus pinigus pasiimdavo pats A. F. iš bankomato. Pirmą kartą jis suvedė PIN kodą, o paskui kodai buvo pas juos. Tikriausiai kitą dieną buvo išgryninti pinigai be jo, nes jis buvo darbe. Niekam nebandė grąžinti pinigus, niekas su juo dėl pinigų nesusisiekė per socialinius tinklus. Banko kortelę A. F. jam atidavė mieste. 30 eurų pinigų likučio negalėjo nuimti, todėl buvo pasakyta juos pervesti į S. F. sąskaitą. A. F. pasakė pinigų likutį pervesti į S. F. sąskaitą. Kai policijai davė banko išrašus, tai matė, jog iš viso buvo pervesta turbūt 390 eurų. Iš jų 150 eurų jis nuėmė, paskui kitą dieną buvo nuimti pinigai ir pačią pirmą dieną dar buvo atsiskaitoma su jo banko kortele parduotuvėje „( - )“ už prekes.

135Spec. Liudytojas D. M. 2018-11-07 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 metų vasaros pradžioje, mėnesio neatsimena, galėjo būti birželio mėnuo, kai jis dirbo su A. F. pas ūkininką. A. F. pradėjo pasakoti, kad jo banko kortelė yra minuse ar kažkas panašaus ir pasakė, kad jam reikėjo pinigų, kad draugas gali paskolinti, bet nėra, kur pervesti. Kadangi jis nieko blogo neįtarė, o A. F. paprašė jo banko sąskaitos numerio, tai jis jam tą pačią dieną išsiuntė SMS žinutę į jo mobilųjį telefoną, kurio numerio nežino, neturi dabar, nes su A. nebebendrauja, su savo "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko sąskaitos numeriu. Jis jam žinutėje parašė tik savo banko sąskaitos numerį, kurios dabar nežino, neturi ir neprisimena. Tada, po kelių dienų, jis į savo mobilųjį telefoną gavo žinutę, kad į jo "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko sąskaitą, kurios numerį jis nurodė A. F., pervesta 150 eurų už prekes, kuriuos pervedė D., pavardės neatsimena, po kelių valandų vėl į jo sąskaitą buvo pervesta 50 eurų už prekes, bet neprisimena, kas minėtus pinigus pervedė. Tada jis iš karto paskambino A. F. ir pasakė, kad jam draugas pervedė pinigus, pervedė 200 eurų. Kitą dieną jis grįžo iš kažkur ir susitiko ( - ), už policijos komisariato, netoli "( - )", su A. F., kuris atėjo su S. F., ir susitarė eiti į parduotuvę "( - )" nuimti tų pinigų. Nuėjo į parduotuvę "( - )" ir jis prie "( - )" esančio bankomato priėjo, įdėjo savo "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko kortelę, suvedė PIN kodą ir, jam atrodo, pirmą kartą bandė išgryninti 200 eurų, bet jam neleido, nes yra uždėtas limitas. Tada, kiek atsimena, bandė išgryninti kitą sumą, bet negali nurodyti, nes neatsimena, ar iš karto išgrynino 150 eurų, ar 100 eurų ir 50 eurų, bet atidavė 150 eurų S. F. į rankas, pinigus S. iš karto įsidėjo į savo piniginę, nes ji stovėjo šalia jo, o A. F. buvo prie parduotuvės "( - )" durų. Nežino, kodėl S. F. ėjo su juo prie bankomato, o ne A., jis šito jų neklausė. Kai nuėmė pinigus, visi trys nuėjo į "( - )", ten A. nusipirko cigarečių. Po to A. F. jo dar paprašė pasinaudoti jo banko kortele, sakydamas, kad kažkas dar jam paskolins pinigų. Jis nieko blogo neįtarė, nors A. jis pažinojo tik apie tris mėnesius laiko, kol kartu dirbo, o S. pažinojo apie pora savaičių laiko, todėl davė A. F. savo "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko kortelę, o S. F. savo mobiliuoju telefonu nusifotografavo jo elektroninės bankininkystės kodus, PIN kodą pasakė jiems abiems, jį, jam atrodo, S. užsirašė į telefoną. Po poros dienų, būdamas darbe, pradėjo gauti žinutes, kad į jo sąskaitą vėl pervesta 150 eurų už generatorių, neatsimena, kas pervedė pinigus. Tada kolegos paklausė, kodėl A. F. nėra darbe. Jis tuomet pasipasakojo kolegoms, kurių buvo šeši, kad į jo banko kortelę perveda pinigus, kad A. davė savo banko sąskaitos numerį su kodais. Kažkuris iš kolegų tada jam pasakė, kad A. F. brolis, kurio vardo neminėjo, sėdi kalėjime dėl panašių machinacijų. Tada, grįžęs namo, jis paskambino A. F. ir pasakė, kad jis nusiimtų visus pinigus iš jo banko kortelės ir grąžintų jam jo banko kortelę, nes jam jos reikia asmeninėms reikmėms. Jis jam atsakė, kad limitas nebeleidžia jam išsiimti pinigų, todėl likusius sąskaitoje pinigus paprašė, kad pervestų į S. F. banko sąskaitą, kurią jis jam atsiuntė SMS žinute, nurodydamas S. F. ir banko sąskaitos numerį, kurio jis neatsimena, neatsimena ir, kokio banko sąskaita buvo. Jis iš karto "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko programėlėje pasitikrino, kiek yra jo sąskaitoje pinigų, atsimena, kad buvo 32 eurai ir jis 30 eurų pervedė į S. F. sąskaitą, kurią jam nurodė A. F.. Nurodo, kad jam jo "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko kortelės nei A. F., nei S. F. negrąžino. Kai jis pervedė S. F. 30 eurų, papasakojo visa tai savo mamai, kuri, paskambino į "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banką ir jo kortelę užblokavo. Nurodo, kad jis neturėjo jokio tikslo sukčiauti, nieko neįtarė visiškai, norėjo tik padėti draugui. Nurodo, kad pinigus jis išgrynino tik tą vieną kartą, nes nieko neįtarė, o daugiau jis savo banko kortelę atidavė A., leido ja naudotis, daugiau jis pinigų nenuiminėjo, skelbimų jokių nedėjo. Dar gali pasakyti, kad, praėjus porai savaičių, jis prie parduotuvės "( - )" durų ( - ) susitiko A. F., kuris jam pasakė, kad, jei jo policija klaus, tai liepė sakyti, kad jie abu yra nepažįstami, kad jis pats dėjo skelbimus ir kad jis prisiimtų viską ant savęs. Jis jam pasakė gerai, kad tik jis atstotų. (5 t., b.l. 136-137)

136Nukentėjusysis M. B. teisme parodė, kad įvykis įvyko praeitą vasarą, kai jis rado skelbimą internetiniame puslapyje www.( - ).lt dėl parduodamų dviračių. Skelbime buvo patalpintos dviračių nuotraukos, nurodytos jų markės. Su pardavėju susisiekė telefonu, kuris taip pat buvo nurodytas skelbime. Žadėjo atvažiuoti pas jį iš karto, bet jo nebuvo namuose, tai pervedė avansą, kad tikrai atvyks. Pervedė iki 200 eurų į merginos S. sąskaitą, kurios pavardės neprisimena. Telefonu kalbėjo su vyru, o pinigus siuntė merginai, kaip pardavėjas nurodė – jo draugei, nes jo paties sąskaita buvo užsienietiška. Jis buvo sutaręs pirkti du dviračius. Po avanso pervedimo pardavėjo telefonas buvo išjungtas, nes su juo bandė susisiekti dar tą pačią dieną ir kitą dieną. Kadangi jis buvo Klaipėdoje, tai prašė tėvo atvažiuoti iš Mažeikių į Telšius paimti dviratį, o jam atvažiavus į sutartą vietą, jis nieko nerado. Jau važiuojant paimti dviračių, pardavėjo telefonas buvo išjungtas. Realiai buvo padaryta gal porą skambučių dėl dviračių pirkimo. Neprisimena, ar buvo siųsta sms žinučių. Po avanso pervedimo dar kažkiek su pardavėju bendravo, nes jam sakė, kad atvažiuos jo tėvai, o kai jie išvažiavo paimti dviračių, tai telefonas jau buvo išjungtas. Turbūt visus kartus bendravo su tuo pačiu asmeniu, visą laiką skambino į tą patį numerį. Jis neprisimena, ar tėvai bandė skambinti tuo numeriu. Jam nėra atlyginta žala, į jį niekas nesikreipė dėl taikymosi. Mergina vardu S. jam nepažįstama, su ja nebendravo.

137Iš 2018-07-07 M. B. pareiškimo matyti, kad 2018-07-07 d. apie 15:30 val. pamatė internetinėje svetainėje www.( - ).It skelbimą, kuriame buvo parduodami du dviračiai (skelbimai atskiri, tačiau pardavėjas ( - )). Skelbime buvo nurodytas tik pardavėjo Tel. Nr. +( - ) ir skelbimo patalpinimo vieta - Telšių raj. 2018-07-07d. apie 15:43 paskambino pardavėjui, nurodytu Tel. Nr. skelbime, kalbėjo su vyriškiu, su kuriuo sutarė, kad dalį sumos perves prieš susitinkant, o dalį kai susitiks. Pinigus pervesti iš anksto pasiūlė jis. Pardavėjas pasakė, kad apie 18:00 val. bus namuose adresu ( - ), Telšiai, tad sutarė, jog 18:00 val. jis atvažiuos pasiimti dviračių minėtu adresu. Pervedė pinigus 190 eur, į S. S. ( - ) ( - ) AB sąskaitą, nurodė mokėjimo paskirtį "už dviračius". Pinigų pervedimo nuotrauką prideda prie pareiškimo. Pervedus pinigus, netrukus pardavėjas jam parašė SMS trumpąją žinutę, jog per mažai pervedė. Todėl mano, kad jis su S. yra pažįstami ir bendravo, nes žinojo kokią sumą pervedė. 2018-07-07d. 17.40 val. paskambino pardavėjui nurodytu Tel. Nr. nes norėjo pranešti, jog jau atvažiavo jo tėvai J. B. tel. Nr. ( - ) ir L. M. Tel. Nr. ( - ) pasiimti dviračių minėtu adresu ( - ), Telšiai, tačiau pardavėjas į skambutį neatsakė. Nuvažiavus jo tėvams į minėtą adresą, duris atidarė senyvo amžiaus moteris, kuri nurodė, jog šiuo adresu gyvena jos sūnus tel. Nr. ( - ) ir pardavinėja dviračius, tačiau nežino apie ką eina kalba. Susisiekus su tuo adresu gyvenančiu vyriškiu, kuris taip pat prekiauja dviračiais, jis pasakė, kad dviračiais prekiauja, tačiau niekur - skelbimo netalpino ir nieko nesiruošė perduoti. Taip pat patarė kuo skubiau kreiptis i policiją. Kai tėvai išsiaiškino, jog šiuo adresu norimų dviračių niekas neperduos, pranešė jam, tuomet bandė skambinti kaskart pardavėjui, tačiau jis jam nebeatsakė. Prie pareiškimo prideda skelbimų nuotraukas, taip pat susirašinėjimą su pardavėju. Padaryta turtinė žala 190. (5 t., b.l. 145-149, 155-162)

138Liudytojas A. G. teisme parodė, kad policijoje buvo apklausiamas dėl nusikaltimo „alio, mama“, t. y. dėl sukčiavimo. Jis neprisimena, ką pasakojo pareigūnams, nes seniai tai buvo. Pažįsta visus salėje esančius asmenis. Jis padėjo P. F. surasti žmogų, bet nežino, kam to reikėjo. Su P. tuo metu susirašinėjo per „Facebook‘ą“, nežinojo, kur jis randasi, nes neklausė. P. F. „Facebook‘e“ buvo pasivadinęs „( - )“, o ant jo profilio nuotraukos buvo uždėtas Simpsono paveiksliukas. Su P. bendravo apie tai, kaip sekasi. Surado jam S., ją sutiko mieste ir pasakė, kad atiduotų skolą, nes P. F. jam buvo skolingas 50 eurų. S. sutiko, kažką pasirašė ir padavė jam tuos pinigus. Nežino, iš kur S. turėjo pinigų – tuo metu ji ieškojo darbo. Nežino, kiek pinigų S. turėjo sąskaitoje. Gali būti, jog P. jam rašė, jog S. sąskaitoje turi būti 8000 eurų ir kad ji dingusi. S. F. pažįsta seniai, su ja buvo bendravimas. Nežino, ko P. F. reikėjo iš S., kai jis prašė ją surasti, o jam iš jos reikėjo tik pinigų, t. y. atsiimti 50 eurų skolą. Prieš grąžinant jam tuos pinigus, S. su kažkuo susirašė – gal su P. paklausdama, ar jis jam skolingas ir ar paduoti jam tuos pinigus. Matė, kaip bankomate buvo gryninami pinigai. Juos grynino keturiese: S., S., jis ir S. vyras. Pinigus grynino bankomate, esančiame prie savivaldybės netoli policijos komisariato ( - ). Matė daug išgrynintų pinigų. Jis surado žmogų ir atgavo skolą. Išgryninus pinigus jis niekur nėjo, jie visi išsiskirstė. Niekam nereikėjo perduoti tų pinigų. T. J. pažįsta, bet toje vietoje jo nematė. Jis yra jo draugas. Negali būti, kad T. J. minėjo, kai pasakojo apie pinigų gryninimą, bet gal ir minėjo. Su P. F. bendravo per programėlę „Messenger“, o balsu nebendravo. Susirašinėdamas galvojo, jog bendrauja su P..

139Liudytojas A. G. 2018-11-05 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 metų vasarą, mėnesio ir dienos neatsimena, bet jam per "Messenger" programą parašė P. F., kuris "Messenger" programoje buvo pasivadinęs "( - )" ir jo profilio nuotrauka buvo įdėta Barto iš filmuko Simpsonai, ir pasakė, kad surastų S. S. ir ji jam grąžins 50 eurų, kuriuos P. F. buvo iš jo pasiskolinęs, kai dar buvo laisvėje, maždaug prieš trejus metus laiko. Kad tai yra P. F. Messenger'is, jis žinojo, nes anksčiau su juo bendraudavo minėta programa, jis jam yra rašęs, kad sėdi kalėjime, kad jam viskas gerai, jis jam rašė ir prašė, kad išsiimtų banko korteles iš bankų, bet jis nesutiko, parašė jam, kad turi skolų antstoliams ir iš karto suprato, kad jis nori jį įvelti į kokias tai aferas. Jis tada jam atrašė, kad galėtų paieškoti S.. P. F. jam dar parašė, kad pas S. banko kortelėje turėtų būti gal 8000 eurų ir kad ji dingusi. Jis tuomet S. rašė per "Messenger" programą, skambino ir atsimena, kad sutarė susitikti su S. mieste. Kai susitarė su S., jis P. F. parašė per "Messenger" programą, kad surado S. ir kad jis su ja susitiks. Neatsimena dienos meto, bet buvo šviesu, vasara, kai jis susitiko su S. netoli policijos komisariato ( - ). Nelabai prisimena, bet jam atrodo, kad S. jau atėjo su savo vyru E. ir S. F. ir tuomet visi nuėjo prie bankomato, kur galima kišti dvi banko korteles: "(DUOMENYS NESKELBTINI)" ir "( - )". Pamena, kad S. išgrynino ten pinigus. Matė, kad pinigų buvo daug, S. juos nusiėmė per kelis kartus. Neskaičiavo, per kiek kartų S. išgrynino pinigus, nežino taip pat, kiek iš viso pinigų ji tada išgrynino, bet kupiūrų buvo tikrai daug. Matė, kad kažkiek eurų S. davė A. F., bet nedaug, gal tik kokį 20 eurų, kuris atėjo kiek vėliau su T. J., S. F. S. davė daug pinigų ir S. sau pasiliko apie 1000 eurų. Jis tada paprašė S. F., kad ji parašytų P. F. per "Messenger" programą ir pasakytų, jog jam grąžintų 50 eurų, kuriuos jis jam žadėjo gražinti ir kuriuos jis buvo seniai iš jo pasiskolinęs, kai dar buvo laisvėje. S. atsakė, kad parašys, bet nerašė. Tada jis paprašė S., kad ji parašytų P. F. dėl 50 eurų skolos grąžinimo ir S. jam parašė, kiek šumacheriui duoti, nes jo pravadė yra šumacheris. Jis pats negalėjo parašyti P. F., nes neturėjo telefone interneto. Pamatęs tiek pinigų, iš karto suprato, kad tai afera, kurią suka P. F. kalėjime. Jis nieko jų nebeklausė, nes jam neįdomu, jis į tokius reikalus nesivėlė ir jam tai nerūpėjo. Pamena, kad po to, kai S. išgrynino visus pinigus, juos padalino sau, S. F. ir A. F., jis su S. ir jos vyru nuėjo į parduotuvę "( - )" ir, kai iš jos išėjo, jam S. grąžino 50 eurų, sakydama, kad P. liepė jam juos grąžinti. Matė, kad S. nuolat rašė žinutes telefone, bet jam buvo neįdomu, su kuo ji tiek susirašinėja, jis neklausė ir nežiūrėjo. Po to visi nuėjo pas S. į namus ir daugiau jis nieko papasakoti negali, mažai ką prisimena, nes jam tai nebuvo aktualu, jis atgavo skolą iš P. F., į tuos reikalus nesivėlė, nesigilino, nieko jų neklausinėjo. (5 t., b. l. 168-169)

140Liudytojas T. J. teisme parodė, kad neprisimena, kada įvyko įvykis, bet tai buvo 2018 m. Jis padavė kažkam pinigus ir buvo suimtas. Tuo metu jis buvo su A. F.. Pareidami namo pakeliui su A. buvo sutikę R., S. ir S.. Tuomet jie paprašė kažkam nunešti pinigus, kuriuos jie jau turėjo. Sutikti asmenys jį ir A. F. klausė, ar gali palydėti S., nes reikia kažkam paduoti pinigus. Jis nematė, pas ką tuo metu buvo pinigai. Jie sutiko palydėti, tai ėjo link ( - ), kur atvažiavo žmogus ir jam padavė pinigus. Tą asmenį jis matė pirmą kartą. Jis nežino, kokia suma buvo perduota, nes neskaičiavo. Matė kelias kupiūras po 50 eurų. Nesiaiškino, kodėl reikia pagalbos – to neklausė. Tuo metu buvo dienos metas, gal į vakaro pusę. Jis visus F. žino, nes jie yra kaimynai. P. F. pažįsta, žino, kur jis dabar yra, taip pat žinojo, kur jis tuo metu buvo. Nei dabar, nei tuo metu jie nebendravo, nebent kartais susirašydavo sms žinutėmis. Jis turi „Facebook“ profilį, bet per jį su asmenimis nesirašinėjo. Įvykio metu su P. F. nepalaikė ryšio interneto pagalba. „Facebook“ profilis „( - )“ girdėtas, nes jis yra pas jį „Facebook“ drauguose – gal tai P. profilis. Jis turi apie 500 draugų „Facebook‘e“, bet profilyje „( - )“ kažkada buvo užsivadinęs P. F.. Jis neprisimena, ar buvo įdėta kokia nors profilio „( - )“ nuotrauka. Iš profilio „( - )“ buvo prašoma „užmesti ant larioko“, o sąskaitos numerio jo nebuvo prašyta. Nėra girdėjęs, kad kas nors iš P. draugų ar artimųjų prašytų sąskaitos numerio. Tą kartą tuos pinigus nunešė prie baldų parduotuvės. Ėjo jis, A. ir S., o kiti liko mieste. Paprastai ėjo paduoti pinigus - jis neturėjo jokio vaidmens. A. ir S. ėjo kartu su juo, bet pinigus perdavė jis, o jam juos perdavė S.. A. F. jo nieko neprašė ir nieko nekalbėjo. Pinigų perdavimo metu jis pinigų neperdavė, o stovėjo nuo jo maždaug už 20 m.

141Liudytojas T. J. 2018-11-20 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 metų vasarą, neatsimena nei mėnesio, nei dienos, jis ėjo namo iš draugo su A. F.. Tada jie susitiko S. S. gal ( - ) gatvėje, ( - ). S. S. buvo su S. F. ir dar vienu berniuku, maždaug 13 metų amžiaus, kurio jis nežino, nepažįsta. S. F. tada paprašė jų palydėti iki ( - ), nes ji turi didelę sumą pinigų. Dabar tik neatsimena, S. ar S. tuos pinigus turėjo pas save. Tada jam atrodo S. F. pasiskambino kažkam ar jai kažkas paskambino, paklausė, kur susitinkam. Pamena, kad jie visi po to nuėjo prie baltos parduotuvės, ( - ). Jam atrodo S. padavė krūvą pinigų, kurių jis neskaičiavo ir neįsivaizduoja, kiek jų buvo, matė, kad buvo banknotų 50 eurų. S. sakė, kad bijo, todėl paprašė jo, kad jis juos perduotų kažkokiam vyrui. Tada visi minėti asmenys liko 20-30 metrų atstumu nuo jo, kai jis perdavė pinigus automobiliu atvažiavusiam vyrui. Automobilis buvo jam atrodo AUDI. Buvo vakaras, sutemę, tai nematė, kokios spalvos automobilis buvo, bet jis buvo tamsios spalvos. Automobilio valstybinių numerių nematė. Vyrą, kuris išlipo iš automobilio, jis matė pirmą kartą. Jis buvo maždaug 25-30 metų amžiaus, šviesių, vidutinio ilgio plaukų, vilkėjo šviesios spalvos marškinius, mūvėjo džinsus, daugiau nieko apie jį neatsimena, jis jo neatpažintų. Jis jo nieko neklausė, jam padavė visus pinigus, kuriuos S. prašė perduoti ir jis išvažiavo automobiliu. Nematė, minėtas vyras buvo vienas ar ne. Nurodo, kad jis pinigus perdavė vieną kartą, S. jo tai prašė daryti tik minėtą kartą. Nurodo, kad jis kartais pabendraudavo su P. F. per "Facebook", kur jis buvo pasivadinęs "( - )", bet dabar jau seniai bendravo. Jo P. F. per "Facebook" ne kartą prašė jo banko sąskaitos numerio, taip prašė, kad gautų kitų asmenų banko sąskaitų numerius. Bet jis jam nedavė nei savo banko sąskaitos numerio, nei kitų žmonių. Jis iš karto suprato, kad, jei P. sėdi kalėjime ir prašo banko sąskaitų numerių, tai kažkas ne taip, todėl jis nieko ir nedarė. Taip pat P. F. jo prašydavo pinigų, nedidelėmis sumomis, po 10-20 eurų arba sakydavo, kiek gali, tiek pravesk, kai gausi algą, prašydamas juos pervesti į Pravieniškių pataisos namų sąskaitą, kuri yra nurodyta internete, bet jis jam nė karto nepervedė pinigų. Jis suprato, kad kažkas negerai, kai gavo šaukimą atvykti į policijos komisariatą, bet iki tol jis nieko nežinojo, jam nei S., nei S., nei kiti asmenys nepasakojo. (5 t., b. l. 174-175)

142Iš 2018-08-29 tarnybinio pranešimo matyti, kad atlikus S. S. AB "( - )" banko sąskaitos Nr. ( - ) analizę nustatyta, kad 2018-07-07 į jos sąskaitą M. B. iš savo sąskaitos Nr. ( - ) pervedė 190 eurų, paskirtis: "Už dviračius". Tą pačią dieną, iš S. S. sąskaitos buvo atliktas 60 eurų pavedimas į L. K. sąskaitą Nr. ( - ), į J. K. sąskaitą Nr. ( - ) buvo atliktas 20 eurų pavedimas. Taip pat, tą pačią dieną, 18:35 val., AB "( - )" bankomate, esančiame ( - ), ( - ), buvo išgryninta 150 eurų. Iš pateiktų fotonuotraukų prie AB "( - )" bankomato matosi, kad pinigus išgrynina moteris tamsiais plaukais, veido bruožai dėl prastos nuotraukų kokybės matosi prastai. (5 t., b.l. 192)

143Iš 2018-08-14 UAB "( - )" rašto Nr. R-2309 matyti, kad skelbimas Nr. 357767729, pavadinimas Dviratis giant anthem. Tel. Nr. +( - ). Įdėtas 2018-07-07, 12.18 val., iš IP ( - ), paslėptas 2018-07-07, 12.18 val., iš IP ( - ), aktyvuotas 2018-07-07, 12.20 val., IP adresas neužfiksuotas, redaguotas 2018-07-07, 12.20 val., iš IP ( - ), paslėptas 2018-07-07, 12.34 val., iš IP ( - ), aktyvuotas 2018-07-07, 13.05 val., iš IP ( - ), redaguotas 2018-07-07, 13.55 val., iš IP 188.69.194.177, paslėptas 2018-07-07, 15.05 val., iš IP ( - ), pašalintas 2018-07-07, iš IP ( - ). Sms mokėjimai: 2018-07-08, 09.27 val., 2018-07-08, 09.29 val., 2018-07-08, 11.52 val., iš abonemento Nr. +( - ). (5 t., b.l. 196-200, 6 t., b.l. 1-3)

144Iš 2018-08-29 tarnybinio pranešimo matyti, kad atlikus telefono abonemento Nr. ( - ) pokalbių išklotinių analizę nustatyta, jog laikotarpyje nuo 2018-07-01 iki 2018-08-14 abonemento veikimo zona buvo Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių sen., ( - ), kurioje yra Pravieniškių pataisos namai. Abonemento Nr. ( - ) sim kortelė šiuo laikotarpiu buvo įdėta į mobiliojo ryšio telefonus, kurių IMEI: ( - ) ir ( - ). Nustatyta, kad iš abonemento Nr.+( - ), kuriuo naudojasi M. B., į abonementą Nr.į +( - ) buvo išsiųsta 12 sms žinučių. Iš abonemento Nr. +( - ) į M. B. naudojamą abonementą +( - ) buvo išsiųsta 19 sms žinučių. Iš abonemento Nr. +( - ) skambučių išklotinių matyti, kad juo buvo naudojamasi laikotarpyje nuo 2018-07-05, 08:43:42 val., iki 2018-07-08, 18:36:21 val., Abonementas +( - ) priklauso išankstinio apmokėjimo sistemai. (6 t., b.l. 47)

145Iš 2018-10-26 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėjus S. S. (D.s) AB "( - )" sąskaitos Nr. ( - ) išrašą, laikotarpyje nuo 2018-04-01 iki 2018-07-26, matyti, kad 2018-06-26 R. G. pervedė 100 eurų, paskirtis "Pervedimas", pinigai išgryninti 2018-06-27, bankomate, esančiame ( - ), ( - ). 2018-07-09 V. V. pervedė 150 eurų - išgryninta 2018-07-09, ( - ), ( - ). 2018-07-17 M. pervedė 8100 eurų, paskirtis "Dovana". 2018-07-19 11 kartų išgryninta po 700 eurų ir vieną kartą po 400 eurų, bankomate, esančiame ( - ), ( - ) (6 t., b.l. 87-88)

146Iš 2018-09-25 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta IP ( - ) išklotinė, laikotarpyje nuo 2018-07-07, 16.51 val., iki 2018-07-07, 16.52 val. nustatyta, kad šis IP buvo suteiktas daugiau nei 60 mobiliojo ryšio abonementų. Taip pat nustatyta, kad šis IP 2 kartus buvo suteiktas ir abonementui Nr. ( - ), kuris buvo nurodytas skelbime "( - ).lt", dėl parduodamų dviračių. pirmą kartą šiuo abonementu jungtasi nuo 2018-07-07, 15.32 val., iki 2018-07-07, 17.04 val., antrą kartą - nuo 2018-07-07, 16.33 val., iki 2018-07-07, 17.38 val. (6 t., b.l. 116-117)

147Nusikalstamų veikų kvalifikavimas

148Pagal BK 182 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino. Pagal LR BK 182 straipsnio 3 dalį, numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą (t.y. kai turto vertė viršija 3 MGL, bet neviršija 5 MGL dydžio sumą) ar turtinę teisę, išvengė nedidelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino.

149Esminis sukčiavimo, kaip BK 182 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos požymis yra apgaulės panaudojimas, siekiant savo ar kitų naudai įgyti svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengti turtinės prievolės arba ją panaikinti. Apgaulė suprantama kaip turto savininko, valdytojo ar asmens, kurio žinioje yra turtas, taip pat kitų asmenų, priimančių atitinkamus sprendimus, suklaidinimas dėl aplinkybių ar faktų, kurie yra esminiai, lemiantys šių asmenų apsisprendimą dėl turto, turtinės teisės perleidimo kaltininkui ir pan. Sukčiavimo atveju kaltininkas suvokia, kad suklaidino kitą asmenį, numato, kad dėl jo veikimo gali atsirasti BK 182 straipsnyje numatyti padariniai, ir to nori. Apgaulė, kaip nusikalstamos veikos padarymo būdas, yra įtraukta į sukčiavimo sudėtį, todėl kvalifikuojant asmens veiką pagal BK 182 straipsnį turi būti nustatoma visais atvejais. Teismų praktikoje išskiriami šie apgaulės kriterijai: 1) objektyvios tiesos iškraipymas; 2) tikslas – suklaidinti nukentėjusįjį (lemti nukentėjusiojo klaidą); 3) tyčia – kaltininko suvokimas, kad jis sąmoningai pateikia objektyvios tikrovės neatitinkančią informaciją.

150Objektyvieji požymiai - 1) nedidelės vertės svetimo turto ar turtinės teisės įgijimas, 2) nedidelės vertės turtinės prievolės išvengimas ir 3) turtinės prievolės panaikinimas – LR BK 182 straipsnio dispozicijoje suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad būtų padaryta bent viena nurodytų veikų. Sukčiavimas padaromas tik esant tiesioginei tyčiai, t.y. kai kaltininkas suvokia, kad apgaule esmingai suklaidinęs nukentėjusįjį ar kitą asmenį neteisėtai ir neatlygintinai savo ar kitų naudai įgyja svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengia turtinės prievolės arba ją panaikina, numato, kad dėl jo veiksmų nukentėjusysis patirs turtinę žalą, ir to nori bei siekia. Kaltininko tyčia paprastai susiformuoja iki apgaulės panaudojimo momento.

151Iš baudžiamojoje byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų įrodymų matyti, kad kaltinamieji P. F., A. F., R. B., S. F. ir S. D. padarė jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas numatytas baudžiamajame įstatyme.

152Dėl R. P. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos

153Dėl nukentėjusiojo R. P. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje, kaltinamieji S. F. ir R. B. kaltę pripažino visiškai, o kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė duoti parodymus.

154Iš baudžiamojoje byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų įrodymų matyti, kad 2018-07-04 UAB "( - )" rašte Nr. R-2243 nurodyta, kad skelbimas Nr. 34588287, pavadinimas "Nintendo switch 32gb", tel Nr. +( - ) buvo patalpintas interneto svetainėje www.( - ).lt 2018-04-28, 17.32 val., iš IP ( - ), o pašalintas 2018-05-04, 13.31 val, iš IP ( - ). Mokėjimas atliktas 2018-04-28, 18.21 val., iš abonemento Nr. +( - ). Iš 2018-07-05 tarnybinio pranešimo matyti, kad telefonas Nr. ( - ) laikotarpiu nuo 2018-04-30 iki 2018-05-31 veikė bokšto veikimo zonoje, kuris randasi adresu Kaišiadorių raj., Pravieniškių sen., ( - ), kur tuo metu laisvės atėmimo bausmę atliko kaltinamasis P. F..

155Nukentėjusysis R. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-05-08 pagal skelbimą portale "( - ).lt" jis pirko žaidimų konsolę “Nintendo Switch” su 3 cd diskais, kuriuose buvo įrašyti žaidimai. Sutarė su pardavėju dėl pavedimo ir pervedė pinigus 2018-05-08 į banko sąskaitą ( - ), gavėjas R. B.. Su pardavėju bendravo paskambinęs skelbime nurodytu tel. Nr. ( - ), tačiau vėliau pardavėjas nekėlė ragelio. Šias ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusiojo R. P. nurodytas aplinkybes patvirtina jo 2018-05-22 parašytas protokolas – pareiškimas dėl jo atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos, kuriame nukentėjusysis R. P. nurodė, kad 2018-05-08 pirko naudotą žaidimų konsolę ,,Nintendo Swich“ su 3 kompaktiniais diskais iš skelbimų portalo www.( - ).lt. Susitarus su pardavėju pervedė pinigus už konsolę į ( - ) sąskaitą Nr. ( - ), prekės negavo, pinigų negrąžino. Šią nukentėjusiojo R. P. atliktą bankinę operaciją į kaltinamojo R. B. banko sąskaitą patvirtina ( - ) mokėjimo nurodymas iš kurio matyti, kad R. P. į R. B. banko sąskaitą Nr. Nr. ( - ) pervedė 165 Eur už Nintendo Switch žaidimų konsolę bei R. B. naudojamos "(DUOMENYS NESKELBTINI) BANK" AB sąskaitos išrašas iš kurio matyti, kad 2018-05-08 į šią sąskaitą iš R. P. sąskaitos buvo pervesta 165 eurai. Be to, nukentėjusiojo R. P. nurodytą aplinkybę, kad jis buvo susisiekęs su tariamu prekės pardavėju skelbime nurodytu tel. Nr. ( - ) patvirtina 2018-07-19 tarnybinis pranešimas iš kurio matyti, kad buvo gauta skelbime nurodyto telefono abonemento Nr. ( - ) įeinančių bei išeinančių pokalbių išklotinė nuo 2018-04-30 iki 2018-05-31 iš kurios matyti, kad laikotarpyje nuo 2018-05-08, 12.12 val. iki 2018-05-10, 17.45 val. R. P. naudojamas abonementas Nr. ( - ) skambino ir siuntė SMS žinutės abonementui ( - ). Kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė teisme duoti parodymus. Kaltinamasis R. B. kaltę dėl padarytos nusikalstamos veikos pripažino ir parodė, kad kaltinamasis P. F. per Messenger programėlę jo paprašė duoti banko sąskaitą. Tuo metu kaltinamasis P. F. naudojosi facebook ir jo profilis buvo ,,( - )“ su B. S. paveiksliuku. Jis sutiko duoti savo banko sąskaitą ir jam į sąskaitą pradėjo pervedinėti pinigus, kuriuos jis kuo greičiau turėjo nuimti ir paduoti arba kaltinamajai S. F., arba nepažįstamam vyrui, kuris atvažiuodavo su automobiliu. Su S. F. jie susitardavo ir kartu eidavo nuimti pinigus, kuriuos jis paduodavo S. F.. Jam buvo kilęs įtarimas dėl nešvarių pinigų, tačiau galvojo, kad viskas bus gerai. Šią kaltinamojo R. B. nurodytą aplinkybę, kad jis turėdavo kuo greičiau nuimti pinigus iš bankomato patvirtina 2018-07-19 tarnybiniame pranešime užfiksuoti duomenys iš kurių matyti, kad 2018-05-08 į R. B. sąskaitą ( - ) buvo pervesti 165 eurų, kurie buvo išgryninti 2018-05-10. Peržiūrėjus banko pateiktą CD įrašą bei sulyginus su turima nuotrauka iš POLIS2 bei įvertinus sutapimus pagal ( panašią šukuoseną, veido bruožus) matyti, kad pinigus išgrynino R. B., ką jis ir patvirtino teismo posėdžio metu. Be to, R. B. naudojamos "(DUOMENYS NESKELBTINI) BANK" AB sąskaitos išraše matyti, kad 2018-05-08 į šią sąskaitą iš R. P. sąskaitos buvo pervesta 165 eurai, kurie 2018-05-09, per du kartus buvo išgryninti ( - ), ( - ), esančiame bankomate. Be to, kaltinamojo R. B. nurodytą aplinkybę, kad jis turėdavo kuo greičiau nuimti pinigus iš bankomato patvirtina ir 2018-10-05 apžiūros protokolas iš kurio matyti, kad apžiūrėjus R. B. naudojamos "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko sąskaitos Nr. ( - ) išklotinę, laikotarpyje nuo 2018-05-01 iki 2018-06-29, mokėjimo kortelės panaudojimo ataskaitą ir užfiksuotus vaizdo įrašus (nuotraukos), nustatyta, kad 2018-05-08 R. P. pervedė 165 eurus už Nintendo Switch žaidimų konsolę. Nustatyta, kad pinigai 2018-05-10 išgryninti 15 eurų ir 200 eurų, Iš pateiktų nuotraukų nustatyta, kad pinigus grynina R. B..

156Šias kaltinamojo R. B. nurodytas aplinkybes patvirtino ir kaltinamoji S. F., kuri nurodė, kad jos brolis kaltinamasis P. F., per Facebook (jo profoilis pavadintas ,,( - )“) paprašė jos banko sąskaitos bei prisijungimo kodų prie elektroninės bankininkystės, kadangi jam buvo reikalinga banko sąskaita pinigams pervesti. Kai įkrisdavo pinigai į R. B. sąskaitą, ji turėdavo pinigus paimti iš jo ir įsidėti į savo banko sąskaitos, kurios prisijungimo duomenis turėjo kaltinamais P. F.. Kaltinamasis P. F. jai pranešdavo, kad pinigai jau yra įkritę į kaltinamojo R. B. banko sąskaitą. Ji suprato, kad tai nelegalūs pinigai.

157Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, ištyrus baudžiamojoje byloje esančius įrodymus ir įvertinus juos BPK 20 straipsnyje nustatyta tvarka, teismas daro išvadą, kad kaltinimas kaltinamiesiems P. F., R. B. ir S. F. dėl R. P. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos pagal BK 182 straipsnio 3 dalį pasitvirtino visiškai, todėl jų padaryta nusikalstama veika, numatyta BK 182 straipsnio 3 dalyje yra įrodyta ir kvalifikuota teisingai.

158Dėl A. S. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos

159Dėl nukentėjusiojo A. S. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje, kaltinamasis A. F. kaltę pripažino visiškai, o kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė duoti parodymus.

160Iš baudžiamojoje byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų įrodymų matyti, kad 2018-05-11 UAB ( - )rašte nurodyta, kad skelbimas ID: ( - ) GoPro Hero 6 Black į portalą www.( - ).lt įdėtas 2018-04-30 16.51 val. iš IP adreso ( - ), pašalintas 2018-05-02 08.47 val. iš IP adreso ( - ), vartotojo sms mokėjimai: +( - ) 2018-05-02 17.08.01. Iš abonemento Nr. ( - ) išklotinės matyti, kad apmokėtas skelbimas www.( - ).lt 2018-05-02 17:08:01 dėl parduodamos "Gopro Hero 6 Black". Nustatyta, kad 2018-04-15 abonemento Nr. ( - ) SIM kortelė buvo įdėta ir veikė mobiliajame telefone IMEI ( - ), mobiliajame telefone IMEI ( - ). Laikotarpyje nuo 2018-04-15 iki 2018-05-15 ši SIM kortelė buvo dėta ir veikė mobiliajame telefone IMEI ( - ). Minėti mobilieji telefonai veikė bazinių stočių esančių ( - )., į kurią patenka Pravieniškių pataisos namai - atviroji kolonija, kur tuo metu laisvės atėmimo bausmę atliko kaltinamasis P. F..

161Nukentėjusysis A. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-05-01, ryte, jis naršydamas internete, skelbimų portale “( - ).lt” rado skelbimą, jog parduodama "GOPRO HERO 6 BLACK" vaizdo kamera su pilnu neiškomplektuotu komplektu. Visiškai nauja. Skelbime nurodytu telefonu +( - ) susisiekė su pardavėju. Kadangi prekė jam tiko, sutarė, jog ją perka, todėl sms pranešimu gavo sąskaitą, į kurią reikia pervesti pinigus. 2018-05-01, 10:51 gavo sms į savo mob. ryšio telefoną iš ankščiau nurodyto telefono numerio. Jame buvo nurodyta sąskaita "( - )e" ( - ) M. G. vardu. Ir paprašė pavedimo išrašą atsiųsti į elektroninį paštą ( - ). Pavedimą atliko apie 11:00 val. Parašė, jog prekę išsiųs 2018-05-02, 16:30 val. ir apie tai praneš. Kai paprašė jo atsiųsti siuntos numerį, t.y. 20:18 val., ryšys su pardavėju nutrūko. Šias ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusiojo A. S. nurodytas aplinkybes patvirtina jo 2018-05-07 surašytas protokolas – pareiškimas iš kurio matyti, kad A. S. kreipėsi į teisėsaugos institucija dėl to, kad 2018-05-01 skelbimų portale ,,( - ).lt rado skelbimą, jog parduoda Gopro Hero 6 Black vaizdo kamerą, skelbimo ID: ( - ). Iš savo telefono Nr. +( - ) paskambino skelbime nurodytu numeriu +( - ). Telefonu atsiliepė vyriškis, po pokalbio prekė jį tenkino, sutarė, jog perka. Sms pranešimu jis jam atsiuntė sąskaitą ( - ) ( - ). Už prekę sutarė, jog perves 220 Eur. 2018-05-01 į nurodytą sąskaitą iš savo sąskaitos ( - ) pervedė 220 Eur į nurodytą sąskaitą. Jo sąskaita ( - ), pinigus pervedė M. G. vardu. Po to kai pervedė pinigus, jis su pardavėju bendravo tik sms pranešimais, vis teigė, kad prekę išsiųs. Prekės negavo, pardavėjo telefonas išjungtas. Nukentėjusiojo A. S. nurodytas aplinkybes apie melaginga skelbimą patvirtina jo pateiktas skelbimas dėl parduodamos prekės: Gopro Hero 6 Black patalpintas į internetinį portalą www.( - ).lt, nurodyta kaina 220 Eur, pardavėjo tel Nr. +( - ), skelbimo ID: ( - ). Iš nukentėjusiojo A. S. pateikto sms susirašinėjimo su Nr. +( - ) matyti, kad vyksta susirašinėjimas dėl kameros Hero 6, aptarinėjami pinigų mokėjimo būdai. Žinutėje pardavėjas nurodė, kad gavęs pavedimą, atsiųs prekę ir nurodė banko sąskaitą Nr. ( - ) M. G. vardu, bei el. paštą ( - ). Šią nukentėjusiojo A. S. atliktą bankinę operaciją į M. G. banko sąskaitą patvirtina nukentėjusiojo A. S. pateiktas mokėjimo nurodymas iš kurio matyti, kad 2018-05-01 A. S. pervedė 220 Eur M. G. į banko sąskaitą Nr. ( - ) , mokėjimo nurodyme nurodydamas už kamera GoPro Hero 6 Black. Be to, nukentėjusiojo A. S. nurodytą aplinkybę, kad jis buvo susisiekęs su tariamu prekės pardavėju skelbime nurodytu tel. Nr. ( - ) patvirtina 2018-05-17 tarnybinis pranešimas iš kurio matyti, kad atlikus išklotinių analizę nustatyta, kad nukentėjusysis A. S. (tel. nr. ( - )), su skelbimą įdėjusiu asmeniu tel. nr. ( - ) bendravo 2018-05-01, laikotarpyje nuo 10.38 val. iki 11.18 val. 2018-05-02, laikotarpyje nuo 12.34 val. iki 15.21 val. Taip pat nustatyta, jog skelbimą įdėjusio asmens naudojamas tel. nr. ( - ) aktyvus buvo nuo 2018-04-30, 14.30 val. iki 2018-05-02 17.34 val. ir visą veikimo laikotarpį buvo retransliacijos bokštų zonoje, veikiančių ( - ), Kaišiadorių r., netoli Pravieniškių pataisos namų, kur tuo metu kaltinamasis P. F. atliko laisvės atėmimo bausmę.

162Kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė teisme duoti parodymus. Kaltinamasis A. F. kaltę dėl padarytos nusikalstamos veikos pripažino ir parodė, kad jis susirašinėjo su broliu kaltinamuoju P. F. facebook, nes P. F. turėjo profilį pavadinimu ,,( - )“ su nuotrauka iš Simsonų animacinio filmuko. Jis pažįsta M. G., kurio banko sąskaita atsidūrė pas liudytoją V. R., nes jie tuo metu draugavo. Kaltinamasis P. F. liepė jam nueiti pas V. ir paimti pinigus. Šiuos kaltinamojo A. F. parodymus patvirtino liudytojos V. R. apklausos protokolas, kuriame ji nurodė, kad ji susirašinėjo su P. F. facebook, kurio profilis buvo ,,( - )“ ir kuris tuo metu buvo pataisos namuose. Jis prašė jos vyriškos banko sąskaitos, o kadangi tuo metu jos draugas M. G. buvo ligoninėje ir jai buvo palikęs banko sąskaitą, todėl ji ją perdavė P. F.. Kai buvo pervesti pinigai į M. G. banko sąskaitą, P. F. liepė jai juos išgryninti. Ji išgrynino 220 Eur, kuriuos perdavė kaltinamajam A. F., kuris atėjo jų paimti. Kadangi ji nežinojo, kad buvo daroma nusikalstama veika, ji grąžino nukentėjusiajam A. S. 220 Eur. Liudytojos V. R. nurodyta aplinkybę, kad ji išgrynino į M. G. banko sąskaitą pervestus pinigus patvirtina ( - ) raštas iš kurio matyti, kad 2018-05-01 į M. G. banko sąskaitą Nr. ( - ) A. S. iš savo banko sąskaitos Nr. ( - ) pervedė 220 Eur už kamerą GoPro Hrero 6 Black, ir tą pačią dieną 220 Eur buvo išgryninti, foto nuotraukose išfiksuota mergina, t.y. liudytoja V. R. patvirtino, kad ji naudojosi M. G. banko sąskaita ir ji minėtus 220 Eur išgrynino. Be to, iš M. G. AB ( - ) sąskaitos Nr. ( - ) išrašo matyti, kad į šią banko sąskaitą 2018-04-26 S. D. pervedė 100 eurų kaip sąskaitos papildymą, 2018-04-27 S. K. pervedė 50 eurų už "Shimano ultegra", 2018-04-30 Ž. G. pervedė 200 eurų užstatą už "Volkswagen Caravelle 2004", 2018-05-01 A. S. pervedė 220 eurų už kamera "GoPro Hero 6 black". 2018-06-14, 22:13 val. pinigus išgrynino mergina, kuri buvo surištais į kasą plaukais, vilkinti striukę su gobtuvu, ant kurio yra kailis, po striuke matyti geltonos spalvos palaidinė. Iš ikiteisminio tyrimo metu nustatytų asmenų žinoma, kad tai V. R.. Būtent šios aplinkybės patvirtina, kad kaltinamasis P. F. pasinaudodamas M. G. banko sąskaitą atliko neteisėtus veiksmus. Liudytojos V. R. nurodytas aplinkybes apie susirašinėjimą su P. F. patvirtina ir 2018-08-03 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, kuriame užfiksuota, kad V. R. pateikė "Messenger" susirašinėjimą su P. F., kuriame atsispindi pinigų perlaidos, susitikimai su S., buvo nurodyta M. G. banko sąskaita Nr. ( - ), nurodo, kad pas Mode atėjo 50, prašo nugryninti. Liudytojas M. G. patvirtino liudytojos V. R. parodymus nurodydamas, kad jam būnant ligoninėje jo draugė V. R. davė jo banko sąskaitos numerį P. F., su kuriuo ji susirašinėjo Facebook, kurio profilis yra ,,( - )“.

163Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, ištyrus baudžiamojoje byloje esančius įrodymus ir įvertinus juos BPK 20 straipsnyje nustatyta tvarka, teismas daro išvadą, kad kaltinimas kaltinamiesiems P. F. ir A. F. dėl A. S. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos pagal BK 182 straipsnio 3 dalį pasitvirtino visiškai, todėl jų padaryta nusikalstama veika, numatyta BK 182 straipsnio 3 dalyje yra įrodyta ir kvalifikuota teisingai.

164Dėl A. S. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos

165Dėl nukentėjusiojo A. S. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje, kaltinamieji S. F. ir R. B. kaltę pripažino visiškai, o kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė duoti parodymus.

166Iš baudžiamojoje byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų įrodymų matyti, kad 2018-05-29 UAB "( - )" rašte Nr. R-2159 nurodyta, kad skelbimas Nr. 34829353, pavadinimas Hamilton laikrodis. Tel. Nr. +( - ). Įdėtas 2018-05-12, 17.40 val., iš IP ( - ), redaguotas 2018-05-12, 17.44 val., iš IP ( - ), pašalintas 2018-05-13, 17.07 val., iš IP ( - ). 2018-09-19 apžiūros protokole užfiksuota, jog apžiūrėjus IP ( - )išklotinę, nustatyta, kad prie šio IP buvo jungtasi iš abonemento Nr. ( - ), kuris buvo nurodytas skelbime apie parduodame laikrodį "Hamilton" jungimosi laikas: 2018-05-12 13:50 ir 16.30.

167Nukentėjusysis A. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-05-13, apie 8.00 val., būdamas namuose, internetiniame portale www.( - ).lt rado laikrodį "Hamilton" už 190 eurų, kurį nusprendė įsigyti. Jis iš karto telefonu paskambino nurodytam kontaktui, atsiliepė vyriškis, kuris kalbėjo su suvalkietišku akcentu. Jis jo paklausė ar laikrodis originalus, jis pasakė, kad taip ir kad yra naudotas. Abu su juo sutarė, kad jis jam padarys pavedimą, nusiųs pavedimo kopiją ir jis iš karto jam laikrodį išsiųs per paštomatą. Jis jam sms žinute atsiuntė sąskaitos numerį ( - ) ir nurodė gavėją R. B.. Atsimena, kad skelbime jo el. paštas buvo nurodytas ir kažkas susiję su R. vardu. Su vyriškiu jis bendravo telefonu, jo kontaktinis tel. Nr. buvo ( - ). Atlikęs pavedimą į nurodytą sąskaitą iš savo kreditinės sąskaitos, esančios "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banke atliko pavedimą ir pavedimo kopijos nuotrauką iš karto išsiuntė minėtam asmeniui. Tuomet jis paprašė, kad jis jam atsiųstų paštomato kvitą, tačiau asmuo nebeatsiliepė. Šias nukentėjusiojo A. S. nurodytas aplinkybes patvirtina ir jo protokolas - pareiškimas iš kurio matyti, kad 2018-05-13, 8.00 val. iki 2018-05-14, 15.00 val., portale www.( - ).lt užsisakius ir pervedus 190 eurų už laikrodį Hamilton, prekės iš asmens, kuris ją pardavė, R. B., kurio tel. Nr. ( - ), negavo. Asmuo į skambučius neatsiliepė, telefonas buvo išjungtas. Nukentėjusiojo A. S. nurodytas aplinkybes dėl pinigų pervedimo į kaltinamojo R. B. banko sąskaitą ir telefoninius kontaktus su tariamu prekės pardavėju patvirtina 2018-05-13 "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko mokėjimo nurodymo Nr. 493 kopija iš kurios matyti, kad užfiksuota, kad 2018-05-13 A. S. į R. B. naudojamą "( - ) bank" sąskaitą Nr. ( - ) pervedė 190 eurų. Mokėjimo paskirtis: "Uz originalu Hamilton laikrodi" bei 2018-06-26 tarnybinis pranešimas iš kurio matyti, kad iš mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) skambučių išklotinių matyti, kad laikotarpyje, nuo 2018-04-01 iki 2018-06-01 naudojant abonementą Nr. ( - ) skambinant ir siunčiant sms pranešimus buvo bendrauta su A. S. naudojamu abonementu Nr. ( - ). Užfiksuotas kontaktas 2018-05-13, 21:35:20. Abonemento Nr. ( - ) sim kortelė buvo įdėta į mobiliojo ryšio telefono aparatą, kurio IMEI ( - ). Abonementas Nr. ( - ) veikė jungdamasis prie “AB ( - )“ bokštų 02C5CB20, esančių Kaišiadorių raj. Pravieniškių sen, ( - )į kurių veikimo zoną patenka Pravieniškių pataisos namai, kur tuo metu laisvės atėmimo bausmę atliko kaltinamasis P. F..

168Kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė teisme duoti parodymus. Kaltinamasis R. B. kaltę dėl padarytos nusikalstamos veikos pripažino ir parodė, kad kaltinamasis P. F. per Messenger programėlę jo paprašė duoti banko sąskaitą. Tuo metu kaltinamasis P. F. naudojosi facebook ir jo profilis buvo ,,( - )“ su B. S. paveiksliuku. Jis sutiko duoti savo banko sąskaitą ir jam į sąskaitą pradėjo pervedinėti pinigus, kuriuos jis kuo greičiau turėjo nuimti ir paduoti arba kaltinamajai S. F., arba nepažįstamam vyrui, kuris atvažiuodavo su automobiliu. Su S. F. jie susitardavo ir kartu eidavo nuimti pinigus, kuriuos jis paduodavo S. F.. Jam buvo kilęs įtarimas dėl nešvarių pinigų, tačiau galvojo, kad viskas bus gerai. Šią kaltinamojo R. B. nurodytą aplinkybę, kad jis turėdavo kuo greičiau nuimti pinigus iš bankomato patvirtina 2018-09-21 apžiūros protokolas iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėtas R. B. AB "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko sąskaitos ( - ) išrašas. Nustatyta, kad pinigai: 100 eurų, 310 eurų, 20 eurų buvo išgryninti adresu ( - ), 300 eurų išgryninti adresu ( - ). Taip pat apžiūrai pateikta viena kompaktinė plokštelė, kurią atidarius, matosi vienas failas pavadinimu Foto. Atidarius failą pavadinimu Foto, matosi aštuoni failai pavadinimais: 20180509, 20180511, 20180512, 20180514, 20180515, 20180516, 20180517, 20180520. Peržiūrėjus šiuos failus, matyti nespalvotos nuotraukos, kuriose nurodyta data, laikas. Nuotraukose 2018-05-09 nuo 21:55:07 iki 21:57:11 stebimas vyras, trumpai kirptų plaukų, vilkintis striukę su užtrauktuku ir gobtuvu, kuris grynina pinigus - iš surinktos ikiteisminio tyrimo medžiagos nustatyta, kad tai R. B.. 2018-05-11 nuo 18:43:56 iki 18:46:10, 2018-05-12 nuo 23:45:25 iki 23:47:33, 2018-05-14 nuo 20:39:29 iki 20:42:38 pateiktose nuotraukose matyti ( - ) vyras - R. B., kuris grynina pinigus. 2018-05-15 nuo 19:10:11 iki 2018:11:07 nuotraukose matyti vyras, vidutinio ilgumo plaukų, vilkintis sportinį megztinį su gobtuvu, kurį jis užsidėjęs ant galvos. Minėtas vyras nenustatytas. 2018-05-16 nuo 01:39:01 iki 01:39:30, 2018-05-17 nuo 09:55:02 09:55:18, 2018-05-20 nuo 23:08:38 iki 23:09:03 pateiktose nuotraukose matyti ( - ) vyras - R. B., kuris grynina pinigus. Atlikus R. B. sąskaitos išrašo laikotarpyje nuo 2018-05-01 iki 2018-05-20 analizę, peržiūrėjus AB "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko pateiktos kompaktinės plokštelės informaciją, nustatyta, kad 2018-05-09, 2018-05-11, 2018-05-12, 2018-05-14, 2018-05-16, 2018-05-17, 2018-05-20 pinigus grynino R. B.. Be to, šią kaltinamojo R. B. nurodytą aplinkybę, kad jis turėdavo kuo greičiau nuimti pinigus iš bankomato patvirtina ir 2018-10-05 apžiūros protokolas iš kurio matyti, kad apžiūrėjus R. B. naudojamos "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko sąskaitos Nr. ( - ) išklotinę, laikotarpyje nuo 2018-05-01 iki 2018-06-29, mokėjimo kortelės panaudojimo ataskaitą ir užfiksuotus vaizdo įrašus (nuotraukos), nustatyta, kad 2018-05-14 pervesta 190 eurų už originalų Hamilton laikrodį, 2018-05-14 iš D. K. pervesta 19 eurų, 2018-05-14 iš J. G. pervesta 100 eurų užstatas už BMW e30 cabrio 1989 m., Nustatyta, kad 2018-05-15 310 eurų išgryninta ( - ). Iš pateiktų nuotraukų nustatyta, kad pinigus grynina R. B..

169Šias kaltinamojo R. B. nurodytas aplinkybes patvirtino ir kaltinamoji S. F., kuri nurodė, kad jos brolis kaltinamasis P. F., per Facebook (jo profilis pavadintas ,,( - )“) paprašė jos banko sąskaitos bei prisijungimo kodų prie elektroninės bankininkystės, kadangi jam buvo reikalinga banko sąskaita pinigams pervesti. Kai įkrisdavo pinigai į R. B. sąskaitą, ji turėdavo pinigus paimti iš jo ir įsidėti į savo banko sąskaitos, kurios prisijungimo duomenis turėjo kaltinamasis P. F.. Kaltinamasis P. F. jai pranešdavo, kad pinigai jau yra įkritę į kaltinamojo R. B. banko sąskaitą. Ji suprato, kad tai nelegalūs pinigai.

170Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, ištyrus baudžiamojoje byloje esančius įrodymus ir įvertinus juos BPK 20 straipsnyje nustatyta tvarka, teismas daro išvadą, kad kaltinimas kaltinamiesiems P. F., R. B. ir S. F. dėl A. S. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos pagal BK 182 straipsnio 3 dalį pasitvirtino visiškai, todėl jų padaryta nusikalstama veika, numatyta BK 182 straipsnio 3 dalyje yra įrodyta ir kvalifikuota teisingai.

171Dėl N. B. (B. B.) atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos

172Dėl nukentėjusiojo N. B. (B. B.) atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje, kaltinamieji S. F. ir R. B. kaltę pripažino visiškai, o kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė duoti parodymus.

173Iš baudžiamojoje byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų įrodymų matyti, kad 2018-06-12 UAB "( - )" rašte Nr. R-2186 nurodyta, kad skelbimas Nr. ( - ), pavadinimas Apple MacBook Pro 15 2017 metų. Tel. Nr. +( - ). Įdėtas 2018-05-18, 15.28 val., iš IP ( - ), redaguotas 2018-05-18, 18.55 val., iš IP ( - ). SMS mokėjimai +( - ), 2018-05-18, 17.20 ir 2018-05-19, 10.22 val.

174Nukentėjusysis N. B. (B. B.) teisme parodė, kad 2018-05-18 rado skelbimą portale ( - ).lt dėl parduodamo kompiuterio Apple Macbook pro, žinutėmis susitarė dėl kompiuterio pardavimo, persiuntė į R. B. banko sąskaitą 1100 Eur, tačiau prekės negavo. Šiuos nukentėjusiojo N. B. (B. B.) teisme duotus parodymus patvirtina jo duoti parodymai ikiteisminio tyrimo metu, kur jis nurodė, kad vyriškiui kalbant, bendrame fone nesigirdėjo kitų žmonių balsų. Jis jam nurodė pinigus už kompiuterį persiųsti į R. B. sąskaitą, o pavedimo kopiją apie tai, kad buvo išsiųsti pinigai persiųsti el.p.: ( - ). Vyriškis, su kuriuo kalbėjo, nurodė, kad yra Visagine ir kompiuterį išsiųs iš Visagino miesto, per Autobusų siuntų skyrių. Tačiau jis paprašė, kad jam atsiųstų paštu ir jis sutiko. Jis įvykdė, ką jam nurodė vyriškis, su kuriuo kalbėjo telefonu Nr. ( - ), persiuntė pinigus, tačiau iki šios dienos negavo nei kompiuterio, neatgavo nei pinigų. Šias nukentėjusiojo N. B. (B. B.) ikiteisminio tyrimo metu ir teisme nurodytas aplinkybes patvirtina 2018-05-24 N. B. pareiškimas iš kurio matyti, kad 2018-05-19 naršydamas internetiniame puslapyje ( - ).lt, pamatė jam patinkantį kompiuterį Apple. Susisiekus su pardavėju tel Nr. ( - ) pardavėjas patvirtino, kad turi kompiuterį ir jį gali išsiųsti po gauto pavedimo patvirtinimo. Padarius pavedimą, išrašo kopiją nusiuntė ( - ). Pardavėjas informavo, kad kompiuterį išsiųs tą pačią dieną. Praėjus dienai po išrašo išsiuntimo, jokio kompiuterio negavo, su pardavėju susisiekti nepavyko, kadangi telefonas buvo išjungtas. Šias nukentėjusiojo N. B. (B. B.) bendravimo su tariamu pardavėju aplinkybes bei pinigų pervedimo aplinkybes patvirtina 2018-05-19 (DUOMENYS NESKELBTINI) lėšų pervedimo nurodymas iš kurio matyti, kad 2018-05-19, 17.30 val N. B. į R. B. sąskaitą, esančią "( - ) " AB Nr. ( - ), pervedė 1100 eurų. Mokėjimo paskirtis: "už Apple Macbook Pro 15" 2017 with Touch Bar. Taip šias aplinkybes patvirtina 2018-06-25 tarnybinis pranešimas iš kurio matyti, kad gauta telefono abonemento Nr. ( - ), priklausančio IAP sistemai, skambučių, SMS žinučių ir veikimo zonų išklotinė. Atliktus išklotinės analizę, nustatyta, kad Sim kortelė laikotarpyje nuo 2018-05-07, 23:28 val. iki 2018-05-19, 21:28 val. buvo telefono aparate, kurio IMEI Nr. ( - ). Nukentėjusysis N. B. bendravo skambindamas iš abonemento Nr. ( - ), laikotarpyje nuo 2018-05-18, 17:36 val. iki 2018-05-19, 20:02 val. Visą šį laikotarpį abonementas Nr. ( - ) veikė ( - )., Pravieniškių sen., Kaišiadorių r. sav. esančio GSM bokšto veikimo zonoje, be to, iš 2018-07-23 tarnybinio pranešimo matyti, kad nukentėjusysis N. B. bendravo iš telefono Nr. ( - )su galimai nusikaltimu įtariamu asmeniu, laikotarpiu nuo 2018-05-18 17:36 val. iki 2018-05-19 20:02 val., ir visą tą laikotarpį nusikaltimu įtariamo asmens naudojamas telefono aparatas su Nr. ( - )veikė ( - )., Pravieniškių sen., Kaišiadorių r. sav. esančio GSM bokšto veikimo zonoje, t.y. kur tuo metu laisvės atėmimo bausmę atliko kaltinamasis P. F..

175Kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė teisme duoti parodymus. Kaltinamasis R. B. kaltę dėl padarytos nusikalstamos veikos pripažino ir parodė, kad kaltinamasis P. F. per Messenger programėlę jo paprašė duoti banko sąskaitą. Tuo metu kaltinamasis P. F. naudojosi facebook ir jo profilis buvo ,,( - )“ su B. S. paveiksliuku. Jis sutiko duoti savo banko sąskaitą ir jam į sąskaitą pradėjo pervedinėti pinigus, kuriuos jis kuo greičiau turėjo nuimti ir paduoti arba kaltinamajai S. F., arba nepažįstamam vyrui, kuris atvažiuodavo su automobiliu. Su S. F. jie susitardavo ir kartu eidavo nuimti pinigus, kuriuos jis paduodavo S. F.. Jam buvo kilęs įtarimas dėl nešvarių pinigų, tačiau galvojo, kad viskas bus gerai. Šią kaltinamojo R. B. nurodytą aplinkybę, kad jis turėdavo kuo greičiau nuimti pinigus iš bankomato patvirtina 2018-07-23 tarnybinis pranešimas bei 2018-10-05 apžiūros protokolas iš kurių matyti, kad apžiūrėjus R. B. naudojamos "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko sąskaitos Nr. ( - ) išklotinę, laikotarpyje nuo 2018-05-01 iki 2018-06-29, mokėjimo kortelės panaudojimo ataskaitą ir užfiksuotus vaizdo įrašus (nuotraukos), nustatyta, kad 2018-05-19 iš N. B. pervesta 1100 eurų už Apple Macbook Pro 15 2017 with TouchBar, Nustatyta, kad pinigai 2018-05-21 100 eurų ir 1000 eurų išgryninti ( - ), bankomate ( - )182. Iš pateiktų nuotraukų nustatyta, kad pinigus grynina R. B.. Šias kaltinamojo R. B. nurodytas aplinkybes patvirtino ir kaltinamoji S. F., kuri nurodė, kad jos brolis kaltinamasis P. F., per Facebook (jo profilis pavadintas ,,( - )“) paprašė jos banko sąskaitos bei prisijungimo kodų prie elektroninės bankininkystės, kadangi jam buvo reikalinga banko sąskaita pinigams pervesti. Kai įkrisdavo pinigai į R. B. sąskaitą, ji turėdavo pinigus paimti iš jo ir įsidėti į savo banko sąskaitos, kurios prisijungimo duomenis turėjo kaltinamasis P. F.. Kaltinamasis P. F. jai pranešdavo, kad pinigai jau yra įkritę į kaltinamojo R. B. banko sąskaitą. Ji suprato, kad tai nelegalūs pinigai.

176Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, ištyrus baudžiamojoje byloje esančius įrodymus ir įvertinus juos BPK 20 straipsnyje nustatyta tvarka, teismas daro išvadą, kad kaltinimas kaltinamiesiems P. F., R. B. ir S. F. dėl N. B. (B. B.) atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos pagal BK 182 straipsnio 1 dalį pasitvirtino visiškai, todėl jų padaryta nusikalstama veika, numatyta BK 182 straipsnio 1 dalyje yra įrodyta ir kvalifikuota teisingai.

177Dėl tęstinės nusikalstamos veikos R. A. ir S. K. atžvilgiu

178Pagal teismų praktiką tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka to paties BK straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jos visos yra jungiamos bendros tyčios. Pažymėtina, kad veikos pripažinimas arba nepripažinimas tęstine taip pat priklauso nuo rūšinių nusikalstamos veikos požymių, todėl atskirų kategorijų bylose gali būti atsižvelgta į skirtingas aplinkybes, pabrėžiančias arba paneigiančias veikos tęstinumą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-267/2011). Sukčiavimas paprastai laikomas tęstiniu, jei, be kitų aplinkybių, nustatoma, kad turtas (turtinė teisė) apgaule per kelis kartus buvo įgytas iš to paties šaltinio ir žala padaryta tam pačiam asmeniui. Kita vertus, kelių nukentėjusiųjų nustatymas ne visais atvejais paneigia tęstinį sukčiavimo pobūdį: dėl sukčiavimo tęstinumo sprendžiama atsižvelgus į byloje nustatytų aplinkybių visumą, be kita ko, į padaryto sukčiavimo specifiką, veikos padarymo mechanizmą ir kitas reikšmingas aplinkybes. Nustačius, kad nusikalstamos veikos buvo vykdomos bendra tyčia, jos buvo nukreiptos išvilioti kuo daugiau pinigų iš patiklių klientų, taikant tuos pačius apgaulės metodus, padaryta veika kvalifikuotina kaip vienas tęstinis sukčiavimas (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-112-788/2015). Sukčiavimas padaromas tiesiogine tyčia, t. y. kaltininkui suvokiant, kad jis apgaudinėja turto savininką pranešdamas neteisingus duomenis, meluodamas, nutylėdamas ar iškraipydamas esmines aplinkybes, faktus ir pan., numatant, kad taip veikiant asmuo bus suklaidintas, ir norint tokiu būdu įgyti svetimą turtą ar turtinę teisę (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-358/2011, 2K-312/2013). Kaltės turinys teismų praktikoje atskleidžiamas ne tik remiantis kaltininko prisipažinimu padarius nusikalstamą veiką, išaiškinimu, kaip jis suvokė bei įvertino savo daromų veiksmų padarymą ir kokių padarinių šia veika buvo siekiama. Kaltės forma, rūšis, jos turinys – subjektyvieji (vidiniai-psichiniai) nusikalstamos veikos požymiai, be nurodytų aplinkybių, nustatomi tiriant, įvertinant ir išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą, būdą, situaciją, kuriai esant šie veiksmai buvo padaryti, ir pan. Taigi apie kaltę – psichinį kaltininko santykį su veika bei jos padariniais – gali būti sprendžiama ir pagal kaltininko elgesį ir pagal objektyvias nusikalstamos veikos aplinkybes (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-307-648/2016).

179Dėl nukentėjusiųjų R. A. ir S. K. atžvilgiu padarytos tęstinės nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje, kaltinamieji S. F. ir R. B. kaltę pripažino visiškai, o kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė duoti parodymus.

180Iš baudžiamojoje byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų įrodymų matyti, kad 2018-07-04 UAB "( - )" rašte Nr. R-2242 ir 2018-07-25 UAB "( - )" rašte Nr. R-2275 nurodyta, kad skelbimas Nr. ( - ), pavadinimas Apple MacBook air 13 2015. Tel. Nr. +( - ). Įdėtas 2018-05-23, 09.53 val., iš IP ( - ), pašalintas 2018-05-23, 21.42 val., iš IP ( - ). Bankiniai mokėjimai: "( - )" S. F. ( - ), 2018-05-23, 13.11 val ir 2018-05-26, 20.00 val. Sms mokėjimai +( - ), 2018-05-26 19.10 val. ir 2018-05-27, 09.37 val. be to, iš 2018-08-03 UAB "(DUOMENYS NESKELBTINI)" rašto Nr. SD-29090 matyti, kad IP adresas ( - ), 2018-05-23, 09.53 val., buvo suteiktas eilei telefonų abonementų, kurių tarpe ir IAP "( - )" abonementas +( - ).

181Nukentėjusysis R. A. teisme parodė, kad jis pagal skelbimą portale ( - ).lt rado parduodama kompiuterį Apple Macbook Air už 280 Eur, tačiau su pardavėju sumą nusidėrėjo ir jam pervedė 250 Eur už kompiuterį ir 5 eur už siuntimą, tačiau kompiuterio negavo, su pardavėju susisiekti nepavyko. Šias nukentėjusiojo R. A. teisme nurodytas aplinkybes patvirtina jo parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu, kur jis nurodė, kad 2018-05-23, apie 15 val. būdamas namuose, skelbimų portale www.( - ).lt ieškojo skelbimų apie parduodamus kompiuterius. Ten pamatė skelbimą, kuriame buvo nurodyta kad už 280 eurų parduodamas 2015 metų, idealios būklės kompiuteris "Apple MacBook Air", bei nurodytas telefono numeris +( - ). Susisiekus sms žinute, sutarė galutinę kainą už 250 eurų ir 5 eurai kainuotų jo persiuntimas į Vilniaus miestą. Jam atsiuntė sąskaitos numerį, bei nurodė vardą pavardę R. B.. Tą pačią dieną, apie 19 val. 22 min. iš savo sąskaitos esančios "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banke ( - ) į R. B. nurodytą sąskaitą ( - ) jis pervedė 255 eurus, bei parašė sms žinutę, kad pinigai yra pervesti. Jis jam parašė sms žinutę, kurioje buvo prašoma pavedimo kopiją persiųsti jam elektroniniu paštu ( - ). Jis taip ir padarė. Jis jam sms žinute patvirtino pinigų gavimą, bei nurodė, kad kompiuterį jam išsiųs šiandien, o jei nespės 2018-05-24 ryte. 2018-05-24 jis dar gavo jo sms žinutę, kad kompiuteris jam yra išsiųstas. Nesulaukęs jokio pranešimo pasiteiravo apie siuntos numerį, tačiau jis jam jo neatsiuntė. Bandė jam prisiskambinti, tačiau jis telefono ragelio nekėlė. Šias nurodytas nukentėjusiojo R. A. ikiteisminio tyrimo metu nurodytas aplinkybes patvirtina ir 2018-05-31 R. A. pareiškimas iš kurio matyti, kad 2018-05-23 per internetinį portalą www.( - ).lt rado parduodama kompiuterį Macbook AIR. Susisiekus su pardavėju sutarė dėl 250 Eur kainos ir 5 Eur už pristatymą į ( - )pašto terminalą. 2018-05-23 iš sąskaitos ( - ) pervedė į sąskaitą LT05 4010 0510 0216 R. B. 255 Eur už norimą pirkti prekę. Nukentėjusiojo R. A. nurodytas aplinkybes, kad buvo išsiųsti pinigai į kaltinamojo R. B. banko sąskaitą patvirtina 2018-05-28 AB "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko mokėjimo nurodymo Nr. 1172 kopija iš kurios matyti, kad R. A. 2018-05-23 į R. B. sąskaitą "( - ) bank" AB Nr. ( - ) pervedė 255 eurus už kompiuterį Macbook Air bei ( - ) sąskaitos išrašas iš kurio matyti, kad į R. B. banko sąskaitą Nr. ( - ) 2018-05-24 R. A. persiuntė 255 Eur, be to, 2018-05-31 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole matyti, kad R. A. pateikė duomenis apie susirašinėjimą SMS žinutėmis su asmeniu, prisistačiusiu R. B. bei duomenis su skelbimo informaciją

182Dėl analogiško skelbimo apie parduodamą kompiuterį Apple MacBook air 13 2015, skelbimas Nr. ( - ), Tel. Nr. +( - ), įdėtas 2018-05-23, nukentėjo ir kitas nukentėjusysis S. K., kuris teisme nurodė, kad 2019-05-23 rado skelbimą portale ( - ).lt apie parduodama kompiuterį Mac Book ir su pardavėju sutarė jį pirkti už 250 Eur. Jis pervedė pinigus ir tai patvirtino el. paštu ( - ), kurį jam nurodė pardavėjas, tačiau kompiuterio nesulaukė. Šias nukentėjusiojo S. K. nurodytas aplinkybes patvirtina jo parodymai ikiteisminio tyrimo metu, kur jis nurodė, kad 2018-05-23 skelbimų portale "( - ).lt" rado skelbimą apie parduodamą kompiuterį "Mac Book". Pardavėjui, kuris prisistatė R. B. gyv. Pasvalio raj., paskambino tel. Nr +( - ), jis neatsiliepė. Tada į telefoną parašė jam žinutę ar jis turi minėtą kompiuterį. Jis atrašė, kad kompiuterį turi. Jis vėl jam paskambino. Atsiliepė vaikinas iki 30 metų amžiaus, kuris kalbėjo lietuviškai su stipriu tarmės akcentu. Pagal balsą įtaria, kad jis buvo apsnūdęs. Jie sutarė, kad už parduodamą kompiuterį jis jam į sąskaitą perves 250 eurų, o jis išsiųs kompiuterį. 2018-05-23 į sąskaitą ( - ) pervedė 250 eurų. Elektroniniu paštu ( - ) išsiuntė pardavėjui mokėjimo nurodymo kopiją. Jis į telefoną atsiuntė pranešimą, kad pinigus gavo ir kompiuteris išsiųstas. Kompiuterio negavo. Šias nukentėjusiojo S. K. nurodytas aplinkybes patvirtina ir jo 2018-06-14 protokolas – pareiškimas iš kurio matyti, kad 2018-05-23 skelbimų portale ( - ).lt rado skelbimą apie parduodamą kompiuterį MAC Book. Su pardavėju, kuris prisistatė R. B., sutarė, kad už parduodamą kompiuterį jis jam į sąskaitą perves 250 Eur, o jis išsiųs kompiuterį. 2018-05-23 į sąskaitą ( - ) pervedė 250 Eur, iki šiol kompiuterio negavo. Nukentėjusiojo S. K. nurodytas aplinkybes apie pervestą 250 Eur sumą į kaltinamojo R. B. sąskaitą patvirtina 2018-05-23 AB "(DUOMENYS NESKELBTINI)" mokėjimo nurodymas Nr. 105 iš kurio matyti, kad 2018-05-23 S. K. į R. B. "( - )" sąskaitą ( - ) pervedė 250 eurų.

183Kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė teisme duoti parodymus. Kaltinamasis R. B. kaltę dėl padarytos nusikalstamos veikos pripažino ir parodė, kad kaltinamasis P. F. per Messenger programėlę jo paprašė duoti banko sąskaitą. Tuo metu kaltinamasis P. F. naudojosi facebook ir jo profilis buvo ,,( - )“ su B. S. paveiksliuku. Jis sutiko duoti savo banko sąskaitą ir jam į sąskaitą pradėjo pervedinėti pinigus, kuriuos jis kuo greičiau turėjo nuimti ir paduoti arba kaltinamajai S. F., arba nepažįstamam vyrui, kuris atvažiuodavo su automobiliu. Su S. F. jie susitardavo ir kartu eidavo nuimti pinigus, kuriuos jis paduodavo S. F.. Jam buvo kilęs įtarimas dėl nešvarių pinigų, tačiau galvojo, kad viskas bus gerai. Šią kaltinamojo R. B. nurodytą aplinkybę, kad jis turėdavo kuo greičiau nuimti pinigus iš bankomato patvirtina 2018-10-05 apžiūros protokolas iš kurio matyti, kad apžiūrėjus R. B. naudojamos "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko sąskaitos Nr. ( - ) išklotinę, laikotarpyje nuo 2018-05-01 iki 2018-06-29, mokėjimo kortelės panaudojimo ataskaitą ir užfiksuotus vaizdo įrašus (nuotraukos), nustatyta, kad 2018-05-24 iš R. A. pervesta 255 eurai už kompiuterį Mackbook air ( - ) 2018-05-24 iš S. K. pervesta 250 eurų už ( - ). Nustatyta, kad pinigai 2018-05-25 505 eurai išgryninti ( - ). Iš pateiktų nuotraukų nustatyta, kad pinigus grynina R. B.

184Šias kaltinamojo R. B. nurodytas aplinkybes patvirtino ir kaltinamoji S. F., kuri nurodė, kad jos brolis kaltinamasis P. F., per Facebook (jo profilis pavadintas ,,( - )“) paprašė jos banko sąskaitos bei prisijungimo kodų prie elektroninės bankininkystės, kadangi jam buvo reikalinga banko sąskaita pinigams pervesti. Kai įkrisdavo pinigai į R. B. sąskaitą, ji turėdavo pinigus paimti iš jo ir įsidėti į savo banko sąskaitos, kurios prisijungimo duomenis turėjo kaltinamais P. F.. Kaltinamasis P. F. jai pranešdavo, kad pinigai jau yra įkritę į kaltinamojo R. B. banko sąskaitą. Ji suprato, kad tai nelegalūs pinigai.

185Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, ištyrus baudžiamojoje byloje esančius įrodymus ir įvertinus juos BPK 20 straipsnyje nustatyta tvarka, teismas daro išvadą, kad kaltinimas kaltinamiesiems P. F., R. B. ir S. F. dėl R. A. ir S. K. atžvilgiu padarytos tęstinės nusikalstamos veikos pagal BK 182 straipsnio 1 dalį pasitvirtino visiškai, todėl jų padaryta tęstinė nusikalstama veika, numatyta BK 182 straipsnio 1 dalyje yra įrodyta ir kvalifikuota teisingai.

186Kaltinamųjų P. F., S. F. ir R. B. padarytos nusikalstamos veikos kvalifikuojamas kaip viena tęstinė nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje, kadangi įdėtas melagingas skelbimas į interneto svetainė www.( - ).lt turėjo vieningą tikslą – apgaulės būdu gauti pinigų. Nusikalstamos veikos nukentėjusiųjų R. A. ir S. K. atžvilgiu įvykdytos tomis pačiomis dienomis, t.y. 2018-05-23 buvo įdėtas skelbimas, o nukentėjusieji tą pačią dieną pervedė pinigus į R. B. banko sąskaitą, melagingas skelbimas iš minėtos svetainės buvo pašalintas tą pačią dieną 2018-05-23 21.42 val., kai nukentėjusieji jau buvo pervedę pinigus. Be to, įdedant šį skelbimą į internetinį tinklapį nebuvo žinoma kiek asmenų pavyks apgauti ir kiek pinigų gaus, be to, kaltinamasis P. F. ragino kaltinamąjį R. B. visada paskubėti nuimti svertimus pinigus nuo banko sąskaitos ir juos perduoti kaltinamajai S. F., kas patvirtina kaltinamųjų tikslą ir sumanymą neteisėtai, pasinaudojant apgaule, užvaldyti neapibrėžtą kiekį pinigų. Be to, pažymėtina, kad nusikalstamam sumanymui įgyvendinti buvo naudojamas vienas apgaulės metodai – t. y. įdėtas fiktyvus skelbimas apie parduodamą kompiuterį Apple MacBook air 13 2015. Be to, nusikalstamas sumanymas buvo įgyvendintas analogišku būdu ir priemonėmis, t.y. šiam skelbimui buvo naudojamas mobilaus ryšio numeris +( - ), buvo naudojama ta pati kaltinamojo R. B. banko sąskaita. Taigi, nors kaltinamieji P. F., S. F. ir R. B. užvaldė skirtingų nukentėjusiųjų turtą, t.y. R. A. ir S. K., pagal nustatytą veikos padarymo mechanizmą nusikalstama veika kvalifikuojama pagal BK 182 straipsnio 1 dalį kaip tęstinė nusikalstama veika. Analogišką praktiką tokio pobūdžio bylose formuoja ir kiti Lietuvos Respublikos teismai (2017-01-23 Kauno apygardos teismo nutartis byloje Nr. 1A-82-290/2017, 2017-10-24 Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis byloje Nr. 2K-250-699/2016, 2017-12-18 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendis byloje Nr. 1-687-795/2017).

187Dėl G. M. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos

188Dėl nukentėjusiojo G. M. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje, kaltinamieji S. F. ir R. B. kaltę pripažino visiškai, o kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė duoti parodymus.

189Iš baudžiamojoje byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų įrodymų matyti, kad 2018-06-21 UAB "( - )" rašte Nr. R-2208 nurodyta, kad skelbimas Nr. ( - ), pavadinimas Giant. Tel. Nr. +( - ). Įdėtas 2018-05-26, 14.08 val., iš IP ( - ), pašalintas 2018-05-26, 14.46 val., iš IP ( - ). Skelbimas Nr. ( - ), pavadinimas Giant dviratis. Tel. Nr. +( - ). Įdėtas 2018-05-26, 20.35 val., iš IP ( - ), paslėptas 2018-05-26, 21.49 val., iš IP ( - ), aktyvuotas 2018-05-27, 08.45 val., iš IP ( - ), pašalintas 2018-05-27, 09.59, iš IP ( - ) (5 t., b.l. 4-5)

190Nukentėjusysis G. M. teisme parodė, kad 2018 m. vasarą rado skelbimą ( - ).lt dėl parduodamo dviračio ,,Giant“ ir susitaręs su pardavėju jam persiuntė į B. banko sąskaitą 190 Eur, po to kitą dieną vėl rado kitą skelbimą dėl parduodamo dviračio ir tuo pačiu numeriu susisiekęs su pardavėju persiuntė jam 200 Eur už antrą dviratį, tačiau vėliau suprato, kad buvo apgautas. Šias nukentėjusiojo G. M. teisme nurodytas aplinkybes patvirtino jo paties ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kur jis nurodė, kad 2018-05-26, apie 15.30 val. www.( - ).lt rado skelbimą apie parduodamą vyrišką dviratį "Giant", pilkos ir auksinės spalvos, kurio kaina buvo 180 eurų. Skelbimas buvo patalpintas į portalą 2018-05-26, skelbime buvo nurodytas tel. ( - ), Mažeikių r. ir kiti miestai. Jam buvo atsiųsta R. B. banko sąskaita ir jis 2018-05-26, 15:33:32 val., iš savo "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko sąskaitos Nr. ( - ) į jo nurodytą banko sąskaitą padarė 180 eurų pavedimą, paskirtį nurodė "Giant dviratis". 2018-05-27 vėl "www.( - ).lt" rado kito parduodamo dviračio "Giant" juodai raudonos spalvos, už 240 eur. skelbimą. Skelbime buvo nurodytas ( - ) tel. Nr. ( - ). Sutarė dviračio kainą už 210 Eur, ir tą pačią dieną į tą pačią banko sąskaitą jis iš tos pačios savo banko sąskaitos pervedė 210 eurų. Abu dviračius turėjo išsiųsti 2018-05-28, tačiau dviračių negavo. Šiuos nukentėjusiojo G. M. parodymus patvirtina ir 2018-05-28 G. M. pareiškimas iš kurio matyti, kad 2018-05-26 būdamas namuose, Kaune, už dviratį, kurį parduodamą rado internetiniame puslapyje www.( - ).lt pervedė jį parduodančiam asmeniui 180 eurų. Su šiuo asmeniu kainą sutarė paskambinęs skelbime nurodytu telefonu Nr. ( - ). Sąskaitos numerį jis jam nurodė ( - ) ir prisistatė kaip R. B.. Taip pat jis dar nurodė savo el. paštą ( - ). Kitą dieną, t.y. 2018-05-27, apie 10:12 val., tam pačiam asmeniui į tą pačią banko sąskaitą pervedė dar 210 eurų už kitą tame pačiame skelbime parduodamą dviratį. Šias nukentėjusiojo G. M. nurodytas aplinkybes apie kontaktus su tariamu pardavėju bei pinigų pervedimus patvirtina "( - ) " AB banko sąskaitos išrašas iš kurio matyti, kad 2018-05-26 15.33 val. ir 2018-05-27 10.12 val. G. M. į R. B. sąskaitą Nr. ( - ) atliko 180 ir 210 eurų dydžio pavedimus. Paskirtis: Giant dviratis. Be to, iš 2018-05-29 G. M. atsiųstų skelbimų nuotraukų matyti, kad tinklalapyje "( - ).lt" buvo patalpinti skelbimai ID: ( - ) ir ID: ( - ), apie parduodamus dviračius "Giant", kurių kaina 180 ir 240 eurų, kontaktinis tel. +( - ), be to pateiktas susirašinėjimas dėl dviračių pirkimo aplinkybių su telefono abonementu +( - ). Be to, nukentėjusiojo G. M. telefoninius kontaktus su tariamu pardavėju patvirtina ir 2018-08-13 tarnybinis pranešimas iš kurio matyti, kad atlikus abonemento ( - ) išklotinės analizę, nustatyta, kad laikotarpyje nuo 2018-05-26, nuo 14.31 val. iki 14.45 val. ir nuo 2018-05-26, 15.19 val., iki 15.44 val., abonementas ( - ) skambučiais ir sms pranešimais kontaktavo su G. M. naudotu abonementu ( - ). Abonementas ( - ) tuo metu jungėsi prie bokštų, esančių ( - ), kur tuo metu laisvės atėmimo bausmę atliko kaltinamasis P. F..

191Kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė teisme duoti parodymus. Kaltinamasis R. B. kaltę dėl padarytos nusikalstamos veikos pripažino ir parodė, kad kaltinamasis P. F. per Messenger programėlę jo paprašė duoti banko sąskaitą. Tuo metu kaltinamasis P. F. naudojosi facebook ir jo profilis buvo ,,( - )“ su B. S. paveiksliuku. Jis sutiko duoti savo banko sąskaitą ir jam į sąskaitą pradėjo pervedinėti pinigus, kuriuos jis kuo greičiau turėjo nuimti ir paduoti arba kaltinamajai S. F., arba nepažįstamam vyrui, kuris atvažiuodavo su automobiliu. Su S. F. jie susitardavo ir kartu eidavo nuimti pinigus, kuriuos jis paduodavo S. F.. Jam buvo kilęs įtarimas dėl nešvarių pinigų, tačiau galvojo, kad viskas bus gerai. Šią kaltinamojo R. B. nurodytą aplinkybę, kad jis turėdavo kuo greičiau nuimti pinigus iš bankomato patvirtina 2018-10-05 apžiūros protokolas iš kurio matyti, kad apžiūrėjus R. B. naudojamos "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko sąskaitos Nr. ( - ) išklotinę, laikotarpyje nuo 2018-05-01 iki 2018-06-29, mokėjimo kortelės panaudojimo ataskaitą ir užfiksuotus vaizdo įrašus (nuotraukos), nustatyta, kad 2018-05-26 iš G. M. pervesta 180 eurų už Giant dviratį, 2018-05-27 iš G. M. pervesta 210 eurų už Giant dviratį. Nustatyta, kad pinigai 2018-05-28 180 eurų ir 210 eurų išgryninti ( - ). Iš pateiktų nuotraukų nustatyta, kad pinigus grynina R. B..

192Šias kaltinamojo R. B. nurodytas aplinkybes patvirtino ir kaltinamoji S. F., kuri nurodė, kad jos brolis kaltinamasis P. F., per Facebook (jo profilis pavadintas ,,( - )“) paprašė jos banko sąskaitos bei prisijungimo kodų prie elektroninės bankininkystės, kadangi jam buvo reikalinga banko sąskaita pinigams pervesti. Kai įkrisdavo pinigai į R. B. sąskaitą, ji turėdavo pinigus paimti iš jo ir įsidėti į savo banko sąskaitos, kurios prisijungimo duomenis turėjo kaltinamais P. F.. Kaltinamasis P. F. jai pranešdavo, kad pinigai jau yra įkritę į kaltinamojo R. B. banko sąskaitą. Ji suprato, kad tai nelegalūs pinigai.

193Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, ištyrus baudžiamojoje byloje esančius įrodymus ir įvertinus juos BPK 20 straipsnyje nustatyta tvarka, teismas daro išvadą, kad kaltinimas kaltinamiesiems P. F., R. B. ir S. F. dėl G. M. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos pagal BK 182 straipsnio 1 dalį pasitvirtino visiškai, todėl jų padaryta nusikalstama veika, numatyta BK 182 straipsnio 1 dalyje yra įrodyta ir kvalifikuota teisingai.

194Dėl N. L. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos

195Dėl nukentėjusiojo N. L. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje, kaltinamieji S. F. ir R. B. kaltę pripažino visiškai, o kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė duoti parodymus.

196Iš baudžiamojoje byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų įrodymų matyti, kad 2018-11-28 UAB "( - )" rašte Nr. R-2463 nurodyta, kad skelbimas Nr. ( - ), pavadinimas Giant. Tel. Nr. +( - ). Įdėtas 2018-05-27, 17.39 val., iš IP ( - ), paslėptas 2018-05-27, 17.42 val., iš IP ( - ), redaguotas 2018-05-27, 17.49 val, iš IP ( - ), aktyvuotas 2018-05-27, 19.09 val., iš IP ( - ), paslėptas 2018-05-27, 19.23 val. iš IP ( - ), aktyvuotas 2018-05-27, 19.40 iš IP ( - ), pašalintas 2018-05-27, 20.36 val., iš IP ( - ). SMS mokėjimai: 2018-06-11, 18.02 val. ir 2018-06-13, 12.16 val., iš +( - ). (5 t., b.l. 64-65)

197Nukentėjusysis N. L. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-05-27, internetiniame tinklalapyje www.( - ).lt (skelbimo ID ( - )) rado skelbimą, kuriame buvo nurodyta, kad už 210 eurų yra parduodamas kalnų dviratis, parvežtas iš Švedijos. Skelbime buvo nurodytas pardavėjo mobiliojo ryšio numeris ( - ). Su pardavėju sutarė, kad jis jam perves 200 eurų į jo nurodytą banko sąskaitą ( - ) "( - ) ", o jis sekančią dieną išsiųs jam dviratį per autobusų siuntas. Asmuo taip pat jam atsiuntė savo el. Paštą ( - ), kuriuo paprašė atsiųsti jam mokėjimo nurodymą, patvirtinantį atliktą mokėjimą. 2018-05-27, apie 21 val., būdamas darbe, padarė bankinį pavedimą 200 eurų į asmens nurodytą banko sąskaitą, apie tai informavo dviračio pardavėją el. paštu, tačiau dviračio nesulaukė. Šias nukentėjusiojo N. L. ikiteisminio tyrimo metu nurodytas aplinkybes patvirtina ir 2018-05-29 N. L. pareiškimas iš kurio matyti, kad 2018-05-27 21 val. ( - ).lt surado dviratį ,,Giant“ už 200 Eur. Pervedė į pardavėjo sąskaitą Nr. ( - ) (DUOMENYS NESKELBTINI) 200 Eur R. B.. Dviračio negavo. Nekentėjusiojo N. L. bendravimą telefonu su tariamu pardavėju patvirtina N. L. pateiktas telefono susirašinėjimas su asmeniu prisistačiusiu R. B. bei 2018-11-28 apžiūros protokolas iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėta abonemento Nr. ( - ) išklotinė laikotarpyje nuo 2018.05.27 00:00:00 iki 2018.05.30 23:59:59. Nustatyta, kad abonemento Nr. ( - ) SIM kortelė laikotarpyje nuo 2018-05-27, 13:42:45, iki 2018-05-30, 12:15:56, įdėta mobiliajame telefone, kurio IMEI Nr. ( - ), veikė bazinių stočių, adresu ( - )., zonoje. 2018-05-27 iš tel. Nr. ( - ) (nukentėjusiojo N. L.) išsiųsta SMS žinutė į tel. Nr. ( - ). Po to vyksta susirašinėjimas SMS žinutėmis tarp minėtų telefono numerių. Tą pačią dieną tarp šių abonementų įvyko pokalbis, bendrauta 164 sekundes. 2018-05-28 vyko susirašinėjimas SMS žinutėmis. 2018-05-29 SMS žinutės siunčiamos tik iš tel. Nr. ( - ) (nukentėjusiojo) į ( - ). Nustatyta, kad 2018-05-2,7 14:45:44, 2018-05-27, 15:26:11, 2018-05-27, 15:39:23, 2018-05-27, 17:12:26, 2018-05-27, 17:12:27, 2018-05-27, 17:41:19, 2018-05-27, 19:17:02, 2018-05-27, 20:40:43 į tel. Nr. ( - ) siųstos SMS žinutės iš (DUOMENYS NESKELBTINI). Be to, nukentėjusiojo N. L. nurodytą aplinkybę, kad jis pervedė pinigus į R. B. banko sąskaitą patvirtina ir vietinio mokėjimo nurodymas iš kurio matyti, kad N. L. į R. B. sąskaitą, esančią "( - ) " Nr. ( - ) pervedė 200 eurų.

198Kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė teisme duoti parodymus. Kaltinamasis R. B. kaltę dėl padarytos nusikalstamos veikos pripažino ir parodė, kad kaltinamasis P. F. per Messenger programėlę jo paprašė duoti banko sąskaitą. Tuo metu kaltinamasis P. F. naudojosi facebook ir jo profilis buvo ,,( - )“ su B. S. paveiksliuku. Jis sutiko duoti savo banko sąskaitą ir jam į sąskaitą pradėjo pervedinėti pinigus, kuriuos jis kuo greičiau turėjo nuimti ir paduoti arba kaltinamajai S. F., arba nepažįstamam vyrui, kuris atvažiuodavo su automobiliu. Su S. F. jie susitardavo ir kartu eidavo nuimti pinigus, kuriuos jis paduodavo S. F.. Jam buvo kilęs įtarimas dėl nešvarių pinigų, tačiau galvojo, kad viskas bus gerai. Šią kaltinamojo R. B. nurodytą aplinkybę, kad jis turėdavo kuo greičiau nuimti pinigus iš bankomato patvirtina 2018-07-10 apžiūros protokolas iš kurio matyti, kad apžiūrint AB ,,( - ) Bank." pateiktą vaizdo įrašą, matyti, kad vaizdas fiksuojamas nuo 2018-05-28, 00:06 val., iki 2018-05-28, 00:08 val., ( - ), ( - ). Vaizdo įrašo trukmė 2:07 min. Vaizdo įraše užfiksuota kaip mergina ir R. B. (gim. ( - )) iš bankomato, esančio ( - ), ( - ), išgrynina pinigus iš R. B. banko sąskaitos. Kaltinamasis R. B. patvirtino, kad jis grynindavo pinigus iš savo banko sąskaitos.

199Šias kaltinamojo R. B. nurodytas aplinkybes patvirtino ir kaltinamoji S. F., kuri nurodė, kad jos brolis kaltinamasis P. F., per Facebook (jo profilis pavadintas ,,( - )“) paprašė jos banko sąskaitos bei prisijungimo kodų prie elektroninės bankininkystės, kadangi jam buvo reikalinga banko sąskaita pinigams pervesti. Kai įkrisdavo pinigai į R. B. sąskaitą, ji turėdavo pinigus paimti iš jo ir įsidėti į savo banko sąskaitos, kurios prisijungimo duomenis turėjo kaltinamais P. F.. Kaltinamasis P. F. jai pranešdavo, kad pinigai jau yra įkritę į kaltinamojo R. B. banko sąskaitą. Ji suprato, kad tai nelegalūs pinigai.

200Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, ištyrus baudžiamojoje byloje esančius įrodymus ir įvertinus juos BPK 20 straipsnyje nustatyta tvarka, teismas daro išvadą, kad kaltinimas kaltinamiesiems P. F., R. B. ir S. F. dėl N. L. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos pagal BK 182 straipsnio 3 dalį pasitvirtino visiškai, todėl jų padaryta nusikalstama veika, numatyta BK 182 straipsnio 3 dalyje yra įrodyta ir kvalifikuota teisingai.

201Dėl D. Š. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos

202Dėl nukentėjusiojo D. Š. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje, kaltinamieji S. F. ir A. F. kaltę pripažino visiškai, o kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė duoti parodymus.

203Iš baudžiamojoje byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų įrodymų matyti, kad 2018-06-14 UAB "( - )" rašte Nr. R-2191 nurodyta, kad skelbimas Nr. ( - ), pavadinimas Dviratis parvežtas iš Norvegijos. Tel. Nr. +( - ). Įdėtas 2018-06-03, 09.24 val., iš IP ( - ), redaguotas 2018-06-03, 09.44 val., iš IP ( - ), paslėptas 2018-06-03, 13.56 val., iš IP 90.131.33.109, aktyvuotas 2018-06-04, 10.57 val, iš IP ( - ), redaguotas 2018-06-04, 10.58 val. iš IP ( - ), paslėptas 2018-06-04, 12.58 val. iš IP ( - ). Tel. +( - ).

204Nukentėjusysis D. Š. teisme parodė, kad rado skelbimą interneto svetainėje ( - ).lt dėl parduodamo dviračio ir sms žinutėmis susisiekęs su pardavėju sutarė kainą ir per 2 kartus persiuntė 200 Eur, tačiau dviračio negavo. Šias nukentėjusiojo D. Š. nurodytas aplinkybes patvirtina nukentėjusiojo D. Š. parodymai ikiteisminio tyrimo metu, kur jis nurodė, kad 2018 m. birželio 3 dieną internetiniame tinklapyje "( - ).lt" rado jam patinkantį parduodamą dviratį už 200 eurų. Jis paskambino nurodytu telefono numeriu dėl papildomos informacijos +( - ). Atsiliepė vyriškis, kuris jam suteikė reikalingą informaciją ir paprašė, jog jis rezervuotų jam dviratį, kol jis atvyks. Tas asmuo sutiko ir paprašė pervesti užstatą 50 eurų ir jam sms žinute atsiuntė sąskaitos numerį. Buvo nurodyta pinigus pervesti D. M. į "( - )" sąskaitą Nr. ( - ). Pervedus šiuos pinigus, sutarė, jog jis atvyks pasiimti 2018-06-09. Tačiau tą pačią dieną jam vėl parašė ( - ) asmuo ir pasakė, jog jei jis perves likusius pinigus, tuomet galėtų dviratį 2018-06-04 jam įkelti į autobusą ir per siuntas atsiųsti į Kauną. Taip jis pervedė dar 150 eurų. 2018-06-04, vakare jis nesulaukė jokio skambučio, jog dviratis jau įkeltas, todėl paskambino minėtu numeriu, bet telefonas jau buvo išjungtas. Šias nukentėjusiojo D. Š. nurodytas aplinkybes ikiteisminio tyrimo metu patvirtina ir 2018-06-11 protokolas – pareiškimas iš kurio matyti, kad D. Š. internetinį tinklapį "( - ).lt" rado jam patinkantį parduodamą dviratį už 200 eurų. Susisiekus su pardavėju telefonu. +( - ), sutarė dėl kainos ir 50 eurų jis pervedė D. M. į ( - ) sąskaitą Nr. ( - ). Pervedus šiuos pinigus, sutarė, jog jis atvyks pasiimti 2018 06 09. Tačiau tą pačią dieną jam vėl parašė ( - ) asmuo ir pasakė, jog jei jis pervestų likusius pinigus, tuomet galėtų dviratį 2018 06 04 jam įkelti į autobusą ir per siuntas atsiųsti į Kauną. Taip jis pervedė dar 150 eurų., tačiau dviračio negavo. Šias nukentėjusiojo D. Š. nurodytas aplinkybes, kad jis per du kartus pervedė 200 Eur į D. M. banko sąskaitą patvirtina 2018-06-03 "(DUOMENYS NESKELBTINI)" AB mokėjimo nurodymai Nr. 59 ir 60 iš kurių matyti, kad 2018-06-03 D. Š. į D. M. banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią "( - )" AB pervedė 150 eurų ir 50 eurų, mokėjimo paskirtis - už prekes,

205Kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė teisme duoti parodymus. Kaltinamasis A. F. kaltę dėl padarytos nusikalstamos veikos pripažino ir parodė, kad kaltinamasis P. F. jo paprašė banko sąskaitos, o kadangi jo sąskaitoje buvo didelis minusas, todėl jis paprašė bendradarbio D. M. banko sąskaitos, kurią vėliau perdavė kaltinamajam P. F.. Kai pinigai buvo pervesti į D. sąskaitą, tai P. F. arba D. jam pasakė, nes gavo žinutę. Tada jis kartu su D. M. ir S. F. nuėjo nuimti pinigų į ( - ) bankomatą. Nuimtus pinigus įdėjo į S. F. banko sąskaitą. Šiuos kaltinamojo A. F. parodymus patvirtino liudytojas D. M., kuris nurodė, kad jo bendradarbis A. F. paprašė jo banko sąskaitos, nes norėjo, kad jo draugas jam pervestų pinigus, jis jam davė banko sąskaitos numerį ir po kelių dienų į jo banko sąskaitą įkrito 150 Eur ir 50 Eur. Tada jis kartu su A. F. ir S. F. nuėjo prie bankomato ir išgrynino 200 Eur, kuriuos atidavė S. F.. Liudytojo D. M. nurodytą aplinkybę, kad jis išgrynino iš savo banko sąskaitos pinigus patvirtina 2018-10-04 apžiūros protokolas iš kurio matyti, kad 2018-06-03 gauti pinigai išgryninti 100 eurų ir 50 eurų adresu: ( - ), ( - ). Iš pateiktų nuotraukų nustatyta, kad 2018-06-03 pinigus grynino D. M.. Kaltinamoji S. F., kuri nurodė, kad jos brolis kaltinamasis P. F., per Facebook (jo profilis pavadintas ,,( - )“) paprašė jos banko sąskaitos bei prisijungimo kodų prie elektroninės bankininkystės, kadangi jam buvo reikalinga banko sąskaita pinigams pervesti. Kaltinamasis P. F. jai pranešdavo, kad pinigai jau yra įkritę į banko sąskaitą. Ji suprato, kad tai nelegalūs pinigai. Be to, kaltinamoji S. F. patvirtino kaltinamojo A. F. ir liudytojo D. M. parodymus, kad kai į D. M. banko sąskaitą įkrito pinigai, ji turėjo iš jo juos paimti. Tada pas D. ji ėjo kartu su kaltinamuoju A. F. ir paėmė pinigus, kuriuos įsidėjo į savo sąskaitą.

206Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, ištyrus baudžiamojoje byloje esančius įrodymus ir įvertinus juos BPK 20 straipsnyje nustatyta tvarka, teismas daro išvadą, kad kaltinimas kaltinamiesiems P. F., A. F. ir S. F. dėl D. Š. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos pagal BK 182 straipsnio 3 dalį pasitvirtino visiškai, todėl jų padaryta nusikalstama veika, numatyta BK 182 straipsnio 3 dalyje yra įrodyta ir kvalifikuota teisingai.

207Dėl M. B. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos

208Dėl nukentėjusiojo M. B. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje, kaltinamosios S. F. ir S. D. kaltę pripažino visiškai, o kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė duoti parodymus.

209Iš baudžiamojoje byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų įrodymų matyti, kad 2018-08-14 UAB "( - )" rašte Nr. R-2309 nurodyta, kad skelbimas Nr. 357767729, pavadinimas Dviratis giant anthem. Tel. Nr. +( - ). Įdėtas 2018-07-07, 12.18 val., iš IP ( - ), paslėptas 2018-07-07, 12.18 val., iš IP ( - ), aktyvuotas 2018-07-07, 12.20 val., IP adresas neužfiksuotas, redaguotas 2018-07-07, 12.20 val., iš IP ( - ), paslėptas 2018-07-07, 12.34 val., iš IP ( - ), aktyvuotas 2018-07-07, 13.05 val., iš IP ( - ), redaguotas 2018-07-07, 13.55 val., iš IP ( - ), paslėptas 2018-07-07, 15.05 val., iš IP ( - ), pašalintas 2018-07-07, iš IP ( - ). Sms mokėjimai: 2018-07-08, 09.27 val., 2018-07-08, 09.29 val., 2018-07-08, 11.52 val., iš abonemento Nr. +( - ). Iš 2018-09-25 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta IP ( - )išklotinė, laikotarpyje nuo 2018-07-07, 16.51 val., iki 2018-07-07, 16.52 val. nustatyta, kad šis IP buvo suteiktas daugiau nei 60 mobiliojo ryšio abonementų. taip pat nustatyta, kad šis IP 2 kartus buvo suteiktas ir abonementui Nr. ( - ), kuris buvo nurodytas skelbime "( - ).lt", dėl parduodamų dviračių. pirmą kartą šiuo abonementu jungtasi nuo 2018-07-07, 15.32 val., iki 2018-07-07, 17.04 val., antrą kartą - nuo 2018-07-07, 16.33 val., iki 2018-07-07, 17.38 val.

210Nukentėjusysis M. B. teisme parodė, kad jis rado skelbimą dėl parduodamų dviračių internetiniame puslapyje www. ( - ).lt ir susisiekęs su pardavėju pervedė į moters vardu S. banko sąskaitą iki 200 eurų, tačiau minėtų dviračių jis negavo, o susisiekti telefonu su pardavėju nepavyko. Nukentėjusysis M. B. ikiteisminio tyrimo metu bei pareiškime nurodė, kad 2018-07-07 apie 15:30 val. pamatė internetinėje svetainėje www.( - ).It skelbimą, kuriame buvo parduodami du dviračiai (skelbimai atskiri, tačiau pardavėjas ( - )). Skelbime buvo nurodytas tik pardavėjo Tel. Nr. +( - ) ir skelbimo patalpinimo vieta - Telšių rai. 2018-07-07 apie 15:43 paskambino pardavėjui, nurodytu Tel. Nr. skelbime, kalbėjo su vyriškiu, su kuriuo sutarė, kad dalį sumos perves prieš susitinkant, o dalį kai susitiks. Pinigus pervesti iš anksto pasiūlė jis. Pardavėjas pasakė, kad apie 18:00 val. bus namuose adresu ( - ), Telšiai, tad sutarė, jog 18:00 val. jis atvažiuos pasiimti dviračių minėtu adresu. Pervedė pinigus 190 eur, į S. S. ( - ) ( - ) AB sąskaitą, nurodė mokėjimo paskirtį "už dviračius", tačiau dviračių negavo. Nukentėjusiojo M. B. nurodytą aplinkybę, kad jis bendravo su tariamu pardavėju patvirtina 2018-08-29 tarnybinis pranešimas iš kurio matyti, kad atlikus telefono abonemento Nr. ( - ) pokalbių išklotinių analizę nustatyta, jog laikotarpyje nuo 2018-07-01 iki 2018-08-14 abonemento veikimo zona buvo Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių sen( - ), kurioje yra Pravieniškių pataisos namai. Abonemento Nr. ( - ) sim kortelė šiuo laikotarpiu buvo įdėta į mobiliojo ryšio telefonus, kurių IMEI: ( - ) ir ( - ). Nustatyta, kad iš abonemento Nr.+( - ), kuriuo naudojasi M. B., į abonementą Nr.į +( - ) buvo išsiųsta 12 sms žinučių. Iš abonemento Nr. +( - ) į M. B. naudojamą abonementą +( - ) buvo išsiųsta 19 sms žinučių. Iš abonemento Nr. +( - ) skambučių išklotinių matyti, kad juo buvo naudojamasi laikotarpyje nuo 2018-07-05, 08:43:42 val., iki 2018-07-08, 18:36:21 val., Abonementas +( - ) priklauso išankstinio apmokėjimo sistemai. Nukentėjusiojo M. B. nurodytą aplinkybę, kad jis pervedė 190 Eur į S. D. (S.) banko sąskaitą patvirtina 2018-08-29 tarnybinis pranešimas iš kurio matyti, kad atlikus S. S. AB "( - )" banko sąskaitos Nr. ( - ) analizę nustatyta, kad 2018-07-07 į jos sąskaitą M. B. iš savo sąskaitos Nr. ( - ) pervedė 190 eurų, paskirtis: "Už dviračius". Tą pačią dieną, iš S. S. sąskaitos buvo atliktas 60 eurų pavedimas į L. K. sąskaitą Nr. ( - ), į J. K. sąskaitą Nr. ( - ) buvo atliktas 20 eurų pavedimas. Taip pat, tą pačią dieną, 18:35 val., AB "( - )" bankomate, esančiame ( - ), ( - ), buvo išgryninta 150 eurų. Iš pateiktų fotonuotraukų prie AB "( - )" bankomato matosi, kad pinigus išgrynina moteris tamsiais plaukais, veido bruožai dėl prastos nuotraukų kokybės matosi prastai. Kaltinamoji S. D. teisme neteikė parodymų, tačiau prisipažino padariusi nusikalstamą veiką. Ikiteisminio tyrimo metu ji kaltę pripažino ir parodė, kad ji buvo davusi kaltinamajam P. F. banko sąskaitą, kuris naudojosi facebook ir buvo užsivadinęs profilį ,,( - )“ ir jis jos banko sąskaita disponavo, be to, yra P. F. paprašyta nuėmusi pinigus iš savo banko sąskaitos ir perdavusi kaltinamajai S. F.. Kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė teisme duoti parodymus. Kaltinamoji S. F., kuri nurodė, kad jos brolis kaltinamasis P. F., per Facebook (jo profilis pavadintas ,,( - )“) paprašė jos banko sąskaitos bei prisijungimo kodų prie elektroninės bankininkystės, kadangi jam buvo reikalinga banko sąskaita pinigams pervesti. Kaltinamasis P. F. jai pranešdavo, kad pinigai jau yra įkritę į banko sąskaitą. Ji suprato, kad tai nelegalūs pinigai. Be to, kaltinamoji S. F. patvirtino kaltinamosios S. D. parodymus patvirtindama, kad buvo atvejis su S. D., kai kaltinamasis P. F. pervedė pinigus į S. D. banko sąskaitą ir ji iš jos paėmė 190 Eur. Be to, kaltinamosios S. D. ir S. F. parodymus patvirtino liudytojai A. G. bei T. J.. Liudytojas A. G. parodė, kad jam kaltinamasis P. F. buvo sakęs, kad pas kaltinamąją S. D. yra apie 8000 Eur ir ji yra dingusi, o ją jam susitikus ir paprašius P. F. skolos, kaltinamoji S. D. susirašius su P. F., jam grąžino 50 Eur skolą. Liudytojas T. J. parodė, kad jam yra tekę perduoti pinigus nepažįstamiems asmenims, kuriuos padavė S. F..

211Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, ištyrus baudžiamojoje byloje esančius įrodymus ir įvertinus juos BPK 20 straipsnyje nustatyta tvarka, teismas daro išvadą, kad kaltinimas kaltinamiesiems P. F., S. D. ir S. F. dėl M. B. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos pagal BK 182 straipsnio 3 dalį pasitvirtino visiškai, todėl jų padaryta nusikalstama veika, numatyta BK 182 straipsnio 3 dalyje yra įrodyta ir kvalifikuota teisingai.

212Bausmės skyrimas.

213Skirdamas bausmę kaltinamiesiems P. F., R. B., S. F., A. F., S. D., teismas atsižvelgia į BK 54 straipsnyje nurodytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, t.y. į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, pavojingumo laipsnį, padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus, į kaltinamųjų kaltės formą ir laipsnį, asmenybes, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 2 dalis).

214Kaltinamojo P. F. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo atsakomybę sunkinančios aplinkybės tos, kad jis nusikalstamas veikas padarė veikdamas bendrininkų grupėje, be to, būdamas recidyvistas.

215Kaltinamasis P. F. padarė 9 nusikalstamas veikas, t.y. 3 nusikalstamos veikos, kurios pagal BK 11 straipsnio 3 dalį priskiriamos nesunkių nusikaltimų kategorijai, ir 6 nusikalstamos veikos, kurios pagal BK 12 straipsnį priskiriamos baudžiamajam nusižengimui, nusikalstamos veikos padarytos tiesiogine tyčia, baigtos.

216Kaltinamasis P. F. nusikalto būdamas teistas, teistumas neišnykęs, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę (7 t., b.l. 105-111, 9 t., b.l. 194-200), baustas administracine tvarka (7 t., b.l. 112-119, 10 t., b.l. 1-9), nekilnojamojo turto neturi (7 t., b.l. 147), nedirbantis (10 t., b.l. 12), šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę. Esant šioms aplinkybėms, kaltinamajam P. F. skirtina laisvės atėmimo bausmė, kurios dydis nustatytinas mažesnis nei sankcijos vidurkis.

217Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės bendrintinos dalinio bausmių sudėjimo būdu, kadangi padaryti nesunkūs nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, o viena iš BK 63 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų, kuriai esant teismas privalomai taiko bausmių apėmimą, yra atvejis, kai padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms pagal BK 10 ar 11 straipsnius (BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktas). Laikoma, kad padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punkto prasme, jeigu jos priskiriamos skirtingoms kategorijoms per vieną ar kelias kategorijas (pvz., nesunkus ir sunkus nusikaltimas) arba viena nusikalstamų veikų yra baudžiamasis nusižengimas, o kita – apysunkis, sunkus ar labai sunkus nusikaltimas. Jeigu nusikalstamos veikos priskiriamos tai pačiai ar gretimoms kategorijoms (pvz., nesunkus ir apysunkis nusikaltimas, ar baudžiamasis nusižengimas ir nesunkus nusikaltimas), teismas paprastai bausmes bendrina sudėjimo būdu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-493/2005, Nr. 2K-9/2010).

218Kadangi kaltinamasis P. F. nusikalstamas veikas padarė laikotarpiu nuo 2018-04-28 iki 2018-07-07, t.y. po 2018-02-28 Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžio priėmimo, todėl šiuo nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo bausmė subendrintina su paskirta 2018-02-28 Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžiu paskirta ir neatlikta laisvės atėmimo bausmės dalimi pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 3 dalies nuostatas.

219Kaltinamojo R. B. atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi. Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė ta, kad jis nusikalstamas veikas padarė veikdamas bendrininkų grupėje. Nors kaltinamasis R. B. šiuo metu yra teistas 2 kartus, tačiau šioje baudžiamojoje byloje jis nusikalstamas veikas padarė būdamas neteistas, todėl jis nusikalstamų veikų padarymo metu nelaikomas recidyvistu.

220Kaltinamasis R. B. padarė 6 nusikalstamas veikas, t.y. 3 nusikalstamos veikos, kurios pagal BK 11 straipsnio 3 dalį priskiriamos nesunkių nusikaltimų kategorijai, ir 3 nusikalstamos veikos, kurios pagal BK 12 straipsnį priskiriamos baudžiamajam nusižengimui, nusikalstamos veikos padarytos tiesiogine tyčia, baigtos.

221Kaltinamasis R. B. šiuo metu dirbantis (10 t., b.l. 15-17), nusikalstamų veikų padarymo metu buvo neteistas, šiuo metu teistas 2 kartus (7 t., b.l. 25-28, 9 t., b.l. 171-174), baustas administracine tvarka (7 t., b.l. 29-32, 9 t., b.l. 175-178), nekilnojamojo turto neturi (7 t., b.l. 75). Esant šioms aplinkybėms, kaltinamajam R. B. skirtina laisvės atėmimo bausmė, kurios dydis nustatomas mažesnis nei sankcijos vidurkis, kadangi nors asmuo nusikalstamų veikų padarymo metu buvo neteistas, tačiau šiuo metu yra teistas 2 kartus, kas rodo asmens neigiamas pažiūras į visuomenės nustatytas taisykles.

222Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės bendrintinos dalinio bausmių sudėjimo būdu, kadangi padaryti nesunkūs nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, o viena iš BK 63 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų, kuriai esant teismas privalomai taiko bausmių apėmimą, yra atvejis, kai padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms pagal BK 10 ar 11 straipsnius (BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktas). Laikoma, kad padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punkto prasme, jeigu jos priskiriamos skirtingoms kategorijoms per vieną ar kelias kategorijas (pvz., nesunkus ir sunkus nusikaltimas) arba viena nusikalstamų veikų yra baudžiamasis nusižengimas, o kita – apysunkis, sunkus ar labai sunkus nusikaltimas. Jeigu nusikalstamos veikos priskiriamos tai pačiai ar gretimoms kategorijoms (pvz., nesunkus ir apysunkis nusikaltimas, ar baudžiamasis nusižengimas ir nesunkus nusikaltimas), teismas paprastai bausmes bendrina sudėjimo būdu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-493/2005, Nr. 2K-9/2010).

223Kadangi kaltinamasis R. B. nusikalstamas veikas padarė laikotarpiu nuo 2018-04-28 iki 2018-05-27, t.y. prieš 2019-03-29 Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžio priėmimą, todėl šiuo nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo bausmė subendrintina su paskirta ir atlikta 2019-03-29 Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžio bausmės dalimi pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalies, 9 dalies nuostatas.

224Kadangi kaltinamasis R. B. pripažino padaręs nusikalstamas veikas, be to, aukščiau išvardintos aplinkybės rodo, kad kaltinamasis vertina savo veiksmų neigiamas pasekmes, gailisi dėl padarytų nusikaltimų, nors baustas administracine tvarka, tačiau baudas sumoka, laikotarpiu nuo nusikalstamų veikų padarymo iki nuosprendžio priėmimo kaltinamasis R. B. buvo įsidarbinęs kelis kartus ir šiuo metu yra dirbantis, kas rodo, kad asmuo keičia savo elgesį, stengiasi užsidirbti sąžiningai, kas teigiamai charakterizuoja kaltinamąjį. Taigi iš visumos aptartų duomenų matyti, kad R. B. supranta savo padarytų nusikalstamų veikų pavojingumą ir kritiškai vertina savo elgesį, pripažįsta kaltę ir gailisi dėl padarytų nusikalstamų veikų, nesistengia išvengti atsakomybės, savo elgesiu po nusikalstamų veikų padarymo siekia įrodyti, kad ateityje nedarys naujų pavojingų veikų. Atsižvelgus į visas anksčiau paminėtas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad visuma duomenų, t. y. padarytų nusikaltimų pavojingumas ir kaltininko asmenybė, leidžia daryti išvadą, jog BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai gali būti pasiekti R. B. taikant BK 75 straipsnį ir laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti, paskiriant jam BK 75 straipsnyje numatytus įpareigojimus.

225Kaltinamajam R. B. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (7 t., b.l. 48-49), nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintina.

226Kaltinamosios S. F. atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad ji prisipažino padariusi nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi. Jos atsakomybę sunkinanti aplinkybė ta, kad ji nusikalstamas veikas padarė veikdama bendrininkų grupėje.

227Kaltinamoji S. F. padarė 8 nusikalstamas veikas, t.y. 3 nusikalstamos veikos, kurios pagal BK 11 straipsnio 3 dalį priskiriamos nesunkių nusikaltimų kategorijai, ir 5 nusikalstamos veikos, kurios pagal BK 12 straipsnį priskiriamos baudžiamajam nusižengimui, nusikalstamos veikos padarytos tiesiogine tyčia, baigtos.

228Kaltinamoji S. F. nedirba (6 t., b.l. 142, 10 t., b.l. 13), neteista (6 t., b.l. 143-145, 9 t., b.l. 188-190), bausta administracine tvarka (6 t., b.l. 146-148, 9 t., b.l. 191-193), nekilnojamojo turto neturi (6 t., b.l. 184). Esant šioms aplinkybėms, kaltinamajai S. F. skirtina laisvės apribojimo bausmė, kurios dydis nustatytinas mažesnis nei sankcijos vidurkis.

229Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės bendrintinos dalinio bausmių sudėjimo būdu, kadangi padaryti nesunkūs nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, o viena iš BK 63 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų, kuriai esant teismas privalomai taiko bausmių apėmimą, yra atvejis, kai padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms pagal BK 10 ar 11 straipsnius (BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktas). Laikoma, kad padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punkto prasme, jeigu jos priskiriamos skirtingoms kategorijoms per vieną ar kelias kategorijas (pvz., nesunkus ir sunkus nusikaltimas) arba viena nusikalstamų veikų yra baudžiamasis nusižengimas, o kita – apysunkis, sunkus ar labai sunkus nusikaltimas. Jeigu nusikalstamos veikos priskiriamos tai pačiai ar gretimoms kategorijoms (pvz., nesunkus ir apysunkis nusikaltimas, ar baudžiamasis nusižengimas ir nesunkus nusikaltimas), teismas paprastai bausmes bendrina sudėjimo būdu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-493/2005, Nr. 2K-9/2010).

230Kaltinamajai S. F. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (6 t., b.l. 163-164), nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintina.

231Kaltinamojo A. F. atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi. Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė ta, kad jis nusikalstamas veikas padarė veikdamas bendrininkų grupėje. Kaltinamasis A. F. praeityje buvo teistas, tačiau šiuo metu teistumas yra išnykęs, todėl asmuo nelaikytinas recidyvistu. Be to, kaltinamasis A. F. yra nuteistas 2019-10-18 Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžiu, tačiau šis nuosprendis šiuo metu yra neįsiteisėjęs.

232Kaltinamasis A. F. padarė 2 nusikalstamas veikas, kurios pagal BK 12 straipsnį priskiriamos baudžiamajam nusižengimui, nusikalstamos veikos padarytos tiesiogine tyčia, baigtos.

233Kaltinamasis A. F. šiuo metu nedirba (6 t., b.l. 192, 10 t., b.l. 14), praeityje buvo teistas, tačiau nusikalstamų veikų padarymo metu teistumas buvo išnykęs (6 t., b.l. 193-196, 9 t., b.l. 179-183), baustas administracine tvarka (6 t., b.l. 197-200, 9 t., b.l. 184-187), nekilnojamojo turto neturi (7 t., b.l. 16). Esant šioms aplinkybėms, kaltinamajam A. F. skirtina arešto bausmė, kurios dydis nustatytinas mažesnis nei sankcijos vidurkis.

234Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės bendrintinos dalinio bausmių sudėjimo būdu.

235Kaltinamasis A. F. nusikalstamas veikas padarė 2018-05-01 ir 2018-06-03, t.y. prieš priimant 2019-10-18 Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendį, tačiau šis nuosprendis šiuo metu yra neįsiteisėjęs, todėl šiuo nuosprendžiu paskirta subendrinta arešto bausmė nebendrintina su 2019-10-18 Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžiu paskirta bausme.

236Kaltinamosios S. D. atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad ji prisipažino padariusi nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Jos atsakomybę sunkinanti aplinkybė ta, kad ji nusikalstamą veiką padarė veikdama bendrininkų grupėje. Nors kaltinamoji S. D. šiuo metu yra teistas 3 kartus, tačiau šioje baudžiamojoje byloje ji nusikalstamą veiką padarė būdama neteista, todėl ji nusikalstamos veikos padarymo metu nelaikoma recidyviste.

237Kaltinamoji S. D. padarė vieną nusikalstamą veiką, kuri pagal BK 12 straipsnį priskiriama baudžiamajam nusižengimui, nusikalstama veika padaryta tiesiogine tyčia, baigta.

238Kaltinamoji S. D. nusikalstamos veikos padarymo metu buvo neteista, šiuo metu teista 3 kartus (7 t., b.l. 81-82, 9 t., b.l. 164-169), administracine tvarka nebausta (7 t., b.l. 83, 9 t., b.l. 170), nedirbanti (10 t., b.l. 18), nekilnojamojo turto neturi (7 t., b.l. 99).

239Esant šioms aplinkybėms, kaltinamajai S. D. skirtina laisvės apribojimo bausmė, kurios dydis nustatytinas mažesnis nei sankcijos vidurkis.

240Kaltinamoji S. D. nusikalstamą veiką padarė 2018-07-07, t.y. prieš priimant 2019 m. liepos 19 d. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų nuosprendį, todėl šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrintina su 2019 m. liepos 19 d. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų nuosprendžiu paskirtomis subendrintomis bausmėmis apėmimo būdu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 2 dalies, 5 dalies 2 punkto, 9 dalies nuostatas.

241Kadangi kaltinamoji S. D. pripažino padariusi nusikalstamą veiką, be to, aukščiau išvardintos aplinkybės rodo, kad kaltinamoji vertina savo veiksmų neigiamas pasekmes, gailisi dėl padarytos nusikalstamos veikos, nusikalstamos veikos padarymo metu buvo neteista ir nebausta administracine tvarka, šiuo metu taip pat yra nebausta administracine tvarka, turi mažametį vaiką. Taigi iš visumos aptartų duomenų matyti, kad S. D. supranta savo padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir kritiškai vertina savo elgesį, pripažįsta kaltę ir gailisi dėl padarytos nusikalstamos veikos, nesistengia išvengti atsakomybės, savo elgesiu po nusikalstamos veikos padarymo siekia įrodyti, kad ateityje nedarys naujų pavojingų veikų. Atsižvelgus į visas anksčiau paminėtas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad visuma duomenų, t. y. padarytų nusikaltimų pavojingumas ir kaltininkės asmenybė, leidžia daryti išvadą, jog BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai gali būti pasiekti S. D. taikant BK 75 straipsnį ir laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti, paskiriant jai BK 75 straipsnyje numatytus įpareigojimus.

242Civiliniai ieškiniai

243Nukentėjusysis R. A. pareiškė 255 eurų dydžio civilinį ieškinį patirtai turtinei žalai atlyginti (4 t., b.l. 26), kurį sudaro pervesti 250 Eur bei 5 Eur už perlaidą paštu. Kaltinamųjų P. F., R. B. ir S. F. kaltė dėl padarytos nusikalstamos veikos nukentėjusiojo R. A. atžvilgiu yra įrodyta, nukentėjusysis patyrė turtinę žalą dėl kaltinamųjų neteisėtų veiksmų, todėl pareikštas civilinis ieškinys tenkintinas ir priteistinas solidariai iš kaltinamųjų P. F., R. B. ir S. F. nukentėjusiojo R. A. naudai.

244Nukentėjusysis N. (B.) B. pareiškė 1600 eurų dydžio civilinį ieškinį patirtai turtinei ir neturtinei žalai atlyginti. Civilinį ieškinį sudaro 1100 Eur turtinė žala, nes pervedė pinigus, prekės negavo ir buvo apgautas, ir 500 Eur neturtinė žala, nes jis dėl savo jauno amžiaus, savo uždirbtus pinigus pervedė sukčiams, tapo nusikaltimo auka dėl nepatyrimo ir apgaulės (3 t., b.l. 148). Kaltinamųjų P. F., R. B. ir S. F. kaltė dėl padarytos nusikalstamos veikos nukentėjusiojo N. (B.) B. atžvilgiu yra įrodyta, nukentėjusysis patyrė turtinę ir neturtinę žalą dėl kaltinamųjų neteisėtų veiksmų, todėl pareikštas civilinis ieškinys tenkintinas ir priteistinas solidariai iš kaltinamųjų P. F., R. B. ir S. F. nukentėjusiojo N. (B.) B. naudai.

245Nukentėjusysis S. K. pareiškė 250 eurų dydžio civilinį ieškinį patirtai turtinei žalai atlyginti. (4 t., b.l. 75) Kaltinamųjų P. F., R. B. ir S. F. kaltė dėl padarytos nusikalstamos veikos nukentėjusiojo S. K. atžvilgiu yra įrodyta, nukentėjusysis patyrė turtinę žalą dėl kaltinamųjų neteisėtų veiksmų, todėl pareikštas civilinis ieškinys tenkintinas ir priteistinas solidariai iš kaltinamųjų P. F., R. B. ir S. F. nukentėjusiojo S. K. naudai.

246Nukentėjusysis G. M. pareiškė 390 eurų dydžio civilinį ieškinį patirtai turtinei žalai atlyginti. (4 t., b.l. 147) Kaltinamųjų P. F., R. B. ir S. F. kaltė dėl padarytos nusikalstamos veikos nukentėjusiojo G. M. atžvilgiu yra įrodyta, nukentėjusysis patyrė turtinę žalą dėl kaltinamųjų neteisėtų veiksmų, todėl pareikštas civilinis ieškinys tenkintinas ir priteistinas solidariai iš kaltinamųjų P. F., R. B. ir S. F. nukentėjusiojo G. M. naudai.

247Nukentėjusysis A. S. pareiškė 190 eurų dydžio civilinį ieškinį patirtai turtinei žalai atlyginti. (3 t., b.l. 17) Kaltinamųjų P. F., R. B. ir S. F. kaltė dėl padarytos nusikalstamos veikos nukentėjusiojo A. S. atžvilgiu yra įrodyta, nukentėjusysis patyrė turtinę žalą dėl kaltinamųjų neteisėtų veiksmų, todėl pareikštas civilinis ieškinys tenkintinas ir priteistinas solidariai iš kaltinamųjų P. F., R. B. ir S. F. nukentėjusiojo A. S. naudai.

248Nukentėjusysis R. P. pareiškė 165 eurų dydžio civilinį ieškinį patirtai turtinei žalai atlyginti (2 t., b.l. 104) Kaltinamųjų P. F., R. B. ir S. F. kaltė dėl padarytos nusikalstamos veikos nukentėjusiojo R. P. atžvilgiu yra įrodyta, nukentėjusysis patyrė turtinę žalą dėl kaltinamųjų neteisėtų veiksmų, todėl pareikštas civilinis ieškinys tenkintinas ir priteistinas solidariai iš kaltinamųjų P. F., R. B. ir S. F. nukentėjusiojo R. P. naudai.

249Nukentėjusysis D. Š. pareiškė 200 eurų dydžio civilinį ieškinį turtinei žalai atlyginti (8 t., b.l. 177). Kaltinamųjų P. F., A. F. ir S. F. kaltė dėl padarytos nusikalstamos veikos nukentėjusiojo D. Š. atžvilgiu yra įrodyta, nukentėjusysis patyrė turtinę žalą dėl kaltinamųjų neteisėtų veiksmų, todėl pareikštas civilinis ieškinys tenkintinas ir priteistinas solidariai iš kaltinamųjų P. F., A. F. ir S. F. nukentėjusiojo D. Š. naudai.

250Šiaulių apygardos pR.ratūros Šiaulių apylinkės pR.ratūros pR.roro 2019-01-24 nutarimais skirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, nuo 2019-01-24 iki 2019-07-24, kaltinamiesiems P. F., S. F. ir A. F. (6 t., b.l. 185-186, 7 t., b.l. 17, 148-149) Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nutartimi skirtas 3 mėnesiams, skaičiuojant nuo 2019-08-01 iki 2019-11-01, laikinas nuosavybės teisių apribojimas į S. F., a.k. ( - ) priklausantį turtą, tai yra 3050 Eur pinigines lėšas, esančias AB ,,( - )“ banko sąskaitoje Nr. ( - ). (9 t., b.l. 66-67) Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nutartimi skirtas 3 mėnesiams, skaičiuojant nuo 2019-08-01 iki 2019-11-01, laikinas nuosavybės teisių apribojimas į A. F., a.k. ( - ) priklausantį turtą, tai yra 200 Eur pinigines lėšas, esančias AB ,,( - )“ banko sąskaitoje Nr. ( - ). (9 t., b.l. 71) Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nutartimi skirtas 3 mėnesiams, skaičiuojant nuo 2019-08-01 iki 2019-11-01, laikinas nuosavybės teisių apribojimas į P. F., a.k. ( - ) priklausantį turtą, tai yra 3050 Eur pinigines lėšas, esančias AB ,,( - )“ banko sąskaitoje Nr. ( - ). (9 t., b.l. 75-76)

251Pagal BPK 151 straipsnio 1 dalį laikinas nuosavybės teisių apribojimas yra procesinė prievartos priemonė, kuria siekiama užtikrinti civilinį ieškinį ar galimą turto konfiskavimą baudžiamajame procese. Šioje byloje laikinas nuosavybės teisės apribojimas taikytas kaltinamiesiems, kad užtikrinti byloje pareikštus civilinius ieškinius. Atsižvelgiant į tokias aplinkybes, bei į tai, kad civilinių ieškovų ieškiniai neatlyginti, nuosavybės teisių apribojimo ieškiniams užtikrinti taikymas kaltinamiesiems P. F., A. F. ir S. F. paliekamas iki visiško ieškinio patenkinimo.

252Proceso išlaidos ir kt.

253Pagal LR BPK 103 str. 1 d. 1 p. proceso išlaidas sudaro liudytojams išmokami pinigai, skirti jų kelionės į iškvietimo vietą išlaidoms padengti. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad nukentėjusysis R. A. patyrė 47,83 Eur išlaidų (8 t., b.l. 129), nukentėjusysis S. K. patyrė 33,81 Eur išlaidų (8 t., b.l. 184), nukentėjusysis G. M. patyrė 20,34 Eur išlaidų (8 t., b.l. 185). Šios 101,98 Eur išlaidos pripažįstamos proceso išlaidomis ir priteistinos iš kaltinamųjų P. F., R. B., S. F. po 33,99 Eur valstybės naudai. Iš kaltinamųjų A. F. ir S. D. proceso išlaidos nepriteistinos, kadangi byloje atsiradusios proceso išlaidos dėl nukentėjusiųjų kvietimo į teismą posėdį yra nesusiję su jiems pareikštais kaltinimais, kadangi kaltinamieji A. F. ir S. D. yra nesusiję su nukentėjusiaisiais R. A., S. K. ir G. M..

254Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 19 kompaktinių diskų su bankų pateiktais duomenimis, Paketas Nr. 1, nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktini byloje.

255Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

256P. F. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje (sukčiavimas A. S. atžvilgiu) ir paskirti 15 (penkiolikos) parų arešto bausmę.

257P. F. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje (sukčiavimas R. P. atžvilgiu) ir paskirti 15 (penkiolikos) parų arešto bausmę.

258P. F. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje (sukčiavimas A. S. atžvilgiu) ir paskirti 15 (penkiolikos) parų arešto bausmę.

259P. F. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje (sukčiavimas B. B. atžvilgiu) ir paskirti 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmę.

260P. F. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje (sukčiavimas R. A. ir S. K. atžvilgiu) ir paskirti 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmę.

261P. F. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje (sukčiavimas G. M. atžvilgiu) ir paskirti 9 (devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

262P. F. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje (sukčiavimas N. L. atžvilgiu) ir paskirti 15 (penkiolikos) parų arešto bausmę.

263P. F. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje (sukčiavimas D. Š. atžvilgiu) ir paskirti 15 (penkiolikos) parų arešto bausmę.

264P. F. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje (sukčiavimas M. B. atžvilgiu) ir paskirti 15 (penkiolikos) parų arešto bausmę.

265Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi, paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir paskirti 2 (dviejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

266Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 3 dalies, šiuo nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinti su 2018 m. vasario 28 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmės dalimi, ir paskirti galutinę 2 (dviejų) metų 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

267Laisvės atėmimo bausmę atlikti pataisos namuose.

268Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2019 m. spalio 28 d.

269R. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje (sukčiavimas R. P. atžvilgiu) ir paskirti 12 (dvylikos ) parų arešto bausmę.

270R. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje (sukčiavimas A. S. atžvilgiu) ir paskirti 12 (dvylikos ) parų arešto bausmę.

271R. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje (sukčiavimas B. B. atžvilgiu) ir paskirti 9 (devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

272R. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje (sukčiavimas R. A. ir S. K. atžvilgiu) ir paskirti 7 (septynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

273R. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje (sukčiavimas G. M. atžvilgiu) ir paskirti 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

274R. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje (sukčiavimas N. L. atžvilgiu) ir paskirti 12 (dvylikos ) parų arešto bausmę.

275Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi, paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir paskirti 1 (vienerių) metų 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

276Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi, 9 dalimi, šiuo nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę subendrinti iš dalies sudedant su paskirta ir atlikta 2019 m. kovo 29 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžio bausmės dalimi ir paskirti galutinę 1 (vienerių) metų 5 (penkių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

277Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalimi, į paskirtą bausmės laiką įskaityti 2019 m. kovo 29 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžiu atliktą bausmės laiką.

278Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 punktu, 6 punktu, 7 punktu, 8 punktu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį:

279-

280dirbti arba būti registruotam darbo biržoje,

281-

282per 6 (šešis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos dalyvauti elgesio pataisos programoje,

283-

284neišeiti iš namų nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu,

285-

286neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo,

287Bausmės vykdymo atidėjimo terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

288R. B. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

289S. F. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje (sukčiavimas R. P. atžvilgiu) ir paskirti 3 (trijų) mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

290S. F. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje (sukčiavimas A. S. atžvilgiu) ir paskirti 3 (trijų) mėnesių laisvės apribojimo bausmę

291S. F. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje (sukčiavimas B. B. atžvilgiu) ir paskirti 9 (devynių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

292S. F. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje (sukčiavimas R. A. ir S. K. atžvilgiu) ir paskirti 7 (septynių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

293S. F. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje (sukčiavimas G. M. atžvilgiu) ir paskirti 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

294S. F. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje (sukčiavimas N. L. atžvilgiu) ir paskirti 3 (trijų) mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

295S. F. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje (sukčiavimas D. Š. atžvilgiu) ir paskirti 3 (trijų) mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

296S. F. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje (sukčiavimas M. B. atžvilgiu) ir paskirti 3 (trijų) mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

297Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi, paskirtas bausmes subendrinti dalinio bausmių sudėjimo būdu ir paskirti galutinę 1 (vienerių) metų 4 (keturių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

298Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio 6 dalies 1 punktu, 3 punktu, 5 punktu, įpareigoti S. F. per visą bausmės atlikimo laiką :

299-

300būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymųsi;

301-

302dirbti, arba būti registruotai Užimtumo tarnyboje,

303-

304neatlygintinai išdirbti 80 valandų per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

305S. F. išaiškinti, kad pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 47 straipsnio 1 ir 2 dalis, nuteistasis, privalo bausmės atlikimo metu laikytis nustatytų draudimų, vykdyti paskirtus įpareigojimus ir bausmę vykdančios institucijos nustatytu periodiškumu atsiskaityti jai už paskirtų draudimų ir įpareigojimų vykdymą, be to, privalo ne vėliau kaip prieš septynias dienas pranešti šią bausmę vykdančiai institucijai apie planuojamą gyvenamosios vietos pakeitimą.

306S. F. išaiškinti, kad pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio 9 dalį, jeigu nuteistasis dėl objektyvių priežasčių negali įvykdyti nustatytų įpareigojimų, teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu gali atleisti jį nuo bausmės vietoj jos paskirdamas šio kodekso IX skyriuje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę.

307S. F. išaiškinti, kad pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio 10 dalį, jeigu nuteistasis vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė jam keičiama areštu pagal šio kodekso 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles.

308S. F. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

309A. F. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje (sukčiavimas A. S. atžvilgiu) ir paskirti 15 (penkiolikos) parų arešto bausmę

310A. F. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje (sukčiavimas D. Š. atžvilgiu) ir paskirti 15 (penkiolikos) parų arešto bausmę.

311Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi paskirtas bausmes subendrinti iš dalies jas sudedant ir paskirti galutinę 25 (dvidešimt penkių) parų arešto bausmę.

312Arešto bausmę atlikti areštinėje – Šiaulių tardymo izoliatoriuje.

313A. F. išaiškinti, kad pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 51 straipsnio 3 dalį nuteistieji, kuriems paskirtas areštas, kai suėmimas nevykdomas, ne vėliau kaip per septynias dienas po nuosprendžio įsiteisėjimo privalo atvykti į pataisos įstaigą atlikti arešto bausmės. Pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 51 straipsnio 4 dalį nuteistasis, dėl ligos ar kitų objektyvių priežasčių negalintis nustatytu laiku atvykti į arešto bausmės atlikimo vietą, privalo iki šio straipsnio 3 dalyje nustatyto termino pabaigos apie tai pranešti pataisos įstaigos, kurioje jis turėtų atlikti arešto bausmę, administracijai ir susiderinti su ja atvykimo atlikti bausmės datą.

314S. D. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 3 dalyje (sukčiavimas M. B. atžvilgiu) ir paskirti 4 (keturių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

315Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, 9 dalimi šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti apėmimo būdu su 2019 m. liepos 19 d. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų nuosprendžiu paskirta ir subendrinta galutine bausme ir paskirti galutinę subendrintą 1 (vienerių) metų 5 (penkių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

316Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalimi, į paskirtą bausmę įskaityti atliktą bausmės laiką pagal 2019 m. liepos 19 d. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų nuosprendį.

317Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 6, 8 punktais, laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant visą laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį

318- pradėti dirbti arba būti registruotai užimtumo tarnyboje,

319- dalyvauti elgesio pataisos programoje,

320- neišvykti už gyvenamosios vietos rajono ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

321Bausmės vykdymo atidėjimo terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

322Nukentėjusiojo R. A. pareikštą 255 Eur (dviejų šimtų penkiasdešimt penkių eurų) dydžio civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti solidariai iš P. F., R. B. ir S. F. nukentėjusiojo R. A. naudai.

323Nukentėjusiojo N. (B.) B. pareikštą 1600 Eur (vieno tūkstančio šešių šimtų eurų) dydžio civilinį ieškinį patirtai turtinei ir neturtinei žalai tenkinti visiškai ir priteisti solidariai iš P. F., R. B. ir S. F. nukentėjusiojo N. (B.) B. naudai.

324Nukentėjusiojo S. K. pareikštą 250 Eur (dviejų šimtų penkiasdešimt eurų) dydžio civilinį ieškinį patirtai turtinei žalai tenkinti visiškai ir priteisti solidariai iš P. F., R. B. ir S. F. nukentėjusiojo S. K. naudai.

325Nukentėjusiojo G. M. pareikštą 390 Eur (trijų šimtų devyniasdešimt eurų) dydžio civilinį ieškinį patirtai turtinei žalai atlyginti tenkinti visiškai ir priteisti solidariai iš P. F., R. B. ir S. F. nukentėjusiojo G. M. naudai.

326Nukentėjusiojo A. S. pareikštą 190 Eur (vieno šimto devyniasdešimt eurų) dydžio civilinį ieškinį patirtai turtinei žalai atlyginti tenkinti visiškai ir priteisti solidariai iš P. F., R. B. ir S. F. nukentėjusiojo A. S. naudai.

327Nukentėjusiojo R. P. pareikštą 165 Eur (vieno šimto šešiasdešimt penkių eurų) dydžio civilinį ieškinį patirtai turtinei žalai atlyginti tenkinti visiškai ir priteisti solidariai iš P. F., R. B. ir S. F. nukentėjusiojo R. P. naudai.

328Nukentėjusiojo D. Š. pareikštą 200 Eur (dviejų šimtų eurų) dydžio civilinį ieškinį turtinei žalai atlyginti tenkinti visiškai ir priteisti solidariai iš P. F., A. F. ir S. F. nukentėjusiojo D. Š. naudai.

329S. F. laikiną nuosavybės teisių apribojimą į nuosavybės teise priklausančias lėšas – 3050 Eur, esančias AB ( - ) sąskaitoje Nr. ( - ), taikyti iki visiško civilinių ieškinių patenkinimo.

330A. F. laikiną nuosavybės teisių apribojimą į nuosavybės teise priklausančias lėšas – 200 Eur, esančias AB ( - ) sąskaitoje Nr. ( - ), taikyti iki visiško civilinių ieškinių patenkinimo.

331P. F. laikiną nuosavybės teisių apribojimą į nuosavybės teise priklausančias lėšas – 3050 Eur, esančias AB ( - ) sąskaitoje Nr. ( - ), taikyti iki visiško civilinių ieškinių patenkinimo.

332Priteisti iš P. F. 33,99 Eur proceso išlaidų valstybės naudai.

333Priteisti iš R. B. 33,99 Eur proceso išlaidų valstybės naudai.

334Priteisti iš S. F. 33,99 Eur proceso išlaidų valstybės naudai.

335Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 19 kompaktinių diskų su bankų pateiktais duomenimis, Paketas Nr. 1, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti byloje.

336Nuosprendis per 20 dienų, nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Martynas Galvičius,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Indrei Kučinskaitei,... 3. dalyvaujant prokurorui A. K.,... 4. kaltinamajam P. F. ir jo gynėjui advokatui A. Z.,... 5. kaltinamajam A. F. ir jo gynėjai advokatei V. L.,... 6. kaltinamajam R. B. ir jo gynėjai advokatei N. L.,... 7. kaltinamajai S. F. ir jos gynėjai advokatei V. P.,... 8. kaltinamajai S. D. ir jos gynėjui advokatui V. P.,... 9. nukentėjusiesiems R. A., S. K., G. M., D. Š., B. (N.) B., M. B.,... 10. nedalyvaujant N. L., R. P., A. S., A. S.,... 11. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją... 12. P. F., gim. ( - ), a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs,... 13. 1) 2015-09-10 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio... 14. 2) 2015-09-22 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 284 straipsnio... 15. 3) 2018-02-28 Šiaulių apylinės teismo nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio... 16. kaltinamas padarę nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 17. S. F., gim. ( - ), a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietė, netekėjusi,... 18. kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 19. A. F., gim. ( - ), a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs,... 20. kaltinamas padarę nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 21. R. B., gim. ( - ), a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, dirba... 22. 1)... 23. 2018 m. spalio 25 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų baudžiamuoju... 24. 2)... 25. 2019 m. kovo 29 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžiu... 26. kaltinamas padarę nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 27. S. D., gim. ( - ), a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietė, ištekėjusi,... 28. 1)... 29. 2019 m. gegužės 20 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų... 30. 2)... 31. 2019 m. birželio 20 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų... 32. 3)... 33. 2019 m. liepos 19 d. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų nuosprendžiu... 34. kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 35. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 36. P. F., A. F. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, veikdami... 37. Be to, P. F., S. F., R. B. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis,... 38. Be to, P. F., S. F., R. B. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis,... 39. Be to, P. F. S. F., R. B. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis,... 40. Be to, P. F., S. F., R. B. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis,... 41. Be to, P. F., S. F., R. B. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis,... 42. Be to, P. F., S. F., R. B. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis,... 43. Be to, P. F., A. F., S. F. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis,... 44. Be to, P. F., S. F., S. S. (D.) su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais... 45. Kaltinamoji S. F. kaltę dėl padarytų nusikalstamų veikų pripažino ir... 46. Spec. Liudytoja S. F. 2018-08-03 ikiteisminio tyrimo metu (apklauso truko nuo... 47. Spec. Liudytoja S. F. 2018-08-03 ikiteisminio tyrimo metu (apklauso truko nuo... 48. Įtariamoji S. F. 2018-08-01 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad paskutiniu... 49. Įtariamoji S. F. 2019-01-09 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 metų... 50. Kaltinamasis R. B. kaltu dėl padarytų nusikalstamų veikų prisipažino ir... 51. Spec. Liudytojas R. B. 2018-08-02 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dienos... 52. Įtariamasis R. B. 2018-07-23 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad savo kaltę... 53. Įtariamasis R. B. 2018-10-09 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad parodžius... 54. Įtariamasis R. B. 2019-01-21 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 metų... 55. Spec. Liudytojas R. B. 2018-07-13 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad į jam... 56. Papildomai apklausiamas R. B. parodė, kad jis savo kaltę pripažino visiškai... 57. Kaltinamasis A. F. padaręs nusikalstamas veikas prisipažino ir teisme... 58. Liudytojas (kaltinamasis) A. F. 2018-08-24 ikiteisminio tyrimo metu parodė,... 59. Įtariamasis A. F. 2019-01-10 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 m.... 60. Kaltinamoji S. D. kaltę dėl padarytos nusikalstamos veikos prisipažino ir... 61. Kaltinamoji S. D. 2018-07-19 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad savo kaltę... 62. Kaltinamasis P. F. kaltu neprisipažino ir teisme parodė, kad atsisako duoti... 63. Įtariamasis P. F. 2019-01-24 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad įtarimas... 64. Iš 2018-05-07 protokolo pareiškimo matyti, kad A. S. kreipėsi į... 65. Nukentėjusysis A. S. 2018-05-07 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad... 66. Iš nukentėjusiojo A. S. pateikto skelbimo matyti, kad skelbimas dėl... 67. Iš nukentėjusiojo A. S. pateikto sms susirašinėjimo su Nr. +( - ) matyti,... 68. Iš nukentėjusiojo A. S. pateikto mokėjimo nurodymo matyti, kad 2018-05-01 A.... 69. Iš 2018-05-11 UAB Diginet LTU rašto matyti, kad skelbimas ID: ( - ) GoPro... 70. Iš 2018-05-17 tarnybinio pranešimo matyti, kad atlikus išklotinių analizę... 71. Iš ( - ) rašto matyti, kad 2018-05-01 į M. G. banko sąskaitą Nr. ( - ) A.... 72. Iš M. G. AB ( - ) sąskaitos Nr. ( - ) išrašo matyti, kad į šią banko... 73. Iš abonemento Nr. ( - ) išklotinės matyti, kad apmokėtas skelbimas www.( -... 74. Liudytojas M. G. teisme parodė, kad jis buvo apklaustas policijos pareigūnų,... 75. Liudytojas M. G. 2018-08-01 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad laiko... 76. Spec. Liudytoja V. R. 2018-08-03 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad su P. F.... 77. 2018-08-03 Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, kuriame... 78. Iš 2018-05-22 nukentėjusiojo R. P. protokolo – pareiškimo matyti, kad... 79. Iš ( - ) mokėjimo nurodymo matyti, kad R. P. į R. B. banko sąskaitą Nr.... 80. Nukentėjusysis R. P. 2018-05-17 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad... 81. Iš R. B. naudojamos "(DUOMENYS NESKELBTINI) BANK" AB sąskaitos išrašo... 82. Iš 2018-07-04 UAB "( - )" rašto Nr. R-2243 matyti, kad skelbimas Nr.... 83. Iš 2018-07-19 tarnybinio pranešimo matyti, kad buvo gauta skelbime nurodyto... 84. Iš 2018-07-05 tarnybinio pranešimo matyti, kad telefonas Nr. ( - )... 85. Iš 2018-05-15 A. S. protokolo – pareiškimo matyti, kad nuo 2018-05-13, 8.00... 86. Nukentėjusysis A. S. 2018-05-15 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad... 87. Iš 2018-05-13 "( - )" banko mokėjimo nurodymo Nr. 493 kopijos matyti, kad... 88. Iš 2018-06-26 tarnybinio pranešimo matyti, kad iš mobiliojo ryšio telefono... 89. Iš 2018-09-21 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas R. B. AB... 90. Iš 2018-05-29 UAB "( - )" rašto Nr. R-2159 matyti, kad skelbimas Nr.... 91. 2018-09-19 Apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota, jog apžiūrėjus IP ( -... 92. Iš 2018-05-24 N. B. pareiškimo matyti, kad 2018-05-19 naršydamas... 93. Nukentėjusysis B. (N.) B. teisme parodė, kad įvykis įvyko pernai gegužės... 94. Nukentėjusysis N. B. 2018-07-23 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad... 95. Iš 2018-05-19 (DUOMENYS NESKELBTINI) lėšų pervedimo nurodymo matyti, kad... 96. Iš 2018-06-12 UAB "( - )" rašto Nr. R-2186 matyti, kad skelbimas Nr. ( - ),... 97. Iš 2018-06-25 tarnybinio pranešimo matyti, kad gauta telefono abonemento Nr.... 98. Iš 2018-10-05 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėjus R. B. naudojamos... 99. Iš 2018-07-23 tarnybinio pranešimo matyti, kad nukentėjusysis N. B. bendravo... 100. Iš 2018-05-31 R. A. pareiškimo matyti, kad 2018-05-23 per internetinį... 101. Nukentėjusysis R. A. teisme parodė, kad įvykis įvyko pernai vasaros... 102. Nukentėjusysis R. A. 2018-05-30 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad... 103. Iš 2018-05-28 AB "(DUOMENYS NESKELBTINI)" banko mokėjimo nurodymo Nr. 1172... 104. Iš 2018-05-31 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad... 105. Iš 2018-07-25 UAB "( - )" rašto Nr. R-2275 matyti, kad skelbimas Nr. ( - ),... 106. Iš ( - ) sąskaitos matyti, kad į R. B. banko sąskaitą Nr. ( - ) 2018-05-24... 107. Iš 2018-06-14 S. K. protokolo – pareiškimo matyti, kad 2018-05-23 skelbimų... 108. Nukentėjusysis S. K. teisme parodė, kad įvykis įvyko gegužės 23 d., kai... 109. Nukentėjusysis S. K. 2018-06-14 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad... 110. Iš 2018-05-23 AB "(DUOMENYS NESKELBTINI)" mokėjimo nurodymo Nr. 105 matyti,... 111. Iš 2018-07-04 UAB "( - )" rašto Nr. R-2242 matyti, kad skelbimas Nr. ( - ),... 112. Iš 2018-08-03 UAB "(DUOMENYS NESKELBTINI)" rašto Nr. SD-29090 matyti, kad IP... 113. Iš 2018-05-28 G. M. pareiškimo matyti, kad 2018-05-26 būdamas namuose,... 114. Nukentėjusysis G. M. teisme parodė, kad įvykis įvyko 2018 m. vasarą.... 115. Nukentėjusysis G. M. 2018-06-05 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad savo... 116. "(DUOMENYS NESKELBTINI) " AB BANKO SĄSKAITOS išraše matyti, kad 2018-05-26... 117. Iš 2018-05-29 G. M. atsiųstų sskelbimų nuotraukų matyti, kad tinklalapyje... 118. Iš 2018-06-21 UAB "DIGINET LTU" rašto Nr. R-2208 matyti, kad skelbimas Nr. (... 119. Iš 2018-08-13 tarnybinio pranešimo matyti, kad atlikus abonemento ( - )... 120. Iš 2018-05-29 N. L. pareiškimo matyti, kad 2018-05-27 21 val. ( - ).lt surado... 121. Nukentėjusysis N. L. 2018-05-29 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad... 122. Nukentėjusysis N. L. pateikė telefono susirašinėjimus su asmeniu... 123. Iš vietinio mokėjimo nurodymo matyti, kad N. L. į R. B. sąskaitą,... 124. Iš 2018-07-10 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrint AB ,,( - )."... 125. Iš 2018-11-28 UAB "( - )" rašto Nr. R-2463 matyti, kad skelbimas Nr. ( - ),... 126. Iš 2018-11-28 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėta abonemento... 127. Iš 2018-06-11 protokolo – pareiškimo matyti, kad D. Š. nurodė, kad 2018... 128. Nukentėjusysis D. Š. teisme parodė, kad įvykis įvyko 2018 m. pirmoje metų... 129. Nukentėjusysis D. Š. 2018-06-11 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 m.... 130. Iš 2018-06-03 "(DUOMENYS NESKELBTINI)" AB mokėjimo nurodymo Nr. 60, matyti,... 131. Iš 2018-06-03 "(DUOMENYS NESKELBTINI)" AB mokėjimo nurodymo Nr. 59 matyti,... 132. Iš 2018-06-14 UAB "( - )" rašto Nr. R-2191 matyti, kad skelbimas Nr. ( - ),... 133. Iš 2018-10-04 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas D. M. sąskaitos... 134. Liudytojas D. M. teisme parodė, kad iš salėje esančių asmenų pažįsta A.... 135. Spec. Liudytojas D. M. 2018-11-07 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018... 136. Nukentėjusysis M. B. teisme parodė, kad įvykis įvyko praeitą vasarą, kai... 137. Iš 2018-07-07 M. B. pareiškimo matyti, kad 2018-07-07 d. apie 15:30 val.... 138. Liudytojas A. G. teisme parodė, kad policijoje buvo apklausiamas dėl... 139. Liudytojas A. G. 2018-11-05 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 metų... 140. Liudytojas T. J. teisme parodė, kad neprisimena, kada įvyko įvykis, bet tai... 141. Liudytojas T. J. 2018-11-20 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 metų... 142. Iš 2018-08-29 tarnybinio pranešimo matyti, kad atlikus S. S. AB "( - )" banko... 143. Iš 2018-08-14 UAB "( - )" rašto Nr. R-2309 matyti, kad skelbimas Nr.... 144. Iš 2018-08-29 tarnybinio pranešimo matyti, kad atlikus telefono abonemento... 145. Iš 2018-10-26 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėjus S. S. (D.s) AB "(... 146. Iš 2018-09-25 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta IP ( - )... 147. Nusikalstamų veikų kvalifikavimas... 148. Pagal BK 182 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai... 149. Esminis sukčiavimo, kaip BK 182 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos... 150. Objektyvieji požymiai - 1) nedidelės vertės svetimo turto ar turtinės... 151. Iš baudžiamojoje byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų... 152. Dėl R. P. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos... 153. Dėl nukentėjusiojo R. P. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos, numatytos... 154. Iš baudžiamojoje byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų... 155. Nukentėjusysis R. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-05-08 pagal... 156. Šias kaltinamojo R. B. nurodytas aplinkybes patvirtino ir kaltinamoji S. F.,... 157. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, ištyrus baudžiamojoje byloje... 158. Dėl A. S. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos... 159. Dėl nukentėjusiojo A. S. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos, numatytos... 160. Iš baudžiamojoje byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų... 161. Nukentėjusysis A. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-05-01, ryte,... 162. Kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė teisme duoti parodymus.... 163. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, ištyrus baudžiamojoje byloje... 164. Dėl A. S. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos... 165. Dėl nukentėjusiojo A. S. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos, numatytos... 166. Iš baudžiamojoje byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų... 167. Nukentėjusysis A. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-05-13, apie... 168. Kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė teisme duoti parodymus.... 169. Šias kaltinamojo R. B. nurodytas aplinkybes patvirtino ir kaltinamoji S. F.,... 170. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, ištyrus baudžiamojoje byloje... 171. Dėl N. B. (B. B.) atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos... 172. Dėl nukentėjusiojo N. B. (B. B.) atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos,... 173. Iš baudžiamojoje byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų... 174. Nukentėjusysis N. B. (B. B.) teisme parodė, kad 2018-05-18 rado skelbimą... 175. Kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė teisme duoti parodymus.... 176. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, ištyrus baudžiamojoje byloje... 177. Dėl tęstinės nusikalstamos veikos R. A. ir S. K. atžvilgiu ... 178. Pagal teismų praktiką tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri... 179. Dėl nukentėjusiųjų R. A. ir S. K. atžvilgiu padarytos tęstinės... 180. Iš baudžiamojoje byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų... 181. Nukentėjusysis R. A. teisme parodė, kad jis pagal skelbimą portale ( - ).lt... 182. Dėl analogiško skelbimo apie parduodamą kompiuterį Apple MacBook air 13... 183. Kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė teisme duoti parodymus.... 184. Šias kaltinamojo R. B. nurodytas aplinkybes patvirtino ir kaltinamoji S. F.,... 185. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, ištyrus baudžiamojoje byloje... 186. Kaltinamųjų P. F., S. F. ir R. B. padarytos nusikalstamos veikos... 187. Dėl G. M. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos... 188. Dėl nukentėjusiojo G. M. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos, numatytos... 189. Iš baudžiamojoje byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų... 190. Nukentėjusysis G. M. teisme parodė, kad 2018 m. vasarą rado skelbimą ( -... 191. Kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė teisme duoti parodymus.... 192. Šias kaltinamojo R. B. nurodytas aplinkybes patvirtino ir kaltinamoji S. F.,... 193. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, ištyrus baudžiamojoje byloje... 194. Dėl N. L. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos... 195. Dėl nukentėjusiojo N. L. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos, numatytos... 196. Iš baudžiamojoje byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų... 197. Nukentėjusysis N. L. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-05-27,... 198. Kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė teisme duoti parodymus.... 199. Šias kaltinamojo R. B. nurodytas aplinkybes patvirtino ir kaltinamoji S. F.,... 200. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, ištyrus baudžiamojoje byloje... 201. Dėl D. Š. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos... 202. Dėl nukentėjusiojo D. Š. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos,... 203. Iš baudžiamojoje byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų... 204. Nukentėjusysis D. Š. teisme parodė, kad rado skelbimą interneto svetainėje... 205. Kaltinamasis P. F. kaltės nepripažino ir atsisakė teisme duoti parodymus.... 206. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, ištyrus baudžiamojoje byloje... 207. Dėl M. B. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos... 208. Dėl nukentėjusiojo M. B. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos, numatytos... 209. Iš baudžiamojoje byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų... 210. Nukentėjusysis M. B. teisme parodė, kad jis rado skelbimą dėl parduodamų... 211. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, ištyrus baudžiamojoje byloje... 212. Bausmės skyrimas.... 213. Skirdamas bausmę kaltinamiesiems P. F., R. B., S. F., A. F., S. D., teismas... 214. Kaltinamojo P. F. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo... 215. Kaltinamasis P. F. padarė 9 nusikalstamas veikas, t.y. 3 nusikalstamos veikos,... 216. Kaltinamasis P. F. nusikalto būdamas teistas, teistumas neišnykęs,... 217. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtos... 218. Kadangi kaltinamasis P. F. nusikalstamas veikas padarė laikotarpiu nuo... 219. Kaltinamojo R. B. atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad jis prisipažino... 220. Kaltinamasis R. B. padarė 6 nusikalstamas veikas, t.y. 3 nusikalstamos veikos,... 221. Kaltinamasis R. B. šiuo metu dirbantis (10 t., b.l. 15-17), nusikalstamų... 222. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtos... 223. Kadangi kaltinamasis R. B. nusikalstamas veikas padarė laikotarpiu nuo... 224. Kadangi kaltinamasis R. B. pripažino padaręs nusikalstamas veikas, be to,... 225. Kaltinamajam R. B. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 226. Kaltinamosios S. F. atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad ji prisipažino... 227. Kaltinamoji S. F. padarė 8 nusikalstamas veikas, t.y. 3 nusikalstamos veikos,... 228. Kaltinamoji S. F. nedirba (6 t., b.l. 142, 10 t., b.l. 13), neteista (6 t.,... 229. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtos... 230. Kaltinamajai S. F. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 231. Kaltinamojo A. F. atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad jis prisipažino... 232. Kaltinamasis A. F. padarė 2 nusikalstamas veikas, kurios pagal BK 12... 233. Kaltinamasis A. F. šiuo metu nedirba (6 t., b.l. 192, 10 t., b.l. 14),... 234. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtos... 235. Kaltinamasis A. F. nusikalstamas veikas padarė 2018-05-01 ir 2018-06-03, t.y.... 236. Kaltinamosios S. D. atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad ji prisipažino... 237. Kaltinamoji S. D. padarė vieną nusikalstamą veiką, kuri pagal BK 12... 238. Kaltinamoji S. D. nusikalstamos veikos padarymo metu buvo neteista, šiuo metu... 239. Esant šioms aplinkybėms, kaltinamajai S. D. skirtina laisvės apribojimo... 240. Kaltinamoji S. D. nusikalstamą veiką padarė 2018-07-07, t.y. prieš priimant... 241. Kadangi kaltinamoji S. D. pripažino padariusi nusikalstamą veiką, be to,... 242. Civiliniai ieškiniai ... 243. Nukentėjusysis R. A. pareiškė 255 eurų dydžio civilinį ieškinį patirtai... 244. Nukentėjusysis N. (B.) B. pareiškė 1600 eurų dydžio civilinį ieškinį... 245. Nukentėjusysis S. K. pareiškė 250 eurų dydžio civilinį ieškinį patirtai... 246. Nukentėjusysis G. M. pareiškė 390 eurų dydžio civilinį ieškinį patirtai... 247. Nukentėjusysis A. S. pareiškė 190 eurų dydžio civilinį ieškinį patirtai... 248. Nukentėjusysis R. P. pareiškė 165 eurų dydžio civilinį ieškinį patirtai... 249. Nukentėjusysis D. Š. pareiškė 200 eurų dydžio civilinį ieškinį... 250. Šiaulių apygardos pR.ratūros Šiaulių apylinkės pR.ratūros pR.roro... 251. Pagal BPK 151 straipsnio 1 dalį laikinas nuosavybės teisių apribojimas yra... 252. Proceso išlaidos ir kt.... 253. Pagal LR BPK 103 str. 1 d. 1 p. proceso išlaidas sudaro liudytojams išmokami... 254. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 19... 255. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 256. P. F. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 257. P. F. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 258. P. F. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 259. P. F. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 260. P. F. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 261. P. F. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 262. P. F. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 263. P. F. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 264. P. F. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 265. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi,... 266. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 3 dalies,... 267. Laisvės atėmimo bausmę atlikti pataisos namuose.... 268. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2019 m.... 269. R. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 270. R. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 271. R. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 272. R. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 273. R. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 274. R. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 275. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi,... 276. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi,... 277. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalimi,... 278. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi,... 279. -... 280. dirbti arba būti registruotam darbo biržoje,... 281. -... 282. per 6 (šešis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos dalyvauti... 283. -... 284. neišeiti iš namų nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu,... 285. -... 286. neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo... 287. Bausmės vykdymo atidėjimo terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio... 288. R. B. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 289. S. F. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 290. S. F. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 291. S. F. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 292. S. F. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 293. S. F. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 294. S. F. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 295. S. F. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 296. S. F. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 297. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi,... 298. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio 6 dalies... 299. -... 300. būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su darbu ar... 301. -... 302. dirbti, arba būti registruotai Užimtumo tarnyboje,... 303. -... 304. neatlygintinai išdirbti 80 valandų per šešis mėnesius nuo nuosprendžio... 305. S. F. išaiškinti, kad pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 47... 306. S. F. išaiškinti, kad pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48... 307. S. F. išaiškinti, kad pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48... 308. S. F. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 309. A. F. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 310. A. F. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 311. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi... 312. Arešto bausmę atlikti areštinėje – Šiaulių tardymo izoliatoriuje.... 313. A. F. išaiškinti, kad pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 51... 314. S. D. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 315. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 2 dalimi,... 316. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalimi,... 317. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi,... 318. - pradėti dirbti arba būti registruotai užimtumo tarnyboje,... 319. - dalyvauti elgesio pataisos programoje,... 320. - neišvykti už gyvenamosios vietos rajono ribų be nuteistojo priežiūrą... 321. Bausmės vykdymo atidėjimo terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio... 322. Nukentėjusiojo R. A. pareikštą 255 Eur (dviejų šimtų penkiasdešimt... 323. Nukentėjusiojo N. (B.) B. pareikštą 1600 Eur (vieno tūkstančio šešių... 324. Nukentėjusiojo S. K. pareikštą 250 Eur (dviejų šimtų penkiasdešimt... 325. Nukentėjusiojo G. M. pareikštą 390 Eur (trijų šimtų devyniasdešimt... 326. Nukentėjusiojo A. S. pareikštą 190 Eur (vieno šimto devyniasdešimt eurų)... 327. Nukentėjusiojo R. P. pareikštą 165 Eur (vieno šimto šešiasdešimt penkių... 328. Nukentėjusiojo D. Š. pareikštą 200 Eur (dviejų šimtų eurų) dydžio... 329. S. F. laikiną nuosavybės teisių apribojimą į nuosavybės teise... 330. A. F. laikiną nuosavybės teisių apribojimą į nuosavybės teise... 331. P. F. laikiną nuosavybės teisių apribojimą į nuosavybės teise... 332. Priteisti iš P. F. 33,99 Eur proceso išlaidų valstybės naudai.... 333. Priteisti iš R. B. 33,99 Eur proceso išlaidų valstybės naudai.... 334. Priteisti iš S. F. 33,99 Eur proceso išlaidų valstybės naudai.... 335. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 19... 336. Nuosprendis per 20 dienų, nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...